Употребне дозволе 2020.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
55. 05-351-693/2020  од  31.12.2020. За складиште палета и репро материјала на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Санковић Дејан Санковић Дејан (70.7 KiB)
54. 05-351-702/2020  од  30.12.2020. За дограђени и реконструисани стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 3043/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Арваји Александар Арваји Александар (75.2 KiB)
53. 05-351-686/2020  од  30.12.2020. За стамбени објекат П+Пк и помоћног објекта на к.п. 153 к.о. Липар Липар Icon of Вучуревић Весна Вучуревић Весна (76.4 KiB)
52. 05-351-709/2020  од  30.12.2020. За стамбени објекат П+1 на к.п. 1152/95 к.о. Кула Кула Icon of Шарац Љубомир и Славка Шарац Љубомир и Славка (98.1 KiB)
51. 05-351-710/2020  од  29.12.2020. За стамбени објекат П0+П+М на к.п. 3440/17 к.о. Кула Кула Icon of Милетић Зоран и Ђурђа Милетић Зоран и Ђурђа (98.4 KiB)
50. 05-351-704/2020  од  28.12.2020. За стамбени објекат П0+П+М на к.п. 1146/66 к.о. Кула Кула Icon of Ђуровић Владимир Ђуровић Владимир (99.7 KiB)
49. 05-351-688/2020  од  15.12.2020. За стамбени објекат П+1 на к.п. 4635/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јовановић Радивојка Јовановић Радивојка (97.6 KiB)
48. 05-351-638/2020  од  27.11.2020. За силосе за житарице са усипним кошем 2×200 т и др. на к.п. 3648 к.о. Сивац Сивац Icon of Слепчев Милутин Слепчев Милутин (118.6 KiB)
47. 05-351-655/2020  од  30.11.2020. За објекат за смештај пољ. производа на к.п. 845/9 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Косовић Николина Косовић Николина (96.9 KiB)
46. 05-351-623/2020  од  23.11.2020. За стамбени објекат По+П, на к.п. 3438/9 к.о. Кула Кула Icon of Чачић Никола и Виолета Чачић Никола и Виолета (97.6 KiB)
45. 05-351-631/2020  од  19.11.2020. За складиште окова и шрафовске робе на к.п. 7630/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort Stayle Doo Comfort Stayle Doo (101.8 KiB)
44. 05-351-601/2020  од  17.11.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 2900 к.о. Кула Кула Icon of Татић Предраг Татић Предраг (99.7 KiB)
43. 05-351-604/2020  од  13.11.2020. Стамбени објекат П+0 и два помоћна објекта на к.п. 948/2 к.о. Кула Кула Icon of Трифуновић Милена Трифуновић Милена (73.6 KiB)
42. 05-351-590/2020  од  06.11.2020. За стамбени објекат П+1 на к.п. 4402/4 к.о. Кула Кула Icon of Апро Арнолд и Габриела Апро Арнолд и Габриела (72.6 KiB)
41. 05-351-577/2020  од  05.11.2020. За стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат на к.п. 961/2 к.о. Кула Кула Icon of Филиповић Мићо Филиповић Мићо (112.4 KiB)
40. 05-351-569/2020  од  30.10.2020. За стају за 24 крмаче, надстрешица за смештај пољ. механизације на к.п. 1217/40 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабо Златимир и Веселина Сабо Златимир и Веселина (109.0 KiB)
39. 05-351-506/2020  од  13.10.2020. Стаја за 24 крмаче, прасилиште и смештај сточне хране на к.п. 1593 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Бркић Иван Бркић Иван (110.5 KiB)
38. 05-351-488/2020  од  06.10.2020. Реконструкција и дограња стамбеног објекта на к.п. 1740 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Салак Владимир и Марија Салак Владимир и Марија (90.5 KiB)
37. 05-351-473/2020  од  02.10.2020. Складиште пољопривредних производа на к.п. 3469/1 к.о. Сивац Сивац Icon of ОЗЗ Мипеал ОЗЗ Мипеал (78.2 KiB)
36. 05-351-472/2020  од  30.09.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација за објекат дечијег диспанзера у Сивцу на к.п. 1703 и 4147 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (73.8 KiB)
35. 05-351-449/2020  од  23.09.2020. Стамбени објекат на к.п. 3275 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Станковић Милош Станковић Милош (91.0 KiB)
34. 05-351-453/2020  од  23.09.2020. Прикључни гасовод и МРС на к.п. 3674 к.о. Сивац Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (100.9 KiB)
33. 05-351-450/2020  од  23.09.2020. Изградња сушаре капацитета 28 т/х и др. на к.п. 3673 к.о. Сивац Сивац Icon of Агро МВ Агро МВ (80.4 KiB)
32. 05-351-447/2020  од  21.09.2020. Санација објекта дечијег диспанзера П+0 у Сивцу на к.п. број 1703 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (70.3 KiB)
31. 05-351-429/2020  од  16.09.2020. Надстрешница за пријем кукуруза П+0 на к.п. 8669/1 к.о. Кула Кула Icon of Жито медиа Жито медиа (65.9 KiB)
30. 05-351-409/2020  од  08.09.2020. Надстрешица за смештај пољ. механизације на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ново плус доо Ново плус доо (63.9 KiB)
29. 05-351-374/2020  од 26.08.2020. Стамбени објекат Р+1 на к.п. 539/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Баџа Никола и Верица Баџа Никола и Верица (97.5 KiB)
28. 05-351-362/2020 од  18.08.2020. Јавна расвета у индустријској зони у Кули на к.п. 9107/2 и др. к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (76.4 KiB)
27. 05-351-357/2020  од 13.08.2020. Стамбени објекат П+М на к.п. 1101/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Грубор Драги Грубор Драги (96.9 KiB)
26. 05-351-351/2020  од 07.08.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 401/4 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Павловић Марко Павловић Марко (97.4 KiB)
25. 05-351-335/2020  од  31.07.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 1140 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Виславски Саша и Татијана Виславски Саша и Татијана (97.3 KiB)
24. 05-351-324/2020  од  28.07.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 1217/59 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Папуга Славица и Златко Папуга Славица и Златко (97.5 KiB)
23. 05-351-315/2020  од  24.07.2020. Стамбени објекат П+1 на к.п. 1152/130 к.о. Кула Кула Icon of Тошић Предраг Тошић Предраг (97.4 KiB)
22. 05-351-293/2020  од 15.07.2020. Прикључни гасовод и МРС на к.п. 7800 и др. к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (107.1 KiB)
21. 05-351-264/2020  од  10.07.2020. Унутрашње гасне инсталације за привремену асфалтну базу на к.п. 7790/1 к.о. Кула Кула Icon of Екстра - Ауто транспорт Екстра - Ауто транспорт (106.2 KiB)
20. 05-351-274/2020  од  10.07.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 731/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пуповац Илија Пуповац Илија (100.0 KiB)
19. 05-351-236/2020  од  23.06.2020. Стамбени објекат П+1 на к.п. 1146/44 к.о. Кула Кула Icon of Сивч Михајло и Лаловић Гордана Сивч Михајло и Лаловић Гордана (97.4 KiB)
18. 05-351-232/2020
од 23.06.2020.
Стамбено-пословни објекат П+3 на к.п. 2800 к.о. Кула Кула Icon of Спирала инвест доо Спирала инвест доо (89.3 KiB)
17. 05-351-207/2020
од 04.06.2020.
Помоћни објекат на к.п. 843/4 к.о. Кула Кула Icon of Олабина Мариа Олабина Мариа (71.1 KiB)
16. 05-351-191/2020  од 28 .05.2020. За  сушаре за житарице и елеватором и уградњом унутрашње гасне инсталације    на к.п. 4138/1  к.о. Сивац Сивац Icon of ЗЗ Сивац ЗЗ Сивац (114.8 KiB)
15. 05-351-191/2020  од 26 .05.2020. Прикључни гасовод са МРС  на к.п.  4138/1 И 4138/2  к.о. Сивац Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (101.2 KiB)
14. 05-351-181/2020  od 15 .05.2020. Реконструкцијa и пренамена дела зграде у гасну котларницу И унутрашње гасне инсталације иприкључног гасовода са МРС   на к.п. 8622  к.о. Кула Кула Icon of Eko snack Eko snack (85.6 KiB)
13. 05-351-168/2020  од 05 .05.2020. Фарма-објекат за тов свиња  850 комада И силоса за храну на к.п. 8742/1  к.о. Кула Кула Icon of Шибалија Драган Шибалија Драган (99.8 KiB)
12. 05-351-157/2020  од 04 .05.2020. Надстрешница са усипним кошем  на к.п. 3370  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Рит доо Рит доо (74.0 KiB)
11. 05-351-146/2020  од 21 .04.2020. Спортска хала  са прикључцима  на к.п. 1791  к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (102.3 KiB)
10. 05-351-112/2020  од 20 .03.2020. Изградњу СТС фарма  20/о,4  кв   на к.п. 7060  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Поповић Ристо Поповић Ристо (82.4 KiB)
9. 05-351-154/2020  од 21.04.2020. Стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 615/6 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јанковић Љубомир и Радмила Јанковић Љубомир и Радмила (99.6 KiB)
8. 05-351-122/2020  од 25 .03.2020. Стамбени објекат П+1  на к.п. 790/1  к.о. Кула Кула Icon of Футо Атила Футо Атила (97.3 KiB)
7. 05-351-113/2020  од 17 .03.2020. Стамбени објекат По+П+Пк  на к.п. 1137/5  к.о. Кула Кула Icon of Рипчин Петар и Сава Рипчин Петар и Сава (97.2 KiB)
6. 05-351-93/2020 од 10.03.2020. Употреба дограђеног и реконструисаног постојећег стамбеног објекта, спратности П+Пк и  помоћног објекта, спратности П+0 на к.п.4044/1 к.о.Кула Кула Icon of Богојевац Слободан Богојевац Слободан (109.8 KiB)
5. 05-351-91/2020 од 05.03.2020.  Инфраструктурни објекат, дограђене фекалне канализације, дужине 462,50 m, са црпном станицом
и шахтом са аутоматском решетком у Улици Његошева на к.п. бр. 5922 к.о. Кула
Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (104.0 KiB)
4. 05-351-77/2020 од 25.02.2020. Стамбени објекат – салаш П+1 на к.п. број 8648 к.о. Кула Кула Icon of Новаковић Максим Новаковић Максим (68.3 KiB)
3. 05-351-59/2020 од 17.02.2020. Употреба индустриског објекта – привремене монтажне асфалтне базе капацитета 40t/h на кат.парцели бр.7791/1 к.о. Кула Кула Icon of Екстра - Aуто транспорт д.о.о. Екстра - Aуто транспорт д.о.о. (113.6 KiB)
2. 05-351-23/2020 од 06.02.2020. Решење о исправци за Производно трговинско предузеће Анимал Комерц  д.о.о. Београд  Крушчић  Icon of Анимал Комерц  д.о.о. Анимал Комерц д.о.о. (110.7 KiB)
1. 05-351-23/2020 од 22.01.2020. Употреба објекта конзум центра – фарме за алтернативну производњу конзумних јаја који се састоји од два објекта фарме и два монтажна силоса за храну на к.п.2463/16 к.о.Крушчић Крушчић Icon of Анимал Комерц  д.о.о. Анимал Комерц д.о.о. (71.4 KiB)

Употребне дозволе 2019.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
49. 05-351-640/2019  од 27 .12.2019. Фарма свиња капацитета 800 крмача  на к.п. 8144/4  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Едуфарм доо Едуфарм доо (107.6 KiB)
48. 05-351-659/2019  од 26 .12.2019. Економски објекат- надстрешнице  на к.п. 67/2  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Михајло Сабадош Михајло (71.5 KiB)
47. 05-351-618/2019  од 12 .12.2019. Економски објекат- надстрешнице  на к.п. 4417  к.о. Кула Кула Icon of Пикула Јелена Пикула Јелена (65.7 KiB)
46. 05-351-587/2019  од 27 .11.2019. Пословно-стамбени објекат П+1  са магацином  на к.п. 2601/1  к.о. Кула Кула Icon of Ђурица Ристо Ђурица Ристо (89.8 KiB)
45. 05-351-584/2019  од 25 .11.2019. Воћарска кућица П+0 на к.п. 2502  к.о. Липар Липар Icon of Поповић Раде Поповић Раде (97.5 KiB)
44. 05-351-579/2019  од   21 .11.2019. Стамбени  П+0 на к.п. 1272/8  к.о. Кула Кула Icon of Михајловић Зоран Михајловић Зоран (97.4 KiB)
43. 05-351-574/2019  од 15 .11.2019. Стамбени  П+0 на к.п. 4846  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ружичић Јован Ружичић Јован (74.3 KiB)
42. 05-351-548/2019  од 07 .11.2019. Употреба сушаре на гас, усипни кош и др  на к.п. 685/2.   к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ново плус доо Ново плус доо (114.8 KiB)
41. 05-351-527/2019  од 01 .11.2019. Употреба фекалне канализације и црпне  станице ЦС1 у делу насеља Црвенка на к.п. 4952/1 и др. к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (101.1 KiB)
40. 05-351-533/2019  од 31 .10.2019. Прикључни гасовод са мрс на к.п. 8144/5 И 9611  к.о. Црвенка Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (100.5 KiB)
39. 05-351-495/2019  од 24 .10.2019. Стамбени објекат По+П на к.п. 114  к.о. Кула Кула Icon of Хуђик Атила Хуђик Атила (72.6 KiB)
38. 05-351-500/2019  од 21 .10.2019. Стамбени и помоћни објекат П+0 на к.п. 2936  к.о. Кула Кула Icon of Павичић Кристина Павичић Кристина (101.2 KiB)
35. 05-351-499/2019  од 21 .10.2019. Надстрешница за смештај пољ.мехнизације на к.п. 323  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Мирослав и Златко Сабадош Мирослав и Златко (97.5 KiB)
34. 05-351-492/2019  од 21 .10.2019. Објекат за тов свиња капацитета 1000 комада  на к.п. 7451  к.о. Кула Кула Icon of Бајић Слађана Бајић Слађана (108.7 KiB)
33. 05-351-489/2019  од 16 .10.2019. Сервис за возила са продавницом и надстрешницом   на к.п. 5255/1  к.о. Кула Кула Icon of Пушкаш Ференц Пушкаш Ференц (110.5 KiB)
32. 05-351-460/2019  од 04 .10.2019. Објекат за складиштење воћа и поврћа на к.п. 7852  к.о. Сивац Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (87.1 KiB)
31. 05-351-444/2019 од 01.10.2019  Употреба радионице за израду металних делова за системе за наводњавање на к.п. бр. 7884/1 к.о. Кула Кула Icon of Дејан Матошевић Дејан Матошевић (71.5 KiB)
30. 05-351-444/2019  од 01 .10.2019. Радионица за израду металних делова  на к.п.  7884/1  к.о. Кула Кула Icon of Шуми иригатион  Дејан Матошевић ПР Шуми иригатион Дејан Матошевић ПР (68.2 KiB)
29. 05-351-409/2019  од 19 .09.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  1217/10  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Варга Јулијан Варга Јулијан (0.0 B)
28. 05-351-404/2019  од 13 .09.2019. Пословни објекат  на к.п.  2816  к.о. Кула Кула Icon of Ретро принт д.о.о. Ретро принт д.о.о. (93.3 KiB)
27. 05-351-377/2019  од 30 .08.2019. Објекат за тов јунади капацитета 40 комада  на к.п. 295/1  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пеле Младен Пеле Младен (78.2 KiB)
26. 05-351-359/2019  од 27 .08.2019. Инфраструктурни објекат за прикључење отпадних вода у Црвенки  на к.п. 4935/1 и др.  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (79.7 KiB)
25. 05-351-351/2019  од 27 .08.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п. 848/4 и 849/3  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Марас Гордана Марас Гордана (97.3 KiB)
24. 05-351-367/2019  од 27 .08.2019. За  стамбени објекат П+М  на к.п.2603/2   к.о. Сивац Сивац Icon of Ачански Никола Ачански Никола (97.1 KiB)
23. 05-351-333/2019  од  21 .07.2019 Прикључак на гасовод и МРС   на к.п. 8622  к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (79.7 KiB)
22.  05-351-279/2019  од 24 .07.2019. Стамбени објекат П+1  на к.п.308/6   к.о. Кула Кула Icon of Микић Момир и Борка Микић Момир и Борка (98.9 KiB)
21. 05-351-266/2019  од 17 .07.2019.  Стамбени објекат П+0  на к.п.3728/44   к.о. Кула Кула Icon of Никитовић Љубомир Никитовић Љубомир (99.6 KiB)
20. 05-351-264/2019  од 15 .07.2019. Стамбени објекат По+П  на к.п.1140/28   к.о. Кула Кула Icon of Ђукелић Ержика Ђукелић Ержика (99.3 KiB)
19. 05-351-241/2019  од 02 .07.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.2826/1   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Макаји Михал и Јасмина Макаји Михал и Јасмина (98.8 KiB)
18. 05-351-239/2019  од 01 .07.2019. Стамбени објекат П+М  на к.п.584   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Варга Вања Варга Вања (98.2 KiB)
17. 05-351-194/2019 од 23. 05. 2019.  Употреба стамбеног објекта и помоћног објекта –
гараже на парцели к.п. 435 к.о. Липар
Липар Icon of Зракић Милош Зракић Милош (69.8 KiB)
16. 05-351-170/2019  од 10 .05.2019.  Стамбени објекат По+П  на к.п.  1149/1  к.о. Кула Кула Icon of Мирчић Јадранка и Митрић Милош Мирчић Јадранка и Митрић Милош (97.9 KiB)
15. 05-351-145/2019  од 08.05.2019. Стамбени објекат П+С  на к.п.  7136/19  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Шаула Гојко Шаула Гојко (97.7 KiB)
14. 05-351-150/2019  од  25 .04.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  8151/1  к.о. Сивац Сивац Icon of Војновић Марко и Мирослава Војновић Марко и Мирослава (99.7 KiB)
13. 05-351-124/2019  од 12 .04.2019. Надстрешница за смештај пољ.механизације  на к.п. 5279.  к.о. Кула Кула Icon of Фиштеш Шандор Фиштеш Шандор (74.8 KiB)
12. 05-351-113/2019  од  01 .04.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  828  к.о. Липар Липар Icon of Бановић Младенко Бановић Младенко (97.5 KiB)
11. 05-351-102/2019  од 26 .03.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  3449/10  к.о. Кула Кула Icon of Вукчевић Петар и Бранка Вукчевић Петар и Бранка (97.9 KiB)
10. 05-351-104/2019  од 26 .03.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  603/7  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Бјекић Милорад Бјекић Милорад (97.7 KiB)
9. 05-351-73/2019  од 11 .03.2019. Стамбено-пословни објекат П+1  на к.п. 780 .  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Баран Јанко и Сања Баран Јанко и Сања (75.7 KiB)
8. 05-351-62/2019  од 28 .02.2019. Индустријски објекат за производњу обуће  и др на к.п.  9107/19  к.о. Кула Кула Icon of Еуроин доо Еуроин доо (69.5 KiB)
7. 05-351-44/2019  од 19 .02.2019. Сило ћелије 5џ 1897м3, тампон ћелије, сушаре, и др.   на к.п.  8144/5  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Едуфарм доо Едуфарм доо (128.4 KiB)
6. 05-351-59/2019  од 25 .02.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  148/2.  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Чордаш Ђура Чордаш Ђура (98.2 KiB)
5.  05-351-57/2019  од 25 .02.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  1191/2.  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Мартиновић Бранислав Мартиновић Бранислав (97.3 KiB)
4. 05-351-48/2019  од 18 .02.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  1217/49.  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Ликов Ђура и Меланија Ликов Ђура и Меланија (99.3 KiB)
3. 05-351-46/2019  од 14 .02.2019. Стамбени објекат П0+П  на к.п.  1148/20.  к.о. Кула Кула Icon of Пејчић Драган и Биљана Пејчић Драган и Биљана (98.0 KiB)
2. 05-351-33/2019  од 29 .01.2019. Прикључни гасовод са МРС  на к.п.  1988/2 и др.  к.о. Црвенка Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (97.3 KiB)
1. 05-351-22/2019  од 18. 01. 2019. Светлосна сигнализација  на углу улица Вељка Влаховића И 16 Дивизије  на к.п.  5850 и др.   к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (77.2 KiB)

Употребне дозволе 2018. година

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
57. 05-351-570/2018  од 10 .12.2018 Пословно-стамбени објекат   на к.п. 2813    к.о. Кула Кула Icon of Мандић Марија Мандић Марија (82.0 KiB)
56. 05-351-565/2018  од 04 .12.2018 Стамбено пословни објекат са помоћним објектима  на к.п. 1870    к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Хајдук Мирко и Наташа Хајдук Мирко и Наташа (96.6 KiB)
55. 05-351-556/2018  од 23 .11.2018 Стамбени објекат По+П+Пк  на к.п. 608/2     к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ђуричић Милорад и Стана Ђуричић Милорад и Стана (98.3 KiB)
54. 05-351-548/2018  од 16 .11.2018 Стамбени објекат спратности По+П на к.п. 1010/6 к.о. Кула Кула Icon of Вујмиловић Миодраг Вујмиловић Миодраг (91.4 KiB)
53. 05-351-546/2018  од 15 .11.2018 СТС 20/0,4 кВ Воћњак на к.п. 7327/5 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Перишић Љубо Перишић Љубо (76.2 KiB)
52. 05-351-536/2018  од 14 .11.2018 Прикључни гасовод са МРС на к.п. 9107/23 и 9107/28 к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (83.7 KiB)
51. 05-351-405/2018  од 14 .11.2018 Стамбени објекат По+П+1 на к.п. 1272/21 к.о. Кула Кула Icon of Тодоровић Душан Тодоровић Душан (97.4 KiB)
50. 05-351-533/2018 од 13.11.2018 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1792 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Довијарски Марко Довијарски Марко (162.4 KiB)
49. 05-351-537/2018  од 09 .11.2018 Фабрика за обраду текстила на к.п. 9107/28 к.о. Кула Кула Icon of Фиорано д.о.о. Фиорано д.о.о. (100.6 KiB)
48. 05-351-525/2018  од 02 .11.2018 СТС 20/0,4 кВ на к.п. 7451 к.о. Кула Кула Icon of Бајић Слађана Бајић Слађана (75.6 KiB)
47. 05-351-523/2018  од 02 .11.2018 Стаја за тов јунади на к.п. 3922 к.о. Сивац Сивац Icon of Влашкалић Велибор Влашкалић Велибор (60.7 KiB)
46. 05-351-504/2018  од 26 .10.2018 Изградња гасовода у блоку 66 на к.п. 9107/2 и др. к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (79.0 KiB)
45. 05-351-500/2018  од 23 .10.2018 Бензинска станица на к.п. 2661 к.о. Кула Кула Icon of Гас поинт доо Гас поинт доо (84.4 KiB)
44. 05-351-496/2018  од 22 .10.2018 Стамбени део стамбено-пословног објекта на к.п. 382/2 к.о. Липар Липар Icon of Маљковић Марко и Радмила Маљковић Марко и Радмила (98.1 KiB)
43. 05-351-495/2018  од 22 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1225/11 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Колошњаји Јанко и Марија Колошњаји Јанко и Марија (98.9 KiB)
42. 05-351-493/2018  од 22 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 2551 к.о. Сивац Сивац Icon of Ћурчић Радислав Ћурчић Радислав (97.6 KiB)
41. 05-351-494/2018  од 19 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 3439/5 к.о. Кула Кула Icon of Шукара Драган Шукара Драган (119.8 KiB)
40. 05-351-486/2018  од   18 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1413/1 к.о. Кула Кула Icon of Тодоровић Миликић Весна Тодоровић Миликић Весна (99.4 KiB)
39. 05-351-481/2018  од   15 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1195/4 к.о. Кула Кула Icon of Боднар Веселинка Боднар Веселинка (97.5 KiB)
38. 05-351-465/2018  од  11 .10.2018 Објекат за тов свиња капацитета 850 комада к.п. 7216 к.о. Кула Кула Icon of Жекић Драгана Жекић Драгана (103.5 KiB)
37. 05-351-444/2018  од 05 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1841 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Бракус Слађана Бракус Слађана (98.7 KiB)
36. 05-351-450/2018  од 04 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 900/29 к.о. Кула Кула Icon of Батровић Милован и Радојка Батровић Милован и Радојка (97.5 KiB)
35. 05-351-386/2018  од 27 .09.2018 Економски објекат на к.п. 4314 к.о. Кула Кула Icon of Валка Карољ Валка Карољ (96.8 KiB)
34. 05-351-393/2018  од 18 .09.2018 За стаје за свиње за 300 товљеника на к.п. 1593 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Бркић Иван Бркић Иван (112.1 KiB)
33. 05-351-378/2018  од 11 .09.2018 Заливни систем са бунарима, СТС и магацина на к.п. 7043 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Остојић Вања Остојић Вања (79.2 KiB)
32. 05-351-328/2018  од 22 .08.2018 Тоалет на к.п. 9714/1 к.о. Сивац Сивац Icon of ЈВП Воде Војводине ЈВП Воде Војводине (90.2 KiB)
31. 05-351-336/2018  од 17 .08.2018 Сило ћелије 3 x 1000т и др. на к.п. 5819 к.о. Кула Кула Icon of Екстра ауто транспорт доо Екстра ауто транспорт доо (113.1 KiB)
30. 05-351-316/2018  од 08 .08.2018 Изградња складишта металне робе , на к.п. број 4893/11 к.о. Кула Кула Icon of Севеплант доо Севеплант доо (81.0 KiB)
29. 05-351-11/2018  од 03 .08.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 1217/6 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Ковачевић Драган и Марија Ковачевић Драган и Марија (97.6 KiB)
28. 05-351-300/2018  од   31 .07.2018 Самоуслужне аутоперионице 3118/1 на к.п. к.о.Црвенка Црвенка Icon of Поповић Миодраг Поповић Миодраг (64.8 KiB)
27. 05-351-290/2018  од  18.07.2018 Стамбени објекат П+Пк на к.п. 1163/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Цревар Драган Цревар Драган (98.2 KiB)
26. 05-351-273/2018 од 06.07.2018 Oбјекат специјалистичких служби са пасрелом Дом Здравља Кула на к.п. 4221/2 к.о. Kула Kула Icon of Opština Kula Opština Kula (78.9 KiB)
25. 05-351-272/2018 од 05.07.2018 Монтажно бетонске трафостанице- Дом Здравља Кула на к.п. 4221/2 к.о. Кула Кула Icon of Opština Kula Opština Kula (72.6 KiB)
24. 05-351-274/2018 од 05.07.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 1836/2 к.о. Кула Кула Icon of Leđanac Stevan Leđanac Stevan (99.0 KiB)
23. 05-351-244/2018  од 21.06.2018 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 248371 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Колошњаји Ванеса и Владимир Колошњаји Ванеса и Владимир (97.5 KiB)
22. 05-351-247/2018  од 21.06.2018 Стамбени објекат П+0 на к.п. 8833/3 к.о.Кула Кула Icon of Рипчин Иван Рипчин Иван (98.2 KiB)
21. 05-351-207/2018 od 08.06.2018. Употреба складишта пољопривредних производа, колске ваге и вагарске кућице на кат.парцели бр.3469/1 к.о. Сивац Сивац Icon of ОЗЗ Мипеал ОЗЗ Мипеал (151.9 KiB)
20. 05-351-200/2018 од 06. 06. 2018. Изградња стамбеног објекта спратности Сут+П са прикључцима на инфраструктуру на парцели к.п. 975 к.о. Кула Кула Icon of Лукић Страхиња Лукић Страхиња (67.7 KiB)
19. 05-351-167/2018  од 24 .05.2018 Стамбени објекат П+0 на к.п. 116/35 к.о. Липар Липар Icon of Стевановић Миодраг и Драгица Стевановић Миодраг и Драгица (97.7 KiB)
18. 05-351-170/2018  од 23 .05.2018 Стамбени објекат По+П+м на к.п. 1173/7 к.о. Кула Кула Icon of Драгаш Душан Драгаш Душан (97.7 KiB)
17. 05-351-137/2018  од 10 .05.2018 Стубна трафостаница 20/0,4 кВ -фарма на к.п. 8182/1 к.о. Кула Кула Icon of Вујовић Југослав и синови доо Вујовић Југослав и синови доо (64.3 KiB)
16. 05-351-109/2018  од 18 .04.2018 Стамбени објекат По+ П+М на к.п. 3449/15 к.о. Кула Кула Icon of Перић Љубинка Перић Љубинка (97.7 KiB)
15. 05-351-100/2018  од 02 .04.2018 Фарма за тов свиња на к.п. 8182/1 к.о. Кула Кула Icon of Вујовић Југослав и синови доо Вујовић Југослав и синови доо (109.2 KiB)
14. 05-351-74/2018  од 14 .03.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 423 к.о. Кула Кула Icon of Слишурић Антун и Ксенија Слишурић Антун и Ксенија (97.2 KiB)
13. 05-351-70/2018  од 08 .03.2018 Стамбени објекат По+П на к.п. 595/4,594/2 и 4952/3 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пена Миленко Пена Миленко (97.2 KiB)
12. 05-351-54/2018  од 27 .02.2018 Употреба школских просторија у згради средњег образовања на к.п. 2836 и 2839 к.о Кула Кула Icon of Економско трговинска школа Економско трговинска школа (65.2 KiB)
11. 05-351-49/2018  од 22 .02.2018 Пословни објекат на к.п. 3074 к.о. Сивац Сивац Icon of Eco маркет доо Eco маркет доо (75.9 KiB)
10. 05-351-55/2018  од 22 .02.2018 Складиште за житарице 2x 1120т, помоћног магацина на к.п. 5819 к.о. Кула Кула Icon of Екстра ауто транспорт д.о.о. Екстра ауто транспорт д.о.о. (73.6 KiB)
09. 05-351-51/2018  од 22 .02.2018 Стамбени објекат По+П на к.п. 1905 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Михал Сабадош Михал (98.4 KiB)
08. 05-351-38/2018  од 13 .02.2018 Стамбени објекат П+Пк на к.п. 4150/7 к.о. Кула Кула Icon of Ханцко Ђерђ и Гавранов Снежана Ханцко Ђерђ и Гавранов Снежана (97.8 KiB)
07. 05-351-24/2018  од 02 .02.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 2804 к.о.Руски Крстур Руски Крстур Icon of Хербут Славко Хербут Славко (97.3 KiB)
06. 05-351-16/2018  од 25 .01.2018 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1225/7 к.о.Руски Крстур Руски Крстур Icon of Мудри Михајло Мудри Михајло (96.6 KiB)
05. 05-351-19/2018  од 25 .01.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 2851/2 к.о.Руски Крстур Руски Крстур Icon of Колошњаји Весна Колошњаји Весна (96.4 KiB)
04. 05-351-11/2018  од 25 .01.2018 Стамбени објекат По+П на к.п. 3439/11 к.о. Кула Кула Icon of Ђурковић Драган и Јасмина Ђурковић Драган и Јасмина (97.4 KiB)
03. 05-351-15/2018  од 22 .01.2018 Стубна трафостаницу 20/0,4 кВ и трофазног напајања бунара на к.п. 7604 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort Style doo Comfort Style doo (66.4 KiB)
02. 05-351-6/2018  од 17 .01.2018 Стамбени објекат П+1 на к.п. 1867 к.о. Кула Кула Icon of Селингер Иштван и Бланкица Селингер Иштван и Бланкица (97.0 KiB)
01. 05-351-8/2018  од 17 .01.2018 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1084/14 к.о. Липар Липар Icon of Ћато Симо и Мира Ћато Симо и Мира (97.6 KiB)

Употребне дозволе 2017. година

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
60. 05-351-510/2017  од 29 .12.2017 Продавница мешовите робе на к.п. 2582/1 к.о. Руски Крстур Icon of Бођанец Игор Бођанец Игор (64.1 KiB)
59. 05-351-501/2017  од  28 .12.2017 Постављање ТК кабла за проширење телекомуникационе мреже у Црвенки на к.п. 4996 и 5006 к.о. Црвенка Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (75.6 KiB)
58. 05-351-498/2017  од 27 .12.2017 Стакленик П+0 на к.п. 1496/1 к.о. Руски Крстур Icon of Благојевић Зоран Благојевић Зоран (73.2 KiB)
57. 05-351-506/2017  од 26 .12.2017 Стамбени објекат П+Пк на к.п. 2477 к.о. Руски Крстур Icon of Виславски Вањо и Наташа Виславски Вањо и Наташа (97.3 KiB)
56. 05-351-492/2017  од 19 .12.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 688 к.о. Руски Крстур Icon of Рамач Михајло Рамач Михајло (96.8 KiB)
55. 05-351-466/2017  од 08 .12.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 4094/10 к.о. Црвенка Icon of Ступар Коса Ступар Коса (96.6 KiB)
54. 05-351-468/2017  од 08 .12.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 1225/10 к.о. Руски Крстур Icon of Јурић Мића Јурић Мића (97.0 KiB)
53. 05-351-436/2017  од 20 .11.2017 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 4003 к.о. Сивац Icon of Севкић Радован Севкић Радован (96.7 KiB)
52. 05-351-395/2017  од  27 .10.2017 Монтажно бетонска трафостаница 20/0,4 кВ на к.п. 9059 к.о. Сивац Icon of Ал Раwафед Србија д.о.о. Ал Раwафед Србија д.о.о. (66.8 KiB)
51. 05-351-427/2017  од  16 .11.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 1084/8 к.о. Липар Icon of Копривица Радисав и Снежана Копривица Радисав и Снежана (97.2 KiB)
50. 05-351-428/2017  од 13 .11.2017 Прикључак на дистрибутивни гасовод са МРС и уградња унутрашње гасне инсталације на постојећој стамбеној згради на к.п. 3143/8 и др. к.о. Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (75.5 KiB)
49. 05-351-418/2017  од 14 .11.2017 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1149/4 к.о. Кула Icon of Паравина Зоран и Вукица Паравина Зоран и Вукица (97.2 KiB)
48. 05-351-404/2017  од 02.11.2017 Помоћни објекат П+0 на к.п. 583 к.о. Сивац Icon of Калић Спасоје Калић Спасоје (98.3 KiB)
47. 05-351-400/2017  од 02 .11.2017 За стамбени објекат П+М на к.п. 1853/2 к.о. Кула Icon of Ачански Милорад Ачански Милорад (98.6 KiB)
46. 05-351-370/2017  од 10 .10.2017 Изградња хладњаче за воће капацитета 450 т на к.п. 453 к.о. Руски Крстур Icon of Јуарбис д.о.о. Јуарбис д.о.о. (64.9 KiB)
45. 05-351-339/2017  од 02 .10.2017 Изградња- проширења телекомуникационе мреже Црвенка – подручје МИНИ ИПАН Зеленгора на к.п. 9355/1 и др к.о. Црвенка Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (91.5 KiB)
44. 05-351-330/2017  од 26 .09.2017 Реконструкција унутрашњих гасних инсталација, изграђеног прикључног гасовода и регулационе станице на к.п. 9300/1 и др к.о. Црвенка Icon of ФШ Црвенка АД ФШ Црвенка АД (75.5 KiB)
43. 05-351-329/2017  од 22 .09.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 7218/29 к.о. Црвенка Icon of Вукотић Цвата Вукотић Цвата (97.3 KiB)
42. 05-351-327/2017  од  22 .09.2017 Економски објекат- за смештај пољ.механизације П+0 на к.п. 955 к.о. Руски Крстур Icon of Њаради Јанко Њаради Јанко (98.4 KiB)
41. 05-351-322/2017  од 18 .09.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 548 к.о. Руски Крстур Icon of Папуга Ђура и Весна Папуга Ђура и Весна (92.8 KiB)
40. 05-351-301/2017  од 31 .08.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 5179 к.о. Руски Крстур Icon of Варга Наташа Варга Наташа (98.0 KiB)
39. 05-351-300/2017  од 30 .08.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1217/14 к.о. Руски Крстур Icon of Рац Михајло Рац Михајло (98.4 KiB)
38. 05-351-253/2017  од 31 .07.2017 Стамбени објекат По+П на к.п. 7136/23 к.о. Црвенка Icon of Важић Мирко Важић Мирко (99.4 KiB)
37. 05-351-255/2017  од 27 .07.2017 Стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 1141/1 к.о. Кула Icon of Ловренчић Ивица и Милка Ловренчић Ивица и Милка (97.3 KiB)
36. 05-351-247/2017  од 26 .07.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1301/1 к.о. Крушчић Icon of Лукенда Винко и Драгица Лукенда Винко и Драгица (98.9 KiB)
35. 05-351-248/2017  од 26 .07.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 977 к.о. Крушчић Icon of Хома Славко Хома Славко (99.1 KiB)
34. 05-351-240/2017  од 18 .07.2017 Стамбени објекат По+П+1 на к.п. 446/1 к.о. Кула Icon of Вујић Миливоје Вујић Миливоје (98.6 KiB)
33. 05-351-231/2017  од 17.07.2017 Пословни објекат – станица за снабдевање моторних возила са ТНГом на к.п. 5500 к.о. Руски Крстур Icon of Бобар Бешка д.о.о. Бобар Бешка д.о.о. (75.2 KiB)
32. 05-351-220/2017 од 05.07.2017 За стамбени објекат П+М , на к.п. 5153/1 к.о. Руски Крстур Icon of Нађ Јанко Нађ Јанко (98.6 KiB)
31. 05-351-219/2017 од 04.07.2017  За стамбени објекат По+П+Пк , на к.п. 1138/2 к.о. Кула Icon of Đogić Nenad i Nataša Đogić Nenad i Nataša (97.7 KiB)
30. 05-351-208/2017 od 26 .06.2017. За гаражу за возила , на к.п.3259/1 к.о. Руски Крстур Icon of Мedić Slobodanka Мedić Slobodanka (98.5 KiB)
29. 05-351-199/2017  од 15.06.2017 Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. број 116/25 к.о. Липар Icon of Грчић Љубица,Грчић Зоран и Радомир Грчић Љубица,Грчић Зоран и Радомир (69.0 KiB)
28. 05-351-191/2017 од 13.06.2017 . Изградња стамбеног објекта  Сут+П+Пот на к.п.  број 1514/1  к.о. Кула Icon of  Ивић Жељко Ивић Жељко (68.7 KiB)
27. 05-351-184/2017 од  07.06.2017 Изградња стамбеног објекта По+П+М на к.п. број 1137/6 к.о. Кула Icon of Обрадов Милован и Славица Обрадов Милован и Славица (67.7 KiB)
26. 05-351-173/2017 од 17 .05.2017 Стамбени објекат П+1, на к.п. 1979 к.о. Кула Icon of Прокић Живомир и Драгица Прокић Живомир и Драгица (97.0 KiB)
25. 05-35-162/2017  од 15 .05.2017 Проширење телекомуникационе мреже на к.п. 1071/19 И др. к.о. Липар Icon of Телеком Србија Телеком Србија (91.3 KiB)
24. 05-351-168/2017  од 15 .05.2017 Стамбени објекат По+П+М, на к.п. 731 к.о. Липар Icon of Војновић Драгана Војновић Драгана (96.6 KiB)
23. 05-351-158/2017  од 12 .05.2017 Магацин металних елемената, на к.п. 981/8 к.о. Кула Icon of Виола Јован Виола Јован (73.2 KiB)
22. 05-351-157/2017  od  10 .05.2017 Стамбени објекат П+М, на к.п.8269 И 8270 к.о. Сивац Icon of Ковачевић Радмила и др. Ковачевић Радмила и др. (97.0 KiB)
21. 05-351-146/2017  од 27 .04.2017 Рибњак на к.п.6683/2 к.о. Руски Крстур Icon of Еделински доо Еделински доо (94.1 KiB)
20. 05-351-150/2017  од 27.04.2017 Стамбени објекат По+П на к.п.606/6 и 607/10 к.о. Црвенка Icon of Платиша Рада Платиша Рада (96.4 KiB)
19. 05-351-143/2017  од 24.04.2017 Употреба ТТ кабла за проширење телекомуникационе мреже на к.п.5861 к.о. Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (78.0 KiB)
18. 05-351-135/2017  од 21.04.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п.2411/1 к.о. Кула Icon of Лендак Ференц и Лендак Јелисавета Лендак Ференц и Лендак Јелисавета (97.0 KiB)
17. 05-351-124/2017  од 20.04.2017 Објекат за смештај пољ. механизације и објекат за тов јунади са сило јамом на к.п.462 к.о. Липар Icon of Петровић Срђан Петровић Срђан (99.1 KiB)
16. 05-351-116/2017  од 11 .04.2017 Стамбени објекат П+0 са подрумом на к.п.2146/8 к.о. Кула Icon of Гајић Зоран Гајић Зоран (96.5 KiB)
15. 05-351-110/2017  од 10 .04.2017 Стамбени објекат П+Пк са подрумом на к.п.1272/13 к.о. Кула Icon of Селић Радомир и Милијана Селић Радомир и Милијана (97.1 KiB)
14. 05-351-91/2017  од 30.03.2017 Употреба пословног објекта магацина намештаја на к.п. 7627 к.о. Руски Крстур Icon of ZTR Comfort ZTR Comfort (100.4 KiB)
13. 05-351-74/2017  од  22 .03.2017 Употреба инфраструктурног објекта оптичког каблаТКЦ Кула на к.п. 5924 и др. к.о. Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (79.9 KiB)
12. 05-351-70/2017  од 17 .03.2017 Стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат П+0 на к.п. 2312 к.о. Крушчић Icon of Церић Ана Церић Ана (98.9 KiB)
11. 05-351-72/2017  од 17 .03.2017 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1276/14 к.о. Кула Icon of Петковић Милутин И Мира Петковић Милутин И Мира (96.8 KiB)
10. 05-351-63/2017 од 15 .03.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1029/1 к.о. Руски Крстур Icon of Рамач Владимир и Славица Рамач Владимир и Славица (96.7 KiB)
09. 05-351-55/2017  од 08.03.2017 Употреба оптичког кабла ТКЦ Кула на к.п. 1510/1 И др . к.о. Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (65.0 KiB)
08. 05-351-54/2017  од  06.03.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 4101 к.о. Црвенка Icon of Микулић Божидар и Радмила Микулић Божидар и Радмила (96.7 KiB)
07. 05-351-44/2017 од  21 .02.2017 За фарму- прасилиште за узгој крмача капацитета 200 комада И др. на к.п. 8144/1 к.о. Црвенка Icon of Патент ИЕЦ ДОО Патент ИЕЦ ДОО (87.3 KiB)
06. 05-351-46/2017 од 17.02.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 8687/22 к.о. Сивац Icon of Сич Катица и Јожеф Сич Катица и Јожеф (96.4 KiB)
05. 05-351-45/2017 од 17.02.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 788/1 и 789/1 к.о. Црвенка Icon of Радовић Миладин Радовић Миладин (98.7 KiB)
04. 05-351-36/ 2017 од  09.02.2017 Силосне ћелије 3×700т и др на к.п. 5486 к.о. Руски Крстур Icon of Агрохома ДОО Агрохома ДОО (118.2 KiB)
03. 05-351-20/2017 од 27.01.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 3185 к.о. Кула Icon of Живковић Игор Живковић Игор (78.0 KiB)
02. 05-351-16/2017 од 26.01.2017 Постављање оптичког кабла на к.п. 4947 и др. к.о. Црвенка Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (79.8 KiB)
01. 05-351-15/2017 од 25.01.2017 стамбени објекат П+1 на к.п. 1949 к.о. Кула Icon of Бабић Богдан и Милош Бабић Богдан и Милош (73.3 KiB)

Употребне дозволе 2016.година

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
44. 05-351-350/2016 од 26 .12.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 608/19 к.о. Црвенка Icon of Пешић Славко и Мира Пешић Славко и Мира (75.0 KiB)
43. 05-351-345/2016 од 22.12.2016 Надстрешница за смештај пољ.механизације П+0 и на к.п. 930 к.о. Руски Крстур Icon of Русковски Дамир и Валентина Русковски Дамир и Валентина (63.8 KiB)
42. 05-351-339/2016 од 19.12.2016 Стамбени објекат П+1 и на к.п. 3990/16 к.о. Кула Icon of Бобоцки Душко и Милоратка Бобоцки Душко и Милоратка (72.8 KiB)
41. 05-351-335/2016 од 15 .12.2016 Стамбени објекат П+0 и на к.п. 1217/31 к.о. Руски Крстур Icon of Чапко Елемир Чапко Елемир (73.0 KiB)
40. 05-351-323/2016 од  06 .12.2016 Стамбени објекат П+0 и помоћни објекат на к.п. 5321 к.о. Кула Icon of Јоксовић Марија Јоксовић Марија (70.5 KiB)
39. 05-351-317/2016 од  06 .12.2016 Стамбени објекат П+П к на к.п. 868/2 к.о. Црвенка Icon of Јањић Милан Јањић Милан (72.8 KiB)
38 05-351-316/2016 од 01 .12.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 3236 к.о. Сивац Icon of Ивановић Милија и Драгољуб Ивановић Милија и Драгољуб (73.1 KiB)
37. 05-351-240/2016 od 27 .09.2016 Стамбени објекат П+М на к.п. 1913/36 к.о. Кула Icon of Влашки Љубомир и Стеванка Влашки Љубомир и Стеванка (73.4 KiB)
36. 05-351-213/2016 od 12 .09.2016 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 530 к.о. Кула Icon of Гајић Сава Гајић Сава (73.0 KiB)
35. 05-351-202/2016 od 01 .09.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 2693  к.о. Сивац Icon of Крпеж Мирослав Крпеж Мирослав (73.1 KiB)
34. 05-351-201/2016 od 31 .08.2016 Стамбени објекат П+М на к.п. 2740/2 к.о. Руски Крстур Icon of Ковач Јанко и Мара Ковач Јанко и Мара (73.8 KiB)
33. 05-351-189/2016 od 30 .08.2016 Гаража на к.п. 3666/28 к.о. Црвенка Icon of Вујевић Бранко Вујевић Бранко (72.3 KiB)
32. 05-351-170/2016 od 12 .08.2016 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 3440/10 к.о. Кула Icon of Процкијевић Петар Процкијевић Петар (80.8 KiB)
31. 05-351-159/2016 од 03 .08.2016 Стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат П+0 на к.п. 9707  к.о. Сивац Icon of Бербић Никола и Сњежана Бербић Никола и Сњежана (73.1 KiB)
30. 05-351-158/2016 од 28.07.2016 Надстрешница за смештај пољ. механизације на к.п. 7852 к.о. Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (61.4 KiB)
29. 05-351-140/2016 од 13.07.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 826/3 и 823/2  к.о. Кула Icon of Капичић Јолан Капичић Јолан (72.7 KiB)
28. 05-351-138/2016 од 12.07.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 1250  к.о. Кула Icon of Бабић Душан Бабић Душан (72.4 KiB)
27. 05-351-135/2016 од 11.07.2016 Котларница са чврстог горива на гас    на к.п. 3656/4  к.о. Црвенка Icon of Фабрика шећера Црвенка Фабрика шећера Црвенка (75.5 KiB)
26. 05-351-120/2016 од 23.06.2016 Објекта за смештај пољопривредне механизације Руски Крстур  Icon of ПТД ''Агрохома'' д.о.о. ПТД ''Агрохома'' д.о.о. (74.4 KiB)
25. 05-351-94/2016 од 02.06.2016 Стамбени објекат По + П на к.п. 1146/29  к.о. Кула Icon of Цирба Жељко Цирба Жељко (73.0 KiB)
24. 05-351-74/2016 од 12.05.2016 Стамбени објекат По+П Кула Icon of Полић Горан и Тања Полић Горан и Тања (73.6 KiB)
23. 05-351-71/2016 од 11.05.2016. Ловачки дом П+1 на к.п. 2923 Сивац Icon of Ловачко удружење “Сивац“ Ловачко удружење “Сивац“ (73.3 KiB)
22. 05-351-63/2016 од 20.04.2016. Стамбени објекат П+0 на к.п. 3942 к.о. Сивац Icon of Пушкарев Стеван Пушкарев Стеван (71.9 KiB)
21. 05-351-50/2016 од 08.04.2016 Објекат за дораду пољопривредних производа на к.п. 1827/3 к.о. Кула Icon of Џомба Никола Џомба Никола (92.7 KiB)
20. 05-351-52/2016 од 07.04.2016 Стамбени објекат П+0 Кула Icon of Јовић Момчило и Слађана Јовић Момчило и Слађана (72.8 KiB)
19. 05-351-47/2016 од 05.04.2016 Стамбени објекатП+М Кула Icon of Кондић Миланко Кондић Миланко (72.6 KiB)
18. 05-351-39/2016 од 29.03.2016 Употреба стамбеног објекта По+П Кула Icon of Ковач Давор Ковач Давор (72.2 KiB)
17. 05-351-31/2016 од 22.03.2016 Употреба
две вертикалне хладњаче за хлађење шећерног сока
Црвенка Icon of Фабрика шећера Црвенка Фабрика шећера Црвенка (76.2 KiB)
16. 05-351-30/2016 од 21.03.2016 Стамбени објекат П+М Руски
Крстур
Icon of Бабинчук Љубомир и Ксенија Бабинчук Љубомир и Ксенија (72.5 KiB)
15. 05-351-28/2016 од 22.03.2016 Стамбени објекат П+0 Руски
Крстур
.Icon of Чизмар Михајло Чизмар Михајло (73.0 KiB)
14. 05-351-26/2016 од 18.03.2016 Стамбени објекат По+П+М Липар Icon of Буква Драгица Буква Драгица (72.4 KiB)
13. 05-351-22/2016 од 11.03.2016 Стамбени објекат П0+П Кула Icon of Матијевић Бранислав Матијевић Бранислав (72.4 KiB)
12. 05-351-21/2016 од 08.03.2016 Стамбени објекат П+М + помоћни објекат Кула Icon of Хуђик Ервин Хуђик Ервин (74.1 KiB)
11. 05-351-16/2016 од 25.02.2016. Ветеринарска амбуланта и апотека Руски
Крстур
Icon of Хома Владимир и Марија Хома Владимир и Марија (170.8 KiB)
10. 05-351-13/2016 од 17.02.2016. Стамбени објекат П+М из Руског Крстура Руски
Крстур
Icon of Маринковић Весна Маринковић Весна (103.8 KiB)
9. 05-351-12/2016 од
17.02. 2016.
Стамбена кућа П+0
у Црвенки
Црвенка Icon of Тиодоровић Велимир Тиодоровић Велимир (166.4 KiB)
8. 05-351-211/2015 од 9.02.2016. Бунар БК-1 у Кули Кула
7. 05-351-9/2016 од 04.02.2016. Верски објекат и звоник Липар Icon of Српска православна општина Липар Српска православна општина Липар (183.3 KiB)
6. 05-351-10/2016
од 03.02.2016.
Стамбени објекат П+1 Руски
Крстур
Icon of Јанко Варга Јанко Варга (164.9 KiB)
5. 05-351-7/2016 од 29.01.2016. 3 бунара за санитарну воду у Крушчићу Крушчић Icon of Анимал Комерц д.о.о Анимал Комерц д.о.о (154.5 KiB)
4. 05-351-6/2016 од 26.01. 2016.  Стамбени објекат П+М Руски
Крстур
Icon of Варга Ђура Варга Ђура (164.2 KiB)
3. 05-351-2015/2015
од 11.01.2016.
Употреба стамбеног објекта – салаша Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (76.8 KiB)
2. 05-351-204/2015
од 25.12.2015.
Употреба самоуслужне аутоперионице Кула Icon of Поповић Миодраг  и Пена Љиљана Поповић Миодраг и Пена Љиљана (633.8 KiB)
1. 05-351-141/2015
од 15.10.2015.
  Употреба подног складишта  житарица и уљарица  Крушчић  Icon of  Бркић Иван Бркић Иван (666.7 KiB)