Локацијски услови 2020.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
277. 05-353-359/2020
од 30.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 1215/2 к.п. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3120 tpl=filebrowser/]
276. 05-353-358/2020
од 29.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2043 к.п. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3114 tpl=filebrowser/]
275. 05-353-360/2020
од 29.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2181/1 к.п. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3113 tpl=filebrowser/]
274. 05-353-355/2020
од 28.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/8 к.п. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3112 tpl=filebrowser/]
273. 05-353-347/2020
од 27.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2284 к.п. Црвенка Црвенка Латиновић Миодраг
272. 05-353-345/2020
од 27.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4246 к.п. Црвенка Црвенка Ковачевић Милорад
271. 05-353-348/2020
од 27.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3533 к.п. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3106 tpl=filebrowser/]
270. 05-353-352/2020
од 25.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 961 к.п. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3104 tpl=filebrowser/]
269. 05-353-350/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3840 к.п. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3103 tpl=filebrowser/]
268. 05-353-342/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 572  к.п. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3102 tpl=filebrowser/]
267. 05-353-343/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3170  к.п. Црвенка Црвенка Матић Вељко
266. 05-353-340/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 698/2  к.п. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=3101 tpl=filebrowser/]
265. 05-353-294/2020
од 24.12.2020.
Замена постојеће водоводне мраже, азбестних цеви у Кула на к.п. 5855 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3100 tpl=filebrowser/]
264. 05-353-363/2020
од 16.12.2020.
Реконструкција магацина готових производа и др. к.п. 3620/17 и др. к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3095 tpl=filebrowser/]
263. 05-353-354/2020
од 14.12.2020.
Изградња стамбеног објекта П+О на к.п. 4313 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3089 tpl=filebrowser/]
262. 05-353-326/2020
од 03.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 870/2  к.п. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3082 tpl=filebrowser/]
261. 05-353-324/2020
од 03.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1443  к.п. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3081 tpl=filebrowser/]
260. 05-353-322/2020
од 03.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/17  к.п. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3080 tpl=filebrowser/]
259. 05-353-325/2020
од 27.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/48  к.п. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3069 tpl=filebrowser/]
258. 05-353-327/2020
од 26.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3275  к.п. Црвенка Црвенка Станковић Милош
257. 05-353-323/2020
од 24.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8540/1 к.п. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3059 tpl=filebrowser/]
256. 05-353-315/2020
од 19.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 906 к.п. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=3051 tpl=filebrowser/]
255. 05-353-320/2020
од 19.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 669 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3050 tpl=filebrowser/]
254. 05-353-311/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3190 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3049 tpl=filebrowser/]
253. 05-353-309/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2624 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3048 tpl=filebrowser/]
252. 05-353-316/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 615/6 к.о. Црвенка Црвенка Јанковић Љубомир
251. 05-353-313/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/20 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3047 tpl=filebrowser/]
250. 05-353-321/2020
од 17.11.2020.
Изградња рибњака на к.о 6684/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3046 tpl=filebrowser/]
249. 05-353-310/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2011 к.о. Црвенка Црвенка Тунгуз Жарко
248. 05-353-307/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2371 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3030 tpl=filebrowser/]
247. 05-353-305/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1416 к.о. Руски Крстур Руски Крсутр [wpfilebase tag=file id=3029 tpl=filebrowser/]
246. 05-353-314/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 787/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3028 tpl=filebrowser/]
245. 05-353-308/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2244 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3027 tpl=filebrowser/]
244. 05-353-301/2020
од 10.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2514  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3026 tpl=filebrowser/]
243. 05-353-312/2020
од 10.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2243  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3025 tpl=filebrowser/]
242. 05-353-319/2020
од 10.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 559/1 i 560/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3024 tpl=filebrowser/]
241. 05-353-318/2020
од 10.11.2020.
Изградња фарме за узгој кока носиља капацитета 25.000 комада, на к.п. 2463/16 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=3023 tpl=filebrowser/]
240. 05-353-297/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/13 к.о. Кула Кула Селић Радомир
239. 05-353-303/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1693 к.о. Сивац Сивац Пејин Петар
238. 05-353-302/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/44 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3008 tpl=filebrowser/]
237. 05-353-304/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1380 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3007 tpl=filebrowser/]
236. 05-353-296/2020
од 06.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3378 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3006 tpl=filebrowser/]
235. 05-353-300/2020
од 06.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 657/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3005 tpl=filebrowser/]
234. 05-353-290/2020
од 28.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3767 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2980 tpl=filebrowser/]
233. 05-353-292/2020
од 27.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1849 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2969 tpl=filebrowser/]
232. 05-353-285/2020
од 27.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1257 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2968 tpl=filebrowser/]
231. 05-353-293/2020
од 26.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 897/2  к.о. Црвенка Црвенка Вуксановић Владимир
230. 05-353-281/2020
од 23.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1139/7 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2967 tpl=filebrowser/]
229. 05-353-282/2020
од 23.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1414/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2966 tpl=filebrowser/]
228. 05-353-266/2020
од 21.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1159 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2933 tpl=filebrowser/]
227. 05-353-291/2020
од 21.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1427 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2932 tpl=filebrowser/]
226. 05-353-287/2020
од 20.10.2020.
Изградња система даљинског надзора и управљања постојећих водоводних система на к.п. 8997 и 9000 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2931 tpl=filebrowser/]
225. 05-353-277/2020
од 20.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 499/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2930 tpl=filebrowser/]
224. 05-353-265/2020
од 20.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4033 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2928 tpl=filebrowser/]
223. 05-353-264/2020
од 19.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 214/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2927 tpl=filebrowser/]
222. 05-353-280/2020
од 16.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1594/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2926 tpl=filebrowser/]
221. 05-353-278/2020
од 16.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 804/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2924 tpl=filebrowser/]
220. 05-353-279/2020
од 15.10.2020.
Изградња стамбеног и помоћног објекта на к.п. 4529 и 4530 к.о. Кула Кула Углик Чила и Дамир
219. 05-353-274/2020
од 15.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/23 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2916 tpl=filebrowser/]
218. 05-353-258/2020
од 15.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/81 к.о. Кула Кула Миросављев Добрила
217. 05-353-273/2020
од 13.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3019 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2915 tpl=filebrowser/]
216. 05-353-250/2020
од 13.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2478 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2914 tpl=filebrowser/]
215. 05-353-263/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4173  I 417 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2902 tpl=filebrowser/]
214. 05-353-271/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/35 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2901 tpl=filebrowser/]
213. 05-353-272/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4038 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2900 tpl=filebrowser/]
212. 05-353-259/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2899 tpl=filebrowser/]
211. 05-353-260/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 464 к.о. Црвенка Црвенка Бијелић Мирослав
210. 05-353-245/2020
од 09.10.2020.
Изградња објекта за узгој свиња на к.п. 3363, 3364/1 и 3364/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2898 tpl=filebrowser/]
209. 05-353-275/2020
од 09.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5665/4  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2897 tpl=filebrowser/]
208. 05-353-241/2020
од 09.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2896 tpl=filebrowser/]
207. 05-353-276/2020
од 08.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4635/2  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2895 tpl=filebrowser/]
206. 05-353-284/2020
од 07.10.2020.
Реконструкција и доградња стамбеног објекта на к.п. 841/2 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2894 tpl=filebrowser/]
205. 05-353-270/2020
од 07.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1253  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2893 tpl=filebrowser/]
204. 05-353-268/2020
од 07.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/59 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2892 tpl=filebrowser/]
203. 05-353-269/2020
од 07.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5403 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2891 tpl=filebrowser/]
202. 05-353-262/2020
од 06.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2640 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2890 tpl=filebrowser/]
201. 05-353-254/2020
од 05.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 179 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2889 tpl=filebrowser/]
200. 05-353-243/2020
од 05.10.2020.
Изградња групног гасног прикључка са МРС и дела гасне инсталације до КМРС на к.п. 3103/4 к.о. Црвенка Црвенка ЈП Србијагас
199. 05-353-253/2020
од 05.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1273/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2846 tpl=filebrowser/]
198. 05-353-252/2020
од 02.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3003/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2845 tpl=filebrowser/]
197. 05-353-247/2020
од 02.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4828 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2844 tpl=filebrowser/]
196. 05-353-249/2020
од 01.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4336 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2843 tpl=filebrowser/]
195. 05-353-242/2020
од 01.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3051 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2842 tpl=filebrowser/]
194. 05-353-234/2020
од 30.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 750/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2841 tpl=filebrowser/]
193. 05-353-227/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 410 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2840 tpl=filebrowser/]
192. 05-353-231/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2394 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2839 tpl=filebrowser/]
191. 05-353-229/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5192 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2838 tpl=filebrowser/]
190. 05-353-246/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 354 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2837 tpl=filebrowser/]
189. 05-353-226/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1203/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2836 tpl=filebrowser/]
188. 05-353-237/2020
од 18.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1101/10 I 1101/15 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2835 tpl=filebrowser/]
187. 05-353-219/2020
од 11.09.2020.
Измена локацијских услова за изградњу аутоперионице и противпожароног зида на к.о. 2661 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2834 tpl=filebrowser/]
186. 05-353-221/2020
од 14.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 221 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2833 tpl=filebrowser/]
185. 05-353-212/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 377 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2832 tpl=filebrowser/]
184. 05-353-214/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4106 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2831 tpl=filebrowser/]
183. 05-353-213/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 139 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2830 tpl=filebrowser/]
182. 05-353-215/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3169 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2829 tpl=filebrowser/]
181. 05-353-209/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3781к.о. Црвенка Црвенка Глушац Мартин
180. 05-353-210/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3333 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2828 tpl=filebrowser/]
179. 05-353-249/2020
од 25.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 3041 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 3377 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2824 tpl=filebrowser/]
178. 05-353-257/2020
од 25.09.2020.
Изградња виноградарске кућице на к.п. 7928 к.о. Кула и прикључка: електро вода на к.п. 7928, 10054, 7941 И 10056/2 к.о. Кула и прикључка на насељску водоводну мрежу на к.п. 10057/2, 10055/1, 10054 И 7928 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2823 tpl=filebrowser/]
177. 05-353-233/2020
од 25.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1144/9 к.о. Кула и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 5935/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2822 tpl=filebrowser/]
176. 05-353-232/2020
од 25.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1146/55 к.о. Кула и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1154/3 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2821 tpl=filebrowser/]
175. 05-353-239/2020
од 24.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 22 к.о. Липар и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1100 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=2820 tpl=filebrowser/]
174. 05-353-238/2020
од 24.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 2665 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4247 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2819 tpl=filebrowser/]
173. 05-353-230/2020
од 23.09.2020.
Изградња светлосне сигнализације на укрсном месту државног пута IБ реда број 15 (улица Маршала Тита) са Његошевом улицом на к.п. 4935/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2818 tpl=filebrowser/]
172. 05-353-235/2020
од 24.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбеном објекту на к.п. 900 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4188 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2817 tpl=filebrowser/]
171. 05-353-222/2020
од 17.09.2020.
Уградња унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1167 к.о. Црвенка и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4962 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2808 tpl=filebrowser/]
170. 05-353-225/2020
од 16.09.2020.
Изградња фамре свиња капцитета 500 комада са неопходним пратећим објектима и инфраструктуром на к.п. 7931/1 к.о. Кула, прикључка на електроенергетски вод на к.п. 7931/1, 10054, 7941 и 10056/2 к.о. Кула и прикључка на насељски водовод на к.п. 10057/2, 10056/1, 10054 и 7931/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2809 tpl=filebrowser/]
169. 05-353-220/2020
од 10.09.2020.
Реконструкција дела пословног објекта на к.п. 2380/5 к.о. Црвенка Црвенка Трбовицћ Предраг
168. 05-353-207/2020
од 10.09.2020.
Изградња самоуслужне аутоперионице на к.п. 2067/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2806 tpl=filebrowser/]
167. 05-353-203/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3971 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2805 tpl=filebrowser/]
166. 05-353-216/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2575 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2804 tpl=filebrowser/]
165. 05-353-218/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4598 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2803 tpl=filebrowser/]
164. 05-353-208/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5114 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2802 tpl=filebrowser/]
163. 05-353-206/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 808/5 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2801 tpl=filebrowser/]
162. 05-353-199/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5521 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2799 tpl=filebrowser/]
161. 05-353-248/2020
од 09.09.2020.
Измена локацијских услова за иградњу три сушаре капацитетеа 36 Т/х и др. на к.п. 669/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2798 tpl=filebrowser/]
160. 05-353-204/2020
од 08.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4699/2 к.о. Руски Крстур Руски Крустур [wpfilebase tag=file id=2797 tpl=filebrowser/]
159. 05-353-217/2020
од 09.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 598 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2796 tpl=filebrowser/]
158. 05-353-205/2020
од 09.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 155/4 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2795 tpl=filebrowser/]
157. 05-353-197/2020
од 07.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1429/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2794 tpl=filebrowser/]
156. 05-353-198/2020
од 04.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3449 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2782 tpl=filebrowser/]
155. 05-353-196/2020
од 03.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 401/2 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2781 tpl=filebrowser/]
154. 05-353-201/2020
од 01.09.2020.
Изградња виноградарске кућице и прикључка на к.п. 7928 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2780 tpl=filebrowser/]
153. 05-353-195/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 735 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2779 tpl=filebrowser/]
152. 05-353-193/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3773 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2778 tpl=filebrowser/]
151. 05-353-192/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6835/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2777 tpl=filebrowser/]
150. 05-353-194/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4763/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2776 tpl=filebrowser/]
149. 05-353-180/2020
од 30.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3003/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2775 tpl=filebrowser/]
148. 05-353-189/2020
од 28.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за зграду пољопривреде на к.п. 1707 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2774 tpl=filebrowser/]
147. 05-353-187/2020
од 28.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3523/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2773 tpl=filebrowser/]
146. 05-353-181/2020
од 25.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/27 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2767 tpl=filebrowser/]
145. 05-353-190/2020
од 27.08.2020.
Изградња стамбеног објекта на к.п. 1057 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2766 tpl=filebrowser /]
144. 05-353-186/2020
од 27.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 668/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2765 tpl=filebrowser /]
143. 05-353-185/2020
од 27.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1958 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2764 tpl=filebrowser /]
142. 05-353-179/2020
од  26.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1114 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2763 tpl=filebrowser /]
141. 05-353-183/2020
од  25.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1378 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2762 tpl=filebrowser /]
140. 05-353-167/2020
од  11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за поћни објекат на к.п. 3881 к.о. Црвенка Црвенка Адамовић Душан
139. 05-353-177/2020
од 21.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 444 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Рац Марија
138. 05-353-178/2020
од 21.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на к.п. 2136 i 2137 к.о. Црвенка Црвенка Стојичић Драган
137. 05-353-175/2020
од 20.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 693 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2744 tpl=filebrowser /]
136. 05-353-174/2020
од 19.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3164/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2743 tpl=filebrowser /]
135. 05-353-173/2020
од 19.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1458 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2742 tpl=filebrowser /]
134. 05-353-170/2020
од 18.08.2020.
Реконструкија црпне станице и др. на к.п. 3370 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2736 tpl=filebrowser/]
133. 05-353-200/2020 од
18.08.2020.
Изградња објекта за тов свиња на к.п. 3363 и др. к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2735 tpl=filebrowser/]
132. 05-353-176/2020
од 17.08.2020.
Реконструкција стамбено пословне зграде на к.п. 2832 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2733 tpl=filebrowser/]
131. 05-353-182/2020
од 13.08.2020.
Изградња самоуслужне аутоперионице на к.п. 2661 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2732 tpl=filebrowser/]
130. 05-353-163/2020
од  12.08.2020.
Изградња објекта за технички преглед возила, стамбени и помоћни објекат на к.п. 3942 и 3943 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2727 tpl=filebrowser/]
129. 05-353-161/2020
од 12.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3750  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2757 tpl=filebrowser/]
128. 05-353-164/2020
од 11.08.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3804  к.о. Црвенка Црвенка Суботић Драган
127. 05-353-165/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2143  к.о. Црвенка Црвенка Славуљица Александра
126. 05-353-162/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3871  к.о. Црвенка Црвенка Ребић Богданка
125. 05-353-166/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 843/7 i 844/10  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2725 tpl=filebrowser/]
124. 05-353-155/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2724 tpl=filebrowser/]
123. 05-353-158/2020
од  06.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 710 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2717 tpl=filebrowser/]
122. 05-353-159/2020
од  06.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1149 к.о. Црвенка Црвенка Радоњић Бранко
121. 05-353-157/2020
од  06.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1310 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2716 tpl=filebrowser/]
120. 05-353-160/2020
од 05.08.2020.
Изградња расхладне куле на к.п. 3656/4 к.о. Цренка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2715 tpl=filebrowser/]
119. 05-353-169/2020
од  05.08.2020.
Изградња виноградарске кућице на к.п. 7928 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2714 tpl=filebrowser/]
118. 05-353-153/2020
од  03.08.2020.
Изгредња летњиковца П+Пк на к.п. 9865/1 и 9865/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2709 tpl=filebrowser/]
117. 05-353-132/2020
од  30.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408/13 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2708 tpl=filebrowser/]
116. 05-353-143/2020
од  24.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1199/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2694 tpl=filebrowser/]
115. 05-353-142/2020
од  24.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 842/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Олејар Ирина
114. 05-353-146/2020
од  24.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 892 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2693 tpl=filebrowser/]
113. 05-353-148/2020
од  23.07.2020.
Изградња фарме за узгој и репродукцију крмача капацитета 210 кома и др. на к.п. 8743/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2690 tpl=filebrowser/]
112. 05-353-145/2020
од  22.07.2020.
Реконструкција, доградња и пренамена пословног објекта на к.п. 2809/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2689 tpl=filebrowser/]
111. 05-353-138/2020
од 17.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1744/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2683 tpl=filebrowser/]
110. 05-353-136/2020
од 17.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 412/1 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2682 tpl=filebrowser/]
109. 05-353-150/2020
од 17.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1876 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2681 tpl=filebrowser/]
108. 05-353-120/2020
од 16.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/48 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2680 tpl=filebrowser/]
107. 05-353-287/2020
од 15.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3978 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2672 tpl=filebrowser/]
106. 05-353-154/2020
од 13.07.2020.
Реконструкција зграде и доградња едукативног цнетра на к.п- 1403/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2685 tpl=filebrowser/]
105. 05-353-135/2020
од 13.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 946 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2679 tpl=filebrowser/]
104. 05-353-133/2020
од 10.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 410 и др. к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2661 tpl=filebrowser/]
103. 05-353-130/2020
од 07.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/25 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2660 tpl=filebrowser/]
102. 05-353-117/2020
од 07.07.2020.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу и уградња унутрашње гасне инсталације за објекат трговине на к.п. 1254/119 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2651 tpl=filebrowser/]
101. 05-353-125/2020
од 03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3990/30 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2638 tpl=filebrowser/]
100. 05-353-123/2020 од  03.07.2020. год. Изградња стамбеног објекта на к.п. 4030 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2639 tpl=filebrowser/]
99. 05-353-94/2020
од 03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.1272/24 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2640 tpl=filebrowser/]
98. 05-353-114/2020
од 03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.214/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2641 tpl=filebrowser/]
97. 05-353-126/2020
од  03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.2096/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2642 tpl=filebrowser/]
96. 05-353-248/2020
од  02.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3858 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2631 tpl=filebrowser/]
95. 05-353-104/2020
од  02.07.2020. год.
Суви истовар репе на к.п. 3657 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2643 tpl=filebrowser/]
94. 05-353-115/2020
од 01.07.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 101  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2630 tpl=filebrowser/]
93. 05-353-113/2020
од 30.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 5874  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2629 tpl=filebrowser/]
92. 05-353-106/2020
од 26.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 11921 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2623 tpl=filebrowser/]
91. 05-353-119/2020
од 26.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 4213 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2622 tpl=filebrowser/]
90. 05-353-116/2020
од 26.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 5847 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2621 tpl=filebrowser/]
89. 05-353-109/2020
од 25.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 8136/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2617 tpl=filebrowser/]
88. 05-353-100/2020
од 25.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 848/4 к.о. Црвенка Црвенка Марас Гордана
87. 05-353-95/2020
од 25.06.2020.
Изградња угоститељског објекта бифеа на к.п. 5483 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2614 tpl=filebrowser/]
86. 05-353-108/2020.
од 23.06.2020.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3858 к.о Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2611 tpl=filebrowser/]
85. 05-353-103/2020
од 22.06.2020. год.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат к.п. 607/8 к.о Црвенка Црвенка Новаковић Рада
84. 05-353-101/2020
од 22.06.2020. год.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.431 к.о Крушчић. Крушчић [wpfilebase tag=file id=2601 tpl=filebrowser/]
83. 05-353-102/2020
од 22.06.2020. год.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.479/1 к.о Црвенка. Црвенка Крндија Никола 
82. 05-353-105/2020
од 17.06.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п- 5843/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2598 tpl=filebrowser/]
81. 05-353-121/2020
од 17.06.2020. год.
Изградња два летњиковца на к.п. 7578/3 к.о. Кула Kula [wpfilebase tag=file id=2597 tpl=filebrowser/]
80. 05-353-93/2020 од 12.06.2020. год. Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3439/11 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2593 tpl=filebrowser/]
79. 05-353-92/2020 од 12.06.2020. год. Иградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1440/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2592 tpl=filebrowser /]
78. 05-353-87/2020 од 09.06.2020. год. Изградња црквене дворане са пријемном канцеларијом на к.п. 2432 к.о. Црвенка Црвенка Црвенка општина црвеначка  11.05 MiB)
77. 05-353-91/2020 од 09.06.2020. год. Иградња прикључка на гасовод мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 777 к.о. Руски Крстур Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=2591 tpl=filebrowser /]
76. 05-353-90/2020 од 08.06.2020. год. Иградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1177/1 к.о. Руски Крстур Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=2590 tpl=filebrowser /]
75. 05-353-97/2020 од 08.06.2020. год. Иградња објекта за тов свиња капацитета 500 комада са пратећим садржајем на к.п. 7537 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2589 tpl=filebrowser /]
74. 05-353-89/2020 од 01.06.2020 Изградња објекта за тов свиња капацитета  193 комада, силоса за храну И др.    на  к.п. 6387   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2577 tpl=filebrowser /]
73. 05-353-82/2020 од 28.05.2020 Изградња објекта за тов свиња капацитета 1000 комада, силоса за храну И др.    на  к.п. 8305   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2576 tpl=filebrowser /]
72. 05-353-80/2020 од 25.05.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1152/126   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2572 tpl=filebrowser /]
71. 05-353-59/2020 од  25.05.2020 Изградња складишта за одлагање палета, магацина хемијских  средстава и неусловног производа, паркинг за аутомобиле иподземне колске ваге  и др.  на  к.п. 3620/17 и 7762/2  к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2571 tpl=filebrowser /]
70. 05-353-81/2020 25.05.2020. ИЗГРАДЊА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 2661 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2524 tpl=filebrowser /]
69. 05-353-75/2020 од 20.05.2020 Изградња радио базне станице   на  к.п. 3431/3  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2522 tpl=filebrowser /]
68. 05-353-84/2020 од 20.05.2020  Изградња стамбеног објекта    на  к.п. 3203/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2521 tpl=filebrowser /]
67. 05-353-77/2020 од 18.05.2020. ИЗГРАДЊА СУШАРЕ КАПАЦИТЕТА 28 t/h, УГРАДЊУ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У СУШАРУ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (МРС) НА К.П. 3673 И 3674 К.О. СИВАЦ Сивац [wpfilebase tag=file id=2520 tpl=filebrowser /]
66. 05-353-73/2020 од 18.05.2020. ИЗГРАДЊА ТРОФАЗНОГ ПРИКЉУЧЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА – ПРИВРЕМЕНЕ МОНТАЖНЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ НА К.П. БРОЈ 7791/1, 9862/2, 9709/2 И 7866/2 К.О. КУЛА И СТС-А 20/0,4 kV НА К.П. БРОЈ 7791/1 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2519 tpl=filebrowser /]
65. 05-353-61/2020 од 18.05.2020. ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА НА К.П. БРОЈ 8615, 10013/1 И 8620 К.О. КУЛА ЗА ТРОФАЗНО ПРИКЉУЧЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ Кула [wpfilebase tag=file id=2518 tpl=filebrowser /]
64. 05-353-79/2020 од 08.05.2020 ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА К.П. БРОЈ 685/3 К.О. ЦРВЕНКА
Црвенка [wpfilebase tag=file id=2516 tpl=filebrowser /]
63. 05-353-68/2020 од 27.04.2020. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 500 КОМАДА СА ПРАТЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА И ИНФРАСТРУКТУРОМ НА К.П. БРОЈ 7537 И 7538/1 К.О. КУЛА И
КОЛСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 7538/2 К.О. КУЛА
Кула [wpfilebase tag=file id=2514 tpl=filebrowser /]
62. 05-353-71/2020 од 03.05.2020.  УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 1139/3 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2511 tpl=filebrowser /]
61. 05-353-30/2020 од 21.02.2020 Изградња стамбеног објекта на к.п. 1799  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2507 tpl=filebrowser /]
60. 05-353-35/2020 од 13.02.2020  Реконструкција и доградња пословног објекта    на  к.п. 541/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2506 tpl=filebrowser /]
59. 05-353-63/2020 од 15.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1022   к.о  Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2505 tpl=filebrowser /]
58. 05-353-65/2020 од 15.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 300   к.о  Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2504 tpl=filebrowser /]
57. 05-353-66/2020 од 15.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 634   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2503 tpl=filebrowser /]
56. 05-353-70/2020 од 13.04.2020  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2351  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2502 tpl=filebrowser /]
55. 05-353-67/2020 од 13.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3777   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2501 tpl=filebrowser /]
54. 05-353-69/2020 од 13.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.570/2    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2500 tpl=filebrowser /]
53. 05-353-62/2020 од 13.04.2020  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  583   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2499 tpl=filebrowser /]
52. 05-353-54/2020 од 02.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4028   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2498 tpl=filebrowser /]
51. 05-353-56/2020 од 02.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3100   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2497 tpl=filebrowser /]
50. 05-353-46/2020 од 10.03.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1497/2 к.о Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2496 tpl=filebrowser /]
49. 05-353-45/2020 од 10.03.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1805/2    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2495 tpl=filebrowser /]
48. 05-353-38/2020 од 13.03.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1757   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2494 tpl=filebrowser /]
47. 05-353-26/2020 од 21.02.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  7001/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2493 tpl=filebrowser /]
46. 05-353-29/2020 од 28.02.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  824/28   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2492 tpl=filebrowser /]
45. 05-353-17/2020 од 24.02.2020  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1152/124    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2491 tpl=filebrowser /]
44. 05-353-74/2020 од 21.04.2020. ИЗГРАДЊУ ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА НА К.П. БРОЈ 6387 К.О. КУЛА И БУШЕНОГ БУНАРА НА К.П. БРОЈ 6386 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2489 tpl=filebrowser /]
43. 05-353-53/2020 од 02.04.2020.  УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И
ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ
НА К.П. БРОЈ 2531/2 К.О. КУЛА
Кула [wpfilebase tag=file id=2484 tpl=filebrowser /]
42. 05-353-57/2020 од 27.03.2020. УГРАДЊA УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ (ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА) И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 4337 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2483 tpl=filebrowser /]
41. 05-353-43/2020 од 17.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1220/9 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Кула [wpfilebase tag=file id=2474 tpl=filebrowser /]
40. 05-353-40/2020 од 9.03. 2020. ИЗГРАДЊA У I ФАЗИ: РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА 20kV РП „ИНДУСТРИЈА“ И ПОДЗМЕНОГ 20kV КАБЛА ОД РП ДО 20kV КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ; У II ФАЗИ: ПОДЗЕМНОГ 20kV КАБЛА ОД РП ДО 20kV КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 9107/6 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2471 tpl=filebrowser /]
39. 05-353-52/2020 од 9.03.2020. ИЗГРАДЊА ВОЋАРСКО – ВИНОГРАДАРСКЕ КУЋИЦЕ НА К.П. БРОЈ 5648/1 К.О. СИВАЦ Сивац [wpfilebase tag=file id=2464 tpl=filebrowser /]
38. 05-353-36/2020 од 06.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. 2800 К.О. КУЛА; ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (РС) НА К.П. 2800 И 5911 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2463 tpl=filebrowser /]
37. 05-353-44/2020 од 5.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 4756 К.О. ЦРВЕНКА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Црвенка [wpfilebase tag=file id=2462 tpl=filebrowser /]
36. 05-353-37/2020 од 2.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 2324 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2461 tpl=filebrowser /]
35. 05-353-42/2020 од 26.02. 2020. ДОГРАДЊA РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ МЕТАЛНИХ ДЕЛОВА ЗА СИСТЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ НА К.П. БРОЈ 7884/1 К.О. КУЛА
Кула [wpfilebase tag=file id=2456 tpl=filebrowser /]
34. 05-35319/2020 од 24.02. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПРИВРЕМЕНЕ МОНТАЖНЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ НА К.П. 7791/1 И 7794 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МРС НА К.П. 7801, 7800, 7799, 7793, 7791/2 И 7795 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2450 tpl=filebrowser /]
33. 05-353-31/2020 од 24. 02. 2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 608/19 К.О. ЦРВЕНКА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Црвенка [wpfilebase tag=file id=2449 tpl=filebrowser /]
32. 05-353-28/2020 од 1802.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 2202 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац [wpfilebase tag=file id=2442 tpl=filebrowser /]
31. 05-35327/2020 од 18.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 1765 К.О. РУСКИ КРСТУР Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2441 tpl=filebrowser /]
30. 05-35333/2020 од 13.02.2020. ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА НА К.П. БРОЈ 3043 И 3045 К.О. ЦРВЕНКА Црвенка [wpfilebase tag=file id=2440 tpl=filebrowser /]
29. 05-3537/2020 од 11.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 3935/1 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2439 tpl=filebrowser /]
28. 05-353-12/2020 од 7.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 601/5, 602/5, 603/5 И 604/5 К.О. ЦРВЕНКА И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Црвенка [wpfilebase tag=file id=2438 tpl=filebrowser /]
27. 05-35314/2020 од 07.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 1734 К.О. РУСКИ КРСТУР Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2437 tpl=filebrowser /]
26. 05-35311/2020 од 07.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 2113/2 К.О. СИВАЦ Сивац [wpfilebase tag=file id=2436 tpl=filebrowser /]
25. 05-353-18/2020 од 6.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1761/1 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2435 tpl=filebrowser /]
24. 05-353-8/2020 од 06.02.2020. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА УГРАДЊУ УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 3568/1 К.О. СИВАЦ Сивац [wpfilebase tag=file id=2434 tpl=filebrowser /]
23. 05-353-23/2020 од 06.02.2020. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДЗИЂИВАЊЕ 1. СПРАТА, ПОСТОЈЕЋЕГ ПРИЗЕМНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 2498/2 К.О. РУСКИ КРСТУР Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2433 tpl=filebrowser /]
22. 05-353-24/2020 од 5.02.2020. ИЗГРАДЊА ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 1.000 КОМАДА НА К.П. БРОЈ 8305 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2432 tpl=filebrowser /]
21.  05-353-10/2020 од 5.02.2020. УГРАДЊA УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 3569 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац [wpfilebase tag=file id=2431 tpl=filebrowser /]
20. 05-353-9/2020 од 4.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 3567/2 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац [wpfilebase tag=file id=2429 tpl=filebrowser /]
19. 05-353-20/2020 од 3.02.2020. ИЗГРАДЊА СКЛАДИШТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, НАДСТРЕШНИЦЕ, ДВЕ ЕЛЕВАТОРСКЕ ЈАМЕ, ПРИЈЕМНОГ КОША И НАГИБНЕ ПЛАТФОРМЕ НА К.П. БРОЈ 3469/1 К.О. СИВАЦ Сивац [wpfilebase tag=file id=2428 tpl=filebrowser /]
18. 05-353-347/2019 од 9. 01.2020. ИЗГРАДЊА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПРАОНИЦЕ СА ПЛАТООМ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА (I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ) И ПРОДАВНИЦЕ АУТОДЕЛОВА (II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ) НА К.П. БРОЈ 721 И 722 К.О. СИВАЦ, СА ИНФРАСТРУКТУРНИМ ОБЈЕКТИМА И ПРИКЉУЧЦИМА Сивац [wpfilebase tag=file id=2427 tpl=filebrowser /]
17. 05-353-354/2019 од 16. 01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 456 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац [wpfilebase tag=file id=2426 tpl=filebrowser /]
16. 05-353-355/2019 од 8. 01.2020. ИЗГРАДЊА ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 879 КОМАДА НА К.П. БРОЈ 6386 И 6387 К.О. КУЛА Кула [wpfilebase tag=file id=2425 tpl=filebrowser /]
15. 05-353-348/2019 од 13.01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 946/1 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Кула [wpfilebase tag=file id=2424 tpl=filebrowser /]
14. 05-353-341/2019 oд 8. 01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1047 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2423 tpl=filebrowser /]
13.  05-353-351/2019 од 16. 01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1146/9 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Кула [wpfilebase tag=file id=2422 tpl=filebrowser /]
12. 05-353-3/2020 од 4. 02.2020. ИЗГРАДЊА ВН КАБЛОВСКОГ ВОДА 20kV И НН КАБЛОВСКОГ ВОДА 0,4kV И НАДЗЕМНОГ НН ВОДА 0,4kV НА К.П. БРОЈ 4952/1 И 4935/1 К.О. ЦРВЕНКА Црвенка [wpfilebase tag=file id=2421 tpl=filebrowser /]
11. 05-353-6/2020 од 20.01.2020 Изградња објекта за смештај пољ.машина и алата    на  к.п. 3618    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2405 tpl=filebrowser /]
10. 05-353-354/2019 од 16.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 456    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2404 tpl=filebrowser /]
09. 05-353-351/2019 од 16.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1146/9   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2401 tpl=filebrowser /]
08. 05-353-348/2019 од 14.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 946/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2395 tpl=filebrowser /]
07. 05-353-1/2020 од 10.01.2020 Изградња три сушаре капацита 36 т/х И надстрешнице    на  к.п. 8669/1 к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2394 tpl=filebrowser /]
06. 05-353-347/2019 од 10.01.2020 Изградња самоуслужне аутоперионице и продавнице аутоделова   на  к.п. 721 и 722    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2392 tpl=filebrowser /]
05. 05-353-344/2019 од 10.01.2020 Изградња прикључног гасовода са  МРС Г- 100 спортског центра,    на  к.п.3728/61  и др.     к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2391 tpl=filebrowser /]
04. 05-353-341/2019 од 08.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1047    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2390 tpl=filebrowser /]
03. 05-353-355/2019 од 08.01.2020 Изградња фарме за тов свиња капацитета 879 комада    на  к.п.  6386 И 6387   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2389 tpl=filebrowser /]
02. 05-353-343/2019 од 06.01.2020 Изградња прикључка на гасовод са МРС  и разводне гасоводне мреже са 5 секундарних МРС са гасним генераторима топлоте И унутрашње гасне инсталације    на  к.п. 1499/15 и 5887/4    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2388 tpl=filebrowser /]
01. 05-353-340/2019 од 06.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4509/5    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2387 tpl=filebrowser /]

 

Локацијски услови 2019.

 

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
268. 05-353-349/2019 од 31.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3498/2    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2385 tpl=filebrowser /]
267. 05-353-339/2019 од 30.12.2019 За измењене локацијске услове за изградњу стамбеног објекта са две стамбене јединице и помоћни објекат на к.п. 153 к.о Липар Липар [wpfilebase tag=file id=2381 tpl=filebrowser /]
266. 05-353-342/2019 од 30.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5278    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2380 tpl=filebrowser /]
265. 05-353-337/2019 од 27.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 119    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2379 tpl=filebrowser /]
264. 05-353-336/2019 од 27.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 185 к.о Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2378 tpl=filebrowser /]
263. 05-353-338/2019 од 25.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3207   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2371 tpl=filebrowser /]
262. 05-353-335/2019 од 23.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 114/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2370 tpl=filebrowser /]
261. 05-353-313/2019 од 18.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1254/33  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2369 tpl=filebrowser /]
260. 05-353-315/2019 од 16.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3914   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2368 tpl=filebrowser /]
259. 05-353-332/2019 од 16.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2305  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2363 tpl=filebrowser /]
258. 05-353-330/2019 од 16.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1254/12   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2355 tpl=filebrowser /]
257. 05-353-331/2019 од 16.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1925/3   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2354 tpl=filebrowser /]
256. 05-353-325/2019 од 12.12.2019   Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2866   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2353 tpl=filebrowser /]
255.  05-353-326/2019 од 11.12.2019 Доградња и реконструкција стамбеног објекта И помоћни објекат    на  к.п.  4044/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2352 tpl=filebrowser /]
254. 05-353-324/2019 од 10.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3521   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2351 tpl=filebrowser /]
253. 05-353-323/2019 од 10.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3546/2   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2350 tpl=filebrowser /]
252. 05-353-320/2019 од 10.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3990/41    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2349 tpl=filebrowser /]
251. 05-353-314/2019 од 06.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3728/44   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2342 tpl=filebrowser /]
250. 05-353-316/2019 од 06.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  605/9, 606/9 И 607/12   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2341 tpl=filebrowser /]
249. 05-353-321/2019 од 05.12.2019 Изградња пословног објекта за технички преглед возила    на  к.п. 2681 И 2682    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2340 tpl=filebrowser /]
248. 05-353-329/2019 од 03.12.2019 За изградњу надстрешнице за пријем кукуруза     на  к.п.  8669/1  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2339 tpl=filebrowser /]
247. 05-353-310/2019 од 03.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2266/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2338 tpl=filebrowser /]
246. 05-353-309/2019 од 03.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3633    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2337 tpl=filebrowser /]
245. 05-353-311/2019 од 03.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  794/2  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2336 tpl=filebrowser /]
244. 05-353-317/2019 од 02.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3546/3   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2335 tpl=filebrowser /]
243. 05-353-322/2019 од 29.11.2019  Реконструкција, проширење и изградња локалног пута Руски Крстур-Крушчић на к.п. 8909 и др. К.о.Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2330 tpl=filebrowser /]
242. 05-353-328/2019 од 28.11.2019 Реконструкција разводног постројења 20 кВ –Железничка станица    на  к.п. 8621/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2329 tpl=filebrowser /]
241. 05-353-305/2019 од 26.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3080    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2328 tpl=filebrowser /]
240. 05-353-308/2019 од 25.11.2019 Изградња објекта за тов свиња капацитета 500 комада   на  к.п. 7537 И 7538/2    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2323 tpl=filebrowser /]
239.  05-353-303/2019 од 22.11.2019   Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1016    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2322 tpl=filebrowser /]
238. 05-353-312/2019 од 21.11.2019 Изградња пословног објекта за технички преглед возила    на  к.п. број   541/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2317 tpl=filebrowser /]
237. 05-353-293/2019 од 20.11.2019  Изградња ниско напонског  кабловског  вода  за стамбено пословни објекат    на  к.п. број   2815/1 И др. к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2316 tpl=filebrowser /]
236. 05-353-291/2019 од 19.11.2019 За реконструкцију и доградњу објекта за производњу котлова и доградња складишта сировина   на   к.п. број   8918/1к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2314 tpl=filebrowser /]
235. 05-353-292/2019 од 18.11.2019 Изградња челично решеткастог стуба И прикључног 20 кВ вода     на  к.п. број   2072, 2930/1  к.о  Липар и  к.п. број 7060 к.о.Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2313 tpl=filebrowser /]
234. 05-353-296/2019 од 18.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 758    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2312 tpl=filebrowser /]
233.  05-353-295/2019 од 18.11.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1387   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2311 tpl=filebrowser /]
232. 05-353-319/2019 од 14.11.2019 Изградња  стамбеног објекта  П+0  на  к.п. 862/2    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2310 tpl=filebrowser /]
231.  05-353-306/2019 од 15.11.2019 Изградња  специјализованог складишта за воће и поврће и доградњу и реконструкцију  постојећег објекта пољопривреде   на  к.п. 435    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2309 tpl=filebrowser /]
230. 05-353-283/2019 од 08.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1272/12     к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2300 tpl=filebrowser /]
229. 05-353-285/2019 од 06.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 407    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2299 tpl=filebrowser /]
228. 05-353-294/2019 од 06.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4069    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2298 tpl=filebrowser /]
227. 05-353-287/2019 од 06.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3104    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2297 tpl=filebrowser /]
226. 05-353-286/2019 од 31.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2603/2   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2296 tpl=filebrowser /]
225. 05-353-282/2019 од 06.11.2019 Реконструкција разводног постројења 20 кВ желеничка станица   на  к.п.  8621/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2295 tpl=filebrowser /]
224. 05-353-304/2019 од 05.11.2019 Изградњу економског објекта- надстрешнице за смештај пољ. механизације, складиштени простор и летња кухиње   на  к.п.  8173   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2287 tpl=filebrowser /]
223. 05-353-279/2019 од 31.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1079/4 к.о Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2269 tpl=filebrowser /]
222. 05-353-276/2019 од 28.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  306   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2264 tpl=filebrowser /]
221.  05-353-288/2019 од 28.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1678   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2263 tpl=filebrowser /]
220. 05-353-271/2019 од 24.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1990   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2262 tpl=filebrowser /]
219. 05-353-277/2019 од 28.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2002   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2261 tpl=filebrowser /]
218. 05-353-250/2019 од 25.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3008   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2260 tpl=filebrowser /]
217. 05-353-270/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1642   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2248 tpl=filebrowser /]
216. 05-353-269/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4158    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2247 tpl=filebrowser /]
215. 05-353-267/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5429    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2246 tpl=filebrowser /]
214. 05-353-272/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 712/1 к.о Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2245 tpl=filebrowser /]
213. 05-353-266/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2694/2    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2244 tpl=filebrowser /]
212.  05-353-259/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3928/2   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2243 tpl=filebrowser /]
211. 05-353-268/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2690/2   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2242 tpl=filebrowser /]
210. 05-353-264/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 984    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2241 tpl=filebrowser /]
209. 05-353-263/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2250/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2240 tpl=filebrowser /]
208. 05-353-275/2019 од 17.10.2019 Изградња едукативног центра и енергетска санација зграде    на  к.п. 1403/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2238 tpl=filebrowser /]
207. 05-353-258/2019 од   17.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 551   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2237 tpl=filebrowser /]
206. 05-353-256/2019 од 17.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2160/5    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2236 tpl=filebrowser /]
205. 05-353-255/2019 од 16.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 619/1   к.о  Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2235 tpl=filebrowser /]
204. 05-353-254/2019 од 16.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3475   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2234 tpl=filebrowser /]
203. 05-353-257/2019 од 11.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2330     к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2226 tpl=filebrowser /]
202. 05-353-253/2019 од 11.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  698   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2225 tpl=filebrowser /]
201. 05-353-265/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 161 к.о Kрушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2224 tpl=filebrowser /]
200. 05-353-261/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  верски и објекат    на  к.п.  2983 и 2984/1   к.о  Kула Кула [wpfilebase tag=file id=2223 tpl=filebrowser /]
199. 05-353-249/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  918   к.о  Kула Кула [wpfilebase tag=file id=2222 tpl=filebrowser /]
198.  05-353-248/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4832   к.о  Kула Кула [wpfilebase tag=file id=2221 tpl=filebrowser /]
197. 05-353-262/2019 од 09.10.2019 Реконструкција пословног простора   на  к.п.  2801/6   к.о  Kула Кула [wpfilebase tag=file id=2220 tpl=filebrowser /]
196. 05-353-251/2019 од 04.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1152/85   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2219 tpl=filebrowser /]
195. 05-353-244/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1412   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2218 tpl=filebrowser /]
194. 05-353-239/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3837   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2217 tpl=filebrowser /]
193. 05-353-240/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2106   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2216 tpl=filebrowser /]
192. 05-353-242/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3050/1    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2215 tpl=filebrowser /]
191. 05-353-241/2019 од 02.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4072   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2200 tpl=filebrowser /]
190. 05-353-243/2019 од 02.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  299   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2199 tpl=filebrowser /]
189. 05-353-247/2019 од 02.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1152/51   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2198 tpl=filebrowser /]
188. 05-353-238/2019 од 01.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3981/2   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2197 tpl=filebrowser /]
187. 05-353-236/2019 од 30.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1415    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2196 tpl=filebrowser /]
186. 05-353-235/2019 од 30.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2373   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2195 tpl=filebrowser /]
185. 05-353-233/2019 од 30.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2203/2    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2194 tpl=filebrowser /]
184. 05-353-234/2019 од 25.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 7558/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2188 tpl=filebrowser /]
183. 05-353-232/2019 од 25.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5690     к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2187 tpl=filebrowser /]
182. 05-353-226/2019 од 24.09.2019 Уградња унутрашње гасне инсталације за спортску халу   на  к.п.   4390/1  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2186 tpl=filebrowser /]
181. 05-353-223/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4094/18    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2185 tpl=filebrowser /]
180. 05-353-222/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3695    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2184 tpl=filebrowser /]
179. 05-353-221/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1140/11    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2183 tpl=filebrowser /]
178. 05-353-220/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4085    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2182 tpl=filebrowser /]
177. 05-353-229/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  991  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2181 tpl=filebrowser /]
176. 05-353-231/2019 од 19.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  989/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2180 tpl=filebrowser /]
175. 05-353-214/2019 од 19.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  983   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2179 tpl=filebrowser /]
174. 05-353-213/2019 од 19.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3368   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2178 tpl=filebrowser /]
173. 05-353-217/2019 од 18.09.2019 Изградња три сушаре капацитета 36т/х, надстрешнице  И др.    на  к.п. 8669/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2169 tpl=filebrowser /]
172. 05-353-212/2019 од 18.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  8279   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2167 tpl=filebrowser /]
171. 05-353-210/2019 од 13.09.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 319/2    к.о  Липар Липар [wpfilebase tag=file id=2159 tpl=filebrowser /]
170. 05-353-207/2019 од 13.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3666/17   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2158 tpl=filebrowser /]
169. 05-353-211/2019 од 13.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1793   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2157 tpl=filebrowser /]
168. 05-353-219/2019 од 12.09.2019 Реконструкција спортске хале основне школе    на  к.п. 735   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2156 tpl=filebrowser /]
167. 05-353-215/2019 од 09.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2659   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2155 tpl=filebrowser /]
166. 05-353-215/2019 од 09.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2659 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2152 tpl=filebrowser /]
165. 05-353-227/2019 од 05.09.2019  Измена локацијских услова за изградњу објекта за тов свиња  капацитета 850 комада    на  к.п. 7216    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2146 tpl=filebrowser /]
164. 05-353-225/2019 од 05.09.2019 Изградња објекта за смештај пољ. машина и алата    на  к.п. 3618    к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2145 tpl=filebrowser /]
163. 05-353-208/2019 од 03.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 936/1    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2144 tpl=filebrowser /]
162. 05-353-204/2019 од 03.09.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1168  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2143 tpl=filebrowser /]
161. 05-353-201/2019 од 04.09.2019 Иградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  503  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2142 tpl=filebrowser /]
160. 05-353-203/2019 од 03.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1979    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2141 tpl=filebrowser /]
159. 05-353-200/2019 од 04.09.2019 Иградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1806   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2140 tpl=filebrowser /]
158. 05-353-202/2019 од 03.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 421    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2139 tpl=filebrowser /]
157. 05-353-202/2019 од 03.09.2019. Уградњу унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 421 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2130 tpl=filebrowser /]
156. 05-353-205/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2906 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2129 tpl=filebrowser /]
155. 05-353-204/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 1168 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2128 tpl=filebrowser /]
154. 05-353-203/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 1979 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2127 tpl=filebrowser /]
153. 05-353-208/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 936/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2126 tpl=filebrowser /]
152. 05-353-227/2019 од 05.09.2019. Измена локацијских услова за изградњу објекта за тов свиња капацитета 850 комада, са пратећим садржајем и прикључцима на инфраструктуру на к.п. 7216 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2125 tpl=filebrowser /]
151. 05-353-201/2019 од 04.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 503 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2124 tpl=filebrowser /]
150. 05-353-200/2019 од 04.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 1806 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2123 tpl=filebrowser /]
149. 05-353-191/2019 од 30.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1283/2    к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2120 tpl=filebrowser /]
148. 05-353-196/2019 од 28.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   2101  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2110 tpl=filebrowser /]
147. 05-353-194/2019 од 26.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1149/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2104 tpl=filebrowser /]
146. 05-353-190/2019 од 22.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3856   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2103 tpl=filebrowser /]
145. 05-353-185/2019 од 22.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2930/28   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2102 tpl=filebrowser /]
144. 05-353-181/2019 од 21.08.2019 Изградња фарме за тов пилића капацитета 29  136  комада, управне зграде И др  на  к.п. 8620   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2090 tpl=filebrowser /]
143. 05-353-186/2019 од 21.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 801/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2089 tpl=filebrowser /]
142. 05-353-189/2019 од 21.08.2019 Изградњу прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8127   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2088 tpl=filebrowser /]
141.  05-353-184/2019 од 20.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1602   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2087 tpl=filebrowser /]
140. 05-353-188/2019 од 16.08.2019   Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3256   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2077 tpl=filebrowser /]
139. 05-353-187/2019 од 16.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  826/3 и 823/2  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2076 tpl=filebrowser /]
138. 05-353-193/2019 од 13.08.2019 Изградња објекта за тов свиња  капацитета 850 комада    на  к.п. 7216   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2075 tpl=filebrowser /]
137. 05-353-180/2019 од 14.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1978/5   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2074 tpl=filebrowser /]
136. 05-353-178/2019 од 13.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2600   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2073 tpl=filebrowser /]
135. 05-353-177/2019 од 13.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2454/2   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2072 tpl=filebrowser /]
134. 05-353-176/2019 од 12.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4667   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2071 tpl=filebrowser /]
133. 05-353-179/2019 од 13.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 300/2   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2070 tpl=filebrowser /]
132. 05-353-175/2019 од 12.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.5246/2    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2062 tpl=filebrowser /]
131. 05-353-170/2019 од 07.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1352/4 к.о Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2061 tpl=filebrowser /]
130. 05-353-195/2019 од 9. 08. 2019. Изградња воћарско-виноградарске кућице на к.п. број 5648/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2060 tpl=filebrowser /]
129. 05-353-172/2019 од 09.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 4079 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2059 tpl=filebrowser /]
128. 05-353-171/2019 09.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2955 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2057 tpl=filebrowser /]
127.  05-353-169/2019 од 7. 08. 2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 108 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2049 tpl=filebrowser /]
126. 05-353-168/2019 од 6. 08. 2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1689 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2047 tpl=filebrowser /]
125. 05-353-167/2019 од 5. 08. 2019.  Измењени локацијски услови за изградњу пословног објекта – складишта окова и шрафовске робе на кп број 7630, 7631, 7632, 7633, 7634 и 7635 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2046 tpl=filebrowser /]
124. 05-353-166/2019 од 5. 08. 2019.  Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 442 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2045 tpl=filebrowser /]
123. 05-353-162/2019 од 02.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  МРС     на  к.п.  4390/1  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2044 tpl=filebrowser /]
122. 05-353-163/2019 од 29.07.2019 Изградња надстрешнице за пријем кукуруза    на  к.п. 8669/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2043 tpl=filebrowser /]
121. 05-353-161/2019 од 30.07.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1082   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2042 tpl=filebrowser /]
120. 05-353-151/2019 од 29.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2616  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2041 tpl=filebrowser /]
119. 05-353-160/2019 од 01.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 3120 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2037 tpl=filebrowser /]
118. 05-353-159/2019 од 01.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 443/3 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2036 tpl=filebrowser /]
117. 05-353-156/2019 од 31.07.2019. Изградња пословног објекта (продавнице мешовите робе), П+0, к.п. 361 к.о. Руски Крстур са пратећим прикључцима на инфраструктуру Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2033 tpl=filebrowser /]
116. 05-353-154/2019 од 30.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1275 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2032 tpl=filebrowser /]
115. 05-353-158/2019 од 30.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4563 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2031 tpl=filebrowser /]
114. 05-353-150/2019 од 26.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 691   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2030 tpl=filebrowser /]
113. 05-353-142/2019 од 24.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8687/23   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2029 tpl=filebrowser /]
112. 05-353-144/2019 од 25.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8687/26    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2028 tpl=filebrowser /]
111. 05-353-143/2019 од 23.07.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.2963    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2027 tpl=filebrowser /]
110. 05-353-146/2019 од 24.07.2019 Доградња објекта за сортирање и паковање јаја  на  к.п.  2465/10 и 2465/16  к.о  Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2026 tpl=filebrowser /]
109. 05-353-153/2019 од 26.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2673 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2023 tpl=filebrowser /]
108. 05-353-149/2019 од 26.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1254/25 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2022 tpl=filebrowser /]
107. 05-353-145/2019 од 24.07.2019. Уградњa унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 990/5 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2021 tpl=filebrowser /]
106. 05-353-148/2019 од 23.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 3772 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2018 tpl=filebrowser /]
105. 05-353-147/2019 од 23.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2848 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2017 tpl=filebrowser /]
104. 05-353-141/2019 од 22.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2969 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2016 tpl=filebrowser /]
103. 05-353-138/2019 од 18.07.2019 Изградња фарме свиња  капацитета 400 крмача и 4000 товљеника и др.  на  к.п.  7017/2  к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2013 tpl=filebrowser /]
102. 05-353-165/2019 од 17.07.2019 Изградња објекта за складиштење воћа И поврћа на  к.п.  7852  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2011 tpl=filebrowser /]
101. 05-353-140/2019 од 18.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат  и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 341/1 и 341/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2010 tpl=filebrowser /]
100. 05-353-139/2019 од 16.07.2019 Изградња воћарско-виноградарске кућице.  на  к.п. 7967   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2008 tpl=filebrowser /]
99. 05-353-152/2019 од 15.07.2019  Изградња објеката за тов пилића И др.  на  к.п. 8620   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2007 tpl=filebrowser /]
98. 05-353-134/2019 од 15.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у помоћни објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на кп 1003 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2003 tpl=filebrowser /]
97. 05-353-130/2019 од 15.07.2019. Изградњобјекта за тов свиња П+0, капацитета 850 комада, са пратећим садржајем и прикључцима на к.п. број 7216 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2002 tpl=filebrowser /]
96. 05-353-131/2019 од   11.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3942   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1998 tpl=filebrowser /]
95. 05-353-132/2019 од  09.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1254/38   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1997 tpl=filebrowser /]
94. 05-353-136/2019 од 10.07.2019. Изградња пословног објекта (пољопривредна апотека са маагцинским простором), П+0 на к.п. 1501 к.о. Црвенка са пратећим прикључцима на инфраструктуру Црвенка [wpfilebase tag=file id=1993 tpl=filebrowser /]
93. 05-353-124/2019 од 08.07.2019 Проширење приступне мреже ИПАН Кула у ул. Стевана Сремца  63  на  к.п. 5906/2 И 5924   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1991 tpl=filebrowser /]
92. 05-353-118/2019 од 28.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 7558/3   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1990 tpl=filebrowser /]
91. 05-353-119/2019 од 28.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 7558/3   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1989 tpl=filebrowser /]
90. 05-353-125/2019 од 02.07.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1164/3  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1983 tpl=filebrowser /]
89. 05-353-127/2019 од 26.06.2019 Изградња  гараже за смештај пољ.машина    на  к.п.   7852 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1963 tpl=filebrowser /]
88. 05-353-120/2019 од 24.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1251   к.о  Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=1962 tpl=filebrowser /]
87. 05-353-114/2019 од 21.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4520   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1961 tpl=filebrowser /]
86. 05-353-113/2019 од 20.06.2019 Изградња виноградарске кућице И стубне трафостанице и др. на к.п.    на  к.п.5648/1    к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1960 tpl=filebrowser /]
85. 05-353-110/2019 од 20.06.2019  Изградња стамбеног објекта    на  к.п. 3483   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1959 tpl=filebrowser /]
84. 05-353-112/2019 од 26.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   4353  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1957 tpl=filebrowser /]
83. 05-353-107/2019 од 17.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1152/128  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1955 tpl=filebrowser /]
82. 05-353-103/2019 од  27.05. 2019. Изградња пословног објекта са магацинским простором спратности П+0 и колске ваге носивости 60 тона на к.п. 1501 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1954 tpl=filebrowser /]
81. 05-353-105/2019 од  20.06. 2019. Изградња типског гасног прикљушка са МРС и унутрашње гасне инсталације за потребе пословног простора у колективној стамбено-пословној згради на к.п.. 3103/4 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1953 tpl=filebrowser /]
80. 05-353-104/2019 од  13.06. 2019. Изградња нисконапонског кабловског вода на к.п. 3105 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1949 tpl=filebrowser /]
79. 05-353-117/2019 од  07.06. 2019. Изградња силоса за житарице на к.п. 3649 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1855 tpl=filebrowser /]
78. 05-353-100/2019 од 11.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   441/2 к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1946 tpl=filebrowser /]
77. 05-353-102/2019 од 12.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   4455 к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1945 tpl=filebrowser /]
76. 05-353-98/2019  од 11.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1212/6 к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1944 tpl=filebrowser /]
75. 05-353-99/2019 од 11.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   2296/1 к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1943 tpl=filebrowser /]
74. 05-353-109/2019 од 07.06.2019. Реконструкција и доградња топле везе између зграде основне школе и зграде за спорт и физичку културу на кп број 3031 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1936 tpl=filebrowser /]
73. 05-353-97/2019 од 05.06.2019. Израдња прикључног кабловског вода 20кВ за напајање МБТС 20/0кВ „пумпна станица Сивац – Југ“ на кп 11387, 11389, 11390 и 11391 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1934 tpl=filebrowser /]
72. 05-353-96/2019 од 3.06.2019. Реконструкција пословног простора, трговине у стамбено пословном објекту П+1 на к.п. број 2987 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1929 tpl=filebrowser /]
71. 05-353-92/2019 од 23. 05. 2019. Доградња фекалне канализације на  7810, 9863/1, 5901/2, 104, 35/1 к.о. Кула
2 фаза 5906/2, 5905/1, 1075/1, 1078/3, 1010/13, 1008/1, 1007/1, 1094, 1095, 1004,
1003/1, 1097/1 И 1097/2 к.о. Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=1926 tpl=filebrowser /]
70. 05-353-91/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   3676 к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1922 tpl=filebrowser /]
69. 05-353-85/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   4834 к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1921 tpl=filebrowser /]
68. 05-353-84/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1264/2 к.о Црвенка  Црвенка  [wpfilebase tag=file id=1920 tpl=filebrowser /]
67. 05-353-83/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   391 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1919 tpl=filebrowser /]
66. 05-353-88/2019 од 21.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2146/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1916 tpl=filebrowser /]
65. 05-353-81/2019 од 16.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1731/1 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1913 tpl=filebrowser /]
64. 05-353-80/2019 од 16.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   3726 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1912 tpl=filebrowser /]
63. 05-353-87/2019 од 17.05.2019. Изградња воћарско виноградарске кућице на к.п. број 2502 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1911 tpl=filebrowser /]
62. 05-353-94/2019 од 14. 05. 2019. За реконструкцију и доградњу дела објекта породичног становања на КП број 1542/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1896 tpl=filebrowser /]
61. 05-353-76/2019 од 13.05.2019 Изградња стамбеног и помоћног објекта на к.п. број 961/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1895 tpl=filebrowser /]
60. 05-353-77/2019 од 09.05.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1500/9   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1891 tpl=filebrowser /]
59. 05-353-86/2019 од 09.05.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1826 к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1890 tpl=filebrowser /]
58. 05-353-69/2019 од 07.05.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  МРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за објекат школе   на  к.п.  735  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1889 tpl=filebrowser /]
57.  05-353-90/2019 од 06.05.2019 Изградња   стамбеног  објекта    на  к.п. 3898/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1888 tpl=filebrowser /]
56. 05-353-67/2019 од 30.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1831  к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1876 tpl=filebrowser /]
55. 05-353-62/2019 од 25.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4287   к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1875 tpl=filebrowser /]
54. 05-353-66/2019 од 25.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5371/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1874 tpl=filebrowser /]
53.  05-353-70/2019 од 22.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1999/2  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1873 tpl=filebrowser /]
52. 05-353-61/2019 од 24.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3888  к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1871 tpl=filebrowser /]
51. 05-353-75/2019 од 24.04.2019 Изградња  4138/1   на  к.п.   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1870 tpl=filebrowser /]
50. 05-353-82/2019 од 23.04.2019 Изградња инд.објекта за произв.обуће у три фазе    на  к.п. 9107/19    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1869 tpl=filebrowser /]
49. 05-353-68/2019 од 22.04.2019 Изградња складишта окова и шрафовске робе   на  к.п. 3257 и 3258   к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1868 tpl=filebrowser /]
48. 05-353-58/2019 од 22.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4003  к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1867 tpl=filebrowser /]
47. 05-353-54/2019 од 19.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3244  к.о  Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1866 tpl=filebrowser /]
46. 05-353-46/2019 од 19.04.2019 Изградња објекта за тов свиња капацитета 400 комада и силоса за храну    на  к.п.  8742/1  к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1865 tpl=filebrowser /]
45. 05-353-48/2019 од 18.04.2019 Изградња  силоса за житарице 2џ 200т и 1џ 25 т усипним кошем И др.     на  к.п. 3649   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1855 tpl=filebrowser /]
44. 05-353-55/2019 од 18.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  719/3  к.о  Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1854 tpl=filebrowser /]
43. 05-353-53/2019 од 17.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 266   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1853 tpl=filebrowser /]
42. 05-353-56/2019 од 16.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1913/16    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1852 tpl=filebrowser /]
41. 05-353-59/2019 од 16.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3232  к.о  Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1851 tpl=filebrowser /]
40. 05-353-52/2019 од 16.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1254/100   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1850 tpl=filebrowser /]
39. 05-353-71/2019 од 12.04.2019 Изградња  виноградарске кучице   на  к.п.2502   к.о  Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1849 tpl=filebrowser /]
38. 05-353-40/2019 од 09.04.2019 Надоградњу стамбеног дела објекта   на  к.п 3727/2   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1848 tpl=filebrowser /]
37.  05-353-45/2019 од 08.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградња унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 389/3  к.о  Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=1841 tpl=filebrowser /]
36. 05-353-41/2019 од 29.03.2019 Изградња  виноградарске кућице   на  к.п.7931/1   к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1827 tpl=filebrowser /]
35. 05-353-36/2019 од 27.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2884   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1823 tpl=filebrowser /]
34. 05-353-35/2019 од 26.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8541/5   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1822 tpl=filebrowser /]
33. 05-353-37/2019 од 22.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1150/1    к.о  Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1817 tpl=filebrowser /]
32. 05-353-30/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 670   к.о  Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1816 tpl=filebrowser /]
31. 05-353-25/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4178    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Васић Жељко Васић Жељко (845.2 KiB)
30. 05-353-28/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.433     к.о  Сивац Сивац Icon of Дробњак Гордана Дробњак Гордана (936.8 KiB)
29. 05-353-32/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2285    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Ксенија Сабадош Ксенија (1.4 MiB)
28. 05-353-26/2019 од 20.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3558     к.о  . Сивац Сивац Icon of Ждерић Татјана Ждерић Татјана (910.3 KiB)
27. 05-353-27/2019 од 20.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  563/2   к.о  Кула Кула Icon of Дормошев Јован Дормошев Јован (973.1 KiB)
26. 05-353-24/2019 од 19.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 34/2    к.о  Кула Кула Icon of Кондић Горан Кондић Горан (970.2 KiB)
25. 05-353-31/2019 од 19.03.2019 Изградња стамбено пословног објекта П+3    на  к.п.2800    к.о  Кула Кула Icon of Спирала инвест доо Спирала инвест доо (967.6 KiB)
24. 05-353-23/2019 од 18.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1500/7   к.о  Кула Кула Icon of Цвијетић Обрад Цвијетић Обрад (900.5 KiB)
23. 05-353-22/2019 од 08.03.2019 Изградња складишта окова а шрафовске робе    на  к.п. 7630 и 7631    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort style doo Comfort style doo (0.0 B)
22. 05-353-29/2019 од 06.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 281    к.о  Сивац Сивац Icon of Ракетић Милена Ракетић Милена (1.4 MiB)
21. 05-353-21/2019 од 07.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.738     к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Кашаји Јанко Кашаји Јанко (963.3 KiB)
20. 05-353-18/2019 од 08.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1967/2     к.о  Кула Кула Icon of Ненадов Никола Ненадов Никола (1.4 MiB)
19. 05-353-19/2019 од 05.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за пословни  објекат    на  к.п. 4116/2     к.о  Кула Кула Icon of Распоповић Миодраг Распоповић Миодраг (1.2 MiB)
18. 05-353-17/2019 од 01.03.2019 Изградња стамбеног  објекта  П+0,    на  к.п.  4846   к.о  Црвенка Црвенка Icon of Ружичић Јован Ружичић Јован (0.0 B)
17. 05-353202/2019 од 27.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 3204     к.о  Црвенка Црвенка Icon of Ријавец Јованка Ријавец Јованка (1.7 MiB)
16. 05-353-14/2019 од 26.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 1138/7     к.о  Кула Кула Icon of Шишарица Мирко Шишарица Мирко (1.5 MiB)
15. 05-353-12/2019 од 25.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 3129/1     к.о  Кула Кула Icon of Вукадиновић Милка Вукадиновић Милка (1.5 MiB)
14. 05-353-11/2019 од 22.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1548    к.о  Сивац Сивац Icon of Делић Богдановић Софија Делић Богдановић Софија(1.1 MiB)
13. 05-353-9/2019 од 22.02.2019 Изградња система за наводњавање Сивац Север 2 фаза      на  к.п.   9901 И др.   к.о  Сивац Сивац Icon of Al Rawafed Al Rawafed (0.0 B)
12. 05-353-13/2019 од 14.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  2587    к.о  Сивац Сивац Icon of Новаковић Зорица Новаковић Зорица (1.4 MiB)
11. 05-353-16/2019 од 13.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  3586   к.о  Сивац Сивац Icon of Боснић Здравко Боснић Здравко (1.0 MiB)
10. 05-353-8/2019 од 12.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  894    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Еделински Михал Еделински Михал (975.6 KiB)
9. 05-353-7/2019 од 07.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1135/4    к.о  Црвенка Црвенка Icon of Лакић Милка Лакић Милка (127.9 KiB)
8. 05-353-6/2019 од 07.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1913/44    к.о  Кула Кула Icon of Кондић Миланко Кондић Миланко (61.6 KiB)
7. 05-353-2/2019 од 04.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1913/23    к.о  Кула Кула Icon of Обрадов Милена Обрадов Милена (1.5 MiB)
6. 05-353-5/2019 од 28.01.2019 Изградња  складишта сировина и готових производа металне индустрије      на  к.п.  8918/1     к.о  Кула Кула Icon of Терминг д.о.о. Терминг д.о.о. (0.0 B)
5. 05-353-290/2018 од 16.01.2019 Изградња  складишта окова и шрафовске робе      на  к.п.  3257 И 3258     к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Медић Слободанка Медић Слободанка (1.3 MiB)
4. 05-353-289/2018 од 16.01.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1868  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Манастир монахиња безгрешне девице Марије Манастир монахиња безгрешне девице Марије (1.0 MiB)
3. 05-353-288/2018 од 09.01.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п. 3248      к.о  Кула Кула Icon of Јут Оливер Јут Оливер (1.0 MiB)
2. 05-353-283/2018 од 08.01.2019 Изградња сило ћелија 6 x 1700т и сушаром капацитета 20т/х       на  к.п.   9212   к.о  Сивац Сивац Icon of ЗЗ Агро МВ Сивац ЗЗ Агро МВ Сивац (1.0 MiB)
1. 05-353-291/2018 од 03.01.2019 Изградња складишта окова и шрафовске робе       на  к.п.   7630   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort Style doo Comfort Style doo (757.7 KiB)

 

Локацијски услови 2018 – 2015