Локацијски услови 2019.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
31. 05-353-25/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4178    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Васић Жељко Васић Жељко (845.2 KiB)
30. 05-353-28/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.433     к.о  Сивац Сивац Icon of Дробњак Гордана Дробњак Гордана (936.8 KiB)
29. 05-353-32/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2285    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Ксенија Сабадош Ксенија (1.4 MiB)
28. 05-353-26/2019 од 20.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3558     к.о  . Сивац Сивац Icon of Ждерић Татјана Ждерић Татјана (910.3 KiB)
27. 05-353-27/2019 од 20.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  563/2   к.о  Кула Кула Icon of Дормошев Јован Дормошев Јован (973.1 KiB)
26. 05-353-24/2019 од 19.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 34/2    к.о  Кула Кула Icon of Кондић Горан Кондић Горан (970.2 KiB)
25. 05-353-31/2019 од 19.03.2019 Изградња стамбено пословног објекта П+3    на  к.п.2800    к.о  Кула Кула Icon of Спирала инвест доо Спирала инвест доо (967.6 KiB)
24. 05-353-23/2019 од 18.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1500/7   к.о  Кула Кула Icon of Цвијетић Обрад Цвијетић Обрад (900.5 KiB)
23. 05-353-22/2019 од 08.03.2019 Изградња складишта окова а шрафовске робе    на  к.п. 7630 и 7631    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort style doo Comfort style doo (0.0 B)
22. 05-353-29/2019 од 06.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 281    к.о  Сивац Сивац Icon of Ракетић Милена Ракетић Милена (1.4 MiB)
21. 05-353-21/2019 од 07.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.738     к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Кашаји Јанко Кашаји Јанко (963.3 KiB)
20. 05-353-18/2019 од 08.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1967/2     к.о  Кула Кула Icon of Ненадов Никола Ненадов Никола (1.4 MiB)
19. 05-353-19/2019 од 05.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за пословни  објекат    на  к.п. 4116/2     к.о  Кула Кула Icon of Распоповић Миодраг Распоповић Миодраг (1.2 MiB)
18. 05-353-17/2019 од 01.03.2019 Изградња стамбеног  објекта  П+0,    на  к.п.  4846   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Ружичић Јован Ружичић Јован (0.0 B)
17. 05-353202/2019 од 27.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 3204     к.о  Црвенка Црвенка Icon of Ријавец Јованка Ријавец Јованка (1.7 MiB)
16. 05-353-14/2019 од 26.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 1138/7     к.о  Кула Кула Icon of Шишарица Мирко Шишарица Мирко (1.5 MiB)
15. 05-353-12/2019 од 25.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 3129/1     к.о  Кула Кула Icon of Вукадиновић Милка Вукадиновић Милка (1.5 MiB)
14. 05-353-11/2019 од 22.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1548    к.о  Сивац Сивац Icon of Делић Богдановић Софија Делић Богдановић Софија (1.1 MiB)
13. 05-353-9/2019 од 22.02.2019 Изградња система за наводњавање Сивац Север 2 фаза      на  к.п.   9901 И др.   к.о  Сивац Сивац Icon of Al Rawafed Al Rawafed (0.0 B)
12. 05-353-13/2019 од 14.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  2587    к.о  Сивац Сивац Icon of Новаковић Зорица Новаковић Зорица (1.4 MiB)
11. 05-353-16/2019 од 13.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  3586   к.о  Сивац Сивац Icon of Боснић Здравко Боснић Здравко (1.0 MiB)
10. 05-353-8/2019 од 12.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  894    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Еделински Михал Еделински Михал (975.6 KiB)
9. 05-353-7/2019 од 07.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1135/4    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Лакић Милка Лакић Милка (127.9 KiB)
8. 05-353-6/2019 од 07.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1913/44    к.о  Кула Кула Icon of Кондић Миланко Кондић Миланко (61.6 KiB)
7. 05-353-2/2019 од 04.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1913/23    к.о  Кула Кула Icon of Обрадов Милена Обрадов Милена (1.5 MiB)
6. 05-353-5/2019 од 28.01.2019 Изградња  складишта сировина и готових производа металне индустрије      на  к.п.  8918/1     к.о  Кула Кула Icon of Терминг д.о.о. Терминг д.о.о. (0.0 B)
5. 05-353-290/2018 од 16.01.2019 Изградња  складишта окова и шрафовске робе      на  к.п.  3257 И 3258     к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Медић Слободанка Медић Слободанка (1.3 MiB)
4. 05-353-289/2018 од 16.01.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1868  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Манастир монахиња безгрешне девице Марије Манастир монахиња безгрешне девице Марије (1.0 MiB)
3. 05-353-288/2018 од 09.01.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п. 3248      к.о  Кула Кула Icon of Јут Оливер Јут Оливер (1.0 MiB)
2. 05-353-283/2018 од 08.01.2019 Изградња сило ћелија 6 x 1700т и сушаром капацитета 20т/х       на  к.п.   9212   к.о  Сивац Сивац Icon of ЗЗ Агро МВ Сивац ЗЗ Агро МВ Сивац (1.0 MiB)
1. 05-353-291/2018 од 03.01.2019 Изградња складишта окова и шрафовске робе       на  к.п.   7630   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort Style doo Comfort Style doo (757.7 KiB)

Локацијски услови 2018.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
195. 05-353-282/2018 од 25.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п.   1146/15   к.о  Кула
Кула Icon of Вишњић Љубица Вишњић Љубица (905.9 KiB)
194. 05-353-278/2018 од 25.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за пословни  објекат        на  к.п.   8622   к.о  Кула
Кула Icon of Kimby co Kimby co (0.0 B)
193. 05-353-281/2018 од 25.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п.   382/2   к.о  Липар
Липар Icon of Маљковић Радмила Маљковић Радмила (971.3 KiB)
192. 05-353-270/2018 од 24.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п. 3964/4     к.о  Кула
Кула Icon of Петковић Марија Петковић Марија (916.4 KiB)
191. 05-353-271/2018 од 24.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п.   1151/22   к.о  Кула
Кула Icon of Мандић Никица Мандић Никица (900.7 KiB)
190. 05-353-269/2018 од 19.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за пословно-стамбени објекат на  к.п.  3460/1    к.о  Сивац
Сивац Icon of ОЗЗ Мипеал ОЗЗ Мипеал (855.1 KiB)
189. 05-353-279/2018 од 18.12.2018
Објекат за тов свиња   2 x 850 комада     на  к.п. 7060   к.о  Црвенка
Црвенка Icon of Поповић Ристо Поповић Ристо (959.6 KiB)
188. 05-353-262/2018 од 18.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п.   3409/11   к.о  Сивац
Сивац Icon of Алавања Дамир Алавања Дамир (889.9 KiB)
187. 05-353-267/2018 од 17.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.   1709   к.о  Сивац
Сивац Icon of Ждеро Веселинко Ждеро Веселинко (801.7 KiB)
186. 05-353-265/2018 од 17.12.2018
 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.   2468   к.о  Сивац
Сивац Icon of Шестовић Љиљана Шестовић Љиљана (829.7 KiB)
185. 05-353-272/2018 од 13.12.2018
Изградња стамбеног објекта      на  к.п.  3275    к.о  Црвенка
Црвенка Icon of Станковић Милош Станковић Милош (826.4 KiB)
184. 05-353-273/2018 од 13.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п. 1500/6     к.о  Кула
Кула Icon of Вуковић Милован Вуковић Милован (862.3 KiB)
183. 05-353-274/2018 од 13.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.  3439/5    к.о  Кула
Кула Icon of Шукара Драган Шукара Драган (886.3 KiB)
182. 05-353-272/2018 од 13.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.  5369    к.о  Кула
Кула Icon of Богнар Ференц Богнар Ференц (887.4 KiB)
181. 05-353-259/2018 од 10.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.  2655    к.о  Сивац
Сивац Icon of Радовић Рајко Радовић Рајко (828.8 KiB)
180. 05-353-277/2018 од 10.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.  1749    к.о  Кула
Кула Icon of Цаковић Ержебет Цаковић Ержебет (1.5 MiB)
179. 05-353-261/2018 од 07.12.2018
Пренамена у пословни објекат поликлинике       на  к.п.  1758    к.о  Кула
Кула Icon of Мученски Ђуро и Марија Мученски Ђуро и Марија (1.5 MiB)
178. 05-353-255/2018 од 07.12.2018
Изградња прикључног гасовода  и МРС на  к.п.  9611 и  8144/5    к.о  Црвенка
Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (975.6 KiB)
177. 5-353-250/2018 од 07.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат  објекат      на  к.п.  3524    к.о  Сивац
Сивац Icon of Јокић Стеван Јокић Стеван (1.9 MiB)
176. 05-353-264/2018 од 05.12.2018
Изградња помоћног објекта П+Пк      на  к.п.  1084/15    к.о  Липар
Липар Icon of Чолак Стево и Славица Чолак Стево и Славица (1.5 MiB)
175. 05-353-256/2018 од 04.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени  објекат      на  к.п. 3009/1     к.о  Кула
Кула Icon of Кулић Мајер Биљана Кулић Мајер Биљана (63.3 KiB)
174. 05-353-252/2018 од 03.12.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени  објекат      на  к.п.   900/29   к.о  Кула
Кула Icon of Батровић Милован Батровић Милован (1.9 MiB)
173.  05-353-245/2018 од 30.11.2018
Проширење фарме свиња капацитета 800 крмача      на  к.п.  8144/4    к.о  Црвенка
Црвенка Icon of Едуфарм доо Едуфарм доо (1.0 MiB)
172. 05-353-240/2018 од 28.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у пословни  објекат      на  к.п.  4216/10    к.о  Кула
Кула Icon of Шимун Гордана Шимун Гордана (913.9 KiB)
171. 05-353-239/2018 од   26.11.2018
Изградња управне зграде, интерне бензиске станице , магацине и др .      на  к.п.   9059   к.о   Сивац
Сивац Icon of Al Rawafed Srbija doo Al Rawafed Srbija doo (0.0 B)
170. 05-353-246/2018 од   22.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени  објекат      на  к.п. 2952/2      к.о   Кула
Кула Icon of Кулић Светозар Кулић Светозар (0.0 B)
167. 05-353-247/2018 од 21.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стан на к.п. 2815/16 к.о Кула
Кула Icon of Делић Феђа Делић Феђа (1.9 MiB)
166. 05-353-238/2018 од 20.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 4062 к.о Сивац
Сивац Icon of Колџић Косана Колџић Косана (799.4 KiB)
165. 05-353-242/2018 од 14.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 477 к.о Руски Крстур
Руски Крстур Icon of Сопка Ђура Сопка Ђура (1.5 MiB)
164. 05-353-241/2018 од 14.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1681 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Бадовинац Бранко Бадовинац Бранко (2.2 MiB)
163. 05-353-235/2018 од 05.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 107/1 к.о Кула
Кула Icon of Грковић Биљана Грковић Биљана (853.0 KiB)
162. 05-351-520/2018 од 05.11.2018
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2743 к.о. Сивац
Сивац Icon of Толимир Борис Толимир Борис (94.9 KiB)
161. 05-353-236/2018 од 02.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 4122/1 к.о Кула
Кула Icon of Распоповић Миодраг Распоповић Миодраг (881.3 KiB)
160. 05-353-231/2018 од 02.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 4553 к.о Кула
Кула Icon of Хорњак Леона Хорњак Леона (843.0 KiB)
159. 05-353-232/2018 од 02.11.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат 1792 на к.п. к.о Црвенка
Црвенка Icon of Довијарски Марко Довијарски Марко (901.0 KiB)
158. 05-353-230/2018 од 30.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2175 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Марковић Цецилија Марковић Цецилија (2.0 MiB)
157. 05-353-227/2018 од 25.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2943 к.о Сивац
Сивац Icon of Анђелић Жарко Анђелић Жарко (1.0 MiB)
156. 05-353-226/2018 од 24.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2743 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Толимир Борис Толимир Борис (924.4 KiB)
155. 05-353-225/2018 од 19.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 888/2 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Вукадиновић Драга Вукадиновић Драга (873.1 KiB)
154. 05-353-224/2018 од 19.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 5015/2 к.о Кула
Кула Icon of Влаховић Бојана Влаховић Бојана (829.0 KiB)
153. 05-353-215/2018 од 15.10.2018
Проширење фарме свиња капацитета 800 комада на к.п. 8144/4 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Едуфарм доо Едуфарм доо (1.2 MiB)
152. 05-353-229/2018 од   11.10.2018
Изградња помоћног објекта на к.п. 1084/15 к.о Липар
Липар Icon of Чолак Стево и Славица Чолак Стево и Славица (731.6 KiB)
151. 05-353-220/2018 од 09.10.2018
Изградња стамбеног објекта на к.п. 1816 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Мајсторовић Слободан Мајсторовић Слободан (1.1 MiB)
150. 05-353-217/2018 од 09.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1793 к.о Руски Крстур
Руски Крстур Icon of Сабадош Славомир Сабадош Славомир (833.3 KiB)
149. 05-353-222/2018 од 09.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3983 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Полетановић Зоран Полетановић Зоран (962.6 KiB)
148. 05-353-218/2018 од 09.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.3990/2 к.о Кула
Кула Icon of Ђекић Ивана Ђекић Ивана (854.1 KiB)
147. 05-353-219/2018 од 09.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 810/8 к.о Кула
Кула Icon of Аркула Драган Аркула Драган (890.4 KiB)
146. 05-353-207/2018 од 03.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са МРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за зграду МЗ Сивац на к.п. 1714/1 к.о Сивац
Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (1.0 MiB)
145. 05-353-213/2018 од 03.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3990/39 к.о Кула
Кула Icon of Бјелић Мијат Бјелић Мијат (1.8 MiB)
144. 05-353-216/2018 од 03.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3756 к.о Сивац
Сивац Icon of Балог Ласло Балог Ласло (1.7 MiB)
143. 05-353-214/2018 од 31.10.2018
Изградња пословног објекта П+0, на к.п. 1913/43 к.о Кула
Кула Icon of Вујовић Радовић Наташа Вујовић Радовић Наташа (1.2 MiB)
142. 05-353-221/2018 од 01.10.2018
Изградња стамбено-пословног објекта П+2 на к.п. 2801/6 к.о Кула
Кула Icon of Скиба Перица Скиба Перица (1.5 MiB)
141. 05-353-209/2018 од 01.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 4830 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Пролић Војин Пролић Војин (1.9 MiB)
140. 05-353-212/2018 од 01.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1898 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Вујаковић Александар Вујаковић Александар (885.1 KiB)
139. 05-353-210/2018 од 01.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 8654 к.о Сивац
Сивац Icon of Јовановић Милијана Јовановић Милијана (900.9 KiB)
138. 05-353-208/2018 од 01.10.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 876 к.о Сивац
Сивац Icon of Лековић Предраг Лековић Предраг (915.9 KiB)
137. 05-353-206/2018 од 28.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1419 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Јокић Војислав Јокић Војислав (836.2 KiB)
136. 05-353-201/2018 од 26.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 558 к.о Кула
Кула Icon of Гуњевић Милорад и Нада Гуњевић Милорад и Нада (831.2 KiB)
135. 05-353-205/2018 од 25.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2906/2 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Зељковић Бранислав Зељковић Бранислав (1.9 MiB)
134. 05-353-204/2018 од 25.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2961/1 к.о Сивац
Сивац Icon of Јокић Госпа Јокић Госпа (1.6 MiB)
133. 05-353-198/2018 од 24.09.2018
Проширење приступне мреже Сивац на к.п. 4147 И др. к.о Сивац
Сивац Icon of Телеком Србија ад Телеком Србија ад (2.3 MiB)
132. 05-353-175/2018 од 21.09.2018
Изградња система за наводњавање Сивац-југ на к.п. 11387 и др. к.о Сивац
Сивац Icon of  Al Rawafed Srbija doo Al Rawafed Srbija doo (0.0 B)
131. 05-353-199/2018 од   20.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3842/2 к.о Кула
Кула Icon of Перић Славојка Перић Славојка (869.0 KiB)
130. 05-353-200/2018 од   20.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1254/104 к.о Кула
Кула Icon of Москаљук Иван Москаљук Иван (889.3 KiB)
129. 05-353-203/2018 од   20.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3188 к.о Сивац
Сивац Icon of Мајски Недељка Мајски Недељка (793.6 KiB)
128.  05-353-197/2018 од 18.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1140/20 к.о Кула
Кула Icon of Латиновић Мира Латиновић Мира (885.5 KiB)
127. 05-353-195/2018 од 18.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2613/1 к.о Сивац
Сивац Icon of Ачански Радислав Ачански Радислав (794.5 KiB)
126. 05-353-194/2018 од 17.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у постојећи здравствени објекат у Сивцу, на к.п. 1716 к.о Сивац
Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (885.1 KiB)
125. 05-353-187/2018 од 17.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у постојећи објекат ЈКП Радник на к.п. 1689 к.о Сивац
Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (888.9 KiB)
124. 05-353-184/2018 од 17.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2801 к.о Сивац
Сивац Icon of Драгаш Богдан Драгаш Богдан (876.1 KiB)
123. 05-353-182/2018 од 13.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 704/1 к.о Липар
Липар Icon of Вучинић Радован Вучинић Радован (871.2 KiB)
122. 05-353-193/2018 од 14.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 812 к.о Липар
Липар Icon of Родић Јован Родић Јован (2.2 MiB)
121. 05-353-183/2018 од 14.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2338 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Радовић Радмила Радовић Радмила (1.1 MiB)
120. 05-353-180/2018 од 12.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1061 к.о Кула
Кула Icon of Љумовић Сандра Љумовић Сандра (1.0 MiB)
119. 05-353-193/2018 од 13.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 515 к.о Липар
Липар Icon of Кончар Даница Кончар Даница (1.0 MiB)
118. 05-353-71/2018 од 11.09.2018
Изградња мешаоне сточне хране, четири сило ћелије 4×32т И др. на к.п. 8742/1 к.о Кула
Кула Icon of Шибалија Драган Шибалија Драган (1.3 MiB)
117. 05-353-177/2018 од 11.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са МРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у зграду дечије амбуланте у Сивцу на к.п. 1703 к.о Сивац
Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (892.7 KiB)
116. 05-353-164/2018 од 10.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 76 к.о Кула
Кула Icon of Бероња Славко Бероња Славко (859.3 KiB)
115. 05-353-179/2018 од 07.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3262 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Ковачевић Вера Ковачевић Вера (853.7 KiB)
114.  05-353-178/2018 од 07.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2614/5 к.о Сивац
Сивац Icon of Ачански Александар Ачански Александар (844.7 KiB)
113. 05-353-159/2018 од 07.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са МРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у верски објекат на к.п. 1071 к.о Руски Крстур
Руски Крстур Icon of Грко католичка епархија Свети отац Николај Грко католичка епархија Свети отац Николај (968.9 KiB)
112. 05-353-172/2018 од 07.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 4516 к.о Кула
Кула Icon of Виола Јован Виола Јован (1.0 MiB)
111. 05-353-168/2018 од 05.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1095 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Бубуљ Ранка Бубуљ Ранка (960.9 KiB)
110. 05-353-165/2018 од 07.09.2018
Изградња кабловског вода 20кВ за напајање ТС Мали Стапар на к.п. 11484/5 И др. к.о Сивац
Сивац Icon of ЕПС дистрибуција ЕПС дистрибуција (1.5 MiB)
109. 05-353-152/2018 од 06.09.2018
Изградња кабловског вода 20кВ од ТС Блок 13 до ТС Блок 14 на к.п. 1146/ 86 к.о Кула
Кула Icon of ЕПС дистрибуција ЕПС дистрибуција (0.0 B)
108. 05-353-145/2018 од   04.09.2018
Изградња МБТС Мали аграр 20/0,4 кВ И прикључног вода на к.п. 981/18 И др к.о Кула
Кула Icon of Мали аграр доо Мали аграр доо (0.0 B)
107. 05-353-163/2018 од  04.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 4660 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Јовановић Станко Јовановић Станко (899.8 KiB)
106. 05-353-161/2018 од   04.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1220/13 к.о Кула
Кула Icon of Ивић Светозар Ивић Светозар (893.7 KiB)
105. 05-353-167/2018 од   03.09.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2410/1 к.о Кула
Кула Icon of Данчук Никола Данчук Никола (927.7 KiB)
104. 05-353-162/2018 од 31.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 921/1 к.о Кула
Кула Icon of Карапетровић Миле Карапетровић Миле (1.0 MiB)
103. 05-353-160/2018 od 30. 08. 2018.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у постојећи стамбени објекат на КП број 900/3 к.о Кула и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу Кула
Кула Icon of Дилбер Драгољуб Дилбер Драгољуб (1.1 MiB)
102. 05-353-158/2018 од 29.08.2018
Изградња стамбеног објекта на к.п. 2337/2 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Стипић Никола Стипић Никола (1.1 MiB)
101. 05-353-155/2018 од 23.08.2018
Изградња специјализованог складишта на к.п. 3620/17 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Јаффа доо Јаффа доо (1.8 MiB)
100. 05-353-153/2018 од 22.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 7662 к.о Руски Крстур
Руски Крстур Icon of Нађ Ђура Нађ Ђура (54.4 KiB)
99. 05-353-154/2018 од 20.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1217/60 к.о Руски Крстур
Руски Крстур Icon of Семан Јаков Семан Јаков (940.9 KiB)
98. 05-353-138/2018 од 20.08.2018
Изградња локалног пута регионалног значаја Сивац-Стапар на к.п. 10339/5 и др. к.о Сивац
Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (0.0 B)
97. 05-353-140/2018 од 14.08.2018
Изградња стамбеног објекта П+Пк на к.п. 1459 и 1460 к.о Руски Крстур
Руски Крстур Icon of Чизмар Дориан Чизмар Дориан (1.0 MiB)
96. 05-353-146/2018 од 10.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2113/2 к.о Руски Крстур
Руски Крстур Icon of Рац Јанко Рац Јанко (942.5 KiB)
95. 05-353-144/2018 од 1708. 2018.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на кп број 1140/13 к.о. Кула
Кула Icon of Јурјевић Зоран Јурјевић Зоран (1.1 MiB)
94.  05-353-151/2018 од 08.08.2018
Изградња пословног објекта-трговинске радње на к.п. 2995 к.о Сивац
Сивац Icon of Перуничић Зоран Перуничић Зоран (932.4 KiB)
93. 05-353-136/2018 од 09.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3788 к.о Сивац
Сивац Icon of Жекић Зорка Жекић Зорка (745.0 KiB)
92.  05-353-142/2018 од 09.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3036 к.о Сивац
Сивац Icon of Верац Миодраг Верац Миодраг (735.2 KiB)
91. 05-353-134/2018 од 09.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 947/3 к.о Кула
Кула Icon of Рамач Сабрина Рамач Сабрина (855.8 KiB)
90.  05-353-137/2018 од 08.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 759 к.о Липар
Липар Icon of Кнежевић Радинка Кнежевић Радинка (902.1 KiB)
89. 05-353-143/2018 од 03.08.2018
Изградња стамбеног објекта П+Пк на к.п. 2337/2 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Стипић Никола Стипић Никола (51.7 KiB)
88. 05-353-131/2018 од 03.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3603 к.о Сивац
Сивац Icon of Ачански Дарјана Ачански Дарјана (789.5 KiB)
87. 05-353-133/2018 од 02.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1350 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Крсмановић Верица Крсмановић Верица (862.6 KiB)
86. 05-353-130/2018 од 02.08.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3523 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Косовић Милан Косовић Милан (883.0 KiB)
85. 05-353-135/2018 од 30.07.2018
Изградња фискултурне сале, на к.п. 2835,2836 И 2839 к.о Кула
Кула Icon of Средња економско трговинска школа Средња економско трговинска школа (1.0 MiB)
84. 05-353-125/2018 од 27.07.2018
Изградња пословног објекта, на к.п. 2995 к.о Сивац
Сивац Icon of Перуничић Зоран Перуничић Зоран (840.4 KiB)
83. 05-353-129/2018 од 24.07.2018
Изградња складишта металне робе у негоривој амбалажи, на к.п. 4893/11 к.о Кула
Кула Icon of Inter-truck doo Inter-truck doo (1.0 MiB)
82.  05-353-124/2018 од 20.07.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 571 к.о Црвенка
Црвенка Icon of Радоњић Душка Радоњић Душка (835.9 KiB)
81. 05-353-123/2018 од 20.07.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.3930/24 к.о
Кула Icon of Марковић Радојица Марковић Радојица (865.3 KiB)
80. 05-353-122/2018 од 20.07.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.831/1 к.о
Липар Icon of Марић Зењо Марић Зењо (933.4 KiB)
79. 05-353-128/2018 од 18.07.2018
Изградња стамбеног објекта П+0, на к.п. 3439/5 к.о
Кула Icon of Шукара Драган Шукара Драган (921.7 KiB)
78. 05-353-119/2018 од 12.07.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.3397 к.о
Кула Icon of Дивић Славен Дивић Славен (858.0 KiB)
77. 05-353-102/2018 од 11.07.2018
Изградња табласте уставе на дренажном каналу С-И-1 на к.п. 11489 к.о Сивац и С-И-2 на к.п. 11487 к.о.
Сивац Icon of ЈВП Воде Војводине ЈВП Воде Војводине (1.9 MiB)
76. 05-353-116/2018 од 10.07.2018
Изградњу прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњa унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1280 к.о
Кула Icon of Novaković Ljubomir Novaković Ljubomir (847.5 KiB)
75. 05-353-117/2018 од 04.07.2018
Изградњу стамбеног и два помоћна објекта на к.п.948/2 к.о
Кула Icon of Trifunović Milena Trifunović Milena (840.2 KiB)
74. 05-353-114/2018 од 04.07.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.2173 к.о
Кула Icon of Bogić Margita Bogić Margita (808.2 KiB)
73. 05-353-113/2018 од 02.07.2018
Реконструкција и пренамена у пословни објекат к.п.2816
Кула Icon of Петковић Савичић Милка  Петковић Савичић Милка (859.0 KiB)
72. 05-353-108/2018 од  29.06.2018
Доградњу фекалне канализације на к.п.5922
Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (0.0 B)
71. 05-353-107/2018 од 21.06.2018
Изградња силоса за житарице 2×200т са усипним кошем И пратећом опремом на к.п.3649 к.о
Сивац Icon of Слепчев Милутин Слепчев Милутин (885.3 KiB)
70. 05-353-110/2018 од 21.06.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.2637/2 к.о
Сивац Icon of Којић Сава Којић Сава (747.4 KiB)
69. 05-353-104/2018 од 19.06.2018
Изградња објекта за тов свиња капацитета 1000 комада на к.п. 7451 к.о
Кула Icon of Бајић Слађана Бајић Слађана (952.7 KiB)
68. 05-353-105/2018 од 18.06.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу и уградњом унутрашње гасне инсталације за цркву на к.п.2431 к.о
Црвенка Icon of СПЦ Црвенка СПЦ Црвенка (882.0 KiB)
67. 05-353-95/2018 од 14.06.2018
Измењени локацијски за изградњу прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.5797 к.о
Кула Icon of Радовић Анђелија Радовић Анђелија (801.3 KiB)
66. 05-353-109/2018 од  06.06.2018
Изградња стамбеног објекта П+0 и два помоћна објекта на к.п.948/2 к.о
Кула Icon of Трифуновић Милена Трифуновић Милена (618.8 KiB)
65. 05-353-89/2018 од 01.06.2018
Изградња објекта за тов јунади капацитета 40 комада на к.п.296 И 297 к.о
Црвенка Icon of Пеле Младен Пеле Младен (971.2 KiB)
64. 05-353-97/2018 од 30.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.4732 к.о
Црвенка Icon of Крагуљ Нада Крагуљ Нада (279.3 KiB)
63. 05-353-96/2018 од 30.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.2/3 к.о
Липар Icon of Врањеш Мирко Врањеш Мирко (286.2 KiB)
62. 05-353-83/2018 od  29.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.2836 к.о
Сивац Icon of Тешовић Зора Тешовић Зора (734.3 KiB)
61.  05-353-84/2018 од 29.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.2343/1 к.о
Сивац Icon of Маџарев Сретен Маџарев Сретен (728.4 KiB)
60. 05-353-77/2018 од 25.05.2018
Изградња стамбеног објекта П+1 на к.п. 2904/1 И 2904/3 к.о
Кула Icon of Шокињов Стефан Шокињов Стефан (823.9 KiB)
59. 05-353-80/2018 од 25.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.8145/1 к.о
Сивац Icon of Кувељић Владимир Кувељић Владимир (718.1 KiB)
58. 05-353-85/2018 од 08.06.2018.
Доградња постојећег стамбено-пословног објекта на к.п. број 3103/4 к.о. 
Црвенка Icon of Aladin extra doo Aladin extra doo (821.9 KiB)
57. 05-353-93/2018 од 04.06.2018.
Измена локацијских услова за изградњу индустријског објекта – привремене монтажне асфалтне базе (максималног капацитета 40 t/h) на к.п. број 7791/1 к.о. 
Кула Icon of “Еxтра - ауто транспорт” д.о.о. “Еxтра - ауто транспорт” д.о.о. (922.3 KiB)
56. 05-353-81/2018 od 30.05.2018.
Изградња индустријских објеката за производњу обуће у три фазе на к.п. број 9107/19 к.о.
Кула Icon of Еуроин д.о.о. Еуроин д.о.о. (1.2 MiB)
55. 05-353-88/2018 od 31.05.2018.
Изградња стубне трефостанице /СТС) 20/0,4кВ „Бајић – бунар“ на к.п. број 7451 к.о.
Кула Icon of Бајић Слађана Бајић Слађана (1.9 MiB)
54. 05-353-87/2018 од 21.05.2018
Изградња помоћног објекта- гараже на к.п. 1783/3 и 1978/4 и др. к.о
Сивац Icon of Мијић Душан и Миланка Мијић Душан и Миланка (163.1 KiB)
53. 05-353-52/2018 од 18.05.2018
Изградња кабловске дистрибутивне мреже са прикључним оптичким каблом у насељу Сивац на к.п. 4147 и др. к.о
Сивац Icon of Сат тракт д.о.о. Сат тракт д.о.о. (1.8 MiB)
52. 05-353-76/2018 од 17.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.144 к.о
Сивац Icon of Дамјановић Зоран Дамјановић Зоран (732.4 KiB)
51. 05-353-79/2018 од 17.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1511/2 к.о
Руски Крстур Icon of Планчак Јоаким Планчак Јоаким (927.5 KiB)
50. 05-353-78/2018 од 17.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1511/1 к.о
Руски Крстур Icon of Планчак Јоаким Планчак Јоаким (933.0 KiB)
49. 05-353-25/2018 од 15.05.2018
Изградња кабловске дистрибутивне мреже у насељу Црвенка на к.п. 608/3 и др. к.о
Црвенка Icon of Сат тракт Сат тракт (1.6 MiB)
48. 05-353-71/2018 од 14.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2841/1 к.о
Сивац Icon of Пејин Владимир Пејин Владимир (885.2 KiB)
47. 05-353-69/2018 од 14.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2031 к.о
Црвенка Icon of Миладиновић Радоје Миладиновић Радоје (1.0 MiB)
46. 05-353-75/2018 од 14.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2862 к.о
Сивац Icon of Калуђерски Стеван Калуђерски Стеван (891.8 KiB)
45. 05-353-73/2018 од 14.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.2840/1 к.о
Сивац Icon of Ачански Милутин Ачански Милутин (909.2 KiB)
44. 05-353-64/2018 од 10.05.2018
Изградња стаје за узгој 50 крмача и 300 товљеника на к.п. 1593 к.о
Крушчић Icon of Бркић Иван Бркић Иван (0.0 B)
43. 05-353-56/2018 од  10.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 430 к.о
Руски Крстур Icon of Паплацко Јанко Паплацко Јанко (1.0 MiB)
42. 05-353-62/2018 од  08.05.2018
Изградња фекалне канализације у улицама- Милана Гроздића, 51 дивизије, Крајишкој и Стевана Сремца на к.п. 7810 и др. к.о
Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (0.0 B)
41. 05-353-67/2018 од  08.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п.3160/5 к.о
Кула Icon of Бабић Сандра Бабић Сандра (1.0 MiB)
40. 05-353-68/2018 од  08.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3709 к.о
Црвенка Icon of Гостовић Александар Гостовић Александар (1.0 MiB)
39. 05-353-66/2018 од 04.05.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 597/12 к.о
Црвенка Icon of Шпоња Рајко Шпоња Рајко (1.3 MiB)
38. 05-353-41/2018 од 30.04.2018
Изградња система за наводњавање И др. на к.п. 7043 к.о
Црвенка Icon of Остојић Вања Остојић Вања (1.4 MiB)
37. 5-353-61/2018 од 30.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1628 к.о
Руски Крстур Icon of Паланчаји Еуфемија Паланчаји Еуфемија (1.5 MiB)
36. 05-353-60/2018 од 27.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2148/1 к.о
Кула Icon of Поповић Нада Поповић Нада (1.7 MiB)
35. 05-353-63/2018 од 25.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3990/22 к.о
Кула Icon of Бољановић Војин Бољановић Војин (1.5 MiB)
34. 05-353-46/2018 од 25.04.2018
Изградња објекта за тов јунади од 40 комада на к.п. 3920 и 3921 к.о
Сивац Icon of Влашкалић Велибор Влашкалић Велибор (1.1 MiB)
33. 05-353-51/2018 од 24.04.2018
Реконструкција и пренамена дела приземља и тавана у пословни простор на к.п. 2792/2 к.о
Кула Icon of Играчки Здравко Играчки Здравко (1.5 MiB)
32. 05-353-50/2018 од 24.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3998/2 к.о
Кула Icon of Војиновић Обрад Војиновић Обрад (1.0 MiB)
31. 05-353-49/2018 од 24.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3156/2 к.о
Кула Icon of Новковић Дејан Новковић Дејан (1.0 MiB)
30. 05-353-44/2018 од 23.04.2018
Изградња објекта за тов свиња капацитета 850 комада на к.п. 7216 к.о
Кула Icon of Жекић Драгана Жекић Драгана (1.3 MiB)
29.  05-353-42/2018 од 23.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 2962 к.о
Сивац Icon of Јокић Ђурица Јокић Ђурица (930.4 KiB)
28. 05-353-53/2018 од  23.04.2018
Реконструкција и пренамена стамбеног објекта на к.п. 871/2 к.о
Липар Icon of Ничетовић Добривоје Ничетовић Добривоје (1.4 MiB)
27. 05-353-40/2018 од 19.04.2018
Изградња стамбеног објекта на к.п. 4402/1,2,3 к.о
Кула Icon of Апро Габријела и Арнолд Апро Габријела и Арнолд (1.7 MiB)
26. 05-353-54/2018 од 18.04.2018
Изградња брзих декантера муљног сока на к.п. 3656/4 к.о
Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (0.0 B)
25. 05-353-34/2018 од 16.04.2018
Реконструкција и пренамена стамбеног објекта у пословни објекат на на к.п. 5186/2 к.о
Кула Icon of Гребер Ласло Гребер Ласло (900.4 KiB)
24. 05-353-30/2018 од 12.04.2018
Изградња надземног вода 20/0,4 кВ на к.п. 11484/9 к.о
Сивац Icon of ЕПС дистрибуција ЕПС дистрибуција (922.7 KiB)
23. 05-353-47/2018 од 13.04.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 3180 к.о
Црвенка Icon of Слијепчевић Ђорђе Слијепчевић Ђорђе (878.5 KiB)
22. 05-353-35/2018 од 11.04.2018
Изградња погона шиваоне на к.п. 1543/1 к.о
Кула Icon of Гајић Снежана Гајић Снежана (890.2 KiB)
21. 05-353-36/2018 од 10.04.2018
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на постојећем стамбеном објекту на к.п. 179 к.о
Сивац Icon of Булатовић Миленко Булатовић Миленко (769.0 KiB)
20. 05-353-33/2018 од 30.03.2018
Електроенергетски прикључак система за наводњавање на к.п. 11484/6 к.о
Сивац Icon of Ал Раwафед Србија д.о.о. Ал Раwафед Србија д.о.о. (510.5 KiB)
19. 05-353-19/2018 од 29.03.2018
Изградња сило ћелија 10×1897м3, са сушаром и др. на к.п. 8144/3 к.о
Црвенка Icon of Едуфарм д.о.о. Едуфарм д.о.о. (1.2 MiB)
18. 05-353-21/2018 од  26.03.2018
Изградња складишта пољ.производа, колске ваге и вагарске кућице на к.п. 3469/1 к.о
Сивац Icon of ОЗЗ Мипеал ОЗЗ Мипеал (1.1 MiB)
17. 05-353-38/2018 од   23.03.2018
Изградња стуба са растављачем и кабловског прикључног вода за трафостаницу 20 /0,4 кВ – воћњак на к.п. 7327/5 и др. к.о
Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција д.о.о. ЕПС Дистрибуција д.о.о. (925.9 KiB)
16. 05-353-37/2018 од 21.03.2018
Изградња стубне трафостанице 20 /0,4 кВ – воћњак на к.п. 7327/5 к.о
Црвенка Icon of Перишић Љубо Перишић Љубо (907.1 KiB)
15. 05-353-18/2018 од 21.03.2018
Изградња конзум центра-фарме кока носиља капацитета 39 000 комада на к.п. 2463/5 к.о
Крушчић Icon of Анимал комерц Анимал комерц (928.8 KiB)
14. 05-353-17/2018 од 16.03.2018
Изградња фискултурне сале на к.п. 2835, 2836 И 2839 к.о
Кула Icon of Економско-трговинска средња школа Економско-трговинска средња школа (1.0 MiB)
13. 05-353-22/2018 од 09.03.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 5262 к.о
Кула Icon of Милић Милан Милић Милан (876.9 KiB)
12. 05-353-26/2018 од 09.03.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1053/1 И 1053/2 к.о
Кула Icon of Попић Живојин Попић Живојин (933.2 KiB)
11. 05-353-28/2018 од 09.03.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1797 к.о
Руски Крстур Icon of Фејди Јулијан Фејди Јулијан (881.1 KiB)
10. 05-353-16/2018 од   02.03.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени  објекат      на  к.п. 3249    к.о
Кула Icon of Павловић Миладин Павловић Миладин (836.1 KiB)
9.  05-353-14/2018 од  02.03.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 824/11 к.о
Кула Icon of Струњаш Милован Струњаш Милован (826.6 KiB)
8. 05-353-13/2018 од  28.02.2018
Изградња бензиске станице на к.п. 2661 к.о
Кула Icon of Гас поинт доо Гас поинт доо (910.0 KiB)
7. 05-353-12/2018 од 27.02.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације у угоститељски објекат на к.п. 5797 к.о
Кула Icon of Радовић Анђелија Радовић Анђелија (851.5 KiB)
6. 05-353-7/2018 од 21.02.2018
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са РС и уградњом унутрашње гасне инсталације у призмље зграде ИПЦ Кула на к.п. 1515/4 к.о
Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (838.9 KiB)
5. 05-353-4/2018 од 19.02.2018
Уградња опреме у зидану трафостаницу , црпна станица – Сивац ПС1 на к.п. 11484/6 к.о
Сивац Icon of Ал Раwафед Србија д.о.о. Ал Раwафед Србија д.о.о. (679.9 KiB)
4. 05-353-5/2018 од 13.02.2018
Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са МРС пословног објекта ДП Залив доо Црвенка на к.п.1988/1 и др . к.о
Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (1.6 MiB)
3. 05-353-1/2018 од 05.02.2018
Изградња сило ћелија 6 x 1750т , сушаре 24т/х и др на к.п.1278/4 . к.о
Руски Крстур Icon of Јуарбис д.о.о. Јуарбис д.о.о. (1.2 MiB)
2. 05-353-191/2017 од 23.01.2018
Реконструкција, доградња и промена намене постојећег стамбеног објекта у стамбено –пословни објекат на к.п.815 и 816 . к.о
Руски Крстур Icon of Ковачевић Синиша Ковачевић Синиша (970.8 KiB)
1. 05-353-190/2017 од 11.01.2018
Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 2826 и др. к.о
Сивац Icon of Стојаков Милан Стојаков Милан (845.8 KiB)

 

Локацијски услови 2017.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
111. 05-353-181/2017 од 26.12.2017
Уградња гасног генератора топлоте на згради И гасних прикључака на к.п. 2851/9 и др. к.о
Кула Icon of Дом за старе и пензионере Дом за старе и пензионере (947.5 KiB)
110. 05-353-180/2017 од 21.12.2017
Изградња привремене монтажне асфалтне базе на к.п. 7791/1 к.о
Кула Icon of Екстра ауто транспорт д.о.о. Екстра ауто транспорт д.о.о. (1.0 MiB)
109. 05-353-184/2017 од 15.12.2017
Изградња самоуслужне ауто-перионице на к.п. 3118 и 3119 к.о
Црвенка Icon of Поповић Миодраг Поповић Миодраг (920.9 KiB)
108. 05-353-177/2017 од 13.12.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.1144/17, к.о
Кула Icon of Марковић Зоран Марковић Зоран (872.3 KiB)
107. 05-353-178/2017 од 11.12.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.2931, к.о
Сивац Icon of Теодоровић Стојка Теодоровић Стојка (820.5 KiB)
106. 05-353-170/2017 од 04.12.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.2103/1, к.о
Кула Icon of Абрамовић Снежана Абрамовић Снежана (829.8 KiB)
105.  05-353-171/2017 од 01.12.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п..3669, к.о
Црвенка Icon of Рајачић Ката Рајачић Ката (870.5 KiB)
104. 05-353-168/2017 од 01.12.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п..1536, к.о
Црвенка Icon of Радивојевић Радивоје и Славица Радивојевић Радивоје и Славица (857.0 KiB)
103. 05-353-172/2017 од 29.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п..2473, к.о
Црвенка Icon of Косовић Љиљана Косовић Љиљана (872.2 KiB)
102. 05-353-174/2017 од 28.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 639, к.о
Сивац Icon of Вемић Веселин Вемић Веселин (806.2 KiB)
101. 05-353-176/2017 од 28.11.2017
Измена локацијских услова за изградњу сило ћелија 3×820т са елеваторским стубом и остало , на к.п.5486, к.о
Руски Крстур Icon of Агрохома ПТД Агрохома ПТД (1.0 MiB)
100. 05-353-167/2017 од 24.11.2017
Изградња фарме за тов свиња капацитета 1330 комада, на к.п. 8182/1, к.о
Кула Icon of Вујовић Југослав и синови доо Вујовић Југослав и синови доо (943.1 KiB)
99.  05-353-175/2017  од 22.11.2017
Изградња сервиса путничких аутомобила са продавницом и надстрешницом на к.п. 5255/1 , к.о
Кула Icon of Пушкаш Ференц Пушкаш Ференц (924.8 KiB)
98.  05-353-166/2017 од 24.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 818/5, к.о
Црвенка Icon of Бојанић Дражен Бојанић Дражен (851.2 KiB)
97. 05-353-164/2017 од 14.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 2460, к.о
Црвенка Icon of Корцеба Владо Корцеба Владо (864.8 KiB)
96. 05-353-161/2017 од 13.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 638, к.о
 Сивац Icon of Савић Здравко Савић Здравко (789.4 KiB)
95. 05-353-154/2017 од 01.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.800/1, к.о
Црвенка Icon of Диклић Бранко Диклић Бранко (854.6 KiB)
94. 05-353-151/2017 од 01.11.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.5274 , к.о
Кула Icon of Папачек Мариа Папачек Мариа (861.6 KiB)
93. 05-353-147/2017 од 27.10.2017
Изградња привода оптичког кабла на к.п. 5856/1 и 5864/3 к.о .
Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (0.0 B)
92. 05-353-156/2017 од 27.10.2017
Изградња  унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат     на  к.п. 539,   к.о
Сивац Icon of Свркота Светлана Свркота Светлана (800.8 KiB)
91. 05-353-155/2017 од 26.10.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 3930/10, к.о
Кула Icon of Мудри Елемир Мудри Елемир (1.0 MiB)
90. 05-353-150/2017 од 24.10.2017
Изградњу  унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат     на  к.п. 3027,   к.о
Црвенка Icon of Јововић Бранислав Јововић Бранислав (1.3 MiB)
89. 05-353-148/2017 од 23.10.2017
Изградња  унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат     на  к.п. 1425/2,   к.о
Црвенка Icon of Радуловић Јагош Радуловић Јагош (834.5 KiB)
88. 05-353-145/2017 од 20.10.2017
Изградња  унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат     на  к.п. 1115,   к.о
Црвенка Icon of Радуловић Новак Радуловић Новак (863.2 KiB)
87. 05-353-157/2017 од 18.10.2017
Доградња гасне мреже И МРС за потребе снабдевања ДП Залив доо на к.п. 1989 И др. к.о
Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (0.0 B)
86. 05-353-146/2017 од 13.10.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.461 к.о
Липар Icon of Драгаш Драгутин Драгаш Драгутин (925.4 KiB)
85. 05-353-152/2017 од 09.10.2017
Реконструкција и промена намене дела објекта у трговину на мало на к.п. 4227 к.о
Кула Icon of Огњеновић Зоран Огњеновић Зоран (0.0 B)
84. 05-353-141/2017 од 05.10.2017
Доградња гасне мреже И МРС за потребе снабдевања ДП Залив доо на к.п. 1989 И др. к.о
Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (0.0 B)
83. 05-353-133/2017 од 27.09.2017
Изградња привода оптичког кабла на к.п. 5906/2 И др. к.о.
Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (60.4 KiB)
82. 05-353-138/2017 од 02.10.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п.4094 к.о
Кула Icon of Мркић Милоња Мркић Милоња (861.5 KiB)
81. 05-353-135/2017 од 29.09.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 3990/31 к.о
Кула Icon of Бошњак Михајло Бошњак Михајло (868.7 KiB)
80. 05-353-136/2017 од 28.09.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 857 к.о
Црвенка Icon of Радоњић Владо Радоњић Владо (959.8 KiB)
79. 05-353-140/2017 од 28.09.2017
Послован објекат на к.п. 1529  к.о.
Кула Icon of Гомилановић Славко Гомилановић Славко (895.8 KiB)
78. 05-353-137/2017 од 26.09.2017
Изградња фабрике за обраду текстила на к.п. 9107/28 к.о.
Кула Icon of Фиорано доо Фиорано доо (1.4 MiB)
77. 05-353-134/2017 од  19.09.2017
Реконструкција и пренамена радионице и магацина у стају за узгој свиња капацитета 670 грла на к.п. 676/3 к.о
Црвенка Icon of Пешић Славко Пешић Славко (634.8 KiB)
76. 05-353-129/2017 од 12.09.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 557 к.о
Руски Крстур Icon of Бођанец Игор Бођанец Игор (1.0 MiB)
75. 05-353-130/2017 од 08.09.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 1151/43 к.о.
Кула Icon of Кочонда Јан Кочонда Јан (1.0 MiB)
74. 05-353-123/2017 од 05.09.2017
Изградња стамбеног објеката на к.п. 3594 к.о.
Сивац Icon of Чупић Јованка Чупић Јованка (1.0 MiB)
73. 05-353-125/2017 од 05.09.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 1770 к.о.
Кула Icon of Милутиновић Ненад Милутиновић Ненад (1.1 MiB)
72. 05-353-124/2017 од 05.09.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 5389/1 к.о.
Кула Icon of Цалберт Илдико Цалберт Илдико (875.8 KiB)
71. 05-353-126/2017 од 04.09.2017
Изградња фарме за тов свиња капацитета 500 грла на к.п. 7900/1 И 7900/2 к.о.
Кула Icon of Прекајац Тихомир Прекајац Тихомир (1.7 MiB)
70. 05-353-116/2017 од 31.08.2017
Изградња средње напонског прикључног вода за СТС-ЦОМФОРТ СТYЛЕ на к.п. 7604 И др. к.о.
Руски Крстур Icon of ЕПС Електродистрибуција Сомбор ЕПС Електродистрибуција Сомбор (0.0 B)
69. 05-353-120/2017 од 30.08.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 8687/19 к.о.
Сивац Icon of Јанковић Вида Јанковић Вида (841.1 KiB)
68. 05-353-119/2017 од 30.08.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 2327 к.о.
Црвенка Icon of Угрица Милан Угрица Милан (1.0 MiB)
67. 05-353-118/2017 од 30.08.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 3031 к.о.
Кула Icon of Данојевић Снежана Данојевић Снежана (833.9 KiB)
66. 05-353-110/2017 од 29.08.2017
Изградња индустријског објекта за производњу обуће на к.п. 9107/19 к.о.
Кула Icon of Еуроин доо Еуроин доо (1.0 MiB)
65. 05-353-115/2017 од 25.08.2017
Изградња стамбеног објекта на к.п. 1665 к.о.
Руски Крстур Icon of Јованова Ирина Јованова Ирина (1.0 MiB)
64. 05-353-114/2017 од 25.08.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 421 к.о.
Кула Icon of Мишић Наталија И Орос Михајло Мишић Наталија И Орос Михајло (1.0 MiB)
63. 05-353-117/2017 од 21.08.2017
Изградња стубне трафостанице 20/0,4 кВ И трофазног прикључења бунара на к.п. 7604 к.о.
Руски Крстур Icon of Comfort Style Comfort Style (0.0 B)
62. 05-353-113/2017 од 10.08.2017
Изградња система за наводњавање СИвац-Југ на к.п. 11387 и др. к.о.
Сивац Icon of Ал Раwафед Србија д.о.о. Ал Раwафед Србија д.о.о. (0.0 B)
61. 05-353-107/2017 од 04.08.2017
Санација верске зграде на к.п. 1711 к.о.
Сивац Icon of Римокатоличка црква име Маријино Римокатоличка црква име Маријино (879.6 KiB)
60. 05-353-106/2017 од 01.08.2017
Изградња постројења за пречишћавање воде у Крушчићу на к.п. 114 и др. к.о.
Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (0.0 B)
59. 05-353-105/2017 од 28.07.2017
Изградња унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 1919/1 к.о.
Руски Крстур Icon of Сабадош Јоаким Сабадош Јоаким (1.9 MiB)
58. 05-353-94/2017 од 21.07.2017
Изградња постројења за пречишћавање воде на к.п. 114 и др. к.о.
Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (0.0 B)
57. 05-353-96/2017 од 21.07.2017
Изградња постројења за пречишћавање воде бунара на к.п. 9000 к.о.
Сивац Icon of ЈКП Радник ЈКП Радник (825.7 KiB)
56.  05-353-98/2017 од 20.07.2017
Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 3898/1 к.о.
Кула Icon of Николић Драган Николић Драган (1.7 MiB)
55. 05-353-97/2017 од 19.07.2017
Изградња сило ћелија 3x 1200 т и др. на к.п. 5486 к.о.
Руски Крстур Icon of ПТД Агрохома д.о.о. ПТД Агрохома д.о.о. (1.3 MiB)
54. 05-353-103/2017 од 14.07.2017
Реконструкција постојећег објекта за складиштење етил алкохола на к.п. 4425 к.о.
Црвенка Icon of ММН Клас комерц д.о.о. ММН Клас комерц д.о.о. (52.0 KiB)
53. 05-353-101/2017 од  14.07.2017
Доградња дела објекта основне школе на к.п. 4390/1 к.о.
Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (0.0 B)
52. 05-353-89/2017 од 13.07.2017
Изградња производно-магацинског простора за производњу садног материјала на к.п. 9107/2 4 к.о.
Кула Icon of Севеплант д.о.о. Севеплант д.о.о. (0.0 B)
51. 05-353-91/2017 од 12.07.2017
Изградњу система за наводњавање Сивац север 1 фаза на к.п. 11484/2 И др. к.о.
Сивац Icon of Aл Равафед  I фаза Aл Равафед I фаза (90.7 KiB)
50. 05-353-93/2017 од 06.07.2017
Изградњу МБТС 20/0,4 кв 1×1000кВА са КНН водовима на к.п.9059 к.о.
Сивац Icon of Аl Rawafed Аl Rawafed (3.0 MiB)
49. 05-353-95/2017 од 06.07.2017
Изградњу унутрашње гасне инсталације са КМРС са гасним прикључком за постојећи стамбени објекат на к.п. 1224 к.о.
Црвенка Icon of Parabucki Jovan Parabucki Jovan (867.9 KiB)
48. 05-353-84/2017 од 26.06.2017
Изградњу карантина за свиње на к.п.8144/1 к.о.
Црвенка Icon of "Патент ИЕЦ" д.о.о. "Патент ИЕЦ" д.о.о. (59.9 KiB)
47. 05-353-88/2017 од 28.06.2017
Изградњу објекта гараже за паркирање и ремонт пољ.возила на к.п. 153 к.о.
Липар Icon of Вучуровић Весна помоћни Вучуровић Весна помоћни (2.2 MiB)
46. 05-353-86/2017 од  21.06.2017
Изградња стубне трафостанице 20/04 кВ , Липарски пут на  к.п.7028/4  к.о.
Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција д.о.о. ЕПС Дистрибуција д.о.о. (1.3 MiB)
45. 05-353-85/2017 од  20.06.2017
Изградња надстрешнице са усипним кошем к.п.3370 к.о.
Црвенка Icon of Пер Агро доо Пер Агро доо (898.2 KiB)
44. 05-353-75/2017 од  09.06.2017
Реконструкција санитарно гардеробног објекта и доградња смештајних јединица за учеснике едукативног курса на к.п.8144/1 к.о.
Црвенка Icon of "Патент ИЕЦ" д.о.о. "Патент ИЕЦ" д.о.о. (59.9 KiB)
43. 05-353-76/2017 од  07.06.2017
Реконструкција главне мерно регулационе станице “Црвенка“ на к.п.9300/1 к.о.
Црвенка Icon of Фабрика шећера "Црвенка" АД Фабрика шећера "Црвенка" АД (58.6 KiB)
42. 05-353-68/2017 од 05.06.2017
Изградња стамбеног и економског објекта на к.п.2288 к.о.
Кула Icon of Катона Јанко Катона Јанко (59.6 KiB)
41. 05-353-72/2017 од 01.06.2017
Изградња силоса за житарице 2×200т са усипним кошем, пратећом опремом на к.п.3649 и колског прикључка на 3647 к.о.
Сивац Icon of Слепчев Милутин Слепчев Милутин (66.3 KiB)
40. 05-353-71/2017 од  31.05.2017
Изградња фарме – објекта за тов свиња (капацитета 850 комада) и силоса за храну (капацитета 29м³) на к.п.8742 и 8743/1 к.о.
Кула Icon of Пољопривредно газдинство ''Шибалија Драган'' Пољопривредно газдинство ''Шибалија Драган'' (63.2 KiB)
39. 05-353-70/2017 од 30.05.2017
Реконструкција унутрашњих гасних инсталација, изградња прикључног гасовода, регулационе станице и надстрешнице за РС на к.п.9300/1, 9672, 9301,9302/1, 9302/2, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9550/2, 3650, 4926, 3659/1, 3662/1, 3657, 3656/4 к.о.
Црвенка Icon of Фабрика шећера "Црвенка" АД Фабрика шећера "Црвенка" АД (69.9 KiB)
38. 05-353-66/2017 од 29.05.2017
Изградња сило ћелија 6*1000т и елеваторске јаме са пратећом опремом на к.п.5819 к.о.
Кула Icon of Екстра ауто транспорт Екстра ауто транспорт (63.6 KiB)
37. 05-353-69/2017 од  29.05.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на постојећем стамбеном објекту на к.п.2201/1 к.о.
Кула Icon of Афић Ђуро Афић Ђуро (55.0 KiB)
36. 05-353-61/2017 од 16.05.2017
Изградња две стамбене јединице и помоћног објекта на к.п.153  к.о.
Липар Icon of Вучуревић Весна Вучуревић Весна (734.4 KiB)
35. 05-353-58/2017 од 16.05.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на постојећем стамбеном  објекту на к.п.1151/31 к.о.
Кула Icon of Шумоња Бранко Шумоња Бранко (829.7 KiB)
34. 05-353-59/2017 од 09.05.2017
Изградња магацина намештаја на к.п.2900 к.о.
Руски Крстур Icon of Grantex group Grantex group (2.0 MiB)
33. 05-353-54/2017 од 08.05.2017
Изградња стамбено-пословног објекта и реконструкција и пренамена постојећег објекта у објекат за смештај пољ. механизације на к.п.9116/1 к.о.
Кула Icon of Д-Л Аграр Д-Л Аграр (5.8 MiB)
32. 05-353-64/2017 од 05.05.2017
Изградња стамбеног објекта на к.п.2900 к.о.
Кула Icon of Татић Предраг Татић Предраг (822.1 KiB)
31. 05-353-63/2017 од 03.05.2017
Изградња јавне расвете у Фрушкогорској улици на к.п.3366 к.о.
Руски Крстур pdfОпштина Кула
30. 05-353-52/2017 од 27.04.2017
Изградња објекта за продају цвећа  П+0 на к.п.950/2 к.о.
Кула Icon of Тепавац Драгица Тепавац Драгица (866.4 KiB)
29. 05-353-46/2017 од 19.04.2017
Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п.2587 к.о.
Сивац Icon of Новаковић Зорица Новаковић Зорица (1.0 MiB)
28. 05-353-44/2017 od  18.04.2017
Изградња сило ћелија капацитета 8600т и сушаре и др. на к.п.1278/4    к.о.
Руски Крстур Icon of Јуарбис доо Јуарбис доо (1.7 MiB)
27. 05-353-47/2017 od  12.04.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на постојећем стамбеном  објекту на к.п.3185 к.о.
Руски Крстур Icon of Сегеди Златка Сегеди Златка (970.8 KiB)
26. 05-353-42/2017 од 06.04.2017
Изградња малопродајног објекта пољ. апотеке на к.п.3009 к.о.
Сивац Icon of Мипеал ЗЗ Мипеал ЗЗ (850.9 KiB)
25.  05-353-39/2017 од 04.04.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације на постојећем стамбеном објекту на к.п.1296 к.о.
Црвенка Icon of Жегарац Стево Жегарац Стево (863.0 KiB)
24. 05-353-31/2017 од 04.04.2017
Изградња хладњаче за воће капацитета 450 т на к.п. 453 к.о.
Руски Крстур Icon of Јуарбис доо Јуарбис доо (1.0 MiB)
23. 05-353-43/2017 од 30.03.2017
Изградња објекта надстрешнице за смештај пољ. механизације и складиштење пољ. производа на к.п. 955 к.о.
Руски Крстур Icon of Њаради Јанко Њаради Јанко (1.0 MiB)
22. 05-353-34/2017 од 30.03.2017
Изградња спортско центра са пратећим садржајима на к.п.3728/1 к.о.
Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (1.0 MiB)
21. 05-353-28/2017 од 30.03.2017
Изградња гасног прикључка са МРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п.3143/8 к.о.
Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (642.6 KiB)
20. 05-353-33/2017 од 24.03.2017
Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 1806 к.о.
Руски Крстур Icon of Пастернак Јанко Пастернак Јанко (901.2 KiB)
19. 05-353-38/2017 од 24.03.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 2699 к.о.
Руски Крстур Icon of Орос Љубомир Орос Љубомир (1.9 MiB)
18. 05-353-36/2017 од 23.03.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 1993/4 к.о.
Руски Крстур Icon of Салак Јоаким Салак Јоаким (1.7 MiB)
17. 05-353-30/2017 од 23.03.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС И унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 2550 к.о.
Руски Крстур Icon of Будински Владимир Будински Владимир (629.9 KiB)
16. 05-353-29/2017 од 23.03.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 116/3 к.о.
Липар Icon of Радовановић Љубо Радовановић Љубо (886.9 KiB)
15. 05-353-25/2017 од  23.03.2017
Изградња пословног објекта на к.п. 2810/1 к.о.
Кула Icon of Шербеџија Бранко Шербеџија Бранко (893.6 KiB)
14. 05-353-22/2017 од 16.03.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем пословном објекту на к.п. 676 к.о.
Руски Крстур Icon of Хома Велимир Хома Велимир (1.0 MiB)
13. 05-353-20/2017 од 14.03.2017
Изградња стамбеног објекта П+Пк на к.п. 3645 к.о.
Кула Icon of Петељ Славко и Данијела Петељ Славко и Данијела (1.1 MiB)
12. 05-353-21/2017 од  13.03.2017
Изградња гасног прикључка са КМРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 2561/3 к.о.
Руски Крстур Icon of Хома Велимир Хома Велимир (1.0 MiB)
11. 05-353-19/2017 од  06.03.2017
Гасни прикључак са КМРС И унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 3990/40 к.о.
Кула Icon of Фина Петар Фина Петар (832.7 KiB)
10. 05-353-10/2017 од  28.02.2017
За изградњу гасног прикључка са КМРС и унутрашња гасна инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п. 3186/1 к.о.
Кула Icon of Поповић Дарко Поповић Дарко (872.5 KiB)
09.  05-353-11/2017 од  14.02.2017 За изградњу система за наводњавање СИВАЦ ЈУГ на к.п. 11387 к.о. Сивац pdf Al Rawfed (5.90MB)
08. 05-353-9/2017 од  07.02.2017 За изградњу брзих декантера муљног сока прве сатурације на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка Icon of ФШ Црвенка АД ФШ Црвенка АД (795.5 KiB)
07. 05-353-7/2017 од  06.02.2017 Изградња пословног објекта за технички преглед возила на к.п. 585 к.о. Кула Icon of Ковачевић Никола Ковачевић Никола (836.6 KiB)
06. 05-353-8/2017 од   02.02.2017 Изградња објекта верског туризма на к.п. 7313 к.о. Руски Крстур Icon of Каритас Апостолског Егзархата Каритас Апостолског Егзархата (693.2 KiB)
05. 05-353-1/2017 od  25.01.2017 Реконструкција и промену намене из стамбеног у пословни објекат на к.п. 2946 к.о. Сивац Icon of Српска православна црква Српска православна црква (903.2 KiB)
04. 05-353-143/2017 од  25.01.2017 Изградња гасне инсталације на стамбеном прикључку на к.п. 810/6 И 810/20 к.о. Кула Icon of Шегрт Петра Шегрт Петра (1.0 MiB)
03. 05-353-141/2017 од 13.01.2017 Изградња гасне инсталације на стамбеном прикључку на к.п. 1698 к.о. Црвенка Icon of Обрадовић Исидора Обрадовић Исидора (1.8 MiB)
02. 05-353-137/2017 од 10.01.2017 Изградња система за наводњавање СИВАЦ СЕВЕР 1 ФАЗА на к.п.9096 И др. к.о. Сивац Icon of Ал Раwафед Србија Ал Раwафед Србија (1.7 MiB)
01. 05-353-135/2016 од 05.01.2017. Изградња стамбеног објекта на к.п. 2772 к.о. Сивац Icon of Жекић Дуња Жекић Дуња (878.6 KiB)

Локацијски услови 2016.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор 
104. 05-353-134/2016 од 29.12.2016 Реконструкција,пренамена и доградња постојећег пословног у пословно стамбени објекат на к.п. 2813 к.о. Кула Icon of Мандић Марија Мандић Марија (894.6 KiB)
103. 05-353-129/2016 од 13.12.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 2127/4 к.о. Кула Icon of Магоч Томислав Магоч Томислав (852.8 KiB)
102. 05-353-127/2016 од 08.12.2016 Стамбени објекат П+0 на к.п. 2972 к.о. Црвенка Icon of Илија Марковић Илија Марковић (1.5 MiB)
101. 05-353-119/2016 од 25.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 3575 к.о. Црвенка Icon of Ђуричић Вукосава Ђуричић Вукосава (862.0 KiB)
100. 05-353-125/2016 од  25.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 7640 к.о. Руски Крстур Icon of Салак Јоаким Салак Јоаким (1.0 MiB)
99. 05-353-124/2016 од 17.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 590 к.о. Сивац Icon of Жугић Веско Жугић Веско (1.1 MiB)
98. 05-353-117/2016 od 10.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 2028 к.о. Руски Крстур Icon of Сабадош Ђура Сабадош Ђура (1.1 MiB)
97. 05-353-122/2016 od 10.11.2016 Економски објекат за смештај пољ. механизације на к.п. 4314 к.о. Кула Icon of Валка Карољ Валка Карољ (61.9 KiB)
96. 05-353-123/2016 od  09.11.2016 Изградња наткривеног складишта палета и репромтаријала за израду намештаја на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур Icon of Санковић Дејан Санковић Дејан (949.3 KiB)
95. 05-353-120/2016 od 09.11.2016 Изградња гараже за смештај возила на к.п. 3259 И 3260 к.о. Руски Крстур Icon of Медић Слободанка Медић Слободанка (924.5 KiB)
94 05-353-113/2016 od 07.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 1140/5 к.о. Кула Icon of Тома Јанко Тома Јанко (1.0 MiB)
93. 05-353-112/2016 od 07.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 717 к.о. Сивац Icon of Гачевић Боривоје Гачевић Боривоје (825.3 KiB)
92. 05-353-111/2016 od 01.11.2016 Изградња гасне инсталације са КМРС са унутрашњом инсталацијом за стамбени објекат на к.п. 4388 к.о. Црвенка Icon of Ђаковић Мирко Ђаковић Мирко (1.0 MiB)
91. 05-353-110/2016 од 28.10.2016 Изградња стамбеног објекта на к.п. 2900 Кула Icon of Татић Предраг Татић Предраг (861.8 KiB)
90. 05-353-107/2016 од 20.10.2016 Изградња гараже за смештај возила на к.п. број 3259 и 3260 к.о. Руски Крстур Icon of Медић Слободанка Медић Слободанка (930.0 KiB)
89. 05-353-102/2016 od 19.10.2016 Уградња унутрашње гасне инсталације на постојећи објекат и прикључка на дистрибутивну гасну мрежу к.п. 2028 Руски Крстур Icon of Elcom media Elcom media (1.0 MiB)
88. 05-353-108/2016 od 18.10.2016 Изградња стамбеног објекта на к.п. 731/1 Црвенка Icon of Пуповац Илија Пуповац Илија (1.6 MiB)
87. 05-353-106/2016 од 14.10.2016 Изградња стамбеног објекта на к.п. 1413/1 Кула Icon of Весна Тодоровић Милкић Весна Тодоровић Милкић (1.2 MiB)
86. 05-353-101/2016 од 06.10.2016 Изградњa складишта за житарице 2x 1120 и сушаре на к.п. 3729,3730 И 3731 Кула pdfЕкстра ауто транспорт (6.4МB)
85. 05-353-96/2016 od 03.10.2016 Реконструкција И пренамена стамбеног објекта у пословни на к.п. 3105 Црвенка Icon of Калинић Ђорђе Калинић Ђорђе (949.5 KiB)
84. 05-353-103/2016 od 03.10.2016 Изградња економског објекта за смештај пољ. механизације на к.п . 9059 Сивац Icon of Al Rawafed Србија Al Rawafed Србија (823.6 KiB)
83. 05-353-82/2016 od 21.09.2016 Изградња система за наводњавање СИВАЦ-ЈУГ на к.п. Сивац pdfAл Раwафед Србија (5.8 MiB)
82. 05-353-94/2016 od 14.09.2016 Економски објекат за смештај пољ. механизације на к.п. 3527 к.о. Црвенка Icon of Иванишевић Милан Иванишевић Милан (594.9 KiB)
81. 05-353-95/2016 od 09.09.2016 Опремање светлосним сигналима раскрсницу улица Вељка Влаховића И 16.дивизије Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (1.4 MiB)
80. 05-353-84/2016 od 25.08.2016 Стакленик на к.п. 1496/1 к.о. Руски Крстур Icon of Благојевић Зоран Благојевић Зоран (1.1 MiB)
79. 05-353-79/2016 od 19.08.2016 За изградњу хале за производњу пратеће опреме за аутомобилску индустрију на к.п. 9107/25 к.о. Кула Icon of Delphi Packard D.O.O. Delphi Packard D.O.O. (1.7 MiB)
78. 05-353-85/2016 od 17.08.2016 За складиште картонске амбалаже на к.п. 3620/17 к.о. Црвенка Icon of Јафа Д.О.О. Црвенка Јафа Д.О.О. Црвенка (1.7 MiB)
77. 05-353-78/2016 od 12.08.2016 Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1309/3 к.о. Црвенка Icon of Димитријевић Марјан Димитријевић Марјан (2.0 MiB)
76.  05-353-76/2016 od 11.08.2016 Изградња фарме кока носиља и фарме бројлера на к.п. 8182/1 к.о. Кула Icon of Вујовић Југослав и синови Д.О.О. Вујовић Југослав и синови Д.О.О. (1.5 MiB)
75. 05-353-77/2016 od 12.08.2016 Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п.1829 к.о. Сивац Icon of Шћекић Зоран Шћекић Зоран (795.6 KiB)
74. 05-353-69/2016 од 28.07.2016 Изградња бунара Б-1 и хидрантске мреже на к.п.9059 к.о. Сивац Icon of Ал Равафед Ал Равафед (2.3 MiB)
73. 05-353-6582016 од 27.07.2016 Изградња помоћног објекта на к.п. 1971 к.о. Кула Icon of Нађ Мариа Нађ Мариа (56.2 KiB)
72. 05-353-65/2016 од 22.07.2016 Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 2980 к.о. Сивац Icon of Влашкалић Милош Влашкалић Милош (865.1 KiB)
71. 05-353-56/2016 од 22.07.2016 Изградња пословног објекта – продавнице мешовите робе на к.п.2582/1 к.о. Руски Крстур Icon of Бођанец Игор Бођанец Игор (1.1 MiB)
70. 05-353-62/2016 од 22.07.2016 Уређење саобраћајница у Руском Крстуру на к.п. 3378,3406,3373,3405 к.о. Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (1.9 MiB)
69. 05-353-61/2016 од 19.07.2016 Изградња коловоза на атарским путевима на деловима к.п.9000,9038 к.о. Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (1.6 MiB)
68. 05-353-52/2016 од 06.07.2016. Реконструкција и проширење дела општинског пута Л-416 Црвенка-Дубока на к.п. 315, 9559/1, 9559/2 И 9570 к.о. Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (17.8 MiB)
67. 05-353-67/2016 од 12.07.2016. Изградња силоса 3х 700, сушаре, надстрешнице за смештај механизације на к.п. 5486 к.о. Руски Крстур Icon of ПТД Агрохома ДОО ПТД Агрохома ДОО (78.8 KiB)
66. 05-353-63/2016 од 07.07.2016. Изградња стамбеног објекта С+П на к.п.975 к.о. Кула Icon of Лукић Страхиња Лукић Страхиња (5.8 MiB)
65. 05-353-48/2016 од 24.06.2016. Изградња стамбеног објекта П+0 на  к.п. 3185 к.о. Кула Icon of Живковић Игор Живковић Игор (3.3 MiB)
64. 05-353-49/2016 од 16.06.2016. Изградња унутрашњих гасних инсталација за стамбени објекат на к.п. 8526 к.о. Сивац Icon of Будисављевић Јовица Будисављевић Јовица (805.6 KiB)
63. 05-353-45/2016 од 21.06.2016. Изградња стамбеног објекта на к.п.
975 к.о.
Кула Icon of Страхиња Лукић Страхиња Лукић (65.9 KiB)
62. 05-353-29/2016 од 20.06.2016 год. Заливни сустем Сивац – север Сивац Icon of Ал Равафед Ал Равафед (94.1 KiB)
61. 05-353-43/2016 од 15.06.2016. Изградња унутрашњих гасних инсталација и гасног прикључка на к.п. 2852 к.о. Кула Icon of Ева коммерц доо Ева коммерц доо (1.9 MiB)
60. 05-353-31/2016 од 30.05.2016. Изградња јавне расвете
у улици Орош Габра
Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (1.4 MiB)
59. 05-353-39/2016 од 27.05.2016. Изградња силоса за смештај житарица 3х700т са сушаром и надстрешнице за смештај пољ. механизације Руски Крстур Icon of ПТД АГРОХОМА Д.О.О. ПТД АГРОХОМА Д.О.О. (6.0 MiB)
58. 05-353-18/2016 од 26.05.2016. Изградња радионице за израду металних делова за системе за наводњавање Кула Icon of Матошевић Дејан Матошевић Дејан (903.0 KiB)
57. 05-353-39/2016 од 27.05.2016 Изградња силоса за смештај житарица 3х700т са сушаром и надстрешнице за смештај пољ. механизације Руски Крстур Icon of ПТД АГРОХОМА Д.О.О. ПТД АГРОХОМА Д.О.О. (6.0 MiB)
56. 05-353-40/2016 од 20.05.2016. Изградња помоћног објекта у Сивцу Сивац Icon of Ковачевић Милан Ковачевић Милан (842.2 KiB)
55. 05-353-36/2016 од 19.05.2016. Опремање светлосним сигналима раскрснице улица Вељка Влаховића И 16.дивизије у Кули Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (1.3 MiB)
54. 05-353-35/2016 од 18.05.2016. Изградња стамбеног објекта Кула Icon of Игњатовић Дарјана Игњатовић Дарјана (2.2 MiB)
53. 05-353-26/2016 од 13.05.2016. Изградња складишта металне робе Кула Icon of ИНТЕР ТРУЦК ДОО ИНТЕР ТРУЦК ДОО (913.2 KiB)
52. 05-353-33/2016 од 11.05.2016. Изградња јавне расвете у Фрушкогорској улици Руски
Крстур
Icon of Општина Кула Општина Кула (867.2 KiB)
51. 05-353-24/2016 од 11.05.2016. Изградња објекта за продају цвећа Сивац Icon of Волф Јелена Волф Јелена (787.1 KiB)
50. 05-353-38/2016 од 05.05.2016. Адаптација и доградња
стамбеног објекта
Руски
Крстур
 Icon of Сендерак Борис и Марина Сендерак Борис и Марина (1.0 MiB)
49. 05-353-32/2016 од 04.05.2016 Стамбени објекат И гаража Липар  Icon of Зракић Милош Зракић Милош (1.1 MiB)
48. 05-353-23/2016 од 05.05.2016 Изградња тоалета Сивац  Icon of ЈВП Воде Војводине ЈВП Воде Војводине (674.9 KiB)
47. 05-353-21/2016 од 08.04.2016 Доградња стамбено пословног објекта Црвенка  Icon of Губеринић Момчило Губеринић Момчило (19.9 MiB)
46. 05-353-9/2016 од 05.04.2016 Магацин металних елемената Кула Icon of Виола Јован Виола Јован (7.3 MiB)
45. 05-353-100/2015 27.01.2016 Изградња пословног објекта – магацин намештаја Руски Крстур  Icon of ЗТР Цомфорт ЗТР Цомфорт (8.8 MiB)
44. 05-353-87/2016 21.01.2016 Црпна станица Сивац Сивац  Icon of Општина Кула Општина Кула (18.5 MiB)
43. 05-353-90/2015
18.1.2016.
Изградња стамбено-пословног објекта, простор за аукцију и изложбе Кула  Icon of Адамовић Виолета и Адамовић Анико Адамовић Виолета и Адамовић Анико (13.2 MiB)
42. 05-353-98/2015
6.1.2016.
Изградња надстрешнице за смештај пољопривредне механизације Сивац  Icon of Калић Јован Калић Јован (5.7 MiB)
41. 05-353-89/2015
22.12.2015.
Изградња помоћног објекта Кула  Icon of Валентина Пјевач Валентина Пјевач (7.4 MiB)
40. 05-353-86/2015
21.12.2015.
Јавна расвета саобраћајница у радној зони Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (8.3 MiB)
39. 05-353-6/2015
01.12.2015.
 Изградња система за наводњавање Сивац Север Сивац Институт Јарослав Черни
Icon of 1. део 1. део (4.7 MiB)
Icon of 2. део 2. део (4.9 MiB)
Icon of 3. део 3. део (23.2 MiB)
38. 05-353-80/2015
19.11.2015.
Реконструкција и пренамена дела објекта породичног становања у пословни простор Црвенка Icon of Павловић Радоје Павловић Радоје (15.4 MiB)
37. 05-353-5/2015
16.09.2015‏.
Изградња система за наводњавање „Сивац Југ“ Сивац Icon of ''Ал Равафед Србија’’ д.о.о.  Београд ''Ал Равафед Србија’’ д.о.о. Београд (26.0 MiB)
36. 05-353-78/2015
15.10.2015.
Економски објекат за смештај механизације и тов јунади Кула Icon of Антуновић Борислав Антуновић Борислав (8.1 MiB)
35. 05-353-75/2015
06.10.2015.
Доградња производног објекта помоћним просторијама за складиштење резервних делова Кула  Icon of Братић Дејана Братић Дејана (1.4 MiB)
34. 05-353-73/2015
2.10.2015.
Изградња истражно-експлоатационог бунара БК-1 Кула  Icon of Општина Кула Општина Кула (30.7 MiB)
33. 05-353-72/2015
25.09.2015
Пренамена и реконструкција дела објекта Кула  Icon of Вранић Вранић (10.0 MiB)
32. 05-353-68/2015
21.09.2015.
Изградња интерне станице за снабдевање моторних возила горивом Сивац  Icon of ''Ал Равафед Србија’’ д.о.о.  Београд ''Ал Равафед Србија’’ д.о.о. Београд (13.4 MiB)
31. 05-353-67/2015 14.09.2015. Реконструкција и пренамена економског објекта број 2 и помоћног објекта број 6 у пословне објекте за прераду воћа и поврћа топлом прерадом (капацитета до 2 тоне готове робе дневно у сезони) Кула  Icon of Лацко Антал и Ержебет, Кула Лацко Антал и Ержебет, Кула (22.3 MiB)
30. 05-353-66/2015 03.09.2015. Изградња станице за снабдевање моторних возила Руски Крстур Icon of Бобар Бешка д.о.о Нови Сад Бобар Бешка д.о.о Нови Сад (15.1 MiB)
29. 05-353-52/2015 28.08.2015. Изградња оптичког кабла Кула Icon of Телеком Србија а.д. Београд Телеком Србија а.д. Београд (14.4 MiB)
28. 05-353-63/2015
24.08.2015.
Реконструкција, пренамена и доградња трговинског објекта прехрамбених и непрехрамбених производа на велико и мало са пратећом инфраструктуром и изградња саобраћајних и паркинг површина Кула Icon of ''АБФ Инвестмент'' д.о.о. Нови Сад ''АБФ Инвестмент'' д.о.о. Нови Сад (15.7 MiB)
27. 05 353 69/2015
17.08.2015.
Изградња пословних објеката – објекат за смештај пољопривредне механизације, колске ваге и сило ћелија за житарице Руски Крстур Icon of Агрохома Агрохома (8.6 MiB)
26. 05-353-56/2015 10.08.2015. Изградња управне зграде спратности П+1+Пот Црвенка Icon of "Кварк" д.о.о. Нови Сад "Кварк" д.о.о. Нови Сад (17.0 MiB)
25. 05-353-53/2015 03.08.2015. Изградња пумпне станице за сопствене потребе, која се састоји од подземног резервоара еуродизела капацитета 25м³, апарата за точење горива и претакачке шахте Црвенка Icon of ''Екстра-ауто транспорт'' д.о.о. ''Екстра-ауто транспорт'' д.о.о. (16.5 MiB)
24. 05-353-57/2015 30.07.2015. Реконструкција и пренамена стамбених у пословне просторије и доградња пословних просторија-производња натрон врећа капацитета до 2,2 тона/дан – измена локацијских услова Кула Icon of Братић Дејана Братић Дејана (8.6 MiB)
23. 05-353-48/2015
21.07.2015.
Изградња стамбене зграде са једним станом спратности П+0 и помоћног објекта спратности П+0 Кула Icon of Пјевач Валентина Пјевач Валентина (11.2 MiB)
22. 05 353 55/2015
20.07.2015.
Изградња спортске хале са прикључцима на инфраструктуру Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (22.6 MiB)
21. 05-353-45/2015
08.07.2015.
Изградња објекта и опреме за производњу електричне енергије – електрана на сунчеву енергију Кула Icon of ''Бор-инг'' д.о.о. ''Бор-инг'' д.о.о. (13.1 MiB)
20. 05-353-49/2015 30.06.2015. Изградња стамбеног објекта П+0 Кула Icon of ''Д-Л Аграр'' д.о.о. ''Д-Л Аграр'' д.о.о. (9.7 MiB)
19. 05-353-43/2015
24.06.2015.
Изградња самоуслужне аутоперионице –измена локацијских услова Кула Icon of "Пелапо Плус" д.о.о. "Пелапо Плус" д.о.о. (3.0 MiB)
18. 05-353-36/2015 16.06.2015. Изградња здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља у Кули Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (25.2 MiB)
17. 05-353-1/2015 16.06.2015. Изградња фарме за тов свиња капацитета 50 комада, са пратећим инсталацијама Кула Icon of Шибалија Драган Шибалија Драган (13.7 MiB)
16. 05-353-31/2015 25.05.2015. Изградња салаша – стамбеног објекта П+0 и објекта за смештај пољопривредне механизације П+О Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (14.2 MiB)
15. 05-353-37/2015 21.05.2015. Пренамена дела стамбеног објекта у пословни и доградња пословног објекта Црвенка Icon of Павловић Радоје Павловић Радоје (1.3 MiB)
14. 05-353-32/2015 19.05.2015. Изградња стамбеног објекта са једним станом П+0 и помоћног објекта П+О Кула Icon of Павичић Кристина Павичић Кристина (11.8 MiB)
13. 05-353-30/2015 19.05.2015. Изградња самоуслужне аутоперионице Кула Icon of "Пелапо плус" д.о.о. "Пелапо плус" д.о.о. (3.0 MiB)
12. 05-353-26/2015 28.04.2015. Изградња стамбеног објекта са једним станом П+0 Руски Крстур Icon of Чизмар Јоаким и Еуфемија Чизмар Јоаким и Еуфемија (6.6 MiB)
11. 05-353-25/2015 28.04.2015. Изградња 2 објекта гараже за смештај пољопривредне механизације, спратности П+0 у Сивцу Сивац Icon of "Ал Равафед Србија" Д.О.О. "Ал Равафед Србија" Д.О.О. (3.4 MiB)
10. 05-353-4/2015 27.04.2015. Доградња атмосферске канализације на постојећој бензинској станици у Сивцу (НИС а.д. Нови Сад) Сивац Icon of "Гролит-Рад" Д.О.О. "Гролит-Рад" Д.О.О. (18.7 MiB)
9. 05-353-21/2015 23.04.2015. Реконструкција и доградња стамбеног објекта са делимичним уклањањем постојећег објекта Руски Крстур Icon of Салак Владимир Салак Владимир (14.8 MiB)
8. 05-353-19/2015 20.04.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом П+0 Руски Крстур Icon of Међеши Иван Међеши Иван (5.5 MiB)
7. 05-353-12/2015 31.03.2015. Реконструкција и доградња постојећих пословних објеката број 1 и 2 Кула Icon of "Ева комерц" Д.О.О. "Ева комерц" Д.О.О. (10.7 MiB)
6. 05-353-13/2015 24.03.2015. Изградња стамбеног објекта П+0 Кула Icon of Хуђик Атила Хуђик Атила (14.0 MiB)
5. 05-353-2/2015 24.03.2015. Изградња оптичког кабла између ДСЛАМ “Масарикова“ и Фабрке шећеа “Црвенка“ у Црвенки Црвенка Icon of ''Телеком Србија'' А.Д.  И Ј Сомбор ''Телеком Србија'' А.Д. И Ј Сомбор (10.5 MiB)
4. 05-353-9/2015 13.03.2015. Изградња едукативног центра у Црвенки Црвенка Icon of ''Patent Co'' Д.О.О. Мишићево ''Patent Co'' Д.О.О. Мишићево (7.0 MiB)
3. 05-353-15/2015 13.03.2015. Доградња, реконструкција и пренамена постојећег стамбеног у пословни објекат – производња натрон врећа капацитета до 2,2т/дан и доградња надстрешнице, са пратећим инсталацијама Кула Icon of Мезеи Стеванка Мезеи Стеванка (5.7 MiB)
2. 05-353-10/2015 10.03.2015. Изградња самоуслужне аутоперионице Кула Icon of Поповић Миодраг Поповић Миодраг (5.5 MiB)
1.  05-353-3/2015 20.02.2015.  Изградња водоводне мреже у улици Слободана Пенезића у Кули  Кула  Icon of Општина Кула Општина Кула (2.5 MiB)