Закључци 2020. година

 1. Icon of Comfort Style од 30.12.2020. Comfort Style од 30.12.2020. (56.5 KiB)
 2. Icon of Бугарски Сања од 15.12.2020. Бугарски Сања од 15.12.2020. (59.0 KiB)
 3. Icon of Шипош Роберт од 24.11.2020. Шипош Роберт од 24.11.2020. (55.0 KiB)
 4. Icon of Комазец Љиљана од 19.11.2020. Комазец Љиљана од 19.11.2020. (320.2 KiB)
 5. Icon of Суботић Немања и Драгана од 06.11.2020. Суботић Немања и Драгана од 06.11.2020. (179.7 KiB)
 6. Icon of Јоксимовић Радојица од 16.10.2020. Јоксимовић Радојица од 16.10.2020. (55.0 KiB)
 7. Icon of Општина Кула од 02.10.2020. Општина Кула од 02.10.2020. (55.3 KiB)
 8. Icon of Општина Кула од 02.10.2020. Општина Кула од 02.10.2020. (55.6 KiB)
 9. Icon of Општина Кула од 02.10.2020. Општина Кула од 02.10.2020. (55.4 KiB)
 10. Icon of Бођанец Михајло од 18.09.2020. Бођанец Михајло од 18.09.2020. (50.5 KiB)
 11. Icon of Општина Кула од 18.09.2020. Општина Кула од 18.09.2020. (53.5 KiB)
 12. Icon of Керекеш Стевица од 01.09.2020. Керекеш Стевица од 01.09.2020. (55.2 KiB)
 13. Icon of Вуковић Предраг од 26.08.2020. Вуковић Предраг од 26.08.2020. (94.3 KiB)
 14. Icon of Раичевић Чедомир од 17.08.2020. Раичевић Чедомир од 17.08.2020. (46.2 KiB)
 15. Icon of Трбовић Предраг од 13.08.2020. Трбовић Предраг од 13.08.2020. (98.0 KiB)
 16. Icon of Extra auto Transport од 13.08.2020. Extra auto Transport од 13.08.2020. (56.5 KiB)
 17. Icon of Extra auto transport од 13.07.2020. Extra auto transport од 13.07.2020. (55.5 KiB)
 18. Icon of Арваји Александар од 10.07.2020. Арваји Александар од 10.07.2020. (47.1 KiB)
 19. Icon of Раичевић Чедомир од 06.07.2020. Раичевић Чедомир од 06.07.2020. (48.0 KiB)
 20. Icon of Молиментум доо од 03.07.2020. Молиментум доо од 03.07.2020. (51.8 KiB)
 21. Icon of Тиркајла Михајло од 01.07.2020. Тиркајла Михајло од 01.07.2020. (107.3 KiB)
 22. Icon of СТШ Михајло Пупин од 29.06.2020. СТШ Михајло Пупин од 29.06.2020. (54.8 KiB)
 23. Icon of Шабалија Драган од 18.06.2020. Шабалија Драган од 18.06.2020. (55.2 KiB)
 24. Icon of Ковачевић Зоран од 15.06.2020. Ковачевић Зоран од 15.06.2020. (55.3 KiB)
 25.  Icon of Бојанић Мирјана од 16.06.2020. Бојанић Мирјана од 16.06.2020. (1.5 MiB)
 26. Icon of ФШ Црвенка од 03.06.2020. ФШ Црвенка од 03.06.2020. (55.5 KiB)
 27. Icon of ЕПС дистрибуција од 07.05.2020. ЕПС дистрибуција од 07.05.2020. (55.3 KiB)
 28. Icon of Тиркајла Михајло од 20.05.2020. Тиркајла Михајло од 20.05.2020. (106.6 KiB)
 29. Icon of Molimentum doo Кулa од 11.05.2020. Molimentum doo Кулa од 11.05.2020. (52.0 KiB)
 30. Icon of Мандић Никола од 22.04.2020. Мандић Никола од 22.04.2020. (49.5 KiB)
 31. Icon of "Агро МВ" из Сивца од 25.03.2020. "Агро МВ" из Сивца од 25.03.2020. (52.5 KiB)
 32. Icon of Стојков Миле од 19.03.2020. Стојков Миле од 19.03.2020. (50.6 KiB)
 33. Icon of Општина Кула од 03.02.2020. Општина Кула од 03.02.2020. (50.9 KiB)
 34. Icon of Јафа фабрика бисквита Црвенка од 13.01.2020. Јафа фабрика бисквита Црвенка од 13.01.2020. (51.6 KiB)

Закључци 2019. година

 1. Icon of Општина Кула од 17.12.2019. Општина Кула од 17.12.2019. (49.6 KiB)
 2. Icon of ОШ "20. Октобар" Сивац од 24.07.2019. ОШ "20. Октобар" Сивац од 24.07.2019. (56.5 KiB)
 3. Icon of Animal commerc од 28.06.2019. Animal commerc од 28.06.2019. (55.8 KiB)
 4. Icon of Перишић Љубо од 26.06.2019. Перишић Љубо од 26.06.2019. (56.7 KiB)
 5. Icon of "Телеком Србија" а.д. Београд од 05.06.2019. "Телеком Србија" а.д. Београд од 05.06.2019. (49.7 KiB)
 6. Icon of Дрпић Милинко од 14. 05. 2019. Дрпић Милинко од 14. 05. 2019. (49.2 KiB)
 7. Icon of Спирала инвест доо од 18.04.2019. Спирала инвест доо од 18.04.2019. (71.0 KiB)
 8. Icon of Николић Драган од 18.04.2019. Николић Драган од 18.04.2019. (83.2 KiB)
 9. Icon of Дадић Даница од 10.04.2019. Дадић Даница од 10.04.2019. (56.1 KiB)
 10. Icon of Огњановић Нада  од 04.04.2019. Огњановић Нада од 04.04.2019. (55.1 KiB)
 11. Icon of ЗЗ Сивац  од 03.04.2019. ЗЗ Сивац од 03.04.2019. (56.8 KiB)
 12. Icon of Николић Драган од 01.04.2019. Николић Драган од 01.04.2019. (54.6 KiB)
 13. Icon of Трбовић Предраг од 29.03.2019. Трбовић Предраг од 29.03.2019. (96.1 KiB)
 14. Icon of Медић Слободанка од 26.03.2019. Медић Слободанка од 26.03.2019. (54.3 KiB)
 15. Icon of Небојша Којашевић ПР  од 12.03.2019 Небојша Којашевић ПР од 12.03.2019 (57.2 KiB)
 16. Icon of Распоповић Миодраг  од 04.02.2019. Распоповић Миодраг од 04.02.2019. (96.2 KiB)

Закључци 2018. година

 1. Icon of Економско трговинска школа од 21.12.2018. Економско трговинска школа од 21.12.2018. (93.0 KiB)
 2. Icon of Небојша Којашевић ПР од 24.12.2018. Небојша Којашевић ПР од 24.12.2018. (58.1 KiB)
 3. Icon of ЗЗ Агро МВ из Сивца од 04.12.2018. ЗЗ Агро МВ из Сивца од 04.12.2018. (58.6 KiB)
 4. Icon of Поповић Ристо од 04.12.2018. Поповић Ристо од 04.12.2018. (42.3 KiB)
 5. Icon of Поповић Ристо од 28.11.2018. Поповић Ристо од 28.11.2018. (55.8 KiB)
 6. Icon of Вуковић Милован од 27.11.2018. Вуковић Милован од 27.11.2018. (47.0 KiB)
 7. Icon of Шукара Драган од 27.11.2018. Шукара Драган од 27.11.2018. (47.3 KiB)
 8. Icon of Маљковић Радмила од 26.11.2018 Маљковић Радмила од 26.11.2018 (96.9 KiB)
 9. Icon of Kimby-co од  23.11.2018 Kimby-co од 23.11.2018 (55.8 KiB)
 10. Icon of АТИ Терминг доо од 15.11.2018 АТИ Терминг доо од 15.11.2018 (55.0 KiB)
 11. Icon of МНРО Плава птица од 01.11.2018. МНРО Плава птица од 01.11.2018. (55.1 KiB)
 12. Icon of Делић Феђа од 25.10.2018. Делић Феђа од 25.10.2018. (54.4 KiB)
 13. Icon of Делић Феђа од 08.10.2018. Делић Феђа од 08.10.2018. (95.7 KiB)
 14. Icon of Al Rawafed Србија доо од 17.09.2018 Al Rawafed Србија доо од 17.09.2018 (65.8 KiB)
 15. Icon of Општина Кула од 06.09.2018. Општина Кула од 06.09.2018. (53.6 KiB)
 16. Icon of Зељковић Бранислав од 03 .09.2018 Зељковић Бранислав од 03 .09.2018 (46.6 KiB)
 17. Icon of Лековић Предраг од 31 .08.2018 Лековић Предраг од 31 .08.2018 (55.1 KiB)
 18. Icon of Пролић Војин од 03 .09.2018 Пролић Војин од 03 .09.2018 (46.7 KiB)
 19. Icon of Јокић Госпа од 03 .09.2018 Јокић Госпа од 03 .09.2018 (46.6 KiB)
 20. Icon of Јокић Војислав од 30 .08.2018 Јокић Војислав од 30 .08.2018 (55.4 KiB)
 21. Icon of ЈП Србијагас од 30 .08.2018 ЈП Србијагас од 30 .08.2018 (55.5 KiB)
 22. Icon of Јовановић Милијана од 30 .08.2018 Јовановић Милијана од 30 .08.2018 (55.2 KiB)
 23. Icon of Играчки Здравко од 27 .08.2018 Играчки Здравко од 27 .08.2018 (58.8 KiB)
 24. Icon of ЈП "Србијагас" од 30. 08. 2018. ЈП "Србијагас" од 30. 08. 2018. (50.6 KiB)
 25. Icon of Јовановић Милијана од 30. 08. 2018. Јовановић Милијана од 30. 08. 2018. (50.4 KiB)
 26. Icon of Јокић Војислав од 30.08.2018 Јокић Војислав од 30.08.2018 (50.4 KiB)
 27. Icon of Вујовић Радовић Наташа од 28 .08.2018 Вујовић Радовић Наташа од 28 .08.2018 (55.5 KiB)
 28. Icon of Кончар Даница од 22 .08.2018 Кончар Даница од 22 .08.2018 (55.4 KiB)
 29. Icon of Москаљук Иван од 23 .08.2018 Москаљук Иван од 23 .08.2018 (55.8 KiB)
 30. Icon of Дилбер Драгољуб од 09 .08.2018 Дилбер Драгољуб од 09 .08.2018 (55.3 KiB)
 31. Icon of Карапетровић Миле од 09 .08.2018 Карапетровић Миле од 09 .08.2018 (55.2 KiB)
 32. Icon of Јовановић Станко од 09 .08.2018 Јовановић Станко од 09 .08.2018 (55.6 KiB)
 33. Icon of Ивић Светозар од 09 .08.2018 Ивић Светозар од 09 .08.2018 (55.7 KiB)
 34. Icon of Telekom Srbija a.d od 02.07.2018. Telekom Srbija a.d od 02.07.2018. (53.2 KiB)
 35. Icon of Žekić Zorka od 02.07.2018. Žekić Zorka od 02.07.2018. (49.8 KiB)
 36. Icon of Ramač Sabrina od 02.07.2018. Ramač Sabrina od 02.07.2018. (50.7 KiB)
 37. Icon of Кнежевић Радинка   од 27 .06.2018 Кнежевић Радинка од 27 .06.2018 (50.2 KiB)
 38. Icon of Косовић Милан од 21.06.2018. Косовић Милан од 21.06.2018. (51.0 KiB)
 39. Icon of Жекић Зорка од 24.05.2018 Жекић Зорка од 24.05.2018 (51.3 KiB)
 40. Icon of Ramač Sabrina od 22.05.2018 Ramač Sabrina od 22.05.2018 (50.4 KiB)
 41. Icon of Дивић Славен од 22.05.2018 Дивић Славен од 22.05.2018 (50.4 KiB)
 42. Icon of Bogić Margita od 22.05.2018 Bogić Margita od 22.05.2018 (51.1 KiB)
 43. Icon of Српска правослана црквена општина црвеначка од 22.05.2018 Српска правослана црквена општина црвеначка од 22.05.2018 (51.3 KiB)
 44. Icon of ЈВП Воде Војводине од 17.05.2018 ЈВП Воде Војводине од 17.05.2018 (49.9 KiB)
 45. Icon of Екстра ауто транспорт д.о.о. од 08.05.2018. Екстра ауто транспорт д.о.о. од 08.05.2018. (51.6 KiB)
 46. Icon of Пеле Младен од 26.04.2018. Пеле Младен од 26.04.2018. (204.7 KiB)
 47. Icon of ДИВ Наталија Видекањић ПР од 18.04.2018. ДИВ Наталија Видекањић ПР од 18.04.2018. (200.2 KiB)
 48. Icon of ЕПС дистрибуција доо од 14 .03.2018. ЕПС дистрибуција доо од 14 .03.2018. (49.3 KiB)
 49. Icon of ЕПС дистрибуција доо од 14 .03.2018. ЕПС дистрибуција доо од 14 .03.2018. (50.0 KiB)
 50. Icon of Сат тракт доо од 22 .01.2018. Сат тракт доо од 22 .01.2018. (52.6 KiB)
 51. Icon of Гас поинт доо од 18.01.2018. Гас поинт доо од 18.01.2018. (51.4 KiB)

 

Закључци 2017. година

 1. Icon of Стојаков Милан од 18.12.2017. Стојаков Милан од 18.12.2017. (56.7 KiB)
 2. Icon of Општина Кула од 27.10.2017. Општина Кула од 27.10.2017. (47.7 KiB)
 3. Icon of Вујовић Југослав и синови доо од 26.10.2017. Вујовић Југослав и синови доо од 26.10.2017. (52.9 KiB)
 4. Icon of ЗР ДИВ Наталија Видекањић ПР од 06 .09.2017. ЗР ДИВ Наталија Видекањић ПР од 06 .09.2017. (51.3 KiB)
 5. Icon of Ковачевић Синиша од 30. 08. 2017. Ковачевић Синиша од 30. 08. 2017. (51.9 KiB)
 6. Icon of Фиорано доо од 30 .08.2017. Фиорано доо од 30 .08.2017. (50.8 KiB)
 7. Icon of Прекајац Тихомир од 09.08.2017. Прекајац Тихомир од 09.08.2017. (123.7 KiB)
 8. Icon of Чупић Јованка од 02 .08.2017. Чупић Јованка од 02 .08.2017. (51.3 KiB)
 9. Icon of ‘’Пер-Агро’’ д.о.о. Црвенка број: 05-353-83/2017 од 08.06.2017. ‘’Пер-Агро’’ д.о.о. Црвенка број: 05-353-83/2017 од 08.06.2017. (49.9 KiB)
 10. Icon of Ал Раwафед д.о.о. Београд од 05.06.2017. године Ал Раwафед д.о.о. Београд од 05.06.2017. године (120.2 KiB)
 11. Icon of ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Сомбор од 31.05.2017. ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Сомбор од 31.05.2017. (50.3 KiB)
 12. Icon of Шибалија Драган од 05.05.2017. Шибалија Драган од 05.05.2017. (58.2 KiB)
 13. Icon of Црвенка ФШ АД од 04.05.2017. Црвенка ФШ АД од 04.05.2017. (51.1 KiB)
 14. Icon of татић Предраг од 26.04.2017. татић Предраг од 26.04.2017. (56.5 KiB)
 15. Icon of Весна Вучуревић од 24.04.2017. Весна Вучуревић од 24.04.2017. (57.2 KiB)
 16. Icon of Grantex group од 24 .04.2017. Grantex group од 24 .04.2017. (55.1 KiB)
 17. Icon of Тепавац Драгица од 04.04.2017. Тепавац Драгица од 04.04.2017. (57.8 KiB)
 18. Icon of Д-Л Аграр доо од 16.03.2017. Д-Л Аграр доо од 16.03.2017. (56.4 KiB)
 19. Icon of Јуарбис доо од 10.03.2017. Јуарбис доо од 10.03.2017. (60.2 KiB)
 20. Icon of Пастернак Јанко од 06.03.2017. Пастернак Јанко од 06.03.2017. (55.6 KiB)
 21. Icon of Општина Кула од 17.02.2017. Општина Кула од 17.02.2017. (56.4 KiB)
 22. Icon of Јуарбис доо Руски Крстур од 14 .02.2017. Јуарбис доо Руски Крстур од 14 .02.2017. (53.1 KiB)
 23. Icon of Ковачевић Никола од 24.01.2017. Ковачевић Никола од 24.01.2017. (52.0 KiB)
 24. Icon of Нешовић Ратко од 05 .01.2017. Нешовић Ратко од 05 .01.2017. (54.2 KiB)

Закључци 2016. година

 1. Icon of Јуарбис од 26 .12.2016. Јуарбис од 26 .12.2016. (59.7 KiB)
 2. Icon of Нешовић Ратко од 12 .12.2016. Нешовић Ратко од 12 .12.2016. (59.0 KiB)
 3. Icon of Ковачевић Никола од 12.12.2016. Ковачевић Никола од 12.12.2016. (58.1 KiB)
 4. Icon of Санковић Дејан од 28.10.2016. Санковић Дејан од 28.10.2016. (56.4 KiB)
 5. Icon of Екстра ауто транспорт доо од 12.09.2016. Екстра ауто транспорт доо од 12.09.2016. (56.7 KiB)
 6. Icon of Екстра ауто транспорт доо од 17 .08.2016. Екстра ауто транспорт доо од 17 .08.2016. (56.0 KiB)
 7. Icon of Општина Кула од 18.08.2016. Општина Кула од 18.08.2016. (54.9 KiB)
 8. Icon of Благојевић Зоран 02.08.2016.год Благојевић Зоран 02.08.2016.год (56.7 KiB)
 9. Icon of Јаффа доо 02.08.2016. год Јаффа доо 02.08.2016. год (124.9 KiB)
 10. Icon of Иванишевић Милан 02.08.2016. год Иванишевић Милан 02.08.2016. год (57.1 KiB)
 11. Icon of Буквић Бојана Кула од 19. 07.2016. год Буквић Бојана Кула од 19. 07.2016. год (58.6 KiB)
 12. Icon of Ал Раwафед Србија ДОО од 19 .07.2016. год Ал Раwафед Србија ДОО од 19 .07.2016. год (56.1 KiB)
 13. Icon of Delphi Packard D.O.O. Нови Сад од 18 .07.2016. год Delphi Packard D.O.O. Нови Сад од 18 .07.2016. год (57.5 KiB)
 14. Icon of Јаффа доо Црвенка 13 .07.2016. год Јаффа доо Црвенка 13 .07.2016. год (54.8 KiB)
 15. Icon of Општина Кула д.о.о. 05.07.2016. год Општина Кула д.о.о. 05.07.2016. год (62.0 KiB)
 16. Icon of Ал Равафед Србија 01.07.2016. год Ал Равафед Србија 01.07.2016. год (57.1 KiB)
 17. Icon of Димитријевић Марјан д.о.о. 20.06.2016. год Димитријевић Марјан д.о.о. 20.06.2016. год (56.8 KiB)
 18. Icon of Вујовић Југослав и синови 27.06.2016. год. Вујовић Југослав и синови 27.06.2016. год. (53.1 KiB)
 19. Icon of Бођанец Игор 22.06.2016. год Бођанец Игор 22.06.2016. год (51.6 KiB)