Закључци у поступку издавања употребних дозвола за 2023. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=5682 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=5681 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=5680 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=5657 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=5586 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=5585 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=5541 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=5434 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=5418 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=5417 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=5414 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=5341 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=5308 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=5269 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=5268 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=5267 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=5266 tpl=filebrowser /]
 18. [wpfilebase tag=file id=5265 tpl=filebrowser /]
 19. [wpfilebase tag=file id=5264 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=5210 tpl=filebrowser /]
 21. [wpfilebase tag=file id=5207 tpl=filebrowser /]
 22. [wpfilebase tag=file id=5206 tpl=filebrowser /]
 23. [wpfilebase tag=file id=5122 tpl=filebrowser /]
 24. [wpfilebase tag=file id=5121 tpl=filebrowser /]
 25. [wpfilebase tag=file id=5120 tpl=filebrowser /]
 26. [wpfilebase tag=file id=5119 tpl=filebrowser /]
 27. [wpfilebase tag=file id=5078 tpl=filebrowser /]
 28. [wpfilebase tag=file id=5068 tpl=filebrowser /]
 29. [wpfilebase tag=file id=5067 tpl=filebrowser /]
 30. [wpfilebase tag=file id=5066 tpl=filebrowser /]
 31. [wpfilebase tag=file id=5054 tpl=filebrowser /]
 32. [wpfilebase tag=file id=5053 tpl=filebrowser /]
 33. [wpfilebase tag=file id=5049 tpl=filebrowser /]
 34. [wpfilebase tag=file id=5034 tpl=filebrowser /]
 35. [wpfilebase tag=file id=5002 tpl=filebrowser /]

Закључци у поступку издавања употребних дозвола за 2022. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=4995 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=4992 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=4984 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=4983 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=4982 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=4981 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=4980 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=4979 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=4961 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=4952 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=4840 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=4833 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=4819 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=4818 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=4817 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=4742 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=4741 tpl=filebrowser /]
 18. [wpfilebase tag=file id=4655 tpl=filebrowser /]
 19. [wpfilebase tag=file id=4654 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=4653 tpl=filebrowser /]
 21. [wpfilebase tag=file id=4652 tpl=filebrowser /]
 22. [wpfilebase tag=file id=4612 tpl=filebrowser /]
 23. [wpfilebase tag=file id=4611 tpl=filebrowser /]
 24. [wpfilebase tag=file id=4594 tpl=filebrowser /]
 25. [wpfilebase tag=file id=4472 tpl=filebrowser /]
 26. [wpfilebase tag=file id=4452 tpl=filebrowser /]
 27. [wpfilebase tag=file id=4420 tpl=filebrowser /]
 28. [wpfilebase tag=file id=4358 tpl=filebrowser /]
 29. [wpfilebase tag=file id=4353 tpl=filebrowser /]
 30. [wpfilebase tag=file id=4312 tpl=filebrowser /]
 31. [wpfilebase tag=file id=4250 tpl=filebrowser /]
 32. [wpfilebase tag=file id=4249 tpl=filebrowser /]
 33. [wpfilebase tag=file id=4248 tpl=filebrowser /]
 34. [wpfilebase tag=file id=4134 tpl=filebrowser /]
 35. [wpfilebase tag=file id=4083 tpl=filebrowser /]

Закључци у поступку издавања употребних дозвола за 2021. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=4014 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=3871 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=3701 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=3700 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=3699 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=3647 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=3567 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=3558 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=3537 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=3536 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=3460 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=3421 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=3401 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=3400 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=3390 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=3360 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=3244 tpl=filebrowser  /]
 18. [wpfilebase tag=file id=3230 tpl=filebrowser  /]
 19. [wpfilebase tag=file id=3180 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=3179 tpl=filebrowser /]
 21. [wpfilebase tag=file id=3178 tpl=filebrowser /]

Закључци у поступку издавања употребних дозвола за 2020. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=3109 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=3098 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=3093 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=3065 tpl=filebrowser  /]
 5. [wpfilebase tag=file id=3036 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=3035 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=2965 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=2854 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=2853 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=2807 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=2783 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=2722 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=2674 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=2666 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=2606 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=2604 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=2603 tpl=filebrowser /]
 18. [wpfilebase tag=file id=2539 tpl=filebrowser /]
 19. [wpfilebase tag=file id=2538 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=2537 tpl=filebrowser /]
 21. [wpfilebase tag=file id=2536 tpl=filebrowser /]
 22. [wpfilebase tag=file id=2535 tpl=filebrowser /]

Закључци у поступку издавања употребних дозвола за 2019. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=2318 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=2024 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=1671 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=1655 tpl=filebrowser /]

Закључци у поступку издавања употребних дозвола за 2018. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=1646 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=1611 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=1568 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=1555 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=1554 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=1553 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=1529 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=1454 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=1374 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=1355 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=1344 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=1280 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=1252 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=1242 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=1227 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=1217 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=1215 tpl=filebrowser /]
 18. [wpfilebase tag=file id=1209 tpl=filebrowser /]
 19. [wpfilebase tag=file id=1208 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=1141 tpl=filebrowser /]
 21. [wpfilebase tag=file id=1119 tpl=filebrowser /]
 22. [wpfilebase tag=file id=1053 tpl=filebrowser /]
 23. [wpfilebase tag=file id=1040 tpl=filebrowser /]
 24. [wpfilebase tag=file id=1011 tpl=filebrowser /]
 25. [wpfilebase tag=file id=1005 tpl=filebrowser /]
 26. [wpfilebase tag=file id=998 tpl=filebrowser /]
 27. [wpfilebase tag=file id=997 tpl=filebrowser /]
 28. [wpfilebase tag=file id=988 tpl=filebrowser /]
 29. [wpfilebase tag=file id=984 tpl=filebrowser /]

 

Закључци у поступку издавања употребних дозвола за 2017. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=967 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=955 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=905 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=889 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=874 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=868 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=823 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=762 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=726 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=709 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=696 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=687 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=656 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=635 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=620 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=617 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=615 tpl=filebrowser /]
 18. [wpfilebase tag=file id=554 tpl=filebrowser /]
 19. [wpfilebase tag=file id=516 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=507 tpl=filebrowser /]

Закључци у поступку издавања употребних дозвола за 2016. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=493 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=492 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=479 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=476 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=465 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=455 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=423 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=408 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=363 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=356 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=187 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=188 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=189 tpl=filebrowser /]