Локацијски услови 2023.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
79. 05-353-164/2023
од 06.11.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п.2748 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5663 tpl=filebrowser /]
78. 05-353-143/2023
од 01.11.2023.
За изградњу стубне трафостанице 20/0,4 кв “Романија“ на к.п. 9345 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5661 tpl=filebrowser /]
77. 05-353-126/2023
од 01.11.2023.
За изградњу стубне трафостанице 20/0,4 кв “Зеленгора“ на к.п. 9355/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5662 tpl=filebrowser /]
76. 05-353-146/2023
од 27.10.2023.
За иградњу складишта прехрамбених производа на к.п. 1163/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5660 tpl=filebrowser /]
75. 05-353-146/2023
од 27.10.2023.
За изградњу склдишта прехрамбених производа на к.п. 1163/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5668 tpl=filebrowser /]
74. 05-353-130/2023
од 20.10.2023.
За рушење објекта бр. 1 и дела објекта бр. 3 и изградњу новог вишепородичног стамбеног пословног објекта на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5667 tpl=filebrowser /]
73. 05-353-130/2023
од 20.10.2023.
За изградњу резервоара за ТНГ (2Х5 м3) на к.п. 2463 к.о. Крушчи Крушчић [wpfilebase tag=file id=5666 tpl=filebrowser /]
72. 05-353-116/2023
од 20.10.2023.
За сило-ћелије капацитета 5х1897м3 на к.п. 8144/5 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5659 tpl=filebrowser /]
71. 05-353-127/2023
од 18.10.2023.
За објекат тов свиња-фарму капацитета 650 комада са претећим садржајем доградња на постојеи објекат за тов свиња на к.п. 7298 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5665 tpl=filebrowser /]
70. 05-353-124/2023
од 10.10.2023.
За пројекат реконструкције телекомуникационих сигналних инсталација дојаве пожара за део објеката у кругу фабрике за објекте бр. 5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 и 20 на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5644 tpl=filebrowser /]
69. 05-353-115/2023
од 10.10.2023.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за зграду привредних и других удружења са трпезаријом на к.п. 4892 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5643 tpl=filebrowser /]
68. 05-353-113/2023
од 10.10.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашњу гасну инсталацију на к.п. 1019 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=5642 tpl=filebrowser /]
67. 05-353-105/2023
од 03.10.2023.
За реконструкцију и доградњу мотела и пренамену објекта за малопродају у производни погон без извођења радова и доградњу надстрешнице за утовар и истовар рое на к.п.9031 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5582 tpl=filebrowser /]
66. 05-353-109/2023
од 27.09.2023.
За изградњу складишта прехрамбених производа на к.п. 1163/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5567 tpl=filebrowser /]
65. 05-353-121/2023
од 25.09.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и уградњу унутрашње гасне инсталације у индивидуални стамбени објекат на к.п. 770 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5566 tpl=filebrowser /]
64. 05-353-88/2023
од 22.09.2023.
Просторије за пречишћавање отпадне воде (ППОВ) у Руском Крстуру на к.п. 7071 и 8788/3 к.о. Руски Крустур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5565 tpl=filebrowser /]
63. 05-353-89/2023
од 20.09.2023.
За изградњу фекалне канализације на к.п. 8997/3, 3335/1, 3336/1…..8798/4 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5564 tpl=filebrowser /]
62. 05-353-71/2023
од 12.09.2023.
За привод оптичког кабла за Србијагас ГМРС Црвенка на ОК Црвенка – Крушчић на к.п.5019, 4357, 9658, 9551, 9659, 9666/1, 9672 и 9300/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5556 tpl=filebrowser /]
61. 05-353-58/2023
од 07.09.2023.
За објекат бр. 1. (стамбени објекат) и објекат бр. 2. (помоћни објекат – гаража) на к.п. 3087 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5538 tpl=filebrowser /]
60. 05-353-93/2023
од 06.09.2023.
За објекат за складиштење челичних производа на к.п. 568/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5537 tpl=filebrowser /]
59. 05-353-65/2023
од 05.09.2023.
Постављање светлосне сигнализације на раскрисници улица Јосипа Крамера и Петра Драпшина на к.п. 587/2, 5864/3 и 5868 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5536 tpl=filebrowser /]
58. 05-353-76/2023
од 31.08.2023.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за стамбено пословну зграду – радњу на к.п. 7557/1 к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5529 tpl=filebrowser /]
57. 05-353-118/2023
од 28.08.2023.
За изградњу пословног објекта на к.п. 2937/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5519 tpl=filebrowser /]
56. 05-353-103/2023
од 25.08.2023.
За приључне каблобске водове 20КВ за напајање МБТС 20/0,4КВ “Пумпна станица Сивац – Југ“ на к.п. 11387, 11389, 11390 и 11391 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5518 tpl=filebrowser /]
55. 05-353-61/2023
од 25.08.2023.
За адаптацију стамбеног објекта у стамбени објекат са две стамбене јединице на к.п. 417 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5517 tpl=filebrowser /]
54. 05-353-106/2023
од 24.08.2023.
За тов свиња – фарму капацитета 650 комада са пратећим садржајем – доградња на постојећи објекат за тов свиња зг. 2, на кп. 7928 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5513 tpl=filebrowser /]
53. 05-353-112/2023
од 23.08.2023.
За изградњу МБТС “Кексара 2“ 20/0,4, КВ 2Х 1000 КВА, са СН прикључком и реконструкцијом СН дела постојеће ЗТС “Кексара“ 20/0,4 КВ на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5503 tpl=filebrowser /]
52. 05-353-22/2023
од 22.08.2023.
За пословни објекат угоститељства – мотел на к.п. 2206/4 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5502 tpl=filebrowser /]
51. 05-353-111/2023
од 17.08.2023.
За стамено пословни објекат и гараже на к.п. 3133 и 3134 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5488 tpl=filebrowser /]
50. 05-353-102/2023
од 10.08.2023.
За смештај пољопривредне механизације у специјализовано складиште производа на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5487 tpl=filebrowser /]
49. 05-353-44/2023
од 03.08.2023.
За кабловски вод 20 кв водови за прикључење мбтс “Жито промет“ на к.п. 5867 и 4277/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5456 tpl=filebrowser /]
48. 05-353-92/2023
од 27.07.2023.
За изградњу магацина сировина и готових производа за складиштење додатака за храну за животиње са ајнфортом на к.п. 9185/1 и 9185/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5449 tpl=filebrowser /]
47. 05-353-46/2023
од 19.07.2023.
За изградњу унутрашње гасне инсталације са прикључком на постојећу топловодну инсталацију објекта у улици М.Тита на к.п. 1499/15 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5416 tpl=filebrowser /]
46. 05-353-22/2023
од 19.07.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 4841/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5415 tpl=filebrowser /]
45. 05-353-66/2023
од 12.07.2023.
За изградњу породичне стамбене зграде на к.п. 1244 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5395 tpl=filebrowser /]
44. 05-353-45/2023
од 07.07.2023.
За прикључни госовод са мернорегулационом станицом “Ламеле Кула“ на к.п. 5887/4 и 1499/15 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5455 tpl=filebrowser /]
43. 05-353-59/2023
од 05.07.2023.
За узгој кока носиља (објекат 3 и објекат 5) на к.п. 2463/16 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=5368 tpl=filebrowser /]
42. 05-353-57/2023
од 04.07.2023.
За водоводну мрежу за опремање и повезивање бунара Б-3 на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5362 tpl=filebrowser /]
41. 05-353-98/2023
од 29.06.2023.
За кабловске водове 20КВ за прикључење СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п. 9692/1, 9692/2 к.о. Црвенка и к.п. 3137, 3138, 3186, 1874 к.о. Крушчић Црвенка, Крушчић [wpfilebase tag=file id=5359 tpl=filebrowser /]
40. 05-353-67/2023
од 22.06.2023.
За иградњу расхладног чилера (повећање расхладног капацитета погона) на к.п.3620/18 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5351 tpl=filebrowser /]
39. 05-353-64/2023
од 20.06.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 2048 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5339 tpl=filebrowser /]
38. 05-353-16/2023
од 14.06.2023.
За адаптацију, реконструкцију, доградњу, надоградњу и промену намене постојећег објекта трговине у стамбено-пословни објекат на к.п.1532/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5338 tpl=filebrowser /]
37. 05-353-85/2023
од 09.06.2023.
За изградњу фонтане у парку у Кули и уређење парка са делом улице Ђуре Стругара и Маршала Тина на к.п. 4226, 5913 и део к.п. 5914, 5887/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5334 tpl=filebrowser /]
36. 05-353-82/2023
од 07.06.2023.
За МБТС “Жито-трезор“ на к.п. 4277/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5319 tpl=filebrowser /]
35. 05-353-54/2023
од 05.06.2023.
За прикључење СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п.9692/1, 9692/2 K.O. Црвенка и к.п. 3137, 3138, 3186, 1874 к.о. Крушчић Црвенка, Крушчић [wpfilebase tag=file id=5318 tpl=filebrowser /]
34. 05-353-62/2023
од 31.05.2023.
За изградњу мале соларне електране (МСЕ) “Сигма“ снаге 100 кв на крову објекта на к.п. 3147/4 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5313 tpl=filebrowser /]
33. 05-353-53/2023
од 19.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације са прикључком на постојећу топловодну инсталацију Дома здравља у Кули на к.п. 4221/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5302 tpl=filebrowser /]
32. 05-353-52/2023
од 19.05.2023.
За прикључни гасовод са мернорегулационом станицом за Дом здраввља Кула на к.п. 5914 и 4221/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5301 tpl=filebrowser /]
31. 05-353-32/2023
од 17.05.2023.
За доградњу постојећег стамбеног објекта на к.п. 8648 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5293 tpl=filebrowser /]
30. 05-353-18/2023
од 10.05.2023.
За изградњу силоса за цемент и друге агрегате са постројењем за мешање бетона капацитета 27 т/х на к.п. 981/44 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5361 tpl=filebrowser /]
29. 05-353-24/2023
од 10.05.2023.
За реконструкцију унутрашње гасне инсталације за гасну котларницу енергане на к.п. 3656ѕ74 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5279 tpl=filebrowser /]
28. 05-353-21/2023
од 03.05.2023.
За зграду за узгој и чување пољопривредних садница са хладњачом на к.п. 9107/20 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5229 tpl=filebrowser /]
27. 05-353-41/2023
од 27.04.2023.
За издавање локацијских услова за СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п. 1874 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=5228 tpl=filebrowser /]
26. 05-353-3/2022
од 12.04.2023.
За реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта и пренамену у Дом за стара лица на к.п. 3030 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=5190 tpl=filebrowser /]
25. 05-353-38/2022
од 06.04.2023.
За реконструкцију, надоградњу постојећег објекта и пренамену пословног простора у вишепородични стамбено-пословни објекат на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5184 tpl=filebrowser /]
24. 05-353-31/2023
од 06.04.2023.
За изградњу стамбеног објекта П+ПК на к.п. 3087 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5183 tpl=filebrowser /]
23. 05-353-2/2023
од 04.04.2023.
За изградњу унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1001/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5165 tpl=filebrowser /]
22. 05-353-20/2022
од 28.03.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 2642 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5154 tpl=filebrowser /]
21. 05-353-227/2022
од 28.03.2023.
За промену намене без извођења радова за стамбено-пословни објекат на к.п. 4216/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5151 tpl=filebrowser /]
20. 05-353-224/2022
од 23.03.2023.
За изградњу објекта млина капацитета 150 Т/24Х са силосима за брашно на к.п. 9107/32 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5124 tpl=filebrowser /]
19. 05-353-35/2023
од 21.03.2023.
За постављање оптичког кабла у улици Сремског фронта на к.п. 33375 и др. к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5107 tpl=filebrowser /]
18. 05-353-220/2022
од 21.03.2023.
За изградњу прикључка на гасну мрежу са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено пословни објекат на к.п. 4395/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5106 tpl=filebrowser /]
17. 05-353-4/2023
од 17.03.2023.
За изградњу капеле у Новој Црвенки на к.п. 7221 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5105 tpl=filebrowser /]
16. 05-353-223/2022
од 16.03.2023.
За заливни систем РОМАНИЈА на к.п. 7327/7, 7245, 7253 и 7246 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5104 tpl=filebrowser /]
15. 05-353-209/2022
од 07.03.2023.
За заливни систем EMUSIC III на к.п. 2041 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=5103 tpl=filebrowser /]
14. 05-353-219/2022
од 03.03.2023.
За систем за наводњавање “Крушчић 2“ на к.п. 1874, 3193, 1921, 3198 и 2090 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=5101 tpl=filebrowser /]
13. 05-353-218/2022
од 03.03.2023.
За изградњу малопродајног места ТНГ-а, кавеза за смештај 2×20 боца ТНГ-а к.п. 3328 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5038 tpl=filebrowser /]
12. 05-353-219/2023
од 03.03.2023.
За систем за новодњавање “Крушчић 2“, к.п. 1874, 3193, 1921, 3198 и 2090 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=5101 tpl=filebrowser /]
11. 05-353-217/2022
од 01.03.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашње гасне инсталације за потребе зграде индрустрије коже и крзна на к.п. 9110/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5088 tpl=filebrowser /]
10. 05-353-213/2022
од 01.03.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашње гасне инсталације за потребе пословног простора на к.п. 3038 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5087 tpl=filebrowser /]
09. 05-353-208/2022
од 01.03.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашње гасне инсталације на к.п. 2029 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5086 tpl=filebrowser /]
08. 05-353-189/2022
од 01.03.2023.
За СТС “Иве Лоле Рибара“ са припадајућим НН кабловским водовима на к.п. 1104 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=5085 tpl=filebrowser /]
07. 05-353-216/2022
од 24.02.2023.
За изградњу система за наводњавање “Крушчић“ на к.п. 3137, 3189 и 1874 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=5079 tpl=filebrowser /]
06. 05-353-205/2022
од 09.02.2023.
За изградњу оптичког кабла за прикључење ДСЛМ уређаја на к.п. 9031, 3357, 3358, 3359 I 3349 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=5045 tpl=filebrowser /]
05. 05-353-218/2022
од 03.02.2023.
За изградњу малопродајног места ТНГ-а, кавез за смештај 2×20 боца ТНГ-а к.п. 3328 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5038 tpl=filebrowser /]
04. 05-353-214/2022
од 02.02.2023.
За изградњу пословног објекта – ретаил парк тржни центар “GO SHOP“ на к.п. 9115/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5037 tpl=filebrowser /]
03. 05-353-228/2022
од 01.02.2023.
За породични стамбени објекат на к.п. 2641 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=5031 tpl=filebrowser /]
02. 05-353-226/2022
од 26.01.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п.8648 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=5025 tpl=filebrowser /]
01. 05-353-210/2022
од 20.01.2023.
За реконструкцију и промену намене зграде текстилне индустрије (објекат бр. 22) у објекат за канцеларијско пословање са хотелским смештајем на к.п. 4277/1 и 4277/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4998 tpl=filebrowser /]

 

Локацијски услови 2022.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
102. 05-353-215/2022
од 23.12.2022.
За изградњу у I фази разводног постојењеа подземног кабла и спојнице и II фази подземног кабла и спојнице на к.п. 9107/5, 9107/6, 9828, 9107/6 и 9828 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4986 tpl=filebrowser /]
101. 05-353-202/2022
од 19.12.2022.
За изградњу силоса за цемент и друге агрегате са постројењем за мешање бетона капацитета 27Т/Х на к.п. 981/44 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4978 tpl=filebrowser /]
100. 05-353-192/2022
од 19.12.2022.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију у стамбеном делу стамбно пословне зграде на к.п. 2657 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4977 tpl=filebrowser /]
99. 05-353-193/2022
од 05.12.2022.
За прикључење пословног објекта у улци Моше Пијаде бб на к.п. 3065/4, 4978/6, 3065/7 I 3064 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4959 tpl=filebrowser /]
98. 05-353-200/2022
од 16.11.2022.
За изградњу малопродајног места ТНГ-а, кавез за смештај 2X20 боца ТНГ на к.п. 3328 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4884 tpl=filebrowser /]
97. 05-353-194/2022
од 07.11.2022.
За унутрашњу гасну инсталацију за потребе стамбено-пословног објекта на к.п. 1152/22 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4864 tpl=filebrowser /]
96. 05-353-184/2022
од 31.10.2022.
За измену локацијских услова за млин капацитета 150Т/24Ч са силосом за брашно… на к.п. 9017/32, 9107/2 и 9108/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4841 tpl=filebrowser /]
95. 05-353-187/2022
од 20.10.2022.
За напајање РБС локација “НС2357_02_СО_КУЛА_4“ на к.п. 3431/3, 5937/5, 3433/2 3434/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4805 tpl=filebrowser /]
94. 05-353-183/2022
од 18.10.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1840 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4796 tpl=filebrowser /]
93. 05-353-186/2022
од 17.10.2022.
За реконструкцију и надоградњу равног крова на објекту колективног становања са косим кровом на к.п. 2380/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4791 tpl=filebrowser /]
92. 05-353-112/2022
од 17.10.2022.
За реконструкцију локалног пута Липар – Нова Црвенка на к.п. 2930/1 и др. к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=4790 tpl=filebrowser /]
91. 05-353-181/2022
од 14.10.2022.
За изградњу силоса за цемент и друге суве агрегате са постројењем за мешање бетона капацитета 27Т/Х на к.п. 881/44 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4783 tpl=filebrowser /]
90. 05-353-105/2022
од 12.10.2022.
За изградњу фекалне канализације у делу насеља Црвенка на к.п. 616/18, 617/13, 618/16,619/16, 620/17, 620/34, 620/48, 621/21, 621/20, 622/16,621/19, 620/42, 614/20, 15/9, 616/24, 616/11, 617/8,618/9, 619/9, 620/10, 620/26, 622/4, 623/3, 623/1,583/18, 583/19, 4958, 4952/11, 9611/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4781 tpl=filebrowser /]
89. 05-353-172/2022
од 30.09.2022.
За изградњу фонтане у парку, и уређење парка са делом улице Ђуре Стругара и Маршала Тина на к.п. 4226, 5913,5914 I 5887/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4729 tpl=filebrowser /]
88. 05-353-169/2022
од 30.09.2022.
За објекта за тов свиња, фарму капацитета 650 комда са претећим садржајем на к.п. 7928 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4728 tpl=filebrowser /]
87. 05-353-153/2022
од 28.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 319 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4727 tpl=filebrowser /]
86. 05-353-156/2022
од 26.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта П+1 на к.п. 2996 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4726 tpl=filebrowser /]
85. 05-353-167/2022
од 26.09.2022.
За реконструкцију, надоградњу постојећег објекта и пренамену пословног простора у вишепородични стамбено-пословни објекат на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4724 tpl=filebrowser /]
84. 05-353-51/2022
од 26.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 531/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4723 tpl=filebrowser /]
83. 05-353-49/2022
од 22.09.2022.
За изградњу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 5350 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4722 tpl=filebrowser /]
82. 05-353-168/2022
од 21.09.2022.
За реконструкцију, промену намене и доградње објеката 7 и 8 у објекат за складиштење челичних производа на к.п. 2936/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4730 tpl=filebrowser /]
81. 05-353-166/2022
од 19.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1840 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4662 tpl=filebrowser /]
80. 05-353-149/2022
од 15.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1579 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4661 tpl=filebrowser /]
79. 05-353-146/2022
од 15.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1942 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4660 tpl=filebrowser /]
78. 05-353-92/2022
од 14.09.2022.
За прикључак на дистрибутивни гасовод са мернорегулационом станицом, разводно, дистрибутивном мређом и са мернорегулационим станицама и унутрашњом гасном инсталацијом на к.п. 1499/15 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4721 tpl=filebrowser /]
77. 05-353-17/2022
од 14.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1151/69 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4659 tpl=filebrowser /]
76. 05-353-162/2022
од 19.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 904 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4658 tpl=filebrowser /]
75. 05-353-161/2022
од 09.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта П+0 и помоћног објекта П+0 на к.п. 188 и 189 к.о. Кула са претећим прикључцима на инфраструктуру у улици Николе Телс на к.п. 5889 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4720 tpl=filebrowser /]
74. 05-353-160/2022
од 08.09.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације у објекат Економско трговинске школе на к.п. 2835, 2834/3 и 5909/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4656 tpl=filebrowser /]
73. 05-353-158/2022
од 30.08.2022.
За изградњу СТС заливни систем са 20 кв кабловским водовима у Липару на к.п. 1097, 2915, 2948, 2947 и 2297 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=4620 tpl=filebrowser /]
72. 05-353-155/2022
од 26.08.2022.
За реконструкцију, надоградњу постојећег објекта и пренамену пословног простора у вишепородично стамбено-пословни објекат на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4619 tpl=filebrowser /]
71. 05-353-114/2022
од 25.08.2022.
За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2793 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4618 tpl=filebrowser /]
70. 05-353-138/2022
од 24.08.2022.
За изградњу новог верског објекта, православног хрма са звоником на к.п. 515 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=4617 tpl=filebrowser /]
69. 05-353-152/2022
од 22.08.2022.
За доградњу на постојећи објекат мале соларне електране “СИГМА“ снаге 100 кв на крову објекта на к.п. 3147/1, 3147/2, 3147/3, 3147/4, 3147/5 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4616 tpl=filebrowser /]
68. 05-353-120/2022
од 22.08.2022.
За изградњу магацина готових производа резанаца и хладњаче за колаче и тестение на к.п. 4173/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4615 tpl=filebrowser /]
67. 05-353-42/2022
од 19.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију у објекту Економско трговинске школе на к.п. 2836 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4608 tpl=filebrowser /]
66. 05-353-143/2022
од 18.08.2022.
За реконструкцију и пренамету помоћне зграде у зграду трговине на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4607 tpl=filebrowser /]
65. 05-353-96/2022
од 11.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију за ОШ “Иса Бајић“ на к.п. 2834/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4586 tpl=filebrowser /]
64. 05-353-135/2022
од 10.08.2022.
За реконструкцију, доградњу и надоградњу постојећег породичног стамбеног објекта на к.п. 2435 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4577 tpl=filebrowser /]
63. 05-353-121/2022
од 09.08.2022.
За изградњу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 188 и 189 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4570 tpl=filebrowser /]
62. 05-353-95/2022
од 09.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације на објекат вртића “Бамби“ одељење Чувари осмеха на к.п. 2953 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4569 tpl=filebrowser /]
61. 05-353-76/2022
од 09.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације на објекту ОШ “20. октобар“ на к.п. 3031 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4568 tpl=filebrowser /]
60. 05-353-87/2022
од 08.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације у ОШ и СШ “Петро Кузмјак“ на к.п. 1631 к.о. Руски Крстур Руси Крстур [wpfilebase tag=file id=4567 tpl=filebrowser /]
59. 05-353-137/2022
од 03.08.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1942 к.о. Руски Крстур Руси Крстур [wpfilebase tag=file id=4559 tpl=filebrowser /]
58. 05-353-113/2022
од 02.08.2022.
За изградњу 20 КВ РП блока 66 са двоструким кабловским водом на к.п. 9108/4 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4560 tpl=filebrowser /]
57. 05-353-123/2022
од 28.07.2022.
За изградњу самоуслужне аутоперионице и пословни објекат на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4558 tpl=filebrowser /]
56. 05-353-127/2022
од 19.07.2022.
За реконструкцију, спајање, промена, намена и доградњу објекта бр. 7 и 8 у објекат за складиштење челичних производа на к.п. 2936/1 к.о. Црвенка Цренка [wpfilebase tag=file id=4519 tpl=filebrowser /]
55. 05-353-126/2022
од 19.07.2022.
За изградњу стамбеног и економског објекта – гараже за пољопривредну механизацију на к.п. 1691 и 1692 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4518 tpl=filebrowser /]
54. 05-353-125/2022
од 18.07.2022.
За реконструкцију и пренамену помоћне зграде у зграду трговине-продавницу прехрамбених производа на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4517 tpl=filebrowser /]
53. 05-353-118/2022
од 04.07.2022.
За реконструкцију и пренамену стамбеног објекта за вишепородично становање и доградњу спољног степеништа и терасе на к.п. 2417 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4492 tpl=filebrowser /]
52. 05-353-13/2022
од 30.06.2022.
За изградњу прикључка ДГМ, КМРС и унутрашњу гасну инсталацију на пословни објекат на к.п. 3618 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4473 tpl=filebrowser /]
51. 05-353-116/2022
од 29.06.2022.
За изградњу унутрашње гасне инсталације у стамбено пословни објекат стан број 3 к.п. 2816 к.о. Кула и изградња МРС и прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2815/5 I 5911 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4445 tpl=filebrowser /]
50. 05-353-117/2022
од 28.06.2022.
За реконструкцију и пренамену дела зграде основног образовања на к.п. 2953 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4490 tpl=filebrowser /]
49. 05-353-100/2022
од 24.06.2022.
За објекат за тов свиња и објекат за подно складиштење пољопривредних производа на к.п. 4745/1 и 4745/7 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4441 tpl=filebrowser /]
48. 05-353-97/2022
од 16.06.2022.
За изградњу лагуне за течну фазу стајњака к.п. 8144/4 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4444 tpl=filebrowser /]
47. 05-353-90/2022
од 13.06.2022.
За назимарник са топлом везом и лагуном за течну фазу стајњака на к.п. 8144/4 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4443 tpl=filebrowser /]
46. 05-353-94/2022
од 09.06.2022.
За изградњу породичног стамбеног објекта на к.п. 559/3 и 560/3 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4440 tpl=filebrowser /]
45. 05-353-91/2022
од 09.06.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1140/18 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4439 tpl=filebrowser /]
44. 05-353-107/2022
од 07.06.2022.
За измену локацијских услова на основу усаглашеног захтева за проширење телекомуникационе инфраструктуре на к.п. 1389/1, 1513/2, 5907, 5900, 1518/1, 1515/1, 1671/2, 2817/3, 1673/1, 5908, 1668, 5890 , 5909, 2840/1, 2848, 2831/2, 2829, 2819/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4438 tpl=filebrowser /]
43. 05-353-89/2022
од 06.06.2022.
Одустанак од захтева за заливни систем Emusic III на к.п. 2041 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=4437 tpl=filebrowser /]
42. 05-353-108/2022
од 02.06.2022.
За изградњу интерне саобраћајнице у кругу фабрике шећера на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4436 tpl=filebrowser /]
41. 05-353-103/2022
од 31.05.2022.
За изградњу новог стамбеног објекта на к.п. 1258/81 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4419 tpl=filebrowser /]
40. 05-353-79/2022
од 31.05.2022.
За реконструкцију атарског пута на к.п. 9108/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4418 tpl=filebrowser /]
39. 05-353-86/2022
од 30.05.2022.
За реконструкцију атарског пута на к.п. 9115/5 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4415 tpl=filebrowser /]
38. 05-353-84/2022
од 27.05.2022.
За изградњу соларне елетране “MSE ANIMAL KOMERC“ 154кв на крововима постојећих објеката на к.п. 2463/16 и 2465/15 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=4414 tpl=filebrowser /]
37. 05-353-81/2022
од 19.05.2022.
За изградњу стамбеног објекта са гаражом за пољопривредну механизацију на к.п. 1691 и 1692 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4401 tpl=filebrowser /]
36. 05-353-40/2022
од 16.05.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 6983/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4389 tpl=filebrowser /]
35. 05-353-80/2022
од 12.05.2022.
За подно складиште за пољопривредне производе на к.п. 4745/1 и 4745/7 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4388 tpl=filebrowser /]
34. 05-353-67/2022
од 10.05.2022.
За палетно складиште, 12 силоса житарица капацитета 7200 Т на к.п. 9017/32 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4369 tpl=filebrowser /]
33. 05-353-65/2022
од 10.05.2022.
За промену намене дела објекта без извођења радова на к.п. 2821 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4368 tpl=filebrowser /]
32. 05-353-85/2022
од 09.05.2022.
За смештај механизације и изградњу колске ваге на к.п. 5486 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4362 tpl=filebrowser /]
31. 05-353-45/2022
од 04.05.2022.
За изградњу унутрашње гасне инсталације и гасног прикључка на к.п. 2816 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4361 tpl=filebrowser /]
30. 05-353-73/2022
од 29.04.2022.
За халу за одлагање металне робе на к.п. 4737 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4360 tpl=filebrowser /]
29. 05-353-55/2022
од 29.04.2022.
Исправка грешке за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4872 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4359 tpl=filebrowser /]
28. 05-353-75/2022
од 27.04.2022.
За реконрукцију постојећег објекта за породично сттановвањна к.п. 3079 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4333 tpl=filebrowser /]
27. 05-353-31/2022
од 27.04.2022.
За замену постојеће водоводне мреже азбестних цеви и превезивање постојећих потрошача са старог на новоизграђени водовод на к.п. 1097, 64, …2967 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=4332 tpl=filebrowser /]
26. 05-353-66/2022
од 18.04.2022.
За “Емаус“ објекат верског туризма, у оквиру туристичког локалитета “Водице“ са приступном саобраћајницом на к.п. 7311/1, 7312 и 7313 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4326 tpl=filebrowser /]
25. 05-353-54/2022
од 14.04.2022.
За изградњу објекта за смештај пољопривредне механизације на к.п. 8668/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4311 tpl=filebrowser /]
24. 05-353-52/2022
од 12.04.2022.
За стамбено-пословни објекат на к.п. 5492/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4310 tpl=filebrowser /]
23. 05-353-21/2022
од 07.04.2022.
За изградњу пешачко бициклистичке, инспекционе стазе на к.п. 5798 и др. к.о. Кула и 9487 и др. к.о. Црвенка Кула [wpfilebase tag=file id=4271 tpl=filebrowser /]
22. 05-353-41/2022
од 06.04.2022.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације на к.п. 1376/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4270 tpl=filebrowser /]
22. 05-353-19/2022
од 06.04.2022.
За изградњу унутрађње гасне инсталације и гасног прикључка за зграду послвовних услуга на к.п. 4060/1 и 4935/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4269 tpl=filebrowser /]
21. 05-353-5/2022
од 05.04.2022.
За изградњу НН прикључка продајног објекта на к.п. 5401/1 и будућег објеката на к.п. 5402/1 к.о. Кула на постојећи ДСЕЕ-подземни НН кабловски прикључак на МБТС “Кошут Лајоша“ на к.п. 5401/1, 5871, 5402/1, 5875 и 5884 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4268 tpl=filebrowser /]
20. 05-353-25/2022
од 05.04.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију за објекат ОШ “20. октобар“ и вртић “Невен“ на к.п. 735 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4267 tpl=filebrowser /]
19. 05-353-64/2022
од 04.04.2022.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 886 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4266 tpl=filebrowser /]
18. 05-353-60/2022
од 04.04.2022.
За реконструкцију општинског пута са припадајућом инфраструктуром на стационажи КМ 15+441,29 до КМ 15+708,53 на к.п 11484/4, 11593, 4145 I 4233 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4265 tpl=filebrowser /]
17. 05-353-26/2022
од 29.03.2022.
За изградњу прикључка на гас и унутрашње гасне инсталације за објекат МЗ, Дом културе и Библиотеке на к.о. 1714/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4264 tpl=filebrowser /]
16. 05-353-55/2022
од 25.03.2022.
За изградњу изградњу стамбеног објекта на к.п. 4872 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4260 tpl=filebrowser /]
15. 05-353-27/2022
од 25.03.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију за објекте у школи и вртићу  на к.п. 735 к.о. Сивац“, треба да буде текст „за изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију за зграду С.О. Кула на к.п. 2815/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4258 tpl=filebrowser /]
14. 05-353-28/2022
од 23.03.2022.
За изградњу надстрешнице са санитарним чвором на к.п. 2059 к.о. Руски Крсур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4257 tpl=filebrowser /]
13. 05-353-48/2022
од 22.03.2022.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 886 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4256 tpl=filebrowser /]
12. 05-353-36/2022
од 22.03.2022.
За изградњу прикључка за гас и  унутрашње гасне инсталације за објекат музичке школе на к.п. 2820/2  к.о Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4255 tpl=filebrowser /]
11. 05-353-256/2021
од 11.03.2022.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.о. 4226 и 3200 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4199 tpl=filebrowser /]
10. 05-353-39/2022
од 11.03.2022.
За изградњу новог породичног стамбеног објекта на к.п. 1848 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4198 tpl=filebrowser /]
9. 05-353-255/2021
од 01.03.2022.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 4147 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4197 tpl=filebrowser /]
8. 05-353-10/2022
од 18.02.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 7645 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4172 tpl=filebrowser /]
7. 05-353-15/2022
од 17.02.2022.
За енергетску санацију зграде музеја и градсеке библиотеке на к.п. 2814/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4171 tpl=filebrowser /]
6. 05-353-243/2021
од 08.02.2022.
За изградњу прикључка и уградњу унутрашње гасне инсталације на к.п. 780 и 3358 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4152 tpl=filebrowser /]
5. 05-353-254/2021
од 07.02.2022.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 3058 и 4147 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4151 tpl=filebrowser /]
4. 05-353-242/2021
од 07.02.2022.
За изградњу гасоводног прикључка и уградњу унутрашње гасне инсталације на к.о. 3009/7 и 3009/5 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4150 tpl=filebrowser /]
3. 05-353-222/2021
од 20.01.2022.
За изградњу новог објекта за снабдевање природним гасом на к.п. 2779 I 2782/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4141 tpl=filebrowser /]
2. 05-353-224/2021
од 10.01.2022.
За изградњу новог објекта категорије Б прикључује се на објекат Г на к.п. 3340 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4094 tpl=filebrowser /]
1. 05-353-253/2021
од 04.01.2022.
За реконструкцију и адаптацију енергетском санацијом постојећег објекта на к.п. 2815/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4080 tpl=filebrowser /]

 

Локацијски услови 2021.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
137. 05-353-229/2021
од 30.12.2021.
За изградњу индустријског објекта П+1, вагарске кућице и колске ваге на к.п. 9108/5 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4079 tpl=filebrowser /]
136. 05-353-223/2021
од 28.12.2021.
За пренамену намене спрата породичног објекта из станау пословни простор – лакарску ординацију спратност П+1 на к.п. 784/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4069 tpl=filebrowser /]
135. 05-353-223/2021
од 28.12.2021.
За изградњу услужне аутоперионице на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=4068 tpl=filebrowser /]
134. 05-353-241/2021
од 24.12.2021.
За изградњу “ЕМАУС“ објекта верског туризма на локацији “Водице“ са приступном саобраћајницом на к.п. 7311, 7312, 7313, 7314, 8835, 9010 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=4050 tpl=filebrowser /]
133. 05-353-236/2021
од 23.12.2021.
За изградњу објекта за смештај пољопривредних производа, помоћног објекта и колске ваге на к.п. 2122/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=4038 tpl=filebrowser /]
132. 05-353-233/2021
од 22.12.2021.
За реконструкцију постојећег товилишта на к.п. 8144/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=4037 tpl=filebrowser /]
131. 05-353-200/2021
од 13.12.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 2054, 2055/2 и 5853 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3999 tpl=filebrowser /]
130. 05-353-221/2021
од 09.12.2021.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за потребе зграде Српске православне цркве на к.п. 2833/1 и 5809 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3998 tpl=filebrowser /]
129. 05-353-213/2021
од 03.12.2021.
За реконструкцију атарских путева на к.п. 9895, 9921/1, 9920, 9917, 6030, 9912, 6159, 9904 I 9913 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3940 tpl=filebrowser /]
128. 05-353-226/2021
од 29.11.2021.
За изградњу рибњачког језера 1 I 2 I цевовода за водоснабдевање рибњака на к.п. 6684/1,6683/1,6683/2 I 8848/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3930 tpl=filebrowser /]
127. 05-353-192/2021
од 15.11.2021.
За изградњу објекта за вишепородично становање на к.п. 2991 и 2992 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3851 tpl=filebrowser/]
126. 05-353-225/2021
од 12.11.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.о. 2948 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3850 tpl=filebrowser/]
125. 05-353-215/2021
од 04.11.2021.
За изградњу силоса за цемент и друге суве агрегате за мешање бетона максималног капацитета 120 м3 на к.п. 7791/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3803 tpl=filebrowser/]
124. 05-353-205/2021
од 02.11.2021.
За изградњу објекта за снабдевање природним гасом на к.п. 36/1, 36/2 и 35/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3802 tpl=filebrowser/]
123. 05-353-203/2021
од 02.11.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта и прикључка за гасну инфраструктуру на к.п. 2908 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3801 tpl=filebrowser/]
122. 05-353-199/2021
од 01.11.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 2286 и 5855/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3799 tpl=filebrowser/]
121. 05-353-212/2021
од 29.10.2021.
За изградњу објекта за снабдевање природним гасом на к.п. 4165 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3798 tpl=filebrowser/]
120. 05-353-208/2021
од 29.10.2021.
За изградњу објекта самоуслужне аутоперионице на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3797 tpl=filebrowser/]
119. 05-353-185/2021
од 28.10.2021.
За изградњу породичне стамбене зграде и помоћног објекта на к.п. 5579 и 5580 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3796 tpl=filebrowser/]
118. 05-353-179/2021
од 27.10.2021.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашња гасна инсталација за потребе објекта занатства и личних услуга спратности ПР+ПК на к.п. 2792/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3795 tpl=filebrowser/]
117. 05-353-189/2021
од 26.10.2021.
За изградњу прикључка на гасну мрежу и унутрашњу гасну инсталацију на к.. 3337/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3794 tpl=filebrowser/]
116. 05-353-170/2021
од 22.10.2021.
За изградњу стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 2848 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3690 tpl=filebrowser/]
115. 05-353-167/2021
од 20.10.2021.
За изградњу прикљука са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено пословни објекат П+1 на к.п. 3604 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3689 tpl=filebrowser/]
114. 05-353-198/2021
од 19.10.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 4205/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3688 tpl=filebrowser/]
113. 05-353-181/2021
од 13.10.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 2652 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3687 tpl=filebrowser/]
112. 05-353-204/2021
од 11.10.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 4518 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3686 tpl=filebrowser/]
111. 05-353-173/2021
од 04.10.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1639 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3685 tpl=filebrowser/]
110. 05-353-195/2021
од 29.09.2021.
За изградњу истражно-експлоатационог бунара Б9/21 к.п. 9000 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3656 tpl=filebrowser/]
109. 05-353-177/2021
од 22.09.2021.
За изградњу локалниг пута Сивац Стапар на к.п. 11759/3 и др. к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3655 tpl=filebrowser/]
108. 05-353-172/2021
од 02.09.2021.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 2498/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстру [wpfilebase tag=file id=3605 tpl=filebrowser/]
107. 05-353-161/2021
од 30.08.2021.
За изградњу подног сладишта на к.п. 685/3 к.о Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3600 tpl=filebrowser/]
106. 05-353-164/2021
од 30.08.2021.
За изградњу подземног резервоара за нафту 100 м3 и доградњу продавнице на к.п. 8915/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3599 tpl=filebrowser/]
105. 05-353-159/2021
од 20.08.2021.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 132 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3598 tpl=filebrowser/]
104. 05-353-178/2021
од 26.08.2021.
За иградњу зграде за производњу и смештај пољопривредних производа и моћног објекта, П+0 на к.п. 2122/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3595 tpl=filebrowser/]
103. 05-353-174/2021
од 26.08.2021.
За изградњу објекта за смештај пољопривредне механизације на к.п. 8668/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3592 tpl=filebrowser/]
102. 05-353-176/2021
од 26.08.2021.
За изградњу објекта за производњу и магацина готових производа на к.п. 7600/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3585 tpl=filebrowser/]
101. 05-353-157/2021
од 19.08.2021.
За изградњу за стамбени објекат на к.п. 2948 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3576 tpl=filebrowser/]
100. 05-353-143/2021
од 02.08.2021.
За изградњу кабловског вода 20 кв на к.п. 5887/4, 5916, 5914, 5917 I 3902/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3547 tpl=filebrowser/]
99. 05-353-150/2021
од 03.08.2021.
За изградњу STS “Inter food“ 20/0,4 кв са прикључним 20 кв надземним водом на к.п. 2864 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=3546 tpl=filebrowser/]
98. 05-353-162/2021
од 06.08.2021.
За реконструкцију и пренамену дела зграде на к.п. 2953 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3543 tpl=filebrowser/]
97. 05-353-160/2021
од 04.08.2021.
За изградњу економског објекта за смештај пољ. механизације на к.п. 8668/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3542 tpl=filebrowser/]
96. 05-353-152/2021
од 08.08.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+0 на к.п. 1919 и 5847 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3541 tpl=filebrowser/]
95. 05-353-155/2021
од 08.08.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+0 на к.п. 4518 и 5858/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3540 tpl=filebrowser/]
94. 05-353-142/2021
од 29.07.2021.
За доградњу пословног објекта и реконструкцију објеката на к.п. 981/13 к. о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3526 tpl=filebrowser/]
93. 05-353-141/2021
од 29.07.2021.
За изградњу фарме за тов свиња, објекта за тов свиња 100 комада, силоса и осечне јаме на к.п. 6387 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3525 tpl=filebrowser/]
92. 05-353-156/2021
од 27.07.2021.
За изградњу економског објекта – зграде за смештај и прераду пољ. производа на к.п. 6630/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3524 tpl=filebrowser/]
91. 05-353-154/2021
од 27.07.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 657 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3523 tpl=filebrowser/]
90. 05-353-137/2021
од 26.07.2021.
За изградњу хладњаче са складиштем и пословна зграда По+П+1, колске ваге и вагарске кућице и трафо станице на к.п. 5498/8 к.о.Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3522 tpl=filebrowser/]
89. 05-353-146/2021
од 21.07.2021.
За изградњу магацина и помоћног објекта на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3515 tpl=filebrowser/]
88. 05-353-147/2021
од 07.07.2021.
За изградњу стамбеног објеката на к.п. 1076 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3488 tpl=filebrowser/]
87. 05-353-128/2021
од 02.07.2021.
За изградњу стамбеног објеката на к.п. 1499 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3487 tpl=filebrowser/]
86. 05-353-141/2021
од 02.07.2021.
За изградњу стамбеног објеката на к.п. 2948 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3486 tpl=filebrowser/]
85. 05-353-113/2021
од 30.06.2021.
За изградњу атмосферске канализације и доградње дела фекалне канализације у Индустријској зони у Кули, на к.п. 9108/1 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3465 tpl=filebrowser/]
84. 05-353-132/2021
од 23.06.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2908 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3459 tpl=filebrowser/]
83. 05-353-149/2021
од 21.06.2021.
За измену локацијских услова за изградњу фекалне канализације у ул. Жарка Зрењанина на к.п. 4995 и 4996 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3445 tpl=filebrowser/]
82. 05-353-131/2021
од 20.06.2021.
За изградњу производног погона за производњу натрон врећа на к.п. 981/38 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3433 tpl=filebrowser/]
81. 05-353-130/2021
од 17.06.2021.
За проширење телекомуникационе инфраструктуре Кула на к.п. 1518/1 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3432 tpl=filebrowser/]
80. 05-353-101/2021
од 31.05.2021.
За реконструкцију и доградњу у објекат угоститељства и увођење унутр. гасних инсталација на к.п. 2854/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3431 tpl=filebrowser/]
79. 05-353-126/2021
од 16.06.2021.
За доградњу, реконструкцију и пренамену објекта у објекат социјалне заштите и изградња економског објекта на к.п. 6782/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3427 tpl=filebrowser/]
78. 05-353-121/2021
од 10.06.2021.
За изградњу магацина на к.п. 971 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3398 tpl=filebrowser/]
77. 05-353-123/2021
од 08.06.2021.
За изградњу фекалне канализације и црпне станице на к.п. 4995 и 4996 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3397 tpl=filebrowser/]
76. 05-353-116/2021
од 07.06.2021.
За изградњу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 2449 и др. к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3396 tpl=filebrowser/]
75. 05-353-112/2021
од 01.06.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 2556 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3395 tpl=filebrowser/]
74. 05-353-120/2021
од 26.05.2021.
За изградњу истражно-аксплоатационог бунара на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3394 tpl=filebrowser/]
73. 05-353-124/2021
од 25.05.2021.
За изградњу надстрешнице на к.п. 7852 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3393 tpl=filebrowser/]
72. 05-353-111/2021
од 20.05.2021.
За изградњу фарме свиња, капацитета 280 комада на к.п. 7931/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3392 tpl=filebrowser/]
71. 05-353-103/2021
од 06.05.2021.
За реконструкцију, доградњу и пренамену у магацину намештаја на к.п. 971 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3374 tpl=filebrowser/]
70. 05-353-102/2021
од 27.04.2021.
За реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 2203 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3366 tpl=filebrowser/]
69. 05-353-90/2021
од 27.04.2021.
За изградњу истражно-експлоатационог бунара на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3365 tpl=filebrowser/]
68. 05-353-85/2021
од 26.04.2021.
За промену намене објекта у пословни објекат П+1 на к.п. 51/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3364 tpl=filebrowser/]
67. 05-353-96/2021
од 21.04.2021.
За замену постојеће водоводне мреже у Црвенки на к.п. 4980 и др. к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3335 tpl=filebrowser/]
66. 05-353-100/2021
од 21.04.2021.
За изградњу магацина и помоћног објекта на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3334 tpl=filebrowser/]
65. 05-353-97/2021
од 14.04.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 195 комада на к.п. 6387 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3322 tpl=filebrowser/]
64. 05-353-60/2021
од 11.04.2021.
За изградњу силоса капацитета 3 x 1100 т и 1 x 600 т, елеваторске кућице и др. на к.п. 3667, 3668 и 3669 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3316 tpl=filebrowser/]
63. 05-353-84/2021
од 09.04.2021.
За измену локацијских услова за изградњу два рибњака и др. у Руском Крстуру на к.п. 6683/1 и 6684/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3308 tpl=filebrowser/]
62. 05-353-57/2021
од 07.04.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 653/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3306 tpl=filebrowser/]
61. 05-353-52/2021
од 06.04.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 881/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3305 tpl=filebrowser/]
60. 05-353-51/2021
од 06.04.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1404 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3302 tpl=filebrowser/]
59. 05-353-55/2021
од 06.04.2021.
За изградњу система видео надзора у Руском Крстуру у ул. М.Тита на к.п. 3361/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3301 tpl=filebrowser/]
58. 05-353-64/2021
од 05.04.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 876 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3300 tpl=filebrowser/]
57. 05-353-69/2021
од 23.03.2021.
За изградњу система даљинског надзора и управљања водоводних система у Крушчићу на к.п. 1373 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=3299 tpl=filebrowser/]
56. 05-353-66/2021
од 23.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4730 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3298 tpl=filebrowser/]
55. 05-353-75/2021
од 17.03.2021.
За изградњу пословног објекта на к.п. 1501 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3297 tpl=filebrowser/]
54. 05-353-70/2021
од 15.03.2021.
За објекат за узгој и чување садница са хладњачом на к.п. 9107/24 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3296 tpl=filebrowser/]
53. 05-353-42/2021
од 25.03.2021.
За изградњу кабловског вода 20 kV од ЧРС МВ на углу улица Маршала Тита и Саве Ковачевића до МБТС “Соње Маринковић” у Кули, на к.п. 5887/4, 5916, 5914, 5917 и 3902/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3270 tpl=filebrowser/]
52. 05-353-25/2021
од 23.03.2021.
За реконструкцију грејног система котларнице и уградњу унутрашње гасне инсталације са постављањем гасног генератора контејнерског типа у Дому културе Руски Крстур на к.п. 817 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3253 tpl=filebrowser/]
51. 05-353-65/2021
од 22.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п. 1578 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3295 tpl=filebrowser/]
50. 05-353-53/2021
од 22.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1281 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3294 tpl=filebrowser/]
49. 05-353-50/2021
од 19.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2536/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3293 tpl=filebrowser/]
48. 05-353-47/2021
од 19.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 212/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3292 tpl=filebrowser/]
47. 05-353-45/2021
од 19.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2322 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3291 tpl=filebrowser/]
46. 05-353-46/2021
од 19.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2832 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3290 tpl=filebrowser/]
45. 05-353-76/2021
од 19.03.2021.
За изградњу подземног НН вода за прикључење пословног објекта на к.п. 1273/1 и др. к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3289 tpl=filebrowser/]
44. 05-353-38/2021
од 19.03.2021.
За изградњу фекалне и атмосферске канализационе мреже у кругу производног погона фабрике шећера Црвенка” на к.п. број 4926, 3662/1, 3658, 3657, 3656/4 и 3666/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3252 tpl=filebrowser/]
43. 05-353-16/2021
од 17.03.2021.
За изградњу прикључног гасовода и мерно регулационе станице на к.п. број 817 и 3335/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3251 tpl=filebrowser/]
42. 05-353-67/2021
од 16.03.2021.
За изградњу система даљинског надзора и управљања постојећих водоводних система са управљачким орманом к.п. 1279/4, 3376 и 3403 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3250 tpl=filebrowser/]
41. 05-353-37/2021
од 10.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5461 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3247 tpl=filebrowser/]
40. 05-353-23/2021
од 05.03.2021.
За доградњу, пренамену и реконструкцију објекта социјалне заштите на к.п. 6782/1 и 6783/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3239 tpl=filebrowser/]
39. 05-353-28/2021
од 03.03.2021.
За изградњу објекта свлачионица П+0 и потпорног зида на к.п. 806/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3237 tpl=filebrowser/]
38. 05-353-29/2021
од 02.03.2021.
За објекат за узгој и чување садница са хладњачом на к.п. 9107/24 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3235 tpl=filebrowser/]
37. 05-353-44/2021
од 02.03.2021.
За изградњу система за даљински надзор водоводних система на к.п. 5795/1 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3234 tpl=filebrowser/]
36. 05-353-56/2021
од 02.03.2021.
За измену локацијских услова за објекат за технички преглед возила, стамбени и помоћни објекат на к.о. 3492 и 3493 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3233 tpl=filebrowser/]
35. 05-353-20/2021
од 01.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 428/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3231 tpl=filebrowser/]
34. 05-353-35/2021
од 25.02.2021.
За реконструкцију и пренамену у објекту за складиштење воћа и поврћа на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Кула [wpfilebase tag=file id=3227 tpl=filebrowser/]
33. 05-353-31/2021
од 25.02.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 650 комада на к.п. 7928 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3226 tpl=filebrowser/]
32. 05-353-41/2021
од 24.02.2021.
За изградњу система за даљински надзор и управљање постојећих водоводних система у Црвенки на к.п. 4952/11 и др. к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3223 tpl=filebrowser/]
31. 05-353-27/2021
од 23.02.2021.
За изградњу објекта за производњу намештаја са магацином готових производа на к.п. 7601 и 7602 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3219 tpl=filebrowser/]
30. 05-353-17/2021
од 19.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 729/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3218 tpl=filebrowser/]
29. 05-353-26/2021
од 17.02.2021.
За доградњу зграде ОШ “Петефи бригада“ на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3210 tpl=filebrowser/]
28. 05-353-34/2021
од 11.02.2021.
За реконструкцију и доградњу постојеће хидрантске мреже и др. на к.п. 3370 и др. к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3204 tpl=filebrowser/]
27. 05-353-14/2021
од 04.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5483 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3196 tpl=filebrowser/]
26. 05-353-15/2021
од 03.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3524 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3193 tpl=filebrowser/]
25. 05-353-13/2021
од 03.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/37 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3192 tpl=filebrowser/]
24. 05-353-18/2021
од 03.02.2021.
За изградњу смоуслужне аутоперионице и продавнице ауто делова на к.п. 722/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3191 tpl=filebrowser/]
23. 05-353-7/2021
од 03.02.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+О на к.п. 2984/1 к.о. Црвенка Црвенка Суботић Немања
22. 05-353-1/2021
од 02.02.2021.
За изградњу стамбеног објекта По+П на к.о. 1151/49 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3190 tpl=filebrowser/]
21. 05-353-6/2021
од 02.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 727 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3189 tpl=filebrowser/]
20. 05-353-2/2021
од 29.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 194/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3183 tpl=filebrowser/]
19. 05-353-368/2021
од 29.01.2021.
Изградња заливног система – Емушић, Липар на к.п. 2297 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=3182 tpl=filebrowser/]
18. 05-353-4/2021
од 21.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2437 к.о. Црвенка Црвенка Пушица Његош
17. 05-353-5/2021
од 21.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2003 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3167 tpl=filebrowser/]
16. 05-353-366/2020
од 20.01.2021.
За замену азбестних цеви у ул. Маршала Тина у Црвенки на к.п. 3618,3619 и 4935/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3164 tpl=filebrowser/]
15. 05-353-3/2021
од 19.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4657 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3163 tpl=filebrowser/]
14. 05-353-371/2020
од 19.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3085 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3162 tpl=filebrowser/]
13. 05-353-372/2020
од 19.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3529 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3161 tpl=filebrowser/]
12. 05-353-375/2020
од 18.01.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 900 комада и пратећих објеката на к.п. 8182/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3159 tpl=filebrowser/]
11. 05-353-367/2020
од 18.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3311 к.о. Црвенка Црвенка Комазец Љиљана
10. 05-353-357/2020
од 15.01.2021.
За реконструкцију грејног система котларнице на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3155 tpl=filebrowser/]
09. 05-353-362/2020
од 14.01.2021.
За реконструкцију дела отвореног атмосферског канала на к.п. 3351 и 276/3 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Opština Kula
08. 05-353-365/2020
од 11.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 790/1  к.п. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3139 tpl=filebrowser/]
07. 05-353-373/2020
од 06.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2744  к.п. Црвенка Црвенка Медурић Стеван
06. 05-353-374/2020
од 06.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3040  к.п. Црвенка Црвенка Љумовић Даница
05. 05-353-377/2020
од 06.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2973  к.п. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3134 tpl=filebrowser/]
04. 05-353-377/2020
од 06.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2911/2 к.п. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3133 tpl=filebrowser/]
03. 05-353-361/2020
од 05.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 31 к.п. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3132 tpl=filebrowser/]
02. 05-353-344/2020
од 05.01.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 3998/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3131 tpl=filebrowser/]
01. 05-353-338/2020
од 04.01.2021.
За изградњу прасилишта са топлом везом и реконструкција објекта на к.п. 8144/4 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3130 tpl=filebrowser/]

 

Локацијски услови 2020.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
277. 05-353-359/2020
од 30.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 1215/2 к.п. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3120 tpl=filebrowser/]
276. 05-353-358/2020
од 29.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2043 к.п. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3114 tpl=filebrowser/]
275. 05-353-360/2020
од 29.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2181/1 к.п. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3113 tpl=filebrowser/]
274. 05-353-355/2020
од 28.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/8 к.п. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3112 tpl=filebrowser/]
273. 05-353-347/2020
од 27.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2284 к.п. Црвенка Црвенка Латиновић Миодраг
272. 05-353-345/2020
од 27.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4246 к.п. Црвенка Црвенка Ковачевић Милорад
271. 05-353-348/2020
од 27.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3533 к.п. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3106 tpl=filebrowser/]
270. 05-353-352/2020
од 25.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 961 к.п. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3104 tpl=filebrowser/]
269. 05-353-350/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3840 к.п. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3103 tpl=filebrowser/]
268. 05-353-342/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 572  к.п. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3102 tpl=filebrowser/]
267. 05-353-343/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3170  к.п. Црвенка Црвенка Матић Вељко
266. 05-353-340/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 698/2  к.п. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=3101 tpl=filebrowser/]
265. 05-353-294/2020
од 24.12.2020.
Замена постојеће водоводне мраже, азбестних цеви у Кула на к.п. 5855 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3100 tpl=filebrowser/]
264. 05-353-363/2020
од 16.12.2020.
Реконструкција магацина готових производа и др. к.п. 3620/17 и др. к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3095 tpl=filebrowser/]
263. 05-353-354/2020
од 14.12.2020.
Изградња стамбеног објекта П+О на к.п. 4313 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3089 tpl=filebrowser/]
262. 05-353-326/2020
од 03.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 870/2  к.п. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3082 tpl=filebrowser/]
261. 05-353-324/2020
од 03.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1443  к.п. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3081 tpl=filebrowser/]
260. 05-353-322/2020
од 03.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/17  к.п. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3080 tpl=filebrowser/]
259. 05-353-325/2020
од 27.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/48  к.п. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3069 tpl=filebrowser/]
258. 05-353-327/2020
од 26.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3275  к.п. Црвенка Црвенка Станковић Милош
257. 05-353-323/2020
од 24.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8540/1 к.п. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3059 tpl=filebrowser/]
256. 05-353-315/2020
од 19.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 906 к.п. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=3051 tpl=filebrowser/]
255. 05-353-320/2020
од 19.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 669 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3050 tpl=filebrowser/]
254. 05-353-311/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3190 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3049 tpl=filebrowser/]
253. 05-353-309/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2624 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3048 tpl=filebrowser/]
252. 05-353-316/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 615/6 к.о. Црвенка Црвенка Јанковић Љубомир
251. 05-353-313/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/20 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3047 tpl=filebrowser/]
250. 05-353-321/2020
од 17.11.2020.
Изградња рибњака на к.о 6684/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3046 tpl=filebrowser/]
249. 05-353-310/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2011 к.о. Црвенка Црвенка Тунгуз Жарко
248. 05-353-307/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2371 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3030 tpl=filebrowser/]
247. 05-353-305/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1416 к.о. Руски Крстур Руски Крсутр [wpfilebase tag=file id=3029 tpl=filebrowser/]
246. 05-353-314/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 787/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3028 tpl=filebrowser/]
245. 05-353-308/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2244 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3027 tpl=filebrowser/]
244. 05-353-301/2020
од 10.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2514  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3026 tpl=filebrowser/]
243. 05-353-312/2020
од 10.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2243  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3025 tpl=filebrowser/]
242. 05-353-319/2020
од 10.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 559/1 i 560/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3024 tpl=filebrowser/]
241. 05-353-318/2020
од 10.11.2020.
Изградња фарме за узгој кока носиља капацитета 25.000 комада, на к.п. 2463/16 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=3023 tpl=filebrowser/]
240. 05-353-297/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/13 к.о. Кула Кула Селић Радомир
239. 05-353-303/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1693 к.о. Сивац Сивац Пејин Петар
238. 05-353-302/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/44 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3008 tpl=filebrowser/]
237. 05-353-304/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1380 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3007 tpl=filebrowser/]
236. 05-353-296/2020
од 06.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3378 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3006 tpl=filebrowser/]
235. 05-353-300/2020
од 06.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 657/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3005 tpl=filebrowser/]
234. 05-353-290/2020
од 28.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3767 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2980 tpl=filebrowser/]
233. 05-353-292/2020
од 27.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1849 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2969 tpl=filebrowser/]
232. 05-353-285/2020
од 27.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1257 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2968 tpl=filebrowser/]
231. 05-353-293/2020
од 26.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 897/2  к.о. Црвенка Црвенка Вуксановић Владимир
230. 05-353-281/2020
од 23.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1139/7 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2967 tpl=filebrowser/]
229. 05-353-282/2020
од 23.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1414/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2966 tpl=filebrowser/]
228. 05-353-266/2020
од 21.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1159 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2933 tpl=filebrowser/]
227. 05-353-291/2020
од 21.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1427 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2932 tpl=filebrowser/]
226. 05-353-287/2020
од 20.10.2020.
Изградња система даљинског надзора и управљања постојећих водоводних система на к.п. 8997 и 9000 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2931 tpl=filebrowser/]
225. 05-353-277/2020
од 20.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 499/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2930 tpl=filebrowser/]
224. 05-353-265/2020
од 20.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4033 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2928 tpl=filebrowser/]
223. 05-353-264/2020
од 19.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 214/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2927 tpl=filebrowser/]
222. 05-353-280/2020
од 16.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1594/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2926 tpl=filebrowser/]
221. 05-353-278/2020
од 16.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 804/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2924 tpl=filebrowser/]
220. 05-353-279/2020
од 15.10.2020.
Изградња стамбеног и помоћног објекта на к.п. 4529 и 4530 к.о. Кула Кула Углик Чила и Дамир
219. 05-353-274/2020
од 15.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/23 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2916 tpl=filebrowser/]
218. 05-353-258/2020
од 15.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/81 к.о. Кула Кула Миросављев Добрила
217. 05-353-273/2020
од 13.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3019 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2915 tpl=filebrowser/]
216. 05-353-250/2020
од 13.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2478 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2914 tpl=filebrowser/]
215. 05-353-263/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4173  I 417 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2902 tpl=filebrowser/]
214. 05-353-271/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/35 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2901 tpl=filebrowser/]
213. 05-353-272/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4038 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2900 tpl=filebrowser/]
212. 05-353-259/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2899 tpl=filebrowser/]
211. 05-353-260/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 464 к.о. Црвенка Црвенка Бијелић Мирослав
210. 05-353-245/2020
од 09.10.2020.
Изградња објекта за узгој свиња на к.п. 3363, 3364/1 и 3364/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2898 tpl=filebrowser/]
209. 05-353-275/2020
од 09.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5665/4  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2897 tpl=filebrowser/]
208. 05-353-241/2020
од 09.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2896 tpl=filebrowser/]
207. 05-353-276/2020
од 08.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4635/2  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2895 tpl=filebrowser/]
206. 05-353-284/2020
од 07.10.2020.
Реконструкција и доградња стамбеног објекта на к.п. 841/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2894 tpl=filebrowser/]
205. 05-353-270/2020
од 07.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1253  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2893 tpl=filebrowser/]
204. 05-353-268/2020
од 07.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/59 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2892 tpl=filebrowser/]
203. 05-353-269/2020
од 07.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5403 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2891 tpl=filebrowser/]
202. 05-353-262/2020
од 06.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2640 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2890 tpl=filebrowser/]
201. 05-353-254/2020
од 05.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 179 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2889 tpl=filebrowser/]
200. 05-353-243/2020
од 05.10.2020.
Изградња групног гасног прикључка са МРС и дела гасне инсталације до КМРС на к.п. 3103/4 к.о. Црвенка Црвенка ЈП Србијагас
199. 05-353-253/2020
од 05.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1273/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2846 tpl=filebrowser/]
198. 05-353-252/2020
од 02.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3003/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2845 tpl=filebrowser/]
197. 05-353-247/2020
од 02.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4828 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2844 tpl=filebrowser/]
196. 05-353-249/2020
од 01.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4336 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2843 tpl=filebrowser/]
195. 05-353-242/2020
од 01.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3051 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2842 tpl=filebrowser/]
194. 05-353-234/2020
од 30.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 750/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2841 tpl=filebrowser/]
193. 05-353-227/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 410 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2840 tpl=filebrowser/]
192. 05-353-231/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2394 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2839 tpl=filebrowser/]
191. 05-353-229/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5192 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2838 tpl=filebrowser/]
190. 05-353-246/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 354 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2837 tpl=filebrowser/]
189. 05-353-226/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1203/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2836 tpl=filebrowser/]
188. 05-353-237/2020
од 18.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1101/10 I 1101/15 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2835 tpl=filebrowser/]
187. 05-353-219/2020
од 11.09.2020.
Измена локацијских услова за изградњу аутоперионице и противпожароног зида на к.о. 2661 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2834 tpl=filebrowser/]
186. 05-353-221/2020
од 14.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 221 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2833 tpl=filebrowser/]
185. 05-353-212/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 377 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2832 tpl=filebrowser/]
184. 05-353-214/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4106 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2831 tpl=filebrowser/]
183. 05-353-213/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 139 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2830 tpl=filebrowser/]
182. 05-353-215/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3169 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2829 tpl=filebrowser/]
181. 05-353-209/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3781к.о. Црвенка Црвенка Глушац Мартин
180. 05-353-210/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3333 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2828 tpl=filebrowser/]
179. 05-353-249/2020
од 25.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 3041 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 3377 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2824 tpl=filebrowser/]
178. 05-353-257/2020
од 25.09.2020.
Изградња виноградарске кућице на к.п. 7928 к.о. Кула и прикључка: електро вода на к.п. 7928, 10054, 7941 И 10056/2 к.о. Кула и прикључка на насељску водоводну мрежу на к.п. 10057/2, 10055/1, 10054 И 7928 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2823 tpl=filebrowser/]
177. 05-353-233/2020
од 25.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1144/9 к.о. Кула и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 5935/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2822 tpl=filebrowser/]
176. 05-353-232/2020
од 25.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1146/55 к.о. Кула и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1154/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2821 tpl=filebrowser/]
175. 05-353-239/2020
од 24.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 22 к.о. Липар и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1100 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=2820 tpl=filebrowser/]
174. 05-353-238/2020
од 24.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 2665 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4247 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2819 tpl=filebrowser/]
173. 05-353-230/2020
од 23.09.2020.
Изградња светлосне сигнализације на укрсном месту државног пута IБ реда број 15 (улица Маршала Тита) са Његошевом улицом на к.п. 4935/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2818 tpl=filebrowser/]
172. 05-353-235/2020
од 24.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбеном објекту на к.п. 900 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4188 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2817 tpl=filebrowser/]
171. 05-353-222/2020
од 17.09.2020.
Уградња унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1167 к.о. Црвенка и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4962 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2808 tpl=filebrowser/]
170. 05-353-225/2020
од 16.09.2020.
Изградња фамре свиња капцитета 500 комада са неопходним пратећим објектима и инфраструктуром на к.п. 7931/1 к.о. Кула, прикључка на електроенергетски вод на к.п. 7931/1, 10054, 7941 и 10056/2 к.о. Кула и прикључка на насељски водовод на к.п. 10057/2, 10056/1, 10054 и 7931/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2809 tpl=filebrowser/]
169. 05-353-220/2020
од 10.09.2020.
Реконструкција дела пословног објекта на к.п. 2380/5 к.о. Црвенка Црвенка Трбовицћ Предраг
168. 05-353-207/2020
од 10.09.2020.
Изградња самоуслужне аутоперионице на к.п. 2067/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2806 tpl=filebrowser/]
167. 05-353-203/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3971 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2805 tpl=filebrowser/]
166. 05-353-216/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2575 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2804 tpl=filebrowser/]
165. 05-353-218/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4598 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2803 tpl=filebrowser/]
164. 05-353-208/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5114 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2802 tpl=filebrowser/]
163. 05-353-206/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 808/5 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2801 tpl=filebrowser/]
162. 05-353-199/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5521 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2799 tpl=filebrowser/]
161. 05-353-248/2020
од 09.09.2020.
Измена локацијских услова за иградњу три сушаре капацитетеа 36 Т/х и др. на к.п. 669/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2798 tpl=filebrowser/]
160. 05-353-204/2020
од 08.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4699/2 к.о. Руски Крстур Руски Крустур [wpfilebase tag=file id=2797 tpl=filebrowser/]
159. 05-353-217/2020
од 09.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 598 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2796 tpl=filebrowser/]
158. 05-353-205/2020
од 09.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 155/4 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2795 tpl=filebrowser/]
157. 05-353-197/2020
од 07.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1429/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2794 tpl=filebrowser/]
156. 05-353-198/2020
од 04.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3449 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2782 tpl=filebrowser/]
155. 05-353-196/2020
од 03.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 401/2 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2781 tpl=filebrowser/]
154. 05-353-201/2020
од 01.09.2020.
Изградња виноградарске кућице и прикључка на к.п. 7928 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2780 tpl=filebrowser/]
153. 05-353-195/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 735 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2779 tpl=filebrowser/]
152. 05-353-193/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3773 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2778 tpl=filebrowser/]
151. 05-353-192/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6835/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2777 tpl=filebrowser/]
150. 05-353-194/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4763/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2776 tpl=filebrowser/]
149. 05-353-180/2020
од 30.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3003/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2775 tpl=filebrowser/]
148. 05-353-189/2020
од 28.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за зграду пољопривреде на к.п. 1707 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2774 tpl=filebrowser/]
147. 05-353-187/2020
од 28.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3523/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2773 tpl=filebrowser/]
146. 05-353-181/2020
од 25.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/27 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2767 tpl=filebrowser/]
145. 05-353-190/2020
од 27.08.2020.
Изградња стамбеног објекта на к.п. 1057 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2766 tpl=filebrowser /]
144. 05-353-186/2020
од 27.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 668/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2765 tpl=filebrowser /]
143. 05-353-185/2020
од 27.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1958 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2764 tpl=filebrowser /]
142. 05-353-179/2020
од  26.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1114 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2763 tpl=filebrowser /]
141. 05-353-183/2020
од  25.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1378 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2762 tpl=filebrowser /]
140. 05-353-167/2020
од  11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за поћни објекат на к.п. 3881 к.о. Црвенка Црвенка Адамовић Душан
139. 05-353-177/2020
од 21.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 444 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Рац Марија
138. 05-353-178/2020
од 21.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на к.п. 2136 i 2137 к.о. Црвенка Црвенка Стојичић Драган
137. 05-353-175/2020
од 20.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 693 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2744 tpl=filebrowser /]
136. 05-353-174/2020
од 19.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3164/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2743 tpl=filebrowser /]
135. 05-353-173/2020
од 19.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1458 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2742 tpl=filebrowser /]
134. 05-353-170/2020
од 18.08.2020.
Реконструкија црпне станице и др. на к.п. 3370 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2736 tpl=filebrowser/]
133. 05-353-200/2020 од
18.08.2020.
Изградња објекта за тов свиња на к.п. 3363 и др. к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2735 tpl=filebrowser/]
132. 05-353-176/2020
од 17.08.2020.
Реконструкција стамбено пословне зграде на к.п. 2832 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2733 tpl=filebrowser/]
131. 05-353-182/2020
од 13.08.2020.
Изградња самоуслужне аутоперионице на к.п. 2661 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2732 tpl=filebrowser/]
130. 05-353-163/2020
од  12.08.2020.
Изградња објекта за технички преглед возила, стамбени и помоћни објекат на к.п. 3942 и 3943 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2727 tpl=filebrowser/]
129. 05-353-161/2020
од 12.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3750  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2757 tpl=filebrowser/]
128. 05-353-164/2020
од 11.08.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3804  к.о. Црвенка Црвенка Суботић Драган
127. 05-353-165/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2143  к.о. Црвенка Црвенка Славуљица Александра
126. 05-353-162/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3871  к.о. Црвенка Црвенка Ребић Богданка
125. 05-353-166/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 843/7 i 844/10  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2725 tpl=filebrowser/]
124. 05-353-155/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2724 tpl=filebrowser/]
123. 05-353-158/2020
од  06.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 710 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2717 tpl=filebrowser/]
122. 05-353-159/2020
од  06.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1149 к.о. Црвенка Црвенка Радоњић Бранко
121. 05-353-157/2020
од  06.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1310 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2716 tpl=filebrowser/]
120. 05-353-160/2020
од 05.08.2020.
Изградња расхладне куле на к.п. 3656/4 к.о. Цренка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2715 tpl=filebrowser/]
119. 05-353-169/2020
од  05.08.2020.
Изградња виноградарске кућице на к.п. 7928 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2714 tpl=filebrowser/]
118. 05-353-153/2020
од  03.08.2020.
Изгредња летњиковца П+Пк на к.п. 9865/1 и 9865/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2709 tpl=filebrowser/]
117. 05-353-132/2020
од  30.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408/13 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2708 tpl=filebrowser/]
116. 05-353-143/2020
од  24.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1199/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2694 tpl=filebrowser/]
115. 05-353-142/2020
од  24.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 842/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Олејар Ирина
114. 05-353-146/2020
од  24.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 892 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2693 tpl=filebrowser/]
113. 05-353-148/2020
од  23.07.2020.
Изградња фарме за узгој и репродукцију крмача капацитета 210 кома и др. на к.п. 8743/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2690 tpl=filebrowser/]
112. 05-353-145/2020
од  22.07.2020.
Реконструкција, доградња и пренамена пословног објекта на к.п. 2809/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2689 tpl=filebrowser/]
111. 05-353-138/2020
од 17.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1744/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2683 tpl=filebrowser/]
110. 05-353-136/2020
од 17.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 412/1 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2682 tpl=filebrowser/]
109. 05-353-150/2020
од 17.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1876 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2681 tpl=filebrowser/]
108. 05-353-120/2020
од 16.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/48 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2680 tpl=filebrowser/]
107. 05-353-287/2020
од 15.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3978 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2672 tpl=filebrowser/]
106. 05-353-154/2020
од 13.07.2020.
Реконструкција зграде и доградња едукативног цнетра на к.п- 1403/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2685 tpl=filebrowser/]
105. 05-353-135/2020
од 13.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 946 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2679 tpl=filebrowser/]
104. 05-353-133/2020
од 10.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 410 и др. к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2661 tpl=filebrowser/]
103. 05-353-130/2020
од 07.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/25 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2660 tpl=filebrowser/]
102. 05-353-117/2020
од 07.07.2020.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу и уградња унутрашње гасне инсталације за објекат трговине на к.п. 1254/119 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2651 tpl=filebrowser/]
101. 05-353-125/2020
од 03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3990/30 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2638 tpl=filebrowser/]
100. 05-353-123/2020 од  03.07.2020. год. Изградња стамбеног објекта на к.п. 4030 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2639 tpl=filebrowser/]
99. 05-353-94/2020
од 03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.1272/24 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2640 tpl=filebrowser/]
98. 05-353-114/2020
од 03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.214/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2641 tpl=filebrowser/]
97. 05-353-126/2020
од  03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.2096/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2642 tpl=filebrowser/]
96. 05-353-248/2020
од  02.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3858 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2631 tpl=filebrowser/]
95. 05-353-104/2020
од  02.07.2020. год.
Суви истовар репе на к.п. 3657 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2643 tpl=filebrowser/]
94. 05-353-115/2020
од 01.07.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 101  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2630 tpl=filebrowser/]
93. 05-353-113/2020
од 30.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 5874  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2629 tpl=filebrowser/]
92. 05-353-106/2020
од 26.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 11921 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2623 tpl=filebrowser/]
91. 05-353-119/2020
од 26.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 4213 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2622 tpl=filebrowser/]
90. 05-353-116/2020
од 26.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 5847 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2621 tpl=filebrowser/]
89. 05-353-109/2020
од 25.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 8136/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2617 tpl=filebrowser/]
88. 05-353-100/2020
од 25.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 848/4 к.о. Црвенка Црвенка Марас Гордана
87. 05-353-95/2020
од 25.06.2020.
Изградња угоститељског објекта бифеа на к.п. 5483 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2614 tpl=filebrowser/]
86. 05-353-108/2020.
од 23.06.2020.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3858 к.о Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2611 tpl=filebrowser/]
85. 05-353-103/2020
од 22.06.2020. год.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат к.п. 607/8 к.о Црвенка Црвенка Новаковић Рада
84. 05-353-101/2020
од 22.06.2020. год.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.431 к.о Крушчић. Крушчић [wpfilebase tag=file id=2601 tpl=filebrowser/]
83. 05-353-102/2020
од 22.06.2020. год.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.479/1 к.о Црвенка. Црвенка Крндија Никола 
82. 05-353-105/2020
од 17.06.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п- 5843/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2598 tpl=filebrowser/]
81. 05-353-121/2020
од 17.06.2020. год.
Изградња два летњиковца на к.п. 7578/3 к.о. Кула Kula [wpfilebase tag=file id=2597 tpl=filebrowser/]
80. 05-353-93/2020 од 12.06.2020. год. Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3439/11 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2593 tpl=filebrowser/]
79. 05-353-92/2020 од 12.06.2020. год. Иградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1440/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2592 tpl=filebrowser /]
78. 05-353-87/2020 од 09.06.2020. год. Изградња црквене дворане са пријемном канцеларијом на к.п. 2432 к.о. Црвенка Црвенка Црвенка општина црвеначка  11.05 MiB)
77. 05-353-91/2020 од 09.06.2020. год. Иградња прикључка на гасовод мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 777 к.о. Руски Крстур Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=2591 tpl=filebrowser /]
76. 05-353-90/2020 од 08.06.2020. год. Иградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1177/1 к.о. Руски Крстур Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=2590 tpl=filebrowser /]
75. 05-353-97/2020 од 08.06.2020. год. Иградња објекта за тов свиња капацитета 500 комада са пратећим садржајем на к.п. 7537 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2589 tpl=filebrowser /]
74. 05-353-89/2020 од 01.06.2020 Изградња објекта за тов свиња капацитета  193 комада, силоса за храну И др.    на  к.п. 6387   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2577 tpl=filebrowser /]
73. 05-353-82/2020 од 28.05.2020 Изградња објекта за тов свиња капацитета 1000 комада, силоса за храну И др.    на  к.п. 8305   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2576 tpl=filebrowser /]
72. 05-353-80/2020 од 25.05.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1152/126   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2572 tpl=filebrowser /]
71. 05-353-59/2020 од  25.05.2020 Изградња складишта за одлагање палета, магацина хемијских  средстава и неусловног производа, паркинг за аутомобиле иподземне колске ваге  и др.  на  к.п. 3620/17 и 7762/2  к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2571 tpl=filebrowser /]
70. 05-353-81/2020 25.05.2020. ИЗГРАДЊА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 2661 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2524 tpl=filebrowser /]
69. 05-353-75/2020 од 20.05.2020 Изградња радио базне станице   на  к.п. 3431/3  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2522 tpl=filebrowser /]
68. 05-353-84/2020 од 20.05.2020  Изградња стамбеног објекта    на  к.п. 3203/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2521 tpl=filebrowser /]
67. 05-353-77/2020 од 18.05.2020. ИЗГРАДЊА СУШАРЕ КАПАЦИТЕТА 28 t/h, УГРАДЊУ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У СУШАРУ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (МРС) НА К.П. 3673 И 3674 К.О. СИВАЦ Сивац [wpfilebase tag=file id=2520 tpl=filebrowser /]
66. 05-353-73/2020 од 18.05.2020. ИЗГРАДЊА ТРОФАЗНОГ ПРИКЉУЧЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА – ПРИВРЕМЕНЕ МОНТАЖНЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ НА К.П. БРОЈ 7791/1, 9862/2, 9709/2 И 7866/2 К.О. КУЛА И СТС-А 20/0,4 kV НА К.П. БРОЈ 7791/1 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2519 tpl=filebrowser /]
65. 05-353-61/2020 од 18.05.2020. ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА НА К.П. БРОЈ 8615, 10013/1 И 8620 К.О. КУЛА ЗА ТРОФАЗНО ПРИКЉУЧЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ Кула [wpfilebase tag=file id=2518 tpl=filebrowser /]
64. 05-353-79/2020 од 08.05.2020 ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА К.П. БРОЈ 685/3 К.О. ЦРВЕНКА
Црвенка [wpfilebase tag=file id=2516 tpl=filebrowser /]
63. 05-353-68/2020 од 27.04.2020. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 500 КОМАДА СА ПРАТЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА И ИНФРАСТРУКТУРОМ НА К.П. БРОЈ 7537 И 7538/1 К.О. КУЛА И
КОЛСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 7538/2 К.О. КУЛА
Кула [wpfilebase tag=file id=2514 tpl=filebrowser /]
62. 05-353-71/2020 од 03.05.2020.  УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 1139/3 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2511 tpl=filebrowser /]
61. 05-353-30/2020 од 21.02.2020 Изградња стамбеног објекта на к.п. 1799  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2507 tpl=filebrowser /]
60. 05-353-35/2020 од 13.02.2020  Реконструкција и доградња пословног објекта    на  к.п. 541/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2506 tpl=filebrowser /]
59. 05-353-63/2020 од 15.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1022   к.о  Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2505 tpl=filebrowser /]
58. 05-353-65/2020 од 15.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 300   к.о  Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2504 tpl=filebrowser /]
57. 05-353-66/2020 од 15.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 634   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2503 tpl=filebrowser /]
56. 05-353-70/2020 од 13.04.2020  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2351  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2502 tpl=filebrowser /]
55. 05-353-67/2020 од 13.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3777   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2501 tpl=filebrowser /]
54. 05-353-69/2020 од 13.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.570/2    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2500 tpl=filebrowser /]
53. 05-353-62/2020 од 13.04.2020  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  583   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2499 tpl=filebrowser /]
52. 05-353-54/2020 од 02.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4028   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2498 tpl=filebrowser /]
51. 05-353-56/2020 од 02.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3100   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2497 tpl=filebrowser /]
50. 05-353-46/2020 од 10.03.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1497/2 к.о Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2496 tpl=filebrowser /]
49. 05-353-45/2020 од 10.03.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1805/2    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2495 tpl=filebrowser /]
48. 05-353-38/2020 од 13.03.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1757   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2494 tpl=filebrowser /]
47. 05-353-26/2020 од 21.02.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  7001/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2493 tpl=filebrowser /]
46. 05-353-29/2020 од 28.02.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  824/28   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2492 tpl=filebrowser /]
45. 05-353-17/2020 од 24.02.2020  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1152/124    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2491 tpl=filebrowser /]
44. 05-353-74/2020 од 21.04.2020. ИЗГРАДЊУ ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА НА К.П. БРОЈ 6387 К.О. КУЛА И БУШЕНОГ БУНАРА НА К.П. БРОЈ 6386 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2489 tpl=filebrowser /]
43. 05-353-53/2020 од 02.04.2020.  УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И
ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ
НА К.П. БРОЈ 2531/2 К.О. КУЛА
Кула [wpfilebase tag=file id=2484 tpl=filebrowser /]
42. 05-353-57/2020 од 27.03.2020. УГРАДЊA УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ (ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА) И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 4337 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2483 tpl=filebrowser /]
41. 05-353-43/2020 од 17.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1220/9 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Кула [wpfilebase tag=file id=2474 tpl=filebrowser /]
40. 05-353-40/2020 од 9.03. 2020. ИЗГРАДЊA У I ФАЗИ: РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА 20kV РП „ИНДУСТРИЈА“ И ПОДЗМЕНОГ 20kV КАБЛА ОД РП ДО 20kV КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ; У II ФАЗИ: ПОДЗЕМНОГ 20kV КАБЛА ОД РП ДО 20kV КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 9107/6 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2471 tpl=filebrowser /]
39. 05-353-52/2020 од 9.03.2020. ИЗГРАДЊА ВОЋАРСКО – ВИНОГРАДАРСКЕ КУЋИЦЕ НА К.П. БРОЈ 5648/1 К.О. СИВАЦ Сивац [wpfilebase tag=file id=2464 tpl=filebrowser /]
38. 05-353-36/2020 од 06.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. 2800 К.О. КУЛА; ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (РС) НА К.П. 2800 И 5911 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2463 tpl=filebrowser /]
37. 05-353-44/2020 од 5.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 4756 К.О. ЦРВЕНКА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Црвенка [wpfilebase tag=file id=2462 tpl=filebrowser /]
36. 05-353-37/2020 од 2.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 2324 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2461 tpl=filebrowser /]
35. 05-353-42/2020 од 26.02. 2020. ДОГРАДЊA РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ МЕТАЛНИХ ДЕЛОВА ЗА СИСТЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ НА К.П. БРОЈ 7884/1 К.О. КУЛА
Кула [wpfilebase tag=file id=2456 tpl=filebrowser /]
34. 05-35319/2020 од 24.02. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПРИВРЕМЕНЕ МОНТАЖНЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ НА К.П. 7791/1 И 7794 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МРС НА К.П. 7801, 7800, 7799, 7793, 7791/2 И 7795 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2450 tpl=filebrowser /]
33. 05-353-31/2020 од 24. 02. 2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 608/19 К.О. ЦРВЕНКА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Црвенка [wpfilebase tag=file id=2449 tpl=filebrowser /]
32. 05-353-28/2020 од 1802.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 2202 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац [wpfilebase tag=file id=2442 tpl=filebrowser /]
31. 05-35327/2020 од 18.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 1765 К.О. РУСКИ КРСТУР Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2441 tpl=filebrowser /]
30. 05-35333/2020 од 13.02.2020. ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА НА К.П. БРОЈ 3043 И 3045 К.О. ЦРВЕНКА Црвенка [wpfilebase tag=file id=2440 tpl=filebrowser /]
29. 05-3537/2020 од 11.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 3935/1 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2439 tpl=filebrowser /]
28. 05-353-12/2020 од 7.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 601/5, 602/5, 603/5 И 604/5 К.О. ЦРВЕНКА И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Црвенка [wpfilebase tag=file id=2438 tpl=filebrowser /]
27. 05-35314/2020 од 07.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 1734 К.О. РУСКИ КРСТУР Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2437 tpl=filebrowser /]
26. 05-35311/2020 од 07.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 2113/2 К.О. СИВАЦ Сивац [wpfilebase tag=file id=2436 tpl=filebrowser /]
25. 05-353-18/2020 од 6.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1761/1 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2435 tpl=filebrowser /]
24. 05-353-8/2020 од 06.02.2020. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА УГРАДЊУ УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 3568/1 К.О. СИВАЦ Сивац [wpfilebase tag=file id=2434 tpl=filebrowser /]
23. 05-353-23/2020 од 06.02.2020. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДЗИЂИВАЊЕ 1. СПРАТА, ПОСТОЈЕЋЕГ ПРИЗЕМНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 2498/2 К.О. РУСКИ КРСТУР Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2433 tpl=filebrowser /]
22. 05-353-24/2020 од 5.02.2020. ИЗГРАДЊА ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 1.000 КОМАДА НА К.П. БРОЈ 8305 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2432 tpl=filebrowser /]
21.  05-353-10/2020 од 5.02.2020. УГРАДЊA УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 3569 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац [wpfilebase tag=file id=2431 tpl=filebrowser /]
20. 05-353-9/2020 од 4.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 3567/2 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац [wpfilebase tag=file id=2429 tpl=filebrowser /]
19. 05-353-20/2020 од 3.02.2020. ИЗГРАДЊА СКЛАДИШТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, НАДСТРЕШНИЦЕ, ДВЕ ЕЛЕВАТОРСКЕ ЈАМЕ, ПРИЈЕМНОГ КОША И НАГИБНЕ ПЛАТФОРМЕ НА К.П. БРОЈ 3469/1 К.О. СИВАЦ Сивац [wpfilebase tag=file id=2428 tpl=filebrowser /]
18. 05-353-347/2019 од 9. 01.2020. ИЗГРАДЊА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПРАОНИЦЕ СА ПЛАТООМ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА (I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ) И ПРОДАВНИЦЕ АУТОДЕЛОВА (II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ) НА К.П. БРОЈ 721 И 722 К.О. СИВАЦ, СА ИНФРАСТРУКТУРНИМ ОБЈЕКТИМА И ПРИКЉУЧЦИМА Сивац [wpfilebase tag=file id=2427 tpl=filebrowser /]
17. 05-353-354/2019 од 16. 01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 456 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац [wpfilebase tag=file id=2426 tpl=filebrowser /]
16. 05-353-355/2019 од 8. 01.2020. ИЗГРАДЊА ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 879 КОМАДА НА К.П. БРОЈ 6386 И 6387 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2425 tpl=filebrowser /]
15. 05-353-348/2019 од 13.01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 946/1 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Кула [wpfilebase tag=file id=2424 tpl=filebrowser /]
14. 05-353-341/2019 oд 8. 01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1047 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2423 tpl=filebrowser /]
13.  05-353-351/2019 од 16. 01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1146/9 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Кула [wpfilebase tag=file id=2422 tpl=filebrowser /]
12. 05-353-3/2020 од 4. 02.2020. ИЗГРАДЊА ВН КАБЛОВСКОГ ВОДА 20kV И НН КАБЛОВСКОГ ВОДА 0,4kV И НАДЗЕМНОГ НН ВОДА 0,4kV НА К.П. БРОЈ 4952/1 И 4935/1 К.О. ЦРВЕНКА Црвенка [wpfilebase tag=file id=2421 tpl=filebrowser /]
11. 05-353-6/2020 од 20.01.2020 Изградња објекта за смештај пољ.машина и алата    на  к.п. 3618    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2405 tpl=filebrowser /]
10. 05-353-354/2019 од 16.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 456    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2404 tpl=filebrowser /]
09. 05-353-351/2019 од 16.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1146/9   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2401 tpl=filebrowser /]
08. 05-353-348/2019 од 14.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 946/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2395 tpl=filebrowser /]
07. 05-353-1/2020 од 10.01.2020 Изградња три сушаре капацита 36 т/х И надстрешнице    на  к.п. 8669/1 к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2394 tpl=filebrowser /]
06. 05-353-347/2019 од 10.01.2020 Изградња самоуслужне аутоперионице и продавнице аутоделова   на  к.п. 721 и 722    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2392 tpl=filebrowser /]
05. 05-353-344/2019 од 10.01.2020 Изградња прикључног гасовода са  МРС Г- 100 спортског центра,    на  к.п.3728/61  и др.     к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2391 tpl=filebrowser /]
04. 05-353-341/2019 од 08.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1047    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2390 tpl=filebrowser /]
03. 05-353-355/2019 од 08.01.2020 Изградња фарме за тов свиња капацитета 879 комада    на  к.п.  6386 И 6387   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2389 tpl=filebrowser /]
02. 05-353-343/2019 од 06.01.2020 Изградња прикључка на гасовод са МРС  и разводне гасоводне мреже са 5 секундарних МРС са гасним генераторима топлоте И унутрашње гасне инсталације    на  к.п. 1499/15 и 5887/4    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2388 tpl=filebrowser /]
01. 05-353-340/2019 од 06.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4509/5    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2387 tpl=filebrowser /]

 

Локацијски услови 2019.

 

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
268. 05-353-349/2019 од 31.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3498/2    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2385 tpl=filebrowser /]
267. 05-353-339/2019 од 30.12.2019 За измењене локацијске услове за изградњу стамбеног објекта са две стамбене јединице и помоћни објекат на к.п. 153 к.о Липар Липар [wpfilebase tag=file id=2381 tpl=filebrowser /]
266. 05-353-342/2019 од 30.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5278    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2380 tpl=filebrowser /]
265. 05-353-337/2019 од 27.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 119    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2379 tpl=filebrowser /]
264. 05-353-336/2019 од 27.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 185 к.о Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2378 tpl=filebrowser /]
263. 05-353-338/2019 од 25.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3207   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2371 tpl=filebrowser /]
262. 05-353-335/2019 од 23.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 114/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2370 tpl=filebrowser /]
261. 05-353-313/2019 од 18.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1254/33  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2369 tpl=filebrowser /]
260. 05-353-315/2019 од 16.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3914   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2368 tpl=filebrowser /]
259. 05-353-332/2019 од 16.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2305  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2363 tpl=filebrowser /]
258. 05-353-330/2019 од 16.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1254/12   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2355 tpl=filebrowser /]
257. 05-353-331/2019 од 16.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1925/3   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2354 tpl=filebrowser /]
256. 05-353-325/2019 од 12.12.2019   Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2866   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2353 tpl=filebrowser /]
255.  05-353-326/2019 од 11.12.2019 Доградња и реконструкција стамбеног објекта И помоћни објекат    на  к.п.  4044/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2352 tpl=filebrowser /]
254. 05-353-324/2019 од 10.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3521   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2351 tpl=filebrowser /]
253. 05-353-323/2019 од 10.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3546/2   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2350 tpl=filebrowser /]
252. 05-353-320/2019 од 10.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3990/41    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2349 tpl=filebrowser /]
251. 05-353-314/2019 од 06.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3728/44   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2342 tpl=filebrowser /]
250. 05-353-316/2019 од 06.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  605/9, 606/9 И 607/12   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2341 tpl=filebrowser /]
249. 05-353-321/2019 од 05.12.2019 Изградња пословног објекта за технички преглед возила    на  к.п. 2681 И 2682    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2340 tpl=filebrowser /]
248. 05-353-329/2019 од 03.12.2019 За изградњу надстрешнице за пријем кукуруза     на  к.п.  8669/1  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2339 tpl=filebrowser /]
247. 05-353-310/2019 од 03.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2266/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2338 tpl=filebrowser /]
246. 05-353-309/2019 од 03.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3633    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2337 tpl=filebrowser /]
245. 05-353-311/2019 од 03.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  794/2  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2336 tpl=filebrowser /]
244. 05-353-317/2019 од 02.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3546/3   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2335 tpl=filebrowser /]
243. 05-353-322/2019 од 29.11.2019  Реконструкција, проширење и изградња локалног пута Руски Крстур-Крушчић на к.п. 8909 и др. К.о.Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2330 tpl=filebrowser /]
242. 05-353-328/2019 од 28.11.2019 Реконструкција разводног постројења 20 кВ –Железничка станица    на  к.п. 8621/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2329 tpl=filebrowser /]
241. 05-353-305/2019 од 26.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3080    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2328 tpl=filebrowser /]
240. 05-353-308/2019 од 25.11.2019 Изградња објекта за тов свиња капацитета 500 комада   на  к.п. 7537 И 7538/2    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2323 tpl=filebrowser /]
239.  05-353-303/2019 од 22.11.2019   Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1016    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2322 tpl=filebrowser /]
238. 05-353-312/2019 од 21.11.2019 Изградња пословног објекта за технички преглед возила    на  к.п. број   541/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2317 tpl=filebrowser /]
237. 05-353-293/2019 од 20.11.2019  Изградња ниско напонског  кабловског  вода  за стамбено пословни објекат    на  к.п. број   2815/1 И др. к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2316 tpl=filebrowser /]
236. 05-353-291/2019 од 19.11.2019 За реконструкцију и доградњу објекта за производњу котлова и доградња складишта сировина   на   к.п. број   8918/1к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2314 tpl=filebrowser /]
235. 05-353-292/2019 од 18.11.2019 Изградња челично решеткастог стуба И прикључног 20 кВ вода     на  к.п. број   2072, 2930/1  к.о  Липар и  к.п. број 7060 к.о.Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2313 tpl=filebrowser /]
234. 05-353-296/2019 од 18.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 758    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2312 tpl=filebrowser /]
233.  05-353-295/2019 од 18.11.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1387   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2311 tpl=filebrowser /]
232. 05-353-319/2019 од 14.11.2019 Изградња  стамбеног објекта  П+0  на  к.п. 862/2    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2310 tpl=filebrowser /]
231.  05-353-306/2019 од 15.11.2019 Изградња  специјализованог складишта за воће и поврће и доградњу и реконструкцију  постојећег објекта пољопривреде   на  к.п. 435    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2309 tpl=filebrowser /]
230. 05-353-283/2019 од 08.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1272/12     к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2300 tpl=filebrowser /]
229. 05-353-285/2019 од 06.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 407    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2299 tpl=filebrowser /]
228. 05-353-294/2019 од 06.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4069    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2298 tpl=filebrowser /]
227. 05-353-287/2019 од 06.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3104    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2297 tpl=filebrowser /]
226. 05-353-286/2019 од 31.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2603/2   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2296 tpl=filebrowser /]
225. 05-353-282/2019 од 06.11.2019 Реконструкција разводног постројења 20 кВ желеничка станица   на  к.п.  8621/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2295 tpl=filebrowser /]
224. 05-353-304/2019 од 05.11.2019 Изградњу економског објекта- надстрешнице за смештај пољ. механизације, складиштени простор и летња кухиње   на  к.п.  8173   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2287 tpl=filebrowser /]
223. 05-353-279/2019 од 31.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1079/4 к.о Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2269 tpl=filebrowser /]
222. 05-353-276/2019 од 28.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  306   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2264 tpl=filebrowser /]
221.  05-353-288/2019 од 28.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1678   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2263 tpl=filebrowser /]
220. 05-353-271/2019 од 24.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1990   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2262 tpl=filebrowser /]
219. 05-353-277/2019 од 28.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2002   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2261 tpl=filebrowser /]
218. 05-353-250/2019 од 25.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3008   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2260 tpl=filebrowser /]
217. 05-353-270/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1642   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2248 tpl=filebrowser /]
216. 05-353-269/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4158    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2247 tpl=filebrowser /]
215. 05-353-267/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5429    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2246 tpl=filebrowser /]
214. 05-353-272/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 712/1 к.о Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2245 tpl=filebrowser /]
213. 05-353-266/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2694/2    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2244 tpl=filebrowser /]
212.  05-353-259/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3928/2   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2243 tpl=filebrowser /]
211. 05-353-268/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2690/2   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2242 tpl=filebrowser /]
210. 05-353-264/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 984    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2241 tpl=filebrowser /]
209. 05-353-263/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2250/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2240 tpl=filebrowser /]
208. 05-353-275/2019 од 17.10.2019 Изградња едукативног центра и енергетска санација зграде    на  к.п. 1403/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2238 tpl=filebrowser /]
207. 05-353-258/2019 од   17.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 551   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2237 tpl=filebrowser /]
206. 05-353-256/2019 од 17.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2160/5    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2236 tpl=filebrowser /]
205. 05-353-255/2019 од 16.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 619/1   к.о  Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2235 tpl=filebrowser /]
204. 05-353-254/2019 од 16.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3475   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2234 tpl=filebrowser /]
203. 05-353-257/2019 од 11.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2330     к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2226 tpl=filebrowser /]
202. 05-353-253/2019 од 11.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  698   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2225 tpl=filebrowser /]
201. 05-353-265/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 161 к.о Kрушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2224 tpl=filebrowser /]
200. 05-353-261/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  верски и објекат    на  к.п.  2983 и 2984/1   к.о  Kула Кула [wpfilebase tag=file id=2223 tpl=filebrowser /]
199. 05-353-249/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  918   к.о  Kула Кула [wpfilebase tag=file id=2222 tpl=filebrowser /]
198.  05-353-248/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4832   к.о  Kула Кула [wpfilebase tag=file id=2221 tpl=filebrowser /]
197. 05-353-262/2019 од 09.10.2019 Реконструкција пословног простора   на  к.п.  2801/6   к.о  Kула Кула [wpfilebase tag=file id=2220 tpl=filebrowser /]
196. 05-353-251/2019 од 04.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1152/85   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2219 tpl=filebrowser /]
195. 05-353-244/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1412   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2218 tpl=filebrowser /]
194. 05-353-239/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3837   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2217 tpl=filebrowser /]
193. 05-353-240/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2106   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2216 tpl=filebrowser /]
192. 05-353-242/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3050/1    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2215 tpl=filebrowser /]
191. 05-353-241/2019 од 02.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4072   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2200 tpl=filebrowser /]
190. 05-353-243/2019 од 02.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  299   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2199 tpl=filebrowser /]
189. 05-353-247/2019 од 02.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1152/51   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2198 tpl=filebrowser /]
188. 05-353-238/2019 од 01.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3981/2   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2197 tpl=filebrowser /]
187. 05-353-236/2019 од 30.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1415    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2196 tpl=filebrowser /]
186. 05-353-235/2019 од 30.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2373   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2195 tpl=filebrowser /]
185. 05-353-233/2019 од 30.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2203/2    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2194 tpl=filebrowser /]
184. 05-353-234/2019 од 25.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 7558/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2188 tpl=filebrowser /]
183. 05-353-232/2019 од 25.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5690     к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2187 tpl=filebrowser /]
182. 05-353-226/2019 од 24.09.2019 Уградња унутрашње гасне инсталације за спортску халу   на  к.п.   4390/1  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2186 tpl=filebrowser /]
181. 05-353-223/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4094/18    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2185 tpl=filebrowser /]
180. 05-353-222/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3695    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2184 tpl=filebrowser /]
179. 05-353-221/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1140/11    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2183 tpl=filebrowser /]
178. 05-353-220/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4085    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2182 tpl=filebrowser /]
177. 05-353-229/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  991  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2181 tpl=filebrowser /]
176. 05-353-231/2019 од 19.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  989/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2180 tpl=filebrowser /]
175. 05-353-214/2019 од 19.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  983   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2179 tpl=filebrowser /]
174. 05-353-213/2019 од 19.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3368   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2178 tpl=filebrowser /]
173. 05-353-217/2019 од 18.09.2019 Изградња три сушаре капацитета 36т/х, надстрешнице  И др.    на  к.п. 8669/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2169 tpl=filebrowser /]
172. 05-353-212/2019 од 18.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  8279   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2167 tpl=filebrowser /]
171. 05-353-210/2019 од 13.09.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 319/2    к.о  Липар Липар [wpfilebase tag=file id=2159 tpl=filebrowser /]
170. 05-353-207/2019 од 13.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3666/17   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2158 tpl=filebrowser /]
169. 05-353-211/2019 од 13.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1793   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2157 tpl=filebrowser /]
168. 05-353-219/2019 од 12.09.2019 Реконструкција спортске хале основне школе    на  к.п. 735   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2156 tpl=filebrowser /]
167. 05-353-215/2019 од 09.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2659   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2155 tpl=filebrowser /]
166. 05-353-215/2019 од 09.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2659 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2152 tpl=filebrowser /]
165. 05-353-227/2019 од 05.09.2019  Измена локацијских услова за изградњу објекта за тов свиња  капацитета 850 комада    на  к.п. 7216    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2146 tpl=filebrowser /]
164. 05-353-225/2019 од 05.09.2019 Изградња објекта за смештај пољ. машина и алата    на  к.п. 3618    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2145 tpl=filebrowser /]
163. 05-353-208/2019 од 03.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 936/1    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2144 tpl=filebrowser /]
162. 05-353-204/2019 од 03.09.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1168  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2143 tpl=filebrowser /]
161. 05-353-201/2019 од 04.09.2019 Иградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  503  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2142 tpl=filebrowser /]
160. 05-353-203/2019 од 03.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1979    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2141 tpl=filebrowser /]
159. 05-353-200/2019 од 04.09.2019 Иградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1806   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2140 tpl=filebrowser /]
158. 05-353-202/2019 од 03.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 421    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2139 tpl=filebrowser /]
157. 05-353-202/2019 од 03.09.2019. Уградњу унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 421 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2130 tpl=filebrowser /]
156. 05-353-205/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2906 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2129 tpl=filebrowser /]
155. 05-353-204/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 1168 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2128 tpl=filebrowser /]
154. 05-353-203/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 1979 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2127 tpl=filebrowser /]
153. 05-353-208/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 936/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2126 tpl=filebrowser /]
152. 05-353-227/2019 од 05.09.2019. Измена локацијских услова за изградњу објекта за тов свиња капацитета 850 комада, са пратећим садржајем и прикључцима на инфраструктуру на к.п. 7216 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2125 tpl=filebrowser /]
151. 05-353-201/2019 од 04.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 503 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2124 tpl=filebrowser /]
150. 05-353-200/2019 од 04.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 1806 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2123 tpl=filebrowser /]
149. 05-353-191/2019 од 30.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1283/2    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2120 tpl=filebrowser /]
148. 05-353-196/2019 од 28.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   2101  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2110 tpl=filebrowser /]
147. 05-353-194/2019 од 26.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1149/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2104 tpl=filebrowser /]
146. 05-353-190/2019 од 22.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3856   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2103 tpl=filebrowser /]
145. 05-353-185/2019 од 22.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2930/28   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2102 tpl=filebrowser /]
144. 05-353-181/2019 од 21.08.2019 Изградња фарме за тов пилића капацитета 29  136  комада, управне зграде И др  на  к.п. 8620   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2090 tpl=filebrowser /]
143. 05-353-186/2019 од 21.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 801/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2089 tpl=filebrowser /]
142. 05-353-189/2019 од 21.08.2019 Изградњу прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8127   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2088 tpl=filebrowser /]
141.  05-353-184/2019 од 20.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1602   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2087 tpl=filebrowser /]
140. 05-353-188/2019 од 16.08.2019   Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3256   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2077 tpl=filebrowser /]
139. 05-353-187/2019 од 16.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  826/3 и 823/2  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2076 tpl=filebrowser /]
138. 05-353-193/2019 од 13.08.2019 Изградња објекта за тов свиња  капацитета 850 комада    на  к.п. 7216   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2075 tpl=filebrowser /]
137. 05-353-180/2019 од 14.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1978/5   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2074 tpl=filebrowser /]
136. 05-353-178/2019 од 13.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2600   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2073 tpl=filebrowser /]
135. 05-353-177/2019 од 13.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2454/2   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2072 tpl=filebrowser /]
134. 05-353-176/2019 од 12.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4667   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2071 tpl=filebrowser /]
133. 05-353-179/2019 од 13.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 300/2   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2070 tpl=filebrowser /]
132. 05-353-175/2019 од 12.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.5246/2    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2062 tpl=filebrowser /]
131. 05-353-170/2019 од 07.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1352/4 к.о Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2061 tpl=filebrowser /]
130. 05-353-195/2019 од 9. 08. 2019. Изградња воћарско-виноградарске кућице на к.п. број 5648/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2060 tpl=filebrowser /]
129. 05-353-172/2019 од 09.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 4079 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2059 tpl=filebrowser /]
128. 05-353-171/2019 09.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2955 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2057 tpl=filebrowser /]
127.  05-353-169/2019 од 7. 08. 2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 108 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2049 tpl=filebrowser /]
126. 05-353-168/2019 од 6. 08. 2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1689 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2047 tpl=filebrowser /]
125. 05-353-167/2019 од 5. 08. 2019.  Измењени локацијски услови за изградњу пословног објекта – складишта окова и шрафовске робе на кп број 7630, 7631, 7632, 7633, 7634 и 7635 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2046 tpl=filebrowser /]
124. 05-353-166/2019 од 5. 08. 2019.  Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 442 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2045 tpl=filebrowser /]
123. 05-353-162/2019 од 02.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  МРС     на  к.п.  4390/1  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2044 tpl=filebrowser /]
122. 05-353-163/2019 од 29.07.2019 Изградња надстрешнице за пријем кукуруза    на  к.п. 8669/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2043 tpl=filebrowser /]
121. 05-353-161/2019 од 30.07.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1082   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2042 tpl=filebrowser /]
120. 05-353-151/2019 од 29.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2616  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2041 tpl=filebrowser /]
119. 05-353-160/2019 од 01.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 3120 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2037 tpl=filebrowser /]
118. 05-353-159/2019 од 01.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 443/3 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2036 tpl=filebrowser /]
117. 05-353-156/2019 од 31.07.2019. Изградња пословног објекта (продавнице мешовите робе), П+0, к.п. 361 к.о. Руски Крстур са пратећим прикључцима на инфраструктуру Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2033 tpl=filebrowser /]
116. 05-353-154/2019 од 30.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1275 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2032 tpl=filebrowser /]
115. 05-353-158/2019 од 30.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4563 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2031 tpl=filebrowser /]
114. 05-353-150/2019 од 26.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 691   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2030 tpl=filebrowser /]
113. 05-353-142/2019 од 24.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8687/23   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2029 tpl=filebrowser /]
112. 05-353-144/2019 од 25.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8687/26    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2028 tpl=filebrowser /]
111. 05-353-143/2019 од 23.07.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.2963    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2027 tpl=filebrowser /]
110. 05-353-146/2019 од 24.07.2019 Доградња објекта за сортирање и паковање јаја  на  к.п.  2465/10 и 2465/16  к.о  Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2026 tpl=filebrowser /]
109. 05-353-153/2019 од 26.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2673 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2023 tpl=filebrowser /]
108. 05-353-149/2019 од 26.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1254/25 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2022 tpl=filebrowser /]
107. 05-353-145/2019 од 24.07.2019. Уградњa унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 990/5 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2021 tpl=filebrowser /]
106. 05-353-148/2019 од 23.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 3772 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2018 tpl=filebrowser /]
105. 05-353-147/2019 од 23.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2848 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2017 tpl=filebrowser /]
104. 05-353-141/2019 од 22.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2969 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2016 tpl=filebrowser /]
103. 05-353-138/2019 од 18.07.2019 Изградња фарме свиња  капацитета 400 крмача и 4000 товљеника и др.  на  к.п.  7017/2  к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2013 tpl=filebrowser /]
102. 05-353-165/2019 од 17.07.2019 Изградња објекта за складиштење воћа И поврћа на  к.п.  7852  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2011 tpl=filebrowser /]
101. 05-353-140/2019 од 18.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат  и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 341/1 и 341/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2010 tpl=filebrowser /]
100. 05-353-139/2019 од 16.07.2019 Изградња воћарско-виноградарске кућице.  на  к.п. 7967   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2008 tpl=filebrowser /]
99. 05-353-152/2019 од 15.07.2019  Изградња објеката за тов пилића И др.  на  к.п. 8620   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2007 tpl=filebrowser /]
98. 05-353-134/2019 од 15.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у помоћни објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на кп 1003 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2003 tpl=filebrowser /]
97. 05-353-130/2019 од 15.07.2019. Изградњобјекта за тов свиња П+0, капацитета 850 комада, са пратећим садржајем и прикључцима на к.п. број 7216 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2002 tpl=filebrowser /]
96. 05-353-131/2019 од   11.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3942   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1998 tpl=filebrowser /]
95. 05-353-132/2019 од  09.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1254/38   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1997 tpl=filebrowser /]
94. 05-353-136/2019 од 10.07.2019. Изградња пословног објекта (пољопривредна апотека са маагцинским простором), П+0 на к.п. 1501 к.о. Црвенка са пратећим прикључцима на инфраструктуру Црвенка [wpfilebase tag=file id=1993 tpl=filebrowser /]
93. 05-353-124/2019 од 08.07.2019 Проширење приступне мреже ИПАН Кула у ул. Стевана Сремца  63  на  к.п. 5906/2 И 5924   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1991 tpl=filebrowser /]
92. 05-353-118/2019 од 28.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 7558/3   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1990 tpl=filebrowser /]
91. 05-353-119/2019 од 28.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 7558/3   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1989 tpl=filebrowser /]
90. 05-353-125/2019 од 02.07.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1164/3  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1983 tpl=filebrowser /]
89. 05-353-127/2019 од 26.06.2019 Изградња  гараже за смештај пољ.машина    на  к.п.   7852 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1963 tpl=filebrowser /]
88. 05-353-120/2019 од 24.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1251   к.о  Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=1962 tpl=filebrowser /]
87. 05-353-114/2019 од 21.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4520   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1961 tpl=filebrowser /]
86. 05-353-113/2019 од 20.06.2019 Изградња виноградарске кућице И стубне трафостанице и др. на к.п.    на  к.п.5648/1    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1960 tpl=filebrowser /]
85. 05-353-110/2019 од 20.06.2019  Изградња стамбеног објекта    на  к.п. 3483   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1959 tpl=filebrowser /]
84. 05-353-112/2019 од 26.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   4353  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1957 tpl=filebrowser /]
83. 05-353-107/2019 од 17.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1152/128  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1955 tpl=filebrowser /]
82. 05-353-103/2019 од  27.05. 2019. Изградња пословног објекта са магацинским простором спратности П+0 и колске ваге носивости 60 тона на к.п. 1501 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1954 tpl=filebrowser /]
81. 05-353-105/2019 од  20.06. 2019. Изградња типског гасног прикљушка са МРС и унутрашње гасне инсталације за потребе пословног простора у колективној стамбено-пословној згради на к.п.. 3103/4 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1953 tpl=filebrowser /]
80. 05-353-104/2019 од  13.06. 2019. Изградња нисконапонског кабловског вода на к.п. 3105 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1949 tpl=filebrowser /]
79. 05-353-117/2019 од  07.06. 2019. Изградња силоса за житарице на к.п. 3649 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1855 tpl=filebrowser /]
78. 05-353-100/2019 од 11.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   441/2 к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1946 tpl=filebrowser /]
77. 05-353-102/2019 од 12.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   4455 к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1945 tpl=filebrowser /]
76. 05-353-98/2019  од 11.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1212/6 к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1944 tpl=filebrowser /]
75. 05-353-99/2019 од 11.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   2296/1 к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1943 tpl=filebrowser /]
74. 05-353-109/2019 од 07.06.2019. Реконструкција и доградња топле везе између зграде основне школе и зграде за спорт и физичку културу на кп број 3031 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1936 tpl=filebrowser /]
73. 05-353-97/2019 од 05.06.2019. Израдња прикључног кабловског вода 20кВ за напајање МБТС 20/0кВ „пумпна станица Сивац – Југ“ на кп 11387, 11389, 11390 и 11391 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1934 tpl=filebrowser /]
72. 05-353-96/2019 од 3.06.2019. Реконструкција пословног простора, трговине у стамбено пословном објекту П+1 на к.п. број 2987 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1929 tpl=filebrowser /]
71. 05-353-92/2019 од 23. 05. 2019. Доградња фекалне канализације на  7810, 9863/1, 5901/2, 104, 35/1 к.о. Кула
2 фаза 5906/2, 5905/1, 1075/1, 1078/3, 1010/13, 1008/1, 1007/1, 1094, 1095, 1004,
1003/1, 1097/1 И 1097/2 к.о. Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1926 tpl=filebrowser /]
70. 05-353-91/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   3676 к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1922 tpl=filebrowser /]
69. 05-353-85/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   4834 к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1921 tpl=filebrowser /]
68. 05-353-84/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1264/2 к.о Црвенка  Црвенка  [wpfilebase tag=file id=1920 tpl=filebrowser /]
67. 05-353-83/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   391 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1919 tpl=filebrowser /]
66. 05-353-88/2019 од 21.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2146/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1916 tpl=filebrowser /]
65. 05-353-81/2019 од 16.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1731/1 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1913 tpl=filebrowser /]
64. 05-353-80/2019 од 16.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   3726 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1912 tpl=filebrowser /]
63. 05-353-87/2019 од 17.05.2019. Изградња воћарско виноградарске кућице на к.п. број 2502 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1911 tpl=filebrowser /]
62. 05-353-94/2019 од 14. 05. 2019. За реконструкцију и доградњу дела објекта породичног становања на КП број 1542/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1896 tpl=filebrowser /]
61. 05-353-76/2019 од 13.05.2019 Изградња стамбеног и помоћног објекта на к.п. број 961/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1895 tpl=filebrowser /]
60. 05-353-77/2019 од 09.05.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1500/9   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1891 tpl=filebrowser /]
59. 05-353-86/2019 од 09.05.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1826 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1890 tpl=filebrowser /]
58. 05-353-69/2019 од 07.05.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  МРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за објекат школе   на  к.п.  735  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1889 tpl=filebrowser /]
57.  05-353-90/2019 од 06.05.2019 Изградња   стамбеног  објекта    на  к.п. 3898/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1888 tpl=filebrowser /]
56. 05-353-67/2019 од 30.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1831  к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1876 tpl=filebrowser /]
55. 05-353-62/2019 од 25.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4287   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1875 tpl=filebrowser /]
54. 05-353-66/2019 од 25.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5371/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1874 tpl=filebrowser /]
53.  05-353-70/2019 од 22.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1999/2  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1873 tpl=filebrowser /]
52. 05-353-61/2019 од 24.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3888  к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1871 tpl=filebrowser /]
51. 05-353-75/2019 од 24.04.2019 Изградња  4138/1   на  к.п.   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1870 tpl=filebrowser /]
50. 05-353-82/2019 од 23.04.2019 Изградња инд.објекта за произв.обуће у три фазе    на  к.п. 9107/19    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1869 tpl=filebrowser /]
49. 05-353-68/2019 од 22.04.2019 Изградња складишта окова и шрафовске робе   на  к.п. 3257 и 3258   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1868 tpl=filebrowser /]
48. 05-353-58/2019 од 22.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4003  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1867 tpl=filebrowser /]
47. 05-353-54/2019 од 19.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3244  к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1866 tpl=filebrowser /]
46. 05-353-46/2019 од 19.04.2019 Изградња објекта за тов свиња капацитета 400 комада и силоса за храну    на  к.п.  8742/1  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1865 tpl=filebrowser /]
45. 05-353-48/2019 од 18.04.2019 Изградња  силоса за житарице 2џ 200т и 1џ 25 т усипним кошем И др.     на  к.п. 3649   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1855 tpl=filebrowser /]
44. 05-353-55/2019 од 18.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  719/3  к.о  Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1854 tpl=filebrowser /]
43. 05-353-53/2019 од 17.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 266   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1853 tpl=filebrowser /]
42. 05-353-56/2019 од 16.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1913/16    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1852 tpl=filebrowser /]
41. 05-353-59/2019 од 16.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3232  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1851 tpl=filebrowser /]
40. 05-353-52/2019 од 16.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1254/100   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1850 tpl=filebrowser /]
39. 05-353-71/2019 од 12.04.2019 Изградња  виноградарске кучице   на  к.п.2502   к.о  Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1849 tpl=filebrowser /]
38. 05-353-40/2019 од 09.04.2019 Надоградњу стамбеног дела објекта   на  к.п 3727/2   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1848 tpl=filebrowser /]
37.  05-353-45/2019 од 08.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградња унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 389/3  к.о  Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=1841 tpl=filebrowser /]
36. 05-353-41/2019 од 29.03.2019 Изградња  виноградарске кућице   на  к.п.7931/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1827 tpl=filebrowser /]
35. 05-353-36/2019 од 27.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2884   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1823 tpl=filebrowser /]
34. 05-353-35/2019 од 26.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8541/5   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1822 tpl=filebrowser /]
33. 05-353-37/2019 од 22.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1150/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1817 tpl=filebrowser /]
32. 05-353-30/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 670   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1816 tpl=filebrowser /]
31. 05-353-25/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4178    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Васић Жељко Васић Жељко (845.2 KiB)
30. 05-353-28/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.433     к.о  Сивац Сивац Icon of Дробњак Гордана Дробњак Гордана (936.8 KiB)
29. 05-353-32/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2285    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Ксенија Сабадош Ксенија (1.4 MiB)
28. 05-353-26/2019 од 20.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3558     к.о  . Сивац Сивац Icon of Ждерић Татјана Ждерић Татјана (910.3 KiB)
27. 05-353-27/2019 од 20.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  563/2   к.о  Кула Кула Icon of Дормошев Јован Дормошев Јован (973.1 KiB)
26. 05-353-24/2019 од 19.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 34/2    к.о  Кула Кула Icon of Кондић Горан Кондић Горан (970.2 KiB)
25. 05-353-31/2019 од 19.03.2019 Изградња стамбено пословног објекта П+3    на  к.п.2800    к.о  Кула Кула Icon of Спирала инвест доо Спирала инвест доо (967.6 KiB)
24. 05-353-23/2019 од 18.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1500/7   к.о  Кула Кула Icon of Цвијетић Обрад Цвијетић Обрад (900.5 KiB)
23. 05-353-22/2019 од 08.03.2019 Изградња складишта окова а шрафовске робе    на  к.п. 7630 и 7631    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort style doo Comfort style doo (0.0 B)
22. 05-353-29/2019 од 06.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 281    к.о  Сивац Сивац Icon of Ракетић Милена Ракетић Милена (1.4 MiB)
21. 05-353-21/2019 од 07.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.738     к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Кашаји Јанко Кашаји Јанко (963.3 KiB)
20. 05-353-18/2019 од 08.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1967/2     к.о  Кула Кула Icon of Ненадов Никола Ненадов Никола (1.4 MiB)
19. 05-353-19/2019 од 05.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за пословни  објекат    на  к.п. 4116/2     к.о  Кула Кула Icon of Распоповић Миодраг Распоповић Миодраг (1.2 MiB)
18. 05-353-17/2019 од 01.03.2019 Изградња стамбеног  објекта  П+0,    на  к.п.  4846   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Ружичић Јован Ружичић Јован (0.0 B)
17. 05-353202/2019 од 27.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 3204     к.о  Црвенка Црвенка Icon of Ријавец Јованка Ријавец Јованка (1.7 MiB)
16. 05-353-14/2019 од 26.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 1138/7     к.о  Кула Кула Icon of Шишарица Мирко Шишарица Мирко (1.5 MiB)
15. 05-353-12/2019 од 25.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 3129/1     к.о  Кула Кула Icon of Вукадиновић Милка Вукадиновић Милка (1.5 MiB)
14. 05-353-11/2019 од 22.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1548    к.о  Сивац Сивац Icon of Делић Богдановић Софија Делић Богдановић Софија(1.1 MiB)
13. 05-353-9/2019 од 22.02.2019 Изградња система за наводњавање Сивац Север 2 фаза      на  к.п.   9901 И др.   к.о  Сивац Сивац Icon of Al Rawafed Al Rawafed (0.0 B)
12. 05-353-13/2019 од 14.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  2587    к.о  Сивац Сивац Icon of Новаковић Зорица Новаковић Зорица (1.4 MiB)
11. 05-353-16/2019 од 13.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  3586   к.о  Сивац Сивац Icon of Боснић Здравко Боснић Здравко (1.0 MiB)
10. 05-353-8/2019 од 12.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  894    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Еделински Михал Еделински Михал (975.6 KiB)
9. 05-353-7/2019 од 07.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1135/4    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Лакић Милка Лакић Милка (127.9 KiB)
8. 05-353-6/2019 од 07.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1913/44    к.о  Кула Кула Icon of Кондић Миланко Кондић Миланко (61.6 KiB)
7. 05-353-2/2019 од 04.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1913/23    к.о  Кула Кула Icon of Обрадов Милена Обрадов Милена (1.5 MiB)
6. 05-353-5/2019 од 28.01.2019 Изградња  складишта сировина и готових производа металне индустрије      на  к.п.  8918/1     к.о  Кула Кула Icon of Терминг д.о.о. Терминг д.о.о. (0.0 B)
5. 05-353-290/2018 од 16.01.2019 Изградња  складишта окова и шрафовске робе      на  к.п.  3257 И 3258     к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Медић Слободанка Медић Слободанка (1.3 MiB)
4. 05-353-289/2018 од 16.01.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1868  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Манастир монахиња безгрешне девице Марије Манастир монахиња безгрешне девице Марије (1.0 MiB)
3. 05-353-288/2018 од 09.01.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п. 3248      к.о  Кула Кула Icon of Јут Оливер Јут Оливер (1.0 MiB)
2. 05-353-283/2018 од 08.01.2019 Изградња сило ћелија 6 x 1700т и сушаром капацитета 20т/х       на  к.п.   9212   к.о  Сивац Сивац Icon of ЗЗ Агро МВ Сивац ЗЗ Агро МВ Сивац (1.0 MiB)
1. 05-353-291/2018 од 03.01.2019 Изградња складишта окова и шрафовске робе       на  к.п.   7630   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort Style doo Comfort Style doo (757.7 KiB)

 

Локацијски услови 2018 – 2015