Грађевинске дозволе 2020.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње Инвеститор
28. 05-351-670/2020
од 11.11.2020.
За стамбени објекат С+П на к.п. 1057 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Тиркајла Михајло Тиркајла Михајло (86.7 KiB)
27. 05-351-593/2020
од 10.11.2020.
Изградња самоуслужне аутоперионице на к.п. 2661 к.о. Кула Кула Icon of Гас Поинт д.о.о. Гас Поинт д.о.о. (83.5 KiB)
26. 05-351-583/2020
од 06.11.2020.
Изградња доградња и реконструкција стамбеног објекта П+0 на к.п. 841/2 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Јовановић Љубица Јовановић Љубица (76.5 KiB)
25. 05-351-566/2020
од 30.10.2020.
Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 1016 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Макаји Јулијан и Славка Макаји Јулијан и Славка (81.0 KiB)
24. 05-351-537/2020
од 20.10.2020.
Изградња летњиковца П+Пк на к.п. 7578/3 на к.о. Кула Кула Icon of Поповић Миодраг Поповић Миодраг (68.4 KiB)
23. 05-351-520/2020
од 15.10.2020.
Изградња 3 сушаре капацитета 36 т/х, надстрешице и др. на к.п. 8669/1 к.о. Кула Кула Icon of Жито медиа доо Жито медиа доо (97.6 KiB)
22. 05-351-434/2020
од 23.09.2020.
Изградња стаје за држање 50 крмача и др. на к.п 1593 к.о. Крушчић Крушчић Icon of Бркић Иван Бркић Иван (70.0 KiB)
21. 05-351-396/2020
од 04.09.2020.
Изградња угоститељског објекта – бифеа на к.п. 5483 к.о. Кула Кула Icon of Салак Јоаким Јулијан Салак Јоаким Јулијан (81.7 KiB)
20. 05-351-361/2020
од  21.08.2020.
Изградња фарме за узгој и репродукцију 210 крмача на к.п. 8743/4 к.о. Кула Кула Icon of Шибалија Драган Шибалија Драган (91.1 KiB)
19. 05-351-314/2020
од 29.07.2020.
Изградња објекта за суви претовар репе на к.п. број 3657 к.о. Црвенка Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (77.7 KiB)
18. 05-351-303/2020
од 27.07.2020
Изградња објекта за тов свиња капацитета 500 комада и силоса за храну на к.п. 7537 и 7538/1 к.о. Кула Кула Icon of Мркаић Жељко Мркаић Жељко (141.3 KiB)
17. 05-351-271/2020
од 14.07.2020
Изградња стамбеног објеката П+О на к.п. број 4030 к.о. Кула Кула Icon of Раонић Јагода и Дарко Раонић Јагода и Дарко (73.9 KiB)
16. 05-351-265/2020
од 08.07.2020.
Изградња објекта за тов свиња капацитета 193 комада на к.п. број 6387 к.о. Кула Кула Icon of Стојков Миле Стојков Миле (83.6 KiB)
15. 05-351-223/2020.
од 23.06.2020.
Изградња сушаре капацитета 28 т/х и пратеће опреме и унутрашње гасне инсталације на к.п. број 3673 к.о. Сивац Сивац Icon of Агро МВ Агро МВ (84.7 KiB)
14. 05-351-193/2020.
од 26.05.2020 
Реконструкцију и доградња  стамбеног објекта  и два помоћна објекта    на к.п.   број 3043 и 3045  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Арваји Александар Арваји Александар (78.5 KiB)
13. 05-351-186/2020.
од 22.05.2020. 
Изградња објекта за за тов свиња капацитета 400 комада, силоса за храну, на к.п.   број 8742/1  др.  к.о. Кула Кула Icon of Шибалија Драган Шибалија Драган (89.5 KiB)
12. 05-351-182/2020.
од 19.05.2020.
 Изградња објекта за смештај пољ.механизације на к.п.   број 685/3   др.  к.о. Црвенка  Црвенка Icon of Ново плус доо Ново плус доо (98.2 KiB)
11. 05-351-178/2020 од 15.05.2020 . Изградња четири објекта за тов пилића, управне зграде и др.     на к.п.   број 8620  др.  к.о. Кула  Кула Icon of Марић Костадин Марић Костадин (143.3 KiB)
10. 05-351-142/2020 од 15.04.2020. Реконструкција и доградња објекта за технички преглед возила   на к.п.   број 541/1 др.  к.о. Кула Кула Icon of Еуроауто доо Еуроауто доо (71.7 KiB)
09. 05-351-134/2020 од 03.04.2020. Изградња објекта за складиштење пољ.производа и др.    на к.п.   број 3469/1  др.  к.о. Сивац Сивац Icon of Мипеал ОЗЗ  Мипеал ОЗЗ (88.0 KiB)
08. 05-351-115/2020 од 20.03.2020. Изградња објекта за технички преглед возила   на к.п.   број 2681 и 2682  др.  к.о. Кула  Кула Icon of Ауто тест 025 доо Ауто тест 025 доо (71.0 KiB)
07. 05-351-58/2020 од 14.02.2020. Изградња самоуслужне аутоперионице и продавнице аутоделова    на к.п.   број 721 и  722   к.о. Сивац Сивац Icon of АЦ Токић доо АЦ Токић доо (118.8 KiB)
06. 05-351-52/2020 од 07.02.2020. Изградња система за наводњавање Сивац север II фаза   на к.п.   број 9901 и др.  к.о. Сивац Сивац Icon of AL Rawafed doo AL Rawafed doo (131.3 KiB)
05. 05-351-96/2020 од 11.03.2020. Реконструкција, доградња и надзиђивање приземног стамбеног објекта на к.п.2498/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Орос Жељко и Андреа Орос Жељко и Андреа (72.4 KiB)
04. 05-351-86/2020 од 02.03.2020.  Изградња стамбеног објекта, спратности П+0 на парцели к.п. број 1799 к.о. Кула Кула Icon of Гајић Стеван и Драгаш Гајић Татјана Гајић Стеван и Драгаш Гајић Татјана (71.9 KiB)
03. 05-351-56/2020 од 11.02. 2020.  Изградња три сушаре капацитета 36 t/h, надстрешнице, пратећих објеката, опреме и инфраструктуре на парцели к.п. број 8669/1 к.о. Кула Кула Icon of Житомлинско предузећe ''Жито медиа'' д.о.о. Житомлинско предузећe ''Жито медиа'' д.о.о. (96.6 KiB)
02. 05-351-394/2018 од 29.01.2020. Измене у току изградње индустриског објекта – привремене монтажне асфалтне базе капацитета 40t/h на кат.парцели бр.7791/1 к.о. Кула Кула Icon of Екстра - Aуто транспорт д.о.о Екстра - Aуто транспорт д.о.о (120.2 KiB)
01.  05-351-665/2019 од 08.01.2020 Измена димензија објеката на фарми за алтернативну производњу конзумних јаја    на к.п.   број 2463/16  к.о. Крушчић Крушчић Icon of Анимал Комерц доо Анимал Комерц доо (110.2 KiB)

Грађевинске дозволе 2019.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње Инвеститор
29. 05-351-637/2019 од 25.12.2019  Изградња стамбено-пословног објекта на к.п. број 3008 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Десница Дејан Десница Дејан (100.6 KiB)
28. 05-351-635/2019 од 24.12.2019 Реконструкција и доградња стамбеног објекта и изградњу  помоћног објекта    на к.п.   број 4044/1  к.о. Кула Кула Icon of Богојевац Слободан Богојевац Слободан (114.9 KiB)
27. 05-351-628/2019 од 20.12.2019 Изградња  специјализованог складишта за воће и поврће и реконструкцију,доградњу и пренамену постојећег објекта пољопривреде,    на к.п.   број 453   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Јуарбис доо Јуарбис доо (115.6 KiB)
26.  05-351-631/2019 од 19.12.2019  Изградња  стамбеног објекта    на к.п.   број 1016   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Макаји Јулијан и Славка Макаји Јулијан и Славка (76.5 KiB)
25. 05-351-603/2019 од 04.12.2019 . Реконструкција и доградња складишта    на к.п.   број 8918/1   к.о. Кула Кула Icon of Терминг доо Терминг доо (115.6 KiB)
24. 05-351-549/2019 од 08.11.2019 . Изградња  складишта шрафовске робе и окова    на к.п.   број 7630/1   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Comfort style doo Comfort style doo (116.8 KiB)
23. 05-351-543/2019 од 07.11.2019 Изградња фарме свиња капацитета 400 крмача и 4000 товљеника    на к.п.   број 7017/2 и др.   к.о. Црвенка Црвенка Icon of Влаховић Јована Влаховић Јована (147.9 KiB)
22. 05-351-481/2019 од 18.10.2019 . Реконструкција и  доградња објекта за сортирање и паковање јаја    на к.п.  број 2465/16  к.о. Крушчић Крушчић Icon of Анимал Комерц Анимал Комерц (102.4 KiB)
21.  05-351-457/2019 од 07.10.2019 Изградња објекта за тов свиња 850 комада    на к.п.  број 7216  к.о. Кула Кула Icon of Жекић Шукара Драгана Жекић Шукара Драгана (121.3 KiB)
20. 05-351-378/2019 од 05.09.2019  Надоградња стамбеног простора   на к.п.  број 3727  к.о. Кула  Кула Icon of Небојша Којашевић Небојша Којашевић (120.0 KiB)
19. 05-351-373/2019 од  30.08.2019 Изградња пословног објекта-продавнице   на к.п.  број 361  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Бођанец Игор Бођанец Игор (78.1 KiB)
18. 05-351-331/2019 од 22.08.2019  Реконструкција, доградња и промена намене у сушару на гас и др,   на к.п.  број  685/2    к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ново плус доо Ново плус доо (124.7 KiB)
17.  05-351-322/2019 од 20.08.2019  Изградња стамбеног објекта П+Пк и помоћног објекта   ,   на к.п.  број  961/2    к.о. Кула Кула Icon of Огњеновић Нада Огњеновић Нада (104.6 KiB)
16. 05-351-321/2019 од 19.08.2019 Изградња објекта за складиштење   воћа и поврћа    ,   на к.п.  број  7852    к.о. Сивац Сивац Icon of Калић Јован Калић Јован (113.6 KiB)
15. 05-351-296/2019 од 07.08.2019. Изградња управне зграде, интерне бензинске станице, портирнице, колске ваге и вагарске куће, надстрешнице за пољопривредне машине, надстрешнице за пољопривредне машине са оставом за прикључке, магацина семена, магацина хемијских средстава и ђубрива, складишта репроматеријала, складишта за смештај прикључака пољопривредних машина, подземног резервоара за воду за потребе гашења пожара, прикључака, саобраћајница и манипулативних површина, платоа за прање пољопривредних машина, бицикларника, паркинга за путничке аутомобиле, шест водонепропусних септичких јама, сепаратора уља и бензина, и реконструкцијa и доградњa постојеће машинске радионице на парцелама к.п. број 9059, 9060 и 9061 к.о. Сивац Сивац Icon of ''Al Rawafed Srbija'' д.о.о. ''Al Rawafed Srbija'' д.о.о. (105.4 KiB)
14. 05-351-290/2019 од 01.08.2019 Изградња топле везе на згради школе ,   на к.п.  број  3031    к.о. Сивац Сивац Icon of  АПВ ОШ 20 октобар АПВ ОШ 20 октобар (125.4 KiB)
13. 05-351-261/2019 од 17.07.2019 . Изградња стамбеног објекта  П+0   ,   на к.п.  број 3483 и др.     к.о. Кула Кула Icon of Јовановић Весна Јовановић Весна (104.8 KiB)
12. 05-351-259/2019 од 16.07.2019 . Изградња сушаре, елеватора и др.       ,   на к.п.  број   4138/1  к.о. Сивац Сивац Icon of ЗЗ Сивац ЗЗ Сивац (75.8 KiB)
11. 05-351-238/2019 од 28.06.2019 Изградња складишта  окова и шрафовске робе    ,   на к.п.  број   3257 и 3258  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Медић Слободанка Медић Слободанка (81.0 KiB)
10. 05-351-224/2019 од 21.06.2019 Изградња силоса за житарице 2×200т и др. ,   на к.п.  број   3649  к.о. Сивац Сивац Icon of Слепчев Милутин Слепчев Милутин (123.1 KiB)
9. 05-351-183/2019 од 17.05.2019. Изградњa новог крова на делу постојеће зграде пословних услуга на к.п. бр. 2847/2 к.о. Кула Кула Icon of ПД Војводина д.о.о. ПД Војводина д.о.о. (184.9 KiB)
8. 05-351-152/2019 од 07.05.2019 . Изградња 1 и 2 фазе погона за производњу обуће   ,   на к.п.  број  9107/19  к.о. Кула Кула Icon of Еуроин доо Еуроин доо (125.9 KiB)
7. 05-351-144/2019 од 25.04.2019 . Стамбено пословни објекат  П+3  ,   на к.п.  број 2800   к.о. Кула Кула Icon of Спирала инвест доо Спирала инвест доо (87.7 KiB)
6. 05-351-136/2019 од 18.04.2019 Изградња спортске сале, за АПВ Економско-трговинско школу,   на к.п.  број 2835,2836 и 2839   к.о. Кула Кула Icon of АПВ Економско трговинска школа АПВ Економско трговинска школа (126.5 KiB)
5. 05-351-118/2019 од 05.04.2019 . Стамбени објекат П+0  ,   на к.п.  број  4846  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ружичић Јован Ружичић Јован (75.5 KiB)
4. 05-351-111/2019 од 02.04.2019 . Изградња складишта сировина  ,   на к.п.  број  8918/1  к.о. Кула Кула Icon of Терминг доо Терминг доо (115.5 KiB)
3. 05-351-74/2019 од 14.03.2019 . Стамбени објекат П+1  ,   на к.п.  број  3275  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Станковић Милош Станковић Милош (86.6 KiB)
2. 05-351-1/2019 од 08.01.2019 . Изградња фарме за тов свиња 2 џ 850 комада    ,   на к.п.  број  7060  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Поповић Ристо Поповић Ристо (91.2 KiB)
1. 05-351-613/2018 од 04.01.2019 . Проширење фарме свиња  капацитета 800 крмача,   на к.п.  број  8144/4  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Едуфарм доо Едуфарм доо (125.4 KiB)

Грађевинске дозволе 2018.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње       Инвеститор – преузимање
31. 05-351-595/2018 od 26.12.2018
Iзградњa система за наводњавање Сивац-југ, на к.п.  број 11387 и др.  к.о. Сивац
Сивац Icon of Al Rawafed Srbija doo Al Rawafed Srbija doo (86.5 KiB)
30. 05-351-515/2018 од 02.11.2018
Изградња стамбеног објекта , на к.п. број 1816 к.о. Црвенка
Црвенка Icon of Мајсторовић Слободан Мајсторовић Слободан (76.5 KiB)
29. 05-351-491/2018 од 24.10.2018
Изградња силоса за житарице 2×200 т и др. , на к.п. број 3649 к.о. Сивац
Сивац Icon of Слепчев Милутин Слепчев Милутин (117.2 KiB)
28. 05-351-484/2018 од 18.10.2018 .
Изградња пословног простора , на к.п. број 1913/43 к.о. Кула
Кула Icon of Вујовић Радовић Наташа Вујовић Радовић Наташа (77.6 KiB)
27. 05-351-449/2018 од 10.10.2018 .
Изградња специјализованог складишта , на к.п. број 3620/17 к.о. Црвенка
Црвенка Icon of Јаффа доо Јаффа доо (104.6 KiB)
26. 05-351-400/2018 од 24.09.2018 .
Изградња стамбеног објекта , на к.п. број2337/2 к.о. Црвенка
Црвенка Icon of Стипић Никола Стипић Никола (87.3 KiB)
25. 05-351-359/2018 од 05.09.2018 .
Изградња пословног објекта , на к.п. број 2995 к.о. Сивац
Сивац Icon of Перуничић Зоран Перуничић Зоран (120.8 KiB)
24. 05-351-353/2018 од   31.08.2018 .
Изградња стамбеног објекта П+Пк , на к.п. број 1459 и 1460 к.о. Руски Крстур
Руски Крстур Icon of Чизмар Дориан Чизмар Дориан (79.0 KiB)
23. 05-351-319/2018 од 09.08.2018 .
Изградња складишта металне робе , на к.п. број 4893/11 к.о. Кула
Кула Icon of Inter-truck doo Inter-truck doo (101.0 KiB)
22. 05-351-308/2018 од 07.08.2018 .
Изградња стамбеног и два помоћна објекта , на к.п. број 948/2 к.о. Кула
Кула Icon of Трифуновић Милена Трифуновић Милена (77.2 KiB)
21. 05-351-305/2018 од   02.08.2018
Изградња објекта за тов свиња , на к.п. број 7451 к.о. Кула
Кула Icon of Бајић Слађана Бајић Слађана (81.4 KiB)
20. 05-351-295/2018 од 24.07.2018 .
Изградња стамбеног објекта П+0 , на к.п. број 3439/5 к.о. Кула
Кула Icon of Шукара Драган Шукара Драган (86.5 KiB)
19. 05-351-279/2018 од 17.07.2018
Изградња сервиса путничких возила , на к.п. број 5255/1 к.о. Кула
Кула Icon of Пушкаш Ференц Пушкаш Ференц (127.0 KiB)
18. 05-351-261/2018 од 02.07.2018
Изградњу објекта за тов јунади капацитета 40 комада, на к.п. број 296 и 297 к.о. Црвенка
Црвенка Icon of Pele Mladen Pele Mladen (74.5 KiB)
17. 05-351-245/2018 од 25.06.2018
Изградњу  стаје за крмаче и прасилиште и товљенике 50+ 300 комада    на к.п.  број  1593   к.о. Крушчић
Крушчић Icon of Бркић Иван Бркић Иван (122.6 KiB)
16. 05-351-233/2018 од 19.06.2018
Изградња стамбеног објекта П+1 на к.п. број 2904/1 и 2904/3 к.о. Кула
Кула Icon of Шокињов Стефан Шокињов Стефан (162.5 KiB)
15. 05-351-168/2018 од 25.05.2018.
Изградња сито ћелија Црвенка
Црвенка Icon of Едуфарм доо Едуфарм доо (95.5 KiB)
14. 05-351-187/2018 од 31.05.2018.
Изградња бензинске станице на локацији постојеће гасне станице на парцели к.п. број 2661 к.о. Кула
Кула Icon of ''ГАС ПОИНТ'' д.о.о. ''ГАС ПОИНТ'' д.о.о. (78.0 KiB)
13. 05-351-179/2018 од 28. 05. 2018.
Изградња стамбеног објекта спратности П+1 са прикључцима на инфраструктуру на парцелама к.п. 4402/1, 4402/2 и 4402/3 к.о. Кула
Кула Icon of Апро Габриела и Апро Арнолд Апро Габриела и Апро Арнолд (72.5 KiB)
12. 05-351-165/2018 од 24.05.2018
Доградња стамбеног објекта на к.п. број 871/2 к.о. Липар
Липар Icon of Нинчетовић Добривоје Нинчетовић Добривоје (84.9 KiB)
11. 05-351-166/2018 од 21.05.2018
Изградња система за наводњавање са бунарима,стубне трафостанице и магацина резервних делова на к.п. број 7043 к.о. Црвенка
Црвенка Icon of Остојић Вања Остојић Вања (81.7 KiB)
10. 05-351-157/2018 од 18.05.2018
Фарма за тов свиња од 850 комада, на к.п. број 7216 к.о. Кула
Кула Icon of Жекић Драгана Жекић Драгана (123.2 KiB)
09. 05-351-150/2018 од 17.05.2018
Изградња сило ћелија 3×820т, објекта за смештај пољ.мех,колске ваге и др. на к.п. број 5486 к.о. Руски Крстур
Руски Крстур Icon of ПТД Агрохома ПТД Агрохома (86.5 KiB)
08. 05-351-134/2018 од 10.05.2018 .
Изградња стаје за тов јунади на к.п. број 3922 к.о. Сивац
Сивац Icon of Влашкалић Велибор Влашкалић Велибор (120.0 KiB)
07. 05-351-138/2018 од 10.05.2018 .
Изградња производног објекта-шиваоне на к.п. број 1543/1 к.о. Кула
Кула Icon of Гајић Снежана Гајић Снежана (89.1 KiB)
06. 05-351-119/2018 од 30.04.2018 .
Изградња брзих декантера муљног сока на к.п. број 3656/4 к.о. Црвенка
Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (118.8 KiB)
05. 05-351-117/2018 од 27.04.2018 .
Изградња фарме за алтернативну производњу конзумних јаја на к.п. број 2463/5 и др. к.о. Крушчић
Крушчић Icon of Анимал комерц доо Анимал комерц доо (126.0 KiB)
04. 05-351-115/2018 од 25.04.2018
Изградња складишта пољ. приозвода, колске ваге и вагарске кућице на к.п. број 3469/1 к.о. Сивац
Сивац Icon of Мипеал ОЗЗ Мипеал ОЗЗ (120.1 KiB)
03. 05-351-112/2018 od  23.04.2018
Реконструкција, пренамена и доградња пословног и стамбеног простора на к.п. број 815 и 816 к.о. Руски Крстур
Руски Крстур Icon of Ковачевић Синиша Ковачевић Синиша (88.0 KiB)
02. 05-351-42/2018 од 21.02.2018 .
Доградња стамбеног објекта-салаша на к.п. број 8648 к.о. Кула
Кула Icon of Новаковић Максим Новаковић Максим (88.9 KiB)
01. 05-351-10/2018 од 18.01.2018 .
Изградња самоуслужне аутоперионице , на к.п. број 3118 и 3119 к.о. Црвенка
Црвенка Icon of Поповић Миодраг Поповић Миодраг (204.9 KiB)

 

Грађевинске дозволе 2017.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње       Инвеститор – преузимање
48. 05-351-494/2017 од 22.12.2017 .
Изградња фарме за тов свиња капацитета 1300 комада , на к.п. број 8182/1 и др. к.о.
Кула Icon of Вујовић Југослав и синови доо Вујовић Југослав и синови доо (78.3 KiB)
47. 05-351-482/2017 од 15.12.2017
Изградња постројења за прчешћавање воде у Крушчићу , на к.п. број 114 и др. к.о.
Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (84.3 KiB)
46. 05-351-463/2017 од 05.12.2017 .
Изградња постројења за прчешћавање воде у Руском Крстуру , на к.п. број 1279/4 и др. к.о.
Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (85.1 KiB)
45. 05-351-403/2017 од 20.11.2017 .
Реконструкција санитарно-гардеробног и доградња смештајних јединица , на к.п. број 8144/1 к.о.
Црвенка Icon of Едуфарм д.о.о. Едуфарм д.о.о. (76.0 KiB)
34. 05-351-403/2017 од 03.11.2017 .
Изградња индустријског објекта за производњу обуће , на к.п. број 9107/19 к.о.
Кула Icon of Еуроин доо Еуроин доо (89.3 KiB)
33. 05-351-396/2017 од 27.10.2017
Изградња фабрике за обраду текстила , на к.п. број 9107/28 к.о.
Кула Icon of Фиорано доо Фиорано доо (100.2 KiB)
32. 05-351-386/2017 од 23.10.2017 .
Изградња пословног објекта- продавноце ауто и тракторских делова П+0   ,    на к.п.  број   1529    к.о.
Кула Icon of Стр Кватро Славко Гомилановић ПР Стр Кватро Славко Гомилановић ПР (202.3 KiB)
31. 05-351-359/2017 од 09.10.2017 .
Фарма за тов свиња капацитета 500 комада , на к.п. број 7900/1 и 7900/2 к.о.
Сивац Icon of Прекајац Тихомир Прекајац Тихомир (75.8 KiB)
30. 05-351-351/2017 од 09.10.2017 .
Систем за наводњавање Сивац-свер , на к.п. број 11484/3 и др. к.о.
Сивац Icon of Ал Раwафед   д.о.о. Ал Раwафед д.о.о. (126.3 KiB)
29. 05-351-340/2017 од 02.10.2017 .
За стамбени објекат П+0 , на к.п. број 1665 к.о.
Руски Крстур Icon of Јованова Ирина Јованова Ирина (71.9 KiB)
28. 05-351-332/2017 од 28.09.2017
Стамбени објекат , на к.п. број 3594 к.о.
Сивац Icon of Чупић Јованка Чупић Јованка (118.4 KiB)
27. 05-351-302/2017 од 05.09.2017 .
Изградња карантина за свиње са пратећим објектима , на к.п. број 8144/1 к.о.
Црвенка Icon of Патент ИЕЦ доо Патент ИЕЦ доо (97.6 KiB)
26. 05-351-297/2017 од 25.08.2017 Реконструкција санитарно-гардероберног објекта и доградњу смештајних јединица , на к.п. број 8144/1 к.о. Црвенка Icon of Патент ИЕЦ доо Патент ИЕЦ доо (76.2 KiB)
25. 05-351-276/2017 од 11.08.2017 Изградња стамбеног објекта П+0, на к.п. број 3898/1 к.о. Кула Icon of Николић Драган Николић Драган (105.7 KiB)
24. 05-351-270/2017 од 03.08.2017 . Изградња производно – магацинског објекта за обраду и чување садног материјала П+1, на к.п. број 9107/24 к.о. Црвенка Icon of Севеплант д.о.о. Севеплант д.о.о. (80.3 KiB)
23. 05-351-245/2017 од 26.07.2017 . Изградња сило ћелија 3x 1000 т и др на к.п. број 5819 к.о. Кула Icon of Екстра ауто транспорт д.о.о. Екстра ауто транспорт д.о.о. (83.9 KiB)
22. 05-351-250/2017 од 26.07.2017 . Доградња дела зграде основног образовања на к.п. број 4390/1 к.о. Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (70.1 KiB)
21. 05-351-235/2017 од 21.07.2017 . Реконструкција главне МРС “Црвенка “ на к.п. број 9300/1 к.о. Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (76.5 KiB)
20. 05-351-243/2017 од  21.07.2017 Изградња фарме за тов свиња 850 комада и силоса за храну на к.п. број 8742 и 8743/1 к.о. Кула Icon of Шибалија Драган Шибалија Драган (99.4 KiB)
19. 05-351-234/2017 од   18.07.2017 . Изградња гараже на к.п. број 153 к.о. Липар Icon of Вучуревић Весна Вучуревић Весна (70.8 KiB)
18. 05-351-233/2017 од  18.07.2017 . Изградња надстрешнице са усипним кошем на к.п. број 3370 к.о. Црвенка Icon of Пер Агро доо Пер Агро доо (72.9 KiB)
17. 05-351-229/2017 од 14.07.2017 . Изградња хладњаче за воће капацитета 450т на к.п. број 453 к.о. Руски Крстур Icon of Јуарбис д.о.о. Јуарбис д.о.о. (103.7 KiB)
16. 05-351-215/2017 од 06.07.2017 . Изградњу стамбеног и економског објекта на к.п. број 2288 и др. к.о. Кула Icon of Katona Janko Katona Janko (71.1 KiB)
15. 05-351-210/2017 od 26.06.2017. Реконструкцију унутрашњих гасних инсталација, изградњу прикључног гасовода и регулационе станице на к.п. број 9300/1 и др. к.о. Црвенка Icon of Fabrika secera crvenka Fabrika secera crvenka (82.6 KiB)
14. 05-351-201/2017 од 20.06.2017 Изградња стамбеног објекта са 2 стамбене јединице  П+Пк и помоћног објекта на к.п. број 153 к.о. Липар Icon of Вучуревић Весна Вучуревић Весна (74.0 KiB)
13. 05-351-195/2017 od 15.06.2017. Изградња магацина готових производа – намештаја на к.п. број 2900 к.о. Руски Крстур Icon of ''Грантеx Гроуп'' д.о.o ''Грантеx Гроуп'' д.о.o (104.6 KiB)
12. 05-351-187/2017 od 08.06.2017 . Изградња прве фазе спортског центра у Кули на к.п. број 3728/61 и приступних путева на к.п. број 3728/57 и 3728/66 к.о. Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (115.5 KiB)
11. 05-351-166/2017 од 17.05.2017 . Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. број 2900 к.о. Кула Icon of Татић Предраг Татић Предраг (103.6 KiB)
10. 05-351-149/2017 од 04.05.2017 Изградња стамбеног објекта на к.п. број 2587 к.о. Сивац Icon of Новаковић Зорица Новаковић Зорица (99.5 KiB)
09. 05-351-145/2017 од 03.05.2017 Изградња пословног објекта – пољопривредне апотеке на к.п. број 3009 к.о. Сивац Icon of Мипеал ОЗЗ Сивац Мипеал ОЗЗ Сивац (104.8 KiB)
08. 05-351-141/2017 од 28.04.2017 . Изградња стамбеног објекта на к.п. број 2772 к.о. Сивац Icon of Жекић Дуња Жекић Дуња (74.8 KiB)
07. 05-351-140/2017 од 26.04.2017 . Изградња пословног објекта за технички преглед возила на к.п. број 585 к.о. Кула Icon of Ковачевић Никола Ковачевић Никола (100.8 KiB)
06. 05-351-137/2017 од 24.04.2017 . Реконструкција пословно стамбеног објекта на к.п. број 2813 к.о. Кула Icon of Мандић Марија Мандић Марија (90.4 KiB)
05. 05-351-102/2017 од 07.04.2017 Изградња стамбеног објекта на к.п.број 3645 к.о. Кула Icon of Петељ Славко и Данијела Петељ Славко и Данијела (77.3 KiB)
04. 05-351-105/2017 од 07.04.2017 Изградња  стамбеног објекта на к.п.број 1806 к.о. Руски Крстур Icon of Паштернак Јанко Паштернак Јанко (76.4 KiB)
03. 05-351-80/2017 од 28.03.2017 Изградња пословног објекта- продавница мешовите робе П+0 на к.п. број 2582/1 к.о. Руски Крстур Icon of Бођанец Игор Бођанец Игор (70.0 KiB)
02. 05-351-58/2017 од 09.03.2017 . Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. број 2900 к.о. Кула Icon of Татић Предраг Татић Предраг (103.8 KiB)
01. 05-351-358/2016 од  04.01.2017 . Изградња станице за снабдевање са ТНГом на к.п. број 5500 к.о. Руски Крстур Icon of Бобар Бешка д.о.о. Бобар Бешка д.о.о. (94.7 KiB)

 


Грађевинске дозволе 2016.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
59. 05-351-352/2016 od 28.12.2016 . Изградњa фарме кока носиља на к.п. број 8182/1 к.о. Кула Icon of Вујовић Југослав и синови доо Вујовић Југослав и синови доо (104.7 KiB)
58. 05-351-343/2016 од 21.12.2016 . Изградња наткривеног складишта палета и репроматеријала на к.п. број 110/1 к.о. Руски Крстур Icon of Санковић Дејан Санковић Дејан (74.0 KiB)
57. 05-351-340/2016 од 21.12.2016 . Изградња црпне станице и спојног канала на к.п. број 11484/4 к.о. Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (73.4 KiB)
56. 05-351-334/2016 од 16.12.2016 . Изградња стамбеног објекта на к.п. број 2972 к.о. Црвенка Icon of Марковић Илија Марковић Илија (101.4 KiB)
55. 05-351-319/2016 od 06.12.2016 Изградња гараже на к.п. број 3259 и 3260 к.о. Руски Крстур Icon of Медић Слободанка Медић Слободанка (89.9 KiB)
54. 05-351-308/2016 од 30.11.2016 . Изградња стамбеног објекта, на к.п. број 1413/1  к.о. Кула Icon of Весна Тодоровић Милкић Весна Тодоровић Милкић (121.2 KiB)
53. 05-351-307/2016 од 30.11.2016. Изградња стамбеног објекта, на к.п. број 731/1 к.о. Црвенка Icon of Пуповац Илија Пуповац Илија (121.1 KiB)
52. 05-351-297/2016 od 21.11.2016 . Колско пешачки пролаз, део стамбене собраћајнице и површине за паркирање на к.п. број 3378 и др. к.о. Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (71.8 KiB)
51. 05-351-268/2016 od 03.11.2016 . Изградња стакленика за цвеће на к.п. 1496/1 к.о. Руски Крстур Icon of Благојевић Зоран Благојевић Зоран (79.1 KiB)
50. 05-351-258/2016 od 21.10.2016 Изградња складишта житарица 2x 1120т, тампон ћелија, помоћног магацина, сушаре и др. на к.п. број 5819 к.о. Кула Icon of Екстра ауто транспорт Екстра ауто транспорт (104.7 KiB)
49. 05-351-242/2016 od 28.09.2016 Изградња надстрешнице за смештај пољ. механизације на к.п. 5278 и 5279 к.о. Кула Icon of Фиштеш Шандор Фиштеш Шандор (76.5 KiB)
48. 05-351-235/2016 od 26.09.2016 . Изградња интерне станице за снабдевање возила горивом на к.п. 9059 и 9060 к.о. Сивац Icon of Ал Равафед Ал Равафед (74.8 KiB)
47. 05-351-225/2016 od 16.09.2016. Постављање оптичког кабла ИПАН ЈНА- Новака Пејчића улице Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (84.5 KiB)
46. 05-351-222/2016 od 14.09.2016 . Проширење телекомуникационе мреже Црвенка Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (85.6 KiB)
45. 05-351-214/2016 od 14.09.2016 Изградња радионице за израду металних делова у Кули на к.п. 7884/1 к.о. Кула Icon of Дејан Матошевић Дејан Матошевић (75.5 KiB)
44. 05-351-218/2016 od 13.09.2016 . Проширење телекомуникационе мреже Црвенка Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (84.2 KiB)
43. 05-351-204/2016 od 08.09.2016 Постављање оптичког кабла у ул. Братства и Јединства, Бошка Бухе и др. Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (97.5 KiB)
42. 05-351-167/2016 od 11.08.2016 Реконструкција и доградња трговинског објекта на к.п. број 3729 к.о. Кула Icon of АБФ Инвестмент АБФ Инвестмент (102.6 KiB)
41. 05-351-166/2016 od 10.08.2016 Изградња стамбеног објекта По+П на к.п. број 975 к.о. Кула Icon of Лукић Страхиња Лукић Страхиња (76.5 KiB)
40. 05-351-160/2016 од 02.08.2016 Постављање оптичког кабла за повезивање на к.п.број 4947. к.о. Црвенка Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (85.5 KiB)
39. 05-351-154/2016 од 29.07.2016 Стамбени објекат П+0 на к.п. број 3185 к.о. Кула Icon of Живковић Игор Живковић Игор (83.9 KiB)
38. 05-351-147/2016 од 20.07.2016  Магацин намештаја на к.п.број 7627  к.о. Руски Крстур  Icon of ЗТР Цомфорт ЗТР Цомфорт (102.3 KiB)
37. 05-351-144/2016 од 22.07.2016 Силосне ћелије 3х300т, сушаре, надстрешнице за смештај пољ. механизације и др. на к.п. број 5486  к.о. Руски Крстур Icon of ПТД Агрохома доо ПТД Агрохома доо (80.3 KiB)
36. 05-351-133/2016 од 11.07.2016 Стамбени објекат П+0 на к.п.  број 8833/3  к.о. Кула Icon of Рипчин Иван Рипчин Иван (100.3 KiB)
35. 05-351-126/2016 од 01.07.2016 Изградња  магацина металних елемената на к.п. број 981/8  к.о. Кула Icon of Виола Јован Виола Јован (84.5 KiB)
34. 05-351-101/2016 од 16.06.2016 . Изградња  стамбеног објекта  и помоћног објекта   П+0  на к.п.  број 435  к.о. Липар Icon of Зракић Милош Зракић Милош (84.9 KiB)
33. 05-351-102/2016 од 15.06.2016 Доградња стамбеног објекта   П+0  на к.п.  број 1435/1  к.о. Руски Крстур Icon of Сендерак Борис и Марина Сендерак Борис и Марина (103.6 KiB)
32. 05-351-98/2016 од 14.06.2016 Изградња објекта тоалета  П+0  на к.п.  број 9714/1  к.о. Сивац Icon of ЈВП Воде Војводине ЈВП Воде Војводине (103.3 KiB)
31. 05-351-95/2016 од 10.06.2016 Изградња стамбеног објекта П+0  на к.п.  број 3210/3  к.о. Кула Icon of Игњатовић Дарјана Игњатовић Дарјана (101.5 KiB)
30. 05-351-97/2016 од 10.06.2016 Доградња пословно стамбеног објекта  на к.п.  број 1376/2  к.о. Црвенка Icon of Губеринић Момчило и Љиљана Губеринић Момчило и Љиљана (85.2 KiB)
29. 05-351-90/2016 од 03.06.2016 Пословни објекат-станица за снабдевање моторних возила ТНГ-ом Руски
Крстур
Icon of Бобар Бешка доо Бобар Бешка доо (90.8 KiB)
28. 05-351-92/2016 од 03.06.2016 Пословни објекат-цвећара Сивац Icon of Волф Јелена Волф Јелена (102.0 KiB)
27. 05-351-32/2016 од 24.03.2016. Магацин намештаја на к.п. 7627 к.о. Руски Крстур Icon of ЗТР ЦОМФОРТ ЗТР ЦОМФОРТ (98.8 KiB)
26. 05-351-15/2016 од 24.02.2016. Гасна котларница у Црвенки Црвенка Icon of "Црвенка фабрика шећера" "Црвенка фабрика шећера" (168.1 KiB)
25. 05-351-198/2015  22.12.2015. Реконструкција и пренамена у објекте за прераду воћа и поврћа Кула Icon of Лацко Антал и Ержебет Лацко Антал и Ержебет (1.7 MiB)
24. 05-351-179/2015
25.11.2015.
Изградња 3 бунара за снабдевање санитарном водом Крушчић Icon of Анимал Комерц д.о.о Анимал Комерц д.о.о (1.2 MiB)
23. 05-351-167/2015
12.11.2015.
Изградња истражно експлоатациног бунара БК-1 на к.п. 9107/22 Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (934.8 KiB)
22. 05-351-140 16.10.2015. Изградња стамбеног објекта са пратећим инсталацијама Кула Icon of Лацко Норберт Лацко Норберт (1.8 MiB)
21. 05-351-136 12.10.2015. Изградња спортске хале Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (1.4 MiB)
20. 05-351-131 7.10.2015. Објекти за смештај пољопривредне механизације и друго Руски Крстур Icon of ПТД "Агрохома" ПТД "Агрохома" (1.4 MiB)
19. 05-351-123 28.9.2015. Изградња инфраструктурног објекта – фекалне канализације и две црпне станице ЦС-1 Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (1.9 MiB)
18. 05-351-111 17.9.2015. Реконструкција и пренамена стамбених просторија у пословне и доградњу пословних просторија намењених за производњу натрон вре’а капацитета до 2.2 тоне/дан Кула Icon of Братић Дејана Братић Дејана (1.3 MiB)
17. 05-351-110/2015 11.9.2015. Изградња стамбене зграде са 1 станом и помоћним објектима на к.п. 2855/1 и 2857 к.о. Кула Кула Icon of Пјевач Валентина Пјевач Валентина (1.2 MiB)
16. 05-351-103/2015 26.08.2015. Изградња пословног објекта, складишта тапацираног намештаја и надстрешнице, са пратећим инсталацијама и прикључцима на инфраструктуру, спратности П+0 Руски Крстур  Icon of ЗТР Цомфорт ЗТР Цомфорт (1.4 MiB)
15. 05-351-99/2015 26.08.2015. Изградња стамбеног објекта и помоћног објекта са пратећим инсталацијама, спратности П+0 Кула Icon of Павичић Кристина, Кула Павичић Кристина, Кула (1.6 MiB)
14. 05-351-101/2015 25.08.2015. Изградња инфраструктурног објекта – истражно-експлоатационог бунара ИЕБС-4/И/14 у Сивцу Сивац  Icon of Општина Кула, Кула Општина Кула, Кула (1.2 MiB)
13. 05-351-94/2015
20.08.2015.
Изградња здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља у Кули, спратности П+2 Кула Icon of Општина Кула, Кула Општина Кула, Кула (2.5 MiB)
12. 05-351-93/2015 14.08.2015. Изградња инфраструктурног објекта – фекалне канализације и црпне станице ЦС-1 у делу насеља Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула, Кула Општина Кула, Кула (1.6 MiB)
11. 05-351-75/2015
29.07.2015.
Изградња подног складишта житарица и уљарица капацитета 650 тона, колске ваге и вагарске кућице са пратећим инсталацијама и прикључцима на кому- налну инфраструктуру Крушчић Icon of Бркић Иван, Крушчић Бркић Иван, Крушчић (2.0 MiB)
10. 05-351-69/2015
27.07.2015.
Изградња стамбеног објекта-салаша спратности П+0 и објекта за смештај по- љопривредне механизације спратности П+0 Сивац Icon of Калић Јован, Сивац Калић Јован, Сивац (1.9 MiB)
9. 05-351-68/2015
21.07.2015.
Доградња инфраструктурног објекта – дела канализационе мреже са четири црпне станице ЦС1, ЦС2, ЦС3, ЦС4 у Кули Кула Icon of Општина Кула, Кула Општина Кула, Кула (1.3 MiB)
8. 05-351-62/2015 09.07.2015. Изградња стамбено-пословног објекта (стоматолошка ординација) са помоћним објектима и пратећим инсталацијама, спратности П+0 Руски Крстур Icon of Хајдук Мирко и Хајдук Наташа, Руски Крстур Хајдук Мирко и Хајдук Наташа, Руски Крстур (1.7 MiB)
7. 05-351-56/2015
03.07.2015.
Изградња самоуслужне аутоперионице, спратности П+0 Кула Icon of Поповић Миодраг, Кула Пена Љиљана-предузетник, Мушки фризерски салон Љиља, Црвенка Финансијер Пелапо Плус д.о.о. Кула Поповић Миодраг, Кула Пена Љиљана-предузетник, Мушки фризерски салон Љиља, Црвенка Финансијер Пелапо Плус д.о.о. Кула (1.8 MiB)
6. 05-351-58/2015
02.07.2015.
Реконструкција и доградња стамбеног објекта са делимичним уклањањем постојећег објекта, спратности П+0 Руски Крстур Icon of Салак Владимир, Руски Крстур Салак Владимир, Руски Крстур (1.2 MiB)
5. 05-351-55/2015
01.07.2015
Изградња стамбеног објекта, спратности П+0 са пратећим инсталацијама Руски Крстур Icon of Међеши Иван, Руски Крстур Међеши Иван, Руски Крстур (958.9 KiB)
4. 05-351-47/2015 18.06.2015. Изградња две гараже за смештај пољопривредне механизације, спратности П+0 Сивац Icon of ''Ал Равафед Србија’’ д.о.о. Београд ''Ал Равафед Србија’’ д.о.о. Београд (1.3 MiB)
3. 05-351-44/2015 12.06.2015. Изградња стамбеног објекта, спратности П+0 са пратећим инсталацијама Руски Крстур Icon of Чизмар Еуфемија  и Чизмар Јоаким, Руски Крстур Чизмар Еуфемија и Чизмар Јоаким, Руски Крстур (1.0 MiB)
2. 05-351-43/2015 11.06.2015. Изградња привредног објекта, фарма-прасилиште за узгој крмача (кап.200 ком.), спратности П+0 са прилазним путевима, пратећим објектима и инфраструктуром Црвенка Icon of ''Патент цо.’’д.о.о. Мишићево ''Патент цо.’’д.о.о. Мишићево (1.8 MiB)
1.  05-351-33/2015 14.05.2015.  Изградња стамбеног објекта, спратности По+П са пратећим инсталацијама  Кула  Icon of Хуђик Атила, Кула Хуђик Атила, Кула (1.0 MiB)