Решења издата за 2019. год.

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
119. 05-351-339/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2955  к.о. Кула

Кула Icon of Мондом Jосип Мондом Jосип (95.0 KiB)
118. 05-351-338/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1689  к.о. Руски Крстур 

Руски Крстур Icon of Ковач Јаким Ковач Јаким (95.4 KiB)
117. 05-351-337/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1352/4  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Грубор Љубомир Грубор Љубомир (95.5 KiB)
116. 05-351-327/2019 од 20.08.2019

Изградња надстрешнице за пољ. механизацију  на к.п.  809/1  к.о. Кула

Кула Icon of Поповић Драган Поповић Драган (117.4 KiB)
115. 05-351-328/2019 од 20.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3990/5  к.о. Кула

Кула Icon of Марковић Војин Марковић Војин (94.8 KiB)
114. 05-351-324/2019 од 19.08.2019

Изградња прикључног кабловског вода на к.п.  3728/61 и 5923  к.о. Кула

Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (74.4 KiB)
113. 05-351-332/2019 од 19.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4563  к.о. Кула

Кула Icon of Лацко Габријела Лацко Габријела (94.7 KiB)
112. 05-351-330/2019 од 19.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2673  к.о. Сивац

Сивац Icon of Миковић Бранислав Миковић Бранислав (94.6 KiB)
111. 05-351-314/2019 од 15.08.2019

Изградња нисконапонског кабловског вода   на к.п. 4935/1 И 3105  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (74.9 KiB)
110. 05-351-317/2019 од 14.08.2019

Изградња МБТС 20/0,4 кВ, спортски центар на к.п. 3728/61  к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (74.5 KiB)
109. 05-351-329/2019 од 16.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1254/25  к.о. Кула

Кула Icon of Бобоцки Милан Бобоцки Милан (94.8 KiB)
108. 05-351-319/2019 од 15.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  8687/26  к.о. Сивац

Сивац Icon of Ђуришић Александар Ђуришић Александар (95.2 KiB)
107. 05-351-305/2019 од 12.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2963  к.о. Сивац

Сивац Icon of Јокић Лазар Јокић Лазар (100.9 KiB)
106. 05-351-307/2019 од 08.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3120 к.о. Сивац

Сивац Icon of Рајић Милена Рајић Милена (95.6 KiB)
105. 05-351-302/2019 од 07.08.2019

Изградња воћарске кућице на к.п. 2502   к.о. Липар

Липар Icon of Поповић Раде Поповић Раде (110.2 KiB)
104. 05-351-299/2019 од 09. 08. 2019.

Изградња средњенапонског 20kV кабловског прикључног вода на парцелама к.п. 981/18 и 5903 к.о. Кула

Кула Icon of  ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. (74.7 KiB)
103. 05-351-306/2019 од 08. 09.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  443/3 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Сивац Icon of Веселин Радослав Веселин Радослав (68.8 KiB)
102. 05-351-303/2019 од 0708.2019 Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број 1082 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС  Руски Крстур  Icon of Хома Љубомир Хома Љубомир (68.7 KiB)
101. 05-351-300/2019 од 06.08.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п.бр.8687/23 к.о.Сивац

Сивац Icon of Шепић Вера Шепић Вера (104.1 KiB)
100. 05-351-302/2019 од 06.08.2019.

Изградња воћарске кућице на к.п.2502 к.о.Липар

Липар Icon of Поповић Раде Поповић Раде (114.5 KiB)
99. 05-351-304/2019 од 07.08.2019 

Решење којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат.

Сивац Icon of Максимовић Марија Максимовић Марија (66.7 KiB)
98. 05-351-295/2019 од 07.08.2019

Решење којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат.

Црвенка Icon of Каленић Станко Каленић Станко (95.7 KiB)
97. 05-351-292/2019 од 02.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3772  к.о. Сивац

Сивац Icon of Ћирић Драган Ћирић Драган (95.4 KiB)
96. 05-351-291/2019 од 02.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2848  к.о. Сивац

Сивац Icon of Берлековић Нада Берлековић Нада (94.9 KiB)
95. 05-351-287/2019 од 31.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2969  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Вукић Милан Вукић Милан (95.0 KiB)
94. 05-351-286/2019 од 31.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  341/1  к.о. Кула

Кула Icon of Вујић Станислав Вујић Станислав (95.0 KiB)
93. 05-351-271/2019 од 22.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1254/38 к.о. Кула

Кула Icon of Тешовић Борко Тешовић Борко (73.7 KiB)
92. 05-351-270/2019 од 22.07.2019

Изградњу типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3942  к.о. Сивац

Сивац Icon of Пушкарев Стеван Пушкарев Стеван (95.0 KiB)
91. 05-351-272/2019 од 19.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2146/6   к.о. Кула

Кула Icon of Станковић Драган Станковић Драган (73.3 KiB)
90. 05-351-263/2019 од 15.07.2019

Измена решења за реконстр. Пословног простора  у Кули на к.п.  2816 к.о. Кула

Кула Icon of Ретро принт д.о.о. Ретро принт д.о.о. (101.2 KiB)
89. 05-351-256/2019 од   08.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1164/3  к.о. Кула

Кула Icon of Чуровић Милена Чуровић Милена (93.7 KiB)
88. 05-351-250/2019 од   09.07.2019

Изградња прикључног гасовода са МРС  на к.п.  4138/1 И 4138/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (100.4 KiB)
87. 05-351-255/2019 од  11.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1251  к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Костадиновић Мирјана Костадиновић Мирјана (95.7 KiB)
86. 05-351-254/2019 од 10.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  7558/3  к.о. Кула

Кула Icon of Тепавац Милан Тепавац Милан (95.7 KiB)
85. 05-351-253/2019 од 10.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4353  к.о. Кула

Кула Icon of Микулић Јасмина Микулић Јасмина (95.0 KiB)
84. 05-351-240/2019 од 04.07.2019

Реконструкција пословног простора у Кули на к.п.   2987 к.о. Кула

Кула Icon of Гајић Драгана Гајић Драгана (74.9 KiB)
83. 05-351-244/2019 од 03.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4520  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Мрдаљ Милан Мрдаљ Милан (95.5 KiB)
82. 05-351-243/2019 од 03.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1152/128  к.о. Кула

Кула Icon of Грујић Милутин Грујић Милутин (96.1 KiB)
81. 05-351-231/2019 од 27.06.2019

Изградња кабловске дистрибутивне мреже у Сивцу на к.п. 11850/2   и др. к.о. Сивац

Сивац Icon of САТ ТРАКТ САТ ТРАКТ (87.6 KiB)
80. 05-351-230/2019 од 27.06.2019

Изградња кабловске дистрибутивне мреже у Црвенки на к.п.  608/3 и др. к.о. Црвенка

Црвенка Icon of САТ ТРАКТ САТ ТРАКТ (84.9 KiB)
79. 05-351-229/2019 од 24.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4455  к.о. Кула

Кула Icon of Такач Едит Такач Едит (94.0 KiB)
78. 05-351-226/2019 од 21.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 441/2  к.о. Кула

Кула Icon of Шећеров Рајка Шећеров Рајка (101.7 KiB)
77. 05-351-228/2019 од 20.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2296/1  к.о. Кула

Кула Icon of Маринковић Милан Маринковић Милан (73.2 KiB)
76. 05-351-223/2019 од   20.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1642/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Драгичевић Драгомир Драгичевић Драгомир (73.3 KiB)
75. 05-351-220/2019 од 14.06.2019

Проширење приступне мреже у Сивцу  на к.п. 4147 и др. к.о. Сивац

Сивац Icon of Телеком Србија ад Телеком Србија ад (83.4 KiB)
74. 05-351-177/2019 од 16.05.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 719/3 к.о. Липар

Липар Icon of Каравезић Миливоје Каравезић Миливоје (101.4 KiB)
73. 05-351-219/2019 од 18.06.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.4834 к.о.Црвенка

Црвенка Icon of Ковачевић Божидар Ковачевић Божидар (104.3 KiB)
72. 05-351-225/2019 од 18.06.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  3726 к.о. Сивац    и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС,

Сивац Icon of Жујовић Милован Жујовић Милован (68.8 KiB)
71. 05-351-216/2019 од 05.06.2019. Изградња помоћног објекта – оставе за алат на парцели к.п.843/4 к.о.Кула, Кула Icon of Oлабина Мариа Oлабина Мариа (75.1 KiB)
70. 05-351-209/2019 од 05.06.2019. Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.4287 к.о.Црвенка Црвенка Icon of Довијарски Ибоја Довијарски Ибоја (104.4 KiB)
69. 05-351-204/2019 од 04.06.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у
стамбени објекат на к.п. бр. 1731/1 к.о. Сивац
Сивац Icon of  Крстајић Биљанa Крстајић Биљанa (96.7 KiB)
68. 05-351-215/2019 од 07.06.2019.  Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени
објекат на к.п. бр. 391 к.о. Сивац
Сивац Icon of Барац Соњa Барац Соњa (94.3 KiB)
67. 05-351-161/2019 од 04.06.2019.  Реконструкција и промени намене стана број 3, као посебног дела зграде на к.п. бр. 2816 к.о. Кула Кула Icon of Петковић Савичић Милка Петковић Савичић Милка (165.8 KiB)
66. 05-351-201/2019 од 30.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број 3676 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Илчешин Бојана Илчешин Бојана (68.4 KiB)
65. 05-351-197/2019. од 24.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п.бр. 5371/1 к.о. Кула Кула Icon of Михић Саво Михић Саво (0.0 B)
64. 05-351-196/2019 од 27.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.1826 к.о.Сивац Сивац Icon of Имре Ласло Имре Ласло (103.9 KiB)
63. 05-351-191/2019 од 22.05.2019. Извођење радова на уградњи унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.1500/9 к.о.Кула, и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС Кула Icon of Шашвари Норберт Шашвари Норберт (103.3 KiB)
62. 05-351-185/2019 од 20.05.2019. Пренамена стаје за тов јунади, капацитета 40 комада, у стају за одгој свиња П+0 (без извођења радова), капацитета до 100 комада на кат.парцели бр.3922 к.о.Сивац Сивац Icon of Влашкалић Велибор Влашкалић Велибор (108.2 KiB)
61. 05-351-174/2019 од 15. 05. 2019. Rеконструкција и пренамена дела постојећег пословног објекта у гасну котларницу, уградња унутрашњих гасних инсталација и изградња прикључног гасовода на парцели к.п. број 8622 к.о Кула Кула Icon of ''KIMBY-CO'' д.о.о. Београд ''KIMBY-CO'' д.о.о. Београд (81.1 KiB)
60. 05-351-168/2019 од 13.05.2019. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. бр. 4003 к.о. Сивац Сивац Icon of Севкић Радован Севкић Радован (133.5 KiB)
59. 05-351-167/2019 од 13.05.2019. Уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. бр. 1999/2 к.о. Руски
Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу
Руски Крстур Icon of Хома Марија и Владимир Хома Марија и Владимир (66.8 KiB)
58. 05-351-161/2019 од 07.05.2019. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних
инсталација у стамбени објекат на к.п. бр. 1913/16 к.о. Кула и изградња прикључка на дистрибутивну
гасну мрежу.
Кула Icon of Поповић Драгослав Поповић Драгослав (95.8 KiB)
57.  05-351-182/2019 од 16.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени
објекат на к.п. бр. 1831 к.о. Црвенка и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу
Црвенка Icon of Мартиновић Драго Мартиновић Драго (98.7 KiB)
56. 05-351-180/2019 од 16.05.2019. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у постојећи стамбени
објекат на к.п. бр. 3888 к.о. Црвенка и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС
Црвенка Icon of Балабан Ђина Балабан Ђина (97.6 KiB)
55. 05-351-177/2019 од 16.05.2019. Подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова за гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију на кат.парцели бр.719/3 к.о.Липар Липар Icon of Каравезић Миливоје Каравезић Миливоје (103.8 KiB)
54. 05-351-171/2019 од 10.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3232  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Џуџар Јулијан Џуџар Јулијан (98.2 KiB)
53. 05-351-161/2019 од 07.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1913/16  к.о. Кула Кула Icon of Поповић Драгослав Поповић Драгослав (95.5 KiB)
52. 05-351-164/2019 од 09.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 266  к.о. Кула Кула Icon of Ивковић Стево Ивковић Стево (95.2 KiB)
51. 05-351-163/2019 од 09.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1254/100  к.о. Кула Кула Icon of Шмит Михајло Шмит Михајло (95.9 KiB)
50. 05-351-162/2019 од 09.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3244 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Боснић Милица Боснић Милица (96.3 KiB)
49. 05-351-149/2019 од 25.04.2019 Инвестиционо одржавање  спортске хале у Црвенки на к.п. 3067  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (70.5 KiB)
48. 05-351-140/2019 од 23.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 389/3  к.о. Крушчић Крушчић Icon of Кокот Душан Кокот Душан (95.9 KiB)
47. 05-351-139/2019 од 22.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 433  к.о. Сивац Сивац Icon of Дробњак Гордана Дробњак Гордана (95.4 KiB)
46. 05-351-137/2019 од 19.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 670  к.о. Сивац Сивац Icon of Бикицки Бојана Бикицки Бојана (94.9 KiB)
45. 05-351-132/2019 од 19.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2884  к.о. Сивац Сивац Icon of Дуловић Данка Дуловић Данка (95.1 KiB)
44. 05-351-131/2019 од 18.04.2019 Изградња  економског објекта- надстрешнице за смештај пољ. механизације на к.п. 4417  к.о. Кула Кула Icon of Пикула Јелена Пикула Јелена (68.6 KiB)
43. 05-351-138/2019 од 18.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2285  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Ксенија Сабадош Ксенија (73.2 KiB)
42. 05-351-128/2019 од 16.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3558  к.о. Сивац Сивац Icon of Ждерић Татјана Ждерић Татјана (95.8 KiB)
41. 05-351-126/2019 од 16.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.8541/5  к.о. Сивац Сивац Icon of Ђачић Предраг Ђачић Предраг (95.9 KiB)
40. 05-351-125/2019 од 12.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1150/1  к.о. Кула Кула Icon of Алетић Славица Алетић Славица (94.9 KiB)
39. 05-351-122/2019 од 12.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 563/2  к.о. Кула Кула Icon of Дормошев Јован Дормошев Јован (94.8 KiB)
38. 05-351-120/2019 од 05.04.2019 Изградња помоћног  објекта и  терасе на к.п. 8833/3  к.о. Кула Кула Icon of Рипчин Иван Рипчин Иван (103.6 KiB)
37. 05-351-112/2019 од 03.04.2019 Изградња помоћног  објекта на к.п. 1978/5  к.о. Сивац Сивац Icon of Мијић Душан и Миланка Мијић Душан и Миланка (70.7 KiB)
36. 05-351-103/2019 од 28.03.2019 Инвестиционо одржавање зграде основне школе на к.п. 734   к.о. Крушчић Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (136.9 KiB)
35. 05-351-106/2019 од 29.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4178  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Васић Жељко Васић Жељко (95.9 KiB)
34. 05-351-101/2019 од 28.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4216/10  к.о. Кула Кула Icon of Шимун Гордана Шимун Гордана (95.0 KiB)
33. 05-351-99/2019 од 25.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 738  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Кашаји Јанко Кашаји Јанко (72.9 KiB)
32. 05-351-97/2019 од 25.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1500/7  к.о. Кула Кула Icon of Цвијетић Обрад Цвијетић Обрад (95.9 KiB)
31. 05-351-96/2019 од 25.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 34/2  к.о. Кула Кула Icon of Кондић Горан Кондић Горан (95.7 KiB)
30. 05-351-85/2019 од 20.03.2019 Изградња помоћног  објекта на к.п. 1152/66  к.о. Кула Кула Icon of Срдић Славка Срдић Славка (69.0 KiB)
29. 05-351-82/2019 од 18.03.2019. Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1967/2  к.о. Кула Кула Icon of Ненадов Никола Ненадов Никола (95.7 KiB)
28. 05-351-80/2019 од 14.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 281  к.о. Сивац Сивац Icon of Ракетић Милена Ракетић Милена (73.0 KiB)
27. 05-351-76/2019 од 13.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за пословни  објекат на к.п. 4116/2  к.о. Кула Кула Icon of Распоповић Миодраг Распоповић Миодраг (96.1 KiB)
26. 05-351-69/2019 од 07.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1138/7  к.о. Кула Кула Icon of Шишарица Миро Шишарица Миро (95.4 KiB)
25. 05-351-68/2019 од 07.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1548  к.о. Сивац Сивац Icon of Делић Богдановић Софија Делић Богдановић Софија (96.3 KiB)
24. 05-351-65/2019 од 06.03.2019 Изградња помоћног објекта на к.п. 2832   к.о. Сивац Сивац Icon of Тешовић Недељко Тешовић Недељко (68.5 KiB)
23. 05-351-67/2019 од 05.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3204  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ријавец Јованка Ријавец Јованка (96.5 KiB)
22. 05-351-66/2019 од 05.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3129/1  к.о. Кула Кула Icon of Вукадиновић Милка Вукадиновић Милка (96.6 KiB)
21. 05-351-63/2019 од 01.03.2019 Адаптација и санација зграде  на к.п. 3065/4 к.о. Црвенка Црвенка Icon of АПВ ОШ Вук Караџић АПВ ОШ Вук Караџић (75.4 KiB)
20. 05-351-61/2019 од 27.02.2019 Изградња кабловског вода 20кВ од ТС Блок 13 до ТС Блок 14 на к.п.  1146/86 И др. к.о. Кула Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (77.9 KiB)
19. 05-351-55/2019 од 26.02.2019 Изградња економског објекта П+0 на к.п. 7636 к.о.Руски Крстур Руски Крстур Icon of Салак Јоаким Јулијан Салак Јоаким Јулијан (113.0 KiB)
18. 05-351-52/2019 од 20.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2587  к.о. Сивац Сивац Icon of Новаковић Зорица Новаковић Зорица (97.0 KiB)
17. 05-351-51/2019 од 20.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3586  к.о. Сивац Сивац Icon of Боснић Здравко Боснић Здравко (97.4 KiB)
16. 05-351-50/2019 од 18.02.2019 Санација водоводне мреже на к.п. 5922  к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (68.8 KiB)
15. 05-351-47/2019 од 14.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 894  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Еделински Михал Еделински Михал (73.2 KiB)
14. 05-351-39/2019 од 13.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1913/23 к.о. Кула Кула Icon of Обрадов Милена Обрадов Милена (95.6 KiB)
13. 05-351-41/2019 од 13.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1135/4  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Лакић Милка Лакић Милка (96.0 KiB)
12. 05-351-40/2019 од 11.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1913/44  к.о. Кула Кула Icon of Кондић Миланко Кондић Миланко (73.0 KiB)
11. 05-351-28/2019 од 24.01.2019 Изградња прикључка на дистрибутивни гасовод  и МРС  на к.п. 8622  к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (81.1 KiB)
10. 05-351-32/2019 од 24.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1868   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Манастир монахиња безгрешне девице Марије Манастир монахиња безгрешне девице Марије (97.5 KiB)
9. 05-351-19/2019 од 18.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3964/4   к.о. Кула Кула Icon of Петковић Марија Петковић Марија (74.5 KiB)
8. 05-351-17/2019 од 17.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1151/22   к.о. Кула Кула Icon of Мандић Никица Мандић Никица (94.8 KiB)
7. 05-351-15/2019 од 16.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3248   к.о. Кула Кула Icon of Јут Оливер Јут Оливер (97.4 KiB)
6. 05-351-6/2019 од 15.01.2019 Изградња помоћног објекта на к.п. 1084/15  к.о. Липар Липар Icon of Чолак Стево и Славица Чолак Стево и Славица (103.4 KiB)
5. 05-351-11/2019 од 16.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3409/11   к.о. Кула Кула Icon of Алавања Дамир Алавања Дамир (94.8 KiB)
4. 05-351-12/2019 од 15.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1146/15   к.о. Кула Кула Icon of Вишњић Љубица Вишњић Љубица (68.8 KiB)
3. 05-351-8/2019 од 14.01.2019 Изградњa прикључног гасовода са МРС  на к.п.  9611 и 8144/5  к.о. Црвенка Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (101.3 KiB)
2. 05-351-10/2019 од 14.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни   објекат на к.п. 3469/1   к.о. Сивац Сивац Icon of ОЗЗ Мипеал ОЗЗ Мипеал (94.9 KiB)
1. 05-351-2/2019 од 08.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни   објекат на к.п. 382/2  к.о. Липар Липар Icon of Маљковић Радмила Маљковић Радмила (96.6 KiB)

 

Решења издата за 2018. год.

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор – преузимање
152.

05-351-603/2018 од 28.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1709  к.о. Сивац Сивац Icon of Ждеро Веселинко Ждеро Веселинко (95.0 KiB)
151.

05-351-596/2018 од 26.12.2018 

Пренемена стамбеног простора у пословни простор-поликлиника на к.п. 1758  к.о. Кула Кула Icon of Мученски Ђуро и Марија Мученски Ђуро и Марија (117.9 KiB)
150.

05-351-597/2018 од 26.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.5369  к.о. Кула Кула Icon of Богнар Ференц Богнар Ференц (97.9 KiB)
149.

05-351-592/2018 од 20.12.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3439/5  к.о. Кула Кула Icon of Шукара Драган Шукара Драган (95.1 KiB)
148.

05-351-590/2018 од 20.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2468   к.о. Сивац Сивац Icon of Шестовић Љиљана Шестовић Љиљана (95.6 KiB)
147.

05-351-591/2018 од 20.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1500/6   к.о. Кула Кула Icon of Вуковић Милован Вуковић Милован (73.1 KiB)
146.

05-351-585/2018 од  18.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2655  к.о. Сивац Сивац Icon of Радовић Рајко Радовић Рајко (68.0 KiB)
145.

05-351-584/2018 од 18.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1749  к.о. Сивац Сивац Icon of Цаковић Ержебет Цаковић Ержебет (97.6 KiB)
144.

05-351-581/2018 од 17.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 900/29  к.о. Кула Кула Icon of Батровић Милован Батровић Милован (97.0 KiB)
143.

05-351-580/2018 од 14.12.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3009/1  к.о. Кула Кула Icon of Кулић Мајер Биљана Кулић Мајер Биљана (97.2 KiB)
142.

05-351-562/2018 од 28.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2815/16  к.о. Кула Кула Icon of Делић Феђа Делић Феђа (97.6 KiB)
141.

05-351-563/2018 од 27.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2952/2  к.о. Кула Кула Icon of Кулић Светозар Кулић Светозар (73.4 KiB)
140.

05-351-555/2018 од   26.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за објекат здравствена станица у Сивцу  на к.п. 1716  к.о. Сивац  Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (74.0 KiB)
139.

05-351-557/2018 од 26.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за објекат Дечије амбуланте у Сивцу на к.п. 1703  к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (95.0 KiB)
138.

05-351-549/2018 од 21.11.2018

Изградња надстрешнице за смештај пољ. механизације на к.п. 7645 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Малацко Далибор Малацко Далибор (78.9 KiB)
137.

 05-351-552/2018 од 21.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1681 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Бадовинац Бранко Бадовинац Бранко (97.0 KiB)
136.

05-351-551/2018 од 20.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 477 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сопка Ђура Сопка Ђура (97.1 KiB)
135.

05-351-547/2018 од 15.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 107/1 к.о. Кула Кула Icon of Грковић Биљана Грковић Биљана (97.5 KiB)
134.

05-351-542/2018 од 13.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4553 к.о. Кула Кула Icon of Хорњак Леона Хорњак Леона (95.8 KiB)
133.

05-351-535/2018 од 13.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4122/1 к.о. Кула Кула Icon of Распоповић Миодраг Распоповић Миодраг (97.3 KiB)
132.

05-351-532/2018 од 09.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2175 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Марковић Цецилија Марковић Цецилија (97.2 KiB)
131.

05-351-530/2018 од 08.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2943 к.о. Сивац Сивац Icon of Анђелић Жарко Анђелић Жарко (95.6 KiB)
130.

05-351-529/2018 од 07.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 888/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Вукадиновић Драга Вукадиновић Драга (97.3 KiB)
129.

05-351-528/2018 од 07.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5015/2 к.о. Кула Кула Icon of Влаховић Бојана Влаховић Бојана (97.2 KiB)
128.

05-351-520/2018 од 05.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2743 к.о. Сивац Сивац Icon of Толимир Борис Толимир Борис (94.9 KiB)
127.

05-351-527/2018 од 06.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1793 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Славомир Сабадош Славомир (95.4 KiB)
126.

05-351-519/2018 од 01.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за верски објекат на к.п. 2431 к.о. Црвенка Црвенка Icon of СПЦ Црвенка СПЦ Црвенка (96.4 KiB)
125.

05-351-512/2018 од 30.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1898 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Вујаковић Александар Вујаковић Александар (95.7 KiB)
124.

05-351-514/2018 од 31.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 810/8 к.о. Кула Кула Icon of Аркула Драган Аркула Драган (95.2 KiB)
123.

05-351-509/2018 од 26.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/2 к.о. Кула Кула Icon of Ђекић Ивана Ђекић Ивана (96.9 KiB)
122.

05-351-498/2018 од 24.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/39 к.о. Кула Кула Icon of Бјелић Мијат Бјелић Мијат (94.8 KiB)
121.

05-351-489/2018 од 22.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3983 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Полетановић Зоран Полетановић Зоран (98.8 KiB)
120.

05-351-483/2018 од 16.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3756 к.о. Сивац Сивац Icon of Балог Ласло Балог Ласло (97.3 KiB)
119.

05-351-470/2018 од   12.10.2018 

Адаптација стамбеног објекта на к.п. 5094 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Хрубења Шандор и Дајана Хрубења Шандор и Дајана (115.1 KiB)
118.

05-351-460/2018 од  11.10.2018 

Изградња кабловског вода од ТС Блок 13 до ТС Блок 14 на к.п. 1146/86 и др. к.о. Кула Кула Icon of ЕПС дистрибуција ЕПС дистрибуција (64.7 KiB)
117.

05-351-463/2018 од 11.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8654 к.о. Сивац Сивац Icon of Јовановић Милијана Јовановић Милијана (95.0 KiB)
116.

05-351-464/2018 од 10.10.2018

Адаптација стамбеног објекта на к.п. 4985 к.о. Сивац Сивац Icon of Плавшић Предраг Плавшић Предраг (113.2 KiB)
115.

05-351-457/2018 од 10.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1095 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Бубуљ Ранка Бубуљ Ранка (97.2 KiB)
114.

05-351-456/2018 од 10.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 558 к.о. Кула Кула Icon of Гуњевић Милорад и Нада Гуњевић Милорад и Нада (97.4 KiB)
113.

05-351-461/2018 од 09.10.2018

Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за објекат ЈКП Радник на к.п. 1689 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (72.6 KiB)
112.

05-351-453/2018 од   09.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2338 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Радовић Радмила Радовић Радмила (95.7 KiB)
111.

05-351-452/2018 од 09.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2906/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Зељковић Бранислав Зељковић Бранислав (95.9 KiB)
110.

05-351-451/2018 од 09.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4830 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пролић Војин Пролић Војин (95.4 KiB)
109.

05-351-448/2018 од 08.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1419 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јокић Војислав Јокић Војислав (95.7 KiB)
108.

05-351-447/2018 од 08.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 876 к.о. Сивац Сивац Icon of Лековић Предраг Лековић Предраг (95.8 KiB)
107.

05-351-446/2018 од 08.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2801 к.о. Сивац Сивац Icon of Лековић Предраг Лековић Предраг (96.6 KiB)
106.

05-351-443/2018 од 04.10.2018 

Адаптација стана на к.п. 2854/6 к.о. Кула Кула Icon of Драгишић Месингер Данијела Драгишић Месингер Данијела (96.0 KiB)
105.

05-351-434/2018 од 04.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3842/2 к.о. Кула Кула Icon of Перић Славојка Перић Славојка (97.0 KiB)
104.

05-351-435/2018 од 04.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 921/1 к.о. Кула Кула Icon of Карапетровић Миле Карапетровић Миле (97.0 KiB)
103.

05-351-445/2018 од 03.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2961/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Јокић Госпа Јокић Госпа (73.6 KiB)
102.

05-351-432/2018  од 02.10.2018

Изградња МБТС Мали Аграр 20/0,4 кВ на к.п. 981/18 к.о. Кула Кула Icon of Мали аграр доо Мали аграр доо (75.5 KiB)
101.

05-351-436/2018 од 02.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/104 к.о. Кула Кула Icon of Москаљук Иван Москаљук Иван (72.9 KiB)
100.

05-351-429/2018  од 01.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1371 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Гркокатоличка парохија Свети отац Николај Гркокатоличка парохија Свети отац Николај (95.8 KiB)
99.

05-351-426/2018  од   28.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3188 к.о. Сивац Сивац Icon of Мајски Недељка Мајски Недељка (96.7 KiB)
98.

05-351-421/2018  од   28.09.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4516 к.о. Кула Кула Icon of Виола Јован Виола Јован (96.8 KiB)
97.

05-351-394/2018  од 25.09.2018 

Изградња привремене монтажне асфалтне базе на к.п. 7791/1 к.о. Кула Кула Icon of Екстра ауто транспорт доо Екстра ауто транспорт доо (71.0 KiB)
96.

05-351-422/2018  од 27.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено- пословни објекат на к.п. 515 к.о. Липар Липар Icon of Кончар Даница Кончар Даница (97.5 KiB)
95.

05-351-415/2018  од 26.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/20 к.о. Кула Кула Icon of Латиновић Мира Латиновић Мира (96.9 KiB)
94.

05-351-412/2018 од   25.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 704/1 к.о. Липар Липар Icon of Вучинић Радован Вучинић Радован (97.3 KiB)
93.

05-351-407/2018 од 24.09.2018

Изградња прикључних 20 кВ кабловских водова за напајање ТС Мали Стапар на к.п. 11484/6 И др. к.о. Сивац Сивац Icon of ЕПС Електродистрибуција ЕПС Електродистрибуција (74.5 KiB)
92.

05-351-414/2018 од 24.09.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2613/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Ачански Радислав Ачански Радислав (72.8 KiB)
91.

05-351-413/2018 од 21.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2614/5 к.о. Сивац Сивац Icon of Ачански Александар Ачански Александар (72.8 KiB)
90.

05-351-411/2018 од 24.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1061 к.о. Кула Кула Icon of Љумовић Сандра Љумовић Сандра (98.1 KiB)
89.

05-351-410/2018 од 24.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 812 к.о. Липар Липар Icon of Родић Јован Родић Јован (97.3 KiB)
88.

05-351-409/2018 од  24.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3262 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ковачевић Вера Ковачевић Вера (97.2 KiB)
87.

05-351-397/2018 од 19.09.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4660 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јовановић Станко Јовановић Станко (97.3 KiB)
86.

05-351-395/2018 од 19.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1220/13 к.о. Кула Кула Icon of Ивић Светозар Ивић Светозар (97.1 KiB)
85.

05-351-396/2018 од 18.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 900/3 к.о. Кула Кула Icon of Дилбер Драгољуб Дилбер Драгољуб (97.1 KiB)
84.

05-351-390/2018 од 17.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 135 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Крсмановић Верица Крсмановић Верица (95.4 KiB)
83.

05-351-387/2018 од 13.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3523 к.о.Црвенка  Црвенка Icon of Косовић Милан Косовић Милан (97.0 KiB)
82.

05-351-383/2018 од 12.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2410/1 к.о. Кула Кула Icon of Данчук Никола Данчук Никола (97.0 KiB)
81.

05-351-377/2018 од 11.09.2018 

Санација цркве на к.п. 3035 к.о. Сивац Сивац Icon of СПЦ општина Сивац СПЦ општина Сивац (117.5 KiB)
80.

05-351-376/2018 од 10.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/13 к.о. Кула Кула Icon of Јурјевић Зоран Јурјевић Зоран (97.0 KiB)
79.

05-351-375/2018 од 07.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 759 к.о. Липар Липар Icon of Кнежевић Радинка Кнежевић Радинка (97.1 KiB)
78.

05-351-381/2018 од 07.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/24 к.о. Кула Кула Icon of Марковић Радојица Марковић Радојица (97.5 KiB)
77.

05-351-374/2018 од 07.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3788 к.о. Сивац Сивац Icon of Жекић Зорка Жекић Зорка (97.0 KiB)
76.

05-351-373/2018 од 06.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3788 к.о.Кула Кула Icon of Рамач Сабрина Рамач Сабрина (97.2 KiB)
75.

05-351-365/2018 од   05.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 831/1 к.о. Липар Липар Icon of Марић Зењо Марић Зењо (97.4 KiB)
74.

05-351-360/2018 од  31.08.2018 god.

Уређење јавног парка на к.п. 4226 и 5913 к.о.Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (70.5 KiB)
73.

05-351-361/2018 од  04.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3397 к.о. Кула Кула Icon of Дивић Славен Дивић Славен (97.3 KiB)
72.

 05-351-346/2018 од 28.08.2018

Изградња помоћног објекта на к.п. 1217/14 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Буила Данијела Буила Данијела (112.3 KiB)
71.

05-351-354/2018 од 30.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2173 к.о. Кула Кула Icon of Богић Маргита Богић Маргита (97.0 KiB)
70.

 05-351-351/2018 од 29.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7662 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Нађ Ђура Нађ Ђура (97.8 KiB)
69.

05-351-350/2018 од 29.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/60 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Семан Јаков Семан Јаков (97.3 KiB)
68.

05-351-348/2018 од 29.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8145/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Кувељић Владимир Кувељић Владимир (95.8 KiB)
67.

05-351-343/2018 од 23.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2113/4 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Рац Јанко Рац Јанко (96.9 KiB)
66.

05-351-341/2018 од 22.08.2018

Санација крова месне заједнице на к.п. 1714/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (94.5 KiB)
65.

05-351-333/2018 од 20.08.2018

Санација атмосферских канала у улици Бранка Радичевића И Доситеја Обрадовића у Кули, на к.п. 5895 и 5896 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (107.7 KiB)
64.

05-351-334/2018 од 17.08.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3036 к.о. Сивац Сивац Icon of Верац Миодраг Верац Миодраг (72.7 KiB)
63.

05-351-332/2018 од 15.08.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1280 к.о. Кула Кула Icon of Новковић Љубомир Новковић Љубомир (72.9 KiB)
62.

05-351-323/2018 од 10.08.2018 

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за угоститељски објекат на к.п. 5797 к.о. Кула Кула Icon of Радовић Анђелија Радовић Анђелија (95.9 KiB)
61.

05-351-324/2018 од 09.08.2018

Изградња МРС са прикључним гасоводом на к.п. 9107/28 и 9107/23 к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (79.8 KiB)
60.

05-351-317/2018 од 09.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3603 к.о. Сивац Сивац Icon of Ачански Дарјана Ачански Дарјана (98.0 KiB)
59.

05-351-313/2018 од 09.08.2018 

Изградња фекалне канализације са црпном станицом и шахтом у Његошевој улици у Кули на к.п. 5922 к.о.Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (70.1 KiB)
58.

05-351-309/2018 од 07.08.2018

Инвестиционо одржавање пословног објекта на к.п. 3063 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Delhaize Serbia doo Delhaize Serbia doo (72.2 KiB)
57.

05-351-304/2018 од 01.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 571 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Радоњић Душка Радоњић Душка (95.6 KiB)
56.

05-351-285/2018 од 18.07.2018 

Реконструкција и пренамена у стају за узгој свиња и пратећи садржаји на к.п. 676/3 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пешић Славко Пешић Славко (83.9 KiB)
55.

 05-351-287/2018 од 17.07.2018

Изградња гвоздено-решеткастог стуба и електроенергетског прикључка за напајање 20/о,4 кВ за СТС Воћњак на к.п. 7327/5 к.о. Црвенка Црвенка Icon of ЕПС дистрибуција ЕПС дистрибуција (81.7 KiB)
54.

05-351-275/2018 од 11.07.2018

Изградња електроенергетског прикључка за напајање СТС Бајић-бунар на к.п. 7451 к.о. Кула Кула Icon of ЕПС дистрибуција ЕПС дистрибуција (70.0 KiB)
53.

05-351-254/2018 од 29.06.2018 год

Изградња електроенергетског прикључка за систем за наводњавање Сивац-југ на к.п. 11484/6 Сивац Сивац Icon of Ал Раwафед Србија д.о.о.  од 02.07.2018. Ал Раwафед Србија д.о.о. од 02.07.2018. (80.1 KiB)
52.

 05-351-257/2018 од  27.06.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.  2637/2   к.о. Сивац Сивац Icon of Којић Сава Којић Сава (96.9 KiB)
51.

 05-351-250/2018 од 27.06.2018 

Изградња помоћног објекта на к.п.1647 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Дудаш Славомир Дудаш Славомир (104.4 KiB)
50.

05-351-237/2018 од 14.06.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3156/2 к.о. Кула Кула Icon of Новковић Дејан Новковић Дејан (102.3 KiB)
49.

05-351-208/2018 од 13.06.2018 

Реконструкција и пренамена стамбеног објекта у производни за производњу лепка на к.п.5186/2 к.о. Кула Кула Icon of Гребер Ласло Гребер Ласло (79.5 KiB)
48.

05-351-230/2018 од 15. 06. 2018. 

Изградња стубне трафостанице СТС 20/0,4kV “Бајић-бунар“, 160 kVА  и трофазног прикључења бунара на парцели к.п. 7451 к.о. Кула Кула Icon of Бајић Слађана Бајић Слађана (72.6 KiB)
47.

05-351-229/2018 од 15. 06. 2018. 

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  2841/1 к.о  Сивац Сивац Icon of Пејин Владимир Пејин Владимир (68.3 KiB)
46.

05-351-214/2018. од 06.06.2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС на кат.парцели бр. 4732 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Нада Крагуљ Нада Крагуљ (100.6 KiB)
45.

05-351-228/2018 од 13. 06. 2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцелама к.п. број  2031 и 4939/2 к.о Црвенка Црвенка Icon of Миладиновић Радоје Миладиновић Радоје (69.0 KiB)
44.

05-351-222/2018 од 13.06. 2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  3160/5 к.о  Кула Кула Icon of Бабић Сандра Бабић Сандра (68.2 KiB)
43.

05-351-220/2018 од 12.06. 2018. 

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  179 к.о  Сивац Сивац Icon of Булатовић Миленко Булатовић Миленко (69.3 KiB)
42.

05-351-216/2018 од 11. 06. 2018. 

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  3709 к.о  Црвенка Црвенка Icon of Гостовић Александар Гостовић Александар (68.6 KiB)
41.

015-112-303/2017 од 10.07.2017.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС на кат.парцели бр. 597/12 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Шпоња Рајко Шпоња Рајко (72.5 KiB)
40.

ROP-KUL-7778-ISAWHA-4/2018

Извођење радова на реконструкцији и промени намене дела објекта у Кули на к.п. бр. 2792/2 к.о. Кула Кула Icon of Играчки Здравко Играчки Здравко (124.2 KiB)
39.

ROP-KUL-11796-ISAW-2/2018 од 07.06.2018

Уградња унутрашњих гасних инсталација и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2836 к.о. Сивац Сивац Icon of Тешовић Зора Тешовић Зора (96.6 KiB)
38.

ROP-KUL-11798-ISAW-2/2018, од 07.06.2018.

Уградња унутрашњих гасних инсталација и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2343/1 к.о Липар Липар Icon of Маџарев Сретен Маџарев Сретен (95.8 KiB)
37.

ROP-KUL-12992-ISAW-3 од  08.06.2018, 

Уградња унутрашњих гасних инсталација и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. бр. 2/3 к.о. Липар Липар Icon of Врањеш Мирко Врањеш Мирко (95.9 KiB)
36.

05-351-206/2018 од 08.06. 2018. 

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  2962 к.о  Сивац Сивац Icon of  Јокић Ђурица Јокић Ђурица (68.5 KiB)
35.

05-351-204/2018 од 07.06.2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  2840/1 к.о  Сивац Сивац Icon of Ачански Милутин Ачански Милутин (68.6 KiB)
34.

05-351-183/2018  од 28.05.2018.

Извођење радова на реконструкцији објекта на к.п. бр. 1510/4 к.о.Кула Кула Icon of РС, Министарство финансија, Пореска управа РС, Министарство финансија, Пореска управа (126.5 KiB)
33.

05-351-182/2018  od 30.05.2018.

Доградња фекалне канализације у Кули на к.п. бр. 7810, 9863/1, 5901/2 104, 35/1 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (75.9 KiB)
32.

05-351-195/2018 од 05. 06. 2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  1511/1 к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Планчак Јоаким и Етела Планчак Јоаким и Етела (68.5 KiB)
31.

05-351-194/2018 од 05. 06. 2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  1511/2 к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Планчак Јоаким и Етела Планчак Јоаким и Етела (68.6 KiB)
30.

05-351-191/2018 од 01. 06. 2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  144 к.о  Сивац Сивац Icon of Дамјановић Зоран Дамјановић Зоран (68.3 KiB)
29.

 05-351-190/2018 од 31. 05. 2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  2862 к.о  Сивац Сивац Icon of Калуђерски Стеван Калуђерски Стеван (68.4 KiB)
28.

05-351-188/2018 од 29. маја 2018.

Изградња ЧРС ДВ и средњенапонског 20kV кабловског прикључног вода на парцелама к.п. 7043, 7044 и 7057 к.о. Црвенка и к.п. 2930/1 и 2070 к.о. Липар Црвенка
Липар
Icon of ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор (74.1 KiB)
27.

05-351-161/2018 од 21.05.2018

Доградња постојећег објекта за смештај пољ. механизације на к.п. 7011/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Интерпром траде Интерпром траде (140.9 KiB)
26.

05-351-164/2018 од 21.05.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/2 к.о. Кула Кула Icon of Бољановић Војин Бољановић Војин (97.1 KiB)
25.

05-351-158/2018 од 21.05.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2148/1 к.о. Кула Кула Icon of Поповић Нада Поповић Нада (97.1 KiB)
24.

05-351-154/2018 од 16.05.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 430 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Папалацко Јанко Папалацко Јанко (96.7 KiB)
23.

05-351-147/2018 од 16.05.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1628 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Паланчаји Еуфемија Паланчаји Еуфемија (97.2 KiB)
22.

05-351-143/2018 од 10.05.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3889/2 к.о. Кула Кула Icon of Војиновић Обрад Војиновић Обрад (97.4 KiB)
21.

05-351-126/2018 од 04.05.2018

Изградња објекта за смештај пољ. механизације и опреме на к.п. 1353 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Митрић Војин Митрић Војин (103.5 KiB)
20.

05-351-124/2018 од 30.04.2018

Постављање надземног вода на к.п. 11484/9 к.о. Сивац Сивац Icon of ЕПС дистрибуција ЕПС дистрибуција (79.6 KiB)
19.

05-351-121/2018 од 30.04.2018

Изградња јавне расвете на к.п. 3366 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (101.4 KiB)
18.

05-351-123/2018 од 27.04.2018

Изградња нисконапонског кабловског вода на к.п. 9107/8 И 9107/23 к.о. Кула Кула Icon of ЕПС дистрибуција ЕПС дистрибуција (74.5 KiB)
17.

05-351-122/2018 од 27.04.2018

Изградња двоструког кабловског вода 20/0,4 кВ на к.п. 9107/23 И 9107/28 к.о. Кула Кула Icon of ЕПС дистрибуција ЕПС дистрибуција (78.3 KiB)
16.

05-351-120/2018 од   27.04.2018

Изградња типске трансформаторске станице СТС 20/0,4 кВ на к.п. 7327/5 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Перишић Љубо Перишић Љубо (70.7 KiB)
15.

05-351-114/2018 од 24.04.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3180 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Слијепчевић Ђорђе Слијепчевић Ђорђе (95.7 KiB)
14.

05-351-99/2018 од 30.03.2018

Изградња прикључног гасовода са МРС на к.п. 1988/2 и др. к.о. Црвенка Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (101.3 KiB)
13.

05-351-97/2018 од 28.03.2018

Замена постојеће опреме за дезинфекцију воде на постојећем бунару на к.п. 3666/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (107.4 KiB)
12.

05-351-84/2018 од 23.03.2018

Изградња хангара за смештај пољ.механизације на к.п. 1905 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Михал Сабадош Михал (74.1 KiB)
11.

05-351-88/2018 од 21.03.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5262 к.о. Кула Кула Icon of Милић Милан Милић Милан (96.9 KiB)
10.

05-351-83/2018 од 20.03.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.  1053/1 и 1053/2   к.о. Кула Кула Icon of Попић Живојин Попић Живојин (98.3 KiB)
09.

05-351-81/2018 од 20.03.2018 год

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3249 к.о. Кула Кула Icon of Павловић Миладин Павловић Миладин (97.3 KiB)
08.

05-351-77/2018 од 16.03.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1797 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Фејди Јулијан Фејди Јулијан (97.4 KiB)
07.

05-351-76/2018 од 14.03.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 824/11 к.о. Кула Кула Icon of Струњаш Милован Струњаш Милован (96.8 KiB)
06.

05-351-65/2018 од 06.03.2018

Изградња хангара за смештај пољ. механизације на к.п. 2477/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Виславски Вањо и Наташа Виславски Вањо и Наташа (74.3 KiB)
05.

05-351-69/2018 од  01.03.2018

Инвестиционо одржавање зграде основне школе Петефи бригаде на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (65.3 KiB)
04.

05-351-66/2018 од 28.02.2018

Инвестиционо одржавање фискултурне сале на к.п. 719/1 к.о. Липар Липар Icon of Општина Кула Општина Кула (94.0 KiB)
03.

05-351-43/2018 од 21.02.2018

Изградња гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за објекат за старе и пензионере на к.п. 2851/9 к.о. Кула Кула Icon of Дом за старе и пензионере Дом за старе и пензионере (102.1 KiB)
02.

05-351-39/2018 од 14.02.2018

Изградња МРС са прикључним гасоводом на к.п. 9107/23 и 9107/28 к.о.Кула Кула Icon of Фиорано доо Фиорано доо (74.3 KiB)
01.

05-351-22/2018 од 02.02.2018

Помоћни објекат на к.п. 1617 к.о. Сивац Сивац Icon of Ковачевић Милан Ковачевић Милан (78.1 KiB)

 


Решења издата за 2017. год.

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор – преузимање
73.

05-351-511/2017 од 29.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8687/2 к.о. Сивац Icon of Јанковић Вида Јанковић Вида (97.2 KiB)
72.

05-351-507/2017 од 28.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1536 к.о. Црвенка Icon of Радивојевић Радивоје и Славица Радивојевић Радивоје и Славица (98.6 KiB)
71.

05-351-490/2017 од 15.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3669 к.о. Црвенка Icon of Рајачић Ката Рајачић Ката (97.0 KiB)
70.

05-351-489/2017 од 21.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1144/17 к.о. Кула Icon of Јовановић Петар Јовановић Петар (97.5 KiB)
69.

05-351-485/2017 од 19.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1115 к.о. Црвенка Icon of Радуловић Новак Радуловић Новак (97.1 KiB)
68.

05-351-480/2017 од 15.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2931 к.о. Сивац Icon of Теодоровић Стојка Теодоровић Стојка (97.8 KiB)
67.

05-351-476/2017 од 13.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2103/1 к.о. Кула Icon of Абрамовић Снежана Абрамовић Снежана (97.9 KiB)
66.

05-351-471/2017 од 12.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2473 к.о. Црвенка Icon of Косовић Љиљана Косовић Љиљана (97.3 KiB)
65.

05-351-470/2017 од 11.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 638 к.о. Сивац Icon of Савић Здравко Савић Здравко (68.2 KiB)
64.

05-351-465/2017 од 05.12.2017

Изградња привода оптичког кабела на к.п.5856/1 и 5864/3 к.о. Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (96.0 KiB)
63.

05-351-462/2017 од 06.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 818/5 к.о. Црвенка Icon of Бојанић Дражен Бојанић Дражен (96.9 KiB)
62.

05-351-461/2017 од 06.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 639 к.о. Сивац Icon of Вемић Веселин Вемић Веселин (97.0 KiB)
61.

05-351-451/2017 од 24.11.2017

Изградња двоструког прикључног 20 кВ вода за напајање МБТС Дом Здравља Кула на к.п. 4221/2 и 5914 к.о. Кула Icon of ЕПС Дистрибуција д.о.о. ЕПС Дистрибуција д.о.о. (72.3 KiB)
60.

05-351-452/2017 од 24.11.2017

Инвестиционо одржавање објекта зграде ОШ Иса Бајић на к.п. 2834/3 к.о. Кула Icon of АП Војводина АП Војводина (69.0 KiB)
59.

05-351-442/2017 од 21.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2460 к.о. Црвенка Icon of Корцеба Владо Корцеба Владо (96.6 KiB)
58.

05-351-423/2017 од 16.11.2017

Изградња привода оптичког кабла на к.п. 5906/2 и др. к.о. Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (74.4 KiB)
57.

05-351-422/2017 од 16.11.2017

Реконструкција и промена намене дела објекта на к.п. 4227 к.о. Кула Icon of Огњеновић Зоран Огњеновић Зоран (95.4 KiB)
56.

05-351-426/2017 од 13.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4094 к.о. Кула Icon of Мркић Милоња Мркић Милоња (97.0 KiB)
55.

05-351-412/2017 од 13.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3027 к.о. Црвенка Icon of Јововић Бранислав Јововић Бранислав (97.9 KiB)
54.

05-351-410/2017 од 10.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/10 к.о. Кула Icon of Мудри Елемир Мудри Елемир (96.8 KiB)
53.

05-351-409/2017 од 10.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5274 к.о. Кула Icon of Папачек Мариа и Ференц Папачек Мариа и Ференц (97.2 KiB)
52.

05-351-413/2017 од 08.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 800/1 к.о. Црвенка Icon of Диклић Бранко Диклић Бранко (68.5 KiB)
51.

05-351-405/2017 од 06.11.2017

Изградња монтажно- бетонске трафо станице 20/0,4 кВ за дом здравља Кула, на к.п. 4221/2 к.о. Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (72.1 KiB)
50.

05-351-408/2017 од 07.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 539 к.о. Сивац Icon of Свркота Светлана Свркота Светлана (97.1 KiB)
49.

05-351-397/2017 од 30.10.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1425/2 к.о. Црвенка Icon of Радуловић Јагош Радуловић Јагош (96.9 KiB)
48.

05-351-381/2017 од 18.10.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 461 к.о. Липар Icon of Драгаш Драгутин Драгаш Драгутин (96.8 KiB)
47.

05-351-385/2017 од 18.10.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 857   к.о. Црвенка Icon of Радоњић Владо Радоњић Владо (96.7 KiB)
46.

05-351-361/2017 од 10.10.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 421   к.о. Кула Icon of Мишић Наталија и Орос Михајло Мишић Наталија и Орос Михајло (97.9 KiB)
45.

05-351-358/2017 од 10.10.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2561/3 к.о. Руски Крстур Icon of Хома Велимир Хома Велимир (98.7 KiB)
44.

05-351-349/2017 од 04.10.2017

Изградња стубне трафо станице 20/0,4 кВ Липарски пут на к.п. 7028/4 к.о. Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција д.о.о. ЕПС Дистрибуција д.о.о. (93.3 KiB)
43.

05-351-347/2017 од 03.10.2017

Изградња средњенапонског 20кВ прикључног вода за СТС 20/04 кВ Цомфорт стyле на к.п. 7604 И др. к.о. Руски Крстур Icon of ЕПС Дистрибуција д.о.о. ЕПС Дистрибуција д.о.о. (88.4 KiB)
42.

05-351-348/2017 од 02.10.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/43 к.о. Кула Icon of Кочонда Јан Кочонда Јан (96.5 KiB)
41.

05-351-341/2017 од 28.09.2017

Инвестиционо одржавање објекта ОШ Иса Бајић на к.п. 2834/3 к.о. Кула Icon of АП Војводина АП Војводина (70.2 KiB)
40.

05-351-338/2017 од 29.09.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 557 к.о. Руски Крстур Icon of Бођанец Игор Бођанец Игор (97.0 KiB)
39.

05-351-337/2017 од 29.09.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5389/1 к.о. Кула Icon of Цалберт Илдико Цалберт Илдико (98.1 KiB)
38.

05-351-336/2017 од 28.09.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2327 к.о. Црвенка Icon of Угрица Милан Угрица Милан (96.9 KiB)
37.

05-351-335/2017 од 28.09.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1770 к.о. Кула Icon of Милутиновић Ненад Милутиновић Ненад (96.7 KiB)
36.

05-351-326/2017 од 26.09.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3031 к.о. Кула Icon of Данојевић Снежана Данојевић Снежана (96.9 KiB)
35.

05-351-334/2017 од 25.09.2017

Санација и адаптација спортске сале у Црвенки на к.п. 3067 к.о. Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (67.4 KiB)
34.

05-351-318/2017 од 11.09.2017

Изградња стубне трафостанице 20/0,4 кВ и трофазног прикључења бунара на к.п. 7604 к.о. Руски Крстур Icon of Comfort Style Comfort Style (72.2 KiB)
33.

05-351-292/2017 од 22.08.2017 год

Санација верског објекта на к.п. 1711 к.о. Сивац Icon of Римокатличка црквена општина Сивац Римокатличка црквена општина Сивац (95.7 KiB)
32.

05-351-282/2017 од 11.08.2017 год

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1919/1 к.о. Руски Крстур Icon of Сабадош Јоаким Сабадош Јоаким (72.5 KiB)
31.

05-351-269/2017 од 07.08.2017 год

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/31 к.о. Кула Icon of Шумоња Бранко Шумоња Бранко (97.3 KiB)
30.

05-351-257/2017 од 28.07.2017 год

Изградња трафо станице 20/0,4 кВ са КНН водовима на к.п. 9059 к.о. Сивац Icon of Ал Раwафед Србија д.о.о. Ал Раwафед Србија д.о.о. (77.3 KiB)
29.

 05-351-249/2017 од 27.07.2017 год

Изградња стубне трафо станице 20/0,4 кВ на к.п. 7028/4 к.о. Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција д.о.о. ЕПС Дистрибуција д.о.о. (70.5 KiB)
28.

05-351-251/2017 од 26.07.2017

Санација постојеће хидрантске мреже на к.п. 4390/1 к.о. Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (66.9 KiB)
27.

05-351-237/2017 од 21.07.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1224 к.о. Црвенка Icon of Парабучки Јован Парабучки Јован (72.3 KiB)
26.

05-351-211/2017 од 26.06.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2201/1 к.о. Кула Icon of Afic Djuro Afic Djuro (72.1 KiB)
25.

05-351-206/2017 од 22.06.2017.

Изградња надстрешнице за смештај пољ. механизације , на к.п. 1778/3 к.о. Кула Icon of Rajkov Mihajlo Rajkov Mihajlo (74.5 KiB)
24.

05-351-189/2017 од 08.06.2017 . 

Изградња стубне трафостанице 20/0,4 кВ “Фарма“ са нн кабловским разводом на к.п. број 8182/1 к.о. Црвенка Icon of ''Вујовић Југослав и синови'' д.о.о. ''Вујовић Југослав и синови'' д.о.о. (125.6 KiB)
23. 05-351-188/2017 од 09.06.2017 . Изградња средњенапонског прикључка стубне трафостанице 20/0,4 кВ “Фарма“ и челичног решеткастог стуба ДВ 20 кВ и 20 кВ надземног прикључног вода на к.п. број 8182/1 к.о. Кула Icon of ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Сомбор ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Сомбор (128.3 KiB)
22. 05-351-176/2017 од 25.05.2017 год Изградња објекта за смештај помоћне механизације на к.п. 955 к.о. Руски Крстур Icon of Њаради Јанко Њаради Јанко (95.5 KiB)
21. 05-351-172/2017 од 19.05.2017 год Изградња помоћног објекта , на к.п. 78 к.о. Кула Icon of Маркерт Каталин Маркерт Каталин (96.6 KiB)
20. 05-351-155/2017 од 11.05.2017 год Изградња јавне расвете  у ул. Орос габра у Руском Крстуру, на к.п. 3377  к.о. Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (101.0 KiB)
19. 05-351-134/2017 од 24.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3185  к.о. Руски Крстур Icon of Сегеди Златка Сегеди Златка (71.6 KiB)
18. 05-351-129/2017 од 20.04.2017 год Прикључак на дистрибутивни гасовод са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3143/8  к.о. Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (75.2 KiB)
17. 05-351-120/2017 од 12.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1296  к.о. Црвенка Icon of Жегарац Стево Жегарац Стево (72.3 KiB)
16. 05-351-112/2017 од 10.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за зграду цултуре-позориште на к.п. 4230/4  к.о. Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (116.1 KiB)
15. 05-351-111/2017 од 07.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2699 к.о. Руски Крстур Icon of Орос Љубомир Орос Љубомир (136.9 KiB)
14. 05-351-103/2017 од 06.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1993/4  к.о. Руски Крстур Icon of Салак Јоаким Салак Јоаким (72.4 KiB)
13. 05-351-104/2017 од 06.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2550  к.о. Руски Крстур Icon of Будински Владимир Будински Владимир (72.5 KiB)
12. 05-351-101/2017 од 05.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 116/3  к.о. Липар Icon of Радовановић Љубо Радовановић Љубо (72.6 KiB)
11. 05-351-81/2017 од 28.03.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за пословни објекат на к.п. 676 к.о. Руски Крстур Icon of Хома Велимир Хома Велимир (72.1 KiB)
10. 05-351-76/2017 од 20.03.2017 год Економски објекат- хангар за смештај пољ. механизације на к.п. 2816 к.о. Црвенка Icon of Радмановић Мане Радмановић Мане (78.2 KiB)
09. 05-351-57/2017 од 13.03.2017 год Реконструкција и пренамена из стамбеног у пословни објекат на к.п. 2946 к.о. Сивац Icon of СПЦ црквена општина Сивац СПЦ црквена општина Сивац (84.3 KiB)
08. 05-351-59/2017 од 09.03.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/40 к.о. Кула Icon of Фина Петар Фина Петар (72.6 KiB)
07. 05-351-56/2017 од 08.03.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3186/1 к.о. Кула Icon of Поповић Дарко Поповић Дарко (72.3 KiB)
06. 05-351-52/2017 од 03.03.2017 год Решење за изградњу помоћног објекта на к.п. 2693 к.о. Сивац Icon of Крпеж Мирослав Крпеж Мирослав (108.5 KiB)
05. 05-351-51/2017 од 03.03.2017 год Решење за изградњу помоћног објекта на к.п. 821 к.о. Руски Крстур Icon of Мецек Дејан и Марина Мецек Дејан и Марина (103.7 KiB)
04. 05-351-48/2017 од 28.02.2017 год Решење за адаптацију зграде намењене трговини на к.п. 1514/2 к.о. Кула Icon of Робне куће Београд Робне куће Београд (116.5 KiB)
03. 05-351-23/2017 од 02.02.2017 год Реконструкција и промена намене из стамбеног у пословни простор на к.п. 3105 к.о. Црвенка Icon of Калинић Ђорђе Калинић Ђорђе (123.6 KiB)
02. 05-351-26/2017 од 01.02.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 810/20 к.о. Кула Icon of Шегрт Петра Шегрт Петра (72.2 KiB)
01. 05-351-8/2017 од 20.01.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1698 к.о. Црвенка Icon of Обрадовић Исидора Обрадовић Исидора (72.3 KiB)

 


Решења за 2016. год.

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор – преузимање
55. 05-351-361/2016 од 30.12.2016 год
Изградња надстрешнице за смештај пољ.механизације на к.п. број 1778/3 к.о.
Кула Icon of Рајков Михајло Рајков Михајло (88.5 KiB)
54. 05-351-357/2016 од 29.12.2016 год
Изградња помоћног објекта на к.п. број 3198 И 3199 к.о.
Руски Крстур Icon of Урнауер Љубица Урнауер Љубица (82.3 KiB)
53. 05-351-356/2016 од 28.12.2016 год
Промена намене и реконструкција у ауто школу на к.п. број 5787 и 5795/1 к.о.
Кула Icon of Шљивић Александар Шљивић Александар (66.2 KiB)
52. 05-351-348/2016 од 27.12.2016 год
Изградња семафора на углу улица Вељка Влаховића и 16 дивизије
Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (82.6 KiB)
51. 05-351-342/2016 од 23.12.2016 год
Изградња економског објекта за смештај пољ.механизације на к.п. 4314 к.о.
Кула Icon of Валка Карољ Валка Карољ (82.9 KiB)
50. 05-351-336/2016 од 15.12.2016 год
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2127/4 к.о.
Кула Icon of Магоч Томислав Магоч Томислав (71.7 KiB)
49. 05-351-325/2016 од 09.12.2016 год
Решења о објекту за смештај пољ.механизације на к.п. 3527 к.о.
Црвенка Icon of Иванишевић Милан Иванишевић Милан (82.3 KiB)
48. 05-351-321/2016 од 08.12.2016 год
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3575 к.о.
Црвенка Icon of Ђуричић Вукосава Ђуричић Вукосава (72.2 KiB)
47. 05-351-312/2016 од 30.11.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.7640 к.о.
Руски Крстур Icon of Салак Јоаким Салак Јоаким (71.5 KiB)
46. 05-351-304/2016 од 22.11.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.590 к.о.
Сивац Icon of Жугић Веско Жугић Веско (72.2 KiB)
45. 05-351-298/2016 од 21.11.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.2028 к.о.
Руски Крстур Icon of Сабадош Ђура Сабадош Ђура (72.2 KiB)
44. 05-351-286/2016 од 17.11.2016 год.
Изградња објекта за смештај механизације на к.п. 9059 к.о.
Сивац Icon of Ал Раwафед Србија Ал Раwафед Србија (105.6 KiB)
43. 05-351-285/2016 од 15.11.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.1140/5 к.о.
Кула Icon of Тома Јанко Тома Јанко (70.0 KiB)
42. 05-351-284/2016 од 15.11.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.717 к.о.
Сивац Icon of Гачевић Боривоје Гачевић Боривоје (71.1 KiB)
41. 05-351-281/2016 од 14.11.2016 год.
Измена решења за изградњу економског објекта- надстрешницу за смештај пољ. механизације на к.п. 2982 к.о.
Руски Крстур Icon of Ћуни Маљуш и Олена Ћуни Маљуш и Олена (71.3 KiB)
40. 05-351-278/2016 од 09.11.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на к.п. 4388 к.о.
Сивац Icon of Ђаковић Мирко Ђаковић Мирко (72.2 KiB)
39. 05-351-265/2016 од 01.11.2016 год.
За изградњу економског објекта- надстрешницу за смештај пољ. механизације са КМРС на к.п. 791 к.о.
Руски Крстур Icon of Међеши Михајло и Марија Међеши Михајло и Марија (74.9 KiB)
38. 05-351-257/2016 од 20.10.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на к.п. 1309/3 к.о.
Црвенка Icon of Димитријевић Марјан Димитријевић Марјан (71.9 KiB)
37. 05-351-255/2016 од 14.10.2016 год.
Измена решења за изградњу помоћног објекта на к.п. 1971 к.о.
Кула Icon of Нађ Мариа Нађ Мариа (99.8 KiB)
36. 05-351-252/2016 od 07.10.2016 год.
Постављање локалних подземних водова електронских комуникација у улици Јосипа Крамера
Кула Icon of Serbia broadband SKM doo Serbia broadband SKM doo (76.8 KiB)
35. 05-351-224/2016 od 21.09.2016 год.
Реконструкција и проширење дела пута Л-416, Црвенка-Нова Црвенка-Дубока
Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (95.7 KiB)
34. 05-351-226/2016 od 21.09.2016 год
Увођење гасних инсталација у стамбени објекат   на к.п. 1829  к.о.
Сивац Icon of Шћекић Зоран Шћекић Зоран (70.3 KiB)
33. 05-351-220/2016 od 14.09.2016 god.
Изградња бунара Б-1 на к.п. 9059 к.о.
Сивац Icon of Ал Равафед Србија д.о.о. Ал Равафед Србија д.о.о. (70.8 KiB)
32. 05-351-188/2016 od 30.08.2016 god.
Изградња помоћног објекта на к.п. 583 к.о.
Сивац Icon of Калић Спасоје Калић Спасоје (74.2 KiB)
31. 05-351-187/2016 od 25.08.2016 god.
Постављање надземног прикључног вода 20 Кв, на к.п. 8949/1 и 5486 к.о.
Руски Крстур Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (74.6 KiB)
30. 05-351-186/2016 od 25.08.2016 god.
Санација и пренамена из стамбеног у пословни објекат , на к.п. 3105 к.о.
Црвенка Icon of Калинић Ђорђе Калинић Ђорђе (61.8 KiB)
29. 05-351-179/2016 od 18.08.2016. Уградња унтрашњих гасних инсталација са прикључком на к.п. 2980 к.о. Сивац Icon of Влашкалић Милош Влашкалић Милош (68.3 KiB)
28. 05-351-164/2016 od 08.08.2016. Изградња помоћног објекта П+0, на к.п. 1971 к.о. Кула Icon of Нађ Мариа Нађ Мариа (95.6 KiB)
27. 05-351-155/2016 од 27.07.2016. Изградња економског објекта за смештај пољ. механизације  на к.п.2982 к.о. Руски Крстур Icon of Ћуни Маљуш и Олена Ћуни Маљуш и Олена (71.3 KiB)
26. 05-351-156/2016 од 27.07.2016. Гасни прикључак са КМРС и унутрашње гасне инсталације на к.п. 2852 к.о. Кула Icon of Ева Комерц доо Ева Комерц доо (70.4 KiB)
25. 05-351-157/2016 од 26.07.2016. Постављање двоструког, прикључног 20 кв  кабловског вода на к.п. 9059 к.о. Сивац Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (76.3 KiB)
24. 05-351-139/2016 од 15.07.2016. Ехтра ауто за реконструкцију дела пословног објекта на к.п. 2831/3 к.о. Кула Icon of Дунав осигурање Дунав осигурање (97.0 KiB)
23. 05-351-127/2016 од 30.06.2016. Каблирање  СН И НН мреже у делу улице Јосипа Крамера на к.п.5912 И 5802 к.о. Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (73.7 KiB)
22. 05-351-118/2016 од 24.06.2016. Гасни прикључак за стамбени објекат  на к.п. 8526  к.о. Сивац Icon of Будисављевић Јовица Будисављевић Јовица (93.0 KiB)
21. 05-351-93/2016
од 06.06.2016
Помоћни објекат Сивац Icon of Ковачевић Милан Ковачевић Милан (80.5 KiB)
20. 05-351-87/2016
од 01.06.2016.
Економски објекат – надстрешница за смештај пољ. механизације и надстрешнице за тов јунади до 20 комада Кула Icon of Антуновић Борислав Антуновић Борислав (96.4 KiB)
19. 05-351-79/2016
од 19.05.2016.
Економски објекат – надстрешница
за смештај пољ. механизације
Руски
Крстур
Icon of Русковски Дамир и Валентина Русковски Дамир и Валентина (73.5 KiB)
18. 05-351-76/2016
од 16.05.2016.
Економски објекат –
надстрешница за смештај пољ. механизације
Руски
Крстур
Icon of Сабадош Мирослав и Златко Сабадош Мирослав и Златко (74.2 KiB)
17. 05-351-64/2016
од 12.05.2016.
Изградња оптичког кабла ТКЦ Кула Кула Icon of Телеком Србија  АД Телеком Србија АД (98.0 KiB)
16. 05-351-69/2016
од 11.05.2016.
Помоћни објекат на к.п. 1411 Сивац Icon of Томас Марин Томас Марин (95.0 KiB)
15. 05-351-57/2016
од 18.04.2016.
Адаптација постојеће зграде у Сивцу Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (72.0 KiB)
14. 05-351-44/2016
од 31.03.2016.
Инвестиционо одржавање електроенергетских инсталација
у спортској хали Кула
Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (164.5 KiB)
13. 05-351-8/2016
од 01.02.2016.
Надстрешница за пољ. механизацију Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (164.5 KiB)
12. 05-351-216/2015
од 8.01.2016.
Изградња прикључка на дистрибутивну
гасну мрежу
Кула Icon of Станковић Оливер Станковић Оливер (1.1 MiB)
11. 05-351-213/2015
од 11.01.2016.
Изградња јавне расвете саобраћајница у рад.зони Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (1.1 MiB)
10. 05-351-209/2015
од 30.12.2015.
Рекон. Јавне расвете у ул. Јосипа Крамера Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (1.2 MiB)
9. 05-351-203/2015
од 28.12.2015.
Гасна Инсталација Кула Icon of Качар Драго Качар Драго (1.2 MiB)
8. 05-351-191/2015
од 09.12.2015.
Помоћни објекат П+0 Кула Icon of Пјевач Валентина Пјевач Валентина (461.7 KiB)
7. 05-351-190/2015
Од 08.12.2015.
Реконст. и пренамена стамбеног дела
Црвенка Icon of Павловић Радоје Павловић Радоје (974.9 KiB)
6. 05-351-187/2015
од 30.11.2015.
Гасна инсталација Руски Крстур Icon of Сопка Емил и Ана Сопка Емил и Ана (779.3 KiB)
5. 05-351-183/2015
од 25.11.2015.
Гасна инсталација Сивац Icon of Пурић Ненад Пурић Ненад (803.9 KiB)
4. 05-351-182/2015
од 25.11.2015.
Гасна инсталација Кула Icon of Мучалица Душан Мучалица Душан (756.0 KiB)
3. 05-351-181/2015
од 24.11.2015.
Гасна инсталација Руски Крстур Icon of Катона Славица Катона Славица (767.9 KiB)
2. 05-351-181/2015 од 24.11.2015. Гасна инсталација Руски Крстур Icon of Међеши Јанко Међеши Јанко (752.2 KiB)
1. 05-351-171/2015 од 16.11.2015.  Стубна трансформаторска станица СТС 20/0,4 кв  Црвенка  Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (73.7 KiB)

 

Proba
Proba
RESENJE-za-objavu_4.pdf
98.8 KiB
103 Downloads
Detalji