Употребне дозволе 2023.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
136. 05-351-928/2023
од  07.11.2023.
За стамбени објекат на к.п. 1276/9 к.о. Кула Кула Icon of Петровић Срђан и Љиљана Петровић Срђан и Љиљана (82.4 KiB)
135. 05-351-913/2023
од  06.11.2023.
За помоћни објекат на к.п. 1254/64 к.о. Кула Кула Icon of Маријан Ђуро и Слађана Маријан Ђуро и Слађана (124.6 KiB)
134. 05-351-892/2023
од  01.11.2023.
За стамбени објекат на к.п. 1076 к.о. Кула Кула Icon of Шишарица Горан Шишарица Горан (113.3 KiB)
133. 05-351-880/2023
од  31.10.2023.
За објекат породичног становања на к.п. 836 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Катона Јарослав Катона Јарослав (96.1 KiB)
132. 05-351-851/2023
од  27.10.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1140/18 к.о. Кула Кула Icon of Чачић Давор и Заковић Чачић Оксана Чачић Давор и Заковић Чачић Оксана (99.5 KiB)
131. 05-351-815/2023
од  10.10.2023.
За породичну стамбену зграду на к.п. 1099 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Џуџар Славко и Меланија Џуџар Славко и Меланија (83.6 KiB)
130. 05-351-802/2023
од  10.10.2023.
За реконструисани део стамбене зграде на к.п. 3727/10 к.о. Кула Кула Icon of Делић Милосава Делић Милосава (161.6 KiB)
129. 05-351-748/2023
од  03.10.2023.
За породичну стамбену зграду на к.п. 607/15 и 608/12 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Грујичић Милош и Марија Грујичић Милош и Марија (83.3 KiB)
128. 05-351-697/2023
од  02.10.2023.
За пословни објекат – складиште окова и шрафовске робе на к.п. 3257 и 3258 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Медић Слободнка Медић Слободнка (110.8 KiB)
127. 05-351-722/2023
од  28.09.2023.
За изградњу атмосферске и доградњу канализације са црпном станицом у индустријској зони у Кули на к.п. 9108/1, 9108/3, 9107/2; 9107/5; 9107/23; 9107/26; 9699 и 9828 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (140.3 KiB)
126. 05-351-692/2023
од  14.09.2023.
За СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п. 1874 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Агро МВ Агро МВ (99.8 KiB)
125. 05-351-662/2023
од  07.09.2023.
За објекат шиваоне на к.п. 1543/1 к.о. Кула Кула Icon of Гајић Снежана Гајић Снежана (126.6 KiB)
124. 05-351-661/2023
од  01.09.2023.
Надстрешницу за смештај пољопривредних машина на к.п. 1531/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ракита Драгослав Ракита Драгослав (112.0 KiB)
123. 05-351-611/2023
од  21.08.2023.
За породичну стамбену зграду на к.п. 1140/29 к.о. Кула Кула Icon of Вуковић Момир Вуковић Момир (87.1 KiB)
122. 05-351-558/2023
од  28.07.2023.
За реконструисане и пренамењене помоћне објекте у пословни простор-предавницу робе широке потрошње са магацином и канцеларијом на к.п. 3058 к.о. Сивац Сивац Icon of Палдрмић Бранко и Софија Палдрмић Бранко и Софија (85.4 KiB)
121. 05-351-502/2023
од  07.07.2023.
За стамбени објекат на к.п. 904 к.о. Сивац Сивац Icon of Кораћ Родољуб и Драгана Кораћ Родољуб и Драгана (121.2 KiB)
120. 05-351-483/2023
од  28.06.2023.
За производњу натрон врећа са пратећим садржајем и прикључцима на инфраструктуру на к.п. 981/43 к.о. Кула Кула Icon of Мали аграр Мали аграр (115.2 KiB)
119. 05-351-439/2023
од  12.06.2023.
За стамбени објекат на к.п. 531/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Нађ Михајло и Нађ Мариа Нађ Михајло и Нађ Мариа (98.8 KiB)
118. 05-351-440/2023
од  08.06.2023.
За дубоко бушени бунар на парцели к.п. 718/1 к.о. Липар Липар Icon of Општина Кула Општина Кула (103.7 KiB)
117. 05-351-437/2023
од  07.06.2023.
За породичну стамбену зграду са подрумом на к.п. 1071/7 к.о. Липар Липар Icon of Бјелошевић Здравко Бјелошевић Здравко (81.2 KiB)
116. 05-351-421/2023
од  06.06.2023.
За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3477 к.о. Сивац Сивац Icon of Плавшић Младен Плавшић Младен (80.5 KiB)
115. 05-351-405/2023
од  02.06.2023.
За помоћни објекат оставе за огрев на к.п. 2072/3 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Звонимир Сабадош Звонимир (139.0 KiB)
114. 05-351-403/2023
од  01.06.2023.
За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 3194 к.о. Кула Кула Icon of Барна Франциска Барна Франциска (80.6 KiB)
113. 05-351-406/2023
од  31.05.2023.
За виноградарску кућицу на к.п. 7928 к.о. Кула Кула Icon of Арваји Александар Арваји Александар (150.6 KiB)
112. 05-351-401/2023
од  24.05.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат к.п. 844/19 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Раичевић Горчин Раичевић Горчин (80.6 KiB)
111. 05-351-400/2023
од  24.05.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 844/19 к.о. Кула Кула Icon of Фабри Антал Фабри Антал (80.5 KiB)
110. 05-351-394/2023
од  24.05.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 2661  к.о. Сивац Сивац Icon of Ђурић Мара Ђурић Мара (81.0 KiB)
109. 05-351-381/2023
од  19.05.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1607 к.о. Сивац Сивац Icon of Кеменци Илић Ферко Кеменци Илић Ферко (80.7 KiB)
108. 05-351-350/2023
од  05.05.2023.
За породичну стамбену зграду са подрумом на к.п. 3162/3 к.о. Кула Кула Icon of Бероња Пајо и Мира Бероња Пајо и Мира (80.1 KiB)
107. 05-351-327/2023
од  04.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 526 к.о. Липар Липар Icon of Ступар Милан Ступар Милан (98.4 KiB)
106. 05-351-326/2023
од  04.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2550 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Вуканац Марица Вуканац Марица (80.3 KiB)
105. 05-351-324/2023
од  04.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1501/3 к.о. Кула Кула Icon of Пуртов Сергеј Пуртов Сергеј (84.0 KiB)
104. 05-351-322/2023
од  03.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 777/1 к.о. Липар Липар Icon of Денић Александар Денић Александар (81.0 KiB)
103. 05-351-314/2023
од  03.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1140/22 к.о. Кула Кула Icon of Мијатовић Жељко Мијатовић Жељко (80.3 KiB)
102. 05-351-312/2023
од  03.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3472 к.о. Сивац Сивац Icon of Миросављев Радован Миросављев Радован (80.3 KiB)
101. 05-351-311/2023
од  03.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 331 к.о. Сивац Сивац Icon of Калић Витомир Калић Витомир (81.4 KiB)
100. 05-351-310/2023
од  03.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4436 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Марјановић Стана Марјановић Стана (80.5 KiB)
99. 05-351-307/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5563 к.о. Кула Кула Icon of Иван Магдалена Иван Магдалена (80.4 KiB)
98. 05-351-305/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3608 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Олабина Стеван Олабина Стеван (80.5 KiB)
97. 05-351-304/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 121 к.о. Кула Кула Icon of Бихнер Гизела Бихнер Гизела (80.8 KiB)
96. 05-351-303/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1408 к.о. Сивац Сивац Icon of Ђурић Ана Ђурић Ана (80.9 KiB)
95. 05-351-302/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1501/7 к.о. Кула Кула Icon of Дугоњић Милан Дугоњић Милан (80.5 KiB)
94. 05-351-296/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3013/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Чечур Миодраг Чечур Миодраг (83.2 KiB)
93. 05-351-294/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1272/9 к.о. Кула Кула Icon of Тешовић Дарко Тешовић Дарко (80.9 KiB)
92. 05-351-293/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2147 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Стојичић Станко Стојичић Станко (81.0 KiB)
91. 05-351-292/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3136 к.о. Кула Кула Icon of Мркаић Андрија Мркаић Андрија (82.7 KiB)
90. 05-351-291/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 1146/75 к.о. Кула Кула Icon of Георгиевски Милован Георгиевски Милован (82.7 KiB)
89. 05-351-295/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3211/1 к.о. Кула Кула Icon of Паланачки Марија Паланачки Марија (82.9 KiB)
88. 05-351-290/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1232/17 к.о. Кула Кула Icon of Даниловић Миодраг Даниловић Миодраг (82.8 KiB)
87. 05-351-289/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1232/3 к.о. Кула Кула Icon of Грмуша Иван Грмуша Иван (82.8 KiB)
86. 05-351-287/2023
од  26.04.2023.
За породични стамбени објекат на к.п. 4624 к.о. Кула Кула Icon of Марта Мила Марта Мила (82.8 KiB)
85. 05-351-286/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 5650/1 и 5650/2 к.о. Кула Кула Icon of Пантелић Дајана Пантелић Дајана (82.6 KiB)
84. 05-351-283/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 400  к.о. Липар Липар Icon of Вуксан Жарко Вуксан Жарко (80.8 KiB)
83. 05-351-282/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2449 и 2450 к.о. Сивац Сивац Icon of Јуркић Марина Јуркић Марина (80.7 KiB)
82. 05-351-281/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3429 к.о. Сивац Сивац Icon of Живанов Живко Живанов Живко (80.3 KiB)
81. 05-351-278/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2938 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Кековић Милорад Кековић Милорад (80.4 KiB)
80. 05-351-319/2023
од  25.04.2023.
За објекат самоуслужне аутоперионице на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула Icon of Радмановић Немања и Џомба Радомир Радмановић Немања и Џомба Радомир (119.3 KiB)
79. 05-351-288/2023
од  25.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/96 к.о. Кула Кула Icon of Вуксан Милорад Вуксан Милорад (80.8 KiB)
78. 05-351-277/2023
од  25.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3100/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Пејин Мирослав Пејин Мирослав (80.3 KiB)
77. 05-351-276/2023
од  25.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3679 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Кековић Адријана Кековић Адријана (80.2 KiB)
76. 05-351-275/2023
од  21.04.2023.
За породични стамбени објекат на к.п. 4525 к.о. Кула Кула Icon of Рајић Стеван Рајић Стеван (81.0 KiB)
75. 05-351-274/2023
од  21.04.2023.
За гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 407/1 к.о. Кула Кула Icon of Дрча Сека Дрча Сека (80.8 KiB)
74. 05-351-273/2023
од  21.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 116/8 к.о. Липар Липар Icon of Крупљанин Горан Крупљанин Горан (81.6 KiB)
73. 05-351-272/2023
од  21.04.2023.
За гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 312/2 к.о. Кула Кула Icon of Шљукић Александра Шљукић Александра (81.3 KiB)
72. 05-351-271/2023
од  21.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 900/12 к.о. Кула Кула Icon of Влашкалић Миодраг Влашкалић Миодраг (80.7 KiB)
71. 05-351-270/2023
од  21.04.2023.
За гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 779/2 к.о. Кула Кула Icon of Вуковић Милош Вуковић Милош (80.8 KiB)
70. 05-351-269/2023
од  21.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 160 к.о. Кула Кула Icon of Николић Слободанка Николић Слободанка (78.2 KiB)
69. 05-351-268/2023
од  21.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 88 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Фаркаш Сенка Фаркаш Сенка (81.0 KiB)
68. 05-351-267/2023
од  21.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 319 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Хома Јулијан Хома Јулијан (80.7 KiB)
67. 05-351-265/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2964 к.о. Кула Кула Icon of Корцеба Северина Корцеба Северина (80.3 KiB)
66. 05-351-263/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4325/2 к.о. Сивац Сивац Icon of Брашко Јосип Брашко Јосип (80.6 KiB)
65. 05-351-253/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 526/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Ровчанин Зорка Ровчанин Зорка (80.3 KiB)
64. 05-351-251/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3273/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Поповић Предраг Поповић Предраг (80.5 KiB)
63. 05-351-250/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1913/1 к.о. Кула Кула Icon of Илин Весна Илин Весна (80.5 KiB)
62. 05-351-249/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3390 к.о. Кула Кула Icon of Федешин Катица Федешин Катица (80.9 KiB)
61. 05-351-248/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 539/1 и 540/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Беговић Миладин Беговић Миладин (80.5 KiB)
60. 05-351-244/2023
од  19.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2039/2 к.о. Кула Кула Icon of Васиљук Иван Васиљук Иван (80.5 KiB)
59. 05-351-247/2023
од  18.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2146/10 к.о. Кула Кула Icon of Гак Нада Гак Нада (80.2 KiB)
58. 05-351-245/2023
од  18.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2764/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Швељо Радомир Швељо Радомир (81.1 KiB)
57. 05-351-243/2023
од  18.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5488 к.о. Кула Кула Icon of Велисављев Саша Велисављев Саша (80.5 KiB)
56. 05-351-242/2023
од  13.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 523/1 к.о. Кула Кула Icon of Бошњак Владимир Бошњак Владимир (80.2 KiB)
55. 05-351-241/2023
од  13.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 523/2 к.о. Кула Кула Icon of Бошњак Слободан Бошњак Слободан (80.3 KiB)
54. 05-351-266/2023
од  11.04.2023.
За зграду трговине, продавницу прехрамбених производа П+0 на к.п. 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка Icon of СимТим СимТим (159.1 KiB)
53. 05-351-225/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3791 к.о. Кула Кула Icon of Пејић Драган Пејић Драган (80.7 KiB)
52. 05-351-224/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 621 к.о. Кула Кула Icon of Белић Владимир Белић Владимир (79.6 KiB)
51. 05-351-223/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2481 к.о. Кула Кула Icon of Кондић Јован Кондић Јован (80.6 KiB)
50. 05-351-222/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 444/2 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Обреновић Драгутин Обреновић Драгутин (80.9 KiB)
49. 05-351-221/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 896 к.о. Сивац Сивац Icon of Вучинић Драгутин Вучинић Драгутин (80.8 KiB)
48. 05-351-220/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 4068 к.о. Сивац Сивац Icon of Тривунов Зоран Тривунов Зоран (80.7 KiB)
47. 05-351-219/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1844/2 к.о. Кула Кула Icon of Милутин Мирко Милутин Мирко (80.6 KiB)
46. 05-351-218/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2141/10 к.о. Кула Кула Icon of Анђелић Љубица Анђелић Љубица (81.0 KiB)
45. 05-351-217/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3741 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Зорић Петар Зорић Петар (80.7 KiB)
44. 05-351-204/2023
од  28.03.2023.
За гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5541 к.о. Кула Кула Icon of Лоц Драгица Лоц Драгица (80.7 KiB)
43. 05-351-199/2023
од  28.03.2023.
За породичну стамбену зграду на к.п. 6672 к.о. Кула Кула Icon of Вуковић Бранко Вуковић Бранко (81.5 KiB)
42. 05-351-183/2023
од  21.03.2023.
За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1118 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Виславски Ђура Виславски Ђура (98.4 KiB)
41. 05-351-182/2023
од  21.03.2023.
За унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на к.п. 2891/2 к.о. Кула Кула Icon of Класовити Валентина Класовити Валентина (80.0 KiB)
40. 05-351-181/2023
од  21.03.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п. 1716/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Нађ Весна Нађ Весна (80.1 KiB)
39. 05-351-180/2023
од  21.03.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 113/2 и 114/2 к.о. Кула Кула Icon of Граховац Милан Граховац Милан (80.3 KiB)
38. 05-351-159/2023
од  17.03.2023.
За реконструкцију, спајање, промена намене и доградња постојећих објеката у објекат за складиштење челичних производа спратности П+0 на к.п. 2936/5 к.о. Црвенка Црвенка Icon of БМ Бојана БМ Бојана (115.1 KiB)
37. 05-351-166/2023
од  14.03.2023.
За стамбени објекат на к.п. 1217/35 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Нађ Јоаким Нађ Јоаким (81.4 KiB)
36. 05-351-158/2023
од  14.03.2023.
За зграду за узгој и чување садница са хладњачом на к.п. 9107/24 к.о. Кула Кула Icon of Севеплант Севеплант (118.3 KiB)
35. 05-351-162/2023
од  10.03.2023.
За узгој свиња капацитета 1700 комада са пратећим садржаем на к.п. 7050 к.о. Црвенка и к.п. 2930/1, 2930/2 и 1099/1 к.о. Липар Црвенка Icon of Поповић Ристо Поповић Ристо (109.1 KiB)
34. 05-351-149/2023
од  06.03.2023.
За стамбени објекат на к.п. 1144/7 к.о. Кула Кула Icon of Зобеница Милан и Гордана Зобеница Милан и Гордана (150.6 KiB)
33. 05-351-144/2023
од  03.03.2023.
За магацин готових производа резанаца и хладњаче за колаче и тестенине у температурном режиму + 4 до 8°Ц на к.п. 4173/1 к.о. Кула Кула Icon of Симуновић Душан Симуновић Душан (104.4 KiB)
32. 05-351-121/2023
од  01.03.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 4316 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Личина Златан Личина Златан (80.5 KiB)
31. 05-351-119/2023
од  28.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за постојећи објекат на к.п. 597/22 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Лакета Вељко Лакета Вељко (81.0 KiB)
30. 05-351-120/2023
од  28.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 1254/84  к.о. Кула Кула Icon of Видаковић Вукман Видаковић Вукман (80.3 KiB)
29. 05-351-118/2023
од  28.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1279/1  к.о. Кула Кула Icon of Срдић Љубомир Срдић Љубомир (80.9 KiB)
28. 05-351-117/2023
од  27.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 2069  к.о. Сивац Сивац Icon of Цвијовић Слободан Цвијовић Слободан (80.6 KiB)
27. 05-351-116/2023
од  24.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1146/68  к.о. Кула Кула Icon of Митрић Миодраг Митрић Миодраг (80.4 KiB)
26. 05-351-115/2023
од  24.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 2883/1  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Швељо Милан Швељо Милан (80.9 KiB)
25. 05-351-98/2023
од  21.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за помоћни објекат на к.п. 2891/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јовановски Слободан Јовановски Слободан (81.2 KiB)
24. 05-351-96/2023
од  21.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1152/50 к.о. Кула Кула Icon of Рабреновић Новка Рабреновић Новка (81.1 KiB)
23. 05-351-94/2023
од  21.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 312/2 к.о. Кула Кула Icon of Микић Јово Микић Јово (81.0 KiB)
22. 05-351-93/2023
од  20.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 4155/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Дамјановић Душан Дамјановић Душан (80.9 KiB)
21. 05-351-91/2023
од  20.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 2629 к.о. Сивац Сивац Icon of Николић Славица Николић Славица (81.4 KiB)
20. 05-351-90/2023
од  20.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 2003 к.о. Кула Кула Icon of Илин Саша Илин Саша (80.7 KiB)
19. 05-351-89/2023
од  17.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 2419 к.о. Кула Кула Icon of Костадиновић Мирјана Костадиновић Мирјана (80.6 KiB)
18. 05-351-88/2023
од  17.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 2272/1 к.о. Кула Кула Icon of Голочорбин Саша Голочорбин Саша (80.7 KiB)
17. 05-351-87/2023
од  17.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1232/1 к.о. Кула Кула Icon of Ворински Жељко Ворински Жељко (80.8 KiB)
16. 05-351-84/2023
од  14.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1217/24 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Балинт Оленка Балинт Оленка (80.1 KiB)
15. 05-351-85/2023
од  14.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1217/5 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Јоаким Сабадош Јоаким (80.0 KiB)
14. 05-351-84/2023
од  14.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1217/24 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Класовити Валентина од 17.02.2023. Класовити Валентина од 17.02.2023. (75.5 KiB)
13. 05-351-70/2023
од  10.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 854 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Фејди Јарослав Фејди Јарослав (78.9 KiB)
12. 05-351-69/2023
од  10.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 465 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Бодвањски Јанко Бодвањски Јанко (79.9 KiB)
11. 05-351-68/2023
од  10.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 1205/3 к.о. Кула Кула Icon of Заковић Михајло Заковић Михајло (79.8 KiB)
10. 05-351-67/2023
од  09.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 1320 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Мучибабић Зорица Мучибабић Зорица (79.6 KiB)
09. 05-351-66/2023
од  09.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 1646 к.о. Кула Кула Icon of Вујтовић Светлана Вујтовић Светлана (79.6 KiB)
08. 05-351-62/2023
од  06.02.2023.
За унутрашње гасне инсталације у пословном објекту – објетку занатских и личних услуга (за производњу пецива) на к.п. 3340 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Брахај Лиман Брахај Лиман (85.4 KiB)
07. 05-351-58/2023
од  01.02.2023.
За производњу садног материјала за МБТ на к.п. 9107/23 к.о. Кула Кула Icon of Севеплант Севеплант (101.0 KiB)
06. 05-351-53/2023
од  02.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1155/2 к.о. Кула Кула Icon of Петковић Милинка Петковић Милинка (79.6 KiB)
05. 05-351-56/2023
од  31.01.2023.
За објекат за смештај пољопривредне механизације на к.п. 8668/4 к.о. Кула Кула Icon of Д-Л Аграр Д-Л Аграр (101.5 KiB)
04. 05-351-52/2023
од  31.01.2023.
За објекте “Спортски центар“ до 630 ква на к.п. 3728/61 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (125.8 KiB)
03. 05-351-20/2023
од  13.01.2023.
За стамбени објекат на к.п. 657 к.о. Сивац Сивац Icon of Гомилановић Славко Гомилановић Славко (100.8 KiB)
02. 05-351-19/2023
од  09.01.2023.
За стамбени објекат на к.п. 1058/4 к.о. Кула Кула Icon of Буквић Госпава Буквић Госпава (82.6 KiB)
01. 05-351-1196/2022
од  05.01.2023.
За помоћни објекат на к.п. 5143/1 и 5143/2 к.о. Кула Кула Icon of Forte (Jacques) Laurent Forte (Jacques) Laurent (161.4 KiB)

 

Употребне дозволе 2022.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
75. 05-351-1152/2022 од  28.12.2022. За соларну електрну “MSE Animal Komerc“ 154 kw, на к.п. 2463/16 I 2465/16 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Анимал Комерц д.о.о. Анимал Комерц д.о.о. (107.3 KiB)
74. 05-351-1145/2022 од  23.12.2022. За трибину са надстрешницом на к.п. 3210 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (97.6 KiB)
73. 05-351-1049/2022 од  23.12.2022. За реконструисан пренамењен део зграде основног образовања на к.п. 2953 к.о. Сиваца Сивац Icon of АП Војводина АП Војводина (121.4 KiB)
72. 05-351-1066/2022 од  07.12.2022. За прикључак са мрс типа Г4 и унутрашњу гасну инсталацију за објекат филијале Националне службе за запошљавање на к.п. 2816 к.о. Кула Кула Icon of Национална служба за запошљавање Национална служба за запошљавање (119.2 KiB)
71. 05-351-1048/2022 од  30.11.2022. За стамбени објекат на к.п. 6983/1 к.о. Руски Крстур Кула Icon of Фа Михајло и Марија Фа Михајло и Марија (155.2 KiB)
70. 05-351-1047/2022 од  29.11.2022. За прикључак на унутрашњу гасну инсталацију за објекат Економско трговинске школе на к.п. 2835, 2834/3 и 5909/1 к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (144.1 KiB)
69. 05-351-1046/2022 од  29.11.2022. За прикључак на унутрашњу гасну инсталацију за објекат Економско трговинске школе на к.п. 2835 к.о. Кула Кула Icon of АП Војводина АП Војводина (137.4 KiB)
68. 05-351-1045/2022 од  29.11.2022. За унутрашњу гасну инсталацију за зграду ОШ “Вук Караџић“ на к.п. 2428/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of АП Војводина АП Војводина (114.7 KiB)
67. 05-351-1044/2022 од  29.11.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са мрс за зграду ОШ “Вук Караџић“ на к.п. 2429/1 и 4952/11 к.о. Црвенка Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (123.4 KiB)
66. 05-351-1006/2022 од  28.11.2022. За дограђени објекат за смештај механизације и изградњу колске вага на к.п. 5486 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of НС АГРО ИНГ НС АГРО ИНГ (152.7 KiB)
65. 05-351-1028/2022 од  25.11.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1631 и 3376 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (138.2 KiB)
64. 05-351-1027/2022 од  25.11.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу у згради Основне и средње школе “Петро Кузмјак“ на к.п. 1631 и 3376 к.о Руски Крстур Руски Крстур Icon of АП Војводина АП Војводина (142.7 KiB)
63. 05-351-1026/2022 од  25.11.2022. За унутрашње гасне инсталације у објекту ОШ “Иса Бајић“ на к.п. 2834/3 к.о. Кула Кула Icon of АП Војводина АП Војводина (114.9 KiB)
62. 05-351-1025/2022 од  25.11.2022. За дистрибутивну гасну мрежу са МРС за ОШ “Иса Бајић“ на к.п. 2834/1 к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (122.4 KiB)
61. 05-351-984/2022 од  24.11.2022. За монтажно-бетонску трафостаницу МБТС 20/0,4 КВ “Спортски центар“ до 630 КВА на к.п. 3728/61 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (142.2 KiB)
60. 05-351-967/2022 од  22.11.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 8687/30 к.о. Сивац Сивац Icon of Грујичић Божидар и Миланка Грујичић Божидар и Миланка (91.0 KiB)
59. 05-351-957/2022 од  17.11.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са мрс-ом на у ОШ “20. октобар“ на к.п. 2953 и 4240 к.о. Сивац Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (123.5 KiB)
58. 05-351-968/2022 од  17.11.2022. За унутрађњу гасну инсталацију за објекат ОШ “20. октобар“ на к.п. 3031 к.о. Сивац Сивац Icon of АП Војводина АП Војводина (143.5 KiB)
57. 05-351-962/2022 од  17.11.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са мрс за ОШ “20. октобар“ на к.п. 3031 и 4147 к.о. Сивац Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (145.0 KiB)
56. 05-351-956/2022 од  17.11.2022. За унутрашње гасне инсталације за објекат ОШ “20. октобар“, одељење “Чувари осмеха“ на к.п. 2953 к.о. Сивац Сивац Icon of АП Војводина АП Војводина (115.4 KiB)
55. 05-351-945/2022 од  15.11.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 1151/49 к.о. Кула Кула Icon of Николић Драган Николић Драган (115.2 KiB)
54. 05-351-941/2022 од  08.11.2022. За унутрашњу гасну инсталацију у објекту ОШ “20. октобар“ на к.п. 735 к.о. Сивац Сивац Icon of АП Војводина АП Војводина (141.0 KiB)
53. 05-351-940/2022 од  08.11.2022. За прикључак на гасну мрежу са МРС на к.п. 735 и 4147 к.о. Сивац Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (145.0 KiB)
52. 05-351-893/2022 од  08.11.2022. За угоститељски објекат бифе на к.п. 5483 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Салак Јоаким Јулијан Салак Јоаким Јулијан (102.0 KiB)
51. 05-351-885/2022 од  28.10.2022. За прикључни гасовод на к.п. 817 и 3335/2 к.о. Руски Крстур и мерно регулациону станицу капацитета Г-40 на к.п. 817 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (118.6 KiB)
50. 05-351-883/2022 од  28.10.2022. За грејни систем котларнице и унутрашње гасне инсталације са постављеним гасним генератором контејнерског типа у Дому културе Руски Крстур на к.п. 817 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (110.2 KiB)
49. 05-351-886/2022 од  28.10.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са МРС-Г25 на к.п. 4147 и 1714/2 к.о. Сивац Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (142.0 KiB)
48. 05-351-877/2022 од  27.10.2022. За унутрашње гасне инсталације у објекту Месне заједнице Сивац на к.п. 1714/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (185.2 KiB)
47. 05-351-871/2022 од  27.10.2022. За прикључак на постојећу дистрибутивну мрежу са МРС за објекат музичке школе на к.п. 28201 и 5909/1 к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (113.8 KiB)
46. 05-351-874/2022 од  26.10.2022. За унутрашње гасне инсталације у згради јединице локалне самоуправе на к.п. 2815/2 и 28158/24 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (112.0 KiB)
45. 05-351-872/2022 од  26.10.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са МРС за потребе грејања зграде локалне самоупреве на к.п. 2815/2 и 5909 к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (119.9 KiB)
44. 05-351-870/2022 од  26.10.2022. За унутрашњу гасну инсталацију за објекат музичке школе на к.п. 2820/2 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (103.8 KiB)
43. 05-351-808/2022 од  13.10.2022. За хангар за смештај пољопривредне механизације на к.п. 2477/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Виславски Вањо и Наташа Виславски Вањо и Наташа (97.2 KiB)
42. 05-351-790/2022 од  11.10.2022. За реконструисан и пренамењен део пословног објекта у објекат угоститељства и унутрашњу гасну инсталацију на к.п. 2854/4 к.о. Кула Кула Icon of Међедовић Љиљана Међедовић Љиљана (105.2 KiB)
41. 05-351-749/2022 од  28.09.2022. За стамбени објекат на к.п. 567 к.о. Сивац Сивац Icon of Чепић Драган Чепић Драган (82.9 KiB)
40. 05-351-724/2022 од  28.09.2022. За дограђени односно назиђиван постојећи стамбени објекат породичне стамбене зграде на к.п. 132 к.о. Сивац Сивац Icon of Рајић Гордана Рајић Гордана (124.5 KiB)
39. 05-351-721/2022 од  22.09.2022. За породичну стамбену згреду са подрумом на к.п. 3262 к.о. Сивац Сивац Icon of Милешев Мирослав и Славојка Милешев Мирослав и Славојка (84.2 KiB)
38. 05-351-583/2022 од  19.08.2022. За надстрешницу између два постојећа објекта за чување и складиштење воћа и поврћа на к.п. 7852 к.о. Сивац Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (131.1 KiB)
37. 05-351-570/2022 од  19.08.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 1913/28 к.о. Кула Кула Icon of Велиновић Сања Велиновић Сања (82.2 KiB)
36. 05-351-572/2022 од  17.08.2022. За виноградарску кућицу на к.п. 7928 к.о. Кула Кула Icon of Арваји Александар и Светлана Арваји Александар и Светлана (112.4 KiB)
35. 05-351-577/2022 од  16.08.2022. За помоћни објекат, надстришницу за баштенски алат на к.п. 1138/7 к.о. Кула Кула Icon of Шишарица Мира и Радмила Шишарица Мира и Радмила (96.7 KiB)
34. 05-351-515/2022 од  03.08.2022. За стамбени објекат на к.п. 2556 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Емејди Иван и Чизмар Дорика Емејди Иван и Чизмар Дорика (114.0 KiB)
33. 05-351-514/2022 од  02.08.2022. За подно складиште на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ново плус Ново плус (103.3 KiB)
32. 05-351-505/2022 од  26.07.2022. За силос за цемент и друге суве агрегате са постројењем за мешање бетона максималног капацитета 120 М3/х на к.п. 7791/1 к.о. Кула са пратећим прикључцима на инфраструктуру у улици 25. маја на к.п. 9682 к.о. Кула Кула Icon of Екстра Ауто транспорт Екстра Ауто транспорт (119.0 KiB)
31. 05-351-500/2022 од  25.07.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 4475 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Таталовић Ђорђе Таталовић Ђорђе (84.9 KiB)
30. 05-351-482/2022 од  18.07.2022. За смештај пољопривредне механизације на к.п. 1702 к.о. Сивац Сивац Icon of Перуничић Игор Перуничић Игор (151.9 KiB)
29. 05-351-476/2022 од  18.07.2022. За стамбени објекат на к.п. 3720 к.о. Сивац Сивац Icon of Крачун Зоран Крачун Зоран (96.2 KiB)
28. 05-351-457/2022 од  08.07.2022. За надстрешницу за пољопривредне машине на к.п. 116 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Џуџар Михал Џуџар Михал (160.2 KiB)
27. 05-351-409/2022 од  16.06.2022. За стамбени објекат на к.п. 7136/26 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Балаћ Мира Балаћ Мира (92.0 KiB)
26. 05-351-372/2022 од  08.06.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 2720/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Хромиш Хома Хелена Хромиш Хома Хелена (94.1 KiB)
25. 05-351-351/2022 од  01.06.2022. За изградњу помоћног објеката на к.п. 1084/15 к.о. Липар Липар Icon of Чолак Стево и Чолак Славица Чолак Стево и Чолак Славица (166.5 KiB)
24. 05-351-348/2022 од  27.05.2022. За пословни објекат – трговинску радњу на к.п. 2995 к.о. Сивац Сивац Icon of Перуничић Зоран Перуничић Зоран (124.2 KiB)
23. 05-351-334/2022 од  19.05.2022. За породичну стамбену зграду са подрумом на к.п. 3016/6 к.о. Кула Кула Icon of Поповић Драгутин и Поповић Душанка Поповић Драгутин и Поповић Душанка (161.8 KiB)
22. 05-351-337/2022 од  20.05.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 3317/2 к.о. Сивац Сивац Icon of Амиџић Ђурица и Амиџић Бранојка Амиџић Ђурица и Амиџић Бранојка (145.7 KiB)
21. 05-351-324/2022 од  19.05.2022. За породичну стамбену зграду са подрумом на к.п. 3016/6 к.о. Кула Кула Icon of Поповић Драгутин и Поповић Душанка Поповић Драгутин и Поповић Душанка (161.8 KiB)
20. 05-351-327/2022 од  19.05.2022. За помоћни објекат на к.п. 2141/9 к.о. Кула Кула Icon of Јовановић Слободан Јовановић Слободан (95.5 KiB)
19. 05-351-328/2022 од  16.05.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 5541 к.о. Кула Кула Icon of Лоц Драгица Лоц Драгица (145.1 KiB)
18. 05-351-198/2022 од  01.04.2022. За надстрешницу за пољопривредне машине на к.п. 470/2 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Рабреновић Славојка и Горан Рабреновић Славојка и Горан (56.5 KiB)
17. 05-351-190/2022 од  30.03.2022. За стамбени објекат на к.п. 1158/1 к.о. Кула Кула Icon of Мађарић Јанош Мађарић Јанош (48.4 KiB)
16. 05-351-178/2022 од  24.03.2022. За породични стамбени објекат на к.п. 1149/15 к.о. Кула Кула Icon of Шћепановић Мирослав и Светлана Шћепановић Мирослав и Светлана (48.8 KiB)
15. 05-351-181/2022 од  22.03.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 2218 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Латиновић Милан и Ружица Латиновић Милан и Ружица (49.4 KiB)
14. 05-351-179/2022 од  08.04.2022. За стамбени објекат за вишепородично становање са пословним просторијама у приземљу на к.п. 2991 и 2992 к.о. Кула Кула Icon of YUYUN TRADE YUYUN TRADE (71.9 KiB)
13. 05-351-200/2022 од  07.04.2022. За изградњу помоћног објекта на к.п. 1254/64 к.о. Кула Кула Icon of Маријан Ђура и Слађана Маријан Ђура и Слађана (51.4 KiB)
12. 05-351-163/2022 од  17.03.2022. За складиште воћа и поврћа на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ново плус Ново плус (53.9 KiB)
11. 05-351-159/2022 од  17.03.2022. За стамбени објекат на к.п. 2908 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пешко Сава Пешко Сава (52.7 KiB)
10. 05-351-141/2022 од  11.03.2022. За економски објекат на к.п. 8615 к.о. Кула Кула Icon of Бобић Јован Бобић Јован (57.0 KiB)
9. 05-351-126/2022 од  04.03.2022. За кабловску дистрибутивну мражу на к.п. 608/3…3662/3 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Сат Тракт д.о.о. Сат Тракт д.о.о. (58.0 KiB)
8. 05-351-74/2022 од  07.02.2022. За породични стамбени објекат на к.п. 5664/1 к.о. Кула Кула Icon of Фаркаш Силвија Фаркаш Силвија (58.8 KiB)
7. 05-351-65/2022 од  07.02.2022. За помоћни објекат и доградњу стамбеног објекта на к.п. 8833/3 к.о. Кула Кула Icon of Рипчин Иван Рипчин Иван (46.1 KiB)
6. 05-351-70/2021 од  02.02.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 1150/5 к.о. Кула Кула Icon of Гаговић Никола и Гаговић Марија Гаговић Никола и Гаговић Марија (54.0 KiB)
5. 05-351-38/2021 од  01.02.2022. За помоћни објекат гараже на к.п. 1808/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Рац Елемир Рац Елемир (50.1 KiB)
4. 05-351-61/2021 од  31.01.2022. За прикључни гасовод и МРС Г-100 на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (56.6 KiB)
3. 05-351-39/2021 од  28.01.2022. За реконструисан и пренамењен део стамбено пословне зграде у стамбени и пословни простор на к.п. 2832 к.о. Кула Кула Icon of Молиментум Молиментум (69.7 KiB)
2. 05-351-15/2021 од  20.01.2022. За летњиковац са пратећом инфраструктуром на к.п. 9865/1 и 9865/2 к.о. Кула Кула Icon of Поповић Миодраг Поповић Миодраг (53.4 KiB)
1. 05-351-1116/2021 од  05.01.2022. За прикључни гасовод и МРС за ОШ “Петефи бригада“ на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (44.8 KiB)

 

Употребне дозволе 2021.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
56. 05-351-1120/2021 од  31.12.2021. За стамбени објекат на к.п. 2826 к.о. Сивац Сивац Icon of Стојаков Милан Стојаков Милан (50.6 KiB)
55. 05-351-1107/2021 од  30.12.2021. За објекат за породично становање на к.п. 496 к.о. Липар Липар Icon of Почуча Стеван Почуча Стеван (48.3 KiB)
54. 05-351-1077/2021 од  28.12.2021. За стамбени објекат на к.п. 608/11 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ђукелић Славко и Љиљана Ђукелић Славко и Љиљана (57.9 KiB)
53. 05-351-1083/2021 од  22.12.2021. За систем видео надзора на к.п. 3361/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (56.7 KiB)
52. 05-351-1030/2021 од  16.12.2021. За дограђени стамбени објекат на к.п. 2069 к.о. Сивац Сивац Icon of Цвијовић Слободан Цвијовић Слободан (59.0 KiB)
51. 05-351-1022/2021 од  09.12.2021. За стамбени објекат П0+П+0 на к.п. 1324 к.о. Кула Кула Icon of Адамовић Зоран и Радмила Адамовић Зоран и Радмила (57.8 KiB)
50. 05-351-990/2021 од  06.12.2021. За стамбени објекат на к.п. 3645 к.о. Кула Кула Icon of Петељ Славко Петељ Славко (51.0 KiB)
49. 05-351-962/2021 од  02.12.2021. За изградњу објекта за напајање електричном енергијом постојећег погона на к.п. 981/42 к.о. Кула Кула Icon of Мали аграр Мали аграр (46.9 KiB)
48. 05-351-913/2021 од  25.11.2021. За објекат за суви истовар репе на к.п. 3657 к.о. Црвенка Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (51.7 KiB)
47. 05-351-904/2021 од  24.11.2021. За породични стамбени објекат, спратност ПО-П-ПК на к.п. 597 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Каравезић Живорад Каравезић Живорад (49.3 KiB)
47. 05-351-904/2021 од  24.11.2021. За породични стамбени објекат, спратност ПО-П-ПК на к.п. 597 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Каравезић Живорад Каравезић Живорад (49.3 KiB)
46. 05-351-864/2021 од  16.11.2021. За техники преглед возила и фаза на к.п. 3492/1 к.о. Кула Кула Icon of Цијан Борис Цијан Борис (56.2 KiB)
45. 05-351-831/2021 од  10.11.2021. За изградњу новог објекта гараже за паркирање, сервисирање и ремонт пољопривредних возила на к.п. 153 к.о. Липар Липар Icon of Вучуревић Весна Вучуревић Весна (52.2 KiB)
44. 05-351-786/2021 од  02.11.2021. За стамбени објекат на к.п. 1217/3 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Бучко Михајло и Ксенија Бучко Михајло и Ксенија (49.1 KiB)
43. 05-351-783/2021 од  29.10.2021. За пренамену постојећег помоћног објекта – магацинског простора и санитарног чвора на к.п. 5401/1 к.о. Кула Кула Icon of Поповић Миодраг Поповић Миодраг (97.4 KiB)
42. 05-351-781/2021 од  29.10.2021. За стамбени објекат на кп. 4313 к.о. Кула Кула Icon of Валка Карољ Валка Карољ (47.4 KiB)
41. 05-351-705/2021 од  20.10.2021. За стамбени и помоћни објекат са унутрашњим гасним инсталацијама на к.п. 2499/1 и 4964 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Радоњић Ново и Јелена Радоњић Ново и Јелена (52.1 KiB)
40. 05-351-664/2021 од  15.10.2021. За објекат за породично становање на к.п. 1335 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Филиповић Стана и Далибор Филиповић Стана и Далибор (64.4 KiB)
39. 05-351-572/2021 од  29.09.2021. За реконструкцију постојеће привремене монтажне асфалтне базе са 40 т/х на максимални капацитет к.п. 7791/1 к.о. Кула Кула Icon of Екстра - Ауто транспорт Екстра - Ауто транспорт (55.0 KiB)
38. 05-351-574/2021 од  27.09.2021. За реконструкцију и доградњу новог објекта за сортирање и паковање јаја на к.п. 2465/16 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Animal Commerce Animal Commerce (58.2 KiB)
37. 05-351-589/2021 од  23.09.2021. За адаптецију, реконстуркцију и пренамену дела зграде у салон намештаја на к.п. 51/1 к.о. Кула Руски Крстур Icon of Јоаким Чизмар Јоаким Чизмар (49.7 KiB)
36. 05-351-577/2021 од  21.09.2021. За стамбени објекат за породично становање на к.п. 1151/49 к.о. Кула Кула Icon of Рађевић Илија и Соња  Рађевић Илија и Соња (52.7 KiB)
35. 05-351-540/2021 од  09.09.2021. За стамбени објекат на к.п. 2984/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Суботић Немања и Драгана Суботић Немања и Драгана (49.9 KiB)
34. 05-351-490/2021 од  20.08.2021. За стамбени објекат на к.п. 3084/2 к.о Црвенка Црвенка Icon of Башњак Кристина Башњак Кристина (44.8 KiB)
33. 05-351-477/2021 од  18.08.2021. За стамбени објекат на к.п. 1573 к.о Сивац Сивац Icon of Ковачевић Жељко Ковачевић Жељко (44.2 KiB)
32. 05-351-475/2021 од  17.08.2021. Употреба смоуслужне аутоперионице и реноструисаног противпожарног зида на к.п. 2661 к.о. Кула Кула Icon of Гас Поинт д.о.о. Гас Поинт д.о.о. (57.8 KiB)
31. 05-351-464/2021 од  06.08.2021. Употреба светлосне сигнализације на укрсном месту државног пута IБ реда број 15 (ул. М.Тита), са Његошевом на к.п. 4935/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (55.5 KiB)
30. 05-351-461/2021 од  09.08.2021. Употреба стамбеног објекта спратност П+0 на парцели к.п. 1913/6 к.о. Кула Кула Icon of Еделински Јовген Еделински Јовген (46.1 KiB)
29. 05-351-443/2021 од  02.08.2021. За подземни кабловски вод за пословни објекат на к.п. 1278/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Рен доо Рен доо (51.6 KiB)
28. 05-351-433/2021 од  02.08.2021. За стамбени објекат на к.п. 1459/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Чизмар Дориан и Ванеса Чизмар Дориан и Ванеса (51.0 KiB)
27. 05-351-427/2021 од  27.07.2021. За стамбени објекат на к.п. 1799 к.о. Кула Кула Icon of Гајић Стеван и Гајић Драгаш Татјана Гајић Стеван и Гајић Драгаш Татјана (52.5 KiB)
26. 05-351-424/2021 од  27.07.2021. За стамбени објекат на к.п. 3221/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Опалић Марко и Момчило Опалић Марко и Момчило (51.8 KiB)
25. 05-351-405/2021 од  26.07.2021. За стамбени објекат на к.п. 1986/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Дуловић Данијела Дуловић Данијела (61.4 KiB)
24. 05-351-404/2021 од  26.07.2021. За стамбени објекат на к.п. 1986/2 к.о. Сивац Сивац Icon of Дуловић Гојко Дуловић Гојко (60.6 KiB)
23. 05-351-383/2021 од  13.07.2021. За објекат за смештај пољ. производа на к.п. 51/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Јоаким Чизмар ПР Јоаким Чизмар ПР (116.1 KiB)
22. 05-351-407/2021 од  21.07.2021. За стамбени објекат П+0 на к.п. 1369/1 Руски Крстур Руски Крстур Icon of Чизмар Јоаким и Еуфемија Чизмар Јоаким и Еуфемија (55.2 KiB)
21. 05-351-313/2021 од  25.06.2021. За стамбени објекат П+0 к.п. 3210/3 к.о. Кула Кула Icon of Игњатовић Дарјана Игњатовић Дарјана (99.3 KiB)
20. 05-351-306/2021 од  25.06.2021. За стамбени објекат По+П на к.п. 1146/26 к.о. Кула Кула Icon of Рацић Димитрије и Велимирка Рацић Димитрије и Велимирка (97.7 KiB)
19. 05-351-284/2021 од  15.06.2021. За трофазни прикључак за монтажну асфалтну базу и СТС, на к.п. 7791/1 к.о. Кула Кула Icon of Екстра - Ауто транспорт Екстра - Ауто транспорт (110.6 KiB)
18. 05-351-289/2021 од  16.06.2021. За стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 1151/45 к.о. Кула Кула Icon of Перуничић Сретен и Драгиња Перуничић Сретен и Драгиња (97.4 KiB)
17. 05-351-252/2021 од  04.06.2021. За три сушаре капацитета 36 t/h и др. на к.п. 8669/1 к.о. Кула Кула Icon of Жито медиа Жито медиа (115.8 KiB)
16. 05-351-219/2021 од  18.05.2021. За стамбени објекат По+П+М на к.п. 5402/2 к.о. Кула Кула Icon of Сеги Иштван Сеги Иштван (97.1 KiB)
15. 05-351-195/2021 од  30.04.2021. За објекат за технички преглед возила на к.п. 1681/1 к.о. Кула Кула Icon of Ауто тест 025 Ауто тест 025 (115.6 KiB)
14. 05-351-166/2021 од  15.04.2021. За самоуслужну перионицу на к.п. 722/1 к.о. Сивац Сивац Icon of АЦ Токић АЦ Токић (80.1 KiB)
13. 05-351-149/2021 од  06.04.2021. За помоћни објекат П+0 на к.п. 948/2 к.о. Кула Кула Icon of Трифуновић Милена Трифуновић Милена (104.7 KiB)
12. 05-351-142/2021 од  30.03.2021. За стамбени објекат П+0, на к.п. 1913/39 к.о. Кула Кула Icon of Квргић Миле Квргић Миле (118.2 KiB)
11. 05-351-134/2021 од  29.03.2021. За прикључни гасовод и регулациону станицу на к.п. 2800 к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (105.5 KiB)
10. 05-351-125/2021 од  12.03.2021. За помоћни објекат П+0 на к.п. 78 к.о. Кула Кула Icon of Маркерт Каталин Маркерт Каталин (96.3 KiB)
09. 05-351-98/2021 од  01.03.2021. За помоћни објекат П+0, на к.п. 3008/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Десница Дејан Десница Дејан (116.7 KiB)
08. 05-351-93/2021 од  24.02.2021. За стамбени објекат П+М, на к.п. 223 к.о. Кула Кула Icon of Магоч Илија Магоч Илија (97.8 KiB)
07. 05-351-67/2021 од  11.02.2021. За употребу оптичког кабла за прикључење интернета на к.п. 5904/1 и др. д.о. Кула Кула Icon of Ветропарк Кула Ветропарк Кула (77.1 KiB)
06. 05-351-62/2021 од  09.02.2021. За употребу унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословну зграду на к.п. 2800 к.о. Кула Кула Icon of Спирала инвест доо Спирала инвест доо (104.3 KiB)
05. 05-351-21/2021 од  15.01.2021. За реконструкцију и доградњу стамбеног објекта П+0 на к.п. 841/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јовановић Љубица Јовановић Љубица (72.8 KiB)
04. 05-351-17/2021 од  14.01.2021. За стамбени објекат П0+П+М на к.п. 742/1 к.о. Кула Кула Icon of Симанић Сања Симанић Сања (100.0 KiB)
03. 05-351-19/2021 од  14.01.2021. За надстрешницу за смештај пољ. механизације на к.п. 7645 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Малацко Далибор Малацко Далибор (71.2 KiB)
02. 05-351-7/2021 од  13.01.2021. За стамбено пословни објекат П+1 на к.п. 3008 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Десница Дејан Десница Дејан (116.6 KiB)
01. 05-351-1/2021 од  06.01.2021. За објекат за складиштење воћа и поврћа на к.п. 7852 к.о. Сивац Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (91.4 KiB)

 

Употребне дозволе 2020.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
55. 05-351-693/2020  од  31.12.2020. За складиште палета и репро материјала на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Санковић Дејан Санковић Дејан (70.7 KiB)
54. 05-351-702/2020  од  30.12.2020. За дограђени и реконструисани стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 3043/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Арваји Александар Арваји Александар (75.2 KiB)
53. 05-351-686/2020  од  30.12.2020. За стамбени објекат П+Пк и помоћног објекта на к.п. 153 к.о. Липар Липар Icon of Вучуревић Весна Вучуревић Весна (76.4 KiB)
52. 05-351-709/2020  од  30.12.2020. За стамбени објекат П+1 на к.п. 1152/95 к.о. Кула Кула Icon of Шарац Љубомир и Славка Шарац Љубомир и Славка (98.1 KiB)
51. 05-351-710/2020  од  29.12.2020. За стамбени објекат П0+П+М на к.п. 3440/17 к.о. Кула Кула Icon of Милетић Зоран и Ђурђа Милетић Зоран и Ђурђа (98.4 KiB)
50. 05-351-704/2020  од  28.12.2020. За стамбени објекат П0+П+М на к.п. 1146/66 к.о. Кула Кула Icon of Ђуровић Владимир Ђуровић Владимир (99.7 KiB)
49. 05-351-688/2020  од  15.12.2020. За стамбени објекат П+1 на к.п. 4635/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јовановић Радивојка Јовановић Радивојка (97.6 KiB)
48. 05-351-638/2020  од  27.11.2020. За силосе за житарице са усипним кошем 2×200 т и др. на к.п. 3648 к.о. Сивац Сивац Icon of Слепчев Милутин Слепчев Милутин (118.6 KiB)
47. 05-351-655/2020  од  30.11.2020. За објекат за смештај пољ. производа на к.п. 845/9 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Косовић Николина Косовић Николина (96.9 KiB)
46. 05-351-623/2020  од  23.11.2020. За стамбени објекат По+П, на к.п. 3438/9 к.о. Кула Кула Icon of Чачић Никола и Виолета Чачић Никола и Виолета (97.6 KiB)
45. 05-351-631/2020  од  19.11.2020. За складиште окова и шрафовске робе на к.п. 7630/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort Stayle Doo Comfort Stayle Doo (101.8 KiB)
44. 05-351-601/2020  од  17.11.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 2900 к.о. Кула Кула Icon of Татић Предраг Татић Предраг (99.7 KiB)
43. 05-351-604/2020  од  13.11.2020. Стамбени објекат П+0 и два помоћна објекта на к.п. 948/2 к.о. Кула Кула Icon of Трифуновић Милена Трифуновић Милена (73.6 KiB)
42. 05-351-590/2020  од  06.11.2020. За стамбени објекат П+1 на к.п. 4402/4 к.о. Кула Кула Icon of Апро Арнолд и Габриела Апро Арнолд и Габриела (72.6 KiB)
41. 05-351-577/2020  од  05.11.2020. За стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат на к.п. 961/2 к.о. Кула Кула Icon of Филиповић Мићо Филиповић Мићо (112.4 KiB)
40. 05-351-569/2020  од  30.10.2020. За стају за 24 крмаче, надстрешица за смештај пољ. механизације на к.п. 1217/40 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабо Златимир и Веселина Сабо Златимир и Веселина (109.0 KiB)
39. 05-351-506/2020  од  13.10.2020. Стаја за 24 крмаче, прасилиште и смештај сточне хране на к.п. 1593 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Бркић Иван Бркић Иван (110.5 KiB)
38. 05-351-488/2020  од  06.10.2020. Реконструкција и дограња стамбеног објекта на к.п. 1740 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Салак Владимир и Марија Салак Владимир и Марија (90.5 KiB)
37. 05-351-473/2020  од  02.10.2020. Складиште пољопривредних производа на к.п. 3469/1 к.о. Сивац Сивац Icon of ОЗЗ Мипеал ОЗЗ Мипеал (78.2 KiB)
36. 05-351-472/2020  од  30.09.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација за објекат дечијег диспанзера у Сивцу на к.п. 1703 и 4147 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (73.8 KiB)
35. 05-351-449/2020  од  23.09.2020. Стамбени објекат на к.п. 3275 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Станковић Милош Станковић Милош (91.0 KiB)
34. 05-351-453/2020  од  23.09.2020. Прикључни гасовод и МРС на к.п. 3674 к.о. Сивац Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (100.9 KiB)
33. 05-351-450/2020  од  23.09.2020. Изградња сушаре капацитета 28 т/х и др. на к.п. 3673 к.о. Сивац Сивац Icon of Агро МВ Агро МВ (80.4 KiB)
32. 05-351-447/2020  од  21.09.2020. Санација објекта дечијег диспанзера П+0 у Сивцу на к.п. број 1703 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (70.3 KiB)
31. 05-351-429/2020  од  16.09.2020. Надстрешница за пријем кукуруза П+0 на к.п. 8669/1 к.о. Кула Кула Icon of Жито медиа Жито медиа (65.9 KiB)
30. 05-351-409/2020  од  08.09.2020. Надстрешица за смештај пољ. механизације на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ново плус доо Ново плус доо (63.9 KiB)
29. 05-351-374/2020  од 26.08.2020. Стамбени објекат Р+1 на к.п. 539/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Баџа Никола и Верица Баџа Никола и Верица (97.5 KiB)
28. 05-351-362/2020 од  18.08.2020. Јавна расвета у индустријској зони у Кули на к.п. 9107/2 и др. к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (76.4 KiB)
27. 05-351-357/2020  од 13.08.2020. Стамбени објекат П+М на к.п. 1101/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Грубор Драги Грубор Драги (96.9 KiB)
26. 05-351-351/2020  од 07.08.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 401/4 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Павловић Марко Павловић Марко (97.4 KiB)
25. 05-351-335/2020  од  31.07.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 1140 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Виславски Саша и Татијана Виславски Саша и Татијана (97.3 KiB)
24. 05-351-324/2020  од  28.07.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 1217/59 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Папуга Славица и Златко Папуга Славица и Златко (97.5 KiB)
23. 05-351-315/2020  од  24.07.2020. Стамбени објекат П+1 на к.п. 1152/130 к.о. Кула Кула Icon of Тошић Предраг Тошић Предраг (97.4 KiB)
22. 05-351-293/2020  од 15.07.2020. Прикључни гасовод и МРС на к.п. 7800 и др. к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (107.1 KiB)
21. 05-351-264/2020  од  10.07.2020. Унутрашње гасне инсталације за привремену асфалтну базу на к.п. 7790/1 к.о. Кула Кула Icon of Екстра - Ауто транспорт Екстра - Ауто транспорт (106.2 KiB)
20. 05-351-274/2020  од  10.07.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 731/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пуповац Илија Пуповац Илија (100.0 KiB)
19. 05-351-236/2020  од  23.06.2020. Стамбени објекат П+1 на к.п. 1146/44 к.о. Кула Кула Icon of Сивч Михајло и Лаловић Гордана Сивч Михајло и Лаловић Гордана (97.4 KiB)
18. 05-351-232/2020
од 23.06.2020.
Стамбено-пословни објекат П+3 на к.п. 2800 к.о. Кула Кула Icon of Спирала инвест доо Спирала инвест доо (89.3 KiB)
17. 05-351-207/2020
од 04.06.2020.
Помоћни објекат на к.п. 843/4 к.о. Кула Кула Icon of Олабина Мариа Олабина Мариа (71.1 KiB)
16. 05-351-191/2020  од 28 .05.2020. За  сушаре за житарице и елеватором и уградњом унутрашње гасне инсталације    на к.п. 4138/1  к.о. Сивац Сивац Icon of ЗЗ Сивац ЗЗ Сивац (114.8 KiB)
15. 05-351-191/2020  од 26 .05.2020. Прикључни гасовод са МРС  на к.п.  4138/1 И 4138/2  к.о. Сивац Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (101.2 KiB)
14. 05-351-181/2020  od 15 .05.2020. Реконструкцијa и пренамена дела зграде у гасну котларницу И унутрашње гасне инсталације иприкључног гасовода са МРС   на к.п. 8622  к.о. Кула Кула Icon of Eko snack Eko snack (85.6 KiB)
13. 05-351-168/2020  од 05 .05.2020. Фарма-објекат за тов свиња  850 комада И силоса за храну на к.п. 8742/1  к.о. Кула Кула Icon of Шибалија Драган Шибалија Драган (99.8 KiB)
12. 05-351-157/2020  од 04 .05.2020. Надстрешница са усипним кошем  на к.п. 3370  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Рит доо Рит доо (74.0 KiB)
11. 05-351-146/2020  од 21 .04.2020. Спортска хала  са прикључцима  на к.п. 1791  к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (102.3 KiB)
10. 05-351-112/2020  од 20 .03.2020. Изградњу СТС фарма  20/о,4  кв   на к.п. 7060  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Поповић Ристо Поповић Ристо (82.4 KiB)
9. 05-351-154/2020  од 21.04.2020. Стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 615/6 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јанковић Љубомир и Радмила Јанковић Љубомир и Радмила (99.6 KiB)
8. 05-351-122/2020  од 25 .03.2020. Стамбени објекат П+1  на к.п. 790/1  к.о. Кула Кула Icon of Футо Атила Футо Атила (97.3 KiB)
7. 05-351-113/2020  од 17 .03.2020. Стамбени објекат По+П+Пк  на к.п. 1137/5  к.о. Кула Кула Icon of Рипчин Петар и Сава Рипчин Петар и Сава (97.2 KiB)
6. 05-351-93/2020 од 10.03.2020. Употреба дограђеног и реконструисаног постојећег стамбеног објекта, спратности П+Пк и  помоћног објекта, спратности П+0 на к.п.4044/1 к.о.Кула Кула Icon of Богојевац Слободан Богојевац Слободан (109.8 KiB)
5. 05-351-91/2020 од 05.03.2020.  Инфраструктурни објекат, дограђене фекалне канализације, дужине 462,50 m, са црпном станицом
и шахтом са аутоматском решетком у Улици Његошева на к.п. бр. 5922 к.о. Кула
Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (104.0 KiB)
4. 05-351-77/2020 од 25.02.2020. Стамбени објекат – салаш П+1 на к.п. број 8648 к.о. Кула Кула Icon of Новаковић Максим Новаковић Максим (68.3 KiB)
3. 05-351-59/2020 од 17.02.2020. Употреба индустриског објекта – привремене монтажне асфалтне базе капацитета 40t/h на кат.парцели бр.7791/1 к.о. Кула Кула Icon of Екстра - Aуто транспорт д.о.о. Екстра - Aуто транспорт д.о.о. (113.6 KiB)
2. 05-351-23/2020 од 06.02.2020. Решење о исправци за Производно трговинско предузеће Анимал Комерц  д.о.о. Београд  Крушчић  Icon of Анимал Комерц  д.о.о. Анимал Комерц д.о.о. (110.7 KiB)
1. 05-351-23/2020 од 22.01.2020. Употреба објекта конзум центра – фарме за алтернативну производњу конзумних јаја који се састоји од два објекта фарме и два монтажна силоса за храну на к.п.2463/16 к.о.Крушчић Крушчић Icon of Анимал Комерц  д.о.о. Анимал Комерц д.о.о. (71.4 KiB)

Употребне дозволе 2019.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
49. 05-351-640/2019  од 27 .12.2019. Фарма свиња капацитета 800 крмача  на к.п. 8144/4  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Едуфарм доо Едуфарм доо (107.6 KiB)
48. 05-351-659/2019  од 26 .12.2019. Економски објекат- надстрешнице  на к.п. 67/2  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Михајло Сабадош Михајло (71.5 KiB)
47. 05-351-618/2019  од 12 .12.2019. Економски објекат- надстрешнице  на к.п. 4417  к.о. Кула Кула Icon of Пикула Јелена Пикула Јелена (65.7 KiB)
46. 05-351-587/2019  од 27 .11.2019. Пословно-стамбени објекат П+1  са магацином  на к.п. 2601/1  к.о. Кула Кула Icon of Ђурица Ристо Ђурица Ристо (89.8 KiB)
45. 05-351-584/2019  од 25 .11.2019. Воћарска кућица П+0 на к.п. 2502  к.о. Липар Липар Icon of Поповић Раде Поповић Раде (97.5 KiB)
44. 05-351-579/2019  од   21 .11.2019. Стамбени  П+0 на к.п. 1272/8  к.о. Кула Кула Icon of Михајловић Зоран Михајловић Зоран (97.4 KiB)
43. 05-351-574/2019  од 15 .11.2019. Стамбени  П+0 на к.п. 4846  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ружичић Јован Ружичић Јован (74.3 KiB)
42. 05-351-548/2019  од 07 .11.2019. Употреба сушаре на гас, усипни кош и др  на к.п. 685/2.   к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ново плус доо Ново плус доо (114.8 KiB)
41. 05-351-527/2019  од 01 .11.2019. Употреба фекалне канализације и црпне  станице ЦС1 у делу насеља Црвенка на к.п. 4952/1 и др. к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (101.1 KiB)
40. 05-351-533/2019  од 31 .10.2019. Прикључни гасовод са мрс на к.п. 8144/5 И 9611  к.о. Црвенка Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (100.5 KiB)
39. 05-351-495/2019  од 24 .10.2019. Стамбени објекат По+П на к.п. 114  к.о. Кула Кула Icon of Хуђик Атила Хуђик Атила (72.6 KiB)
38. 05-351-500/2019  од 21 .10.2019. Стамбени и помоћни објекат П+0 на к.п. 2936  к.о. Кула Кула Icon of Павичић Кристина Павичић Кристина (101.2 KiB)
35. 05-351-499/2019  од 21 .10.2019. Надстрешница за смештај пољ.мехнизације на к.п. 323  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Мирослав и Златко Сабадош Мирослав и Златко (97.5 KiB)
34. 05-351-492/2019  од 21 .10.2019. Објекат за тов свиња капацитета 1000 комада  на к.п. 7451  к.о. Кула Кула Icon of Бајић Слађана Бајић Слађана (108.7 KiB)
33. 05-351-489/2019  од 16 .10.2019. Сервис за возила са продавницом и надстрешницом   на к.п. 5255/1  к.о. Кула Кула Icon of Пушкаш Ференц Пушкаш Ференц (110.5 KiB)
32. 05-351-460/2019  од 04 .10.2019. Објекат за складиштење воћа и поврћа на к.п. 7852  к.о. Сивац Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (87.1 KiB)
31. 05-351-444/2019 од 01.10.2019  Употреба радионице за израду металних делова за системе за наводњавање на к.п. бр. 7884/1 к.о. Кула Кула Icon of Дејан Матошевић Дејан Матошевић (71.5 KiB)
30. 05-351-444/2019  од 01 .10.2019. Радионица за израду металних делова  на к.п.  7884/1  к.о. Кула Кула Icon of Шуми иригатион  Дејан Матошевић ПР Шуми иригатион Дејан Матошевић ПР (68.2 KiB)
29. 05-351-409/2019  од 19 .09.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  1217/10  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Варга Јулијан Варга Јулијан (0.0 B)
28. 05-351-404/2019  од 13 .09.2019. Пословни објекат  на к.п.  2816  к.о. Кула Кула Icon of Ретро принт д.о.о. Ретро принт д.о.о. (93.3 KiB)
27. 05-351-377/2019  од 30 .08.2019. Објекат за тов јунади капацитета 40 комада  на к.п. 295/1  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пеле Младен Пеле Младен (78.2 KiB)
26. 05-351-359/2019  од 27 .08.2019. Инфраструктурни објекат за прикључење отпадних вода у Црвенки  на к.п. 4935/1 и др.  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (79.7 KiB)
25. 05-351-351/2019  од 27 .08.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п. 848/4 и 849/3  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Марас Гордана Марас Гордана (97.3 KiB)
24. 05-351-367/2019  од 27 .08.2019. За  стамбени објекат П+М  на к.п.2603/2   к.о. Сивац Сивац Icon of Ачански Никола Ачански Никола (97.1 KiB)
23. 05-351-333/2019  од  21 .07.2019 Прикључак на гасовод и МРС   на к.п. 8622  к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (79.7 KiB)
22.  05-351-279/2019  од 24 .07.2019. Стамбени објекат П+1  на к.п.308/6   к.о. Кула Кула Icon of Микић Момир и Борка Микић Момир и Борка (98.9 KiB)
21. 05-351-266/2019  од 17 .07.2019.  Стамбени објекат П+0  на к.п.3728/44   к.о. Кула Кула Icon of Никитовић Љубомир Никитовић Љубомир (99.6 KiB)
20. 05-351-264/2019  од 15 .07.2019. Стамбени објекат По+П  на к.п.1140/28   к.о. Кула Кула Icon of Ђукелић Ержика Ђукелић Ержика (99.3 KiB)
19. 05-351-241/2019  од 02 .07.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.2826/1   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Макаји Михал и Јасмина Макаји Михал и Јасмина (98.8 KiB)
18. 05-351-239/2019  од 01 .07.2019. Стамбени објекат П+М  на к.п.584   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Варга Вања Варга Вања (98.2 KiB)
17. 05-351-194/2019 од 23. 05. 2019.  Употреба стамбеног објекта и помоћног објекта –
гараже на парцели к.п. 435 к.о. Липар
Липар Icon of Зракић Милош Зракић Милош (69.8 KiB)
16. 05-351-170/2019  од 10 .05.2019.  Стамбени објекат По+П  на к.п.  1149/1  к.о. Кула Кула Icon of Мирчић Јадранка и Митрић Милош Мирчић Јадранка и Митрић Милош (97.9 KiB)
15. 05-351-145/2019  од 08.05.2019. Стамбени објекат П+С  на к.п.  7136/19  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Шаула Гојко Шаула Гојко (97.7 KiB)
14. 05-351-150/2019  од  25 .04.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  8151/1  к.о. Сивац Сивац Icon of Војновић Марко и Мирослава Војновић Марко и Мирослава (99.7 KiB)
13. 05-351-124/2019  од 12 .04.2019. Надстрешница за смештај пољ.механизације  на к.п. 5279.  к.о. Кула Кула Icon of Фиштеш Шандор Фиштеш Шандор (74.8 KiB)
12. 05-351-113/2019  од  01 .04.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  828  к.о. Липар Липар Icon of Бановић Младенко Бановић Младенко (97.5 KiB)
11. 05-351-102/2019  од 26 .03.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  3449/10  к.о. Кула Кула Icon of Вукчевић Петар и Бранка Вукчевић Петар и Бранка (97.9 KiB)
10. 05-351-104/2019  од 26 .03.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  603/7  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Бјекић Милорад Бјекић Милорад (97.7 KiB)
9. 05-351-73/2019  од 11 .03.2019. Стамбено-пословни објекат П+1  на к.п. 780 .  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Баран Јанко и Сања Баран Јанко и Сања (75.7 KiB)
8. 05-351-62/2019  од 28 .02.2019. Индустријски објекат за производњу обуће  и др на к.п.  9107/19  к.о. Кула Кула Icon of Еуроин доо Еуроин доо (69.5 KiB)
7. 05-351-44/2019  од 19 .02.2019. Сило ћелије 5џ 1897м3, тампон ћелије, сушаре, и др.   на к.п.  8144/5  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Едуфарм доо Едуфарм доо (128.4 KiB)
6. 05-351-59/2019  од 25 .02.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  148/2.  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Чордаш Ђура Чордаш Ђура (98.2 KiB)
5.  05-351-57/2019  од 25 .02.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  1191/2.  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Мартиновић Бранислав Мартиновић Бранислав (97.3 KiB)
4. 05-351-48/2019  од 18 .02.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  1217/49.  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Ликов Ђура и Меланија Ликов Ђура и Меланија (99.3 KiB)
3. 05-351-46/2019  од 14 .02.2019. Стамбени објекат П0+П  на к.п.  1148/20.  к.о. Кула Кула Icon of Пејчић Драган и Биљана Пејчић Драган и Биљана (98.0 KiB)
2. 05-351-33/2019  од 29 .01.2019. Прикључни гасовод са МРС  на к.п.  1988/2 и др.  к.о. Црвенка Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (97.3 KiB)
1. 05-351-22/2019  од 18. 01. 2019. Светлосна сигнализација  на углу улица Вељка Влаховића И 16 Дивизије  на к.п.  5850 и др.   к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (77.2 KiB)

Употребне дозволе 2018. година

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
57. 05-351-570/2018  од 10 .12.2018 Пословно-стамбени објекат   на к.п. 2813    к.о. Кула Кула Icon of Мандић Марија Мандић Марија (82.0 KiB)
56. 05-351-565/2018  од 04 .12.2018 Стамбено пословни објекат са помоћним објектима  на к.п. 1870    к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Хајдук Мирко и Наташа Хајдук Мирко и Наташа (96.6 KiB)
55. 05-351-556/2018  од 23 .11.2018 Стамбени објекат По+П+Пк  на к.п. 608/2     к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ђуричић Милорад и Стана Ђуричић Милорад и Стана (98.3 KiB)
54. 05-351-548/2018  од 16 .11.2018 Стамбени објекат спратности По+П на к.п. 1010/6 к.о. Кула Кула Icon of Вујмиловић Миодраг Вујмиловић Миодраг (91.4 KiB)
53. 05-351-546/2018  од 15 .11.2018 СТС 20/0,4 кВ Воћњак на к.п. 7327/5 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Перишић Љубо Перишић Љубо (76.2 KiB)
52. 05-351-536/2018  од 14 .11.2018 Прикључни гасовод са МРС на к.п. 9107/23 и 9107/28 к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (83.7 KiB)
51. 05-351-405/2018  од 14 .11.2018 Стамбени објекат По+П+1 на к.п. 1272/21 к.о. Кула Кула Icon of Тодоровић Душан Тодоровић Душан (97.4 KiB)
50. 05-351-533/2018 од 13.11.2018 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1792 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Довијарски Марко Довијарски Марко (162.4 KiB)
49. 05-351-537/2018  од 09 .11.2018 Фабрика за обраду текстила на к.п. 9107/28 к.о. Кула Кула Icon of Фиорано д.о.о. Фиорано д.о.о. (100.6 KiB)
48. 05-351-525/2018  од 02 .11.2018 СТС 20/0,4 кВ на к.п. 7451 к.о. Кула Кула Icon of Бајић Слађана Бајић Слађана (75.6 KiB)
47. 05-351-523/2018  од 02 .11.2018 Стаја за тов јунади на к.п. 3922 к.о. Сивац Сивац Icon of Влашкалић Велибор Влашкалић Велибор (60.7 KiB)
46. 05-351-504/2018  од 26 .10.2018 Изградња гасовода у блоку 66 на к.п. 9107/2 и др. к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (79.0 KiB)
45. 05-351-500/2018  од 23 .10.2018 Бензинска станица на к.п. 2661 к.о. Кула Кула Icon of Гас поинт доо Гас поинт доо (84.4 KiB)
44. 05-351-496/2018  од 22 .10.2018 Стамбени део стамбено-пословног објекта на к.п. 382/2 к.о. Липар Липар Icon of Маљковић Марко и Радмила Маљковић Марко и Радмила (98.1 KiB)
43. 05-351-495/2018  од 22 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1225/11 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Колошњаји Јанко и Марија Колошњаји Јанко и Марија (98.9 KiB)
42. 05-351-493/2018  од 22 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 2551 к.о. Сивац Сивац Icon of Ћурчић Радислав Ћурчић Радислав (97.6 KiB)
41. 05-351-494/2018  од 19 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 3439/5 к.о. Кула Кула Icon of Шукара Драган Шукара Драган (119.8 KiB)
40. 05-351-486/2018  од   18 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1413/1 к.о. Кула Кула Icon of Тодоровић Миликић Весна Тодоровић Миликић Весна (99.4 KiB)
39. 05-351-481/2018  од   15 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1195/4 к.о. Кула Кула Icon of Боднар Веселинка Боднар Веселинка (97.5 KiB)
38. 05-351-465/2018  од  11 .10.2018 Објекат за тов свиња капацитета 850 комада к.п. 7216 к.о. Кула Кула Icon of Жекић Драгана Жекић Драгана (103.5 KiB)
37. 05-351-444/2018  од 05 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1841 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Бракус Слађана Бракус Слађана (98.7 KiB)
36. 05-351-450/2018  од 04 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 900/29 к.о. Кула Кула Icon of Батровић Милован и Радојка Батровић Милован и Радојка (97.5 KiB)
35. 05-351-386/2018  од 27 .09.2018 Економски објекат на к.п. 4314 к.о. Кула Кула Icon of Валка Карољ Валка Карољ (96.8 KiB)
34. 05-351-393/2018  од 18 .09.2018 За стаје за свиње за 300 товљеника на к.п. 1593 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Бркић Иван Бркић Иван (112.1 KiB)
33. 05-351-378/2018  од 11 .09.2018 Заливни систем са бунарима, СТС и магацина на к.п. 7043 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Остојић Вања Остојић Вања (79.2 KiB)
32. 05-351-328/2018  од 22 .08.2018 Тоалет на к.п. 9714/1 к.о. Сивац Сивац Icon of ЈВП Воде Војводине ЈВП Воде Војводине (90.2 KiB)
31. 05-351-336/2018  од 17 .08.2018 Сило ћелије 3 x 1000т и др. на к.п. 5819 к.о. Кула Кула Icon of Екстра ауто транспорт доо Екстра ауто транспорт доо (113.1 KiB)
30. 05-351-316/2018  од 08 .08.2018 Изградња складишта металне робе , на к.п. број 4893/11 к.о. Кула Кула Icon of Севеплант доо Севеплант доо (81.0 KiB)
29. 05-351-11/2018  од 03 .08.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 1217/6 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Ковачевић Драган и Марија Ковачевић Драган и Марија (97.6 KiB)
28. 05-351-300/2018  од   31 .07.2018 Самоуслужне аутоперионице 3118/1 на к.п. к.о.Црвенка Црвенка Icon of Поповић Миодраг Поповић Миодраг (64.8 KiB)
27. 05-351-290/2018  од  18.07.2018 Стамбени објекат П+Пк на к.п. 1163/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Цревар Драган Цревар Драган (98.2 KiB)
26. 05-351-273/2018 од 06.07.2018 Oбјекат специјалистичких служби са пасрелом Дом Здравља Кула на к.п. 4221/2 к.о. Kула Kула Icon of Opština Kula Opština Kula (78.9 KiB)
25. 05-351-272/2018 од 05.07.2018 Монтажно бетонске трафостанице- Дом Здравља Кула на к.п. 4221/2 к.о. Кула Кула Icon of Opština Kula Opština Kula (72.6 KiB)
24. 05-351-274/2018 од 05.07.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 1836/2 к.о. Кула Кула Icon of Leđanac Stevan Leđanac Stevan (99.0 KiB)
23. 05-351-244/2018  од 21.06.2018 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 248371 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Колошњаји Ванеса и Владимир Колошњаји Ванеса и Владимир (97.5 KiB)
22. 05-351-247/2018  од 21.06.2018 Стамбени објекат П+0 на к.п. 8833/3 к.о.Кула Кула Icon of Рипчин Иван Рипчин Иван (98.2 KiB)
21. 05-351-207/2018 od 08.06.2018. Употреба складишта пољопривредних производа, колске ваге и вагарске кућице на кат.парцели бр.3469/1 к.о. Сивац Сивац Icon of ОЗЗ Мипеал ОЗЗ Мипеал (151.9 KiB)
20. 05-351-200/2018 од 06. 06. 2018. Изградња стамбеног објекта спратности Сут+П са прикључцима на инфраструктуру на парцели к.п. 975 к.о. Кула Кула Icon of Лукић Страхиња Лукић Страхиња (67.7 KiB)
19. 05-351-167/2018  од 24 .05.2018 Стамбени објекат П+0 на к.п. 116/35 к.о. Липар Липар Icon of Стевановић Миодраг и Драгица Стевановић Миодраг и Драгица (97.7 KiB)
18. 05-351-170/2018  од 23 .05.2018 Стамбени објекат По+П+м на к.п. 1173/7 к.о. Кула Кула Icon of Драгаш Душан Драгаш Душан (97.7 KiB)
17. 05-351-137/2018  од 10 .05.2018 Стубна трафостаница 20/0,4 кВ -фарма на к.п. 8182/1 к.о. Кула Кула Icon of Вујовић Југослав и синови доо Вујовић Југослав и синови доо (64.3 KiB)
16. 05-351-109/2018  од 18 .04.2018 Стамбени објекат По+ П+М на к.п. 3449/15 к.о. Кула Кула Icon of Перић Љубинка Перић Љубинка (97.7 KiB)
15. 05-351-100/2018  од 02 .04.2018 Фарма за тов свиња на к.п. 8182/1 к.о. Кула Кула Icon of Вујовић Југослав и синови доо Вујовић Југослав и синови доо (109.2 KiB)
14. 05-351-74/2018  од 14 .03.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 423 к.о. Кула Кула Icon of Слишурић Антун и Ксенија Слишурић Антун и Ксенија (97.2 KiB)
13. 05-351-70/2018  од 08 .03.2018 Стамбени објекат По+П на к.п. 595/4,594/2 и 4952/3 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пена Миленко Пена Миленко (97.2 KiB)
12. 05-351-54/2018  од 27 .02.2018 Употреба школских просторија у згради средњег образовања на к.п. 2836 и 2839 к.о Кула Кула Icon of Економско трговинска школа Економско трговинска школа (65.2 KiB)
11. 05-351-49/2018  од 22 .02.2018 Пословни објекат на к.п. 3074 к.о. Сивац Сивац Icon of Eco маркет доо Eco маркет доо (75.9 KiB)
10. 05-351-55/2018  од 22 .02.2018 Складиште за житарице 2x 1120т, помоћног магацина на к.п. 5819 к.о. Кула Кула Icon of Екстра ауто транспорт д.о.о. Екстра ауто транспорт д.о.о. (73.6 KiB)
09. 05-351-51/2018  од 22 .02.2018 Стамбени објекат По+П на к.п. 1905 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Михал Сабадош Михал (98.4 KiB)
08. 05-351-38/2018  од 13 .02.2018 Стамбени објекат П+Пк на к.п. 4150/7 к.о. Кула Кула Icon of Ханцко Ђерђ и Гавранов Снежана Ханцко Ђерђ и Гавранов Снежана (97.8 KiB)
07. 05-351-24/2018  од 02 .02.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 2804 к.о.Руски Крстур Руски Крстур Icon of Хербут Славко Хербут Славко (97.3 KiB)
06. 05-351-16/2018  од 25 .01.2018 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1225/7 к.о.Руски Крстур Руски Крстур Icon of Мудри Михајло Мудри Михајло (96.6 KiB)
05. 05-351-19/2018  од 25 .01.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 2851/2 к.о.Руски Крстур Руски Крстур Icon of Колошњаји Весна Колошњаји Весна (96.4 KiB)
04. 05-351-11/2018  од 25 .01.2018 Стамбени објекат По+П на к.п. 3439/11 к.о. Кула Кула Icon of Ђурковић Драган и Јасмина Ђурковић Драган и Јасмина (97.4 KiB)
03. 05-351-15/2018  од 22 .01.2018 Стубна трафостаницу 20/0,4 кВ и трофазног напајања бунара на к.п. 7604 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort Style doo Comfort Style doo (66.4 KiB)
02. 05-351-6/2018  од 17 .01.2018 Стамбени објекат П+1 на к.п. 1867 к.о. Кула Кула Icon of Селингер Иштван и Бланкица Селингер Иштван и Бланкица (97.0 KiB)
01. 05-351-8/2018  од 17 .01.2018 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1084/14 к.о. Липар Липар Icon of Ћато Симо и Мира Ћато Симо и Мира (97.6 KiB)

Употребне дозволе 2017. година

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
60. 05-351-510/2017  од 29 .12.2017 Продавница мешовите робе на к.п. 2582/1 к.о. Руски Крстур Icon of Бођанец Игор Бођанец Игор (64.1 KiB)
59. 05-351-501/2017  од  28 .12.2017 Постављање ТК кабла за проширење телекомуникационе мреже у Црвенки на к.п. 4996 и 5006 к.о. Црвенка Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (75.6 KiB)
58. 05-351-498/2017  од 27 .12.2017 Стакленик П+0 на к.п. 1496/1 к.о. Руски Крстур Icon of Благојевић Зоран Благојевић Зоран (73.2 KiB)
57. 05-351-506/2017  од 26 .12.2017 Стамбени објекат П+Пк на к.п. 2477 к.о. Руски Крстур Icon of Виславски Вањо и Наташа Виславски Вањо и Наташа (97.3 KiB)
56. 05-351-492/2017  од 19 .12.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 688 к.о. Руски Крстур Icon of Рамач Михајло Рамач Михајло (96.8 KiB)
55. 05-351-466/2017  од 08 .12.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 4094/10 к.о. Црвенка Icon of Ступар Коса Ступар Коса (96.6 KiB)
54. 05-351-468/2017  од 08 .12.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 1225/10 к.о. Руски Крстур Icon of Јурић Мића Јурић Мића (97.0 KiB)
53. 05-351-436/2017  од 20 .11.2017 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 4003 к.о. Сивац Icon of Севкић Радован Севкић Радован (96.7 KiB)
52. 05-351-395/2017  од  27 .10.2017 Монтажно бетонска трафостаница 20/0,4 кВ на к.п. 9059 к.о. Сивац Icon of Ал Раwафед Србија д.о.о. Ал Раwафед Србија д.о.о. (66.8 KiB)
51. 05-351-427/2017  од  16 .11.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 1084/8 к.о. Липар Icon of Копривица Радисав и Снежана Копривица Радисав и Снежана (97.2 KiB)
50. 05-351-428/2017  од 13 .11.2017 Прикључак на дистрибутивни гасовод са МРС и уградња унутрашње гасне инсталације на постојећој стамбеној згради на к.п. 3143/8 и др. к.о. Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (75.5 KiB)
49. 05-351-418/2017  од 14 .11.2017 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1149/4 к.о. Кула Icon of Паравина Зоран и Вукица Паравина Зоран и Вукица (97.2 KiB)
48. 05-351-404/2017  од 02.11.2017 Помоћни објекат П+0 на к.п. 583 к.о. Сивац Icon of Калић Спасоје Калић Спасоје (98.3 KiB)
47. 05-351-400/2017  од 02 .11.2017 За стамбени објекат П+М на к.п. 1853/2 к.о. Кула Icon of Ачански Милорад Ачански Милорад (98.6 KiB)
46. 05-351-370/2017  од 10 .10.2017 Изградња хладњаче за воће капацитета 450 т на к.п. 453 к.о. Руски Крстур Icon of Јуарбис д.о.о. Јуарбис д.о.о. (64.9 KiB)
45. 05-351-339/2017  од 02 .10.2017 Изградња- проширења телекомуникационе мреже Црвенка – подручје МИНИ ИПАН Зеленгора на к.п. 9355/1 и др к.о. Црвенка Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (91.5 KiB)
44. 05-351-330/2017  од 26 .09.2017 Реконструкција унутрашњих гасних инсталација, изграђеног прикључног гасовода и регулационе станице на к.п. 9300/1 и др к.о. Црвенка Icon of ФШ Црвенка АД ФШ Црвенка АД (75.5 KiB)
43. 05-351-329/2017  од 22 .09.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 7218/29 к.о. Црвенка Icon of Вукотић Цвата Вукотић Цвата (97.3 KiB)
42. 05-351-327/2017  од  22 .09.2017 Економски објекат- за смештај пољ.механизације П+0 на к.п. 955 к.о. Руски Крстур Icon of Њаради Јанко Њаради Јанко (98.4 KiB)
41. 05-351-322/2017  од 18 .09.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 548 к.о. Руски Крстур Icon of Папуга Ђура и Весна Папуга Ђура и Весна (92.8 KiB)
40. 05-351-301/2017  од 31 .08.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 5179 к.о. Руски Крстур Icon of Варга Наташа Варга Наташа (98.0 KiB)
39. 05-351-300/2017  од 30 .08.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1217/14 к.о. Руски Крстур Icon of Рац Михајло Рац Михајло (98.4 KiB)
38. 05-351-253/2017  од 31 .07.2017 Стамбени објекат По+П на к.п. 7136/23 к.о. Црвенка Icon of Важић Мирко Важић Мирко (99.4 KiB)
37. 05-351-255/2017  од 27 .07.2017 Стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 1141/1 к.о. Кула Icon of Ловренчић Ивица и Милка Ловренчић Ивица и Милка (97.3 KiB)
36. 05-351-247/2017  од 26 .07.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1301/1 к.о. Крушчић Icon of Лукенда Винко и Драгица Лукенда Винко и Драгица (98.9 KiB)
35. 05-351-248/2017  од 26 .07.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 977 к.о. Крушчић Icon of Хома Славко Хома Славко (99.1 KiB)
34. 05-351-240/2017  од 18 .07.2017 Стамбени објекат По+П+1 на к.п. 446/1 к.о. Кула Icon of Вујић Миливоје Вујић Миливоје (98.6 KiB)
33. 05-351-231/2017  од 17.07.2017 Пословни објекат – станица за снабдевање моторних возила са ТНГом на к.п. 5500 к.о. Руски Крстур Icon of Бобар Бешка д.о.о. Бобар Бешка д.о.о. (75.2 KiB)
32. 05-351-220/2017 од 05.07.2017 За стамбени објекат П+М , на к.п. 5153/1 к.о. Руски Крстур Icon of Нађ Јанко Нађ Јанко (98.6 KiB)
31. 05-351-219/2017 од 04.07.2017  За стамбени објекат По+П+Пк , на к.п. 1138/2 к.о. Кула Icon of Đogić Nenad i Nataša Đogić Nenad i Nataša (97.7 KiB)
30. 05-351-208/2017 od 26 .06.2017. За гаражу за возила , на к.п.3259/1 к.о. Руски Крстур Icon of Мedić Slobodanka Мedić Slobodanka (98.5 KiB)
29. 05-351-199/2017  од 15.06.2017 Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. број 116/25 к.о. Липар Icon of Грчић Љубица,Грчић Зоран и Радомир Грчић Љубица,Грчић Зоран и Радомир (69.0 KiB)
28. 05-351-191/2017 од 13.06.2017 . Изградња стамбеног објекта  Сут+П+Пот на к.п.  број 1514/1  к.о. Кула Icon of  Ивић Жељко Ивић Жељко (68.7 KiB)
27. 05-351-184/2017 од  07.06.2017 Изградња стамбеног објекта По+П+М на к.п. број 1137/6 к.о. Кула Icon of Обрадов Милован и Славица Обрадов Милован и Славица (67.7 KiB)
26. 05-351-173/2017 од 17 .05.2017 Стамбени објекат П+1, на к.п. 1979 к.о. Кула Icon of Прокић Живомир и Драгица Прокић Живомир и Драгица (97.0 KiB)
25. 05-35-162/2017  од 15 .05.2017 Проширење телекомуникационе мреже на к.п. 1071/19 И др. к.о. Липар Icon of Телеком Србија Телеком Србија (91.3 KiB)
24. 05-351-168/2017  од 15 .05.2017 Стамбени објекат По+П+М, на к.п. 731 к.о. Липар Icon of Војновић Драгана Војновић Драгана (96.6 KiB)
23. 05-351-158/2017  од 12 .05.2017 Магацин металних елемената, на к.п. 981/8 к.о. Кула Icon of Виола Јован Виола Јован (73.2 KiB)
22. 05-351-157/2017  od  10 .05.2017 Стамбени објекат П+М, на к.п.8269 И 8270 к.о. Сивац Icon of Ковачевић Радмила и др. Ковачевић Радмила и др. (97.0 KiB)
21. 05-351-146/2017  од 27 .04.2017 Рибњак на к.п.6683/2 к.о. Руски Крстур Icon of Еделински доо Еделински доо (94.1 KiB)
20. 05-351-150/2017  од 27.04.2017 Стамбени објекат По+П на к.п.606/6 и 607/10 к.о. Црвенка Icon of Платиша Рада Платиша Рада (96.4 KiB)
19. 05-351-143/2017  од 24.04.2017 Употреба ТТ кабла за проширење телекомуникационе мреже на к.п.5861 к.о. Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (78.0 KiB)
18. 05-351-135/2017  од 21.04.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п.2411/1 к.о. Кула Icon of Лендак Ференц и Лендак Јелисавета Лендак Ференц и Лендак Јелисавета (97.0 KiB)
17. 05-351-124/2017  од 20.04.2017 Објекат за смештај пољ. механизације и објекат за тов јунади са сило јамом на к.п.462 к.о. Липар Icon of Петровић Срђан Петровић Срђан (99.1 KiB)
16. 05-351-116/2017  од 11 .04.2017 Стамбени објекат П+0 са подрумом на к.п.2146/8 к.о. Кула Icon of Гајић Зоран Гајић Зоран (96.5 KiB)
15. 05-351-110/2017  од 10 .04.2017 Стамбени објекат П+Пк са подрумом на к.п.1272/13 к.о. Кула Icon of Селић Радомир и Милијана Селић Радомир и Милијана (97.1 KiB)
14. 05-351-91/2017  од 30.03.2017 Употреба пословног објекта магацина намештаја на к.п. 7627 к.о. Руски Крстур Icon of ZTR Comfort ZTR Comfort (100.4 KiB)
13. 05-351-74/2017  од  22 .03.2017 Употреба инфраструктурног објекта оптичког каблаТКЦ Кула на к.п. 5924 и др. к.о. Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (79.9 KiB)
12. 05-351-70/2017  од 17 .03.2017 Стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат П+0 на к.п. 2312 к.о. Крушчић Icon of Церић Ана Церић Ана (98.9 KiB)
11. 05-351-72/2017  од 17 .03.2017 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1276/14 к.о. Кула Icon of Петковић Милутин И Мира Петковић Милутин И Мира (96.8 KiB)
10. 05-351-63/2017 од 15 .03.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1029/1 к.о. Руски Крстур Icon of Рамач Владимир и Славица Рамач Владимир и Славица (96.7 KiB)
09. 05-351-55/2017  од 08.03.2017 Употреба оптичког кабла ТКЦ Кула на к.п. 1510/1 И др . к.о. Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (65.0 KiB)
08. 05-351-54/2017  од  06.03.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 4101 к.о. Црвенка Icon of Микулић Божидар и Радмила Микулић Божидар и Радмила (96.7 KiB)
07. 05-351-44/2017 од  21 .02.2017 За фарму- прасилиште за узгој крмача капацитета 200 комада И др. на к.п. 8144/1 к.о. Црвенка Icon of Патент ИЕЦ ДОО Патент ИЕЦ ДОО (87.3 KiB)
06. 05-351-46/2017 од 17.02.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 8687/22 к.о. Сивац Icon of Сич Катица и Јожеф Сич Катица и Јожеф (96.4 KiB)
05. 05-351-45/2017 од 17.02.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 788/1 и 789/1 к.о. Црвенка Icon of Радовић Миладин Радовић Миладин (98.7 KiB)
04. 05-351-36/ 2017 од  09.02.2017 Силосне ћелије 3×700т и др на к.п. 5486 к.о. Руски Крстур Icon of Агрохома ДОО Агрохома ДОО (118.2 KiB)
03. 05-351-20/2017 од 27.01.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 3185 к.о. Кула Icon of Живковић Игор Живковић Игор (78.0 KiB)
02. 05-351-16/2017 од 26.01.2017 Постављање оптичког кабла на к.п. 4947 и др. к.о. Црвенка Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (79.8 KiB)
01. 05-351-15/2017 од 25.01.2017 стамбени објекат П+1 на к.п. 1949 к.о. Кула Icon of Бабић Богдан и Милош Бабић Богдан и Милош (73.3 KiB)

Употребне дозволе 2016.година

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
44. 05-351-350/2016 од 26 .12.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 608/19 к.о. Црвенка Icon of Пешић Славко и Мира Пешић Славко и Мира (75.0 KiB)
43. 05-351-345/2016 од 22.12.2016 Надстрешница за смештај пољ.механизације П+0 и на к.п. 930 к.о. Руски Крстур Icon of Русковски Дамир и Валентина Русковски Дамир и Валентина (63.8 KiB)
42. 05-351-339/2016 од 19.12.2016 Стамбени објекат П+1 и на к.п. 3990/16 к.о. Кула Icon of Бобоцки Душко и Милоратка Бобоцки Душко и Милоратка (72.8 KiB)
41. 05-351-335/2016 од 15 .12.2016 Стамбени објекат П+0 и на к.п. 1217/31 к.о. Руски Крстур Icon of Чапко Елемир Чапко Елемир (73.0 KiB)
40. 05-351-323/2016 од  06 .12.2016 Стамбени објекат П+0 и помоћни објекат на к.п. 5321 к.о. Кула Icon of Јоксовић Марија Јоксовић Марија (70.5 KiB)
39. 05-351-317/2016 од  06 .12.2016 Стамбени објекат П+П к на к.п. 868/2 к.о. Црвенка Icon of Јањић Милан Јањић Милан (72.8 KiB)
38 05-351-316/2016 од 01 .12.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 3236 к.о. Сивац Icon of Ивановић Милија и Драгољуб Ивановић Милија и Драгољуб (73.1 KiB)
37. 05-351-240/2016 od 27 .09.2016 Стамбени објекат П+М на к.п. 1913/36 к.о. Кула Icon of Влашки Љубомир и Стеванка Влашки Љубомир и Стеванка (73.4 KiB)
36. 05-351-213/2016 od 12 .09.2016 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 530 к.о. Кула Icon of Гајић Сава Гајић Сава (73.0 KiB)
35. 05-351-202/2016 od 01 .09.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 2693  к.о. Сивац Icon of Крпеж Мирослав Крпеж Мирослав (73.1 KiB)
34. 05-351-201/2016 od 31 .08.2016 Стамбени објекат П+М на к.п. 2740/2 к.о. Руски Крстур Icon of Ковач Јанко и Мара Ковач Јанко и Мара (73.8 KiB)
33. 05-351-189/2016 od 30 .08.2016 Гаража на к.п. 3666/28 к.о. Црвенка Icon of Вујевић Бранко Вујевић Бранко (72.3 KiB)
32. 05-351-170/2016 od 12 .08.2016 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 3440/10 к.о. Кула Icon of Процкијевић Петар Процкијевић Петар (80.8 KiB)
31. 05-351-159/2016 од 03 .08.2016 Стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат П+0 на к.п. 9707  к.о. Сивац Icon of Бербић Никола и Сњежана Бербић Никола и Сњежана (73.1 KiB)
30. 05-351-158/2016 од 28.07.2016 Надстрешница за смештај пољ. механизације на к.п. 7852 к.о. Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (61.4 KiB)
29. 05-351-140/2016 од 13.07.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 826/3 и 823/2  к.о. Кула Icon of Капичић Јолан Капичић Јолан (72.7 KiB)
28. 05-351-138/2016 од 12.07.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 1250  к.о. Кула Icon of Бабић Душан Бабић Душан (72.4 KiB)
27. 05-351-135/2016 од 11.07.2016 Котларница са чврстог горива на гас    на к.п. 3656/4  к.о. Црвенка Icon of Фабрика шећера Црвенка Фабрика шећера Црвенка (75.5 KiB)
26. 05-351-120/2016 од 23.06.2016 Објекта за смештај пољопривредне механизације Руски Крстур  Icon of ПТД ''Агрохома'' д.о.о. ПТД ''Агрохома'' д.о.о. (74.4 KiB)
25. 05-351-94/2016 од 02.06.2016 Стамбени објекат По + П на к.п. 1146/29  к.о. Кула Icon of Цирба Жељко Цирба Жељко (73.0 KiB)
24. 05-351-74/2016 од 12.05.2016 Стамбени објекат По+П Кула Icon of Полић Горан и Тања Полић Горан и Тања (73.6 KiB)
23. 05-351-71/2016 од 11.05.2016. Ловачки дом П+1 на к.п. 2923 Сивац Icon of Ловачко удружење “Сивац“ Ловачко удружење “Сивац“ (73.3 KiB)
22. 05-351-63/2016 од 20.04.2016. Стамбени објекат П+0 на к.п. 3942 к.о. Сивац Icon of Пушкарев Стеван Пушкарев Стеван (71.9 KiB)
21. 05-351-50/2016 од 08.04.2016 Објекат за дораду пољопривредних производа на к.п. 1827/3 к.о. Кула Icon of Џомба Никола Џомба Никола (92.7 KiB)
20. 05-351-52/2016 од 07.04.2016 Стамбени објекат П+0 Кула Icon of Јовић Момчило и Слађана Јовић Момчило и Слађана (72.8 KiB)
19. 05-351-47/2016 од 05.04.2016 Стамбени објекатП+М Кула Icon of Кондић Миланко Кондић Миланко (72.6 KiB)
18. 05-351-39/2016 од 29.03.2016 Употреба стамбеног објекта По+П Кула Icon of Ковач Давор Ковач Давор (72.2 KiB)
17. 05-351-31/2016 од 22.03.2016 Употреба
две вертикалне хладњаче за хлађење шећерног сока
Црвенка Icon of Фабрика шећера Црвенка Фабрика шећера Црвенка (76.2 KiB)
16. 05-351-30/2016 од 21.03.2016 Стамбени објекат П+М Руски
Крстур
Icon of Бабинчук Љубомир и Ксенија Бабинчук Љубомир и Ксенија (72.5 KiB)
15. 05-351-28/2016 од 22.03.2016 Стамбени објекат П+0 Руски
Крстур
.Icon of Чизмар Михајло Чизмар Михајло (73.0 KiB)
14. 05-351-26/2016 од 18.03.2016 Стамбени објекат По+П+М Липар Icon of Буква Драгица Буква Драгица (72.4 KiB)
13. 05-351-22/2016 од 11.03.2016 Стамбени објекат П0+П Кула Icon of Матијевић Бранислав Матијевић Бранислав (72.4 KiB)
12. 05-351-21/2016 од 08.03.2016 Стамбени објекат П+М + помоћни објекат Кула Icon of Хуђик Ервин Хуђик Ервин (74.1 KiB)
11. 05-351-16/2016 од 25.02.2016. Ветеринарска амбуланта и апотека Руски
Крстур
Icon of Хома Владимир и Марија Хома Владимир и Марија (170.8 KiB)
10. 05-351-13/2016 од 17.02.2016. Стамбени објекат П+М из Руског Крстура Руски
Крстур
Icon of Маринковић Весна Маринковић Весна (103.8 KiB)
9. 05-351-12/2016 од
17.02. 2016.
Стамбена кућа П+0
у Црвенки
Црвенка Icon of Тиодоровић Велимир Тиодоровић Велимир (166.4 KiB)
8. 05-351-211/2015 од 9.02.2016. Бунар БК-1 у Кули Кула
7. 05-351-9/2016 од 04.02.2016. Верски објекат и звоник Липар Icon of Српска православна општина Липар Српска православна општина Липар (183.3 KiB)
6. 05-351-10/2016
од 03.02.2016.
Стамбени објекат П+1 Руски
Крстур
Icon of Јанко Варга Јанко Варга (164.9 KiB)
5. 05-351-7/2016 од 29.01.2016. 3 бунара за санитарну воду у Крушчићу Крушчић Icon of Анимал Комерц д.о.о Анимал Комерц д.о.о (154.5 KiB)
4. 05-351-6/2016 од 26.01. 2016.  Стамбени објекат П+М Руски
Крстур
Icon of Варга Ђура Варга Ђура (164.2 KiB)
3. 05-351-2015/2015
од 11.01.2016.
Употреба стамбеног објекта – салаша Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (76.8 KiB)
2. 05-351-204/2015
од 25.12.2015.
Употреба самоуслужне аутоперионице Кула Icon of Поповић Миодраг  и Пена Љиљана Поповић Миодраг и Пена Љиљана (633.8 KiB)
1. 05-351-141/2015
од 15.10.2015.
  Употреба подног складишта  житарица и уљарица  Крушчић  Icon of  Бркић Иван Бркић Иван (666.7 KiB)