Грађевинске дозволе 2023.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње Инвеститор
23. 05-351-853/2023
од 26.10.2023.
За објекат за складиштење челичних производа на к.п. 132 к.о. Сивац Сивац Бајчетић Ненад
22. 05-351-803/2023
од 18.10.2023.
За водоводну мрежу за опремање и повезивање бунара Б-3 на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка Црвенка Јаффа фабрика бисквита
21. 05-351-654/2023
од 31.08.2023.
За изградњу породичне стамбене зграде на к.п. 1244 к.о. Кула Кула Тигањ Мирсад
20. 05-351-521/2023
од 26.07.2023.
За изградњу пословног објекта – Ретаил парк тржни центар “Go shop“ на к.п. 9115/6 к.о. Кула Кула Go shop retail park white
19. 05-351-544/2023
од 26.07.2023.
За породични стамбени објекат на к.п. 2642 к.о. Црвенка Црвенка Керекеш Марко
18. 05-351-528/2023
од 21.07.2023.
За стамбени објекат на к.п. 2048 к.о. Кула Кула Воркапић Небојша и Десанка
17. 05-351-493/2023
од 13.07.2023.
За заливни систем Емушић III, десет бушених бунара и остали пратећи објекти инфраструктуре на к.п. 2041 к.о. Липар Липар Ново плус
16. 05-351-501/2023
од 10.07.2023.
За адаптацију, доградњу и ндоградњу и промену намене спостојећег објекта трговине у стамбено-пословни објекат на к.п. 1532/1 к.о. Кула Кула Косовић Владимир и Јелена
15. 05-351-451/2023
од 22.06.2023.
За иградњу пословног објекта магацина и помоћног објекта на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Санковић Дејан
14. 05-351-417/2023
од 07.06.2023.
За зграду за узгој и чување пољопривредних садница са хладњачом на к.п. 9107/20 к.о. Кула Кула Севеплант
13. 05-351-408/2023
од 07.06.2023.
За изградњу објекта млина капацитета 150 тона/24 сата са силосима за брашно, палетним складиштем са анексом уз палетно складиште на к.п. 9107/32, 9107/13, 9107/5, 9107/26 и 9107/2 к.о. Кула Кула Победа плус млин
12. 05-351-404/2023
од 05.06.2023.
За изградњу помоћног објекта – надстрешнице са санитарним чвором на к.п. 2059 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Национални савет русинске националне мањине
11. 05-351-383/2023
од 26.05.2023.
За изградњу локалног пута на к.п. 11759/3, 11750/4, 11766/3, 11761/4,11663/3, 11662/1, 11485, 11487, 11494, 11495, 11486/1, 11763/4, 11488/4, 11754/4, 10555/4, 11760/3, 11832/4, 11717/4 и 11715/5 к.о. Сивац Сивац Општина Кула
10. 05-351-377/2023
од 24.05.2023.
За изградњу силоса за цемент и друге суве агрегате са постројењем за мешање, потпорног зида и инфраструкуре на к.п. 981/44 к.о. Кула Кула Филиповић Мића
09. 05-351-354/2023
од 17.05.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 971 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Кочиш Александар и Мирјана
08. 05-351-348/2023
од 04.05.2023.
За породични стамбени објекат на к.п. 1579 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Симуновић Андреј
07. 05-351-216/2023
од 07.04.2023.
За објекат капеле као објекат за испраћај и обављање верских обреда на к.п. 7221 к.о. Црвенка Црвенка Општина Кула
06. 05-351-209/2023
од 04.04.2023.
За систем за наводњавање “Крушчић 1“ на к.п. 3137, 3189 и 1874 к.о. Крушчић Крушчић Агро МВ
05. 05-351-185/2023
од 28.03.2023.
За изградњу малопродајног места ТНГ, кавез за смештај 20 боца ТНГ на к.п. 3328 к.о. Црвенка Црвенка Станковић Мирко
04. 05-351-165/2023
од 15.03.2023.
За изградњу складишта за воће и поврће са реконструкцијом, пренаменом и доградњом на к.п. 453 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Јуарбис
03. 05-351-1198/2022
од 11.01.2023.
За изградњу производног погона са пратећим садржајем фаза 2 – надстрешница на к.п. 981/41 I 981/43 к.о. Кула Кула Мали аграр д.о.о.
02. 05-351-46/2023
од 20.01.2023.
За изградњу објекта верскот туризма на к.п. 7311/1, 7312 и 7313 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Гркокатоличка парохија Свети отац Николај
01. 05-351-22/2023
од 20.01.2023.
За изградњу верског објекта на к.п. 515 к.о. Крушчић Крушчић Српска православна црква епархија Бачка

Грађевинске дозволе 2022.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње Инвеститор
38. 05-351-1067/2022
од 01.12.2022.
За објекат за тов свиња – фарму, капацитета 650 комада са пратећим садржајем на к.п. 6828 к.о. Кула Кула Арваји Александар и Светлана
37. 05-351-999/2022
од 28.11.2022.
За изградњу новог стамбеног објекта на к.п. 531/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Нађ Михајло и Марија
36. 05-351-986/2022
од 25.11.2022.
За реконструкцију равног крова у кос кров, на дрвеној подконструкцији, покривен трапезастим лимом на к.п. 2380/1 к.о. Црвенка Црвенка Стамбена заједница
35. 05-351-904/2022
од 09.11.2022.
За изградњу магацина готових производа резанаца и хладњаче за колаче и тестенине температурном режиму +4 до 8Ц на к.п. 4173/1 к.о. Кула Кула Симуновић Душан
34. 05-351-910/2022
од 09.11.2022.
ЗЗа изградњу породичног стамбеног објекта на к.п. 1840 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Виславски Игор
33. 05-351-835/2022
од 24.10.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1151/69 к.о. Кула Кула Мрђан Иван и Бранкица
32. 05-351-828/2022
од 24.10.2022.
За реконструкцију, спајање, промену намене и доградњу објеката бр. 7 и 8 у објекат за сладиштење челичних производа на к.п. 2936/1 к.о. Црвенка Црвенка БМ Бојана
31. 05-351-755/2022
од 10.10.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 2996 к.о. Црвенка Црвенка Грубор Бојана
30. 05-351-789/2022
од 10.10.2022.
За стамбени објекат на к.п. 904 к.о. Сивац Сивац Кораћ Родољуб и Драгана
29. 05-351-741/2022
од 07.10.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1942 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Шанта Тобијас и Чизмар Кристина
28. 05-351-726/2022
од 29.09.2022.
За стамбено-пословни објекат и за прикључак на комуналну инфраструктуру на к.п. 5402/1 и 5871 к.о. Кула Кула Пелапо плус д.о.о.
27. 05-351-714/2022
од 26.09.2022.
За изградњу новог стамбеног и помоћног објекта на к.п. 188 и 189 к.о. Кула Кула Пејановић Миленко и Гордана
26. 05-351-715/2022
од 23.09.2022.
За реконструкцију, доградњу и надоградњу постојећег стамбеног објекта на к.п. 2435 к.о. Црвенка Црвенка Пандуров Милица
25. 05-351-587/2022
од 12.09.2022.
За изградњу породичног стамбеног објекта на к.п. 559/3 и 560/3 к.о. Сивац Сивац Свркота Горгина
24. 05-351-584/2022
од 25.08.2022.
За објекат самоуслужне аутоперионице на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула Радмановић Немања и Џомба Радомир
24. 05-351-569/2022
од 23.08.2022.
За лагуну за течну фазу стајњака на к.п. 8144/4 к.о. Црвенка Црвенка Едуфарм доо
23. 05-351-562/2022
од 22.08.2022.
За изградњу стамбеног и економског објекта-гараже за пољопривредну механизацију на к.п. 1691 и 1692 к.о. Кула Кула Адамовић Александар
23. 05-351-568/2022
од 17.08.2022.
За изградњу објекта за смештај пољопривредне механизације на к.п. 8668/4 к.о. Кула Кула Д-Л Аграр д.о.о.
22. 05-351-540/2022
од 11.08.2022.
За назимарник са топлом везом на к.п. 8144/4 к.о. Црвенка Црвенка Едуфарм
21. 05-351-484/2022
од 28.07.2022.
За изградњу породичног стамбеног објекта на к.п. 1848 к.о. Црвенка Црвенка Терзић Катарина
20. 05-351-485/2022
од 21.07.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1140/18 к.о. Кула Кула Чачић Давор и Заковић Чачић Оксана
19. 05-351-459/2022
од 20.07.2022.
За соларну елекрану 154 кв на крововима постојећих објеката на к.п. 2463/16 и 2465/16 к.о. Крушчић Крушчић Анимал Комерц д.о.о.
18. 05-351-446/2022
од 20.07.2022.
За смештај механизације и изградњу колске ваге на к.п. 5486 к.о. Руски Крстур Руски Крстур НС АГРО-ИНГ
17. 05-351-481/2022
од 19.07.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1254/81 к.о. Кула Кула Миросављев Добрила
16. 05-351-413/2022
од 18.07.2022.
За изградњу објекта за смештај пољопривредних производа, помоћног објекта и колске ваге на к.п. 2122/1 к.о. Сивац Сивац Шпоња Јулијана
15. 05-351-403/2022
од 15.07.2022.
За изградњу интерне саобраћајнице на к.п. 3656/4 к.о. Црвека Црвенка Црвенка фабрика шећера ад Црвенка
14. 05-351-445/2022
од 04.07.2022.
За доградњу односно надзиђивање постојећег стамбеног објекта породичне стамбене зграде на к.п. 132 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Фа Михајло и Марија
13. 05-351-356/2022
од 03.06.2022.
За изградњу хале за одлагање металне робе на к.п. 4737 к.о. Кула Кула Микита Владимир
12. 05-351-302/2022
од 13.05.2022.
За реконструкцију и санацију делова објекта винских подрума са пратећим прикључцима на инфраструктуру на к.п. 582 и 4952/11 к.о. Црвенка Црвенка Општина Кула
11. 05-351-295/2022
од 11.05.2022.
За реконструкцију, доградњу, адаптацију и промену намене и енергетску санацију у зграду музеја и градске библиотеке на к.п. 2815/1 к.о. Кула Кула Општина Кула
10. 05-351-282/2022
од 11.05.2022.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 886 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Чизмар Мирослав и Сабадош Марија Славка
9. 05-351-286/2022
од 10.05.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 4872 к.о. Кула Кула Кермеци Арнолд
8. 05-351-244/2022
од 21.04.2022.
За изградњу индустријског објекта за пререду парадајза и воћа на к.п. 9108/5 к.о. Кула Кула BFV PROCESSING OF TOMATO AND FRUITS
7. 05-351-171/2022
од 21.03.2022.
За изградњу објекта породичног становања на к.п. 7645 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Малацко Далибор
6. 05-351-148/2022
од 17.03.2022.
За изградњу силоса и елеваторске јаме и вагарске кућице на к.п. 3667, 3668 и 3669 к.о. Сивац Сивац ЗЗ “Агро Пеђа“
5. 05-351-137/2022
од 09.03.2022.
За изградњу породичног стамбеног објеката на к.п. 1639 к.о. Црвенка Црвенка Ђаковић Бранко
4. 05-351-115/2022
од 01.03.2022.
За издавање грађевинске дозволе на основу усаглашеног захтева за породични стамбени објекат на к.п. 3203/1 на к.о. Кула Кула Манојлов Марија
3. 05-351-83/2022
од 18.02.2022.
За изградњу силоса за цемент и друге суве аграгате са постројењем за мешање бетона на к.п. 7791/1 к.о. Кула са пратећим прикључцима на инфраструктуру у улици 25. мај на к.п. 9682 к.о. Кула Кула Екстра Ауто транспорт
2. 05-351-81/2022
од 09.02.2022.
За објекат самоуслужне аутоперионице на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула Радмановић Немања и Џомба Радомир
1. 05-351-63/2020
од 22.01.2022.
За изградњу привремене саобраћајнице на к.п. 9108/5 к.о. Кула Кула BFV-PROCESSING OF TOMATO AND FRUITS

 

Грађевинске дозволе 2021.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње Инвеститор
50. 05-351-1086/2020
од 22.12.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+0 са прикључком на гасну инфраструктуру на к.п. 2908 к.о. Црвенка Црвенка Пешко Сава
49. 05-351-1071/2020
од 21.12.2021.
За изградњу рибњачког језера 2 на к.п. 6684/1, 6683/1, 6683/2, 8848/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Еделински доо
48. 05-351-1046/2020
од 17.12.2021.
За изградњу заливног система са електроенергетском инсталацијом прикљученом на разводни ормар трафостанице на к.п. 2297 к.о. Липар Липар Радоњић Ново
47. 05-351-1016/2020
од 13.12.2021.
За објекат са стамбеним и помоћним делом са унитрашњом гасном инсталацијом спратности П+0 на к.п. 2848 к.о. Црвенка Црвенка Шушиловић Бранислав
46. 05-351-996/2020
од 03.12.2021.
За реконструкцију зграде СТШ “Михајло Пупин“ и доградњу зграде едукативног центра на к.п. 1403/1 к.о. Кула Кула СТШ “Михајло Пупин“
45. 05-351-960/2020
од 02.12.2021.
За стамбени објекат П+0 на к.п. 2948 к.о. Сивац Сивац Јакша Клара
44. 05-351-946/2020
од 30.11.2021.
За стамбени објекат П+0 на к.п. 2948 к.о. Сивац Сивац Ћосовић Милоје
43. 05-351-736/2020
од 28.10.2021.
За доградњу, реконструкцију и пренамену постојећег стамбеног објекта у објекат социјалне заштите за боравак одраслих ментално недовољно развијених особа на к.п. 6782/1 P 6783/1 к.о. Кула Кула Плава птица
42. 05-351-748/2020
од 28.10.2021.
За стамбени објекат на к.п. 1919 к.о. Кула Кула Били Андрија
41. 05-351-708/2020
од 27.10.2021.
За изградњу дворане са парохијском пријемном канцеларијом на к.п. 2432 к.о. Црванка Црвенка Српска православна црква Црвенка
40. 05-351-746/2020
од 26.10.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 4518 к.о. Кула Кула Ђуричић Немања
39. 05-351-743/2020
од 21.10.2021.
За изградњу локалног пута регионалног значаја Стапар – Сивац на територији општине Кула на к.п. 11759/3, 1750/4, 11766/3, 11761/4, 11663/3, 1162/1, 11485, 11487, 11494, 11495, 11486/1, 11763/4, 11488/4, 11754/4, 10555/4, 11760/3 к.о. Сивац Сивац Општина Кула
38. 05-351-702/2020
од 20.10.2021.
За изградњу подног сладишта на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Црвенка Ново плус
37. 05-351-710/2020
од 19.10.2021.
За изградњу објекта за производњу намештаја и магацина готових производа на к.п. 7600/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Comfort style
36. 05-351-701/2020
од 18.10.2021.
За изградњу производног погона за производњу натрон врећа са пратећим садржајем на к.п. 981/38, 981/39, 981/41 I 981/42 к.о. Кула Кула Мали аграр доо
35. 05-351-665/2020
од 15.10.2021.
За доградњу односно надзиђивање постојећег објекта на к.п. 2498/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Орос Жељко и Андреа
34. 05-351-651/2020
од 11.10.2021.
За бунар за снабдевање становништва водом за пиће на к.п. 9000 к.о. Сивац Сивац Општина Кула
33. 05-351-595/2020
од 29.09.2021.
За стамбени објекат на к.п. 657 к.о. Сивац Сивац Гомилановић Славко
32. 05-351-542/2020
од 16.09.2021.
За централно напајање сировина и реконструкцију објекта број 2 на к.п. 981/13 к.о. Кула Кула МПЕ Београд
31. 05-351-555/2020
од 20.09.2021.
За доградњу односно надзиђивање постојећег стамбеног објекта породичне стамбене зграда на к.п 132 к.о. Сивац Сивац Рајић Гордана
30. 05-351-542/2020
од 18.09.2021.
За доградњу пословног објекта магацина за централно напајање сировина и реконструкциу објета број 2 к.п. 981/13 к.о. Кула Кула МПЕ Балкан доо
29. 05-351-543/2020
од 15.09.2021.
За реконструкцију подстанице (П11) и постојећих инфраструктурних прикључака на к.п. 3620/17 и 7762/2 к.о. Црвенка Црвенка Јаффа
28. 05-351-465/2020
од 12.08.2021.
За изградњу стамбеног објекта са унутрашњим гасним инсталацијама к.п. 1499 к.о. Сивац Сивац Пејин Миодраг и Драган
27. 05-351-419/2020
од 29.07.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1076 к.о. Кула Кула Шишарица Горан
26. 05-351-428/2020
од 27.07.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 280 комада на к.п. 7931/1 к.о. Кула Кула Раичевић Чедомир
25. 05-351-389/2020
од 16.07.2021.
За изградњу свлачионице за тениски клуб на к.п. 806/1 к.о. Кула Кула Општина Кула
24. 05-351-341/2020
од 19.07.2021.
За изградњу надстрешнице на к.п. 7852 к.о. Сивац Сивац Калић Јован
23. 05-351-392/2020
од 16.07.2021.
За изградњу истражно-експлоатационог бунара на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка Црвенка ФШ Црвенка
22. 05-351-330/2020
од 02.07.2021.
За изградњу објекта за чување и узгој садница са хладњачом на к.п. 9107/24 к.о. Кула Кула Севеплант доо
21. 05-351-317/2020
од 30.06.2021.
За изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта на к.п. 2499/1 к.о. Црвенка Црвенка Радоњић Ново и Јелена
20. 05-351-287/2020
од 18.06.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 2556 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Емејди Иван и Чизмар Дорика
19. 05-351-258/2020
од 08.06.2021.
За реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 2203 к.о. Црвенка Црвенка Вукобрат Ана
18. 05-351-192/2020
од 28.04.2021.
За доградњу дела зграде, надзиђивање косог крова на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула ОШ “Петефи бригада“
17. 05-351-169/2020
од 27.04.2021.
За изградњу пословног објекта П+1 на к.п. 1501 к.о. Црвенка Црвенка Meteor Commerce doo
16. 05-351-183/2020
од 23.04.2021.
За изградњу објекта за чување и узгој садница са хладњачом на к.п. 9107/24 к.о. Кула Кула Севеплант доо
15. 05-351-159/2020
од 14.04.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 650 комада и др. на к.п. 7928 к.о. Кула Кула Арваји Александар и Светлана
14. 05-351-154/2020
од 09.04.2021.
За реконструкцију и пренамену зграде у црпну станицу и др. на к.п. 3370 к.о. Црвенка Црвенка Рит д.о.о.
13. 05-351-129/2020
од 23.03.2021.
За изградњу објекта за технички преглед возила и стамбног и помоћног објекта на к.п. 3492 и 3493 к.о. Кула Кула Цијан Борис и Ергарац Десанка
12. 05-351-130/2020
од 23.03.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 1000 комада, силоса за храну и др. на к.п. 8305 к.о. Кула Кула Мандић Никола
11. 05-351-128/2020
од 18.03.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 900 комада, силоса за грану и др. на к.п. 8182/1 к.о. Кула Кула Вујовић Југослав и синови доо
10. 05-351-101/2020
од 05.03.2021.
За измену грађевинске дозволе број 05-351/603/2019 Кула Ати Терминг доо
09. 05-351-100/2020
од 04.03.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+Пк на к.п. 5914 к.о. Кула Кула Мркић Јелена и Милисав
08. 05-351-90/2020
од 25.02.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+0 на к.п. 4313 к.о. Кула Кула Валка Карољ
07. 05-351-88/2020
од 24.02.2021.
За изградњу стамбеног објекта По+П на к.п. 1151/49 к.о. Кула Кула Рађевић Илија и Соња
06. 05-351-81/2020
од 23.02.2021.
За изградњу прасилишта са топлом везом на к.п. 8144/4 к.о. Црвенка Црвенка Edufarm доо
05. 05-351-87/2020
од 23.02.2021.
За објекат за тов свиња капацитета 40 комада, на к.п. 3364/2 к.о. Сивац Сивац Жакић Миланко
04. 05-351-75/2020
од 18.02.2021.
За изградњу самоуслужне перионице на к.п. 2067/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Иванић Бранислав
03. 05-351-74/2020
од 17.02.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+0 на кп. 2984/1 к.о. Црвенка Црвенка Суботић Немања и Драгана
02. 05-351-66/2020
од 11.02.2021.
За изградњу самоуслужне аутоперионице и продавнице аутоделова на к.п. 722/1 к.о. Сивац Сивац АЦ Токић д.о.о.
01. 05-351-716/2020
од 06.01.2021.
За изградњу расхладне куле на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка Црвенка ФШ Црвенка

 

Грађевинске дозволе 2020.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње Инвеститор
30. 05-351-703/2020
од 29.12.2020.
За стамбени и помоћни објекат на к.п. 4529 к.о. Кула Кула Углик Дамир и Чила
29. 05-351-697/2020
од 28.12.2020.
За изградњу фарме за узгој кока носиља капацитета 25.000 на к.п. 2463/16 к.о. Крушчић Крушчић Анимал Комерц
28. 05-351-670/2020
од 11.11.2020.
За стамбени објекат С+П на к.п. 1057 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Тиркајла Михајло
27. 05-351-593/2020
од 10.11.2020.
Изградња самоуслужне аутоперионице на к.п. 2661 к.о. Кула Кула Гас Поинт д.о.о.
26. 05-351-583/2020
од 06.11.2020.
Изградња доградња и реконструкција стамбеног објекта П+0 на к.п. 841/2 к.о. Црвенка Црвенка Јовановић Љубица
25. 05-351-566/2020
од 30.10.2020.
Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 1016 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Макаји Јулијан и Славка
24. 05-351-537/2020
од 20.10.2020.
Изградња летњиковца П+Пк на к.п. 7578/3 на к.о. Кула Кула Поповић Миодраг
23. 05-351-520/2020
од 15.10.2020.
Изградња 3 сушаре капацитета 36 т/х, надстрешице и др. на к.п. 8669/1 к.о. Кула Кула Жито медиа доо
22. 05-351-434/2020
од 23.09.2020.
Изградња стаје за држање 50 крмача и др. на к.п 1593 к.о. Крушчић Крушчић Бркић Иван
21. 05-351-396/2020
од 04.09.2020.
Изградња угоститељског објекта – бифеа на к.п. 5483 к.о. Кула Кула Салак Јоаким Јулијан
20. 05-351-361/2020
од  21.08.2020.
Изградња фарме за узгој и репродукцију 210 крмача на к.п. 8743/4 к.о. Кула Кула Шибалија Драган
19. 05-351-314/2020
од 29.07.2020.
Изградња објекта за суви претовар репе на к.п. број 3657 к.о. Црвенка Црвенка ФШ Црвенка
18. 05-351-303/2020
од 27.07.2020
Изградња објекта за тов свиња капацитета 500 комада и силоса за храну на к.п. 7537 и 7538/1 к.о. Кула Кула Мркаић Жељко
17. 05-351-271/2020
од 14.07.2020
Изградња стамбеног објеката П+О на к.п. број 4030 к.о. Кула Кула Раонић Јагода и Дарко
16. 05-351-265/2020
од 08.07.2020.
Изградња објекта за тов свиња капацитета 193 комада на к.п. број 6387 к.о. Кула Кула Стојков Миле
15. 05-351-223/2020.
од 23.06.2020.
Изградња сушаре капацитета 28 т/х и пратеће опреме и унутрашње гасне инсталације на к.п. број 3673 к.о. Сивац Сивац Агро МВ
14. 05-351-193/2020.
од 26.05.2020 
Реконструкцију и доградња  стамбеног објекта  и два помоћна објекта    на к.п.   број 3043 и 3045  к.о. Црвенка Црвенка Арваји Александар
13. 05-351-186/2020.
од 22.05.2020. 
Изградња објекта за за тов свиња капацитета 400 комада, силоса за храну, на к.п.   број 8742/1  др.  к.о. Кула Кула Шибалија Драган
12. 05-351-182/2020.
од 19.05.2020.
 Изградња објекта за смештај пољ.механизације на к.п.   број 685/3   др.  к.о. Црвенка  Црвенка Ново плус доо
11. 05-351-178/2020 од 15.05.2020 . Изградња четири објекта за тов пилића, управне зграде и др.     на к.п.   број 8620  др.  к.о. Кула  Кула Марић Костадин
10. 05-351-142/2020 од 15.04.2020. Реконструкција и доградња објекта за технички преглед возила   на к.п.   број 541/1 др.  к.о. Кула Кула Еуроауто доо
09. 05-351-134/2020 од 03.04.2020. Изградња објекта за складиштење пољ.производа и др.    на к.п.   број 3469/1  др.  к.о. Сивац Сивац Мипеал ОЗЗ
08. 05-351-115/2020 од 20.03.2020. Изградња објекта за технички преглед возила   на к.п.   број 2681 и 2682  др.  к.о. Кула  Кула Ауто тест 025 доо
07. 05-351-58/2020 од 14.02.2020. Изградња самоуслужне аутоперионице и продавнице аутоделова    на к.п.   број 721 и  722   к.о. Сивац Сивац АЦ Токић доо
06. 05-351-52/2020 од 07.02.2020. Изградња система за наводњавање Сивац север II фаза   на к.п.   број 9901 и др.  к.о. Сивац Сивац AL Rawafed doo
05. 05-351-96/2020 од 11.03.2020. Реконструкција, доградња и надзиђивање приземног стамбеног објекта на к.п.2498/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Орос Жељко и Андреа
04. 05-351-86/2020 од 02.03.2020.  Изградња стамбеног објекта, спратности П+0 на парцели к.п. број 1799 к.о. Кула Кула Гајић Стеван и Драгаш Гајић Татјана
03. 05-351-56/2020 од 11.02. 2020.  Изградња три сушаре капацитета 36 t/h, надстрешнице, пратећих објеката, опреме и инфраструктуре на парцели к.п. број 8669/1 к.о. Кула Кула Житомлинско предузећe “Жито медиа“ д.о.о.
02. 05-351-394/2018 од 29.01.2020. Измене у току изградње индустриског објекта – привремене монтажне асфалтне базе капацитета 40t/h на кат.парцели бр.7791/1 к.о. Кула Кула Екстра – Aуто транспорт д.о.о
01.  05-351-665/2019 од 08.01.2020 Измена димензија објеката на фарми за алтернативну производњу конзумних јаја    на к.п.   број 2463/16  к.о. Крушчић Крушчић Анимал Комерц доо

 

Грађевинске дозволе 2019.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње Инвеститор
29. 05-351-637/2019 од 25.12.2019  Изградња стамбено-пословног објекта на к.п. број 3008 к.о. Црвенка Црвенка Десница Дејан
28. 05-351-635/2019 од 24.12.2019 Реконструкција и доградња стамбеног објекта и изградњу  помоћног објекта    на к.п.   број 4044/1  к.о. Кула Кула Богојевац Слободан
27. 05-351-628/2019 од 20.12.2019 Изградња  специјализованог складишта за воће и поврће и реконструкцију,доградњу и пренамену постојећег објекта пољопривреде,    на к.п.   број 453   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Јуарбис доо
26.  05-351-631/2019 од 19.12.2019  Изградња  стамбеног објекта    на к.п.   број 1016   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Макаји Јулијан и Славка
25. 05-351-603/2019 од 04.12.2019 . Реконструкција и доградња складишта    на к.п.   број 8918/1   к.о. Кула Кула Терминг доо
24. 05-351-549/2019 од 08.11.2019 . Изградња  складишта шрафовске робе и окова    на к.п.   број 7630/1   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Comfort style doo
23. 05-351-543/2019 од 07.11.2019 Изградња фарме свиња капацитета 400 крмача и 4000 товљеника    на к.п.   број 7017/2 и др.   к.о. Црвенка Црвенка Влаховић Јована
22. 05-351-481/2019 од 18.10.2019 . Реконструкција и  доградња објекта за сортирање и паковање јаја    на к.п.  број 2465/16  к.о. Крушчић Крушчић Анимал Комерц
21.  05-351-457/2019 од 07.10.2019 Изградња објекта за тов свиња 850 комада    на к.п.  број 7216  к.о. Кула Кула Жекић Шукара Драгана
20. 05-351-378/2019 од 05.09.2019  Надоградња стамбеног простора   на к.п.  број 3727  к.о. Кула  Кула Небојша Којашевић
19. 05-351-373/2019 од  30.08.2019 Изградња пословног објекта-продавнице   на к.п.  број 361  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Бођанец Игор
18. 05-351-331/2019 од 22.08.2019  Реконструкција, доградња и промена намене у сушару на гас и др,   на к.п.  број  685/2    к.о. Црвенка Црвенка Ново плус доо
17.  05-351-322/2019 од 20.08.2019  Изградња стамбеног објекта П+Пк и помоћног објекта   ,   на к.п.  број  961/2    к.о. Кула Кула Огњеновић Нада
16. 05-351-321/2019 од 19.08.2019 Изградња објекта за складиштење   воћа и поврћа    ,   на к.п.  број  7852    к.о. Сивац Сивац Калић Јован
15. 05-351-296/2019 од 07.08.2019. Изградња управне зграде, интерне бензинске станице, портирнице, колске ваге и вагарске куће, надстрешнице за пољопривредне машине, надстрешнице за пољопривредне машине са оставом за прикључке, магацина семена, магацина хемијских средстава и ђубрива, складишта репроматеријала, складишта за смештај прикључака пољопривредних машина, подземног резервоара за воду за потребе гашења пожара, прикључака, саобраћајница и манипулативних површина, платоа за прање пољопривредних машина, бицикларника, паркинга за путничке аутомобиле, шест водонепропусних септичких јама, сепаратора уља и бензина, и реконструкцијa и доградњa постојеће машинске радионице на парцелама к.п. број 9059, 9060 и 9061 к.о. Сивац Сивац “Al Rawafed Srbija“ д.о.о.
14. 05-351-290/2019 од 01.08.2019 Изградња топле везе на згради школе ,   на к.п.  број  3031    к.о. Сивац Сивац АПВ ОШ 20 октобар
13. 05-351-261/2019 од 17.07.2019 . Изградња стамбеног објекта  П+0   ,   на к.п.  број 3483 и др.     к.о. Кула Кула Јовановић Весна
12. 05-351-259/2019 од 16.07.2019 . Изградња сушаре, елеватора и др.       ,   на к.п.  број   4138/1  к.о. Сивац Сивац ЗЗ Сивац
11. 05-351-238/2019 од 28.06.2019 Изградња складишта  окова и шрафовске робе    ,   на к.п.  број   3257 и 3258  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Медић Слободанка
10. 05-351-224/2019 од 21.06.2019 Изградња силоса за житарице 2×200т и др. ,   на к.п.  број   3649  к.о. Сивац Сивац Слепчев Милутин
9. 05-351-183/2019 од 17.05.2019. Изградњa новог крова на делу постојеће зграде пословних услуга на к.п. бр. 2847/2 к.о. Кула Кула ПД Војводина д.о.о.
8. 05-351-152/2019 од 07.05.2019 . Изградња 1 и 2 фазе погона за производњу обуће   ,   на к.п.  број  9107/19  к.о. Кула Кула Еуроин доо
7. 05-351-144/2019 од 25.04.2019 . Стамбено пословни објекат  П+3  ,   на к.п.  број 2800   к.о. Кула Кула Спирала инвест доо
6. 05-351-136/2019 од 18.04.2019 Изградња спортске сале, за АПВ Економско-трговинско школу,   на к.п.  број 2835,2836 и 2839   к.о. Кула Кула АПВ Економско трговинска школа
5. 05-351-118/2019 од 05.04.2019 . Стамбени објекат П+0  ,   на к.п.  број  4846  к.о. Црвенка Црвенка Ружичић Јован
4. 05-351-111/2019 од 02.04.2019 . Изградња складишта сировина  ,   на к.п.  број  8918/1  к.о. Кула Кула Терминг доо
3. 05-351-74/2019 од 14.03.2019 . Стамбени објекат П+1  ,   на к.п.  број  3275  к.о. Црвенка Црвенка Станковић Милош
2. 05-351-1/2019 од 08.01.2019 . Изградња фарме за тов свиња 2 џ 850 комада    ,   на к.п.  број  7060  к.о. Црвенка Црвенка Поповић Ристо
1. 05-351-613/2018 од 04.01.2019 . Проширење фарме свиња  капацитета 800 крмача,   на к.п.  број  8144/4  к.о. Црвенка Црвенка Едуфарм доо

 

Грађевинске дозволе 2018.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње       Инвеститор – преузимање
31. 05-351-595/2018 od 26.12.2018
Iзградњa система за наводњавање Сивац-југ, на к.п.  број 11387 и др.  к.о. Сивац
Сивац Al Rawafed Srbija doo
30. 05-351-515/2018 од 02.11.2018
Изградња стамбеног објекта , на к.п. број 1816 к.о. Црвенка
Црвенка Мајсторовић Слободан
29. 05-351-491/2018 од 24.10.2018
Изградња силоса за житарице 2×200 т и др. , на к.п. број 3649 к.о. Сивац
Сивац Слепчев Милутин
28. 05-351-484/2018 од 18.10.2018 .
Изградња пословног простора , на к.п. број 1913/43 к.о. Кула
Кула Вујовић Радовић Наташа
27. 05-351-449/2018 од 10.10.2018 .
Изградња специјализованог складишта , на к.п. број 3620/17 к.о. Црвенка
Црвенка Јаффа доо
26. 05-351-400/2018 од 24.09.2018 .
Изградња стамбеног објекта , на к.п. број2337/2 к.о. Црвенка
Црвенка Стипић Никола
25. 05-351-359/2018 од 05.09.2018 .
Изградња пословног објекта , на к.п. број 2995 к.о. Сивац
Сивац Перуничић Зоран
24. 05-351-353/2018 од   31.08.2018 .
Изградња стамбеног објекта П+Пк , на к.п. број 1459 и 1460 к.о. Руски Крстур
Руски Крстур Чизмар Дориан
23. 05-351-319/2018 од 09.08.2018 .
Изградња складишта металне робе , на к.п. број 4893/11 к.о. Кула
Кула Inter-truck doo
22. 05-351-308/2018 од 07.08.2018 .
Изградња стамбеног и два помоћна објекта , на к.п. број 948/2 к.о. Кула
Кула Трифуновић Милена
21. 05-351-305/2018 од   02.08.2018
Изградња објекта за тов свиња , на к.п. број 7451 к.о. Кула
Кула Бајић Слађана
20. 05-351-295/2018 од 24.07.2018 .
Изградња стамбеног објекта П+0 , на к.п. број 3439/5 к.о. Кула
Кула Шукара Драган
19. 05-351-279/2018 од 17.07.2018
Изградња сервиса путничких возила , на к.п. број 5255/1 к.о. Кула
Кула Пушкаш Ференц
18. 05-351-261/2018 од 02.07.2018
Изградњу објекта за тов јунади капацитета 40 комада, на к.п. број 296 и 297 к.о. Црвенка
Црвенка Pele Mladen
17. 05-351-245/2018 од 25.06.2018
Изградњу  стаје за крмаче и прасилиште и товљенике 50+ 300 комада    на к.п.  број  1593   к.о. Крушчић
Крушчић Бркић Иван
16. 05-351-233/2018 од 19.06.2018
Изградња стамбеног објекта П+1 на к.п. број 2904/1 и 2904/3 к.о. Кула
Кула Шокињов Стефан
15. 05-351-168/2018 од 25.05.2018.
Изградња сито ћелија Црвенка
Црвенка Едуфарм доо
14. 05-351-187/2018 од 31.05.2018.
Изградња бензинске станице на локацији постојеће гасне станице на парцели к.п. број 2661 к.о. Кула
Кула “ГАС ПОИНТ“ д.о.о.
13. 05-351-179/2018 од 28. 05. 2018.
Изградња стамбеног објекта спратности П+1 са прикључцима на инфраструктуру на парцелама к.п. 4402/1, 4402/2 и 4402/3 к.о. Кула
Кула Апро Габриела и Апро Арнолд
12. 05-351-165/2018 од 24.05.2018
Доградња стамбеног објекта на к.п. број 871/2 к.о. Липар
Липар Нинчетовић Добривоје
11. 05-351-166/2018 од 21.05.2018
Изградња система за наводњавање са бунарима,стубне трафостанице и магацина резервних делова на к.п. број 7043 к.о. Црвенка
Црвенка Остојић Вања
10. 05-351-157/2018 од 18.05.2018
Фарма за тов свиња од 850 комада, на к.п. број 7216 к.о. Кула
Кула Жекић Драгана
09. 05-351-150/2018 од 17.05.2018
Изградња сило ћелија 3×820т, објекта за смештај пољ.мех,колске ваге и др. на к.п. број 5486 к.о. Руски Крстур
Руски Крстур ПТД Агрохома
08. 05-351-134/2018 од 10.05.2018 .
Изградња стаје за тов јунади на к.п. број 3922 к.о. Сивац
Сивац Влашкалић Велибор
07. 05-351-138/2018 од 10.05.2018 .
Изградња производног објекта-шиваоне на к.п. број 1543/1 к.о. Кула
Кула Гајић Снежана
06. 05-351-119/2018 од 30.04.2018 .
Изградња брзих декантера муљног сока на к.п. број 3656/4 к.о. Црвенка
Црвенка ФШ Црвенка
05. 05-351-117/2018 од 27.04.2018 .
Изградња фарме за алтернативну производњу конзумних јаја на к.п. број 2463/5 и др. к.о. Крушчић
Крушчић Анимал комерц доо
04. 05-351-115/2018 од 25.04.2018
Изградња складишта пољ. приозвода, колске ваге и вагарске кућице на к.п. број 3469/1 к.о. Сивац
Сивац Мипеал ОЗЗ
03. 05-351-112/2018 od  23.04.2018
Реконструкција, пренамена и доградња пословног и стамбеног простора на к.п. број 815 и 816 к.о. Руски Крстур
Руски Крстур Ковачевић Синиша
02. 05-351-42/2018 од 21.02.2018 .
Доградња стамбеног објекта-салаша на к.п. број 8648 к.о. Кула
Кула Новаковић Максим
01. 05-351-10/2018 од 18.01.2018 .
Изградња самоуслужне аутоперионице , на к.п. број 3118 и 3119 к.о. Црвенка
Црвенка Поповић Миодраг

 

Грађевинске дозволе 2017.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње       Инвеститор – преузимање
48. 05-351-494/2017 од 22.12.2017 .
Изградња фарме за тов свиња капацитета 1300 комада , на к.п. број 8182/1 и др. к.о.
Кула Вујовић Југослав и синови доо
47. 05-351-482/2017 од 15.12.2017
Изградња постројења за прчешћавање воде у Крушчићу , на к.п. број 114 и др. к.о.
Крушчић Општина Кула
46. 05-351-463/2017 од 05.12.2017 .
Изградња постројења за прчешћавање воде у Руском Крстуру , на к.п. број 1279/4 и др. к.о.
Руски Крстур Општина Кула
45. 05-351-403/2017 од 20.11.2017 .
Реконструкција санитарно-гардеробног и доградња смештајних јединица , на к.п. број 8144/1 к.о.
Црвенка Едуфарм д.о.о.
34. 05-351-403/2017 од 03.11.2017 .
Изградња индустријског објекта за производњу обуће , на к.п. број 9107/19 к.о.
Кула Еуроин доо
33. 05-351-396/2017 од 27.10.2017
Изградња фабрике за обраду текстила , на к.п. број 9107/28 к.о.
Кула Фиорано доо
32. 05-351-386/2017 од 23.10.2017 .
Изградња пословног објекта- продавноце ауто и тракторских делова П+0   ,    на к.п.  број   1529    к.о.
Кула Стр Кватро Славко Гомилановић ПР
31. 05-351-359/2017 од 09.10.2017 .
Фарма за тов свиња капацитета 500 комада , на к.п. број 7900/1 и 7900/2 к.о.
Сивац Прекајац Тихомир
30. 05-351-351/2017 од 09.10.2017 .
Систем за наводњавање Сивац-свер , на к.п. број 11484/3 и др. к.о.
Сивац Ал Раwафед д.о.о.
29. 05-351-340/2017 од 02.10.2017 .
За стамбени објекат П+0 , на к.п. број 1665 к.о.
Руски Крстур Јованова Ирина
28. 05-351-332/2017 од 28.09.2017
Стамбени објекат , на к.п. број 3594 к.о.
Сивац Чупић Јованка
27. 05-351-302/2017 од 05.09.2017 .
Изградња карантина за свиње са пратећим објектима , на к.п. број 8144/1 к.о.
Црвенка Патент ИЕЦ доо
26. 05-351-297/2017 од 25.08.2017 Реконструкција санитарно-гардероберног објекта и доградњу смештајних јединица , на к.п. број 8144/1 к.о. Црвенка Патент ИЕЦ доо
25. 05-351-276/2017 од 11.08.2017 Изградња стамбеног објекта П+0, на к.п. број 3898/1 к.о. Кула Николић Драган
24. 05-351-270/2017 од 03.08.2017 . Изградња производно – магацинског објекта за обраду и чување садног материјала П+1, на к.п. број 9107/24 к.о. Црвенка Севеплант д.о.о.
23. 05-351-245/2017 од 26.07.2017 . Изградња сило ћелија 3x 1000 т и др на к.п. број 5819 к.о. Кула Екстра ауто транспорт д.о.о.
22. 05-351-250/2017 од 26.07.2017 . Доградња дела зграде основног образовања на к.п. број 4390/1 к.о. Кула Општина Кула
21. 05-351-235/2017 од 21.07.2017 . Реконструкција главне МРС “Црвенка “ на к.п. број 9300/1 к.о. Црвенка ЈП Србијагас
20. 05-351-243/2017 од  21.07.2017 Изградња фарме за тов свиња 850 комада и силоса за храну на к.п. број 8742 и 8743/1 к.о. Кула Шибалија Драган
19. 05-351-234/2017 од   18.07.2017 . Изградња гараже на к.п. број 153 к.о. Липар Вучуревић Весна
18. 05-351-233/2017 од  18.07.2017 . Изградња надстрешнице са усипним кошем на к.п. број 3370 к.о. Црвенка Пер Агро доо
17. 05-351-229/2017 од 14.07.2017 . Изградња хладњаче за воће капацитета 450т на к.п. број 453 к.о. Руски Крстур Јуарбис д.о.о.
16. 05-351-215/2017 од 06.07.2017 . Изградњу стамбеног и економског објекта на к.п. број 2288 и др. к.о. Кула Katona Janko
15. 05-351-210/2017 od 26.06.2017. Реконструкцију унутрашњих гасних инсталација, изградњу прикључног гасовода и регулационе станице на к.п. број 9300/1 и др. к.о. Црвенка Fabrika secera crvenka
14. 05-351-201/2017 од 20.06.2017 Изградња стамбеног објекта са 2 стамбене јединице  П+Пк и помоћног објекта на к.п. број 153 к.о. Липар Вучуревић Весна
13. 05-351-195/2017 od 15.06.2017. Изградња магацина готових производа – намештаја на к.п. број 2900 к.о. Руски Крстур “Грантеx Гроуп“ д.о.o
12. 05-351-187/2017 od 08.06.2017 . Изградња прве фазе спортског центра у Кули на к.п. број 3728/61 и приступних путева на к.п. број 3728/57 и 3728/66 к.о. Кула Општина Кула
11. 05-351-166/2017 од 17.05.2017 . Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. број 2900 к.о. Кула Татић Предраг
10. 05-351-149/2017 од 04.05.2017 Изградња стамбеног објекта на к.п. број 2587 к.о. Сивац Новаковић Зорица
09. 05-351-145/2017 од 03.05.2017 Изградња пословног објекта – пољопривредне апотеке на к.п. број 3009 к.о. Сивац Мипеал ОЗЗ Сивац
08. 05-351-141/2017 од 28.04.2017 . Изградња стамбеног објекта на к.п. број 2772 к.о. Сивац Жекић Дуња
07. 05-351-140/2017 од 26.04.2017 . Изградња пословног објекта за технички преглед возила на к.п. број 585 к.о. Кула Ковачевић Никола
06. 05-351-137/2017 од 24.04.2017 . Реконструкција пословно стамбеног објекта на к.п. број 2813 к.о. Кула Мандић Марија
05. 05-351-102/2017 од 07.04.2017 Изградња стамбеног објекта на к.п.број 3645 к.о. Кула Петељ Славко и Данијела
04. 05-351-105/2017 од 07.04.2017 Изградња  стамбеног објекта на к.п.број 1806 к.о. Руски Крстур Паштернак Јанко
03. 05-351-80/2017 од 28.03.2017 Изградња пословног објекта- продавница мешовите робе П+0 на к.п. број 2582/1 к.о. Руски Крстур Бођанец Игор
02. 05-351-58/2017 од 09.03.2017 . Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. број 2900 к.о. Кула Татић Предраг
01. 05-351-358/2016 од  04.01.2017 . Изградња станице за снабдевање са ТНГом на к.п. број 5500 к.о. Руски Крстур Бобар Бешка д.о.о.

 

Грађевинске дозволе 2016.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
59. 05-351-352/2016 od 28.12.2016 . Изградњa фарме кока носиља на к.п. број 8182/1 к.о. Кула Вујовић Југослав и синови доо
58. 05-351-343/2016 од 21.12.2016 . Изградња наткривеног складишта палета и репроматеријала на к.п. број 110/1 к.о. Руски Крстур Санковић Дејан
57. 05-351-340/2016 од 21.12.2016 . Изградња црпне станице и спојног канала на к.п. број 11484/4 к.о. Сивац Општина Кула
56. 05-351-334/2016 од 16.12.2016 . Изградња стамбеног објекта на к.п. број 2972 к.о. Црвенка Марковић Илија
55. 05-351-319/2016 od 06.12.2016 Изградња гараже на к.п. број 3259 и 3260 к.о. Руски Крстур Медић Слободанка
54. 05-351-308/2016 од 30.11.2016 . Изградња стамбеног објекта, на к.п. број 1413/1  к.о. Кула Весна Тодоровић Милкић
53. 05-351-307/2016 од 30.11.2016. Изградња стамбеног објекта, на к.п. број 731/1 к.о. Црвенка Пуповац Илија
52. 05-351-297/2016 od 21.11.2016 . Колско пешачки пролаз, део стамбене собраћајнице и површине за паркирање на к.п. број 3378 и др. к.о. Руски Крстур Општина Кула
51. 05-351-268/2016 od 03.11.2016 . Изградња стакленика за цвеће на к.п. 1496/1 к.о. Руски Крстур Благојевић Зоран
50. 05-351-258/2016 od 21.10.2016 Изградња складишта житарица 2x 1120т, тампон ћелија, помоћног магацина, сушаре и др. на к.п. број 5819 к.о. Кула Екстра ауто транспорт
49. 05-351-242/2016 od 28.09.2016 Изградња надстрешнице за смештај пољ. механизације на к.п. 5278 и 5279 к.о. Кула Фиштеш Шандор
48. 05-351-235/2016 od 26.09.2016 . Изградња интерне станице за снабдевање возила горивом на к.п. 9059 и 9060 к.о. Сивац Ал Равафед
47. 05-351-225/2016 od 16.09.2016. Постављање оптичког кабла ИПАН ЈНА- Новака Пејчића улице Кула Телеком Србија АД
46. 05-351-222/2016 od 14.09.2016 . Проширење телекомуникационе мреже Црвенка Телеком Србија АД
45. 05-351-214/2016 od 14.09.2016 Изградња радионице за израду металних делова у Кули на к.п. 7884/1 к.о. Кула Дејан Матошевић
44. 05-351-218/2016 od 13.09.2016 . Проширење телекомуникационе мреже Црвенка Телеком Србија АД
43. 05-351-204/2016 od 08.09.2016 Постављање оптичког кабла у ул. Братства и Јединства, Бошка Бухе и др. Кула Телеком Србија АД
42. 05-351-167/2016 od 11.08.2016 Реконструкција и доградња трговинског објекта на к.п. број 3729 к.о. Кула АБФ Инвестмент
41. 05-351-166/2016 od 10.08.2016 Изградња стамбеног објекта По+П на к.п. број 975 к.о. Кула Лукић Страхиња
40. 05-351-160/2016 од 02.08.2016 Постављање оптичког кабла за повезивање на к.п.број 4947. к.о. Црвенка Телеком Србија АД
39. 05-351-154/2016 од 29.07.2016 Стамбени објекат П+0 на к.п. број 3185 к.о. Кула Живковић Игор
38. 05-351-147/2016 од 20.07.2016  Магацин намештаја на к.п.број 7627  к.о. Руски Крстур ЗТР Цомфорт
37. 05-351-144/2016 од 22.07.2016 Силосне ћелије 3х300т, сушаре, надстрешнице за смештај пољ. механизације и др. на к.п. број 5486  к.о. Руски Крстур ПТД Агрохома доо
36. 05-351-133/2016 од 11.07.2016 Стамбени објекат П+0 на к.п.  број 8833/3  к.о. Кула Рипчин Иван
35. 05-351-126/2016 од 01.07.2016 Изградња  магацина металних елемената на к.п. број 981/8  к.о. Кула Виола Јован
34. 05-351-101/2016 од 16.06.2016 . Изградња  стамбеног објекта  и помоћног објекта   П+0  на к.п.  број 435  к.о. Липар Зракић Милош
33. 05-351-102/2016 од 15.06.2016 Доградња стамбеног објекта   П+0  на к.п.  број 1435/1  к.о. Руски Крстур Сендерак Борис и Марина
32. 05-351-98/2016 од 14.06.2016 Изградња објекта тоалета  П+0  на к.п.  број 9714/1  к.о. Сивац ЈВП Воде Војводине
31. 05-351-95/2016 од 10.06.2016 Изградња стамбеног објекта П+0  на к.п.  број 3210/3  к.о. Кула Игњатовић Дарјана
30. 05-351-97/2016 од 10.06.2016 Доградња пословно стамбеног објекта  на к.п.  број 1376/2  к.о. Црвенка Губеринић Момчило и Љиљана
29. 05-351-90/2016 од 03.06.2016 Пословни објекат-станица за снабдевање моторних возила ТНГ-ом Руски
Крстур
Бобар Бешка доо
28. 05-351-92/2016 од 03.06.2016 Пословни објекат-цвећара Сивац Волф Јелена
27. 05-351-32/2016 од 24.03.2016. Магацин намештаја на к.п. 7627 к.о. Руски Крстур ЗТР ЦОМФОРТ
26. 05-351-15/2016 од 24.02.2016. Гасна котларница у Црвенки Црвенка „Црвенка фабрика шећера“
25. 05-351-198/2015  22.12.2015. Реконструкција и пренамена у објекте за прераду воћа и поврћа Кула Лацко Антал и Ержебет
24. 05-351-179/2015
25.11.2015.
Изградња 3 бунара за снабдевање санитарном водом Крушчић Анимал Комерц д.о.о
23. 05-351-167/2015
12.11.2015.
Изградња истражно експлоатациног бунара БК-1 на к.п. 9107/22 Кула Општина Кула
22. 05-351-140 16.10.2015. Изградња стамбеног објекта са пратећим инсталацијама Кула Лацко Норберт
21. 05-351-136 12.10.2015. Изградња спортске хале Сивац Општина Кула
20. 05-351-131 7.10.2015. Објекти за смештај пољопривредне механизације и друго Руски Крстур ПТД „Агрохома“
19. 05-351-123 28.9.2015. Изградња инфраструктурног објекта – фекалне канализације и две црпне станице ЦС-1 Црвенка Општина Кула
18. 05-351-111 17.9.2015. Реконструкција и пренамена стамбених просторија у пословне и доградњу пословних просторија намењених за производњу натрон вре’а капацитета до 2.2 тоне/дан Кула Братић Дејана
17. 05-351-110/2015 11.9.2015. Изградња стамбене зграде са 1 станом и помоћним објектима на к.п. 2855/1 и 2857 к.о. Кула Кула Пјевач Валентина
16. 05-351-103/2015 26.08.2015. Изградња пословног објекта, складишта тапацираног намештаја и надстрешнице, са пратећим инсталацијама и прикључцима на инфраструктуру, спратности П+0 Руски Крстур ЗТР Цомфорт
15. 05-351-99/2015 26.08.2015. Изградња стамбеног објекта и помоћног објекта са пратећим инсталацијама, спратности П+0 Кула Павичић Кристина, Кула
14. 05-351-101/2015 25.08.2015. Изградња инфраструктурног објекта – истражно-експлоатационог бунара ИЕБС-4/И/14 у Сивцу Сивац Општина Кула, Кула
13. 05-351-94/2015
20.08.2015.
Изградња здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља у Кули, спратности П+2 Кула Општина Кула, Кула
12. 05-351-93/2015 14.08.2015. Изградња инфраструктурног објекта – фекалне канализације и црпне станице ЦС-1 у делу насеља Црвенка Црвенка Општина Кула, Кула
11. 05-351-75/2015
29.07.2015.
Изградња подног складишта житарица и уљарица капацитета 650 тона, колске ваге и вагарске кућице са пратећим инсталацијама и прикључцима на кому- налну инфраструктуру Крушчић Бркић Иван, Крушчић
10. 05-351-69/2015
27.07.2015.
Изградња стамбеног објекта-салаша спратности П+0 и објекта за смештај по- љопривредне механизације спратности П+0 Сивац Калић Јован, Сивац
9. 05-351-68/2015
21.07.2015.
Доградња инфраструктурног објекта – дела канализационе мреже са четири црпне станице ЦС1, ЦС2, ЦС3, ЦС4 у Кули Кула Општина Кула, Кула
8. 05-351-62/2015 09.07.2015. Изградња стамбено-пословног објекта (стоматолошка ординација) са помоћним објектима и пратећим инсталацијама, спратности П+0 Руски Крстур Хајдук Мирко и Хајдук Наташа, Руски Крстур
7. 05-351-56/2015
03.07.2015.
Изградња самоуслужне аутоперионице, спратности П+0 Кула Поповић Миодраг, Кула Пена Љиљана-предузетник, Мушки фризерски салон Љиља, Црвенка Финансијер Пелапо Плус д.о.о. Кула
6. 05-351-58/2015
02.07.2015.
Реконструкција и доградња стамбеног објекта са делимичним уклањањем постојећег објекта, спратности П+0 Руски Крстур Салак Владимир, Руски Крстур
5. 05-351-55/2015
01.07.2015
Изградња стамбеног објекта, спратности П+0 са пратећим инсталацијама Руски Крстур Међеши Иван, Руски Крстур
4. 05-351-47/2015 18.06.2015. Изградња две гараже за смештај пољопривредне механизације, спратности П+0 Сивац “Ал Равафед Србија’’ д.о.о. Београд
3. 05-351-44/2015 12.06.2015. Изградња стамбеног објекта, спратности П+0 са пратећим инсталацијама Руски Крстур Чизмар Еуфемија и Чизмар Јоаким, Руски Крстур
2. 05-351-43/2015 11.06.2015. Изградња привредног објекта, фарма-прасилиште за узгој крмача (кап.200 ком.), спратности П+0 са прилазним путевима, пратећим објектима и инфраструктуром Црвенка “Патент цо.’’д.о.о. Мишићево
1.  05-351-33/2015 14.05.2015.  Изградња стамбеног објекта, спратности По+П са пратећим инсталацијама  Кула Хуђик Атила, Кула