Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2023. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=5716 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=5715 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=5714 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=5713 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=5641 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=5640 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=5639 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=5638 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=5561 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=5535 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=5525 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=5500 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=5499 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=5472 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=5471 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=5470 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=5469 tpl=filebrowser /]
 18. [wpfilebase tag=file id=5468 tpl=filebrowser /]
 19. [wpfilebase tag=file id=5467 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=5457 tpl=filebrowser /]
 21. [wpfilebase tag=file id=5438 tpl=filebrowser /]
 22. [wpfilebase tag=file id=5413 tpl=filebrowser /]
 23. [wpfilebase tag=file id=5391 tpl=filebrowser /]
 24. [wpfilebase tag=file id=5390 tpl=filebrowser /]
 25. [wpfilebase tag=file id=5389 tpl=filebrowser /]
 26. [wpfilebase tag=file id=5378 tpl=filebrowser /]
 27. [wpfilebase tag=file id=5377 tpl=filebrowser /]
 28. [wpfilebase tag=file id=5371 tpl=filebrowser /]
 29. [wpfilebase tag=file id=5360 tpl=filebrowser /]
 30. [wpfilebase tag=file id=5355 tpl=filebrowser /]
 31. [wpfilebase tag=file id=5347 tpl=filebrowser /]
 32. [wpfilebase tag=file id=5350 tpl=filebrowser /]
 33. [wpfilebase tag=file id=5324 tpl=filebrowser /]
 34. [wpfilebase tag=file id=5322 tpl=filebrowser /]
 35. [wpfilebase tag=file id=5321 tpl=filebrowser /]
 36. [wpfilebase tag=file id=5300 tpl=filebrowser /]
 37. [wpfilebase tag=file id=5299 tpl=filebrowser /]
 38. [wpfilebase tag=file id=5298 tpl=filebrowser /]
 39. [wpfilebase tag=file id=5205 tpl=filebrowser /]
 40. [wpfilebase tag=file id=5188 tpl=filebrowser /]
 41. [wpfilebase tag=file id=5162 tpl=filebrowser /]
 42. [wpfilebase tag=file id=5149 tpl=filebrowser /]
 43. [wpfilebase tag=file id=5148 tpl=filebrowser /]
 44. [wpfilebase tag=file id=5147 tpl=filebrowser /]
 45. [wpfilebase tag=file id=5146 tpl=filebrowser /]
 46. [wpfilebase tag=file id=5091 tpl=filebrowser /]
 47. [wpfilebase tag=file id=5051 tpl=filebrowser /]
 48. [wpfilebase tag=file id=5050 tpl=filebrowser /]
 49. [wpfilebase tag=file id=5042 tpl=filebrowser /]
 50. [wpfilebase tag=file id=5023 tpl=filebrowser /]
 51. [wpfilebase tag=file id=5022 tpl=filebrowser /]

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2022. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=5028 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=4988 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=4892 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=4891 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=4862 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=4854 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=4853 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=4837 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=4811 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=4798 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=4760 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=4759 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=4758 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=4757 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=4756 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=4716 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=4715 tpl=filebrowser /]
 18. [wpfilebase tag=file id=4714 tpl=filebrowser /]
 19. [wpfilebase tag=file id=4713 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=4712 tpl=filebrowser /]
 21. [wpfilebase tag=file id=4711 tpl=filebrowser /]
 22. [wpfilebase tag=file id=4710 tpl=filebrowser /]
 23. [wpfilebase tag=file id=4709 tpl=filebrowser /]
 24. [wpfilebase tag=file id=4718 tpl=filebrowser /]
 25. [wpfilebase tag=file id=4642 tpl=filebrowser /]
 26. [wpfilebase tag=file id=4610 tpl=filebrowser /]
 27. [wpfilebase tag=file id=4590 tpl=filebrowser /]
 28. [wpfilebase tag=file id=4589 tpl=filebrowser /]
 29. [wpfilebase tag=file id=4574 tpl=filebrowser /]
 30. [wpfilebase tag=file id=4565 tpl=filebrowser /]
 31. [wpfilebase tag=file id=4556 tpl=filebrowser /]
 32. [wpfilebase tag=file id=4549 tpl=filebrowser /]
 33. [wpfilebase tag=file id=4546 tpl=filebrowser /]
 34. [wpfilebase tag=file id=4510 tpl=filebrowser /]
 35. [wpfilebase tag=file id=4509 tpl=filebrowser /]
 36. [wpfilebase tag=file id=4508 tpl=filebrowser /]
 37. [wpfilebase tag=file id=4489 tpl=filebrowser /]
 38. [wpfilebase tag=file id=4488 tpl=filebrowser /]
 39. [wpfilebase tag=file id=4474 tpl=filebrowser /]
 40. [wpfilebase tag=file id=4471 tpl=filebrowser /]
 41. [wpfilebase tag=file id=4470 tpl=filebrowser /]
 42. [wpfilebase tag=file id=4469 tpl=filebrowser /]
 43. [wpfilebase tag=file id=4468 tpl=filebrowser /]
 44. [wpfilebase tag=file id=4467 tpl=filebrowser /]
 45. [wpfilebase tag=file id=4410 tpl=filebrowser /]
 46. [wpfilebase tag=file id=4409 tpl=filebrowser /]
 47. [wpfilebase tag=file id=4405 tpl=filebrowser /]
 48. [wpfilebase tag=file id=4398 tpl=filebrowser /]
 49. [wpfilebase tag=file id=4387 tpl=filebrowser /]
 50. [wpfilebase tag=file id=4386 tpl=filebrowser /]
 51. [wpfilebase tag=file id=4385 tpl=filebrowser /]
 52. [wpfilebase tag=file id=4384 tpl=filebrowser /]
 53. [wpfilebase tag=file id=4370 tpl=filebrowser /]
 54. [wpfilebase tag=file id=4347 tpl=filebrowser /]
 55. [wpfilebase tag=file id=4346 tpl=filebrowser /]
 56. [wpfilebase tag=file id=4345 tpl=filebrowser /]
 57. [wpfilebase tag=file id=4344 tpl=filebrowser /]
 58. [wpfilebase tag=file id=4343 tpl=filebrowser /]
 59. [wpfilebase tag=file id=4342 tpl=filebrowser /]
 60. [wpfilebase tag=file id=4341 tpl=filebrowser /]
 61. [wpfilebase tag=file id=4340 tpl=filebrowser /]
 62. [wpfilebase tag=file id=4330 tpl=filebrowser /]
 63. [wpfilebase tag=file id=4329 tpl=filebrowser /]
 64. [wpfilebase tag=file id=4314 tpl=filebrowser /]
 65. [wpfilebase tag=file id=4299 tpl=filebrowser /]
 66. [wpfilebase tag=file id=4298 tpl=filebrowser /]
 67. [wpfilebase tag=file id=4290 tpl=filebrowser /]
 68. [wpfilebase tag=file id=4289 tpl=filebrowser /]
 69. [wpfilebase tag=file id=4288 tpl=filebrowser /]
 70. [wpfilebase tag=file id=4287 tpl=filebrowser /]
 71. [wpfilebase tag=file id=4292 tpl=filebrowser /]
 72. [wpfilebase tag=file id=4286 tpl=filebrowser /]
 73. [wpfilebase tag=file id=4285 tpl=filebrowser /]
 74. [wpfilebase tag=file id=4291 tpl=filebrowser /]
 75. [wpfilebase tag=file id=4263 tpl=filebrowser /]
 76. [wpfilebase tag=file id=4177 tpl=filebrowser /]
 77. [wpfilebase tag=file id=4261 tpl=filebrowser /]
 78. [wpfilebase tag=file id=4252 tpl=filebrowser /]
 79. [wpfilebase tag=file id=4243 tpl=filebrowser /]
 80. [wpfilebase tag=file id=4242 tpl=filebrowser /]
 81. [wpfilebase tag=file id=4241 tpl=filebrowser /]
 82. [wpfilebase tag=file id=4240 tpl=filebrowser /]
 83. [wpfilebase tag=file id=4239 tpl=filebrowser /]
 84. [wpfilebase tag=file id=4177 tpl=filebrowser /]
 85. [wpfilebase tag=file id=4164 tpl=filebrowser /]
 86. [wpfilebase tag=file id=4163 tpl=filebrowser /]
 87. [wpfilebase tag=file id=4157 tpl=filebrowser /]
 88. [wpfilebase tag=file id=4146 tpl=filebrowser /]
 89. [wpfilebase tag=file id=4145 tpl=filebrowser /]
 90. [wpfilebase tag=file id=4128 tpl=filebrowser /]
 91. [wpfilebase tag=file id=4126 tpl=filebrowser /]
 92. [wpfilebase tag=file id=4093 tpl=filebrowser /]
 93. [wpfilebase tag=file id=4092 tpl=filebrowser /]
 94. [wpfilebase tag=file id=4091 tpl=filebrowser /]

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2021. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=4082 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=4073 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=4072 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=4071 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=4070 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=4056 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=4036 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=4035 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=4034 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=4033 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=3997 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=3996 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=3995 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=3976 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=3975 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=3973 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=3974 tpl=filebrowser /]
 18. [wpfilebase tag=file id=3971 tpl=filebrowser /]
 19. [wpfilebase tag=file id=3935 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=3934 tpl=filebrowser /]
 21. [wpfilebase tag=file id=3933 tpl=filebrowser /]
 22. [wpfilebase tag=file id=3932 tpl=filebrowser /]
 23. [wpfilebase tag=file id=3931 tpl=filebrowser /]
 24. [wpfilebase tag=file id=3886 tpl=filebrowser/]
 25. [wpfilebase tag=file id=3884 tpl=filebrowser/]
 26. [wpfilebase tag=file id=3883 tpl=filebrowser/]
 27. [wpfilebase tag=file id=3882 tpl=filebrowser/]
 28. [wpfilebase tag=file id=3828 tpl=filebrowser/]
 29. [wpfilebase tag=file id=3827 tpl=filebrowser/]
 30. [wpfilebase tag=file id=3826 tpl=filebrowser/]
 31. [wpfilebase tag=file id=3793 tpl=filebrowser/]
 32. [wpfilebase tag=file id=3792 tpl=filebrowser/]
 33. [wpfilebase tag=file id=3791 tpl=filebrowser/]
 34. [wpfilebase tag=file id=3790 tpl=filebrowser/]
 35. [wpfilebase tag=file id=3756 tpl=filebrowser /]
 36. [wpfilebase tag=file id=3755 tpl=filebrowser /]
 37. [wpfilebase tag=file id=3754 tpl=filebrowser /]
 38. [wpfilebase tag=file id=3753 tpl=filebrowser /]
 39. [wpfilebase tag=file id=3752 tpl=filebrowser /]
 40. [wpfilebase tag=file id=3751 tpl=filebrowser /]
 41. [wpfilebase tag=file id=3750 tpl=filebrowser /]
 42. [wpfilebase tag=file id=3674 tpl=filebrowser /]
 43. [wpfilebase tag=file id=3673 tpl=filebrowser /]
 44. [wpfilebase tag=file id=3646 tpl=filebrowser /]
 45. [wpfilebase tag=file id=3636 tpl=filebrowser /]
 46. [wpfilebase tag=file id=3623 tpl=filebrowser /]
 47. [wpfilebase tag=file id=3622 tpl=filebrowser /]
 48. [wpfilebase tag=file id=3591 tpl=filebrowser /]
 49. [wpfilebase tag=file id=3590 tpl=filebrowser /]
 50. [wpfilebase tag=file id=3589 tpl=filebrowser /]
 51. [wpfilebase tag=file id=3583 tpl=filebrowser /]
 52. [wpfilebase tag=file id=3571 tpl=filebrowser /]
 53. [wpfilebase tag=file id=3556 tpl=filebrowser /]
 54. [wpfilebase tag=file id=3554 tpl=filebrowser /]
 55. [wpfilebase tag=file id=3471 tpl=filebrowser /]
 56. [wpfilebase tag=file id=3458 tpl=filebrowser /]
 57. [wpfilebase tag=file id=3457 tpl=filebrowser /]
 58. [wpfilebase tag=file id=3451 tpl=filebrowser /]
 59. [wpfilebase tag=file id=3450 tpl=filebrowser /]
 60. [wpfilebase tag=file id=3435 tpl=filebrowser /]
 61. [wpfilebase tag=file id=3407 tpl=filebrowser /]
 62. [wpfilebase tag=file id=3406 tpl=filebrowser /]
 63. [wpfilebase tag=file id=3405 tpl=filebrowser /]
 64. [wpfilebase tag=file id=3404 tpl=filebrowser /]
 65. [wpfilebase tag=file id=3403 tpl=filebrowser /]
 66. [wpfilebase tag=file id=3402 tpl=filebrowser /]
 67. [wpfilebase tag=file id=3391 tpl=filebrowser /]
 68. [wpfilebase tag=file id=3389 tpl=filebrowser  /]
 69. [wpfilebase tag=file id=3382 tpl=filebrowser /]
 70. [wpfilebase tag=file id=3377 tpl=filebrowser /]
 71. [wpfilebase tag=file id=3359 tpl=filebrowser /]
 72. [wpfilebase tag=file id=3320 tpl=filebrowser/]
 73. [wpfilebase tag=file id=3310 tpl=filebrowser/]
 74. [wpfilebase tag=file id=3280 tpl=filebrowser/]
 75. [wpfilebase tag=file id=3279 tpl=filebrowser/]
 76. [wpfilebase tag=file id=3278 tpl=filebrowser/]
 77. [wpfilebase tag=file id=3277 tpl=filebrowser/]
 78. [wpfilebase tag=file id=3240 tpl=filebrowser/]
 79. [wpfilebase tag=file id=3224 tpl=filebrowser/]
 80. [wpfilebase tag=file id=3214 tpl=filebrowser/]
 81. [wpfilebase tag=file id=3213 tpl=filebrowser/]
 82. [wpfilebase tag=file id=3209 tpl=filebrowser/]
 83. [wpfilebase tag=file id=3197 tpl=filebrowser/]
 84. [wpfilebase tag=file id=3181 tpl=filebrowser /]
 85. [wpfilebase tag=file id=3173 tpl=filebrowser /]
 86. [wpfilebase tag=file id=3172 tpl=filebrowser /]
 87. [wpfilebase tag=file id=3160 tpl=filebrowser/]

 

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2020. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=3086 tpl=filebrowser/]
 2. [wpfilebase tag=file id=3073 tpl=filebrowser/]
 3. [wpfilebase tag=file id=3072 tpl=filebrowser/]
 4. [wpfilebase tag=file id=3045 tpl=filebrowser/]
 5. [wpfilebase tag=file id=3034 tpl=filebrowser/]
 6. [wpfilebase tag=file id=2979 tpl=filebrowser/]
 7. [wpfilebase tag=file id=2978 tpl=filebrowser/]
 8. [wpfilebase tag=file id=2867 tpl=filebrowser/]
 9. [wpfilebase tag=file id=2866 tpl=filebrowser/]
 10. [wpfilebase tag=file id=2865 tpl=filebrowser/]
 11. [wpfilebase tag=file id=2864 tpl=filebrowser/]
 12. [wpfilebase tag=file id=2863 tpl=filebrowser/]
 13. [wpfilebase tag=file id=2862 tpl=filebrowser/]
 14. [wpfilebase tag=file id=2861 tpl=filebrowser/]
 15. [wpfilebase tag=file id=2792 tpl=filebrowser/]
 16. [wpfilebase tag=file id=2755 tpl=filebrowser/]
 17. [wpfilebase tag=file id=2754 tpl=filebrowser/]
 18. [wpfilebase tag=file id=2723 tpl=filebrowser/]
 19. [wpfilebase tag=file id=2710 tpl=filebrowser/]
 20. [wpfilebase tag=file id=2701 tpl=filebrowser/]
 21. [wpfilebase tag=file id=2675 tpl=filebrowser/]
 22. [wpfilebase tag=file id=2658 tpl=filebrowser/]
 23. [wpfilebase tag=file id=2637 tpl=filebrowser /]
 24. [wpfilebase tag=file id=2626 tpl=filebrowser /]
 25. [wpfilebase tag=file id=2620 tpl=filebrowser /]
 26. [wpfilebase tag=file id=2615 tpl=filebrowser /]
 27. [wpfilebase tag=file id=2613 tpl=filebrowser /]
 28. [wpfilebase tag=file id=2602 tpl=filebrowser /]
 29. [wpfilebase tag=file id=2564 tpl=filebrowser /]
 30. [wpfilebase tag=file id=2563 tpl=filebrowser /]
 31. [wpfilebase tag=file id=2562 tpl=filebrowser /]
 32. [wpfilebase tag=file id=2547 tpl=filebrowser /]
 33. [wpfilebase tag=file id=2546 tpl=filebrowser /]
 34. [wpfilebase tag=file id=2545 tpl=filebrowser /]
 35. [wpfilebase tag=file id=2467 tpl=filebrowser /]
 36. [wpfilebase tag=file id=2415 tpl=filebrowser /]
 37. [wpfilebase tag=file id=2414 tpl=filebrowser /]
 38. [wpfilebase tag=file id=2413 tpl=filebrowser /]
 39. [wpfilebase tag=file id=2412 tpl=filebrowser /]
 40. [wpfilebase tag=file id=2411 tpl=filebrowser /]
 41. [wpfilebase tag=file id=2410 tpl=filebrowser /]

 

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2019. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=2001 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=1971 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=1970 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=1969 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=1968 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=1951 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=1950 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=1942 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=1937 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=1931 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=1932 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=1923 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=1915 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=1910 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=1909 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=1903 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=1902 tpl=filebrowser /]
 18. [wpfilebase tag=file id=1900 tpl=filebrowser /]
 19. [wpfilebase tag=file id=1898 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=1894 tpl=filebrowser /]
 21. [wpfilebase tag=file id=1893 tpl=filebrowser /]
 22. [wpfilebase tag=file id=1880 tpl=filebrowser /]
 23. [wpfilebase tag=file id=1879 tpl=filebrowser /]
 24. [wpfilebase tag=file id=1840 tpl=filebrowser /]
 25. [wpfilebase tag=file id=1832 tpl=filebrowser /]
 26. [wpfilebase tag=file id=1802 tpl=filebrowser /]
 27. [wpfilebase tag=file id=1693 tpl=filebrowser /]
 28. [wpfilebase tag=file id=1673 tpl=filebrowser /]
 29. [wpfilebase tag=file id=1656 tpl=filebrowser /]

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2018. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=1649 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=1624 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=1610 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=1528 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=1515 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=1505 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=1490 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=1464 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=1463 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=1455 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=1350 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=1349 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=1299 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=1298 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=1279 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=1277 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=1241 tpl=filebrowser /]
 18. [wpfilebase tag=file id=1232 tpl=filebrowser /]
 19. [wpfilebase tag=file id=1231 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=1226 tpl=filebrowser /]
 21. [wpfilebase tag=file id=1205 tpl=filebrowser /]
 22. [wpfilebase tag=file id=1196 tpl=filebrowser /]
 23. [wpfilebase tag=file id=1191 tpl=filebrowser /]
 24. [wpfilebase tag=file id=1176 tpl=filebrowser /]
 25. [wpfilebase tag=file id=1175 tpl=filebrowser /]
 26. [wpfilebase tag=file id=1170 tpl=filebrowser /]
 27. [wpfilebase tag=file id=1156 tpl=filebrowser /]
 28. [wpfilebase tag=file id=1154 tpl=filebrowser /]
 29. [wpfilebase tag=file id=1144 tpl=filebrowser /]
 30. [wpfilebase tag=file id=1143 tpl=filebrowser /]
 31. [wpfilebase tag=file id=1139 tpl=filebrowser /]
 32. [wpfilebase tag=file id=1097 tpl=filebrowser /]
 33. [wpfilebase tag=file id=1063 tpl=filebrowser /]
 34. [wpfilebase tag=file id=1057 tpl=filebrowser /]
 35. [wpfilebase tag=file id=1050 tpl=filebrowser /]
 36. [wpfilebase tag=file id=1049 tpl=filebrowser /]
 37. [wpfilebase tag=file id=1038 tpl=filebrowser /]
 38. [wpfilebase tag=file id=1033 tpl=filebrowser /]
 39. [wpfilebase tag=file id=1020 tpl=filebrowser /]
 40. [wpfilebase tag=file id=1017 tpl=filebrowser /]
 41. [wpfilebase tag=file id=1007 tpl=filebrowser /]
 42. [wpfilebase tag=file id=1002 tpl=filebrowser /]
 43. [wpfilebase tag=file id=1001 tpl=filebrowser /]

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2017. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=970 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=957 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=954 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=941 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=934 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=926 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=923 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=921 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=913 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=912 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=898 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=877 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=843 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=842 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=833 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=832 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=810 tpl=filebrowser /]
 18. [wpfilebase tag=file id=808 tpl=filebrowser /]
 19. [wpfilebase tag=file id=802 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=797 tpl=filebrowser /]
 21. [wpfilebase tag=file id=795 tpl=filebrowser /]
 22. [wpfilebase tag=file id=721 tpl=filebrowser /]
 23. [wpfilebase tag=file id=672 tpl=filebrowser /]
 24. [wpfilebase tag=file id=667 tpl=filebrowser /]
 25. [wpfilebase tag=file id=628 tpl=filebrowser /]
 26. [wpfilebase tag=file id=622 tpl=filebrowser /]
 27. [wpfilebase tag=file id=621 tpl=filebrowser /]
 28. [wpfilebase tag=file id=619 tpl=filebrowser /]
 29. [wpfilebase tag=file id=614 tpl=filebrowser /]
 30. [wpfilebase tag=file id=547 tpl=filebrowser /]
 31. [wpfilebase tag=file id=541 tpl=filebrowser /]
 32. [wpfilebase tag=file id=528 tpl=filebrowser /]
 33. [wpfilebase tag=file id=525 tpl=filebrowser /]
 34. [wpfilebase tag=file id=518 tpl=filebrowser /]
 35. [wpfilebase tag=file id=513 tpl=filebrowser /]
 36. [wpfilebase tag=file id=505 tpl=filebrowser /]

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2016. годину

 1. [wpfilebase tag=file id=486 tpl=filebrowser /]
 2. [wpfilebase tag=file id=466 tpl=filebrowser /]
 3. [wpfilebase tag=file id=447 tpl=filebrowser /]
 4. [wpfilebase tag=file id=444 tpl=filebrowser /]
 5. [wpfilebase tag=file id=445 tpl=filebrowser /]
 6. [wpfilebase tag=file id=435 tpl=filebrowser /]
 7. [wpfilebase tag=file id=432 tpl=filebrowser /]
 8. [wpfilebase tag=file id=413 tpl=filebrowser /]
 9. [wpfilebase tag=file id=406 tpl=filebrowser /]
 10. [wpfilebase tag=file id=402 tpl=filebrowser /]
 11. [wpfilebase tag=file id=398 tpl=filebrowser /]
 12. [wpfilebase tag=file id=390 tpl=filebrowser /]
 13. [wpfilebase tag=file id=362 tpl=filebrowser /]
 14. [wpfilebase tag=file id=361 tpl=filebrowser /]
 15. [wpfilebase tag=file id=355 tpl=filebrowser /]
 16. [wpfilebase tag=file id=346 tpl=filebrowser /]
 17. [wpfilebase tag=file id=342 tpl=filebrowser /]
 18. [wpfilebase tag=file id=217 tpl=filebrowser /]
 19. [wpfilebase tag=file id=218 tpl=filebrowser /]
 20. [wpfilebase tag=file id=25 tpl=filebrowser /]
 21. [wpfilebase tag=file id=23 tpl=filebrowser /]