Локацијски услови 2019.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
31. 05-353-25/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4178    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1815 tpl=filebrowser /]
30. 05-353-28/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.433     к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1811 tpl=filebrowser /]
29. 05-353-32/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2285    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1810 tpl=filebrowser /]
28. 05-353-26/2019 од 20.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3558     к.о  . Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1809 tpl=filebrowser /]
27. 05-353-27/2019 од 20.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  563/2   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1808 tpl=filebrowser /]
26. 05-353-24/2019 од 19.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 34/2    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1807 tpl=filebrowser /]
25. 05-353-31/2019 од 19.03.2019 Изградња стамбено пословног објекта П+3    на  к.п.2800    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1806 tpl=filebrowser /]
24. 05-353-23/2019 од 18.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1500/7   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1805 tpl=filebrowser /]
23. 05-353-22/2019 од 08.03.2019 Изградња складишта окова а шрафовске робе    на  к.п. 7630 и 7631    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1797 tpl=filebrowser /]
22. 05-353-29/2019 од 06.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 281    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1796 tpl=filebrowser /]
21. 05-353-21/2019 од 07.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.738     к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1795 tpl=filebrowser /]
20. 05-353-18/2019 од 08.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1967/2     к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1794 tpl=filebrowser /]
19. 05-353-19/2019 од 05.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за пословни  објекат    на  к.п. 4116/2     к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1786 tpl=filebrowser /]
18. 05-353-17/2019 од 01.03.2019 Изградња стамбеног  објекта  П+0,    на  к.п.  4846   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1785 tpl=filebrowser /]
17. 05-353202/2019 од 27.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 3204     к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1701 tpl=filebrowser /]
16. 05-353-14/2019 од 26.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 1138/7     к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1697 tpl=filebrowser /]
15. 05-353-12/2019 од 25.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 3129/1     к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1696 tpl=filebrowser /]
14. 05-353-11/2019 од 22.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1548    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1695 tpl=filebrowser /]
13. 05-353-9/2019 од 22.02.2019 Изградња система за наводњавање Сивац Север 2 фаза      на  к.п.   9901 И др.   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1694 tpl=filebrowser /]
12. 05-353-13/2019 од 14.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  2587    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1683 tpl=filebrowser /]
11. 05-353-16/2019 од 13.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  3586   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1682 tpl=filebrowser /]
10. 05-353-8/2019 од 12.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  894    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1681 tpl=filebrowser /]
9. 05-353-7/2019 од 07.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1135/4    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1677 tpl=filebrowser /]
8. 05-353-6/2019 од 07.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1913/44    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1676 tpl=filebrowser /]
7. 05-353-2/2019 од 04.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1913/23    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1674 tpl=filebrowser /]
6. 05-353-5/2019 од 28.01.2019 Изградња  складишта сировина и готових производа металне индустрије      на  к.п.  8918/1     к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1670 tpl=filebrowser /]
5. 05-353-290/2018 од 16.01.2019 Изградња  складишта окова и шрафовске робе      на  к.п.  3257 И 3258     к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1665 tpl=filebrowser /]
4. 05-353-289/2018 од 16.01.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1868  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1661 tpl=filebrowser /]
3. 05-353-288/2018 од 09.01.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п. 3248      к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1653 tpl=filebrowser /]
2. 05-353-283/2018 од 08.01.2019 Изградња сило ћелија 6 x 1700т и сушаром капацитета 20т/х       на  к.п.   9212   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1652 tpl=filebrowser /]
1. 05-353-291/2018 од 03.01.2019 Изградња складишта окова и шрафовске робе       на  к.п.   7630   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1648 tpl=filebrowser /]

Локацијски услови 2018.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
195. 05-353-282/2018 од 25.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п.   1146/15   к.о  Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1642 tpl=filebrowser /]
194. 05-353-278/2018 од 25.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за пословни  објекат        на  к.п.   8622   к.о  Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1641 tpl=filebrowser /]
193. 05-353-281/2018 од 25.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п.   382/2   к.о  Липар
Липар [wpfilebase tag=file id=1640 tpl=filebrowser /]
192. 05-353-270/2018 од 24.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п. 3964/4     к.о  Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1639 tpl=filebrowser /]
191. 05-353-271/2018 од 24.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п.   1151/22   к.о  Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1638 tpl=filebrowser /]
190. 05-353-269/2018 од 19.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за пословно-стамбени објекат на  к.п.  3460/1    к.о  Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1634 tpl=filebrowser /]
189. 05-353-279/2018 од 18.12.2018
Објекат за тов свиња   2 x 850 комада     на  к.п. 7060   к.о  Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1630 tpl=filebrowser /]
188. 05-353-262/2018 од 18.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п.   3409/11   к.о  Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1629 tpl=filebrowser /]
187. 05-353-267/2018 од 17.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.   1709   к.о  Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1626 tpl=filebrowser /]
186. 05-353-265/2018 од 17.12.2018
 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.   2468   к.о  Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1625 tpl=filebrowser /]
185. 05-353-272/2018 од 13.12.2018
Изградња стамбеног објекта      на  к.п.  3275    к.о  Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1620 tpl=filebrowser /]
184. 05-353-273/2018 од 13.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п. 1500/6     к.о  Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1619 tpl=filebrowser /]
183. 05-353-274/2018 од 13.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.  3439/5    к.о  Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1618 tpl=filebrowser /]
182. 05-353-272/2018 од 13.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.  5369    к.о  Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1617 tpl=filebrowser /]
181. 05-353-259/2018 од 10.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.  2655    к.о  Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1616 tpl=filebrowser /]
180. 05-353-277/2018 од 10.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.  1749    к.о  Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1615 tpl=filebrowser /]
179. 05-353-261/2018 од 07.12.2018
Пренамена у пословни објекат поликлинике       на  к.п.  1758    к.о  Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1614 tpl=filebrowser /]
178. 05-353-255/2018 од 07.12.2018
Изградња прикључног гасовода  и МРС на  к.п.  9611 и  8144/5    к.о  Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1613 tpl=filebrowser /]
177. 5-353-250/2018 од 07.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.  3524    к.о  Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1612 tpl=filebrowser /]
176. 05-353-264/2018 од 05.12.2018
Изградња помоћног објекта П+Пк      на  к.п.  1084/15    к.о  Липар
Липар [wpfilebase tag=file id=1607 tpl=filebrowser /]
175. 05-353-256/2018 од 04.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени  објекат      на  к.п. 3009/1     к.о  Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1605 tpl=filebrowser /]
174. 05-353-252/2018 од 03.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени  објекат      на  к.п.   900/29   к.о  Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1604 tpl=filebrowser /]
173.  05-353-245/2018 од 30.11.2018
Проширење фарме свиња капацитета 800 крмача      на  к.п.  8144/4    к.о  Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1603 tpl=filebrowser /]
172. 05-353-240/2018 од 28.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у пословни  објекат      на  к.п.  4216/10    к.о  Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1602 tpl=filebrowser /]
171. 05-353-239/2018 од   26.11.2018
Изградња управне зграде, интерне бензиске станице , магацине и др .      на  к.п.   9059   к.о   Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1596 tpl=filebrowser /]
170. 05-353-246/2018 од   22.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени  објекат      на  к.п. 2952/2      к.о   Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1595 tpl=filebrowser /]
167. 05-353-247/2018 од 21.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стан на к.п. 2815/16 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1587 tpl=filebrowser /]
166. 05-353-238/2018 од 20.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 4062 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1586 tpl=filebrowser /]
165. 05-353-242/2018 од 14.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 477 к.о Руски Крстур
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1579 tpl=filebrowser /]
164. 05-353-241/2018 од 14.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1681 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1578 tpl=filebrowser /]
163. 05-353-235/2018 од 05.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 107/1 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1569 tpl=filebrowser /]
162. 05-351-520/2018 од 05.11.2018
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2743 к.о. Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1564 tpl=filebrowser /]
161. 05-353-236/2018 од 02.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 4122/1 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1563 tpl=filebrowser /]
160. 05-353-231/2018 од 02.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 4553 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1562 tpl=filebrowser /]
159. 05-353-232/2018 од 02.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат 1792 на к.п. к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1561 tpl=filebrowser /]
158. 05-353-230/2018 од 30.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2175 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1552 tpl=filebrowser /]
157. 05-353-227/2018 од 25.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2943 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1544 tpl=filebrowser /]
156. 05-353-226/2018 од 24.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2743 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1543 tpl=filebrowser /]
155. 05-353-225/2018 од 19.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 888/2 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1535 tpl=filebrowser /]
154. 05-353-224/2018 од 19.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 5015/2 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1534 tpl=filebrowser /]
153. 05-353-215/2018 од 15.10.2018
Проширење фарме свиња капацитета 800 комада на к.п. 8144/4 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1530 tpl=filebrowser /]
152. 05-353-229/2018 од   11.10.2018
Изградња помоћног објекта на к.п. 1084/15 к.о Липар
Липар [wpfilebase tag=file id=1525 tpl=filebrowser /]
151. 05-353-220/2018 од 09.10.2018
Изградња стамбеног објекта на к.п. 1816 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1513 tpl=filebrowser /]
150. 05-353-217/2018 од 09.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1793 к.о Руски Крстур
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1512 tpl=filebrowser /]
149. 05-353-222/2018 од 09.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3983 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1511 tpl=filebrowser /]
148. 05-353-218/2018 од 09.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.3990/2 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1510 tpl=filebrowser /]
147. 05-353-219/2018 од 09.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 810/8 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1509 tpl=filebrowser /]
146. 05-353-207/2018 од 03.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са МРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за зграду МЗ Сивац на к.п. 1714/1 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1494 tpl=filebrowser /]
145. 05-353-213/2018 од 03.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3990/39 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1493 tpl=filebrowser /]
144. 05-353-216/2018 од 03.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3756 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1492 tpl=filebrowser /]
143. 05-353-214/2018 од 31.10.2018
Изградња пословног објекта П+0, на к.п. 1913/43 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1491 tpl=filebrowser /]
142. 05-353-221/2018 од 01.10.2018
Изградња стамбено-пословног објекта П+2 на к.п. 2801/6 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1489 tpl=filebrowser /]
141. 05-353-209/2018 од 01.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 4830 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1488 tpl=filebrowser /]
140. 05-353-212/2018 од 01.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1898 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1487 tpl=filebrowser /]
139. 05-353-210/2018 од 01.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 8654 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1486 tpl=filebrowser /]
138. 05-353-208/2018 од 01.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 876 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1485 tpl=filebrowser /]
137. 05-353-206/2018 од 28.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1419 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1484 tpl=filebrowser /]
136. 05-353-201/2018 од 26.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 558 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1477 tpl=filebrowser /]
135. 05-353-205/2018 од 25.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2906/2 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1476 tpl=filebrowser /]
134. 05-353-204/2018 од 25.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2961/1 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1475 tpl=filebrowser /]
133. 05-353-198/2018 од 24.09.2018
Проширење приступне мреже Сивац на к.п. 4147 И др. к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1466 tpl=filebrowser /]
132. 05-353-175/2018 од 21.09.2018
Изградња система за наводњавање Сивац-југ на к.п. 11387 и др. к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1465 tpl=filebrowser /]
131. 05-353-199/2018 од   20.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3842/2 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1458 tpl=filebrowser /]
130. 05-353-200/2018 од   20.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1254/104 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1457 tpl=filebrowser /]
129. 05-353-203/2018 од   20.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3188 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1456 tpl=filebrowser /]
128.  05-353-197/2018 од 18.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1140/20 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1450 tpl=filebrowser /]
127. 05-353-195/2018 од 18.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2613/1 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1449 tpl=filebrowser /]
126. 05-353-194/2018 од 17.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у постојећи здравствени објекат у Сивцу, на к.п. 1716 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1448 tpl=filebrowser /]
125. 05-353-187/2018 од 17.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат ЈКП Радник на к.п. 1689 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1447 tpl=filebrowser /]
124. 05-353-184/2018 од 17.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2801 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1446 tpl=filebrowser /]
123. 05-353-182/2018 од 13.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 704/1 к.о Липар
Липар [wpfilebase tag=file id=1445 tpl=filebrowser /]
122. 05-353-193/2018 од 14.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 812 к.о Липар
Липар [wpfilebase tag=file id=1444 tpl=filebrowser /]
121. 05-353-183/2018 од 14.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2338 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1443 tpl=filebrowser /]
120. 05-353-180/2018 од 12.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1061 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1442 tpl=filebrowser /]
119. 05-353-193/2018 од 13.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 515 к.о Липар
Липар [wpfilebase tag=file id=1441 tpl=filebrowser /]
118. 05-353-71/2018 од 11.09.2018
Изградња мешаоне сточне хране, четири сило ћелије 4×32т И др. на к.п. 8742/1 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1373 tpl=filebrowser /]
117. 05-353-177/2018 од 11.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са МРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у зграду дечије амбуланте у Сивцу на к.п. 1703 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1372 tpl=filebrowser /]
116. 05-353-164/2018 од 10.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 76 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1371 tpl=filebrowser /]
115. 05-353-179/2018 од 07.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3262 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1366 tpl=filebrowser /]
114.  05-353-178/2018 од 07.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2614/5 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1365 tpl=filebrowser /]
113. 05-353-159/2018 од 07.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са МРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у верски објекат на к.п. 1071 к.о Руски Крстур
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1364 tpl=filebrowser /]
112. 05-353-172/2018 од 07.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 4516 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1363 tpl=filebrowser /]
111. 05-353-168/2018 од 05.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1095 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1362 tpl=filebrowser /]
110. 05-353-165/2018 од 07.09.2018
Изградња кабловског вода 20кВ за напајање ТС Мали Стапар на к.п. 11484/5 И др. к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1361 tpl=filebrowser /]
109. 05-353-152/2018 од 06.09.2018
Изградња кабловског вода 20кВ од ТС Блок 13 до ТС Блок 14 на к.п. 1146/ 86 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1360 tpl=filebrowser /]
108. 05-353-145/2018 од   04.09.2018
Изградња МБТС Мали аграр 20/0,4 кВ И прикључног вода на к.п. 981/18 И др к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1351 tpl=filebrowser /]
107. 05-353-163/2018 од  04.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 4660 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1348 tpl=filebrowser /]
106. 05-353-161/2018 од   04.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1220/13 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1347 tpl=filebrowser /]
105. 05-353-167/2018 од   03.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2410/1 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1346 tpl=filebrowser /]
104. 05-353-162/2018 од 31.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 921/1 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1345 tpl=filebrowser /]
103. 05-353-160/2018 od 30. 08. 2018.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у постојећи стамбени објекат на КП број 900/3 к.о Кула и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1334 tpl=filebrowser /]
102. 05-353-158/2018 од 29.08.2018
Изградња стамбеног објекта на к.п. 2337/2 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1305 tpl=filebrowser /]
101. 05-353-155/2018 од 23.08.2018
Изградња специјализованог складишта на к.п. 3620/17 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1297 tpl=filebrowser /]
100. 05-353-153/2018 од 22.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 7662 к.о Руски Крстур
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1293 tpl=filebrowser /]
99. 05-353-154/2018 од 20.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1217/60 к.о Руски Крстур
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1292 tpl=filebrowser /]
98. 05-353-138/2018 од 20.08.2018
Изградња локалног пута регионалног значаја Сивац-Стапар на к.п. 10339/5 и др. к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1283 tpl=filebrowser /]
97. 05-353-140/2018 од 14.08.2018
Изградња стамбеног објекта П+Пк на к.п. 1459 и 1460 к.о Руски Крстур
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1282 tpl=filebrowser /]
96. 05-353-146/2018 од 10.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2113/2 к.о Руски Крстур
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1281 tpl=filebrowser /]
95. 05-353-144/2018 од 1708. 2018.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на кп број 1140/13 к.о. Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1278 tpl=filebrowser /]
94.  05-353-151/2018 од 08.08.2018
Изградња пословног објекта-трговинске радње на к.п. 2995 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1275 tpl=filebrowser /]
93. 05-353-136/2018 од 09.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3788 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1274 tpl=filebrowser /]
92.  05-353-142/2018 од 09.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3036 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1273 tpl=filebrowser /]
91. 05-353-134/2018 од 09.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 947/3 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1272 tpl=filebrowser /]
90.  05-353-137/2018 од 08.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 759 к.о Липар
Липар [wpfilebase tag=file id=1271 tpl=filebrowser /]
89. 05-353-143/2018 од 03.08.2018
Изградња стамбеног објекта П+Пк на к.п. 2337/2 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1259 tpl=filebrowser /]
88. 05-353-131/2018 од 03.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3603 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1256 tpl=filebrowser /]
87. 05-353-133/2018 од 02.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1350 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1255 tpl=filebrowser /]
86. 05-353-130/2018 од 02.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3523 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1254 tpl=filebrowser /]
85. 05-353-135/2018 од 30.07.2018
Изградња фискултурне сале, на к.п. 2835,2836 И 2839 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1249 tpl=filebrowser /]
84. 05-353-125/2018 од 27.07.2018
Изградња пословног објекта, на к.п. 2995 к.о Сивац
Сивац [wpfilebase tag=file id=1248 tpl=filebrowser /]
83. 05-353-129/2018 од 24.07.2018
Изградња складишта металне робе у негоривој амбалажи, на к.п. 4893/11 к.о Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1246 tpl=filebrowser /]
82.  05-353-124/2018 од 20.07.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 571 к.о Црвенка
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1240 tpl=filebrowser /]
81. 05-353-123/2018 од 20.07.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.3930/24 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1239 tpl=filebrowser /]
80. 05-353-122/2018 од 20.07.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.831/1 к.о
Липар [wpfilebase tag=file id=1238 tpl=filebrowser /]
79. 05-353-128/2018 од 18.07.2018
Изградња стамбеног објекта П+0, на к.п. 3439/5 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1237 tpl=filebrowser /]
78. 05-353-119/2018 од 12.07.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.3397 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1230 tpl=filebrowser /]
77. 05-353-102/2018 од 11.07.2018
Изградња табласте уставе на дренажном каналу С-И-1 на к.п. 11489 к.о Сивац и С-И-2 на к.п. 11487 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=1229 tpl=filebrowser /]
76. 05-353-116/2018 од 10.07.2018
Изградњу прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњa унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1280 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1225 tpl=filebrowser /]
75. 05-353-117/2018 од 04.07.2018
Изградњу стамбеног и два помоћна објекта на к.п.948/2 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1224 tpl=filebrowser /]
74. 05-353-114/2018 од 04.07.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.2173 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1223 tpl=filebrowser /]
73. 05-353-113/2018 од 02.07.2018
Реконструкција и пренамена у пословни објекат к.п.2816
Кула [wpfilebase tag=file id=1213 tpl=filebrowser /]
72. 05-353-108/2018 од  29.06.2018
Доградњу фекалне канализације на к.п.5922
Кула [wpfilebase tag=file id=1101 tpl=filebrowser /]
71. 05-353-107/2018 од 21.06.2018
Изградња силоса за житарице 2×200т са усипним кошем И пратећом опремом на к.п.3649 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1199 tpl=filebrowser /]
70. 05-353-110/2018 од 21.06.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.2637/2 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1198 tpl=filebrowser /]
69. 05-353-104/2018 од 19.06.2018
Изградња објекта за тов свиња капацитета 1000 комада на к.п. 7451 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1197 tpl=filebrowser /]
68. 05-353-105/2018 од 18.06.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу и уградњом унутрашње гасне инсталације за цркву на к.п.2431 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1188 tpl=filebrowser /]
67. 05-353-95/2018 од 14.06.2018
Измењени локацијски за изградњу прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.5797 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1187 tpl=filebrowser /]
66. 05-353-109/2018 од  06.06.2018
Изградња стамбеног објекта П+0 и два помоћна објекта на к.п.948/2 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1186 tpl=filebrowser /]
65. 05-353-89/2018 од 01.06.2018
Изградња објекта за тов јунади капацитета 40 комада на к.п.296 И 297 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1185 tpl=filebrowser /]
64. 05-353-97/2018 од 30.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.4732 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1184 tpl=filebrowser /]
63. 05-353-96/2018 од 30.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.2/3 к.о
Липар [wpfilebase tag=file id=1183 tpl=filebrowser /]
62. 05-353-83/2018 od  29.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.2836 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1182 tpl=filebrowser /]
61.  05-353-84/2018 од 29.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.2343/1 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1181 tpl=filebrowser /]
60. 05-353-77/2018 од 25.05.2018
Изградња стамбеног објекта П+1 на к.п. 2904/1 И 2904/3 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1180 tpl=filebrowser /]
59. 05-353-80/2018 од 25.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.8145/1 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1179 tpl=filebrowser /]
58. 05-353-85/2018 од 08.06.2018.
Доградња постојећег стамбено-пословног објекта на к.п. број 3103/4 к.о. 
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1162 tpl=filebrowser /]
57. 05-353-93/2018 од 04.06.2018.
Измена локацијских услова за изградњу индустријског објекта – привремене монтажне асфалтне базе (максималног капацитета 40 t/h) на к.п. број 7791/1 к.о. 
Кула [wpfilebase tag=file id=1151 tpl=filebrowser /]
56. 05-353-81/2018 od 30.05.2018.
Изградња индустријских објеката за производњу обуће у три фазе на к.п. број 9107/19 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=1146 tpl=filebrowser /]
55. 05-353-88/2018 od 31.05.2018.
Изградња стубне трефостанице /СТС) 20/0,4кВ „Бајић – бунар“ на к.п. број 7451 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=1145 tpl=filebrowser /]
54. 05-353-87/2018 од 21.05.2018
Изградња помоћног објекта- гараже на к.п. 1783/3 и 1978/4 и др. к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1130 tpl=filebrowser /]
53. 05-353-52/2018 од 18.05.2018
Изградња кабловске дистрибутивне мреже са прикључним оптичким каблом у насељу Сивац на к.п. 4147 и др. к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1129 tpl=filebrowser /]
52. 05-353-76/2018 од 17.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.144 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1128 tpl=filebrowser /]
51. 05-353-79/2018 од 17.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1511/2 к.о
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1127 tpl=filebrowser /]
50. 05-353-78/2018 од 17.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1511/1 к.о
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1126 tpl=filebrowser /]
49. 05-353-25/2018 од 15.05.2018
Изградња кабловске дистрибутивне мреже у насељу Црвенка на к.п. 608/3 и др. к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1117 tpl=filebrowser /]
48. 05-353-71/2018 од 14.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2841/1 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1113 tpl=filebrowser /]
47. 05-353-69/2018 од 14.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2031 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1112 tpl=filebrowser /]
46. 05-353-75/2018 од 14.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2862 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1111 tpl=filebrowser /]
45. 05-353-73/2018 од 14.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.2840/1 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1110 tpl=filebrowser /]
44. 05-353-64/2018 од 10.05.2018
Изградња стаје за узгој 50 крмача и 300 товљеника на к.п. 1593 к.о
Крушчић [wpfilebase tag=file id=1109 tpl=filebrowser /]
43. 05-353-56/2018 од  10.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 430 к.о
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1102 tpl=filebrowser /]
42. 05-353-62/2018 од  08.05.2018
Изградња фекалне канализације у улицама- Милана Гроздића, 51 дивизије, Крајишкој и Стевана Сремца на к.п. 7810 и др. к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1101 tpl=filebrowser /]
41. 05-353-67/2018 од  08.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.3160/5 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1100 tpl=filebrowser /]
40. 05-353-68/2018 од  08.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3709 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1099 tpl=filebrowser /]
39. 05-353-66/2018 од 04.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 597/12 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1095 tpl=filebrowser /]
38. 05-353-41/2018 од 30.04.2018
Изградња система за наводњавање И др. на к.п. 7043 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1092 tpl=filebrowser /]
37. 5-353-61/2018 од 30.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1628 к.о
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1091 tpl=filebrowser /]
36. 05-353-60/2018 од 27.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2148/1 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1084 tpl=filebrowser /]
35. 05-353-63/2018 од 25.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3990/22 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1083 tpl=filebrowser /]
34. 05-353-46/2018 од 25.04.2018
Изградња објекта за тов јунади од 40 комада на к.п. 3920 и 3921 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1082 tpl=filebrowser /]
33. 05-353-51/2018 од 24.04.2018
Реконструкција и пренамена дела приземља и тавана у пословни простор на к.п. 2792/2 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1077 tpl=filebrowser /]
32. 05-353-50/2018 од 24.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3998/2 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1076 tpl=filebrowser /]
31. 05-353-49/2018 од 24.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3156/2 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1075 tpl=filebrowser /]
30. 05-353-44/2018 од 23.04.2018
Изградња објекта за тов свиња капацитета 850 комада на к.п. 7216 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1074 tpl=filebrowser /]
29.  05-353-42/2018 од 23.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2962 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1073 tpl=filebrowser /]
28. 05-353-53/2018 од  23.04.2018
Реконструкција и пренамена стамбеног објекта на к.п. 871/2 к.о
Липар [wpfilebase tag=file id=1070 tpl=filebrowser /]
27. 05-353-40/2018 од 19.04.2018
Изградња стамбеног објекта на к.п. 4402/1,2,3 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1069 tpl=filebrowser /]
26. 05-353-54/2018 од 18.04.2018
Изградња брзих декантера муљног сока на к.п. 3656/4 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1066 tpl=filebrowser /]
25. 05-353-34/2018 од 16.04.2018
Реконструкција и пренамена стамбеног објекта у пословни објекат на на к.п. 5186/2 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1064 tpl=filebrowser /]
24. 05-353-30/2018 од 12.04.2018
Изградња надземног вода 20/0,4 кВ на к.п. 11484/9 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1062 tpl=filebrowser /]
23. 05-353-47/2018 од 13.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3180 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1061 tpl=filebrowser /]
22. 05-353-35/2018 од 11.04.2018
Изградња погона шиваоне на к.п. 1543/1 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1059 tpl=filebrowser /]
21. 05-353-36/2018 од 10.04.2018
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на постојећем стамбеном објекту на к.п. 179 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1058 tpl=filebrowser /]
20. 05-353-33/2018 од 30.03.2018
Електроенергетски прикључак система за наводњавање на к.п. 11484/6 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1056 tpl=filebrowser /]
19. 05-353-19/2018 од 29.03.2018
Изградња сило ћелија 10×1897м3, са сушаром и др. на к.п. 8144/3 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1052 tpl=filebrowser /]
18. 05-353-21/2018 од  26.03.2018
Изградња складишта пољ.производа, колске ваге и вагарске кућице на к.п. 3469/1 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1048 tpl=filebrowser /]
17. 05-353-38/2018 од   23.03.2018
Изградња стуба са растављачем и кабловског прикључног вода за трафостаницу 20 /0,4 кВ – воћњак на к.п. 7327/5 и др. к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1047 tpl=filebrowser /]
16. 05-353-37/2018 од 21.03.2018
Изградња стубне трафостанице 20 /0,4 кВ – воћњак на к.п. 7327/5 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1045 tpl=filebrowser /]
15. 05-353-18/2018 од 21.03.2018
Изградња конзум центра-фарме кока носиља капацитета 39 000 комада на к.п. 2463/5 к.о
Крушчић [wpfilebase tag=file id=1044 tpl=filebrowser /]
14. 05-353-17/2018 од 16.03.2018
Изградња фискултурне сале на к.п. 2835, 2836 И 2839 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1039 tpl=filebrowser /]
13. 05-353-22/2018 од 09.03.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 5262 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1030 tpl=filebrowser /]
12. 05-353-26/2018 од 09.03.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1053/1 И 1053/2 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1029 tpl=filebrowser /]
11. 05-353-28/2018 од 09.03.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1797 к.о
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1028 tpl=filebrowser /]
10. 05-353-16/2018 од   02.03.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени  објекат      на  к.п. 3249    к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1024 tpl=filebrowser /]
9.  05-353-14/2018 од  02.03.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 824/11 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1023 tpl=filebrowser /]
8. 05-353-13/2018 од  28.02.2018
Изградња бензиске станице на к.п. 2661 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1022 tpl=filebrowser /]
7. 05-353-12/2018 од 27.02.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у угоститељски објекат на к.п. 5797 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1018 tpl=filebrowser /]
6. 05-353-7/2018 од 21.02.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са РС и уградњом унутрашње гасне инсталације у призмље зграде ИПЦ Кула на к.п. 1515/4 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=1012 tpl=filebrowser /]
5. 05-353-4/2018 од 19.02.2018
Уградња опреме у зидану трафостаницу , црпна станица – Сивац ПС1 на к.п. 11484/6 к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=1008 tpl=filebrowser /]
4. 05-353-5/2018 од 13.02.2018
Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са МРС пословног објекта ДП Залив доо Црвенка на к.п.1988/1 и др . к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=1004 tpl=filebrowser /]
3. 05-353-1/2018 од 05.02.2018
Изградња сило ћелија 6 x 1750т , сушаре 24т/х и др на к.п.1278/4 . к.о
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=999 tpl=filebrowser /]
2. 05-353-191/2017 од 23.01.2018
Реконструкција, доградња и промена намене постојећег стамбеног објекта у стамбено –пословни објекат на к.п.815 и 816 . к.о
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=991 tpl=filebrowser /]
1. 05-353-190/2017 од 11.01.2018
Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 2826 и др. к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=979 tpl=filebrowser /]

 

Локацијски услови 2017.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
111. 05-353-181/2017 од 26.12.2017
Уградња гасног генератора топлоте на згради И гасних прикључака на к.п. 2851/9 и др. к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=972 tpl=filebrowser /]
110. 05-353-180/2017 од 21.12.2017
Изградња привремене монтажне асфалтне базе на к.п. 7791/1 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=965 tpl=filebrowser /]
109. 05-353-184/2017 од 15.12.2017
Изградња самоуслужне ауто-перионице на к.п. 3118 и 3119 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=959 tpl=filebrowser /]
108. 05-353-177/2017 од 13.12.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.1144/17, к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=953 tpl=filebrowser /]
107. 05-353-178/2017 од 11.12.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.2931, к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=950 tpl=filebrowser /]
106. 05-353-170/2017 од 04.12.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.2103/1, к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=940 tpl=filebrowser /]
105.  05-353-171/2017 од 01.12.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п..3669, к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=939 tpl=filebrowser /]
104. 05-353-168/2017 од 01.12.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п..1536, к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=938 tpl=filebrowser /]
103. 05-353-172/2017 од 29.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п..2473, к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=937 tpl=filebrowser /]
102. 05-353-174/2017 од 28.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 639, к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=936 tpl=filebrowser /]
101. 05-353-176/2017 од 28.11.2017
Измена локацијских услова за изградњу сило ћелија 3×820т са елеваторским стубом и остало , на к.п.5486, к.о
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=935 tpl=filebrowser /]
100. 05-353-167/2017 од 24.11.2017
Изградња фарме за тов свиња капацитета 1330 комада, на к.п. 8182/1, к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=931 tpl=filebrowser /]
99.  05-353-175/2017  од 22.11.2017
Изградња сервиса путничких аутомобила са продавницом и надстрешницом на к.п. 5255/1 , к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=930 tpl=filebrowser /]
98.  05-353-166/2017 од 24.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 818/5, к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=929 tpl=filebrowser /]
97. 05-353-164/2017 од 14.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 2460, к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=915 tpl=filebrowser /]
96. 05-353-161/2017 од 13.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 638, к.о
 Сивац [wpfilebase tag=file id=914 tpl=filebrowser /]
95. 05-353-154/2017 од 01.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.800/1, к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=897 tpl=filebrowser /]
94. 05-353-151/2017 од 01.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.5274 , к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=896 tpl=filebrowser /]
93. 05-353-147/2017 од 27.10.2017
Изградња привода оптичког кабла на к.п. 5856/1 и 5864/3 к.о .
Кула [wpfilebase tag=file id=894 tpl=filebrowser /]
92. 05-353-156/2017 од 27.10.2017
Изградња  унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат     на  к.п. 539,   к.о
Сивац [wpfilebase tag=file id=893 tpl=filebrowser /]
91. 05-353-155/2017 од 26.10.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 3930/10, к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=892 tpl=filebrowser /]
90. 05-353-150/2017 од 24.10.2017
Изградњу  унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат     на  к.п. 3027,   к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=885 tpl=filebrowser /]
89. 05-353-148/2017 од 23.10.2017
Изградња  унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат     на  к.п. 1425/2,   к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=884 tpl=filebrowser /]
88. 05-353-145/2017 од 20.10.2017
Изградња  унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат     на  к.п. 1115,   к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=883 tpl=filebrowser /]
87. 05-353-157/2017 од 18.10.2017
Доградња гасне мреже И МРС за потребе снабдевања ДП Залив доо на к.п. 1989 И др. к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=879 tpl=filebrowser /]
86. 05-353-146/2017 од 13.10.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.461 к.о
Липар [wpfilebase tag=file id=878 tpl=filebrowser /]
85. 05-353-152/2017 од 09.10.2017
Реконструкција и промена намене дела објекта у трговину на мало на к.п. 4227 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=872 tpl=filebrowser /]
84. 05-353-141/2017 од 05.10.2017
Доградња гасне мреже И МРС за потребе снабдевања ДП Залив доо на к.п. 1989 И др. к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=863 tpl=filebrowser /]
83. 05-353-133/2017 од 27.09.2017
Изградња привода оптичког кабла на к.п. 5906/2 И др. к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=859 tpl=filebrowser /]
82. 05-353-138/2017 од 02.10.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.4094 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=857 tpl=filebrowser /]
81. 05-353-135/2017 од 29.09.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 3990/31 к.о
Кула [wpfilebase tag=file id=856 tpl=filebrowser /]
80. 05-353-136/2017 од 28.09.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 857 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=853 tpl=filebrowser /]
79. 05-353-140/2017 од 28.09.2017
Послован објекат на к.п. 1529  к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=852 tpl=filebrowser /]
78. 05-353-137/2017 од 26.09.2017
Изградња фабрике за обраду текстила на к.п. 9107/28 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=846 tpl=filebrowser /]
77. 05-353-134/2017 од  19.09.2017
Реконструкција и пренамена радионице и магацина у стају за узгој свиња капацитета 670 грла на к.п. 676/3 к.о
Црвенка [wpfilebase tag=file id=838 tpl=filebrowser /]
76. 05-353-129/2017 од 12.09.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 557 к.о
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=831 tpl=filebrowser /]
75. 05-353-130/2017 од 08.09.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 1151/43 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=830 tpl=filebrowser /]
74. 05-353-123/2017 од 05.09.2017
Изградња стамбеног објеката на к.п. 3594 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=828 tpl=filebrowser /]
73. 05-353-125/2017 од 05.09.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 1770 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=827 tpl=filebrowser /]
72. 05-353-124/2017 од 05.09.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 5389/1 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=826 tpl=filebrowser /]
71. 05-353-126/2017 од 04.09.2017
Изградња фарме за тов свиња капацитета 500 грла на к.п. 7900/1 И 7900/2 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=825 tpl=filebrowser /]
70. 05-353-116/2017 од 31.08.2017
Изградња средње напонског прикључног вода за СТС-ЦОМФОРТ СТYЛЕ на к.п. 7604 И др. к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=818 tpl=filebrowser /]
69. 05-353-120/2017 од 30.08.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 8687/19 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=817 tpl=filebrowser /]
68. 05-353-119/2017 од 30.08.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 2327 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=816 tpl=filebrowser /]
67. 05-353-118/2017 од 30.08.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 3031 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=815 tpl=filebrowser /]
66. 05-353-110/2017 од 29.08.2017
Изградња индустријског објекта за производњу обуће на к.п. 9107/19 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=811 tpl=filebrowser /]
65. 05-353-115/2017 од 25.08.2017
Изградња стамбеног објекта на к.п. 1665 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=806 tpl=filebrowser /]
64. 05-353-114/2017 од 25.08.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 421 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=805 tpl=filebrowser /]
63. 05-353-117/2017 од 21.08.2017
Изградња стубне трафостанице 20/0,4 кВ И трофазног прикључења бунара на к.п. 7604 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=803 tpl=filebrowser /]
62. 05-353-113/2017 од 10.08.2017
Изградња система за наводњавање СИвац-Југ на к.п. 11387 и др. к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=801 tpl=filebrowser /]
61. 05-353-107/2017 од 04.08.2017
Санација верске зграде на к.п. 1711 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=796 tpl=filebrowser /]
60. 05-353-106/2017 од 01.08.2017
Изградња постројења за пречишћавање воде у Крушчићу на к.п. 114 и др. к.о.
Крушчић [wpfilebase tag=file id=790 tpl=filebrowser /]
59. 05-353-105/2017 од 28.07.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 1919/1 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=788 tpl=filebrowser /]
58. 05-353-94/2017 од 21.07.2017
Изградња постројења за пречишћавање воде на к.п. 114 и др. к.о.
Крушчић [wpfilebase tag=file id=778 tpl=filebrowser /]
57. 05-353-96/2017 од 21.07.2017
Изградња постројења за пречишћавање воде бунара на к.п. 9000 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=777 tpl=filebrowser /]
56.  05-353-98/2017 од 20.07.2017
Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 3898/1 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=773 tpl=filebrowser /]
55. 05-353-97/2017 од 19.07.2017
Изградња сило ћелија 3x 1200 т и др. на к.п. 5486 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=772 tpl=filebrowser /]
54. 05-353-103/2017 од 14.07.2017
Реконструкција постојећег објекта за складиштење етил алкохола на к.п. 4425 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=766 tpl=filebrowser /]
53. 05-353-101/2017 од  14.07.2017
Доградња дела објекта основне школе на к.п. 4390/1 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=765 tpl=filebrowser /]
52. 05-353-89/2017 од 13.07.2017
Изградња производно-магацинског простора за производњу садног материјала на к.п. 9107/2 4 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=763 tpl=filebrowser /]
51. 05-353-91/2017 од 12.07.2017
Изградњу система за наводњавање Сивац север 1 фаза на к.п. 11484/2 И др. к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=758 tpl=filebrowser /]
50. 05-353-93/2017 од 06.07.2017
Изградњу МБТС 20/0,4 кв 1×1000кВА са КНН водовима на к.п.9059 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=742 tpl=filebrowser /]
49. 05-353-95/2017 од 06.07.2017
Изградњу унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 1224 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=741 tpl=filebrowser /]
48. 05-353-84/2017 од 26.06.2017
Изградњу карантина за свиње на к.п.8144/1 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=714 tpl=filebrowser /]
47. 05-353-88/2017 од 28.06.2017
Изградњу објекта гараже за паркирање и ремонт пољ.возила на к.п. 153 к.о.
Липар [wpfilebase tag=file id=733 tpl=filebrowser /]
46. 05-353-86/2017 од  21.06.2017
Изградња стубне трафостанице 20/04 кВ , Липарски пут на  к.п.7028/4  к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=727 tpl=filebrowser /]
45. 05-353-85/2017 од  20.06.2017
Изградња надстрешнице са усипним кошем к.п.3370 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=723 tpl=filebrowser /]
44. 05-353-75/2017 од  09.06.2017
Реконструкција санитарно гардеробног објекта и доградња смештајних јединица за учеснике едукативног курса на к.п.8144/1 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=714 tpl=filebrowser /]
43. 05-353-76/2017 од  07.06.2017
Реконструкција главне мерно регулационе станице “Црвенка“ на к.п.9300/1 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=707 tpl=filebrowser /]
42. 05-353-68/2017 од 05.06.2017
Изградња стамбеног и економског објекта на к.п.2288 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=706 tpl=filebrowser /]
41. 05-353-72/2017 од 01.06.2017
Изградња силоса за житарице 2×200т са усипним кошем, пратећом опремом на к.п.3649 и колског прикључка на 3647 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=704 tpl=filebrowser /]
40. 05-353-71/2017 од  31.05.2017
Изградња фарме – објекта за тов свиња (капацитета 850 комада) и силоса за храну (капацитета 29м³) на к.п.8742 и 8743/1 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=703 tpl=filebrowser /]
39. 05-353-70/2017 од 30.05.2017
Реконструкција унутрашњих гасних инсталација, изградња прикључног гасовода, регулационе станице и надстрешнице за РС на к.п.9300/1, 9672, 9301,9302/1, 9302/2, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9550/2, 3650, 4926, 3659/1, 3662/1, 3657, 3656/4 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=701 tpl=filebrowser /]
38. 05-353-66/2017 од 29.05.2017
Изградња сило ћелија 6*1000т и елеваторске јаме са пратећом опремом на к.п.5819 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=700 tpl=filebrowser /]
37. 05-353-69/2017 од  29.05.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на постојећем стамбеном објекту на к.п.2201/1 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=699 tpl=filebrowser /]
36. 05-353-61/2017 од 16.05.2017
Изградња две стамбене јединице и помоћног објекта на к.п.153  к.о.
Липар [wpfilebase tag=file id=692 tpl=filebrowser /]
35. 05-353-58/2017 од 16.05.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на постојећем стамбеном  објекту на к.п.1151/31 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=690 tpl=filebrowser /]
34. 05-353-59/2017 од 09.05.2017
Изградња магацина намештаја на к.п.2900 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=682 tpl=filebrowser /]
33. 05-353-54/2017 од 08.05.2017
Изградња стамбено-пословног објекта и реконструкција и пренамена постојећег објекта у објекат за смештај пољ. механизације на к.п.9116/1 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=681 tpl=filebrowser /]
32. 05-353-64/2017 од 05.05.2017
Изградња стамбеног објекта на к.п.2900 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=676 tpl=filebrowser /]
31. 05-353-63/2017 од 03.05.2017
Изградња јавне расвете у Фрушкогорској улици на к.п.3366 к.о.
Руски Крстур pdfОпштина Кула
30. 05-353-52/2017 од 27.04.2017
Изградња објекта за продају цвећа  П+0 на к.п.950/2 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=665 tpl=filebrowser /]
29. 05-353-46/2017 од 19.04.2017
Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п.2587 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=651 tpl=filebrowser /]
28. 05-353-44/2017 od  18.04.2017
Изградња сило ћелија капацитета 8600т и сушаре и др. на к.п.1278/4    к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=650 tpl=filebrowser /]
27. 05-353-47/2017 od  12.04.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на постојећем стамбеном  објекту на к.п.3185 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=646 tpl=filebrowser /]
26. 05-353-42/2017 од 06.04.2017
Изградња малопродајног објекта пољ. апотеке на к.п.3009 к.о.
Сивац [wpfilebase tag=file id=636 tpl=filebrowser /]
25.  05-353-39/2017 од 04.04.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на постојећем стамбеном објекту на к.п.1296 к.о.
Црвенка [wpfilebase tag=file id=630 tpl=filebrowser /]
24. 05-353-31/2017 од 04.04.2017
Изградња хладњаче за воће капацитета 450 т на к.п. 453 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=629 tpl=filebrowser /]
23. 05-353-43/2017 од 30.03.2017
Изградња објекта надстрешнице за смештај пољ. механизације и складиштење пољ. производа на к.п. 955 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=625 tpl=filebrowser /]
22. 05-353-34/2017 од 30.03.2017
Изградња спортско центра са пратећим садржајима на к.п.3728/1 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=624 tpl=filebrowser /]
21. 05-353-28/2017 од 30.03.2017
Изградња гасног прикључка са МРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п.3143/8 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=623 tpl=filebrowser /]
20. 05-353-33/2017 од 24.03.2017
Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 1806 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=612 tpl=filebrowser /]
19. 05-353-38/2017 од 24.03.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 2699 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=611 tpl=filebrowser /]
18. 05-353-36/2017 од 23.03.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 1993/4 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=610 tpl=filebrowser /]
17. 05-353-30/2017 од 23.03.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС И унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 2550 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=609 tpl=filebrowser /]
16. 05-353-29/2017 од 23.03.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 116/3 к.о.
Липар [wpfilebase tag=file id=608 tpl=filebrowser /]
15. 05-353-25/2017 од  23.03.2017
Изградња пословног објекта на к.п. 2810/1 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=607 tpl=filebrowser /]
14. 05-353-22/2017 од 16.03.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем пословном објекту на к.п. 676 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=552 tpl=filebrowser /]
13. 05-353-20/2017 од 14.03.2017
Изградња стамбеног објекта П+Пк на к.п. 3645 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=546 tpl=filebrowser /]
12. 05-353-21/2017 од  13.03.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 2561/3 к.о.
Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=543 tpl=filebrowser /]
11. 05-353-19/2017 од  06.03.2017
Гасни прикључак са КМРС И унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 3990/40 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=536 tpl=filebrowser /]
10. 05-353-10/2017 од  28.02.2017
За изградњу гасног прикључка са КМРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 3186/1 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=529 tpl=filebrowser /]
09.  05-353-11/2017 од  14.02.2017 За изградњу система за наводњавање СИВАЦ ЈУГ на к.п. 11387 к.о. Сивац pdf Al Rawfed (5.90MB)
08. 05-353-9/2017 од  07.02.2017 За изградњу брзих декантера муљног сока прве сатурације на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=520 tpl=filebrowser /]
07. 05-353-7/2017 од  06.02.2017 Изградња пословног објекта за технички преглед возила на к.п. 585 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=519 tpl=filebrowser /]
06. 05-353-8/2017 од   02.02.2017 Изградња објекта верског туризма на к.п. 7313 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=515 tpl=filebrowser /]
05. 05-353-1/2017 od  25.01.2017 Реконструкција и промену намене из стамбеног у пословни објекат на к.п. 2946 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=510 tpl=filebrowser /]
04. 05-353-143/2017 од  25.01.2017 Изградња гасне инсталације на стамбеном прикључку на к.п. 810/6 И 810/20 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=509 tpl=filebrowser /]
03. 05-353-141/2017 од 13.01.2017 Изградња гасне инсталације на стамбеном прикључку на к.п. 1698 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=503 tpl=filebrowser /]
02. 05-353-137/2017 од 10.01.2017 Изградња система за наводњавање СИВАЦ СЕВЕР 1 ФАЗА на к.п.9096 И др. к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=500 tpl=filebrowser /]
01. 05-353-135/2016 од 05.01.2017. Изградња стамбеног објекта на к.п. 2772 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=499 tpl=filebrowser /]

Локацијски услови 2016.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор 
104. 05-353-134/2016 од 29.12.2016 Реконструкција,пренамена и доградња постојећег пословног у пословно стамбени објекат на к.п. 2813 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=496 tpl=filebrowser /]
103. 05-353-129/2016 од 13.12.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 2127/4 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=475 tpl=filebrowser /]
102. 05-353-127/2016 од 08.12.2016 Стамбени објекат П+0 на к.п. 2972 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=471 tpl=filebrowser /]
101. 05-353-119/2016 од 25.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 3575 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=460 tpl=filebrowser /]
100. 05-353-125/2016 од  25.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 7640 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=459 tpl=filebrowser /]
99. 05-353-124/2016 од 17.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 590 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=443 tpl=filebrowser /]
98. 05-353-117/2016 od 10.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 2028 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=442 tpl=filebrowser /]
97. 05-353-122/2016 od 10.11.2016 Економски објекат за смештај пољ. механизације на к.п. 4314 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=441 tpl=filebrowser /]
96. 05-353-123/2016 od  09.11.2016 Изградња наткривеног складишта палета и репромтаријала за израду намештаја на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=440 tpl=filebrowser /]
95. 05-353-120/2016 od 09.11.2016 Изградња гараже за смештај возила на к.п. 3259 И 3260 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=439 tpl=filebrowser /]
94 05-353-113/2016 od 07.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 1140/5 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=433 tpl=filebrowser /]
93. 05-353-112/2016 od 07.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 717 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=431 tpl=filebrowser /]
92. 05-353-111/2016 od 01.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 4388 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=430 tpl=filebrowser /]
91. 05-353-110/2016 од 28.10.2016 Изградња стамбеног објекта на к.п. 2900 Кула [wpfilebase tag=file id=426 tpl=filebrowser /]
90. 05-353-107/2016 од 20.10.2016 Изградња гараже за смештај возила на к.п. број 3259 и 3260 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=424 tpl=filebrowser /]
89. 05-353-102/2016 od 19.10.2016 Уградња унутрашње гасне инсталације на постојећи објекат и прикључка на дистрибутивну гасну мрежу к.п. 2028 Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=420 tpl=filebrowser /]
88. 05-353-108/2016 od 18.10.2016 Изградња стамбеног објекта на к.п. 731/1 Црвенка [wpfilebase tag=file id=418 tpl=filebrowser /]
87. 05-353-106/2016 од 14.10.2016 Изградња стамбеног објекта на к.п. 1413/1 Кула [wpfilebase tag=file id=416 tpl=filebrowser /]
86. 05-353-101/2016 од 06.10.2016 Изградњa складишта за житарице 2x 1120 и сушаре на к.п. 3729,3730 И 3731 Кула pdfЕкстра ауто транспорт (6.4МB)
85. 05-353-96/2016 od 03.10.2016 Реконструкција И пренамена стамбеног објекта у пословни на к.п. 3105 Црвенка [wpfilebase tag=file id=412 tpl=filebrowser /]
84. 05-353-103/2016 od 03.10.2016 Изградња економског објекта за смештај пољ. механизације на к.п . 9059 Сивац [wpfilebase tag=file id=411 tpl=filebrowser /]
83. 05-353-82/2016 od 21.09.2016 Изградња система за наводњавање СИВАЦ-ЈУГ на к.п. Сивац pdfAл Раwафед Србија (5.8 MiB)
82. 05-353-94/2016 od 14.09.2016 Економски објекат за смештај пољ. механизације на к.п. 3527 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=401 tpl=filebrowser /]
81. 05-353-95/2016 od 09.09.2016 Опремање светлосним сигналима раскрсницу улица Вељка Влаховића И 16.дивизије Кула [wpfilebase tag=file id=389 tpl=filebrowser /]
80. 05-353-84/2016 od 25.08.2016 Стакленик на к.п. 1496/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=350 tpl=filebrowser /]
79. 05-353-79/2016 od 19.08.2016 За изградњу хале за производњу пратеће опреме за аутомобилску индустрију на к.п. 9107/25 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=349 tpl=filebrowser /]
78. 05-353-85/2016 od 17.08.2016 За складиште картонске амбалаже на к.п. 3620/17 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=344 tpl=filebrowser /]
77. 05-353-78/2016 od 12.08.2016 Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1309/3 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=339 tpl=filebrowser /]
76.  05-353-76/2016 od 11.08.2016 Изградња фарме кока носиља и фарме бројлера на к.п. 8182/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=338 tpl=filebrowser /]
75. 05-353-77/2016 od 12.08.2016 Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п.1829 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=337 tpl=filebrowser /]
74. 05-353-69/2016 од 28.07.2016 Изградња бунара Б-1 и хидрантске мреже на к.п.9059 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=98 tpl=filebrowser /]
73. 05-353-6582016 од 27.07.2016 Изградња помоћног објекта на к.п. 1971 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=101 tpl=filebrowser /]
72. 05-353-65/2016 од 22.07.2016 Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 2980 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=99 tpl=filebrowser /]
71. 05-353-56/2016 од 22.07.2016 Изградња пословног објекта – продавнице мешовите робе на к.п.2582/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=100 tpl=filebrowser /]
70. 05-353-62/2016 од 22.07.2016 Уређење саобраћајница у Руском Крстуру на к.п. 3378,3406,3373,3405 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=96 tpl=filebrowser /]
69. 05-353-61/2016 од 19.07.2016 Изградња коловоза на атарским путевима на деловима к.п.9000,9038 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=94 tpl=filebrowser /]
68. 05-353-52/2016 од 06.07.2016. Реконструкција и проширење дела општинског пута Л-416 Црвенка-Дубока на к.п. 315, 9559/1, 9559/2 И 9570 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=95 tpl=filebrowser /]
67. 05-353-67/2016 од 12.07.2016. Изградња силоса 3х 700, сушаре, надстрешнице за смештај механизације на к.п. 5486 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=97 tpl=filebrowser /]
66. 05-353-63/2016 од 07.07.2016. Изградња стамбеног објекта С+П на к.п.975 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=93 tpl=filebrowser /]
65. 05-353-48/2016 од 24.06.2016. Изградња стамбеног објекта П+0 на  к.п. 3185 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=89 tpl=filebrowser /]
64. 05-353-49/2016 од 16.06.2016. Изградња унутрашњих гасних инсталација за стамбени објекат на к.п. 8526 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=91 tpl=filebrowser /]
63. 05-353-45/2016 од 21.06.2016. Изградња стамбеног објекта на к.п.
975 к.о.
Кула [wpfilebase tag=file id=88 tpl=filebrowser /]
62. 05-353-29/2016 од 20.06.2016 год. Заливни сустем Сивац – север Сивац [wpfilebase tag=file id=90 tpl=filebrowser /]
61. 05-353-43/2016 од 15.06.2016. Изградња унутрашњих гасних инсталација и гасног прикључка на к.п. 2852 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=92 tpl=filebrowser /]
60. 05-353-31/2016 од 30.05.2016. Изградња јавне расвете
у улици Орош Габра
Кула [wpfilebase tag=file id=87 tpl=filebrowser /]
59. 05-353-39/2016 од 27.05.2016. Изградња силоса за смештај житарица 3х700т са сушаром и надстрешнице за смештај пољ. механизације Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=83 tpl=filebrowser /]
58. 05-353-18/2016 од 26.05.2016. Изградња радионице за израду металних делова за системе за наводњавање Кула [wpfilebase tag=file id=84 tpl=filebrowser /]
57. 05-353-39/2016 од 27.05.2016 Изградња силоса за смештај житарица 3х700т са сушаром и надстрешнице за смештај пољ. механизације Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=85 tpl=filebrowser /]
56. 05-353-40/2016 од 20.05.2016. Изградња помоћног објекта у Сивцу Сивац [wpfilebase tag=file id=86 tpl=filebrowser /]
55. 05-353-36/2016 од 19.05.2016. Опремање светлосним сигналима раскрснице улица Вељка Влаховића И 16.дивизије у Кули Кула [wpfilebase tag=file id=78 tpl=filebrowser /]
54. 05-353-35/2016 од 18.05.2016. Изградња стамбеног објекта Кула [wpfilebase tag=file id=81 tpl=filebrowser /]
53. 05-353-26/2016 од 13.05.2016. Изградња складишта металне робе Кула [wpfilebase tag=file id=80 tpl=filebrowser /]
52. 05-353-33/2016 од 11.05.2016. Изградња јавне расвете у Фрушкогорској улици Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=79 tpl=filebrowser /]
51. 05-353-24/2016 од 11.05.2016. Изградња објекта за продају цвећа Сивац [wpfilebase tag=file id=82 tpl=filebrowser /]
50. 05-353-38/2016 од 05.05.2016. Адаптација и доградња
стамбеног објекта
Руски
Крстур
 [wpfilebase tag=file id=76 tpl=filebrowser /]
49. 05-353-32/2016 од 04.05.2016 Стамбени објекат И гаража Липар  [wpfilebase tag=file id=77 tpl=filebrowser /]
48. 05-353-23/2016 од 05.05.2016 Изградња тоалета Сивац  [wpfilebase tag=file id=71 tpl=filebrowser /]
47. 05-353-21/2016 од 08.04.2016 Доградња стамбено пословног објекта Црвенка  [wpfilebase tag=file id=72 tpl=filebrowser /]
46. 05-353-9/2016 од 05.04.2016 Магацин металних елемената Кула [wpfilebase tag=file id=75 tpl=filebrowser /]
45. 05-353-100/2015 27.01.2016 Изградња пословног објекта – магацин намештаја Руски Крстур  [wpfilebase tag=file id=74 tpl=filebrowser /]
44. 05-353-87/2016 21.01.2016 Црпна станица Сивац Сивац  [wpfilebase tag=file id=73 tpl=filebrowser /]
43. 05-353-90/2015
18.1.2016.
Изградња стамбено-пословног објекта, простор за аукцију и изложбе Кула  [wpfilebase tag=file id=69 tpl=filebrowser /]
42. 05-353-98/2015
6.1.2016.
Изградња надстрешнице за смештај пољопривредне механизације Сивац  [wpfilebase tag=file id=68 tpl=filebrowser /]
41. 05-353-89/2015
22.12.2015.
Изградња помоћног објекта Кула  [wpfilebase tag=file id=70 tpl=filebrowser /]
40. 05-353-86/2015
21.12.2015.
Јавна расвета саобраћајница у радној зони Кула Кула [wpfilebase tag=file id=67 tpl=filebrowser /]
39. 05-353-6/2015
01.12.2015.
 Изградња система за наводњавање Сивац Север Сивац Институт Јарослав Черни
[wpfilebase tag=file id=64 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=66 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=65 tpl=filebrowser /]
38. 05-353-80/2015
19.11.2015.
Реконструкција и пренамена дела објекта породичног становања у пословни простор Црвенка [wpfilebase tag=file id=62 tpl=filebrowser /]
37. 05-353-5/2015
16.09.2015‏.
Изградња система за наводњавање „Сивац Југ“ Сивац [wpfilebase tag=file id=63 tpl=filebrowser /]
36. 05-353-78/2015
15.10.2015.
Економски објекат за смештај механизације и тов јунади Кула [wpfilebase tag=file id=61 tpl=filebrowser /]
35. 05-353-75/2015
06.10.2015.
Доградња производног објекта помоћним просторијама за складиштење резервних делова Кула  [wpfilebase tag=file id=59 tpl=filebrowser /]
34. 05-353-73/2015
2.10.2015.
Изградња истражно-експлоатационог бунара БК-1 Кула  [wpfilebase tag=file id=58 tpl=filebrowser /]
33. 05-353-72/2015
25.09.2015
Пренамена и реконструкција дела објекта Кула  [wpfilebase tag=file id=60 tpl=filebrowser /]
32. 05-353-68/2015
21.09.2015.
Изградња интерне станице за снабдевање моторних возила горивом Сивац  [wpfilebase tag=file id=56 tpl=filebrowser /]
31. 05-353-67/2015 14.09.2015. Реконструкција и пренамена економског објекта број 2 и помоћног објекта број 6 у пословне објекте за прераду воћа и поврћа топлом прерадом (капацитета до 2 тоне готове робе дневно у сезони) Кула  [wpfilebase tag=file id=57 tpl=filebrowser /]
30. 05-353-66/2015 03.09.2015. Изградња станице за снабдевање моторних возила Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=54 tpl=filebrowser /]
29. 05-353-52/2015 28.08.2015. Изградња оптичког кабла Кула [wpfilebase tag=file id=55 tpl=filebrowser /]
28. 05-353-63/2015
24.08.2015.
Реконструкција, пренамена и доградња трговинског објекта прехрамбених и непрехрамбених производа на велико и мало са пратећом инфраструктуром и изградња саобраћајних и паркинг површина Кула [wpfilebase tag=file id=53 tpl=filebrowser /]
27. 05 353 69/2015
17.08.2015.
Изградња пословних објеката – објекат за смештај пољопривредне механизације, колске ваге и сило ћелија за житарице Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=52 tpl=filebrowser /]
26. 05-353-56/2015 10.08.2015. Изградња управне зграде спратности П+1+Пот Црвенка [wpfilebase tag=file id=51 tpl=filebrowser /]
25. 05-353-53/2015 03.08.2015. Изградња пумпне станице за сопствене потребе, која се састоји од подземног резервоара еуродизела капацитета 25м³, апарата за точење горива и претакачке шахте Црвенка [wpfilebase tag=file id=49 tpl=filebrowser /]
24. 05-353-57/2015 30.07.2015. Реконструкција и пренамена стамбених у пословне просторије и доградња пословних просторија-производња натрон врећа капацитета до 2,2 тона/дан – измена локацијских услова Кула [wpfilebase tag=file id=50 tpl=filebrowser /]
23. 05-353-48/2015
21.07.2015.
Изградња стамбене зграде са једним станом спратности П+0 и помоћног објекта спратности П+0 Кула [wpfilebase tag=file id=48 tpl=filebrowser /]
22. 05 353 55/2015
20.07.2015.
Изградња спортске хале са прикључцима на инфраструктуру Сивац [wpfilebase tag=file id=47 tpl=filebrowser /]
21. 05-353-45/2015
08.07.2015.
Изградња објекта и опреме за производњу електричне енергије – електрана на сунчеву енергију Кула [wpfilebase tag=file id=46 tpl=filebrowser /]
20. 05-353-49/2015 30.06.2015. Изградња стамбеног објекта П+0 Кула [wpfilebase tag=file id=45 tpl=filebrowser /]
19. 05-353-43/2015
24.06.2015.
Изградња самоуслужне аутоперионице –измена локацијских услова Кула [wpfilebase tag=file id=44 tpl=filebrowser /]
18. 05-353-36/2015 16.06.2015. Изградња здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља у Кули Кула [wpfilebase tag=file id=43 tpl=filebrowser /]
17. 05-353-1/2015 16.06.2015. Изградња фарме за тов свиња капацитета 50 комада, са пратећим инсталацијама Кула [wpfilebase tag=file id=42 tpl=filebrowser /]
16. 05-353-31/2015 25.05.2015. Изградња салаша – стамбеног објекта П+0 и објекта за смештај пољопривредне механизације П+О Сивац [wpfilebase tag=file id=41 tpl=filebrowser /]
15. 05-353-37/2015 21.05.2015. Пренамена дела стамбеног објекта у пословни и доградња пословног објекта Црвенка [wpfilebase tag=file id=40 tpl=filebrowser /]
14. 05-353-32/2015 19.05.2015. Изградња стамбеног објекта са једним станом П+0 и помоћног објекта П+О Кула [wpfilebase tag=file id=39 tpl=filebrowser /]
13. 05-353-30/2015 19.05.2015. Изградња самоуслужне аутоперионице Кула [wpfilebase tag=file id=38 tpl=filebrowser /]
12. 05-353-26/2015 28.04.2015. Изградња стамбеног објекта са једним станом П+0 Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=37 tpl=filebrowser /]
11. 05-353-25/2015 28.04.2015. Изградња 2 објекта гараже за смештај пољопривредне механизације, спратности П+0 у Сивцу Сивац [wpfilebase tag=file id=36 tpl=filebrowser /]
10. 05-353-4/2015 27.04.2015. Доградња атмосферске канализације на постојећој бензинској станици у Сивцу (НИС а.д. Нови Сад) Сивац [wpfilebase tag=file id=35 tpl=filebrowser /]
9. 05-353-21/2015 23.04.2015. Реконструкција и доградња стамбеног објекта са делимичним уклањањем постојећег објекта Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=34 tpl=filebrowser /]
8. 05-353-19/2015 20.04.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом П+0 Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=33 tpl=filebrowser /]
7. 05-353-12/2015 31.03.2015. Реконструкција и доградња постојећих пословних објеката број 1 и 2 Кула [wpfilebase tag=file id=32 tpl=filebrowser /]
6. 05-353-13/2015 24.03.2015. Изградња стамбеног објекта П+0 Кула [wpfilebase tag=file id=31 tpl=filebrowser /]
5. 05-353-2/2015 24.03.2015. Изградња оптичког кабла између ДСЛАМ “Масарикова“ и Фабрке шећеа “Црвенка“ у Црвенки Црвенка [wpfilebase tag=file id=30 tpl=filebrowser /]
4. 05-353-9/2015 13.03.2015. Изградња едукативног центра у Црвенки Црвенка [wpfilebase tag=file id=29 tpl=filebrowser /]
3. 05-353-15/2015 13.03.2015. Доградња, реконструкција и пренамена постојећег стамбеног у пословни објекат – производња натрон врећа капацитета до 2,2т/дан и доградња надстрешнице, са пратећим инсталацијама Кула [wpfilebase tag=file id=28 tpl=filebrowser /]
2. 05-353-10/2015 10.03.2015. Изградња самоуслужне аутоперионице Кула [wpfilebase tag=file id=27 tpl=filebrowser /]
1.  05-353-3/2015 20.02.2015.  Изградња водоводне мреже у улици Слободана Пенезића у Кули  Кула  [wpfilebase tag=file id=26 tpl=filebrowser /]