Решења по члану 145. за 2023. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
445. 05-351-1146/2023
од 27.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3958  к.о. Кула

Кула Лековић Радојка
444. 05-351-1136/2023
од 26.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 761  к.о. Крушчић

Крушчић Тривуновић Петар
443. 05-351-1130/2023
од 26.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 3055  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Плавшић Оља
442. 05-351-1122/2023
од 22.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1332  к.о. Сивац

Сивац Ковач Јанош
441. 05-351-1116/2023
од 22.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.598/4  к.о. Црвенка

Црвенка Нинковић Раде
440. 05-351-1115/2023
од 22.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 104  к.о. Крушчић

Крушчић Гарић Велибор
439. 05-351-1117/2023
од 21.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1598  к.о. Кула

Кула Ћосић Оливера
438. 05-351-1114/2023
од 21.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1174  к.о. Црвенка

Црвенка Јововић Марко
437. 05-351-1113/2023
од 21.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1536  к.о. Сивац

Сивац Перуничић Ђорђо
436. 05-351-1112/2023
од 20.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног смтамбеног објекта на к.п. 4387  к.о. Црвенка

Црвенка Девчић Јосић Бојана
435. 05-351-1110/2023
од 20.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1416  к.о. Кула

Кула Булатовић Снежана
434. 05-351-1103/2023
од 18.12.2023. год.

За изградњу помоћног објекта на к.п. 5483 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Салак Јоаким Јулијан
433. 05-351-1104/2023
од 15.12.2023. год.

За инвестиционо одржавање некатегорисаних атарских путева на к.п. 3286 и 3241 к.о. Крушчић

Крушчић Општина Кула
432. 05-351-1096/2023
од 14.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 607/5  к.о. Црвенка

Црвенка Ловрић Милан
431. 05-351-1095/2023
од 14.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1144/22  к.о. Кула

Кула Виг Светлана
430. 05-351-1094/2023
од 14.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 245  к.о. Црвенка

Црвенка Љубоја Недељко
429. 05-351-1093/2023
од 13.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5553 к.о. Кула

Кула Вученовић Ирен
428. 05-351-1092/2023
од 13.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4171 к.о. Кула

Кула Вукадиновић Јелена
427. 05-351-1091/2023
од 13.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2851 и 2852 к.о. Црвенка

Црвенка Томић Милорад
426. 05-351-1087/2023
од 12.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7817 к.о. Кула

Кула Томић Војислав
425. 05-351-1086/2023
од 12.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 192 к.о. Крушчић

Крушчић Медојевић Милијана
424. 05-351-1085/2023
од 12.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4390 к.о. Црвенка

Црвенка Кандић Небојша
423. 05-351-1080/2023
од 08.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2330 к.о. Сивац

Сивац Рајић Видоје
422. 05-351-1079/2023
од 08.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације у стамбеној згради на к.п. 1126 к.о. Сивац

Сивац Лавро Елвира
421. 05-351-1075/2023
од 07.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4528 к.о. Кула

Кула Лиценбергер Душица
420. 05-351-1069/2023
од 07.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5719/2 к.о. Кула

Кула Квасни Јовица
419. 05-351-1071/2023
од 06.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 2314 к.о. Сивац

Сивац Ачански Милан
418. 05-351-1070/2023
од 06.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4884 к.о. Црвенка

Црвенка Витас Момир
417. 05-351-1058/2023
од 06.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1121 к.о. Црвенка

Црвенка Никић Жарко
416. 05-351-1045/2023
од 05.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1640 к.о. Сивац

Сивац Перуничић Славко
415. 05-351-1044/2023
од 05.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 439 к.о. Липар

Липар Рубежић Ђорђе
414. 05-351-1043/2023
од 05.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 537/1 к.о. Липар

Липар Рајчевић Сава
413. 05-351-1042/2023
од 01.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 107 к.о. Липар

Липар Галић Мирко
412. 05-351-1041/2023
од 01.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/61 к.о. Кула

Кула Николић Момчило
411. 05-351-1040/2023
од 01.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 293 и 294 к.о. Црвенка

Црвенка Бонџић Слободан
410. 05-351-1039/2023
од 01.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1387 к.о. Црвенка

Црвенка Батинић Зоран
409. 05-351-1038/2023
од 01.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1767 к.о. Сивац

Сивац Паравиња Зоран
408. 05-351-1037/2023
од 01.12.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3681 к.о. Црвенка

Црвенка Радоњић Душка
407. 05-351-1036/2023
од 30.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3563 к.о. Сивац

Сивац Казанџија Мирослав
406. 05-351-1034/2023
од 30.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1923/3 к.о. Сивац

Сивац Павков Петар
405. 05-351-1035/2023
од 29.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1875 к.о. Кула

Кула Ковачевић Тихомир
404. 05-351-1018/2023
од 28.11.2023. год.

За изградњу расхладног чилера (повећање расхлсдног капацитета погона) на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка

Црвенка ДОО Jaffa фабрика бисквита
403. 05-351-1017/2023
од 24.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1727/2 к.о. Кула

Кула Лазић Соња
402. 05-351-1001/2023
од 24.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3940 к.о. Црвенка

Црвенка Лајић Милорад
401. 05-351-994/2023
од 24.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат бр. 1 и помоћну зграду објекат бр. 2 на к.п. 2072/3 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сабадош Звонимир
400. 05-351-993/2023
од 24.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3889 к.о. Сивац

Сивац Абаџин Зоран
399. 05-351-992/2023
од 24.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 924 к.о. Липар

Липар Вуковић Маринко
398. 05-351-1002/2023
од 23.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 348 к.о. Кула

Кула Данојевић Вито
397. 05-351-1000/2023
од 23.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2585/3 к.о. Липар

Липар Шћекић Миљан
396. 05-351-991/2023
од 23.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1225/7 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Мудри Михајло
395. 05-351-990/2023
од 23.11.2023. год.

За породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 2493/2 к.о. Руски Крстур

Липар Кочиш Александар
394. 05-351-988/2023
од 23.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 560 к.о. Липар

Липар Ђуричић Тихомир
393. 05-351-987/2023
од 23.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1886 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Римар Горан
392. 05-351-986/2023
од 22.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3239 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сивч Мирон
391. 05-351-984/2023
од 22.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 1515 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сопка Владислав
390. 05-351-985/2023
од 22.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 821 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Мецек Дејан
389. 05-351-974/2023
од 22.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3467/1 к.о. Сивац

Сивац Калић Мирослав
388. 05-351-973/2023
од 21.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3384 к.о. Сивац

Сивац Кораћ Радисав
387. 05-351-967/2023
од 21.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1972/1 к.о. Сивац

Сивац Жежељ Миодраг
386. 05-351-965/2023
од 21.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2148 к.о. Сивац

Сивац Кљајевић Зоран
385. 05-351-964/2023
од 20.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 3917/1 к.о. Кула

Кула Ненадов Чедомир
384. 05-351-963/2023
од 20.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 4031 к.о. Кула

Кула Вујичић Момчило
384. 05-351-962/2023
од 20.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 904 к.о. Сивац

Сивац Кораћ Родољуб
383. 05-351-961/2023
од 20.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1254/38 к.о. Кула

Кула Тешовић Радован
382. 05-351-979/2023
од 17.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1007/1 к.о. Кула

Кула Максимовић Мирко
381. 05-351-971/2023
од 17.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 174 к.о. Сивац

Сивац Јакшић Вукосава
380. 05-351-959/2023
од 17.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 685 и 686 к.о. Сивац

Сивац Барац Радован
379. 05-351-957/2023
од 17.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 1750/1 к.о. Кула

Кула Гајић Илона
378. 05-351-954/2023
од 17.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 1155/16 к.о. Кула

Кула Цветковић Живко
377. 05-351-956/2023
од 16.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног и помоћног објекта на к.п. 3720 к.о. Црвенка

Црвенка Ђерић Радивоје
376. 05-351-955/2023
од 16.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног и помоћног објекта на к.п. 4124 к.о. Црвенка

Црвенка Полић Драгана
375. 05-351-953/2023
од 16.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1018 к.о. Крушчић

Крушчић Пацек Арпад
374. 05-351-951/2023
од 16.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 3102 к.о. Кула

Кула Боганч Атила
373. 05-351-960/2023
од 15.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 3728/36 к.о. Кула

Кула Вучинић Станка
372. 05-351-958/2023
од 15.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 1544 к.о. Кула

Кула Радуловић Радован
371. 05-351-949/2023
од 15.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 4545 к.о. Црвенка

Црвенка Гужвица Драган
370. 05-351-948/2023
од 15.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 3946 к.о. Кула

Кула Кецмановић Радмила
369. 05-351-940/2023
од 13.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 4623 к.о. Црвенка

Црвенка Грковић Сања
368. 05-351-939/2023
од 13.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 1913/37 к.о. Црвенка

Црвенка Мађарић Ласло
367. 05-351-936/2023
од 13.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 5485 к.о. Кула

Кула Радмановић Душан
366. 05-351-935/2023
од 13.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 824/27 к.о. Кула

Кула Ђукић Бојан
365. 05-351-932/2023
од 13.11.2023. год.

За потребе породичног стамбеног објекта и помоћне зграде за огрев и котларнице на к.п.2761/2 и 3374/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Ројко Јулијан
364. 05-351-931/2023
од 13.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 3974 к.о. Црвенка

Црвенка Вукчевић Радослав
363. 05-351-934/2023
од 10.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1813 к.о. Кула

Кула Станић Миладин
362. 05-351-933/2023
од 09.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2573/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Будински Јулијан
361. 05-351-938/2023
од 08.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 2933 к.о. Црвенка

Црвенка Поповицки Драган
360. 05-351-937/2023
од 08.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 4094/22 к.о. Црвенка

Црвенка Пејић Петар
359. 05-351-891/2023
од 03.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1162 к.о. Црвенка

Црвенка Каравезић Ненад
358. 05-351-890/2023
од 03.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 1024/2 к.о. Сивац

Сивац Варга Марија
357. 05-351-881/2023
од 03.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3126 к.о. Црвенка

Црвенка Вуканац Славица
356. 05-351-879/2023
од 03.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 3196 к.о. Сивац

Сивац Бикицки Биљана
355. 05-351-872/2023
од 02.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2250/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Ковач Блаженка
354. 05-351-868/2023
од 02.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 317/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Хома Михајло
353. 05-351-871/2023
од 01.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2792 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Папуга Јоаким
352. 05-351-870/2023
од 01.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3234 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Рацпети Владимир
351. 05-351-867/2023
од 01.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1637 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Косталник Михајло
350. 05-351-866/2023
од 01.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/75 к.о. Кула

Кула Симуновић Новак
349. 05-351-865/2023
од 01.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1225/6 к.о. Руски Крсур

Руски Крстур Харди Славко
348. 05-351-864/2023
од 01.11.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 119 к.о. Крушчић

Крушчић Божовић Душко
347. 05-351-893/2023
од 31.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1140/3 к.о. Кула

Кула Кежић Драган
346. 05-351-889/2023
од 31.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потродични стамбени објекат на к.п. 251 к.о. Сивац

Сивац Стељић Јелкица
345. 05-351-878/2023
од 31.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1393 к.о. Сивац

Сивац Бошковић Никола
344. 05-351-863/2023
од 30.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1144/1 к.о. Кула

Кула Виславски Бојан
343. 05-351-873/2023
од 27.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1046 к.о. Сивац

Сивац Мимић Љубиша
342. 05-351-856/2023
од 27.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 4085 к.о. Црвенка

Црвенка Забакхин Денис
341. 05-351-850/2023
од 27.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта и помоћни објекат на к.п. 1957 к.о. Кула

Кула Вујков Катица
340. 05-351-847/2023
од 27.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1870 к.о. Црвенка

Црвенка Бодиш Милорад
339. 05-351-836/2023
од 27.10.2023. год.

За реконструкцију стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом у стамбеном објекту са две стамбене јединице на к.п. 417 к.о. Кула

Кула Кочиш Светлана и Кочиш Бајић Љубица
338. 05-351-848/2023
од 26.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 7821 к.о. Кула

Кула Дражић Зоран
337. 05-351-845/2023
од 26.10.2023. год.

За породични стамбени објекат на к.п. 2655/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Бандић Сопка Тијана
336. 05-351-844/2023
од 25.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 363/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Холик Владимир
335. 05-351-843/2023
од 25.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 2009 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Роман Славко
334. 05-351-842/2023
од 25.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3699 к.о. Црвенка

Црвенка Милошевић Коста
333. 05-351-841/2023
од 25.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1346 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Благојевић Предраг
332. 05-351-840/2023
од 25.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног objekta на к.п. 1997/1 к.о. Кула

Кула Митровић Љубка
331. 05-351-839/2023
од 25.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног objekta на к.п. 511/2 к.о. Кула

Кула Грубачић Мира
330. 05-351-846/2023
од 24.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног objekta на к.п. 2069 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Дудаш Иван
329. 05-351-833/2023
од 24.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног objekta на к.п. 2146/11 к.о. Кула

Кула Томчић Миљан
328. 05-351-831/2023
од 24.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 597/11 к.о. Црвенка

Црвенка Давидовић Нада
328. 05-351-827/2023
од 24.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3082 к.о. Црвенка

Црвенка Вогринц Роберт
327. 05-351-826/2023
од 24.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1158/9 к.о. Кула

Кула Савић Драгиња
326. 05-351-825/2023
од 24.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 5244 к.о. Кула

Кула Ковач Јанош
325. 05-351-838/2023
од 20.10.2023. год.

За зграду привредних и других удружења – са трпезаријом на бр. 71 к.п. 4892 и 5821/1 к.о. Кула

Кула ЗЗ Куљанка
324. 05-351-824/2023
од 20.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 2390 к.о. Црвенка

Црвенка Гачевић Радивоје
323. 05-351-821/2023
од 20.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 2894 к.о. Црвенка

Црвенка Каравезић Ненад
322. 05-351-813/2023
од 19.10.2023. год.

За изградњу прикључка на гасну инсталациону мрежу на к.п. 4152 к.о. Сивац са типским МРС и уградња унутрашње гасне инсталације у индивидуални стамбени објекат на к.п. 770 к.о. Сивац

Сивац Чепић Војин
321. 05-351-809/2023
од 19.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 777 к.о. Липар

Липар Марјановић Љубомир
320. 05-351-808/2023
од 19.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к..п. 70 к.о. Кула

Кула Шикора Славко
319. 05-351-814/2023
од 18.10.2023. год.

За изградњу светлосне сигнализације на углу П.Драпшина и Ј.Крамера на к.п. 5857/2, 5864/3 и 5868 к.о. Кула

Кула Општина Кула
318. 05-351-810/2023
од 13.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3561 к.о. Сивац

Сивац Калентић Светислав
317. 05-351-804/2023
од 11.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 8356 к.о. Сивац

Сивац Ђукић Драган
316. 05-351-801/2023
од 11.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног и помоћног објекта на к.п. 3159/1 к.о. Кула

Кула Стевовић Игор
315. 05-351-780/2023
од 11.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2759/1 к.о. Црвенка

Црвенка Јапунџа Каролина
314. 05-351-777/2023
од 11.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1020 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Марић Јанош
313. 05-351-773/2023
од 10.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2879 к.о. Црвенка

Црвенка Вукчевић Милка
312. 05-351-765/2023
од 10.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4822 к.о. Кула

Кула Копрић Стеван
311. 05-351-764/2023
од 10.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3927 к.о. Кула

Кула Цвијетиновић Зоран
310. 05-351-762/2023
од 10.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2249 к.о. Сивац

Сивац Исајловић Никола
309. 05-351-743/2023
од 10.10.2023. год.

За изградњу МБТС “Кексара 2“ 20/0,4КВ 2Х 1000КВА са СН прикључком и реконструкцијом дела постојеће ЗТС “Кексара“ 10/0,4КВ 2Х 1000КВА на к.п. 3619/18 к.о. Црвенка

Црвенка Jaffa фабрика бисквита
308. 05-351-761/2023
од 06.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породичне стамбене објете бр. 1 и 3, помоћну згрдау на к.п. 4479 к.о. Кула

Кула Рашковић Зоран
307. 05-351-759/2023
од 06.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 736 к.о. Црвенка

Црвенка Росић Остоја
306. 05-351-758/2023
од 06.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 148 к.о. Црвенка

Црвенка Тунгуз Милан
305. 05-351-756/2023
од 06.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2412/1 к.о. Кула

Кула Црњански Александар
304. 05-351-749/2023
од 06.10.2023. год.

За прикључење кабловских водова 20КВ за напајање МБТС 20/0,4КВ “Пумпна станица Сивац – ЈУГ“ на к.п. 11387, 11389, 11390 и 11391 к.о. Сивац

Сивац ЕПС Дистрибуција Србије
303. 05-351-792/2023
од 05.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1864 к.о. Сивац

Сивац Пејановић Новица
302. 05-351-760/2023
од 05.10.2023. год.

За стамбено-пословни објекат на к.п. 4216/6 к.о. Кула

Кула Шимун Гордана
301. 05-351-754/2023
од 05.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1948 к.о. Сивац

Сивац Мандић Драган
300. 05-351-784/2023
од 05.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 4999 к.о. Кула

Кула Хрубења Розалија
299. 05-351-784/2023
од 04.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/49 к.о. Кула

Кула Бауцал Радмила
298. 05-351-782/2023
од 04.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3894 к.о. Сивац

Сивац Ланчушки Дејан
297. 05-351-779/2023
од 04.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3792 к.о. Црвенка

Црвенка Дејановић Жељко
296. 05-351-776/2023
од 04.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 221 к.о. Сивац

Сивац Деспотовић Драгица
295. 05-351-774/2023
од 04.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1700 к.о. Црвенка

Црвенка Јочић Миломир
294. 05-351-767/2023
од 04.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5649/3 к.о. Кула

Кула Недељковић Небојша
293. 05-351-778/2023
од 02.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2992 к.о. Црвенка

Црвенка Бигић Славко
292. 05-351-775/2023
од 02.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1553 к.о. Црвенка

Црвенка Стојанчевић Ранко
291. 05-351-770/2023
од 02.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/58 к.о. Кула

Кула Спасић Наташа
290. 05-351-768/2023
од 02.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2203 к.о. Црвенка

Црвенка Вукобрат Ана
289. 05-351-753/2023
од 02.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 775 к.о. Липар

Липар Радујко Никола
288. 05-351-751/2023
од 02.10.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1058/2 к.о. Кула

Кула Поповић Момчило
287. 05-351-771/2023
од 30.09.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2246/1 к.о. Црвенка

Црвенка Мијовић Зоран
286. 05-351-742/2023
од 30.09.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекати помоћну зграду – летењу кухињу и котларницу на к.п. 53/2 к.о. Крушчић

Крушчић Пековић Милан
285. 05-351-763/2023
од 29.09.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 930 к.о. Сивац

Сивац Шаранчић Горан
284. 05-351-757/2023
од 29.09.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1144/13 к.о. Кула

Кула Гашић Зоран
283. 05-351-755/2023
од 29.09.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат бр. 1 и бр. 2 на к.п. 6727/2 к.о. Кула

Кула Панчић Анђелко
282. 05-351-745/2023
од 29.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени простора на к.п. 778/1 к.о. Сивац

Сивац Вујанић Анка
281. 05-351-741/2023
од 29.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1232/7 к.о. Кула

Кула Вукотић Крсто
280. 05-351-750/2023
од 28.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 2330/1 к.о. Кула

Кула Чизмар Саша
279. 05-351-739/2023
од 28.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8831/5 к.о. Кула

Кула Мецек Павле
278. 05-351-740/2023
од 28.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2104/3 к.о. Кула

Кула Иванковић Предраг
277. 05-351-738/2023
од 28.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 395 к.о. Кула

Кула Каленић Марија
276. 05-351-737/2023
од 28.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 867/10 к.о. Кула

Кула Хаврљенко Славко
275. 05-351-735/2023
од 28.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1157/7 к.о. Кула

Кула Квасни Никола
274. 05-351-736/2023
од 27.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3806/1 к.о. Кула

Кула Вуковић Благоје
273. 05-351-734/2023
од 27.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 33 к.о. Кула

Кула Новаковић Станица
272. 05-351-733/2023
од 27.09.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат бр 3. и помоћну зграду – летњу кунињу објекат бр. 4 на к.п. 4536 к.о. Црвенка

Црвенка Каралић Цвијета
271. 05-351-732/2023
од 27.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/41 к.о. Кула

Кула Дринић Новак
270. 05-351-731/2023
од 27.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 4447 к.о. Црвенка

Црвенка Радека Јово
269. 05-351-718/2023
од 26.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 891 к.о. Липар

Липар Клепић Бојан
268. 05-351-716/2023
од 26.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног и помоћног објекта на к.п. 1169 к.о. Кула

Кула Стојков Миле
267. 05-351-715/2023
од 26.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4844 к.о. Црвенка

Црвенка Кукић Синиша
266. 05-351-713/2023
од 26.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат бр. 1 помоћну зграду котларницу на к.п. 2531/1 к.о. Кула

Кула Шкорић Бранислав
265. 05-351-712/2023
од 25.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8634 к.о. Сивац

Сивац Струњаш Златко
264. 05-351-711/2023
од 25.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 525 к.о. Кула

Кула Буквић Бранислав
263. 05-351-710/2023
од 25.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1330 к.о. Црвенка

Црвенка Косовић Слободан
262. 05-351-709/2023
од 25.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2596 к.о. Кула

Кула Матијашевић Миљан
261. 05-351-708/2023
од 25.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1410 к.о. Сивац

Сивац Марин Томас
260. 05-351-706/2023
од 25.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2541 к.о. Кула

Кула Данилов Ђорђе
259. 05-351-714/2023
од 22.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/18 к.о. Кула

Кула Гаговић Александра
258. 05-351-707/2023
од 22.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат, објекат бр. 1 и помоћну зграду – оставу за огрев објекта бр. 3 на к.п. 7819 к.о. Кула

Кула Живко Вера
257. 05-351-705/2023
од 22.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекта к.п. 178 к..о. Црвенка

Црвенка Козомора Каролина
256. 05-351-700/2023
од 22.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта к.п. 672 к..о. Сивац

Сивац Чепић Никола
255. 05-351-701/2023
од 21.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у породичну стамбену зграду на к.п. 7607 к..о. Кула

Кула Ждрња Миодраг
254. 05-351-696/2023
од 21.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1075/3 к..о. Кула

Кула Nady Arpad
253. 05-351-695/2023
од 21.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у породичној стамбеној згради на к.п. 3553/1 к..о. Сивац

Сивац Тадић Здравко
252. 05-351-694/2023
од 20.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 895 к..о. Липар

Липар Пашајлић Радован
251. 05-351-688/2023
од 20.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у индивидуални стамбени објекат на к.п. 1136 к..о. Крушчић

Крушчић Шћепановић Рада
250. 05-351-687/2023
од 20.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у породичну стамбену зграду на к.п. 1001/2 к..о. Црвенка

Црвенка Загорац Исак
249. 05-351-672/2023
од 20.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 823 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Сабадош Борис
248. 05-351-679/2023
од 19.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 824/3 к..о. Кула

Кула Иванковић Миленко
247. 05-351-677/2023
од 19.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1884 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Венгрин Татјана
246. 05-351-673/2023
од 19.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 924 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Виславски Владимир
245. 05-351-679/2023
од 19.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 824/3 к..о. Кула

Кула Иванковић Миленко
244. 05-351-680/2023
од 18.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 399 к..о. Кула

Кула Маџарев Сава
243. 05-351-689/2023
од 14.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у индивидуални стамбени простор на к.п. 6672 к..о. Кула

Кула Вуковић Бранко
242. 05-351-678/2023
од 12.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1071/7 к..о. Липар

Липар Бјелошевић Здравко
241. 05-351-681/2023
од 11.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1294/9 к..о. Кула

Кула Павков Сава
240. 05-351-684/2023
од 08.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбено пословни објекат на к.п. 7557/1 и 9827/1 к..о. Кула

Кула Илић Саво
239. 05-351-676/2023
од 08.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Виславски Саша
238. 05-351-675/2023
од 08.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1115 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Кишрацик Мирон
237. 05-351-674/2023
од 08.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1770 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Роман Ирина
236. 05-351-671/2023
од 08.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1970 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Дудаш Александра
235. 05-351-670/2023
од 08.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1385 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Арва Јулијан
234. 05-351-669/2023
од 07.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1693/2 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Магоч Ђура
233. 05-351-668/2023
од 07.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/1 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Бодвански Јарослава
232. 05-351-667/2023
од 07.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 227/1 к..о. Руски Крстур

Руски Крстур Хоџић Ксенија
231. 05-351-666/2023
од 07.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8987/1 к..о. Кула

Кула Поповић Маринко
230. 05-351-664/2023
од 07.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуални стамбени објекат на к.п. 116/23 к..о. Липар

Липар Цвјетковић Милица
229. 05-351-660/2023
од 05.09.2023. год.

За изградњу расхладног чилера (повећање расхладног капацитета погона) на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка

Црвенка Jaffa фабрика бисквита
228. 05-351-658/2023
од 01.09.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1284 к.о. Крушчић

Крушчић Бошкић Ивица
227. 05-351-626/2023
од 01.09.2023. год.

За смештај пољопривредне механизације у специјализовано складиште пољопривредних производа на к.п. 685/3 к.о. Црвенка

Црвенка Ново плус
226. 05-351-644/2023
од 31.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 484/1 к.о. Кула

Кула Зинајић Владимир
225. 05-351-641/2023
од 31.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 1146/26 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Рацић Димитрије
224. 05-351-640/2023
од 31.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 385/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Винаји Ана
223. 05-351-639/2023
од 31.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 1331 к.о. Кула

Кула Бабић Славица
222. 05-351-638/2023
од 30.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4767 к.о. Кула

Кула Радојчин Милош
221. 05-351-637/2023
од 30.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 182/1 к.о. Кула

Кула Новковић Далибор
220. 05-351-636/2023
од 30.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2515 к.о. Црвенка

Црвенка Стојовић Снежана
219. 05-351-634/2023
од 29.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 649/1 к.о. Липар

Липар Ђукић Милош
218. 05-351-633/2023
од 29.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат бр. 1 и бр. 2 на к.п. 5527 и 5528 к.о. Кула

Кула Петковић Милорад
217. 05-351-632/2023
од 25.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 900/16 к.о. Кула

Кула Крупљанин Владимир
216. 05-351-631/2023
од 25.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2153/4 к.о. Кула

Кула Тодоровић Синиша
215. 05-351-624/2023
од 25.08.2023. год.

За постављање кабловских 20КВ водова за прикључење СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п. 9692/1, 9692/2 к.о. Црвенка и кп. 3138, 3186 и 1874 к.о. Крушчић

Црвенка, Крушчић Електродистрибуција Србије
214. 05-351-630/2023
од 24.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 857 к.о. Липар

Липар Милисављевић Ненад
213. 05-351-629/2023
од 24.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 6658/2 к.о. Кула

Кула Дронић Драго
212. 05-351-628/2023
од 24.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1225/18 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Варга Јанко
211. 05-351-627/2023
од 23.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1500/4 к.о. Кула

Кула Гашовић Зоран
210. 05-351-622/2023
од 23.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1693/2 к.о. Кула

Кула Јокић Смиљка
209. 05-351-621/2023
од 23.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1254/53 к.о. Кула

Кула Брадић Соња
208. 05-351-620/2023
од 23.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 609/15 к.о. Црвенка

Црвенка Витас Јовица
207. 05-351-619/2023
од 23.08.2023. год.

За породични стамбени објекат бр. 1 на к.п. 3959/1 и објекат 3959/2 бр. 3 к.о. Кула

Кула Веселишин Владимир
206. 05-351-618/2023
од 23.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4589 к.о. Кула

Кула Ковач Звонко
205. 05-351-617/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 847 к.о. Липар

Липар Кекић Андријана
204. 05-351-616/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2077 к.о. Сивац

Сивац Ромић Љуба
203. 05-351-615/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објета бр. 1 и делова објекта 2 и 5 на к.п. 482 и 483 к.о. Кула

Кула Зарић Витомир
202. 05-351-614/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2552/2 к.о. Црвенка

Црвенка Калезић Драган
201. 05-351-613/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3912 к.о. Црвенка

Црвенка Славик Драган
200. 05-351-607/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 388 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Семан Александар
199. 05-351-598/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног простора на к.п. 1254/42 к.о. Кула

Кула Мокрицки Софија
198. 05-351-573/2023
од 21.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1425 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Нађ Владислава
197. 05-351-592/2023
од 16.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног простора на к.п. 657/2 к.о. Кула

Кула Влашкалић Владимир
196. 05-351-591/2023
од 16.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 9342 к.о. Кула

Кула Пејин Нинослав
195. 05-351-590/2023
од 16.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 6708/2 к.о. Кула

Кула Блажевац Давор
194. 05-351-589/2023
од 16.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 837/7 к.о. Кула

Кула Медојевић Дејан
193. 05-351-588/2023
од 16.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 3972 к.о. Кула

Кула Асталош Иштван
192. 05-351-578/2023
од 16.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3810 к.о. Кула

Кула Шимуновић Радоман
191. 05-351-577/2023
од 14.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2519 к.о. Кула

Кула Панић Стеван
190. 05-351-575/2023
од 14.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 543 к.о. Крушчић

Крушчић Бартош Јован
189. 05-351-572/2023
од 14.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3144 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Нађ Славко
188. 05-351-576/2023
од 11.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 934 к.о. Липар

Липар Деретић Марија
187. 05-351-571/2023
од 11.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 2940 к.о. Кула

Кула Шукић Софија
186. 05-351-570/2023
од 11.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1217/35 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Нађ Јоаким
185. 05-351-596/2023
од 11.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1386/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Арва Јулијан
184. 05-351-568/2023
од 11.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2517 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Ердељи Мижо
183. 05-351-567/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3116 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Харди Силвија
182. 05-351-566/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 1014/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Провчи Борис
181. 05-351-565/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1985 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Костић Слободан
180. 05-351-564/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1905 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сабадош Михал
179. 05-351-562/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1217/43 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Мецек Славко
178. 05-351-563/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 265/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Олејар Владимир
177. 05-351-560/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1497/1 к.о. Сивац

Сивац Вукојевић Марица
176. 05-351-559/2023
од 09.08.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 2948 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Бјелић Мирјана
175. 05-351-561/2023
од 31.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1913/42 к.о. Кула

Кула Дурковић Чедомир
174. 05-351-557/2023
од 28.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 492 к.о. Црвенка

Црвенка Станковић Милорад
173. 05-351-552/2023
од 28.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4832 к.о. Црвенка

Црвенка Маравић Драган
172. 05-351-550/2023
од 27.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1753/2 к.о. Кула

Кула Тошић Даниел
171. 05-351-549/2023
од 27.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1330 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Нађ Хелена
170. 05-351-548/2023
од 27.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 791 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Међеши Михајло
169. 05-351-547/2023
од 27.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4116/1 к.о. Кула

Кула Ракочевић Драгиша
168. 05-351-546/2023
од 27.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1739/1 к.о. Сивац

Сивац Јовановић Мара
167. 05-351-543/2023
од 26.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п. 10 к.о. Кула

Кула Гажо Стеван
166. 05-351-542/2023
од 26.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 289/3 к.о. Кула

Кула Дрча Драган
165. 05-351-541/2023
од 26.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1777/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Нађ Михајло
164. 05-351-540/2023
од 25.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 563 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Дудаш Славко
163. 05-351-538/2023
од 25.07.2023. год.

За породични стамбени обејакат на к.п. 4413 к.о. Кула

Кула Нађ Золтан
162. 05-351-537/2023
од 25.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1914 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Хома Монар Ксенија
161. 05-351-545/2023
од 24.07.2023. год.

За извођење радова за типски гасни прикључак са МРС и унутрашње гасне инсталације за потребе зграде индустрије коже и крзна на к.п. 9110/1, 9107/26 и 9098/1 к.о. Кула

Кула Пер-Агро
160. 05-351-536/2023
од 24.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2781 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Бата Ана
159. 05-351-535/2023
од 24.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 513 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Хома Јарослава
158. 05-351-534/2023
од 24.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 603 к.о. Кула

Кула Ковачев Зоран
157. 05-351-533/2023
од 24.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2186 к.о. Кула

Кула Кечан Милан
156. 05-351-532/2023
од 24.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3148 к.о. Сивац

Сивац Филановић Дејан
155. 05-351-531/2023
од 21.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 122 к.о. Сивац

Сивац Филановић Зора
154. 05-351-530/2023
од 21.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 767 к.о. Кула

Кула Шукић-Лобода Марија
153. 05-351-529/2023
од 21.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2141/3 к.о. Кула

Кула Медић Максо
152. 05-351-526/2023
од 21.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 7969 к.о. Кула

Кула Киш Јелица
151. 05-351-525/2023
од 20.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 734/1 к.о. Црвенка

Црвенка Селак Зоран
150. 05-351-524/2023
од 20.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат бр. 1 и бр. 2 на к.п. 1390 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сестре службенице безгрешне девице Марије
149. 05-351-523/2023
од 20.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1996 к.о. Сивац

Сивац Дуловић Рајна
148. 05-351-522/2023
од 20.07.2023. год.

За породични стамбени објекат на к.п. 2947/2 к.о. Сивац

Сивац Паул Јован
147. 05-351-503/2023
од 18.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1916/1 к.о. Црвенка

Црвенка Гатарић Јово
146. 05-351-495/2023
од 17.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1991 к.о. Сивац

Сивац Перуничић Радован
145. 05-351-492/2023
од 17.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 8100/1 к.о. Сивац

Сивац Жугић Милован
144. 05-351-489/2023
од 14.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1155/25 к.о. Кула

Кула Чапко Љубомир
143. 05-351-488/2023
од 14.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5051 к.о. Кула

Кула Балинт Чила
142. 05-351-497/2023
од 13.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног објекта на к.п. 3191 к.о. Кула

Кула Влаховић Слободан
141. 05-351-478/2023
од 13.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п. 5613 к.о. Кула

Кула Лешчук Петар
140. 05-351-476/2023
од 13.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1992 к.о. Сивац

Сивац Рајић Горан
139. 05-351-475/2023
од 13.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2727 к.о. Сивац

Сивац Шћепановић Нина
138. 05-351-471/2023
од 13.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 1757 к.о. Сивац

Сивац Ачански Милош
137. 05-351-496/2023
од 12.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног простора на к.п. 772/2 к.о. Кула

Кула Пашћик Михајло
136. 05-351-464/2023
од 12.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 749 к.о. Кула

Кула Кадовић Негослава
135. 05-351-463/2023
од 12.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 162 к.о. Липар

Липар Рајачић Слободан
134. 05-351-462/2023
од 11.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8833/3 к.о. Кула

Кула Рипчин Иван
133. 05-351-461/2023
од 11.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 965 к.о. Кула

Кула Бублић Драган
132. 05-351-459/2023
од 11.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1105 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Ковач Владимир
131. 05-351-458/2023
од 10.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 916 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Бики Владимир
130. 05-351-457/2023
од 10.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 346/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Макаји Јанко
129. 05-351-454/2023
од 10.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 712 к.о. Кула

Кула Вујашковић Љиљана
128. 05-351-453/2023
од 07.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2634 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Харди Јанко
127. 05-351-435/2023
од 07.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1692/2 к.о. Црвенка

Црвенка Кекковић Миљан
126. 05-351-432/2023
од 07.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 562 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Зарубица Баћо
125. 05-351-431/2023
од 06.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1254/103 к.о. Кула

Кула Ђорђевић Петар
124. 05-351-428/2023
од 06.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2783/4 к.о. Црвенка

Црвенка Бањац Драган
123. 05-351-428/2023
од 06.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/82 к.о. Кула

Кула Влаовић Алексије
122. 05-351-427/2023
од 06.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 121/4 к.о. Липар

Липар Ступар Александар
121. 05-351-425/2023
од 06.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1631 к.о. Црвенка

Црвенка Миљановић Милена
120. 05-351-499/2023
од 05.07.2023. год.

За изградњу фонтане у пардку и уређење парка са делом улице Ђуре Стругара и Маршала Тита на к.п. 4226, 5913,5914 и 5887/4 к.о. Кула

Кула Општина Кула
119. 05-351-424/2023
од 04.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1631 к.о. Црвенка

Црвенка Томић Милан
118. 05-351-423/2023
од 04.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3449/19 к.о. Кула

Кула Галонић Владица
117. 05-351-422/2023
од 04.07.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4044 к.о. Црвенка

Црвенка Столић Славко
116. 05-351-487/2023
од 04.07.2023. год.

За реконструкцију унутрашње гасне инсталације за гасну котларницу електране к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка Црвенка фабрика шећера
115. 05-351-484/2023
од 26.06.2023. год.

За прикључни гасовод са меронрегулационом станицом за Дом здраваља на к.п. 5914 и 4221/2 к.о. Кула

Кула ЈП Србијагас
114. 05-351-474/2023
од 22.06.2023. год.

За унутрашње гасне инсталације са прикључком на постојећу топловодну инсталацију Дома здравља у Кули на к.п. 4221/2 к.о. Кула

Кула Општина Кула
113. 05-351-446/2023
од 16.06.2023. год.

За реконструкцију и доградњу помоћног објекта на к.п. 2527 к.о. Кула

Кула Wanko Amanda
112. 05-351-452/2023
од 15.06.2023. год.

За инвестиционо одржавање стамбеног објекта вишепородичног становања на к.п.1499/12 к.о. Кула

Кула Стамбена заједница
111. 05-351-434/2023
од 13.06.2023. год.

За инвестиционо одржавање фасаде и санацију крова зграде јединице локалне самоупрева на к.п. 1714/1 к.о. Кула

Кула Општина Кула
110. 05-351-413/2023
од 07.06.2023. год.

За СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п. 1874 к.о. Крушчић

Крушчић Агро МВ
109. 05-351-419/2023
од 06.06.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 4032 к.о. Кула

Кула Дурковић Мирјана
108. 05-351-410/2023
од 06.06.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе стамбеног простора на к.п. 7604 к.о. Кула

Кула Млађановић Пантелија
107. 05-351-415/2023
од 05.06.2023. год.

За радове на инвестиционом одржавању објеката зграде здравства на к.п. 3146/1 к.о. Црвенка

Црвенка Општина Кула од 05.06.2023
106. 05-351-414/2023
од 05.06.2023. год.

За радове на инвестиционом одржавању објеката зграде здравства на к.п. 1378 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Општина Кула
105. 05-351-376/2023
од 17.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 446/1 к.о. Кула

Кула Вујић Миливој
104. 05-351-372/2023
од 17.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 3141/1 к.о. Кула

Кула Вучковић Марко
103. 05-351-352/2023
од 12.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 2412/2 к.о. Кула

Кула Голочорбин Слободан
102. 05-351-346/2023
од 12.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 4860 к.о. Црвенка

Црвенка Бодрожић Раде
101. 05-351-343/2023
од 12.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на бр. 3, економски објекат бр. 4 и помоћни објекат бр. 5 на к.п. 2069 к.о. Кула

Кула Марић Војин
100. 05-351-368/2023
од 11.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3163 к.о. Кула

Кула Леђенац Бранислав
99. 05-351-342/2023
од 11.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3728/45 к.о. Кула

Кула Радуловић Радојица
98. 05-351-341/2023
од 11.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/49 к.о. Кула

Кула Пјекни Петар
97. 05-351-340/2023
од 11.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 118 к.о. Кула

Кула Марковић Предраг
96. 05-351-339/2023
од 10.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталацијеза породични стамбени објекат делови 1 и 2 на к.п. 1192 и 1193 к.о. Кула

Кула Дудаш Рожа
95. 05-351-338/2023
од 10.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 7965 к.о. Кула

Кула Златковић Станоје
94. 05-351-337/2023
од 10.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1229 к.о. Црвенка

Црвенка Маравић Марија
93. 05-351-336/2023
од 09.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4651 к.о. Кула

Кула Миловић Ида
92. 05-351-335/2023
од 09.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2400/2 к.о. Кула

Кула Ковач Јероним
91. 05-351-333/2023
од 09.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2222/3 к.о. Црвенка

Црвенка Варга Петар
90. 05-351-332/2023
од 09.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5556 к.о. Кула

Кула Бођанец Јулијана
89. 05-351-331/2023
од 09.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1048 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Тиркајла Владимир
88. 05-351-330/2023
од 09.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1220 к.о. Сивац

Сивац Фејси Петар
87. 05-351-329/2023
од 05.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1364 к.о. Сивац

Сивац Мојсовић Јовица
86. 05-351-328/2023
од 05.05.2023. год.

За изградњу унутрашње инсталације за породичну стамбену зграду-објекат 4, породичну стамбену зграду бр. 1, помоћну зграду-објекат бр. 2 на к.п. 1096 к.о. Сивац

Сивац Тури Ласло
85. 05-351-323/2023
од 04.05.2023. год.

За изградњу прикључка на гасну мрежу са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено пословни објекат на к.п. 4395/1 к.о. Кула

Кула Ходолик Арпад
84. 05-351-309/2023
од 03.05.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1259 к.о. Крушчић

Крушчић Марковић Љиљана
83. 05-351-318/2023
од 25.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1001/4 к.о. Кула

Кула Симић Милован
82. 05-351-306/2023
од 25.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 7136/17 к.о. Црвенка

Црвенка Лазић Милутин
81. 05-351-239/2023
од 12.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 844/19 к.о. Кула

Кула Фабри Антал
80. 05-351-237/2023
од 12.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени  на к.п. 424 к.о. Кула

Кула Ћирић Милорад
79. 05-351-236/2023
од 11.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени  на к.п. 2074 и 2075 к.о. Кула

Кула Новаковић Бојана
79. 05-351-235/2023
од 11.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 3940/1 к.о. Кула

Кула Поповић Сања
78. 05-351-234/2023
од 11.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1157/2 к.о. Кула

Кула Ловренчић Славко
77. 05-351-233/2023
од 06.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7555/6 к.о. Кула

Кула Лендак Ђорђе
76. 05-351-232/2023
од 06.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/22 к.о. Кула

Кула Ловренчић Јосип
75. 05-351-231/2023
од 06.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/7 к.о. Кула

Кула Шишарица Милорад
74. 05-351-230/2023
од 05.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1058/4 к.о. Кула

Кула Буквић Госпава
73. 05-351-228/2023
од 05.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1036 к.о. Крушчић

Крушчић Видаковић Милан
72. 05-351-228/2023
од 05.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на к.п. 948/6 к.о. Кула

Кула Марић Слободанка
71. 05-351-214/2023
од 05.04.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног  простора на к.п. 3194 к.о. Кула

Кула Барна Франциска
70. 05-351-238/2023
од 04.04.2023. год.

За СТС “Иве Лоле Рибара 3“ са припадајућим НН кабловским водовима на к.п. 1104 к.о. Липар

Липар Електродистрибуција Сомбор
69. 05-351-212/2023
од 31.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног простора на к.п. 7136/17 к.о. Црвенка

Црвенка Лазић Милутин
68. 05-351-211/2023
од 31.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног  простора на к.п. 1607 к.о. Сивац

Сивац Кеменци Илић Ферко
67. 05-351-207/2023
од 31.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног  објекта на к.п. 1350 к.о. Сивац

Сивац Нићетин Марија
66. 05-351-206/2023
од 31.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног  објекта на к.п. 3477 к.о. Сивац

Сивац Плавшић Младен
65. 05-351-205/2023
од 31.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног  објекта на к.п. 720/2 к.о. Сивац

Сивац Максимовић Гојко
64. 05-351-202/2023
од 30.03.2023. год.

За изградњу оптичког кабла за прикључење ДСЛМ уређаја на к.п. 9031, 3357,3358, 3359 и 3349 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Телеком Србија
63. 05-351-194/2023
од 23.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичнистамбени објекат на к.п. 5663 к.о. Кула

Кула Васиљковић Роберт
62. 05-351-183/2023
од 22.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1118 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Виславски Ђура
61. 05-351-175/2023
од 17.03.2023. год.

За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за пословни објекат на к.п. 3039 к.о. Црвенка

Црвенка Баџа Душанка
60. 05-351-173/2023
од 17.03.2023. год.

За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за пословни објекат на к.п. 3038 к.о. Црвенка

Црвенка Баџа Душанка
59. 05-351-172/2023
од 16.03.2023. год.

За реконструкцију крова фискултурне сале ОШ “Вељко Влаховић“ на к.п. 734 к.о. Крушчић

Крушчић Општина Кула
58. 05-351-163/2023
од 16.03.2023. год.

За изградњу станице за вагу на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка Црвенка фабрика шећера
57. 05-351-154/2023
од 16.03.2023. год.

 За изградњу помоћног објекта на бр. 7,8,9 и 10 к.п. 2356 и 2357 к.о. Црвенка

Црвенка Миладиновић Зоран
56. 05-351-169/2023
од 14.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3221/2 к.о. Црвенка

Црвенка Опалић Марко
55. 05-351-141/2023
од 13.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2550 к.о. Црвенка

Црвенка Вуканац Марица
54. 05-351-140/2023
од 13.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћи објекат на к.п. 7589 к.о. Кула

Кула Нешић Бојан
53. 05-351-139/2023
од 09.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4882/2 к.о. Црвенка

Црвенка Станковић Стеван
52. 05-351-138/2023
од 09.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћи објекат на к.п. 8830 к.о. Кула

Кула Блашчанин Момир
51. 05-351-137/2023
од 09.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3247 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Козомора Дејан
50. 05-351-136/2023
од 08.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3247 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сопка Јасна
49. 05-351-131/2023
од 08.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 281 к.о. Кула

Кула Цветићанин Бранка
48. 05-351-130/2023
од 08.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4395 к.о. Црвенка

Црвенка Владић Анамарија
47. 05-351-135/2023
од 07.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 466 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Пећко Евица
46. 05-351-133/2023
од 07.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 931 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Русковски Геновева
45. 05-351-129/2023
од 07.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени и помоћни објекат на к.п. 858 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Пап Славко
43. 05-351-147/2023
од 06.03.2023. год.

За изградњу помоћног објекта оставе за огрев на к.п. 2072/3 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сабадош Звонимир
42. 05-351-148/2023
од 03.03.2023. год.

За измену решење о одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању на стамбеној згради на к.п. 2635 к.о. Сивац

Сивац Мандић Гордана
41. 05-351-132/2023
од 03.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1360/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Врањеш Теодора
40. 05-351-128/2023
од 03.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2073 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Нађ Еуфемија
39. 05-351-127/2023
од 03.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1366 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Варга Ксенија
38. 05-351-123/2023
од 02.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3166 к.о. Црвенка

Црвенка Раичевић Горчин
37. 05-351-126/2023
од 02.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2507/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Будински Марија
36. 05-351-125/2023
од 02.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/76 к.о. Кула

Кула Цвијетковић Жељко
35. 05-351-124/2023
од 01.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1913/39 к.о. Кула

Кула Квргић Миле
34. 05-351-122/2023
од 01.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3608 к.о. Црвенка

Црвенка Олабина Стеван
33. 05-351-108/2023
од 24.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/59 к.о. Кула

Кула Вукић Драгица
32. 05-351-107/2023
од 24.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2461 к.о. Сивац

Сивац Ивић Драгутин
31. 05-351-106/2023
од 23.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4094/7 к.о. Црвенка

Црвенка Богдановић Саво
30. 05-351-103/2023
од 23.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 7555/8 к.о. Кула

Кула Кнежевић Мира
29. 05-351-113/2023
од 23.02.2023. год.

За одобрење извођења радова на стамбеној згради на к.п. 2653 к.о. Сивац

Сивац Мандић Гордана
28. 05-351-104/2023
од 22.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2309/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Катона Звонимир
27. 05-351-102/2023
од 22.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 824/6 и 824/7 к.о. Кула

Кула Мијановић Борис
26. 05-351-101/2023
од 22.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 356 к.о. Кула

Кула Васовић Нада
25. 05-351-100/2023
од 22.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4482 к.о. Кула

Кула Пјешчић Драгомир
24. 05-351-99/2023
од 14.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 16 к.о. Сивац

Сивац Мрдак Илија
23. 05-351-62/2023
од 06.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 3332/3 к.о. Црвенка

Црвенка Ковачевић Бојана
22. 05-351-54/2023
од 31.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 8905/3 к.о. Кула

Кула Киш Сенка
21. 05-351-48/2023
од 31.01.2023. год.

За санацију дела крова зграде основне и средње школе са домом ученика на к.п. 1631 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур АП Војводина
20. 05-351-45/2023
од 24.01.2023. год.

За изградњу рп индустрја и подземног 20 кв од рп до кабловске спојнице и колског приступа на к.п. 9107/5, 9107/6 и 9828 к.о. Кула

Кула Електродистрибуција Србије
19. 05-351-35/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1311 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Ковач Јовген
18. 05-351-34/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2760 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Хрубења Владимир
17. 05-351-33/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1534 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Џуња Игор
16. 05-351-32/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1297 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Чизмар Марко
15. 05-351-31/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2180 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Ковач Владимир
14. 05-351-30/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1225/15 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Џуња Зорица
13. 05-351-29/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1225/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Харди Јоаким
12. 05-351-41/2023
од 17.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у стамбеном делу стамбено пословног објекта на к.п.2657 и прикључка на гасну мрежу на к.п. 5855 к.о. Кула

Кула Ивеља Зорица, Шаровић Божица и Реновчевић Драгица
11. 05-351-28/2023
од 17.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1729 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Дудаш Јовген
10. 05-351-27/2023
од 17.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1913/28 к.о. Кула

Кула Сеничак Дражен
09. 05-351-25/2023
од 17.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 486/2 к.о. Кула

Кула Тедић Синиша
08. 05-351-26/2023
од 16.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3930/3 к.о. Кула

Кула Бајчета Велимир
07. 05-351-1194/2022
од 13.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 132 к.о. Сивац

Сивац Рајић Гордана
06. 05-351-1193/2022
од 13.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и објекат са гаражом и котларницом на к.п. 155 и 156 к.о. Нова Црвенка

Нова Црвенка Отковић Веселинка
05. 05-351-1192/2022
од 13.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1414/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Планчак Жељко
04. 05-351-1191/2022
од 12.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/10 к.о. Кула

Кула Шиловановић Бојан
03. 05-351-1190/2022
од 12.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 800 к.о. Липар

Липар Милојевић Марија
02. 05-351-1188/2022
од 12.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8898/2 к.о. Кула

Кула Хаврљук Анкица
01. 05-351-1186/2022
од 12.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћну зграду на к.п. 706 и 707  к.о. Крушчић

Крушчић Грдинић Милка

 

Решења по члану 145. за 2022. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
456. 05-351-1151/2022
од 23.12.2022. год.

За постављање нисконапонског кабловског вода за прикључење пословног објекта на к.п. 3065/4, 4978/6, 3065/7 и 3064 к.о. Црвенка

Црвенка ЕПС Дистрибуција Србије
455. 05-351-1138/2022
од 23.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408  к.о. Сивац

Сивац Ђурић Ана
454. 05-351-1136/2022
од 22.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1501/7  к.о. Кула

Кула Дугоњић Милан
453. 05-351-1119/2022
од 20.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1522  к.о. Кула

Кула Qiaojiao Chen
452. 05-351-1113/2022
од 19.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени и помоћни објекат на к.п. 4315  к.о. Кула

Кула Бугарин Мирјана
451. 05-351-1111/2022
од 16.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1144/23  к.о. Кула

Кула Свирац Зоран
450. 05-351-1109/2022
од 16.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2996  к.о. Сивац

Сивац Довијарски Јелена
449. 05-351-1112/2022
од 16.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 123/1 к.о. Сивац

Сивац Радовић Зоран
448. 05-351-1110/2022
од 16.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3192 I 3191/2 к.о. Сивац

Сивац Мајски Владимир
447. 05-351-1086/2022
од 15.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 588 к.о. Руски Крстур

Руски Крстр Колошњаји Јанко
446. 05-351-1088/2022
од 15.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3016/6 к.о. Кула

Кула Поповић Драгутин
445. 05-351-1097/2022
од 15.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2661 к.о. Сивац

Сивац Ћурић Мара
444. 05-351-1114/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3252/2 к.о. Кула

Кула Бугарски Јован
443. 05-351-1104/2022
од 14.12.2022. год.

За иградњу нисконапонског вода 0,4 кв за напајања рбс локације “нс2357_02_СО_Кула_4“ на к.п. 3431/3, 5937/5, 3433/2 3434/2 к.о. Кула

Кула A1 Towers Infrastructure doo
442. 05-351-1087/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 961/2 к.о. Кула

Кула Филиповић Мића
441. 05-351-1084/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 7577/4 к.о. Кула

Кула Мандић Слободан
440. 05-351-1083/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1527 к.о. Кула

Кула Обрадовић Жељко
439. 05-351-1082/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/22 к.о. Кула

Кула Бајовић Нада
438. 05-351-1085/2022
од 06.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3013/2 к.о. Црвенка

Црвенка Чечур Миодраг
437. 05-351-1081/2022
од 06.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1286 к.о. Црвенка

Црвенка Палачковић Мирко
436. 05-351-1075/2022
од 06.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1828/3 к.о. Црвенка

Црвенка Димитрић Зоран
435. 05-351-1041/2022
од 05.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1254/84 к.о. Кула

Кула Видаковић Вукман
434. 05-351-1040/2022
од 30.11.2022. год.

За изградњу фекалне канализације у насељу Црвенка на к.п. 616/18,……, 9611/2 к.о. Црвенка

Црвенка Општина Кула
433. 05-351-1001/2022
од 30.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2793 к.о. Кула

Кула Егић Милан
432. 05-351-1029/2022
од 29.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 609/10 к.о. Црвенка

Црвенка Грковић Горан
431. 05-351-1003/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу типског гасног прикључка са мрс и унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 1152/22 I 1152/134 к.о. Кула

Кула Бојаџија Бојан
430. 05-351-997/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3670 к.о. Црвенка

Црвенка Чолаковић Милица
429. 05-351-991/2022
од 24.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2002/2 к.о. Кула

Кула Жарић Слободан
428. 05-351-996/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 158 к.о. Сивац

Сивац Ивановић Милојица
427. 05-351-995/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 716 к.о. Кула

Кула Добоши Ендре
426. 05-351-994/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3914 I 3917/2 к.о. Црвенка

Црвенка Јеловац Бојана
425. 05-351-993/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5776/2 к.о. Кула

Кула Сремац Никола
424. 05-351-992/2022
од 24.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4307 к.о. Црвенка

Црвенка Франета Слободанка
423. 05-351-990/2022
од 24.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2505/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Штајнфелд Михајло
422. 05-351-989/2022
од 23.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1479 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сабадош Драгослав
421. 05-351-988/2022
од 23.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 567 к.о. Сивац

Сивац Чепић Драган
420. 05-351-978/2022
од 23.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 711 к.о. Руски Крстру

Руски Крстур Мајхер Марија
419. 05-351-977/2022
од 23.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 501 к.о. Руски Крстру

Руски Крстур Сабадош Славко
418. 05-351-976/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2597 к.о. Руски Крстру

Руски Крстур Чапко Јоаким
417. 05-351-979/2022
од 22.11.2022. год.

За реконструкцију локалног пута Липар – Нова Црвенка на к.п. 2930/1, 2930/2, 1099/1, 1107 к.о. Липар и на к.п. 7024/2 к.о. Црвенка

Липар – Црвенка Општина Кула
416. 05-351-975/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3211/1 к.о. Кула

Кула Паланачки Марија
415. 05-351-972/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3804/1 к.о. Кула

Кула Семјанов Михајло
414. 05-351-971/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1259 к.о. Крушчић

Крушчић Марковић Љиљана
413. 05-351-970/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8334 к.о. Сивац

Сивац Цвијетић Гроздана
412. 05-351-973/2022
од 21.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 327 к.о. Крушчић

Крушчић Вагић Миленко
411. 05-351-974/2022
од 19.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1272/9 к.о. Кула

Кула Тешовић Дарко
410. 05-351-955/2022
од 18.11.2022. год.

За реконструкцију атарских путева на к.п. 9895, 9921/1, 9920, 9917, 9912, 9904, 9913 I 9914 к.о. Кула

Кула Општина Кула
409. 05-351-952/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 738/1, 737/3 I 736/1 к.о. Кула

Кула Зеленка Антал
408. 05-351-961/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3273/2 к.о. Црвенка

Црвенка Поповић Предраг
407. 05-351-951/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1755 к.о. Сивац

Сивац Калевски Анђеле
406. 05-351-950/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2147 к.о. Црвенка

Црвенка Стојичић Станко
405. 05-351-949/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/99 к.о. Кула

Кула Перишић Катарина
404. 05-351-948/2022
од 17.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2242 к.о. Црвенка

Црвенка Игњатов Јовица
403. 05-351-953/2022
од 17.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8902/5 к.о. Кула

Кула Мољарчук Франек
402. 05-351-937/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 1146/75 к.о. Кула

Кула Георгиевски Милован
401. 05-351-936/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1596 к.о. Сивац

Сивац Сутрин Драгана
400. 05-351-934/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2924 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Драгичевић Павлина
399. 05-351-933/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1232/17 к.о. Кула

Кула Даниловић Миодраг
398. 05-351-932/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2310 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Роман Ирина
397. 05-351-931/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 900/12 к.о. Кула

Кула Влашкалић Миодраг
396. 05-351-938/2022
од 15.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3136 к.о. Кула

Кула Мркаић Андрија
395. 05-351-930/2022
од 15.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 88 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Фаркаш Сенка
394. 05-351-929/2022
од 15.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3319 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Биркаш Јоаким
393. 05-351-928/2022
од 14.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 319 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Хома Јулијан
392. 05-351-891/2022
од 10.11.2022. год.

За пројекат електроенергетских инсталација на к.п. 4972 и 2936/1 к.о. Црвенка

Црвенка БМ Бојана
391. 05-351-927/2022
од 10.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3791 к.о. Кула

Кула Пејић Драган
390. 05-351-944/2022
од 10.11.2022. год.

За изградњу сабирне саобраћајнице на к.п. 9115/5 к.о. Кула

Кула Општина Кула
389. 05-351-926/2022
од 10.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1232/3 к.о. Кула

Кула Грмуша Иван
388. 05-351-925/2022
од 10.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 816/3 к.о. Кула

Кула Басарицћ Душан
387. 05-351-884/2022
од 10.11.2022. год.

За наводњавање јегричка на к.п. 8872, 8883, 8884 и 8885 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Воде Војводине
386. 05-351-924/2022
од 09.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1756 к.о. Кула

Кула Шукић Сава
385. 05-351-922/2022
од 09.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2916 к.о. Сивац

Сивац Цвејин Слободан
384. 05-351-920/2022
од 09.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2453 I 2454 к.о. Црвенка

Црвенка Купрешанин Драган
383. 05-351-918/2022
од 09.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2556 к.о. Руски Крстур

Руски Крсутр Емејди Иван
382. 05-351-917/2022
од 08.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1913/18 к.о. Кула

Кула Кузмановић Слободан
381. 05-351-935/2022
од 08.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за два породична стамбена објекта и помоћну зграду на к.п. 1353 к.о. Сивац

Сивац Чепић Нинослав
380. 05-351-916/2022
од 08.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5581 к.о. Кула

Кула Гажо Чонгор
379. 05-351-915/2022
од 08.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 77 к.о. Црвенка

Црвенка Продановић Ратко
378. 05-351-914/2022
од 07.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 5650/1 и 5650/2 к.о. Кула

Кула Пантелић Дајана
377. 05-351-919/2022
од 04.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/96 к.о. Кула

Кула Вуксан Милорад
376. 05-351-913/2022
од 04.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 407/1 к.о. Кула

Кула Дрча Сека
375. 05-351-912/2022
од 04.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1061/1 к.о. Крушчић

Крушчић Папајчик Жолт
374. 05-351-882/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 621 к.о. Кула

Кула Белић Владимир
373. 05-351-881/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2481 к.о. Кула

Кула Кондић Јован
372. 05-351-880/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3677 к.о. Црвенка

Црвенка Грубор Данијела
371. 05-351-879/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 221 к.о. Црвенка

Црвенка Козомора Душан
370. 05-351-878/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 158 к.о. Црвенка

Црвенка Тунгуз Радомир
369. 05-351-876/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3429 к.о. Сивац

Сивац Живанов Живко
368. 05-351-888/2022
од 31.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2449 и 2450 к.о. Сивац

Сивац Јуркић Марина
367. 05-351-873/2022
од 31.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 526/1 к.о. Сивац

Сивац Ровчанин Зорка
366. 05-351-866/2022
од 31.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 523/1 к.о. Кула

Кула Бошњак Владимир
365. 05-351-861/2022
од 27.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 289/3 к.о. Кула

Кула Шево Саша
364. 05-351-858/2022
од 27.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4864 к.о. Црвенка

Црвенка Кукић Томислав
363. 05-351-857/2022
од 27.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 312/2 к.о. Кула

Кула Шљукић Александра
362. 05-351-856/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 160 к.о. Кула

Кула Николић Слободанка
361. 05-351-869/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 116/8 к.о. Липар

Липар Крупљанин Горан
360. 05-351-868/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8687/1 к.о. Сивац

Сивац Бралић Петар
359. 05-351-855/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4624 к.о. Кула

Кула Мила Марта
358. 05-351-854/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4525 к.о. Кула

Кула Рајић Стеван
357. 05-351-853/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 779/2 к.о. Кула

Кула Вуковић Милош
356. 05-351-852/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1194 к.о. Крушчић

Крушчић Тврдовски Иван
355. 05-351-848/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 400 к.о. Липар

Липар Вуксан Жарко
354. 05-351-842/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1501/3 к.о. Кула

Кула Пуртов Сергеј
353. 05-351-847/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу надстрешнице за смештај пољопривредних машина на к.п. 1531/1 к.о. Црвенка

Црвенка Ракита Драгослав
352. 05-351-850/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 47 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Ћирић Владимир
351. 05-351-849/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4224 к.о. Црвенка

Црвенка Алексић Дејан
350. 05-351-841/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1913/1 к.о. Кула

Кула Илин Весна
349. 05-351-840/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5541 к.о. Кула

Кула Лоц Драгица
348. 05-351-839/2022
од 20.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3390 к.о. Кула

Кула Федешен Катица
347. 05-351-834/2022
од 20.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 539/1 I 540/1 к.о. Црвенка

Црвенка Беговић Миладин
346. 05-351-834/2022
од 20.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3028 к.о. Сивац

Сивац Милић Миланка
345. 05-351-832/2022
од 20.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2938 к.о. Црвенка

Црвенка Кековић Милорад
344. 05-351-831/2022
од 19.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3273/2 к.о. Црвенка

Црвенка Поповић Предраг
343. 05-351-830/2022
од 19.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 331 к.о. Сивац

Сивац Калић Витомир
342. 05-351-822/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1279/1 к.о. Кула

Кула Срдић Љубомир
341. 05-351-821/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3124 к.о. Црвенка

Црвенка Бјелан Ержебет
340. 05-351-826/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5563 к.о. Кула

Кула Иван Магдалена
339. 05-351-825/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 484 к.о. Липар

Липар Амиџић Ђуро
338. 05-351-823/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3100/1 к.о. Сивац

Сивац Пејин Мирослав
337. 05-351-822/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1279/1 к.о. Кула

Кула Срдић Љубомир
336. 05-351-821/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3124 к.о. Црвенка

Црвенка Бјелан Ержебет
335. 05-351-820/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу надстрешнице за смештај пољопривредних машина на к.п. 1531/1 к.о. Црвенка

Црвенка Ракита Драгослав
334. 05-351-823/2022
од 13.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3100/1 к.о. Сивац

Сивац Пејин Мирослав
333. 05-351-811/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4316 к.о. Црвенка

Црвенка Личина Златан
332. 05-351-811/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 4597/22 к.о. Црвенка

Црвенка Лакета Вељко
331. 05-351-794/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4436 к.о. Црвенка

Црвенка Марјановић Стана
330. 05-351-793/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3890 к.о. Сивац

Сивац Миросављев Татјана
329. 05-351-792/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4325/2 к.о. Сивац

Сивац Брашко Јосип
328. 05-351-819/2022
од 11.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2069 к.о. Сивац

Сивац Цвијовић Слободан
327. 05-351-795/2022
од 11.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/66 к.о. Кула

Кула Ђуровић Владимир
326. 05-351-788/2022
од 11.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2803 к.о. Сивац

Сивац Миловић Александар
325. 05-351-786/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2143 к.о. Сивац

Сивац Војновић Радован
324. 05-351-785/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1474 к.о. Сивац

Сивац Боздоков Јован
323. 05-351-784/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3930/22 к.о. Кула

Кула Даниловић Татјана
322. 05-351-783/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 28 к.о. Сивац

Сивац Зиндовић Тамара
321. 05-351-782/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3519 к.о. Црвенка

Црвенка Раичевић Светозар
320. 05-351-813/2022
од 07.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3512 к.о. Црвенка

Црвенка Ђуричковић Радмила
319. 05-351-807/2022
од 07.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3679 к.о. Црвенка

Црвенка Кековић Андријана
318. 05-351-799/2022
од 07.10.2022. год.

За реконструкцију општинског пута са припадјућом инфраструктуром на стационажи км 15+441,29 на к.п. 11484/4, 11593, 4145, 4146, 4233 к.о. Сивац

Сивац Општина Кула
317. 05-351-781/2022
од 07.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3990/13 к.о. Кула

Кула Милић Илија
316. 05-351-780/2022
од 07.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 44/2 к.о. Крушчић

Крушчић Обреновић Драгутин
315. 05-351-779/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1141/10 к.о. Кула

Кула Матијевић Бранислав
314. 05-351-778/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2427/2 к.о. Црвенка

Црвенка Антовић Вукашин
313. 05-351-777/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 896 к.о. Сивац

Сивац Вучинић Драгутин
312. 05-351-776/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 3385 к.о. Кула

Кула Мрђанов Жарко
311. 05-351-774/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 312/2 к.о. Кула

Кула Микић Јово
310. 05-351-763/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/60 к.о. Кула

Кула Манојловић Стана
309. 05-351-762/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 311/2 к.о. Кула

Кула Микић Драгомир
308. 05-351-761/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 121 к.о. Кула

Кула Бихнер Гизела
307. 05-351-775/2022
од 05.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3435/2 к.о. Кула

Кула Батаковић Данијела
306. 05-351-757/2022
од 04.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6806 к.о. Кула

Кула Баковић Петар
305. 05-351-751/2022
од 04.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3472 к.о. Сивац

Сивац Миросављев Радован
304. 05-351-768/2022
од 03.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2629 к.о. Сивац

Сивац Николић Славица
303. 05-351-747/2022
од 29.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2772 к.о. Сивац

Сивац Молнар Илонка
302. 05-351-748/2022
од 28.09.2022. год.

За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације у објекту Економско трговинске школе на к.п. 2835 к.о. Кула

Кула АП Војводина
301. 05-351-725/2022
од 28.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 594 к.о. Кула

Кула Ћосовић Раде
300. 05-351-719/2022
од 27.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/28 к.о. Кула

Кула Ђукелић Ержика
299. 05-351-723/2022
од 27.09.2022. год.

За реконструкцију и преманемену помоћне зграде, у граду трговине – продавнице прехрамбених производда и рушење помоћног објекта на к.п. 3064 и 4978 к.о. Црвенка

Црвенка СимТим доо
298. 05-351-713/2022
од 26.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду на к.п. 3411 к.о. Кула

Кула Вицен Илона
297. 05-351-712/2022
од 23.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду на к.п. 8500 к.о. Сивац

Сивац Будисављевић Миле
296. 05-351-709/2022
од 23.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 2621 к.о. Сивац

Сивац Тривунов Зоран
295. 05-351-708/2022
од 23.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1844/2 к.о. Кула

Кула Милутин Мирко
294. 05-351-707/2022
од 23.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2141/10 к.о. Кула

Кула Анђелић Љубица
293. 05-351-706/2022
од 22.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5319/2 к.о. Црвенка

Црвевнка Кермеци Јожеф
292. 05-351-704/2022
од 22.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3533 к.о. Црвенка

Црвевнка Јовић Никола
291. 05-351-703/2022
од 22.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3741к.о. Црвенка

Црвевнка Зорић Петар
290. 05-351-716/2022
од 21.09.2022. год.

За гас и унутрашње гасне инсталације у објекат Економско трговинске школе на к.п. 2835, 2834/3 и 5909/1 к.о. Кула

Кула ЈП Србијагас
289. 05-351-710/2022
од 21.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду, помоћну зграду – оставу и помоћну зграду – летњу кухињу на к.п. 5217/1 к.о. Кула

Кула Валка Карољ
288. 05-351-705/2022
од 21.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2141к.о. Црвенка

Црвенка Јовановски Слободан
287. 05-351-717/2022
од 20.09.2022. год.

За изградњу гасне инсталације у породични објекат и помоћну зграду на к.п. 2891/2 к.о. Кула

Кула Класовити Валентина
286. 05-351-702/2022
од 20.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2003 к.о. Кула

Кула Илин Саша
285. 05-351-701/2022
од 20.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/16 к.о. Кула

Кула Јарамаз Ћосовић Дијана
284. 05-351-689/2022
од 20.09.2022. год.

За изгрдњу сабирне саобраћајнице на к.п. 9108/3 к.о. Кула

Кула Општина Кула
283. 05-351-690/2022
од 19.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2146/10 к.о. Кула

Кула Гак Нада
282. 05-351-674/2022
од 16.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 351 к.о. Липар

Липар Ковач Лука
281. 05-351-660/2022
од 16.09.2022. год.

За изградњу стс заливног система са 20 кв кабловским водовима на к.п. 1097, 2915, 2948, 2947 I 2297 к.о. Липар

Липар Електродистрибуција Србије
280. 05-351-659/2022
од 13.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/22 к.о. Кула

Кула Мијатовић Жељко
279. 05-351-650/2022
од 13.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 308/6 к.о. Кула

Кула Микић Момир
278. 05-351-647/2022
од 13.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 523/2 к.о. Кула

Кула Бошњак Слободан
277. 05-351-644/2022
од 12.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3883/1 к.о. Црвенка

Црвенка Швељо Милан
276. 05-351-643/2022
од 12.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2764/2 к.о. Црвенка

Црвенка Швељо Радомир
275. 05-351-657/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за објекат ОШ “20. октобар“ на к.п. 3031 к.о. Сивац

Сивац АП Војводина
274. 05-351-638/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 113/2 I 114/2 к.о. Кула

Кула Граховац Милан
273. 05-351-656/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за објекат ОШ “20. октобар“ на к.п. 2953 к.о. Сивац

Сивац АП Војводина
272. 05-351-655/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за објекат Основне и средње школе “Петро Кузмјак“ на к.п. 1631 и3376 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур АП Војводина
271. 05-351-637/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/50 к.о. Кула

Кула Рабреновић Новка
270. 05-351-636/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4155/1 к.о. Црвенка

Црвенка Дамјановић Душко
269. 05-351-652/2022
од 08.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у објекту ОШ Иса Бајић на к.п. 2834/3 к.о. Кула

Кула АП Војводина
268. 05-351-649/2022
од 08.09.2022. год.

За изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу за МРС на к.п. 3031 и 7147 к.о. Сивац

Сивац ЈП Србијагас
267. 05-351-634/2022
од 08.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 748/1 к.о. Кула

Кула Барановски Рајка
266. 05-351-645/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2772 к.о. Сивац

Сивац ЈП Србијагас
265. 05-351-627/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу за МРС за ОШ Иса Бајић на к.п. 2834/1 и 5909/1 к.о. Кула

Кула ЈП Србијагас
264. 05-351-633/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2419 к.о. Кула

Кула Костадиновић Мирјана
263. 05-351-632/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2272/1 к.о. Кула

Кула Голочорбин Саша
262. 05-351-631/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7845/2 к.о. Кула

Кула Пеулић Слађана
261. 05-351-648/2022
од 06.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2292 к.о. Сивац

Сивац Молнар Вера
260. 05-351-630/2022
од 06.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2690/1 к.о. Сивац

Сивац Зељић Недељка
259. 05-351-629/2022
од 06.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 816/1 к.о. Сивац

Сивац Гороња Мирјана
258. 05-351-628/2022
од 06.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/16 к.о. Кула

Кула Мрђанов Бранислав
257. 05-351-626/2022
од 05.09.2022. год.

За изградњу унутрашњих гасних инсталација у гради Основне и средње школе “Петро Кузмјак“ на к.п. 1631 к.о. Руски Крстур и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1631 и 3376 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур ЈП Србијагас
256. 05-351-621/2022
од 05.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 680 к.о. Сивац

Сивац Богавац Лука
255. 05-351-602/2022
од 01.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1286 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Благојевић Зоран
254. 05-351-616/2022
од 01.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3440/5 к.о. Кула

Кула Кецмановић Дарко
253. 05-351-615/2022
од 31.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 777/1 к.о. Липар

Липар Денић Александар
252. 05-351-614/2022
од 31.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3228 к.о. Кула

Кула Скиба Далиборка
251. 05-351-613/2022
од 30.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 722 к.о. Кула

Кула Грмуша Дејан
250. 05-351-606/2022
од 30.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/24 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Балинт Оленка
249. 05-351-605/2022
од 30.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1085/1 и 1085/3 к.о. Црвенка

Црвенка Вукчевић Драгољуб
248. 05-351-604/2022
од 30.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5179 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Варга Наташа
247. 05-351-603/2022
од 29.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1353 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Павловић Јанко
246. 05-351-594/2022
од 29.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3244/1,2,3 к.о. Кула

Кула Радовић Милорад
245. 05-351-610/2022
од 26.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5488 к.о. Кула

Кула Велисављев Саша
244. 05-351-601/2022
од 26.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/5 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сабадош Јоаким
243. 05-351-600/2022
од 26.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1716/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Нађ Весна
242. 05-351-599/2022
од 26.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 465 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Бодвањски Јанко
241. 05-351-592/2022
од 26.08.2022. год.

За промену намене дела објекта у пословни објекат на к.п. 2821 к.о. Кула

Кула Вујовић Бранислав
240. 05-351-598/2022
од 25.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 854 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Фејди Јарослав
239. 05-351-597/2022
од 25.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1156/2 к.о. Кула

Кула Петковић Милинко
238. 05-351-595/2022
од 24.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1232/1 к.о. Кула

Кула Ворински Жељко
237. 05-351-593/2022
од 24.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/38 к.о. Кула

Кула Пековић Душан
236. 05-351-591/2022
од 23.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4077 к.о. Црвенка

Црвенка Миљуш Мирко
235. 05-351-571/2022
од 19.08.2022. год.

За изградњу 20 КВ РП “Блок 66“ на к.п. 9108/4 са двоструким 20 КВ кабловским водом на к.п. 9107/2, 9107/5, 9107/26 I 9107/13 к.о. Кула

Кула Електро Дистрибуција Србије
234. 05-351-541/2022
од 16.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1071/10 к.о. Липар

Липар Пушкаш Владимир
233. 05-351-541/2022
од 15.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације са КМРС за стамбено пословни објекат на к.п. 3604 к.о. Сивац

Сивац Радовић Милена
232. 05-351-563/2022
од 18.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3990/29 к.о. Кула

Кула Лазић Милован
231. 05-351-554/2022
од 17.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1205/3 к.о. Кула

Кула Заковић Михајло
230. 05-351-553/2022
од 17.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породићни стамбени објекат на к.п. 1646 к.о. Кула

Кула Вујтовћ Светлана
229. 05-351-549/2022
од 17.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/34 к.о. Кула

Кула Вејновић Жељко
228. 05-351-552/2022
од 16.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1196 к.о. Црвенка

Црвенка Максимовић Зоран
227. 05-351-550/2022
од 16.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2785 к.о. Сивац

Сивац Пушкарев Ненад
226. 05-351-539/2022
од 12.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 878 к.о. Липар

Липар Радујко Мара
225. 05-351-536/2022
од 12.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2984/1 к.о. Црвенка

Црвенка Суботић Немања
224. 05-351-538/2022
од 11.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2964 к.о. Кула

Кула Корцеба Северина
223. 05-351-546/2022
од 11.08.2022. год.

За изградњу помоћног објека на к.п. 5143/1 и 5143/2 к.о. Кула

Кула Форте Лаурент
222. 05-351-533/2022
од 11.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 999/14 к.о. Кула

Кула Кардош Раде
221. 05-351-529/2022
од 11.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2039/2 к.о. Кула

Кула Васиљук Иван
220. 05-351-526/2022
од 10.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3392 к.о. Црвенка

Црвенка Пашти Жужана
219. 05-351-525/2022
од 10.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1342 к.о. Сивац

Сивац Варагић Жељко
218. 05-351-523/2022
од 10.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1254/94 к.о. Кула

Кула Влаховић Небојша
217. 05-351-522/2022
од 10.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 822/2 к.о. Црвенка

Црвенка Кадаш Иван
216. 05-351-521/2022
од 09.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1904 к.о. Црвенка

Црвенка Богићевић Дејан
215. 05-351-516/2022
од 09.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3337 к.о. Кула

Кула Опачић Нада
214. 05-351-531/2022
од 08.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/68 к.о. Кула

Кула Митрић Миодраг
213. 05-351-517/2022
од 05.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуални стамбени простор на к.п. 2136/3 к.о. Кула

Кула Пајић Зора
212. 05-351-519/2022
од 05.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1640 к.о. Кула

Кула Гајић Милорад
211. 05-351-520/2022
од 03.08.2022. год.

За потребе инфивидуалног стамбеног објекта на к.п. 2668 к.о. Кула

Кула Јуришић Дејан
210. 05-351-406/2022
од 27.07.2022. год.

За проширење телекомуникационе мреже подручје ГПОН центар Кула на к.п. 1518/1 и др. к.о. Кула

Кула Телеком Србија
209. 05-351-507/2022
од 27.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 638 к.о. Крушчић

Крушчић Бенко Стеван
208. 05-351-503/2022
од 26.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2679 к.о. Кула

Кула Перовић Радомир
207. 05-351-472/2022
од 20.07.2022. год.

За реконструкцију стамбеног дела стамбено-пословног објекта на к.п. 3079 к.о. Сивац

Сивац Вукадиновић Радован
206. 05-351-494/2022
од 19.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 491 к.о. Сивац

Сивац Потпара Валентина
205. 05-351-488/2022
од 19.07.2022. год.

За изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са МРС на к.п. 4147 и 1714/2 к.о. Сивац

Сивац ЈП Србијагас
204. 05-351-492/2022
од 18.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у згради јединице локалне самоуправе на к.п. 2815/24 к.о. Кула

Кула Општина Кула
203. 05-351-491/2022
од 18.07.2022. год.

За изградњу прикчучка за дистрибутивну гасну мрежу на МРС на к.п. 2815/2 и 5909 к.о. Кула

Кула ЈП Србијагас
202. 05-351-474/2022
од 18.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 859/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Макаји Јарослава
201. 05-351-472/2022
од 16.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 273 к.о. Кула

Кула Томчић Вера
200. 05-351-465/2022
од 16.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п. 900/31 к.о. Кула

Кула Здјелар Марко
199. 05-351-463/2022
од 16.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 583 к.о. Липар

Липар Бојанић Анкица
198. 05-351-462/2022
од 16.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/34 к.о. Кула

Кула Васиљевић Чедомир
197. 05-351-470/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у објекте МЗ Сивац на к.п. 1714/1 к.о. Сивац

Сивац Општина Кула
196. 05-351-454/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1320 к.о. Црвенка

Црвенка Мучибабић Зорица
195. 05-351-453/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 802/3 к.о. Липар

Липар Јовановић Никола
194. 05-351-452/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 720 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Џуџар Јанко
193. 05-351-451/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2663 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сопка Владимир
192. 05-351-450/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 60 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Рац Јоаким
191. 05-351-449/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2733 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Еделински Јелена
190. 05-351-448/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1795 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Нађ Меланија
189. 05-351-402/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу прикључка на гасну мрежу са МРС на к.п. 735 и 4174 к.о. Сивац

Сивац ЈП Србијагас
188. 05-351-443/2022
од 14.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1185/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Орос Марина
187. 05-351-442/2022
од 14.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 6664/1 к.о. Кула

Кула Фаркаш Силвија
186. 05-351-473/2022
од 13.07.2022. год.

За изградњу гасног прикључка на МРС типа Г4, и унутрашњу гасну инсталацију за објекат филијалне Националне службе за запошљавање на к.п. 2816 к.о. Кула

Кула Национална служба за запошљавање
185. 05-351-441/2022
од 13.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1137/1 к.о. Кула

Кула  Катаи Андраш
184. 05-351-440/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5163 к.о. Кула

Кула Хубер Роберт
183. 05-351-439/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5776/2 к.о. Кула

Кула Сремац Никола
182. 05-351-438/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5003 к.о. Кула

Кула Ковач Јарослав
181. 05-351-437/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2199/2 к.о. Кула

Кула Херцег Данило
180. 05-351-434/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2540 к.о. Кула

Кула Ћовин Владимир
179. 05-351-433/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2027 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Жирош Јоаким
178. 05-351-432/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/66 к.о. Кула

Кула Срдић Милош
177. 05-351-431/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1909/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Силађи Наталија
176. 05-351-430/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2464 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Живановић Емилија
175. 05-351-429/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4472 к.о. Црвенка

Црвенка Мухенски Блаженка
174. 05-351-427/2022
од 08.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1568 к.о. Кула

Кула Обрадов Бранислав
173. 05-351-419/2022
од 08.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи стамбени објекат на к.п. 72 к.о. Липар

Липар Почуча Бранка
172. 05-351-384/2022
од 04.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 926 к.о. Кула

Кула Бабић Аранка
171. 05-351-408/2022
од 07.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3873 к.о. Црвенка

Црвенка Хорват Андрија
170. 05-351-394/2022
од 07.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3439/14 к.о. Кула

Кула Ачански Ненад
169. 05-351-393/2022
од 07.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2593/2 к.о. Кула

Кула Куљанчић Зоран
168. 05-351-391/2022
од 06.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2584/7 к.о. Липар

Липар Андулајевић Душан
167. 05-351-389/2022
од 06.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4530 к.о. Црвенка

Црвенка Бокић Ђорђе
166. 05-351-456/2022
од 05.07.2022. год.

За реконструкцију и пренамену дела зграде основног образовања на к.п. 2953 к.о. Сивац

Сивац Општинска управа Кула
165. 05-351-436/2022
од 05.07.2022. год.

За изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са МРС за зграду ОШ “Вук Караџић“ на к.п. 2429/1 и 4952/11 к.о. Црвенка

Црвенка ЈП Србијагас
164. 05-351-388/2022
од 05.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 438/3 к.о. Кула

Кула Нинков Миливој
163. 05-351-387/2022
од 05.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 606/6 и 607/10 к.о. Црвенка

Црвенка Платиша Раде
162. 05-351-385/2022
од 05.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4762  к.о. Црвенка

Црвенка Ковач Драган
161. 05-351-428/2022
од 04.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за зграду ОШ “Вук Караџић“ на к.п. 2429/1 и 4952/11 к.о. Црвенка

Црвенка АП Војводина
160. 05-351-383/2022
од 04.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2070  к.о. Црвенка

Црвенка Шукић Јулијана
159. 05-351-382/2022
од 04.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1857/2 к.о. Кула

Кула Смиљанић Веселко
158. 05-351-418/2022
од 29.06.2022. год.

За извођење радова на уградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи стамбени објекат на к.п. 202/2 к.о. Сивац

Сивац Митрић Томислав
157. 05-351-416/2022
од 24.06.2022. год.

За извођење радова на уградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи стамбени објекат на к.п. 1878 к.о. Црвенка

Црвенка Анушић Дејан
156. 05-351-411/2022
од 16.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за зграду ОШ “20. октобар“ Сивац на к.п. 735 к.о. Сивац

Сивац АП Војводина
155. 05-351-407/2022
од 15.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5582/3 к.о. Кула

Кула Скиба Иванка
154. 05-351-397/2022
од 13.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 926 к.о. Кула

Кула Дедејић Предраг
153. 05-351-381/2022
од 10.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2877 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Анђелић Драгица
152. 05-351-370/2022
од 09.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/101 к.о. Кула

Кула Грујић Љиља
151. 05-351-368/2022
од 09.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуални стамбени објекат на к.п. 2/7 Липар

Липар Богићевић Васо
150. 05-351-365/2022
од 09.06.2022. год.

За постављање помоћног објекта, надстрешница за баштенски алат на к.п. 1138/7 к.о. Кула

Кула Шишарица Мира и Радмила
149. 05-351-371/2022
од 07.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуални стамбени објекат на к.п. 3467/1 Кула

Кула Аврамовић Бранислав
148. 05-351-360/2022
од 07.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 1381  Руски Крстур

Руски Крстур Нађ Владислав
147. 05-351-358/2022
од 07.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 1394/2  Руски Крстур

Руски Крстур Пашо Јаким
146. 05-351-358/2022
од 07.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 921/1  Руски Крстур

Руски Крстур Сопка Меланија
145. 05-351-347/2022
од 26.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 509  Крушчић

Крушчић Граовац Здравко
144. 05-351-340/2022
од 20.05.2022. год.

За изградњу пешачко-бициклистичко/инспекционе стазе на територији општине Кула на деоници 1, на к.п. 5798 и 5802/2 к.о. Кула, деонице 3, на к.п. 5791, 5786 I 9697/1 к.о. Кула и к.п. 9487/2, 9487/1, 4919 I 4922/7 к.о. Црвенка

Кула Општина Кула
143. 05-351-331/2022
од 18.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 4964 I 1376/2  Црвенка

Црвенка Губеринић Момчило
142. 05-351-314/2022
од 17.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 5156/2  Кула

Кула Гиљен Маринко
141. 05-351-313/2022
од 17.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 608/2  Руски Крстур

Руски Крстур Бучко Борис
140. 05-351-312/2022
од 16.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 1558  Руски Крстур

Руски Крстур Бучко Јулијан
139. 05-351-311/2022
од 16.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 2882  Руски Крстур

Руски Крстур Харвиљчак Владимир
138. 05-351-310/2022
од 16.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 773  Руски Крстур

Руски Крстур Тасић Милан
137. 05-351-309/2022
од 13.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 688  Руски Крстур

Руски Крстур Рамач Михајло
136. 05-351-307/2022
од 13.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 609  Руски Крстур

Руски Крстур Виславски Витомир
135. 05-351-305/2022
од 13.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 1217/11  Руски Крстур

Руски Крстур Маринковић Весна
134. 05-351-303/2022
од 12.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 1311  Сивац

Сивац Маринков Јован
133. 05-351-300/2022
од 11.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3801  Сивац

Сивац Рашковић Бранислав
132. 05-351-298/2022
од 11.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3438/9  Кула

Кула Чачић Виолета
131. 05-351-274/2022
од 09.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4225 и 3200  Сивац

Сивац Калић Јован
130. 05-351-296/2022
од 11.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1739/2 Црвенка

Црвенка Драговић Александар
129. 05-351-297/2022
од 11.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3788 Црвенка

Црвенка Адамовић Јелена
128. 05-351-284/2022
од 10.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3056 Црвенка

Црвенка Миладиновић Радоје
127. 05-351-318/2022
од 10.05.2022. год.

За измену постојеће водоводне мреже полиетиленским цевима и превезивање постојећих потрошача на нови вод на к.п. 1097, 64, 1100, 1101, 1099/1,……..1023/1 к.о. Липар

Липар Општина Кула
126. 05-351-283/2022
од 10.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 900/31 Кула

Кула Здјелар Бранко
125. 05-351-273/2022
од 09.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за пословн зграду на к.п. 4935/1 и 3060/1 к.о. Црвенка

Црвенка Дукић Јован
124. 05-351-291/2022
од 29.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 603 Сивац

Сивац Новаковић Бранко
123. 05-351-277/2022
од 29.04.2022. год.

За изградњу прикљука на постојећу дистрибутивну гасну мрежу са МРС за објекат музичке школе на к.п. 2820/1 и 5909 к.о. Кула

Кула ЈП “Србијагас“
122. 05-351-270/2022
од 26.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за простојећи објекат, помоћну зграду и котларницу на к.п. 4432 к.о. Кула

Кула Бајагић Душан
121. 05-351-278/2022
од 29.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у пословни објекат – објекат занатских личних услуга (за производњу пецива) на к.п. 3340 к.о. Црвенка

Црвенка Мергим Брахај ПР производња хлеба и пецива пекара M&L Црвенка
120. 05-351-276/2022
од 29.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за објекат музичке школе на к.п. 2820/2 к.о. Кула

Кула Општина Кула
119. 05-351-272/2022
од 28.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2828 Сивац

Сивац Старчевић Страхиња
118. 05-351-267/2022
од 27.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2973 Кула

Кула Миловић Бранка
117. 05-351-266/2022
од 27.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2797 Кула

Кула Каримановић Сувеиљ
116. 05-351-264/2022
од 26.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1155/8 Кула

Кула Мандић Станко
115. 05-351-256/2022
од 21.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 975 Кула

Кула Лукић Страхиња
114. 05-351-255/2022
од 21.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2863/2 Кула

Кула Кнежевић Снежана
113. 05-351-254/2022
од 20.04.2022. год.

За изградњу унутрашњих гасних инсталација у пословни објекат – објекат занатских личних услуга на к.п. 3340 к.о. Црвенка

Црвенка Симовић Радован
112. 05-351-249/2022
од 20.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1692 Сивац

Сивац Шћепановић Урош
111. 05-351-247/2022
од 20.04.2022. год.

За изградњу НН пркључка стамбено-пословног објекта на к.п. 5401/1 на постојећи ДСЕЕ – подземни НН кабловски прикључак из МБТС на к.п. 5401/1, 5871, 5875, 5501 и 5884 к.о. Кула

Кула ЕПС Дистрибуција Србије
110. 05-351-242/2022
од 19.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1157/4 Кула

Кула Прерадовић Саво
109. 05-351-241/2022
од 19.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1656 Црвенка

Црвенка Клер Јања
108. 05-351-240/2022
од 19.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2947/1 Сивац

Сивац Стрика Милан
107. 05-351-243/2022
од 18.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2826 Сивац

Сивац Стојков Милан
106. 05-351-239/2022
од 18.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2822 Сивац

Сивац Стојков Милан
105. 05-351-238/2022
од 18.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3242 Сивац

Сивац Болобан Александар
104. 05-351-237/2022
од 15.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 561 Сивац

Сивац Перуничић Љубомир
103. 05-351-236/2022
од 15.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 173/1 Сивац

Сивац Јакшић Рако
102. 05-351-235/2022
од 15.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2172/1 Кула

Кула Крстоношић Љубомир
101. 05-351-234/2022
од 15.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1003 Липар

Липар Шкорић Милена
100. 05-351-231/2022
од 14.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 543/1 Кула

Кула Тешић Срећко
99. 05-351-232/2022
од 14.04.2022. год.

За изградњу пољопривредне помћне заграде-гараже за пољопривредне машине на к.п. 1670 и 1671 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Мученски Михал
98. 05-351-228/2022
од 14.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1152/19 Кула

Кула Милер Зорка
97. 05-351-227/2022
од 13.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 4427 Кула

Кула Фарбаш Мате
96. 05-351-226/2022
од 13.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1042/2 Црвенка

Црвенка Мишковић Милан
95. 05-351-224/2022
од 12.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 304/1 Крушчић

Крушчић Ковијанић Вук
94. 05-351-223/2022
од 12.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8143/11 Црвенка

Црвенка Радоњић Горан
93. 05-351-222/2022
од 12.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1010/11 Кула

Кула Тинтор Милан
92. 05-351-218/2022
од 11.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1981 Сивац

Сивац Билић Горан
91. 05-351-229/2022
од 11.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1913/24 Кула

Кула Голочорбин Игор
90. 05-351-210/2022
од 06.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1141/1 Кула

Кула Ловренчић Ивица
89. 05-351-209/2022
од 01.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3965/1 к.о. Кула

Кула Марковић Никола
88. 05-351-208/2022
од 01.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1629 к.о. Црвенка

Црвенка Ћуретић Јосип
87. 05-351-191/2022
од 30.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8823/3 к.о. Кула

Кула Костадиновић Ћира
86. 05-351-196/2022
од 29.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 824/12 к.о. Кула

Кула Боднарчук Јосип
85. 05-351-189/2022
од 29.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 577 к.о. Сивац

Сивац Ђаковић Никола
84. 05-351-188/2022
од 28.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 70 к.о. Сивац

Сивац Коковић Вела
83. 05-351-183/2022
од 25.03.2022. год.

За доградњу помоћног објекта – ватрогасне кућице на к.п. 8813/2 к.о. Кула

Кула VTC GRAIN SILO DOO
82. 05-351-185/2022
од 23.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 843/6 к.о. Кула

Кула Совиљ Јован
81. 05-351-173/2022
од 18.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1212/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Ковачевић Радојка
80. 05-351-170/2022
од 18.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на к.п. 3919 к.о. Црвенка

Црвенка Вукелић Душан
79. 05-351-169/2022
од 17.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1593/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Чизмар Славка
78. 05-351-168/2022
од 17.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1189/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Боднар Тања
77. 05-351-167/2022
од 17.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2862 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Еделински Владимир
76. 05-351-165/2022
од 16.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2503 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Међеши Михал
75. 05-351-164/2022
од 16.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/40 к.о. Кула

Кула Сабо Веселина
74. 05-351-151/2022
од 16.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2039 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Пастовњицки Владимир
73. 05-351-166/2022
од 16.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1443/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Штрангар Владислав
72. 05-351-157/2022
од 15.03.2022. год.

За извођењ радова на основу усаглашеног захтева за јаму вертикалног хватача камена на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка “Црвенка“ Фабрика шећера
71. 05-351-156/2022
од 15.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 354 и 4147 к.о. Сивац

Сивац Метикош Бранислав
70. 05-351-154/2022
од 15.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1976 к.о. Сивац

Сивац Пејановић Момчило
69. 05-351-152/2022
од 14.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3440/3 к.о. Кула

Кула Пејић Дарко
68. 05-351-153/2022
од 14.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1148/24 к.о. Кула

Кула Шћепановић Радославка
67. 05-351-155/2022
од 11.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 992 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Њаради Тихомир
66. 05-351-150/2022
од 11.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 841/2 к.о. Црвенка

Црвенка Николетић Дарко
65. 05-351-149/2022
од 10.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 561 к.о. Кула

Кула Бертић Нада
64. 05-351-144/2022
од 07.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1773 к.о. Руски Крстур

Руски Крсур Еделински Етела
63. 05-351-142/2022
од 07.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3903 к.о. Сивац

Сивац Гњидић Здравко
62. 05-351-134/2022
од 07.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду на к.п. 4098/2 к.о. Сивац

Сивац Шарац Душан
61. 05-351-135/2022
од 04.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2459 к.о. Црвенка

Црвена Влашкалић Татјана
60. 05-351-133/2022
од 04.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8370/1 к.о. Сивац

Сивац Остојић Предраг
59. 05-351-132/2022
од 04.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 1148/23 к.о. Кула

Кула Рудан Жарко
58. 05-351-130/2022
од 04.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 2830 к.о. Сивац

Сивац Којић Виолета
57. 05-351-131/2022
од 03.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 3058 и 4147 к.о. Сивац

Сивац Палдмрић Бранко
56. 05-351-129/2022
од 02.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 780 и 3358 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Баран Јанко
55. 05-351-128/2022
од 02.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 3009/7 и 3009/5 к.о. Кула

Кула Ергарац Перо
54. 05-351-127/2022
од 01.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 2779 и 2782/2 к.о. Кула

Кула Бако Ева
53. 05-351-124/2022
од 01.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 902 к.о. Кула

Кула Тинтор Лазар
52. 05-351-123/2022
од 01.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 1136/11 к.о. Кула

Кула Адамовић Снежана
51. 05-351-122/2022
од 01.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 4153 к.о. Црвенка

Црвенка Богдановић Неђо
50. 05-351-120/2022
од 28.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 317/3 к.о. Крушчић

Крушчић Драгић Звонко
49. 05-351-119/2022
од 28.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат, помоћне зграде и стамбено пословне зграде на к.п.2054 к.о. Кула

Кула Симетић Ненад
48. 05-351-121/2022
од 25.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћне зграде на к.п. 2102 к.о. Црвенка

Црвенка Тодоровић Миленко
47. 05-351-110/2022
од 25.02.2022. год.

За изградњу економског објекта за смештај пољопривредне механизације и опреме на к.п. 2841/3 к.о. Сивац

Сивац Пејин Владимир
46. 05-351-108/2022
од 21.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 324/2 к.о. Крушчић

Крушчић Бијелић Перо
45. 05-351-103/2022
од 18.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2532 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Павловић Славко
44. 05-351-102/2022
од 18.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1647 к.о. Црвенка

Црвенка Драговић Велизар
44. 05-351-105/2022
од 18.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1139/1 к.о. Кула

Кула Костић Владимир
43. 05-351-104/2022
од 18.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/48 к.о. Кула

Кула Илић Драго
42. 05-351-101/2022
од 14.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 5728 к.о. Кула

Кула Вергуљас Јасмина
41. 05-351-94/2022
од 14.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2036/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Фекете Деса
40. 05-351-92/2022
од 11.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 271/1 к.о. Сивац

Сивац Сандић Никола
39. 05-351-89/2022
од 09.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 222 к.о. Кула

Кула Црнковић Вида
38. 05-351-72/2022
од 07.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2762 к.о. Црвенка

Црвенка Швељо Борко
37. 05-351-67/2022
од 05.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1732 к.о. Сивац

Сивац Симин Милена
36. 05-351-64/2022
од 02.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 3516/1 к.о. Црвенка

Црвенка Радоњић Предраг
35. 05-351-59/2022
од 02.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2053 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Баран Оленка
34. 05-351-58/2022
од 02.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2481/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Малацко Јарослав
33. 05-351-56/2022
од 01.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1616 к.о. Црвенка

Црвенка Бабић Дарко
32. 05-351-55/2022
од 01.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1913/6 к.о. Кула

Кула Еделински Јовген
31. 05-351-54/2022
од 01.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2318 к.о. Кула

Кула Вукмировић Вељко
30. 05-351-51/2022
од 01.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2480 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Будински Владимир
29. 05-351-53/2022
од 31.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2970 к.о. Сивац

Сивац Жекић Златка
28. 05-351-52/2022
од 31.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1438 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Малацко Златица
27. 05-351-46/2022
од 31.01.2022. год.

За реконструкцију грејног система котларнице и уградњу унутрашње гасне инсталације у Дому културе Руски Крстур на к.п. 817 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Општина Кула
26. 05-351-50/2022
од 28.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2950 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Колошњаји Сани
25. 05-351-49/2022
од 27.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1964 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Мијачић Ксенија
24. 05-351-48/2022
од 27.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 3847 к.о. Црвенка

Црвенка Предојевић Мира
23. 05-351-47/2022
од 27.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п.2921/1 к.о. Кула

Kula Поповић Николина
22. 05-351-35/2022
од 26.01.2022. год.

За прикључни гасовод на к.п. 817 и 3335/2 к.о. Руски Крстур и мерно регулациону станицу к.п. 817 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур ЈП Србијагас
21. 05-351-24/2022
од 20.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 4854 к.о. Кула

Кула Милановић Милан
20. 05-351-23/2022
од 20.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 8903/3 к.о. Кула

Кула Станојевић Братислав
19. 05-351-22/2022
од 20.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п.2670 к.о. Црвенка

Црвенка Јововић Душан
18. 05-351-21/2022
од 19.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2621 к.о. Сивац

Сивац Чвокић Миле
17. 05-351-13/2022
од 18.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 274/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Будински Јулијан
16. 05-351-12/2022
од 18.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2097 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сабадош Жељко
15. 05-351-11/2022
од 18.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1353 к.о. Крушчић

Крушчић Митрић Војин
14. 05-351-10/2022
од 18.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 245 к.о. Крушчић

Крушчић Шћепановић Милета
13. 05-351-9/2022
од 17.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 4534 к.о. Кула

Кула Иван Јован
12. 05-351-8/2022
од 17.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 424/1 к.о. Црвенка

Црвенка Обреновић Дарко
11. 05-351-7/2022
од 17.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1884/2 к.о. Кула

Кула Барановски Петар
10. 05-351-17/2022
од 14.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2968 к.о. Кула

Кула Јагица Ђурђина
9. 05-351-6/2022
од 14.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1144/11 к.о. Кула

Кула Петељ Стеван
8. 05-351-5/2022
од 14.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 843/1 к.о. Кула

Кула Лиценбаргер Оскар
7. 05-351-4/2022
од 14.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећег објекат на к.п. 3442/8 к.о. Кула

Кула Вујачић Игор
6. 05-351-1/2022
од 13.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2452 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Медић Тихомир
5. 05-351-1131/2021
од 13.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3664/3 к.о. Црвенка

Црвенка Чикош Јожеф
4. 05-351-1121/2021
од 13.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2087 к.о. Црвенка

Црвенка Савић Радомир
3. 05-351-1123/2021
од 12.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.  3990/15 к.о. Кула

Кула Шкиљевић Ержебет
2. 05-351-1118/2021
од 12.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2906/1 к.о. Црвенка

Црвенка Стојовић Чедомир
1. 05-351-1117/2021
од 12.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 91 к.о. Липар

Липар Поповић Радован

 

Решења по члану 145. за 2021. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
472. 05-351-1128/2021
од 30.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/19 к.о. Кула

Кула Тадић Раде
471. 05-351-1109/2021
од 30.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4545/1 к.о. Кула

Кула Виславски Јаким
470. 05-351-1108/2021
од 30.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 908 к.о. Сивац

Сивац Јоксовић Томислав
469. 05-351-1105/2021
од 29.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3732 к.о. Црвенка

Црвенка Гуњевић Саша
468. 05-351-1104/2021
од 29.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8686/4 к.о. Сивац

Сивац Вемић Обрад
467. 05-351-1103/2021
од 29.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 748 к.о. Крушчић

Крушчић Пиперчевић Раде
466. 05-351-1102/2021
од 29.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2121 к.о. Кула

Кула Маличевић Бошко
465. 05-351-1098/2021
од 28.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2256 к.о. Кула

Кула Мика Тањи
464. 05-351-1100/2021
од 27.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за зграду Српске православне цркве спратност ПР+0 и стамбено-пословну зграду спратност ПР+0 на к.п. 2833/1 I 5909 к.о. Кула

Кула Српска православна црквена општина Кула
463. 05-351-1099/2021
од 27.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 950/2 к.о. Липар

Липар Поповић Зоран
462. 05-351-1093/2021
од 27.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 399 к.о. Сивац

Сивац Пантовић Анита
461. 05-351-1092/2021
од 27.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2624 к.о. Кула

Кула Хук Владимир
460. 05-351-1080/2021
од 24.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 999 к.о. Липар

Липар Круљ Милован
459. 05-351-1079/2021
од 24.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2240/1 к.о. Кула

Кула Кататич Мелинда
458. 05-351-1078/2021
од 24.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2698 к.о. Црвенка

Црвенка Ковачевић Анита
457. 05-351-1075/2021
од 23.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7960/2 к.о. Кула

Кула Стојановић Стојан
456. 05-351-1070/2021
од 23.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1402 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Чизмар Јоаким
455. 05-351-1069/2021
од 23.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5264 к.о. Црвенка

Црвенка Ханцко Верона
454. 05-351-1089/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1825/1 к.о. Кула

Кула Гужвица Дарко
453. 05-351-1059/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 928 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Киш Татјана
452. 05-351-1058/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2075 к.о. Сивац

Сивац Конатар Вељко
451. 05-351-1057/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2267 к.о. Сивац

Сивац Вуксановић Грујица
450. 05-351-1056/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2147 к.о. Сивац

Сивац Петровић Гордана
449. 05-351-1081/2021
од 21.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4313 к.о. Кула

Кула Валка Карољ
448. 05-351-1054/2021
од 21.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5885/3 P 3728/49 к.о. Кула

Кула Ракић Татјана
447. 05-351-1045/2021
од 20.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1506 к.о. Сивац

Сивац Блажески Велимир
446. 05-351-1044/2021
од 20.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 3868 к.о. Црвенка

Црвенка Маџгаљ Драган
445. 05-351-1043/2021
од 20.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 2954 к.о. Црвенка

Црвенка Поповић Радомир
444. 05-351-1060/2021
од 16.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 3228 к.о. Кула

Кула Вујић Миодраг
443. 05-351-1042/2021
од 16.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1408/8 к.о. Кула

Кула Девић Бранко
442. 05-351-1041/2021
од 16.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 900/36 к.о. Кула

Кула Зорић Дејан
441. 05-351-1040/2021
од 16.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 2435 к.о. Кула

Кула Смиљанић Радослав
440. 05-351-1039/2021
од 15.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1802 к.о. Кула

Кула Видовић Милан
439. 05-351-1038/2021
од 15.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 3775, 3776, 3773/2 к.о. Црвенка

Црвенка Шафрањ Ђорђе
438. 05-351-1037/2021
од 15.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1525 к.о. Кула

Кула Ћовин Синиша
437. 05-351-1028/2021
од 15.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 2833 к.о. Кула

Кула Миоч Драгана
436. 05-351-1027/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 4596 к.о. Кула

Кула Ачански Дионисије
435. 05-351-1026/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1996 к.о. Кула

Кула Бођанец Крешимир
434. 05-351-1025/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1450 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Чизмар Јоаким
433. 05-351-1024/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 3687 к.о. Црвенка

Црвенка Заболотни Иван
432. 05-351-1005/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 866/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Бодвански Терезија
431. 05-351-1036/2021
од 13.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 94 к.о. Крушчић

Крушчић Кокот Марија
430. 05-351-1006/2021
од 13.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 7968/7 к.о. Кула

Кула Станковић Борко
429. 05-351-1034/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 565/2 к.о. Кула

Кула Петковић Јелисавета
428. 05-351-1033/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3151/2 к.о. Црвенка

Црвенка Миличевић Бранислав
427. 05-351-1031/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 183 I 4165 к.о. Сивац

Сивац Остојић Милосав
426. 05-351-994/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3020 к.о. Сивац

Сивац Миросављев Милош
425. 05-351-993/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 602 к.о. Сивац

Сивац Раонић Радован
424. 05-351-992/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3181 к.о. Црвенка

Црвенка Мијатовић Радомир
423. 05-351-989/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 608/21 к.о. Црвенка

Црвенка Илин Саша
422. 05-351-986/2021
од 09.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6697 к.о. Кула

Кула Спасојев Радмила
421. 05-351-985/2021
од 09.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 105/2 к.о. Кула

Кула Вукелић Мирјана
420. 05-351-984/2021
од 09.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 491 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сабадош Амалија
419. 05-351-983/2021
од 09.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4127 к.о. Кула

Кула Сеничак Сузана
418. 05-351-1023/2021
од 08.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3768 к.о. Сивац

Сивац Маџарев Александар
417. 05-351-981/2021
од 08.12.2021. год.
За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6719/1 к.о. Кула Кула Петковић Бранкица
416. 05-351-988/2021
од 07.12.2021. год.

За унутрашњу гасну инсталацију за потребе објекта занатства и личних услуга на к.п. 2792/2, 5912 I 5802 к.о. Кула

Кула Играчки Здравко
415. 05-351-977/2021
од 07.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3311/1 к.о. Кула

Кула Курман Нада
414. 05-351-976/2021
од 07.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4160 к.о. Црвенка

Црвенка Пантовић Сава
413. 05-351-1003/2021
од 06.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 546 к.о. Кула

Кула Ивановић Далибор
412. 05-351-972/2021
од 06.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3016 к.о. Сивац

Сивац Миросављев Петар
411. 05-351-1001/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/45 к.о. Кула

Кула Вишнић Тоша
410. 05-351-999/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 641 и 642 к.о. Кула

Кула Мрђанов Вендел Светлана
409. 05-351-998/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3091 к.о. Црвенка

Црвенка Грабеж Владимир
408. 05-351-979/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3199 и 3198 к.о. Кула

Кула Перовић Миодраг
407. 05-351-978/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1210/5 к.о. Кула

Кула Шике Виолета
406. 05-351-967/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 45/2 к.о. Липар

Липар Микулић Милан
405. 05-351-953/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 562 к.о. Крушчић

Крушчић Душенко Мирослав
404. 05-351-951/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1159 к.о. Крушчић

Крушчић Сауер Јелица
403. 05-351-944/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8903/5 к.о. Кула

Кула Радвански Михаљ
402. 05-351-943/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1969 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Дорогхази Владимир
401. 05-351-942/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4866 к.о. Црвенка

Црвенка Кукић Ђорђе
400. 05-351-941/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1144/5 к.о. Кула

Кула Стојичић Зоран
399. 05-351-949/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1975 к.о. Сивац

Сивац Цветковић Даница
398. 05-351-995/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2143/5 к.о. Кула

Кула Фабо Мелана
397. 05-351-950/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4021 к.о. Црвенка

Црвенка Слијепчевић Љубомир
396. 05-351-940/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5174 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Ковачевић Синиша
395. 05-351-938/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3439/10 к.о. Црвенка

Црвенка Вуканац Вера
394. 05-351-966/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5766 к.о. Кула

Кула Милетић Светлана
393. 05-351-954/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2650/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Штефанко Александар
392. 05-351-939/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 637 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Ковачевић Ирина
391. 05-351-926/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7786/5 к.о. Кула

Кула Васић Срећко
390. 05-351-925/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2987 к.о. Кула

Кула Калинић Душан
389. 05-351-924/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1743/1 к.о. Кула

Кула Недовић Драган
388. 05-351-922/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4812 к.о. Кула

Кула Хуђик Ервин
387. 05-351-908/2021
од 30.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 602/1 к.о. Липар

Липар Сукур Бојан
386. 05-351-964/2021
од 29.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/95 к.о. Кула

Кула Шарац Љубомир
385. 05-351-907/2021
од 29.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4094/1 к.о. Црвенка

Црвенка Црномарковић Гојко
384. 05-351-901/2021
од 29.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8827 к.о. Кула

Кула Тигањ Илонка
383. 05-351-921/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 9/3 к.о. Кула

Кула Поповић Рајко
382. 05-351-920/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1060 к.о. Липар

Липар Радовановић Марко
381. 05-351-918/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3917/2 к.о. Кула

Кула Килибарда Зоран
380. 05-351-963/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/6 к.о. Кула

Кула Пантелић Данијела
379. 05-351-974/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1665 к.о. Сивац

Сивац Сувајџић Живко
378. 05-351-919/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/49 к.о. Кула

Кула Рађевић Илија
377. 05-351-909/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3728/37 к.о. Кула

Кула Ивановић Дарко
376. 05-351-900/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3286/2 к.о. Црвенка

Црвенка Јововић Игор
375. 05-351-899/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4187 к.о. Црвенка

Црвенка Ћулибрк Десанка
374. 05-351-923/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/65 к.о. Кула

Кула Вукмировић Валентина
373. 05-351-903/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/1 к.о. Кула

Кула Шумић Бранко
372. 05-351-902/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1913/38 к.о. Кула

Кула Ђурђевац Славомир
371. 05-351-894/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 26121 к.о. Сивац

Сивац Ракић Верица
370. 05-351-893/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3035/1 к.о. Црвенка

Црвенка Матић Душан
369. 05-351-891/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 677 к.о. Сивац

Сивац Крстајић Душан
368. 05-351-890/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 760 к.о. Сивац

Сивац Кривобаченко Мирко
367. 05-351-889/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7374/2 к.о. Сивац

Сивац Крстоношић Славко
366. 05-351-886/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1687 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Малацко Владимир
365. 05-351-914/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3337/1 к.о. Црвенка

Црвенка Павичић Иван
364. 05-351-917/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1459/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Чизмар Дориан и Ванеса
363. 05-351-897/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6673/2 к.о. Кула

Кула Топић Срећко
362. 05-351-882/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408/10 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Кошутић Марко
361. 05-351-870/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2569 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Малацко Владимир
360. 05-351-869/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3230 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Будински Владимир
359. 05-351-853/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/10 к.о. Кула

Кула Касавица Мирко
358. 05-351-850/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4079 к.о. Црвенка

Црвенка Гуњевић Милева
357. 05-351-843/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1155/14 к.о. Кула

Кула Димитријевић Бранко
356. 05-351-888/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1043 к.о. Липар

Липар Чуповић Мирослав
355. 05-351-887/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2064 к.о. Кула

Кула Антонић Босиљка
354. 05-351-885/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 890 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Харди Јоаким
353. 05-351-874/2021
од 23.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5532/2, 5533 к.о. Кула

Кула Шимић Јосип
352. 05-351-873/2021
од 23.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1241 к.о. Сивац

Сивац Фејси Антика
351. 05-351-872/2021
од 23.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3178 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Чапко Драгица
350. 05-351-871/2021
од 23.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 90 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Ердељи Ксенија
349. 05-351-910/2021
од 22.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4059/1 к.о. Кула

Кула Баћа Перица
348. 05-351-868/2021
од 22.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5855 к.о. Кула

Кула Катона Јанко
347. 05-351-906/2021
од 19.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4625/1 к.о. Црвенка

Црвенка Бјелан Мирослав
346. 05-351-896/2021
од 19.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1/6 к.о. Липар

Липар Кончар Душко
345. 05-351-866/2021
од 19.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 196 к.о. Липар

Липар Петровић Никола
344. 05-351-862/2021
од 18.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 4048 к.о. Кула

Кула Тијанић Мара
343. 05-351-861/2021
од 18.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 2134 к.о. Црвенка

Црвенка Јелић Јово
342. 05-351-856/2021
од 18.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2088 к.о. Црвенка

Црвенка Савић Радомир
341. 05-351-854/2021
од 18.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2021 к.о. Црвенка

Црвенка Лончар Милка
340. 05-351-848/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2951 к.о. Црвенка

Црвенка Лазић Вујадин
339. 05-351-845/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 548 к.о. Сивац

Сивац Шљукић Миладин
338. 05-351-835/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2802 к.о. Црвенка

Црвенка Каралић Дејан
337. 05-351-849/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 67/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сабадош Михајло
336. 05-351-847/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1040 к.о. Црвенка

Црвенка Мишковић Стеван
335. 05-351-846/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1240/2 к.о. Кула

Кула Шишарица Нада
334. 05-351-844/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1674 к.о. Сивац

Сивац Кнежевић Љубодраг
333. 05-351-839/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3006 к.о. Црвенка

Црвенка Миљевић Горан
332. 05-351-833/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1148/11 к.о. Кула

Кула Леси Мира
331. 05-351-832/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1662 к.о. Сивац

Сивац Раковић Десанка
330. 05-351-830/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1201 к.о. Црвенка

Црвенка Тривуновић Милорад
329. 05-351-829/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 969 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Харди Марија
328. 05-351-828/2021
од 15.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3156 к.о. Сивац

Сивац Бабић Биљана
327. 05-351-827/2021
од 15.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3560/2 к.о. Сивац

Сивац Калентић Славко
326. 05-351-825/2021
од 15.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1164 к.о. Црвенка

Црвенка Родић Жељко
325. 05-351-818/2021
од 15.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/8 к.о. Кула

Кула Бубоња Бранко
324. 05-351-863/2021
од 12.11.2021. год.

За потребе зграде прех. индустрије и производње пића бр.2 (ПР+0) и зграде прех. индустрије и производње пића бр. 3 спратност (ПР+0) на к.п. 36/1, 36/2 и 35/1 к.о. Кула

Кула Инса оил
323. 05-351-817/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу новог стамбено-пословног објекта за снабдевање природним гасом на к.п. 3248 к.о. Сивац

Сивац Минић Зоран
322. 05-351-810/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1564 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Штрангар Дејан
321. 05-351-809/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8667 к.о. Сивац

Сивац Шепић Славица
320. 05-351-807/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2957 к.о. Кула

Кула Сердар Сукић Биљана
319. 05-351-806/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2578 к.о. Кула

Кула Парошки Миленко
318. 05-351-805/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 418/2 к.о. Липар

Липар Ступар Чедо
317. 05-351-804/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1916 к.о. Сивац

Сивац  Зејак Никола
316. 05-351-808/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2493 к.о. Кула

Кула Бељански Петар
315. 05-351-802/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/27 к.о. Кула

Кула Јездић Радош
314. 05-351-801/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1260 к.о. Крушчић

Крушчић Крешкаи Роберт
313. 05-351-797/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4839 к.о. Кула

Кула Копрић Никола
312. 05-351-795/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 900/15 к.о. Кула

Кула Цветићанин Милан
311. 05-351-780/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152 к.о. Кула

Кула Бера Радмила
310. 05-351-800/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1022 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Фејди Тихомир
309. 05-351-794/2021
од 08.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 884/1 к.о. Кула

Кула Родић Стеван
308. 05-351-792/2021
од 08.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8466 к.о. Сивац

Сивац Голић Аница
307. 05-351-791/2021
од 06.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4666 к.о. Црвенка

Црвенка Узелац Сања
306. 05-351-790/2021
од 06.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3794 к.о. Сивац

Сивац Јањуш Драгутин
305. 05-351-803/2021
од 05.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7555/7 к.о. Кула

Кула Савковић Горан
304. 05-351-796/2021
од 05.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3440/1 к.о. Кула

Кула Штипула Иван
303. 05-351-778/2021
од 05.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4079 к.о. Сивац

Сивац Чиплић Јелена
302. 05-351-775/2021
од 05.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 479/2 к.о. Црвенка

Црвенка Новаковић Цвијан
301. 05-351-774/2021
од 04.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 479/2 к.о. Црвенка

Црвенка Крндија Никола
300. 05-351-773/2021
од 03.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 607/3 к.о. Црвенка

Црвенка Борић Горан
299. 05-351-769/2021
од 03.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 523/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сегеди Марија
298. 05-351-767/2021
од 03.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1428/1 I 1428/2 к.о. Кула

Кула Грбић Ђорђе
297. 05-351-760/2021
од 03.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2924 к.о. Црвенка

Црвенка Миловановић Радосава
296. 05-351-768/2021
од 02.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2525 к.о. Руски Крстур

Руски Крсту Николић Меланија
295. 05-351-766/2021
од 02.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3122 к.о. Руски Крстур

Руски Крсту Харди Барбара
294. 05-351-765/2021
од 02.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 151 к.о. Руски Крстур

Руски Крсту Паљинкаш Јулијан
293. 05-351-764/2021
од 02.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1641 к.о. Руски Крстур

Руски Крсту Рац Звонко
292. 05-351-759/2021
од 02.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3286/1 к.о. Црвенка

Црвенка Јововић Ратко
291. 05-351-758/2021
од 02.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3304 к.о. Црвенка

Црвенка Ђукановић Милорад
290. 05-351-772/2021
од 01.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2132 к.о. Црвенка

Црвенка Савић Радомир
289. 05-351-762/2021
од 01.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4335 к.о. Кула

Кула Папајчик Корнел
288. 05-351-761/2021
од 01.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/98 к.о. Кула

Кула Пејановић Милун
287. 05-351-757/2021
од 01.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/129 к.о. Кула

Кула Жарић Миленко
286. 05-351-782/2021
од 29.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат к.п. 325 к.о. Сивац

Сивац Бајчета Милош
285. 05-351-755/2021
од 29.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2139 к.о. Сивац

Сивац Вукашиновић Драган
284. 05-351-740/2021
од 29.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3610 к.о. Сивац

Сивац Влашкалић Јовица
283. 05-351-733/2021
од 29.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1782 к.о. Кула

Кула Кесић Здравко
282. 05-351-747/2021
од 29.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/27 к.о. Кула

Кула Васиљевић Зоран
281. 05-351-730/2021
од 28.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1021 к.о. Кула

Кула Веркић Марко
280. 05-351-742/2021
од 28.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 530 к.о. Кула

Кула Гајић Сава
279. 05-351-739/2021
од 28.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1378 к.о. Црвенка

Црвенка Николић Драган
278. 05-351-738/2021
од 28.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5404/1 к.о. Кула

Кула Зорић Миланко
277. 05-351-735/2021
од 28.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5156/1 к.о. Кула

Кула Гиљен Мирјана
276. 05-351-770/2021
од 27.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 699 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Гал Татјана
275. 05-351-763/2021
од 27.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 572/3 к.о. Кула

Кула Мрдак Љубица
274. 05-351-734/2021
од 27.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2131/1 к.о. Сивац

Сивац Андрић Драгиша
273. 05-351-729/2021
од 27.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 129/2 к.о. Крушчић

Крушчић Тодоровић Војислав
272. 05-351-725/2021
од 27.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2652 I 5855 к.о. Кула

Кула Стевовић Владимир
271. 05-351-771/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1384 к.о. Црвенка

Црвенка Грубор Душан
270. 05-351-727/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 429/5 к.о. Крушчић

Крушчић Меденица Миро
269. 05-351-720/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1225/17 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Харди Саша
268. 05-351-726/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 437 к.о. Крушчић

Крушчић Влаховић Владо
267. 05-351-756/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5381/2 к.о. Кула

Кула Сремко Јухас Мелинда
266. 05-351-716/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/15 к.о. Кула

Кула Воркапић Зоран
265. 05-351-717/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3409/16 к.о. Кула

Кула Кркљеш Жељко
264. 05-351-698/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1185/1 к.о. Кула

Кула Чуровић Драгиша
263. 05-351-696/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2632 к.о. Црвенка

Црвенка Комазец Драган
262. 05-351-695/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1705 к.о. Црвенка

Црвенка Рајак Радојка
261. 05-351-694/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3486 к.о. Сивац

Сивац Гњидић Јелена
260. 05-351-693/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1370/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Гркокатоличка парохија Свети Отац Николај
259. 05-351-692/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1924 к.о. Сивац

Сивац Васиљевић Милијана
258. 05-351-691/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 705/1 к.о. Кула

Кула Хрњак Браниславка
257. 05-351-723/2021
од 22.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408/11 к.о. Кула

Кула Дрпљанин Дејан
256. 05-351-741/2021
од 22.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 750/5 к.о. Кула

Кула Пјешчић Јанко
255. 05-351-737/2021
од 21.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3153 к.о. Кула

Кула Срдић Славка
254. 05-351-690/2021
од 21.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/28 к.о. Кула

Кула Цицмил Гроздана
253. 05-351-731/2021
од 20.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1220/8 к.о. Кула

Кула Карлаш Крстан
252. 05-351-728/2021
од 20.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2487 к.о. Кула

Кула Јут Јожеф
251. 05-351-715/2021
од 20.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 107/2 к.о. Кула

Кула Ивезић Драгана
250. 05-351-689/2021
од 20.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1378 к.о. Кула

Кула Вагић Давор
249. 05-351-687/2021
од 20.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 795/4 к.о. Кула

Кула Ковијанић Невенка
248. 05-351-686/2021
од 20.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3034/2 к.о. Кула

Кула Обрадовић Мирко
247. 05-351-683/2021
од 19.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 608/22 к.о. Црвенка

Црвенка Свркота Младен
246. 05-351-682/2021
од 18.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1418 к.о. Кула

Кула Радкочевић Веселин
245. 05-351-685/2021
од 16.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4502 к.о. Кула

Кула Леђенац Милорад
244. 05-351-681/2021
од 16.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 608/22 к.о. Црвенка

Црвенка Јовановић Божидар
243. 05-351-680/2021
од 16.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 775 к.о. Сивац

Сивац Јоксовић Мирослав
242. 05-351-679/2021
од 16.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 731 к.о. Липар

Липар Војновић Драган
241. 05-351-678/2021
од 16.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1878 к.о. Сивац

Сивац Пековић Бранислав
240. 05-351-673/2021
од 14.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 456 к.о. Црвенка

Црвенка Швељо Радомир
239. 05-351-672/2021
од 14.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2444/2 к.о. Кула

Кула Кораћ Јово
238. 05-351-652/2021
од 12.10.2021. год.

За извођење радова за изградњу расхладнe инсталације турбинско-генераторског блока постављеног у објекту број 29 на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка Фабрика шећера Црвенка
237. 05-351-645/2021
од 11.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2140/1 к.о. Кула

Кула Маријанац Светлана
236. 05-351-644/2021
од 11.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2003 к.о. Црвенка

Црвенка Матошевић Илија
235. 05-351-643/2021
од 08.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2006 к.о. Кула

Кула Ђурнић Владимир
234. 05-351-642/2021
од 08.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 235/2 к.о. Крушчић

Крушчић Булатовић Небојша
233. 05-351-641/2021
од 08.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5272 к.о. Кула

Кула Папајчик Тинде
232. 05-351-640/2021
од 08.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 729/2 к.о. Црвенка

Црвенка Радојичић Илија
231. 05-351-639/2021
од 08.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 592 к.о. Сивац

Сивац Сандић Вукашин
230. 05-351-638/2021
од 08.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1471 к.о. Сивац

Сивац Обрадовић Саша
229. 05-351-653/2021
од 07.10.2021. год.

За изградњу унутрашњих гасних инсталација у постојећи објекат на к.п. 1524 к.о. Сивац

Сивац Јокић Милан
228. 05-351-637/2021
од 07.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2970 к.о. Кула

Кула Ацан Здравко
227. 05-351-635/2021
од 07.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/58 к.о. Кула

Кула Швељо Страхиња
226. 05-351-650/2021
од 06.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3493 к.о. Сивац

Сивац Рајић Душан
225. 05-351-624/2021
од 06.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 609/12 к.о. Црвенка

Црвенка Бјекић Урош
224. 05-351-622/2021
од 06.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2933 к.о. Сивац

Сивац Стојаков Зоран
223. 05-351-621/2021
од 06.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2959 к.о. Кула

Кула Маријанац Миленко
222. 05-351-649/2021
од 05.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 948/2 к.о. Кула

Кула Трифуновић Милена
221. 05-351-646/2021
од 05.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 20 к.о. Крушчић

Крушчић Булатовић Радован
220. 05-351-617/2021
од 05.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 106/2 к.о. Кула

Кула Шмитран Зоран
219. 05-351-611/2021
од 04.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 593 к.о. Кула

Кула Асталош Естер
218. 05-351-597/2021
од 04.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1837 к.о. Црвенка

Црвека Ђуричић Зорка
217. 05-351-602/2021
од 04.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2648 к.о. Сивац

Сивац Голубовић Вукица
216. 05-351-599/2021
од 04.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3480 к.о. Црвенка

Црвенка Таталовић Драган
215. 05-351-586/2021
од 02.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4587 к.о. Црвенка

Црвенка Стриковић Милка
214. 05-351-585/2021
од 02.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2881/1 к.о. Кула

Кула Бојаџија Станко
213. 05-351-584/2021
од 02.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2656 к.о. Црвенка

Црвенка Адамовић Гојко
212. 05-351-583/2021
од 01.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3960 к.о. Кула

Кула Ходињ Ивана
211. 05-351-582/2021
од 01.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1155/10 к.о. Кула

Кула Монар Јелена
210. 05-351-581/2021
од 01.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1588 к.о. Кула

Кула Мартинко Марија
209. 05-351-566/2021
од 01.10.2021. год.

За пренамену помоћног објекта – магацина у продајни објекат без извођења грађевинских радова на к.п. 5401/1 к.о. Кула

Кула Поповић Миодраг
208. 05-351-601/2021
од 29.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4483 к.о. Црвенка

Црвенка Ракић Вукашин
207. 05-351-563/2021
од 29.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 659 к.о. Крушчић

Крушчић Перуничић Славица
206. 05-351-567/2021
од 28.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5540 к.о. Кула

Кула Керекеш Катарина
205. 05-351-569/2021
од 28.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2702 к.о. Кула

Кула Совиљ Ружица
204. 05-351-562/2021
од 27.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3575 к.о. Сивац

Сивац Метикош Милан
203. 05-351-590/2021
од 23.09.2021. год.

За адаптацију санитарних чворова у објекту ОШ “Вељко Влаховић“ Крушчић к.п. 734 к.о. Крушчић

Крушчић Општина Кула
202. 05-351-593/2021
од 23.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6820/1 к.о. Кула

Кула Ковачевић Стево
201. 05-351-587/2021
од 22.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1265 к.о Црвенка

Црвенка Бојанић Миле
200. 05-351-579/2021
од 22.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2411/1 к.о. Кула

Кула Лендак Ференц
199. 05-351-561/2021
од 22.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4151/2 к.о. Кула

Кула Јоковић Бранко
198. 05-351-560/2021
од 20.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 206 к.о. Сивац

Сивац Илић Гаврило
197. 05-351-559/2021
од 20.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3175/1 к.о. Црвенка

Црвенка Шипка Александар
196. 05-351-558/2021
од 16.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2388 к.о. Црвенка

Црвенка Јагица Никола
195. 05-351-557/2021
од 16.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 678 к.о. Липар

Липар Рубежић Милован
194. 05-351-554/2021
од 16.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3869 к.о. Црвенка

Црвенка Исаковић Мирјана
193. 05-351-553/2021
од 16.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2117 к.о. Сивац

Сивац Јекнић Небојша
192. 05-351-552/2021
од 15.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1981 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Будински Ксенија
191. 05-351-541/2021
од 15.09.2021. год.

За изградњу атмосферске и доградњу фекалне канализационе мреже са српном станицом у индустријској зони на к.п. 9108/1, 9108/3, 9107/2, 9107/5, 9107/23, 9107/26, 9699, 9828 к.о. Кула

Кула Општина Кула
190. 05-351-548/2021
од 15.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4640 к.о. Црвенка

Црвенка Пупавац Предраг
189. 05-351-547/2021
од 14.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2442 к.о. Црвенка

Црвенка Баровић Миодраг
188. 05-351-546/2021
од 14.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 240 к.о. Крушчић

Крушчић Шћепановић Рајко
187. 05-351-544/2021
од 09.09.2021. год.

За извођење радова за изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат к.п. 4405 к.о. Црвенка

Црвенка Тришић Зоран
186. 05-351-532/2021
од 10.09.2021. год.

За извођење радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту ОШ “Вук Караџић“ Црвенка к.п. 2429/1 к.о. Црвенка

Црвенка АП Војводина
185. 05-351-521/2021
од 09.09.2021. год.

За постављање кабловског вода 20 кв од СТС “Пијаца“ до МБТС “Соња Мариковић“ к.о. 5887/4, 5916,5914,5917,3902/2 к.о. Кула

Кула Електродистрибуција Србије
184. 05-351-532/2021
од 10.09.2021. год.

За извођење радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту ОШ “Вук Караџић“ Црвенка к.п. 2429/1 к.о. Црвенка

Црвенка АП Војводина
183. 05-351-531/2021
од 09.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2249/1 к.о. Кула

Кула Милошевић Срђан
182. 05-351-530/2021
од 09.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3033 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Иванковић Снежана
181. 05-351-529/2021
од 08.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1409 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Нађ Звонко
180. 05-351-527/2021
од 07.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137/4 к.о. Кула

Кула Балог Золтан
179. 05-351-525/2021
од 07.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2058 к.о. Сивац

Сивац Мандић Вукман
178. 05-351-528/2021
од 08.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 463/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Орос Салаг Маргита
177. 05-351-524/2021
од 07.09.2021. год.

За извођење радова на основу усаглашеног захтева за реконструкцију и пренамену дела зграде основног образовања к.п. 2953 к.о. Сивац

Сивац АП Војводина
176. 05-351-515/2021
од 02.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1805 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Рац Јанко
175. 05-351-520/2021
од 02.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2058 к.о. Сивац

Сивац Мандић Вукман
174. 05-351-514/2021
од 02.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 552/2 к.о. Крушчић

Крушчић Мештар Миодраг
173. 05-351-518/2021
од 01.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1555 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Сопка Дејан
172. 05-351-517/2021
од 31.08.2021. год.

За извођење радова на објекту за чување и сладиштење воћа и поврћа на к.п. 685/6 к.о. Кула

Кула Ново плус доо
171. 05-351-507/2021
од 31.08.2021. год.

За изградњу настрешнице за пољопривредне машине П+0 к.п. 116 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Џуџар Михал
170. 05-351-513/2021
од 31.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п 533 к.о. Крушчић

Крушчић Булатовић Аурелија
169. 05-351-512/2021
од 30.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п 1146/43 к.о. Кула

Кула Јечменица Добривој
168. 05-351-511/2021
од 30.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1038/6 к.о. Кула

Кула Бјелић Михајло
167. 05-351-496/2021
од 27.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2160 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Лацко Јоаким
166. 05-351-495/2021
од 26.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1162/3 к.о. Кула

Кула Вораз Драгиња
165. 05-351-506/2021
од 26.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2239 к.о. Црвенка

Црвенка Пецник Аранка
164. 05-351-504/2021
од 25.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2239 к.о. Црвенка

Црвенка Пецник Аранка
163. 05-351-493/2021
од 24.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4041 к.о. Кула

Кула Сапун Јозо
162. 05-351-492/2021
од 23.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 254 к.о. Црвенка

Црвенка Козомора Милан
161. 05-351-491/2021
од 23.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4000/1 к.о. Кула

Кула Ракетић Марија
160. 05-351-484/2021
од 24.08.2021. год.

За постављање надземних водова 20 кв на к.п. 2867 к.о. Липар

Липар Електродистрибуција Србије
159. 05-351-483/2021
од 20.08.2021. год.

За изградњу стубне трансформаторске станице и део електродистрибутивне мрже на к.п. 2867 к.о. Липар

Липар Inter food
158. 05-351-481/2021
од 20.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/43 к.о. Кула

Кула Тепић Перса
158. 05-351-481/2021
од 20.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/43 к.о. Кула

Кула Тепић Перса
157. 05-351-476/2021
од 18.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 556  к.о. Кула

Кула Међедовић Љиљана
156. 05-351-468/2021
од 18.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 556  к.о. Кула

Кула Медојевић Весна
155. 05-351-487/2021
од 18.08.2021. год.

За изградњу настрешнице за пољопривредне машина на к.п. 470/2 к.о. Крушчић

Крушчић Рабреновић Славојка и Горан
154. 05-351-474/2021
од 16.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 844/29  к.о. Кула

Кула Карабасил Павле
153. 05-351-427/2021
од 13.08.2021. год.

За извођење радова на реконструкцији индустриског објекта – привремене монтаже алфалтне базе на к.п. 7791/1 к.о. Кула

Кула Екстра – Ауто транспорт
152. 05-351-458/2021
од 13.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2648  к.о. Црвенка

Црвенка Маравић Бранко
151. 05-351-448/2021
од 10.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3128 к.о. Црвенка

Црвенка Лукић Драган
150. 05-351-454/2021
од 05.08.2021. год.

За извођење радова на изградњи пољ. објекта – надстрешнице за пољ. машине, спратност П-0 на к.п. 470/2 к.о. Крушчић

Крушчић Рабреновић Славојка и Горан
149. 05-351-437/2021
од 06.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3717 к.о. Сивац

Сивац Сувајџић Зорка
148. 05-351-432/2021
од 05.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5337/1 к.о. Кула

Кула Тешовић Немања
147. 05-351-434/2021
од 05.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3167 к.о. Сивац

Сивац Куцурски Радивој
146. 05-351-431/2021
од 05.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5115 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Хорњак Владимир
145. 05-351-436/2021
од 06.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5504 к.о. Кула

Кула Фараго Гордана
144. 05-351-429/2021
од 29.07.2021. год.

За изградњу двоструког кабловског вода 20 кв за МБТС Севеплант на к.п. 9108/23 и 9107/24 к.о. Кула

Кула Електродистрибуција
143. 05-351-394/2021
од 20.07.2021. год.

За изградњу помоћног објекта на к.п. 2141/9 к.о. Кула

Кула Јовановић Слободан
142. 05-351-426/2021
од 23.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2924/2 к.о. Кула

Кула Анђелић Милан
141. 05-351-418/2021
од 22.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3851 к.о. Црвенка

Црвенка Дрча Винко
140. 05-351-421/2021
од 22.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2868 к.о. Црвенка

Црвенка Петровић Душан
139. 05-351-395/2021
од 20.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8823/2 к.о. Кула

Кула Боговоц Жељко
138. 05-351-402/2021
од 20.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3684 к.о. Црвенка

Црвенка Ловрић Милош
137. 05-351-399/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3666/30 к.о. Црвенка

Црвенка Личина Миленко
136. 05-351-397/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3089 к.о. Црвенка

Црвенка Ланчушки Маја
135. 05-351-401/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1063 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Бођанец Јулијан
134. 05-351-384/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1240/4 к.о. Кула

Кула Ковач Вукица
133. 05-351-381/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4205 к.о. Црвенка

Црвенка Сукур Драган
132. 05-351-376/2021
од 16.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/19 к.о. Кула

Кула Сабо Љиљана
131. 05-351-374/2021
од 16.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2382 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Колошњаји Михајло
130. 05-351-375/2021
од 16.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 229 к.о. Сивац

Сивац Драгаш Митар
129. 05-351-372/2021
од 15.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1913/19 к.о. Кула

Кула Петровић Милош
128. 05-351-371/2021
од 15.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2643 к.о. Сивац

Сивац Кљајевић Вукашин
127. 05-351-369/2021
од 15.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 549/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Нађ Славко
126. 05-351-370/2021
од 15.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 838 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Рамач Мирон
125. 05-351-368/2021
од 14.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1471/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Дудаш Мирон
124. 05-351-367/2021
од 14.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1448 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Ковач Јанко
123. 05-351-364/2021
од 14.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2109/1276/141 к.о. Кула

Кула Петковић Милутин
122. 05-351-366/2021
од 14.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2656 к.о. Кула

Кула Ђумић Драган
121. 05-351-363/2021
од 13.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 900/1 к.о. Кула

Кула Ковач Никола
120. 05-351-360/2021
од 12.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2109/1 к.о. Кула

Кула Лешчук Михајло
119. 05-351-359/2021
од 12.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/90 к.о. Кула

Кула Раичевић Петар
118. 05-351-377/2021
од 09.07.2021. год.

За санацију спортског објекта на к.п. 1022 к.о. Липар

Липар СД Липар
117. 05-351-357/2021
од 12.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 901/1 к.о. Кула

Кула Тинтор Здравко
116. 05-351-356/2021
од 12.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1150/4 к.о. Кула

Кула Двожак Славко
115. 05-351-391/2021
од 09.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1577 к.о. Кула

Кула Гвозденовић Драгица
114. 05-351-355/2021
од 09.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4170 к.о. Црвенка

Црвенка Будимир Гордана
113. 05-351-354/2021
од 09.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4042 к.о. Кула

Кула Сапун Јозо
112. 05-351-352/2021
од 08.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137/5 к.о. Кула

Кула Рипчин Петар
111. 05-351-353/2021
од 08.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1047 к.о. Црвенка

Црвенка Иванчевић Марија
110. 05-351-350/2021
од 08.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4419 к.о. Црвенка

Црвенка Пролић Љубомир
109. 05-351-351/2021
од 08.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3527 к.о. Црвенка

Црвенка Иванишевић Милан
108. 05-351-347/2021
од 07.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6985 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур Нађ Мирко
107. 05-351-349/2021
од 07.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2139 к.о. Црвенка

Црвенка Тијодоровић Миливоје
106. 05-351-346/2021
од 07.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4566 к.о. Црвенка

Црвенка Баџа Драган
105. 05-351-378/2021
од 06.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3046 к.о. Сивац

Сивац Ћосовић Момчило
104. 05-351-339/2021
од 02.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8988/1 к.о. Кула

Кула Козак Иван
103. 05-351-324/2021
од 01.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 236 к.о. Крушчић

Крушчић Крсмановић Драгоје
102. 05-351-323/2021
од 01.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 115/2 к.о. Нова Црвенка

Нова Црвенка Слијепчевић Угљеша
101. 05-351-322/2021
од 29.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/47 к.о. Кула

Кула Опалић Дане
100. 05-351-321/2021
од 29.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5726 к.о. Кула

Кула Летвенчук Иван
99. 05-351-320/2021
од 29.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1138/9 к.о. Кула

Кула Летвенчук Михајло
98. 05-351-312/2021
од 25.06.2021. год.

За изградњу МБТС са енергетским трансформатором на к.п. 9107/24 к.о. Кула

Кула Севеплант доо
97. 05-351-316/2021
од 28.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3865 к.о. Црвенка

Црвенка Полетановић Љубан
96. 05-351-305/2021
од 28.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4174 к.о. Црвенка

Црвенка Полетановић Стојан
95. 05-351-304/2021
од 25.06.2021. год.