Локацијски услови 2023.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
79. 05-353-164/2023
од 06.11.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п.2748 к.о. Кула Кула Icon of Цвијетић Слободан и Станковић Цвијетић Ирена Цвијетић Слободан и Станковић Цвијетић Ирена (79.7 KiB)
78. 05-353-143/2023
од 01.11.2023.
За изградњу стубне трафостанице 20/0,4 кв “Романија“ на к.п. 9345 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (62.3 KiB)
77. 05-353-126/2023
од 01.11.2023.
За изградњу стубне трафостанице 20/0,4 кв “Зеленгора“ на к.п. 9355/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (62.5 KiB)
76. 05-353-146/2023
од 27.10.2023.
За иградњу складишта прехрамбених производа на к.п. 1163/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Каравезић Ненад и Биљана Каравезић Ненад и Биљана (98.6 KiB)
75. 05-353-146/2023
од 27.10.2023.
За изградњу склдишта прехрамбених производа на к.п. 1163/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Каравезић Ненад и Биљана Каравезић Ненад и Биљана (98.6 KiB)
74. 05-353-130/2023
од 20.10.2023.
За рушење објекта бр. 1 и дела објекта бр. 3 и изградњу новог вишепородичног стамбеног пословног објекта на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка Icon of СИМТИМ СИМТИМ (103.0 KiB)
73. 05-353-130/2023
од 20.10.2023.
За изградњу резервоара за ТНГ (2Х5 м3) на к.п. 2463 к.о. Крушчи Крушчић Icon of Анимал Комерц Анимал Комерц (97.8 KiB)
72. 05-353-116/2023
од 20.10.2023.
За сило-ћелије капацитета 5х1897м3 на к.п. 8144/5 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Едуфарм Едуфарм (71.8 KiB)
71. 05-353-127/2023
од 18.10.2023.
За објекат тов свиња-фарму капацитета 650 комада са претећим садржајем доградња на постојеи објекат за тов свиња на к.п. 7298 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Александар Арваји Александар Арваји (83.9 KiB)
70. 05-353-124/2023
од 10.10.2023.
За пројекат реконструкције телекомуникационих сигналних инсталација дојаве пожара за део објеката у кругу фабрике за објекте бр. 5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 и 20 на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Jaffa фабрика бисквита Jaffa фабрика бисквита (64.7 KiB)
69. 05-353-115/2023
од 10.10.2023.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за зграду привредних и других удружења са трпезаријом на к.п. 4892 к.о. Кула Кула Icon of ЗЗ Куљанка ЗЗ Куљанка (90.9 KiB)
68. 05-353-113/2023
од 10.10.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашњу гасну инсталацију на к.п. 1019 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Пацек Арпад Пацек Арпад (85.8 KiB)
67. 05-353-105/2023
од 03.10.2023.
За реконструкцију и доградњу мотела и пренамену објекта за малопродају у производни погон без извођења радова и доградњу надстрешнице за утовар и истовар рое на к.п.9031 к.о. Кула Кула Icon of Stork Drinks Company Stork Drinks Company (131.1 KiB)
66. 05-353-109/2023
од 27.09.2023.
За изградњу складишта прехрамбених производа на к.п. 1163/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Каравезић Ненад и Биљана Каравезић Ненад и Биљана (98.2 KiB)
65. 05-353-121/2023
од 25.09.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и уградњу унутрашње гасне инсталације у индивидуални стамбени објекат на к.п. 770 к.о. Сивац Сивац Icon of Чепић Војин Чепић Војин (59.7 KiB)
64. 05-353-88/2023
од 22.09.2023.
Просторије за пречишћавање отпадне воде (ППОВ) у Руском Крстуру на к.п. 7071 и 8788/3 к.о. Руски Крустур Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (132.6 KiB)
63. 05-353-89/2023
од 20.09.2023.
За изградњу фекалне канализације на к.п. 8997/3, 3335/1, 3336/1…..8798/4 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (84.1 KiB)
62. 05-353-71/2023
од 12.09.2023.
За привод оптичког кабла за Србијагас ГМРС Црвенка на ОК Црвенка – Крушчић на к.п.5019, 4357, 9658, 9551, 9659, 9666/1, 9672 и 9300/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Телеком Србија Телеком Србија (69.7 KiB)
61. 05-353-58/2023
од 07.09.2023.
За објекат бр. 1. (стамбени објекат) и објекат бр. 2. (помоћни објекат – гаража) на к.п. 3087 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Миладиновић Бојан Миладиновић Бојан (90.5 KiB)
60. 05-353-93/2023
од 06.09.2023.
За објекат за складиштење челичних производа на к.п. 568/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Бајчетић Ненад Бајчетић Ненад (65.9 KiB)
59. 05-353-65/2023
од 05.09.2023.
Постављање светлосне сигнализације на раскрисници улица Јосипа Крамера и Петра Драпшина на к.п. 587/2, 5864/3 и 5868 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (87.7 KiB)
58. 05-353-76/2023
од 31.08.2023.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за стамбено пословну зграду – радњу на к.п. 7557/1 к.о.Кула Кула Icon of Илић Саво Илић Саво (62.7 KiB)
57. 05-353-118/2023
од 28.08.2023.
За изградњу пословног објекта на к.п. 2937/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of БМ Бојана БМ Бојана (76.2 KiB)
56. 05-353-103/2023
од 25.08.2023.
За приључне каблобске водове 20КВ за напајање МБТС 20/0,4КВ “Пумпна станица Сивац – Југ“ на к.п. 11387, 11389, 11390 и 11391 к.о. Сивац Сивац Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (63.3 KiB)
55. 05-353-61/2023
од 25.08.2023.
За адаптацију стамбеног објекта у стамбени објекат са две стамбене јединице на к.п. 417 к.о. Кула Кула Icon of Светлана Кочиш и Љубица Кочић - Бачић Светлана Кочиш и Љубица Кочић - Бачић (61.4 KiB)
54. 05-353-106/2023
од 24.08.2023.
За тов свиња – фарму капацитета 650 комада са пратећим садржајем – доградња на постојећи објекат за тов свиња зг. 2, на кп. 7928 к.о. Кула Кула Icon of Александар Арваји Александар Арваји (78.8 KiB)
53. 05-353-112/2023
од 23.08.2023.
За изградњу МБТС “Кексара 2“ 20/0,4, КВ 2Х 1000 КВА, са СН прикључком и реконструкцијом СН дела постојеће ЗТС “Кексара“ 20/0,4 КВ на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка Црвенка Icon of DOO Jaffa DOO Jaffa (61.2 KiB)
52. 05-353-22/2023
од 22.08.2023.
За пословни објекат угоститељства – мотел на к.п. 2206/4 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Crvenka Project Crvenka Project (102.3 KiB)
51. 05-353-111/2023
од 17.08.2023.
За стамено пословни објекат и гараже на к.п. 3133 и 3134 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Cole export Cole export (61.2 KiB)
50. 05-353-102/2023
од 10.08.2023.
За смештај пољопривредне механизације у специјализовано складиште производа на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ново плус Ново плус (82.1 KiB)
49. 05-353-44/2023
од 03.08.2023.
За кабловски вод 20 кв водови за прикључење мбтс “Жито промет“ на к.п. 5867 и 4277/3 к.о. Кула Кула Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (66.8 KiB)
48. 05-353-92/2023
од 27.07.2023.
За изградњу магацина сировина и готових производа за складиштење додатака за храну за животиње са ајнфортом на к.п. 9185/1 и 9185/2 к.о. Кула Кула Icon of Bioesen д.о.о. Кула Bioesen д.о.о. Кула (84.1 KiB)
47. 05-353-46/2023
од 19.07.2023.
За изградњу унутрашње гасне инсталације са прикључком на постојећу топловодну инсталацију објекта у улици М.Тита на к.п. 1499/15 к.о. Кула Кула Icon of ЈКП Комуналац ЈКП Комуналац (95.3 KiB)
46. 05-353-22/2023
од 19.07.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 4841/1 к.о. Кула Кула Icon of Блашко Арпад Блашко Арпад (89.6 KiB)
45. 05-353-66/2023
од 12.07.2023.
За изградњу породичне стамбене зграде на к.п. 1244 к.о. Кула Кула Icon of Тигањ Мирсад Тигањ Мирсад (89.6 KiB)
44. 05-353-45/2023
од 07.07.2023.
За прикључни госовод са мернорегулационом станицом “Ламеле Кула“ на к.п. 5887/4 и 1499/15 к.о. Кула Кула Icon of ЈКП Комуналац ЈКП Комуналац (93.3 KiB)
43. 05-353-59/2023
од 05.07.2023.
За узгој кока носиља (објекат 3 и објекат 5) на к.п. 2463/16 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Анимал Комерц Анимал Комерц (95.3 KiB)
42. 05-353-57/2023
од 04.07.2023.
За водоводну мрежу за опремање и повезивање бунара Б-3 на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јафа фабрика бисквита Јафа фабрика бисквита (69.8 KiB)
41. 05-353-98/2023
од 29.06.2023.
За кабловске водове 20КВ за прикључење СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п. 9692/1, 9692/2 к.о. Црвенка и к.п. 3137, 3138, 3186, 1874 к.о. Крушчић Црвенка, Крушчић Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (68.6 KiB)
40. 05-353-67/2023
од 22.06.2023.
За иградњу расхладног чилера (повећање расхладног капацитета погона) на к.п.3620/18 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јаффа фабрика бисквита Јаффа фабрика бисквита (61.6 KiB)
39. 05-353-64/2023
од 20.06.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 2048 к.о. Кула Кула Icon of Воркапић Десанка и Небојша Воркапић Десанка и Небојша (88.4 KiB)
38. 05-353-16/2023
од 14.06.2023.
За адаптацију, реконструкцију, доградњу, надоградњу и промену намене постојећег објекта трговине у стамбено-пословни објекат на к.п.1532/1 к.о. Кула Кула Icon of Косовић Владимир Косовић Владимир (65.6 KiB)
37. 05-353-85/2023
од 09.06.2023.
За изградњу фонтане у парку у Кули и уређење парка са делом улице Ђуре Стругара и Маршала Тина на к.п. 4226, 5913 и део к.п. 5914, 5887/4 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (77.2 KiB)
36. 05-353-82/2023
од 07.06.2023.
За МБТС “Жито-трезор“ на к.п. 4277/3 к.о. Кула Кула Icon of Жито-трезор Жито-трезор (65.9 KiB)
35. 05-353-54/2023
од 05.06.2023.
За прикључење СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п.9692/1, 9692/2 K.O. Црвенка и к.п. 3137, 3138, 3186, 1874 к.о. Крушчић Црвенка, Крушчић Icon of Електродистрибуција Сомбор Електродистрибуција Сомбор (74.0 KiB)
34. 05-353-62/2023
од 31.05.2023.
За изградњу мале соларне електране (МСЕ) “Сигма“ снаге 100 кв на крову објекта на к.п. 3147/4 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Сигма Сигма (72.0 KiB)
33. 05-353-53/2023
од 19.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације са прикључком на постојећу топловодну инсталацију Дома здравља у Кули на к.п. 4221/2 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (79.1 KiB)
32. 05-353-52/2023
од 19.05.2023.
За прикључни гасовод са мернорегулационом станицом за Дом здраввља Кула на к.п. 5914 и 4221/2 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (79.9 KiB)
31. 05-353-32/2023
од 17.05.2023.
За доградњу постојећег стамбеног објекта на к.п. 8648 к.о. Кула Кула Icon of Новаковић Максим Новаковић Максим (59.4 KiB)
30. 05-353-18/2023
од 10.05.2023.
За изградњу силоса за цемент и друге агрегате са постројењем за мешање бетона капацитета 27 т/х на к.п. 981/44 к.о. Кула Кула Icon of Филиповић Мићо Филиповић Мићо (106.5 KiB)
29. 05-353-24/2023
од 10.05.2023.
За реконструкцију унутрашње гасне инсталације за гасну котларницу енергане на к.п. 3656ѕ74 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Црвенка фабрика шећера Црвенка фабрика шећера (60.1 KiB)
28. 05-353-21/2023
од 03.05.2023.
За зграду за узгој и чување пољопривредних садница са хладњачом на к.п. 9107/20 к.о. Кула Кула Icon of Севеплант Севеплант (68.6 KiB)
27. 05-353-41/2023
од 27.04.2023.
За издавање локацијских услова за СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п. 1874 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Агро МВ Агро МВ (62.6 KiB)
26. 05-353-3/2022
од 12.04.2023.
За реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта и пренамену у Дом за стара лица на к.п. 3030 к.о. Сивац Сивац Icon of Грозданић Весна Грозданић Весна (64.6 KiB)
25. 05-353-38/2022
од 06.04.2023.
За реконструкцију, надоградњу постојећег објекта и пренамену пословног простора у вишепородични стамбено-пословни објекат на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка Icon of СИМТИМ СИМТИМ (78.1 KiB)
24. 05-353-31/2023
од 06.04.2023.
За изградњу стамбеног објекта П+ПК на к.п. 3087 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Миладиновић Бојан Миладиновић Бојан (63.6 KiB)
23. 05-353-2/2023
од 04.04.2023.
За изградњу унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1001/4 к.о. Кула Кула Icon of Симић Милован Симић Милован (78.4 KiB)
22. 05-353-20/2022
од 28.03.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 2642 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Керекеш Марко Керекеш Марко (65.6 KiB)
21. 05-353-227/2022
од 28.03.2023.
За промену намене без извођења радова за стамбено-пословни објекат на к.п. 4216/6 к.о. Кула Кула Icon of Шимун Гордана Шимун Гордана (94.8 KiB)
20. 05-353-224/2022
од 23.03.2023.
За изградњу објекта млина капацитета 150 Т/24Х са силосима за брашно на к.п. 9107/32 к.о. Кула Кула Icon of Победа плус млин Победа плус млин (106.9 KiB)
19. 05-353-35/2023
од 21.03.2023.
За постављање оптичког кабла у улици Сремског фронта на к.п. 33375 и др. к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Телеком Србија Телеком Србија (46.6 KiB)
18. 05-353-220/2022
од 21.03.2023.
За изградњу прикључка на гасну мрежу са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено пословни објекат на к.п. 4395/1 к.о. Кула Кула Icon of Ходолик Арпад Ходолик Арпад (63.5 KiB)
17. 05-353-4/2023
од 17.03.2023.
За изградњу капеле у Новој Црвенки на к.п. 7221 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (69.1 KiB)
16. 05-353-223/2022
од 16.03.2023.
За заливни систем РОМАНИЈА на к.п. 7327/7, 7245, 7253 и 7246 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ново плус Ново плус (101.5 KiB)
15. 05-353-209/2022
од 07.03.2023.
За заливни систем EMUSIC III на к.п. 2041 к.о. Липар Липар Icon of Ново плус Ново плус (95.3 KiB)
14. 05-353-219/2022
од 03.03.2023.
За систем за наводњавање “Крушчић 2“ на к.п. 1874, 3193, 1921, 3198 и 2090 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Credit KB Credit KB (74.5 KiB)
13. 05-353-218/2022
од 03.03.2023.
За изградњу малопродајног места ТНГ-а, кавеза за смештај 2×20 боца ТНГ-а к.п. 3328 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Cole export Cole export (67.4 KiB)
12. 05-353-219/2023
од 03.03.2023.
За систем за новодњавање “Крушчић 2“, к.п. 1874, 3193, 1921, 3198 и 2090 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Credit KB Credit KB (74.5 KiB)
11. 05-353-217/2022
од 01.03.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашње гасне инсталације за потребе зграде индрустрије коже и крзна на к.п. 9110/1 к.о. Кула Кула Icon of Пер-Агро д.о.о. Пер-Агро д.о.о. (83.1 KiB)
10. 05-353-213/2022
од 01.03.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашње гасне инсталације за потребе пословног простора на к.п. 3038 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Баџа Душанка Баџа Душанка (77.7 KiB)
09. 05-353-208/2022
од 01.03.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашње гасне инсталације на к.п. 2029 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Баџа Душанка Баџа Душанка (77.6 KiB)
08. 05-353-189/2022
од 01.03.2023.
За СТС “Иве Лоле Рибара“ са припадајућим НН кабловским водовима на к.п. 1104 к.о. Липар Липар Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (85.2 KiB)
07. 05-353-216/2022
од 24.02.2023.
За изградњу система за наводњавање “Крушчић“ на к.п. 3137, 3189 и 1874 к.о. Крушчић Крушчић Icon of ЗЗ Агро МВ ЗЗ Агро МВ (78.6 KiB)
06. 05-353-205/2022
од 09.02.2023.
За изградњу оптичког кабла за прикључење ДСЛМ уређаја на к.п. 9031, 3357, 3358, 3359 I 3349 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Телеком Србија Телеком Србија (66.4 KiB)
05. 05-353-218/2022
од 03.02.2023.
За изградњу малопродајног места ТНГ-а, кавез за смештај 2×20 боца ТНГ-а к.п. 3328 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Cole export Cole export (67.4 KiB)
04. 05-353-214/2022
од 02.02.2023.
За изградњу пословног објекта – ретаил парк тржни центар “GO SHOP“ на к.п. 9115/6 к.о. Кула Кула Icon of GO SHOP Retail Park White GO SHOP Retail Park White (107.2 KiB)
03. 05-353-228/2022
од 01.02.2023.
За породични стамбени објекат на к.п. 2641 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Керекеш Марко Керекеш Марко (61.6 KiB)
02. 05-353-226/2022
од 26.01.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п.8648 к.о. Кула Кула Icon of Новаковић Максим Новаковић Максим (60.7 KiB)
01. 05-353-210/2022
од 20.01.2023.
За реконструкцију и промену намене зграде текстилне индустрије (објекат бр. 22) у објекат за канцеларијско пословање са хотелским смештајем на к.п. 4277/1 и 4277/3 к.о. Кула Кула Icon of Жито-трезор Жито-трезор (74.3 KiB)

 

Локацијски услови 2022.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
102. 05-353-215/2022
од 23.12.2022.
За изградњу у I фази разводног постојењеа подземног кабла и спојнице и II фази подземног кабла и спојнице на к.п. 9107/5, 9107/6, 9828, 9107/6 и 9828 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (74.6 KiB)
101. 05-353-202/2022
од 19.12.2022.
За изградњу силоса за цемент и друге агрегате са постројењем за мешање бетона капацитета 27Т/Х на к.п. 981/44 к.о. Кула Кула Icon of Филиповић Мићо Филиповић Мићо (96.7 KiB)
100. 05-353-192/2022
од 19.12.2022.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију у стамбеном делу стамбно пословне зграде на к.п. 2657 к.о. Кула Кула Icon of Ивеља Зорица и Шаровић Божица Ивеља Зорица и Шаровић Божица (68.3 KiB)
99. 05-353-193/2022
од 05.12.2022.
За прикључење пословног објекта у улци Моше Пијаде бб на к.п. 3065/4, 4978/6, 3065/7 I 3064 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (85.4 KiB)
98. 05-353-200/2022
од 16.11.2022.
За изградњу малопродајног места ТНГ-а, кавез за смештај 2X20 боца ТНГ на к.п. 3328 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Cole export Cole export (64.0 KiB)
97. 05-353-194/2022
од 07.11.2022.
За унутрашњу гасну инсталацију за потребе стамбено-пословног објекта на к.п. 1152/22 к.о. Кула Кула Icon of Бојаџија Бојан Бојаџија Бојан (63.1 KiB)
96. 05-353-184/2022
од 31.10.2022.
За измену локацијских услова за млин капацитета 150Т/24Ч са силосом за брашно… на к.п. 9017/32, 9107/2 и 9108/4 к.о. Кула Кула Icon of Победа плус млин Победа плус млин (86.5 KiB)
95. 05-353-187/2022
од 20.10.2022.
За напајање РБС локација “НС2357_02_СО_КУЛА_4“ на к.п. 3431/3, 5937/5, 3433/2 3434/2 к.о. Кула Кула Icon of А1 Србија А1 Србија (63.9 KiB)
94. 05-353-183/2022
од 18.10.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1840 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Виславски Игор Виславски Игор (69.1 KiB)
93. 05-353-186/2022
од 17.10.2022.
За реконструкцију и надоградњу равног крова на објекту колективног становања са косим кровом на к.п. 2380/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Стамбена заједница Моше Пијаде 59 Црвенка Стамбена заједница Моше Пијаде 59 Црвенка (61.3 KiB)
92. 05-353-112/2022
од 17.10.2022.
За реконструкцију локалног пута Липар – Нова Црвенка на к.п. 2930/1 и др. к.о. Липар Липар Icon of Општина Кула Општина Кула (63.7 KiB)
91. 05-353-181/2022
од 14.10.2022.
За изградњу силоса за цемент и друге суве агрегате са постројењем за мешање бетона капацитета 27Т/Х на к.п. 881/44 к.о. Кула Кула Icon of Филиповић Мићо Филиповић Мићо (66.1 KiB)
90. 05-353-105/2022
од 12.10.2022.
За изградњу фекалне канализације у делу насеља Црвенка на к.п. 616/18, 617/13, 618/16,619/16, 620/17, 620/34, 620/48, 621/21, 621/20, 622/16,621/19, 620/42, 614/20, 15/9, 616/24, 616/11, 617/8,618/9, 619/9, 620/10, 620/26, 622/4, 623/3, 623/1,583/18, 583/19, 4958, 4952/11, 9611/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (69.1 KiB)
89. 05-353-172/2022
од 30.09.2022.
За изградњу фонтане у парку, и уређење парка са делом улице Ђуре Стругара и Маршала Тина на к.п. 4226, 5913,5914 I 5887/4 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (61.9 KiB)
88. 05-353-169/2022
од 30.09.2022.
За објекта за тов свиња, фарму капацитета 650 комда са претећим садржајем на к.п. 7928 к.о. Кула Кула Icon of Арваји Александар Арваји Александар (70.8 KiB)
87. 05-353-153/2022
од 28.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 319 к.о. Кула Кула Icon of Новаковић Здравко Новаковић Здравко (64.0 KiB)
86. 05-353-156/2022
од 26.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта П+1 на к.п. 2996 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Грубор Бојана Грубор Бојана (42.9 KiB)
85. 05-353-167/2022
од 26.09.2022.
За реконструкцију, надоградњу постојећег објекта и пренамену пословног простора у вишепородични стамбено-пословни објекат на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Симтим доо Симтим доо (69.5 KiB)
84. 05-353-51/2022
од 26.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 531/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Нађ Михајло и Мариа Нађ Михајло и Мариа (80.6 KiB)
83. 05-353-49/2022
од 22.09.2022.
За изградњу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 5350 к.о. Кула Кула Icon of Вујков Драган Вујков Драган (84.2 KiB)
82. 05-353-168/2022
од 21.09.2022.
За реконструкцију, промену намене и доградње објеката 7 и 8 у објекат за складиштење челичних производа на к.п. 2936/1 к.о. Кула Кула Icon of БМ Бојана БМ Бојана (62.7 KiB)
81. 05-353-166/2022
од 19.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1840 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Виславски Игор Виславски Игор (67.0 KiB)
80. 05-353-149/2022
од 15.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1579 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Симуновић Андреј Симуновић Андреј (67.9 KiB)
79. 05-353-146/2022
од 15.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1942 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Шанта Тобијас и Чизмар Кристина Шанта Тобијас и Чизмар Кристина (70.7 KiB)
78. 05-353-92/2022
од 14.09.2022.
За прикључак на дистрибутивни гасовод са мернорегулационом станицом, разводно, дистрибутивном мређом и са мернорегулационим станицама и унутрашњом гасном инсталацијом на к.п. 1499/15 к.о. Кула Кула Icon of ЈКП ''Комуналац'' ЈКП ''Комуналац'' (96.5 KiB)
77. 05-353-17/2022
од 14.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1151/69 к.о. Кула Кула Icon of Мрђан Иван и Бранкица Мрђан Иван и Бранкица (82.1 KiB)
76. 05-353-162/2022
од 19.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 904 к.о. Сивац Сивац Icon of Кораћ Родољуб Кораћ Родољуб (65.3 KiB)
75. 05-353-161/2022
од 09.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта П+0 и помоћног објекта П+0 на к.п. 188 и 189 к.о. Кула са претећим прикључцима на инфраструктуру у улици Николе Телс на к.п. 5889 к.о. Кула Кула Icon of Пејановић Миленко Пејановић Миленко (181.5 KiB)
74. 05-353-160/2022
од 08.09.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације у објекат Економско трговинске школе на к.п. 2835, 2834/3 и 5909/1 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (94.3 KiB)
73. 05-353-158/2022
од 30.08.2022.
За изградњу СТС заливни систем са 20 кв кабловским водовима у Липару на к.п. 1097, 2915, 2948, 2947 и 2297 к.о. Липар Липар Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (68.6 KiB)
72. 05-353-155/2022
од 26.08.2022.
За реконструкцију, надоградњу постојећег објекта и пренамену пословног простора у вишепородично стамбено-пословни објекат на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Симтим доо Симтим доо (55.7 KiB)
71. 05-353-114/2022
од 25.08.2022.
За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2793 к.о. Кула Кула Icon of Егић Милан Егић Милан (64.6 KiB)
70. 05-353-138/2022
од 24.08.2022.
За изградњу новог верског објекта, православног хрма са звоником на к.п. 515 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Српска православна црква епархија Бачка Српска православна црква епархија Бачка (63.2 KiB)
69. 05-353-152/2022
од 22.08.2022.
За доградњу на постојећи објекат мале соларне електране “СИГМА“ снаге 100 кв на крову објекта на к.п. 3147/1, 3147/2, 3147/3, 3147/4, 3147/5 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Сигма Сигма (62.0 KiB)
68. 05-353-120/2022
од 22.08.2022.
За изградњу магацина готових производа резанаца и хладњаче за колаче и тестение на к.п. 4173/1 к.о. Кула Кула Icon of Симуновић Душан Симуновић Душан (73.8 KiB)
67. 05-353-42/2022
од 19.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију у објекту Економско трговинске школе на к.п. 2836 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (90.8 KiB)
66. 05-353-143/2022
од 18.08.2022.
За реконструкцију и пренамету помоћне зграде у зграду трговине на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Симтим доо Симтим доо (72.0 KiB)
65. 05-353-96/2022
од 11.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију за ОШ “Иса Бајић“ на к.п. 2834/3 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (77.1 KiB)
64. 05-353-135/2022
од 10.08.2022.
За реконструкцију, доградњу и надоградњу постојећег породичног стамбеног објекта на к.п. 2435 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пандуров Милица Пандуров Милица (64.8 KiB)
63. 05-353-121/2022
од 09.08.2022.
За изградњу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 188 и 189 к.о. Кула Кула Icon of Пејановић Миленко и Гордана Пејановић Миленко и Гордана (68.4 KiB)
62. 05-353-95/2022
од 09.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације на објекат вртића “Бамби“ одељење Чувари осмеха на к.п. 2953 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (69.5 KiB)
61. 05-353-76/2022
од 09.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације на објекту ОШ “20. октобар“ на к.п. 3031 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (75.4 KiB)
60. 05-353-87/2022
од 08.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације у ОШ и СШ “Петро Кузмјак“ на к.п. 1631 к.о. Руски Крстур Руси Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (68.5 KiB)
59. 05-353-137/2022
од 03.08.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1942 к.о. Руски Крстур Руси Крстур Icon of Шанта Тобијас Шанта Тобијас (65.9 KiB)
58. 05-353-113/2022
од 02.08.2022.
За изградњу 20 КВ РП блока 66 са двоструким кабловским водом на к.п. 9108/4 и др. к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (63.6 KiB)
57. 05-353-123/2022
од 28.07.2022.
За изградњу самоуслужне аутоперионице и пословни објекат на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула Icon of Радмановић Немања и Џомба Радомир Радмановић Немања и Џомба Радомир (57.3 KiB)
56. 05-353-127/2022
од 19.07.2022.
За реконструкцију, спајање, промена, намена и доградњу објекта бр. 7 и 8 у објекат за складиштење челичних производа на к.п. 2936/1 к.о. Црвенка Цренка Icon of БМ Бојана БМ Бојана (54.1 KiB)
55. 05-353-126/2022
од 19.07.2022.
За изградњу стамбеног и економског објекта – гараже за пољопривредну механизацију на к.п. 1691 и 1692 к.о. Кула Кула Icon of Адамовић Александар Адамовић Александар (68.9 KiB)
54. 05-353-125/2022
од 18.07.2022.
За реконструкцију и пренамену помоћне зграде у зграду трговине-продавницу прехрамбених производа на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка Icon of SIMTIM SIMTIM (60.2 KiB)
53. 05-353-118/2022
од 04.07.2022.
За реконструкцију и пренамену стамбеног објекта за вишепородично становање и доградњу спољног степеништа и терасе на к.п. 2417 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Сигма доо Сигма доо (180.7 KiB)
52. 05-353-13/2022
од 30.06.2022.
За изградњу прикључка ДГМ, КМРС и унутрашњу гасну инсталацију на пословни објекат на к.п. 3618 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Савић Радомир Савић Радомир (66.4 KiB)
51. 05-353-116/2022
од 29.06.2022.
За изградњу унутрашње гасне инсталације у стамбено пословни објекат стан број 3 к.п. 2816 к.о. Кула и изградња МРС и прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2815/5 I 5911 к.о. Кула Кула Icon of Национлана служба за запошљавање из Крагујевца Национлана служба за запошљавање из Крагујевца (72.7 KiB)
50. 05-353-117/2022
од 28.06.2022.
За реконструкцију и пренамену дела зграде основног образовања на к.п. 2953 к.о. Сивац Сивац Icon of ОШ ''20. октобар'' Сивац ОШ ''20. октобар'' Сивац (71.3 KiB)
49. 05-353-100/2022
од 24.06.2022.
За објекат за тов свиња и објекат за подно складиштење пољопривредних производа на к.п. 4745/1 и 4745/7 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of ''Див'' Наталија Видекањић ПР ''Див'' Наталија Видекањић ПР (78.4 KiB)
48. 05-353-97/2022
од 16.06.2022.
За изградњу лагуне за течну фазу стајњака к.п. 8144/4 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Едуфарм Едуфарм (75.3 KiB)
47. 05-353-90/2022
од 13.06.2022.
За назимарник са топлом везом и лагуном за течну фазу стајњака на к.п. 8144/4 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Едуфарм Едуфарм (76.5 KiB)
46. 05-353-94/2022
од 09.06.2022.
За изградњу породичног стамбеног објекта на к.п. 559/3 и 560/3 к.о. Сивац Сивац Icon of Свркота Горгина Свркота Горгина (64.0 KiB)
45. 05-353-91/2022
од 09.06.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1140/18 к.о. Кула Кула Icon of Чачић Давор и Заковић Чачић Оксана Чачић Давор и Заковић Чачић Оксана (67.7 KiB)
44. 05-353-107/2022
од 07.06.2022.
За измену локацијских услова на основу усаглашеног захтева за проширење телекомуникационе инфраструктуре на к.п. 1389/1, 1513/2, 5907, 5900, 1518/1, 1515/1, 1671/2, 2817/3, 1673/1, 5908, 1668, 5890 , 5909, 2840/1, 2848, 2831/2, 2829, 2819/6 к.о. Кула Кула Icon of Телеком Србија ад Београд Телеком Србија ад Београд (78.3 KiB)
43. 05-353-89/2022
од 06.06.2022.
Одустанак од захтева за заливни систем Emusic III на к.п. 2041 к.о. Липар Липар Icon of Ново Плус доо Ново Плус доо (86.9 KiB)
42. 05-353-108/2022
од 02.06.2022.
За изградњу интерне саобраћајнице у кругу фабрике шећера на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Црвенка фабрика шећера ад Црвенка Црвенка фабрика шећера ад Црвенка (60.9 KiB)
41. 05-353-103/2022
од 31.05.2022.
За изградњу новог стамбеног објекта на к.п. 1258/81 к.о. Кула Кула Icon of Миросављев Добрила Миросављев Добрила (59.0 KiB)
40. 05-353-79/2022
од 31.05.2022.
За реконструкцију атарског пута на к.п. 9108/3 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (69.8 KiB)
39. 05-353-86/2022
од 30.05.2022.
За реконструкцију атарског пута на к.п. 9115/5 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (69.4 KiB)
38. 05-353-84/2022
од 27.05.2022.
За изградњу соларне елетране “MSE ANIMAL KOMERC“ 154кв на крововима постојећих објеката на к.п. 2463/16 и 2465/15 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Анимал Комерц доо Анимал Комерц доо (91.6 KiB)
37. 05-353-81/2022
од 19.05.2022.
За изградњу стамбеног објекта са гаражом за пољопривредну механизацију на к.п. 1691 и 1692 к.о. Кула Кула Icon of Адамовић Александар Адамовић Александар (67.6 KiB)
36. 05-353-40/2022
од 16.05.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 6983/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Фа Михајло и Марија Фа Михајло и Марија (104.8 KiB)
35. 05-353-80/2022
од 12.05.2022.
За подно складиште за пољопривредне производе на к.п. 4745/1 и 4745/7 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Занатска радња ''Див'' Наталија Видекањић Занатска радња ''Див'' Наталија Видекањић (69.5 KiB)
34. 05-353-67/2022
од 10.05.2022.
За палетно складиште, 12 силоса житарица капацитета 7200 Т на к.п. 9017/32 к.о. Кула Кула Icon of Победа плус млин Победа плус млин (80.8 KiB)
33. 05-353-65/2022
од 10.05.2022.
За промену намене дела објекта без извођења радова на к.п. 2821 к.о. Кула Кула Icon of Вујовић Бранислав Вујовић Бранислав (71.4 KiB)
32. 05-353-85/2022
од 09.05.2022.
За смештај механизације и изградњу колске ваге на к.п. 5486 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of NSAGRO ING NSAGRO ING (63.0 KiB)
31. 05-353-45/2022
од 04.05.2022.
За изградњу унутрашње гасне инсталације и гасног прикључка на к.п. 2816 к.о. Кула Кула Icon of Национлана служба за запошљавање Крагујевац Национлана служба за запошљавање Крагујевац (69.4 KiB)
30. 05-353-73/2022
од 29.04.2022.
За халу за одлагање металне робе на к.п. 4737 к.о. Кула Кула Icon of Микита Владимир Микита Владимир (87.2 KiB)
29. 05-353-55/2022
од 29.04.2022.
Исправка грешке за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4872 к.о. Кула Кула Icon of Кермеци Арнолд Кермеци Арнолд (46.9 KiB)
28. 05-353-75/2022
од 27.04.2022.
За реконрукцију постојећег објекта за породично сттановвањна к.п. 3079 к.о. Сивац Сивац Icon of Вукадиновић Миливоје Вукадиновић Миливоје (61.2 KiB)
27. 05-353-31/2022
од 27.04.2022.
За замену постојеће водоводне мреже азбестних цеви и превезивање постојећих потрошача са старог на новоизграђени водовод на к.п. 1097, 64, …2967 к.о. Липар Липар Icon of Општина Кула Општина Кула (76.5 KiB)
26. 05-353-66/2022
од 18.04.2022.
За “Емаус“ објекат верског туризма, у оквиру туристичког локалитета “Водице“ са приступном саобраћајницом на к.п. 7311/1, 7312 и 7313 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Епархија Св  Николаја Руски Крстур Епархија Св Николаја Руски Крстур (59.7 KiB)
25. 05-353-54/2022
од 14.04.2022.
За изградњу објекта за смештај пољопривредне механизације на к.п. 8668/4 к.о. Кула Кула Icon of Д-Л Аграр д.о.о. Д-Л Аграр д.о.о. (24.3 KiB)
24. 05-353-52/2022
од 12.04.2022.
За стамбено-пословни објекат на к.п. 5492/1 к.о. Кула Кула Icon of Пелапо Плус Пелапо Плус (50.1 KiB)
23. 05-353-21/2022
од 07.04.2022.
За изградњу пешачко бициклистичке, инспекционе стазе на к.п. 5798 и др. к.о. Кула и 9487 и др. к.о. Црвенка Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (53.7 KiB)
22. 05-353-41/2022
од 06.04.2022.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације на к.п. 1376/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Губеринић Момчило Губеринић Момчило (44.4 KiB)
22. 05-353-19/2022
од 06.04.2022.
За изградњу унутрађње гасне инсталације и гасног прикључка за зграду послвовних услуга на к.п. 4060/1 и 4935/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Дукић Јован Дукић Јован (43.6 KiB)
21. 05-353-5/2022
од 05.04.2022.
За изградњу НН прикључка продајног објекта на к.п. 5401/1 и будућег објеката на к.п. 5402/1 к.о. Кула на постојећи ДСЕЕ-подземни НН кабловски прикључак на МБТС “Кошут Лајоша“ на к.п. 5401/1, 5871, 5402/1, 5875 и 5884 к.о. Кула Кула Icon of Електродистрибуција Сомбор Електродистрибуција Сомбор (50.5 KiB)
20. 05-353-25/2022
од 05.04.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију за објекат ОШ “20. октобар“ и вртић “Невен“ на к.п. 735 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (48.4 KiB)
19. 05-353-64/2022
од 04.04.2022.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 886 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Чизмар Мирослав и Сабадош Марија Славка Чизмар Мирослав и Сабадош Марија Славка (50.7 KiB)
18. 05-353-60/2022
од 04.04.2022.
За реконструкцију општинског пута са припадајућом инфраструктуром на стационажи КМ 15+441,29 до КМ 15+708,53 на к.п 11484/4, 11593, 4145 I 4233 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (50.2 KiB)
17. 05-353-26/2022
од 29.03.2022.
За изградњу прикључка на гас и унутрашње гасне инсталације за објекат МЗ, Дом културе и Библиотеке на к.о. 1714/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (55.7 KiB)
16. 05-353-55/2022
од 25.03.2022.
За изградњу изградњу стамбеног објекта на к.п. 4872 к.о. Кула Кула Icon of Кермеци Арнолд Кермеци Арнолд (43.7 KiB)
15. 05-353-27/2022
од 25.03.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију за објекте у школи и вртићу  на к.п. 735 к.о. Сивац“, треба да буде текст „за изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију за зграду С.О. Кула на к.п. 2815/4 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (52.0 KiB)
14. 05-353-28/2022
од 23.03.2022.
За изградњу надстрешнице са санитарним чвором на к.п. 2059 к.о. Руски Крсур Руски Крстур Icon of Национални савет русинске националне мањине Национални савет русинске националне мањине (62.2 KiB)
13. 05-353-48/2022
од 22.03.2022.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 886 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Чизмар Мирослав и Сабадош Марија Славка Чизмар Мирослав и Сабадош Марија Славка (21.8 KiB)
12. 05-353-36/2022
од 22.03.2022.
За изградњу прикључка за гас и  унутрашње гасне инсталације за објекат музичке школе на к.п. 2820/2  к.о Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (45.7 KiB)
11. 05-353-256/2021
од 11.03.2022.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.о. 4226 и 3200 к.о. Сивац Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (42.5 KiB)
10. 05-353-39/2022
од 11.03.2022.
За изградњу новог породичног стамбеног објекта на к.п. 1848 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Катарина Терзић Катарина Терзић (46.3 KiB)
9. 05-353-255/2021
од 01.03.2022.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 4147 к.о. Сивац Сивац Icon of Метикош Бранислав Метикош Бранислав (42.9 KiB)
8. 05-353-10/2022
од 18.02.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 7645 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Малацко Далибор Малацко Далибор (44.7 KiB)
7. 05-353-15/2022
од 17.02.2022.
За енергетску санацију зграде музеја и градсеке библиотеке на к.п. 2814/1 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (45.4 KiB)
6. 05-353-243/2021
од 08.02.2022.
За изградњу прикључка и уградњу унутрашње гасне инсталације на к.п. 780 и 3358 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Баран Јанко Баран Јанко (53.4 KiB)
5. 05-353-254/2021
од 07.02.2022.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 3058 и 4147 к.о. Сивац Сивац Icon of Палдрмић Бранко Палдрмић Бранко (53.2 KiB)
4. 05-353-242/2021
од 07.02.2022.
За изградњу гасоводног прикључка и уградњу унутрашње гасне инсталације на к.о. 3009/7 и 3009/5 к.о. Кула Кула Icon of Ергарац Перо Ергарац Перо (52.5 KiB)
3. 05-353-222/2021
од 20.01.2022.
За изградњу новог објекта за снабдевање природним гасом на к.п. 2779 I 2782/2 к.о. Кула Кула Icon of Бако Ева Бако Ева (41.7 KiB)
2. 05-353-224/2021
од 10.01.2022.
За изградњу новог објекта категорије Б прикључује се на објекат Г на к.п. 3340 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Брахај Мергим Брахај Мергим (46.7 KiB)
1. 05-353-253/2021
од 04.01.2022.
За реконструкцију и адаптацију енергетском санацијом постојећег објекта на к.п. 2815/1 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (44.3 KiB)

 

Локацијски услови 2021.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
137. 05-353-229/2021
од 30.12.2021.
За изградњу индустријског објекта П+1, вагарске кућице и колске ваге на к.п. 9108/5 к.о. Кула Кула Icon of BFV PROCESSING OF TOMATO AND FUITS DOO BFV PROCESSING OF TOMATO AND FUITS DOO (57.7 KiB)
136. 05-353-223/2021
од 28.12.2021.
За пренамену намене спрата породичног објекта из станау пословни простор – лакарску ординацију спратност П+1 на к.п. 784/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Тодоровић Синиша Тодоровић Синиша (45.0 KiB)
135. 05-353-223/2021
од 28.12.2021.
За изградњу услужне аутоперионице на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула Icon of Радмановић Немања Радмановић Немања (50.1 KiB)
134. 05-353-241/2021
од 24.12.2021.
За изградњу “ЕМАУС“ објекта верског туризма на локацији “Водице“ са приступном саобраћајницом на к.п. 7311, 7312, 7313, 7314, 8835, 9010 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Епархија Св. Николаја Епархија Св. Николаја (58.5 KiB)
133. 05-353-236/2021
од 23.12.2021.
За изградњу објекта за смештај пољопривредних производа, помоћног објекта и колске ваге на к.п. 2122/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Шпоња Јулијана Шпоња Јулијана (48.0 KiB)
132. 05-353-233/2021
од 22.12.2021.
За реконструкцију постојећег товилишта на к.п. 8144/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Едуфарм доо Едуфарм доо (47.1 KiB)
131. 05-353-200/2021
од 13.12.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 2054, 2055/2 и 5853 к.о. Кула Кула Icon of Симетић Ненад Симетић Ненад (55.9 KiB)
130. 05-353-221/2021
од 09.12.2021.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за потребе зграде Српске православне цркве на к.п. 2833/1 и 5809 к.о. Кула Кула Icon of Српска православна црква Кула Српска православна црква Кула (54.8 KiB)
129. 05-353-213/2021
од 03.12.2021.
За реконструкцију атарских путева на к.п. 9895, 9921/1, 9920, 9917, 6030, 9912, 6159, 9904 I 9913 к.о. Кула Кула Icon of Ветропарк Липар Ветропарк Липар (47.8 KiB)
128. 05-353-226/2021
од 29.11.2021.
За изградњу рибњачког језера 1 I 2 I цевовода за водоснабдевање рибњака на к.п. 6684/1,6683/1,6683/2 I 8848/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Еделински доо Еделински доо (45.6 KiB)
127. 05-353-192/2021
од 15.11.2021.
За изградњу објекта за вишепородично становање на к.п. 2991 и 2992 к.о. Кула Кула Icon of Yuyun trade Yuyun trade (77.7 KiB)
126. 05-353-225/2021
од 12.11.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.о. 2948 к.о. Сивац Сивац Icon of Ћосовић Милоје Ћосовић Милоје (63.0 KiB)
125. 05-353-215/2021
од 04.11.2021.
За изградњу силоса за цемент и друге суве агрегате за мешање бетона максималног капацитета 120 м3 на к.п. 7791/1 к.о. Кула Кула Icon of Екстра ауто Екстра ауто (62.4 KiB)
124. 05-353-205/2021
од 02.11.2021.
За изградњу објекта за снабдевање природним гасом на к.п. 36/1, 36/2 и 35/1 к.о. Кула Кула Icon of Инса оил Инса оил (47.8 KiB)
123. 05-353-203/2021
од 02.11.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта и прикључка за гасну инфраструктуру на к.п. 2908 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пешко Сава Пешко Сава (63.4 KiB)
122. 05-353-199/2021
од 01.11.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 2286 и 5855/1 к.о. Кула Кула Icon of Катона Јанко Катона Јанко (54.9 KiB)
121. 05-353-212/2021
од 29.10.2021.
За изградњу објекта за снабдевање природним гасом на к.п. 4165 к.о. Сивац Сивац Icon of Остојић Милосав Остојић Милосав (55.2 KiB)
120. 05-353-208/2021
од 29.10.2021.
За изградњу објекта самоуслужне аутоперионице на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула Icon of Радмановић Немања Радмановић Немања (42.4 KiB)
119. 05-353-185/2021
од 28.10.2021.
За изградњу породичне стамбене зграде и помоћног објекта на к.п. 5579 и 5580 к.о. Кула Кула Icon of Јакша Клара Јакша Клара (46.8 KiB)
118. 05-353-179/2021
од 27.10.2021.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашња гасна инсталација за потребе објекта занатства и личних услуга спратности ПР+ПК на к.п. 2792/2 к.о. Кула Кула Icon of Играчки Здравко Играчки Здравко (48.7 KiB)
117. 05-353-189/2021
од 26.10.2021.
За изградњу прикључка на гасну мрежу и унутрашњу гасну инсталацију на к.. 3337/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Павичић Иван Павичић Иван (49.6 KiB)
116. 05-353-170/2021
од 22.10.2021.
За изградњу стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 2848 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Шушиловић Бранислав Шушиловић Бранислав (61.6 KiB)
115. 05-353-167/2021
од 20.10.2021.
За изградњу прикљука са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено пословни објекат П+1 на к.п. 3604 к.о. Сивац Сивац Icon of Радовић Милена Радовић Милена (58.5 KiB)
114. 05-353-198/2021
од 19.10.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 4205/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Минић Зорана Минић Зорана (51.1 KiB)
113. 05-353-181/2021
од 13.10.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 2652 к.о. Кула Кула Icon of Стевовић Владимир Стевовић Владимир (54.7 KiB)
112. 05-353-204/2021
од 11.10.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 4518 к.о. Кула Кула Icon of Ђуричин Немања Ђуричин Немања (25.9 KiB)
111. 05-353-173/2021
од 04.10.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1639 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ђаковић Бранко Ђаковић Бранко (61.1 KiB)
110. 05-353-195/2021
од 29.09.2021.
За изградњу истражно-експлоатационог бунара Б9/21 к.п. 9000 к.о. Сивац Сивац Icon of ЈКП Радник ЈКП Радник (46.7 KiB)
109. 05-353-177/2021
од 22.09.2021.
За изградњу локалниг пута Сивац Стапар на к.п. 11759/3 и др. к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (69.7 KiB)
108. 05-353-172/2021
од 02.09.2021.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 2498/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстру Icon of Орос Жељко и Андреа Орос Жељко и Андреа (39.1 KiB)
107. 05-353-161/2021
од 30.08.2021.
За изградњу подног сладишта на к.п. 685/3 к.о Црвенка Црвенка Icon of Ново плус доо Ново плус доо (117.7 KiB)
106. 05-353-164/2021
од 30.08.2021.
За изградњу подземног резервоара за нафту 100 м3 и доградњу продавнице на к.п. 8915/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ново плус доо Ново плус доо (63.8 KiB)
105. 05-353-159/2021
од 20.08.2021.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 132 к.о. Сивац Сивац Icon of Рајић Гордана Рајић Гордана (3.0 MiB)
104. 05-353-178/2021
од 26.08.2021.
За иградњу зграде за производњу и смештај пољопривредних производа и моћног објекта, П+0 на к.п. 2122/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Шпоња Јулијан Шпоња Јулијан (37.3 KiB)
103. 05-353-174/2021
од 26.08.2021.
За изградњу објекта за смештај пољопривредне механизације на к.п. 8668/2 к.о. Кула Кула Icon of Д-Л Аграр д.о.о. Д-Л Аграр д.о.о. (20.9 KiB)
102. 05-353-176/2021
од 26.08.2021.
За изградњу објекта за производњу и магацина готових производа на к.п. 7600/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfot style d.o.o. Comfot style d.o.o. (51.4 KiB)
101. 05-353-157/2021
од 19.08.2021.
За изградњу за стамбени објекат на к.п. 2948 к.о. Сивац Сивац Icon of Ћосовић Милоје Ћосовић Милоје (3.0 MiB)
100. 05-353-143/2021
од 02.08.2021.
За изградњу кабловског вода 20 кв на к.п. 5887/4, 5916, 5914, 5917 I 3902/2 к.о. Кула Кула Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (2.4 MiB)
99. 05-353-150/2021
од 03.08.2021.
За изградњу STS “Inter food“ 20/0,4 кв са прикључним 20 кв надземним водом на к.п. 2864 к.о. Липар Липар Icon of ''Inter food voće'' d.o.o. ''Inter food voće'' d.o.o. (847.7 KiB)
98. 05-353-162/2021
од 06.08.2021.
За реконструкцију и пренамену дела зграде на к.п. 2953 к.о. Сивац Сивац Icon of ОШ ''20. октобар'' Сивац ОШ ''20. октобар'' Сивац (42.7 KiB)
97. 05-353-160/2021
од 04.08.2021.
За изградњу економског објекта за смештај пољ. механизације на к.п. 8668/2 к.о. Кула Кула Icon of Д-Л Аграр д.о.о. Д-Л Аграр д.о.о. (80.7 KiB)
96. 05-353-152/2021
од 08.08.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+0 на к.п. 1919 и 5847 к.о. Кула Кула Icon of Били Андрија Били Андрија (215.5 KiB)
95. 05-353-155/2021
од 08.08.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+0 на к.п. 4518 и 5858/1 к.о. Кула Кула Icon of Ђуричић Немања Ђуричић Немања (218.4 KiB)
94. 05-353-142/2021
од 29.07.2021.
За доградњу пословног објекта и реконструкцију објеката на к.п. 981/13 к. о. Кула Кула Icon of МПЕ Балкан доо МПЕ Балкан доо (1.0 MiB)
93. 05-353-141/2021
од 29.07.2021.
За изградњу фарме за тов свиња, објекта за тов свиња 100 комада, силоса и осечне јаме на к.п. 6387 к.о. Кула Кула Icon of Стојков Миле Стојков Миле (3.7 MiB)
92. 05-353-156/2021
од 27.07.2021.
За изградњу економског објекта – зграде за смештај и прераду пољ. производа на к.п. 6630/1 к.о. Кула Кула Icon of Гроздић Ћурчин Светлана Гроздић Ћурчин Светлана (3.2 MiB)
91. 05-353-154/2021
од 27.07.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 657 к.о. Сивац Сивац Icon of Гомилановић Славко Гомилановић Славко (3.0 MiB)
90. 05-353-137/2021
од 26.07.2021.
За изградњу хладњаче са складиштем и пословна зграда По+П+1, колске ваге и вагарске кућице и трафо станице на к.п. 5498/8 к.о.Руски Крстур Руски Крстур Icon of Мањо доо Мањо доо (4.2 MiB)
89. 05-353-146/2021
од 21.07.2021.
За изградњу магацина и помоћног објекта на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Станковић Дејан Станковић Дејан (3.6 MiB)
88. 05-353-147/2021
од 07.07.2021.
За изградњу стамбеног објеката на к.п. 1076 к.о. Кула Кула Icon of Шишарица Горан Шишарица Горан (866.7 KiB)
87. 05-353-128/2021
од 02.07.2021.
За изградњу стамбеног објеката на к.п. 1499 к.о. Сивац Сивац Icon of Пејин Миодраг Пејин Миодраг (1.9 MiB)
86. 05-353-141/2021
од 02.07.2021.
За изградњу стамбеног објеката на к.п. 2948 к.о. Сивац Сивац Icon of Ћосовић Милоје Ћосовић Милоје (593.6 KiB)
85. 05-353-113/2021
од 30.06.2021.
За изградњу атмосферске канализације и доградње дела фекалне канализације у Индустријској зони у Кули, на к.п. 9108/1 и др. к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (1.3 MiB)
84. 05-353-132/2021
од 23.06.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2908 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пешко Сава Пешко Сава (659.1 KiB)
83. 05-353-149/2021
од 21.06.2021.
За измену локацијских услова за изградњу фекалне канализације у ул. Жарка Зрењанина на к.п. 4995 и 4996 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (1.2 MiB)
82. 05-353-131/2021
од 20.06.2021.
За изградњу производног погона за производњу натрон врећа на к.п. 981/38 и др. к.о. Кула Кула Icon of Мали аграр Мали аграр (3.5 MiB)
81. 05-353-130/2021
од 17.06.2021.
За проширење телекомуникационе инфраструктуре Кула на к.п. 1518/1 и др. к.о. Кула Кула Icon of Телеком Србија Телеком Србија (3.1 MiB)
80. 05-353-101/2021
од 31.05.2021.
За реконструкцију и доградњу у објекат угоститељства и увођење унутр. гасних инсталација на к.п. 2854/4 к.о. Кула Кула Icon of Међедовић Љиљана Међедовић Љиљана (900.5 KiB)
79. 05-353-126/2021
од 16.06.2021.
За доградњу, реконструкцију и пренамену објекта у објекат социјалне заштите и изградња економског објекта на к.п. 6782/1 к.о. Кула Кула Icon of МНРО Плава птица  МНРО Плава птица (1.0 MiB)
78. 05-353-121/2021
од 10.06.2021.
За изградњу магацина на к.п. 971 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Кочић Александар и Мирјана Кочић Александар и Мирјана (3.6 MiB)
77. 05-353-123/2021
од 08.06.2021.
За изградњу фекалне канализације и црпне станице на к.п. 4995 и 4996 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (1.2 MiB)
76. 05-353-116/2021
од 07.06.2021.
За изградњу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 2449 и др. к.о. Црвенка Црвенка Icon of Радоњић Ново Радоњић Ново (18.5 MiB)
75. 05-353-112/2021
од 01.06.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 2556 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Емејди Иван Емејди Иван (3.5 MiB)
74. 05-353-120/2021
од 26.05.2021.
За изградњу истражно-аксплоатационог бунара на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (1.1 MiB)
73. 05-353-124/2021
од 25.05.2021.
За изградњу надстрешнице на к.п. 7852 к.о. Сивац Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (3.4 MiB)
72. 05-353-111/2021
од 20.05.2021.
За изградњу фарме свиња, капацитета 280 комада на к.п. 7931/1 к.о. Кула Кула Icon of Раичевић Чедомир Раичевић Чедомир (1.8 MiB)
71. 05-353-103/2021
од 06.05.2021.
За реконструкцију, доградњу и пренамену у магацину намештаја на к.п. 971 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Кочић Александар и Мирјана Кочић Александар и Мирјана (3.4 MiB)
70. 05-353-102/2021
од 27.04.2021.
За реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 2203 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Вукобрат Ана Вукобрат Ана (1.6 MiB)
69. 05-353-90/2021
од 27.04.2021.
За изградњу истражно-експлоатационог бунара на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (1.3 MiB)
68. 05-353-85/2021
од 26.04.2021.
За промену намене објекта у пословни објекат П+1 на к.п. 51/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Јоаким Чизмар ПР Изглед Јоаким Чизмар ПР Изглед (3.3 MiB)
67. 05-353-96/2021
од 21.04.2021.
За замену постојеће водоводне мреже у Црвенки на к.п. 4980 и др. к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (5.2 MiB)
66. 05-353-100/2021
од 21.04.2021.
За изградњу магацина и помоћног објекта на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Станковић Дејан Станковић Дејан (1.4 MiB)
65. 05-353-97/2021
од 14.04.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 195 комада на к.п. 6387 к.о. Кула Кула Icon of Стојков Миле Стојков Миле (760.4 KiB)
64. 05-353-60/2021
од 11.04.2021.
За изградњу силоса капацитета 3 x 1100 т и 1 x 600 т, елеваторске кућице и др. на к.п. 3667, 3668 и 3669 к.о. Сивац Сивац Icon of ЗЗ Агро Пеђа ЗЗ Агро Пеђа (2.0 MiB)
63. 05-353-84/2021
од 09.04.2021.
За измену локацијских услова за изградњу два рибњака и др. у Руском Крстуру на к.п. 6683/1 и 6684/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Еделински доо Еделински доо (5.3 MiB)
62. 05-353-57/2021
од 07.04.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 653/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Дудаш Јоаким Дудаш Јоаким (967.0 KiB)
61. 05-353-52/2021
од 06.04.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 881/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Рамач Елемир Рамач Елемир (974.2 KiB)
60. 05-353-51/2021
од 06.04.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1404 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Катона Јанко Катона Јанко (974.8 KiB)
59. 05-353-55/2021
од 06.04.2021.
За изградњу система видео надзора у Руском Крстуру у ул. М.Тита на к.п. 3361/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (2.3 MiB)
58. 05-353-64/2021
од 05.04.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 876 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Еделински Сања Еделински Сања (1.4 MiB)
57. 05-353-69/2021
од 23.03.2021.
За изградњу система даљинског надзора и управљања водоводних система у Крушчићу на к.п. 1373 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (2.4 MiB)
56. 05-353-66/2021
од 23.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4730 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Васић Здравко Васић Здравко (11.5 MiB)
55. 05-353-75/2021
од 17.03.2021.
За изградњу пословног објекта на к.п. 1501 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Meteor Commerce doo Meteor Commerce doo (12.5 MiB)
54. 05-353-70/2021
од 15.03.2021.
За објекат за узгој и чување садница са хладњачом на к.п. 9107/24 к.о. Кула Кула Icon of Севеплант доо Севеплант доо (1.4 MiB)
53. 05-353-42/2021
од 25.03.2021.
За изградњу кабловског вода 20 kV од ЧРС МВ на углу улица Маршала Тита и Саве Ковачевића до МБТС “Соње Маринковић” у Кули, на к.п. 5887/4, 5916, 5914, 5917 и 3902/2 к.о. Кула Кула Icon of Електродистрибуција Србије Електродистрибуција Србије (1.7 MiB)
52. 05-353-25/2021
од 23.03.2021.
За реконструкцију грејног система котларнице и уградњу унутрашње гасне инсталације са постављањем гасног генератора контејнерског типа у Дому културе Руски Крстур на к.п. 817 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Дом културе Руски Крстур Дом културе Руски Крстур (1.6 MiB)
51. 05-353-65/2021
од 22.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п. 1578 к.о. Кула Кула Icon of Паланачки Петар Паланачки Петар (1.4 MiB)
50. 05-353-53/2021
од 22.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1281 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Варга Мирослав Варга Мирослав (1.5 MiB)
49. 05-353-50/2021
од 19.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2536/3 к.о. Кула Кула Icon of Станик Катица Станик Катица (2.1 MiB)
48. 05-353-47/2021
од 19.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 212/2 к.о. Сивац Сивац Icon of Мрдак Марија Мрдак Марија (1.9 MiB)
47. 05-353-45/2021
од 19.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2322 к.о. Кула Кула Icon of Козар Никола Козар Никола (2.1 MiB)
46. 05-353-46/2021
од 19.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2832 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Чордаш Јожеф Чордаш Јожеф (11.5 MiB)
45. 05-353-76/2021
од 19.03.2021.
За изградњу подземног НН вода за прикључење пословног објекта на к.п. 1273/1 и др. к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Рен Рен (2.3 MiB)
44. 05-353-38/2021
од 19.03.2021.
За изградњу фекалне и атмосферске канализационе мреже у кругу производног погона фабрике шећера Црвенка” на к.п. број 4926, 3662/1, 3658, 3657, 3656/4 и 3666/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (2.2 MiB)
43. 05-353-16/2021
од 17.03.2021.
За изградњу прикључног гасовода и мерно регулационе станице на к.п. број 817 и 3335/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Дом културе Руски Крстур Дом културе Руски Крстур (793.6 KiB)
42. 05-353-67/2021
од 16.03.2021.
За изградњу система даљинског надзора и управљања постојећих водоводних система са управљачким орманом к.п. 1279/4, 3376 и 3403 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (3.0 MiB)
41. 05-353-37/2021
од 10.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5461 к.о. Кула Кула Icon of Хрубења Томислав Хрубења Томислав (2.1 MiB)
40. 05-353-23/2021
од 05.03.2021.
За доградњу, пренамену и реконструкцију објекта социјалне заштите на к.п. 6782/1 и 6783/1 к.о. Кула Кула Icon of МНРО Плава птица  МНРО Плава птица (1.0 MiB)
39. 05-353-28/2021
од 03.03.2021.
За изградњу објекта свлачионица П+0 и потпорног зида на к.п. 806/1 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (2.2 MiB)
38. 05-353-29/2021
од 02.03.2021.
За објекат за узгој и чување садница са хладњачом на к.п. 9107/24 к.о. Кула Кула Icon of Севеплант доо Севеплант доо (1.4 MiB)
37. 05-353-44/2021
од 02.03.2021.
За изградњу система за даљински надзор водоводних система на к.п. 5795/1 и др. к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (3.8 MiB)
36. 05-353-56/2021
од 02.03.2021.
За измену локацијских услова за објекат за технички преглед возила, стамбени и помоћни објекат на к.о. 3492 и 3493 к.о. Кула Кула Icon of Ауто центар Поинт д.о.о. Ауто центар Поинт д.о.о. (3.1 MiB)
35. 05-353-20/2021
од 01.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 428/2 к.о. Кула Кула Icon of Василик Митар Василик Митар (2.2 MiB)
34. 05-353-35/2021
од 25.02.2021.
За реконструкцију и пренамену у објекту за складиштење воћа и поврћа на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Кула Icon of Ново плус доо Ново плус доо (6.2 MiB)
33. 05-353-31/2021
од 25.02.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 650 комада на к.п. 7928 к.о. Кула Кула Icon of Арваји Александар и Светлана Арваји Александар и Светлана (2.9 MiB)
32. 05-353-41/2021
од 24.02.2021.
За изградњу система за даљински надзор и управљање постојећих водоводних система у Црвенки на к.п. 4952/11 и др. к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (5.0 MiB)
31. 05-353-27/2021
од 23.02.2021.
За изградњу објекта за производњу намештаја са магацином готових производа на к.п. 7601 и 7602 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Confort style doo Confort style doo (2.7 MiB)
30. 05-353-17/2021
од 19.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 729/2 к.о. Кула Кула Icon of Живковић Предраг Живковић Предраг (2.1 MiB)
29. 05-353-26/2021
од 17.02.2021.
За доградњу зграде ОШ “Петефи бригада“ на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (3.5 MiB)
28. 05-353-34/2021
од 11.02.2021.
За реконструкцију и доградњу постојеће хидрантске мреже и др. на к.п. 3370 и др. к.о. Црвенка Црвенка Icon of Рит д.о.о. Рит д.о.о. (2.4 MiB)
27. 05-353-14/2021
од 04.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5483 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Салак Јоаким Јулијан Салак Јоаким Јулијан (1.0 MiB)
26. 05-353-15/2021
од 03.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3524 к.о. Сивац Сивац Icon of Јокић Стеван Јокић Стеван (2.0 MiB)
25. 05-353-13/2021
од 03.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/37 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Фержа Петра Фержа Петра (1.5 MiB)
24. 05-353-18/2021
од 03.02.2021.
За изградњу смоуслужне аутоперионице и продавнице ауто делова на к.п. 722/1 к.о. Сивац Сивац Icon of АЦ Токић АЦ Токић (1.4 MiB)
23. 05-353-7/2021
од 03.02.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+О на к.п. 2984/1 к.о. Црвенка Црвенка Суботић Немања
22. 05-353-1/2021
од 02.02.2021.
За изградњу стамбеног објекта По+П на к.о. 1151/49 к.о. Кула Кула Icon of Рађевић Илија Рађевић Илија (1.4 MiB)
21. 05-353-6/2021
од 02.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 727 к.о. Кула Кула Icon of Гргурић Маријан Гргурић Маријан (2.1 MiB)
20. 05-353-2/2021
од 29.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 194/1 к.о. Кула Кула Icon of Зарић Милан Зарић Милан (1.5 MiB)
19. 05-353-368/2021
од 29.01.2021.
Изградња заливног система – Емушић, Липар на к.п. 2297 к.о. Липар Липар Icon of Радоњић Ново Радоњић Ново (3.6 MiB)
18. 05-353-4/2021
од 21.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2437 к.о. Црвенка Црвенка Пушица Његош
17. 05-353-5/2021
од 21.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2003 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Паплацко Злата Паплацко Злата (1.5 MiB)
16. 05-353-366/2020
од 20.01.2021.
За замену азбестних цеви у ул. Маршала Тина у Црвенки на к.п. 3618,3619 и 4935/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (7.3 MiB)
15. 05-353-3/2021
од 19.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4657 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Харди Златица Харди Златица (975.0 KiB)
14. 05-353-371/2020
од 19.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3085 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Мартинов Евица Мартинов Евица (1.5 MiB)
13. 05-353-372/2020
од 19.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3529 к.о. Сивац Сивац Icon of Рајић Немања Рајић Немања (1.9 MiB)
12. 05-353-375/2020
од 18.01.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 900 комада и пратећих објеката на к.п. 8182/1 к.о. Кула Кула Icon of Вујовић Југослав и синови доо Вујовић Југослав и синови доо (1.7 MiB)
11. 05-353-367/2020
од 18.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3311 к.о. Црвенка Црвенка Комазец Љиљана
10. 05-353-357/2020
од 15.01.2021.
За реконструкцију грејног система котларнице на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула Icon of ОШ ''Петефи бригада'' ОШ ''Петефи бригада'' (2.3 MiB)
09. 05-353-362/2020
од 14.01.2021.
За реконструкцију дела отвореног атмосферског канала на к.п. 3351 и 276/3 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Opština Kula
08. 05-353-365/2020
од 11.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 790/1  к.п. Кула Кула Icon of Жирош Сопка Татјана Жирош Сопка Татјана (2.1 MiB)
07. 05-353-373/2020
од 06.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2744  к.п. Црвенка Црвенка Медурић Стеван
06. 05-353-374/2020
од 06.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3040  к.п. Црвенка Црвенка Љумовић Даница
05. 05-353-377/2020
од 06.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2973  к.п. Сивац Сивац Icon of Калић Срђан Калић Срђан (2.1 MiB)
04. 05-353-377/2020
од 06.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2911/2 к.п. Сивац Сивац Icon of Делић Добрила Делић Добрила (1.9 MiB)
03. 05-353-361/2020
од 05.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 31 к.п. Сивац Сивац Icon of Голубовић Радомир Голубовић Радомир (1.8 MiB)
02. 05-353-344/2020
од 05.01.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 3998/1 к.о. Кула Кула Icon of Мркић Милисав Мркић Милисав (717.6 KiB)
01. 05-353-338/2020
од 04.01.2021.
За изградњу прасилишта са топлом везом и реконструкција објекта на к.п. 8144/4 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Едуфарм доо Едуфарм доо (1.2 MiB)

 

Локацијски услови 2020.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
277. 05-353-359/2020
од 30.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 1215/2 к.п. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Рехак Борис Рехак Борис (1.5 MiB)
276. 05-353-358/2020
од 29.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2043 к.п. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Захорјански Хелена Захорјански Хелена (1.2 MiB)
275. 05-353-360/2020
од 29.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2181/1 к.п. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Рехак Марија Рехак Марија (1.5 MiB)
274. 05-353-355/2020
од 28.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/8 к.п. Кула Кула Icon of Рељић Јован Рељић Јован (1.5 MiB)
273. 05-353-347/2020
од 27.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2284 к.п. Црвенка Црвенка Латиновић Миодраг
272. 05-353-345/2020
од 27.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4246 к.п. Црвенка Црвенка Ковачевић Милорад
271. 05-353-348/2020
од 27.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3533 к.п. Сивац Сивац Icon of Каназир Наташа Каназир Наташа (753.9 KiB)
270. 05-353-352/2020
од 25.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 961 к.п. Сивац Сивац Icon of Комазец Предраг Комазец Предраг (1.1 MiB)
269. 05-353-350/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3840 к.п. Кула Кула Icon of Цицмил Радоман Цицмил Радоман (1.1 MiB)
268. 05-353-342/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 572  к.п. Кула Кула Icon of Баждар Милан Баждар Милан (2.1 MiB)
267. 05-353-343/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3170  к.п. Црвенка Црвенка Матић Вељко
266. 05-353-340/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 698/2  к.п. Липар Липар Icon of Зракић Тихомир Зракић Тихомир (1.8 MiB)
265. 05-353-294/2020
од 24.12.2020.
Замена постојеће водоводне мраже, азбестних цеви у Кула на к.п. 5855 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (7.4 MiB)
264. 05-353-363/2020
од 16.12.2020.
Реконструкција магацина готових производа и др. к.п. 3620/17 и др. к.о. Црвенка Црвенка Icon of Jaffa doo Jaffa doo (5.7 MiB)
263. 05-353-354/2020
од 14.12.2020.
Изградња стамбеног објекта П+О на к.п. 4313 к.о. Кула Кула Icon of Валка Карољ Валка Карољ (2.3 MiB)
262. 05-353-326/2020
од 03.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 870/2  к.п. Сивац Сивац Icon of Стамески Мирче Стамески Мирче (661.9 KiB)
261. 05-353-324/2020
од 03.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1443  к.п. Црвенка Црвенка Icon of Сабо Петар Сабо Петар (1.2 MiB)
260. 05-353-322/2020
од 03.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/17  к.п. Кула Кула Icon of Латиновић Гојко Латиновић Гојко (2.1 MiB)
259. 05-353-325/2020
од 27.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/48  к.п. Кула Кула Icon of Бјелајац Милан Бјелајац Милан (1.4 MiB)
258. 05-353-327/2020
од 26.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3275  к.п. Црвенка Црвенка Станковић Милош
257. 05-353-323/2020
од 24.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8540/1 к.п. Сивац Сивац Icon of Јоксимовић Радојица Јоксимовић Радојица (1.2 MiB)
256. 05-353-315/2020
од 19.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 906 к.п. Липар Липар Icon of Ковач Лука Ковач Лука (1.9 MiB)
255. 05-353-320/2020
од 19.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 669 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Берег Владимир Берег Владимир (1.6 MiB)
254. 05-353-311/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3190 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Свитлица Драган Свитлица Драган (1.7 MiB)
253. 05-353-309/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2624 к.о. Сивац Сивац Icon of Калић Јованка Калић Јованка (1.9 MiB)
252. 05-353-316/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 615/6 к.о. Црвенка Црвенка Јанковић Љубомир
251. 05-353-313/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/20 к.о. Кула Кула Icon of Гребер Никола Гребер Никола (2.1 MiB)
250. 05-353-321/2020
од 17.11.2020.
Изградња рибњака на к.о 6684/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Еделински Владимир Еделински Владимир (5.2 MiB)
249. 05-353-310/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2011 к.о. Црвенка Црвенка Тунгуз Жарко
248. 05-353-307/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2371 к.о. Сивац Сивац Icon of Сувајџић Синиша Сувајџић Синиша (1.9 MiB)
247. 05-353-305/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1416 к.о. Руски Крстур Руски Крсутр Icon of Међеши Олена Међеши Олена (1.4 MiB)
246. 05-353-314/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 787/1 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јањушевић Славица Јањушевић Славица (1.5 MiB)
245. 05-353-308/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2244 к.о. Кула Кула Icon of Данилов Љиљана Данилов Љиљана (2.2 MiB)
244. 05-353-301/2020
од 10.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2514  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Милановић Предраг Милановић Предраг (925.7 KiB)
243. 05-353-312/2020
од 10.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2243  к.о. Сивац Сивац Icon of Јовановић Владимир Јовановић Владимир (817.3 KiB)
242. 05-353-319/2020
од 10.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 559/1 i 560/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Ћосовић Софија Ћосовић Софија (849.4 KiB)
241. 05-353-318/2020
од 10.11.2020.
Изградња фарме за узгој кока носиља капацитета 25.000 комада, на к.п. 2463/16 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Анимал Комерц д.о.о. Анимал Комерц д.о.о. (576.2 KiB)
240. 05-353-297/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/13 к.о. Кула Кула Селић Радомир
239. 05-353-303/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1693 к.о. Сивац Сивац Пејин Петар
238. 05-353-302/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/44 к.о. Кула Кула Icon of Лаловић Гордана Лаловић Гордана (2.1 MiB)
237. 05-353-304/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1380 к.о. Кула Кула Icon of Гргурић Смиља Гргурић Смиља (2.1 MiB)
236. 05-353-296/2020
од 06.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3378 к.о. Сивац Сивац Icon of Игњатов Влада Игњатов Влада (1.8 MiB)
235. 05-353-300/2020
од 06.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 657/1 к.о. Кула Кула Icon of Чапко Бојан Чапко Бојан (897.3 KiB)
234. 05-353-290/2020
од 28.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3767 к.о. Кула Кула Icon of Вуковић Предраг Вуковић Предраг (2.0 MiB)
233. 05-353-292/2020
од 27.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1849 к.о. Сивац Сивац Icon of Коњевић Владан Коњевић Владан (1.9 MiB)
232. 05-353-285/2020
од 27.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1257 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Санд Марија Санд Марија (422.3 KiB)
231. 05-353-293/2020
од 26.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 897/2  к.о. Црвенка Црвенка Вуксановић Владимир
230. 05-353-281/2020
од 23.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1139/7 к.о. Кула Кула Icon of Заковић Стефан Заковић Стефан (2.1 MiB)
229. 05-353-282/2020
од 23.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1414/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Међеши Меланија Међеши Меланија (1.5 MiB)
228. 05-353-266/2020
од 21.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1159 к.о. Сивац Сивац Icon of Шаровић Верона Шаровић Верона (1.4 MiB)
227. 05-353-291/2020
од 21.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1427 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Боџанец Михајло Боџанец Михајло (1.6 MiB)
226. 05-353-287/2020
од 20.10.2020.
Изградња система даљинског надзора и управљања постојећих водоводних система на к.п. 8997 и 9000 к.о. Сивац Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (1.0 MiB)
225. 05-353-277/2020
од 20.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 499/2 к.о. Кула Кула Icon of Кукић Драгослава Кукић Драгослава (1.2 MiB)
224. 05-353-265/2020
од 20.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4033 к.о. Сивац Сивац Icon of Циврић Боривоја Циврић Боривоја (866.4 KiB)
223. 05-353-264/2020
од 19.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 214/2 к.о. Сивац Сивац Icon of Пољак Никола Пољак Никола (826.9 KiB)
222. 05-353-280/2020
од 16.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1594/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Венчељовски Марија Венчељовски Марија (1.4 MiB)
221. 05-353-278/2020
од 16.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 804/1 к.о. Кула Кула Icon of Недовић Ратко Недовић Ратко (1.3 MiB)
220. 05-353-279/2020
од 15.10.2020.
Изградња стамбеног и помоћног објекта на к.п. 4529 и 4530 к.о. Кула Кула Углик Чила и Дамир
219. 05-353-274/2020
од 15.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/23 к.о. Кула Кула Icon of Шкопић Драган Шкопић Драган (1.3 MiB)
218. 05-353-258/2020
од 15.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/81 к.о. Кула Кула Миросављев Добрила
217. 05-353-273/2020
од 13.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3019 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ђуричковић Борка Ђуричковић Борка (1.6 MiB)
216. 05-353-250/2020
од 13.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2478 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Анђелић Петар Анђелић Петар (974.1 KiB)
215. 05-353-263/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4173  I 417 к.о. Кула Кула Icon of Симуновић Душан Симуновић Душан (1.5 MiB)
214. 05-353-271/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/35 к.о. Кула Кула Icon of Секулић Вељко Секулић Вељко (1.6 MiB)
213. 05-353-272/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4038 к.о. Кула Кула Icon of Криваћевић Владимир Криваћевић Владимир (1.2 MiB)
212. 05-353-259/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Боднар Маријана Боднар Маријана (1.5 MiB)
211. 05-353-260/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 464 к.о. Црвенка Црвенка Бијелић Мирослав
210. 05-353-245/2020
од 09.10.2020.
Изградња објекта за узгој свиња на к.п. 3363, 3364/1 и 3364/2 к.о. Сивац Сивац Icon of Жакић Миленко Жакић Миленко (859.3 KiB)
209. 05-353-275/2020
од 09.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5665/4  к.о. Кула Кула Icon of Шкорић Кристина Шкорић Кристина (1.3 MiB)
208. 05-353-241/2020
од 09.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Џуџар Владимир Џуџар Владимир (1.4 MiB)
207. 05-353-276/2020
од 08.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4635/2  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Дамјановић Синиша Дамјановић Синиша (1.4 MiB)
206. 05-353-284/2020
од 07.10.2020.
Реконструкција и доградња стамбеног објекта на к.п. 841/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јовановић Љубица Јовановић Љубица (808.7 KiB)
205. 05-353-270/2020
од 07.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1253  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Пашо Јовген Пашо Јовген (1.4 MiB)
204. 05-353-268/2020
од 07.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/59 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Папуга Златко Папуга Златко (1.4 MiB)
203. 05-353-269/2020
од 07.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5403 к.о. Кула Кула Icon of Дудаш Сеги Тинда Дудаш Сеги Тинда (1.5 MiB)
202. 05-353-262/2020
од 06.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2640 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Керекеш Стевица Керекеш Стевица (1.5 MiB)
201. 05-353-254/2020
од 05.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 179 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Ракочевић Мирко Ракочевић Мирко (1.1 MiB)
200. 05-353-243/2020
од 05.10.2020.
Изградња групног гасног прикључка са МРС и дела гасне инсталације до КМРС на к.п. 3103/4 к.о. Црвенка Црвенка ЈП Србијагас
199. 05-353-253/2020
од 05.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1273/4 к.о. Кула Кула Icon of Ракочевић Милош Ракочевић Милош (1.2 MiB)
198. 05-353-252/2020
од 02.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3003/1 к.о. Кула Кула Icon of Ивановић Милош Ивановић Милош (2.2 MiB)
197. 05-353-247/2020
од 02.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4828 к.о. Кула Кула Icon of Јефтић Милан Јефтић Милан (1.1 MiB)
196. 05-353-249/2020
од 01.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4336 к.о. Кула Кула Icon of Тедић Весна Тедић Весна (1.4 MiB)
195. 05-353-242/2020
од 01.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3051 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Крењицки Јоакимa Крењицки Јоакимa (959.7 KiB)
194. 05-353-234/2020
од 30.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 750/6 к.о. Кула Кула Icon of Егри Шандор Егри Шандор (1.4 MiB)
193. 05-353-227/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 410 к.о. Кула Кула Icon of Благојевић Рајко Благојевић Рајко (2.1 MiB)
192. 05-353-231/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2394 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Олеар Владимир Олеар Владимир (1.5 MiB)
191. 05-353-229/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5192 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Рехак Ђура Рехак Ђура (1.5 MiB)
190. 05-353-246/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 354 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Нађ Мирослав Нађ Мирослав (1.5 MiB)
189. 05-353-226/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1203/4 к.о. Кула Кула Icon of Тунгуз Владимир Тунгуз Владимир (2.1 MiB)
188. 05-353-237/2020
од 18.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1101/10 I 1101/15 к.о. Кула Кула Icon of Максимовић Синиша Максимовић Синиша (1.2 MiB)
187. 05-353-219/2020
од 11.09.2020.
Измена локацијских услова за изградњу аутоперионице и противпожароног зида на к.о. 2661 к.о. Кула Кула Icon of Гас Поинт д.о.о. Гас Поинт д.о.о. (915.7 KiB)
186. 05-353-221/2020
од 14.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 221 к.о. Кула Кула Icon of Милер Дарко Милер Дарко (1.4 MiB)
185. 05-353-212/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 377 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Планкош Владимир Планкош Владимир (1.6 MiB)
184. 05-353-214/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4106 к.о. Сивац Сивац Icon of Пинтерић Петар Пинтерић Петар (2.0 MiB)
183. 05-353-213/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 139 к.о. Сивац Сивац Icon of Мркаљ Славко Мркаљ Славко (2.0 MiB)
182. 05-353-215/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3169 к.о. Сивац Сивац Icon of Ивановић Горан Ивановић Горан (2.0 MiB)
181. 05-353-209/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3781к.о. Црвенка Црвенка Глушац Мартин
180. 05-353-210/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3333 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Бучко Славко Бучко Славко (1.5 MiB)
179. 05-353-249/2020
од 25.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 3041 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 3377 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Марија Пристојко Марија Пристојко (1.5 MiB)
178. 05-353-257/2020
од 25.09.2020.
Изградња виноградарске кућице на к.п. 7928 к.о. Кула и прикључка: електро вода на к.п. 7928, 10054, 7941 И 10056/2 к.о. Кула и прикључка на насељску водоводну мрежу на к.п. 10057/2, 10055/1, 10054 И 7928 к.о. Кула Кула Icon of Александар и Светлана Арваји Александар и Светлана Арваји (3.1 MiB)
177. 05-353-233/2020
од 25.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1144/9 к.о. Кула и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 5935/1 к.о. Кула Кула Icon of Новаков Наташа Новаков Наташа (830.1 KiB)
176. 05-353-232/2020
од 25.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1146/55 к.о. Кула и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1154/3 к.о. Кула Кула Icon of Јоковић Ратко Јоковић Ратко (851.2 KiB)
175. 05-353-239/2020
од 24.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 22 к.о. Липар и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1100 к.о. Липар Липар Icon of Дујко Гаврић Дујко Гаврић (1.3 MiB)
174. 05-353-238/2020
од 24.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 2665 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4247 к.о. Сивац Сивац Icon of Бранко Влашкалић Бранко Влашкалић (1.4 MiB)
173. 05-353-230/2020
од 23.09.2020.
Изградња светлосне сигнализације на укрсном месту државног пута IБ реда број 15 (улица Маршала Тита) са Његошевом улицом на к.п. 4935/1 к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (1.3 MiB)
172. 05-353-235/2020
од 24.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбеном објекту на к.п. 900 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4188 к.о. Сивац Сивац Icon of Виола Милорад Виола Милорад (1.4 MiB)
171. 05-353-222/2020
од 17.09.2020.
Уградња унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1167 к.о. Црвенка и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4962 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Каралић Драгољуб Каралић Драгољуб (1.4 MiB)
170. 05-353-225/2020
од 16.09.2020.
Изградња фамре свиња капцитета 500 комада са неопходним пратећим објектима и инфраструктуром на к.п. 7931/1 к.о. Кула, прикључка на електроенергетски вод на к.п. 7931/1, 10054, 7941 и 10056/2 к.о. Кула и прикључка на насељски водовод на к.п. 10057/2, 10056/1, 10054 и 7931/1 к.о. Кула Кула Icon of Раичевић Чедомир Раичевић Чедомир (3.7 MiB)
169. 05-353-220/2020
од 10.09.2020.
Реконструкција дела пословног објекта на к.п. 2380/5 к.о. Црвенка Црвенка Трбовицћ Предраг
168. 05-353-207/2020
од 10.09.2020.
Изградња самоуслужне аутоперионице на к.п. 2067/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Иванић Бранислав Иванић Бранислав (1.7 MiB)
167. 05-353-203/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3971 к.о. Кула Кула Icon of Тошић Миодраг Тошић Миодраг (2.1 MiB)
166. 05-353-216/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2575 к.о. Кула Кула Icon of Пешикан Димитров Славица Пешикан Димитров Славица (2.1 MiB)
165. 05-353-218/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4598 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ристовски Гоце Ристовски Гоце (1.5 MiB)
164. 05-353-208/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5114 к.о. Кула Кула Icon of Квасни Никола Квасни Никола (2.1 MiB)
163. 05-353-206/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 808/5 к.о. Кула Кула Icon of Дамјановић Драган Дамјановић Драган (2.0 MiB)
162. 05-353-199/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5521 к.о. Кула Кула Icon of Јакша Жужика Јакша Жужика (2.1 MiB)
161. 05-353-248/2020
од 09.09.2020.
Измена локацијских услова за иградњу три сушаре капацитетеа 36 Т/х и др. на к.п. 669/1 к.о. Кула Кула Icon of Жито медиа Жито медиа (1.1 MiB)
160. 05-353-204/2020
од 08.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4699/2 к.о. Руски Крстур Руски Крустур Icon of Нађ Михајло Нађ Михајло (1.6 MiB)
159. 05-353-217/2020
од 09.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 598 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Нађ Розалија Нађ Розалија (1.3 MiB)
158. 05-353-205/2020
од 09.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 155/4 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Булатовић Мираш Булатовић Мираш (473.7 KiB)
157. 05-353-197/2020
од 07.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1429/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Бучко Рац Татјана Бучко Рац Татјана (1.5 MiB)
156. 05-353-198/2020
од 04.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3449 к.о. Кула Кула Icon of Шорђан Анђелка Шорђан Анђелка (1.8 MiB)
155. 05-353-196/2020
од 03.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 401/2 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Хурек Славко Хурек Славко (628.0 KiB)
154. 05-353-201/2020
од 01.09.2020.
Изградња виноградарске кућице и прикључка на к.п. 7928 к.о. Кула Кула Icon of Арваји Александар и Светлана Арваји Александар и Светлана (2.7 MiB)
153. 05-353-195/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 735 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Кишпећо Владимир Кишпећо Владимир (1.5 MiB)
152. 05-353-193/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3773 к.о. Кула Кула Icon of Митрић Војислав Митрић Војислав (2.1 MiB)
151. 05-353-192/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6835/1 к.о. Кула Кула Icon of Жежељ Марко Жежељ Марко (2.1 MiB)
150. 05-353-194/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4763/2 к.о. Кула Кула Icon of Дудаш Велимир Дудаш Велимир (2.1 MiB)
149. 05-353-180/2020
од 30.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3003/1 к.о. Кула Кула Icon of Ивановић Милош Ивановић Милош (2.2 MiB)
148. 05-353-189/2020
од 28.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за зграду пољопривреде на к.п. 1707 к.о. Сивац Сивац Icon of АД Бачка АД Бачка (1.9 MiB)
147. 05-353-187/2020
од 28.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3523/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Живанов Милош Живанов Милош (769.9 KiB)
146. 05-353-181/2020
од 25.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/27 к.о. Кула Кула Icon of Процкијевић Теодор Процкијевић Теодор (941.4 KiB)
145. 05-353-190/2020
од 27.08.2020.
Изградња стамбеног објекта на к.п. 1057 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Тиркајла Михајло Тиркајла Михајло (1.0 MiB)
144. 05-353-186/2020
од 27.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 668/2 к.о. Сивац Сивац Icon of Биједић Љубица Биједић Љубица (739.2 KiB)
143. 05-353-185/2020
од 27.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1958 к.о. Сивац Сивац Icon of Војиновић Вукашин Војиновић Вукашин (743.6 KiB)
142. 05-353-179/2020
од  26.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1114 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Селић Велимир Селић Велимир (439.6 KiB)
141. 05-353-183/2020
од  25.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1378 к.о. Сивац Сивац Icon of Вуксановић Радојица Вуксановић Радојица (823.5 KiB)
140. 05-353-167/2020
од  11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за поћни објекат на к.п. 3881 к.о. Црвенка Црвенка Адамовић Душан
139. 05-353-177/2020
од 21.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 444 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Рац Марија
138. 05-353-178/2020
од 21.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на к.п. 2136 i 2137 к.о. Црвенка Црвенка Стојичић Драган
137. 05-353-175/2020
од 20.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 693 к.о. Сивац Сивац Icon of Жујовић Јелисавка Жујовић Јелисавка (2.0 MiB)
136. 05-353-174/2020
од 19.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3164/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Вагић Јован Вагић Јован (1.9 MiB)
135. 05-353-173/2020
од 19.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1458 к.о. Сивац Сивац Icon of Влашкалић Радован Влашкалић Радован (1.8 MiB)
134. 05-353-170/2020
од 18.08.2020.
Реконструкија црпне станице и др. на к.п. 3370 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Рит д.о.о. Рит д.о.о. (2.0 MiB)
133. 05-353-200/2020 од
18.08.2020.
Изградња објекта за тов свиња на к.п. 3363 и др. к.о. Сивац Сивац Icon of Жакић Миленко Жакић Миленко (580.4 KiB)
132. 05-353-176/2020
од 17.08.2020.
Реконструкција стамбено пословне зграде на к.п. 2832 к.о. Кула Кула Icon of Молиментум д.о.о. Молиментум д.о.о. (2.7 MiB)
131. 05-353-182/2020
од 13.08.2020.
Изградња самоуслужне аутоперионице на к.п. 2661 к.о. Кула Кула Icon of Гас Поинт д.о.о. Гас Поинт д.о.о. (902.5 KiB)
130. 05-353-163/2020
од  12.08.2020.
Изградња објекта за технички преглед возила, стамбени и помоћни објекат на к.п. 3942 и 3943 к.о. Кула Кула Icon of Ауто центар Поинт доо Ауто центар Поинт доо (3.0 MiB)
129. 05-353-161/2020
од 12.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3750  к.о. Кула Кула Icon of Милошевић Бранислав Милошевић Бранислав (2.1 MiB)
128. 05-353-164/2020
од 11.08.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3804  к.о. Црвенка Црвенка Суботић Драган
127. 05-353-165/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2143  к.о. Црвенка Црвенка Славуљица Александра
126. 05-353-162/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3871  к.о. Црвенка Црвенка Ребић Богданка
125. 05-353-166/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 843/7 i 844/10  к.о. Кула Кула Icon of Проћ Богдан Проћ Богдан (2.1 MiB)
124. 05-353-155/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764 к.о. Кула Кула Icon of Ковачевић Зоран Ковачевић Зоран (1.7 MiB)
123. 05-353-158/2020
од  06.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 710 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Шћепановић Славица Шћепановић Славица (412.8 KiB)
122. 05-353-159/2020
од  06.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1149 к.о. Црвенка Црвенка Радоњић Бранко
121. 05-353-157/2020
од  06.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1310 к.о. Сивац Сивац Icon of Ичин Петар Ичин Петар (1.9 MiB)
120. 05-353-160/2020
од 05.08.2020.
Изградња расхладне куле на к.п. 3656/4 к.о. Цренка Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (1.4 MiB)
119. 05-353-169/2020
од  05.08.2020.
Изградња виноградарске кућице на к.п. 7928 к.о. Кула Кула Icon of Арваји Александар Арваји Александар (704.0 KiB)
118. 05-353-153/2020
од  03.08.2020.
Изгредња летњиковца П+Пк на к.п. 9865/1 и 9865/2 к.о. Кула Кула Icon of Сеоско туристичко домаћинство Сеоско туристичко домаћинство (1.1 MiB)
117. 05-353-132/2020
од  30.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408/13 к.о. Кула Кула Icon of Стошић Вук Стошић Вук (2.0 MiB)
116. 05-353-143/2020
од  24.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1199/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Винаји Никола Винаји Никола (1.5 MiB)
115. 05-353-142/2020
од  24.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 842/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Олејар Ирина
114. 05-353-146/2020
од  24.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 892 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Бодваји Наталија Бодваји Наталија (1.5 MiB)
113. 05-353-148/2020
од  23.07.2020.
Изградња фарме за узгој и репродукцију крмача капацитета 210 кома и др. на к.п. 8743/4 к.о. Кула Кула Icon of Шибалија Драган Шибалија Драган (2.1 MiB)
112. 05-353-145/2020
од  22.07.2020.
Реконструкција, доградња и пренамена пословног објекта на к.п. 2809/1 к.о. Кула Кула Icon of Аквизитум доо Аквизитум доо (2.1 MiB)
111. 05-353-138/2020
од 17.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1744/1 к.о. Кула Кула Icon of Зорић Дане Зорић Дане (101.4 KiB)
110. 05-353-136/2020
од 17.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 412/1 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Гарић Владимир Гарић Владимир (493.4 KiB)
109. 05-353-150/2020
од 17.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1876 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Бодваји Владимир Бодваји Владимир (1.4 MiB)
108. 05-353-120/2020
од 16.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/48 к.о. Кула Кула Icon of Шошарица Јово Шошарица Јово (1.3 MiB)
107. 05-353-287/2020
од 15.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3978 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пихи Саша Пихи Саша (73.4 KiB)
106. 05-353-154/2020
од 13.07.2020.
Реконструкција зграде и доградња едукативног цнетра на к.п- 1403/1 к.о. Кула Кула Icon of СТШ Михајло Пупин СТШ Михајло Пупин (1.8 MiB)
105. 05-353-135/2020
од 13.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 946 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Шмих Јолан Шмих Јолан (1.0 MiB)
104. 05-353-133/2020
од 10.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 410 и др. к.о. Крушчић Крушчић Icon of Граховац Драгана Граховац Драгана (1.1 MiB)
103. 05-353-130/2020
од 07.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/25 и др. к.о. Кула Кула Icon of Кузма Катица Кузма Катица (1.3 MiB)
102. 05-353-117/2020
од 07.07.2020.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу и уградња унутрашње гасне инсталације за објекат трговине на к.п. 1254/119 к.о. Кула Кула Icon of Инић Крсто Инић Крсто (1.5 MiB)
101. 05-353-125/2020
од 03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3990/30 к.о. Кула Кула Icon of Ћопић Никола Ћопић Никола (2.1 MiB)
100. 05-353-123/2020 од  03.07.2020. год. Изградња стамбеног објекта на к.п. 4030 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Раонић Јагода Раонић Јагода (2.1 MiB)
99. 05-353-94/2020
од 03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.1272/24 к.о. Кула Кула Icon of Милер Штефан Милер Штефан (2.1 MiB)
98. 05-353-114/2020
од 03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.214/1 к.о. Кула Кула Icon of Сујић Новак Сујић Новак (2.0 MiB)
97. 05-353-126/2020
од  03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.2096/2 к.о. Кула Кула Icon of Иванковић Дубравка Иванковић Дубравка (2.1 MiB)
96. 05-353-248/2020
од  02.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3858 к.о. Сивац Сивац Icon of Ћурић Светислав Ћурић Светислав (97.5 KiB)
95. 05-353-104/2020
од  02.07.2020. год.
Суви истовар репе на к.п. 3657 к.о. Црвенка Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (1.3 MiB)
94. 05-353-115/2020
од 01.07.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 101  к.о. Сивац Сивац Icon of Вранешевић Владимир Вранешевић Владимир (1.8 MiB)
93. 05-353-113/2020
од 30.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 5874  к.о. Кула Кула Icon of Хубер Викторија Хубер Викторија (2.0 MiB)
92. 05-353-106/2020
од 26.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 11921 к.о. Сивац Сивац Icon of Мандић Радован Мандић Радован (781.8 KiB)
91. 05-353-119/2020
од 26.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 4213 к.о. Сивац Сивац Icon of Цаковић Момчило Цаковић Момчило (813.9 KiB)
90. 05-353-116/2020
од 26.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 5847 к.о. Кула Кула Icon of Воркапић Жељко Воркапић Жељко (2.0 MiB)
89. 05-353-109/2020
од 25.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 8136/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Перушић Милорад Перушић Милорад (1.8 MiB)
88. 05-353-100/2020
од 25.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 848/4 к.о. Црвенка Црвенка Марас Гордана
87. 05-353-95/2020
од 25.06.2020.
Изградња угоститељског објекта бифеа на к.п. 5483 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Салак Јоаким Јулијан Салак Јоаким Јулијан (1.0 MiB)
86. 05-353-108/2020.
од 23.06.2020.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3858 к.о Сивац Сивац Icon of Ђурић Светислав Ђурић Светислав (2.0 MiB)
85. 05-353-103/2020
од 22.06.2020. год.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат к.п. 607/8 к.о Црвенка Црвенка Новаковић Рада
84. 05-353-101/2020
од 22.06.2020. год.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.431 к.о Крушчић. Крушчић Icon of Медојевић Горан Медојевић Горан (482.0 KiB)
83. 05-353-102/2020
од 22.06.2020. год.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.479/1 к.о Црвенка. Црвенка Крндија Никола 
82. 05-353-105/2020
од 17.06.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п- 5843/1 к.о. Кула Кула Icon of Бојанић Мирјана Бојанић Мирјана (1.5 MiB)
81. 05-353-121/2020
од 17.06.2020. год.
Изградња два летњиковца на к.п. 7578/3 к.о. Кула Kula Icon of Сеоско туристичко домаћинство Сеоско туристичко домаћинство (645.8 KiB)
80. 05-353-93/2020 од 12.06.2020. год. Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3439/11 к.о. Кула Кула Icon of Ђурковић Драган Ђурковић Драган (2.1 MiB)
79. 05-353-92/2020 од 12.06.2020. год. Иградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1440/1 к.о. Кула Кула Icon of Анђелић Вукомир Анђелић Вукомир (2.0 MiB)
78. 05-353-87/2020 од 09.06.2020. год. Изградња црквене дворане са пријемном канцеларијом на к.п. 2432 к.о. Црвенка Црвенка Црвенка општина црвеначка  11.05 MiB)
77. 05-353-91/2020 од 09.06.2020. год. Иградња прикључка на гасовод мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 777 к.о. Руски Крстур Руски
Крстур
Icon of Провчи Амалија Провчи Амалија (1.5 MiB)
76. 05-353-90/2020 од 08.06.2020. год. Иградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1177/1 к.о. Руски Крстур Руски
Крстур
Icon of Крењицки Љубомир Крењицки Љубомир (1.5 MiB)
75. 05-353-97/2020 од 08.06.2020. год. Иградња објекта за тов свиња капацитета 500 комада са пратећим садржајем на к.п. 7537 и др. к.о. Кула Кула Icon of Мркаић Жељко Мркаић Жељко (4.3 MiB)
74. 05-353-89/2020 од 01.06.2020 Изградња објекта за тов свиња капацитета  193 комада, силоса за храну И др.    на  к.п. 6387   к.о  Кула Кула Icon of Стојков Миле Стојков Миле (0.0 B)
73. 05-353-82/2020 од 28.05.2020 Изградња објекта за тов свиња капацитета 1000 комада, силоса за храну И др.    на  к.п. 8305   к.о  Кула Кула Icon of Мандић Никола Мандић Никола (0.0 B)
72. 05-353-80/2020 од 25.05.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1152/126   к.о  Кула Кула Icon of Делић Милун Делић Милун (2.1 MiB)
71. 05-353-59/2020 од  25.05.2020 Изградња складишта за одлагање палета, магацина хемијских  средстава и неусловног производа, паркинг за аутомобиле иподземне колске ваге  и др.  на  к.п. 3620/17 и 7762/2  к.о  Црвенка Црвенка Icon of Јафа доо Јафа доо (0.0 B)
70. 05-353-81/2020 25.05.2020. ИЗГРАДЊА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 2661 К.О. КУЛА Кула Icon of „Gas Point” doo „Gas Point” doo (1.2 MiB)
69. 05-353-75/2020 од 20.05.2020 Изградња радио базне станице   на  к.п. 3431/3  к.о  Кула Кула Icon of Vip mobile Vip mobile (1.0 MiB)
68. 05-353-84/2020 од 20.05.2020  Изградња стамбеног објекта    на  к.п. 3203/1   к.о  Кула Кула Icon of Манојлов Марија Манојлов Марија (1.3 MiB)
67. 05-353-77/2020 од 18.05.2020. ИЗГРАДЊА СУШАРЕ КАПАЦИТЕТА 28 t/h, УГРАДЊУ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У СУШАРУ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (МРС) НА К.П. 3673 И 3674 К.О. СИВАЦ Сивац Icon of ЗЗ “Агро - МВ” ЗЗ “Агро - МВ” (793.5 KiB)
66. 05-353-73/2020 од 18.05.2020. ИЗГРАДЊА ТРОФАЗНОГ ПРИКЉУЧЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА – ПРИВРЕМЕНЕ МОНТАЖНЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ НА К.П. БРОЈ 7791/1, 9862/2, 9709/2 И 7866/2 К.О. КУЛА И СТС-А 20/0,4 kV НА К.П. БРОЈ 7791/1 К.О. КУЛА Кула Icon of “Extra - аuto transport” д.о.о. “Extra - аuto transport” д.о.о. (1.0 MiB)
65. 05-353-61/2020 од 18.05.2020. ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА НА К.П. БРОЈ 8615, 10013/1 И 8620 К.О. КУЛА ЗА ТРОФАЗНО ПРИКЉУЧЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ Кула Icon of Бобић Јован Бобић Јован (1.3 MiB)
64. 05-353-79/2020 од 08.05.2020 ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА К.П. БРОЈ 685/3 К.О. ЦРВЕНКА
Црвенка Icon of "Ново плус" Црвенка "Ново плус" Црвенка (0.0 B)
63. 05-353-68/2020 од 27.04.2020. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 500 КОМАДА СА ПРАТЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА И ИНФРАСТРУКТУРОМ НА К.П. БРОЈ 7537 И 7538/1 К.О. КУЛА И
КОЛСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 7538/2 К.О. КУЛА
Кула Icon of Мркајић Жељко Мркајић Жељко (3.2 MiB)
62. 05-353-71/2020 од 03.05.2020.  УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 1139/3 К.О. КУЛА Кула Icon of Батуран Слободан Батуран Слободан (1.2 MiB)
61. 05-353-30/2020 од 21.02.2020 Изградња стамбеног објекта на к.п. 1799  к.о  Кула Кула Icon of Гајић Стеван Гајић Стеван (3.5 MiB)
60. 05-353-35/2020 од 13.02.2020  Реконструкција и доградња пословног објекта    на  к.п. 541/1   к.о  Кула Кула Icon of Еуроауто доо Еуроауто доо (956.3 KiB)
59. 05-353-63/2020 од 15.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1022   к.о  Крушчић Крушчић Icon of Смоловић Славко Смоловић Славко (1.1 MiB)
58. 05-353-65/2020 од 15.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 300   к.о  Крушчић Крушчић Icon of Малацко Владимир Малацко Владимир (1.1 MiB)
57. 05-353-66/2020 од 15.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 634   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Антовић Радослав Антовић Радослав (3.4 MiB)
56. 05-353-70/2020 од 13.04.2020  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2351  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Папуга Јоаким Папуга Јоаким (0.0 B)
55. 05-353-67/2020 од 13.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3777   к.о  Сивац Сивац Icon of Киш Михаљ Киш Михаљ (1.9 MiB)
54. 05-353-69/2020 од 13.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.570/2    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Џуња Емил Џуња Емил (0.0 B)
53. 05-353-62/2020 од 13.04.2020  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  583   к.о  Сивац Сивац Icon of Калић Спасоје Калић Спасоје (1.8 MiB)
52. 05-353-54/2020 од 02.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4028   к.о  Кула Кула Icon of Мајер Миклош Мајер Миклош (0.0 B)
51. 05-353-56/2020 од 02.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3100   к.о  Кула Кула Icon of Пузић Нада Пузић Нада (0.0 B)
50. 05-353-46/2020 од 10.03.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1497/2 к.о Сивац Сивац Icon of Побилић Винка Побилић Винка (2.7 MiB)
49. 05-353-45/2020 од 10.03.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1805/2    к.о  Сивац Сивац Icon of Нинковић Марко Нинковић Марко (1.4 MiB)
48. 05-353-38/2020 од 13.03.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1757   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of УЗ "Занатлија" УЗ "Занатлија" (1.6 MiB)
47. 05-353-26/2020 од 21.02.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  7001/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Семан Меланија Семан Меланија (2.2 MiB)
46. 05-353-29/2020 од 28.02.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  824/28   к.о  Кула Кула Icon of Бако Ева Бако Ева (1.6 MiB)
45. 05-353-17/2020 од 24.02.2020  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1152/124    к.о  Кула Кула Icon of Јашовић Предраг Јашовић Предраг (1.7 MiB)
44. 05-353-74/2020 од 21.04.2020. ИЗГРАДЊУ ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА НА К.П. БРОЈ 6387 К.О. КУЛА И БУШЕНОГ БУНАРА НА К.П. БРОЈ 6386 К.О. КУЛА Кула Icon of Стојков Миле Стојков Миле (2.7 MiB)
43. 05-353-53/2020 од 02.04.2020.  УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И
ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ
НА К.П. БРОЈ 2531/2 К.О. КУЛА
Кула Icon of Голочорбин Тихомир Голочорбин Тихомир (1.8 MiB)
42. 05-353-57/2020 од 27.03.2020. УГРАДЊA УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ (ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА) И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 4337 К.О. КУЛА Кула Icon of Милинковић Петар Милинковић Петар (742.1 KiB)
41. 05-353-43/2020 од 17.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1220/9 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Кула Icon of Драгић Зоран Драгић Зоран (949.5 KiB)
40. 05-353-40/2020 од 9.03. 2020. ИЗГРАДЊA У I ФАЗИ: РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА 20kV РП „ИНДУСТРИЈА“ И ПОДЗМЕНОГ 20kV КАБЛА ОД РП ДО 20kV КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ; У II ФАЗИ: ПОДЗЕМНОГ 20kV КАБЛА ОД РП ДО 20kV КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 9107/6 К.О. КУЛА Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (1.1 MiB)
39. 05-353-52/2020 од 9.03.2020. ИЗГРАДЊА ВОЋАРСКО – ВИНОГРАДАРСКЕ КУЋИЦЕ НА К.П. БРОЈ 5648/1 К.О. СИВАЦ Сивац Icon of Вучелић Ана Вучелић Ана (3.1 MiB)
38. 05-353-36/2020 од 06.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. 2800 К.О. КУЛА; ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (РС) НА К.П. 2800 И 5911 К.О. КУЛА Кула Icon of „SPIRALA - INVEST” doo „SPIRALA - INVEST” doo (1.1 MiB)
37. 05-353-44/2020 од 5.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 4756 К.О. ЦРВЕНКА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Црвенка Icon of Топић Невенка Топић Невенка (1.8 MiB)
36. 05-353-37/2020 од 2.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 2324 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Руски Крстур Icon of Александра Међеши Фаркаш Александра Међеши Фаркаш (1.9 MiB)
35. 05-353-42/2020 од 26.02. 2020. ДОГРАДЊA РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ МЕТАЛНИХ ДЕЛОВА ЗА СИСТЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ НА К.П. БРОЈ 7884/1 К.О. КУЛА
Кула Icon of Дејан Матошевић Дејан Матошевић (674.4 KiB)
34. 05-35319/2020 од 24.02. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПРИВРЕМЕНЕ МОНТАЖНЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ НА К.П. 7791/1 И 7794 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МРС НА К.П. 7801, 7800, 7799, 7793, 7791/2 И 7795 К.О. КУЛА Кула Icon of “EXTRA-AUTO TRANSPORT” “EXTRA-AUTO TRANSPORT” (1.0 MiB)
33. 05-353-31/2020 од 24. 02. 2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 608/19 К.О. ЦРВЕНКА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Црвенка Icon of Славко Пешић Славко Пешић (1.4 MiB)
32. 05-353-28/2020 од 1802.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 2202 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац Icon of Грчић Бранко Грчић Бранко (1.6 MiB)
31. 05-35327/2020 од 18.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 1765 К.О. РУСКИ КРСТУР Руски Крстур Icon of Папуга Јанко Папуга Јанко (954.9 KiB)
30. 05-35333/2020 од 13.02.2020. ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА НА К.П. БРОЈ 3043 И 3045 К.О. ЦРВЕНКА Црвенка Icon of Александар Арваји Александар Арваји (917.5 KiB)
29. 05-3537/2020 од 11.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 3935/1 К.О. КУЛА Кула Icon of Лукишић Зоран Лукишић Зоран (860.6 KiB)
28. 05-353-12/2020 од 7.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 601/5, 602/5, 603/5 И 604/5 К.О. ЦРВЕНКА И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Црвенка Icon of Вукотић Горан Вукотић Горан (1.6 MiB)
27. 05-35314/2020 од 07.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 1734 К.О. РУСКИ КРСТУР Руски Крстур Icon of Рац Јасминка Рац Јасминка (889.7 KiB)
26. 05-35311/2020 од 07.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 2113/2 К.О. СИВАЦ Сивац Icon of Минић Милош Минић Милош (796.6 KiB)
25. 05-353-18/2020 од 6.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1761/1 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Руски Крстур Icon of Крењицки Љубомир Крењицки Љубомир (2.3 MiB)
24. 05-353-8/2020 од 06.02.2020. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА УГРАДЊУ УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 3568/1 К.О. СИВАЦ Сивац Icon of Пејин Александар Пејин Александар (682.9 KiB)
23. 05-353-23/2020 од 06.02.2020. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДЗИЂИВАЊЕ 1. СПРАТА, ПОСТОЈЕЋЕГ ПРИЗЕМНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 2498/2 К.О. РУСКИ КРСТУР Руски Крстур Icon of Орос Жељко и Андреа Орос Жељко и Андреа (1.0 MiB)
22. 05-353-24/2020 од 5.02.2020. ИЗГРАДЊА ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 1.000 КОМАДА НА К.П. БРОЈ 8305 К.О. КУЛА Кула Icon of Мандић Никола Мандић Никола (836.7 KiB)
21.  05-353-10/2020 од 5.02.2020. УГРАДЊA УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 3569 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац Icon of Пејин Никола Пејин Никола (1.8 MiB)
20. 05-353-9/2020 од 4.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 3567/2 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац Icon of Пејин Славка Пејин Славка (1.8 MiB)
19. 05-353-20/2020 од 3.02.2020. ИЗГРАДЊА СКЛАДИШТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, НАДСТРЕШНИЦЕ, ДВЕ ЕЛЕВАТОРСКЕ ЈАМЕ, ПРИЈЕМНОГ КОША И НАГИБНЕ ПЛАТФОРМЕ НА К.П. БРОЈ 3469/1 К.О. СИВАЦ Сивац Icon of ЗЗ Мипеал ЗЗ Мипеал (1.0 MiB)
18. 05-353-347/2019 од 9. 01.2020. ИЗГРАДЊА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПРАОНИЦЕ СА ПЛАТООМ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА (I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ) И ПРОДАВНИЦЕ АУТОДЕЛОВА (II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ) НА К.П. БРОЈ 721 И 722 К.О. СИВАЦ, СА ИНФРАСТРУКТУРНИМ ОБЈЕКТИМА И ПРИКЉУЧЦИМА Сивац Icon of АЦ Токић АЦ Токић (1.4 MiB)
17. 05-353-354/2019 од 16. 01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 456 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац Icon of Фуртула Новица Фуртула Новица (1.7 MiB)
16. 05-353-355/2019 од 8. 01.2020. ИЗГРАДЊА ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 879 КОМАДА НА К.П. БРОЈ 6386 И 6387 К.О. КУЛА Кула Icon of Миле Стојков Миле Стојков (756.0 KiB)
15. 05-353-348/2019 од 13.01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 946/1 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Кула Icon of Љубојевић Горан Љубојевић Горан (1.4 MiB)
14. 05-353-341/2019 oд 8. 01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1047 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Руски Крстур Icon of Тиркајла Весна Тиркајла Весна (1.7 MiB)
13.  05-353-351/2019 од 16. 01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1146/9 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Кула Icon of Чордаш Владимир Чордаш Владимир (1.7 MiB)
12. 05-353-3/2020 од 4. 02.2020. ИЗГРАДЊА ВН КАБЛОВСКОГ ВОДА 20kV И НН КАБЛОВСКОГ ВОДА 0,4kV И НАДЗЕМНОГ НН ВОДА 0,4kV НА К.П. БРОЈ 4952/1 И 4935/1 К.О. ЦРВЕНКА Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд (1.2 MiB)
11. 05-353-6/2020 од 20.01.2020 Изградња објекта за смештај пољ.машина и алата    на  к.п. 3618    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Савић Радомир Савић Радомир (928.7 KiB)
10. 05-353-354/2019 од 16.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 456    к.о  Сивац Сивац Icon of Фуртула Новица Фуртула Новица (1.7 MiB)
09. 05-353-351/2019 од 16.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1146/9   к.о  Кула Кула Icon of Чордаш Владимир Чордаш Владимир (1.7 MiB)
08. 05-353-348/2019 од 14.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 946/1    к.о  Кула Кула Icon of Љубојевић Горан Љубојевић Горан (1.4 MiB)
07. 05-353-1/2020 од 10.01.2020 Изградња три сушаре капацита 36 т/х И надстрешнице    на  к.п. 8669/1 к.о  Кула Кула Icon of Жито медиа доо Жито медиа доо (1.5 MiB)
06. 05-353-347/2019 од 10.01.2020 Изградња самоуслужне аутоперионице и продавнице аутоделова   на  к.п. 721 и 722    к.о  Сивац Сивац Icon of АЦ Токић АЦ Токић (1.4 MiB)
05. 05-353-344/2019 од 10.01.2020 Изградња прикључног гасовода са  МРС Г- 100 спортског центра,    на  к.п.3728/61  и др.     к.о  Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (1.4 MiB)
04. 05-353-341/2019 од 08.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1047    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Тиркајла Весна Тиркајла Весна (1.7 MiB)
03. 05-353-355/2019 од 08.01.2020 Изградња фарме за тов свиња капацитета 879 комада    на  к.п.  6386 И 6387   к.о  Кула Кула Icon of Стојков Миле Стојков Миле (755.4 KiB)
02. 05-353-343/2019 од 06.01.2020 Изградња прикључка на гасовод са МРС  и разводне гасоводне мреже са 5 секундарних МРС са гасним генераторима топлоте И унутрашње гасне инсталације    на  к.п. 1499/15 и 5887/4    к.о  Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (551.5 KiB)
01. 05-353-340/2019 од 06.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4509/5    к.о  Кула Кула Icon of Ђуричић Саво Ђуричић Саво (1.6 MiB)

 

Локацијски услови 2019.

 

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
268. 05-353-349/2019 од 31.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3498/2    к.о  Сивац Сивац Icon of Ланчушки Радивој Ланчушки Радивој (1.0 MiB)
267. 05-353-339/2019 од 30.12.2019 За измењене локацијске услове за изградњу стамбеног објекта са две стамбене јединице и помоћни објекат на к.п. 153 к.о Липар Липар Icon of Вучуревић Весна Вучуревић Весна (2.4 MiB)
266. 05-353-342/2019 од 30.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5278    к.о  Кула Кула Icon of Фиштеш Шандор Фиштеш Шандор (866.4 KiB)
265. 05-353-337/2019 од 27.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 119    к.о  Кула Кула Icon of Карла Штефан Карла Штефан (1.6 MiB)
264. 05-353-336/2019 од 27.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 185 к.о Сивац Сивац Icon of Остојић Вук Остојић Вук (1.4 MiB)
263. 05-353-338/2019 од 25.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3207   к.о  Сивац Сивац Icon of Рајић Томислав Рајић Томислав (1.3 MiB)
262. 05-353-335/2019 од 23.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 114/1   к.о  Кула Кула Icon of Хуђик Атила Хуђик Атила (810.5 KiB)
261. 05-353-313/2019 од 18.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1254/33  к.о  Кула Кула Icon of Барановски Михајло Барановски Михајло (1.6 MiB)
260. 05-353-315/2019 од 16.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3914   к.о  Кула Кула Icon of Милер Дарко Милер Дарко (825.1 KiB)
259. 05-353-332/2019 од 16.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2305  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Марија Међеши Марија Међеши (1.1 MiB)
258. 05-353-330/2019 од 16.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1254/12   к.о  Кула Кула Icon of Вораз Дарко Вораз Дарко (1.4 MiB)
257. 05-353-331/2019 од 16.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1925/3   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Бакоч Милорад Бакоч Милорад (1.4 MiB)
256. 05-353-325/2019 од 12.12.2019   Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2866   к.о  Сивац Сивац Icon of Жујовић Саша Жујовић Саша (1.4 MiB)
255.  05-353-326/2019 од 11.12.2019 Доградња и реконструкција стамбеног објекта И помоћни објекат    на  к.п.  4044/1   к.о  Кула Кула Icon of Богојевац Слободан Богојевац Слободан (946.3 KiB)
254. 05-353-324/2019 од 10.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3521   к.о  Сивац Сивац Icon of Секулић Радомир Секулић Радомир (1.6 MiB)
253. 05-353-323/2019 од 10.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3546/2   к.о  Сивац Сивац Icon of Попарић Каменко Попарић Каменко (1.6 MiB)
252. 05-353-320/2019 од 10.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3990/41    к.о  Кула Кула Icon of Жарковић Милосав Жарковић Милосав (1.6 MiB)
251. 05-353-314/2019 од 06.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3728/44   к.о  Кула Кула Icon of Никитовић Љубомир Никитовић Љубомир (795.5 KiB)
250. 05-353-316/2019 од 06.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  605/9, 606/9 И 607/12   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Баста Милорад Баста Милорад (889.8 KiB)
249. 05-353-321/2019 од 05.12.2019 Изградња пословног објекта за технички преглед возила    на  к.п. 2681 И 2682    к.о  Кула Кула Icon of Ачански Љиљана Ачански Љиљана (891.0 KiB)
248. 05-353-329/2019 од 03.12.2019 За изградњу надстрешнице за пријем кукуруза     на  к.п.  8669/1  к.о  Кула Кула Icon of Житомедиа Житомедиа (1.8 MiB)
247. 05-353-310/2019 од 03.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2266/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Еделински Љубомир Еделински Љубомир (1.2 MiB)
246. 05-353-309/2019 од 03.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3633    к.о  Сивац Сивац Icon of Радовић Јовица Радовић Јовица (1.7 MiB)
245. 05-353-311/2019 од 03.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  794/2  к.о  Сивац Сивац Icon of Чепић Љиљана Чепић Љиљана (1.5 MiB)
244. 05-353-317/2019 од 02.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3546/3   к.о  Сивац Сивац Icon of Сотин Планинка Сотин Планинка (752.8 KiB)
243. 05-353-322/2019 од 29.11.2019  Реконструкција, проширење и изградња локалног пута Руски Крстур-Крушчић на к.п. 8909 и др. К.о.Руски Крстур Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (2.1 MiB)
242. 05-353-328/2019 од 28.11.2019 Реконструкција разводног постројења 20 кВ –Железничка станица    на  к.п. 8621/1    к.о  Кула Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (906.2 KiB)
241. 05-353-305/2019 од 26.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3080    к.о  Сивац Сивац Icon of Тимић Добрила Тимић Добрила (758.9 KiB)
240. 05-353-308/2019 од 25.11.2019 Изградња објекта за тов свиња капацитета 500 комада   на  к.п. 7537 И 7538/2    к.о  Кула Кула Icon of Мркајић Жељко Мркајић Жељко (1.9 MiB)
239.  05-353-303/2019 од 22.11.2019   Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1016    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Макаји Јулијан Макаји Јулијан (970.1 KiB)
238. 05-353-312/2019 од 21.11.2019 Изградња пословног објекта за технички преглед возила    на  к.п. број   541/1 к.о. Кула Кула Icon of Еуроауто доо Еуроауто доо (926.8 KiB)
237. 05-353-293/2019 од 20.11.2019  Изградња ниско напонског  кабловског  вода  за стамбено пословни објекат    на  к.п. број   2815/1 И др. к.о.Кула Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (1.1 MiB)
236. 05-353-291/2019 од 19.11.2019 За реконструкцију и доградњу објекта за производњу котлова и доградња складишта сировина   на   к.п. број   8918/1к.о.Кула Кула Icon of Терминг доо Терминг доо (2.7 MiB)
235. 05-353-292/2019 од 18.11.2019 Изградња челично решеткастог стуба И прикључног 20 кВ вода     на  к.п. број   2072, 2930/1  к.о  Липар и  к.п. број 7060 к.о.Црвенка Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (2.1 MiB)
234. 05-353-296/2019 од 18.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 758    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Олеар Владимир Олеар Владимир (1.3 MiB)
233.  05-353-295/2019 од 18.11.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1387   к.о  Сивац Сивац Icon of Ковинић Чедомир Ковинић Чедомир (1.4 MiB)
232. 05-353-319/2019 од 14.11.2019 Изградња  стамбеног објекта  П+0  на  к.п. 862/2    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Николетић Дарко Николетић Дарко (1.5 MiB)
231.  05-353-306/2019 од 15.11.2019 Изградња  специјализованог складишта за воће и поврће и доградњу и реконструкцију  постојећег објекта пољопривреде   на  к.п. 435    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Јуарбис доо Јуарбис доо (1.0 MiB)
230. 05-353-283/2019 од 08.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1272/12     к.о  Кула Кула Icon of Козма Ливија Козма Ливија (884.9 KiB)
229. 05-353-285/2019 од 06.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 407    к.о  Сивац Сивац Icon of Тодоровић Милан Тодоровић Милан (863.7 KiB)
228. 05-353-294/2019 од 06.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4069    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Васић Душан Васић Душан (922.3 KiB)
227. 05-353-287/2019 од 06.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3104    к.о  Кула Кула Icon of Делић Милић Делић Милић (875.4 KiB)
226. 05-353-286/2019 од 31.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2603/2   к.о  Сивац Сивац Icon of Ачански Никола Ачански Никола (815.2 KiB)
225. 05-353-282/2019 од 06.11.2019 Реконструкција разводног постројења 20 кВ желеничка станица   на  к.п.  8621/1   к.о  Кула Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (952.7 KiB)
224. 05-353-304/2019 од 05.11.2019 Изградњу економског објекта- надстрешнице за смештај пољ. механизације, складиштени простор и летња кухиње   на  к.п.  8173   к.о  Кула Кула Icon of Нађ Ђура Нађ Ђура (1.1 MiB)
223. 05-353-279/2019 од 31.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1079/4 к.о Кула Кула Icon of Дронић Катица Дронић Катица (908.3 KiB)
222. 05-353-276/2019 од 28.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  306   к.о  Сивац Сивац Icon of Јанковић Саша Јанковић Саша (799.4 KiB)
221.  05-353-288/2019 од 28.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1678   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Козар Ана Козар Ана (1.3 MiB)
220. 05-353-271/2019 од 24.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1990   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Папуга Меланија Папуга Меланија (951.7 KiB)
219. 05-353-277/2019 од 28.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2002   к.о  Сивац Сивац Icon of Бељански Витомир Бељански Витомир (733.8 KiB)
218. 05-353-250/2019 од 25.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3008   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Десница Дејан Десница Дејан (851.3 KiB)
217. 05-353-270/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1642   к.о  Сивац Сивац Icon of Боснић Здравко Боснић Здравко (824.3 KiB)
216. 05-353-269/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4158    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Чепрња Ђурђа Чепрња Ђурђа (852.4 KiB)
215. 05-353-267/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5429    к.о  Кула Кула Icon of Церовић Маријана Церовић Маријана (819.6 KiB)
214. 05-353-272/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 712/1 к.о Руски Крстур Руски Крстур Icon of Врецко Јанко Врецко Јанко (1.0 MiB)
213. 05-353-266/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2694/2    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Планчак Јанко Планчак Јанко (962.1 KiB)
212.  05-353-259/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3928/2   к.о  Кула Кула Icon of Николајевић Винка Николајевић Винка (808.6 KiB)
211. 05-353-268/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2690/2   к.о  Сивац Сивац Icon of Живановић Надица Живановић Надица (689.5 KiB)
210. 05-353-264/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 984    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Међеши Александра Међеши Александра (943.6 KiB)
209. 05-353-263/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2250/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Ковач Јарослав Ковач Јарослав (1.0 MiB)
208. 05-353-275/2019 од 17.10.2019 Изградња едукативног центра и енергетска санација зграде    на  к.п. 1403/1    к.о  Кула Кула Icon of СТШ Михајло Пупин СТШ Михајло Пупин (1.8 MiB)
207. 05-353-258/2019 од   17.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 551   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Мањош Еугенија Мањош Еугенија (1.0 MiB)
206. 05-353-256/2019 од 17.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2160/5    к.о  Кула Кула Icon of Дудаш Сеги Тинде Дудаш Сеги Тинде (817.1 KiB)
205. 05-353-255/2019 од 16.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 619/1   к.о  Крушчић Крушчић Icon of Гагић Миленко Гагић Миленко (719.8 KiB)
204. 05-353-254/2019 од 16.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3475   к.о  Сивац Сивац Icon of Раичевић Зоран Раичевић Зоран (777.8 KiB)
203. 05-353-257/2019 од 11.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2330     к.о  Сивац Сивац Icon of Тунић Спаса Тунић Спаса (775.5 KiB)
202. 05-353-253/2019 од 11.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  698   к.о  Сивац Сивац Icon of Жежељ Никола Жежељ Никола (819.4 KiB)
201. 05-353-265/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 161 к.о Kрушчић Крушчић Icon of Обрадовић Весна Обрадовић Весна (746.8 KiB)
200. 05-353-261/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  верски и објекат    на  к.п.  2983 и 2984/1   к.о  Kула Кула Icon of Хришћанска адвентистичка црква Хришћанска адвентистичка црква (909.3 KiB)
199. 05-353-249/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  918   к.о  Kула Кула Icon of Бероња Снежана Бероња Снежана (834.8 KiB)
198.  05-353-248/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4832   к.о  Kула Кула Icon of Балинт Агота Балинт Агота (829.6 KiB)
197. 05-353-262/2019 од 09.10.2019 Реконструкција пословног простора   на  к.п.  2801/6   к.о  Kула Кула Icon of Скиба Перица Скиба Перица (865.5 KiB)
196. 05-353-251/2019 од 04.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1152/85   к.о  Кула Кула Icon of Булатовић Нада Булатовић Нада (868.0 KiB)
195. 05-353-244/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1412   к.о  Сивац Сивац Icon of Кнежевић Драгојла Кнежевић Драгојла (771.7 KiB)
194. 05-353-239/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3837   к.о  Кула Кула Icon of Павловић Љубомир Павловић Љубомир (831.8 KiB)
193. 05-353-240/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2106   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Рац Михајло Рац Михајло (957.9 KiB)
192. 05-353-242/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3050/1    к.о  Сивац Сивац Icon of Терзић Мирослав Терзић Мирослав (740.3 KiB)
191. 05-353-241/2019 од 02.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4072   к.о  Сивац Сивац Icon of Чиплић Марина Чиплић Марина (829.4 KiB)
190. 05-353-243/2019 од 02.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  299   к.о  Сивац Сивац Icon of Дамјановић Бобан Дамјановић Бобан (785.5 KiB)
189. 05-353-247/2019 од 02.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1152/51   к.о  Кула Кула Icon of Путник Борис Путник Борис (863.9 KiB)
188. 05-353-238/2019 од 01.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3981/2   к.о  Кула Кула Icon of Симуновић Милан Симуновић Милан (877.9 KiB)
187. 05-353-236/2019 од 30.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1415    к.о  Кула Кула Icon of Поповић Ранко Поповић Ранко (796.7 KiB)
186. 05-353-235/2019 од 30.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2373   к.о  Сивац Сивац Icon of Исајловић Слободан Исајловић Слободан (777.6 KiB)
185. 05-353-233/2019 од 30.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2203/2    к.о  Кула Кула Icon of Јухас Тибор Јухас Тибор (820.2 KiB)
184. 05-353-234/2019 од 25.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 7558/1    к.о  Кула Кула Icon of Миловановић Драгица Миловановић Драгица (868.4 KiB)
183. 05-353-232/2019 од 25.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5690     к.о  Кула Кула Icon of Иван Славко Иван Славко (850.1 KiB)
182. 05-353-226/2019 од 24.09.2019 Уградња унутрашње гасне инсталације за спортску халу   на  к.п.   4390/1  к.о  Кула Кула Icon of ОШ Петефи бригаде ОШ Петефи бригаде (918.2 KiB)
181. 05-353-223/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4094/18    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Мјеримачка Нада Мјеримачка Нада (877.0 KiB)
180. 05-353-222/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3695    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Слијепчевић Томислав Слијепчевић Томислав (867.1 KiB)
179. 05-353-221/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1140/11    к.о  Кула Кула Icon of Јерков Ненадов Никола Јерков Ненадов Никола (813.7 KiB)
178. 05-353-220/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4085    к.о  Кула Кула Icon of Средановић Славица Средановић Славица (830.0 KiB)
177. 05-353-229/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  991  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Говља Меланија Говља Меланија (918.5 KiB)
176. 05-353-231/2019 од 19.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  989/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Будински Амалија Будински Амалија (920.9 KiB)
175. 05-353-214/2019 од 19.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  983   к.о  Сивац Сивац Icon of Комазец Лазар Комазец Лазар (715.8 KiB)
174. 05-353-213/2019 од 19.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3368   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Вукелић Никола Вукелић Никола (814.4 KiB)
173. 05-353-217/2019 од 18.09.2019 Изградња три сушаре капацитета 36т/х, надстрешнице  И др.    на  к.п. 8669/1    к.о  Кула Кула Icon of Жито медиа доо Жито медиа доо (1.4 MiB)
172. 05-353-212/2019 од 18.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  8279   к.о  Сивац Сивац Icon of Плескоња Боривоје Плескоња Боривоје (724.4 KiB)
171. 05-353-210/2019 од 13.09.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 319/2    к.о  Липар Липар Icon of Мијић Илија Мијић Илија (908.4 KiB)
170. 05-353-207/2019 од 13.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3666/17   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Кукило Мирослав Кукило Мирослав (882.1 KiB)
169. 05-353-211/2019 од 13.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1793   к.о  Сивац Сивац Icon of Мркаљ Радован Мркаљ Радован (710.0 KiB)
168. 05-353-219/2019 од 12.09.2019 Реконструкција спортске хале основне школе    на  к.п. 735   к.о  Сивац Сивац Icon of ОШ "20. Октобар" Сивац ОШ "20. Октобар" Сивац (967.1 KiB)
167. 05-353-215/2019 од 09.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2659   к.о  Сивац Сивац Icon of Гњидић Миле Гњидић Миле (755.4 KiB)
166. 05-353-215/2019 од 09.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2659 к.о. Сивац Сивац Icon of Гњидић Миле Гњидић Миле (756.1 KiB)
165. 05-353-227/2019 од 05.09.2019  Измена локацијских услова за изградњу објекта за тов свиња  капацитета 850 комада    на  к.п. 7216    к.о  Кула Кула Icon of Жекић Шукара Драгана Жекић Шукара Драгана (1.1 MiB)
164. 05-353-225/2019 од 05.09.2019 Изградња објекта за смештај пољ. машина и алата    на  к.п. 3618    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Савић Радомир Савић Радомир (586.1 KiB)
163. 05-353-208/2019 од 03.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 936/1    к.о  Сивац Сивац Icon of Суботић Милан Суботић Милан (758.1 KiB)
162. 05-353-204/2019 од 03.09.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1168  к.о  Сивац Сивац Icon of Седлар Никола Седлар Никола (775.2 KiB)
161. 05-353-201/2019 од 04.09.2019 Иградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  503  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Нађ Јанко Нађ Јанко (1.0 MiB)
160. 05-353-203/2019 од 03.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1979    к.о  Сивац Сивац Icon of Шљукић Милован Шљукић Милован (755.5 KiB)
159. 05-353-200/2019 од 04.09.2019 Иградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1806   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Пастернак Јанко Пастернак Јанко (775.0 KiB)
158. 05-353-202/2019 од 03.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 421    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Паплацко Ђуро Паплацко Ђуро (955.5 KiB)
157. 05-353-202/2019 од 03.09.2019. Уградњу унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 421 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Паплацко Ђура Паплацко Ђура (960.2 KiB)
156. 05-353-205/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2906 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Баљицки Михал Баљицки Михал (947.6 KiB)
155. 05-353-204/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 1168 к.о. Сивац Сивац Icon of Седлар Никола Седлар Никола (775.9 KiB)
154. 05-353-203/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 1979 к.о. Сивац Сивац Icon of Шљукић Милован Шљукић Милован (755.9 KiB)
153. 05-353-208/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 936/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Суботић Милан Суботић Милан (758.8 KiB)
152. 05-353-227/2019 од 05.09.2019. Измена локацијских услова за изградњу објекта за тов свиња капацитета 850 комада, са пратећим садржајем и прикључцима на инфраструктуру на к.п. 7216 к.о. Кула Кула Icon of Жекић Шукара Драгана Жекић Шукара Драгана (1.1 MiB)
151. 05-353-201/2019 од 04.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 503 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Нађ Јанко Нађ Јанко (1.0 MiB)
150. 05-353-200/2019 од 04.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 1806 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Пастернак Јанко Пастернак Јанко (775.8 KiB)
149. 05-353-191/2019 од 30.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1283/2    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Варга Соња Варга Соња (927.4 KiB)
148. 05-353-196/2019 од 28.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   2101  к.о  Сивац Сивац Icon of Шпоња Петра Шпоња Петра (748.6 KiB)
147. 05-353-194/2019 од 26.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1149/1    к.о  Кула Кула Icon of Бенић Зоран Бенић Зоран (1.2 MiB)
146. 05-353-190/2019 од 22.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3856   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Шашарога Драган Шашарога Драган (1.1 MiB)
145. 05-353-185/2019 од 22.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2930/28   к.о  Кула Кула Icon of Фрањић Мирослав Фрањић Мирослав (1.2 MiB)
144. 05-353-181/2019 од 21.08.2019 Изградња фарме за тов пилића капацитета 29  136  комада, управне зграде И др  на  к.п. 8620   к.о  Кула Кула Icon of Марић Костадин Марић Костадин (0.0 B)
143. 05-353-186/2019 од 21.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 801/1   к.о  Кула Кула Icon of Марић Милан Марић Милан (1.1 MiB)
142. 05-353-189/2019 од 21.08.2019 Изградњу прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8127   к.о  Сивац Сивац Icon of Раонић Слободан Раонић Слободан (966.8 KiB)
141.  05-353-184/2019 од 20.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1602   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Димитрић Петко Димитрић Петко (815.5 KiB)
140. 05-353-188/2019 од 16.08.2019   Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3256   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Лучић Станислава Лучић Станислава (1.2 MiB)
139. 05-353-187/2019 од 16.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  826/3 и 823/2  к.о  Кула Кула Icon of Капичић Јолан Капичић Јолан (1.1 MiB)
138. 05-353-193/2019 од 13.08.2019 Изградња објекта за тов свиња  капацитета 850 комада    на  к.п. 7216   к.о  Кула Кула Icon of Жекић Шукара Драгана Жекић Шукара Драгана (1.2 MiB)
137. 05-353-180/2019 од 14.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1978/5   к.о  Сивац Сивац Icon of Мијић Душан Мијић Душан (734.3 KiB)
136. 05-353-178/2019 од 13.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2600   к.о  Сивац Сивац Icon of Куцурски Радислав Куцурски Радислав (1.0 MiB)
135. 05-353-177/2019 од 13.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2454/2   к.о  Сивац Сивац Icon of Савић Никола Савић Никола (929.9 KiB)
134. 05-353-176/2019 од 12.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4667   к.о  Кула Кула Icon of Гленџа Горан Гленџа Горан (775.2 KiB)
133. 05-353-179/2019 од 13.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 300/2   к.о  Сивац Сивац Icon of Влаовић Миодраг Влаовић Миодраг (1.0 MiB)
132. 05-353-175/2019 од 12.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.5246/2    к.о  Кула Кула Icon of Папачек Клара Папачек Клара (1.2 MiB)
131. 05-353-170/2019 од 07.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1352/4 к.о Црвенка Црвенка Icon of Грубор Љубомир Грубор Љубомир (1.2 MiB)
130. 05-353-195/2019 од 9. 08. 2019. Изградња воћарско-виноградарске кућице на к.п. број 5648/1 к.о. Сивац Сивац Icon of Ана Вучелић Ана Вучелић (0.0 B)
129. 05-353-172/2019 од 09.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 4079 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Гуњевић Милева Гуњевић Милева (826.4 KiB)
128. 05-353-171/2019 09.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2955 к.о. Кула Кула Icon of Мондом Jосип Мондом Jосип (803.5 KiB)
127.  05-353-169/2019 од 7. 08. 2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 108 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Рац Јоаким Рац Јоаким (1.2 MiB)
126. 05-353-168/2019 од 6. 08. 2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1689 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Ковач Јаким Ковач Јаким (1.9 MiB)
125. 05-353-167/2019 од 5. 08. 2019.  Измењени локацијски услови за изградњу пословног објекта – складишта окова и шрафовске робе на кп број 7630, 7631, 7632, 7633, 7634 и 7635 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of "Comfort Style" ДОО "Comfort Style" ДОО (0.0 B)
124. 05-353-166/2019 од 5. 08. 2019.  Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 442 к.о. Сивац Сивац Icon of Најтхефер Попов Марија Најтхефер Попов Марија (1.2 MiB)
123. 05-353-162/2019 од 02.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  МРС     на  к.п.  4390/1  к.о  Кула Кула Icon of ОШ Петефи бригаде ОШ Петефи бригаде (963.3 KiB)
122. 05-353-163/2019 од 29.07.2019 Изградња надстрешнице за пријем кукуруза    на  к.п. 8669/1   к.о  Кула Кула Icon of Жито медиа доо Жито медиа доо (1.8 MiB)
121. 05-353-161/2019 од 30.07.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1082   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Хома Љубомир Хома Љубомир (1.3 MiB)
120. 05-353-151/2019 од 29.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2616  к.о  Сивац Сивац Icon of Ачански Миладин Ачански Миладин (1.1 MiB)
119. 05-353-160/2019 од 01.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 3120 к.о. Сивац Сивац Icon of Рајић Милена Рајић Милена (849.1 KiB)
118. 05-353-159/2019 од 01.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 443/3 к.о. Сивац Сивац Icon of Веселин Радослав Веселин Радослав (832.0 KiB)
117. 05-353-156/2019 од 31.07.2019. Изградња пословног објекта (продавнице мешовите робе), П+0, к.п. 361 к.о. Руски Крстур са пратећим прикључцима на инфраструктуру Руски Крстур Icon of Бођанец Игор Бођанец Игор (1.0 MiB)
116. 05-353-154/2019 од 30.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1275 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Пјешчић Томислав Пјешчић Томислав (842.5 KiB)
115. 05-353-158/2019 од 30.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4563 к.о. Кула Кула Icon of Лацко Габријела Лацко Габријела (872.3 KiB)
114. 05-353-150/2019 од 26.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 691   к.о  Сивац Сивац Icon of Максимовић Марија Максимовић Марија (1.0 MiB)
113. 05-353-142/2019 од 24.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8687/23   к.о  Сивац Сивац Icon of Шепић Вера Шепић Вера (761.4 KiB)
112. 05-353-144/2019 од 25.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8687/26    к.о  Сивац Сивац Icon of Ђуришић Александар Ђуришић Александар (1.0 MiB)
111. 05-353-143/2019 од 23.07.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.2963    к.о  Сивац Сивац Icon of Јокић Лазар Јокић Лазар (1.1 MiB)
110. 05-353-146/2019 од 24.07.2019 Доградња објекта за сортирање и паковање јаја  на  к.п.  2465/10 и 2465/16  к.о  Крушчић Крушчић Icon of Animal commerc Animal commerc (1.5 MiB)
109. 05-353-153/2019 од 26.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2673 к.о. Сивац Сивац Icon of Миковић Бранислав Миковић Бранислав (812.4 KiB)
108. 05-353-149/2019 од 26.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1254/25 к.о. Кула Кула Icon of Бобоцки Милан Бобоцки Милан (861.9 KiB)
107. 05-353-145/2019 од 24.07.2019. Уградњa унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 990/5 к.о. Кула Кула Icon of Марковић Војин Марковић Војин (852.6 KiB)
106. 05-353-148/2019 од 23.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 3772 к.о. Сивац Сивац Icon of Ћирић Драган Ћирић Драган (751.7 KiB)
105. 05-353-147/2019 од 23.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2848 к.о. Сивац Сивац Icon of Берлековић Нада Берлековић Нада (738.1 KiB)
104. 05-353-141/2019 од 22.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2969 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Вукић Милан Вукић Милан (901.1 KiB)
103. 05-353-138/2019 од 18.07.2019 Изградња фарме свиња  капацитета 400 крмача и 4000 товљеника и др.  на  к.п.  7017/2  к.о  Црвенка Црвенка Icon of Перишић Љубо Перишић Љубо (1.4 MiB)
102. 05-353-165/2019 од 17.07.2019 Изградња објекта за складиштење воћа И поврћа на  к.п.  7852  к.о  Сивац Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (1.4 MiB)
101. 05-353-140/2019 од 18.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат  и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 341/1 и 341/2 к.о. Кула Кула Icon of Вујић Станислав Вујић Станислав (1.5 MiB)
100. 05-353-139/2019 од 16.07.2019 Изградња воћарско-виноградарске кућице.  на  к.п. 7967   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Пантић Мирјана Пантић Мирјана (1.9 MiB)
99. 05-353-152/2019 од 15.07.2019  Изградња објеката за тов пилића И др.  на  к.п. 8620   к.о  Кула Кула Icon of Марић Костадин Марић Костадин (1.3 MiB)
98. 05-353-134/2019 од 15.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у помоћни објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на кп 1003 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Каленић Славко Каленић Славко (1.5 MiB)
97. 05-353-130/2019 од 15.07.2019. Изградњобјекта за тов свиња П+0, капацитета 850 комада, са пратећим садржајем и прикључцима на к.п. број 7216 к.о. Кула Кула Icon of Драганa Жекић Шукарa Драганa Жекић Шукарa (1.0 MiB)
96. 05-353-131/2019 од   11.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3942   к.о  Сивац Сивац Icon of Пушкарев Стеван Пушкарев Стеван (964.2 KiB)
95. 05-353-132/2019 од  09.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1254/38   к.о  Кула Кула Icon of Тешовић Борко Тешовић Борко (901.3 KiB)
94. 05-353-136/2019 од 10.07.2019. Изградња пословног објекта (пољопривредна апотека са маагцинским простором), П+0 на к.п. 1501 к.о. Црвенка са пратећим прикључцима на инфраструктуру Црвенка Icon of "Meteor Commerce" ДОО Сомбор "Meteor Commerce" ДОО Сомбор (1.0 MiB)
93. 05-353-124/2019 од 08.07.2019 Проширење приступне мреже ИПАН Кула у ул. Стевана Сремца  63  на  к.п. 5906/2 И 5924   к.о  Кула Кула Icon of Телеком Србија ад Телеком Србија ад (0.0 B)
92. 05-353-118/2019 од 28.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 7558/3   к.о  Кула Кула Icon of Ново плус доо Ново плус доо (0.0 B)
91. 05-353-119/2019 од 28.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 7558/3   к.о  Кула Кула Icon of Тепавац Милан Тепавац Милан (1.0 MiB)
90. 05-353-125/2019 од 02.07.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1164/3  к.о  Кула Кула Icon of Чуровић Милена Чуровић Милена (868.2 KiB)
89. 05-353-127/2019 од 26.06.2019 Изградња  гараже за смештај пољ.машина    на  к.п.   7852 к.о  Сивац Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (1.4 MiB)
88. 05-353-120/2019 од 24.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1251   к.о  Крушчић Крушчић Icon of Костадиновић Мирјана Костадиновић Мирјана (698.1 KiB)
87. 05-353-114/2019 од 21.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4520   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Мрдаљ Милан Мрдаљ Милан (1.7 MiB)
86. 05-353-113/2019 од 20.06.2019 Изградња виноградарске кућице И стубне трафостанице и др. на к.п.    на  к.п.5648/1    к.о  Сивац Сивац Icon of Вучелић Ана Вучелић Ана (0.0 B)
85. 05-353-110/2019 од 20.06.2019  Изградња стамбеног објекта    на  к.п. 3483   к.о  Кула Кула Icon of Јовановић Весна Јовановић Весна (849.6 KiB)
84. 05-353-112/2019 од 26.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   4353  к.о  Кула Кула Icon of Микулић Јасмина Микулић Јасмина (875.4 KiB)
83. 05-353-107/2019 од 17.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1152/128  к.о  Кула Кула Icon of Грујић Милутин Грујић Милутин (891.9 KiB)
82. 05-353-103/2019 од  27.05. 2019. Изградња пословног објекта са магацинским простором спратности П+0 и колске ваге носивости 60 тона на к.п. 1501 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Метеор комерц Метеор комерц (399.8 KiB)
81. 05-353-105/2019 од  20.06. 2019. Изградња типског гасног прикљушка са МРС и унутрашње гасне инсталације за потребе пословног простора у колективној стамбено-пословној згради на к.п.. 3103/4 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Каленић Петар Каленић Петар (1.2 MiB)
80. 05-353-104/2019 од  13.06. 2019. Изградња нисконапонског кабловског вода на к.п. 3105 к.о. Црвенка Црвенка Icon of ЕПС дистрибуција ЕПС дистрибуција (930.2 KiB)
79. 05-353-117/2019 од  07.06. 2019. Изградња силоса за житарице на к.п. 3649 к.о. Сивац Сивац Icon of Слепчев Милутин Слепчев Милутин (0.0 B)
78. 05-353-100/2019 од 11.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   441/2 к.о  Кула Кула Icon of Шећеров Рајка Шећеров Рајка (876.5 KiB)
77. 05-353-102/2019 од 12.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   4455 к.о  Кула Кула Icon of Такач Едит Такач Едит (792.2 KiB)
76. 05-353-98/2019  од 11.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1212/6 к.о  Кула Кула Icon of Матовић Момир Матовић Момир (867.0 KiB)
75. 05-353-99/2019 од 11.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   2296/1 к.о  Кула Кула Icon of Маринковић Милан Маринковић Милан (864.7 KiB)
74. 05-353-109/2019 од 07.06.2019. Реконструкција и доградња топле везе између зграде основне школе и зграде за спорт и физичку културу на кп број 3031 к.о. Сивац Сивац Icon of ОШ "20. Октобар" Сивац ОШ "20. Октобар" Сивац (1.6 MiB)
73. 05-353-97/2019 од 05.06.2019. Израдња прикључног кабловског вода 20кВ за напајање МБТС 20/0кВ „пумпна станица Сивац – Југ“ на кп 11387, 11389, 11390 и 11391 к.о. Сивац Сивац Icon of ЕПС Дистрибуција Београд доо ЕПС Дистрибуција Београд доо (869.7 KiB)
72. 05-353-96/2019 од 3.06.2019. Реконструкција пословног простора, трговине у стамбено пословном објекту П+1 на к.п. број 2987 к.о. Кула Кула Icon of Гајић Драгана Гајић Драгана (906.7 KiB)
71. 05-353-92/2019 од 23. 05. 2019. Доградња фекалне канализације на  7810, 9863/1, 5901/2, 104, 35/1 к.о. Кула
2 фаза 5906/2, 5905/1, 1075/1, 1078/3, 1010/13, 1008/1, 1007/1, 1094, 1095, 1004,
1003/1, 1097/1 И 1097/2 к.о. Кула
Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (0.0 B)
70. 05-353-91/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   3676 к.о  Црвенка Црвенка Icon of Илчешин Бојана Илчешин Бојана (838.2 KiB)
69. 05-353-85/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   4834 к.о  Црвенка Црвенка Icon of Ковачевић Божидар Ковачевић Божидар (868.2 KiB)
68. 05-353-84/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1264/2 к.о Црвенка  Црвенка  Icon of Драгичевић Драгомир Драгичевић Драгомир (853.6 KiB)
67. 05-353-83/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   391 к.о  Сивац Сивац Icon of Барац Соња Барац Соња (773.2 KiB)
66. 05-353-88/2019 од 21.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2146/6 к.о. Кула Кула Icon of  Станковић Драган Станковић Драган (815.1 KiB)
65. 05-353-81/2019 од 16.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1731/1 к.о  Сивац Сивац Icon of Крстајић Биљана Крстајић Биљана (851.2 KiB)
64. 05-353-80/2019 од 16.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   3726 к.о  Сивац Сивац Icon of Жујовић Милован Жујовић Милован (847.8 KiB)
63. 05-353-87/2019 од 17.05.2019. Изградња воћарско виноградарске кућице на к.п. број 2502 к.о. Липар Липар Icon of Поповић Раде Поповић Раде (865.3 KiB)
62. 05-353-94/2019 од 14. 05. 2019. За реконструкцију и доградњу дела објекта породичног становања на КП број 1542/2 к.о. Сивац Сивац Icon of Даница Дадић Даница Дадић (1.1 MiB)
61. 05-353-76/2019 од 13.05.2019 Изградња стамбеног и помоћног објекта на к.п. број 961/2 к.о. Кула Кула Icon of Огњеновић Нада Огњеновић Нада (863.3 KiB)
60. 05-353-77/2019 од 09.05.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1500/9   к.о  Кула Кула Icon of Норберт Шашвари Норберт Шашвари (1.4 MiB)
59. 05-353-86/2019 од 09.05.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1826 к.о  Сивац Сивац Icon of Имре Ласло Имре Ласло (791.1 KiB)
58. 05-353-69/2019 од 07.05.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  МРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за објекат школе   на  к.п.  735  к.о  Сивац Сивац Icon of ОШ 20. Октобар ОШ 20. Октобар (762.6 KiB)
57.  05-353-90/2019 од 06.05.2019 Изградња   стамбеног  објекта    на  к.п. 3898/1   к.о  Кула Кула Icon of Николић Драган Николић Драган (1.9 MiB)
56. 05-353-67/2019 од 30.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1831  к.о  Црвенка Црвенка Icon of Мартиновић Драго Мартиновић Драго (834.2 KiB)
55. 05-353-62/2019 од 25.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4287   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Довијарски Ибоја Довијарски Ибоја (701.5 KiB)
54. 05-353-66/2019 од 25.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5371/1   к.о  Кула Кула Icon of Михић Саво Михић Саво (827.7 KiB)
53.  05-353-70/2019 од 22.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1999/2  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Хома Владимир Хома Владимир (0.0 B)
52. 05-353-61/2019 од 24.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3888  к.о  Црвенка Црвенка Icon of Балабан Ђина Балабан Ђина (1.4 MiB)
51. 05-353-75/2019 од 24.04.2019 Изградња  4138/1   на  к.п.   к.о  Сивац Сивац Icon of ЗЗ Сивац ЗЗ Сивац (0.0 B)
50. 05-353-82/2019 од 23.04.2019 Изградња инд.објекта за произв.обуће у три фазе    на  к.п. 9107/19    к.о  Кула Кула Icon of Еуроин доо Еуроин доо (1.2 MiB)
49. 05-353-68/2019 од 22.04.2019 Изградња складишта окова и шрафовске робе   на  к.п. 3257 и 3258   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Медић Слободанка Медић Слободанка (1.3 MiB)
48. 05-353-58/2019 од 22.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4003  к.о  Сивац Сивац Icon of Севкић Радован Севкић Радован (765.3 KiB)
47. 05-353-54/2019 од 19.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3244  к.о  Црвенка Црвенка Icon of Боснић Милица Боснић Милица (1.5 MiB)
46. 05-353-46/2019 од 19.04.2019 Изградња објекта за тов свиња капацитета 400 комада и силоса за храну    на  к.п.  8742/1  к.о  Кула Кула Icon of Шибалија Драган Шибалија Драган (0.0 B)
45. 05-353-48/2019 од 18.04.2019 Изградња  силоса за житарице 2џ 200т и 1џ 25 т усипним кошем И др.     на  к.п. 3649   к.о  Сивац Сивац Icon of Слепчев Милутин Слепчев Милутин (0.0 B)
44. 05-353-55/2019 од 18.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  719/3  к.о  Липар Липар Icon of Каравезић Миливоје Каравезић Миливоје (958.2 KiB)
43. 05-353-53/2019 од 17.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 266   к.о  Кула Кула Icon of Ивковић Стево Ивковић Стево (1.5 MiB)
42. 05-353-56/2019 од 16.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1913/16    к.о  Кула Кула Icon of Поповић Драгослав Поповић Драгослав (825.3 KiB)
41. 05-353-59/2019 од 16.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3232  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Џуџар Јулијан Џуџар Јулијан (1.0 MiB)
40. 05-353-52/2019 од 16.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1254/100   к.о  Кула Кула Icon of Шмит Михајло Шмит Михајло (1.5 MiB)
39. 05-353-71/2019 од 12.04.2019 Изградња  виноградарске кучице   на  к.п.2502   к.о  Липар Липар Icon of Поповић Раде Поповић Раде (649.8 KiB)
38. 05-353-40/2019 од 09.04.2019 Надоградњу стамбеног дела објекта   на  к.п 3727/2   к.о  Кула Кула Icon of Којашевић Небојша Којашевић Небојша (870.2 KiB)
37.  05-353-45/2019 од 08.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградња унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 389/3  к.о  Крушчић Крушчић Icon of Кокот Душан Кокот Душан (1.1 MiB)
36. 05-353-41/2019 од 29.03.2019 Изградња  виноградарске кућице   на  к.п.7931/1   к.о  Кула Кула Icon of Дрпић Милинко Дрпић Милинко (0.0 B)
35. 05-353-36/2019 од 27.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2884   к.о  Сивац Сивац Icon of Дуловић Данка Дуловић Данка (816.5 KiB)
34. 05-353-35/2019 од 26.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8541/5   к.о  Сивац Сивац Icon of Ђачић Предраг Ђачић Предраг (855.5 KiB)
33. 05-353-37/2019 од 22.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1150/1    к.о  Кула Кула Icon of Алетић Славица Алетић Славица (956.2 KiB)
32. 05-353-30/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 670   к.о  Сивац Сивац Icon of Бикицки Бојана Бикицки Бојана (770.6 KiB)
31. 05-353-25/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4178    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Васић Жељко Васић Жељко (845.2 KiB)
30. 05-353-28/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.433     к.о  Сивац Сивац Icon of Дробњак Гордана Дробњак Гордана (936.8 KiB)
29. 05-353-32/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2285    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Ксенија Сабадош Ксенија (1.4 MiB)
28. 05-353-26/2019 од 20.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3558     к.о  . Сивац Сивац Icon of Ждерић Татјана Ждерић Татјана (910.3 KiB)
27. 05-353-27/2019 од 20.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  563/2   к.о  Кула Кула Icon of Дормошев Јован Дормошев Јован (973.1 KiB)
26. 05-353-24/2019 од 19.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 34/2    к.о  Кула Кула Icon of Кондић Горан Кондић Горан (970.2 KiB)
25. 05-353-31/2019 од 19.03.2019 Изградња стамбено пословног објекта П+3    на  к.п.2800    к.о  Кула Кула Icon of Спирала инвест доо Спирала инвест доо (967.6 KiB)
24. 05-353-23/2019 од 18.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1500/7   к.о  Кула Кула Icon of Цвијетић Обрад Цвијетић Обрад (900.5 KiB)
23. 05-353-22/2019 од 08.03.2019 Изградња складишта окова а шрафовске робе    на  к.п. 7630 и 7631    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort style doo Comfort style doo (0.0 B)
22. 05-353-29/2019 од 06.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 281    к.о  Сивац Сивац Icon of Ракетић Милена Ракетић Милена (1.4 MiB)
21. 05-353-21/2019 од 07.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.738     к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Кашаји Јанко Кашаји Јанко (963.3 KiB)
20. 05-353-18/2019 од 08.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1967/2     к.о  Кула Кула Icon of Ненадов Никола Ненадов Никола (1.4 MiB)
19. 05-353-19/2019 од 05.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за пословни  објекат    на  к.п. 4116/2     к.о  Кула Кула Icon of Распоповић Миодраг Распоповић Миодраг (1.2 MiB)
18. 05-353-17/2019 од 01.03.2019 Изградња стамбеног  објекта  П+0,    на  к.п.  4846   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Ружичић Јован Ружичић Јован (0.0 B)
17. 05-353202/2019 од 27.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 3204     к.о  Црвенка Црвенка Icon of Ријавец Јованка Ријавец Јованка (1.7 MiB)
16. 05-353-14/2019 од 26.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 1138/7     к.о  Кула Кула Icon of Шишарица Мирко Шишарица Мирко (1.5 MiB)
15. 05-353-12/2019 од 25.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 3129/1     к.о  Кула Кула Icon of Вукадиновић Милка Вукадиновић Милка (1.5 MiB)
14. 05-353-11/2019 од 22.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1548    к.о  Сивац Сивац Icon of Делић Богдановић Софија Делић Богдановић Софија(1.1 MiB)
13. 05-353-9/2019 од 22.02.2019 Изградња система за наводњавање Сивац Север 2 фаза      на  к.п.   9901 И др.   к.о  Сивац Сивац Icon of Al Rawafed Al Rawafed (0.0 B)
12. 05-353-13/2019 од 14.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  2587    к.о  Сивац Сивац Icon of Новаковић Зорица Новаковић Зорица (1.4 MiB)
11. 05-353-16/2019 од 13.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  3586   к.о  Сивац Сивац Icon of Боснић Здравко Боснић Здравко (1.0 MiB)
10. 05-353-8/2019 од 12.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  894    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Еделински Михал Еделински Михал (975.6 KiB)
9. 05-353-7/2019 од 07.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1135/4    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Лакић Милка Лакић Милка (127.9 KiB)
8. 05-353-6/2019 од 07.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1913/44    к.о  Кула Кула Icon of Кондић Миланко Кондић Миланко (61.6 KiB)
7. 05-353-2/2019 од 04.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1913/23    к.о  Кула Кула Icon of Обрадов Милена Обрадов Милена (1.5 MiB)
6. 05-353-5/2019 од 28.01.2019 Изградња  складишта сировина и готових производа металне индустрије      на  к.п.  8918/1     к.о  Кула Кула Icon of Терминг д.о.о. Терминг д.о.о. (0.0 B)
5. 05-353-290/2018 од 16.01.2019 Изградња  складишта окова и шрафовске робе      на  к.п.  3257 И 3258     к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Медић Слободанка Медић Слободанка (1.3 MiB)
4. 05-353-289/2018 од 16.01.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1868  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Манастир монахиња безгрешне девице Марије Манастир монахиња безгрешне девице Марије (1.0 MiB)
3. 05-353-288/2018 од 09.01.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п. 3248      к.о  Кула Кула Icon of Јут Оливер Јут Оливер (1.0 MiB)
2. 05-353-283/2018 од 08.01.2019 Изградња сило ћелија 6 x 1700т и сушаром капацитета 20т/х       на  к.п.   9212   к.о  Сивац Сивац Icon of ЗЗ Агро МВ Сивац ЗЗ Агро МВ Сивац (1.0 MiB)
1. 05-353-291/2018 од 03.01.2019 Изградња складишта окова и шрафовске робе       на  к.п.   7630   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort Style doo Comfort Style doo (757.7 KiB)

 

Локацијски услови 2018 – 2015