Употребне дозволе 2023.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
136. 05-351-928/2023
од  07.11.2023.
За стамбени објекат на к.п. 1276/9 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5679 tpl=filebrowser /]
135. 05-351-913/2023
од  06.11.2023.
За помоћни објекат на к.п. 1254/64 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5678 tpl=filebrowser /]
134. 05-351-892/2023
од  01.11.2023.
За стамбени објекат на к.п. 1076 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5677 tpl=filebrowser /]
133. 05-351-880/2023
од  31.10.2023.
За објекат породичног становања на к.п. 836 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5676 tpl=filebrowser /]
132. 05-351-851/2023
од  27.10.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1140/18 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5675 tpl=filebrowser /]
131. 05-351-815/2023
од  10.10.2023.
За породичну стамбену зграду на к.п. 1099 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5674 tpl=filebrowser /]
130. 05-351-802/2023
од  10.10.2023.
За реконструисани део стамбене зграде на к.п. 3727/10 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5645 tpl=filebrowser /]
129. 05-351-748/2023
од  03.10.2023.
За породичну стамбену зграду на к.п. 607/15 и 608/12 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5589 tpl=filebrowser /]
128. 05-351-697/2023
од  02.10.2023.
За пословни објекат – складиште окова и шрафовске робе на к.п. 3257 и 3258 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5588 tpl=filebrowser /]
127. 05-351-722/2023
од  28.09.2023.
За изградњу атмосферске и доградњу канализације са црпном станицом у индустријској зони у Кули на к.п. 9108/1, 9108/3, 9107/2; 9107/5; 9107/23; 9107/26; 9699 и 9828 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5587 tpl=filebrowser /]
126. 05-351-692/2023
од  14.09.2023.
За СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п. 1874 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=5558 tpl=filebrowser /]
125. 05-351-662/2023
од  07.09.2023.
За објекат шиваоне на к.п. 1543/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5540 tpl=filebrowser /]
124. 05-351-661/2023
од  01.09.2023.
Надстрешницу за смештај пољопривредних машина на к.п. 1531/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5539 tpl=filebrowser /]
123. 05-351-611/2023
од  21.08.2023.
За породичну стамбену зграду на к.п. 1140/29 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5501 tpl=filebrowser /]
122. 05-351-558/2023
од  28.07.2023.
За реконструисане и пренамењене помоћне објекте у пословни простор-предавницу робе широке потрошње са магацином и канцеларијом на к.п. 3058 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5453 tpl=filebrowser /]
121. 05-351-502/2023
од  07.07.2023.
За стамбени објекат на к.п. 904 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5379 tpl=filebrowser /]
120. 05-351-483/2023
од  28.06.2023.
За производњу натрон врећа са пратећим садржајем и прикључцима на инфраструктуру на к.п. 981/43 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5357 tpl=filebrowser /]
119. 05-351-439/2023
од  12.06.2023.
За стамбени објекат на к.п. 531/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5345 tpl=filebrowser /]
118. 05-351-440/2023
од  08.06.2023.
За дубоко бушени бунар на парцели к.п. 718/1 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=5333 tpl=filebrowser /]
117. 05-351-437/2023
од  07.06.2023.
За породичну стамбену зграду са подрумом на к.п. 1071/7 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=5317 tpl=filebrowser /]
116. 05-351-421/2023
од  06.06.2023.
За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3477 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5316 tpl=filebrowser /]
115. 05-351-405/2023
од  02.06.2023.
За помоћни објекат оставе за огрев на к.п. 2072/3 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5328 tpl=filebrowser /]
114. 05-351-403/2023
од  01.06.2023.
За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 3194 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5315 tpl=filebrowser /]
113. 05-351-406/2023
од  31.05.2023.
За виноградарску кућицу на к.п. 7928 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5314 tpl=filebrowser /]
112. 05-351-401/2023
од  24.05.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат к.п. 844/19 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5307 tpl=filebrowser /]
111. 05-351-400/2023
од  24.05.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 844/19 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5306 tpl=filebrowser /]
110. 05-351-394/2023
од  24.05.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 2661  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5305 tpl=filebrowser /]
109. 05-351-381/2023
од  19.05.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1607 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5297 tpl=filebrowser /]
108. 05-351-350/2023
од  05.05.2023.
За породичну стамбену зграду са подрумом на к.п. 3162/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5270 tpl=filebrowser /]
107. 05-351-327/2023
од  04.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 526 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=5263 tpl=filebrowser /]
106. 05-351-326/2023
од  04.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2550 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5262 tpl=filebrowser /]
105. 05-351-324/2023
од  04.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1501/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5261 tpl=filebrowser /]
104. 05-351-322/2023
од  03.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 777/1 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=5260 tpl=filebrowser /]
103. 05-351-314/2023
од  03.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1140/22 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5259 tpl=filebrowser /]
102. 05-351-312/2023
од  03.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3472 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5258 tpl=filebrowser /]
101. 05-351-311/2023
од  03.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 331 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5257 tpl=filebrowser /]
100. 05-351-310/2023
од  03.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4436 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5256 tpl=filebrowser /]
99. 05-351-307/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5563 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5255 tpl=filebrowser /]
98. 05-351-305/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3608 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5254 tpl=filebrowser /]
97. 05-351-304/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 121 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5253 tpl=filebrowser /]
96. 05-351-303/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1408 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5252 tpl=filebrowser /]
95. 05-351-302/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1501/7 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5251 tpl=filebrowser /]
94. 05-351-296/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3013/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5250 tpl=filebrowser /]
93. 05-351-294/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1272/9 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5249 tpl=filebrowser /]
92. 05-351-293/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2147 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5248 tpl=filebrowser /]
91. 05-351-292/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3136 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5247 tpl=filebrowser /]
90. 05-351-291/2023
од  27.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 1146/75 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5246 tpl=filebrowser /]
89. 05-351-295/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3211/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5245 tpl=filebrowser /]
88. 05-351-290/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1232/17 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5244 tpl=filebrowser /]
87. 05-351-289/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1232/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5243 tpl=filebrowser /]
86. 05-351-287/2023
од  26.04.2023.
За породични стамбени објекат на к.п. 4624 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5242 tpl=filebrowser /]
85. 05-351-286/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 5650/1 и 5650/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5241 tpl=filebrowser /]
84. 05-351-283/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 400  к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=5240 tpl=filebrowser /]
83. 05-351-282/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2449 и 2450 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5239 tpl=filebrowser /]
82. 05-351-281/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3429 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5238 tpl=filebrowser /]
81. 05-351-278/2023
од  26.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2938 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5237 tpl=filebrowser /]
80. 05-351-319/2023
од  25.04.2023.
За објекат самоуслужне аутоперионице на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5236 tpl=filebrowser /]
79. 05-351-288/2023
од  25.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/96 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5235 tpl=filebrowser /]
78. 05-351-277/2023
од  25.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3100/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5234 tpl=filebrowser /]
77. 05-351-276/2023
од  25.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3679 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5233 tpl=filebrowser /]
76. 05-351-275/2023
од  21.04.2023.
За породични стамбени објекат на к.п. 4525 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5225 tpl=filebrowser /]
75. 05-351-274/2023
од  21.04.2023.
За гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 407/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5224 tpl=filebrowser /]
74. 05-351-273/2023
од  21.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 116/8 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=5223 tpl=filebrowser /]
73. 05-351-272/2023
од  21.04.2023.
За гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 312/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5222 tpl=filebrowser /]
72. 05-351-271/2023
од  21.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 900/12 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5221 tpl=filebrowser /]
71. 05-351-270/2023
од  21.04.2023.
За гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 779/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5220 tpl=filebrowser /]
70. 05-351-269/2023
од  21.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 160 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5219 tpl=filebrowser /]
69. 05-351-268/2023
од  21.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 88 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5218 tpl=filebrowser /]
68. 05-351-267/2023
од  21.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 319 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5217 tpl=filebrowser /]
67. 05-351-265/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2964 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5216 tpl=filebrowser /]
66. 05-351-263/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4325/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5215 tpl=filebrowser /]
65. 05-351-253/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 526/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5214 tpl=filebrowser /]
64. 05-351-251/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3273/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5213 tpl=filebrowser /]
63. 05-351-250/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1913/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5212 tpl=filebrowser /]
62. 05-351-249/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3390 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5211 tpl=filebrowser /]
61. 05-351-248/2023
од  20.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 539/1 и 540/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5202 tpl=filebrowser /]
60. 05-351-244/2023
од  19.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2039/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5201 tpl=filebrowser /]
59. 05-351-247/2023
од  18.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2146/10 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5200 tpl=filebrowser /]
58. 05-351-245/2023
од  18.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2764/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5199 tpl=filebrowser /]
57. 05-351-243/2023
од  18.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5488 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5198 tpl=filebrowser /]
56. 05-351-242/2023
од  13.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 523/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5197 tpl=filebrowser /]
55. 05-351-241/2023
од  13.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 523/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5196 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-266/2023
од  11.04.2023.
За зграду трговине, продавницу прехрамбених производа П+0 на к.п. 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5191 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-225/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3791 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5179 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-224/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 621 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5178 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-223/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2481 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5177 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-222/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 444/2 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=5176 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-221/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 896 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5175 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-220/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 4068 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5174 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-219/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1844/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5173 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-218/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2141/10 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5172 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-217/2023
од  05.04.2023.
За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3741 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5171 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-204/2023
од  28.03.2023.
За гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5541 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5153 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-199/2023
од  28.03.2023.
За породичну стамбену зграду на к.п. 6672 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5150 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-183/2023
од  21.03.2023.
За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1118 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5118 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-182/2023
од  21.03.2023.
За унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на к.п. 2891/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5117 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-181/2023
од  21.03.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п. 1716/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5116 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-180/2023
од  21.03.2023.
За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 113/2 и 114/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5115 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-159/2023
од  17.03.2023.
За реконструкцију, спајање, промена намене и доградња постојећих објеката у објекат за складиштење челичних производа спратности П+0 на к.п. 2936/5 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5114 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-166/2023
од  14.03.2023.
За стамбени објекат на к.п. 1217/35 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5113 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-158/2023
од  14.03.2023.
За зграду за узгој и чување садница са хладњачом на к.п. 9107/24 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5112 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-162/2023
од  10.03.2023.
За узгој свиња капацитета 1700 комада са пратећим садржаем на к.п. 7050 к.о. Црвенка и к.п. 2930/1, 2930/2 и 1099/1 к.о. Липар Црвенка [wpfilebase tag=file id=5111 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-149/2023
од  06.03.2023.
За стамбени објекат на к.п. 1144/7 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5110 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-144/2023
од  03.03.2023.
За магацин готових производа резанаца и хладњаче за колаче и тестенине у температурном режиму + 4 до 8°Ц на к.п. 4173/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5097 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-121/2023
од  01.03.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 4316 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5090 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-119/2023
од  28.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за постојећи објекат на к.п. 597/22 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5089 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-120/2023
од  28.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 1254/84  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5084 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-118/2023
од  28.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1279/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5083 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-117/2023
од  27.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 2069  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5082 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-116/2023
од  24.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1146/68  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5081 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-115/2023
од  24.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 2883/1  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5080 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-98/2023
од  21.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за помоћни објекат на к.п. 2891/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5065 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-96/2023
од  21.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1152/50 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5064 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-94/2023
од  21.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 312/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5063 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-93/2023
од  20.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 4155/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5062 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-91/2023
од  20.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 2629 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5061 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-90/2023
од  20.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 2003 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5060 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-89/2023
од  17.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 2419 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5058 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-88/2023
од  17.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 2272/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5057 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-87/2023
од  17.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1232/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5056 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-84/2023
од  14.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1217/24 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5059 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-85/2023
од  14.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1217/5 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5055 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-84/2023
од  14.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1217/24 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5053 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-70/2023
од  10.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 854 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5048 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-69/2023
од  10.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 465 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5047 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-68/2023
од  10.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 1205/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5046 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-67/2023
од  09.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 1320 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5044 tpl=filebrowser /]
09. 05-351-66/2023
од  09.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 1646 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5043 tpl=filebrowser /]
08. 05-351-62/2023
од  06.02.2023.
За унутрашње гасне инсталације у пословном објекту – објетку занатских и личних услуга (за производњу пецива) на к.п. 3340 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5041 tpl=filebrowser /]
07. 05-351-58/2023
од  01.02.2023.
За производњу садног материјала за МБТ на к.п. 9107/23 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5040 tpl=filebrowser /]
06. 05-351-53/2023
од  02.02.2023.
За унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 1155/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5036 tpl=filebrowser /]
05. 05-351-56/2023
од  31.01.2023.
За објекат за смештај пољопривредне механизације на к.п. 8668/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5033 tpl=filebrowser /]
04. 05-351-52/2023
од  31.01.2023.
За објекте “Спортски центар“ до 630 ква на к.п. 3728/61 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5032 tpl=filebrowser /]
03. 05-351-20/2023
од  13.01.2023.
За стамбени објекат на к.п. 657 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5001 tpl=filebrowser /]
02. 05-351-19/2023
од  09.01.2023.
За стамбени објекат на к.п. 1058/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5000 tpl=filebrowser /]
01. 05-351-1196/2022
од  05.01.2023.
За помоћни објекат на к.п. 5143/1 и 5143/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4996 tpl=filebrowser /]

 

Употребне дозволе 2022.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
75. 05-351-1152/2022 од  28.12.2022. За соларну електрну “MSE Animal Komerc“ 154 kw, на к.п. 2463/16 I 2465/16 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=4994 tpl=filebrowser /]
74. 05-351-1145/2022 од  23.12.2022. За трибину са надстрешницом на к.п. 3210 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4991 tpl=filebrowser /]
73. 05-351-1049/2022 од  23.12.2022. За реконструисан пренамењен део зграде основног образовања на к.п. 2953 к.о. Сиваца Сивац [wpfilebase tag=file id=4990 tpl=filebrowser /]
72. 05-351-1066/2022 од  07.12.2022. За прикључак са мрс типа Г4 и унутрашњу гасну инсталацију за објекат филијале Националне службе за запошљавање на к.п. 2816 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4960 tpl=filebrowser /]
71. 05-351-1048/2022 од  30.11.2022. За стамбени објекат на к.п. 6983/1 к.о. Руски Крстур Кула [wpfilebase tag=file id=4936 tpl=filebrowser /]
70. 05-351-1047/2022 од  29.11.2022. За прикључак на унутрашњу гасну инсталацију за објекат Економско трговинске школе на к.п. 2835, 2834/3 и 5909/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4935 tpl=filebrowser /]
69. 05-351-1046/2022 од  29.11.2022. За прикључак на унутрашњу гасну инсталацију за објекат Економско трговинске школе на к.п. 2835 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4934 tpl=filebrowser /]
68. 05-351-1045/2022 од  29.11.2022. За унутрашњу гасну инсталацију за зграду ОШ “Вук Караџић“ на к.п. 2428/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4933 tpl=filebrowser /]
67. 05-351-1044/2022 од  29.11.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са мрс за зграду ОШ “Вук Караџић“ на к.п. 2429/1 и 4952/11 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4932 tpl=filebrowser /]
66. 05-351-1006/2022 од  28.11.2022. За дограђени објекат за смештај механизације и изградњу колске вага на к.п. 5486 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4931 tpl=filebrowser /]
65. 05-351-1028/2022 од  25.11.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1631 и 3376 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4930 tpl=filebrowser /]
64. 05-351-1027/2022 од  25.11.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу у згради Основне и средње школе “Петро Кузмјак“ на к.п. 1631 и 3376 к.о Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4929 tpl=filebrowser /]
63. 05-351-1026/2022 од  25.11.2022. За унутрашње гасне инсталације у објекту ОШ “Иса Бајић“ на к.п. 2834/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4928 tpl=filebrowser /]
62. 05-351-1025/2022 од  25.11.2022. За дистрибутивну гасну мрежу са МРС за ОШ “Иса Бајић“ на к.п. 2834/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4927 tpl=filebrowser /]
61. 05-351-984/2022 од  24.11.2022. За монтажно-бетонску трафостаницу МБТС 20/0,4 КВ “Спортски центар“ до 630 КВА на к.п. 3728/61 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4926 tpl=filebrowser /]
60. 05-351-967/2022 од  22.11.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 8687/30 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4907 tpl=filebrowser /]
59. 05-351-957/2022 од  17.11.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са мрс-ом на у ОШ “20. октобар“ на к.п. 2953 и 4240 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4901 tpl=filebrowser /]
58. 05-351-968/2022 од  17.11.2022. За унутрађњу гасну инсталацију за објекат ОШ “20. октобар“ на к.п. 3031 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4890 tpl=filebrowser /]
57. 05-351-962/2022 од  17.11.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са мрс за ОШ “20. октобар“ на к.п. 3031 и 4147 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4889 tpl=filebrowser /]
56. 05-351-956/2022 од  17.11.2022. За унутрашње гасне инсталације за објекат ОШ “20. октобар“, одељење “Чувари осмеха“ на к.п. 2953 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4888 tpl=filebrowser /]
55. 05-351-945/2022 од  15.11.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 1151/49 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4883 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-941/2022 од  08.11.2022. За унутрашњу гасну инсталацију у објекту ОШ “20. октобар“ на к.п. 735 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4867 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-940/2022 од  08.11.2022. За прикључак на гасну мрежу са МРС на к.п. 735 и 4147 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4866 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-893/2022 од  08.11.2022. За угоститељски објекат бифе на к.п. 5483 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4865 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-885/2022 од  28.10.2022. За прикључни гасовод на к.п. 817 и 3335/2 к.о. Руски Крстур и мерно регулациону станицу капацитета Г-40 на к.п. 817 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4839 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-883/2022 од  28.10.2022. За грејни систем котларнице и унутрашње гасне инсталације са постављеним гасним генератором контејнерског типа у Дому културе Руски Крстур на к.п. 817 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4838 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-886/2022 од  28.10.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са МРС-Г25 на к.п. 4147 и 1714/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4832 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-877/2022 од  27.10.2022. За унутрашње гасне инсталације у објекту Месне заједнице Сивац на к.п. 1714/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4831 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-871/2022 од  27.10.2022. За прикључак на постојећу дистрибутивну мрежу са МРС за објекат музичке школе на к.п. 28201 и 5909/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4829 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-874/2022 од  26.10.2022. За унутрашње гасне инсталације у згради јединице локалне самоуправе на к.п. 2815/2 и 28158/24 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4828 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-872/2022 од  26.10.2022. За прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са МРС за потребе грејања зграде локалне самоупреве на к.п. 2815/2 и 5909 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4827 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-870/2022 од  26.10.2022. За унутрашњу гасну инсталацију за објекат музичке школе на к.п. 2820/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4820 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-808/2022 од  13.10.2022. За хангар за смештај пољопривредне механизације на к.п. 2477/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4780 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-790/2022 од  11.10.2022. За реконструисан и пренамењен део пословног објекта у објекат угоститељства и унутрашњу гасну инсталацију на к.п. 2854/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4779 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-749/2022 од  28.09.2022. За стамбени објекат на к.п. 567 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4740 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-724/2022 од  28.09.2022. За дограђени односно назиђиван постојећи стамбени објекат породичне стамбене зграде на к.п. 132 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4739 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-721/2022 од  22.09.2022. За породичну стамбену згреду са подрумом на к.п. 3262 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4651 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-583/2022 од  19.08.2022. За надстрешницу између два постојећа објекта за чување и складиштење воћа и поврћа на к.п. 7852 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4614 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-570/2022 од  19.08.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 1913/28 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4613 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-572/2022 од  17.08.2022. За виноградарску кућицу на к.п. 7928 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4598 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-577/2022 од  16.08.2022. За помоћни објекат, надстришницу за баштенски алат на к.п. 1138/7 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4597 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-515/2022 од  03.08.2022. За стамбени објекат на к.п. 2556 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4562 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-514/2022 од  02.08.2022. За подно складиште на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4561 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-505/2022 од  26.07.2022. За силос за цемент и друге суве агрегате са постројењем за мешање бетона максималног капацитета 120 М3/х на к.п. 7791/1 к.о. Кула са пратећим прикључцима на инфраструктуру у улици 25. маја на к.п. 9682 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4550 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-500/2022 од  25.07.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 4475 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4547 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-482/2022 од  18.07.2022. За смештај пољопривредне механизације на к.п. 1702 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4521 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-476/2022 од  18.07.2022. За стамбени објекат на к.п. 3720 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4520 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-457/2022 од  08.07.2022. За надстрешницу за пољопривредне машине на к.п. 116 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4491 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-409/2022 од  16.06.2022. За стамбени објекат на к.п. 7136/26 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4451 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-372/2022 од  08.06.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 2720/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4450 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-351/2022 од  01.06.2022. За изградњу помоћног објеката на к.п. 1084/15 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=4449 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-348/2022 од  27.05.2022. За пословни објекат – трговинску радњу на к.п. 2995 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4412 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-334/2022 од  19.05.2022. За породичну стамбену зграду са подрумом на к.п. 3016/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4411 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-337/2022 од  20.05.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 3317/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4404 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-324/2022 од  19.05.2022. За породичну стамбену зграду са подрумом на к.п. 3016/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4400 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-327/2022 од  19.05.2022. За помоћни објекат на к.п. 2141/9 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4399 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-328/2022 од  16.05.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 5541 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4390 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-198/2022 од  01.04.2022. За надстрешницу за пољопривредне машине на к.п. 470/2 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=4296 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-190/2022 од  30.03.2022. За стамбени објекат на к.п. 1158/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4295 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-178/2022 од  24.03.2022. За породични стамбени објекат на к.п. 1149/15 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4294 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-181/2022 од  22.03.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 2218 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4293 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-179/2022 од  08.04.2022. За стамбени објекат за вишепородично становање са пословним просторијама у приземљу на к.п. 2991 и 2992 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4273 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-200/2022 од  07.04.2022. За изградњу помоћног објекта на к.п. 1254/64 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4272 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-163/2022 од  17.03.2022. За складиште воћа и поврћа на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4247 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-159/2022 од  17.03.2022. За стамбени објекат на к.п. 2908 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4246 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-141/2022 од  11.03.2022. За економски објекат на к.п. 8615 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4245 tpl=filebrowser /]
9. 05-351-126/2022 од  04.03.2022. За кабловску дистрибутивну мражу на к.п. 608/3…3662/3 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4244 tpl=filebrowser /]
8. 05-351-74/2022 од  07.02.2022. За породични стамбени објекат на к.п. 5664/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4154 tpl=filebrowser /]
7. 05-351-65/2022 од  07.02.2022. За помоћни објекат и доградњу стамбеног објекта на к.п. 8833/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4153 tpl=filebrowser /]
6. 05-351-70/2021 од  02.02.2022. За породичну стамбену зграду на к.п. 1150/5 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4149 tpl=filebrowser /]
5. 05-351-38/2021 од  01.02.2022. За помоћни објекат гараже на к.п. 1808/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4133 tpl=filebrowser /]
4. 05-351-61/2021 од  31.01.2022. За прикључни гасовод и МРС Г-100 на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4132 tpl=filebrowser /]
3. 05-351-39/2021 од  28.01.2022. За реконструисан и пренамењен део стамбено пословне зграде у стамбени и пословни простор на к.п. 2832 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4131 tpl=filebrowser /]
2. 05-351-15/2021 од  20.01.2022. За летњиковац са пратећом инфраструктуром на к.п. 9865/1 и 9865/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4130 tpl=filebrowser /]
1. 05-351-1116/2021 од  05.01.2022. За прикључни гасовод и МРС за ОШ “Петефи бригада“ на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4081 tpl=filebrowser /]

 

Употребне дозволе 2021.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
56. 05-351-1120/2021 од  31.12.2021. За стамбени објекат на к.п. 2826 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4077 tpl=filebrowser /]
55. 05-351-1107/2021 од  30.12.2021. За објекат за породично становање на к.п. 496 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=4076 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-1077/2021 од  28.12.2021. За стамбени објекат на к.п. 608/11 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4075 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-1083/2021 од  22.12.2021. За систем видео надзора на к.п. 3361/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4041 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-1030/2021 од  16.12.2021. За дограђени стамбени објекат на к.п. 2069 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4013 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-1022/2021 од  09.12.2021. За стамбени објекат П0+П+0 на к.п. 1324 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4012 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-990/2021 од  06.12.2021. За стамбени објекат на к.п. 3645 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4011 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-962/2021 од  02.12.2021. За изградњу објекта за напајање електричном енергијом постојећег погона на к.п. 981/42 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3946 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-913/2021 од  25.11.2021. За објекат за суви истовар репе на к.п. 3657 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3945 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-904/2021 од  24.11.2021. За породични стамбени објекат, спратност ПО-П-ПК на к.п. 597 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3944 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-904/2021 од  24.11.2021. За породични стамбени објекат, спратност ПО-П-ПК на к.п. 597 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3944 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-864/2021 од  16.11.2021. За техники преглед возила и фаза на к.п. 3492/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3870 tpl=filebrowser/]
45. 05-351-831/2021 од  10.11.2021. За изградњу новог објекта гараже за паркирање, сервисирање и ремонт пољопривредних возила на к.п. 153 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=3869 tpl=filebrowser/]
44. 05-351-786/2021 од  02.11.2021. За стамбени објекат на к.п. 1217/3 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3868 tpl=filebrowser/]
43. 05-351-783/2021 од  29.10.2021. За пренамену постојећег помоћног објекта – магацинског простора и санитарног чвора на к.п. 5401/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3867 tpl=filebrowser/]
42. 05-351-781/2021 од  29.10.2021. За стамбени објекат на кп. 4313 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3697 tpl=filebrowser/]
41. 05-351-705/2021 од  20.10.2021. За стамбени и помоћни објекат са унутрашњим гасним инсталацијама на к.п. 2499/1 и 4964 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3696 tpl=filebrowser/]
40. 05-351-664/2021 од  15.10.2021. За објекат за породично становање на к.п. 1335 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3695 tpl=filebrowser/]
39. 05-351-572/2021 од  29.09.2021. За реконструкцију постојеће привремене монтажне асфалтне базе са 40 т/х на максимални капацитет к.п. 7791/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3665 tpl=filebrowser/]
38. 05-351-574/2021 од  27.09.2021. За реконструкцију и доградњу новог објекта за сортирање и паковање јаја на к.п. 2465/16 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=3664 tpl=filebrowser/]
37. 05-351-589/2021 од  23.09.2021. За адаптецију, реконстуркцију и пренамену дела зграде у салон намештаја на к.п. 51/1 к.о. Кула Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3663 tpl=filebrowser/]
36. 05-351-577/2021 од  21.09.2021. За стамбени објекат за породично становање на к.п. 1151/49 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3642 tpl=filebrowser/]
35. 05-351-540/2021 од  09.09.2021. За стамбени објекат на к.п. 2984/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3616 tpl=filebrowser/]
34. 05-351-490/2021 од  20.08.2021. За стамбени објекат на к.п. 3084/2 к.о Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3569 tpl=filebrowser/]
33. 05-351-477/2021 од  18.08.2021. За стамбени објекат на к.п. 1573 к.о Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3568 tpl=filebrowser/]
32. 05-351-475/2021 од  17.08.2021. Употреба смоуслужне аутоперионице и реноструисаног противпожарног зида на к.п. 2661 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3564 tpl=filebrowser/]
31. 05-351-464/2021 од  06.08.2021. Употреба светлосне сигнализације на укрсном месту државног пута IБ реда број 15 (ул. М.Тита), са Његошевом на к.п. 4935/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3539 tpl=filebrowser/]
30. 05-351-461/2021 од  09.08.2021. Употреба стамбеног објекта спратност П+0 на парцели к.п. 1913/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3538 tpl=filebrowser/]
29. 05-351-443/2021 од  02.08.2021. За подземни кабловски вод за пословни објекат на к.п. 1278/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3535 tpl=filebrowser/]
28. 05-351-433/2021 од  02.08.2021. За стамбени објекат на к.п. 1459/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3534 tpl=filebrowser/]
27. 05-351-427/2021 од  27.07.2021. За стамбени објекат на к.п. 1799 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3533 tpl=filebrowser/]
26. 05-351-424/2021 од  27.07.2021. За стамбени објекат на к.п. 3221/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3532 tpl=filebrowser/]
25. 05-351-405/2021 од  26.07.2021. За стамбени објекат на к.п. 1986/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3531 tpl=filebrowser/]
24. 05-351-404/2021 од  26.07.2021. За стамбени објекат на к.п. 1986/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3530 tpl=filebrowser/]
23. 05-351-383/2021 од  13.07.2021. За објекат за смештај пољ. производа на к.п. 51/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3521 tpl=filebrowser/]
22. 05-351-407/2021 од  21.07.2021. За стамбени објекат П+0 на к.п. 1369/1 Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3520 tpl=filebrowser/]
21. 05-351-313/2021 од  25.06.2021. За стамбени објекат П+0 к.п. 3210/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3449 tpl=filebrowser/]
20. 05-351-306/2021 од  25.06.2021. За стамбени објекат По+П на к.п. 1146/26 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3448 tpl=filebrowser/]
19. 05-351-284/2021 од  15.06.2021. За трофазни прикључак за монтажну асфалтну базу и СТС, на к.п. 7791/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3424 tpl=filebrowser/]
18. 05-351-289/2021 од  16.06.2021. За стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 1151/45 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3422 tpl=filebrowser/]
17. 05-351-252/2021 од  04.06.2021. За три сушаре капацитета 36 t/h и др. на к.п. 8669/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3399 tpl=filebrowser/]
16. 05-351-219/2021 од  18.05.2021. За стамбени објекат По+П+М на к.п. 5402/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3386 tpl=filebrowser/]
15. 05-351-195/2021 од  30.04.2021. За објекат за технички преглед возила на к.п. 1681/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3372 tpl=filebrowser/]
14. 05-351-166/2021 од  15.04.2021. За самоуслужну перионицу на к.п. 722/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3325 tpl=filebrowser/]
13. 05-351-149/2021 од  06.04.2021. За помоћни објекат П+0 на к.п. 948/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3303 tpl=filebrowser/]
12. 05-351-142/2021 од  30.03.2021. За стамбени објекат П+0, на к.п. 1913/39 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3272 tpl=filebrowser/]
11. 05-351-134/2021 од  29.03.2021. За прикључни гасовод и регулациону станицу на к.п. 2800 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3271 tpl=filebrowser/]
10. 05-351-125/2021 од  12.03.2021. За помоћни објекат П+0 на к.п. 78 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3249 tpl=filebrowser/]
09. 05-351-98/2021 од  01.03.2021. За помоћни објекат П+0, на к.п. 3008/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3232 tpl=filebrowser/]
08. 05-351-93/2021 од  24.02.2021. За стамбени објекат П+М, на к.п. 223 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3220 tpl=filebrowser/]
07. 05-351-67/2021 од  11.02.2021. За употребу оптичког кабла за прикључење интернета на к.п. 5904/1 и др. д.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3201 tpl=filebrowser/]
06. 05-351-62/2021 од  09.02.2021. За употребу унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословну зграду на к.п. 2800 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3199 tpl=filebrowser/]
05. 05-351-21/2021 од  15.01.2021. За реконструкцију и доградњу стамбеног објекта П+0 на к.п. 841/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3152 tpl=filebrowser/]
04. 05-351-17/2021 од  14.01.2021. За стамбени објекат П0+П+М на к.п. 742/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3145 tpl=filebrowser/]
03. 05-351-19/2021 од  14.01.2021. За надстрешницу за смештај пољ. механизације на к.п. 7645 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3144 tpl=filebrowser/]
02. 05-351-7/2021 од  13.01.2021. За стамбено пословни објекат П+1 на к.п. 3008 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3143 tpl=filebrowser/]
01. 05-351-1/2021 од  06.01.2021. За објекат за складиштење воћа и поврћа на к.п. 7852 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3128 tpl=filebrowser/]

 

Употребне дозволе 2020.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
55. 05-351-693/2020  од  31.12.2020. За складиште палета и репро материјала на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3123 tpl=filebrowser/]
54. 05-351-702/2020  од  30.12.2020. За дограђени и реконструисани стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 3043/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3119 tpl=filebrowser/]
53. 05-351-686/2020  од  30.12.2020. За стамбени објекат П+Пк и помоћног објекта на к.п. 153 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=3118 tpl=filebrowser/]
52. 05-351-709/2020  од  30.12.2020. За стамбени објекат П+1 на к.п. 1152/95 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3115 tpl=filebrowser/]
51. 05-351-710/2020  од  29.12.2020. За стамбени објекат П0+П+М на к.п. 3440/17 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3108 tpl=filebrowser/]
50. 05-351-704/2020  од  28.12.2020. За стамбени објекат П0+П+М на к.п. 1146/66 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3107 tpl=filebrowser/]
49. 05-351-688/2020  од  15.12.2020. За стамбени објекат П+1 на к.п. 4635/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3087 tpl=filebrowser/]
48. 05-351-638/2020  од  27.11.2020. За силосе за житарице са усипним кошем 2×200 т и др. на к.п. 3648 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3068 tpl=filebrowser/]
47. 05-351-655/2020  од  30.11.2020. За објекат за смештај пољ. производа на к.п. 845/9 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3067 tpl=filebrowser/]
46. 05-351-623/2020  од  23.11.2020. За стамбени објекат По+П, на к.п. 3438/9 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3056 tpl=filebrowser/]
45. 05-351-631/2020  од  19.11.2020. За складиште окова и шрафовске робе на к.п. 7630/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3052 tpl=filebrowser/]
44. 05-351-601/2020  од  17.11.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 2900 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3037 tpl=filebrowser/]
43. 05-351-604/2020  од  13.11.2020. Стамбени објекат П+0 и два помоћна објекта на к.п. 948/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3033 tpl=filebrowser/]
42. 05-351-590/2020  од  06.11.2020. За стамбени објекат П+1 на к.п. 4402/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3012 tpl=filebrowser/]
41. 05-351-577/2020  од  05.11.2020. За стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат на к.п. 961/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3011 tpl=filebrowser/]
40. 05-351-569/2020  од  30.10.2020. За стају за 24 крмаче, надстрешица за смештај пољ. механизације на к.п. 1217/40 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2982 tpl=filebrowser/]
39. 05-351-506/2020  од  13.10.2020. Стаја за 24 крмаче, прасилиште и смештај сточне хране на к.п. 1593 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2909 tpl=filebrowser/]
38. 05-351-488/2020  од  06.10.2020. Реконструкција и дограња стамбеног објекта на к.п. 1740 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2860 tpl=filebrowser/]
37. 05-351-473/2020  од  02.10.2020. Складиште пољопривредних производа на к.п. 3469/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2859 tpl=filebrowser/]
36. 05-351-472/2020  од  30.09.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација за објекат дечијег диспанзера у Сивцу на к.п. 1703 и 4147 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2858 tpl=filebrowser/]
35. 05-351-449/2020  од  23.09.2020. Стамбени објекат на к.п. 3275 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2857 tpl=filebrowser/]
34. 05-351-453/2020  од  23.09.2020. Прикључни гасовод и МРС на к.п. 3674 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2856 tpl=filebrowser/]
33. 05-351-450/2020  од  23.09.2020. Изградња сушаре капацитета 28 т/х и др. на к.п. 3673 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2855 tpl=filebrowser/]
32. 05-351-447/2020  од  21.09.2020. Санација објекта дечијег диспанзера П+0 у Сивцу на к.п. број 1703 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2816 tpl=filebrowser/]
31. 05-351-429/2020  од  16.09.2020. Надстрешница за пријем кукуруза П+0 на к.п. 8669/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2810 tpl=filebrowser/]
30. 05-351-409/2020  од  08.09.2020. Надстрешица за смештај пољ. механизације на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2793 tpl=filebrowser/]
29. 05-351-374/2020  од 26.08.2020. Стамбени објекат Р+1 на к.п. 539/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2753 tpl=filebrowser/]
28. 05-351-362/2020 од  18.08.2020. Јавна расвета у индустријској зони у Кули на к.п. 9107/2 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2737 tpl=filebrowser/]
27. 05-351-357/2020  од 13.08.2020. Стамбени објекат П+М на к.п. 1101/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2728 tpl=filebrowser/]
26. 05-351-351/2020  од 07.08.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 401/4 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2713 tpl=filebrowser/]
25. 05-351-335/2020  од  31.07.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 1140 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2702 tpl=filebrowser/]
24. 05-351-324/2020  од  28.07.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 1217/59 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2697 tpl=filebrowser/]
23. 05-351-315/2020  од  24.07.2020. Стамбени објекат П+1 на к.п. 1152/130 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2691 tpl=filebrowser/]
22. 05-351-293/2020  од 15.07.2020. Прикључни гасовод и МРС на к.п. 7800 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2677 tpl=filebrowser/]
21. 05-351-264/2020  од  10.07.2020. Унутрашње гасне инсталације за привремену асфалтну базу на к.п. 7790/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2657 tpl=filebrowser/]
20. 05-351-274/2020  од  10.07.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 731/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2656 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-236/2020  од  23.06.2020. Стамбени објекат П+1 на к.п. 1146/44 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2612 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-232/2020
од 23.06.2020.
Стамбено-пословни објекат П+3 на к.п. 2800 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2608 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-207/2020
од 04.06.2020.
Помоћни објекат на к.п. 843/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2586 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-191/2020  од 28 .05.2020. За  сушаре за житарице и елеватором и уградњом унутрашње гасне инсталације    на к.п. 4138/1  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2578 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-191/2020  од 26 .05.2020. Прикључни гасовод са МРС  на к.п.  4138/1 И 4138/2  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2574 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-181/2020  od 15 .05.2020. Реконструкцијa и пренамена дела зграде у гасну котларницу И унутрашње гасне инсталације иприкључног гасовода са МРС   на к.п. 8622  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2544 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-168/2020  од 05 .05.2020. Фарма-објекат за тов свиња  850 комада И силоса за храну на к.п. 8742/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2543 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-157/2020  од 04 .05.2020. Надстрешница са усипним кошем  на к.п. 3370  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2542 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-146/2020  од 21 .04.2020. Спортска хала  са прикључцима  на к.п. 1791  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2541 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-112/2020  од 20 .03.2020. Изградњу СТС фарма  20/о,4  кв   на к.п. 7060  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2540 tpl=filebrowser /]
9. 05-351-154/2020  од 21.04.2020. Стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 615/6 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2488 tpl=filebrowser /]
8. 05-351-122/2020  од 25 .03.2020. Стамбени објекат П+1  на к.п. 790/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2479 tpl=filebrowser /]
7. 05-351-113/2020  од 17 .03.2020. Стамбени објекат По+П+Пк  на к.п. 1137/5  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2478 tpl=filebrowser /]
6. 05-351-93/2020 од 10.03.2020. Употреба дограђеног и реконструисаног постојећег стамбеног објекта, спратности П+Пк и  помоћног објекта, спратности П+0 на к.п.4044/1 к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2469 tpl=filebrowser /]
5. 05-351-91/2020 од 05.03.2020.  Инфраструктурни објекат, дограђене фекалне канализације, дужине 462,50 m, са црпном станицом
и шахтом са аутоматском решетком у Улици Његошева на к.п. бр. 5922 к.о. Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=2466 tpl=filebrowser /]
4. 05-351-77/2020 од 25.02.2020. Стамбени објекат – салаш П+1 на к.п. број 8648 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2457 tpl=filebrowser /]
3. 05-351-59/2020 од 17.02.2020. Употреба индустриског објекта – привремене монтажне асфалтне базе капацитета 40t/h на кат.парцели бр.7791/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2453 tpl=filebrowser /]
2. 05-351-23/2020 од 06.02.2020. Решење о исправци за Производно трговинско предузеће Анимал Комерц  д.о.о. Београд  Крушчић  [wpfilebase tag=file id=2430 tpl=filebrowser /]
1. 05-351-23/2020 од 22.01.2020. Употреба објекта конзум центра – фарме за алтернативну производњу конзумних јаја који се састоји од два објекта фарме и два монтажна силоса за храну на к.п.2463/16 к.о.Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2417 tpl=filebrowser /]

Употребне дозволе 2019.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
49. 05-351-640/2019  од 27 .12.2019. Фарма свиња капацитета 800 крмача  на к.п. 8144/4  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2377 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-659/2019  од 26 .12.2019. Економски објекат- надстрешнице  на к.п. 67/2  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2376 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-618/2019  од 12 .12.2019. Економски објекат- надстрешнице  на к.п. 4417  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2348 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-587/2019  од 27 .11.2019. Пословно-стамбени објекат П+1  са магацином  на к.п. 2601/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2327 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-584/2019  од 25 .11.2019. Воћарска кућица П+0 на к.п. 2502  к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=2326 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-579/2019  од   21 .11.2019. Стамбени  П+0 на к.п. 1272/8  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2315 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-574/2019  од 15 .11.2019. Стамбени  П+0 на к.п. 4846  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2308 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-548/2019  од 07 .11.2019. Употреба сушаре на гас, усипни кош и др  на к.п. 685/2.   к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2292 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-527/2019  од 01 .11.2019. Употреба фекалне канализације и црпне  станице ЦС1 у делу насеља Црвенка на к.п. 4952/1 и др. к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2291 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-533/2019  од 31 .10.2019. Прикључни гасовод са мрс на к.п. 8144/5 И 9611  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2270 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-495/2019  од 24 .10.2019. Стамбени објекат По+П на к.п. 114  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2254 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-500/2019  од 21 .10.2019. Стамбени и помоћни објекат П+0 на к.п. 2936  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2251 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-499/2019  од 21 .10.2019. Надстрешница за смештај пољ.мехнизације на к.п. 323  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2250 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-492/2019  од 21 .10.2019. Објекат за тов свиња капацитета 1000 комада  на к.п. 7451  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2249 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-489/2019  од 16 .10.2019. Сервис за возила са продавницом и надстрешницом   на к.п. 5255/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2233 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-460/2019  од 04 .10.2019. Објекат за складиштење воћа и поврћа на к.п. 7852  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2213 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-444/2019 од 01.10.2019  Употреба радионице за израду металних делова за системе за наводњавање на к.п. бр. 7884/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2201 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-444/2019  од 01 .10.2019. Радионица за израду металних делова  на к.п.  7884/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2190 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-409/2019  од 19 .09.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  1217/10  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2160 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-404/2019  од 13 .09.2019. Пословни објекат  на к.п.  2816  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2153 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-377/2019  од 30 .08.2019. Објекат за тов јунади капацитета 40 комада  на к.п. 295/1  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2121 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-359/2019  од 27 .08.2019. Инфраструктурни објекат за прикључење отпадних вода у Црвенки  на к.п. 4935/1 и др.  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2109 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-351/2019  од 27 .08.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п. 848/4 и 849/3  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2106 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-367/2019  од 27 .08.2019. За  стамбени објекат П+М  на к.п.2603/2   к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2105 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-333/2019  од  21 .07.2019 Прикључак на гасовод и МРС   на к.п. 8622  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2086 tpl=filebrowser /]
22.  05-351-279/2019  од 24 .07.2019. Стамбени објекат П+1  на к.п.308/6   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2020 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-266/2019  од 17 .07.2019.  Стамбени објекат П+0  на к.п.3728/44   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2009 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-264/2019  од 15 .07.2019. Стамбени објекат По+П  на к.п.1140/28   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2004 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-241/2019  од 02 .07.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.2826/1   к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1982 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-239/2019  од 01 .07.2019. Стамбени објекат П+М  на к.п.584   к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1981 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-194/2019 од 23. 05. 2019.  Употреба стамбеног објекта и помоћног објекта –
гараже на парцели к.п. 435 к.о. Липар
Липар [wpfilebase tag=file id=1924 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-170/2019  од 10 .05.2019.  Стамбени објекат По+П  на к.п.  1149/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1887 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-145/2019  од 08.05.2019. Стамбени објекат П+С  на к.п.  7136/19  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1881 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-150/2019  од  25 .04.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  8151/1  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1872 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-124/2019  од 12 .04.2019. Надстрешница за смештај пољ.механизације  на к.п. 5279.  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1846 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-113/2019  од  01 .04.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  828  к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1829 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-102/2019  од 26 .03.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  3449/10  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1820 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-104/2019  од 26 .03.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  603/7  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1819 tpl=filebrowser /]
9. 05-351-73/2019  од 11 .03.2019. Стамбено-пословни објекат П+1  на к.п. 780 .  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1793 tpl=filebrowser /]
8. 05-351-62/2019  од 28 .02.2019. Индустријски објекат за производњу обуће  и др на к.п.  9107/19  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1700 tpl=filebrowser /]
7. 05-351-44/2019  од 19 .02.2019. Сило ћелије 5џ 1897м3, тампон ћелије, сушаре, и др.   на к.п.  8144/5  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1692 tpl=filebrowser /]
6. 05-351-59/2019  од 25 .02.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  148/2.  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1691 tpl=filebrowser /]
5.  05-351-57/2019  од 25 .02.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  1191/2.  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1690 tpl=filebrowser /]
4. 05-351-48/2019  од 18 .02.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  1217/49.  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1686 tpl=filebrowser /]
3. 05-351-46/2019  од 14 .02.2019. Стамбени објекат П0+П  на к.п.  1148/20.  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1684 tpl=filebrowser /]
2. 05-351-33/2019  од 29 .01.2019. Прикључни гасовод са МРС  на к.п.  1988/2 и др.  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1672 tpl=filebrowser /]
1. 05-351-22/2019  од 18. 01. 2019. Светлосна сигнализација  на углу улица Вељка Влаховића И 16 Дивизије  на к.п.  5850 и др.   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1667 tpl=filebrowser /]

Употребне дозволе 2018. година

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
57. 05-351-570/2018  од 10 .12.2018 Пословно-стамбени објекат   на к.п. 2813    к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1621 tpl=filebrowser /]
56. 05-351-565/2018  од 04 .12.2018 Стамбено пословни објекат са помоћним објектима  на к.п. 1870    к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1609 tpl=filebrowser /]
55. 05-351-556/2018  од 23 .11.2018 Стамбени објекат По+П+Пк  на к.п. 608/2     к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1589 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-548/2018  од 16 .11.2018 Стамбени објекат спратности По+П на к.п. 1010/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1583 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-546/2018  од 15 .11.2018 СТС 20/0,4 кВ Воћњак на к.п. 7327/5 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1582 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-536/2018  од 14 .11.2018 Прикључни гасовод са МРС на к.п. 9107/23 и 9107/28 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1577 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-405/2018  од 14 .11.2018 Стамбени објекат По+П+1 на к.п. 1272/21 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1576 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-533/2018 од 13.11.2018 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1792 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1573 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-537/2018  од 09 .11.2018 Фабрика за обраду текстила на к.п. 9107/28 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1572 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-525/2018  од 02 .11.2018 СТС 20/0,4 кВ на к.п. 7451 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1558 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-523/2018  од 02 .11.2018 Стаја за тов јунади на к.п. 3922 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1557 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-504/2018  од 26 .10.2018 Изградња гасовода у блоку 66 на к.п. 9107/2 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1548 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-500/2018  од 23 .10.2018 Бензинска станица на к.п. 2661 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1541 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-496/2018  од 22 .10.2018 Стамбени део стамбено-пословног објекта на к.п. 382/2 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1539 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-495/2018  од 22 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1225/11 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1537 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-493/2018  од 22 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 2551 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1536 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-494/2018  од 19 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 3439/5 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1532 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-486/2018  од   18 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1413/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1531 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-481/2018  од   15 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1195/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1526 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-465/2018  од  11 .10.2018 Објекат за тов свиња капацитета 850 комада к.п. 7216 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1524 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-444/2018  од 05 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1841 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1500 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-450/2018  од 04 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 900/29 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1499 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-386/2018  од 27 .09.2018 Економски објекат на к.п. 4314 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1473 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-393/2018  од 18 .09.2018 За стаје за свиње за 300 товљеника на к.п. 1593 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=1451 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-378/2018  од 11 .09.2018 Заливни систем са бунарима, СТС и магацина на к.п. 7043 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1376 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-328/2018  од 22 .08.2018 Тоалет на к.п. 9714/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1288 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-336/2018  од 17 .08.2018 Сило ћелије 3 x 1000т и др. на к.п. 5819 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1286 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-316/2018  од 08 .08.2018 Изградња складишта металне робе , на к.п. број 4893/11 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1266 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-11/2018  од 03 .08.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 1217/6 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1258 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-300/2018  од   31 .07.2018 Самоуслужне аутоперионице 3118/1 на к.п. к.о.Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1251 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-290/2018  од  18.07.2018 Стамбени објекат П+Пк на к.п. 1163/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1234 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-273/2018 од 06.07.2018 Oбјекат специјалистичких служби са пасрелом Дом Здравља Кула на к.п. 4221/2 к.о. Kула Kула [wpfilebase tag=file id=1222 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-272/2018 од 05.07.2018 Монтажно бетонске трафостанице- Дом Здравља Кула на к.п. 4221/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1221 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-274/2018 од 05.07.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 1836/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1216 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-244/2018  од 21.06.2018 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 248371 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1195 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-247/2018  од 21.06.2018 Стамбени објекат П+0 на к.п. 8833/3 к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1194 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-207/2018 od 08.06.2018. Употреба складишта пољопривредних производа, колске ваге и вагарске кућице на кат.парцели бр.3469/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1167 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-200/2018 од 06. 06. 2018. Изградња стамбеног објекта спратности Сут+П са прикључцима на инфраструктуру на парцели к.п. 975 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1159 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-167/2018  од 24 .05.2018 Стамбени објекат П+0 на к.п. 116/35 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1137 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-170/2018  од 23 .05.2018 Стамбени објекат По+П+м на к.п. 1173/7 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1131 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-137/2018  од 10 .05.2018 Стубна трафостаница 20/0,4 кВ -фарма на к.п. 8182/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1106 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-109/2018  од 18 .04.2018 Стамбени објекат По+ П+М на к.п. 3449/15 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1065 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-100/2018  од 02 .04.2018 Фарма за тов свиња на к.п. 8182/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1055 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-74/2018  од 14 .03.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 423 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1032 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-70/2018  од 08 .03.2018 Стамбени објекат По+П на к.п. 595/4,594/2 и 4952/3 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1027 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-54/2018  од 27 .02.2018 Употреба школских просторија у згради средњег образовања на к.п. 2836 и 2839 к.о Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1026 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-49/2018  од 22 .02.2018 Пословни објекат на к.п. 3074 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1015 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-55/2018  од 22 .02.2018 Складиште за житарице 2x 1120т, помоћног магацина на к.п. 5819 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1014 tpl=filebrowser /]
09. 05-351-51/2018  од 22 .02.2018 Стамбени објекат По+П на к.п. 1905 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1010 tpl=filebrowser /]
08. 05-351-38/2018  од 13 .02.2018 Стамбени објекат П+Пк на к.п. 4150/7 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1003 tpl=filebrowser /]
07. 05-351-24/2018  од 02 .02.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 2804 к.о.Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=994 tpl=filebrowser /]
06. 05-351-16/2018  од 25 .01.2018 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1225/7 к.о.Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=993 tpl=filebrowser /]
05. 05-351-19/2018  од 25 .01.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 2851/2 к.о.Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=992 tpl=filebrowser /]
04. 05-351-11/2018  од 25 .01.2018 Стамбени објекат По+П на к.п. 3439/11 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=989 tpl=filebrowser /]
03. 05-351-15/2018  од 22 .01.2018 Стубна трафостаницу 20/0,4 кВ и трофазног напајања бунара на к.п. 7604 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=987 tpl=filebrowser /]
02. 05-351-6/2018  од 17 .01.2018 Стамбени објекат П+1 на к.п. 1867 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=981 tpl=filebrowser /]
01. 05-351-8/2018  од 17 .01.2018 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1084/14 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=980 tpl=filebrowser /]

Употребне дозволе 2017. година

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
60. 05-351-510/2017  од 29 .12.2017 Продавница мешовите робе на к.п. 2582/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=977 tpl=filebrowser /]
59. 05-351-501/2017  од  28 .12.2017 Постављање ТК кабла за проширење телекомуникационе мреже у Црвенки на к.п. 4996 и 5006 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=975 tpl=filebrowser /]
58. 05-351-498/2017  од 27 .12.2017 Стакленик П+0 на к.п. 1496/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=971 tpl=filebrowser /]
57. 05-351-506/2017  од 26 .12.2017 Стамбени објекат П+Пк на к.п. 2477 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=969 tpl=filebrowser /]
56. 05-351-492/2017  од 19 .12.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 688 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=961 tpl=filebrowser /]
55. 05-351-466/2017  од 08 .12.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 4094/10 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=948 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-468/2017  од 08 .12.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 1225/10 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=947 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-436/2017  од 20 .11.2017 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 4003 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=922 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-395/2017  од  27 .10.2017 Монтажно бетонска трафостаница 20/0,4 кВ на к.п. 9059 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=917 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-427/2017  од  16 .11.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 1084/8 к.о. Липар [wpfilebase tag=file id=916 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-428/2017  од 13 .11.2017 Прикључак на дистрибутивни гасовод са МРС и уградња унутрашње гасне инсталације на постојећој стамбеној згради на к.п. 3143/8 и др. к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=911 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-418/2017  од 14 .11.2017 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1149/4 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=910 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-404/2017  од 02.11.2017 Помоћни објекат П+0 на к.п. 583 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=900 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-400/2017  од 02 .11.2017 За стамбени објекат П+М на к.п. 1853/2 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=899 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-370/2017  од 10 .10.2017 Изградња хладњаче за воће капацитета 450 т на к.п. 453 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=869 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-339/2017  од 02 .10.2017 Изградња- проширења телекомуникационе мреже Црвенка – подручје МИНИ ИПАН Зеленгора на к.п. 9355/1 и др к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=861 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-330/2017  од 26 .09.2017 Реконструкција унутрашњих гасних инсталација, изграђеног прикључног гасовода и регулационе станице на к.п. 9300/1 и др к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=847 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-329/2017  од 22 .09.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 7218/29 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=840 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-327/2017  од  22 .09.2017 Економски објекат- за смештај пољ.механизације П+0 на к.п. 955 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=839 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-322/2017  од 18 .09.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 548 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=836 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-301/2017  од 31 .08.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 5179 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=814 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-300/2017  од 30 .08.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1217/14 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=813 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-253/2017  од 31 .07.2017 Стамбени објекат По+П на к.п. 7136/23 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=789 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-255/2017  од 27 .07.2017 Стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 1141/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=784 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-247/2017  од 26 .07.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1301/1 к.о. Крушчић [wpfilebase tag=file id=780 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-248/2017  од 26 .07.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 977 к.о. Крушчић [wpfilebase tag=file id=779 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-240/2017  од 18 .07.2017 Стамбени објекат По+П+1 на к.п. 446/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=769 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-231/2017  од 17.07.2017 Пословни објекат – станица за снабдевање моторних возила са ТНГом на к.п. 5500 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=767 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-220/2017 од 05.07.2017 За стамбени објекат П+М , на к.п. 5153/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=738 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-219/2017 од 04.07.2017  За стамбени објекат По+П+Пк , на к.п. 1138/2 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=737 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-208/2017 od 26 .06.2017. За гаражу за возила , на к.п.3259/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=731 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-199/2017  од 15.06.2017 Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. број 116/25 к.о. Липар [wpfilebase tag=file id=717 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-191/2017 од 13.06.2017 . Изградња стамбеног објекта  Сут+П+Пот на к.п.  број 1514/1  к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=716 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-184/2017 од  07.06.2017 Изградња стамбеног објекта По+П+М на к.п. број 1137/6 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=708 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-173/2017 од 17 .05.2017 Стамбени објекат П+1, на к.п. 1979 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=693 tpl=filebrowser /]
25. 05-35-162/2017  од 15 .05.2017 Проширење телекомуникационе мреже на к.п. 1071/19 И др. к.о. Липар [wpfilebase tag=file id=691 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-168/2017  од 15 .05.2017 Стамбени објекат По+П+М, на к.п. 731 к.о. Липар [wpfilebase tag=file id=689 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-158/2017  од 12 .05.2017 Магацин металних елемената, на к.п. 981/8 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=688 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-157/2017  od  10 .05.2017 Стамбени објекат П+М, на к.п.8269 И 8270 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=683 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-146/2017  од 27 .04.2017 Рибњак на к.п.6683/2 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=666 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-150/2017  од 27.04.2017 Стамбени објекат По+П на к.п.606/6 и 607/10 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=664 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-143/2017  од 24.04.2017 Употреба ТТ кабла за проширење телекомуникационе мреже на к.п.5861 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=658 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-135/2017  од 21.04.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п.2411/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=655 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-124/2017  од 20.04.2017 Објекат за смештај пољ. механизације и објекат за тов јунади са сило јамом на к.п.462 к.о. Липар [wpfilebase tag=file id=653 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-116/2017  од 11 .04.2017 Стамбени објекат П+0 са подрумом на к.п.2146/8 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=643 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-110/2017  од 10 .04.2017 Стамбени објекат П+Пк са подрумом на к.п.1272/13 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=640 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-91/2017  од 30.03.2017 Употреба пословног објекта магацина намештаја на к.п. 7627 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=627 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-74/2017  од  22 .03.2017 Употреба инфраструктурног објекта оптичког каблаТКЦ Кула на к.п. 5924 и др. к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=567 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-70/2017  од 17 .03.2017 Стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат П+0 на к.п. 2312 к.о. Крушчић [wpfilebase tag=file id=549 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-72/2017  од 17 .03.2017 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1276/14 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=548 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-63/2017 од 15 .03.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1029/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=545 tpl=filebrowser /]
09. 05-351-55/2017  од 08.03.2017 Употреба оптичког кабла ТКЦ Кула на к.п. 1510/1 И др . к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=540 tpl=filebrowser /]
08. 05-351-54/2017  од  06.03.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 4101 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=534 tpl=filebrowser /]
07. 05-351-44/2017 од  21 .02.2017 За фарму- прасилиште за узгој крмача капацитета 200 комада И др. на к.п. 8144/1 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=527 tpl=filebrowser /]
06. 05-351-46/2017 од 17.02.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 8687/22 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=524 tpl=filebrowser /]
05. 05-351-45/2017 од 17.02.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 788/1 и 789/1 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=523 tpl=filebrowser /]
04. 05-351-36/ 2017 од  09.02.2017 Силосне ћелије 3×700т и др на к.п. 5486 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=521 tpl=filebrowser /]
03. 05-351-20/2017 од 27.01.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 3185 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=512 tpl=filebrowser /]
02. 05-351-16/2017 од 26.01.2017 Постављање оптичког кабла на к.п. 4947 и др. к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=511 tpl=filebrowser /]
01. 05-351-15/2017 од 25.01.2017 стамбени објекат П+1 на к.п. 1949 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=508 tpl=filebrowser /]

Употребне дозволе 2016.година

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
44. 05-351-350/2016 од 26 .12.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 608/19 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=487 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-345/2016 од 22.12.2016 Надстрешница за смештај пољ.механизације П+0 и на к.п. 930 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=484 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-339/2016 од 19.12.2016 Стамбени објекат П+1 и на к.п. 3990/16 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=481 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-335/2016 од 15 .12.2016 Стамбени објекат П+0 и на к.п. 1217/31 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=478 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-323/2016 од  06 .12.2016 Стамбени објекат П+0 и помоћни објекат на к.п. 5321 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=468 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-317/2016 од  06 .12.2016 Стамбени објекат П+П к на к.п. 868/2 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=467 tpl=filebrowser /]
38 05-351-316/2016 од 01 .12.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 3236 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=464 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-240/2016 od 27 .09.2016 Стамбени објекат П+М на к.п. 1913/36 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=407 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-213/2016 od 12 .09.2016 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 530 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=391 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-202/2016 od 01 .09.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 2693  к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=360 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-201/2016 od 31 .08.2016 Стамбени објекат П+М на к.п. 2740/2 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=359 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-189/2016 od 30 .08.2016 Гаража на к.п. 3666/28 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=357 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-170/2016 od 12 .08.2016 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 3440/10 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=340 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-159/2016 од 03 .08.2016 Стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат П+0 на к.п. 9707  к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=175 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-158/2016 од 28.07.2016 Надстрешница за смештај пољ. механизације на к.п. 7852 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=165 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-140/2016 од 13.07.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 826/3 и 823/2  к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=164 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-138/2016 од 12.07.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 1250  к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=185 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-135/2016 од 11.07.2016 Котларница са чврстог горива на гас    на к.п. 3656/4  к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=159 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-120/2016 од 23.06.2016 Објекта за смештај пољопривредне механизације Руски Крстур  [wpfilebase tag=file id=157 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-94/2016 од 02.06.2016 Стамбени објекат По + П на к.п. 1146/29  к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=170 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-74/2016 од 12.05.2016 Стамбени објекат По+П Кула [wpfilebase tag=file id=181 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-71/2016 од 11.05.2016. Ловачки дом П+1 на к.п. 2923 Сивац [wpfilebase tag=file id=172 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-63/2016 од 20.04.2016. Стамбени објекат П+0 на к.п. 3942 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=171 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-50/2016 од 08.04.2016 Објекат за дораду пољопривредних производа на к.п. 1827/3 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=182 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-52/2016 од 07.04.2016 Стамбени објекат П+0 Кула [wpfilebase tag=file id=160 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-47/2016 од 05.04.2016 Стамбени објекатП+М Кула [wpfilebase tag=file id=177 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-39/2016 од 29.03.2016 Употреба стамбеног објекта По+П Кула [wpfilebase tag=file id=158 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-31/2016 од 22.03.2016 Употреба
две вертикалне хладњаче за хлађење шећерног сока
Црвенка [wpfilebase tag=file id=163 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-30/2016 од 21.03.2016 Стамбени објекат П+М Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=178 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-28/2016 од 22.03.2016 Стамбени објекат П+0 Руски
Крстур
.[wpfilebase tag=file id=173 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-26/2016 од 18.03.2016 Стамбени објекат По+П+М Липар [wpfilebase tag=file id=176 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-22/2016 од 11.03.2016 Стамбени објекат П0+П Кула [wpfilebase tag=file id=166 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-21/2016 од 08.03.2016 Стамбени објекат П+М + помоћни објекат Кула [wpfilebase tag=file id=167 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-16/2016 од 25.02.2016. Ветеринарска амбуланта и апотека Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=179 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-13/2016 од 17.02.2016. Стамбени објекат П+М из Руског Крстура Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=184 tpl=filebrowser /]
9. 05-351-12/2016 од
17.02. 2016.
Стамбена кућа П+0
у Црвенки
Црвенка [wpfilebase tag=file id=161 tpl=filebrowser /]
8. 05-351-211/2015 од 9.02.2016. Бунар БК-1 у Кули Кула
7. 05-351-9/2016 од 04.02.2016. Верски објекат и звоник Липар [wpfilebase tag=file id=162 tpl=filebrowser /]
6. 05-351-10/2016
од 03.02.2016.
Стамбени објекат П+1 Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=174 tpl=filebrowser /]
5. 05-351-7/2016 од 29.01.2016. 3 бунара за санитарну воду у Крушчићу Крушчић [wpfilebase tag=file id=156 tpl=filebrowser /]
4. 05-351-6/2016 од 26.01. 2016.  Стамбени објекат П+М Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=183 tpl=filebrowser /]
3. 05-351-2015/2015
од 11.01.2016.
Употреба стамбеног објекта – салаша Сивац [wpfilebase tag=file id=168 tpl=filebrowser /]
2. 05-351-204/2015
од 25.12.2015.
Употреба самоуслужне аутоперионице Кула [wpfilebase tag=file id=169 tpl=filebrowser /]
1. 05-351-141/2015
од 15.10.2015.
  Употреба подног складишта  житарица и уљарица  Крушчић  [wpfilebase tag=file id=180 tpl=filebrowser /]