Решења по члану 145. за 2023. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
63. 05-351-194/2023
од 23.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичнистамбени објекат на к.п. 5663 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5145 tpl=filebrowser /]
62. 05-351-183/2023
од 22.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1118 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5144 tpl=filebrowser /]
61. 05-351-175/2023
од 17.03.2023. год.

За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за пословни објекат на к.п. 3039 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=5143 tpl=filebrowser /]
60. 05-351-173/2023
од 17.03.2023. год.

За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за пословни објекат на к.п. 3038 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=5142 tpl=filebrowser /]
59. 05-351-172/2023
од 16.03.2023. год.

За реконструкцију крова фискултурне сале ОШ “Вељко Влаховић“ на к.п. 734 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=5141 tpl=filebrowser /]
58. 05-351-163/2023
од 16.03.2023. год.

За изградњу станице за вагу на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=5140 tpl=filebrowser /]
57. 05-351-154/2023
од 16.03.2023. год.

 За изградњу помоћног објекта на бр. 7,8,9 и 10 к.п. 2356 и 2357 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=5139 tpl=filebrowser /]
56. 05-351-169/2023
од 14.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3221/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=5138 tpl=filebrowser /]
55. 05-351-141/2023
од 13.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2550 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=5137 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-140/2023
од 13.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћи објекат на к.п. 7589 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5136 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-139/2023
од 09.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4882/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=5135 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-138/2023
од 09.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћи објекат на к.п. 8830 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5134 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-137/2023
од 09.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3247 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5133 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-136/2023
од 08.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3247 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5132 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-131/2023
од 08.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 281 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5131 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-130/2023
од 08.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4395 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=5130 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-135/2023
од 07.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 466 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5129 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-133/2023
од 07.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 931 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5128 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-129/2023
од 07.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени и помоћни објекат на к.п. 858 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5127 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-147/2023
од 06.03.2023. год.

За изградњу помоћног објекта оставе за огрев на к.п. 2072/3 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5126 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-148/2023
од 03.03.2023. год.

За измену решење о одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању на стамбеној згради на к.п. 2635 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=5125 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-132/2023
од 03.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1360/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5100 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-128/2023
од 03.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2073 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5099 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-127/2023
од 03.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1366 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5098 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-123/2023
од 02.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3166 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=5096 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-126/2023
од 02.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2507/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5095 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-125/2023
од 02.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/76 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5094 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-124/2023
од 01.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1913/39 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5093 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-122/2023
од 01.03.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3608 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=5092 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-108/2023
од 24.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/59 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5077 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-107/2023
од 24.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2461 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=5076 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-106/2023
од 23.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4094/7 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=5075 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-103/2023
од 23.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 7555/8 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5074 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-113/2023
од 23.02.2023. год.

За одобрење извођења радова на стамбеној згради на к.п. 2653 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=5073 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-104/2023
од 22.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2309/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5072 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-102/2023
од 22.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 824/6 и 824/7 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5071 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-101/2023
од 22.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 356 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5070 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-100/2023
од 22.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4482 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5069 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-99/2023
од 14.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 16 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=5052 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-62/2023
од 06.02.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 3332/3 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=5039 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-54/2023
од 31.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 8905/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5030 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-48/2023
од 31.01.2023. год.

За санацију дела крова зграде основне и средње школе са домом ученика на к.п. 1631 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5029 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-45/2023
од 24.01.2023. год.

За изградњу рп индустрја и подземног 20 кв од рп до кабловске спојнице и колског приступа на к.п. 9107/5, 9107/6 и 9828 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5024 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-35/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1311 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5021 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-34/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2760 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5020 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-33/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1534 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5019 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-32/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1297 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5018 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-31/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2180 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5017 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-30/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1225/15 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5016 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-29/2023
од 18.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1225/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5015 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-41/2023
од 17.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у стамбеном делу стамбено пословног објекта на к.п.2657 и прикључка на гасну мрежу на к.п. 5855 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5014 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-28/2023
од 17.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1729 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5013 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-27/2023
од 17.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1913/28 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5012 tpl=filebrowser /]
09. 05-351-25/2023
од 17.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 486/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5011 tpl=filebrowser /]
08. 05-351-26/2023
од 16.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3930/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5010 tpl=filebrowser /]
07. 05-351-1194/2022
од 13.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 132 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=5009 tpl=filebrowser /]
06. 05-351-1193/2022
од 13.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и објекат са гаражом и котларницом на к.п. 155 и 156 к.о. Нова Црвенка

Нова Црвенка [wpfilebase tag=file id=5008 tpl=filebrowser /]
05. 05-351-1192/2022
од 13.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1414/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5007 tpl=filebrowser /]
04. 05-351-1191/2022
од 12.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/10 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5006 tpl=filebrowser /]
03. 05-351-1190/2022
од 12.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 800 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=5005 tpl=filebrowser /]
02. 05-351-1188/2022
од 12.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8898/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=5004 tpl=filebrowser /]
01. 05-351-1186/2022
од 12.01.2023. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћну зграду на к.п. 706 и 707  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=5003 tpl=filebrowser /]

 

Решења по члану 145. за 2022. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
456. 05-351-1151/2022
од 23.12.2022. год.

За постављање нисконапонског кабловског вода за прикључење пословног објекта на к.п. 3065/4, 4978/6, 3065/7 и 3064 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4989 tpl=filebrowser /]
455. 05-351-1138/2022
од 23.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4987 tpl=filebrowser /]
454. 05-351-1136/2022
од 22.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1501/7  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4985 tpl=filebrowser /]
453. 05-351-1119/2022
од 20.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1522  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4976 tpl=filebrowser /]
452. 05-351-1113/2022
од 19.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени и помоћни објекат на к.п. 4315  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4975 tpl=filebrowser /]
451. 05-351-1111/2022
од 16.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1144/23  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4974 tpl=filebrowser /]
450. 05-351-1109/2022
од 16.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2996  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4973 tpl=filebrowser /]
449. 05-351-1112/2022
од 16.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 123/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4972 tpl=filebrowser /]
448. 05-351-1110/2022
од 16.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3192 I 3191/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4971 tpl=filebrowser /]
447. 05-351-1086/2022
од 15.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 588 к.о. Руски Крстур

Руски Крстр [wpfilebase tag=file id=4970 tpl=filebrowser /]
446. 05-351-1088/2022
од 15.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3016/6 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4969 tpl=filebrowser /]
445. 05-351-1097/2022
од 15.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2661 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4968 tpl=filebrowser /]
444. 05-351-1114/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3252/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4967 tpl=filebrowser /]
443. 05-351-1104/2022
од 14.12.2022. год.

За иградњу нисконапонског вода 0,4 кв за напајања рбс локације “нс2357_02_СО_Кула_4“ на к.п. 3431/3, 5937/5, 3433/2 3434/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4966 tpl=filebrowser /]
442. 05-351-1087/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 961/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4965 tpl=filebrowser /]
441. 05-351-1084/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 7577/4 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4964 tpl=filebrowser /]
440. 05-351-1083/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1527 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4963 tpl=filebrowser /]
439. 05-351-1082/2022
од 14.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/22 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4962 tpl=filebrowser /]
438. 05-351-1085/2022
од 06.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3013/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4956 tpl=filebrowser /]
437. 05-351-1081/2022
од 06.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1286 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4955 tpl=filebrowser /]
436. 05-351-1075/2022
од 06.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1828/3 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4954 tpl=filebrowser /]
435. 05-351-1041/2022
од 05.12.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1254/84 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4953 tpl=filebrowser /]
434. 05-351-1040/2022
од 30.11.2022. год.

За изградњу фекалне канализације у насељу Црвенка на к.п. 616/18,……, 9611/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4949 tpl=filebrowser /]
433. 05-351-1001/2022
од 30.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2793 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4948 tpl=filebrowser /]
432. 05-351-1029/2022
од 29.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 609/10 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4947 tpl=filebrowser /]
431. 05-351-1003/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу типског гасног прикључка са мрс и унутрашњу гасну инсталацију за породични стамбени објекат на к.п. 1152/22 I 1152/134 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4946 tpl=filebrowser /]
430. 05-351-997/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3670 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4945 tpl=filebrowser /]
429. 05-351-991/2022
од 24.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2002/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4944 tpl=filebrowser /]
428. 05-351-996/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 158 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4943 tpl=filebrowser /]
427. 05-351-995/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 716 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4942 tpl=filebrowser /]
426. 05-351-994/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3914 I 3917/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4941 tpl=filebrowser /]
425. 05-351-993/2022
од 25.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5776/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4940 tpl=filebrowser /]
424. 05-351-992/2022
од 24.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4307 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4939 tpl=filebrowser /]
423. 05-351-990/2022
од 24.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2505/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4938 tpl=filebrowser /]
422. 05-351-989/2022
од 23.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1479 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4937 tpl=filebrowser /]
421. 05-351-988/2022
од 23.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 567 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4921 tpl=filebrowser /]
420. 05-351-978/2022
од 23.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 711 к.о. Руски Крстру

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4920 tpl=filebrowser /]
419. 05-351-977/2022
од 23.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 501 к.о. Руски Крстру

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4919 tpl=filebrowser /]
418. 05-351-976/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2597 к.о. Руски Крстру

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4918 tpl=filebrowser /]
417. 05-351-979/2022
од 22.11.2022. год.

За реконструкцију локалног пута Липар – Нова Црвенка на к.п. 2930/1, 2930/2, 1099/1, 1107 к.о. Липар и на к.п. 7024/2 к.о. Црвенка

Липар – Црвенка [wpfilebase tag=file id=4916 tpl=filebrowser /]
416. 05-351-975/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3211/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4915 tpl=filebrowser /]
415. 05-351-972/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3804/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4914 tpl=filebrowser /]
414. 05-351-971/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1259 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4913 tpl=filebrowser /]
413. 05-351-970/2022
од 22.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8334 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4912 tpl=filebrowser /]
412. 05-351-973/2022
од 21.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 327 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4911 tpl=filebrowser /]
411. 05-351-974/2022
од 19.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1272/9 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4910 tpl=filebrowser /]
410. 05-351-955/2022
од 18.11.2022. год.

За реконструкцију атарских путева на к.п. 9895, 9921/1, 9920, 9917, 9912, 9904, 9913 I 9914 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4909 tpl=filebrowser /]
409. 05-351-952/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 738/1, 737/3 I 736/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4908 tpl=filebrowser /]
408. 05-351-961/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3273/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4905 tpl=filebrowser /]
407. 05-351-951/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1755 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4904 tpl=filebrowser /]
406. 05-351-950/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2147 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4903 tpl=filebrowser /]
405. 05-351-949/2022
од 18.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/99 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4902 tpl=filebrowser /]
404. 05-351-948/2022
од 17.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2242 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4900 tpl=filebrowser /]
403. 05-351-953/2022
од 17.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8902/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4899 tpl=filebrowser /]
402. 05-351-937/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 1146/75 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4898 tpl=filebrowser /]
401. 05-351-936/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1596 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4897 tpl=filebrowser /]
400. 05-351-934/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2924 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4896 tpl=filebrowser /]
399. 05-351-933/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1232/17 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4895 tpl=filebrowser /]
398. 05-351-932/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2310 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4894  tpl=filebrowser /]
397. 05-351-931/2022
од 16.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 900/12 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4893 tpl=filebrowser /]
396. 05-351-938/2022
од 15.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3136 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4887 tpl=filebrowser /]
395. 05-351-930/2022
од 15.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 88 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4886 tpl=filebrowser /]
394. 05-351-929/2022
од 15.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3319 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4885 tpl=filebrowser /]
393. 05-351-928/2022
од 14.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 319 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4881 tpl=filebrowser /]
392. 05-351-891/2022
од 10.11.2022. год.

За пројекат електроенергетских инсталација на к.п. 4972 и 2936/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4880 tpl=filebrowser /]
391. 05-351-927/2022
од 10.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3791 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4879 tpl=filebrowser /]
390. 05-351-944/2022
од 10.11.2022. год.

За изградњу сабирне саобраћајнице на к.п. 9115/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4878 tpl=filebrowser /]
389. 05-351-926/2022
од 10.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1232/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4877 tpl=filebrowser /]
388. 05-351-925/2022
од 10.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 816/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4876 tpl=filebrowser /]
387. 05-351-884/2022
од 10.11.2022. год.

За наводњавање јегричка на к.п. 8872, 8883, 8884 и 8885 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4875 tpl=filebrowser /]
386. 05-351-924/2022
од 09.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1756 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4874 tpl=filebrowser /]
385. 05-351-922/2022
од 09.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2916 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4873 tpl=filebrowser /]
384. 05-351-920/2022
од 09.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2453 I 2454 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4870 tpl=filebrowser /]
383. 05-351-918/2022
од 09.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2556 к.о. Руски Крстур

Руски Крсутр [wpfilebase tag=file id=4869 tpl=filebrowser /]
382. 05-351-917/2022
од 08.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1913/18 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4868 tpl=filebrowser /]
381. 05-351-935/2022
од 08.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за два породична стамбена објекта и помоћну зграду на к.п. 1353 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4861 tpl=filebrowser /]
380. 05-351-916/2022
од 08.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5581 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4860 tpl=filebrowser /]
379. 05-351-915/2022
од 08.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 77 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4859 tpl=filebrowser /]
378. 05-351-914/2022
од 07.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 5650/1 и 5650/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4858 tpl=filebrowser /]
377. 05-351-919/2022
од 04.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/96 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4857 tpl=filebrowser /]
376. 05-351-913/2022
од 04.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 407/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4856 tpl=filebrowser /]
375. 05-351-912/2022
од 04.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1061/1 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4855 tpl=filebrowser /]
374. 05-351-882/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 621 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4852 tpl=filebrowser /]
373. 05-351-881/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2481 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4851 tpl=filebrowser /]
372. 05-351-880/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3677 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4849 tpl=filebrowser /]
371. 05-351-879/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 221 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4848 tpl=filebrowser /]
370. 05-351-878/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 158 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4847 tpl=filebrowser /]
369. 05-351-876/2022
од 02.11.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3429 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4846 tpl=filebrowser /]
368. 05-351-888/2022
од 31.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2449 и 2450 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4845 tpl=filebrowser /]
367. 05-351-873/2022
од 31.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 526/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4844 tpl=filebrowser /]
366. 05-351-866/2022
од 31.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 523/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4843 tpl=filebrowser /]
365. 05-351-861/2022
од 27.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 289/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4836 tpl=filebrowser /]
364. 05-351-858/2022
од 27.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4864 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4835 tpl=filebrowser /]
363. 05-351-857/2022
од 27.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 312/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4834 tpl=filebrowser /]
362. 05-351-856/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 160 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4830 tpl=filebrowser /]
361. 05-351-869/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 116/8 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4826 tpl=filebrowser /]
360. 05-351-868/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 8687/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4825 tpl=filebrowser /]
359. 05-351-855/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4624 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4824 tpl=filebrowser /]
358. 05-351-854/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4525 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4823 tpl=filebrowser /]
357. 05-351-853/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 779/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4822 tpl=filebrowser /]
356. 05-351-852/2022
од 26.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1194 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4821 tpl=filebrowser /]
355. 05-351-848/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 400 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4813 tpl=filebrowser /]
354. 05-351-842/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1501/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4812 tpl=filebrowser /]
353. 05-351-847/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу надстрешнице за смештај пољопривредних машина на к.п. 1531/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4810 tpl=filebrowser /]
352. 05-351-850/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 47 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4809 tpl=filebrowser /]
351. 05-351-849/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4224 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4808 tpl=filebrowser /]
350. 05-351-841/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1913/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4807 tpl=filebrowser /]
349. 05-351-840/2022
од 21.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5541 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4806 tpl=filebrowser /]
348. 05-351-839/2022
од 20.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3390 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4804 tpl=filebrowser /]
347. 05-351-834/2022
од 20.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 539/1 I 540/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4803 tpl=filebrowser /]
346. 05-351-834/2022
од 20.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3028 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4802 tpl=filebrowser /]
345. 05-351-832/2022
од 20.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2938 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4801 tpl=filebrowser /]
344. 05-351-831/2022
од 19.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3273/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4800 tpl=filebrowser /]
343. 05-351-830/2022
од 19.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 331 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4797 tpl=filebrowser /]
342. 05-351-822/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1279/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4794 tpl=filebrowser /]
341. 05-351-821/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3124 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4793 tpl=filebrowser /]
340. 05-351-826/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5563 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4789 tpl=filebrowser /]
339. 05-351-825/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 484 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4788 tpl=filebrowser /]
338. 05-351-823/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3100/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4787 tpl=filebrowser /]
337. 05-351-822/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1279/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4786 tpl=filebrowser /]
336. 05-351-821/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3124 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4785 tpl=filebrowser /]
335. 05-351-820/2022
од 14.10.2022. год.

За изградњу надстрешнице за смештај пољопривредних машина на к.п. 1531/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4784 tpl=filebrowser /]
334. 05-351-823/2022
од 13.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3100/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4792 tpl=filebrowser /]
333. 05-351-811/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4316 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4778 tpl=filebrowser /]
332. 05-351-811/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 4597/22 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4777 tpl=filebrowser /]
331. 05-351-794/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4436 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4776 tpl=filebrowser /]
330. 05-351-793/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3890 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4775 tpl=filebrowser /]
329. 05-351-792/2022
од 12.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4325/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4774 tpl=filebrowser /]
328. 05-351-819/2022
од 11.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2069 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4773 tpl=filebrowser /]
327. 05-351-795/2022
од 11.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1146/66 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4772 tpl=filebrowser /]
326. 05-351-788/2022
од 11.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2803 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4771 tpl=filebrowser /]
325. 05-351-786/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2143 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4770 tpl=filebrowser /]
324. 05-351-785/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1474 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4769 tpl=filebrowser /]
323. 05-351-784/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3930/22 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4768 tpl=filebrowser /]
322. 05-351-783/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 28 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4767 tpl=filebrowser /]
321. 05-351-782/2022
од 10.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3519 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4766 tpl=filebrowser /]
320. 05-351-813/2022
од 07.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3512 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4765 tpl=filebrowser /]
319. 05-351-807/2022
од 07.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3679 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4764 tpl=filebrowser /]
318. 05-351-799/2022
од 07.10.2022. год.

За реконструкцију општинског пута са припадјућом инфраструктуром на стационажи км 15+441,29 на к.п. 11484/4, 11593, 4145, 4146, 4233 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4763 tpl=filebrowser /]
317. 05-351-781/2022
од 07.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3990/13 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4762 tpl=filebrowser /]
316. 05-351-780/2022
од 07.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 44/2 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4761 tpl=filebrowser /]
315. 05-351-779/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1141/10 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4755 tpl=filebrowser /]
314. 05-351-778/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2427/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4754 tpl=filebrowser /]
313. 05-351-777/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 896 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4753 tpl=filebrowser /]
312. 05-351-776/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 3385 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4752 tpl=filebrowser /]
311. 05-351-774/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 312/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4751 tpl=filebrowser /]
310. 05-351-763/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/60 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4750 tpl=filebrowser /]
309. 05-351-762/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 311/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4749 tpl=filebrowser /]
308. 05-351-761/2022
од 06.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 121 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4748 tpl=filebrowser /]
307. 05-351-775/2022
од 05.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3435/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4747 tpl=filebrowser /]
306. 05-351-757/2022
од 04.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6806 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4746 tpl=filebrowser /]
305. 05-351-751/2022
од 04.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3472 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4745 tpl=filebrowser /]
304. 05-351-768/2022
од 03.10.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2629 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4744 tpl=filebrowser /]
303. 05-351-747/2022
од 29.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2772 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4708 tpl=filebrowser /]
302. 05-351-748/2022
од 28.09.2022. год.

За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације у објекту Економско трговинске школе на к.п. 2835 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4743 tpl=filebrowser /]
301. 05-351-725/2022
од 28.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 594 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4707 tpl=filebrowser /]
300. 05-351-719/2022
од 27.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/28 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4706 tpl=filebrowser /]
299. 05-351-723/2022
од 27.09.2022. год.

За реконструкцију и преманемену помоћне зграде, у граду трговине – продавнице прехрамбених производда и рушење помоћног објекта на к.п. 3064 и 4978 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4705 tpl=filebrowser /]
298. 05-351-713/2022
од 26.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду на к.п. 3411 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4704 tpl=filebrowser /]
297. 05-351-712/2022
од 23.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду на к.п. 8500 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4703 tpl=filebrowser /]
296. 05-351-709/2022
од 23.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћну зграду на к.п. 2621 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4702 tpl=filebrowser /]
295. 05-351-708/2022
од 23.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1844/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4701 tpl=filebrowser /]
294. 05-351-707/2022
од 23.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2141/10 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4700 tpl=filebrowser /]
293. 05-351-706/2022
од 22.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5319/2 к.о. Црвенка

Црвевнка [wpfilebase tag=file id=4699 tpl=filebrowser /]
292. 05-351-704/2022
од 22.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3533 к.о. Црвенка

Црвевнка [wpfilebase tag=file id=4698 tpl=filebrowser /]
291. 05-351-703/2022
од 22.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3741к.о. Црвенка

Црвевнка [wpfilebase tag=file id=4697 tpl=filebrowser /]
290. 05-351-716/2022
од 21.09.2022. год.

За гас и унутрашње гасне инсталације у објекат Економско трговинске школе на к.п. 2835, 2834/3 и 5909/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4696 tpl=filebrowser /]
289. 05-351-710/2022
од 21.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду, помоћну зграду – оставу и помоћну зграду – летњу кухињу на к.п. 5217/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4695 tpl=filebrowser /]
288. 05-351-705/2022
од 21.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2141к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4694 tpl=filebrowser /]
287. 05-351-717/2022
од 20.09.2022. год.

За изградњу гасне инсталације у породични објекат и помоћну зграду на к.п. 2891/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4693 tpl=filebrowser /]
286. 05-351-702/2022
од 20.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2003 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4692 tpl=filebrowser /]
285. 05-351-701/2022
од 20.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/16 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4691 tpl=filebrowser /]
284. 05-351-689/2022
од 20.09.2022. год.

За изгрдњу сабирне саобраћајнице на к.п. 9108/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4690 tpl=filebrowser /]
283. 05-351-690/2022
од 19.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2146/10 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4717 tpl=filebrowser /]
282. 05-351-674/2022
од 16.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 351 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4689 tpl=filebrowser /]
281. 05-351-660/2022
од 16.09.2022. год.

За изградњу стс заливног система са 20 кв кабловским водовима на к.п. 1097, 2915, 2948, 2947 I 2297 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4688 tpl=filebrowser /]
280. 05-351-659/2022
од 13.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/22 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4687 tpl=filebrowser /]
279. 05-351-650/2022
од 13.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 308/6 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4686 tpl=filebrowser /]
278. 05-351-647/2022
од 13.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 523/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4685 tpl=filebrowser /]
277. 05-351-644/2022
од 12.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3883/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4684 tpl=filebrowser /]
276. 05-351-643/2022
од 12.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2764/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4683 tpl=filebrowser /]
275. 05-351-657/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за објекат ОШ “20. октобар“ на к.п. 3031 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4682 tpl=filebrowser /]
274. 05-351-638/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 113/2 I 114/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4681 tpl=filebrowser /]
273. 05-351-656/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за објекат ОШ “20. октобар“ на к.п. 2953 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4680 tpl=filebrowser /]
272. 05-351-655/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за објекат Основне и средње школе “Петро Кузмјак“ на к.п. 1631 и3376 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4679 tpl=filebrowser /]
271. 05-351-637/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/50 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4678 tpl=filebrowser /]
270. 05-351-636/2022
од 09.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4155/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4677 tpl=filebrowser /]
269. 05-351-652/2022
од 08.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у објекту ОШ Иса Бајић на к.п. 2834/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4676 tpl=filebrowser /]
268. 05-351-649/2022
од 08.09.2022. год.

За изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу за МРС на к.п. 3031 и 7147 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4675 tpl=filebrowser /]
267. 05-351-634/2022
од 08.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 748/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4674 tpl=filebrowser /]
266. 05-351-645/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2772 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4672 tpl=filebrowser /]
265. 05-351-627/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу за МРС за ОШ Иса Бајић на к.п. 2834/1 и 5909/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4673 tpl=filebrowser /]
264. 05-351-633/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2419 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4671 tpl=filebrowser /]
263. 05-351-632/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2272/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4670 tpl=filebrowser /]
262. 05-351-631/2022
од 07.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7845/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4669 tpl=filebrowser /]
261. 05-351-648/2022
од 06.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2292 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4668 tpl=filebrowser /]
260. 05-351-630/2022
од 06.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2690/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4667 tpl=filebrowser /]
259. 05-351-629/2022
од 06.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 816/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4666 tpl=filebrowser /]
258. 05-351-628/2022
од 06.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/16 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4665 tpl=filebrowser /]
257. 05-351-626/2022
од 05.09.2022. год.

За изградњу унутрашњих гасних инсталација у гради Основне и средње школе “Петро Кузмјак“ на к.п. 1631 к.о. Руски Крстур и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1631 и 3376 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4664 tpl=filebrowser /]
256. 05-351-621/2022
од 05.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 680 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4663 tpl=filebrowser /]
255. 05-351-602/2022
од 01.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1286 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4646 tpl=filebrowser /]
254. 05-351-616/2022
од 01.09.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3440/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4645 tpl=filebrowser /]
253. 05-351-615/2022
од 31.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 777/1 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4644 tpl=filebrowser /]
252. 05-351-614/2022
од 31.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3228 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4643 tpl=filebrowser /]
251. 05-351-613/2022
од 30.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 722 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4641 tpl=filebrowser /]
250. 05-351-606/2022
од 30.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/24 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4640 tpl=filebrowser /]
249. 05-351-605/2022
од 30.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1085/1 и 1085/3 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4639 tpl=filebrowser /]
248. 05-351-604/2022
од 30.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5179 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4638 tpl=filebrowser /]
247. 05-351-603/2022
од 29.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1353 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4637 tpl=filebrowser /]
246. 05-351-594/2022
од 29.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3244/1,2,3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4636 tpl=filebrowser /]
245. 05-351-610/2022
од 26.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5488 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4635 tpl=filebrowser /]
244. 05-351-601/2022
од 26.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/5 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4634 tpl=filebrowser /]
243. 05-351-600/2022
од 26.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1716/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4633 tpl=filebrowser /]
242. 05-351-599/2022
од 26.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 465 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4632 tpl=filebrowser /]
241. 05-351-592/2022
од 26.08.2022. год.

За промену намене дела објекта у пословни објекат на к.п. 2821 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4631 tpl=filebrowser /]
240. 05-351-598/2022
од 25.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 854 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4630 tpl=filebrowser /]
239. 05-351-597/2022
од 25.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1156/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4629 tpl=filebrowser /]
238. 05-351-595/2022
од 24.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1232/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4628 tpl=filebrowser /]
237. 05-351-593/2022
од 24.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/38 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4627 tpl=filebrowser /]
236. 05-351-591/2022
од 23.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4077 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4626 tpl=filebrowser /]
235. 05-351-571/2022
од 19.08.2022. год.

За изградњу 20 КВ РП “Блок 66“ на к.п. 9108/4 са двоструким 20 КВ кабловским водом на к.п. 9107/2, 9107/5, 9107/26 I 9107/13 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4609 tpl=filebrowser /]
234. 05-351-541/2022
од 16.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1071/10 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4606 tpl=filebrowser /]
233. 05-351-541/2022
од 15.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације са КМРС за стамбено пословни објекат на к.п. 3604 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4605 tpl=filebrowser /]
232. 05-351-563/2022
од 18.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3990/29 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4603 tpl=filebrowser /]
231. 05-351-554/2022
од 17.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1205/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4604 tpl=filebrowser /]
230. 05-351-553/2022
од 17.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породићни стамбени објекат на к.п. 1646 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4602 tpl=filebrowser /]
229. 05-351-549/2022
од 17.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/34 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4601 tpl=filebrowser /]
228. 05-351-552/2022
од 16.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1196 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4600 tpl=filebrowser /]
227. 05-351-550/2022
од 16.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2785 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4599 tpl=filebrowser /]
226. 05-351-539/2022
од 12.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 878 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4592 tpl=filebrowser /]
225. 05-351-536/2022
од 12.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2984/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4588 tpl=filebrowser /]
224. 05-351-538/2022
од 11.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2964 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4587 tpl=filebrowser /]
223. 05-351-546/2022
од 11.08.2022. год.

За изградњу помоћног објека на к.п. 5143/1 и 5143/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4585 tpl=filebrowser /]
222. 05-351-533/2022
од 11.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 999/14 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4584 tpl=filebrowser /]
221. 05-351-529/2022
од 11.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2039/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4583 tpl=filebrowser /]
220. 05-351-526/2022
од 10.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 3392 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4582 tpl=filebrowser /]
219. 05-351-525/2022
од 10.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1342 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4581 tpl=filebrowser /]
218. 05-351-523/2022
од 10.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1254/94 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4580 tpl=filebrowser /]
217. 05-351-522/2022
од 10.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 822/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4576 tpl=filebrowser /]
216. 05-351-521/2022
од 09.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1904 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4575 tpl=filebrowser /]
215. 05-351-516/2022
од 09.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3337 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4573 tpl=filebrowser /]
214. 05-351-531/2022
од 08.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/68 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4572 tpl=filebrowser /]
213. 05-351-517/2022
од 05.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуални стамбени простор на к.п. 2136/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4564 tpl=filebrowser /]
212. 05-351-519/2022
од 05.08.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе индивидуалног стамбеног објекта на к.п. 1640 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4563 tpl=filebrowser /]
211. 05-351-520/2022
од 03.08.2022. год.

За потребе инфивидуалног стамбеног објекта на к.п. 2668 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4555 tpl=filebrowser /]
210. 05-351-406/2022
од 27.07.2022. год.

За проширење телекомуникационе мреже подручје ГПОН центар Кула на к.п. 1518/1 и др. к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4553 tpl=filebrowser /]
209. 05-351-507/2022
од 27.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 638 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4552 tpl=filebrowser /]
208. 05-351-503/2022
од 26.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2679 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4551 tpl=filebrowser /]
207. 05-351-472/2022
од 20.07.2022. год.

За реконструкцију стамбеног дела стамбено-пословног објекта на к.п. 3079 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4544 tpl=filebrowser /]
206. 05-351-494/2022
од 19.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 491 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4541 tpl=filebrowser /]
205. 05-351-488/2022
од 19.07.2022. год.

За изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са МРС на к.п. 4147 и 1714/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4540 tpl=filebrowser /]
204. 05-351-492/2022
од 18.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у згради јединице локалне самоуправе на к.п. 2815/24 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4539 tpl=filebrowser /]
203. 05-351-491/2022
од 18.07.2022. год.

За изградњу прикчучка за дистрибутивну гасну мрежу на МРС на к.п. 2815/2 и 5909 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4538 tpl=filebrowser /]
202. 05-351-474/2022
од 18.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 859/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4537 tpl=filebrowser /]
201. 05-351-472/2022
од 16.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 273 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4536 tpl=filebrowser /]
200. 05-351-465/2022
од 16.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п. 900/31 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4535 tpl=filebrowser /]
199. 05-351-463/2022
од 16.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 583 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4534 tpl=filebrowser /]
198. 05-351-462/2022
од 16.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/34 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4533 tpl=filebrowser /]
197. 05-351-470/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у објекте МЗ Сивац на к.п. 1714/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4532 tpl=filebrowser /]
196. 05-351-454/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1320 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4531 tpl=filebrowser /]
195. 05-351-453/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 802/3 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4530 tpl=filebrowser /]
194. 05-351-452/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 720 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4529 tpl=filebrowser /]
193. 05-351-451/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2663 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4528 tpl=filebrowser /]
192. 05-351-450/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 60 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4527 tpl=filebrowser /]
191. 05-351-449/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2733 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4526 tpl=filebrowser /]
190. 05-351-448/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1795 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4525 tpl=filebrowser /]
189. 05-351-402/2022
од 15.07.2022. год.

За изградњу прикључка на гасну мрежу са МРС на к.п. 735 и 4174 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4524 tpl=filebrowser /]
188. 05-351-443/2022
од 14.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1185/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4523 tpl=filebrowser /]
187. 05-351-442/2022
од 14.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 6664/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4522 tpl=filebrowser /]
186. 05-351-473/2022
од 13.07.2022. год.

За изградњу гасног прикључка на МРС типа Г4, и унутрашњу гасну инсталацију за објекат филијалне Националне службе за запошљавање на к.п. 2816 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4507 tpl=filebrowser /]
185. 05-351-441/2022
од 13.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1137/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4506 tpl=filebrowser /]
184. 05-351-440/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5163 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4505 tpl=filebrowser /]
183. 05-351-439/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5776/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4504 tpl=filebrowser /]
182. 05-351-438/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 5003 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4503 tpl=filebrowser /]
181. 05-351-437/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2199/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4502 tpl=filebrowser /]
180. 05-351-434/2022
од 12.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2540 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4501 tpl=filebrowser /]
179. 05-351-433/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2027 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4500 tpl=filebrowser /]
178. 05-351-432/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1152/66 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4499 tpl=filebrowser /]
177. 05-351-431/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1909/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4498 tpl=filebrowser /]
176. 05-351-430/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2464 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4497 tpl=filebrowser /]
175. 05-351-429/2022
од 11.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 4472 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4496 tpl=filebrowser /]
174. 05-351-427/2022
од 08.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1568 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4495 tpl=filebrowser /]
173. 05-351-419/2022
од 08.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи стамбени објекат на к.п. 72 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4494 tpl=filebrowser /]
172. 05-351-384/2022
од 04.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 926 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4493 tpl=filebrowser /]
171. 05-351-408/2022
од 07.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3873 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4487 tpl=filebrowser /]
170. 05-351-394/2022
од 07.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3439/14 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4486 tpl=filebrowser /]
169. 05-351-393/2022
од 07.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2593/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4485 tpl=filebrowser /]
168. 05-351-391/2022
од 06.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2584/7 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4484 tpl=filebrowser /]
167. 05-351-389/2022
од 06.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4530 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4483 tpl=filebrowser /]
166. 05-351-456/2022
од 05.07.2022. год.

За реконструкцију и пренамену дела зграде основног образовања на к.п. 2953 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4482 tpl=filebrowser /]
165. 05-351-436/2022
од 05.07.2022. год.

За изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са МРС за зграду ОШ “Вук Караџић“ на к.п. 2429/1 и 4952/11 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4481 tpl=filebrowser /]
164. 05-351-388/2022
од 05.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 438/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4480 tpl=filebrowser /]
163. 05-351-387/2022
од 05.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 606/6 и 607/10 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4479 tpl=filebrowser /]
162. 05-351-385/2022
од 05.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4762  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4478 tpl=filebrowser /]
161. 05-351-428/2022
од 04.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за зграду ОШ “Вук Караџић“ на к.п. 2429/1 и 4952/11 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4477 tpl=filebrowser /]
160. 05-351-383/2022
од 04.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2070  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4476 tpl=filebrowser /]
159. 05-351-382/2022
од 04.07.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1857/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4475 tpl=filebrowser /]
158. 05-351-418/2022
од 29.06.2022. год.

За извођење радова на уградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи стамбени објекат на к.п. 202/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4466 tpl=filebrowser /]
157. 05-351-416/2022
од 24.06.2022. год.

За извођење радова на уградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи стамбени објекат на к.п. 1878 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4465 tpl=filebrowser /]
156. 05-351-411/2022
од 16.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за зграду ОШ “20. октобар“ Сивац на к.п. 735 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4464 tpl=filebrowser /]
155. 05-351-407/2022
од 15.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5582/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4463 tpl=filebrowser /]
154. 05-351-397/2022
од 13.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 926 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4462 tpl=filebrowser /]
153. 05-351-381/2022
од 10.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2877 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4461 tpl=filebrowser /]
152. 05-351-370/2022
од 09.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/101 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4460 tpl=filebrowser /]
151. 05-351-368/2022
од 09.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуални стамбени објекат на к.п. 2/7 Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4459 tpl=filebrowser /]
150. 05-351-365/2022
од 09.06.2022. год.

За постављање помоћног објекта, надстрешница за баштенски алат на к.п. 1138/7 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4458 tpl=filebrowser /]
149. 05-351-371/2022
од 07.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за индивидуални стамбени објекат на к.п. 3467/1 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4457 tpl=filebrowser /]
148. 05-351-360/2022
од 07.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 1381  Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4456 tpl=filebrowser /]
147. 05-351-358/2022
од 07.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 1394/2  Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4455 tpl=filebrowser /]
146. 05-351-358/2022
од 07.06.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 921/1  Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4454 tpl=filebrowser /]
145. 05-351-347/2022
од 26.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 509  Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4413 tpl=filebrowser /]
144. 05-351-340/2022
од 20.05.2022. год.

За изградњу пешачко-бициклистичко/инспекционе стазе на територији општине Кула на деоници 1, на к.п. 5798 и 5802/2 к.о. Кула, деонице 3, на к.п. 5791, 5786 I 9697/1 к.о. Кула и к.п. 9487/2, 9487/1, 4919 I 4922/7 к.о. Црвенка

Кула [wpfilebase tag=file id=4402 tpl=filebrowser /]
143. 05-351-331/2022
од 18.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 4964 I 1376/2  Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4397 tpl=filebrowser /]
142. 05-351-314/2022
од 17.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 5156/2  Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4396 tpl=filebrowser /]
141. 05-351-313/2022
од 17.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбеног објекта на к.п. 608/2  Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4395 tpl=filebrowser /]
140. 05-351-312/2022
од 16.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 1558  Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4394 tpl=filebrowser /]
139. 05-351-311/2022
од 16.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 2882  Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4393 tpl=filebrowser /]
138. 05-351-310/2022
од 16.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 773  Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4392 tpl=filebrowser /]
137. 05-351-309/2022
од 13.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 688  Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4383 tpl=filebrowser /]
136. 05-351-307/2022
од 13.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 609  Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4382 tpl=filebrowser /]
135. 05-351-305/2022
од 13.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 1217/11  Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4381 tpl=filebrowser /]
134. 05-351-303/2022
од 12.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичне стамбене зграде на к.п. 1311  Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4380 tpl=filebrowser /]
133. 05-351-300/2022
од 11.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3801  Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4379 tpl=filebrowser /]
132. 05-351-298/2022
од 11.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3438/9  Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4378 tpl=filebrowser /]
131. 05-351-274/2022
од 09.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4225 и 3200  Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4377 tpl=filebrowser /]
130. 05-351-296/2022
од 11.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 1739/2 Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4375 tpl=filebrowser /]
129. 05-351-297/2022
од 11.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3788 Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4374 tpl=filebrowser /]
128. 05-351-284/2022
од 10.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 3056 Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4376 tpl=filebrowser /]
127. 05-351-318/2022
од 10.05.2022. год.

За измену постојеће водоводне мреже полиетиленским цевима и превезивање постојећих потрошача на нови вод на к.п. 1097, 64, 1100, 1101, 1099/1,……..1023/1 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4373 tpl=filebrowser /]
126. 05-351-283/2022
од 10.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 900/31 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4371 tpl=filebrowser /]
125. 05-351-273/2022
од 09.05.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за пословн зграду на к.п. 4935/1 и 3060/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4357 tpl=filebrowser /]
124. 05-351-291/2022
од 29.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 603 Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4356 tpl=filebrowser /]
123. 05-351-277/2022
од 29.04.2022. год.

За изградњу прикљука на постојећу дистрибутивну гасну мрежу са МРС за објекат музичке школе на к.п. 2820/1 и 5909 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4355 tpl=filebrowser /]
122. 05-351-270/2022
од 26.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за простојећи објекат, помоћну зграду и котларницу на к.п. 4432 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4354 tpl=filebrowser /]
121. 05-351-278/2022
од 29.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у пословни објекат – објекат занатских личних услуга (за производњу пецива) на к.п. 3340 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4351 tpl=filebrowser /]
120. 05-351-276/2022
од 29.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за објекат музичке школе на к.п. 2820/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4350 tpl=filebrowser /]
119. 05-351-272/2022
од 28.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2828 Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4349 tpl=filebrowser /]
118. 05-351-267/2022
од 27.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2973 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4348 tpl=filebrowser /]
117. 05-351-266/2022
од 27.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2797 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4339 tpl=filebrowser /]
116. 05-351-264/2022
од 26.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1155/8 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4338 tpl=filebrowser /]
115. 05-351-256/2022
од 21.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 975 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4337 tpl=filebrowser /]
114. 05-351-255/2022
од 21.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат на к.п. 2863/2 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4336 tpl=filebrowser /]
113. 05-351-254/2022
од 20.04.2022. год.

За изградњу унутрашњих гасних инсталација у пословни објекат – објекат занатских личних услуга на к.п. 3340 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4335 tpl=filebrowser /]
112. 05-351-249/2022
од 20.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1692 Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4328 tpl=filebrowser /]
111. 05-351-247/2022
од 20.04.2022. год.

За изградњу НН пркључка стамбено-пословног објекта на к.п. 5401/1 на постојећи ДСЕЕ – подземни НН кабловски прикључак из МБТС на к.п. 5401/1, 5871, 5875, 5501 и 5884 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4327 tpl=filebrowser /]
110. 05-351-242/2022
од 19.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1157/4 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4325 tpl=filebrowser /]
109. 05-351-241/2022
од 19.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1656 Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4324 tpl=filebrowser /]
108. 05-351-240/2022
од 19.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2947/1 Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4323 tpl=filebrowser /]
107. 05-351-243/2022
од 18.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2826 Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4322 tpl=filebrowser /]
106. 05-351-239/2022
од 18.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2822 Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4321 tpl=filebrowser /]
105. 05-351-238/2022
од 18.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3242 Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4320 tpl=filebrowser /]
104. 05-351-237/2022
од 15.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 561 Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4319 tpl=filebrowser /]
103. 05-351-236/2022
од 15.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 173/1 Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4318 tpl=filebrowser /]
102. 05-351-235/2022
од 15.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2172/1 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4317 tpl=filebrowser /]
101. 05-351-234/2022
од 15.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1003 Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4316 tpl=filebrowser /]
100. 05-351-231/2022
од 14.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 543/1 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4315 tpl=filebrowser /]
99. 05-351-232/2022
од 14.04.2022. год.

За изградњу пољопривредне помћне заграде-гараже за пољопривредне машине на к.п. 1670 и 1671 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4308 tpl=filebrowser /]
98. 05-351-228/2022
од 14.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1152/19 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4307 tpl=filebrowser /]
97. 05-351-227/2022
од 13.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 4427 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4306 tpl=filebrowser /]
96. 05-351-226/2022
од 13.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1042/2 Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4305 tpl=filebrowser /]
95. 05-351-224/2022
од 12.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 304/1 Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4304 tpl=filebrowser /]
94. 05-351-223/2022
од 12.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8143/11 Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4303 tpl=filebrowser /]
93. 05-351-222/2022
од 12.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1010/11 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4302 tpl=filebrowser /]
92. 05-351-218/2022
од 11.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1981 Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4301 tpl=filebrowser /]
91. 05-351-229/2022
од 11.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1913/24 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4300 tpl=filebrowser /]
90. 05-351-210/2022
од 06.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 1141/1 Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4282 tpl=filebrowser /]
89. 05-351-209/2022
од 01.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3965/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4281 tpl=filebrowser /]
88. 05-351-208/2022
од 01.04.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1629 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4280 tpl=filebrowser /]
87. 05-351-191/2022
од 30.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8823/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4279 tpl=filebrowser /]
86. 05-351-196/2022
од 29.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 824/12 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4278 tpl=filebrowser /]
85. 05-351-189/2022
од 29.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 577 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4277 tpl=filebrowser /]
84. 05-351-188/2022
од 28.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 70 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4276 tpl=filebrowser /]
83. 05-351-183/2022
од 25.03.2022. год.

За доградњу помоћног објекта – ватрогасне кућице на к.п. 8813/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4275 tpl=filebrowser /]
82. 05-351-185/2022
од 23.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 843/6 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4251 tpl=filebrowser /]
81. 05-351-173/2022
од 18.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1212/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4238 tpl=filebrowser /]
80. 05-351-170/2022
од 18.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на к.п. 3919 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4237 tpl=filebrowser /]
79. 05-351-169/2022
од 17.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1593/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4236 tpl=filebrowser /]
78. 05-351-168/2022
од 17.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1189/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4235 tpl=filebrowser /]
77. 05-351-167/2022
од 17.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2862 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4234 tpl=filebrowser /]
76. 05-351-165/2022
од 16.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2503 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4233 tpl=filebrowser /]
75. 05-351-164/2022
од 16.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/40 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4232 tpl=filebrowser /]
74. 05-351-151/2022
од 16.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2039 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4231 tpl=filebrowser /]
73. 05-351-166/2022
од 16.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1443/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4230 tpl=filebrowser /]
72. 05-351-157/2022
од 15.03.2022. год.

За извођењ радова на основу усаглашеног захтева за јаму вертикалног хватача камена на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4229 tpl=filebrowser /]
71. 05-351-156/2022
од 15.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 354 и 4147 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4228 tpl=filebrowser /]
70. 05-351-154/2022
од 15.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1976 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4227 tpl=filebrowser /]
69. 05-351-152/2022
од 14.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3440/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4226 tpl=filebrowser /]
68. 05-351-153/2022
од 14.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1148/24 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4225 tpl=filebrowser /]
67. 05-351-155/2022
од 11.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 992 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4224 tpl=filebrowser /]
66. 05-351-150/2022
од 11.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 841/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4223 tpl=filebrowser /]
65. 05-351-149/2022
од 10.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 561 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4222 tpl=filebrowser /]
64. 05-351-144/2022
од 07.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1773 к.о. Руски Крстур

Руски Крсур [wpfilebase tag=file id=4221 tpl=filebrowser /]
63. 05-351-142/2022
од 07.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3903 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4220 tpl=filebrowser /]
62. 05-351-134/2022
од 07.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду на к.п. 4098/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4219 tpl=filebrowser /]
61. 05-351-135/2022
од 04.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2459 к.о. Црвенка

Црвена [wpfilebase tag=file id=4218 tpl=filebrowser /]
60. 05-351-133/2022
од 04.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8370/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4217 tpl=filebrowser /]
59. 05-351-132/2022
од 04.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 1148/23 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4216 tpl=filebrowser /]
58. 05-351-130/2022
од 04.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 2830 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4215 tpl=filebrowser /]
57. 05-351-131/2022
од 03.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 3058 и 4147 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4214 tpl=filebrowser /]
56. 05-351-129/2022
од 02.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 780 и 3358 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4213 tpl=filebrowser /]
55. 05-351-128/2022
од 02.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 3009/7 и 3009/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4212 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-127/2022
од 01.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 2779 и 2782/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4211 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-124/2022
од 01.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 902 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4196 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-123/2022
од 01.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 1136/11 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4195 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-122/2022
од 01.03.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 4153 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4194 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-120/2022
од 28.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе породичног стамбеног објекта на к.п. 317/3 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4193 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-119/2022
од 28.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат, помоћне зграде и стамбено пословне зграде на к.п.2054 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4192 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-121/2022
од 25.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат и помоћне зграде на к.п. 2102 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4191 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-110/2022
од 25.02.2022. год.

За изградњу економског објекта за смештај пољопривредне механизације и опреме на к.п. 2841/3 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4190 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-108/2022
од 21.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 324/2 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4176 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-103/2022
од 18.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2532 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4175 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-102/2022
од 18.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1647 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4174 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-105/2022
од 18.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1139/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4169 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-104/2022
од 18.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/48 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4168 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-101/2022
од 14.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 5728 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4167 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-94/2022
од 14.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2036/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4166 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-92/2022
од 11.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 271/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4165 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-89/2022
од 09.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 222 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4159 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-72/2022
од 07.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2762 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4156 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-67/2022
од 05.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1732 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4155 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-64/2022
од 02.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 3516/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4144 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-59/2022
од 02.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2053 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4143 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-58/2022
од 02.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2481/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4142 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-56/2022
од 01.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1616 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4123 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-55/2022
од 01.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1913/6 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4122 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-54/2022
од 01.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2318 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4121 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-51/2022
од 01.02.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2480 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4119 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-53/2022
од 31.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2970 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4120 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-52/2022
од 31.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1438 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4118 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-46/2022
од 31.01.2022. год.

За реконструкцију грејног система котларнице и уградњу унутрашње гасне инсталације у Дому културе Руски Крстур на к.п. 817 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4117 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-50/2022
од 28.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2950 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4116 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-49/2022
од 27.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1964 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4115 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-48/2022
од 27.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 3847 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4114 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-47/2022
од 27.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п.2921/1 к.о. Кула

Kula [wpfilebase tag=file id=4113 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-35/2022
од 26.01.2022. год.

За прикључни гасовод на к.п. 817 и 3335/2 к.о. Руски Крстур и мерно регулациону станицу к.п. 817 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4112 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-24/2022
од 20.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 4854 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4111 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-23/2022
од 20.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 8903/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4110 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-22/2022
од 20.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п.2670 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4109 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-21/2022
од 19.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2621 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4108 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-13/2022
од 18.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 274/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4107 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-12/2022
од 18.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2097 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4106 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-11/2022
од 18.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1353 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4105 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-10/2022
од 18.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 245 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4104 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-9/2022
од 17.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 4534 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4103 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-8/2022
од 17.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 424/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4102 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-7/2022
од 17.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1884/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4101 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-17/2022
од 14.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 2968 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4100 tpl=filebrowser /]
9. 05-351-6/2022
од 14.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 1144/11 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4099 tpl=filebrowser /]
8. 05-351-5/2022
од 14.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стмбени објекат на к.п. 843/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4098 tpl=filebrowser /]
7. 05-351-4/2022
од 14.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећег објекат на к.п. 3442/8 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4097 tpl=filebrowser /]
6. 05-351-1/2022
од 13.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2452 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4096 tpl=filebrowser /]
5. 05-351-1131/2021
од 13.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3664/3 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4089 tpl=filebrowser /]
4. 05-351-1121/2021
од 13.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2087 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4088 tpl=filebrowser /]
3. 05-351-1123/2021
од 12.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.  3990/15 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4086 tpl=filebrowser /]
2. 05-351-1118/2021
од 12.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2906/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4085 tpl=filebrowser /]
1. 05-351-1117/2021
од 12.01.2022. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 91 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4084 tpl=filebrowser /]

 

Решења по члану 145. за 2021. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
472. 05-351-1128/2021
од 30.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/19 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4078 tpl=filebrowser /]
471. 05-351-1109/2021
од 30.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4545/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4067 tpl=filebrowser /]
470. 05-351-1108/2021
од 30.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 908 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4066 tpl=filebrowser /]
469. 05-351-1105/2021
од 29.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3732 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4065 tpl=filebrowser /]
468. 05-351-1104/2021
од 29.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8686/4 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4064 tpl=filebrowser /]
467. 05-351-1103/2021
од 29.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 748 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4063 tpl=filebrowser /]
466. 05-351-1102/2021
од 29.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2121 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4062 tpl=filebrowser /]
465. 05-351-1098/2021
од 28.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2256 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4061 tpl=filebrowser /]
464. 05-351-1100/2021
од 27.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за зграду Српске православне цркве спратност ПР+0 и стамбено-пословну зграду спратност ПР+0 на к.п. 2833/1 I 5909 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4060 tpl=filebrowser /]
463. 05-351-1099/2021
од 27.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 950/2 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4059 tpl=filebrowser /]
462. 05-351-1093/2021
од 27.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 399 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4058 tpl=filebrowser /]
461. 05-351-1092/2021
од 27.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2624 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4057 tpl=filebrowser /]
460. 05-351-1080/2021
од 24.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 999 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=4055 tpl=filebrowser /]
459. 05-351-1079/2021
од 24.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2240/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4054 tpl=filebrowser /]
458. 05-351-1078/2021
од 24.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2698 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4053 tpl=filebrowser /]
457. 05-351-1075/2021
од 23.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7960/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4052 tpl=filebrowser /]
456. 05-351-1070/2021
од 23.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1402 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4051 tpl=filebrowser /]
455. 05-351-1069/2021
од 23.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5264 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4049 tpl=filebrowser /]
454. 05-351-1089/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1825/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4048 tpl=filebrowser /]
453. 05-351-1059/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 928 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4047 tpl=filebrowser /]
452. 05-351-1058/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2075 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4046 tpl=filebrowser /]
451. 05-351-1057/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2267 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4045 tpl=filebrowser /]
450. 05-351-1056/2021
од 22.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2147 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4044 tpl=filebrowser /]
449. 05-351-1081/2021
од 21.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4313 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4043 tpl=filebrowser /]
448. 05-351-1054/2021
од 21.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5885/3 P 3728/49 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4042 tpl=filebrowser /]
447. 05-351-1045/2021
од 20.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1506 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=4032 tpl=filebrowser /]
446. 05-351-1044/2021
од 20.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 3868 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4031 tpl=filebrowser /]
445. 05-351-1043/2021
од 20.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 2954 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4030 tpl=filebrowser /]
444. 05-351-1060/2021
од 16.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 3228 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4029 tpl=filebrowser /]
443. 05-351-1042/2021
од 16.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1408/8 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4028 tpl=filebrowser /]
442. 05-351-1041/2021
од 16.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 900/36 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4027 tpl=filebrowser /]
441. 05-351-1040/2021
од 16.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 2435 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4026 tpl=filebrowser /]
440. 05-351-1039/2021
од 15.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1802 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4025 tpl=filebrowser /]
439. 05-351-1038/2021
од 15.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 3775, 3776, 3773/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4024 tpl=filebrowser /]
438. 05-351-1037/2021
од 15.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1525 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4023 tpl=filebrowser /]
437. 05-351-1028/2021
од 15.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 2833 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4022 tpl=filebrowser /]
436. 05-351-1027/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 4596 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4021 tpl=filebrowser /]
435. 05-351-1026/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1996 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4020 tpl=filebrowser /]
434. 05-351-1025/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 1450 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4019 tpl=filebrowser /]
433. 05-351-1024/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 3687 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=4018 tpl=filebrowser /]
432. 05-351-1005/2021
од 14.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 866/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4017 tpl=filebrowser /]
431. 05-351-1036/2021
од 13.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 94 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=4016 tpl=filebrowser /]
430. 05-351-1006/2021
од 13.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 7968/7 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=4015 tpl=filebrowser /]
429. 05-351-1034/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат на к.п. 565/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3994 tpl=filebrowser /]
428. 05-351-1033/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3151/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3993 tpl=filebrowser /]
427. 05-351-1031/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 183 I 4165 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3992 tpl=filebrowser /]
426. 05-351-994/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3020 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3991 tpl=filebrowser /]
425. 05-351-993/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 602 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3990 tpl=filebrowser /]
424. 05-351-992/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3181 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3989 tpl=filebrowser /]
423. 05-351-989/2021
од 10.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 608/21 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3988 tpl=filebrowser /]
422. 05-351-986/2021
од 09.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6697 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3987 tpl=filebrowser /]
421. 05-351-985/2021
од 09.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 105/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3986 tpl=filebrowser /]
420. 05-351-984/2021
од 09.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 491 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3985 tpl=filebrowser /]
419. 05-351-983/2021
од 09.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4127 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3984 tpl=filebrowser /]
418. 05-351-1023/2021
од 08.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3768 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3983 tpl=filebrowser /]
417. 05-351-981/2021
од 08.12.2021. год.
За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6719/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3982 tpl=filebrowser /]
416. 05-351-988/2021
од 07.12.2021. год.

За унутрашњу гасну инсталацију за потребе објекта занатства и личних услуга на к.п. 2792/2, 5912 I 5802 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3981 tpl=filebrowser /]
415. 05-351-977/2021
од 07.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3311/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3980 tpl=filebrowser /]
414. 05-351-976/2021
од 07.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4160 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3979 tpl=filebrowser /]
413. 05-351-1003/2021
од 06.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 546 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3978 tpl=filebrowser /]
412. 05-351-972/2021
од 06.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3016 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3977 tpl=filebrowser /]
411. 05-351-1001/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/45 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3970 tpl=filebrowser /]
410. 05-351-999/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 641 и 642 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3969 tpl=filebrowser /]
409. 05-351-998/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3091 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3968 tpl=filebrowser /]
408. 05-351-979/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3199 и 3198 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3967 tpl=filebrowser /]
407. 05-351-978/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1210/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3966 tpl=filebrowser /]
406. 05-351-967/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 45/2 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3965 tpl=filebrowser /]
405. 05-351-953/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 562 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3964 tpl=filebrowser /]
404. 05-351-951/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1159 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3963 tpl=filebrowser /]
403. 05-351-944/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8903/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3962 tpl=filebrowser /]
402. 05-351-943/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1969 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3961 tpl=filebrowser /]
401. 05-351-942/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4866 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3960 tpl=filebrowser /]
400. 05-351-941/2021
од 03.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1144/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3959 tpl=filebrowser /]
399. 05-351-949/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1975 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3958 tpl=filebrowser /]
398. 05-351-995/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2143/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3957 tpl=filebrowser /]
397. 05-351-950/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4021 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3956 tpl=filebrowser /]
396. 05-351-940/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5174 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3955 tpl=filebrowser /]
395. 05-351-938/2021
од 02.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3439/10 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3954 tpl=filebrowser /]
394. 05-351-966/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5766 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3953 tpl=filebrowser /]
393. 05-351-954/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2650/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3952 tpl=filebrowser /]
392. 05-351-939/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 637 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3951 tpl=filebrowser /]
391. 05-351-926/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7786/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3950 tpl=filebrowser /]
390. 05-351-925/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2987 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3949 tpl=filebrowser /]
389. 05-351-924/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1743/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3948 tpl=filebrowser /]
388. 05-351-922/2021
од 01.12.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4812 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3947 tpl=filebrowser /]
387. 05-351-908/2021
од 30.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 602/1 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3926 tpl=filebrowser /]
386. 05-351-964/2021
од 29.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/95 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3925 tpl=filebrowser /]
385. 05-351-907/2021
од 29.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4094/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3924 tpl=filebrowser /]
384. 05-351-901/2021
од 29.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8827 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3923 tpl=filebrowser /]
383. 05-351-921/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 9/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3929 tpl=filebrowser /]
382. 05-351-920/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1060 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3928 tpl=filebrowser /]
381. 05-351-918/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3917/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3927 tpl=filebrowser /]
380. 05-351-963/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/6 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3922 tpl=filebrowser /]
379. 05-351-974/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1665 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3921 tpl=filebrowser /]
378. 05-351-919/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/49 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3920 tpl=filebrowser/]
377. 05-351-909/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3728/37 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3919 tpl=filebrowser/]
376. 05-351-900/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3286/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3918 tpl=filebrowser/]
375. 05-351-899/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4187 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3917 tpl=filebrowser/]
374. 05-351-923/2021
од 26.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/65 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3916 tpl=filebrowser/]
373. 05-351-903/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3915 tpl=filebrowser/]
372. 05-351-902/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1913/38 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3914 tpl=filebrowser/]
371. 05-351-894/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 26121 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3913 tpl=filebrowser/]
370. 05-351-893/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3035/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3912 tpl=filebrowser/]
369. 05-351-891/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 677 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3911 tpl=filebrowser/]
368. 05-351-890/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 760 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3910 tpl=filebrowser/]
367. 05-351-889/2021
од 25.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7374/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3909 tpl=filebrowser/]
366. 05-351-886/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1687 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3908 tpl=filebrowser/]
365. 05-351-914/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3337/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3907 tpl=filebrowser/]
364. 05-351-917/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1459/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3906 tpl=filebrowser/]
363. 05-351-897/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6673/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3905 tpl=filebrowser/]
362. 05-351-882/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408/10 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3904 tpl=filebrowser/]
361. 05-351-870/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2569 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3903 tpl=filebrowser/]
360. 05-351-869/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3230 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3902 tpl=filebrowser/]
359. 05-351-853/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/10 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3901 tpl=filebrowser/]
358. 05-351-850/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4079 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3900 tpl=filebrowser/]
357. 05-351-843/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1155/14 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3899 tpl=filebrowser/]
356. 05-351-888/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1043 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3898 tpl=filebrowser/]
355. 05-351-887/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2064 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3897 tpl=filebrowser/]
354. 05-351-885/2021
од 24.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 890 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3896 tpl=filebrowser/]
353. 05-351-874/2021
од 23.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5532/2, 5533 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3895 tpl=filebrowser/]
352. 05-351-873/2021
од 23.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1241 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3894 tpl=filebrowser/]
351. 05-351-872/2021
од 23.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3178 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3893 tpl=filebrowser/]
350. 05-351-871/2021
од 23.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 90 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3892 tpl=filebrowser/]
349. 05-351-910/2021
од 22.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4059/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3891 tpl=filebrowser/]
348. 05-351-868/2021
од 22.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5855 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3890 tpl=filebrowser/]
347. 05-351-906/2021
од 19.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4625/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3881 tpl=filebrowser/]
346. 05-351-896/2021
од 19.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1/6 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3880 tpl=filebrowser/]
345. 05-351-866/2021
од 19.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 196 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3879 tpl=filebrowser/]
344. 05-351-862/2021
од 18.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 4048 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3878 tpl=filebrowser/]
343. 05-351-861/2021
од 18.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат на к.п. 2134 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3877 tpl=filebrowser/]
342. 05-351-856/2021
од 18.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2088 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3876 tpl=filebrowser/]
341. 05-351-854/2021
од 18.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2021 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3875 tpl=filebrowser/]
340. 05-351-848/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2951 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3874 tpl=filebrowser/]
339. 05-351-845/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 548 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3873 tpl=filebrowser/]
338. 05-351-835/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2802 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3872 tpl=filebrowser/]
337. 05-351-849/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 67/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3866 tpl=filebrowser/]
336. 05-351-847/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1040 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3865 tpl=filebrowser/]
335. 05-351-846/2021
од 17.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1240/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3864 tpl=filebrowser/]
334. 05-351-844/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1674 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3863 tpl=filebrowser/]
333. 05-351-839/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3006 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3862 tpl=filebrowser/]
332. 05-351-833/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1148/11 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3861 tpl=filebrowser/]
331. 05-351-832/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1662 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3860 tpl=filebrowser/]
330. 05-351-830/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1201 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3859 tpl=filebrowser/]
329. 05-351-829/2021
од 16.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 969 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3858 tpl=filebrowser/]
328. 05-351-828/2021
од 15.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3156 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3857 tpl=filebrowser/]
327. 05-351-827/2021
од 15.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3560/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3856 tpl=filebrowser/]
326. 05-351-825/2021
од 15.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1164 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3855 tpl=filebrowser/]
325. 05-351-818/2021
од 15.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1140/8 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3854 tpl=filebrowser/]
324. 05-351-863/2021
од 12.11.2021. год.

За потребе зграде прех. индустрије и производње пића бр.2 (ПР+0) и зграде прех. индустрије и производње пића бр. 3 спратност (ПР+0) на к.п. 36/1, 36/2 и 35/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3853 tpl=filebrowser/]
323. 05-351-817/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу новог стамбено-пословног објекта за снабдевање природним гасом на к.п. 3248 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3849 tpl=filebrowser/]
322. 05-351-810/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1564 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3848 tpl=filebrowser/]
321. 05-351-809/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8667 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3847 tpl=filebrowser/]
320. 05-351-807/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2957 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3846 tpl=filebrowser/]
319. 05-351-806/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2578 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3845 tpl=filebrowser/]
318. 05-351-805/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 418/2 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3844 tpl=filebrowser/]
317. 05-351-804/2021
од 10.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1916 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3843 tpl=filebrowser/]
316. 05-351-808/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2493 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3842 tpl=filebrowser/]
315. 05-351-802/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/27 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3841 tpl=filebrowser/]
314. 05-351-801/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1260 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3840 tpl=filebrowser/]
313. 05-351-797/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4839 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3839 tpl=filebrowser/]
312. 05-351-795/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 900/15 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3838 tpl=filebrowser/]
311. 05-351-780/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3837 tpl=filebrowser/]
310. 05-351-800/2021
од 09.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1022 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3836 tpl=filebrowser/]
309. 05-351-794/2021
од 08.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 884/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3835 tpl=filebrowser/]
308. 05-351-792/2021
од 08.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8466 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3834 tpl=filebrowser/]
307. 05-351-791/2021
од 06.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4666 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3833 tpl=filebrowser/]
306. 05-351-790/2021
од 06.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3794 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3832 tpl=filebrowser/]
305. 05-351-803/2021
од 05.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 7555/7 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3831 tpl=filebrowser/]
304. 05-351-796/2021
од 05.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3440/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3829 tpl=filebrowser/]
303. 05-351-778/2021
од 05.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4079 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3825 tpl=filebrowser/]
302. 05-351-775/2021
од 05.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 479/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3823 tpl=filebrowser/]
301. 05-351-774/2021
од 04.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 479/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3822 tpl=filebrowser/]
300. 05-351-773/2021
од 03.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 607/3 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3821 tpl=filebrowser/]
299. 05-351-769/2021
од 03.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 523/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3820 tpl=filebrowser/]
298. 05-351-767/2021
од 03.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1428/1 I 1428/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3819 tpl=filebrowser/]
297. 05-351-760/2021
од 03.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2924 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3818 tpl=filebrowser/]
296. 05-351-768/2021
од 02.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2525 к.о. Руски Крстур

Руски Крсту [wpfilebase tag=file id=3817 tpl=filebrowser/]
295. 05-351-766/2021
од 02.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3122 к.о. Руски Крстур

Руски Крсту [wpfilebase tag=file id=3816 tpl=filebrowser/]
294. 05-351-765/2021
од 02.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 151 к.о. Руски Крстур

Руски Крсту [wpfilebase tag=file id=3815 tpl=filebrowser/]
293. 05-351-764/2021
од 02.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1641 к.о. Руски Крстур

Руски Крсту [wpfilebase tag=file id=3814 tpl=filebrowser/]
292. 05-351-759/2021
од 02.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3286/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3813 tpl=filebrowser/]
291. 05-351-758/2021
од 02.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3304 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3812 tpl=filebrowser/]
290. 05-351-772/2021
од 01.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2132 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3824 tpl=filebrowser/]
289. 05-351-762/2021
од 01.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4335 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3811 tpl=filebrowser/]
288. 05-351-761/2021
од 01.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/98 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3810 tpl=filebrowser/]
287. 05-351-757/2021
од 01.11.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/129 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3830 tpl=filebrowser/]
286. 05-351-782/2021
од 29.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат к.п. 325 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3809 tpl=filebrowser/]
285. 05-351-755/2021
од 29.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2139 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3808 tpl=filebrowser/]
284. 05-351-740/2021
од 29.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3610 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3789 tpl=filebrowser/]
283. 05-351-733/2021
од 29.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1782 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3788 tpl=filebrowser/]
282. 05-351-747/2021
од 29.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/27 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3787 tpl=filebrowser/]
281. 05-351-730/2021
од 28.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1021 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3786 tpl=filebrowser/]
280. 05-351-742/2021
од 28.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 530 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3785 tpl=filebrowser/]
279. 05-351-739/2021
од 28.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1378 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3784 tpl=filebrowser/]
278. 05-351-738/2021
од 28.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5404/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3783 tpl=filebrowser/]
277. 05-351-735/2021
од 28.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5156/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3782 tpl=filebrowser/]
276. 05-351-770/2021
од 27.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 699 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3781 tpl=filebrowser/]
275. 05-351-763/2021
од 27.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 572/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3780 tpl=filebrowser/]
274. 05-351-734/2021
од 27.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2131/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3779 tpl=filebrowser/]
273. 05-351-729/2021
од 27.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 129/2 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3778 tpl=filebrowser/]
272. 05-351-725/2021
од 27.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2652 I 5855 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3777 tpl=filebrowser/]
271. 05-351-771/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1384 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3776 tpl=filebrowser/]
270. 05-351-727/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 429/5 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3775 tpl=filebrowser/]
269. 05-351-720/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1225/17 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3774 tpl=filebrowser/]
268. 05-351-726/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 437 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3773 tpl=filebrowser/]
267. 05-351-756/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5381/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3772 tpl=filebrowser/]
266. 05-351-716/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/15 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3771 tpl=filebrowser/]
265. 05-351-717/2021
од 26.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3409/16 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3770 tpl=filebrowser/]
264. 05-351-698/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1185/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3769 tpl=filebrowser/]
263. 05-351-696/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2632 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3768 tpl=filebrowser/]
262. 05-351-695/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1705 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3767 tpl=filebrowser/]
261. 05-351-694/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3486 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3766 tpl=filebrowser/]
260. 05-351-693/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1370/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3765 tpl=filebrowser/]
259. 05-351-692/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1924 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3764 tpl=filebrowser/]
258. 05-351-691/2021
од 25.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 705/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3763 tpl=filebrowser/]
257. 05-351-723/2021
од 22.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408/11 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3762 tpl=filebrowser/]
256. 05-351-741/2021
од 22.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 750/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3761 tpl=filebrowser/]
255. 05-351-737/2021
од 21.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3153 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3760 tpl=filebrowser/]
254. 05-351-690/2021
од 21.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/28 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3749 tpl=filebrowser/]
253. 05-351-731/2021
од 20.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1220/8 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3759 tpl=filebrowser/]
252. 05-351-728/2021
од 20.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2487 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3758 tpl=filebrowser/]
251. 05-351-715/2021
од 20.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 107/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3757 tpl=filebrowser/]
250. 05-351-689/2021
од 20.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1378 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3748 tpl=filebrowser/]
249. 05-351-687/2021
од 20.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 795/4 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3747 tpl=filebrowser/]
248. 05-351-686/2021
од 20.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3034/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3746 tpl=filebrowser/]
247. 05-351-683/2021
од 19.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 608/22 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3745 tpl=filebrowser/]
246. 05-351-682/2021
од 18.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1418 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3744 tpl=filebrowser/]
245. 05-351-685/2021
од 16.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4502 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3743 tpl=filebrowser/]
244. 05-351-681/2021
од 16.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 608/22 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3742 tpl=filebrowser/]
243. 05-351-680/2021
од 16.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 775 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3741 tpl=filebrowser/]
242. 05-351-679/2021
од 16.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 731 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3740 tpl=filebrowser/]
241. 05-351-678/2021
од 16.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1878 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3739 tpl=filebrowser/]
240. 05-351-673/2021
од 14.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 456 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3738 tpl=filebrowser/]
239. 05-351-672/2021
од 14.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2444/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3737 tpl=filebrowser/]
238. 05-351-652/2021
од 12.10.2021. год.

За извођење радова за изградњу расхладнe инсталације турбинско-генераторског блока постављеног у објекту број 29 на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3736 tpl=filebrowser/]
237. 05-351-645/2021
од 11.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2140/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3735 tpl=filebrowser/]
236. 05-351-644/2021
од 11.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2003 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3734 tpl=filebrowser/]
235. 05-351-643/2021
од 08.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2006 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3733 tpl=filebrowser/]
234. 05-351-642/2021
од 08.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 235/2 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3732 tpl=filebrowser/]
233. 05-351-641/2021
од 08.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5272 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3731 tpl=filebrowser/]
232. 05-351-640/2021
од 08.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 729/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3730 tpl=filebrowser/]
231. 05-351-639/2021
од 08.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 592 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3729 tpl=filebrowser/]
230. 05-351-638/2021
од 08.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1471 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3728 tpl=filebrowser/]
229. 05-351-653/2021
од 07.10.2021. год.

За изградњу унутрашњих гасних инсталација у постојећи објекат на к.п. 1524 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3727 tpl=filebrowser/]
228. 05-351-637/2021
од 07.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2970 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3726 tpl=filebrowser/]
227. 05-351-635/2021
од 07.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/58 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3725 tpl=filebrowser/]
226. 05-351-650/2021
од 06.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3493 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3724 tpl=filebrowser/]
225. 05-351-624/2021
од 06.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 609/12 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3723 tpl=filebrowser/]
224. 05-351-622/2021
од 06.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2933 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3722 tpl=filebrowser/]
223. 05-351-621/2021
од 06.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2959 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3721 tpl=filebrowser/]
222. 05-351-649/2021
од 05.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 948/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3720 tpl=filebrowser/]
221. 05-351-646/2021
од 05.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 20 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3719 tpl=filebrowser/]
220. 05-351-617/2021
од 05.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 106/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3718 tpl=filebrowser/]
219. 05-351-611/2021
од 04.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 593 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3717 tpl=filebrowser/]
218. 05-351-597/2021
од 04.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1837 к.о. Црвенка

Црвека [wpfilebase tag=file id=3684 tpl=filebrowser/]
217. 05-351-602/2021
од 04.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2648 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3682 tpl=filebrowser/]
216. 05-351-599/2021
од 04.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3480 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3683 tpl=filebrowser/]
215. 05-351-586/2021
од 02.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4587 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3681 tpl=filebrowser/]
214. 05-351-585/2021
од 02.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2881/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3680 tpl=filebrowser/]
213. 05-351-584/2021
од 02.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2656 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3679 tpl=filebrowser/]
212. 05-351-583/2021
од 01.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3960 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3678 tpl=filebrowser/]
211. 05-351-582/2021
од 01.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1155/10 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3677 tpl=filebrowser/]
210. 05-351-581/2021
од 01.10.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1588 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3676 tpl=filebrowser/]
209. 05-351-566/2021
од 01.10.2021. год.

За пренамену помоћног објекта – магацина у продајни објекат без извођења грађевинских радова на к.п. 5401/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3675 tpl=filebrowser/]
208. 05-351-601/2021
од 29.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4483 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3672 tpl=filebrowser/]
207. 05-351-563/2021
од 29.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 659 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3671 tpl=filebrowser/]
206. 05-351-567/2021
од 28.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5540 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3670 tpl=filebrowser/]
205. 05-351-569/2021
од 28.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2702 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3669 tpl=filebrowser/]
204. 05-351-562/2021
од 27.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3575 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3668 tpl=filebrowser/]
203. 05-351-590/2021
од 23.09.2021. год.

За адаптацију санитарних чворова у објекту ОШ “Вељко Влаховић“ Крушчић к.п. 734 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3653 tpl=filebrowser/]
202. 05-351-593/2021
од 23.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6820/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3651 tpl=filebrowser/]
201. 05-351-587/2021
од 22.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1265 к.о Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3654 tpl=filebrowser/]
200. 05-351-579/2021
од 22.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2411/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3652 tpl=filebrowser/]
199. 05-351-561/2021
од 22.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4151/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3645 tpl=filebrowser/]
198. 05-351-560/2021
од 20.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 206 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3644 tpl=filebrowser/]
197. 05-351-559/2021
од 20.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3175/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3643 tpl=filebrowser/]
196. 05-351-558/2021
од 16.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2388 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3638 tpl=filebrowser/]
195. 05-351-557/2021
од 16.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 678 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3637 tpl=filebrowser/]
194. 05-351-554/2021
од 16.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3869 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3634 tpl=filebrowser/]
193. 05-351-553/2021
од 16.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2117 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3633 tpl=filebrowser/]
192. 05-351-552/2021
од 15.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1981 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3631 tpl=filebrowser/]
191. 05-351-541/2021
од 15.09.2021. год.

За изградњу атмосферске и доградњу фекалне канализационе мреже са српном станицом у индустријској зони на к.п. 9108/1, 9108/3, 9107/2, 9107/5, 9107/23, 9107/26, 9699, 9828 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3630 tpl=filebrowser/]
190. 05-351-548/2021
од 15.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4640 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3629 tpl=filebrowser/]
189. 05-351-547/2021
од 14.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2442 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3625 tpl=filebrowser/]
188. 05-351-546/2021
од 14.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 240 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3624 tpl=filebrowser/]
187. 05-351-544/2021
од 09.09.2021. год.

За извођење радова за изградњу унутрашње гасне инсталације за постојећи објекат к.п. 4405 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3621 tpl=filebrowser/]
186. 05-351-532/2021
од 10.09.2021. год.

За извођење радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту ОШ “Вук Караџић“ Црвенка к.п. 2429/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3620 tpl=filebrowser/]
185. 05-351-521/2021
од 09.09.2021. год.

За постављање кабловског вода 20 кв од СТС “Пијаца“ до МБТС “Соња Мариковић“ к.о. 5887/4, 5916,5914,5917,3902/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3619 tpl=filebrowser/]
184. 05-351-532/2021
од 10.09.2021. год.

За извођење радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту ОШ “Вук Караџић“ Црвенка к.п. 2429/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3615 tpl=filebrowser/]
183. 05-351-531/2021
од 09.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2249/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3614 tpl=filebrowser/]
182. 05-351-530/2021
од 09.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3033 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3613 tpl=filebrowser/]
181. 05-351-529/2021
од 08.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1409 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3612 tpl=filebrowser/]
180. 05-351-527/2021
од 07.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137/4 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3611 tpl=filebrowser/]
179. 05-351-525/2021
од 07.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2058 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3610 tpl=filebrowser/]
178. 05-351-528/2021
од 08.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 463/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3609 tpl=filebrowser/]
177. 05-351-524/2021
од 07.09.2021. год.

За извођење радова на основу усаглашеног захтева за реконструкцију и пренамену дела зграде основног образовања к.п. 2953 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3608 tpl=filebrowser/]
176. 05-351-515/2021
од 02.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1805 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3607 tpl=filebrowser/]
175. 05-351-520/2021
од 02.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2058 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3606 tpl=filebrowser/]
174. 05-351-514/2021
од 02.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 552/2 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3604 tpl=filebrowser/]
173. 05-351-518/2021
од 01.09.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1555 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3603 tpl=filebrowser/]
172. 05-351-517/2021
од 31.08.2021. год.

За извођење радова на објекту за чување и сладиштење воћа и поврћа на к.п. 685/6 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3602 tpl=filebrowser/]
171. 05-351-507/2021
од 31.08.2021. год.

За изградњу настрешнице за пољопривредне машине П+0 к.п. 116 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3601 tpl=filebrowser/]
170. 05-351-513/2021
од 31.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п 533 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3597 tpl=filebrowser/]
169. 05-351-512/2021
од 30.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п 1146/43 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3596 tpl=filebrowser/]
168. 05-351-511/2021
од 30.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1038/6 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3594 tpl=filebrowser/]
167. 05-351-496/2021
од 27.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2160 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3588 tpl=filebrowser/]
166. 05-351-495/2021
од 26.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1162/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3587 tpl=filebrowser/]
165. 05-351-506/2021
од 26.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2239 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3586 tpl=filebrowser/]
164. 05-351-504/2021
од 25.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2239 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3584 tpl=filebrowser/]
163. 05-351-493/2021
од 24.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4041 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3582 tpl=filebrowser/]
162. 05-351-492/2021
од 23.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 254 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3581 tpl=filebrowser/]
161. 05-351-491/2021
од 23.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4000/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3580 tpl=filebrowser/]
160. 05-351-484/2021
од 24.08.2021. год.

За постављање надземних водова 20 кв на к.п. 2867 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3579 tpl=filebrowser/]
159. 05-351-483/2021
од 20.08.2021. год.

За изградњу стубне трансформаторске станице и део електродистрибутивне мрже на к.п. 2867 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3578 tpl=filebrowser/]
158. 05-351-481/2021
од 20.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/43 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3575 tpl=filebrowser/]
158. 05-351-481/2021
од 20.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/43 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3575 tpl=filebrowser/]
157. 05-351-476/2021
од 18.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 556  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3574 tpl=filebrowser/]
156. 05-351-468/2021
од 18.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 556  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3573 tpl=filebrowser/]
155. 05-351-487/2021
од 18.08.2021. год.

За изградњу настрешнице за пољопривредне машина на к.п. 470/2 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3572 tpl=filebrowser/]
154. 05-351-474/2021
од 16.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 844/29  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3561 tpl=filebrowser/]
153. 05-351-427/2021
од 13.08.2021. год.

За извођење радова на реконструкцији индустриског објекта – привремене монтаже алфалтне базе на к.п. 7791/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3562 tpl=filebrowser/]
152. 05-351-458/2021
од 13.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2648  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3560 tpl=filebrowser/]
151. 05-351-448/2021
од 10.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3128 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3555 tpl=filebrowser/]
150. 05-351-454/2021
од 05.08.2021. год.

За извођење радова на изградњи пољ. објекта – надстрешнице за пољ. машине, спратност П-0 на к.п. 470/2 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3553 tpl=filebrowser/]
149. 05-351-437/2021
од 06.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3717 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3552 tpl=filebrowser/]
148. 05-351-432/2021
од 05.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5337/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3551 tpl=filebrowser/]
147. 05-351-434/2021
од 05.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3167 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3550 tpl=filebrowser/]
146. 05-351-431/2021
од 05.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5115 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3549 tpl=filebrowser/]
145. 05-351-436/2021
од 06.08.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5504 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3548 tpl=filebrowser/]
144. 05-351-429/2021
од 29.07.2021. год.

За изградњу двоструког кабловског вода 20 кв за МБТС Севеплант на к.п. 9108/23 и 9107/24 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3529 tpl=filebrowser/]
143. 05-351-394/2021
од 20.07.2021. год.

За изградњу помоћног објекта на к.п. 2141/9 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3517 tpl=filebrowser/]
142. 05-351-426/2021
од 23.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2924/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3514 tpl=filebrowser/]
141. 05-351-418/2021
од 22.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3851 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3513 tpl=filebrowser/]
140. 05-351-421/2021
од 22.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2868 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3512 tpl=filebrowser/]
139. 05-351-395/2021
од 20.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8823/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3511 tpl=filebrowser/]
138. 05-351-402/2021
од 20.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3684 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3510 tpl=filebrowser/]
137. 05-351-399/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3666/30 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3509 tpl=filebrowser/]
136. 05-351-397/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3089 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3508 tpl=filebrowser/]
135. 05-351-401/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1063 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3507 tpl=filebrowser/]
134. 05-351-384/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1240/4 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3506 tpl=filebrowser/]
133. 05-351-381/2021
од 19.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4205 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3505 tpl=filebrowser/]
132. 05-351-376/2021
од 16.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/19 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3504 tpl=filebrowser/]
131. 05-351-374/2021
од 16.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2382 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3503 tpl=filebrowser/]
130. 05-351-375/2021
од 16.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 229 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3502 tpl=filebrowser/]
129. 05-351-372/2021
од 15.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1913/19 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3501 tpl=filebrowser/]
128. 05-351-371/2021
од 15.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2643 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3500 tpl=filebrowser/]
127. 05-351-369/2021
од 15.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 549/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3499 tpl=filebrowser/]
126. 05-351-370/2021
од 15.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 838 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3498 tpl=filebrowser/]
125. 05-351-368/2021
од 14.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1471/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3497 tpl=filebrowser/]
124. 05-351-367/2021
од 14.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1448 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3496 tpl=filebrowser/]
123. 05-351-364/2021
од 14.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2109/1276/141 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3495 tpl=filebrowser/]
122. 05-351-366/2021
од 14.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2656 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3494 tpl=filebrowser/]
121. 05-351-363/2021
од 13.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 900/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3493 tpl=filebrowser/]
120. 05-351-360/2021
од 12.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2109/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3492 tpl=filebrowser/]
119. 05-351-359/2021
од 12.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/90 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3491 tpl=filebrowser/]
118. 05-351-377/2021
од 09.07.2021. год.

За санацију спортског објекта на к.п. 1022 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3490 tpl=filebrowser/]
117. 05-351-357/2021
од 12.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 901/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3484 tpl=filebrowser/]
116. 05-351-356/2021
од 12.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1150/4 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3483 tpl=filebrowser/]
115. 05-351-391/2021
од 09.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1577 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3482 tpl=filebrowser/]
114. 05-351-355/2021
од 09.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4170 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3481 tpl=filebrowser/]
113. 05-351-354/2021
од 09.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4042 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3480 tpl=filebrowser/]
112. 05-351-352/2021
од 08.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3479 tpl=filebrowser/]
111. 05-351-353/2021
од 08.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1047 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3478 tpl=filebrowser/]
110. 05-351-350/2021
од 08.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4419 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3477 tpl=filebrowser/]
109. 05-351-351/2021
од 08.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3527 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3476 tpl=filebrowser/]
108. 05-351-347/2021
од 07.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6985 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3475 tpl=filebrowser/]
107. 05-351-349/2021
од 07.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2139 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3474 tpl=filebrowser/]
106. 05-351-346/2021
од 07.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4566 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3473 tpl=filebrowser/]
105. 05-351-378/2021
од 06.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3046 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3472 tpl=filebrowser/]
104. 05-351-339/2021
од 02.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8988/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3470 tpl=filebrowser/]
103. 05-351-324/2021
од 01.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 236 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3468 tpl=filebrowser/]
102. 05-351-323/2021
од 01.07.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 115/2 к.о. Нова Црвенка

Нова Црвенка [wpfilebase tag=file id=3467 tpl=filebrowser/]
101. 05-351-322/2021
од 29.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1151/47 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3464 tpl=filebrowser/]
100. 05-351-321/2021
од 29.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5726 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3463 tpl=filebrowser/]
99. 05-351-320/2021
од 29.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1138/9 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3462 tpl=filebrowser/]
98. 05-351-312/2021
од 25.06.2021. год.

За изградњу МБТС са енергетским трансформатором на к.п. 9107/24 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3461 tpl=filebrowser/]
97. 05-351-316/2021
од 28.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3865 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3456 tpl=filebrowser/]
96. 05-351-305/2021
од 28.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4174 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3455 tpl=filebrowser/]
95. 05-351-304/2021
од 25.06.2021. год.

За санацију атмосферске и фекалне канализације у Кули на к.п. 1436/1 и др. к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3454 tpl=filebrowser/]
94. 05-351-314/2021
од 24.06.2021. год.

За изградњу фекалне канализације и црпну станицу у делу ул. Жарка Зрењанина у Црвенки на к.п. 4995 и 4996 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3453 tpl=filebrowser/]
93. 05-351-290/2021
од 21.06.2021. год.

За изградњу станице за вагу на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3452 tpl=filebrowser/]
92. 05-351-302/2021
од 24.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2015 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3447 tpl=filebrowser/]
91. 05-351-301/2021
од 24.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1781 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3446 tpl=filebrowser/]
90. 05-351-300/2021
од 23.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3878 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3443 tpl=filebrowser/]
89. 05-351-299/2021
од 23.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2960 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3442 tpl=filebrowser/]
88. 05-351-298/2021
од 23.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3187 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3441 tpl=filebrowser/]
87. 05-351-291/2021
од 22.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/39  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3440 tpl=filebrowser/]
86. 05-351-283/2021
од 22.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 621 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3439 tpl=filebrowser/]
85. 05-351-282/2021
од 22.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1245 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3438 tpl=filebrowser/]
84. 05-351-288/2021
од 18.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1245/8 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3436 tpl=filebrowser/]
83. 05-351-281/2021
од 18.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1247 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3430 tpl=filebrowser/]
82. 05-351-280/2021
од 18.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3877 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3429 tpl=filebrowser/]
81. 05-351-279/2021
од 17.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 561 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3428 tpl=filebrowser/]
80. 05-351-264/2021
од 16.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4509/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3423 tpl=filebrowser/]
79. 05-351-254/2021
од 07.06.2021. год.

За санацију атмосферске и фекалне канализације на к.п. 1436/1 и др. к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3420 tpl=filebrowser/]
78. 05-351-253/2021
од 04.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 235 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3419 tpl=filebrowser/]
77. 05-351-251/2021
од 03.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 235 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3418 tpl=filebrowser/]
76. 05-351-248/2021
од 03.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3334 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3417 tpl=filebrowser/]
75. 05-351-184/2021
од 01.06.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2591 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3416 tpl=filebrowser/]
74. 05-351-240/2021
од 31.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4477/2 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3415 tpl=filebrowser/]
73. 05-351-236/2021
од 27.05.2021. год.

За замену азбестних цеви у Црвенки на к.п. 4980 и др. к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3414 tpl=filebrowser/]
72. 05-351-244/2021
од 27.05.2021. год.

За адаптацију, реконструкцију и промену намене дела зграде у салон намештаја на к.п. 51/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3413 tpl=filebrowser/]
71. 05-351-229/2021
од 19.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 418/1 к.о. Кула

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3387 tpl=filebrowser/]
70. 05-351-223/2021
од 18.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 729/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3385 tpl=filebrowser/]
69. 05-351-220/2021
од 18.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 682 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3384 tpl=filebrowser/]
68. 05-351-209/2021
од 14.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 126 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3383 tpl=filebrowser/]
67. 05-351-206/2021
од 12.05.2021. год.

За изградњу система видео надзора на к.п. 3361/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3381 tpl=filebrowser/]
66. 05-351-202/2021
од 11.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 200  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3376 tpl=filebrowser/]
65. 05-351-201/2021
од 11.05.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1071/16  к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3375 tpl=filebrowser/]
64. 05-351-210/2021
од 11.05.2021. год.

За реконструкцију дела стамбеног објекта на к.п. 4603/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3373 tpl=filebrowser/]
63. 05-351-172/2021
од 26.04.2021. год.

За изградњу прикључка са ОММ и подземног НН кабловског вода за прикључење пословног објекта на к.п. 1273/1 и др. к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3363 tpl=filebrowser/]
62. 05-351-171/2021
од 26.04.2021. год.

За изградњу подземног НН кабловског вода за прикључење пословног објекта на к.п. 1273/1 и др. к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3362 tpl=filebrowser/]
61. 05-351-184/2021
од 26.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5776/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3358 tpl=filebrowser/]
60. 05-351-181/2021
од 23.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1578  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3356 tpl=filebrowser/]
59. 05-351-179/2021
од 23.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1695/2  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3355 tpl=filebrowser/]
58. 05-351-177/2021
од 22.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4492  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3354 tpl=filebrowser/]
57. 05-351-176/2021
од 22.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 653/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3353 tpl=filebrowser/]
56. 05-351-178/2021
од 21.04.2021. год.

За реконстр. и промену намене у објекат за смештај пољопривредних производа на к.п. 51/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3332 tpl=filebrowser/]
55. 05-351-165/2021
од 21.04.2021. год.

За реконструкцију погона хемијске припреме воде на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3331 tpl=filebrowser/]
54. 05-351-182/2021
од 21.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4730  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3329 tpl=filebrowser/]
53. 05-351-175/2021
од 21.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1281  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3328 tpl=filebrowser/]
52. 05-351-174/2021
од 21.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 881/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3327 tpl=filebrowser/]
51. 05-351-173/2021
од 19.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1404  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3326 tpl=filebrowser/]
50. 05-351-168/2021
од 16.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3524  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3323 tpl=filebrowser/]
49. 05-351-164/2021
од 15.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2162  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3319 tpl=filebrowser/]
48. 05-351-163/2021
од 15.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 876   к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3318 tpl=filebrowser/]
47. 05-351-162/2021
од 14.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 212/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3317 tpl=filebrowser/]
46. 05-351-161/2021
од 13.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2536/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3314 tpl=filebrowser/]
45. 05-351-160/2021
од 12.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2832 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3313 tpl=filebrowser/]
44. 05-351-153/2021
од 08.04.2021. год.

За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2322 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3307 tpl=filebrowser/]
43. 05-351-151/2021
од 06.04.2021. год.

За реконструкцију и промену намене у складиште воћа и поврћа на к.п. 685/3 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3304 tpl=filebrowser/]
42. 05-351-147/2021
од 05.04.2021. год.

За изградњу система даљинског надзора и управљања пост. водоводног система на к.п. 1279/4  и др. к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3287 tpl=filebrowser/]
41. 05-351-145/2021
од 31.03.2021. год.

За изградњу система даљинског надзора и управљања пост. водоводног система на к.п. 1737 и др. к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3286 tpl=filebrowser/]
40. 05-351-138/2021
од 31.03.2021. год.

За изградњу трибина са надстрешицом на к.п. 3210 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3285 tpl=filebrowser/]
39. 05-351-133/2021
од 25.03.2021. год.

За изградњу радио базне станице у Кули на к.п. 3431/3 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3284 tpl=filebrowser/]
38. 05-351-123/2021
од 19.03.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5461 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3283 tpl=filebrowser/]
37. 05-351-115/2021
од 12.03.2021. год.

За изградњу система даљинског надзора и управљање пост. водоводног система на к.п. 5926 и др. к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3282 tpl=filebrowser/]
36. 05-351-122/2021
од 12.03.2021. год.

За изградњу система даљинског надзора и управљање пост. водоводног система на к.п. 4952/11 и др. к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3281 tpl=filebrowser/]
35. 05-351-108/2021
од 10.03.2021. год.

За реконструкцију дела атмосферског канала и пропуста и др. к.п. 3351 и 276/3 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3248 tpl=filebrowser/]
34. 05-351-105/2021
од 08.03.2021. год.

За изградњу станице за вагу на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3241 tpl=filebrowser/]
33. 05-351-103/2021
од 04.03.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 428/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3236 tpl=filebrowser/]
32. 05-351-94/2021
од 25.02.2021. год.

За замену азбестних цеви у ул. Маршала Тита у Црвенки на к.п. 3618 и 3619 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3228 tpl=filebrowser/]
31. 05-351-89/2021
од 23.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5483 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3215 tpl=filebrowser/]
30. 05-351-77/2021
од 12.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/37 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3206 tpl=filebrowser/]
29. 05-351-76/2021
од 12.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 727 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3205 tpl=filebrowser/]
28. 05-351-70/2021
од 11.02.2021. год.

За замену азбестних цеви у ул. М.Тита у Кули на к.п. 5887/4 и 5887/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3203 tpl=filebrowser/]
27. 05-351-79/2021
од 11.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3311 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3202 tpl=filebrowser/]
26. 05-351-69/2021
од 09.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 194/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3200 tpl=filebrowser/]
25. 05-351-65/2021
од 04.02.2021. год.

За реконструкцију котларнице и уградња унутрашње гасне инсталације у згради ОШ Петефи бригада на к.п. 4390/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3195 tpl=filebrowser/]
24. 05-351-58/2021
од 04.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2003 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3194 tpl=filebrowser/]
23. 05-351-56/2021
од 04.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2437 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3188 tpl=filebrowser/]
22. 05-351-57/2021
од 04.02.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4657 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3187 tpl=filebrowser/]
21. 05-351-52/2021
од 03.02.2021. год.

За замену азбестних цеви у Крушчићу у улици Доже Ђерђе, Новака Пејчића и др. на к.п. 1383 и др. к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3186 tpl=filebrowser/]
20. 05-351-47/2021
од 28.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3085 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3177 tpl=filebrowser/]
19. 05-351-48/2021
од 28.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3529 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3176 tpl=filebrowser/]
18. 05-351-43/2021
од 25.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3533 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3168 tpl=filebrowser/]
17. 05-351-31/2021
од 21.01.2021. год.

Замена азбестних ци за део улице Маршала Тита и Вељка Влаховића у Кули на к.п. 9931/1 и др. к.о. Кула

Kula [wpfilebase tag=file id=3166 tpl=filebrowser/]
16. 05-351-30/2021
од 21.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 790/1 к.о. Kula

Kula [wpfilebase tag=file id=3165 tpl=filebrowser/]
15. 05-351-22/2021
од 18.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2284 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3158 tpl=filebrowser/]
14. 05-351-20/2021
од 18.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4246 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3157 tpl=filebrowser/]
13. 05-351-25/2021
од 18.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3840 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3156 tpl=filebrowser/]
12. 05-351-15/2021
од 15.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2911/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3151 tpl=filebrowser/]
11. 05-351-11/2021
од 15.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 31 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3150 tpl=filebrowser/]
10. 05-351-13/2021
од 14.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3170 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3149 tpl=filebrowser/]
09. 05-351-13/2021
од 14.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3040 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3148 tpl=filebrowser/]
08. 05-351-12/2021
од 14.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2744 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3147 tpl=filebrowser/]
07. 05-351-14/2021
од 14.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2973 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3146 tpl=filebrowser/]
06. 05-351-3/2021
од 11.01.2021. год.

За замену азбестних цеви у улицама Братства и Јединства и Вука Караџића у Кули на к.п. 5926 и 5901/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3138 tpl=filebrowser/]
05. 05-351-8/2021
од 12.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 698/2 к.о. Липар

Кула [wpfilebase tag=file id=3137 tpl=filebrowser/]
04. 05-351-9/2021
од 12.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 572  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3136 tpl=filebrowser/]
03. 05-351-6/2021
од 11.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1215/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3135 tpl=filebrowser/]
02. 05-351-4/2021
од 06.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2043  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3125 tpl=filebrowser/]
01. 05-351-5/2021
од 06.01.2021. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2181/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3124 tpl=filebrowser/]

 

Решења по члану 145. за 2020. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
244. 05-351-713/2020
од 31.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/8  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3122 tpl=filebrowser/]
243. 05-351-711/2020
од 30.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 961  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3117 tpl=filebrowser/]
242. 05-351-706/2020
од 30.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за пословни објекат на к.п. 870/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3116 tpl=filebrowser/]
241. 05-351-657/2020
од 08.12.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Кули у деловима улица ЈНА, Матије Гупца и Петефи Шандора на к.п. 2244 и др. к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3105 tpl=filebrowser/]
240. 05-351-692/2020
од 23.12.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Кули у деловима улица ЈНА, Матије Гупца и Петефи Шандора на к.п. 5928 и др. к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3099 tpl=filebrowser/]
239. 05-351-687/2020
од 16.12.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Црвенки у улици Лењинова и Саве Ковачевића на к.п. 4930 и др. к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3094 tpl=filebrowser/]
238. 05-351-684/2020
од 15.12.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Крушчићу на к.п. 1368 и др. к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3092 tpl=filebrowser/]
237. 05-351-671/2020
од 14.12.2020. год.

Изградња виноградарске кућице на к.п. 7928 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3091 tpl=filebrowser/]
236. 05-351-675/2020
од 11.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1443  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3085 tpl=filebrowser/]
235. 05-351-676/2020
од 11.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/17  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3084 tpl=filebrowser/]
234. 05-351-663/2020
од 06.12.2020. год.

Изградња система даљинског управљања и надзора постојећег водовода на к.п. 9000 и 8997 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3083 tpl=filebrowser/]
233. 05-351-656/2020
од 04.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/20  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3079 tpl=filebrowser/]
232. 05-351-662/2020
од 04.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/48  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3078 tpl=filebrowser/]
231. 05-351-661/2020
од 04.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3275  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3077 tpl=filebrowser/]
230. 05-351-668/2020
од 04.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2624  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3076 tpl=filebrowser/]
229. 05-351-659/2020
од 03.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2371  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3075 tpl=filebrowser/]
228. 05-351-658/2020
од 02.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3190  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3074 tpl=filebrowser/]
227. 05-351-653/2020
од 02.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2243  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3071 tpl=filebrowser/]
226. 05-351-652/2020
од 02.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8540/1  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3070 tpl=filebrowser/]
225. 05-351-651/2020
од 30.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 615/6  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3066 tpl=filebrowser/]
224. 05-351-643/2020
од 26.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2011 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3064 tpl=filebrowser/]
223. 05-351-640/2020
од 26.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 599/1 i 560/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3063 tpl=filebrowser/]
222. 05-351-641/2020
од 26.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 906 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3062 tpl=filebrowser/]
221. 05-351-642/2020
од 26.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 669 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3061 tpl=filebrowser/]
220. 05-351-636/2020
од 25.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1416 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3060 tpl=filebrowser/]
219. 05-351-629/2020
од 23.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 787/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3054 tpl=filebrowser/]
218. 05-351-616/2020
од 20.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1380 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3053 tpl=filebrowser/]
217. 05-351-615/2020
од 19.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1693 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3044 tpl=filebrowser/]
216. 05-351-617/2020
од 19.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2514 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3043 tpl=filebrowser/]
215. 05-351-625/2020
од 17.11.2020. год.

Изградња прикључног електро кабловског вода на к.п. 5787, 5908 и 2832 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3042 tpl=filebrowser/]
214. 05-351-618/2020
од 17.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 657/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3041 tpl=filebrowser/]
213. 05-351-613/2020
од 17.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/13 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3040 tpl=filebrowser/]
212. 05-351-612/2020
од 17.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3378 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3039 tpl=filebrowser/]
211. 05-351-614/2020
од 19.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/44 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3038 tpl=filebrowser/]
210. 05-351-594/2020
од 09.11.2020. год.

Изградња светлосне сигнализације на укрштању улица Маршала Тита и Њигошеве на к.п. 4935/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3031 tpl=filebrowser/]
209. 05-351-580/2020
од 16.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1849 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3022 tpl=filebrowser/]
208. 05-351-579/2020
од 13.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 897/2  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3021 tpl=filebrowser/]
207. 05-351-595/2020
од 13.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3767  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3020 tpl=filebrowser/]
206. 05-351-560/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/23  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3019 tpl=filebrowser/]
205. 05-351-584/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1427  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3018 tpl=filebrowser/]
204. 05-351-563/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1594/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3017 tpl=filebrowser/]
203. 05-351-581/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1159  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3016 tpl=filebrowser/]
202. 05-351-582/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1257  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3015 tpl=filebrowser/]
201. 05-351-558/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 464  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3014 tpl=filebrowser/]
200. 05-351-564/2020
од 10.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 499/2  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3013 tpl=filebrowser/]
199. 05-351-559/2020
од 09.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2478  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3004 tpl=filebrowser/]
198. 05-351-555/2020
од 06.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4033  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3003 tpl=filebrowser/]
197. 05-351-554/2020
од 06.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 214/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3002 tpl=filebrowser/]
196. 05-351-550/2020
од 06.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/36  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3001 tpl=filebrowser/]
195. 05-351-552/2020
од 06.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4038  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3000 tpl=filebrowser/]
194. 05-351-532/2020
од 05.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1253  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2999 tpl=filebrowser/]
193. 05-351-547/2020
од 05.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 4173 и 4174 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2998 tpl=filebrowser/]
192. 05-351-526/2020
од 05.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1273/4  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2997 tpl=filebrowser/]
191. 05-351-533/2020
од 05.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5403  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2996 tpl=filebrowser/]
190. 05-351-578/2020
од 04.11.2020. год.

Реконструкција дела пословне зграде на к.п. 2380/5 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2995 tpl=filebrowser/]
189. 05-351-587/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени пословни објекат П+3 на к.п. 2800 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2994 tpl=filebrowser/]
188. 05-351-531/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/59 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2993 tpl=filebrowser/]
187. 05-351-527/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 179 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2992 tpl=filebrowser/]
186. 05-351-585/2020
од 03.11.2020. год.

Изградња прикључног гасовода са регуационе станице на к.п. 2800 и 5911 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2991 tpl=filebrowser/]
185. 05-351-530/2020
од 03.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 900  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2990 tpl=filebrowser/]
184. 05-351-568/2020
од 03.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1414/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2989 tpl=filebrowser/]
183. 05-351-565/2020
од 29.10.2020. год.

Адаптација и енергетска санација пословног објекта на к.п. 2847/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2988 tpl=filebrowser/]
182. 05-351-567/2020
од 29.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1139/7  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2987 tpl=filebrowser/]
181. 05-351-557/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2986 tpl=filebrowser/]
180. 05-351-562/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 804/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2985 tpl=filebrowser/]
179. 05-351-499/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1144/9  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2984 tpl=filebrowser/]
178. 05-351-525/2020
од 20.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4828  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2983 tpl=filebrowser/]
177. 05-351-523/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4336  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2977 tpl=filebrowser/]
176. 05-351-535/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5665/4  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2976 tpl=filebrowser/]
175. 05-351-524/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3051  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2975 tpl=filebrowser/]
174. 05-351-553/2020
од 29.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3019  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2974 tpl=filebrowser/]
173. 05-351-511/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2394  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2973 tpl=filebrowser/]
172. 05-351-510/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5192  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2971 tpl=filebrowser/]
171. 05-351-514/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 22 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=2970 tpl=filebrowser/]
170. 05-351-561/2020
од 27.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/81 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2964 tpl=filebrowser/]
169. 05-351-546/2020
од 27.10.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Сивцу на к.п. 4260 и др. к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2963 tpl=filebrowser/]
168. 05-351-549/2020
од 23.10.2020. год.

Реконструкција и пренамена дела стамбено-пословне зграде П+3 на к.п. 2832 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2962 tpl=filebrowser/]
167. 05-351-538/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2640 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2961 tpl=filebrowser/]
166. 05-351-518/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 750/6 к.о. кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2960 tpl=filebrowser/]
165. 05-351-491/2020
од 27.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 354 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2948 tpl=filebrowser/]
164. 05-351-493/2020
од 27.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1203/4 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2947 tpl=filebrowser/]
163. 05-351-497/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/55 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2939 tpl=filebrowser/]
162. 05-351-528/2020
од 21.10.2020. год.

Изградња надстрешице косог транспортера за суви истовар репе на к.п. 3657 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2938 tpl=filebrowser/]
161. 05-351-517/2020
од 16.10.2020. год.

Изградња објекта за смештај пољопривредних машина на к.п. 5149 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2937 tpl=filebrowser/]
160. 05-351-534/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2925 tpl=filebrowser/]
159. 05-351-485/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1167 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2923 tpl=filebrowser/]
158. 05-351-492/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 410 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2922 tpl=filebrowser/]
157. 05-351-515/2020
од 14.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3041 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2921 tpl=filebrowser/]
156. 05-351-490/2020
од 20.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3871 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2920 tpl=filebrowser/]
155. 05-351-479/2020
од 20.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3914 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2919 tpl=filebrowser/]
154. 05-351-484/2020
од 19.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4699/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2918 tpl=filebrowser/]
153. 05-351-478/2020
од 16.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4106 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2917 tpl=filebrowser/]
152. 05-351-529/2020
од 15.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1001/11 o 1001/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2912 tpl=filebrowser/]
151. 05-351-501/2020
од 15.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2665  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2911 tpl=filebrowser/]
150. 05-351-477/2020
од 14.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1378  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2905 tpl=filebrowser/]
149. 05-351-470/2020
од 14.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 139  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2904 tpl=filebrowser/]
148. 05-351-476/2020
од 13.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1114  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2903 tpl=filebrowser/]
148. 05-351-476/2020
од 13.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1114  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2903 tpl=filebrowser/]
147. 05-351-469/2020
од 09.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 377  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2888 tpl=filebrowser/]
146. 05-351-504/2020
од 08.10.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 948/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2887 tpl=filebrowser/]
145. 05-351-505/2020
од 08.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3003/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2886 tpl=filebrowser/]
144. 05-351-446/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4598  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2885 tpl=filebrowser/]
143. 05-351-454/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2575  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2884 tpl=filebrowser/]
142. 05-351-502/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3449 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2883 tpl=filebrowser/]
141. 05-351-465/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3169 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2882 tpl=filebrowser/]
140. 05-351-462/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 612/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2881 tpl=filebrowser/]
139. 05-351-486/2020
од 05.10.2020. год.

Реконструкција стамбеног простора у згради за становање на к.п. 3717/10 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2880 tpl=filebrowser/]
138. 05-351-466/2020
од 05.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3971 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2879 tpl=filebrowser/]
137. 05-351-463/2020
од 05.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 808/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2878 tpl=filebrowser/]
136. 05-351-445/2020
од 02.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5114 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2877 tpl=filebrowser/]
135. 05-351-457/2020
од 02.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3781 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2876 tpl=filebrowser/]
134. 05-351-440/2020
од 01.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 401/2 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2875 tpl=filebrowser/]
133. 05-351-442/2020
од 01.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4673/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2874 tpl=filebrowser/]
132. 05-351-431/2020
од 30.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 668/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2873 tpl=filebrowser/]
131. 05-351-430/2020
од 30.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3523/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2872 tpl=filebrowser/]
130. 05-351-432/2020
од 29.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1958 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2871 tpl=filebrowser/]
129. 05-351-455/2020
од 25.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5521 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2870 tpl=filebrowser/]
128. 05-351-433/2020
од 24.09.2020. год.

Постављање кабловског вода 20кв и СТС асфалтна база на к.п. 7791/1 и др. к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2869 tpl=filebrowser/]
127. 05-351-428/2020
од 22.09.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 3008/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2868 tpl=filebrowser/]
126. 05-351-437/2020
од 22.09.2020. год.

Уградња унутршњих гасних инсталација у стамбеном објекту изграђеном на парцели к.п. број 598 к.о. Крушчић и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на парцели к.п. број  1370 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2815 tpl=filebrowser/]
125. 05-351-436/2020
од 18.09.2020. год.

Уградња унутршњих гасних инсталација у стамбеном објекту изграђеном на парцели к.п. број 155/4 к.о. Крушчић и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на парцели к.п. број  1394 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2812 tpl=filebrowser/]
124. 05-351-435/2020
од 17.09.2020. год.

Уградња унутршњих гасних инсталација у стамбеном објекту изграђеном на парцели к.п. број 1429/1 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на парцели к.п. број  3369 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2811 tpl=filebrowser/]
123. 05-351-411/2020
од 10.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 735 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2791 tpl=filebrowser/]
122. 05-351-410/2020
од 09.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6835/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2790 tpl=filebrowser/]
121. 05-351-407/2020
од 09.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за зграду пољопривреде на к.п. 1707 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2789 tpl=filebrowser/]
120. 05-351-408/2020
од 08.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3773 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2788 tpl=filebrowser/]
119. 05-351-395/2020
од 07.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/4 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2787 tpl=filebrowser/]
118. 05-351-387/2020
од 02.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за помоћне објекате на к.п. 2136 I 2137 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2772 tpl=filebrowser/]
117. 05-351-386/2020
од 01.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 444 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2771 tpl=filebrowser/]
116. 05-351-381/2020
од 01.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 693 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2770 tpl=filebrowser/]
115. 05-351-380/2020
од 31.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1458 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2769 tpl=filebrowser/]
114. 05-351-379/2020
од 28.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3164/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2760 tpl=filebrowser/]
113. 05-351-394/2020
од 28.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3881 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2759 tpl=filebrowser/]
112. 05-351-372/2020
од 25.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 710 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2752 tpl=filebrowser/]
111. 05-351-373/2020
од 25.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1310 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2751 tpl=filebrowser/]
110. 05-351-360/2020
од 21.08.2020. год.

Изградња објекта за сладиштење воћа и поврћа на к.п. 7852 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2749 tpl=filebrowser/]
109. 05-351-369/2020
од  24.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 843/7 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2748 tpl=filebrowser/]
108. 05-351-371/2020
од 24.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1149 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2747 tpl=filebrowser/]
107. 05-351-367/2020
од 21.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2143 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2746 tpl=filebrowser/]
106. 05-351-366/2020
од  21.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3750 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2745 tpl=filebrowser/]
105. 05-351-359/2020
од  19.08.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 7555/7 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2741 tpl=filebrowser/]
104. 05-351-364/2020
од 20.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3804 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2739 tpl=filebrowser/]
103. 05-351-365/2020
од 20.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2738 tpl=filebrowser/]
102. 05-351-346/2020
од  07.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408/13 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2712 tpl=filebrowser/]
101. 05-351-349/2020
од 06.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 892 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2711 tpl=filebrowser/]
100. 05-351-336/2020
од  03.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 842/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2707 tpl=filebrowser/]
99. 05-351-332/2020
од 31.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1744/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2706 tpl=filebrowser/]
98. 05-351-322/2020
од  31.07.2020. год.

Изградња економског објекта на к.п. 8615 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2705 tpl=filebrowser/]
97. 05-351-329/2020
од  30.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1876 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2704 tpl=filebrowser/]
96. 05-351-328/2020
од 30.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 412/1 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2703 tpl=filebrowser/]
95. 05-351-304/2020
од 28.07.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 731/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2698 tpl=filebrowser/]
94. 05-351-327/2020
од 29.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/48 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2696 tpl=filebrowser/]
93. 05-351-309/2020
од 27.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 946 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2692 tpl=filebrowser/]
92. 05-351-307/2020
од  23.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за објекат трговине на к.п. 410 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2688 tpl=filebrowser/]
91. 05-351-307/2020
од  23.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/119 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2687 tpl=filebrowser/]
90. 05-351-292/2020
од 20.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/25 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2686 tpl=filebrowser/]
89. 05-351-290/2020
од 17.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/30 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2668 tpl=filebrowser/]
88. 05-351-285/2020
од 17.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 214/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2667 tpl=filebrowser/]
87. 05-351-280/2020
од 15.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8136/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2665 tpl=filebrowser/]
86. 05-351-284/2020
од 15.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2096/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2664 tpl=filebrowser/]
85. 05-351-286/2020
од 14.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 101 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2671 tpl=filebrowser/]
84. 05-351-278/2020
од 14.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/24 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2670 tpl=filebrowser/]
83. 05-351-279/2020
од 14.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5083 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2669 tpl=filebrowser/]
82. 05-351-276/2020
од 14.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2531/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2663 tpl=filebrowser/]
81. 05-351-272/2020
од 09.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 431 и др. к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2655 tpl=filebrowser/]
80. 05-351-273/2020
од 09.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1463 и др. к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2654 tpl=filebrowser/]
79. 05-351-260/2020
од 08.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8359 и др. к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2653 tpl=filebrowser/]
78. 05-351-259/2020
од  07.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 849/3 и др. к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2652 tpl=filebrowser/]
77. 05-351-118/2020
од  06.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3978 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2644 tpl=filebrowser/]
76. 05-351-254/2020
од  03.07.2020. год.

Изградња прикључка на гасовод и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2044 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2648 tpl=filebrowser/]
75. 05-351-258/2020
од  03.07.2020. год.

Изградња прикључног гасовода, примарне МРС и разводне дистрибутивне мреже са секундарним МРС на к.п. 5887/4 и 1499/15 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2647 tpl=filebrowser/]
74. 05-351-242/2020
од  01.07.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 2070 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2646 tpl=filebrowser/]
73. 05-351-247/2020
од  01.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.607/8 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2634 tpl=filebrowser/]
72. 05-351-243/2020
од  30.06.2020. год.

Изградња економског објекта на к.п. 3618 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2645 tpl=filebrowser/]
71. 05-351-246/2020
од  30.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.479/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2628 tpl=filebrowser/]
70. 05-351-238/2020 од  26.06.2020. год.

Изградња прикључног гасовода са МРС на к.п. 3674 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2625 tpl=filebrowser/]
69. 05-351-231/2020
од 26.06.2020. год.

Постављање нисконапонског вода и трофазно напајање објеката на к.п. 8615 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2619 tpl=filebrowser/]
68. 05-351-239/2020
од  26.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.1720 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2618 tpl=filebrowser/]
67. 05-351-230/2020
од 23.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3439/11 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2607 tpl=filebrowser/]
66. 05-351-228/2020
од 19.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1440/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2596 tpl=filebrowser/]
65. 05-351-220/2020
од 18.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат к.п. на 777 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2595 tpl=filebrowser/]
64. 05-351-219/2020
од 17.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1177/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2594 tpl=filebrowser/]
63. 05-351-209/2020
од 11.06.2020. год

Изградња типског гасног приључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/126 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2588 tpl=filebrowser/]
62. 05-351-206/2020
од 03.06.2020. год.

Изградња разводног постројења 20 кв РП индустрија и др. на к.п. 9107/5 и 9107/6 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2587 tpl=filebrowser /]
61. 05-351-201/2020
од 01.06.2020.

Трофазно прикључење привремене монтажне асфалтне базе и изградња СТС 20/0,4 КВ   на к.п. 7791/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2580 tpl=filebrowser /]
60. 05-351-194/2020
од 28.05.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п.153  к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=2579 tpl=filebrowser /]
59. 05-351-197/2020 од 28.05.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1139/3  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2575 tpl=filebrowser /]
58. 05-351-189/2020 од 22.05.2020

Изградња фекалне канализације у ул. Стевана Сремца у Кули    на к.п. 5906/2 И др.   к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2569 tpl=filebrowser /]
57. 05-351-174/2020 од 12.05.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1022  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2568 tpl=filebrowser /]
56. 05-351-152/2020 од 24.04.2020 

Изградња прикључног гасовода са МРС на к.п.  7800 И др.  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2567 tpl=filebrowser /]
55. 05-351-151/2020 од 27.04.2020

Изградња унутрашње гасне инсталације за привремену асфалтну базу   на к.п. 7791/1 И др.   к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2566 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-139/2020 од 13.04.2020

Изградња објекта за смештај  пољ. механизације на к.п.  1702  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2565 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-107/2020 од 17.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1152/124 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2561 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-102/2020 од 12.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 608/19  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2560 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-101/2020 од   12.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  824/28 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2559 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-109/2020 од   13.03.2020

Изградња поџемног кабловског вода 20 кв, НН кабловског вода 0,4 кв И наџемног  НН вода 0,4 кв  на к.п.  4952/1 И 4935/1  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2558 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-100/2020 од 09.03.2020

Промена намене  објекта у објекат за складиштење  пољ.производа  на к.п. 845/9   к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2557 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-85/2020 од 03.03.2020

Изградња надстрешнице за смештај  пољ. механизације на к.п.  1217/40  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2556 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-87/2020 од 06.03.2020

Замена СН постројења у ЗТС 20/0,4 кв  Фарма  на к.п.2465/16   к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2555 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-69/2020 од 14.02.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1761/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2554 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-66/2020 од 14.02.2020 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3567/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2553 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-67/2020 од 14.02.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3569   к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2552 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-65/2020 од 14.02.2020 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3568/1  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2551 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-64/2020 од 14.02.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2113/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2550 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-32/2020 од 29.01.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 946/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2549 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-33/2020 од 29.01.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 456  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2548 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-162/2020 од 04.05.2020 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2351  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2513 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-161/2020 од 04.05.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 570/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2512 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-158/2020 од 29.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 300  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2510 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-160/2020 од 29.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3777  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2509 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-159/2020 од 29.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 634  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2508 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-144/2020 од 10.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4337  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2487 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-143/2020 од 10.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3100  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2486 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-145/2020 од  10.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4028  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2485 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-131/2020 од 27.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за зграду занатства на к.п.1757  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2482 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-126/2020 од 25.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1220/9  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2480 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-125/2020 од 25.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1497/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2477 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-124/2020 од 25.03.2020 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1805/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2476 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-104/2020 од 12.03.2020.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту у Црвенки, ул. Отона Жупанчића бр.12 на к.п.бр.4759 к.о.Црвенка и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2473 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-105/2020 од 12.03.2020. 

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту у Руском Крстуру, на к.п.бр.2324 к.о.Руски Крстур и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2472 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-94/2020 од 05.03.2020.

Изградња 5 гасних
генератора топлоте на к.п. 1499/15 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2468 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-83/2020 од 25.02.2020. 

Изградња надстрешнице за пријем кукуруза на парцели к.п. број 8669/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2459 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-81/2020 од 25.02.2020.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  1765 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Руски Крстур  [wpfilebase tag=file id=2458 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-80/2020 од 26.02.2020. 

Извођење радова на уградњи унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту у Руском Крстуру, на к.п.бр.7001/2 к.о.Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2455 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-79/2020 од 24.02.2020.

Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту у Руском Крстуру, ул. Фрушкогорска бр.96 на к.п.бр.1734 к.о.Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2454 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-78/2020 од 21.02.2020.

Реконструкција и проширење општинског пута Руски Крстур – Крушчић на парцелама к.п. број 8909 к.о. Руски Крстур и к.п. број 3218 к.о. Крушчић (I фаза) и парцелама к.п. број 1369/1 и 1403 к.о. Крушчић (II фаза)

Руски Крстур и Крушчић [wpfilebase tag=file id=2451 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-73/2020 од 18.02.2020.

уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  601/5, 602/5, 603/4 и 604/5 к.о. Црвенка и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

 Црвенка [wpfilebase tag=file id=2448 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-72/2020 од 1802. 2020.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  3935/1 к.о. Кула  и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Кула [wpfilebase tag=file id=2447 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-63/2020 од 18.02. 2020. Уградња унутрашње  гасне инсталације за фискултурну салу основне школе “Петефи бригада“ у Кули на парцели к.п. број 4390/1 и 4404/1 к.о Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2446 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-62/2020 од 14. 02.2020. Изградњa мернорегулационе станице Г-100 и прикључка на постојећу дистрибутивну гасну мрежу за основну школу “Петефи бригада“ у Кули на парцели к.п. број 4390/1 к.о Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2445 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-60/2020 од 12.02.2020. Реконструкцијa и енергетскa санацијa објекта основне школе, фискултурне сале, спортских терена и уређења платоа и стаза на парцели к.п. број 735 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2444 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-48/2020 од 31.01.2020. Изградња нисконапонског прикључног кабловског вода за прикључење вишепородично стамбено пословног објекта на парцелама к.п. 2815/1, 2815/2, 5909, 5911 и 2800 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2409 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-31/2020 од 23.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1146/9  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2408 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-15/2020 од 20.01.2020 Реконструкција разводног постројења 20 кВ –железничка станица   на к.п. 8621/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2407 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-22/2020 од 20.01.2020 Изградња  прикључног гасовода и МРС Г-100  за      на к.п. 3728/61, 3728/59 и 3728/57  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2406 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-27/2020 од 22.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1047  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2403 tpl=filebrowser /]
9. 05-351-16/2020 од 17.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.4509/5  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2402 tpl=filebrowser /]
8. 05-351-13/2020 од 16.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.185  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2400 tpl=filebrowser /]
7. 05-351-14/2020 од 16.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 5278 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2399 tpl=filebrowser /]
6. 05-351-12/2020 од 15.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 119 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2398 tpl=filebrowser /]
5. 05-351-11/2020 од 15.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 114/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2397 tpl=filebrowser /]
4. 05-351-10/2020 од 14.01.2020 Изградња  виноградарске кућице   на к.п. 7931/1к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2396 tpl=filebrowser /]
3.  05-351-4/2020 од 09.01.2020 Изградња  унутрашње гасне инсталације за  зграду школе    на к.п. 735 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2393 tpl=filebrowser /]
2. 05-351-8/2020 од 13.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3498/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2384 tpl=filebrowser /]
1. 05-351-7/2020 од 13.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3080 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2383 tpl=filebrowser /]

 

 

Решења по члану 145. за 2019. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
238. 05-351-664/2019 од 31.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3207 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2382 tpl=filebrowser /]
237. 05-351-655/2019 од 26.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1254/33 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2374 tpl=filebrowser /]
236. 05-351-630/2019 од 19.12.2019

Изградња  МРС Г-40 и прикључак на дистр.гасну мрежу за објекте ОШ 20 октобар на к.п. 735 и 4171/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2372 tpl=filebrowser /]
235. 05-351-649/2019 од 25.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3728/44 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2367 tpl=filebrowser /]
234. 05-351-647/2019 од 24.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2305  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2366 tpl=filebrowser /]
233. 05-351-644/2019 од 23.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3990/41  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2362 tpl=filebrowser /]
232. 05-351-646/2019 од 23.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1925/3  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2361 tpl=filebrowser /]
231. 05-351-642/2019 од 20.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.606/9  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2360 tpl=filebrowser /]
230. 05-351-645/2019 од 20.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1254/12 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2359 tpl=filebrowser /]
229. 05-351-641/2019 од 20.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2866 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2358 tpl=filebrowser /]
228. 05-351-632/2019 од 19.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3633 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2357 tpl=filebrowser /]
227. 05-351-627/2019 од 17.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3546/3 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2356 tpl=filebrowser /]
226. 05-351-615/2019 од 10.12.2019

Изградња челичног решеткастог стуба и прикључног кабловског вода 20кВ   до СТС фарма, на к.п. 7060 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2347 tpl=filebrowser /]
225. 05-351-624/2019 од 16.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3546/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2346 tpl=filebrowser /]
224. 05-351-623/2019 од 16.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3521 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2345 tpl=filebrowser /]
223. 05-351-621/2019 од 13.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2266/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2344 tpl=filebrowser /]
222. 05-351-620/2019 од 12.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 794/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2343 tpl=filebrowser /]
221. 05-351-605/2019 од 06.12.2019

Доградња помоћног објекта на к.п.6985  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2333 tpl=filebrowser /]
220. 05-351-601/2019 од 05.12.2019

Изградња економског објекта спратности П+Пк  на к.п. 8173  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2332 tpl=filebrowser /]
219. 05-351-602/2019 од 05.12.2019

Изградња прикључног гасовода И МРС на к.п.2834/3 И др.  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2331 tpl=filebrowser /]
218. 05-351-594/2019 од 27.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.758  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2325 tpl=filebrowser /]
217. 05-351-593/2019 од 27.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1387  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2324 tpl=filebrowser /]
216. 05-351-582/2019 од 25.11.2019

Изградња стубне трафостанице 20 кВ са прикључним водом на к.п.8620  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2321 tpl=filebrowser /]
215. 05-351-581/2019 од 25.11.2019

Измештање дела трасе  20кВ кабловског вода  на к.п.8620  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2320 tpl=filebrowser /]
214. 05-351-585/2019 од 25.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.6782/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2319 tpl=filebrowser /]
213. 05-351-568/2019 од   15.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2603/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2307 tpl=filebrowser /]
212, 05-351-567/2019 од 14.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3104  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2306 tpl=filebrowser /]
211. 05-351-566/2019 од 13.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.4069  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2305 tpl=filebrowser /]
210. 05-351-555/2019 од 12.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.306  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2304 tpl=filebrowser /]
209. 05-351-573/2019 од 15.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1272/12  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2303 tpl=filebrowser /]
208. 05-351-569/2019 од   13.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.407 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2302 tpl=filebrowser /]
207. 05-351-570/2019 од 13.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1079/4  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2301 tpl=filebrowser /]
206. 05-351-554/2019 од 08.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2002  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2290 tpl=filebrowser /]
205. 05-351-551/2019 од 07.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.299  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2289 tpl=filebrowser /]
204. 05-351-552/2019 од 07.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.4832  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2288 tpl=filebrowser /]
203. 05-351-536/2019 од 05.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.712/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2286 tpl=filebrowser /]
202. 05-351-540/2019 од 05.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1990 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2285 /]
201. 05-351-534/2019 од 04.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1412 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2284 tpl=filebrowser /]
200. 05-351-539/2019 од 04.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1642  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2283 tpl=filebrowser /]
199. 05-351-530/2019 од 04.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3981/2  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2282 tpl=filebrowser /]
198. 05-351-535/2019 од 01.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.5429  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2281 tpl=filebrowser /]
197. 05-351-538/2019 од 05.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.4158  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2280 tpl=filebrowser /]
196. 05-351-544/2019 од   05.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2694/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2279 tpl=filebrowser /]
195. 05-351-528/2019 од 01.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3050/1  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2278 tpl=filebrowser /]
194. 05-351-532/2019 од   01.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 918 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2277 tpl=filebrowser /]
193. 05-351-523/2019 од 31.10.2019

Реконструкција пословног објекта на к.п.2801/6  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2276 tpl=filebrowser /]
192. 05-351-529/2019 од 31.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1152/51  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2275 tpl=filebrowser /]
191. 05-351-531/2019 од 31.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/85 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2274 tpl=filebrowser /]
190. 05-351-520/2019 од 30.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2690/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2273 tpl=filebrowser /]
189. 05-351-521/2019 од 30.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.551  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2272 tpl=filebrowser /]
187. 05-351-524/2019 од 30.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2250/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2271 tpl=filebrowser /]
186. 05-351-525/2019 од 31.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2983 и 2984/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2267 tpl=filebrowser /]
185. 05-351-526/2019 од 31.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1678 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2266 tpl=filebrowser /]
184. 05-351-522/2019 од 30.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 984 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2265 tpl=filebrowser /]
183. 05-351-519/2019 од 29.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 161 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2259 tpl=filebrowser /]
182. 05-351-513/2019 од 29.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3928/2  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2258 tpl=filebrowser /]
181. 05-351-510/2019 од 29.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3475  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2257 tpl=filebrowser /]
180. 05-351-511/2019 од 29.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 619/1  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2256 tpl=filebrowser /]
179. 05-351-512/2019 од 28.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2160/5  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2255 tpl=filebrowser /]
178. 05-351-497/2019 од 23.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2330  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2253 tpl=filebrowser /]
177. 05-351-496/2019 од 23.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.698  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2252 tpl=filebrowser /]
176. 05-351-734/2019 од 16.10.2019

Инвестиционо одржавање –замена прозора на згради осовне школе ,Вељко Влаховић  на к.п.  734  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2232 tpl=filebrowser /]
175. 05-351-487/2019 од 17.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 5690  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2231 tpl=filebrowser /]
174. 05-351-482/2019 од 16.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 991  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2230 tpl=filebrowser /]
173. 05-351-483/2019 од 16.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 989/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2229 tpl=filebrowser /]
172. 05-351-477/2019 од 15.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са KМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3837 к.о. Kула

Кула [wpfilebase tag=file id=2228 tpl=filebrowser /]
171. 05-351-478/2019 од 14.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са KМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2106  к.о. Руски Kрстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2227 tpl=filebrowser /]
170. 05-351-458/2019 од 07.10.2019

Адаптација санитраних чворова на згради ОШ Вељко Влаховић на к.п. 734 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2212 tpl=filebrowser /]
169. 05-351-462/2019 od  07.10.2019

Санација објекта дечијег диспанзера у Сивцу на к.п. 1703 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2211 tpl=filebrowser /]
168. 05-351-464/2019 од 09.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2373 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2210 tpl=filebrowser /]
167. 05-351-466/2019 од 09.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2203/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2209 tpl=filebrowser /]
166. 05-351-465/2019 од 09.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1415 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2208 tpl=filebrowser /]
165. 05-351-450/2019 од 04.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4085  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2207 tpl=filebrowser /]
164. 05-351-452/2019 од 03.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3695  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2206 tpl=filebrowser /]
163. 05-351-449/2019 од 03.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4094/18  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2205 tpl=filebrowser /]
162. 05-351-451/2019 од 03.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1140/11  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2204 tpl=filebrowser /]
161. 05-351-453/2019 од 02.10.2019.

Уградња унутрашњих гасних инсталација у постојећи стамбени објекат на к.п. бр. 7558/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2203 tpl=filebrowser /]
160. 05-351-441/2019 од 02.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 983 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2192 tpl=filebrowser /]
159. 05-351-442/2019 од 01.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 8279  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2191 tpl=filebrowser /]
158. 05-351-443/2019 од 01.10.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  3368 к.о. Црвенка  и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2189 tpl=filebrowser /]
157. 05-351-434/2019 од  25.09.2019

Доградња дистрибутивне гасне мреже на к.п.  9891/1 И 9891/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2177 tpl=filebrowser /]
156. 05-351-422/2019 од 24.09.2019

Изградња воћарске кућице на к.п. 7967  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2176 tpl=filebrowser /]
155. 05-351-431/2019 од 26.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1793 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2175 tpl=filebrowser /]
154. 05-351-425/2019 од 26.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3666/17  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2174 tpl=filebrowser /]
153. 05-351-432/2019 од 24.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 319/2 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=2173 tpl=filebrowser /]
152. 05-351-417/2019 од 19.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1806  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2172 tpl=filebrowser /]
151. 05-351-412/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1168 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2168 tpl=filebrowser /]
150. 05-351-411/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 936/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2166 tpl=filebrowser /]
149. 05-351-410/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1979 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2165 tpl=filebrowser /]
148. 05-351-418/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 503 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2164 tpl=filebrowser /]
147. 05-351-413/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2906  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2163 tpl=filebrowser /]
146. 05-351-415/2019 од 17.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2659 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2162 tpl=filebrowser /]
145. 05-351-414/2019 од 17.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 421 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2161 tpl=filebrowser /]
144. 05-351-391/2019 од 09.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1149/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2154 tpl=filebrowser /]
143. 05-351-383/2019 од 05.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3930/28 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2151 tpl=filebrowser /]
142. 05-351-392/2019 од 06.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2101 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2150 tpl=filebrowser /]
141. 05-351-384/2019 од 04.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.801/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2149 tpl=filebrowser /]
140. 05-351-386/2019 од 04.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3856 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2148 tpl=filebrowser /]
139. 05-351-385/2019 од 04.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 8127 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2147 tpl=filebrowser /]
138. 05-351-390/2019 од 06.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4846 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2134 tpl=filebrowser /]
137. 05-351-382/2019 од 03.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1602 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2119 tpl=filebrowser /]
136. 05-351-381/2019 од 03.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1283/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2118 tpl=filebrowser /]
135. 05-351-370/2019 од 30.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1978/5 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2117 tpl=filebrowser /]
134. 05-351-369/2019 од 29.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 442 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2116 tpl=filebrowser /]
133. 05-351-363/2019 од 29.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2600 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2115 tpl=filebrowser /]
132. 05-351-371/2019 од 29.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2616  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2114 tpl=filebrowser /]
131. 05-351-364/2019 од 28.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2454/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2113 tpl=filebrowser /]
130. 05-351-358/2019 од 28.08.2019

Изградња надстрешнице за смештај пољ.механизације на к.п. 67/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2112 tpl=filebrowser /]
129. 05-351-365/2019 од 27.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 300/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2111 tpl=filebrowser /]
128. 05-351-362/2019 од 29.08.2019

Иизградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3256  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2108 tpl=filebrowser /]
127. 05-351-361/2019 од 29.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 826/3  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2107 tpl=filebrowser /]
126. 05-351-340/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4079  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2101 tpl=filebrowser /]
125. 05-351-341/2019 од 22.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 108  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2100 tpl=filebrowser /]
124. 05-351-344/2019 од 22.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4062  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2099 tpl=filebrowser /]
123. 05-351-336/2019 од 22.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4667  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2098 tpl=filebrowser /]
122. 05-351-346/2019 од 26.08.2019

Адаптација објекта на к.п. 3113  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2097 tpl=filebrowser /]
121. 05-351-335/2019 од   26.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 5246/2  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2095 tpl=filebrowser /]
120. 05-351-334/2019 од 26.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1275  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2094 tpl=filebrowser /]
119. 05-351-339/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2955  к.о. Кула

Кула Icon of Мондом Jосип Мондом Jосип (95.0 KiB)
118. 05-351-338/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1689  к.о. Руски Крстур 

Руски Крстур Icon of Ковач Јаким Ковач Јаким (95.4 KiB)
117. 05-351-337/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1352/4  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Грубор Љубомир Грубор Љубомир (95.5 KiB)
116. 05-351-327/2019 од 20.08.2019

Изградња надстрешнице за пољ. механизацију  на к.п.  809/1  к.о. Кула

Кула Icon of Поповић Драган Поповић Драган (117.4 KiB)
115. 05-351-328/2019 од 20.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3990/5  к.о. Кула

Кула Icon of Марковић Војин Марковић Војин (94.8 KiB)
114. 05-351-324/2019 од 19.08.2019

Изградња прикључног кабловског вода на к.п.  3728/61 и 5923  к.о. Кула

Кула Icon of ЕПС Дистрибуција  ЕПС Дистрибуција (74.4 KiB)
113. 05-351-332/2019 од 19.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4563  к.о. Кула

Кула Icon of Лацко Габријела Лацко Габријела (94.7 KiB)
112. 05-351-330/2019 од 19.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2673  к.о. Сивац

Сивац Icon of Миковић Бранислав Миковић Бранислав (94.6 KiB)
111. 05-351-314/2019 од 15.08.2019

Изградња нисконапонског кабловског вода   на к.п. 4935/1 И 3105  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција  ЕПС Дистрибуција (74.9 KiB)
110. 05-351-317/2019 од 14.08.2019

Изградња МБТС 20/0,4 кВ, спортски центар на к.п. 3728/61  к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (74.5 KiB)
109. 05-351-329/2019 од 16.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1254/25  к.о. Кула

Кула Icon of Бобоцки Милан Бобоцки Милан (94.8 KiB)
108. 05-351-319/2019 од 15.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  8687/26  к.о. Сивац

Сивац Icon of Ђуришић Александар Ђуришић Александар (95.2 KiB)
107. 05-351-305/2019 од 12.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2963  к.о. Сивац

Сивац Icon of Јокић Лазар Јокић Лазар (100.9 KiB)
106. 05-351-307/2019 од 08.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3120 к.о. Сивац

Сивац Icon of Рајић Милена Рајић Милена (95.6 KiB)
105. 05-351-302/2019 од 07.08.2019

Изградња воћарске кућице на к.п. 2502   к.о. Липар

Липар Icon of Поповић Раде Поповић Раде (110.2 KiB)
104. 05-351-299/2019 од 09. 08. 2019.

Изградња средњенапонског 20kV кабловског прикључног вода на парцелама к.п. 981/18 и 5903 к.о. Кула

Кула Icon of ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о.  “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. (74.7 KiB)
103. 05-351-306/2019 од 08. 09.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  443/3 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Сивац Icon of Веселин Радослав Веселин Радослав (68.8 KiB)
102. 05-351-303/2019 од 0708.2019 Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број 1082 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС  Руски Крстур  Icon of Хома Љубомир Хома Љубомир (68.7 KiB)
101. 05-351-300/2019 од 06.08.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п.бр.8687/23 к.о.Сивац

Сивац Icon of Шепић Вера Шепић Вера (104.1 KiB)
100. 05-351-302/2019 од 06.08.2019.

Изградња воћарске кућице на к.п.2502 к.о.Липар

Липар Icon of Поповић Раде Поповић Раде (114.5 KiB)
99. 05-351-304/2019 од 07.08.2019 

Решење којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат.

Сивац Icon of Максимовић Марија Максимовић Марија (66.7 KiB)
98. 05-351-295/2019 од 07.08.2019

Решење којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат.

Црвенка Icon of Каленић Станко Каленић Станко (95.7 KiB)
97. 05-351-292/2019 од 02.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3772  к.о. Сивац

Сивац Icon of Ћирић Драган Ћирић Драган (95.4 KiB)
96. 05-351-291/2019 од 02.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2848  к.о. Сивац

Сивац Icon of Берлековић Нада Берлековић Нада (94.9 KiB)
95. 05-351-287/2019 од 31.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2969  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Вукић Милан Вукић Милан (95.0 KiB)
94. 05-351-286/2019 од 31.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  341/1  к.о. Кула

Кула Icon of Вујић Станислав Вујић Станислав (95.0 KiB)
93. 05-351-271/2019 од 22.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1254/38 к.о. Кула

Кула Icon of Тешовић Борко Тешовић Борко (73.7 KiB)
92. 05-351-270/2019 од 22.07.2019

Изградњу типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3942  к.о. Сивац

Сивац Icon of Пушкарев Стеван Пушкарев Стеван (95.0 KiB)
91. 05-351-272/2019 од 19.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2146/6   к.о. Кула

Кула Icon of Станковић Драган Станковић Драган (73.3 KiB)
90. 05-351-263/2019 од 15.07.2019

Измена решења за реконстр. Пословног простора  у Кули на к.п.  2816 к.о. Кула

Кула Icon of Ретро принт д.о.о. Ретро принт д.о.о. (101.2 KiB)
89. 05-351-256/2019 од   08.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1164/3  к.о. Кула

Кула Icon of Чуровић Милена Чуровић Милена (93.7 KiB)
88. 05-351-250/2019 од   09.07.2019

Изградња прикључног гасовода са МРС  на к.п.  4138/1 И 4138/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (100.4 KiB)
87. 05-351-255/2019 од  11.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1251  к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Костадиновић Мирјана Костадиновић Мирјана (95.7 KiB)
86. 05-351-254/2019 од 10.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  7558/3  к.о. Кула

Кула Icon of Тепавац Милан Тепавац Милан (95.7 KiB)
85. 05-351-253/2019 од 10.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4353  к.о. Кула

Кула Icon of Микулић Јасмина Микулић Јасмина (95.0 KiB)
84. 05-351-240/2019 од 04.07.2019

Реконструкција пословног простора у Кули на к.п.   2987 к.о. Кула

Кула Icon of Гајић Драгана Гајић Драгана (74.9 KiB)
83. 05-351-244/2019 од 03.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4520  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Мрдаљ Милан Мрдаљ Милан (95.5 KiB)
82. 05-351-243/2019 од 03.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1152/128  к.о. Кула

Кула Icon of Грујић Милутин Грујић Милутин (96.1 KiB)
81. 05-351-231/2019 од 27.06.2019

Изградња кабловске дистрибутивне мреже у Сивцу на к.п. 11850/2   и др. к.о. Сивац

Сивац Icon of САТ ТРАКТ САТ ТРАКТ (87.6 KiB)
80. 05-351-230/2019 од 27.06.2019

Изградња кабловске дистрибутивне мреже у Црвенки на к.п.  608/3 и др. к.о. Црвенка

Црвенка Icon of САТ ТРАКТ САТ ТРАКТ (84.9 KiB)
79. 05-351-229/2019 од 24.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4455  к.о. Кула

Кула Icon of Такач Едит Такач Едит (94.0 KiB)
78. 05-351-226/2019 од 21.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 441/2  к.о. Кула

Кула Icon of Шећеров Рајка Шећеров Рајка (101.7 KiB)
77. 05-351-228/2019 од 20.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2296/1  к.о. Кула

Кула Icon of Маринковић Милан Маринковић Милан (73.2 KiB)
76. 05-351-223/2019 од   20.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1642/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Драгичевић Драгомир Драгичевић Драгомир (73.3 KiB)
75. 05-351-220/2019 од 14.06.2019

Проширење приступне мреже у Сивцу  на к.п. 4147 и др. к.о. Сивац

Сивац Icon of Телеком Србија ад  Телеком Србија ад (83.4 KiB)
74. 05-351-177/2019 од 16.05.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 719/3 к.о. Липар

Липар Icon of Каравезић Миливоје Каравезић Миливоје (101.4 KiB)
73. 05-351-219/2019 од 18.06.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.4834 к.о.Црвенка

Црвенка Icon of Ковачевић Божидар Ковачевић Божидар (104.3 KiB)
72. 05-351-225/2019 од 18.06.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  3726 к.о. Сивац    и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС,

Сивац Icon of Жујовић Милован Жујовић Милован (68.8 KiB)
71. 05-351-216/2019 од 05.06.2019. Изградња помоћног објекта – оставе за алат на парцели к.п.843/4 к.о.Кула, Кула Icon of Oлабина Мариа Oлабина Мариа (75.1 KiB)
70. 05-351-209/2019 од 05.06.2019. Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.4287 к.о.Црвенка Црвенка Icon of Довијарски Ибоја Довијарски Ибоја (104.4 KiB)
69. 05-351-204/2019 од 04.06.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у
стамбени објекат на к.п. бр. 1731/1 к.о. Сивац
Сивац Icon of Крстајић Биљанa Крстајић Биљанa (96.7 KiB)
68. 05-351-215/2019 од 07.06.2019.  Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени
објекат на к.п. бр. 391 к.о. Сивац
Сивац Icon of Барац Соњa Барац Соњa (94.3 KiB)
67. 05-351-161/2019 од 04.06.2019.  Реконструкција и промени намене стана број 3, као посебног дела зграде на к.п. бр. 2816 к.о. Кула Кула Icon of Петковић Савичић Милка Петковић Савичић Милка (165.8 KiB)
66. 05-351-201/2019 од 30.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број 3676 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Илчешин Бојана Илчешин Бојана (68.4 KiB)
65. 05-351-197/2019. од 24.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п.бр. 5371/1 к.о. Кула Кула Icon of Михић Саво Михић Саво (0.0 B)
64. 05-351-196/2019 од 27.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.1826 к.о.Сивац Сивац Icon of Имре Ласло Имре Ласло (103.9 KiB)
63. 05-351-191/2019 од 22.05.2019. Извођење радова на уградњи унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.1500/9 к.о.Кула, и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС Кула