Закључци 2020. година

  1. Icon of ФШ Црвенка од 22.12.2020. ФШ Црвенка од 22.12.2020. (84.4 KiB)
  2. Icon of Animal Commerc Doo од 16.12.2020. Animal Commerc Doo од 16.12.2020. (62.8 KiB)
  3. Icon of Углик Дамир и Чила од 25.11.2020. Углик Дамир и Чила од 25.11.2020. (78.1 KiB)
  4. Icon of Гас поинт доо од 21.10.2020. Гас поинт доо од 21.10.2020. (67.3 KiB)
  5. Icon of Цијан Борис и Ергарац Десанка од 16.10.2020. Цијан Борис и Ергарац Десанка од 16.10.2020. (70.2 KiB)
  6. Icon of СПЦ општина црвеначка од 16.10.2020. СПЦ општина црвеначка од 16.10.2020. (108.2 KiB)
  7. Icon of Поповић Миодраг од 14.10.2020. Поповић Миодраг од 14.10.2020. (126.5 KiB)
  8. Icon of Тиркајла Михајло од 13.10.2020. Тиркајла Михајло од 13.10.2020. (104.6 KiB)
  9. Icon of Сеоско туристичко домаћинство од 02.10.2020. Сеоско туристичко домаћинство од 02.10.2020. (61.5 KiB)
  10. Icon of Макаји Јулијан и Славка од 30.09.2020. Макаји Јулијан и Славка од 30.09.2020. (66.7 KiB)
  11. Icon of Жито медиа доо од 29.09.2020. Жито медиа доо од 29.09.2020. (65.6 KiB)
  12. Icon of Аквизитум доо од 15.09.2020. Аквизитум доо од 15.09.2020. (61.3 KiB)
  13. Icon of Тиркајла Михајло од 15.09.2020. Тиркајла Михајло од 15.09.2020. (105.6 KiB)
  14. Icon of Жито медиа од 20.08.2020. Жито медиа од 20.08.2020. (66.5 KiB)
  15. Icon of Мркаић Жељко од 16.07.2020. Мркаић Жељко од 16.07.2020. (105.2 KiB)
  16. Icon of Стојков Миле од 26.06.2020. Стојков Миле од 26.06.2020. (71.6 KiB)
  17. Icon of Еуроауто доо  од 02.04.2020. Еуроауто доо од 02.04.2020. (59.3 KiB)
  18. Icon of Мипеал ОЗЗ  од 24.03.2020. Мипеал ОЗЗ од 24.03.2020. (103.4 KiB)
  19. Icon of Вучуревић Веснa из Новог Сада од 20.02.2020. Вучуревић Веснa из Новог Сада од 20.02.2020. (63.3 KiB)
  20. Icon of Орос Жељко и Андреа, Руски Крстур од 21.02.2020. Орос Жељко и Андреа, Руски Крстур од 21.02.2020. (62.3 KiB)

Закључци 2019. година

  1. Icon of "Ново плус" доо од 05.08.2019. "Ново плус" доо од 05.08.2019. (89.6 KiB)
  2. Icon of AL Rawafed Србија од 08.07.2019. AL Rawafed Србија од 08.07.2019. (82.9 KiB)
  3. Icon of Медић Слободанка од 06.06.2019. Медић Слободанка од 06.06.2019. (62.4 KiB)
  4. Icon of Слепчев Милутин од 29.05.2019. Слепчев Милутин од 29.05.2019. (117.1 KiB)
  5. Icon of Еуроин доо   од  05.04.2019. Еуроин доо од 05.04.2019. (60.5 KiB)
  6. Icon of Ружичић Јован од 29.03.2019. Ружичић Јован од 29.03.2019. (66.0 KiB)
  7. Icon of Терминг доо од  26.03.2019. Терминг доо од 26.03.2019. (59.0 KiB)
  8. Icon of Станковић Милош од 07.03.2019. Станковић Милош од 07.03.2019. (77.9 KiB)
  9. Icon of Медић Слободанка од  05.03.2018. Медић Слободанка од 05.03.2018. (66.4 KiB)

Закључци 2018. година

  1. Icon of Едуфарм доо од 26.12.2018. Едуфарм доо од 26.12.2018. (64.6 KiB)
  2. Icon of Al Rawafed Srbija doo од 23.11.2018. Al Rawafed Srbija doo од 23.11.2018. (69.3 KiB)
  3. Icon of АП Војводина од 25.10.2018. АП Војводина од 25.10.2018. (111.1 KiB)
  4. Icon of Мајсторовић Слободан од 25.10.2018. Мајсторовић Слободан од 25.10.2018. (60.2 KiB)
  5. Icon of Слепчев Милутин од 11.10.2018. Слепчев Милутин од 11.10.2018. (177.4 KiB)
  6. Icon of Јаффа доо од 01.10.2018. Јаффа доо од 01.10.2018. (92.7 KiB)
  7. Icon of Стипић Никола од 06.09.2018. Стипић Никола од 06.09.2018. (78.5 KiB)
  8. Icon of Перуничић Зоран од 23.08.2018. Перуничић Зоран од 23.08.2018. (100.9 KiB)
  9. Icon of Чизмар Дориан од 22.08.2018. Чизмар Дориан од 22.08.2018. (67.5 KiB)
  10. Icon of Inter truck doo од  03.08.2018. Inter truck doo од 03.08.2018. (86.6 KiB)
  11. Icon of Трифуновић Милена од 26.07.2018. Трифуновић Милена од 26.07.2018. (68.1 KiB)
  12. Icon of Бајић Слађана од 24.07.2018. Бајић Слађана од 24.07.2018. (74.7 KiB)
  13. Icon of Al Rawafed Србија д.о.о. од 06.07.2018. Al Rawafed Србија д.о.о. од 06.07.2018. (99.9 KiB)
  14. Icon of Puškaš Ferenc od 06.07.2018. Puškaš Ferenc od 06.07.2018. (94.4 KiB)
  15. Icon of Пеле Младен од 19.06.2018. Пеле Младен од 19.06.2018. (63.8 KiB)
  16. Icon of Остојић Вања од 17.05.2018. Остојић Вања од 17.05.2018. (63.0 KiB)
  17. Icon of Апро Арнолд и Габријела од 15.05.2018. Апро Арнолд и Габријела од 15.05.2018. (61.2 KiB)
  18. Icon of Нинчетовић Добривоје од 14.05.2018. Нинчетовић Добривоје од 14.05.2018. (62.6 KiB)
  19. Icon of Жекић Драгана од 14.05.2018. Жекић Драгана од 14.05.2018. (62.3 KiB)
  20. Icon of Едуфарм доо од 10.05.2018. Едуфарм доо од 10.05.2018. (72.2 KiB)
  21. Icon of Гајић Снежана од 04.05.2018. Гајић Снежана од 04.05.2018. (63.8 KiB)
  22. Icon of Агрохома ПТД од 25.04.2018. Агрохома ПТД од 25.04.2018. (88.6 KiB)
  23. Icon of ОЗЗ Мипеал од 19.04.2018. ОЗЗ Мипеал од 19.04.2018. (62.4 KiB)
  24. Icon of Ковачевић Синиша од 13.04.2018. Ковачевић Синиша од 13.04.2018. (66.2 KiB)
  25. Icon of ФШ Црвенка од 16.03.2018. ФШ Црвенка од 16.03.2018. (62.3 KiB)
  26. Icon of ЈКП Радник од 22.02.2018. ЈКП Радник од 22.02.2018. (67.5 KiB)
  27. Icon of Стојаков Милан од 02.02.2018. Стојаков Милан од 02.02.2018. (63.8 KiB)
  28. Icon of Новаковић Максим од 17.01.2018. Новаковић Максим од 17.01.2018. (68.8 KiB)
  29. Icon of Поповић Миодраг од 16.01.2018. Поповић Миодраг од 16.01.2018. (63.0 KiB)
  30. Icon of Поповић Миодраг од 04.01.2018. Поповић Миодраг од 04.01.2018. (73.2 KiB)

Закључци 2017. година

  1. Icon of Поповић Миодраг од 26.12.2017. Поповић Миодраг од 26.12.2017. (72.9 KiB)
  2. Icon of Шербеџија Бошко од 21.12.2017. Шербеџија Бошко од 21.12.2017. (67.7 KiB)
  3. Icon of Општина Кула од 05.12.2017. Општина Кула од 05.12.2017. (69.5 KiB)
  4. Icon of Општина Кула од 16.11.2017. Општина Кула од 16.11.2017. (64.3 KiB)
  5. Icon of Општина Кула, постројење за воду у Р. Крстуру, од 25.10.2017.  Општина Кула, постројење за воду у Р. Крстуру, од 25.10.2017. (66.2 KiB)
  6. Icon of Еуроин доо од 25.10.2017. год Еуроин доо од 25.10.2017. год (99.4 KiB)
  7. Icon of Гомилановић Славко од 13.10.2017. Гомилановић Славко од 13.10.2017. (61.7 KiB)
  8. Icon of Прекајац Тихомир од 04.10.2017. Прекајац Тихомир од 04.10.2017. (60.2 KiB)
  9. Icon of Јованова Ирина од 22.09.2017. Јованова Ирина од 22.09.2017. (59.4 KiB)
  10. Icon of Јованова Ирина од 13.09.2017. Јованова Ирина од 13.09.2017. (59.1 KiB)
  11. Icon of Вујовић Југослав и синови доо од 29.08.2017. Вујовић Југослав и синови доо од 29.08.2017. (92.0 KiB)
  12. Icon of Николић Драган од 02.08.2017. Николић Драган од 02.08.2017. (94.0 KiB)
  13. Icon of Севеплант доо од 28.07.2017. Севеплант доо од 28.07.2017. (68.4 KiB)
  14. Icon of Вучуровић Весна од 12.07.2017. Вучуровић Весна од 12.07.2017. (62.9 KiB)
  15. Icon of Екстра ауто транспорт д.о.о од 11.07.2017. Екстра ауто транспорт д.о.о од 11.07.2017. (79.6 KiB)
  16. Icon of ПГ Шибалија Драган од 11.07.2017. ПГ Шибалија Драган од 11.07.2017. (80.2 KiB)
  17. Icon of Per agro doo od 06.07.2017. Per agro doo od 06.07.2017. (61.6 KiB)
  18. Icon of ФШ Црвенка АД од 03.07.2017. ФШ Црвенка АД од 03.07.2017. (66.8 KiB)
  19. Icon of ФШ Црвенка АД од 20.06.2017. ФШ Црвенка АД од 20.06.2017. (63.3 KiB)
  20. Icon of Вучуревић Весна од 05.06.2017. Вучуревић Весна од 05.06.2017. (62.1 KiB)
  21. Icon of Тепавац Стево из Куле од 15.06.2017. године Тепавац Стево из Куле од 15.06.2017. године (97.5 KiB)
  22. Icon of Јуарбис д.о.о. из Руског Крстура од 15.06.2017. године Јуарбис д.о.о. из Руског Крстура од 15.06.2017. године (64.3 KiB)
  23. Icon of Катона Јанко из Руског Крстура  од 12.06.2017. године Катона Јанко из Руског Крстура од 12.06.2017. године (62.3 KiB)
  24. Icon of Општина Кула од 29.05.2017. Општина Кула од 29.05.2017. (65.3 KiB)
  25. Icon of Крин Драгица Тепавац од 08.05.2017. Крин Драгица Тепавац од 08.05.2017. (97.9 KiB)
  26. Icon of Бобар Бешка доо од 09.05.2017. Бобар Бешка доо од 09.05.2017. (111.0 KiB)
  27. Icon of Ковачевић Никола од 20.04.2017. Ковачевић Никола од 20.04.2017. (63.1 KiB)
  28. Icon of Мипеал ЗЗ Сивац од 19.04.2017. Мипеал ЗЗ Сивац од 19.04.2017. (66.4 KiB)
  29. Icon of Al Rawafed Србија доо од 19.04.2017. Al Rawafed Србија доо од 19.04.2017. (82.2 KiB)
  30. Icon of Мандић Марија од 18.04.2017. Мандић Марија од 18.04.2017. (68.6 KiB)
  31. Icon of Жекић Дуња од 12.04.2017. Жекић Дуња од 12.04.2017. (72.9 KiB)
  32. Icon of Ковачевић Никола од 10.04.2017. Ковачевић Никола од 10.04.2017. (55.9 KiB)
  33. Icon of Пастернак Јанко од  30.03.2017. Пастернак Јанко од 30.03.2017. (68.3 KiB)
  34. Icon of Петељ Славко и Данијела од 24.03.2017. Петељ Славко и Данијела од 24.03.2017. (134.3 KiB)
  35. Icon of Бођанец Игор од 16.03.2017. Бођанец Игор од 16.03.2017. (59.7 KiB)
  36. Icon of Татић Предраг од 28.02.2017. Татић Предраг од 28.02.2017. (96.0 KiB)

Закључци 2016. година

  1. Icon of Jaffa doo  од  24.11.2016. Jaffa doo од 24.11.2016. (58.9 KiB)
  2. Icon of Општина Кула од 23.11.2016. Општина Кула од 23.11.2016. (72.2 KiB)
  3. Icon of Весна Тодоровић-Миликић од 21.11.2016. Весна Тодоровић-Миликић од 21.11.2016. (95.5 KiB)
  4. Icon of Пуповац Илија од 21.11.2016. Пуповац Илија од 21.11.2016. (95.2 KiB)
  5. Icon of Општина Кула од 18.11.2016. Општина Кула од 18.11.2016. (72.8 KiB)
  6. Icon of Општина Кула од 09.11.2016. Општина Кула од 09.11.2016. (135.0 KiB)
  7. Icon of Благојевић Зоран од 21.10.2016. Благојевић Зоран од 21.10.2016. (66.7 KiB)
  8. Icon of Ekstra auto transport doo  od 13.10.2016. Ekstra auto transport doo od 13.10.2016. (62.8 KiB)
  9. Icon of Адамовић Анико од 03.10.2016. Адамовић Анико од 03.10.2016. (74.9 KiB)
  10. Icon of Телеком Србија АД од 13.09.2016. Телеком Србија АД од 13.09.2016. (64.9 KiB)
  11. Icon of Фиштеш Шандор од 23.08.2016. год. Фиштеш Шандор од 23.08.2016. год. (72.3 KiB)
  12. Icon of АЛ Раwафед Србија од 17.08.2016. год. АЛ Раwафед Србија од 17.08.2016. год. (65.4 KiB)
  13. Icon of АБФ Инвестмент од 27.07.2016. год. АБФ Инвестмент од 27.07.2016. год. (80.9 KiB)
  14. Icon of Живковић Игор од 19.07.2016. год. Живковић Игор од 19.07.2016. год. (66.8 KiB)
  15. Icon of Лукић Страхиња од 18.07.2016. год. Лукић Страхиња од 18.07.2016. год. (64.1 KiB)
  16. Icon of AL Rawafed Србија АД од 08.07.2016. год. AL Rawafed Србија АД од 08.07.2016. год. (93.1 KiB)
  17. Icon of Цомфорт ЗТР Руски Крстур од 06.07.2016. год. Цомфорт ЗТР Руски Крстур од 06.07.2016. год. (156.3 KiB)
  18. Icon of Агрохома доо Руски Крстур од 01.07.2016. год. Агрохома доо Руски Крстур од 01.07.2016. год. (94.0 KiB)
  19. Icon of Виола Јован из Врбаса од 21.06.2016. год. Виола Јован из Врбаса од 21.06.2016. год. (73.2 KiB)