Решења по члану 145. за 2023. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
347. 05-351-893/2023
од 31.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1140/3 к.о. Кула

Кула Icon of Кежић Драган Кежић Драган (98.1 KiB)
346. 05-351-889/2023
од 31.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потродични стамбени објекат на к.п. 251 к.о. Сивац

Сивац Icon of Стељић Јелкица Стељић Јелкица (99.1 KiB)
345. 05-351-878/2023
од 31.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1393 к.о. Сивац

Сивац Icon of Бошковић Никола Бошковић Никола (97.5 KiB)
344. 05-351-863/2023
од 30.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1144/1 к.о. Кула

Кула Icon of Виславски Бојан Виславски Бојан (123.2 KiB)
343. 05-351-873/2023
од 27.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1046 к.о. Сивац

Сивац Icon of Мимић Љубиша Мимић Љубиша (115.3 KiB)
342. 05-351-856/2023
од 27.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 4085 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Забакхин Денис Забакхин Денис (96.8 KiB)
341. 05-351-850/2023
од 27.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта и помоћни објекат на к.п. 1957 к.о. Кула

Кула Icon of Вујков Катица Вујков Катица (96.8 KiB)
340. 05-351-847/2023
од 27.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1870 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Бодиш Милорад Бодиш Милорад (98.0 KiB)
339. 05-351-836/2023
од 27.10.2023. год.

За реконструкцију стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом у стамбеном објекту са две стамбене јединице на к.п. 417 к.о. Кула

Кула Icon of Кочиш Светлана и Кочиш Бајић Љубица Кочиш Светлана и Кочиш Бајић Љубица (114.0 KiB)
338. 05-351-848/2023
од 26.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 7821 к.о. Кула

Кула Icon of Дражић Зоран Дражић Зоран (96.4 KiB)
337. 05-351-845/2023
од 26.10.2023. год.

За породични стамбени објекат на к.п. 2655/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бандић Сопка Тијана Бандић Сопка Тијана (99.5 KiB)
336. 05-351-844/2023
од 25.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 363/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Холик Владимир Холик Владимир (99.8 KiB)
335. 05-351-843/2023
од 25.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 2009 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Роман Славко Роман Славко (98.6 KiB)
334. 05-351-842/2023
од 25.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3699 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Милошевић Коста Милошевић Коста (99.1 KiB)
333. 05-351-841/2023
од 25.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1346 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Благојевић Предраг Благојевић Предраг (99.6 KiB)
332. 05-351-840/2023
од 25.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног objekta на к.п. 1997/1 к.о. Кула

Кула Icon of Митровић Љубка Митровић Љубка (98.8 KiB)
331. 05-351-839/2023
од 25.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног objekta на к.п. 511/2 к.о. Кула

Кула Icon of Грубачић Мира Грубачић Мира (99.2 KiB)
330. 05-351-846/2023
од 24.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног objekta на к.п. 2069 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Дудаш Иван Дудаш Иван (97.3 KiB)
329. 05-351-833/2023
од 24.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног objekta на к.п. 2146/11 к.о. Кула

Кула Icon of Томчић Миљан Томчић Миљан (96.9 KiB)
328. 05-351-831/2023
од 24.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 597/11 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Давидовић Нада Давидовић Нада (149.5 KiB)
328. 05-351-827/2023
од 24.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3082 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Вогринц Роберт Вогринц Роберт (97.5 KiB)
327. 05-351-826/2023
од 24.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1158/9 к.о. Кула

Кула Icon of Савић Драгиња Савић Драгиња (97.4 KiB)
326. 05-351-825/2023
од 24.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 5244 к.о. Кула

Кула Icon of Ковач Јанош Ковач Јанош (97.5 KiB)
325. 05-351-838/2023
од 20.10.2023. год.

За зграду привредних и других удружења – са трпезаријом на бр. 71 к.п. 4892 и 5821/1 к.о. Кула

Кула Icon of ЗЗ Куљанка ЗЗ Куљанка (126.2 KiB)
324. 05-351-824/2023
од 20.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 2390 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Гачевић Радивоје Гачевић Радивоје (98.1 KiB)
323. 05-351-821/2023
од 20.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 2894 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Каравезић Ненад Каравезић Ненад (96.8 KiB)
322. 05-351-814/2023
од 19.10.2023. год.

За изградњу прикључка на гасну инсталациону мрежу на к.п. 4152 к.о. Сивац са типским МРС и уградња унутрашње гасне инсталације у индивидуални стамбени објекат на к.п. 770 к.о. Сивац

Сивац Icon of Чепић Војин Чепић Војин (97.0 KiB)
321. 05-351-809/2023
од 19.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 777 к.о. Липар

Липар Icon of Марјановић Љубомир Марјановић Љубомир (97.5 KiB)
320. 05-351-808/2023
од 19.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к..п. 70 к.о. Кула

Кула Icon of Шикора Славко Шикора Славко (97.5 KiB)
319. 05-351-814/2023
од 18.10.2023. год.

За изградњу светлосне сигнализације на углу П.Драпшина и Ј.Крамера на к.п. 5857/2, 5864/3 и 5868 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (106.5 KiB)
318. 05-351-810/2023
од 13.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3561 к.о. Сивац

Сивац Icon of Калентић Светислав Калентић Светислав (96.2 KiB)
317. 05-351-804/2023
од 11.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 8356 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ђукић Драган Ђукић Драган (96.8 KiB)
316. 05-351-801/2023
од 11.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног и помоћног објекта на к.п. 3159/1 к.о. Кула

Кула Icon of Стевовић Игор Стевовић Игор (97.3 KiB)
315. 05-351-780/2023
од 11.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2759/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Јапунџа Каролина Јапунџа Каролина (99.2 KiB)
314. 05-351-777/2023
од 11.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1020 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Марић Јанош Марић Јанош (98.5 KiB)
313. 05-351-773/2023
од 10.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2879 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Вукчевић Милка Вукчевић Милка (98.7 KiB)
312. 05-351-765/2023
од 10.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4822 к.о. Кула

Кула Icon of Копрић Стеван Копрић Стеван (98.8 KiB)
311. 05-351-764/2023
од 10.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3927 к.о. Кула

Кула Icon of Цвијетиновић Зоран Цвијетиновић Зоран (98.6 KiB)
310. 05-351-762/2023
од 10.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2249 к.о. Сивац

Сивац Icon of Исајловић Никола Исајловић Никола (98.5 KiB)
309. 05-351-743/2023
од 10.10.2023. год.

За изградњу МБТС “Кексара 2“ 20/0,4КВ 2Х 1000КВА са СН прикључком и реконструкцијом дела постојеће ЗТС “Кексара“ 10/0,4КВ 2Х 1000КВА на к.п. 3619/18 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Jaffa фабрика бисквита Jaffa фабрика бисквита (109.2 KiB)
308. 05-351-761/2023
од 06.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породичне стамбене објете бр. 1 и 3, помоћну згрдау на к.п. 4479 к.о. Кула

Кула Icon of Рашковић Зоран Рашковић Зоран (98.7 KiB)
307. 05-351-759/2023
од 06.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 736 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Росић Остоја Росић Остоја (98.5 KiB)
306. 05-351-758/2023
од 06.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 148 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Тунгуз Милан Тунгуз Милан (98.8 KiB)
305. 05-351-756/2023
од 06.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2412/1 к.о. Кула

Кула Icon of Црњански Александар Црњански Александар (98.8 KiB)
304. 05-351-749/2023
од 06.10.2023. год.

За прикључење кабловских водова 20КВ за напајање МБТС 20/0,4КВ “Пумпна станица Сивац – ЈУГ“ на к.п. 11387, 11389, 11390 и 11391 к.о. Сивац

Сивац Icon of ЕПС Дистрибуција Србије ЕПС Дистрибуција Србије (141.4 KiB)
303. 05-351-792/2023
од 05.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1864 к.о. Сивац

Сивац Icon of Пејановић Новица Пејановић Новица (123.5 KiB)
302. 05-351-760/2023
од 05.10.2023. год.

За стамбено-пословни објекат на к.п. 4216/6 к.о. Кула

Кула Icon of Шимун Гордана Шимун Гордана (96.6 KiB)
301. 05-351-754/2023
од 05.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1948 к.о. Сивац

Сивац Icon of Мандић Драган Мандић Драган (98.3 KiB)
300. 05-351-784/2023
од 05.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 4999 к.о. Кула

Кула Icon of Хрубења Розалија Хрубења Розалија (97.5 KiB)
299. 05-351-784/2023
од 04.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/49 к.о. Кула

Кула Icon of Бауцал Радмила Бауцал Радмила (122.7 KiB)
298. 05-351-782/2023
од 04.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3894 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ланчушки Дејан Ланчушки Дејан (130.8 KiB)
297. 05-351-779/2023
од 04.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3792 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Дејановић Жељко Дејановић Жељко (95.5 KiB)
296. 05-351-776/2023
од 04.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 221 к.о. Сивац

Сивац Icon of Деспотовић Драгица Деспотовић Драгица (94.8 KiB)
295. 05-351-774/2023
од 04.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1700 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Јочић Миломир Јочић Миломир (126.6 KiB)
294. 05-351-767/2023
од 04.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5649/3 к.о. Кула

Кула Icon of Недељковић Небојша Недељковић Небојша (99.2 KiB)
293. 05-351-778/2023
од 02.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2992 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Бигић Славко Бигић Славко (98.9 KiB)
292. 05-351-775/2023
од 02.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1553 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Стојанчевић Ранко Стојанчевић Ранко (98.7 KiB)
291. 05-351-770/2023
од 02.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/58 к.о. Кула

Кула Icon of Спасић Наташа Спасић Наташа (96.6 KiB)
290. 05-351-768/2023
од 02.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2203 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Вукобрат Ана Вукобрат Ана (98.2 KiB)
289. 05-351-753/2023
од 02.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 775 к.о. Липар

Липар Icon of Радујко Никола Радујко Никола (98.6 KiB)
288. 05-351-751/2023
од 02.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1058/2 к.о. Кула

Кула Icon of Поповић Момчило Поповић Момчило (97.9 KiB)
287. 05-351-771/2023
од 30.09.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2246/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Мијовић Зоран Мијовић Зоран (98.8 KiB)
286. 05-351-742/2023
од 30.09.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекати помоћну зграду – летењу кухињу и котларницу на к.п. 53/2 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Пековић Милан Пековић Милан (98.8 KiB)
285. 05-351-763/2023
од 29.09.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 930 к.о. Сивац

Сивац Icon of Шаранчић Горан Шаранчић Горан (95.7 KiB)
284. 05-351-757/2023
од 29.09.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1144/13 к.о. Кула

Кула Icon of Гашић Зоран Гашић Зоран (95.3 KiB)
283. 05-351-755/2023
од 29.09.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат бр. 1 и бр. 2 на к.п. 6727/2 к.о. Кула

Кула Icon of Панчић Анђелко Панчић Анђелко (99.0 KiB)
282. 05-351-745/2023
од 29.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени простора на к.п. 778/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Вујанић Анка Вујанић Анка (98.2 KiB)
281. 05-351-741/2023
од 29.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1232/7 к.о. Кула

Кула Icon of Вукотић Крсто Вукотић Крсто (98.5 KiB)
280. 05-351-750/2023
од 28.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 2330/1 к.о. Кула

Кула Icon of Чизмар Саша Чизмар Саша (123.9 KiB)
279. 05-351-739/2023
од 28.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8831/5 к.о. Кула

Кула Icon of Мецек Павле Мецек Павле (98.8 KiB)
278. 05-351-740/2023
од 28.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2104/3 к.о. Кула

Кула Icon of Иванковић Предраг Иванковић Предраг (98.4 KiB)
277. 05-351-738/2023
од 28.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 395 к.о. Кула

Кула Icon of Каленић Марија Каленић Марија (98.1 KiB)
276. 05-351-737/2023
од 28.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 867/10 к.о. Кула

Кула Icon of Хаврљенко Славко Хаврљенко Славко (99.7 KiB)
275. 05-351-735/2023
од 28.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1157/7 к.о. Кула

Кула Icon of Квасни Никола Квасни Никола (99.3 KiB)
274. 05-351-736/2023
од 27.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3806/1 к.о. Кула

Кула Icon of Вуковић Благоје Вуковић Благоје (98.4 KiB)
273. 05-351-734/2023
од 27.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 33 к.о. Кула

Кула Icon of Новаковић Станица Новаковић Станица (98.5 KiB)
272. 05-351-733/2023
од 27.09.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат бр 3. и помоћну зграду – летњу кунињу објекат бр. 4 на к.п. 4536 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Каралић Цвијета Каралић Цвијета (98.6 KiB)
271. 05-351-732/2023
од 27.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/41 к.о. Кула

Кула Icon of Дринић Новак Дринић Новак (98.7 KiB)
270. 05-351-731/2023
од 27.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 4447 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Радека Јово Радека Јово (95.9 KiB)
269. 05-351-718/2023
од 26.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 891 к.о. Липар

Липар Icon of Клепић Бојан Клепић Бојан (96.6 KiB)
268. 05-351-716/2023
од 26.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног и помоћног објекта на к.п. 1169 к.о. Кула

Кула Icon of Стојков Миле Стојков Миле (96.0 KiB)
267. 05-351-715/2023
од 26.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4844 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Кукић Синиша Кукић Синиша (96.1 KiB)
266. 05-351-713/2023
од 26.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат бр. 1 помоћну зграду котларницу на к.п. 2531/1 к.о. Кула

Кула Icon of Шкорић Бранислав Шкорић Бранислав (98.8 KiB)
265. 05-351-712/2023
од 25.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8634 к.о. Сивац

Сивац Icon of Струњаш Златко Струњаш Златко (98.5 KiB)
264. 05-351-711/2023
од 25.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 525 к.о. Кула

Кула Icon of Буквић Бранислав Буквић Бранислав (98.7 KiB)
263. 05-351-710/2023
од 25.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1330 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Косовић Слободан Косовић Слободан (98.3 KiB)
262. 05-351-709/2023
од 25.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2596 к.о. Кула

Кула Icon of Матијашевић Миљан Матијашевић Миљан (98.6 KiB)
261. 05-351-708/2023
од 25.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1410 к.о. Сивац

Сивац Icon of Марин Томас Марин Томас (98.3 KiB)
260. 05-351-706/2023
од 25.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2541 к.о. Кула

Кула Icon of Данилов Ђорђе Данилов Ђорђе (98.5 KiB)
259. 05-351-714/2023
од 22.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/18 к.о. Кула

Кула Icon of Гаговић Александра Гаговић Александра (98.9 KiB)
258. 05-351-707/2023
од 22.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат, објекат бр. 1 и помоћну зграду – оставу за огрев објекта бр. 3 на к.п. 7819 к.о. Кула

Кула Icon of Живко Вера Живко Вера (98.4 KiB)
257. 05-351-705/2023
од 22.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекта к.п. 178 к..о. Црвенка

Црвенка Icon of Козомора Каролина Козомора Каролина (98.7 KiB)
256. 05-351-700/2023
од 22.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта к.п. 672 к..о. Сивац

Сивац Icon of Чепић Никола Чепић Никола (96.6 KiB)
255. 05-351-701/2023
од 21.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у породичну стамбену зграду на к.п. 7607 к..о. Кула

Кула Icon of Ждрња Миодраг Ждрња Миодраг (97.0 KiB)
254. 05-351-696/2023
од 21.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1075/3 к..о. Кула

Кула Icon of Nady Arpad Nady Arpad (98.6 KiB)
253. 05-351-695/2023
од 21.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у породичној стамбеној згради на к.п. 3553/1 к..о. Сивац

Сивац Icon of Тадић Здравко Тадић Здравко (98.1 KiB)
252. 05-351-694/2023
од 20.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 895 к..о. Липар

Липар Icon of Пашајлић Радован Пашајлић Радован (97.4 KiB)
251. 05-351-688/2023
од 20.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у индивидуални стамбени објекат на к.п. 1136 к..о. Крушчић

Крушчић Icon of Шћепановић Рада Шћепановић Рада (96.8 KiB)
250. 05-351-687/2023
од 20.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у породичну стамбену зграду на к.п. 1001/2 к..о. Црвенка

Црвенка Icon of Загорац Исак Загорац Исак (97.7 KiB)
249. 05-351-672/2023
од 20.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 823 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сабадош Борис Сабадош Борис (98.7 KiB)
248. 05-351-679/2023
од 19.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 824/3 к..о. Кула

Кула Icon of Иванковић Миленко Иванковић Миленко (98.0 KiB)
247. 05-351-677/2023
од 19.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1884 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Венгрин Татјана Венгрин Татјана (98.6 KiB)
246. 05-351-673/2023
од 19.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 924 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Виславски Владимир Виславски Владимир (98.7 KiB)
245. 05-351-679/2023
од 19.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 824/3 к..о. Кула

Кула Icon of Иванковић Миленко Иванковић Миленко (98.0 KiB)
244. 05-351-680/2023
од 18.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 399 к..о. Кула

Кула Icon of Маџарев Сава Маџарев Сава (98.4 KiB)
243. 05-351-689/2023
од 14.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у индивидуални стамбени простор на к.п. 6672 к..о. Кула

Кула Icon of Вуковић Бранко Вуковић Бранко (92.7 KiB)
242. 05-351-678/2023
од 12.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1071/7 к..о. Липар

Липар Icon of Бјелошевић Здравко Бјелошевић Здравко (95.3 KiB)
241. 05-351-681/2023
од 11.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1294/9 к..о. Кула

Кула Icon of Павков Сава Павков Сава (124.3 KiB)
240. 05-351-684/2023
од 08.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбено пословни објекат на к.п. 7557/1 и 9827/1 к..о. Кула

Кула Icon of Илић Саво Илић Саво (123.0 KiB)
239. 05-351-676/2023
од 08.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Виславски Саша Виславски Саша (98.8 KiB)
238. 05-351-675/2023
од 08.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1115 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Кишрацик Мирон Кишрацик Мирон (96.1 KiB)
237. 05-351-674/2023
од 08.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1770 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Роман Ирина Роман Ирина (95.7 KiB)
236. 05-351-671/2023
од 08.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1970 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Дудаш Александра Дудаш Александра (98.5 KiB)
235. 05-351-670/2023
од 08.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1385 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Арва Јулијан Арва Јулијан (98.1 KiB)
234. 05-351-669/2023
од 07.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1693/2 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Магоч Ђура Магоч Ђура (99.2 KiB)
233. 05-351-668/2023
од 07.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/1 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бодвански Јарослава Бодвански Јарослава (98.5 KiB)
232. 05-351-667/2023
од 07.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 227/1 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Хоџић Ксенија Хоџић Ксенија (99.9 KiB)
231. 05-351-666/2023
од 07.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8987/1 к..о. Кула

Кула Icon of Поповић Маринко Поповић Маринко (98.6 KiB)
230. 05-351-664/2023
од 07.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуални стамбени објекат на к.п. 116/23 к..о. Липар

Липар Icon of Цвјетковић Милица Цвјетковић Милица (96.9 KiB)
229. 05-351-660/2023
од 05.09.2023. год.

За изградњу расхладног чилера (повећање расхладног капацитета погона) на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Jaffa фабрика бисквита Jaffa фабрика бисквита (105.3 KiB)
228. 05-351-658/2023
од 01.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1284 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Бошкић Ивица Бошкић Ивица (95.3 KiB)
227. 05-351-626/2023
од 01.09.2023. год.

За смештај пољопривредне механизације у специјализовано складиште пољопривредних производа на к.п. 685/3 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ново плус Ново плус (76.1 KiB)
226. 05-351-644/2023
од 31.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 484/1 к.о. Кула

Кула Icon of Зинајић Владимир Зинајић Владимир (95.9 KiB)
225. 05-351-641/2023
од 31.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 1146/26 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Рацић Димитрије Рацић Димитрије (99.0 KiB)
224. 05-351-640/2023
од 31.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 385/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Винаји Ана Винаји Ана (98.7 KiB)
223. 05-351-639/2023
од 31.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 1331 к.о. Кула

Кула Icon of Бабић Славица Бабић Славица (98.6 KiB)
222. 05-351-638/2023
од 30.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4767 к.о. Кула

Кула Icon of Радојчин Милош Радојчин Милош (98.1 KiB)
221. 05-351-637/2023
од 30.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 182/1 к.о. Кула

Кула Icon of Новковић Далибор Новковић Далибор (98.5 KiB)
220. 05-351-636/2023
од 30.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2515 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Стојовић Снежана Стојовић Снежана (98.8 KiB)
219. 05-351-634/2023
од 29.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 649/1 к.о. Липар

Липар Icon of Ђукић Милош Ђукић Милош (98.8 KiB)
218. 05-351-633/2023
од 29.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат бр. 1 и бр. 2 на к.п. 5527 и 5528 к.о. Кула

Кула Icon of Петковић Милорад Петковић Милорад (98.8 KiB)
217. 05-351-632/2023
од 25.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 900/16 к.о. Кула

Кула Icon of Крупљанин Владимир Крупљанин Владимир (99.5 KiB)
216. 05-351-631/2023
од 25.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2153/4 к.о. Кула

Кула Icon of Тодоровић Синиша Тодоровић Синиша (99.1 KiB)
215. 05-351-624/2023
од 25.08.2023. год.

За постављање кабловских 20КВ водова за прикључење СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п. 9692/1, 9692/2 к.о. Црвенка и кп. 3138, 3186 и 1874 к.о. Крушчић

Црвенка, Крушчић Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (100.0 KiB)
214. 05-351-630/2023
од 24.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 857 к.о. Липар

Липар Icon of Милисављевић Ненад Милисављевић Ненад (98.6 KiB)
213. 05-351-629/2023
од 24.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 6658/2 к.о. Кула

Кула Icon of Дронић Драго Дронић Драго (98.6 KiB)
212. 05-351-628/2023
од 24.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1225/18 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Варга Јанко Варга Јанко (98.4 KiB)
211. 05-351-627/2023
од 23.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1500/4 к.о. Кула

Кула Icon of Гашовић Зоран Гашовић Зоран (98.4 KiB)
210. 05-351-622/2023
од 23.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1693/2 к.о. Кула

Кула Icon of Јокић Смиљка Јокић Смиљка (98.9 KiB)
209. 05-351-621/2023
од 23.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1254/53 к.о. Кула

Кула Icon of Брадић Соња Брадић Соња (98.4 KiB)
208. 05-351-620/2023
од 23.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 609/15 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Витас Јовица Витас Јовица (98.2 KiB)
207. 05-351-619/2023
од 23.08.2023. год.

За породични стамбени објекат бр. 1 на к.п. 3959/1 и објекат 3959/2 бр. 3 к.о. Кула

Кула Icon of Веселишин Владимир Веселишин Владимир (98.5 KiB)
206. 05-351-618/2023
од 23.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4589 к.о. Кула

Кула Icon of Ковач Звонко Ковач Звонко (98.4 KiB)
205. 05-351-617/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 847 к.о. Липар

Липар Icon of Кекић Андријана Кекић Андријана (98.3 KiB)
204. 05-351-616/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2077 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ромић Љуба Ромић Љуба (99.0 KiB)
203. 05-351-615/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објета бр. 1 и делова објекта 2 и 5 на к.п. 482 и 483 к.о. Кула

Кула Icon of Зарић Витомир Зарић Витомир (98.6 KiB)
202. 05-351-614/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2552/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Калезић Драган Калезић Драган (99.1 KiB)
201. 05-351-613/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3912 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Славик Драган Славик Драган (98.8 KiB)
200. 05-351-607/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 388 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Семан Александар Семан Александар (98.5 KiB)
199. 05-351-598/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног простора на к.п. 1254/42 к.о. Кула

Кула Icon of Мокрицки Софија Мокрицки Софија (97.3 KiB)
198. 05-351-573/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1425 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Владислава Нађ Владислава (98.5 KiB)
197. 05-351-592/2023
од 16.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног простора на к.п. 657/2 к.о. Кула

Кула Icon of Влашкалић Владимир Влашкалић Владимир (97.8 KiB)
196. 05-351-591/2023
од 16.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 9342 к.о. Кула

Кула Icon of Пејин Нинослав Пејин Нинослав (97.6 KiB)
195. 05-351-590/2023
од 16.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 6708/2 к.о. Кула

Кула Icon of Блажевац Давор Блажевац Давор (97.9 KiB)
194. 05-351-589/2023
од 16.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 837/7 к.о. Кула

Кула Icon of Медојевић Дејан Медојевић Дејан (96.9 KiB)
193. 05-351-588/2023
од 16.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 3972 к.о. Кула

Кула Icon of Асталош Иштван Асталош Иштван (97.8 KiB)
192. 05-351-578/2023
од 16.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3810 к.о. Кула

Кула Icon of Шимуновић Радоман Шимуновић Радоман (97.9 KiB)
191. 05-351-577/2023
од 14.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2519 к.о. Кула

Кула Icon of Панић Стеван Панић Стеван (98.7 KiB)
190. 05-351-575/2023
од 14.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 543 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Бартош Јован Бартош Јован (98.2 KiB)
189. 05-351-572/2023
од 14.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3144 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Славко Нађ Славко (98.8 KiB)
188. 05-351-576/2023
од 11.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 934 к.о. Липар

Липар Icon of Деретић Марија Деретић Марија (98.4 KiB)
187. 05-351-571/2023
од 11.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 2940 к.о. Кула

Кула Icon of Шукић Софија Шукић Софија (98.4 KiB)
186. 05-351-570/2023
од 11.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1217/35 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Јоаким Нађ Јоаким (98.6 KiB)
185. 05-351-596/2023
од 11.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1386/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Арва Јулијан Арва Јулијан (98.1 KiB)
184. 05-351-568/2023
од 11.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2517 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Ердељи Мижо Ердељи Мижо (99.2 KiB)
183. 05-351-567/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3116 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Харди Силвија Харди Силвија (99.7 KiB)
182. 05-351-566/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 1014/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Провчи Борис Провчи Борис (98.5 KiB)
181. 05-351-565/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1985 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Костић Слободан Костић Слободан (98.9 KiB)
180. 05-351-564/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1905 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сабадош Михал Сабадош Михал (98.6 KiB)
179. 05-351-562/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1217/43 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Мецек Славко Мецек Славко (98.8 KiB)
178. 05-351-563/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 265/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Олејар Владимир Олејар Владимир (98.7 KiB)
177. 05-351-560/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1497/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Вукојевић Марица Вукојевић Марица (97.6 KiB)
176. 05-351-559/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 2948 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бјелић Мирјана Бјелић Мирјана (96.2 KiB)
175. 05-351-561/2023
од 31.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1913/42 к.о. Кула

Кула Icon of Дурковић Чедомир Дурковић Чедомир (96.6 KiB)
174. 05-351-557/2023
од 28.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 492 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Станковић Милорад Станковић Милорад (96.9 KiB)
173. 05-351-552/2023
од 28.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4832 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Маравић Драган Маравић Драган (96.1 KiB)
172. 05-351-550/2023
од 27.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1753/2 к.о. Кула

Кула Icon of Тошић Даниел Тошић Даниел (98.8 KiB)
171. 05-351-549/2023
од 27.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1330 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Хелена Нађ Хелена (99.8 KiB)
170. 05-351-548/2023
од 27.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 791 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Међеши Михајло Међеши Михајло (98.5 KiB)
169. 05-351-547/2023
од 27.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4116/1 к.о. Кула

Кула Icon of Ракочевић Драгиша Ракочевић Драгиша (99.0 KiB)
168. 05-351-546/2023
од 27.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1739/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Јовановић Мара Јовановић Мара (99.1 KiB)
167. 05-351-543/2023
од 26.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п. 10 к.о. Кула

Кула Icon of Гажо Стеван Гажо Стеван (95.8 KiB)
166. 05-351-542/2023
од 26.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 289/3 к.о. Кула

Кула Icon of Дрча Драган Дрча Драган (98.7 KiB)
165. 05-351-541/2023
од 26.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1777/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Михајло Нађ Михајло (98.7 KiB)
164. 05-351-540/2023
од 25.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 563 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Дудаш Славко Дудаш Славко (98.2 KiB)
163. 05-351-538/2023
од 25.07.2023. год.

За породични стамбени обејакат на к.п. 4413 к.о. Кула

Кула Icon of Нађ Золтан Нађ Золтан (98.9 KiB)
162. 05-351-537/2023
од 25.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1914 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Хома Монар Ксенија Хома Монар Ксенија (99.8 KiB)
161. 05-351-545/2023
од 24.07.2023. год.

За извођење радова за типски гасни прикључак са МРС и унутрашње гасне инсталације за потребе зграде индустрије коже и крзна на к.п. 9110/1, 9107/26 и 9098/1 к.о. Кула

Кула Icon of Пер-Агро Пер-Агро (108.0 KiB)
160. 05-351-536/2023
од 24.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2781 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бата Ана Бата Ана (98.1 KiB)
159. 05-351-535/2023
од 24.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 513 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Хома Јарослава Хома Јарослава (99.3 KiB)
158. 05-351-534/2023
од 24.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 603 к.о. Кула

Кула Icon of Ковачев Зоран Ковачев Зоран (98.3 KiB)
157. 05-351-533/2023
од 24.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2186 к.о. Кула

Кула Icon of Кечан Милан Кечан Милан (99.1 KiB)
156. 05-351-532/2023
од 24.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3148 к.о. Сивац

Сивац Icon of Филановић Дејан Филановић Дејан (99.9 KiB)
155. 05-351-531/2023
од 21.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 122 к.о. Сивац

Сивац Icon of Филановић Зора Филановић Зора (99.1 KiB)
154. 05-351-530/2023
од 21.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 767 к.о. Кула

Кула Icon of Шукић-Лобода Марија Шукић-Лобода Марија (98.5 KiB)
153. 05-351-529/2023
од 21.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2141/3 к.о. Кула

Кула Icon of Медић Максо Медић Максо (98.7 KiB)
152. 05-351-526/2023
од 21.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 7969 к.о. Кула

Кула Icon of Киш Јелица Киш Јелица (98.2 KiB)
151. 05-351-525/2023
од 20.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 734/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Селак Зоран Селак Зоран (98.7 KiB)
150. 05-351-524/2023
од 20.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат бр. 1 и бр. 2 на к.п. 1390 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сестре службенице безгрешне девице Марије Сестре службенице безгрешне девице Марије (99.4 KiB)
149. 05-351-523/2023
од 20.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1996 к.о. Сивац

Сивац Icon of Дуловић Рајна Дуловић Рајна (98.4 KiB)
148. 05-351-522/2023
од 20.07.2023. год.

За породични стамбени објекат на к.п. 2947/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Паул Јован Паул Јован (98.2 KiB)
147. 05-351-503/2023
од 18.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1916/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Гатарић Јово Гатарић Јово (95.8 KiB)
146. 05-351-495/2023
од 17.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1991 к.о. Сивац

Сивац Icon of Перуничић Радован Перуничић Радован (96.2 KiB)
145. 05-351-492/2023
од 17.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 8100/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Жугић Милован Жугић Милован (96.0 KiB)
144. 05-351-489/2023
од 14.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1155/25 к.о. Кула

Кула Icon of Чапко Љубомир Чапко Љубомир (96.9 KiB)
143. 05-351-488/2023
од 14.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5051 к.о. Кула

Кула Icon of Балинт Чила Балинт Чила (96.5 KiB)
142. 05-351-497/2023
од 13.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 3191 к.о. Кула

Кула Icon of Влаховић Слободан Влаховић Слободан (97.4 KiB)
141. 05-351-478/2023
од 13.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п. 5613 к.о. Кула

Кула Icon of Лешчук Петар Лешчук Петар (97.8 KiB)
140. 05-351-476/2023
од 13.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1992 к.о. Сивац

Сивац Icon of Рајић Горан Рајић Горан (97.5 KiB)
139. 05-351-475/2023
од 13.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2727 к.о. Сивац

Сивац Icon of Шћепановић Нина Шћепановић Нина (98.0 KiB)
138. 05-351-471/2023
од 13.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1757 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ачански Милош Ачански Милош (97.7 KiB)
137. 05-351-496/2023
од 12.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног простора на к.п. 772/2 к.о. Кула

Кула Icon of Пашћик Михајло Пашћик Михајло (98.0 KiB)
136. 05-351-464/2023
од 12.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 749 к.о. Кула

Кула Icon of Кадовић Негослава Кадовић Негослава (98.5 KiB)
135. 05-351-463/2023
од 12.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 162 к.о. Липар

Липар Icon of Рајачић Слободан Рајачић Слободан (98.6 KiB)
134. 05-351-462/2023
од 11.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8833/3 к.о. Кула

Кула Icon of Рипчин Иван Рипчин Иван (98.2 KiB)
133. 05-351-461/2023
од 11.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 965 к.о. Кула

Кула Icon of Бублић Драган Бублић Драган (98.8 KiB)
132. 05-351-459/2023
од 11.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1105 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Ковач Владимир Ковач Владимир (98.4 KiB)
131. 05-351-458/2023
од 10.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 916 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бики Владимир Бики Владимир (98.5 KiB)
130. 05-351-457/2023
од 10.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 346/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Макаји Јанко Макаји Јанко (98.8 KiB)
129. 05-351-454/2023
од 10.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 712 к.о. Кула

Кула Icon of Вујашковић Љиљана Вујашковић Љиљана (99.2 KiB)
128. 05-351-453/2023
од 07.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2634 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Харди Јанко Харди Јанко (99.4 KiB)
127. 05-351-435/2023
од 07.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1692/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Кекковић Миљан Кекковић Миљан (96.2 KiB)
126. 05-351-432/2023
од 07.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 562 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Зарубица Баћо Зарубица Баћо (98.6 KiB)
125. 05-351-431/2023
од 06.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1254/103 к.о. Кула

Кула Icon of Ђорђевић Петар Ђорђевић Петар (99.3 KiB)
124. 05-351-428/2023
од 06.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2783/4 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Бањац Драган Бањац Драган (98.9 KiB)
123. 05-351-428/2023
од 06.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/82 к.о. Кула

Кула Icon of Влаовић Алексије Влаовић Алексије (98.4 KiB)
122. 05-351-427/2023
од 06.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 121/4 к.о. Липар

Липар Icon of Ступар Александар Ступар Александар (98.4 KiB)
121. 05-351-425/2023
од 06.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1631 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Миљановић Милена Миљановић Милена (99.7 KiB)
120. 05-351-499/2023
од 05.07.2023. год.

За изградњу фонтане у пардку и уређење парка са делом улице Ђуре Стругара и Маршала Тита на к.п. 4226, 5913,5914 и 5887/4 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (144.8 KiB)
119. 05-351-424/2023
од 04.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1631 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Томић Милан Томић Милан (98.5 KiB)
118. 05-351-423/2023
од 04.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3449/19 к.о. Кула

Кула Icon of Галонић Владица Галонић Владица (98.2 KiB)
117. 05-351-422/2023
од 04.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4044 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Столић Славко Столић Славко (98.4 KiB)
116. 05-351-487/2023
од 04.07.2023. год.

За реконструкцију унутрашње гасне инсталације за гасну котларницу електране к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Црвенка фабрика шећера Црвенка фабрика шећера (102.3 KiB)
115. 05-351-484/2023
од 26.06.2023. год.

За прикључни гасовод са меронрегулационом станицом за Дом здраваља на к.п. 5914 и 4221/2 к.о. Кула

Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (100.7 KiB)
114. 05-351-474/2023
од 22.06.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације са прикључком на постојећу топловодну инсталацију Дома здравља у Кули на к.п. 4221/2 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (120.8 KiB)
113. 05-351-446/2023
од 16.06.2023. год.

За реконструкцију и доградњу помоћног објекта на к.п. 2527 к.о. Кула

Кула Icon of Wanko Amanda Wanko Amanda (104.2 KiB)
112. 05-351-452/2023
од 15.06.2023. год.

За инвестиционо одржавање стамбеног објекта вишепородичног становања на к.п.1499/12 к.о. Кула

Кула Icon of Стамбена заједница Стамбена заједница (110.4 KiB)
111. 05-351-434/2023
од 13.06.2023. год.

За инвестиционо одржавање фасаде и санацију крова зграде јединице локалне самоупрева на к.п. 1714/1 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (112.3 KiB)
110. 05-351-413/2023
од 07.06.2023. год.

За СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п. 1874 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Агро МВ Агро МВ (105.6 KiB)
109. 05-351-419/2023
од 06.06.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 4032 к.о. Кула

Кула Icon of Дурковић Мирјана Дурковић Мирјана (96.0 KiB)
108. 05-351-410/2023
од 06.06.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног простора на к.п. 7604 к.о. Кула

Кула Icon of Млађановић Пантелија Млађановић Пантелија (97.6 KiB)
107. 05-351-415/2023
од 05.06.2023. год.

За радове на инвестиционом одржавању објеката зграде здравства на к.п. 3146/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Општина Кула од 05.06.2023 Општина Кула од 05.06.2023 (119.8 KiB)
106. 05-351-414/2023
од 05.06.2023. год.

За радове на инвестиционом одржавању објеката зграде здравства на к.п. 1378 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (120.8 KiB)
105. 05-351-376/2023
од 17.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 446/1 к.о. Кула

Кула Icon of Вујић Миливој Вујић Миливој (95.7 KiB)
104. 05-351-372/2023
од 17.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 3141/1 к.о. Кула

Кула Icon of Вучковић Марко Вучковић Марко (95.9 KiB)
103. 05-351-352/2023
од 12.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 2412/2 к.о. Кула

Кула Icon of Голочорбин Слободан Голочорбин Слободан (133.3 KiB)
102. 05-351-346/2023
од 12.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 4860 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Бодрожић Раде Бодрожић Раде (96.3 KiB)
101. 05-351-343/2023
од 12.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на бр. 3, економски објекат бр. 4 и помоћни објекат бр. 5 на к.п. 2069 к.о. Кула

Кула Icon of Марић Војин Марић Војин (98.3 KiB)
100. 05-351-368/2023
од 11.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3163 к.о. Кула

Кула Icon of Леђенац Бранислав Леђенац Бранислав (159.7 KiB)
99. 05-351-342/2023
од 11.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3728/45 к.о. Кула

Кула Icon of Радуловић Радојица Радуловић Радојица (98.9 KiB)
98. 05-351-341/2023
од 11.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/49 к.о. Кула

Кула Icon of Пјекни Петар Пјекни Петар (98.7 KiB)
97. 05-351-340/2023
од 11.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 118 к.о. Кула

Кула Icon of Марковић Предраг Марковић Предраг (98.5 KiB)
96. 05-351-339/2023
од 10.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталацијеза породични стамбени објекат делови 1 и 2 на к.п. 1192 и 1193 к.о. Кула

Кула Icon of Дудаш Рожа Дудаш Рожа (99.0 KiB)
95. 05-351-338/2023
од 10.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 7965 к.о. Кула

Кула Icon of Златковић Станоје Златковић Станоје (98.2 KiB)
94. 05-351-337/2023
од 10.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1229 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Маравић Марија Маравић Марија (98.8 KiB)
93. 05-351-336/2023
од 09.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4651 к.о. Кула

Кула Icon of Миловић Ида Миловић Ида (98.5 KiB)
92. 05-351-335/2023
од 09.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2400/2 к.о. Кула

Кула Icon of Ковач Јероним Ковач Јероним (98.3 KiB)
91. 05-351-333/2023
од 09.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2222/3 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Варга Петар Варга Петар (98.6 KiB)
90. 05-351-332/2023
од 09.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5556 к.о. Кула

Кула Icon of Бођанец Јулијана Бођанец Јулијана (98.4 KiB)
89. 05-351-331/2023
од 09.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1048 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Тиркајла Владимир Тиркајла Владимир (98.8 KiB)
88. 05-351-330/2023
од 09.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1220 к.о. Сивац

Сивац Icon of Фејси Петар Фејси Петар (99.1 KiB)
87. 05-351-329/2023
од 05.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1364 к.о. Сивац

Сивац Icon of Мојсовић Јовица Мојсовић Јовица (98.8 KiB)
86. 05-351-328/2023
од 05.05.2023. год.

За изградњу унутрашње инсталације за породичну стамбену зграду-објекат 4, породичну стамбену зграду бр. 1, помоћну зграду-објекат бр. 2 на к.п. 1096 к.о. Сивац

Сивац Icon of Тури Ласло Тури Ласло (98.5 KiB)
85. 05-351-323/2023
од 04.05.2023. год.

За изградњу прикључка на гасну мрежу са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено пословни објекат на к.п. 4395/1 к.о. Кула

Кула Icon of Ходолик Арпад Ходолик Арпад (98.2 KiB)
84. 05-351-309/2023
од 03.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1259 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Марковић Љиљана Марковић Љиљана (80.7 KiB)
83. 05-351-318/2023
од 25.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1001/4 к.о. Кула

Кула Icon of Симић Милован Симић Милован (97.9 KiB)
82. 05-351-306/2023
од 25.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 7136/17 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Лазић Милутин Лазић Милутин (97.9 KiB)
81. 05-351-239/2023
од 12.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 844/19 к.о. Кула

Кула Icon of Фабри Антал Фабри Антал (95.9 KiB)
80. 05-351-237/2023
од 12.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени  на к.п. 424 к.о. Кула

Кула Icon of Ћирић Милорад Ћирић Милорад (99.1 KiB)
79. 05-351-236/2023
од 11.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени  на к.п. 2074 и 2075 к.о. Кула

Кула Icon of Новаковић Бојана Новаковић Бојана (98.7 KiB)
79. 05-351-235/2023
од 11.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 3940/1 к.о. Кула

Кула Icon of Поповић Сања Поповић Сања (98.6 KiB)
78. 05-351-234/2023
од 11.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1157/2 к.о. Кула

Кула Icon of Ловренчић Славко Ловренчић Славко (98.7 KiB)
77. 05-351-233/2023
од 06.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7555/6 к.о. Кула

Кула Icon of Лендак Ђорђе Лендак Ђорђе (98.7 KiB)
76. 05-351-232/2023
од 06.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/22 к.о. Кула

Кула Icon of Ловренчић Јосип Ловренчић Јосип (98.4 KiB)
75. 05-351-231/2023
од 06.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/7 к.о. Кула

Кула Icon of Шишарица Милорад Шишарица Милорад (98.7 KiB)
74. 05-351-230/2023
од 05.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1058/4 к.о. Кула

Кула Icon of Буквић Госпава Буквић Госпава (98.5 KiB)
73. 05-351-228/2023
од 05.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1036 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Видаковић Милан Видаковић Милан (98.7 KiB)
72. 05-351-228/2023
од 05.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на к.п. 948/6 к.о. Кула

Кула Icon of Марић Слободанка Марић Слободанка (98.5 KiB)
71. 05-351-214/2023
од 05.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног  простора на к.п. 3194 к.о. Кула

Кула Icon of Барна Франциска Барна Франциска (96.0 KiB)
70. 05-351-238/2023
од 04.04.2023. год.

За СТС “Иве Лоле Рибара 3“ са припадајућим НН кабловским водовима на к.п. 1104 к.о. Липар

Липар Icon of Електродистрибуција Сомбор Електродистрибуција Сомбор (140.7 KiB)
69. 05-351-212/2023
од 31.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 7136/17 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Лазић Милутин Лазић Милутин (84.0 KiB)
68. 05-351-211/2023
од 31.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног  простора на к.п. 1607 к.о. Сивац

Сивац Icon of Кеменци Илић Ферко Кеменци Илић Ферко (98.0 KiB)
67. 05-351-207/2023
од 31.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног  објекта на к.п. 1350 к.о. Сивац

Сивац Icon of Нићетин Марија Нићетин Марија (97.5 KiB)
66. 05-351-206/2023
од 31.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног  објекта на к.п. 3477 к.о. Сивац

Сивац Icon of Плавшић Младен Плавшић Младен (97.3 KiB)
65. 05-351-205/2023
од 31.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног  објекта на к.п. 720/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Максимовић Гојко Максимовић Гојко (97.3 KiB)
64. 05-351-202/2023
од 30.03.2023. год.

За изградњу оптичког кабла за прикључење ДСЛМ уређаја на к.п. 9031, 3357,3358, 3359 и 3349 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Телеком Србија Телеком Србија (102.4 KiB)
63. 05-351-194/2023
од 23.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичнистамбени објекат на к.п. 5663 к.о. Кула

Кула Icon of Васиљковић Роберт Васиљковић Роберт (99.6 KiB)
62. 05-351-183/2023
од 22.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1118 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Виславски Ђура Виславски Ђура (98.4 KiB)
61. 05-351-175/2023
од 17.03.2023. год.

За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за пословни објекат на к.п. 3039 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Баџа Душанка Баџа Душанка (97.1 KiB)
60. 05-351-173/2023
од 17.03.2023. год.

За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за пословни објекат на к.п. 3038 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Баџа Душанка Баџа Душанка (97.2 KiB)
59. 05-351-172/2023
од 16.03.2023. год.

За реконструкцију крова фискултурне сале ОШ “Вељко Влаховић“ на к.п. 734 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (109.6 KiB)
58. 05-351-163/2023
од 16.03.2023. год.

За изградњу станице за вагу на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Црвенка фабрика шећера Црвенка фабрика шећера (102.8 KiB)
57. 05-351-154/2023
од 16.03.2023. год.

 За изградњу помоћног објекта на бр. 7,8,9 и 10 к.п. 2356 и 2357 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Миладиновић Зоран Миладиновић Зоран (104.2 KiB)
56. 05-351-169/2023
од 14.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3221/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Опалић Марко Опалић Марко (98.0 KiB)
55. 05-351-141/2023
од 13.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2550 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Вуканац Марица Вуканац Марица (97.1 KiB)
54. 05-351-140/2023
од 13.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћи објекат на к.п. 7589 к.о. Кула

Кула Icon of Нешић Бојан Нешић Бојан (97.2 KiB)
53. 05-351-139/2023
од 09.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4882/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Станковић Стеван Станковић Стеван (98.4 KiB)
52. 05-351-138/2023
од 09.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћи објекат на к.п. 8830 к.о. Кула

Кула Icon of Блашчанин Момир Блашчанин Момир (98.9 KiB)
51. 05-351-137/2023
од 09.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3247 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Козомора Дејан Козомора Дејан (98.4 KiB)
50. 05-351-136/2023
од 08.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3247 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сопка Јасна Сопка Јасна (98.8 KiB)
49. 05-351-131/2023
од 08.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 281 к.о. Кула

Кула Icon of Цветићанин Бранка Цветићанин Бранка (98.6 KiB)
48. 05-351-130/2023
од 08.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4395 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Владић Анамарија Владић Анамарија (98.6 KiB)
47. 05-351-135/2023
од 07.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 466 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Пећко Евица Пећко Евица (98.9 KiB)
46. 05-351-133/2023
од 07.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 931 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Русковски Геновева Русковски Геновева (98.6 KiB)
45. 05-351-129/2023
од 07.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени и помоћни објекат на к.п. 858 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Пап Славко Пап Славко (98.9 KiB)
43. 05-351-147/2023
од 06.03.2023. год.

За изградњу помоћног објекта оставе за огрев на к.п. 2072/3 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сабадош Звонимир Сабадош Звонимир (105.5 KiB)
42. 05-351-148/2023
од 03.03.2023. год.

За измену решење о одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању на стамбеној згради на к.п. 2635 к.о. Сивац

Сивац Icon of Мандић Гордана Мандић Гордана (83.8 KiB)
41. 05-351-132/2023
од 03.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1360/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Врањеш Теодора Врањеш Теодора (98.7 KiB)
40. 05-351-128/2023
од 03.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2073 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Еуфемија Нађ Еуфемија (98.5 KiB)
39. 05-351-127/2023
од 03.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1366 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Варга Ксенија Варга Ксенија (99.1 KiB)
38. 05-351-123/2023
од 02.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3166 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Раичевић Горчин Раичевић Горчин (100.1 KiB)
37. 05-351-126/2023
од 02.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2507/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Будински Марија Будински Марија (98.7 KiB)
36. 05-351-125/2023
од 02.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/76 к.о. Кула

Кула Icon of Цвијетковић Жељко Цвијетковић Жељко (98.7 KiB)
35. 05-351-124/2023
од 01.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1913/39 к.о. Кула

Кула Icon of Квргић Миле Квргић Миле (97.8 KiB)
34. 05-351-122/2023
од 01.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3608 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Олабина Стеван Олабина Стеван (99.9 KiB)
33. 05-351-108/2023
од 24.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/59 к.о. Кула

Кула Icon of Вукић Драгица Вукић Драгица (98.8 KiB)
32. 05-351-107/2023
од 24.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2461 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ивић Драгутин Ивић Драгутин (98.5 KiB)
31. 05-351-106/2023
од 23.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4094/7 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Богдановић Саво Богдановић Саво (98.9 KiB)
30. 05-351-103/2023
од 23.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 7555/8 к.о. Кула

Кула Icon of Кнежевић Мира Кнежевић Мира (98.9 KiB)
29. 05-351-113/2023
од 23.02.2023. год.

За одобрење извођења радова на стамбеној згради на к.п. 2653 к.о. Сивац

Сивац Icon of Мандић Гордана Мандић Гордана (116.8 KiB)
28. 05-351-104/2023
од 22.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2309/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Катона Звонимир Катона Звонимир (95.6 KiB)
27. 05-351-102/2023
од 22.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 824/6 и 824/7 к.о. Кула

Кула Icon of Мијановић Борис Мијановић Борис (98.6 KiB)
26. 05-351-101/2023
од 22.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 356 к.о. Кула

Кула Icon of Васовић Нада Васовић Нада (99.0 KiB)
25. 05-351-100/2023
од 22.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4482 к.о. Кула

Кула Icon of Пјешчић Драгомир Пјешчић Драгомир (98.3 KiB)
24. 05-351-99/2023
од 14.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 16 к.о. Сивац

Сивац Icon of Мрдак Илија Мрдак Илија (119.6 KiB)
23. 05-351-62/2023
од 06.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 3332/3 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ковачевић Бојана Ковачевић Бојана (96.4 KiB)
22. 05-351-54/2023
од 31.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 8905/3 к.о. Кула

Кула Icon of Киш Сенка Киш Сенка (98.6 KiB)
21. 05-351-48/2023
од 31.01.2023. год.

За санацију дела крова зграде основне и средње школе са домом ученика на к.п. 1631 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of АП Војводина АП Војводина (116.7 KiB)
20. 05-351-45/2023
од 24.01.2023. год.

За изградњу рп индустрја и подземног 20 кв од рп до кабловске спојнице и колског приступа на к.п. 9107/5, 9107/6 и 9828 к.о. Кула

Кула Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (112.2 KiB)
19. 05-351-35/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1311 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Ковач Јовген Ковач Јовген (98.7 KiB)
18. 05-351-34/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2760 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Хрубења Владимир Хрубења Владимир (99.7 KiB)
17. 05-351-33/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1534 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Џуња Игор Џуња Игор (98.6 KiB)
16. 05-351-32/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1297 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Чизмар Марко Чизмар Марко (98.9 KiB)
15. 05-351-31/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2180 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Ковач Владимир Ковач Владимир (98.7 KiB)
14. 05-351-30/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1225/15 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Џуња Зорица Џуња Зорица (99.1 KiB)
13. 05-351-29/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1225/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Харди Јоаким Харди Јоаким (99.9 KiB)
12. 05-351-41/2023
од 17.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у стамбеном делу стамбено пословног објекта на к.п.2657 и прикључка на гасну мрежу на к.п. 5855 к.о. Кула

Кула Icon of Ивеља Зорица, Шаровић Божица и Реновчевић Драгица Ивеља Зорица, Шаровић Божица и Реновчевић Драгица (98.8 KiB)
11. 05-351-28/2023
од 17.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1729 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Дудаш Јовген Дудаш Јовген (98.5 KiB)
10. 05-351-27/2023
од 17.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1913/28 к.о. Кула

Кула Icon of Сеничак Дражен Сеничак Дражен (98.7 KiB)
09. 05-351-25/2023
од 17.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 486/2 к.о. Кула

Кула Icon of Тедић Синиша Тедић Синиша (94.4 KiB)
08. 05-351-26/2023
од 16.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3930/3 к.о. Кула

Кула Icon of Бајчета Велимир Бајчета Велимир (98.5 KiB)
07. 05-351-1194/2022
од 13.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 132 к.о. Сивац

Сивац Icon of Рајић Гордана Рајић Гордана (98.2 KiB)
06. 05-351-1193/2022
од 13.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и објекат са гаражом и котларницом на к.п. 155 и 156 к.о. Нова Црвенка

Нова Црвенка Icon of Отковић Веселинка Отковић Веселинка (98.8 KiB)
05. 05-351-1192/2022
од 13.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1414/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Планчак Жељко Планчак Жељко (99.2 KiB)
04. 05-351-1191/2022
од 12.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/10 к.о. Кула

Кула Icon of Шиловановић Бојан Шиловановић Бојан (98.3 KiB)
03. 05-351-1190/2022
од 12.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 800 к.о. Липар

Липар Icon of Милојевић Марија Милојевић Марија (98.9 KiB)
02. 05-351-1188/2022
од 12.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8898/2 к.о. Кула

Кула Icon of Хаврљук Анкица Хаврљук Анкица (99.3 KiB)
01. 05-351-1186/2022
од 12.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћну зграду на к.п. 706 и 707  к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Грдинић Милка Грдинић Милка (98.3 KiB)

 

Решења по члану 145. за 2022. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
456. 05-351-1151/2022
од 23.12.2022. год.

За постављање нисконапонског кабловског вода за прикључење пословног објекта на к.п. 3065/4, 4978/6, 3065/7 и 3064 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција Србије ЕПС Дистрибуција Србије (137.4 KiB)
455. 05-351-1138/2022
од 23.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408  к.о. Сивац

Сивац Icon of Ђурић Ана Ђурић Ана (96.0 KiB)
454. 05-351-1136/2022
од 22.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1501/7  к.о. Кула

Кула Icon of Дугоњић Милан Дугоњић Милан (95.4 KiB)
453. 05-351-1119/2022
од 20.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1522  к.о. Кула

Кула Icon of Qiaojiao Chen Qiaojiao Chen (99.2 KiB)
452. 05-351-1113/2022
од 19.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени и помоћни објекат на к.п. 4315  к.о. Кула

Кула Icon of Бугарин Мирјана Бугарин Мирјана (98.9 KiB)
451. 05-351-1111/2022
од 16.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1144/23  к.о. Кула

Кула Icon of Свирац Зоран Свирац Зоран (98.7 KiB)
450. 05-351-1109/2022
од 16.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2996  к.о. Сивац

Сивац Icon of Довијарски Јелена Довијарски Јелена (98.4 KiB)
449. 05-351-1112/2022
од 16.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 123/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Радовић Зоран Радовић Зоран (99.1 KiB)
448. 05-351-1110/2022
од 16.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3192 I 3191/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Мајски Владимир Мајски Владимир (98.7 KiB)
447. 05-351-1086/2022
од 15.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 588 к.о. Руски Крстур

Руски Крстр Icon of Колошњаји Јанко Колошњаји Јанко (98.4 KiB)
446. 05-351-1088/2022
од 15.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3016/6 к.о. Кула

Кула Icon of Поповић Драгутин Поповић Драгутин (99.2 KiB)
445. 05-351-1097/2022
од 15.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2661 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ћурић Мара Ћурић Мара (96.1 KiB)
444. 05-351-1114/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3252/2 к.о. Кула

Кула Icon of Бугарски Јован Бугарски Јован (98.9 KiB)
443. 05-351-1104/2022
од 14.12.2022. год.

За иградњу нисконапонског вода 0,4 кв за напајања рбс локације “нс2357_02_СО_Кула_4“ на к.п. 3431/3, 5937/5, 3433/2 3434/2 к.о. Кула

Кула Icon of A1 Towers Infrastructure doo A1 Towers Infrastructure doo (98.1 KiB)
442. 05-351-1087/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 961/2 к.о. Кула

Кула Icon of Филиповић Мића Филиповић Мића (99.0 KiB)
441. 05-351-1084/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 7577/4 к.о. Кула

Кула Icon of Мандић Слободан Мандић Слободан (98.2 KiB)
440. 05-351-1083/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1527 к.о. Кула

Кула Icon of Обрадовић Жељко Обрадовић Жељко (98.8 KiB)
439. 05-351-1082/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/22 к.о. Кула

Кула Icon of Бајовић Нада Бајовић Нада (98.9 KiB)
438. 05-351-1085/2022
од 06.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3013/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Чечур Миодраг Чечур Миодраг (99.5 KiB)
437. 05-351-1081/2022
од 06.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1286 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Палачковић Мирко Палачковић Мирко (95.7 KiB)
436. 05-351-1075/2022
од 06.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1828/3 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Димитрић Зоран Димитрић Зоран (96.3 KiB)
435. 05-351-1041/2022
од 05.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1254/84 к.о. Кула

Кула Icon of Видаковић Вукман Видаковић Вукман (98.0 KiB)
434. 05-351-1040/2022
од 30.11.2022. год.

За изградњу фекалне канализације у насељу Црвенка на к.п. 616/18,……, 9611/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (104.1 KiB)
433. 05-351-1001/2022
од 30.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2793 к.о. Кула

Кула Icon of Егић Милан Егић Милан (96.9 KiB)
432. 05-351-1029/2022
од 29.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 609/10 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Грковић Горан Грковић Горан (113.7 KiB)
431. 05-351-1003/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу типског гасног прикључка са мрс и унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 1152/22 I 1152/134 к.о. Кула

Кула Icon of Бојаџија Бојан Бојаџија Бојан (97.9 KiB)
430. 05-351-997/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3670 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Чолаковић Милица Чолаковић Милица (98.1 KiB)
429. 05-351-991/2022
од 24.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2002/2 к.о. Кула

Кула Icon of Жарић Слободан Жарић Слободан (98.5 KiB)
428. 05-351-996/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 158 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ивановић Милојица Ивановић Милојица (95.8 KiB)
427. 05-351-995/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 716 к.о. Кула

Кула Icon of Добоши Ендре Добоши Ендре (98.5 KiB)
426. 05-351-994/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3914 I 3917/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Јеловац Бојана Јеловац Бојана (98.4 KiB)
425. 05-351-993/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5776/2 к.о. Кула

Кула Icon of Сремац Никола Сремац Никола (98.6 KiB)
424. 05-351-992/2022
од 24.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4307 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Франета Слободанка Франета Слободанка (99.0 KiB)
423. 05-351-990/2022
од 24.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2505/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Штајнфелд Михајло Штајнфелд Михајло (99.0 KiB)
422. 05-351-989/2022
од 23.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1479 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сабадош Драгослав Сабадош Драгослав (98.5 KiB)
421. 05-351-988/2022
од 23.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 567 к.о. Сивац

Сивац Icon of Чепић Драган Чепић Драган (99.0 KiB)
420. 05-351-978/2022
од 23.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 711 к.о. Руски Крстру

Руски Крстур Icon of Мајхер Марија Мајхер Марија (97.8 KiB)
419. 05-351-977/2022
од 23.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 501 к.о. Руски Крстру

Руски Крстур Icon of Сабадош Славко Сабадош Славко (98.0 KiB)
418. 05-351-976/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2597 к.о. Руски Крстру

Руски Крстур Icon of Чапко Јоаким Чапко Јоаким (98.4 KiB)
417. 05-351-979/2022
од 22.11.2022. год.

За реконструкцију локалног пута Липар – Нова Црвенка на к.п. 2930/1, 2930/2, 1099/1, 1107 к.о. Липар и на к.п. 7024/2 к.о. Црвенка

Липар – Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (99.5 KiB)
416. 05-351-975/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3211/1 к.о. Кула

Кула Icon of Паланачки Марија Паланачки Марија (98.2 KiB)
415. 05-351-972/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3804/1 к.о. Кула

Кула Icon of Семјанов Михајло Семјанов Михајло (98.5 KiB)
414. 05-351-971/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1259 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Марковић Љиљана Марковић Љиљана (98.0 KiB)
413. 05-351-970/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8334 к.о. Сивац

Сивац Icon of Цвијетић Гроздана Цвијетић Гроздана (97.9 KiB)
412. 05-351-973/2022
од 21.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 327 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Вагић Миленко Вагић Миленко (98.6 KiB)
411. 05-351-974/2022
од 19.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1272/9 к.о. Кула

Кула Icon of Тешовић Дарко Тешовић Дарко (98.5 KiB)
410. 05-351-955/2022
од 18.11.2022. год.

За реконструкцију атарских путева на к.п. 9895, 9921/1, 9920, 9917, 9912, 9904, 9913 I 9914 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (106.6 KiB)
409. 05-351-952/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 738/1, 737/3 I 736/1 к.о. Кула

Кула Icon of Зеленка Антал Зеленка Антал (98.8 KiB)
408. 05-351-961/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3273/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Поповић Предраг Поповић Предраг (97.7 KiB)
407. 05-351-951/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1755 к.о. Сивац

Сивац Icon of Калевски Анђеле Калевски Анђеле (98.3 KiB)
406. 05-351-950/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2147 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Стојичић Станко Стојичић Станко (98.5 KiB)
405. 05-351-949/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/99 к.о. Кула

Кула Icon of Перишић Катарина Перишић Катарина (98.5 KiB)
404. 05-351-948/2022
од 17.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2242 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Игњатов Јовица Игњатов Јовица (95.6 KiB)
403. 05-351-953/2022
од 17.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8902/5 к.о. Кула

Кула Icon of Мољарчук Франек Мољарчук Франек (94.9 KiB)
402. 05-351-937/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 1146/75 к.о. Кула

Кула Icon of Георгиевски Милован Георгиевски Милован (98.3 KiB)
401. 05-351-936/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1596 к.о. Сивац

Сивац Icon of Сутрин Драгана Сутрин Драгана (98.8 KiB)
400. 05-351-934/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2924 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Драгичевић Павлина Драгичевић Павлина (99.0 KiB)
399. 05-351-933/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1232/17 к.о. Кула

Кула Icon of Даниловић Миодраг Даниловић Миодраг (98.5 KiB)
398. 05-351-932/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2310 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Роман Ирина Роман Ирина (98.6 KiB)
397. 05-351-931/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 900/12 к.о. Кула

Кула Icon of Влашкалић Миодраг Влашкалић Миодраг (98.7 KiB)
396. 05-351-938/2022
од 15.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3136 к.о. Кула

Кула Icon of Мркаић Андрија Мркаић Андрија (98.2 KiB)
395. 05-351-930/2022
од 15.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 88 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Фаркаш Сенка Фаркаш Сенка (99.1 KiB)
394. 05-351-929/2022
од 15.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3319 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Биркаш Јоаким Биркаш Јоаким (98.5 KiB)
393. 05-351-928/2022
од 14.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 319 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Хома Јулијан Хома Јулијан (99.5 KiB)
392. 05-351-891/2022
од 10.11.2022. год.

За пројекат електроенергетских инсталација на к.п. 4972 и 2936/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of БМ Бојана БМ Бојана (115.6 KiB)
391. 05-351-927/2022
од 10.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3791 к.о. Кула

Кула Icon of Пејић Драган Пејић Драган (98.0 KiB)
390. 05-351-944/2022
од 10.11.2022. год.

За изградњу сабирне саобраћајнице на к.п. 9115/5 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (98.7 KiB)
389. 05-351-926/2022
од 10.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1232/3 к.о. Кула

Кула Icon of Грмуша Иван Грмуша Иван (98.3 KiB)
388. 05-351-925/2022
од 10.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 816/3 к.о. Кула

Кула Icon of Басарицћ Душан Басарицћ Душан (98.9 KiB)
387. 05-351-884/2022
од 10.11.2022. год.

За наводњавање јегричка на к.п. 8872, 8883, 8884 и 8885 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Воде Војводине Воде Војводине (95.1 KiB)
386. 05-351-924/2022
од 09.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1756 к.о. Кула

Кула Icon of Шукић Сава Шукић Сава (98.5 KiB)
385. 05-351-922/2022
од 09.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2916 к.о. Сивац

Сивац Icon of Цвејин Слободан Цвејин Слободан (98.7 KiB)
384. 05-351-920/2022
од 09.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2453 I 2454 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Купрешанин Драган Купрешанин Драган (96.3 KiB)
383. 05-351-918/2022
од 09.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2556 к.о. Руски Крстур

Руски Крсутр Icon of Емејди Иван Емејди Иван (99.2 KiB)
382. 05-351-917/2022
од 08.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1913/18 к.о. Кула

Кула Icon of Кузмановић Слободан Кузмановић Слободан (98.7 KiB)
381. 05-351-935/2022
од 08.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за два породична стамбена објекта и помоћну зграду на к.п. 1353 к.о. Сивац

Сивац Icon of Чепић Нинослав Чепић Нинослав (98.8 KiB)
380. 05-351-916/2022
од 08.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5581 к.о. Кула

Кула Icon of Гажо Чонгор Гажо Чонгор (99.1 KiB)
379. 05-351-915/2022
од 08.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 77 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Продановић Ратко Продановић Ратко (98.1 KiB)
378. 05-351-914/2022
од 07.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 5650/1 и 5650/2 к.о. Кула

Кула Icon of Пантелић Дајана Пантелић Дајана (98.7 KiB)
377. 05-351-919/2022
од 04.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/96 к.о. Кула

Кула Icon of Вуксан Милорад Вуксан Милорад (98.1 KiB)
376. 05-351-913/2022
од 04.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 407/1 к.о. Кула

Кула Icon of Дрча Сека Дрча Сека (98.3 KiB)
375. 05-351-912/2022
од 04.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1061/1 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Папајчик Жолт Папајчик Жолт (98.7 KiB)
374. 05-351-882/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 621 к.о. Кула

Кула Icon of Белић Владимир Белић Владимир (98.7 KiB)
373. 05-351-881/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2481 к.о. Кула

Кула Icon of Кондић Јован Кондић Јован (98.3 KiB)
372. 05-351-880/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3677 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Грубор Данијела Грубор Данијела (99.1 KiB)
371. 05-351-879/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 221 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Козомора Душан Козомора Душан (98.1 KiB)
370. 05-351-878/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 158 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Тунгуз Радомир Тунгуз Радомир (98.8 KiB)
369. 05-351-876/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3429 к.о. Сивац

Сивац Icon of Живанов Живко Живанов Живко (97.2 KiB)
368. 05-351-888/2022
од 31.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2449 и 2450 к.о. Сивац

Сивац Icon of Јуркић Марина Јуркић Марина (97.6 KiB)
367. 05-351-873/2022
од 31.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 526/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ровчанин Зорка Ровчанин Зорка (97.3 KiB)
366. 05-351-866/2022
од 31.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 523/1 к.о. Кула

Кула Icon of Бошњак Владимир Бошњак Владимир (97.3 KiB)
365. 05-351-861/2022
од 27.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 289/3 к.о. Кула

Кула Icon of Шево Саша Шево Саша (95.8 KiB)
364. 05-351-858/2022
од 27.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4864 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Кукић Томислав Кукић Томислав (98.4 KiB)
363. 05-351-857/2022
од 27.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 312/2 к.о. Кула

Кула Icon of Шљукић Александра Шљукић Александра (99.4 KiB)
362. 05-351-856/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 160 к.о. Кула

Кула Icon of Николић Слободанка Николић Слободанка (98.8 KiB)
361. 05-351-869/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 116/8 к.о. Липар

Липар Icon of Крупљанин Горан Крупљанин Горан (99.1 KiB)
360. 05-351-868/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8687/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Бралић Петар Бралић Петар (99.3 KiB)
359. 05-351-855/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4624 к.о. Кула

Кула Icon of Мила Марта Мила Марта (98.7 KiB)
358. 05-351-854/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4525 к.о. Кула

Кула Icon of Рајић Стеван Рајић Стеван (98.2 KiB)
357. 05-351-853/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 779/2 к.о. Кула

Кула Icon of Вуковић Милош Вуковић Милош (98.4 KiB)
356. 05-351-852/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1194 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Тврдовски Иван Тврдовски Иван (98.6 KiB)
355. 05-351-848/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 400 к.о. Липар

Липар Icon of Вуксан Жарко Вуксан Жарко (97.2 KiB)
354. 05-351-842/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1501/3 к.о. Кула

Кула Icon of Пуртов Сергеј Пуртов Сергеј (96.1 KiB)
353. 05-351-847/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу надстрешнице за смештај пољопривредних машина на к.п. 1531/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ракита Драгослав Ракита Драгослав (99.4 KiB)
352. 05-351-850/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 47 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Ћирић Владимир Ћирић Владимир (99.3 KiB)
351. 05-351-849/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4224 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Алексић Дејан Алексић Дејан (98.5 KiB)
350. 05-351-841/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1913/1 к.о. Кула

Кула Icon of Илин Весна Илин Весна (97.1 KiB)
349. 05-351-840/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5541 к.о. Кула

Кула Icon of Лоц Драгица Лоц Драгица (97.3 KiB)
348. 05-351-839/2022
од 20.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3390 к.о. Кула

Кула Icon of Федешен Катица Федешен Катица (98.1 KiB)
347. 05-351-834/2022
од 20.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 539/1 I 540/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Беговић Миладин Беговић Миладин (97.9 KiB)
346. 05-351-834/2022
од 20.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3028 к.о. Сивац

Сивац Icon of Милић Миланка Милић Миланка (98.0 KiB)
345. 05-351-832/2022
од 20.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2938 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Кековић Милорад Кековић Милорад (97.5 KiB)
344. 05-351-831/2022
од 19.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3273/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Поповић Предраг Поповић Предраг (83.0 KiB)
343. 05-351-830/2022
од 19.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 331 к.о. Сивац

Сивац Icon of Калић Витомир Калић Витомир (98.7 KiB)
342. 05-351-822/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1279/1 к.о. Кула

Кула Icon of Срдић Љубомир Срдић Љубомир (97.9 KiB)
341. 05-351-821/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3124 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Бјелан Ержебет Бјелан Ержебет (97.9 KiB)
340. 05-351-826/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5563 к.о. Кула

Кула Icon of Иван Магдалена Иван Магдалена (95.2 KiB)
339. 05-351-825/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 484 к.о. Липар

Липар Icon of Амиџић Ђуро Амиџић Ђуро (98.1 KiB)
338. 05-351-823/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3100/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Пејин Мирослав Пејин Мирослав (95.8 KiB)
337. 05-351-822/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1279/1 к.о. Кула

Кула Icon of Срдић Љубомир Срдић Љубомир (97.9 KiB)
336. 05-351-821/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3124 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Бјелан Ержебет Бјелан Ержебет (97.9 KiB)
335. 05-351-820/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу надстрешнице за смештај пољопривредних машина на к.п. 1531/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ракита Драгослав Ракита Драгослав (114.2 KiB)
334. 05-351-823/2022
од 13.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3100/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Пејин Мирослав Пејин Мирослав (95.8 KiB)
333. 05-351-811/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4316 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Личина Златан Личина Златан (95.8 KiB)
332. 05-351-811/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 4597/22 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Лакета Вељко Лакета Вељко (96.8 KiB)
331. 05-351-794/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4436 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Марјановић Стана Марјановић Стана (97.8 KiB)
330. 05-351-793/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3890 к.о. Сивац

Сивац Icon of Миросављев Татјана Миросављев Татјана (97.7 KiB)
329. 05-351-792/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4325/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Брашко Јосип Брашко Јосип (97.5 KiB)
328. 05-351-819/2022
од 11.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2069 к.о. Сивац

Сивац Icon of Цвијовић Слободан Цвијовић Слободан (98.0 KiB)
327. 05-351-795/2022
од 11.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/66 к.о. Кула

Кула Icon of Ђуровић Владимир Ђуровић Владимир (95.9 KiB)
326. 05-351-788/2022
од 11.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2803 к.о. Сивац

Сивац Icon of Миловић Александар Миловић Александар (99.9 KiB)
325. 05-351-786/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2143 к.о. Сивац

Сивац Icon of Војновић Радован Војновић Радован (98.9 KiB)
324. 05-351-785/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1474 к.о. Сивац

Сивац Icon of Боздоков Јован Боздоков Јован (98.3 KiB)
323. 05-351-784/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3930/22 к.о. Кула

Кула Icon of Даниловић Татјана Даниловић Татјана (98.8 KiB)
322. 05-351-783/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 28 к.о. Сивац

Сивац Icon of Зиндовић Тамара Зиндовић Тамара (98.7 KiB)
321. 05-351-782/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3519 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Раичевић Светозар Раичевић Светозар (99.0 KiB)
320. 05-351-813/2022
од 07.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3512 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ђуричковић Радмила Ђуричковић Радмила (97.1 KiB)
319. 05-351-807/2022
од 07.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3679 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Кековић Андријана Кековић Андријана (97.9 KiB)
318. 05-351-799/2022
од 07.10.2022. год.

За реконструкцију општинског пута са припадјућом инфраструктуром на стационажи км 15+441,29 на к.п. 11484/4, 11593, 4145, 4146, 4233 к.о. Сивац

Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (113.7 KiB)
317. 05-351-781/2022
од 07.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3990/13 к.о. Кула

Кула Icon of Милић Илија Милић Илија (98.2 KiB)
316. 05-351-780/2022
од 07.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 44/2 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Обреновић Драгутин Обреновић Драгутин (99.0 KiB)
315. 05-351-779/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1141/10 к.о. Кула

Кула Icon of Матијевић Бранислав Матијевић Бранислав (98.4 KiB)
314. 05-351-778/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2427/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Антовић Вукашин Антовић Вукашин (98.9 KiB)
313. 05-351-777/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 896 к.о. Сивац

Сивац Icon of Вучинић Драгутин Вучинић Драгутин (98.7 KiB)
312. 05-351-776/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 3385 к.о. Кула

Кула Icon of Мрђанов Жарко Мрђанов Жарко (98.6 KiB)
311. 05-351-774/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 312/2 к.о. Кула

Кула Icon of Микић Јово Микић Јово (99.1 KiB)
310. 05-351-763/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/60 к.о. Кула

Кула Icon of Манојловић Стана Манојловић Стана (97.8 KiB)
309. 05-351-762/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 311/2 к.о. Кула

Кула Icon of Микић Драгомир Микић Драгомир (97.3 KiB)
308. 05-351-761/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 121 к.о. Кула

Кула Icon of Бихнер Гизела Бихнер Гизела (97.4 KiB)
307. 05-351-775/2022
од 05.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3435/2 к.о. Кула

Кула Icon of Батаковић Данијела Батаковић Данијела (98.9 KiB)
306. 05-351-757/2022
од 04.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6806 к.о. Кула

Кула Icon of Баковић Петар Баковић Петар (96.4 KiB)
305. 05-351-751/2022
од 04.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3472 к.о. Сивац

Сивац Icon of Миросављев Радован Миросављев Радован (97.6 KiB)
304. 05-351-768/2022
од 03.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2629 к.о. Сивац

Сивац Icon of Николић Славица Николић Славица (98.7 KiB)
303. 05-351-747/2022
од 29.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2772 к.о. Сивац

Сивац Icon of Молнар Илонка Молнар Илонка (95.9 KiB)
302. 05-351-748/2022
од 28.09.2022. год.

За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације у објекту Економско трговинске школе на к.п. 2835 к.о. Кула

Кула Icon of АП Војводина АП Војводина (97.6 KiB)
301. 05-351-725/2022
од 28.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 594 к.о. Кула

Кула Icon of Ћосовић Раде Ћосовић Раде (95.8 KiB)
300. 05-351-719/2022
од 27.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/28 к.о. Кула

Кула Icon of Ђукелић Ержика Ђукелић Ержика (99.4 KiB)
299. 05-351-723/2022
од 27.09.2022. год.

За реконструкцију и преманемену помоћне зграде, у граду трговине – продавнице прехрамбених производда и рушење помоћног објекта на к.п. 3064 и 4978 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of СимТим доо СимТим доо (131.9 KiB)
298. 05-351-713/2022
од 26.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду на к.п. 3411 к.о. Кула

Кула Icon of Вицен Илона Вицен Илона (98.2 KiB)
297. 05-351-712/2022
од 23.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду на к.п. 8500 к.о. Сивац

Сивац Icon of Будисављевић Миле Будисављевић Миле (98.8 KiB)
296. 05-351-709/2022
од 23.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 2621 к.о. Сивац

Сивац Icon of Тривунов Зоран Тривунов Зоран (98.3 KiB)
295. 05-351-708/2022
од 23.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1844/2 к.о. Кула

Кула Icon of Милутин Мирко Милутин Мирко (98.2 KiB)
294. 05-351-707/2022
од 23.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2141/10 к.о. Кула

Кула Icon of Анђелић Љубица Анђелић Љубица (98.9 KiB)
293. 05-351-706/2022
од 22.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5319/2 к.о. Црвенка

Црвевнка Icon of Кермеци Јожеф Кермеци Јожеф (99.0 KiB)
292. 05-351-704/2022
од 22.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3533 к.о. Црвенка

Црвевнка Icon of Јовић Никола Јовић Никола (98.4 KiB)
291. 05-351-703/2022
од 22.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3741к.о. Црвенка

Црвевнка Icon of Зорић Петар Зорић Петар (98.3 KiB)
290. 05-351-716/2022
од 21.09.2022. год.

За гас и унутрашње гасне инсталације у објекат Економско трговинске школе на к.п. 2835, 2834/3 и 5909/1 к.о. Кула

Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (112.0 KiB)
289. 05-351-710/2022
од 21.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду, помоћну зграду – оставу и помоћну зграду – летњу кухињу на к.п. 5217/1 к.о. Кула

Кула Icon of Валка Карољ Валка Карољ (98.8 KiB)
288. 05-351-705/2022
од 21.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2141к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Јовановски Слободан Јовановски Слободан (98.1 KiB)
287. 05-351-717/2022
од 20.09.2022. год.

За изградњу гасне инсталације у породични објекат и помоћну зграду на к.п. 2891/2 к.о. Кула

Кула Icon of Класовити Валентина Класовити Валентина (98.7 KiB)
286. 05-351-702/2022
од 20.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2003 к.о. Кула

Кула Icon of Илин Саша Илин Саша (98.0 KiB)
285. 05-351-701/2022
од 20.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/16 к.о. Кула

Кула Icon of Јарамаз Ћосовић Дијана Јарамаз Ћосовић Дијана (99.1 KiB)
284. 05-351-689/2022
од 20.09.2022. год.

За изгрдњу сабирне саобраћајнице на к.п. 9108/3 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (96.9 KiB)
283. 05-351-690/2022
од 19.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2146/10 к.о. Кула

Кула Icon of Гак Нада Гак Нада (95.9 KiB)
282. 05-351-674/2022
од 16.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 351 к.о. Липар

Липар Icon of Ковач Лука Ковач Лука (95.5 KiB)
281. 05-351-660/2022
од 16.09.2022. год.

За изградњу стс заливног система са 20 кв кабловским водовима на к.п. 1097, 2915, 2948, 2947 I 2297 к.о. Липар

Липар Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (146.9 KiB)
280. 05-351-659/2022
од 13.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/22 к.о. Кула

Кула Icon of Мијатовић Жељко Мијатовић Жељко (95.7 KiB)
279. 05-351-650/2022
од 13.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 308/6 к.о. Кула

Кула Icon of Микић Момир Микић Момир (96.1 KiB)
278. 05-351-647/2022
од 13.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 523/2 к.о. Кула

Кула Icon of Бошњак Слободан Бошњак Слободан (95.3 KiB)
277. 05-351-644/2022
од 12.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3883/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Швељо Милан Швељо Милан (96.0 KiB)
276. 05-351-643/2022
од 12.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2764/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Швељо Радомир Швељо Радомир (96.5 KiB)
275. 05-351-657/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за објекат ОШ “20. октобар“ на к.п. 3031 к.о. Сивац

Сивац Icon of АП Војводина АП Војводина (125.6 KiB)
274. 05-351-638/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 113/2 I 114/2 к.о. Кула

Кула Icon of Граховац Милан Граховац Милан (98.8 KiB)
273. 05-351-656/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за објекат ОШ “20. октобар“ на к.п. 2953 к.о. Сивац

Сивац Icon of АП Војводина АП Војводина (124.1 KiB)
272. 05-351-655/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за објекат Основне и средње школе “Петро Кузмјак“ на к.п. 1631 и3376 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of АП Војводина АП Војводина (125.5 KiB)
271. 05-351-637/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/50 к.о. Кула

Кула Icon of Рабреновић Новка Рабреновић Новка (98.4 KiB)
270. 05-351-636/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4155/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Дамјановић Душко Дамјановић Душко (98.6 KiB)
269. 05-351-652/2022
од 08.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у објекту ОШ Иса Бајић на к.п. 2834/3 к.о. Кула

Кула Icon of АП Војводина АП Војводина (123.6 KiB)
268. 05-351-649/2022
од 08.09.2022. год.

За изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу за МРС на к.п. 3031 и 7147 к.о. Сивац

Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (104.2 KiB)
267. 05-351-634/2022
од 08.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 748/1 к.о. Кула

Кула Icon of Барановски Рајка Барановски Рајка (98.7 KiB)
266. 05-351-645/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2772 к.о. Сивац

Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (124.3 KiB)
265. 05-351-627/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу за МРС за ОШ Иса Бајић на к.п. 2834/1 и 5909/1 к.о. Кула

Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (210.6 KiB)
264. 05-351-633/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2419 к.о. Кула

Кула Icon of Костадиновић Мирјана Костадиновић Мирјана (98.3 KiB)
263. 05-351-632/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2272/1 к.о. Кула

Кула Icon of Голочорбин Саша Голочорбин Саша (98.1 KiB)
262. 05-351-631/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7845/2 к.о. Кула

Кула Icon of Пеулић Слађана Пеулић Слађана (98.7 KiB)
261. 05-351-648/2022
од 06.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2292 к.о. Сивац

Сивац Icon of Молнар Вера Молнар Вера (97.6 KiB)
260. 05-351-630/2022
од 06.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2690/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Зељић Недељка Зељић Недељка (98.5 KiB)
259. 05-351-629/2022
од 06.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 816/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Гороња Мирјана Гороња Мирјана (98.1 KiB)
258. 05-351-628/2022
од 06.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/16 к.о. Кула

Кула Icon of Мрђанов Бранислав Мрђанов Бранислав (98.5 KiB)
257. 05-351-626/2022
од 05.09.2022. год.

За изградњу унутрашњих гасних инсталација у гради Основне и средње школе “Петро Кузмјак“ на к.п. 1631 к.о. Руски Крстур и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1631 и 3376 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (109.6 KiB)
256. 05-351-621/2022
од 05.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 680 к.о. Сивац

Сивац Icon of Богавац Лука Богавац Лука (95.9 KiB)
255. 05-351-602/2022
од 01.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1286 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Благојевић Зоран Благојевић Зоран (98.8 KiB)
254. 05-351-616/2022
од 01.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3440/5 к.о. Кула

Кула Icon of Кецмановић Дарко Кецмановић Дарко (96.1 KiB)
253. 05-351-615/2022
од 31.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 777/1 к.о. Липар

Липар Icon of Денић Александар Денић Александар (96.3 KiB)
252. 05-351-614/2022
од 31.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3228 к.о. Кула

Кула Icon of Скиба Далиборка Скиба Далиборка (97.5 KiB)
251. 05-351-613/2022
од 30.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 722 к.о. Кула

Кула Icon of Грмуша Дејан Грмуша Дејан (95.1 KiB)
250. 05-351-606/2022
од 30.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/24 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Балинт Оленка Балинт Оленка (98.9 KiB)
249. 05-351-605/2022
од 30.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1085/1 и 1085/3 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Вукчевић Драгољуб Вукчевић Драгољуб (99.2 KiB)
248. 05-351-604/2022
од 30.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5179 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Варга Наташа Варга Наташа (98.4 KiB)
247. 05-351-603/2022
од 29.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1353 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Павловић Јанко Павловић Јанко (98.6 KiB)
246. 05-351-594/2022
од 29.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3244/1,2,3 к.о. Кула

Кула Icon of Радовић Милорад Радовић Милорад (98.7 KiB)
245. 05-351-610/2022
од 26.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5488 к.о. Кула

Кула Icon of Велисављев Саша Велисављев Саша (95.7 KiB)
244. 05-351-601/2022
од 26.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/5 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сабадош Јоаким Сабадош Јоаким (98.0 KiB)
243. 05-351-600/2022
од 26.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1716/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Весна Нађ Весна (98.3 KiB)
242. 05-351-599/2022
од 26.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 465 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бодвањски Јанко Бодвањски Јанко (98.3 KiB)
241. 05-351-592/2022
од 26.08.2022. год.

За промену намене дела објекта у пословни објекат на к.п. 2821 к.о. Кула

Кула Icon of Вујовић Бранислав Вујовић Бранислав (106.3 KiB)
240. 05-351-598/2022
од 25.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 854 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Фејди Јарослав Фејди Јарослав (98.8 KiB)
239. 05-351-597/2022
од 25.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1156/2 к.о. Кула

Кула Icon of Петковић Милинко Петковић Милинко (98.2 KiB)
238. 05-351-595/2022
од 24.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1232/1 к.о. Кула

Кула Icon of Ворински Жељко Ворински Жељко (98.5 KiB)
237. 05-351-593/2022
од 24.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/38 к.о. Кула

Кула Icon of Пековић Душан Пековић Душан (98.5 KiB)
236. 05-351-591/2022
од 23.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4077 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Миљуш Мирко Миљуш Мирко (96.2 KiB)
235. 05-351-571/2022
од 19.08.2022. год.

За изградњу 20 КВ РП “Блок 66“ на к.п. 9108/4 са двоструким 20 КВ кабловским водом на к.п. 9107/2, 9107/5, 9107/26 I 9107/13 к.о. Кула

Кула Icon of Електро Дистрибуција Србије Електро Дистрибуција Србије (130.0 KiB)
234. 05-351-541/2022
од 16.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1071/10 к.о. Липар

Липар Icon of Пушкаш Владимир Пушкаш Владимир (98.9 KiB)
233. 05-351-541/2022
од 15.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације са КМРС за стамбено пословни објекат на к.п. 3604 к.о. Сивац

Сивац Icon of Радовић Милена Радовић Милена (96.4 KiB)
232. 05-351-563/2022
од 18.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3990/29 к.о. Кула

Кула Icon of Лазић Милован Лазић Милован (97.9 KiB)
231. 05-351-554/2022
од 17.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1205/3 к.о. Кула

Кула Icon of Заковић Михајло Заковић Михајло (98.3 KiB)
230. 05-351-553/2022
од 17.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породићни стамбени објекат на к.п. 1646 к.о. Кула

Кула Icon of Вујтовћ Светлана Вујтовћ Светлана (98.2 KiB)
229. 05-351-549/2022
од 17.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/34 к.о. Кула

Кула Icon of Вејновић Жељко Вејновић Жељко (98.5 KiB)
228. 05-351-552/2022
од 16.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1196 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Максимовић Зоран Максимовић Зоран (98.4 KiB)
227. 05-351-550/2022
од 16.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2785 к.о. Сивац

Сивац Icon of Пушкарев Ненад Пушкарев Ненад (99.4 KiB)
226. 05-351-539/2022
од 12.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 878 к.о. Липар

Липар Icon of Радујко Мара Радујко Мара (97.9 KiB)
225. 05-351-536/2022
од 12.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2984/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Суботић Немања Суботић Немања (95.9 KiB)
224. 05-351-538/2022
од 11.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2964 к.о. Кула

Кула Icon of Корцеба Северина Корцеба Северина (95.1 KiB)
223. 05-351-546/2022
од 11.08.2022. год.

За изградњу помоћног објека на к.п. 5143/1 и 5143/2 к.о. Кула

Кула Icon of Форте Лаурент Форте Лаурент (102.2 KiB)
222. 05-351-533/2022
од 11.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 999/14 к.о. Кула

Кула Icon of Кардош Раде Кардош Раде (95.8 KiB)
221. 05-351-529/2022
од 11.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2039/2 к.о. Кула

Кула Icon of Васиљук Иван Васиљук Иван (96.3 KiB)
220. 05-351-526/2022
од 10.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3392 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Пашти Жужана Пашти Жужана (97.9 KiB)
219. 05-351-525/2022
од 10.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1342 к.о. Сивац

Сивац Icon of Варагић Жељко Варагић Жељко (97.9 KiB)
218. 05-351-523/2022
од 10.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1254/94 к.о. Кула

Кула Icon of Влаховић Небојша Влаховић Небојша (98.1 KiB)
217. 05-351-522/2022
од 10.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 822/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Кадаш Иван Кадаш Иван (97.7 KiB)
216. 05-351-521/2022
од 09.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1904 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Богићевић Дејан Богићевић Дејан (97.6 KiB)
215. 05-351-516/2022
од 09.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3337 к.о. Кула

Кула Icon of Опачић Нада Опачић Нада (95.8 KiB)
214. 05-351-531/2022
од 08.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/68 к.о. Кула

Кула Icon of Митрић Миодраг Митрић Миодраг (95.0 KiB)
213. 05-351-517/2022
од 05.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуални стамбени простор на к.п. 2136/3 к.о. Кула

Кула Icon of Пајић Зора Пајић Зора (99.2 KiB)
212. 05-351-519/2022
од 05.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1640 к.о. Кула

Кула Icon of Гајић Милорад Гајић Милорад (100.1 KiB)
211. 05-351-520/2022
од 03.08.2022. год.

За потребе инфивидуалног стамбеног објекта на к.п. 2668 к.о. Кула

Кула Icon of Јуришић Дејан Јуришић Дејан (101.3 KiB)
210. 05-351-406/2022
од 27.07.2022. год.

За проширење телекомуникационе мреже подручје ГПОН центар Кула на к.п. 1518/1 и др. к.о. Кула

Кула Icon of Телеком Србија Телеком Србија (110.2 KiB)
209. 05-351-507/2022
од 27.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 638 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Бенко Стеван Бенко Стеван (96.2 KiB)
208. 05-351-503/2022
од 26.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2679 к.о. Кула

Кула Icon of Перовић Радомир Перовић Радомир (96.1 KiB)
207. 05-351-472/2022
од 20.07.2022. год.

За реконструкцију стамбеног дела стамбено-пословног објекта на к.п. 3079 к.о. Сивац

Сивац Icon of Вукадиновић Радован Вукадиновић Радован (114.8 KiB)
206. 05-351-494/2022
од 19.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 491 к.о. Сивац

Сивац Icon of Потпара Валентина Потпара Валентина (96.5 KiB)
205. 05-351-488/2022
од 19.07.2022. год.

За изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са МРС на к.п. 4147 и 1714/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (103.3 KiB)
204. 05-351-492/2022
од 18.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у згради јединице локалне самоуправе на к.п. 2815/24 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (122.1 KiB)
203. 05-351-491/2022
од 18.07.2022. год.

За изградњу прикчучка за дистрибутивну гасну мрежу на МРС на к.п. 2815/2 и 5909 к.о. Кула

Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (105.8 KiB)
202. 05-351-474/2022
од 18.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 859/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Макаји Јарослава Макаји Јарослава (95.7 KiB)
201. 05-351-472/2022
од 16.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 273 к.о. Кула

Кула Icon of Томчић Вера Томчић Вера (96.7 KiB)
200. 05-351-465/2022
од 16.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п. 900/31 к.о. Кула

Кула Icon of Здјелар Марко Здјелар Марко (96.3 KiB)
199. 05-351-463/2022
од 16.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 583 к.о. Липар

Липар Icon of Бојанић Анкица Бојанић Анкица (95.5 KiB)
198. 05-351-462/2022
од 16.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/34 к.о. Кула

Кула Icon of Васиљевић Чедомир Васиљевић Чедомир (96.6 KiB)
197. 05-351-470/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у објекте МЗ Сивац на к.п. 1714/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (131.3 KiB)
196. 05-351-454/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1320 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Мучибабић Зорица Мучибабић Зорица (98.6 KiB)
195. 05-351-453/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 802/3 к.о. Липар

Липар Icon of Јовановић Никола Јовановић Никола (98.4 KiB)
194. 05-351-452/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 720 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Џуџар Јанко Џуџар Јанко (98.2 KiB)
193. 05-351-451/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2663 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сопка Владимир Сопка Владимир (99.5 KiB)
192. 05-351-450/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 60 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Рац Јоаким Рац Јоаким (98.3 KiB)
191. 05-351-449/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2733 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Еделински Јелена Еделински Јелена (98.1 KiB)
190. 05-351-448/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1795 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Меланија Нађ Меланија (98.2 KiB)
189. 05-351-402/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу прикључка на гасну мрежу са МРС на к.п. 735 и 4174 к.о. Сивац

Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (103.0 KiB)
188. 05-351-443/2022
од 14.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1185/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Орос Марина Орос Марина (99.1 KiB)
187. 05-351-442/2022
од 14.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 6664/1 к.о. Кула

Кула Icon of Фаркаш Силвија Фаркаш Силвија (99.3 KiB)
186. 05-351-473/2022
од 13.07.2022. год.

За изградњу гасног прикључка на МРС типа Г4, и унутрашњу гасну инсталацију за објекат филијалне Националне службе за запошљавање на к.п. 2816 к.о. Кула

Кула Icon of Национална служба за запошљавање Национална служба за запошљавање (97.4 KiB)
185. 05-351-441/2022
од 13.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1137/1 к.о. Кула

Кула Icon of Катаи Андраш Катаи Андраш (98.3 KiB)
184. 05-351-440/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5163 к.о. Кула

Кула Icon of Хубер Роберт Хубер Роберт (99.1 KiB)
183. 05-351-439/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5776/2 к.о. Кула

Кула Icon of Сремац Никола Сремац Никола (85.4 KiB)
182. 05-351-438/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5003 к.о. Кула

Кула Icon of Ковач Јарослав Ковач Јарослав (98.4 KiB)
181. 05-351-437/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2199/2 к.о. Кула

Кула Icon of Херцег Данило Херцег Данило (99.0 KiB)
180. 05-351-434/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2540 к.о. Кула

Кула Icon of Ћовин Владимир Ћовин Владимир (98.6 KiB)
179. 05-351-433/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2027 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Жирош Јоаким Жирош Јоаким (99.1 KiB)
178. 05-351-432/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/66 к.о. Кула

Кула Icon of Срдић Милош Срдић Милош (98.2 KiB)
177. 05-351-431/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1909/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Силађи Наталија Силађи Наталија (98.9 KiB)
176. 05-351-430/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2464 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Живановић Емилија Живановић Емилија (98.9 KiB)
175. 05-351-429/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4472 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Мухенски Блаженка Мухенски Блаженка (98.8 KiB)
174. 05-351-427/2022
од 08.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1568 к.о. Кула

Кула Icon of Обрадов Бранислав Обрадов Бранислав (95.4 KiB)
173. 05-351-419/2022
од 08.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи стамбени објекат на к.п. 72 к.о. Липар

Липар Icon of Почуча Бранка Почуча Бранка (96.0 KiB)
172. 05-351-384/2022
од 04.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 926 к.о. Кула

Кула Icon of Бабић Аранка Бабић Аранка (98.8 KiB)
171. 05-351-408/2022
од 07.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3873 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Хорват Андрија Хорват Андрија (96.2 KiB)
170. 05-351-394/2022
од 07.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3439/14 к.о. Кула

Кула Icon of Ачански Ненад Ачански Ненад (98.4 KiB)
169. 05-351-393/2022
од 07.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2593/2 к.о. Кула

Кула Icon of Куљанчић Зоран Куљанчић Зоран (98.6 KiB)
168. 05-351-391/2022
од 06.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2584/7 к.о. Липар

Липар Icon of Андулајевић Душан Андулајевић Душан (98.6 KiB)
167. 05-351-389/2022
од 06.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4530 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Бокић Ђорђе Бокић Ђорђе (99.0 KiB)
166. 05-351-456/2022
од 05.07.2022. год.

За реконструкцију и пренамену дела зграде основног образовања на к.п. 2953 к.о. Сивац

Сивац Icon of Општинска управа Кула Општинска управа Кула (82.5 KiB)
165. 05-351-436/2022
од 05.07.2022. год.

За изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са МРС за зграду ОШ “Вук Караџић“ на к.п. 2429/1 и 4952/11 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (125.8 KiB)
164. 05-351-388/2022
од 05.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 438/3 к.о. Кула

Кула Icon of Нинков Миливој Нинков Миливој (98.5 KiB)
163. 05-351-387/2022
од 05.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 606/6 и 607/10 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Платиша Раде Платиша Раде (98.4 KiB)
162. 05-351-385/2022
од 05.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4762  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ковач Драган Ковач Драган (98.7 KiB)
161. 05-351-428/2022
од 04.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за зграду ОШ “Вук Караџић“ на к.п. 2429/1 и 4952/11 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of АП Војводина АП Војводина (123.3 KiB)
160. 05-351-383/2022
од 04.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2070  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Шукић Јулијана Шукић Јулијана (98.5 KiB)
159. 05-351-382/2022
од 04.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1857/2 к.о. Кула

Кула Icon of Смиљанић Веселко Смиљанић Веселко (98.6 KiB)
158. 05-351-418/2022
од 29.06.2022. год.

За извођење радова на уградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи стамбени објекат на к.п. 202/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Митрић Томислав Митрић Томислав (93.3 KiB)
157. 05-351-416/2022
од 24.06.2022. год.

За извођење радова на уградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи стамбени објекат на к.п. 1878 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Анушић Дејан Анушић Дејан (93.7 KiB)
156. 05-351-411/2022
од 16.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за зграду ОШ “20. октобар“ Сивац на к.п. 735 к.о. Сивац

Сивац Icon of АП Војводина АП Војводина (124.1 KiB)
155. 05-351-407/2022
од 15.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5582/3 к.о. Кула

Кула Icon of Скиба Иванка Скиба Иванка (99.1 KiB)
154. 05-351-397/2022
од 13.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 926 к.о. Кула

Кула Icon of Дедејић Предраг Дедејић Предраг (96.5 KiB)
153. 05-351-381/2022
од 10.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2877 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Анђелић Драгица Анђелић Драгица (98.5 KiB)
152. 05-351-370/2022
од 09.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/101 к.о. Кула

Кула Icon of Грујић Љиља Грујић Љиља (96.2 KiB)
151. 05-351-368/2022
од 09.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуални стамбени објекат на к.п. 2/7 Липар

Липар Icon of Богићевић Васо Богићевић Васо (96.3 KiB)
150. 05-351-365/2022
од 09.06.2022. год.

За постављање помоћног објекта, надстрешница за баштенски алат на к.п. 1138/7 к.о. Кула

Кула Icon of Шишарица Мира и Радмила Шишарица Мира и Радмила (98.4 KiB)
149. 05-351-371/2022
од 07.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуални стамбени објекат на к.п. 3467/1 Кула

Кула Icon of Аврамовић Бранислав Аврамовић Бранислав (97.4 KiB)
148. 05-351-360/2022
од 07.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 1381  Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Нађ Владислав Нађ Владислав (98.2 KiB)
147. 05-351-358/2022
од 07.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 1394/2  Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Пашо Јаким Пашо Јаким (98.8 KiB)
146. 05-351-358/2022
од 07.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 921/1  Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сопка Меланија Сопка Меланија (98.7 KiB)
145. 05-351-347/2022
од 26.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 509  Крушчић

Крушчић Icon of Граовац Здравко Граовац Здравко (96.3 KiB)
144. 05-351-340/2022
од 20.05.2022. год.

За изградњу пешачко-бициклистичко/инспекционе стазе на територији општине Кула на деоници 1, на к.п. 5798 и 5802/2 к.о. Кула, деонице 3, на к.п. 5791, 5786 I 9697/1 к.о. Кула и к.п. 9487/2, 9487/1, 4919 I 4922/7 к.о. Црвенка

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (146.9 KiB)
143. 05-351-331/2022
од 18.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 4964 I 1376/2  Црвенка

Црвенка Icon of Губеринић Момчило Губеринић Момчило (99.6 KiB)
142. 05-351-314/2022
од 17.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 5156/2  Кула

Кула Icon of Гиљен Маринко Гиљен Маринко (96.4 KiB)
141. 05-351-313/2022
од 17.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 608/2  Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бучко Борис Бучко Борис (98.1 KiB)
140. 05-351-312/2022
од 16.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 1558  Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бучко Јулијан Бучко Јулијан (98.1 KiB)
139. 05-351-311/2022
од 16.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 2882  Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Харвиљчак Владимир Харвиљчак Владимир (99.4 KiB)
138. 05-351-310/2022
од 16.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 773  Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Тасић Милан Тасић Милан (98.9 KiB)
137. 05-351-309/2022
од 13.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 688  Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Рамач Михајло Рамач Михајло (98.0 KiB)
136. 05-351-307/2022
од 13.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 609  Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Виславски Витомир Виславски Витомир (97.9 KiB)
135. 05-351-305/2022
од 13.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 1217/11  Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Маринковић Весна Маринковић Весна (98.4 KiB)
134. 05-351-303/2022
од 12.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 1311  Сивац

Сивац Icon of Маринков Јован Маринков Јован (98.7 KiB)
133. 05-351-300/2022
од 11.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3801  Сивац

Сивац Icon of Рашковић Бранислав Рашковић Бранислав (95.5 KiB)
132. 05-351-298/2022
од 11.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3438/9  Кула

Кула Icon of Чачић Виолета Чачић Виолета (98.9 KiB)
131. 05-351-274/2022
од 09.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4225 и 3200  Сивац

Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (98.7 KiB)
130. 05-351-296/2022
од 11.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1739/2 Црвенка

Црвенка Icon of Драговић Александар Драговић Александар (98.7 KiB)
129. 05-351-297/2022
од 11.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3788 Црвенка

Црвенка Icon of Адамовић Јелена Адамовић Јелена (98.7 KiB)
128. 05-351-284/2022
од 10.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3056 Црвенка

Црвенка Icon of Миладиновић Радоје Миладиновић Радоје (95.9 KiB)
127. 05-351-318/2022
од 10.05.2022. год.

За измену постојеће водоводне мреже полиетиленским цевима и превезивање постојећих потрошача на нови вод на к.п. 1097, 64, 1100, 1101, 1099/1,……..1023/1 к.о. Липар

Липар Icon of Општина Кула Општина Кула (84.0 KiB)
126. 05-351-283/2022
од 10.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 900/31 Кула

Кула Icon of Здјелар Бранко Здјелар Бранко (95.4 KiB)
125. 05-351-273/2022
од 09.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за пословн зграду на к.п. 4935/1 и 3060/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Дукић Јован Дукић Јован (98.6 KiB)
124. 05-351-291/2022
од 29.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 603 Сивац

Сивац Icon of Новаковић Бранко Новаковић Бранко (96.0 KiB)
123. 05-351-277/2022
од 29.04.2022. год.

За изградњу прикљука на постојећу дистрибутивну гасну мрежу са МРС за објекат музичке школе на к.п. 2820/1 и 5909 к.о. Кула

Кула Icon of ЈП ''Србијагас'' ЈП ''Србијагас'' (105.6 KiB)
122. 05-351-270/2022
од 26.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за простојећи објекат, помоћну зграду и котларницу на к.п. 4432 к.о. Кула

Кула Icon of Бајагић Душан Бајагић Душан (98.7 KiB)
121. 05-351-278/2022
од 29.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у пословни објекат – објекат занатских личних услуга (за производњу пецива) на к.п. 3340 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Мергим Брахај ПР производња хлеба и пецива пекара M&L Црвенка Мергим Брахај ПР производња хлеба и пецива пекара M&L Црвенка (102.2 KiB)
120. 05-351-276/2022
од 29.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за објекат музичке школе на к.п. 2820/2 к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (104.7 KiB)
119. 05-351-272/2022
од 28.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2828 Сивац

Сивац Icon of Старчевић Страхиња Старчевић Страхиња (98.4 KiB)
118. 05-351-267/2022
од 27.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2973 Кула

Кула Icon of Миловић Бранка Миловић Бранка (98.6 KiB)
117. 05-351-266/2022
од 27.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2797 Кула

Кула Icon of Каримановић Сувеиљ Каримановић Сувеиљ (98.8 KiB)
116. 05-351-264/2022
од 26.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1155/8 Кула

Кула Icon of Мандић Станко Мандић Станко (95.4 KiB)
115. 05-351-256/2022
од 21.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 975 Кула

Кула Icon of Лукић Страхиња Лукић Страхиња (95.6 KiB)
114. 05-351-255/2022
од 21.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2863/2 Кула

Кула Icon of Кнежевић Снежана Кнежевић Снежана (99.5 KiB)
113. 05-351-254/2022
од 20.04.2022. год.

За изградњу унутрашњих гасних инсталација у пословни објекат – објекат занатских личних услуга на к.п. 3340 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Симовић Радован Симовић Радован (98.7 KiB)
112. 05-351-249/2022
од 20.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1692 Сивац

Сивац Icon of Шћепановић Урош Шћепановић Урош (97.5 KiB)
111. 05-351-247/2022
од 20.04.2022. год.

За изградњу НН пркључка стамбено-пословног објекта на к.п. 5401/1 на постојећи ДСЕЕ – подземни НН кабловски прикључак из МБТС на к.п. 5401/1, 5871, 5875, 5501 и 5884 к.о. Кула

Кула Icon of ЕПС Дистрибуција Србије ЕПС Дистрибуција Србије (138.8 KiB)
110. 05-351-242/2022
од 19.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1157/4 Кула

Кула Icon of Прерадовић Саво Прерадовић Саво (51.8 KiB)
109. 05-351-241/2022
од 19.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1656 Црвенка

Црвенка Icon of Клер Јања Клер Јања (51.8 KiB)
108. 05-351-240/2022
од 19.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2947/1 Сивац

Сивац Icon of Стрика Милан Стрика Милан (51.6 KiB)
107. 05-351-243/2022
од 18.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2826 Сивац

Сивац Icon of Стојков Милан Стојков Милан (51.8 KiB)
106. 05-351-239/2022
од 18.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2822 Сивац

Сивац Icon of Стојков Милан Стојков Милан (51.8 KiB)
105. 05-351-238/2022
од 18.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3242 Сивац

Сивац Icon of Болобан Александар Болобан Александар (49.6 KiB)
104. 05-351-237/2022
од 15.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 561 Сивац

Сивац Icon of Перуничић Љубомир Перуничић Љубомир (50.1 KiB)
103. 05-351-236/2022
од 15.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 173/1 Сивац

Сивац Icon of Јакшић Рако Јакшић Рако (51.9 KiB)
102. 05-351-235/2022
од 15.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2172/1 Кула

Кула Icon of Крстоношић Љубомир Крстоношић Љубомир (51.5 KiB)
101. 05-351-234/2022
од 15.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1003 Липар

Липар Icon of Шкорић Милена Шкорић Милена (51.6 KiB)
100. 05-351-231/2022
од 14.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 543/1 Кула

Кула Icon of Тешић Срећко Тешић Срећко (51.6 KiB)
99. 05-351-232/2022
од 14.04.2022. год.

За изградњу пољопривредне помћне заграде-гараже за пољопривредне машине на к.п. 1670 и 1671 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Мученски Михал Мученски Михал (56.1 KiB)
98. 05-351-228/2022
од 14.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1152/19 Кула

Кула Icon of Милер Зорка Милер Зорка (51.7 KiB)
97. 05-351-227/2022
од 13.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 4427 Кула

Кула Icon of Фарбаш Мате Фарбаш Мате (52.1 KiB)
96. 05-351-226/2022
од 13.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1042/2 Црвенка

Црвенка Icon of Мишковић Милан Мишковић Милан (51.9 KiB)
95. 05-351-224/2022
од 12.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 304/1 Крушчић

Крушчић Icon of Ковијанић Вук Ковијанић Вук (51.7 KiB)
94. 05-351-223/2022
од 12.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8143/11 Црвенка

Црвенка Icon of Радоњић Горан Радоњић Горан (51.9 KiB)
93. 05-351-222/2022
од 12.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1010/11 Кула

Кула Icon of Тинтор Милан Тинтор Милан (51.8 KiB)
92. 05-351-218/2022
од 11.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1981 Сивац

Сивац Icon of Билић Горан Билић Горан (57.2 KiB)
91. 05-351-229/2022
од 11.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1913/24 Кула

Кула Icon of Голочорбин Игор Голочорбин Игор (52.0 KiB)
90. 05-351-210/2022
од 06.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1141/1 Кула

Кула Icon of Ловренчић Ивица Ловренчић Ивица (51.0 KiB)
89. 05-351-209/2022
од 01.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3965/1 к.о. Кула

Кула Icon of Марковић Никола Марковић Никола (51.2 KiB)
88. 05-351-208/2022
од 01.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1629 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ћуретић Јосип Ћуретић Јосип (51.4 KiB)
87. 05-351-191/2022
од 30.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8823/3 к.о. Кула

Кула Icon of Костадиновић Ћира Костадиновић Ћира (50.9 KiB)
86. 05-351-196/2022
од 29.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 824/12 к.о. Кула

Кула Icon of Боднарчук Јосип Боднарчук Јосип (50.9 KiB)
85. 05-351-189/2022
од 29.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 577 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ђаковић Никола Ђаковић Никола (51.6 KiB)
84. 05-351-188/2022
од 28.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 70 к.о. Сивац

Сивац Icon of Коковић Вела Коковић Вела (50.8 KiB)
83. 05-351-183/2022
од 25.03.2022. год.

За доградњу помоћног објекта – ватрогасне кућице на к.п. 8813/2 к.о. Кула

Кула Icon of VTC GRAIN SILO DOO VTC GRAIN SILO DOO (69.0 KiB)
82. 05-351-185/2022
од 23.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 843/6 к.о. Кула

Кула Icon of Совиљ Јован Совиљ Јован (52.0 KiB)
81. 05-351-173/2022
од 18.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1212/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Ковачевић Радојка Ковачевић Радојка (88.8 KiB)
80. 05-351-170/2022
од 18.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на к.п. 3919 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Вукелић Душан Вукелић Душан (50.9 KiB)
79. 05-351-169/2022
од 17.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1593/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Чизмар Славка Чизмар Славка (51.8 KiB)
78. 05-351-168/2022
од 17.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1189/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Боднар Тања Боднар Тања (51.4 KiB)
77. 05-351-167/2022
од 17.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2862 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Еделински Владимир Еделински Владимир (51.0 KiB)
76. 05-351-165/2022
од 16.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2503 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Међеши Михал Међеши Михал (51.6 KiB)
75. 05-351-164/2022
од 16.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/40 к.о. Кула

Кула Icon of Сабо Веселина Сабо Веселина (51.5 KiB)
74. 05-351-151/2022
од 16.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2039 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Пастовњицки Владимир Пастовњицки Владимир (51.5 KiB)
73. 05-351-166/2022
од 16.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1443/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Штрангар Владислав Штрангар Владислав (51.7 KiB)
72. 05-351-157/2022
од 15.03.2022. год.

За извођењ радова на основу усаглашеног захтева за јаму вертикалног хватача камена на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ''Црвенка'' Фабрика шећера ''Црвенка'' Фабрика шећера (55.4 KiB)
71. 05-351-156/2022
од 15.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 354 и 4147 к.о. Сивац

Сивац Icon of Метикош Бранислав Метикош Бранислав (51.2 KiB)
70. 05-351-154/2022
од 15.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1976 к.о. Сивац

Сивац Icon of Пејановић Момчило Пејановић Момчило (51.8 KiB)
69. 05-351-152/2022
од 14.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3440/3 к.о. Кула

Кула Icon of Пејић Дарко Пејић Дарко (51.7 KiB)
68. 05-351-153/2022
од 14.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1148/24 к.о. Кула

Кула Icon of Шћепановић Радославка Шћепановић Радославка (51.7 KiB)
67. 05-351-155/2022
од 11.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 992 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Њаради Тихомир Њаради Тихомир (51.6 KiB)
66. 05-351-150/2022
од 11.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 841/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Николетић Дарко Николетић Дарко (51.2 KiB)
65. 05-351-149/2022
од 10.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 561 к.о. Кула

Кула Icon of Бертић Нада Бертић Нада (51.4 KiB)
64. 05-351-144/2022
од 07.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1773 к.о. Руски Крстур

Руски Крсур Icon of Еделински Етела Еделински Етела (51.4 KiB)
63. 05-351-142/2022
од 07.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3903 к.о. Сивац

Сивац Icon of Гњидић Здравко Гњидић Здравко (51.2 KiB)
62. 05-351-134/2022
од 07.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду на к.п. 4098/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Шарац Душан Шарац Душан (51.9 KiB)
61. 05-351-135/2022
од 04.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2459 к.о. Црвенка

Црвена Icon of Влашкалић Татјана Влашкалић Татјана (51.9 KiB)
60. 05-351-133/2022
од 04.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8370/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Остојић Предраг Остојић Предраг (52.0 KiB)
59. 05-351-132/2022
од 04.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 1148/23 к.о. Кула

Кула Icon of Рудан Жарко Рудан Жарко (51.9 KiB)
58. 05-351-130/2022
од 04.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 2830 к.о. Сивац

Сивац Icon of Којић Виолета Којић Виолета (52.2 KiB)
57. 05-351-131/2022
од 03.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 3058 и 4147 к.о. Сивац

Сивац Icon of Палдмрић Бранко Палдмрић Бранко (51.5 KiB)
56. 05-351-129/2022
од 02.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 780 и 3358 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Баран Јанко Баран Јанко (51.6 KiB)
55. 05-351-128/2022
од 02.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 3009/7 и 3009/5 к.о. Кула

Кула Icon of Ергарац Перо Ергарац Перо (51.5 KiB)
54. 05-351-127/2022
од 01.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 2779 и 2782/2 к.о. Кула

Кула Icon of Бако Ева Бако Ева (51.1 KiB)
53. 05-351-124/2022
од 01.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 902 к.о. Кула

Кула Icon of Тинтор Лазар Тинтор Лазар (51.8 KiB)
52. 05-351-123/2022
од 01.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 1136/11 к.о. Кула

Кула Icon of Адамовић Снежана Адамовић Снежана (51.9 KiB)
51. 05-351-122/2022
од 01.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 4153 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Богдановић Неђо Богдановић Неђо (51.4 KiB)
50. 05-351-120/2022
од 28.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 317/3 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Драгић Звонко Драгић Звонко (51.9 KiB)
49. 05-351-119/2022
од 28.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат, помоћне зграде и стамбено пословне зграде на к.п.2054 к.о. Кула

Кула Icon of Симетић Ненад Симетић Ненад (52.1 KiB)
48. 05-351-121/2022
од 25.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћне зграде на к.п. 2102 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Тодоровић Миленко Тодоровић Миленко (51.9 KiB)
47. 05-351-110/2022
од 25.02.2022. год.

За изградњу економског објекта за смештај пољопривредне механизације и опреме на к.п. 2841/3 к.о. Сивац

Сивац Icon of Пејин Владимир Пејин Владимир (55.5 KiB)
46. 05-351-108/2022
од 21.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 324/2 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Бијелић Перо Бијелић Перо (51.8 KiB)
45. 05-351-103/2022
од 18.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2532 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Павловић Славко Павловић Славко (52.0 KiB)
44. 05-351-102/2022
од 18.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1647 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Драговић Велизар Драговић Велизар (51.7 KiB)
44. 05-351-105/2022
од 18.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1139/1 к.о. Кула

Кула Icon of Костић Владимир Костић Владимир (51.9 KiB)
43. 05-351-104/2022
од 18.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/48 к.о. Кула

Кула Icon of Илић Драго Илић Драго (51.8 KiB)
42. 05-351-101/2022
од 14.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 5728 к.о. Кула

Кула Icon of Вергуљас Јасмина Вергуљас Јасмина (52.3 KiB)
41. 05-351-94/2022
од 14.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2036/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Фекете Деса Фекете Деса (51.8 KiB)
40. 05-351-92/2022
од 11.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 271/1 к.о. Сивац

Сивац Icon of Сандић Никола Сандић Никола (51.3 KiB)
39. 05-351-89/2022
од 09.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 222 к.о. Кула

Кула Icon of Црнковић Вида Црнковић Вида (51.8 KiB)
38. 05-351-72/2022
од 07.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2762 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Швељо Борко Швељо Борко (52.0 KiB)
37. 05-351-67/2022
од 05.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1732 к.о. Сивац

Сивац Icon of Симин Милена Симин Милена (50.9 KiB)
36. 05-351-64/2022
од 02.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 3516/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Радоњић Предраг Радоњић Предраг (51.2 KiB)
35. 05-351-59/2022
од 02.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2053 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Баран Оленка Баран Оленка (51.6 KiB)
34. 05-351-58/2022
од 02.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2481/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Малацко Јарослав Малацко Јарослав (51.3 KiB)
33. 05-351-56/2022
од 01.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1616 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Бабић Дарко Бабић Дарко (51.4 KiB)
32. 05-351-55/2022
од 01.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1913/6 к.о. Кула

Кула Icon of Еделински Јовген Еделински Јовген (51.5 KiB)
31. 05-351-54/2022
од 01.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2318 к.о. Кула

Кула Icon of Вукмировић Вељко Вукмировић Вељко (51.6 KiB)
30. 05-351-51/2022
од 01.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2480 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Будински Владимир Будински Владимир (51.0 KiB)
29. 05-351-53/2022
од 31.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2970 к.о. Сивац

Сивац Icon of Жекић Златка Жекић Златка (51.4 KiB)
28. 05-351-52/2022
од 31.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1438 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Малацко Златица Малацко Златица (51.4 KiB)
27. 05-351-46/2022
од 31.01.2022. год.

За реконструкцију грејног система котларнице и уградњу унутрашње гасне инсталације у Дому културе Руски Крстур на к.п. 817 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (53.2 KiB)
26. 05-351-50/2022
од 28.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2950 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Колошњаји Сани Колошњаји Сани (51.5 KiB)
25. 05-351-49/2022
од 27.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1964 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Мијачић Ксенија Мијачић Ксенија (51.8 KiB)
24. 05-351-48/2022
од 27.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 3847 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Предојевић Мира Предојевић Мира (51.8 KiB)
23. 05-351-47/2022
од 27.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п.2921/1 к.о. Кула

Kula Icon of Поповић Николина Поповић Николина (51.6 KiB)
22. 05-351-35/2022
од 26.01.2022. год.

За прикључни гасовод на к.п. 817 и 3335/2 к.о. Руски Крстур и мерно регулациону станицу к.п. 817 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (53.4 KiB)
21. 05-351-24/2022
од 20.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 4854 к.о. Кула

Кула Icon of Милановић Милан Милановић Милан (51.7 KiB)
20. 05-351-23/2022
од 20.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 8903/3 к.о. Кула

Кула Icon of Станојевић Братислав Станојевић Братислав (51.9 KiB)
19. 05-351-22/2022
од 20.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п.2670 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Јововић Душан Јововић Душан (50.9 KiB)
18. 05-351-21/2022
од 19.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2621 к.о. Сивац

Сивац Icon of Чвокић Миле Чвокић Миле (50.7 KiB)
17. 05-351-13/2022
од 18.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 274/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Будински Јулијан Будински Јулијан (50.1 KiB)
16. 05-351-12/2022
од 18.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2097 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сабадош Жељко Сабадош Жељко (51.3 KiB)
15. 05-351-11/2022
од 18.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1353 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Митрић Војин Митрић Војин (51.1 KiB)
14. 05-351-10/2022
од 18.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 245 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Шћепановић Милета Шћепановић Милета (51.5 KiB)
13. 05-351-9/2022
од 17.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 4534 к.о. Кула

Кула Icon of Иван Јован Иван Јован (51.4 KiB)
12. 05-351-8/2022
од 17.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 424/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Обреновић Дарко Обреновић Дарко (51.9 KiB)
11. 05-351-7/2022
од 17.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1884/2 к.о. Кула

Кула Icon of Барановски Петар Барановски Петар (51.3 KiB)
10. 05-351-17/2022
од 14.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2968 к.о. Кула

Кула Icon of Јагица Ђурђина Јагица Ђурђина (51.2 KiB)
9. 05-351-6/2022
од 14.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1144/11 к.о. Кула

Кула Icon of Петељ Стеван Петељ Стеван (51.2 KiB)
8. 05-351-5/2022
од 14.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 843/1 к.о. Кула

Кула Icon of Лиценбаргер Оскар Лиценбаргер Оскар (52.0 KiB)
7. 05-351-4/2022
од 14.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећег објекат на к.п. 3442/8 к.о. Кула

Кула Icon of Вујачић Игор Вујачић Игор (51.3 KiB)
6. 05-351-1/2022
од 13.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2452 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Медић Тихомир Медић Тихомир (51.5 KiB)
5. 05-351-1131/2021
од 13.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3664/3 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Чикош Јожеф Чикош Јожеф (51.8 KiB)
4. 05-351-1121/2021
од 13.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2087 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Савић Радомир Савић Радомир (51.1 KiB)
3. 05-351-1123/2021
од 12.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.  3990/15 к.о. Кула

Кула Icon of Шкиљевић Ержебет Шкиљевић Ержебет (51.6 KiB)
2. 05-351-1118/2021
од 12.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2906/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Стојовић Чедомир Стојовић Чедомир (52.1 KiB)
1. 05-351-1117/2021
од 12.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 91 к.о. Липар

Липар Icon of Поповић Радован Поповић Радован (51.8 KiB)

 

Решења по члану 145. за 2021. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
472. 05-351-1128/2021
од 30.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/19 к.о. Кула

Кула Icon of Тадић Раде Тадић Раде (52.1 KiB)
471. 05-351-1109/2021
од 30.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4545/1 к.о. Кула

Кула Icon of Виславски Јаким Виславски Јаким (51.3 KiB)
470. 05-351-1108/2021
од 30.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 908 к.о. Сивац

Сивац Icon of Јоксовић Томислав Јоксовић Томислав (51.2 KiB)
469. 05-351-1105/2021
од 29.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3732 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Гуњевић Саша Гуњевић Саша (51.2 KiB)
468. 05-351-1104/2021
од 29.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8686/4 к.о. Сивац

Сивац Icon of Вемић Обрад Вемић Обрад (51.6 KiB)
467. 05-351-1103/2021
од 29.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 748 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Пиперчевић Раде Пиперчевић Раде (51.2 KiB)
466. 05-351-1102/2021
од 29.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2121 к.о. Кула

Кула Icon of Маличевић Бошко Маличевић Бошко (51.4 KiB)
465. 05-351-1098/2021
од 28.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2256 к.о. Кула

Кула Icon of Мика Тањи Мика Тањи (51.4 KiB)
464. 05-351-1100/2021
од 27.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за зграду Српске православне цркве спратност ПР+0 и стамбено-пословну зграду спратност ПР+0 на к.п. 2833/1 I 5909 к.о. Кула

Кула Icon of Српска православна црквена општина Кула Српска православна црквена општина Кула (51.9 KiB)
463. 05-351-1099/2021
од 27.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 950/2 к.о. Липар

Липар Icon of Поповић Зоран Поповић Зоран (51.2 KiB)
462. 05-351-1093/2021
од 27.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 399 к.о. Сивац

Сивац Icon of Пантовић Анита Пантовић Анита (52.1 KiB)
461. 05-351-1092/2021
од 27.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2624 к.о. Кула

Кула Icon of Хук Владимир Хук Владимир (51.7 KiB)
460. 05-351-1080/2021
од 24.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 999 к.о. Липар

Липар Icon of Круљ Милован Круљ Милован (51.4 KiB)
459. 05-351-1079/2021
од 24.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2240/1 к.о. Кула

Кула Icon of Кататич Мелинда Кататич Мелинда (51.5 KiB)
458. 05-351-1078/2021
од 24.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2698 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ковачевић Анита Ковачевић Анита (50.8 KiB)
457. 05-351-1075/2021
од 23.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7960/2 к.о. Кула

Кула Icon of Стојановић Стојан Стојановић Стојан (50.9 KiB)
456. 05-351-1070/2021
од 23.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1402 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Чизмар Јоаким Чизмар Јоаким (51.8 KiB)
455. 05-351-1069/2021
од 23.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5264 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ханцко Верона Ханцко Верона (51.2 KiB)
454. 05-351-1089/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1825/1 к.о. Кула

Кула Icon of Гужвица Дарко Гужвица Дарко (51.3 KiB)
453. 05-351-1059/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 928 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Киш Татјана Киш Татјана (51.3 KiB)
452. 05-351-1058/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2075 к.о. Сивац

Сивац Icon of Конатар Вељко Конатар Вељко (51.4 KiB)
451. 05-351-1057/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2267 к.о. Сивац

Сивац Icon of Вуксановић Грујица Вуксановић Грујица (51.4 KiB)
450. 05-351-1056/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2147 к.о. Сивац

Сивац Icon of Петровић Гордана Петровић Гордана (51.1 KiB)
449. 05-351-1081/2021
од 21.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4313 к.о. Кула

Кула Icon of Валка Карољ Валка Карољ (51.3 KiB)
448. 05-351-1054/2021
од 21.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5885/3 P 3728/49 к.о. Кула

Кула Icon of Ракић Татјана Ракић Татјана (51.8 KiB)
447. 05-351-1045/2021
од 20.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1506 к.о. Сивац

Сивац Icon of Блажески Велимир Блажески Велимир (51.5 KiB)
446. 05-351-1044/2021
од 20.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 3868 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Маџгаљ Драган Маџгаљ Драган (51.4 KiB)
445. 05-351-1043/2021
од 20.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 2954 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Поповић Радомир Поповић Радомир (51.2 KiB)
444. 05-351-1060/2021
од 16.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 3228 к.о. Кула

Кула Icon of Вујић Миодраг Вујић Миодраг (51.4 KiB)
443. 05-351-1042/2021
од 16.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1408/8 к.о. Кула

Кула Icon of Девић Бранко Девић Бранко (51.1 KiB)
442. 05-351-1041/2021
од 16.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 900/36 к.о. Кула

Кула Icon of Зорић Дејан Зорић Дејан (51.1 KiB)
441. 05-351-1040/2021
од 16.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 2435 к.о. Кула

Кула Icon of Смиљанић Радослав Смиљанић Радослав (51.4 KiB)
440. 05-351-1039/2021
од 15.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1802 к.о. Кула

Кула Icon of Видовић Милан Видовић Милан (51.0 KiB)
439. 05-351-1038/2021
од 15.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 3775, 3776, 3773/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Шафрањ Ђорђе Шафрањ Ђорђе (51.6 KiB)
438. 05-351-1037/2021
од 15.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1525 к.о. Кула

Кула Icon of Ћовин Синиша Ћовин Синиша (51.5 KiB)
437. 05-351-1028/2021
од 15.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 2833 к.о. Кула

Кула Icon of Миоч Драгана Миоч Драгана (51.0 KiB)
436. 05-351-1027/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 4596 к.о. Кула

Кула Icon of Ачански Дионисије Ачански Дионисије (51.3 KiB)
435. 05-351-1026/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1996 к.о. Кула

Кула Icon of Бођанец Крешимир Бођанец Крешимир (51.1 KiB)
434. 05-351-1025/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1450 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Чизмар Јоаким Чизмар Јоаким (51.4 KiB)
433. 05-351-1024/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 3687 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Заболотни Иван Заболотни Иван (51.4 KiB)
432. 05-351-1005/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 866/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Бодвански Терезија Бодвански Терезија (51.6 KiB)
431. 05-351-1036/2021
од 13.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 94 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Кокот Марија Кокот Марија (51.6 KiB)
430. 05-351-1006/2021
од 13.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 7968/7 к.о. Кула

Кула Icon of Станковић Борко Станковић Борко (51.0 KiB)
429. 05-351-1034/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 565/2 к.о. Кула

Кула Icon of Петковић Јелисавета Петковић Јелисавета (51.4 KiB)
428. 05-351-1033/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3151/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Миличевић Бранислав Миличевић Бранислав (51.0 KiB)
427. 05-351-1031/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 183 I 4165 к.о. Сивац

Сивац Icon of Остојић Милосав Остојић Милосав (52.3 KiB)
426. 05-351-994/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3020 к.о. Сивац

Сивац Icon of Миросављев Милош Миросављев Милош (51.4 KiB)
425. 05-351-993/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 602 к.о. Сивац

Сивац Icon of Раонић Радован Раонић Радован (51.3 KiB)
424. 05-351-992/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3181 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Мијатовић Радомир Мијатовић Радомир (51.3 KiB)
423. 05-351-989/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 608/21 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Илин Саша Илин Саша (51.9 KiB)
422. 05-351-986/2021
од 09.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6697 к.о. Кула

Кула Icon of Спасојев Радмила Спасојев Радмила (51.0 KiB)
421. 05-351-985/2021
од 09.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 105/2 к.о. Кула

Кула Icon of Вукелић Мирјана Вукелић Мирјана (51.2 KiB)
420. 05-351-984/2021
од 09.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 491 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сабадош Амалија Сабадош Амалија (51.4 KiB)
419. 05-351-983/2021
од 09.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4127 к.о. Кула

Кула Icon of Сеничак Сузана Сеничак Сузана (51.2 KiB)
418. 05-351-1023/2021
од 08.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3768 к.о. Сивац

Сивац Icon of Маџарев Александар Маџарев Александар (51.2 KiB)
417. 05-351-981/2021
од 08.12.2021. год.
За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6719/1 к.о. Кула Кула Icon of Петковић Бранкица Петковић Бранкица (51.3 KiB)
416. 05-351-988/2021
од 07.12.2021. год.

За унутрашњу гасну инсталацију за потребе објекта занатства и личних услуга на к.п. 2792/2, 5912 I 5802 к.о. Кула

Кула Icon of Играчки Здравко Играчки Здравко (51.5 KiB)
415. 05-351-977/2021
од 07.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3311/1 к.о. Кула

Кула Icon of Курман Нада Курман Нада (50.9 KiB)
414. 05-351-976/2021
од 07.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4160 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Пантовић Сава Пантовић Сава (51.3 KiB)
413. 05-351-1003/2021
од 06.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 546 к.о. Кула

Кула Icon of Ивановић Далибор Ивановић Далибор (51.7 KiB)
412. 05-351-972/2021
од 06.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3016 к.о. Сивац

Сивац Icon of Миросављев Петар Миросављев Петар (52.2 KiB)
411. 05-351-1001/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/45 к.о. Кула

Кула Icon of Вишнић Тоша Вишнић Тоша (51.3 KiB)
410. 05-351-999/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 641 и 642 к.о. Кула

Кула Icon of Мрђанов Вендел Светлана Мрђанов Вендел Светлана (60.4 KiB)
409. 05-351-998/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3091 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Грабеж Владимир Грабеж Владимир (50.5 KiB)
408. 05-351-979/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3199 и 3198 к.о. Кула

Кула Icon of Перовић Миодраг Перовић Миодраг (57.1 KiB)
407. 05-351-978/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1210/5 к.о. Кула

Кула Icon of Шике Виолета Шике Виолета (51.2 KiB)
406. 05-351-967/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 45/2 к.о. Липар

Липар Icon of Микулић Милан Микулић Милан (51.8 KiB)
405. 05-351-953/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 562 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Душенко Мирослав Душенко Мирослав (51.0 KiB)
404. 05-351-951/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1159 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Сауер Јелица Сауер Јелица (51.7 KiB)
403. 05-351-944/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8903/5 к.о. Кула

Кула Icon of Радвански Михаљ Радвански Михаљ (51.0 KiB)
402. 05-351-943/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1969 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Дорогхази Владимир Дорогхази Владимир (51.0 KiB)
401. 05-351-942/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4866 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Кукић Ђорђе Кукић Ђорђе (51.4 KiB)
400. 05-351-941/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1144/5 к.о. Кула

Кула Icon of Стојичић Зоран Стојичић Зоран (51.4 KiB)
399. 05-351-949/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1975 к.о. Сивац

Сивац Icon of Цветковић Даница Цветковић Даница (51.4 KiB)
398. 05-351-995/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2143/5 к.о. Кула

Кула Icon of Фабо Мелана Фабо Мелана (52.4 KiB)
397. 05-351-950/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4021 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Слијепчевић Љубомир Слијепчевић Љубомир (51.5 KiB)
396. 05-351-940/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5174 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Ковачевић Синиша Ковачевић Синиша (51.2 KiB)
395. 05-351-938/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3439/10 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Вуканац Вера Вуканац Вера (51.3 KiB)
394. 05-351-966/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5766 к.о. Кула

Кула Icon of Милетић Светлана Милетић Светлана (51.3 KiB)
393. 05-351-954/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2650/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Штефанко Александар Штефанко Александар (51.2 KiB)
392. 05-351-939/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 637 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Ковачевић Ирина Ковачевић Ирина (49.8 KiB)
391. 05-351-926/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7786/5 к.о. Кула

Кула Icon of Васић Срећко Васић Срећко (51.3 KiB)
390. 05-351-925/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2987 к.о. Кула

Кула Icon of Калинић Душан Калинић Душан (51.2 KiB)
389. 05-351-924/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1743/1 к.о. Кула

Кула Icon of Недовић Драган Недовић Драган (52.3 KiB)
388. 05-351-922/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4812 к.о. Кула

Кула Icon of Хуђик Ервин Хуђик Ервин (51.3 KiB)
387. 05-351-908/2021
од 30.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 602/1 к.о. Липар

Липар Icon of Сукур Бојан Сукур Бојан (52.1 KiB)
386. 05-351-964/2021
од 29.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/95 к.о. Кула

Кула Icon of Шарац Љубомир Шарац Љубомир (52.1 KiB)
385. 05-351-907/2021
од 29.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4094/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Црномарковић Гојко Црномарковић Гојко (51.7 KiB)
384. 05-351-901/2021
од 29.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8827 к.о. Кула

Кула Icon of Тигањ Илонка Тигањ Илонка (51.6 KiB)
383. 05-351-921/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 9/3 к.о. Кула

Кула Icon of Поповић Рајко Поповић Рајко (52.1 KiB)
382. 05-351-920/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1060 к.о. Липар

Липар Icon of Радовановић Марко Радовановић Марко (52.8 KiB)
381. 05-351-918/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3917/2 к.о. Кула

Кула Icon of Килибарда Зоран Килибарда Зоран (51.2 KiB)
380. 05-351-963/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/6 к.о. Кула

Кула Icon of Пантелић Данијела Пантелић Данијела (52.3 KiB)
379. 05-351-974/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1665 к.о. Сивац

Сивац Icon of Сувајџић Живко Сувајџић Живко (52.0 KiB)
378. 05-351-919/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/49 к.о. Кула

Кула Icon of Рађевић Илија Рађевић Илија (50.2 KiB)
377. 05-351-909/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3728/37 к.о. Кула

Кула Icon of Ивановић Дарко Ивановић Дарко (51.0 KiB)
376. 05-351-900/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3286/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Јововић Игор Јововић Игор (52.1 KiB)
375. 05-351-899/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4187 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Ћулибрк Десанка Ћулибрк Десанка (52.8 KiB)
374. 05-351-923/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/65 к.о. Кула

Кула Icon of Вукмировић Валентина Вукмировић Валентина (58.9 KiB)
373. 05-351-903/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/1 к.о. Кула

Кула Icon of Шумић Бранко Шумић Бранко (52.3 KiB)
372. 05-351-902/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1913/38 к.о. Кула

Кула Icon of Ђурђевац Славомир Ђурђевац Славомир (52.4 KiB)
371. 05-351-894/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 26121 к.о. Сивац

Сивац Icon of Ракић Верица Ракић Верица (52.1 KiB)
370. 05-351-893/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3035/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Матић Душан Матић Душан (51.8 KiB)
369. 05-351-891/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 677 к.о. Сивац

Сивац Icon of Крстајић Душан Крстајић Душан (51.3 KiB)
368. 05-351-890/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 760 к.о. Сивац

Сивац Icon of Кривобаченко Мирко Кривобаченко Мирко (51.1 KiB)
367. 05-351-889/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7374/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Крстоношић Славко Крстоношић Славко (51.3 KiB)
366. 05-351-886/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1687 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Малацко Владимир Малацко Владимир (51.4 KiB)
365. 05-351-914/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3337/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Павичић Иван Павичић Иван (52.1 KiB)
364. 05-351-917/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1459/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Чизмар Дориан и Ванеса Чизмар Дориан и Ванеса (50.9 KiB)
363. 05-351-897/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6673/2 к.о. Кула

Кула Icon of Топић Срећко Топић Срећко (51.5 KiB)
362. 05-351-882/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408/10 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Кошутић Марко Кошутић Марко (51.2 KiB)
361. 05-351-870/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2569 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Малацко Владимир Малацко Владимир (54.3 KiB)
360. 05-351-869/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3230 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Будински Владимир Будински Владимир (52.3 KiB)
359. 05-351-853/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/10 к.о. Кула

Кула Icon of Касавица Мирко Касавица Мирко (51.8 KiB)
358. 05-351-850/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4079 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Гуњевић Милева Гуњевић Милева (51.9 KiB)
357. 05-351-843/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1155/14 к.о. Кула

Кула Icon of Димитријевић Бранко Димитријевић Бранко (51.2 KiB)
356. 05-351-888/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1043 к.о. Липар

Липар Icon of Чуповић Мирослав Чуповић Мирослав (52.9 KiB)
355. 05-351-887/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2064 к.о. Кула

Кула Icon of Антонић Босиљка Антонић Босиљка (52.8 KiB)
354. 05-351-885/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 890 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Харди Јоаким Харди Јоаким (51.4 KiB)
353. 05-351-874/2021
од 23.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5532/2, 5533 к.о. Кула

Кула Icon of Шимић Јосип Шимић Јосип (51.2 KiB)
352. 05-351-873/2021
од 23.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1241 к.о. Сивац

Сивац Icon of Фејси Антика Фејси Антика (51.6 KiB)
351. 05-351-872/2021
од 23.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3178 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Чапко Драгица Чапко Драгица (51.7 KiB)
350. 05-351-871/2021
од 23.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 90 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Ердељи Ксенија Ердељи Ксенија (51.3 KiB)
349. 05-351-910/2021
од 22.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4059/1 к.о. Кула

Кула Icon of Баћа Перица Баћа Перица (51.3 KiB)
348. 05-351-868/2021
од 22.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5855 к.о. Кула

Кула Icon of Катона Јанко Катона Јанко (51.7 KiB)
347. 05-351-906/2021
од 19.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4625/1 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Бјелан Мирослав Бјелан Мирослав (52.0 KiB)
346. 05-351-896/2021
од 19.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1/6 к.о. Липар

Липар Icon of Кончар Душко Кончар Душко (51.9 KiB)
345. 05-351-866/2021
од 19.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 196 к.о. Липар

Липар Icon of Петровић Никола Петровић Никола (51.7 KiB)
344. 05-351-862/2021
од 18.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 4048 к.о. Кула

Кула Icon of Тијанић Мара Тијанић Мара (51.6 KiB)
343. 05-351-861/2021
од 18.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 2134 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Јелић Јово Јелић Јово (51.5 KiB)
342. 05-351-856/2021
од 18.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2088 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Савић Радомир Савић Радомир (51.0 KiB)
341. 05-351-854/2021
од 18.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2021 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Лончар Милка Лончар Милка (52.0 KiB)
340. 05-351-848/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2951 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Лазић Вујадин Лазић Вујадин (52.2 KiB)
339. 05-351-845/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 548 к.о. Сивац

Сивац Icon of Шљукић Миладин Шљукић Миладин (51.8 KiB)
338. 05-351-835/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2802 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Каралић Дејан Каралић Дејан (51.9 KiB)
337. 05-351-849/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 67/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Сабадош Михајло Сабадош Михајло (51.4 KiB)
336. 05-351-847/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1040 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Мишковић Стеван Мишковић Стеван (51.7 KiB)
335. 05-351-846/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1240/2 к.о. Кула

Кула Icon of Шишарица Нада Шишарица Нада (51.3 KiB)
334. 05-351-844/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1674 к.о. Сивац

Сивац Icon of Кнежевић Љубодраг Кнежевић Љубодраг (51.7 KiB)
333. 05-351-839/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3006 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Миљевић Горан Миљевић Горан (52.1 KiB)
332. 05-351-833/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1148/11 к.о. Кула

Кула Icon of Леси Мира Леси Мира (51.3 KiB)
331. 05-351-832/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1662 к.о. Сивац

Сивац Icon of Раковић Десанка Раковић Десанка (51.3 KiB)
330. 05-351-830/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1201 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Тривуновић Милорад Тривуновић Милорад (51.7 KiB)
329. 05-351-829/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 969 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Харди Марија Харди Марија (51.5 KiB)
328. 05-351-828/2021
од 15.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3156 к.о. Сивац

Сивац Icon of Бабић Биљана Бабић Биљана (51.5 KiB)
327. 05-351-827/2021
од 15.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3560/2 к.о. Сивац

Сивац Icon of Калентић Славко Калентић Славко (51.7 KiB)
326. 05-351-825/2021
од 15.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1164 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Родић Жељко Родић Жељко (51.5 KiB)
325. 05-351-818/2021
од 15.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/8 к.о. Кула

Кула Icon of Бубоња Бранко Бубоња Бранко (51.2 KiB)
324. 05-351-863/2021
од 12.11.2021. год.

За потребе зграде прех. индустрије и производње пића бр.2 (ПР+0) и зграде прех. индустрије и производње пића бр. 3 спратност (ПР+0) на к.п. 36/1, 36/2 и 35/1 к.о. Кула

Кула Icon of Инса оил Инса оил (55.8 KiB)
323. 05-351-817/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу новог стамбено-пословног објекта за снабдевање природним гасом на к.п. 3248 к.о. Сивац

Сивац Icon of Минић Зоран Минић Зоран (51.5 KiB)
322. 05-351-810/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1564 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Штрангар Дејан Штрангар Дејан (51.6 KiB)
321. 05-351-809/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8667 к.о. Сивац

Сивац Icon of Шепић Славица Шепић Славица (51.6 KiB)
320. 05-351-807/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2957 к.о. Кула

Кула Icon of Сердар Сукић Биљана Сердар Сукић Биљана (51.9 KiB)
319. 05-351-806/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2578 к.о. Кула

Кула Icon of Парошки Миленко Парошки Миленко (51.8 KiB)
318. 05-351-805/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 418/2 к.о. Липар

Липар Icon of Ступар Чедо Ступар Чедо (51.8 KiB)
317. 05-351-804/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1916 к.о. Сивац

Сивац Icon of Зејак Никола Зејак Никола (51.5 KiB)
316. 05-351-808/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2493 к.о. Кула

Кула Icon of Бељански Петар Бељански Петар (52.5 KiB)
315. 05-351-802/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/27 к.о. Кула

Кула Icon of Јездић Радош Јездић Радош (51.6 KiB)
314. 05-351-801/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1260 к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Крешкаи Роберт Крешкаи Роберт (51.5 KiB)
313. 05-351-797/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4839 к.о. Кула

Кула Icon of Копрић Никола Копрић Никола (51.7 KiB)
312. 05-351-795/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 900/15 к.о. Кула

Кула Icon of Цветићанин Милан Цветићанин Милан (51.9 KiB)
311. 05-351-780/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152 к.о. Кула

Кула Icon of Бера Радмила Бера Радмила (51.5 KiB)
310. 05-351-800/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1022 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Icon of Фејди Тихомир Фејди Тихомир (52.1 KiB)
309. 05-351-794/2021
од 08.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 884/1 к.о. Кула

Кула