Решења по члану 145.

Решења по члану 145. за 2021. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
196. 05-351-558/2021
од 16.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2388 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Јагица Никола Јагица Никола (94.3 KiB)
195. 05-351-557/2021
од 16.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 678 к.о. Липар

Липар Icon of Рубежић Милован Рубежић Милован (51.2 KiB)
194. 05-351-554/2021
од 16.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3869 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Исаковић Мирјана Исаковић Мирјана (51.4 KiB)
193. 05-351-553/2021
од 16.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2117 к.о. Сивац

Сивац Icon of Јекнић Небојша Јекнић Небојша (51.2 KiB)
192. 05-351-552/2021
од 15.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1981 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Будински Ксенија Будински Ксенија (51.6 KiB)
191. 05-351-541/2021
од 15.09.2021. год.

За изградњу атмосферске и доградњу фекалне канализационе мреже са српном станицом у индустријској зони на к.п. 9108/1, 9108/3, 9107/2, 9107/5, 9107/23, 9107/26, 9699, 9828 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (60.7 KiB)
190. 05-351-548/2021
од 15.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4640 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Пупавац Предраг Пупавац Предраг (51.5 KiB)
189. 05-351-547/2021
од 14.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2442 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Баровић Миодраг Баровић Миодраг (51.3 KiB)
188. 05-351-546/2021
од 14.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 240 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Шћепановић Рајко Шћепановић Рајко (51.5 KiB)
187. 05-351-544/2021
од 09.09.2021. год.

За извођење радова за изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат к.п. 4405 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Тришић Зоран Тришић Зоран (51.6 KiB)
186. 05-351-532/2021
од 10.09.2021. год.

За извођење радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту ОШ ”Вук Караџић” Црвенка к.п. 2429/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of АП Војводина АП Војводина (64.1 KiB)
185. 05-351-521/2021
од 09.09.2021. год.

За постављање кабловског вода 20 кв од СТС ”Пијаца” до МБТС ”Соња Мариковић” к.о. 5887/4, 5916,5914,5917,3902/2 к.о. Кула

Кула Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (60.4 KiB)
184. 05-351-532/2021
од 10.09.2021. год.

За извођење радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту ОШ ”Вук Караџић” Црвенка к.п. 2429/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of АП Војводина АП Војводина (64.1 KiB)
183. 05-351-531/2021
од 09.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2249/1 к.о. Кула

Кула Icon of Милошевић Срђан Милошевић Срђан (51.3 KiB)
182. 05-351-530/2021
од 09.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3033 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Иванковић Снежана Иванковић Снежана (51.3 KiB)
181. 05-351-529/2021
од 08.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1409 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Звонко Нађ Звонко (51.2 KiB)
180. 05-351-527/2021
од 07.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137/4 к.о. Кула

Кула Icon of Балог Золтан Балог Золтан (51.5 KiB)
179. 05-351-525/2021
од 07.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2058 к.о. Сивац

Сивац Icon of Мандић Вукман Мандић Вукман (35.1 KiB)
178. 05-351-528/2021
од 08.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 463/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Орос Салаг Маргита Орос Салаг Маргита (51.5 KiB)
177. 05-351-524/2021
од 07.09.2021. год.

За извођење радова на основу усаглашеног захтева за реконструкцију и пренамену дела зграде основног образовања к.п. 2953 к.о. Сивац

Сивац Icon of АП Војводина АП Војводина (49.8 KiB)
176. 05-351-515/2021
од 02.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1805 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Рац Јанко Рац Јанко (51.6 KiB)
175. 05-351-520/2021
од 02.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2058 к.о. Сивац

Сивац Icon of Мандић Вукман Мандић Вукман (51.0 KiB)
174. 05-351-514/2021
од 02.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 552/2 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Мештар Миодраг Мештар Миодраг (51.5 KiB)
173. 05-351-518/2021
од 01.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1555 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сопка Дејан Сопка Дејан (51.2 KiB)
172. 05-351-517/2021
од 31.08.2021. год.

За извођење радова на објекту за чување и сладиштење воћа и поврћа на к.п. 685/6 к.о. Кула

Кула Icon of Ново плус доо Ново плус доо (61.4 KiB)
171. 05-351-507/2021
од 31.08.2021. год.

За изградњу настрешнице за пољопривредне машине П+0 к.п. 116 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Џуџар Михал Џуџар Михал (57.4 KiB)
170. 05-351-513/2021
од 31.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п 533 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Булатовић Аурелија Булатовић Аурелија (51.5 KiB)
169. 05-351-512/2021
од 30.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п 1146/43 к.о. Кула

Кула Icon of Јечменица Добривој Јечменица Добривој (51.5 KiB)
168. 05-351-511/2021
од 30.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1038/6 к.о. Кула

Кула Icon of Бјелић Михајло Бјелић Михајло (51.6 KiB)
167. 05-351-496/2021
од 27.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2160 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Лацко Јоаким Лацко Јоаким (51.4 KiB)
166. 05-351-495/2021
од 26.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1162/3 к.о. Кула

Кула Icon of Вораз Драгиња Вораз Драгиња (51.6 KiB)
165. 05-351-506/2021
од 26.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2239 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Пецник Аранка Пецник Аранка (35.4 KiB)
164. 05-351-504/2021
од 25.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2239 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Пецник Аранка Пецник Аранка (89.2 KiB)
163. 05-351-493/2021
од 24.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4041 к.о. Кула

Кула Icon of Сапун Јозо Сапун Јозо (51.2 KiB)
162. 05-351-492/2021
од 23.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 254 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Козомора Милан Козомора Милан (51.2 KiB)
161. 05-351-491/2021
од 23.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4000/1 к.о. Кула

Кула Icon of Ракетић Марија Ракетић Марија (51.2 KiB)
160. 05-351-484/2021
од 24.08.2021. год.

За постављање надземних водова 20 кв на к.п. 2867 к.о. Липар

Липар Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (54.2 KiB)
159. 05-351-483/2021
од 20.08.2021. год.

За изградњу стубне трансформаторске станице и део електродистрибутивне мрже на к.п. 2867 к.о. Липар

Липар Icon of Inter food Inter food (57.0 KiB)
158. 05-351-481/2021
од 20.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/43 к.о. Кула

Кула Icon of Тепић Перса Тепић Перса (51.4 KiB)
158. 05-351-481/2021
од 20.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/43 к.о. Кула

Кула Icon of Тепић Перса Тепић Перса (51.4 KiB)
157. 05-351-476/2021
од 18.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 556  к.о. Кула

Кула Icon of Међедовић Љиљана Међедовић Љиљана (60.1 KiB)
156. 05-351-468/2021
од 18.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 556  к.о. Кула

Кула Icon of Медојевић Весна Медојевић Весна (51.0 KiB)
155. 05-351-487/2021
од 18.08.2021. год.

За изградњу настрешнице за пољопривредне машина на к.п. 470/2 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Рабреновић Славојка и Горан Рабреновић Славојка и Горан (46.3 KiB)
154. 05-351-474/2021
од 16.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 844/29  к.о. Кула

Кула Icon of Карабасил Павле Карабасил Павле (94.8 KiB)
153. 05-351-427/2021
од 13.08.2021. год.

За извођење радова на реконструкцији индустриског објекта – привремене монтаже алфалтне базе на к.п. 7791/1 к.о. Кула

Кула Icon of Екстра - Ауто транспорт Екстра - Ауто транспорт (66.8 KiB)
152. 05-351-458/2021
од 13.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2648  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Маравић Бранко Маравић Бранко (51.3 KiB)
151. 05-351-448/2021
од 10.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3128 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Лукић Драган Лукић Драган (94.3 KiB)
150. 05-351-454/2021
од 05.08.2021. год.

За извођење радова на изградњи пољ. објекта – надстрешнице за пољ. машине, спратност П-0 на к.п. 470/2 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Рабреновић Славојка и Горан Рабреновић Славојка и Горан (58.0 KiB)
149. 05-351-437/2021
од 06.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3717 к.о. Сивац

Сивац Icon of Сувајџић Зорка Сувајџић Зорка (96.1 KiB)
148. 05-351-432/2021
од 05.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5337/1 к.о. Кула

Кула Icon of Тешовић Немања Тешовић Немања (95.7 KiB)
147. 05-351-434/2021
од 05.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3167 к.о. Сивац

Сивац Icon of Куцурски Радивој Куцурски Радивој (95.5 KiB)
146. 05-351-431/2021
од 05.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5115 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Хорњак Владимир Хорњак Владимир (96.4 KiB)
145. 05-351-436/2021
од 06.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5504 к.о. Кула

Кула Icon of Фараго Гордана Фараго Гордана (96.1 KiB)
144. 05-351-429/2021
од 29.07.2021. год.

За изградњу двоструког кабловског вода 20 кв за МБТС Севеплант на к.п. 9108/23 и 9107/24 к.о. Кула

Кула Icon of Електродистрибуција Електродистрибуција (59.4 KiB)
143. 05-351-394/2021
од 20.07.2021. год.

За изградњу помоћног објекта на к.п. 2141/9 к.о. Кула

Кула Icon of Јовановић Слободан Јовановић Слободан (106.2 KiB)
142. 05-351-426/2021
од 23.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2924/2 к.о. Кула

Кула Icon of Анђелић Милан Анђелић Милан (94.3 KiB)
141. 05-351-418/2021
од 22.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3851 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Дрча Винко Дрча Винко (94.0 KiB)
140. 05-351-421/2021
од 22.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2868 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Петровић Душан Петровић Душан (95.2 KiB)
139. 05-351-395/2021
од 20.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8823/2 к.о. Кула

Кула Icon of Боговоц Жељко Боговоц Жељко (93.8 KiB)
138. 05-351-402/2021
од 20.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3684 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ловрић Милош Ловрић Милош (94.1 KiB)
137. 05-351-399/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3666/30 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Личина Миленко Личина Миленко (94.2 KiB)
136. 05-351-397/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3089 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ланчушки Маја Ланчушки Маја (94.4 KiB)
135. 05-351-401/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1063 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бођанец Јулијан Бођанец Јулијан (93.8 KiB)
134. 05-351-384/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1240/4 к.о. Кула

Кула Icon of Ковач Вукица Ковач Вукица (94.5 KiB)
133. 05-351-381/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4205 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Сукур Драган Сукур Драган (94.3 KiB)
132. 05-351-376/2021
од 16.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/19 к.о. Кула

Кула Icon of Сабо Љиљана Сабо Љиљана (95.9 KiB)
131. 05-351-374/2021
од 16.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2382 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Колошњаји Михајло Колошњаји Михајло (95.5 KiB)
130. 05-351-375/2021
од 16.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 229 к.о. Сивац

Сивац Icon of Драгаш Митар Драгаш Митар (95.6 KiB)
129. 05-351-372/2021
од 15.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1913/19 к.о. Кула

Кула Icon of Петровић Милош Петровић Милош (95.2 KiB)
128. 05-351-371/2021
од 15.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2643 к.о. Сивац

Сивац Icon of Кљајевић Вукашин Кљајевић Вукашин (95.6 KiB)
127. 05-351-369/2021
од 15.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 549/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Славко Нађ Славко (94.9 KiB)
126. 05-351-370/2021
од 15.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 838 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Рамач Мирон Рамач Мирон (95.4 KiB)
125. 05-351-368/2021
од 14.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1471/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Дудаш Мирон Дудаш Мирон (95.8 KiB)
124. 05-351-367/2021
од 14.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1448 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Ковач Јанко Ковач Јанко (96.2 KiB)
123. 05-351-364/2021
од 14.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2109/1276/141 к.о. Кула

Кула Icon of Петковић Милутин Петковић Милутин (95.2 KiB)
122. 05-351-366/2021
од 14.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2656 к.о. Кула

Кула Icon of Ђумић Драган Ђумић Драган (95.9 KiB)
121. 05-351-363/2021
од 13.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 900/1 к.о. Кула

Кула Icon of Ковач Никола Ковач Никола (95.4 KiB)
120. 05-351-360/2021
од 12.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2109/1 к.о. Кула

Кула Icon of Лешчук Михајло Лешчук Михајло (95.8 KiB)
119. 05-351-359/2021
од 12.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/90 к.о. Кула

Кула Icon of Раичевић Петар Раичевић Петар (96.0 KiB)
118. 05-351-377/2021
од 09.07.2021. год.

За санацију спортског објекта на к.п. 1022 к.о. Липар

Липар Icon of СД Липар СД Липар (105.7 KiB)
117. 05-351-357/2021
од 12.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 901/1 к.о. Кула

Кула Icon of Тинтор Здравко Тинтор Здравко (95.3 KiB)
116. 05-351-356/2021
од 12.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1150/4 к.о. Кула

Кула Icon of Двожак Славко Двожак Славко (95.6 KiB)
115. 05-351-391/2021
од 09.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1577 к.о. Кула

Кула Icon of Гвозденовић Драгица Гвозденовић Драгица (94.3 KiB)
114. 05-351-355/2021
од 09.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4170 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Будимир Гордана Будимир Гордана (95.5 KiB)
113. 05-351-354/2021
од 09.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4042 к.о. Кула

Кула Icon of Сапун Јозо Сапун Јозо (94.8 KiB)
112. 05-351-352/2021
од 08.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137/5 к.о. Кула

Кула Icon of Рипчин Петар Рипчин Петар (95.3 KiB)
111. 05-351-353/2021
од 08.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1047 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Иванчевић Марија Иванчевић Марија (95.1 KiB)
110. 05-351-350/2021
од 08.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4419 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Пролић Љубомир Пролић Љубомир (95.6 KiB)
109. 05-351-351/2021
од 08.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3527 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Иванишевић Милан Иванишевић Милан (95.6 KiB)
108. 05-351-347/2021
од 07.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6985 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Мирко Нађ Мирко (95.0 KiB)
107. 05-351-349/2021
од 07.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2139 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Тијодоровић Миливоје Тијодоровић Миливоје (95.3 KiB)
106. 05-351-346/2021
од 07.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4566 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Баџа Драган Баџа Драган (95.9 KiB)
105. 05-351-378/2021
од 06.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3046 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ћосовић Момчило Ћосовић Момчило (95.4 KiB)
104. 05-351-339/2021
од 02.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8988/1 к.о. Кула

Кула Icon of Козак Иван Козак Иван (94.5 KiB)
103. 05-351-324/2021
од 01.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 236 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Крсмановић Драгоје Крсмановић Драгоје (96.5 KiB)
102. 05-351-323/2021
од 01.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 115/2 к.о. Нова Црвенка

Нова Црвенка Icon of Слијепчевић Угљеша Слијепчевић Угљеша (96.7 KiB)
101. 05-351-322/2021
од 29.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/47 к.о. Кула

Кула Icon of Опалић Дане Опалић Дане (95.0 KiB)
100. 05-351-321/2021
од 29.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5726 к.о. Кула

Кула Icon of Летвенчук Иван Летвенчук Иван (95.4 KiB)
99. 05-351-320/2021
од 29.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1138/9 к.о. Кула

Кула Icon of Летвенчук Михајло Летвенчук Михајло (95.4 KiB)
98. 05-351-312/2021
од 25.06.2021. год.

За изградњу МБТС са енергетским трансформатором на к.п. 9107/24 к.о. Кула

Кула Icon of Севеплант доо Севеплант доо (111.9 KiB)
97. 05-351-316/2021
од 28.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3865 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Полетановић Љубан Полетановић Љубан (94.8 KiB)
96. 05-351-305/2021
од 28.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4174 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Полетановић Стојан Полетановић Стојан (94.7 KiB)
95. 05-351-304/2021
од 25.06.2021. год.

За санацију атмосферске и фекалне канализације у Кули на к.п. 1436/1 и др. к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (100.9 KiB)
94. 05-351-314/2021
од 24.06.2021. год.

За изградњу фекалне канализације и црпну станицу у делу ул. Жарка Зрењанина у Црвенки на к.п. 4995 и 4996 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (105.2 KiB)
93. 05-351-290/2021
од 21.06.2021. год.

За изградњу станице за вагу на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (105.6 KiB)
92. 05-351-302/2021
од 24.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2015 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Виславски Леона Виславски Леона (95.7 KiB)
91. 05-351-301/2021
од 24.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1781 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Хајдук Звонимир Хајдук Звонимир (95.8 KiB)
90. 05-351-300/2021
од 23.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3878 к.о. Сивац

Сивац Icon of Тот Слободан Тот Слободан (94.9 KiB)
89. 05-351-299/2021
од 23.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2960 к.о. Сивац

Сивац Icon of Маџарев Милош Маџарев Милош (95.8 KiB)
88. 05-351-298/2021
од 23.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3187 к.о. Сивац

Сивац Icon of Мајски Милан Мајски Милан (95.0 KiB)
87. 05-351-291/2021
од 22.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/39  к.о. Кула

Кула Icon of Залар Дамир Залар Дамир (94.0 KiB)
86. 05-351-283/2021
од 22.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 621 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Варга Александар Варга Александар (95.3 KiB)
85. 05-351-282/2021
од 22.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1245 к.о. Сивац

Сивац Icon of Вајс Ибојка Вајс Ибојка (95.2 KiB)
84. 05-351-288/2021
од 18.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1245/8 к.о. Кула

Кула Icon of Тапавички Михајло Тапавички Михајло (116.1 KiB)
83. 05-351-281/2021
од 18.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1247 к.о. Сивац

Сивац Icon of Вајс Аранка Вајс Аранка (95.0 KiB)
82. 05-351-280/2021
од 18.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3877 к.о. Сивац

Сивац Icon of Тот Нада Тот Нада (95.6 KiB)
81. 05-351-279/2021
од 17.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 561 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Рехак Томислав Рехак Томислав (95.3 KiB)
80. 05-351-264/2021
од 16.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4509/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Предојевић Владимир Предојевић Владимир (94.4 KiB)
79. 05-351-254/2021
од 07.06.2021. год.

За санацију атмосферске и фекалне канализације на к.п. 1436/1 и др. к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (53.2 KiB)
78. 05-351-253/2021
од 04.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 235 к.о. Сивац

Сивац Icon of Живковић Драгић Живковић Драгић (115.9 KiB)
77. 05-351-251/2021
од 03.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 235 к.о. Сивац

Сивац Icon of Перуничић Зоран Перуничић Зоран (115.8 KiB)
76. 05-351-248/2021
од 03.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3334 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Крчмар Љубица Крчмар Љубица (97.9 KiB)
75. 05-351-184/2021
од 01.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2591 к.о. Сивац

Сивац Icon of Попов Душан Попов Душан (114.6 KiB)
74. 05-351-240/2021
од 31.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4477/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Тодоровић Марко Тодоровић Марко (97.9 KiB)
73. 05-351-236/2021
од 27.05.2021. год.

За замену азбестних цеви у Црвенки на к.п. 4980 и др. к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (77.0 KiB)
72. 05-351-244/2021
од 27.05.2021. год.

За адаптацију, реконструкцију и промену намене дела зграде у салон намештаја на к.п. 51/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Јоаким Чизмар ПР Јоаким Чизмар ПР (73.0 KiB)
71. 05-351-229/2021
од 19.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 418/1 к.о. Кула

Руски Крстур Icon of Варга Јанко Варга Јанко (95.0 KiB)
70. 05-351-223/2021
од 18.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 729/2 к.о. Кула

Кула Icon of Живковић Предраг Живковић Предраг (94.7 KiB)
69. 05-351-220/2021
од 18.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 682 к.о. Липар

Липар Icon of Јарамаз Јован Јарамаз Јован (94.6 KiB)
68. 05-351-209/2021
од 14.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 126 к.о. Липар

Липар Icon of Ковач Брако Ковач Брако (94.6 KiB)
67. 05-351-206/2021
од 12.05.2021. год.

За изградњу система видео надзора на к.п. 3361/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (72.1 KiB)
66. 05-351-202/2021
од 11.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 200  к.о. Сивац

Сивац Icon of Стијеповић Милорад Стијеповић Милорад (94.3 KiB)
65. 05-351-201/2021
од 11.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1071/16  к.о. Липар

Липар Icon of Боговац Милорад Боговац Милорад (94.7 KiB)
64. 05-351-210/2021
од 11.05.2021. год.

За реконструкцију дела стамбеног објекта на к.п. 4603/1 к.о. Кула

Кула Icon of Кесић Дарко Кесић Дарко (104.6 KiB)
63. 05-351-172/2021
од 26.04.2021. год.

За изградњу прикључка са ОММ и подземног НН кабловског вода за прикључење пословног објекта на к.п. 1273/1 и др. к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (103.3 KiB)
62. 05-351-171/2021
од 26.04.2021. год.

За изградњу подземног НН кабловског вода за прикључење пословног објекта на к.п. 1273/1 и др. к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of РЕН РЕН (104.4 KiB)
61. 05-351-184/2021
од 26.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5776/1  к.о. Кула

Кула Icon of Катић Илија Катић Илија (94.1 KiB)
60. 05-351-181/2021
од 23.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1578  к.о. Кула

Кула Icon of Паланачки Петар Паланачки Петар (95.6 KiB)
59. 05-351-179/2021
од 23.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1695/2  к.о. Кула

Кула Icon of Ђуровић Срђан Ђуровић Срђан (94.2 KiB)
58. 05-351-177/2021
од 22.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4492  к.о. Кула

Кула Icon of Вујновић Милош Вујновић Милош (95.1 KiB)
57. 05-351-176/2021
од 22.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 653/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Дудаш Јоаким Дудаш Јоаким (95.4 KiB)
56. 05-351-178/2021
од 21.04.2021. год.

За реконстр. и промену намене у објекат за смештај пољопривредних производа на к.п. 51/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Јоаким Чизмар ПР Изглед Јоаким Чизмар ПР Изглед (70.4 KiB)
55. 05-351-165/2021
од 21.04.2021. год.

За реконструкцију погона хемијске припреме воде на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (113.0 KiB)
54. 05-351-182/2021
од 21.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4730  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Васић Здравко Васић Здравко (95.3 KiB)
53. 05-351-175/2021
од 21.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1281  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Варга Мирослав Варга Мирослав (95.2 KiB)
52. 05-351-174/2021
од 21.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 881/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Рамач Елемир Рамач Елемир (95.5 KiB)
51. 05-351-173/2021
од 19.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1404  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Катона Јанко Катона Јанко (95.1 KiB)
50. 05-351-168/2021
од 16.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3524  к.о. Сивац

Сивац Icon of Јокић Стеван Јокић Стеван (94.6 KiB)
49. 05-351-164/2021
од 15.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2162  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Папуга Јоаким Папуга Јоаким (95.2 KiB)
48. 05-351-163/2021
од 15.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 876   к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Еделински Сања Еделински Сања (95.6 KiB)
47. 05-351-162/2021
од 14.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 212/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of Мрдак Марија Мрдак Марија (95.0 KiB)
46. 05-351-161/2021
од 13.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2536/3 к.о. Кула

Кула Icon of Станик Катица Станик Катица (95.4 KiB)
45. 05-351-160/2021
од 12.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2832 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Чордаш Јожеф Чордаш Јожеф (96.3 KiB)
44. 05-351-153/2021
од 08.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2322 к.о. Кула

Кула Icon of Козар Никола Козар Никола (95.4 KiB)
43. 05-351-151/2021
од 06.04.2021. год.

За реконструкцију и промену намене у складиште воћа и поврћа на к.п. 685/3 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ново плус доо Ново плус доо (132.2 KiB)
42. 05-351-147/2021
од 05.04.2021. год.

За изградњу система даљинског надзора и управљања пост. водоводног система на к.п. 1279/4  и др. к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (115.4 KiB)
41. 05-351-145/2021
од 31.03.2021. год.

За изградњу система даљинског надзора и управљања пост. водоводног система на к.п. 1737 и др. к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (113.4 KiB)
40. 05-351-138/2021
од 31.03.2021. год.

За изградњу трибина са надстрешицом на к.п. 3210 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (99.1 KiB)
39. 05-351-133/2021
од 25.03.2021. год.

За изградњу радио базне станице у Кули на к.п. 3431/3 к.о. Кула

Кула Icon of ВИП мобиле ВИП мобиле (76.2 KiB)
38. 05-351-123/2021
од 19.03.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5461 к.о. Кула

Кула Icon of Хрубења Томислав Хрубења Томислав (100.7 KiB)
37. 05-351-115/2021
од 12.03.2021. год.

За изградњу система даљинског надзора и управљање пост. водоводног система на к.п. 5926 и др. к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (114.9 KiB)
36. 05-351-122/2021
од 12.03.2021. год.

За изградњу система даљинског надзора и управљање пост. водоводног система на к.п. 4952/11 и др. к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (115.0 KiB)
35. 05-351-108/2021
од 10.03.2021. год.

За реконструкцију дела атмосферског канала и пропуста и др. к.п. 3351 и 276/3 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (106.4 KiB)
34. 05-351-105/2021
од 08.03.2021. год.

За изградњу станице за вагу на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (103.3 KiB)
33. 05-351-103/2021
од 04.03.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 428/2 к.о. Кула

Кула Icon of Василик Митар Василик Митар (97.3 KiB)
32. 05-351-94/2021
од 25.02.2021. год.

За замену азбестних цеви у ул. Маршала Тита у Црвенки на к.п. 3618 и 3619 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (103.3 KiB)
31. 05-351-89/2021
од 23.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5483 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Салак Јоаким Јулијан Салак Јоаким Јулијан (97.0 KiB)
30. 05-351-77/2021
од 12.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/37 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Фержа Петра Фержа Петра (97.2 KiB)
29. 05-351-76/2021
од 12.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 727 к.о. Кула

Кула Icon of Гргурић Маријан Гргурић Маријан (96.9 KiB)
28. 05-351-70/2021
од 11.02.2021. год.

За замену азбестних цеви у ул. М.Тита у Кули на к.п. 5887/4 и 5887/5 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (70.9 KiB)
27. 05-351-79/2021
од 11.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3311 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Комазец Љиљана Комазец Љиљана (96.8 KiB)
26. 05-351-69/2021
од 09.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 194/1 к.о. Кула

Кула Icon of Зарић Милан Зарић Милан (97.4 KiB)
25. 05-351-65/2021
од 04.02.2021. год.

За реконструкцију котларнице и уградња унутрашње гасне инсталације у згради ОШ Петефи бригада на к.п. 4390/1 к.о. Кула

Кула Icon of Рапублика Србија Рапублика Србија (110.6 KiB)
24. 05-351-58/2021
од 04.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2003 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Паплацко Злата Паплацко Злата (95.5 KiB)
23. 05-351-56/2021
од 04.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2437 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Пушица Његош Пушица Његош (97.3 KiB)
22. 05-351-57/2021
од 04.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4657 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Харди Златица Харди Златица (96.3 KiB)
21. 05-351-52/2021
од 03.02.2021. год.

За замену азбестних цеви у Крушчићу у улици Доже Ђерђе, Новака Пејчића и др. на к.п. 1383 и др. к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (75.5 KiB)
20. 05-351-47/2021
од 28.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3085 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Мартинов Евица Мартинов Евица (96.6 KiB)
19. 05-351-48/2021
од 28.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3529 к.о. Сивац

Сивац Icon of Рајић Немања Рајић Немања (96.9 KiB)
18. 05-351-43/2021
од 25.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3533 к.о. Сивац

Сивац Icon of Каназир Наташа Каназир Наташа (94.9 KiB)
17. 05-351-31/2021
од 21.01.2021. год.

Замена азбестних ци за део улице Маршала Тита и Вељка Влаховића у Кули на к.п. 9931/1 и др. к.о. Кула

Kula Icon of Општина Кула Општина Кула (67.5 KiB)
16. 05-351-30/2021
од 21.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 790/1 к.о. Kula

Kula Icon of Жирош Сопка Татјана Жирош Сопка Татјана (97.9 KiB)
15. 05-351-22/2021
од 18.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2284 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Латиновић Миодраг Латиновић Миодраг (96.7 KiB)
14. 05-351-20/2021
од 18.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4246 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ковачевић Милорад Ковачевић Милорад (95.6 KiB)
13. 05-351-25/2021
од 18.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3840 к.о. Кула

Кула Icon of Цицмил Радоман Цицмил Радоман (95.8 KiB)
12. 05-351-15/2021
од 15.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2911/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Делић Добрила Делић Добрила (97.5 KiB)
11. 05-351-11/2021
од 15.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 31 к.о. Сивац

Сивац Icon of Голубовић Радомир Голубовић Радомир (96.5 KiB)
10. 05-351-13/2021
од 14.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3170 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Матић Вељко Матић Вељко (96.1 KiB)
09. 05-351-13/2021
од 14.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3040 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Љумовић Даница Љумовић Даница (97.6 KiB)
08. 05-351-12/2021
од 14.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2744 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Медурић Стеван Медурић Стеван (97.8 KiB)
07. 05-351-14/2021
од 14.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2973 к.о. Сивац

Сивац Icon of Калић Срђан Калић Срђан (96.7 KiB)
06. 05-351-3/2021
од 11.01.2021. год.

За замену азбестних цеви у улицама Братства и Јединства и Вука Караџића у Кули на к.п. 5926 и 5901/2 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (74.5 KiB)
05. 05-351-8/2021
од 12.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 698/2 к.о. Липар

Кула Icon of Зракић Тихомир Зракић Тихомир (95.7 KiB)
04. 05-351-9/2021
од 12.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 572  к.о. Кула

Кула Icon of Баждар Милан Баждар Милан (95.7 KiB)
03. 05-351-6/2021
од 11.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1215/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Рехак Борис Рехак Борис (96.0 KiB)
02. 05-351-4/2021
од 06.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2043  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Захорјански Хелена Захорјански Хелена (98.3 KiB)
01. 05-351-5/2021
од 06.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2181/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Рехак Марија Рехак Марија (96.6 KiB)

 

Решења по члану 145. за 2020. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
244. 05-351-713/2020
од 31.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/8  к.о. Кула

Кула Icon of Рељић Јован Рељић Јован (97.3 KiB)
243. 05-351-711/2020
од 30.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 961  к.о. Сивац

Сивац Icon of Комазец Предраг Комазец Предраг (96.9 KiB)
242. 05-351-706/2020
од 30.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за пословни објекат на к.п. 870/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Стамески Мирче Стамески Мирче (98.0 KiB)
241. 05-351-657/2020
од 08.12.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Кули у деловима улица ЈНА, Матије Гупца и Петефи Шандора на к.п. 2244 и др. к.о. Кула

Кула Icon of Данилов Љиљана Данилов Љиљана (94.5 KiB)
240. 05-351-692/2020
од 23.12.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Кули у деловима улица ЈНА, Матије Гупца и Петефи Шандора на к.п. 5928 и др. к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (75.4 KiB)
239. 05-351-687/2020
од 16.12.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Црвенки у улици Лењинова и Саве Ковачевића на к.п. 4930 и др. к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (66.6 KiB)
238. 05-351-684/2020
од 15.12.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Крушчићу на к.п. 1368 и др. к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (74.0 KiB)
237. 05-351-671/2020
од 14.12.2020. год.

Изградња виноградарске кућице на к.п. 7928 к.о. Кула

Кула Icon of Арваји Александар и Светлана Арваји Александар и Светлана (72.1 KiB)
236. 05-351-675/2020
од 11.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1443  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Сабо Петар Сабо Петар (97.1 KiB)
235. 05-351-676/2020
од 11.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/17  к.о. Кула

Кула Icon of Латиновић Гојко Латиновић Гојко (97.4 KiB)
234. 05-351-663/2020
од 06.12.2020. год.

Изградња система даљинског управљања и надзора постојећег водовода на к.п. 9000 и 8997 к.о. Сивац

Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (66.9 KiB)
233. 05-351-656/2020
од 04.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/20  к.о. Кула

Кула Icon of Гребер Никола Гребер Никола (96.3 KiB)
232. 05-351-662/2020
од 04.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/48  к.о. Кула

Кула Icon of Бјелајац Милан Бјелајац Милан (97.3 KiB)
231. 05-351-661/2020
од 04.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3275  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Станковић Милош Станковић Милош (98.0 KiB)
230. 05-351-668/2020
од 04.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2624  к.о. Сивац

Сивац Icon of Калић Јованка Калић Јованка (95.8 KiB)
229. 05-351-659/2020
од 03.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2371  к.о. Сивац

Сивац Icon of Сувајџић Синиша Сувајџић Синиша (112.5 KiB)
228. 05-351-658/2020
од 02.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3190  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Свитлица Драган Свитлица Драган (96.5 KiB)
227. 05-351-653/2020
од 02.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2243  к.о. Сивац

Сивац Icon of Јовановић Владимир Јовановић Владимир (95.6 KiB)
226. 05-351-652/2020
од 02.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8540/1  к.о. Сивац

Сивац Icon of Јоксимовић Радојица Јоксимовић Радојица (97.0 KiB)
225. 05-351-651/2020
од 30.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 615/6  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Јанковић Љубомир Јанковић Љубомир (96.5 KiB)
224. 05-351-643/2020
од 26.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2011 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Тунгуз Жарко Тунгуз Жарко (96.1 KiB)
223. 05-351-640/2020
од 26.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 599/1 i 560/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ћосовић Софија Ћосовић Софија (97.3 KiB)
222. 05-351-641/2020
од 26.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 906 к.о. Липар

Липар Icon of Ковач Лука Ковач Лука (96.5 KiB)
221. 05-351-642/2020
од 26.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 669 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Берег Владимир Берег Владимир (96.1 KiB)
220. 05-351-636/2020
од 25.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1416 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Међеши Олена Међеши Олена (96.5 KiB)
219. 05-351-629/2020
од 23.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 787/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Јањушевић Славица Јањушевић Славица (96.2 KiB)
218. 05-351-616/2020
од 20.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1380 к.о. Кула

Кула Icon of Гргурић Смиља Гргурић Смиља (96.8 KiB)
217. 05-351-615/2020
од 19.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1693 к.о. Сивац

Сивац Icon of Пејин Петар Пејин Петар (96.6 KiB)
216. 05-351-617/2020
од 19.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2514 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Милановић Предраг Милановић Предраг (97.3 KiB)
215. 05-351-625/2020
од 17.11.2020. год.

Изградња прикључног електро кабловског вода на к.п. 5787, 5908 и 2832 к.о. Кула

Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (80.9 KiB)
214. 05-351-618/2020
од 17.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 657/1 к.о. Кула

Кула Icon of Чапко Бојан Чапко Бојан (197.4 KiB)
213. 05-351-613/2020
од 17.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/13 к.о. Кула

Кула Icon of Селић Радомир Селић Радомир (96.1 KiB)
212. 05-351-612/2020
од 17.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3378 к.о. Сивац

Сивац Icon of Игњатов Влада Игњатов Влада (96.3 KiB)
211. 05-351-614/2020
од 19.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/44 к.о. Кула

Кула Icon of Лаловић Гордана Лаловић Гордана (97.3 KiB)
210. 05-351-594/2020
од 09.11.2020. год.

Изградња светлосне сигнализације на укрштању улица Маршала Тита и Њигошеве на к.п. 4935/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (105.5 KiB)
209. 05-351-580/2020
од 16.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1849 к.о. Сивац

Сивац Icon of Коњевић Владан Коњевић Владан (97.0 KiB)
208. 05-351-579/2020
од 13.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 897/2  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Вуксановић Владимир Вуксановић Владимир (97.2 KiB)
207. 05-351-595/2020
од 13.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3767  к.о. Кула

Кула Icon of Вуковић Предраг Вуковић Предраг (96.0 KiB)
206. 05-351-560/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/23  к.о. Кула

Кула Icon of Шкопић Драган Шкопић Драган (97.5 KiB)
205. 05-351-584/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1427  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бођанец Михајло Бођанец Михајло (95.4 KiB)
204. 05-351-563/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1594/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Венчељовски Марија Венчељовски Марија (95.7 KiB)
203. 05-351-581/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1159  к.о. Сивац

Сивац Icon of Шаровић Верона Шаровић Верона (96.3 KiB)
202. 05-351-582/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1257  к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Санд Марија Санд Марија (96.0 KiB)
201. 05-351-558/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 464  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Бијелић Мирослав Бијелић Мирослав (97.2 KiB)
200. 05-351-564/2020
од 10.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 499/2  к.о. Кула

Кула Icon of Кукић Драгослава Кукић Драгослава (96.5 KiB)
199. 05-351-559/2020
од 09.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2478  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Анђелић Петар Анђелић Петар (97.5 KiB)
198. 05-351-555/2020
од 06.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4033  к.о. Сивац

Сивац Icon of Циврић Боривоје Циврић Боривоје (96.0 KiB)
197. 05-351-554/2020
од 06.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 214/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of Пољак Никола Пољак Никола (95.1 KiB)
196. 05-351-550/2020
од 06.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/36  к.о. Кула

Кула Icon of Секулић Вељко Секулић Вељко (95.5 KiB)
195. 05-351-552/2020
од 06.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4038  к.о. Кула

Кула Icon of Криваћевић Владимир Криваћевић Владимир (96.2 KiB)
194. 05-351-532/2020
од 05.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1253  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Пашо Јовген Пашо Јовген (95.7 KiB)
193. 05-351-547/2020
од 05.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 4173 и 4174 к.о. Кула

Кула Icon of Симуновић Душан Симуновић Душан (96.7 KiB)
192. 05-351-526/2020
од 05.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1273/4  к.о. Кула

Кула Icon of Ракочевић Милош Ракочевић Милош (96.6 KiB)
191. 05-351-533/2020
од 05.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5403  к.о. Кула

Кула Icon of Дудаш Сеги Тинда Дудаш Сеги Тинда (96.6 KiB)
190. 05-351-578/2020
од 04.11.2020. год.

Реконструкција дела пословне зграде на к.п. 2380/5 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Трбовић Предраг Трбовић Предраг (149.1 KiB)
189. 05-351-587/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени пословни објекат П+3 на к.п. 2800 к.о. Кула

Кула Icon of Спирала инвест доо Спирала инвест доо (78.9 KiB)
188. 05-351-531/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/59 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Папуга Златко Папуга Златко (70.0 KiB)
187. 05-351-527/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 179 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Ракочевић Мирко Ракочевић Мирко (96.8 KiB)
186. 05-351-585/2020
од 03.11.2020. год.

Изградња прикључног гасовода са регуационе станице на к.п. 2800 и 5911 к.о. Кула

Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (78.7 KiB)
185. 05-351-530/2020
од 03.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 900  к.о. Сивац

Сивац Icon of Виола Милорад Виола Милорад (111.8 KiB)
184. 05-351-568/2020
од 03.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1414/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Међеши Меланија Међеши Меланија (96.6 KiB)
183. 05-351-565/2020
од 29.10.2020. год.

Адаптација и енергетска санација пословног објекта на к.п. 2847/2 к.о. Кула

Кула Icon of Јоксовић Марија Јоксовић Марија (112.6 KiB)
182. 05-351-567/2020
од 29.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1139/7  к.о. Кула

Кула Icon of Заковић Стефан Заковић Стефан (96.1 KiB)
181. 05-351-557/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Боднар Маријана Боднар Маријана (73.3 KiB)
180. 05-351-562/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 804/1  к.о. Кула

Кула Icon of Недовић Ратко Недовић Ратко (72.8 KiB)
179. 05-351-499/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1144/9  к.о. Кула

Кула Icon of Новаков Наташа Новаков Наташа (112.5 KiB)
178. 05-351-525/2020
од 20.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4828  к.о. Кула

Кула Icon of Јефтић Милан Јефтић Милан (73.0 KiB)
177. 05-351-523/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4336  к.о. Кула

Кула Icon of Тедић Весна Тедић Весна (97.0 KiB)
176. 05-351-535/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5665/4  к.о. Кула

Кула Icon of Шкорић Кристина Шкорић Кристина (96.8 KiB)
175. 05-351-524/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3051  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Крењицки Јоакимa Крењицки Јоакимa (96.6 KiB)
174. 05-351-553/2020
од 29.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3019  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ђуричковић Борка Ђуричковић Борка (96.7 KiB)
173. 05-351-511/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2394  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Олеар Владислав Олеар Владислав (95.7 KiB)
172. 05-351-510/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5192  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Рехак Ђура Рехак Ђура (97.2 KiB)
171. 05-351-514/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 22 к.о. Липар

Липар Icon of Гаврић Дујко Гаврић Дујко (96.5 KiB)
170. 05-351-561/2020
од 27.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/81 к.о. Кула

Кула Icon of Миросављев Добрила Миросављев Добрила (69.3 KiB)
169. 05-351-546/2020
од 27.10.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Сивцу на к.п. 4260 и др. к.о. Сивац

Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (103.8 KiB)
168. 05-351-549/2020
од 23.10.2020. год.

Реконструкција и пренамена дела стамбено-пословне зграде П+3 на к.п. 2832 к.о. Кула

Кула Icon of Молиментум д.о.о. Молиментум д.о.о. (90.7 KiB)
167. 05-351-538/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2640 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Керекеш Стевица Керекеш Стевица (73.5 KiB)
166. 05-351-518/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 750/6 к.о. кула

Кула Icon of Егри Шандор Егри Шандор (112.4 KiB)
165. 05-351-491/2020
од 27.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 354 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Мирослав Нађ Мирослав (96.5 KiB)
164. 05-351-493/2020
од 27.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1203/4 к.о. Кула

Кула Icon of Тунгуз Владимир Тунгуз Владимир (97.1 KiB)
163. 05-351-497/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/55 к.о. Кула

Кула Icon of Јоковић Ратко Јоковић Ратко (95.6 KiB)
162. 05-351-528/2020
од 21.10.2020. год.

Изградња надстрешице косог транспортера за суви истовар репе на к.п. 3657 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (116.8 KiB)
161. 05-351-517/2020
од 16.10.2020. год.

Изградња објекта за смештај пољопривредних машина на к.п. 5149 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Џуџар Меланија Џуџар Меланија (104.6 KiB)
160. 05-351-534/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Џуџар Владимир Џуџар Владимир (97.3 KiB)
159. 05-351-485/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1167 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Каралић Драгољуб Каралић Драгољуб (97.0 KiB)
158. 05-351-492/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 410 к.о. Кула

Кула Icon of Благојевић Рајко Благојевић Рајко (97.0 KiB)
157. 05-351-515/2020
од 14.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3041 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Пристајко Марија Пристајко Марија (69.1 KiB)
156. 05-351-490/2020
од 20.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3871 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ребић Богданка Ребић Богданка (95.4 KiB)
155. 05-351-479/2020
од 20.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3914 к.о. Кула

Кула Icon of Милер Дарко Милер Дарко (96.9 KiB)
154. 05-351-484/2020
од 19.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4699/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Михајло Нађ Михајло (96.9 KiB)
153. 05-351-478/2020
од 16.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4106 к.о. Сивац

Сивац Icon of Пинтерић Петар Пинтерић Петар (97.1 KiB)
152. 05-351-529/2020
од 15.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1001/11 o 1001/2 к.о. Кула

Кула Icon of Максимовић Синиша Максимовић Синиша (115.0 KiB)
151. 05-351-501/2020
од 15.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2665  к.о. Сивац

Сивац Icon of Влашкалић Бранко Влашкалић Бранко (114.1 KiB)
150. 05-351-477/2020
од 14.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1378  к.о. Сивац

Сивац Icon of Вуксановић Радојица Вуксановић Радојица (95.9 KiB)
149. 05-351-470/2020
од 14.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 139  к.о. Сивац

Сивац Icon of Мркаљ Славко Мркаљ Славко (96.7 KiB)
148. 05-351-476/2020
од 13.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1114  к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Селић Велимир Селић Велимир (96.4 KiB)
148. 05-351-476/2020
од 13.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1114  к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Селић Велимир Селић Велимир (96.4 KiB)
147. 05-351-469/2020
од 09.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 377  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Планкош Владимир Планкош Владимир (96.4 KiB)
146. 05-351-504/2020
од 08.10.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 948/2 к.о. Кула

Кула Icon of Трифуновић Милена Трифуновић Милена (78.7 KiB)
145. 05-351-505/2020
од 08.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3003/1  к.о. Кула

Кула Icon of Ивановић Милош Ивановић Милош (73.1 KiB)
144. 05-351-446/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4598  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ристовски Гоце Ристовски Гоце (96.7 KiB)
143. 05-351-454/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2575  к.о. Кула

Кула Icon of Пешикан Димитров Славица Пешикан Димитров Славица (97.0 KiB)
142. 05-351-502/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3449 к.о. Сивац

Сивац Icon of Шорђан Анђелка Шорђан Анђелка (97.0 KiB)
141. 05-351-465/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3169 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ивановић Горан Ивановић Горан (97.4 KiB)
140. 05-351-462/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 612/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бучко Славко Бучко Славко (96.7 KiB)
139. 05-351-486/2020
од 05.10.2020. год.

Реконструкција стамбеног простора у згради за становање на к.п. 3717/10 к.о. Кула

Кула Icon of Делић Милосава Делић Милосава (122.1 KiB)
138. 05-351-466/2020
од 05.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3971 к.о. Кула

Кула Icon of Тошић Миодраг Тошић Миодраг (95.9 KiB)
137. 05-351-463/2020
од 05.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 808/5 к.о. Кула

Кула Icon of Дамјановић Драган Дамјановић Драган (97.2 KiB)
136. 05-351-445/2020
од 02.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5114 к.о. Кула

Кула Icon of Квасни Никола Квасни Никола (96.7 KiB)
135. 05-351-457/2020
од 02.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3781 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Глушица Мартин Глушица Мартин (96.8 KiB)
134. 05-351-440/2020
од 01.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 401/2 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Хурек Славко Хурек Славко (97.0 KiB)
133. 05-351-442/2020
од 01.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4673/2 к.о. Кула

Кула Icon of Дудаш Велимир Дудаш Велимир (97.2 KiB)
132. 05-351-431/2020
од 30.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 668/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Биједић Љубица Биједић Љубица (97.4 KiB)
131. 05-351-430/2020
од 30.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3523/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Живанов Милош Живанов Милош (97.0 KiB)
130. 05-351-432/2020
од 29.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1958 к.о. Сивац

Сивац Icon of Војиновић Вукашин Војиновић Вукашин (96.9 KiB)
129. 05-351-455/2020
од 25.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5521 к.о. Кула

Кула Icon of Јакша Жужика Јакша Жужика (96.0 KiB)
128. 05-351-433/2020
од 24.09.2020. год.

Постављање кабловског вода 20кв и СТС асфалтна база на к.п. 7791/1 и др. к.о. Кула

Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (111.9 KiB)
127. 05-351-428/2020
од 22.09.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 3008/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Десница Дејан Десница Дејан (112.3 KiB)
126. 05-351-437/2020
од 22.09.2020. год.

Уградња унутршњих гасних инсталација у стамбеном објекту изграђеном на парцели к.п. број 598 к.о. Крушчић и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на парцели к.п. број  1370 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Нађ Розалија Нађ Розалија (68.6 KiB)
125. 05-351-436/2020
од 18.09.2020. год.

Уградња унутршњих гасних инсталација у стамбеном објекту изграђеном на парцели к.п. број 155/4 к.о. Крушчић и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на парцели к.п. број  1394 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Булатовић Мираш Булатовић Мираш (68.9 KiB)
124. 05-351-435/2020
од 17.09.2020. год.

Уградња унутршњих гасних инсталација у стамбеном објекту изграђеном на парцели к.п. број 1429/1 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на парцели к.п. број  3369 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бучко Рац Татјана Бучко Рац Татјана (68.9 KiB)
123. 05-351-411/2020
од 10.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 735 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Кишпећо Владимир Кишпећо Владимир (95.9 KiB)
122. 05-351-410/2020
од 09.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6835/1 к.о. Кула

Кула Icon of Жежељ Марко Жежељ Марко (95.5 KiB)
121. 05-351-407/2020
од 09.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за зграду пољопривреде на к.п. 1707 к.о. Сивац

Сивац Icon of АД Бачка АД Бачка (95.8 KiB)
120. 05-351-408/2020
од 08.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3773 к.о. Кула

Кула Icon of Митрић Војислав Митрић Војислав (96.6 KiB)
119. 05-351-395/2020
од 07.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/4 к.о. Кула

Кула Icon of Процкијевић Теодор Процкијевић Теодор (95.7 KiB)
118. 05-351-387/2020
од 02.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за помоћне објекате на к.п. 2136 I 2137 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Стојичић Драган Стојичић Драган (97.9 KiB)
117. 05-351-386/2020
од 01.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 444 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Рац Марија Рац Марија (96.1 KiB)
116. 05-351-381/2020
од 01.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 693 к.о. Сивац

Сивац Icon of Жујовић Јелисавка Жујовић Јелисавка (95.6 KiB)
115. 05-351-380/2020
од 31.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1458 к.о. Сивац

Сивац Icon of Влашкалић Радован Влашкалић Радован (95.5 KiB)
114. 05-351-379/2020
од 28.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3164/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Вагић Јован Вагић Јован (96.8 KiB)
113. 05-351-394/2020
од 28.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3881 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Адамовић Душан Адамовић Душан (95.1 KiB)
112. 05-351-372/2020
од 25.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 710 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Шћепановић Славица Шћепановић Славица (95.9 KiB)
111. 05-351-373/2020
од 25.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1310 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ичин Петар Ичин Петар (96.3 KiB)
110. 05-351-360/2020
од 21.08.2020. год.

Изградња објекта за сладиштење воћа и поврћа на к.п. 7852 к.о. Сивац

Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (83.5 KiB)
109. 05-351-369/2020
од  24.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 843/7 к.о. Кула

Кула Icon of Проћ Богдан Проћ Богдан (96.0 KiB)
108. 05-351-371/2020
од 24.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1149 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Радоњић Бранко Радоњић Бранко (95.5 KiB)
107. 05-351-367/2020
од 21.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2143 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Славуљица Александра Славуљица Александра (95.6 KiB)
106. 05-351-366/2020
од  21.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3750 к.о. Кула

Кула Icon of Милошевић Бранислав Милошевић Бранислав (95.8 KiB)
105. 05-351-359/2020
од  19.08.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 7555/7 к.о. Кула

Кула Icon of Савковић Горан и Тања Савковић Горан и Тања (80.8 KiB)
104. 05-351-364/2020
од 20.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3804 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Суботић Драган Суботић Драган (96.4 KiB)
103. 05-351-365/2020
од 20.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764 к.о. Кула

Кула Icon of Ковачевић Зоран Ковачевић Зоран (96.2 KiB)
102. 05-351-346/2020
од  07.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408/13 к.о. Кула

Кула Icon of Стошић Вук Стошић Вук (96.8 KiB)
101. 05-351-349/2020
од 06.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 892 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бодваи Наталија Бодваи Наталија (95.1 KiB)
100. 05-351-336/2020
од  03.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 842/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Олејар Ирина Олејар Ирина (96.2 KiB)
99. 05-351-332/2020
од 31.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1744/1 к.о. Кула

Кула Icon of Зорић Дане Зорић Дане (96.7 KiB)
98. 05-351-322/2020
од  31.07.2020. год.

Изградња економског објекта на к.п. 8615 к.о. Кула

Кула Icon of Бобић Јован Бобић Јован (112.0 KiB)
97. 05-351-329/2020
од  30.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1876 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бодваји Владимир Бодваји Владимир (96.1 KiB)
96. 05-351-328/2020
од 30.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 412/1 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Гарић Владимир Гарић Владимир (95.6 KiB)
95. 05-351-304/2020
од 28.07.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 731/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Пуповац Илија Пуповац Илија (79.9 KiB)
94. 05-351-327/2020
од 29.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/48 к.о. Кула

Кула Icon of Шишарица Јово Шишарица Јово (97.2 KiB)
93. 05-351-309/2020
од 27.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 946 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Шмит Јолан Шмит Јолан (97.5 KiB)
92. 05-351-307/2020
од  23.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за објекат трговине на к.п. 410 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Граховац Драгана Граховац Драгана (96.3 KiB)
91. 05-351-307/2020
од  23.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/119 к.о. Кула

Кула Icon of Инић Крсто Инић Крсто (98.0 KiB)
90. 05-351-292/2020
од 20.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/25 к.о. Кула

Кула Icon of Кузма Катица Кузма Катица (96.0 KiB)
89. 05-351-290/2020
од 17.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/30 к.о. Кула

Кула Icon of Ћопић Никола Ћопић Никола (96.4 KiB)
88. 05-351-285/2020
од 17.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 214/1 к.о. Кула

Кула Icon of Сујић Новак Сујић Новак (97.1 KiB)
87. 05-351-280/2020
од 15.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8136/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Петрушић Милорад Петрушић Милорад (96.5 KiB)
86. 05-351-284/2020
од 15.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2096/2 к.о. Кула

Кула Icon of Иванковић Дубравка Иванковић Дубравка (95.8 KiB)
85. 05-351-286/2020
од 14.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 101 к.о. Сивац

Сивац Icon of Вранешевић Владимир Вранешевић Владимир (73.4 KiB)
84. 05-351-278/2020
од 14.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/24 к.о. Кула

Кула Icon of Милер Штефан Милер Штефан (100.5 KiB)
83. 05-351-279/2020
од 14.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5083 к.о. Кула

Кула Icon of Хубер Викторија Хубер Викторија (102.7 KiB)
82. 05-351-276/2020
од 14.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2531/2 к.о. Кула

Кула Icon of Голочорбин Тихомир Голочорбин Тихомир (96.5 KiB)
81. 05-351-272/2020
од 09.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 431 и др. к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Медојевић Горан Медојевић Горан (96.6 KiB)
80. 05-351-273/2020
од 09.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1463 и др. к.о. Сивац

Сивац Icon of Цаковић Момчило Цаковић Момчило (96.8 KiB)
79. 05-351-260/2020
од 08.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8359 и др. к.о. Сивац

Сивац Icon of Мандић Радован Мандић Радован (96.0 KiB)
78. 05-351-259/2020
од  07.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 849/3 и др. к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Марас Гордана Марас Гордана (97.3 KiB)
77. 05-351-118/2020
од  06.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3978 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Пихи Саша Пихи Саша (1.3 MiB)
76. 05-351-254/2020
од  03.07.2020. год.

Изградња прикључка на гасовод и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2044 к.о. Кула

Кула Icon of Воркапић Жељко Воркапић Жељко (97.3 KiB)
75. 05-351-258/2020
од  03.07.2020. год.

Изградња прикључног гасовода, примарне МРС и разводне дистрибутивне мреже са секундарним МРС на к.п. 5887/4 и 1499/15 к.о. Кула

Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (88.6 KiB)
74. 05-351-242/2020
од  01.07.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 2070 к.о. Кула

Кула Icon of Киш Јожеф Киш Јожеф (79.0 KiB)
73. 05-351-247/2020
од  01.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.607/8 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Новаковић Рада Новаковић Рада (96.7 KiB)
72. 05-351-243/2020
од  30.06.2020. год.

Изградња економског објекта на к.п. 3618 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Савић Радомир Савић Радомир (95.9 KiB)
71. 05-351-246/2020
од  30.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.479/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Крндија Никола Крндија Никола (96.0 KiB)
70. 05-351-238/2020 од  26.06.2020. год.

Изградња прикључног гасовода са МРС на к.п. 3674 к.о. Сивац

Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (84.2 KiB)
69. 05-351-231/2020
од 26.06.2020. год.

Постављање нисконапонског вода и трофазно напајање објеката на к.п. 8615 к.о. Кула

Кула Icon of Бобић Јован Бобић Јован (74.2 KiB)
68. 05-351-239/2020
од  26.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.1720 к.о. Кула

Кула Icon of Бојанић Мирјана Бојанић Мирјана (96.5 KiB)
67. 05-351-230/2020
од 23.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3439/11 к.о. Кула

Кула Icon of Ђурковић Драган Ђурковић Драган (96.6 KiB)
66. 05-351-228/2020
од 19.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1440/1 к.о. Кула

Кула Icon of Анђелић Вукомир Анђелић Вукомир (96.1 KiB)
65. 05-351-220/2020
од 18.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат к.п. на 777 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Провчи Амалија Провчи Амалија (95.7 KiB)
64. 05-351-219/2020
од 17.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1177/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Крењицки Љубомир Крењицки Љубомир (95.8 KiB)
63. 05-351-209/2020
од 11.06.2020. год

Изградња типског гасног приључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/126 к.о. Кула

Кула Icon of Делић Милун Делић Милун (94.8 KiB)
62. 05-351-206/2020
од 03.06.2020. год.

Изградња разводног постројења 20 кв РП индустрија и др. на к.п. 9107/5 и 9107/6 к.о. Кула

Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (81.7 KiB)
61. 05-351-201/2020
од 01.06.2020.

Трофазно прикључење привремене монтажне асфалтне базе и изградња СТС 20/0,4 КВ   на к.п. 7791/1  к.о. Кула

Кула Icon of Екстра - Aуто транспорт д.о.о Екстра - Aуто транспорт д.о.о (73.2 KiB)
60. 05-351-194/2020
од 28.05.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п.153  к.о. Липар

Липар Icon of Вучуревић Весна Вучуревић Весна (79.3 KiB)
59. 05-351-197/2020 од 28.05.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1139/3  к.о. Кула

Кула Icon of Батуран Слободан Батуран Слободан (94.3 KiB)
58. 05-351-189/2020 од 22.05.2020

Изградња фекалне канализације у ул. Стевана Сремца у Кули    на к.п. 5906/2 И др.   к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (73.4 KiB)
57. 05-351-174/2020 од 12.05.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1022  к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Смоловић Славко Смоловић Славко (73.7 KiB)
56. 05-351-152/2020 од 24.04.2020 

Изградња прикључног гасовода са МРС на к.п.  7800 И др.  к.о. Кула

Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (113.4 KiB)
55. 05-351-151/2020 од 27.04.2020

Изградња унутрашње гасне инсталације за привремену асфалтну базу   на к.п. 7791/1 И др.   к.о. Кула

Кула Icon of Екстра - Aуто транспорт д.о.о Екстра - Aуто транспорт д.о.о (70.0 KiB)
54. 05-351-139/2020 од 13.04.2020

Изградња објекта за смештај  пољ. механизације на к.п.  1702  к.о. Сивац

Сивац Icon of Перуничић Игор Перуничић Игор (81.4 KiB)
53. 05-351-107/2020 од 17.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1152/124 к.о. Кула

Кула Icon of Јашовић Предраг Јашовић Предраг (114.4 KiB)
52. 05-351-102/2020 од 12.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 608/19  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Пешић Славко Пешић Славко (74.2 KiB)
51. 05-351-101/2020 од   12.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  824/28 к.о. Кула

Кула Icon of Бако Ева Бако Ева (73.3 KiB)
50. 05-351-109/2020 од   13.03.2020

Изградња поџемног кабловског вода 20 кв, НН кабловског вода 0,4 кв И наџемног  НН вода 0,4 кв  на к.п.  4952/1 И 4935/1  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (81.3 KiB)
49. 05-351-100/2020 од 09.03.2020

Промена намене  објекта у објекат за складиштење  пољ.производа  на к.п. 845/9   к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Косовић Николина Косовић Николина (77.5 KiB)
48. 05-351-85/2020 од 03.03.2020

Изградња надстрешнице за смештај  пољ. механизације на к.п.  1217/40  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сабо Веселина Сабо Веселина (109.6 KiB)
47. 05-351-87/2020 од 06.03.2020

Замена СН постројења у ЗТС 20/0,4 кв  Фарма  на к.п.2465/16   к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Animal commerc Animal commerc (110.3 KiB)
46. 05-351-69/2020 од 14.02.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1761/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Крењицки Љубомир Крењицки Љубомир (98.5 KiB)
45. 05-351-66/2020 од 14.02.2020 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3567/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of Пејин Славка Пејин Славка (97.3 KiB)
44. 05-351-67/2020 од 14.02.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3569   к.о. Сивац

Сивац Icon of Пејин Никола Пејин Никола (96.9 KiB)
43. 05-351-65/2020 од 14.02.2020 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3568/1  к.о. Сивац

Сивац Icon of Пејин Александар Пејин Александар (96.9 KiB)
42. 05-351-64/2020 од 14.02.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2113/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of Минић Милош Минић Милош (96.9 KiB)
41. 05-351-32/2020 од 29.01.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 946/1  к.о. Кула

Кула Icon of Љубојевић Горан Љубојевић Горан (109.1 KiB)
40. 05-351-33/2020 од 29.01.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 456  к.о. Сивац

Сивац Icon of Фуртула Новица Фуртула Новица (110.3 KiB)
39. 05-351-162/2020 од 04.05.2020 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2351  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Папуга Јоаким Папуга Јоаким (95.1 KiB)
38. 05-351-161/2020 од 04.05.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 570/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Џуња Емил Мирон Џуња Емил Мирон (96.9 KiB)
37. 05-351-158/2020 од 29.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 300  к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Малацко Владимир Малацко Владимир (96.2 KiB)
36. 05-351-160/2020 од 29.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3777  к.о. Сивац

Сивац Icon of Киш Михаљ Киш Михаљ (96.2 KiB)
35. 05-351-159/2020 од 29.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 634  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Антовић Радослав Антовић Радослав (96.3 KiB)
34. 05-351-144/2020 од 10.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4337  к.о. Кула

Кула Icon of Милинковић Петар Милинковић Петар (96.0 KiB)
33. 05-351-143/2020 од 10.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3100  к.о. Кула

Кула Icon of Пужић Нада Пужић Нада (95.5 KiB)
32. 05-351-145/2020 од  10.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4028  к.о. Кула

Кула Icon of Мајер Миклош Мајер Миклош (96.6 KiB)
31. 05-351-131/2020 од 27.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за зграду занатства на к.п.1757  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Удружење занатлија и ПП занатлија Удружење занатлија и ПП занатлија (95.6 KiB)
30. 05-351-126/2020 од 25.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1220/9  к.о. Кула

Кула Icon of Драгић Зоран Драгић Зоран (95.7 KiB)
29. 05-351-125/2020 од 25.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1497/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of Побулић Винка Побулић Винка (96.3 KiB)
28. 05-351-124/2020 од 25.03.2020 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1805/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of Нинковић Марко Нинковић Марко (96.3 KiB)
27. 05-351-104/2020 од 12.03.2020.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту у Црвенки, ул. Отона Жупанчића бр.12 на к.п.бр.4759 к.о.Црвенка и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Црвенка Icon of Топић (Новак) Невенка Топић (Новак) Невенка (116.0 KiB)
26. 05-351-105/2020 од 12.03.2020. 

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту у Руском Крстуру, на к.п.бр.2324 к.о.Руски Крстур и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Руски Крстур Icon of Међеши Фаркаш ( Марија) Александрa Међеши Фаркаш ( Марија) Александрa (116.0 KiB)
25. 05-351-94/2020 од 05.03.2020.

Изградња 5 гасних
генератора топлоте на к.п. 1499/15 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (102.6 KiB)
24. 05-351-83/2020 од 25.02.2020. 

Изградња надстрешнице за пријем кукуруза на парцели к.п. број 8669/1 к.о. Кула

Кула Icon of Житомлинско предузећe ''Жито медиа'' д.о.о. Житомлинско предузећe ''Жито медиа'' д.о.о. (74.1 KiB)
23. 05-351-81/2020 од 25.02.2020.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  1765 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Руски Крстур  Icon of Папуга Јанко Папуга Јанко (69.1 KiB)
22. 05-351-80/2020 од 26.02.2020. 

Извођење радова на уградњи унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту у Руском Крстуру, на к.п.бр.7001/2 к.о.Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Руски Крстур Icon of Семан Меланија Семан Меланија (115.2 KiB)
21. 05-351-79/2020 од 24.02.2020.

Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту у Руском Крстуру, ул. Фрушкогорска бр.96 на к.п.бр.1734 к.о.Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Руски Крстур Icon of Рац Јасминка Рац Јасминка (105.1 KiB)
20. 05-351-78/2020 од 21.02.2020.

Реконструкција и проширење општинског пута Руски Крстур – Крушчић на парцелама к.п. број 8909 к.о. Руски Крстур и к.п. број 3218 к.о. Крушчић (I фаза) и парцелама к.п. број 1369/1 и 1403 к.о. Крушчић (II фаза)

Руски Крстур и Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (74.8 KiB)
19. 05-351-73/2020 од 18.02.2020.

уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  601/5, 602/5, 603/4 и 604/5 к.о. Црвенка и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

 Црвенка Icon of Вукотић Горан Вукотић Горан (71.6 KiB)
18. 05-351-72/2020 од 1802. 2020.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  3935/1 к.о. Кула  и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Кула Icon of Лукишић Зоран Лукишић Зоран (69.4 KiB)
17. 05-351-63/2020 од 18.02. 2020. Уградња унутрашње  гасне инсталације за фискултурну салу основне школе ”Петефи бригада” у Кули на парцели к.п. број 4390/1 и 4404/1 к.о Кула Кула Icon of Република Србија Република Србија (76.3 KiB)
16. 05-351-62/2020 од 14. 02.2020. Изградњa мернорегулационе станице Г-100 и прикључка на постојећу дистрибутивну гасну мрежу за основну школу ”Петефи бригада” у Кули на парцели к.п. број 4390/1 к.о Кула Кула Icon of ЈП ''Србијагас'' Нови Сад ЈП ''Србијагас'' Нови Сад (75.2 KiB)
15. 05-351-60/2020 од 12.02.2020. Реконструкцијa и енергетскa санацијa објекта основне школе, фискултурне сале, спортских терена и уређења платоа и стаза на парцели к.п. број 735 к.о. Сивац Сивац Icon of Аутономна покрајина Војводина Аутономна покрајина Војводина (78.5 KiB)
14. 05-351-48/2020 од 31.01.2020. Изградња нисконапонског прикључног кабловског вода за прикључење вишепородично стамбено пословног објекта на парцелама к.п. 2815/1, 2815/2, 5909, 5911 и 2800 к.о. Кула Кула Icon of ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд (75.9 KiB)
13. 05-351-31/2020 од 23.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1146/9  к.о. Кула Кула Icon of Чордаш Владимир Чордаш Владимир (94.6 KiB)
12. 05-351-15/2020 од 20.01.2020 Реконструкција разводног постројења 20 кВ –железничка станица   на к.п. 8621/1  к.о. Кула Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (74.0 KiB)
11. 05-351-22/2020 од 20.01.2020 Изградња  прикључног гасовода и МРС Г-100  за      на к.п. 3728/61, 3728/59 и 3728/57  к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (75.9 KiB)
10. 05-351-27/2020 од 22.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1047  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Тиркајла Весна Тиркајла Весна (95.8 KiB)
9. 05-351-16/2020 од 17.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.4509/5  к.о. Кула Кула Icon of Ђуричић Саво Ђуричић Саво (95.3 KiB)
8. 05-351-13/2020 од 16.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.185  к.о. Сивац Сивац Icon of Остојић Вук Остојић Вук (96.1 KiB)
7. 05-351-14/2020 од 16.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 5278 к.о. Кула Кула Icon of Фиштеш Шандор Фиштеш Шандор (95.7 KiB)
6. 05-351-12/2020 од 15.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 119 к.о. Кула Кула Icon of Карпа Штефан Карпа Штефан (95.0 KiB)
5. 05-351-11/2020 од 15.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 114/1 к.о. Кула Кула Icon of Хуђик Атила Хуђик Атила (96.2 KiB)
4. 05-351-10/2020 од 14.01.2020 Изградња  виноградарске кућице   на к.п. 7931/1к.о. Кула Кула Icon of Дрпић Милинко Дрпић Милинко (84.1 KiB)
3.  05-351-4/2020 од 09.01.2020 Изградња  унутрашње гасне инсталације за  зграду школе    на к.п. 735 к.о. Сивац Сивац Icon of ОШ "20. Октобар" Сивац ОШ "20. Октобар" Сивац (81.3 KiB)
2. 05-351-8/2020 од 13.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3498/2 к.о. Сивац Сивац Icon of Ланчушки Радивој Ланчушки Радивој (95.0 KiB)
1. 05-351-7/2020 од 13.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3080 к.о. Сивац Сивац Icon of Тимић Добрила Тимић Добрила (95.1 KiB)

 

 

Решења по члану 145. за 2019. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
238. 05-351-664/2019 од 31.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3207 к.о. Сивац

Сивац Icon of Рајић Томислав Рајић Томислав (95.5 KiB)
237. 05-351-655/2019 од 26.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1254/33 к.о. Кула

Кула Icon of Барановски Михајло Барановски Михајло (94.9 KiB)
236. 05-351-630/2019 од 19.12.2019

Изградња  МРС Г-40 и прикључак на дистр.гасну мрежу за објекте ОШ 20 октобар на к.п. 735 и 4171/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (78.5 KiB)
235. 05-351-649/2019 од 25.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3728/44 к.о. Кула

Кула Icon of Никитовић Љубомир Никитовић Љубомир (95.1 KiB)
234. 05-351-647/2019 од 24.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2305  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Међеши Марија Међеши Марија (95.2 KiB)
233. 05-351-644/2019 од 23.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3990/41  к.о. Кула

Кула Icon of Жарковић Милосав Жарковић Милосав (303.5 KiB)
232. 05-351-646/2019 од 23.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1925/3  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Бакоч Милорад Бакоч Милорад (95.8 KiB)
231. 05-351-642/2019 од 20.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.606/9  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Баста Милорад Баста Милорад (96.4 KiB)
230. 05-351-645/2019 од 20.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1254/12 к.о. Кула

Кула Icon of Вораз Дарко Вораз Дарко (73.2 KiB)
229. 05-351-641/2019 од 20.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2866 к.о. Сивац

Сивац Icon of Жујовић Саша Жујовић Саша (95.8 KiB)
228. 05-351-632/2019 од 19.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3633 к.о. Сивац

Сивац Icon of Радовић Јовица Радовић Јовица (94.9 KiB)
227. 05-351-627/2019 од 17.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3546/3 к.о. Сивац

Сивац Icon of Сотин Планинка Сотин Планинка (94.7 KiB)
226. 05-351-615/2019 од 10.12.2019

Изградња челичног решеткастог стуба и прикључног кабловског вода 20кВ   до СТС фарма, на к.п. 7060 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (81.0 KiB)
225. 05-351-624/2019 од 16.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3546/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Попарић Каменко Попарић Каменко (95.0 KiB)
224. 05-351-623/2019 од 16.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3521 к.о. Сивац

Сивац Icon of Секулић Радомир Секулић Радомир (94.9 KiB)
223. 05-351-621/2019 од 13.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2266/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Еделински Љубомир Еделински Љубомир (95.6 KiB)
222. 05-351-620/2019 од 12.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 794/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Чепић Љиљана Чепић Љиљана (95.7 KiB)
221. 05-351-605/2019 од 06.12.2019

Доградња помоћног објекта на к.п.6985  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Мирко и Татјана Нађ Мирко и Татјана (112.7 KiB)
220. 05-351-601/2019 од 05.12.2019

Изградња економског објекта спратности П+Пк  на к.п. 8173  к.о. Кула

Кула Icon of Нађ Ђура Нађ Ђура (69.0 KiB)
219. 05-351-602/2019 од 05.12.2019

Изградња прикључног гасовода И МРС на к.п.2834/3 И др.  к.о. Кула

Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (80.4 KiB)
218. 05-351-594/2019 од 27.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.758  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Олеар Владимир Олеар Владимир (94.5 KiB)
217. 05-351-593/2019 од 27.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1387  к.о. Сивац

Сивац Icon of Ковинић Чедомир Ковинић Чедомир (96.9 KiB)
216. 05-351-582/2019 од 25.11.2019

Изградња стубне трафостанице 20 кВ са прикључним водом на к.п.8620  к.о. Кула

Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (87.7 KiB)
215. 05-351-581/2019 од 25.11.2019

Измештање дела трасе  20кВ кабловског вода  на к.п.8620  к.о. Кула

Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (87.4 KiB)
214. 05-351-585/2019 од 25.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.6782/1  к.о. Кула

Кула Icon of Удружење за помоћ МНРО Плава Птица Удружење за помоћ МНРО Плава Птица (95.6 KiB)
213. 05-351-568/2019 од   15.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2603/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of Ачански Никола Ачански Никола (73.2 KiB)
212, 05-351-567/2019 од 14.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3104  к.о. Кула

Кула Icon of Делић Милић Делић Милић (73.6 KiB)
211. 05-351-566/2019 од 13.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.4069  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Васић Душан Васић Душан (114.3 KiB)
210. 05-351-555/2019 од 12.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.306  к.о. Сивац

Сивац Icon of Саша Јанковић Саша Јанковић (73.0 KiB)
209. 05-351-573/2019 од 15.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1272/12  к.о. Кула

Кула Icon of Козма Ливија Козма Ливија (95.7 KiB)
208. 05-351-569/2019 од   13.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.407 к.о. Сивац

Сивац Icon of Тодоров Милан Тодоров Милан (94.8 KiB)
207. 05-351-570/2019 од 13.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1079/4  к.о. Кула

Кула Icon of Дронић Катица Дронић Катица (94.6 KiB)
206. 05-351-554/2019 од 08.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2002  к.о. Сивац

Сивац Icon of Бељански Витомир Бељански Витомир (94.6 KiB)
205. 05-351-551/2019 од 07.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.299  к.о. Сивац

Сивац Icon of Дамјановић Бобан Дамјановић Бобан (94.6 KiB)
204. 05-351-552/2019 од 07.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.4832  к.о. Кула

Кула Icon of Балинт Агота Балинт Агота (95.4 KiB)
203. 05-351-536/2019 од 05.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.712/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Врецко Јанко Врецко Јанко (113.4 KiB)
202. 05-351-540/2019 од 05.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1990 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур
Папуга Меланија
Папуга Меланија
Papuga-Melanija-resenje-gas-05.pdf
113.9 KiB
60 Downloads
Detalji
201. 05-351-534/2019 од 04.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1412 к.о. Сивац

Сивац Icon of Кнежевић Драгојла Кнежевић Драгојла (72.9 KiB)
200. 05-351-539/2019 од 04.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1642  к.о. Сивац

Сивац Icon of Боснић Здравко Боснић Здравко (73.5 KiB)
199. 05-351-530/2019 од 04.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3981/2  к.о. Кула

Кула Icon of Симуновић Милун Симуновић Милун (182.0 KiB)
198. 05-351-535/2019 од 01.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.5429  к.о. Кула

Кула Icon of Церовић Маријана Церовић Маријана (73.2 KiB)
197. 05-351-538/2019 од 05.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.4158  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Чепрња Ђурђа Чепрња Ђурђа (95.1 KiB)
196. 05-351-544/2019 од   05.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2694/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Планчак Јанко Планчак Јанко (94.7 KiB)
195. 05-351-528/2019 од 01.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3050/1  к.о. Сивац

Сивац Icon of Терзић Мирослав Терзић Мирослав (96.7 KiB)
194. 05-351-532/2019 од   01.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 918 к.о. Кула

Кула Icon of Бероња Снежана Бероња Снежана (98.4 KiB)
193. 05-351-523/2019 од 31.10.2019

Реконструкција пословног објекта на к.п.2801/6  к.о. Кула

Кула Icon of Скиба Перица Скиба Перица (76.7 KiB)
192. 05-351-529/2019 од 31.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1152/51  к.о. Кула

Кула Icon of Путник Борис Путник Борис (73.2 KiB)
191. 05-351-531/2019 од 31.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/85 к.о. Кула

Кула Icon of Булатовић Нада Булатовић Нада (113.9 KiB)
190. 05-351-520/2019 од 30.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2690/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of Живановић Надица Живановић Надица (73.3 KiB)
189. 05-351-521/2019 од 30.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.551  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Мањош Еугенија Мањош Еугенија (114.7 KiB)
187. 05-351-524/2019 од 30.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2250/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Ковач Јарослав Ковач Јарослав (113.7 KiB)
186. 05-351-525/2019 од 31.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2983 и 2984/1 к.о. Кула

Кула Icon of Хришћанска адвентистичка црква Хришћанска адвентистичка црква (97.5 KiB)
185. 05-351-526/2019 од 31.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1678 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Козар Ана Козар Ана (94.6 KiB)
184. 05-351-522/2019 од 30.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 984 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Међеши Александра Међеши Александра (95.0 KiB)
183. 05-351-519/2019 од 29.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 161 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Обрадовић Весна Обрадовић Весна (73.0 KiB)
182. 05-351-513/2019 од 29.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3928/2  к.о. Кула

Кула Icon of Николајевић Винка Николајевић Винка (114.1 KiB)
181. 05-351-510/2019 од 29.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3475  к.о. Сивац

Сивац Icon of Раичевић Зоран Раичевић Зоран (94.7 KiB)
180. 05-351-511/2019 од 29.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 619/1  к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Гагић Миленко Гагић Миленко (94.7 KiB)
179. 05-351-512/2019 од 28.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2160/5  к.о. Кула

Кула Icon of Дудаш Сеги Тинде Дудаш Сеги Тинде (114.4 KiB)
178. 05-351-497/2019 од 23.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2330  к.о. Сивац

Сивац Icon of Тунић Спаса Тунић Спаса (97.6 KiB)
177. 05-351-496/2019 од 23.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.698  к.о. Сивац

Сивац Icon of Жежељ Никола Жежељ Никола (97.4 KiB)
176. 05-351-734/2019 од 16.10.2019

Инвестиционо одржавање –замена прозора на згради осовне школе ,Вељко Влаховић  на к.п.  734  к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (106.0 KiB)
175. 05-351-487/2019 од 17.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 5690  к.о. Кула

Кула Icon of Иван Славко Иван Славко (96.7 KiB)
174. 05-351-482/2019 од 16.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 991  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Говља Меланија Говља Меланија (94.9 KiB)
173. 05-351-483/2019 од 16.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 989/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Будински Амалија Будински Амалија (94.9 KiB)
172. 05-351-477/2019 од 15.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са KМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3837 к.о. Kула

Кула Icon of Павловић Љубомир Павловић Љубомир (95.1 KiB)
171. 05-351-478/2019 од 14.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са KМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2106  к.о. Руски Kрстур

Руски Крстур Icon of Рац Михајло Рац Михајло (73.8 KiB)
170. 05-351-458/2019 од 07.10.2019

Адаптација санитраних чворова на згради ОШ Вељко Влаховић на к.п. 734 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (70.2 KiB)
169. 05-351-462/2019 od  07.10.2019

Санација објекта дечијег диспанзера у Сивцу на к.п. 1703 к.о. Сивац

Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (70.4 KiB)
168. 05-351-464/2019 од 09.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2373 к.о. Сивац

Сивац Icon of Исајловић Слободан Исајловић Слободан (94.7 KiB)
167. 05-351-466/2019 од 09.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2203/2 к.о. Кула

Кула Icon of Јухас Тибор Јухас Тибор (95.0 KiB)
166. 05-351-465/2019 од 09.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1415 к.о. Кула

Кула Icon of Поповић Ранко Поповић Ранко (95.0 KiB)
165. 05-351-450/2019 од 04.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4085  к.о. Кула

Кула Icon of Средановић Славица Средановић Славица (95.5 KiB)
164. 05-351-452/2019 од 03.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3695  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Слијепчевић Томислав Слијепчевић Томислав (73.3 KiB)
163. 05-351-449/2019 од 03.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4094/18  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Мјеримачка Нада Мјеримачка Нада (100.1 KiB)
162. 05-351-451/2019 од 03.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1140/11  к.о. Кула

Кула Icon of Јерков Ненадов Никола Јерков Ненадов Никола (73.1 KiB)
161. 05-351-453/2019 од 02.10.2019.

Уградња унутрашњих гасних инсталација у постојећи стамбени објекат на к.п. бр. 7558/1 к.о. Кула

Кула Icon of Милановић Драгица Милановић Драгица (95.6 KiB)
160. 05-351-441/2019 од 02.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 983 к.о. Сивац

Сивац Icon of Комазец Лазар Комазец Лазар (95.6 KiB)
159. 05-351-442/2019 од 01.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 8279  к.о. Сивац

Сивац Icon of Плескоња Боривоје Плескоња Боривоје (100.0 KiB)
158. 05-351-443/2019 од 01.10.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  3368 к.о. Црвенка  и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Црвенка Icon of Вукелић Никола Вукелић Никола (68.5 KiB)
157. 05-351-434/2019 од  25.09.2019

Доградња дистрибутивне гасне мреже на к.п.  9891/1 И 9891/2 к.о. Кула

Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (91.3 KiB)
156. 05-351-422/2019 од 24.09.2019

Изградња воћарске кућице на к.п. 7967  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Пантић Мирјана Пантић Мирјана (70.2 KiB)
155. 05-351-431/2019 од 26.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1793 к.о. Сивац

Сивац Icon of Мркаљ Радован Мркаљ Радован (96.1 KiB)
154. 05-351-425/2019 од 26.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3666/17  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Кукило Мирослав Кукило Мирослав (96.3 KiB)
153. 05-351-432/2019 од 24.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 319/2 к.о. Липар

Липар Icon of Мијић Илија Мијић Илија (95.7 KiB)
152. 05-351-417/2019 од 19.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1806  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Пастернак Јанко Пастернак Јанко (96.2 KiB)
151. 05-351-412/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1168 к.о. Сивац

Сивац Icon of Седлар Никола Седлар Никола (72.8 KiB)
150. 05-351-411/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 936/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Суботић Милан Суботић Милан (96.3 KiB)
149. 05-351-410/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1979 к.о. Сивац

Сивац Icon of Шљукић Милован Шљукић Милован (96.7 KiB)
148. 05-351-418/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 503 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Јанко Нађ Јанко (101.9 KiB)
147. 05-351-413/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2906  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Баљицки Михал Баљицки Михал (73.1 KiB)
146. 05-351-415/2019 од 17.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2659 к.о. Сивац

Сивац Icon of Гњидић Миле Гњидић Миле (100.5 KiB)
145. 05-351-414/2019 од 17.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 421 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Паплацко Ђура Паплацко Ђура (65.7 KiB)
144. 05-351-391/2019 од 09.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1149/1 к.о. Кула

Кула Icon of Бенић Зоран Бенић Зоран (100.1 KiB)
143. 05-351-383/2019 од 05.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3930/28 к.о. Кула

Кула Icon of Франић Мирослав Франић Мирослав (100.4 KiB)
142. 05-351-392/2019 од 06.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2101 к.о. Сивац

Сивац Icon of Шпоња Петра Шпоња Петра (95.8 KiB)
141. 05-351-384/2019 од 04.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.801/1  к.о. Кула

Кула Icon of Марић Милан Марић Милан (101.2 KiB)
140. 05-351-386/2019 од 04.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3856 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Шашарога Драган Шашарога Драган (95.8 KiB)
139. 05-351-385/2019 од 04.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 8127 к.о. Сивац

Сивац Icon of Раонић Слободан Раонић Слободан (95.5 KiB)
138. 05-351-390/2019 од 06.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4846 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ружичић Јован Ружичић Јован (94.7 KiB)
137. 05-351-382/2019 од 03.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1602 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Димитрић Петко Димитрић Петко (95.1 KiB)
136. 05-351-381/2019 од 03.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1283/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Варга Соња Варга Соња (96.4 KiB)
135. 05-351-370/2019 од 30.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1978/5 к.о. Сивац

Сивац Icon of Мијић Душан Мијић Душан (96.9 KiB)
134. 05-351-369/2019 од 29.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 442 к.о. Сивац

Сивац Icon of Најтхефер Попов Марија Најтхефер Попов Марија (101.5 KiB)
133. 05-351-363/2019 од 29.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2600 к.о. Сивац

Сивац Icon of Куцурски Радослав Куцурски Радослав (72.9 KiB)
132. 05-351-371/2019 од 29.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2616  к.о. Сивац

Сивац Icon of Ачански Миладин Ачански Миладин (72.8 KiB)
131. 05-351-364/2019 од 28.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2454/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of Савић Никола Савић Никола (101.6 KiB)
130. 05-351-358/2019 од 28.08.2019

Изградња надстрешнице за смештај пољ.механизације на к.п. 67/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сабадош Михајло Сабадош Михајло (78.4 KiB)
129. 05-351-365/2019 од 27.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 300/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Влаовић Миодраг Влаовић Миодраг (101.1 KiB)
128. 05-351-362/2019 од 29.08.2019

Иизградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3256  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Лучић Станислава Лучић Станислава (95.6 KiB)
127. 05-351-361/2019 од 29.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 826/3  к.о. Кула

Кула Icon of Капичић Јолан Капичић Јолан (96.6 KiB)
126. 05-351-340/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4079  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Гуњевић Милева Гуњевић Милева (114.6 KiB)
125. 05-351-341/2019 од 22.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 108  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Рац Јоаким Рац Јоаким (102.0 KiB)
124. 05-351-344/2019 од 22.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4062  к.о. Сивац

Сивац Icon of Колџић Косана Колџић Косана (73.1 KiB)
123. 05-351-336/2019 од 22.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4667  к.о. Кула

Кула Icon of Гленџа Горан Гленџа Горан (88.9 KiB)
122. 05-351-346/2019 од 26.08.2019

Адаптација објекта на к.п. 3113  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ЈП Пошта Србије ЈП Пошта Србије (116.8 KiB)
121. 05-351-335/2019 од   26.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 5246/2  к.о. Кула

Кула Icon of Папачек Клара Папачек Клара (94.8 KiB)
120. 05-351-334/2019 од 26.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1275  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Пјешчић Томислав Пјешчић Томислав (94.7 KiB)
119. 05-351-339/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2955  к.о. Кула

Кула Icon of Мондом Jосип Мондом Jосип (95.0 KiB)
118. 05-351-338/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1689  к.о. Руски Крстур 

Руски Крстур Icon of Ковач Јаким Ковач Јаким (95.4 KiB)
117. 05-351-337/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1352/4  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Грубор Љубомир Грубор Љубомир (95.5 KiB)
116. 05-351-327/2019 од 20.08.2019

Изградња надстрешнице за пољ. механизацију  на к.п.  809/1  к.о. Кула

Кула Icon of Поповић Драган Поповић Драган (117.4 KiB)
115. 05-351-328/2019 од 20.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3990/5  к.о. Кула

Кула Icon of Марковић Војин Марковић Војин (94.8 KiB)
114. 05-351-324/2019 од 19.08.2019

Изградња прикључног кабловског вода на к.п.  3728/61 и 5923  к.о. Кула

Кула Icon of ЕПС Дистрибуција  ЕПС Дистрибуција (74.4 KiB)
113. 05-351-332/2019 од 19.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4563  к.о. Кула

Кула Icon of Лацко Габријела Лацко Габријела (94.7 KiB)
112. 05-351-330/2019 од 19.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2673  к.о. Сивац

Сивац Icon of Миковић Бранислав Миковић Бранислав (94.6 KiB)
111. 05-351-314/2019 од 15.08.2019

Изградња нисконапонског кабловског вода   на к.п. 4935/1 И 3105  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција  ЕПС Дистрибуција (74.9 KiB)
110. 05-351-317/2019 од 14.08.2019

Изградња МБТС 20/0,4 кВ, спортски центар на к.п. 3728/61  к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (74.5 KiB)
109. 05-351-329/2019 од 16.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1254/25  к.о. Кула

Кула Icon of Бобоцки Милан Бобоцки Милан (94.8 KiB)
108. 05-351-319/2019 од 15.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  8687/26  к.о. Сивац

Сивац Icon of Ђуришић Александар Ђуришић Александар (95.2 KiB)
107. 05-351-305/2019 од 12.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2963  к.о. Сивац

Сивац Icon of Јокић Лазар Јокић Лазар (100.9 KiB)
106. 05-351-307/2019 од 08.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3120 к.о. Сивац

Сивац Icon of Рајић Милена Рајић Милена (95.6 KiB)
105. 05-351-302/2019 од 07.08.2019

Изградња воћарске кућице на к.п. 2502   к.о. Липар

Липар Icon of Поповић Раде Поповић Раде (110.2 KiB)
104. 05-351-299/2019 од 09. 08. 2019.

Изградња средњенапонског 20kV кабловског прикључног вода на парцелама к.п. 981/18 и 5903 к.о. Кула

Кула Icon of ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о.  ”ЕПС Дистрибуција” д.о.о. (74.7 KiB)
103. 05-351-306/2019 од 08. 09.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  443/3 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Сивац Icon of Веселин Радослав Веселин Радослав (68.8 KiB)
102. 05-351-303/2019 од 0708.2019 Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број 1082 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС  Руски Крстур  Icon of Хома Љубомир Хома Љубомир (68.7 KiB)
101. 05-351-300/2019 од 06.08.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п.бр.8687/23 к.о.Сивац

Сивац Icon of Шепић Вера Шепић Вера (104.1 KiB)
100. 05-351-302/2019 од 06.08.2019.

Изградња воћарске кућице на к.п.2502 к.о.Липар

Липар Icon of Поповић Раде Поповић Раде (114.5 KiB)
99. 05-351-304/2019 од 07.08.2019 

Решење којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат.

Сивац Icon of Максимовић Марија Максимовић Марија (66.7 KiB)
98. 05-351-295/2019 од 07.08.2019

Решење којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат.

Црвенка Icon of Каленић Станко Каленић Станко (95.7 KiB)
97. 05-351-292/2019 од 02.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3772  к.о. Сивац

Сивац Icon of Ћирић Драган Ћирић Драган (95.4 KiB)
96. 05-351-291/2019 од 02.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2848  к.о. Сивац

Сивац Icon of Берлековић Нада Берлековић Нада (94.9 KiB)
95. 05-351-287/2019 од 31.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2969  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Вукић Милан Вукић Милан (95.0 KiB)
94. 05-351-286/2019 од 31.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  341/1  к.о. Кула

Кула Icon of Вујић Станислав Вујић Станислав (95.0 KiB)
93. 05-351-271/2019 од 22.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1254/38 к.о. Кула

Кула Icon of Тешовић Борко Тешовић Борко (73.7 KiB)
92. 05-351-270/2019 од 22.07.2019

Изградњу типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3942  к.о. Сивац

Сивац Icon of Пушкарев Стеван Пушкарев Стеван (95.0 KiB)
91. 05-351-272/2019 од 19.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2146/6   к.о. Кула

Кула Icon of Станковић Драган Станковић Драган (73.3 KiB)
90. 05-351-263/2019 од 15.07.2019

Измена решења за реконстр. Пословног простора  у Кули на к.п.  2816 к.о. Кула

Кула Icon of Ретро принт д.о.о. Ретро принт д.о.о. (101.2 KiB)
89. 05-351-256/2019 од   08.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1164/3  к.о. Кула

Кула Icon of Чуровић Милена Чуровић Милена (93.7 KiB)
88. 05-351-250/2019 од   09.07.2019

Изградња прикључног гасовода са МРС  на к.п.  4138/1 И 4138/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (100.4 KiB)
87. 05-351-255/2019 од  11.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1251  к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Костадиновић Мирјана Костадиновић Мирјана (95.7 KiB)
86. 05-351-254/2019 од 10.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  7558/3  к.о. Кула

Кула Icon of Тепавац Милан Тепавац Милан (95.7 KiB)
85. 05-351-253/2019 од 10.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4353  к.о. Кула

Кула Icon of Микулић Јасмина Микулић Јасмина (95.0 KiB)
84. 05-351-240/2019 од 04.07.2019

Реконструкција пословног простора у Кули на к.п.   2987 к.о. Кула

Кула Icon of Гајић Драгана Гајић Драгана (74.9 KiB)
83. 05-351-244/2019 од 03.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4520  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Мрдаљ Милан Мрдаљ Милан (95.5 KiB)
82. 05-351-243/2019 од 03.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1152/128  к.о. Кула

Кула Icon of Грујић Милутин Грујић Милутин (96.1 KiB)
81. 05-351-231/2019 од 27.06.2019

Изградња кабловске дистрибутивне мреже у Сивцу на к.п. 11850/2   и др. к.о. Сивац

Сивац Icon of САТ ТРАКТ САТ ТРАКТ (87.6 KiB)
80. 05-351-230/2019 од 27.06.2019

Изградња кабловске дистрибутивне мреже у Црвенки на к.п.  608/3 и др. к.о. Црвенка

Црвенка Icon of САТ ТРАКТ САТ ТРАКТ (84.9 KiB)
79. 05-351-229/2019 од 24.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4455  к.о. Кула

Кула Icon of Такач Едит Такач Едит (94.0 KiB)
78. 05-351-226/2019 од 21.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 441/2  к.о. Кула

Кула Icon of Шећеров Рајка Шећеров Рајка (101.7 KiB)
77. 05-351-228/2019 од 20.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2296/1  к.о. Кула

Кула Icon of Маринковић Милан Маринковић Милан (73.2 KiB)
76. 05-351-223/2019 од   20.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1642/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Драгичевић Драгомир Драгичевић Драгомир (73.3 KiB)
75. 05-351-220/2019 од 14.06.2019

Проширење приступне мреже у Сивцу  на к.п. 4147 и др. к.о. Сивац

Сивац Icon of Телеком Србија ад  Телеком Србија ад (83.4 KiB)
74. 05-351-177/2019 од 16.05.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 719/3 к.о. Липар

Липар Icon of Каравезић Миливоје Каравезић Миливоје (101.4 KiB)
73. 05-351-219/2019 од 18.06.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.4834 к.о.Црвенка

Црвенка Icon of Ковачевић Божидар Ковачевић Божидар (104.3 KiB)
72. 05-351-225/2019 од 18.06.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  3726 к.о. Сивац    и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС,

Сивац Icon of Жујовић Милован Жујовић Милован (68.8 KiB)
71. 05-351-216/2019 од 05.06.2019. Изградња помоћног објекта – оставе за алат на парцели к.п.843/4 к.о.Кула, Кула Icon of Oлабина Мариа Oлабина Мариа (75.1 KiB)
70. 05-351-209/2019 од 05.06.2019. Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.4287 к.о.Црвенка Црвенка Icon of Довијарски Ибоја Довијарски Ибоја (104.4 KiB)
69. 05-351-204/2019 од 04.06.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у
стамбени објекат на к.п. бр. 1731/1 к.о. Сивац
Сивац Icon of Крстајић Биљанa Крстајић Биљанa (96.7 KiB)
68. 05-351-215/2019 од 07.06.2019.  Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени
објекат на к.п. бр. 391 к.о. Сивац
Сивац Icon of Барац Соњa Барац Соњa (94.3 KiB)
67. 05-351-161/2019 од 04.06.2019.  Реконструкција и промени намене стана број 3, као посебног дела зграде на к.п. бр. 2816 к.о. Кула Кула Icon of Петковић Савичић Милка Петковић Савичић Милка (165.8 KiB)
66. 05-351-201/2019 од 30.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број 3676 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Илчешин Бојана Илчешин Бојана (68.4 KiB)
65. 05-351-197/2019. од 24.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п.бр. 5371/1 к.о. Кула Кула Icon of Михић Саво Михић Саво (0.0 B)
64. 05-351-196/2019 од 27.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.1826 к.о.Сивац Сивац Icon of Имре Ласло Имре Ласло (103.9 KiB)
63. 05-351-191/2019 од 22.05.2019. Извођење радова на уградњи унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.1500/9 к.о.Кула, и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС Кула Icon of Шашвари Норберт  Шашвари Норберт (103.3 KiB)
62. 05-351-185/2019 од 20.05.2019. Пренамена стаје за тов јунади, капацитета 40 комада, у стају за одгој свиња П+0 (без извођења радова), капацитета до 100 комада на кат.парцели бр.3922 к.о.Сивац Сивац Icon of Влашкалић Велибор Влашкалић Велибор (108.2 KiB)
61. 05-351-174/2019 од 15. 05. 2019. Rеконструкција и пренамена дела постојећег пословног објекта у гасну котларницу, уградња унутрашњих гасних инсталација и изградња прикључног гасовода на парцели к.п. број 8622 к.о Кула Кула Icon of ''KIMBY-CO'' д.о.о. Београд ”KIMBY-CO” д.о.о. Београд (81.1 KiB)
60. 05-351-168/2019 од 13.05.2019. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. бр. 4003 к.о. Сивац Сивац Icon of Севкић Радован Севкић Радован (133.5 KiB)
59. 05-351-167/2019 од 13.05.2019. Уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. бр. 1999/2 к.о. Руски
Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу
Руски Крстур Icon of Хома Марија и Владимир Хома Марија и Владимир (66.8 KiB)
58. 05-351-161/2019 од 07.05.2019. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних
инсталација у стамбени објекат на к.п. бр. 1913/16 к.о. Кула и изградња прикључка на дистрибутивну
гасну мрежу.
Кула Icon of Поповић Драгослав Поповић Драгослав (95.8 KiB)
57.  05-351-182/2019 од 16.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени
објекат на к.п. бр. 1831 к.о. Црвенка и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу
Црвенка Icon of Мартиновић Драго Мартиновић Драго (98.7 KiB)
56. 05-351-180/2019 од 16.05.2019. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у постојећи стамбени
објекат на к.п. бр. 3888 к.о. Црвенка и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС
Црвенка Icon of Балабан Ђина Балабан Ђина (97.6 KiB)
55. 05-351-177/2019 од 16.05.2019. Подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова за гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију на кат.парцели бр.719/3 к.о.Липар Липар Icon of Каравезић Миливоје Каравезић Миливоје (103.8 KiB)
54. 05-351-171/2019 од 10.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3232  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Џуџар Јулијан Џуџар Јулијан (98.2 KiB)
53. 05-351-161/2019 од 07.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1913/16  к.о. Кула Кула Icon of Поповић Драгослав Поповић Драгослав (95.5 KiB)
52. 05-351-164/2019 од 09.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 266  к.о. Кула Кула Icon of Ивковић Стево Ивковић Стево (95.2 KiB)
51. 05-351-163/2019 од 09.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1254/100  к.о. Кула Кула Icon of Шмит Михајло Шмит Михајло (95.9 KiB)
50. 05-351-162/2019 од 09.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3244 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Боснић Милица Боснић Милица (96.3 KiB)
49. 05-351-149/2019 од 25.04.2019 Инвестиционо одржавање  спортске хале у Црвенки на к.п. 3067  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (70.5 KiB)
48. 05-351-140/2019 од 23.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 389/3  к.о. Крушчић Крушчић Icon of Кокот Душан Кокот Душан (95.9 KiB)
47. 05-351-139/2019 од 22.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 433  к.о. Сивац Сивац Icon of Дробњак Гордана Дробњак Гордана (95.4 KiB)
46. 05-351-137/2019 од 19.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 670  к.о. Сивац Сивац Icon of Бикицки Бојана Бикицки Бојана (94.9 KiB)
45. 05-351-132/2019 од 19.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2884  к.о. Сивац Сивац Icon of Дуловић Данка Дуловић Данка (95.1 KiB)
44. 05-351-131/2019 од 18.04.2019 Изградња  економског објекта- надстрешнице за смештај пољ. механизације на к.п. 4417  к.о. Кула Кула Icon of Пикула Јелена Пикула Јелена (68.6 KiB)
43. 05-351-138/2019 од 18.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2285  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Ксенија Сабадош Ксенија (73.2 KiB)
42. 05-351-128/2019 од 16.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3558  к.о. Сивац Сивац Icon of Ждерић Татјана Ждерић Татјана (95.8 KiB)
41. 05-351-126/2019 од 16.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.8541/5  к.о. Сивац Сивац Icon of Ђачић Предраг Ђачић Предраг (95.9 KiB)
40. 05-351-125/2019 од 12.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1150/1  к.о. Кула Кула Icon of Алетић Славица Алетић Славица (94.9 KiB)
39. 05-351-122/2019 од 12.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 563/2  к.о. Кула Кула Icon of Дормошев Јован Дормошев Јован (94.8 KiB)
38. 05-351-120/2019 од 05.04.2019 Изградња помоћног  објекта и  терасе на к.п. 8833/3  к.о. Кула Кула Icon of Рипчин Иван Рипчин Иван (103.6 KiB)
37. 05-351-112/2019 од 03.04.2019 Изградња помоћног  објекта на к.п. 1978/5  к.о. Сивац Сивац Icon of Мијић Душан и Миланка Мијић Душан и Миланка (70.7 KiB)
36. 05-351-103/2019 од 28.03.2019 Инвестиционо одржавање зграде основне школе на к.п. 734   к.о. Крушчић Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (136.9 KiB)
35. 05-351-106/2019 од 29.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4178  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Васић Жељко Васић Жељко (95.9 KiB)
34. 05-351-101/2019 од 28.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4216/10  к.о. Кула Кула Icon of Шимун Гордана Шимун Гордана (95.0 KiB)
33. 05-351-99/2019 од 25.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 738  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Кашаји Јанко Кашаји Јанко (72.9 KiB)
32. 05-351-97/2019 од 25.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1500/7  к.о. Кула Кула Icon of Цвијетић Обрад Цвијетић Обрад (95.9 KiB)
31. 05-351-96/2019 од 25.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 34/2  к.о. Кула Кула Icon of Кондић Горан Кондић Горан (95.7 KiB)
30. 05-351-85/2019 од 20.03.2019 Изградња помоћног  објекта на к.п. 1152/66  к.о. Кула Кула Icon of Срдић Славка Срдић Славка (69.0 KiB)
29. 05-351-82/2019 од 18.03.2019. Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1967/2  к.о. Кула Кула Icon of Ненадов Никола Ненадов Никола (95.7 KiB)
28. 05-351-80/2019 од 14.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 281  к.о. Сивац Сивац Icon of Ракетић Милена Ракетић Милена (73.0 KiB)
27. 05-351-76/2019 од 13.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за пословни  објекат на к.п. 4116/2  к.о. Кула Кула Icon of Распоповић Миодраг Распоповић Миодраг (96.1 KiB)
26. 05-351-69/2019 од 07.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1138/7  к.о. Кула Кула Icon of Шишарица Миро Шишарица Миро (95.4 KiB)
25. 05-351-68/2019 од 07.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1548  к.о. Сивац Сивац Icon of Делић Богдановић Софија Делић Богдановић Софија (96.3 KiB)
24. 05-351-65/2019 од 06.03.2019 Изградња помоћног објекта на к.п. 2832   к.о. Сивац Сивац Icon of Тешовић Недељко Тешовић Недељко (68.5 KiB)
23. 05-351-67/2019 од 05.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3204  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ријавец Јованка Ријавец Јованка (96.5 KiB)
22. 05-351-66/2019 од 05.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3129/1  к.о. Кула Кула Icon of Вукадиновић Милка Вукадиновић Милка (96.6 KiB)
21. 05-351-63/2019 од 01.03.2019 Адаптација и санација зграде  на к.п. 3065/4 к.о. Црвенка Црвенка Icon of АПВ ОШ Вук Караџић АПВ ОШ Вук Караџић (75.4 KiB)
20. 05-351-61/2019 од 27.02.2019 Изградња кабловског вода 20кВ од ТС Блок 13 до ТС Блок 14 на к.п.  1146/86 И др. к.о. Кула Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (77.9 KiB)
19. 05-351-55/2019 од 26.02.2019 Изградња економског објекта П+0 на к.п. 7636 к.о.Руски Крстур Руски Крстур Icon of Салак Јоаким Јулијан Салак Јоаким Јулијан (113.0 KiB)
18. 05-351-52/2019 од 20.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2587  к.о. Сивац Сивац Icon of Новаковић Зорица Новаковић Зорица (97.0 KiB)
17. 05-351-51/2019 од 20.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3586  к.о. Сивац Сивац Icon of Боснић Здравко Боснић Здравко (97.4 KiB)
16. 05-351-50/2019 од 18.02.2019 Санација водоводне мреже на к.п. 5922  к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (68.8 KiB)
15. 05-351-47/2019 од 14.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 894  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Еделински Михал Еделински Михал (73.2 KiB)
14. 05-351-39/2019 од 13.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1913/23 к.о. Кула Кула Icon of Обрадов Милена Обрадов Милена (95.6 KiB)
13. 05-351-41/2019 од 13.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1135/4  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Лакић Милка Лакић Милка (96.0 KiB)
12. 05-351-40/2019 од 11.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1913/44  к.о. Кула Кула Icon of Кондић Миланко Кондић Миланко (73.0 KiB)
11. 05-351-28/2019 од 24.01.2019 Изградња прикључка на дистрибутивни гасовод  и МРС  на к.п. 8622  к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (81.1 KiB)
10. 05-351-32/2019 од 24.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1868   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Манастир монахиња безгрешне девице Марије Манастир монахиња безгрешне девице Марије (97.5 KiB)
9. 05-351-19/2019 од 18.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3964/4   к.о. Кула Кула Icon of Петковић Марија Петковић Марија (74.5 KiB)
8. 05-351-17/2019 од 17.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1151/22   к.о. Кула Кула Icon of Мандић Никица Мандић Никица (94.8 KiB)
7. 05-351-15/2019 од 16.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3248   к.о. Кула Кула Icon of Јут Оливер Јут Оливер (97.4 KiB)
6. 05-351-6/2019 од 15.01.2019 Изградња помоћног објекта на к.п. 1084/15  к.о. Липар Липар Icon of Чолак Стево и Славица Чолак Стево и Славица (103.4 KiB)
5. 05-351-11/2019 од 16.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3409/11   к.о. Кула Кула Icon of Алавања Дамир Алавања Дамир (94.8 KiB)
4. 05-351-12/2019 од 15.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1146/15   к.о. Кула Кула Icon of Вишњић Љубица Вишњић Љубица (68.8 KiB)
3. 05-351-8/2019 од 14.01.2019 Изградњa прикључног гасовода са МРС  на к.п.  9611 и 8144/5  к.о. Црвенка Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (101.3 KiB)
2. 05-351-10/2019 од 14.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни   објекат на к.п. 3469/1   к.о. Сивац Сивац Icon of ОЗЗ Мипеал ОЗЗ Мипеал (94.9 KiB)
1. 05-351-2/2019 од 08.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни   објекат на к.п. 382/2  к.о. Липар Липар Icon of Маљковић Радмила Маљковић Радмила (96.6 KiB)

 

Решења од 2016 године до августа 2019 године. 

Пољак Никола
Пољак Никола
05-351-554-2020-Poljak-Nikola.pdf
95.1 KiB
21 Downloads
Detalji