Решења издата за 2019. год.

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
119. 05-351-339/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2955  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2093 tpl=filebrowser /]
118. 05-351-338/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1689  к.о. Руски Крстур 

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2092 tpl=filebrowser /]
117. 05-351-337/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1352/4  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2091 tpl=filebrowser /]
116. 05-351-327/2019 од 20.08.2019

Изградња надстрешнице за пољ. механизацију  на к.п.  809/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2085 tpl=filebrowser /]
115. 05-351-328/2019 од 20.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3990/5  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2082 tpl=filebrowser /]
114. 05-351-324/2019 од 19.08.2019

Изградња прикључног кабловског вода на к.п.  3728/61 и 5923  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2081 tpl=filebrowser /]
113. 05-351-332/2019 од 19.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4563  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2079 tpl=filebrowser /]
112. 05-351-330/2019 од 19.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2673  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2078 tpl=filebrowser /]
111. 05-351-314/2019 од 15.08.2019

Изградња нисконапонског кабловског вода   на к.п. 4935/1 И 3105  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2069 tpl=filebrowser /]
110. 05-351-317/2019 од 14.08.2019

Изградња МБТС 20/0,4 кВ, спортски центар на к.п. 3728/61  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2068 tpl=filebrowser /]
109. 05-351-329/2019 од 16.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1254/25  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2067 tpl=filebrowser /]
108. 05-351-319/2019 од 15.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  8687/26  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2066 tpl=filebrowser /]
107. 05-351-305/2019 од 12.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2963  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2065 tpl=filebrowser /]
106. 05-351-307/2019 од 08.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3120 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2064 tpl=filebrowser /]
105. 05-351-302/2019 од 07.08.2019

Изградња воћарске кућице на к.п. 2502   к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=2063 tpl=filebrowser /]
104. 05-351-299/2019 од 09. 08. 2019.

Изградња средњенапонског 20kV кабловског прикључног вода на парцелама к.п. 981/18 и 5903 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2058 tpl=filebrowser /]
103. 05-351-306/2019 од 08. 09.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  443/3 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Сивац [wpfilebase tag=file id=2056 tpl=filebrowser /]
102. 05-351-303/2019 од 0708.2019 Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број 1082 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС  Руски Крстур  [wpfilebase tag=file id=2055 tpl=filebrowser /]
101. 05-351-300/2019 од 06.08.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п.бр.8687/23 к.о.Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2054 tpl=filebrowser /]
100. 05-351-302/2019 од 06.08.2019.

Изградња воћарске кућице на к.п.2502 к.о.Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=2053 tpl=filebrowser /]
99. 05-351-304/2019 од 07.08.2019 

Решење којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат.

Сивац [wpfilebase tag=file id=2052 tpl=filebrowser /]
98. 05-351-295/2019 од 07.08.2019

Решење којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат.

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2051 tpl=filebrowser /]
97. 05-351-292/2019 од 02.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3772  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2039 tpl=filebrowser /]
96. 05-351-291/2019 од 02.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2848  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2038 tpl=filebrowser /]
95. 05-351-287/2019 од 31.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2969  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2035 tpl=filebrowser /]
94. 05-351-286/2019 од 31.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  341/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2034 tpl=filebrowser /]
93. 05-351-271/2019 од 22.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1254/38 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2019 tpl=filebrowser /]
92. 05-351-270/2019 од 22.07.2019

Изградњу типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3942  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2015 tpl=filebrowser /]
91. 05-351-272/2019 од 19.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2146/6   к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2014 tpl=filebrowser /]
90. 05-351-263/2019 од 15.07.2019

Измена решења за реконстр. Пословног простора  у Кули на к.п.  2816 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2006 tpl=filebrowser /]
89. 05-351-256/2019 од   08.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1164/3  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2000 tpl=filebrowser /]
88. 05-351-250/2019 од   09.07.2019

Изградња прикључног гасовода са МРС  на к.п.  4138/1 И 4138/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=1999 tpl=filebrowser /]
87. 05-351-255/2019 од  11.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1251  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=1996 tpl=filebrowser /]
86. 05-351-254/2019 од 10.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  7558/3  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=1995 tpl=filebrowser /]
85. 05-351-253/2019 од 10.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4353  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=1994 tpl=filebrowser /]
84. 05-351-240/2019 од 04.07.2019

Реконструкција пословног простора у Кули на к.п.   2987 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=1986 tpl=filebrowser /]
83. 05-351-244/2019 од 03.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4520  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=1985 tpl=filebrowser /]
82. 05-351-243/2019 од 03.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1152/128  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=1984 tpl=filebrowser /]
81. 05-351-231/2019 од 27.06.2019

Изградња кабловске дистрибутивне мреже у Сивцу на к.п. 11850/2   и др. к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=1979 tpl=filebrowser /]
80. 05-351-230/2019 од 27.06.2019

Изградња кабловске дистрибутивне мреже у Црвенки на к.п.  608/3 и др. к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=1978 tpl=filebrowser /]
79. 05-351-229/2019 од 24.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4455  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=1977 tpl=filebrowser /]
78. 05-351-226/2019 од 21.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 441/2  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=1976 tpl=filebrowser /]
77. 05-351-228/2019 од 20.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2296/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=1975 tpl=filebrowser /]
76. 05-351-223/2019 од   20.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1642/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=1974 tpl=filebrowser /]
75. 05-351-220/2019 од 14.06.2019

Проширење приступне мреже у Сивцу  на к.п. 4147 и др. к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=1973 tpl=filebrowser /]
74. 05-351-177/2019 од 16.05.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 719/3 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=1967 tpl=filebrowser /]
73. 05-351-219/2019 од 18.06.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.4834 к.о.Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=1956 tpl=filebrowser /]
72. 05-351-225/2019 од 18.06.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  3726 к.о. Сивац    и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС,

Сивац [wpfilebase tag=file id=1952 tpl=filebrowser /]
71. 05-351-216/2019 од 05.06.2019. Изградња помоћног објекта – оставе за алат на парцели к.п.843/4 к.о.Кула, Кула [wpfilebase tag=file id=1948 tpl=filebrowser /]
70. 05-351-209/2019 од 05.06.2019. Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.4287 к.о.Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1941 tpl=filebrowser /]
69. 05-351-204/2019 од 04.06.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у
стамбени објекат на к.п. бр. 1731/1 к.о. Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1939 tpl=filebrowser /]
68. 05-351-215/2019 од 07.06.2019.  Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени
објекат на к.п. бр. 391 к.о. Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1938 tpl=filebrowser /]
67. 05-351-161/2019 од 04.06.2019.  Реконструкција и промени намене стана број 3, као посебног дела зграде на к.п. бр. 2816 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1933 tpl=filebrowser /]
66. 05-351-201/2019 од 30.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број 3676 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1930 tpl=filebrowser /]
65. 05-351-197/2019. од 24.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п.бр. 5371/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1927 tpl=filebrowser /]
64. 05-351-196/2019 од 27.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.1826 к.о.Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1925 tpl=filebrowser /]
63. 05-351-191/2019 од 22.05.2019. Извођење радова на уградњи унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.1500/9 к.о.Кула, и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС Кула [wpfilebase tag=file id=1918 tpl=filebrowser /]
62. 05-351-185/2019 од 20.05.2019. Пренамена стаје за тов јунади, капацитета 40 комада, у стају за одгој свиња П+0 (без извођења радова), капацитета до 100 комада на кат.парцели бр.3922 к.о.Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1917 tpl=filebrowser /]
61. 05-351-174/2019 од 15. 05. 2019. Rеконструкција и пренамена дела постојећег пословног објекта у гасну котларницу, уградња унутрашњих гасних инсталација и изградња прикључног гасовода на парцели к.п. број 8622 к.о Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1914 tpl=filebrowser /]
60. 05-351-168/2019 од 13.05.2019. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. бр. 4003 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1908 tpl=filebrowser /]
59. 05-351-167/2019 од 13.05.2019. Уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. бр. 1999/2 к.о. Руски
Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1907 tpl=filebrowser /]
58. 05-351-161/2019 од 07.05.2019. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних
инсталација у стамбени објекат на к.п. бр. 1913/16 к.о. Кула и изградња прикључка на дистрибутивну
гасну мрежу.
Кула [wpfilebase tag=file id=1906 tpl=filebrowser /]
57.  05-351-182/2019 од 16.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени
објекат на к.п. бр. 1831 к.о. Црвенка и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1905 tpl=filebrowser /]
56. 05-351-180/2019 од 16.05.2019. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у постојећи стамбени
објекат на к.п. бр. 3888 к.о. Црвенка и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1904 tpl=filebrowser /]
55. 05-351-177/2019 од 16.05.2019. Подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова за гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију на кат.парцели бр.719/3 к.о.Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1899 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-171/2019 од 10.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3232  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1886 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-161/2019 од 07.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1913/16  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1885 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-164/2019 од 09.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 266  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1884 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-163/2019 од 09.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1254/100  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1883 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-162/2019 од 09.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3244 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1882 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-149/2019 од 25.04.2019 Инвестиционо одржавање  спортске хале у Црвенки на к.п. 3067  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1877 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-140/2019 од 23.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 389/3  к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=1864 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-139/2019 од 22.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 433  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1863 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-137/2019 од 19.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 670  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1862 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-132/2019 од 19.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2884  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1861 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-131/2019 од 18.04.2019 Изградња  економског објекта- надстрешнице за смештај пољ. механизације на к.п. 4417  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1859 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-138/2019 од 18.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2285  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1858 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-128/2019 од 16.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3558  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1845 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-126/2019 од 16.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.8541/5  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1844 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-125/2019 од 12.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1150/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1843 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-122/2019 од 12.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 563/2  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1842 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-120/2019 од 05.04.2019 Изградња помоћног  објекта и  терасе на к.п. 8833/3  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1837 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-112/2019 од 03.04.2019 Изградња помоћног  објекта на к.п. 1978/5  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1836 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-103/2019 од 28.03.2019 Инвестиционо одржавање зграде основне школе на к.п. 734   к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=1828 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-106/2019 од 29.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4178  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1825 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-101/2019 од 28.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4216/10  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1824 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-99/2019 од 25.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 738  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1814 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-97/2019 од 25.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1500/7  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1813 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-96/2019 од 25.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 34/2  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1812 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-85/2019 од 20.03.2019 Изградња помоћног  објекта на к.п. 1152/66  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1804 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-82/2019 од 18.03.2019. Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1967/2  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1803 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-80/2019 од 14.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 281  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1801 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-76/2019 од 13.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за пословни  објекат на к.п. 4116/2  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1798 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-69/2019 од 07.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1138/7  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1791 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-68/2019 од 07.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1548  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1790 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-65/2019 од 06.03.2019 Изградња помоћног објекта на к.п. 2832   к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1789 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-67/2019 од 05.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3204  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1783 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-66/2019 од 05.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3129/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1782 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-63/2019 од 01.03.2019 Адаптација и санација зграде  на к.п. 3065/4 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1781 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-61/2019 од 27.02.2019 Изградња кабловског вода 20кВ од ТС Блок 13 до ТС Блок 14 на к.п.  1146/86 И др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1699 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-55/2019 од 26.02.2019 Изградња економског објекта П+0 на к.п. 7636 к.о.Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1698 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-52/2019 од 20.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2587  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1689 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-51/2019 од 20.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3586  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1688 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-50/2019 од 18.02.2019 Санација водоводне мреже на к.п. 5922  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1687 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-47/2019 од 14.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 894  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1685 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-39/2019 од 13.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1913/23 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1680 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-41/2019 од 13.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1135/4  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1679 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-40/2019 од 11.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1913/44  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1678 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-28/2019 од 24.01.2019 Изградња прикључка на дистрибутивни гасовод  и МРС  на к.п. 8622  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1669 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-32/2019 од 24.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1868   к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1668 tpl=filebrowser /]
9. 05-351-19/2019 од 18.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3964/4   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1666 tpl=filebrowser /]
8. 05-351-17/2019 од 17.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1151/22   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1664 tpl=filebrowser /]
7. 05-351-15/2019 од 16.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3248   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1663 tpl=filebrowser /]
6. 05-351-6/2019 од 15.01.2019 Изградња помоћног објекта на к.п. 1084/15  к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1662 tpl=filebrowser /]
5. 05-351-11/2019 од 16.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3409/11   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1660 tpl=filebrowser /]
4. 05-351-12/2019 од 15.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1146/15   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1659 tpl=filebrowser /]
3. 05-351-8/2019 од 14.01.2019 Изградњa прикључног гасовода са МРС  на к.п.  9611 и 8144/5  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1658 tpl=filebrowser /]
2. 05-351-10/2019 од 14.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни   објекат на к.п. 3469/1   к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1657 tpl=filebrowser /]
1. 05-351-2/2019 од 08.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни   објекат на к.п. 382/2  к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1654 tpl=filebrowser /]

 

Решења издата за 2018. год.

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор – преузимање
152.

05-351-603/2018 од 28.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1709  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1647 tpl=filebrowser /]
151.

05-351-596/2018 од 26.12.2018 

Пренемена стамбеног простора у пословни простор-поликлиника на к.п. 1758  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1644 tpl=filebrowser /]
150.

05-351-597/2018 од 26.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.5369  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1635 tpl=filebrowser /]
149.

05-351-592/2018 од 20.12.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3439/5  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1633 tpl=filebrowser /]
148.

05-351-590/2018 од 20.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2468   к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1632 tpl=filebrowser /]
147.

05-351-591/2018 од 20.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1500/6   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1631 tpl=filebrowser /]
146.

05-351-585/2018 од  18.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2655  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1628 tpl=filebrowser /]
145.

05-351-584/2018 од 18.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1749  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1627 tpl=filebrowser /]
144.

05-351-581/2018 од 17.12.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 900/29  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1623 tpl=filebrowser /]
143.

05-351-580/2018 од 14.12.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3009/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1622 tpl=filebrowser /]
142.

05-351-562/2018 од 28.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2815/16  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1598 tpl=filebrowser /]
141.

05-351-563/2018 од 27.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2952/2  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1597 tpl=filebrowser /]
140.

05-351-555/2018 од   26.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за објекат здравствена станица у Сивцу  на к.п. 1716  к.о. Сивац  Сивац [wpfilebase tag=file id=1591 tpl=filebrowser /]
139.

05-351-557/2018 од 26.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за објекат Дечије амбуланте у Сивцу на к.п. 1703  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1590 tpl=filebrowser /]
138.

05-351-549/2018 од 21.11.2018

Изградња надстрешнице за смештај пољ. механизације на к.п. 7645 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1588 tpl=filebrowser /]
137.

 05-351-552/2018 од 21.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1681 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1585 tpl=filebrowser /]
136.

05-351-551/2018 од 20.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 477 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1584 tpl=filebrowser /]
135.

05-351-547/2018 од 15.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 107/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1580 tpl=filebrowser /]
134.

05-351-542/2018 од 13.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4553 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1575 tpl=filebrowser /]
133.

05-351-535/2018 од 13.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4122/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1574 tpl=filebrowser /]
132.

05-351-532/2018 од 09.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2175 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1571 tpl=filebrowser /]
131.

05-351-530/2018 од 08.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2943 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1570 tpl=filebrowser /]
130.

05-351-529/2018 од 07.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 888/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1567 tpl=filebrowser /]
129.

05-351-528/2018 од 07.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5015/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1566 tpl=filebrowser /]
128.

05-351-520/2018 од 05.11.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2743 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1564 tpl=filebrowser /]
127.

05-351-527/2018 од 06.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1793 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1565 tpl=filebrowser /]
126.

05-351-519/2018 од 01.11.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за верски објекат на к.п. 2431 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1556 tpl=filebrowser /]
125.

05-351-512/2018 од 30.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1898 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1551 tpl=filebrowser /]
124.

05-351-514/2018 од 31.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 810/8 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1550 tpl=filebrowser /]
123.

05-351-509/2018 од 26.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1542 tpl=filebrowser /]
122.

05-351-498/2018 од 24.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/39 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1540 tpl=filebrowser /]
121.

05-351-489/2018 од 22.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3983 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1538 tpl=filebrowser /]
120.

05-351-483/2018 од 16.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3756 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1527 tpl=filebrowser /]
119.

05-351-470/2018 од   12.10.2018 

Адаптација стамбеног објекта на к.п. 5094 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1523 tpl=filebrowser /]
118.

05-351-460/2018 од  11.10.2018 

Изградња кабловског вода од ТС Блок 13 до ТС Блок 14 на к.п. 1146/86 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1522 tpl=filebrowser /]
117.

05-351-463/2018 од 11.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8654 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1520 tpl=filebrowser /]
116.

05-351-464/2018 од 10.10.2018

Адаптација стамбеног објекта на к.п. 4985 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1518 tpl=filebrowser /]
115.

05-351-457/2018 од 10.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1095 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1517 tpl=filebrowser /]
114.

05-351-456/2018 од 10.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 558 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1516 tpl=filebrowser /]
113.

05-351-461/2018 од 09.10.2018

Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за објекат ЈКП Радник на к.п. 1689 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1514 tpl=filebrowser /]
112.

05-351-453/2018 од   09.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2338 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1508 tpl=filebrowser /]
111.

05-351-452/2018 од 09.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2906/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1507 tpl=filebrowser /]
110.

05-351-451/2018 од 09.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4830 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1506 tpl=filebrowser /]
109.

05-351-448/2018 од 08.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1419 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1503 tpl=filebrowser /]
108.

05-351-447/2018 од 08.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 876 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1502 tpl=filebrowser /]
107.

05-351-446/2018 од 08.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2801 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1501 tpl=filebrowser /]
106.

05-351-443/2018 од 04.10.2018 

Адаптација стана на к.п. 2854/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1498 tpl=filebrowser /]
105.

05-351-434/2018 од 04.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3842/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1497 tpl=filebrowser /]
104.

05-351-435/2018 од 04.10.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 921/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1496 tpl=filebrowser /]
103.

05-351-445/2018 од 03.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2961/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1495 tpl=filebrowser /]
102.

05-351-432/2018  од 02.10.2018

Изградња МБТС Мали Аграр 20/0,4 кВ на к.п. 981/18 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1483 tpl=filebrowser /]
101.

05-351-436/2018 од 02.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/104 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1482 tpl=filebrowser /]
100.

05-351-429/2018  од 01.10.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1371 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1480 tpl=filebrowser /]
99.

05-351-426/2018  од   28.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3188 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1479 tpl=filebrowser /]
98.

05-351-421/2018  од   28.09.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4516 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1478 tpl=filebrowser /]
97.

05-351-394/2018  од 25.09.2018 

Изградња привремене монтажне асфалтне базе на к.п. 7791/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1474 tpl=filebrowser /]
96.

05-351-422/2018  од 27.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено- пословни објекат на к.п. 515 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1472 tpl=filebrowser /]
95.

05-351-415/2018  од 26.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/20 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1471 tpl=filebrowser /]
94.

05-351-412/2018 од   25.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 704/1 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1470 tpl=filebrowser /]
93.

05-351-407/2018 од 24.09.2018

Изградња прикључних 20 кВ кабловских водова за напајање ТС Мали Стапар на к.п. 11484/6 И др. к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1469 tpl=filebrowser /]
92.

05-351-414/2018 од 24.09.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2613/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1468 tpl=filebrowser /]
91.

05-351-413/2018 од 21.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2614/5 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1467 tpl=filebrowser /]
90.

05-351-411/2018 од 24.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1061 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1461 tpl=filebrowser /]
89.

05-351-410/2018 од 24.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 812 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1460 tpl=filebrowser /]
88.

05-351-409/2018 од  24.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3262 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1459 tpl=filebrowser /]
87.

05-351-397/2018 од 19.09.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4660 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1453 tpl=filebrowser /]
86.

05-351-395/2018 од 19.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1220/13 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1452 tpl=filebrowser /]
85.

05-351-396/2018 од 18.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 900/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1439 tpl=filebrowser /]
84.

05-351-390/2018 од 17.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 135 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1438 tpl=filebrowser /]
83.

05-351-387/2018 од 13.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3523 к.о.Црвенка  Црвенка [wpfilebase tag=file id=1437 tpl=filebrowser /]
82.

05-351-383/2018 од 12.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2410/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1377 tpl=filebrowser /]
81.

05-351-377/2018 од 11.09.2018 

Санација цркве на к.п. 3035 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1375 tpl=filebrowser /]
80.

05-351-376/2018 од 10.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/13 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1368 tpl=filebrowser /]
79.

05-351-375/2018 од 07.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 759 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1367 tpl=filebrowser /]
78.

05-351-381/2018 од 07.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/24 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1358 tpl=filebrowser /]
77.

05-351-374/2018 од 07.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3788 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1357 tpl=filebrowser /]
76.

05-351-373/2018 од 06.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3788 к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1356 tpl=filebrowser /]
75.

05-351-365/2018 од   05.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 831/1 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1353 tpl=filebrowser /]
74.

05-351-360/2018 од  31.08.2018 god.

Уређење јавног парка на к.п. 4226 и 5913 к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1352 tpl=filebrowser /]
73.

05-351-361/2018 од  04.09.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3397 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1335 tpl=filebrowser /]
72.

 05-351-346/2018 од 28.08.2018

Изградња помоћног објекта на к.п. 1217/14 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1306 tpl=filebrowser /]
71.

05-351-354/2018 од 30.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2173 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1303 tpl=filebrowser /]
70.

 05-351-351/2018 од 29.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7662 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1302 tpl=filebrowser /]
69.

05-351-350/2018 од 29.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/60 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1301 tpl=filebrowser /]
68.

05-351-348/2018 од 29.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8145/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1300 tpl=filebrowser /]
67.

05-351-343/2018 од 23.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2113/4 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1291 tpl=filebrowser /]
66.

05-351-341/2018 од 22.08.2018

Санација крова месне заједнице на к.п. 1714/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1290 tpl=filebrowser /]
65.

05-351-333/2018 од 20.08.2018

Санација атмосферских канала у улици Бранка Радичевића И Доситеја Обрадовића у Кули, на к.п. 5895 и 5896 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1287 tpl=filebrowser /]
64.

05-351-334/2018 од 17.08.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3036 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1285 tpl=filebrowser /]
63.

05-351-332/2018 од 15.08.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1280 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1284 tpl=filebrowser /]
62.

05-351-323/2018 од 10.08.2018 

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за угоститељски објекат на к.п. 5797 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1276 tpl=filebrowser /]
61.

05-351-324/2018 од 09.08.2018

Изградња МРС са прикључним гасоводом на к.п. 9107/28 и 9107/23 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1264 tpl=filebrowser /]
60.

05-351-317/2018 од 09.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3603 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1263 tpl=filebrowser /]
59.

05-351-313/2018 од 09.08.2018 

Изградња фекалне канализације са црпном станицом и шахтом у Његошевој улици у Кули на к.п. 5922 к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1262 tpl=filebrowser /]
58.

05-351-309/2018 од 07.08.2018

Инвестиционо одржавање пословног објекта на к.п. 3063 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1260 tpl=filebrowser /]
57.

05-351-304/2018 од 01.08.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 571 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1250 tpl=filebrowser /]
56.

05-351-285/2018 од 18.07.2018 

Реконструкција и пренамена у стају за узгој свиња и пратећи садржаји на к.п. 676/3 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1236 tpl=filebrowser /]
55.

 05-351-287/2018 од 17.07.2018

Изградња гвоздено-решеткастог стуба и електроенергетског прикључка за напајање 20/о,4 кВ за СТС Воћњак на к.п. 7327/5 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1233 tpl=filebrowser /]
54.

05-351-275/2018 од 11.07.2018

Изградња електроенергетског прикључка за напајање СТС Бајић-бунар на к.п. 7451 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1228 tpl=filebrowser /]
53.

05-351-254/2018 од 29.06.2018 год

Изградња електроенергетског прикључка за систем за наводњавање Сивац-југ на к.п. 11484/6 Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1211 tpl=filebrowser /]
52.

 05-351-257/2018 од  27.06.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.  2637/2   к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1203 tpl=filebrowser /]
51.

 05-351-250/2018 од 27.06.2018 

Изградња помоћног објекта на к.п.1647 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1202 tpl=filebrowser /]
50.

05-351-237/2018 од 14.06.2018 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3156/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1190 tpl=filebrowser /]
49.

05-351-208/2018 од 13.06.2018 

Реконструкција и пренамена стамбеног објекта у производни за производњу лепка на к.п.5186/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1189 tpl=filebrowser /]
48.

05-351-230/2018 од 15. 06. 2018. 

Изградња стубне трафостанице СТС 20/0,4kV “Бајић-бунар“, 160 kVА  и трофазног прикључења бунара на парцели к.п. 7451 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1178 tpl=filebrowser /]
47.

05-351-229/2018 од 15. 06. 2018. 

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  2841/1 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1177 tpl=filebrowser /]
46.

05-351-214/2018. од 06.06.2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС на кат.парцели бр. 4732 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1174 tpl=filebrowser /]
45.

05-351-228/2018 од 13. 06. 2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцелама к.п. број  2031 и 4939/2 к.о Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1173 tpl=filebrowser /]
44.

05-351-222/2018 од 13.06. 2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  3160/5 к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1172 tpl=filebrowser /]
43.

05-351-220/2018 од 12.06. 2018. 

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  179 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1171 tpl=filebrowser /]
42.

05-351-216/2018 од 11. 06. 2018. 

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  3709 к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1169 tpl=filebrowser /]
41.

015-112-303/2017 од 10.07.2017.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС на кат.парцели бр. 597/12 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1168 tpl=filebrowser /]
40.

ROP-KUL-7778-ISAWHA-4/2018

Извођење радова на реконструкцији и промени намене дела објекта у Кули на к.п. бр. 2792/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1166 tpl=filebrowser /]
39.

ROP-KUL-11796-ISAW-2/2018 од 07.06.2018

Уградња унутрашњих гасних инсталација и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2836 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1165 tpl=filebrowser /]
38.

ROP-KUL-11798-ISAW-2/2018, од 07.06.2018.

Уградња унутрашњих гасних инсталација и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2343/1 к.о Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1164 tpl=filebrowser /]
37.

ROP-KUL-12992-ISAW-3 од  08.06.2018, 

Уградња унутрашњих гасних инсталација и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. бр. 2/3 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1163 tpl=filebrowser /]
36.

05-351-206/2018 од 08.06. 2018. 

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  2962 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1161 tpl=filebrowser /]
35.

05-351-204/2018 од 07.06.2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  2840/1 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1160 tpl=filebrowser /]
34.

05-351-183/2018  од 28.05.2018.

Извођење радова на реконструкцији објекта на к.п. бр. 1510/4 к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1158 tpl=filebrowser /]
33.

05-351-182/2018  od 30.05.2018.

Доградња фекалне канализације у Кули на к.п. бр. 7810, 9863/1, 5901/2 104, 35/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1155 tpl=filebrowser /]
32.

05-351-195/2018 од 05. 06. 2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  1511/1 к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1153 tpl=filebrowser /]
31.

05-351-194/2018 од 05. 06. 2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  1511/2 к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1152 tpl=filebrowser /]
30.

05-351-191/2018 од 01. 06. 2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  144 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1150 tpl=filebrowser /]
29.

 05-351-190/2018 од 31. 05. 2018.

Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутршњих гасних инсталација за стамбени објекат на парцели к.п. број  2862 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1149 tpl=filebrowser /]
28.

05-351-188/2018 од 29. маја 2018.

Изградња ЧРС ДВ и средњенапонског 20kV кабловског прикључног вода на парцелама к.п. 7043, 7044 и 7057 к.о. Црвенка и к.п. 2930/1 и 2070 к.о. Липар Црвенка
Липар
[wpfilebase tag=file id=1147 tpl=filebrowser /]
27.

05-351-161/2018 од 21.05.2018

Доградња постојећег објекта за смештај пољ. механизације на к.п. 7011/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1125 tpl=filebrowser /]
26.

05-351-164/2018 од 21.05.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1123 tpl=filebrowser /]
25.

05-351-158/2018 од 21.05.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2148/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1122 tpl=filebrowser /]
24.

05-351-154/2018 од 16.05.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 430 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1115 tpl=filebrowser /]
23.

05-351-147/2018 од 16.05.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1628 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1114 tpl=filebrowser /]
22.

05-351-143/2018 од 10.05.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3889/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1098 tpl=filebrowser /]
21.

05-351-126/2018 од 04.05.2018

Изградња објекта за смештај пољ. механизације и опреме на к.п. 1353 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=1093 tpl=filebrowser /]
20.

05-351-124/2018 од 30.04.2018

Постављање надземног вода на к.п. 11484/9 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1089 tpl=filebrowser /]
19.

05-351-121/2018 од 30.04.2018

Изградња јавне расвете на к.п. 3366 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1088 tpl=filebrowser /]
18.

05-351-123/2018 од 27.04.2018

Изградња нисконапонског кабловског вода на к.п. 9107/8 И 9107/23 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1087 tpl=filebrowser /]
17.

05-351-122/2018 од 27.04.2018

Изградња двоструког кабловског вода 20/0,4 кВ на к.п. 9107/23 И 9107/28 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1086 tpl=filebrowser /]
16.

05-351-120/2018 од   27.04.2018

Изградња типске трансформаторске станице СТС 20/0,4 кВ на к.п. 7327/5 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1079 tpl=filebrowser /]
15.

05-351-114/2018 од 24.04.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3180 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1072 tpl=filebrowser /]
14.

05-351-99/2018 од 30.03.2018

Изградња прикључног гасовода са МРС на к.п. 1988/2 и др. к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1054 tpl=filebrowser /]
13.

05-351-97/2018 од 28.03.2018

Замена постојеће опреме за дезинфекцију воде на постојећем бунару на к.п. 3666/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1051 tpl=filebrowser /]
12.

05-351-84/2018 од 23.03.2018

Изградња хангара за смештај пољ.механизације на к.п. 1905 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1046 tpl=filebrowser /]
11.

05-351-88/2018 од 21.03.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5262 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1043 tpl=filebrowser /]
10.

05-351-83/2018 од 20.03.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.  1053/1 и 1053/2   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1042 tpl=filebrowser /]
09.

05-351-81/2018 од 20.03.2018 год

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3249 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1041 tpl=filebrowser /]
08.

05-351-77/2018 од 16.03.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1797 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1036 tpl=filebrowser /]
07.

05-351-76/2018 од 14.03.2018

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 824/11 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1031 tpl=filebrowser /]
06.

05-351-65/2018 од 06.03.2018

Изградња хангара за смештај пољ. механизације на к.п. 2477/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1025 tpl=filebrowser /]
05.

05-351-69/2018 од  01.03.2018

Инвестиционо одржавање зграде основне школе Петефи бригаде на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1021 tpl=filebrowser /]
04.

05-351-66/2018 од 28.02.2018

Инвестиционо одржавање фискултурне сале на к.п. 719/1 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1019 tpl=filebrowser /]
03.

05-351-43/2018 од 21.02.2018

Изградња гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за објекат за старе и пензионере на к.п. 2851/9 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1009 tpl=filebrowser /]
02.

05-351-39/2018 од 14.02.2018

Изградња МРС са прикључним гасоводом на к.п. 9107/23 и 9107/28 к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1006 tpl=filebrowser /]
01.

05-351-22/2018 од 02.02.2018

Помоћни објекат на к.п. 1617 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=995 tpl=filebrowser /]

 


Решења издата за 2017. год.

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор – преузимање
73.

05-351-511/2017 од 29.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8687/2 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=976 tpl=filebrowser /]
72.

05-351-507/2017 од 28.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1536 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=974 tpl=filebrowser /]
71.

05-351-490/2017 од 15.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3669 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=964 tpl=filebrowser /]
70.

05-351-489/2017 од 21.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1144/17 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=963 tpl=filebrowser /]
69.

05-351-485/2017 од 19.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1115 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=962 tpl=filebrowser /]
68.

05-351-480/2017 од 15.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2931 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=956 tpl=filebrowser /]
67.

05-351-476/2017 од 13.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2103/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=952 tpl=filebrowser /]
66.

05-351-471/2017 од 12.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2473 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=951 tpl=filebrowser /]
65.

05-351-470/2017 од 11.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 638 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=949 tpl=filebrowser /]
64.

05-351-465/2017 од 05.12.2017

Изградња привода оптичког кабела на к.п.5856/1 и 5864/3 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=946 tpl=filebrowser /]
63.

05-351-462/2017 од 06.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 818/5 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=943 tpl=filebrowser /]
62.

05-351-461/2017 од 06.12.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 639 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=942 tpl=filebrowser /]
61.

05-351-451/2017 од 24.11.2017

Изградња двоструког прикључног 20 кВ вода за напајање МБТС Дом Здравља Кула на к.п. 4221/2 и 5914 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=933 tpl=filebrowser /]
60.

05-351-452/2017 од 24.11.2017

Инвестиционо одржавање објекта зграде ОШ Иса Бајић на к.п. 2834/3 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=932 tpl=filebrowser /]
59.

05-351-442/2017 од 21.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2460 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=925 tpl=filebrowser /]
58.

05-351-423/2017 од 16.11.2017

Изградња привода оптичког кабла на к.п. 5906/2 и др. к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=920 tpl=filebrowser /]
57.

05-351-422/2017 од 16.11.2017

Реконструкција и промена намене дела објекта на к.п. 4227 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=919 tpl=filebrowser /]
56.

05-351-426/2017 од 13.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4094 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=909 tpl=filebrowser /]
55.

05-351-412/2017 од 13.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3027 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=908 tpl=filebrowser /]
54.

05-351-410/2017 од 10.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/10 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=907 tpl=filebrowser /]
53.

05-351-409/2017 од 10.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5274 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=906 tpl=filebrowser /]
52.

05-351-413/2017 од 08.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 800/1 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=904 tpl=filebrowser /]
51.

05-351-405/2017 од 06.11.2017

Изградња монтажно- бетонске трафо станице 20/0,4 кВ за дом здравља Кула, на к.п. 4221/2 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=903 tpl=filebrowser /]
50.

05-351-408/2017 од 07.11.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 539 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=902 tpl=filebrowser /]
49.

05-351-397/2017 од 30.10.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1425/2 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=888 tpl=filebrowser /]
48.

05-351-381/2017 од 18.10.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 461 к.о. Липар [wpfilebase tag=file id=881 tpl=filebrowser /]
47.

05-351-385/2017 од 18.10.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 857   к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=880 tpl=filebrowser /]
46.

05-351-361/2017 од 10.10.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 421   к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=871 tpl=filebrowser /]
45.

05-351-358/2017 од 10.10.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2561/3 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=870 tpl=filebrowser /]
44.

05-351-349/2017 од 04.10.2017

Изградња стубне трафо станице 20/0,4 кВ Липарски пут на к.п. 7028/4 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=865 tpl=filebrowser /]
43.

05-351-347/2017 од 03.10.2017

Изградња средњенапонског 20кВ прикључног вода за СТС 20/04 кВ Цомфорт стyле на к.п. 7604 И др. к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=864 tpl=filebrowser /]
42.

05-351-348/2017 од 02.10.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/43 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=858 tpl=filebrowser /]
41.

05-351-341/2017 од 28.09.2017

Инвестиционо одржавање објекта ОШ Иса Бајић на к.п. 2834/3 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=854 tpl=filebrowser /]
40.

05-351-338/2017 од 29.09.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 557 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=851 tpl=filebrowser /]
39.

05-351-337/2017 од 29.09.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5389/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=850 tpl=filebrowser /]
38.

05-351-336/2017 од 28.09.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2327 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=849 tpl=filebrowser /]
37.

05-351-335/2017 од 28.09.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1770 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=848 tpl=filebrowser /]
36.

05-351-326/2017 од 26.09.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3031 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=845 tpl=filebrowser /]
35.

05-351-334/2017 од 25.09.2017

Санација и адаптација спортске сале у Црвенки на к.п. 3067 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=844 tpl=filebrowser /]
34.

05-351-318/2017 од 11.09.2017

Изградња стубне трафостанице 20/0,4 кВ и трофазног прикључења бунара на к.п. 7604 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=834 tpl=filebrowser /]
33.

05-351-292/2017 од 22.08.2017 год

Санација верског објекта на к.п. 1711 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=804 tpl=filebrowser /]
32.

05-351-282/2017 од 11.08.2017 год

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1919/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=799 tpl=filebrowser /]
31.

05-351-269/2017 од 07.08.2017 год

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/31 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=794 tpl=filebrowser /]
30.

05-351-257/2017 од 28.07.2017 год

Изградња трафо станице 20/0,4 кВ са КНН водовима на к.п. 9059 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=786 tpl=filebrowser /]
29.

 05-351-249/2017 од 27.07.2017 год

Изградња стубне трафо станице 20/0,4 кВ на к.п. 7028/4 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=785 tpl=filebrowser /]
28.

05-351-251/2017 од 26.07.2017

Санација постојеће хидрантске мреже на к.п. 4390/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=783 tpl=filebrowser /]
27.

05-351-237/2017 од 21.07.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1224 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=776 tpl=filebrowser /]
26.

05-351-211/2017 од 26.06.2017

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2201/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=729 tpl=filebrowser /]
25.

05-351-206/2017 од 22.06.2017.

Изградња надстрешнице за смештај пољ. механизације , на к.п. 1778/3 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=728 tpl=filebrowser /]
24.

05-351-189/2017 од 08.06.2017 . 

Изградња стубне трафостанице 20/0,4 кВ “Фарма“ са нн кабловским разводом на к.п. број 8182/1 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=712 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-188/2017 од 09.06.2017 . Изградња средњенапонског прикључка стубне трафостанице 20/0,4 кВ “Фарма“ и челичног решеткастог стуба ДВ 20 кВ и 20 кВ надземног прикључног вода на к.п. број 8182/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=711 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-176/2017 од 25.05.2017 год Изградња објекта за смештај помоћне механизације на к.п. 955 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=697 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-172/2017 од 19.05.2017 год Изградња помоћног објекта , на к.п. 78 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=695 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-155/2017 од 11.05.2017 год Изградња јавне расвете  у ул. Орос габра у Руском Крстуру, на к.п. 3377  к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=686 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-134/2017 од 24.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3185  к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=657 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-129/2017 од 20.04.2017 год Прикључак на дистрибутивни гасовод са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3143/8  к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=652 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-120/2017 од 12.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1296  к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=644 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-112/2017 од 10.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за зграду цултуре-позориште на к.п. 4230/4  к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=641 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-111/2017 од 07.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2699 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=637 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-103/2017 од 06.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1993/4  к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=634 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-104/2017 од 06.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2550  к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=633 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-101/2017 од 05.04.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 116/3  к.о. Липар [wpfilebase tag=file id=632 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-81/2017 од 28.03.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за пословни објекат на к.п. 676 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=616 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-76/2017 од 20.03.2017 год Економски објекат- хангар за смештај пољ. механизације на к.п. 2816 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=553 tpl=filebrowser /]
09. 05-351-57/2017 од 13.03.2017 год Реконструкција и пренамена из стамбеног у пословни објекат на к.п. 2946 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=544 tpl=filebrowser /]
08. 05-351-59/2017 од 09.03.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/40 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=538 tpl=filebrowser /]
07. 05-351-56/2017 од 08.03.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3186/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=537 tpl=filebrowser /]
06. 05-351-52/2017 од 03.03.2017 год Решење за изградњу помоћног објекта на к.п. 2693 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=533 tpl=filebrowser /]
05. 05-351-51/2017 од 03.03.2017 год Решење за изградњу помоћног објекта на к.п. 821 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=532 tpl=filebrowser /]
04. 05-351-48/2017 од 28.02.2017 год Решење за адаптацију зграде намењене трговини на к.п. 1514/2 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=531 tpl=filebrowser /]
03. 05-351-23/2017 од 02.02.2017 год Реконструкција и промена намене из стамбеног у пословни простор на к.п. 3105 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=517 tpl=filebrowser /]
02. 05-351-26/2017 од 01.02.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 810/20 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=514 tpl=filebrowser /]
01. 05-351-8/2017 од 20.01.2017 год Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1698 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=504 tpl=filebrowser /]

 


Решења за 2016. год.

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор – преузимање
55. 05-351-361/2016 од 30.12.2016 год
Изградња надстрешнице за смештај пољ.механизације на к.п. број 1778/3 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=495 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-357/2016 од 29.12.2016 год
Изградња помоћног објекта на к.п. број 3198 И 3199 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=494 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-356/2016 од 28.12.2016 год
Промена намене и реконструкција у ауто школу на к.п. број 5787 и 5795/1 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=491 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-348/2016 од 27.12.2016 год
Изградња семафора на углу улица Вељка Влаховића и 16 дивизије
Кула [wpfilebase tag=file id=489 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-342/2016 од 23.12.2016 год
Изградња економског објекта за смештај пољ.механизације на к.п. 4314 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=485 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-336/2016 од 15.12.2016 год
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2127/4 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=477 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-325/2016 од 09.12.2016 год
Решења о објекту за смештај пољ.механизације на к.п. 3527 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=472 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-321/2016 од 08.12.2016 год
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3575 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=470 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-312/2016 од 30.11.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.7640 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=461 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-304/2016 од 22.11.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.590 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=457 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-298/2016 од 21.11.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.2028 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=453 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-286/2016 од 17.11.2016 год.
Изградња објекта за смештај механизације на к.п. 9059 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=446 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-285/2016 од 15.11.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.1140/5 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=438 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-284/2016 од 15.11.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.717 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=437 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-281/2016 од 14.11.2016 год.
Измена решења за изградњу економског објекта- надстрешницу за смештај пољ. механизације на к.п. 2982 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=212 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-278/2016 од 09.11.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на к.п. 4388 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=434 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-265/2016 од 01.11.2016 год.
За изградњу економског објекта- надстрешницу за смештај пољ. механизације са КМРС на к.п. 791 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=427 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-257/2016 од 20.10.2016 год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на к.п. 1309/3 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=419 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-255/2016 од 14.10.2016 год.
Измена решења за изградњу помоћног објекта на к.п. 1971 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=417 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-252/2016 od 07.10.2016 год.
Постављање локалних подземних водова електронских комуникација у улици Јосипа Крамера
Кула [wpfilebase tag=file id=414 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-224/2016 od 21.09.2016 год.
Реконструкција и проширење дела пута Л-416, Црвенка-Нова Црвенка-Дубока
Црвенка [wpfilebase tag=file id=404 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-226/2016 od 21.09.2016 год
Увођење гасних инсталација у стамбени објекат   на к.п. 1829  к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=403 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-220/2016 od 14.09.2016 god.
Изградња бунара Б-1 на к.п. 9059 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=397 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-188/2016 od 30.08.2016 god.
Изградња помоћног објекта на к.п. 583 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=358 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-187/2016 od 25.08.2016 god.
Постављање надземног прикључног вода 20 Кв, на к.п. 8949/1 и 5486 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=352 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-186/2016 od 25.08.2016 god.
Санација и пренамена из стамбеног у пословни објекат , на к.п. 3105 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=351 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-179/2016 od 18.08.2016. Уградња унтрашњих гасних инсталација са прикључком на к.п. 2980 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=341 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-164/2016 od 08.08.2016. Изградња помоћног објекта П+0, на к.п. 1971 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=336 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-155/2016 од 27.07.2016. Изградња економског објекта за смештај пољ. механизације  на к.п.2982 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=212 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-156/2016 од 27.07.2016. Гасни прикључак са КМРС и унутрашње гасне инсталације на к.п. 2852 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=207 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-157/2016 од 26.07.2016. Постављање двоструког, прикључног 20 кв  кабловског вода на к.п. 9059 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=203 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-139/2016 од 15.07.2016. Ехтра ауто за реконструкцију дела пословног објекта на к.п. 2831/3 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=194 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-127/2016 од 30.06.2016. Каблирање  СН И НН мреже у делу улице Јосипа Крамера на к.п.5912 И 5802 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=202 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-118/2016 од 24.06.2016. Гасни прикључак за стамбени објекат  на к.п. 8526  к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=211 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-93/2016
од 06.06.2016
Помоћни објекат Сивац [wpfilebase tag=file id=204 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-87/2016
од 01.06.2016.
Економски објекат – надстрешница за смештај пољ. механизације и надстрешнице за тов јунади до 20 комада Кула [wpfilebase tag=file id=196 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-79/2016
од 19.05.2016.
Економски објекат – надстрешница
за смештај пољ. механизације
Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=210 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-76/2016
од 16.05.2016.
Економски објекат –
надстрешница за смештај пољ. механизације
Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=197 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-64/2016
од 12.05.2016.
Изградња оптичког кабла ТКЦ Кула Кула [wpfilebase tag=file id=206 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-69/2016
од 11.05.2016.
Помоћни објекат на к.п. 1411 Сивац [wpfilebase tag=file id=213 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-57/2016
од 18.04.2016.
Адаптација постојеће зграде у Сивцу Сивац [wpfilebase tag=file id=215 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-44/2016
од 31.03.2016.
Инвестиционо одржавање електроенергетских инсталација
у спортској хали Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=191 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-8/2016
од 01.02.2016.
Надстрешница за пољ. механизацију Сивац [wpfilebase tag=file id=205 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-216/2015
од 8.01.2016.
Изградња прикључка на дистрибутивну
гасну мрежу
Кула [wpfilebase tag=file id=193 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-213/2015
од 11.01.2016.
Изградња јавне расвете саобраћајница у рад.зони Кула [wpfilebase tag=file id=209 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-209/2015
од 30.12.2015.
Рекон. Јавне расвете у ул. Јосипа Крамера Кула [wpfilebase tag=file id=190 tpl=filebrowser /]
9. 05-351-203/2015
од 28.12.2015.
Гасна Инсталација Кула [wpfilebase tag=file id=195 tpl=filebrowser /]
8. 05-351-191/2015
од 09.12.2015.
Помоћни објекат П+0 Кула [wpfilebase tag=file id=208 tpl=filebrowser /]
7. 05-351-190/2015
Од 08.12.2015.
Реконст. и пренамена стамбеног дела
Црвенка [wpfilebase tag=file id=198 tpl=filebrowser /]
6. 05-351-187/2015
од 30.11.2015.
Гасна инсталација Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=200 tpl=filebrowser /]
5. 05-351-183/2015
од 25.11.2015.
Гасна инсталација Сивац [wpfilebase tag=file id=192 tpl=filebrowser /]
4. 05-351-182/2015
од 25.11.2015.
Гасна инсталација Кула [wpfilebase tag=file id=201 tpl=filebrowser /]
3. 05-351-181/2015
од 24.11.2015.
Гасна инсталација Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=214 tpl=filebrowser /]
2. 05-351-181/2015 од 24.11.2015. Гасна инсталација Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=216 tpl=filebrowser /]
1. 05-351-171/2015 од 16.11.2015.  Стубна трансформаторска станица СТС 20/0,4 кв  Црвенка  [wpfilebase tag=file id=22 tpl=filebrowser /]