Upotrebne dozvole

Upotrebne dozvole 2020.

Redni broj Broj predmeta / Datum izdavanja Upotrebna dozvola Mesto gradnje Investitor – preuzimanje
8. 05-351-122/2020  od 25 .03.2020. Stambeni objekat P+1  na k.p. 790/1  k.o. Kula Kula Icon of Futo Atila Futo Atila (97.3 KiB)
7. 05-351-113/2020  od 17 .03.2020. Stambeni objekat Po+P+Pk  na k.p. 1137/5  k.o. Kula Kula Icon of Ripčin Petar i Sava Ripčin Petar i Sava (97.2 KiB)
6. 05-351-93/2020 od 10.03.2020. Upotreba dograđenog i rekonstruisanog postojećeg stambenog objekta, spratnosti P+Pk i  pomoćnog objekta, spratnosti P+0 na k.p.4044/1 k.o.Kula Kula Icon of Bogojevac Slobodan Bogojevac Slobodan (109.8 KiB)
5. 05-351-91/2020 od 05.03.2020.  Infrastrukturni objekat, dograđene fekalne kanalizacije, dužine 462,50 m, sa crpnom stanicom
i šahtom sa automatskom rešetkom u Ulici Njegoševa na k.p. br. 5922 k.o. Kula
Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (104.0 KiB)
4. 05-351-77/2020 od 25.02.2020. Stambeni objekat – salaš P+1 na k.p. broj 8648 k.o. Kula Kula Icon of Novaković Maksim Novaković Maksim (68.3 KiB)
3. 05-351-59/2020 od 17.02.2020. Upotreba industriskog objekta – privremene montažne asfaltne baze kapaciteta 40t/h na kat.parceli br.7791/1 k.o. Kula Kula Icon of Ekstra - Auto transport d.o.o. Ekstra - Auto transport d.o.o. (113.6 KiB)
2. 05-351-23/2020 od 06.02.2020. Rešenje o ispravci za Proizvodno trgovinsko preduzeće Animal Komerc  d.o.o. Beograd  Kruščić  Icon of Animal Komerc  d.o.o. Animal Komerc d.o.o. (110.7 KiB)
1. 05-351-23/2020 od 22.01.2020. Upotreba objekta konzum centra – farme za alternativnu proizvodnju konzumnih jaja koji se sastoji od dva objekta farme i dva montažna silosa za hranu na k.p.2463/16 k.o.Kruščić Kruščić Icon of Animal Komerc  d.o.o. Animal Komerc d.o.o. (71.4 KiB)

 

Upotrebne dozvole 2019.

Redni broj Broj predmeta / Datum izdavanja Upotrebna dozvola Mesto gradnje Investitor – preuzimanje
49. 05-351-640/2019  od 27 .12.2019. Farma svinja kapaciteta 800 krmača  na k.p. 8144/4  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Edufarm doo Edufarm doo (107.6 KiB)
48. 05-351-659/2019  od 26 .12.2019. Ekonomski objekat- nadstrešnice  na k.p. 67/2  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Sabadoš Mihajlo Sabadoš Mihajlo (71.5 KiB)
47. 05-351-618/2019  od 12 .12.2019. Ekonomski objekat- nadstrešnice  na k.p. 4417  k.o. Kula Kula Icon of Pikula Jelena Pikula Jelena (65.7 KiB)
46. 05-351-587/2019  od 27 .11.2019. Poslovno-stambeni objekat P+1  sa magacinom  na k.p. 2601/1  k.o. Kula Kula Icon of Đurica Risto Đurica Risto (89.8 KiB)
45. 05-351-584/2019  od 25 .11.2019. Voćarska kućica P+0 na k.p. 2502  k.o. Lipar Lipar Icon of Popović Rade Popović Rade (97.5 KiB)
44. 05-351-579/2019  od   21 .11.2019. Stambeni  P+0 na k.p. 1272/8  k.o. Kula Kula Icon of Mihajlović Zoran Mihajlović Zoran (97.4 KiB)
43. 05-351-574/2019  od 15 .11.2019. Stambeni  P+0 na k.p. 4846  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Ružičić Jovan Ružičić Jovan (74.3 KiB)
42. 05-351-548/2019  od 07 .11.2019. Upotreba sušare na gas, usipni koš i dr  na k.p. 685/2.   k.o. Crvenka Crvenka Icon of Novo plus doo Novo plus doo (114.8 KiB)
41. 05-351-527/2019  od 01 .11.2019. Upotreba fekalne kanalizacije i crpne  stanice CS1 u delu naselja Crvenka na k.p. 4952/1 i dr. k.o. Crvenka Crvenka Icon of Opština Kula Opština Kula (101.1 KiB)
40. 05-351-533/2019  od 31 .10.2019. Priključni gasovod sa mrs na k.p. 8144/5 I 9611  k.o. Crvenka Crvenka Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (100.5 KiB)
39. 05-351-495/2019  od 24 .10.2019. Stambeni objekat Po+P na k.p. 114  k.o. Kula Kula Icon of Huđik Atila Huđik Atila (72.6 KiB)
38. 05-351-500/2019  od 21 .10.2019. Stambeni i pomoćni objekat P+0 na k.p. 2936  k.o. Kula Kula Icon of Pavičić Kristina Pavičić Kristina (101.2 KiB)
35. 05-351-499/2019  od 21 .10.2019. Nadstrešnica za smeštaj polj.mehnizacije na k.p. 323  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Sabadoš Miroslav i Zlatko Sabadoš Miroslav i Zlatko (97.5 KiB)
34. 05-351-492/2019  od 21 .10.2019. Objekat za tov svinja kapaciteta 1000 komada  na k.p. 7451  k.o. Kula Kula Icon of Bajić Slađana Bajić Slađana (108.7 KiB)
33. 05-351-489/2019  od 16 .10.2019. Servis za vozila sa prodavnicom i nadstrešnicom   na k.p. 5255/1  k.o. Kula Kula Icon of Puškaš Ferenc Puškaš Ferenc (110.5 KiB)
32. 05-351-460/2019  od 04 .10.2019. Objekat za skladištenje voća i povrća na k.p. 7852  k.o. Sivac Sivac Icon of Kalić Jovan Kalić Jovan (87.1 KiB)
31. 05-351-444/2019 od 01.10.2019  Upotreba radionice za izradu metalnih delova za sisteme za navodnjavanje na k.p. br. 7884/1 k.o. Kula Kula Icon of Dejan Matošević Dejan Matošević (71.5 KiB)
30. 05-351-444/2019  od 01 .10.2019. Radionica za izradu metalnih delova  na k.p.  7884/1  k.o. Kula Kula Icon of Šumi irigation  Dejan Matošević PR Šumi irigation Dejan Matošević PR (68.2 KiB)
29. 05-351-409/2019  od 19 .09.2019. Stambeni objekat P+0  na k.p.  1217/10  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Varga Julijan Varga Julijan (0.0 B)
28. 05-351-404/2019  od 13 .09.2019. Poslovni objekat  na k.p.  2816  k.o. Kula Kula Icon of Retro print d.o.o. Retro print d.o.o. (93.3 KiB)
27. 05-351-377/2019  od 30 .08.2019. Objekat za tov junadi kapaciteta 40 komada  na k.p. 295/1  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Pele Mladen Pele Mladen (78.2 KiB)
26. 05-351-359/2019  od 27 .08.2019. Infrastrukturni objekat za priključenje otpadnih voda u Crvenki  na k.p. 4935/1 i dr.  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Opština Kula Opština Kula (79.7 KiB)
25. 05-351-351/2019  od 27 .08.2019. Stambeni objekat Po+P+M  na k.p. 848/4 i 849/3  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Maras Gordana Maras Gordana (97.3 KiB)
24. 05-351-367/2019  od 27 .08.2019. Za  stambeni objekat P+M  na k.p.2603/2   k.o. Sivac Sivac Icon of Ačanski Nikola Ačanski Nikola (97.1 KiB)
23. 05-351-333/2019  od  21 .07.2019 Priključak na gasovod i MRS   na k.p. 8622  k.o. Kula Kula Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (79.7 KiB)
22.  05-351-279/2019  od 24 .07.2019. Stambeni objekat P+1  na k.p.308/6   k.o. Kula Kula Icon of Mikić Momir i Borka Mikić Momir i Borka (98.9 KiB)
21. 05-351-266/2019  od 17 .07.2019.  Stambeni objekat P+0  na k.p.3728/44   k.o. Kula Kula Icon of Nikitović Ljubomir Nikitović Ljubomir (99.6 KiB)
20. 05-351-264/2019  od 15 .07.2019. Stambeni objekat Po+P  na k.p.1140/28   k.o. Kula Kula Icon of Đukelić Eržika Đukelić Eržika (99.3 KiB)
19. 05-351-241/2019  od 02 .07.2019. Stambeni objekat P+0  na k.p.2826/1   k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Makaji Mihal i Jasmina Makaji Mihal i Jasmina (98.8 KiB)
18. 05-351-239/2019  od 01 .07.2019. Stambeni objekat P+M  na k.p.584   k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Varga Vanja Varga Vanja (98.2 KiB)
17. 05-351-194/2019 od 23. 05. 2019.  Upotreba stambenog objekta i pomoćnog objekta –
garaže na parceli k.p. 435 k.o. Lipar
Lipar Icon of Zrakić Miloš Zrakić Miloš (69.8 KiB)
16. 05-351-170/2019  od 10 .05.2019.  Stambeni objekat Po+P  na k.p.  1149/1  k.o. Kula Kula Icon of Mirčić Jadranka i Mitrić Miloš Mirčić Jadranka i Mitrić Miloš (97.9 KiB)
15. 05-351-145/2019  od 08.05.2019. Stambeni objekat P+S  na k.p.  7136/19  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Šaula Gojko Šaula Gojko (97.7 KiB)
14. 05-351-150/2019  od  25 .04.2019. Stambeni objekat Po+P+M  na k.p.  8151/1  k.o. Sivac Sivac Icon of Vojnović Marko i Miroslava Vojnović Marko i Miroslava (99.7 KiB)
13. 05-351-124/2019  od 12 .04.2019. Nadstrešnica za smeštaj polj.mehanizacije  na k.p. 5279.  k.o. Kula Kula Icon of Fišteš Šandor Fišteš Šandor (74.8 KiB)
12. 05-351-113/2019  od  01 .04.2019. Stambeni objekat Po+P+M  na k.p.  828  k.o. Lipar Lipar Icon of Banović Mladenko Banović Mladenko (97.5 KiB)
11. 05-351-102/2019  od 26 .03.2019. Stambeni objekat Po+P+M  na k.p.  3449/10  k.o. Kula Kula Icon of Vukčević Petar i Branka Vukčević Petar i Branka (97.9 KiB)
10. 05-351-104/2019  od 26 .03.2019. Stambeni objekat Po+P+M  na k.p.  603/7  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Bjekić Milorad Bjekić Milorad (97.7 KiB)
9. 05-351-73/2019  od 11 .03.2019. Stambeno-poslovni objekat P+1  na k.p. 780 .  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Baran Janko i Sanja Baran Janko i Sanja (75.7 KiB)
8. 05-351-62/2019  od 28 .02.2019. Industrijski objekat za proizvodnju obuće  i dr na k.p.  9107/19  k.o. Kula Kula Icon of Euroin doo Euroin doo (69.5 KiB)
7. 05-351-44/2019  od 19 .02.2019. Silo ćelije 5dž 1897m3, tampon ćelije, sušare, i dr.   na k.p.  8144/5  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Edufarm doo Edufarm doo (128.4 KiB)
6. 05-351-59/2019  od 25 .02.2019. Stambeni objekat P+0  na k.p.  148/2.  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Čordaš Đura Čordaš Đura (98.2 KiB)
5.  05-351-57/2019  od 25 .02.2019. Stambeni objekat P+0  na k.p.  1191/2.  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Martinović Branislav Martinović Branislav (97.3 KiB)
4. 05-351-48/2019  od 18 .02.2019. Stambeni objekat P+0  na k.p.  1217/49.  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Likov Đura i Melanija Likov Đura i Melanija (99.3 KiB)
3. 05-351-46/2019  od 14 .02.2019. Stambeni objekat P0+P  na k.p.  1148/20.  k.o. Kula Kula Icon of Pejčić Dragan i Biljana Pejčić Dragan i Biljana (98.0 KiB)
2. 05-351-33/2019  od 29 .01.2019. Priključni gasovod sa MRS  na k.p.  1988/2 i dr.  k.o. Crvenka Crvenka Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (97.3 KiB)
1. 05-351-22/2019  od 18. 01. 2019. Svetlosna signalizacija  na uglu ulica Veljka Vlahovića I 16 Divizije  na k.p.  5850 i dr.   k.o. Kula Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (77.2 KiB)

Upotrebne dozvole 2018. godina

Redni broj Broj predmeta / Datum izdavanja Upotrebna dozvola Mesto gradnje Investitor – preuzimanje
57. 05-351-570/2018  od 10 .12.2018 Poslovno-stambeni objekat   na k.p. 2813    k.o. Kula Kula Icon of Mandić Marija Mandić Marija (82.0 KiB)
56. 05-351-565/2018  od 04 .12.2018 Stambeno poslovni objekat sa pomoćnim objektima  na k.p. 1870    k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Hajduk Mirko i Nataša Hajduk Mirko i Nataša (96.6 KiB)
55. 05-351-556/2018  od 23 .11.2018 Stambeni objekat Po+P+Pk  na k.p. 608/2     k.o. Crvenka Crvenka Icon of Đuričić Milorad i Stana Đuričić Milorad i Stana (98.3 KiB)
54. 05-351-548/2018  od 16 .11.2018 Stambeni objekat spratnosti Po+P na k.p. 1010/6 k.o. Kula Kula Icon of Vujmilović Miodrag Vujmilović Miodrag (91.4 KiB)
53. 05-351-546/2018  od 15 .11.2018 STS 20/0,4 kV Voćnjak na k.p. 7327/5 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Perišić Ljubo Perišić Ljubo (76.2 KiB)
52. 05-351-536/2018  od 14 .11.2018 Priključni gasovod sa MRS na k.p. 9107/23 i 9107/28 k.o. Kula Kula Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (83.7 KiB)
51. 05-351-405/2018  od 14 .11.2018 Stambeni objekat Po+P+1 na k.p. 1272/21 k.o. Kula Kula Icon of Todorović Dušan Todorović Dušan (97.4 KiB)
50. 05-351-533/2018 od 13.11.2018 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 1792 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Dovijarski Marko Dovijarski Marko (162.4 KiB)
49. 05-351-537/2018  od 09 .11.2018 Fabrika za obradu tekstila na k.p. 9107/28 k.o. Kula Kula Icon of Fiorano d.o.o. Fiorano d.o.o. (100.6 KiB)
48. 05-351-525/2018  od 02 .11.2018 STS 20/0,4 kV na k.p. 7451 k.o. Kula Kula Icon of Bajić Slađana Bajić Slađana (75.6 KiB)
47. 05-351-523/2018  od 02 .11.2018 Staja za tov junadi na k.p. 3922 k.o. Sivac Sivac Icon of Vlaškalić Velibor Vlaškalić Velibor (60.7 KiB)
46. 05-351-504/2018  od 26 .10.2018 Izgradnja gasovoda u bloku 66 na k.p. 9107/2 i dr. k.o. Kula Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (79.0 KiB)
45. 05-351-500/2018  od 23 .10.2018 Benzinska stanica na k.p. 2661 k.o. Kula Kula Icon of Gas point doo Gas point doo (84.4 KiB)
44. 05-351-496/2018  od 22 .10.2018 Stambeni deo stambeno-poslovnog objekta na k.p. 382/2 k.o. Lipar Lipar Icon of Maljković Marko i Radmila Maljković Marko i Radmila (98.1 KiB)
43. 05-351-495/2018  od 22 .10.2018 Stambeni objekat na k.p. 1225/11 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Kološnjaji Janko i Marija Kološnjaji Janko i Marija (98.9 KiB)
42. 05-351-493/2018  od 22 .10.2018 Stambeni objekat na k.p. 2551 k.o. Sivac Sivac Icon of Ćurčić Radislav Ćurčić Radislav (97.6 KiB)
41. 05-351-494/2018  od 19 .10.2018 Stambeni objekat na k.p. 3439/5 k.o. Kula Kula Icon of Šukara Dragan Šukara Dragan (119.8 KiB)
40. 05-351-486/2018  od   18 .10.2018 Stambeni objekat na k.p. 1413/1 k.o. Kula Kula Icon of Todorović Milikić Vesna Todorović Milikić Vesna (99.4 KiB)
39. 05-351-481/2018  od   15 .10.2018 Stambeni objekat na k.p. 1195/4 k.o. Kula Kula Icon of Bodnar Veselinka Bodnar Veselinka (97.5 KiB)
38. 05-351-465/2018  od  11 .10.2018 Objekat za tov svinja kapaciteta 850 komada k.p. 7216 k.o. Kula Kula Icon of Žekić Dragana Žekić Dragana (103.5 KiB)
37. 05-351-444/2018  od 05 .10.2018 Stambeni objekat na k.p. 1841 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Brakus Slađana Brakus Slađana (98.7 KiB)
36. 05-351-450/2018  od 04 .10.2018 Stambeni objekat na k.p. 900/29 k.o. Kula Kula Icon of Batrović Milovan i Radojka Batrović Milovan i Radojka (97.5 KiB)
35. 05-351-386/2018  od 27 .09.2018 Ekonomski objekat na k.p. 4314 k.o. Kula Kula Icon of Valka Karolj Valka Karolj (96.8 KiB)
34. 05-351-393/2018  od 18 .09.2018 Za staje za svinje za 300 tovljenika na k.p. 1593 k.o. Kruščić Kruščić Icon of Brkić Ivan Brkić Ivan (112.1 KiB)
33. 05-351-378/2018  od 11 .09.2018 Zalivni sistem sa bunarima, STS i magacina na k.p. 7043 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Ostojić Vanja Ostojić Vanja (79.2 KiB)
32. 05-351-328/2018  od 22 .08.2018 Toalet na k.p. 9714/1 k.o. Sivac Sivac Icon of JVP Vode Vojvodine JVP Vode Vojvodine (90.2 KiB)
31. 05-351-336/2018  od 17 .08.2018 Silo ćelije 3 x 1000t i dr. na k.p. 5819 k.o. Kula Kula Icon of Ekstra auto transport doo Ekstra auto transport doo (113.1 KiB)
30. 05-351-316/2018  od 08 .08.2018 Izgradnja skladišta metalne robe , na k.p. broj 4893/11 k.o. Kula Kula Icon of Seveplant doo Seveplant doo (81.0 KiB)
29. 05-351-11/2018  od 03 .08.2018 Stambeni objekat P+M na k.p. 1217/6 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Kovačević Dragan i Marija Kovačević Dragan i Marija (97.6 KiB)
28. 05-351-300/2018  od   31 .07.2018 Samouslužne autoperionice 3118/1 na k.p. k.o.Crvenka Crvenka Icon of Popović Miodrag Popović Miodrag (64.8 KiB)
27. 05-351-290/2018  od  18.07.2018 Stambeni objekat P+Pk na k.p. 1163/1 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Crevar Dragan Crevar Dragan (98.2 KiB)
26. 05-351-273/2018 od 06.07.2018 Objekat specijalističkih službi sa pasrelom Dom Zdravlja Kula na k.p. 4221/2 k.o. Kula Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (78.9 KiB)
25. 05-351-272/2018 od 05.07.2018 Montažno betonske trafostanice- Dom Zdravlja Kula na k.p. 4221/2 k.o. Kula Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (72.6 KiB)
24. 05-351-274/2018 od 05.07.2018 Stambeni objekat P+M na k.p. 1836/2 k.o. Kula Kula Icon of Leđanac Stevan Leđanac Stevan (99.0 KiB)
23. 05-351-244/2018  od 21.06.2018 Stambeni objekat Po+P+M na k.p. 248371 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Kološnjaji Vanesa i Vladimir Kološnjaji Vanesa i Vladimir (97.5 KiB)
22. 05-351-247/2018  od 21.06.2018 Stambeni objekat P+0 na k.p. 8833/3 k.o.Kula Kula Icon of Ripčin Ivan Ripčin Ivan (98.2 KiB)
21. 05-351-207/2018 od 08.06.2018. Upotreba skladišta poljoprivrednih proizvoda, kolske vage i vagarske kućice na kat.parceli br.3469/1 k.o. Sivac Sivac Icon of OZZ Mipeal OZZ Mipeal (151.9 KiB)
20. 05-351-200/2018 od 06. 06. 2018. Izgradnja stambenog objekta spratnosti Sut+P sa priključcima na infrastrukturu na parceli k.p. 975 k.o. Kula Kula Icon of Lukić Strahinja Lukić Strahinja (67.7 KiB)
19. 05-351-167/2018  od 24 .05.2018 Stambeni objekat P+0 na k.p. 116/35 k.o. Lipar Lipar Icon of Stevanović Miodrag i Dragica Stevanović Miodrag i Dragica (97.7 KiB)
18. 05-351-170/2018  od 23 .05.2018 Stambeni objekat Po+P+m na k.p. 1173/7 k.o. Kula Kula Icon of Dragaš Dušan Dragaš Dušan (97.7 KiB)
17. 05-351-137/2018  od 10 .05.2018 Stubna trafostanica 20/0,4 kV -farma na k.p. 8182/1 k.o. Kula Kula Icon of Vujović Jugoslav i sinovi doo Vujović Jugoslav i sinovi doo (64.3 KiB)
16. 05-351-109/2018  od 18 .04.2018 Stambeni objekat Po+ P+M na k.p. 3449/15 k.o. Kula Kula Icon of Perić Ljubinka Perić Ljubinka (97.7 KiB)
15. 05-351-100/2018  od 02 .04.2018 Farma za tov svinja na k.p. 8182/1 k.o. Kula Kula Icon of Vujović Jugoslav i sinovi doo Vujović Jugoslav i sinovi doo (109.2 KiB)
14. 05-351-74/2018  od 14 .03.2018 Stambeni objekat P+M na k.p. 423 k.o. Kula Kula Icon of Slišurić Antun i Ksenija Slišurić Antun i Ksenija (97.2 KiB)
13. 05-351-70/2018  od 08 .03.2018 Stambeni objekat Po+P na k.p. 595/4,594/2 i 4952/3 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Pena Milenko Pena Milenko (97.2 KiB)
12. 05-351-54/2018  od 27 .02.2018 Upotreba školskih prostorija u zgradi srednjeg obrazovanja na k.p. 2836 i 2839 k.o Kula Kula Icon of Ekonomsko trgovinska škola Ekonomsko trgovinska škola (65.2 KiB)
11. 05-351-49/2018  od 22 .02.2018 Poslovni objekat na k.p. 3074 k.o. Sivac Sivac Icon of Eco market doo Eco market doo (75.9 KiB)
10. 05-351-55/2018  od 22 .02.2018 Skladište za žitarice 2x 1120t, pomoćnog magacina na k.p. 5819 k.o. Kula Kula Icon of Ekstra auto transport d.o.o. Ekstra auto transport d.o.o. (73.6 KiB)
09. 05-351-51/2018  od 22 .02.2018 Stambeni objekat Po+P na k.p. 1905 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Sabadoš Mihal Sabadoš Mihal (98.4 KiB)
08. 05-351-38/2018  od 13 .02.2018 Stambeni objekat P+Pk na k.p. 4150/7 k.o. Kula Kula Icon of Hancko Đerđ i Gavranov Snežana Hancko Đerđ i Gavranov Snežana (97.8 KiB)
07. 05-351-24/2018  od 02 .02.2018 Stambeni objekat P+M na k.p. 2804 k.o.Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Herbut Slavko Herbut Slavko (97.3 KiB)
06. 05-351-16/2018  od 25 .01.2018 Stambeni objekat P+0 na k.p. 1225/7 k.o.Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Mudri Mihajlo Mudri Mihajlo (96.6 KiB)
05. 05-351-19/2018  od 25 .01.2018 Stambeni objekat P+M na k.p. 2851/2 k.o.Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Kološnjaji Vesna Kološnjaji Vesna (96.4 KiB)
04. 05-351-11/2018  od 25 .01.2018 Stambeni objekat Po+P na k.p. 3439/11 k.o. Kula Kula Icon of Đurković Dragan i Jasmina Đurković Dragan i Jasmina (97.4 KiB)
03. 05-351-15/2018  od 22 .01.2018 Stubna trafostanicu 20/0,4 kV i trofaznog napajanja bunara na k.p. 7604 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Comfort Style doo Comfort Style doo (66.4 KiB)
02. 05-351-6/2018  od 17 .01.2018 Stambeni objekat P+1 na k.p. 1867 k.o. Kula Kula Icon of Selinger Ištvan i Blankica Selinger Ištvan i Blankica (97.0 KiB)
01. 05-351-8/2018  od 17 .01.2018 Stambeni objekat Po+P+M na k.p. 1084/14 k.o. Lipar Lipar Icon of Ćato Simo i Mira Ćato Simo i Mira (97.6 KiB)

 

Upotrebne dozvole 2017. godina

Redni broj Broj predmeta / Datum izdavanja Upotrebna dozvola Mesto gradnje Investitor – preuzimanje
60. 05-351-510/2017  od 29 .12.2017 Prodavnica mešovite robe na k.p. 2582/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Bođanec Igor Bođanec Igor (64.1 KiB)
59. 05-351-501/2017  od  28 .12.2017 Postavljanje TK kabla za proširenje telekomunikacione mreže u Crvenki na k.p. 4996 i 5006 k.o. Crvenka Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (75.6 KiB)
58. 05-351-498/2017  od 27 .12.2017 Staklenik P+0 na k.p. 1496/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Blagojević Zoran Blagojević Zoran (73.2 KiB)
57. 05-351-506/2017  od 26 .12.2017 Stambeni objekat P+Pk na k.p. 2477 k.o. Ruski Krstur Icon of Vislavski Vanjo i Nataša Vislavski Vanjo i Nataša (97.3 KiB)
56. 05-351-492/2017  od 19 .12.2017 Stambeni objekat P+M na k.p. 688 k.o. Ruski Krstur Icon of Ramač Mihajlo Ramač Mihajlo (96.8 KiB)
55. 05-351-466/2017  od 08 .12.2017 Stambeni objekat P+1 na k.p. 4094/10 k.o. Crvenka Icon of Stupar Kosa Stupar Kosa (96.6 KiB)
54. 05-351-468/2017  od 08 .12.2017 Stambeni objekat P+M na k.p. 1225/10 k.o. Ruski Krstur Icon of Jurić Mića Jurić Mića (97.0 KiB)
53. 05-351-436/2017  od 20 .11.2017 Stambeni objekat Po+P+M na k.p. 4003 k.o. Sivac Icon of Sevkić Radovan Sevkić Radovan (96.7 KiB)
52. 05-351-395/2017  od  27 .10.2017 Montažno betonska trafostanica 20/0,4 kV na k.p. 9059 k.o. Sivac Icon of Al Rawafed Srbija d.o.o. Al Rawafed Srbija d.o.o. (66.8 KiB)
51. 05-351-427/2017  od  16 .11.2017 Stambeni objekat P+M na k.p. 1084/8 k.o. Lipar Icon of Koprivica Radisav i Snežana Koprivica Radisav i Snežana (97.2 KiB)
50. 05-351-428/2017  od 13 .11.2017 Priključak na distributivni gasovod sa MRS i ugradnja unutrašnje gasne instalacije na postojećoj stambenoj zgradi na k.p. 3143/8 i dr. k.o. Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (75.5 KiB)
49. 05-351-418/2017  od 14 .11.2017 Stambeni objekat Po+P+M na k.p. 1149/4 k.o. Kula Icon of Paravina Zoran i Vukica Paravina Zoran i Vukica (97.2 KiB)
48. 05-351-404/2017  od 02.11.2017 Pomoćni objekat P+0 na k.p. 583 k.o. Sivac Icon of Kalić Spasoje Kalić Spasoje (98.3 KiB)
47. 05-351-400/2017  od 02 .11.2017 Za stambeni objekat P+M na k.p. 1853/2 k.o. Kula Icon of Ačanski Milorad Ačanski Milorad (98.6 KiB)
46. 05-351-370/2017  od 10 .10.2017 Izgradnja hladnjače za voće kapaciteta 450 t na k.p. 453 k.o. Ruski Krstur Icon of Juarbis d.o.o. Juarbis d.o.o. (64.9 KiB)
45. 05-351-339/2017  od 02 .10.2017 Izgradnja- proširenja telekomunikacione mreže Crvenka – područje MINI IPAN Zelengora na k.p. 9355/1 i dr k.o. Crvenka Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (91.5 KiB)
44. 05-351-330/2017  od 26 .09.2017 Rekonstrukcija unutrašnjih gasnih instalacija, izgrađenog priključnog gasovoda i regulacione stanice na k.p. 9300/1 i dr k.o. Crvenka Icon of FŠ Crvenka AD FŠ Crvenka AD (75.5 KiB)
43. 05-351-329/2017  od 22 .09.2017 Stambeni objekat P+1 na k.p. 7218/29 k.o. Crvenka Icon of Vukotić Cvata Vukotić Cvata (97.3 KiB)
42. 05-351-327/2017  od  22 .09.2017 Ekonomski objekat- za smeštaj polj.mehanizacije P+0 na k.p. 955 k.o. Ruski Krstur Icon of Njaradi Janko Njaradi Janko (98.4 KiB)
41. 05-351-322/2017  od 18 .09.2017 Stambeni objekat P+1 na k.p. 548 k.o. Ruski Krstur Icon of Papuga Đura i Vesna Papuga Đura i Vesna (92.8 KiB)
40. 05-351-301/2017  od 31 .08.2017 Stambeni objekat P+1 na k.p. 5179 k.o. Ruski Krstur Icon of Varga Nataša Varga Nataša (98.0 KiB)
39. 05-351-300/2017  od 30 .08.2017 Stambeni objekat P+0 na k.p. 1217/14 k.o. Ruski Krstur Icon of Rac Mihajlo Rac Mihajlo (98.4 KiB)
38. 05-351-253/2017  od 31 .07.2017 Stambeni objekat Po+P na k.p. 7136/23 k.o. Crvenka Icon of Važić Mirko Važić Mirko (99.4 KiB)
37. 05-351-255/2017  od 27 .07.2017 Stambeni objekat Po+P+Pk na k.p. 1141/1 k.o. Kula Icon of Lovrenčić Ivica i Milka Lovrenčić Ivica i Milka (97.3 KiB)
36. 05-351-247/2017  od 26 .07.2017 Stambeni objekat P+0 na k.p. 1301/1 k.o. Kruščić Icon of Lukenda Vinko i Dragica Lukenda Vinko i Dragica (98.9 KiB)
35. 05-351-248/2017  od 26 .07.2017 Stambeni objekat P+0 na k.p. 977 k.o. Kruščić Icon of Homa Slavko Homa Slavko (99.1 KiB)
34. 05-351-240/2017  od 18 .07.2017 Stambeni objekat Po+P+1 na k.p. 446/1 k.o. Kula Icon of Vujić Milivoje Vujić Milivoje (98.6 KiB)
33. 05-351-231/2017  od 17.07.2017 Poslovni objekat – stanica za snabdevanje motornih vozila sa TNGom na k.p. 5500 k.o. Ruski Krstur Icon of Bobar Beška d.o.o. Bobar Beška d.o.o. (75.2 KiB)
32. 05-351-220/2017 od 05.07.2017 Za stambeni objekat P+M , na k.p. 5153/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Nađ Janko Nađ Janko (98.6 KiB)
31. 05-351-219/2017 od 04.07.2017  Za stambeni objekat Po+P+Pk , na k.p. 1138/2 k.o. Kula Icon of Đogić Nenad i Nataša Đogić Nenad i Nataša (97.7 KiB)
30. 05-351-208/2017 od 26 .06.2017. Za garažu za vozila , na k.p.3259/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Medić Slobodanka Medić Slobodanka (98.5 KiB)
29. 05-351-199/2017  od 15.06.2017 Izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p. broj 116/25 k.o. Lipar Icon of Grčić Ljubica,Grčić Zoran i Radomir Grčić Ljubica,Grčić Zoran i Radomir (69.0 KiB)
28. 05-351-191/2017 od 13.06.2017 . Izgradnja stambenog objekta  Sut+P+Pot na k.p.  broj 1514/1  k.o. Kula Icon of  Ivić Željko Ivić Željko (68.7 KiB)
27. 05-351-184/2017 od  07.06.2017 Izgradnja stambenog objekta Po+P+M na k.p. broj 1137/6 k.o. Kula Icon of Obradov Milovan i Slavica Obradov Milovan i Slavica (67.7 KiB)
26. 05-351-173/2017 od 17 .05.2017 Stambeni objekat P+1, na k.p. 1979 k.o. Kula Icon of Prokić Živomir i Dragica Prokić Živomir i Dragica (97.0 KiB)
25. 05-35-162/2017  od 15 .05.2017 Proširenje telekomunikacione mreže na k.p. 1071/19 I dr. k.o. Lipar Icon of Telekom Srbija Telekom Srbija (91.3 KiB)
24. 05-351-168/2017  od 15 .05.2017 Stambeni objekat Po+P+M, na k.p. 731 k.o. Lipar Icon of Vojnović Dragana Vojnović Dragana (96.6 KiB)
23. 05-351-158/2017  od 12 .05.2017 Magacin metalnih elemenata, na k.p. 981/8 k.o. Kula Icon of Viola Jovan Viola Jovan (73.2 KiB)
22. 05-351-157/2017  od  10 .05.2017 Stambeni objekat P+M, na k.p.8269 I 8270 k.o. Sivac Icon of Kovačević Radmila i dr. Kovačević Radmila i dr. (97.0 KiB)
21. 05-351-146/2017  od 27 .04.2017 Ribnjak na k.p.6683/2 k.o. Ruski Krstur Icon of Edelinski doo Edelinski doo (94.1 KiB)
20. 05-351-150/2017  od 27.04.2017 Stambeni objekat Po+P na k.p.606/6 i 607/10 k.o. Crvenka Icon of Platiša Rada Platiša Rada (96.4 KiB)
19. 05-351-143/2017  od 24.04.2017 Upotreba TT kabla za proširenje telekomunikacione mreže na k.p.5861 k.o. Kula Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (78.0 KiB)
18. 05-351-135/2017  od 21.04.2017 Stambeni objekat P+0 na k.p.2411/1 k.o. Kula Icon of Lendak Ferenc i Lendak Jelisaveta Lendak Ferenc i Lendak Jelisaveta (97.0 KiB)
17. 05-351-124/2017  od 20.04.2017 Objekat za smeštaj polj. mehanizacije i objekat za tov junadi sa silo jamom na k.p.462 k.o. Lipar Icon of Petrović Srđan Petrović Srđan (99.1 KiB)
16. 05-351-116/2017  od 11 .04.2017 Stambeni objekat P+0 sa podrumom na k.p.2146/8 k.o. Kula Icon of Gajić Zoran Gajić Zoran (96.5 KiB)
15. 05-351-110/2017  od 10 .04.2017 Stambeni objekat P+Pk sa podrumom na k.p.1272/13 k.o. Kula Icon of Selić Radomir i Milijana Selić Radomir i Milijana (97.1 KiB)
14. 05-351-91/2017  od 30.03.2017 Upotreba poslovnog objekta magacina nameštaja na k.p. 7627 k.o. Ruski Krstur Icon of ZTR Comfort ZTR Comfort (100.4 KiB)
13. 05-351-74/2017  od  22 .03.2017 Upotreba infrastrukturnog objekta optičkog kablaTKC Kula na k.p. 5924 i dr. k.o. Kula Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (79.9 KiB)
12. 05-351-70/2017  od 17 .03.2017 Stambeni objekat P+Pk i pomoćni objekat P+0 na k.p. 2312 k.o. Kruščić Icon of Cerić Ana Cerić Ana (98.9 KiB)
11. 05-351-72/2017  od 17 .03.2017 Stambeni objekat Po+P+M na k.p. 1276/14 k.o. Kula Icon of Petković Milutin I Mira Petković Milutin I Mira (96.8 KiB)
10. 05-351-63/2017 od 15 .03.2017 Stambeni objekat P+0 na k.p. 1029/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Ramač Vladimir i Slavica Ramač Vladimir i Slavica (96.7 KiB)
09. 05-351-55/2017  od 08.03.2017 Upotreba optičkog kabla TKC Kula na k.p. 1510/1 I dr . k.o. Kula Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (65.0 KiB)
08. 05-351-54/2017  od  06.03.2017 Stambeni objekat P+1 na k.p. 4101 k.o. Crvenka Icon of Mikulić Božidar i Radmila Mikulić Božidar i Radmila (96.7 KiB)
07. 05-351-44/2017 od  21 .02.2017 Za farmu- prasilište za uzgoj krmača kapaciteta 200 komada I dr. na k.p. 8144/1 k.o. Crvenka Icon of Patent IEC DOO Patent IEC DOO (87.3 KiB)
06. 05-351-46/2017 od 17.02.2017 Stambeni objekat P+0 na k.p. 8687/22 k.o. Sivac Icon of Sič Katica i Jožef Sič Katica i Jožef (96.4 KiB)
05. 05-351-45/2017 od 17.02.2017 Stambeni objekat P+M na k.p. 788/1 i 789/1 k.o. Crvenka Icon of Radović Miladin Radović Miladin (98.7 KiB)
04. 05-351-36/ 2017 od  09.02.2017 Silosne ćelije 3×700t i dr na k.p. 5486 k.o. Ruski Krstur Icon of Agrohoma DOO Agrohoma DOO (118.2 KiB)
03. 05-351-20/2017 od 27.01.2017 Stambeni objekat P+0 na k.p. 3185 k.o. Kula Icon of Živković Igor Živković Igor (78.0 KiB)
02. 05-351-16/2017 od 26.01.2017 Postavljanje optičkog kabla na k.p. 4947 i dr. k.o. Crvenka Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (79.8 KiB)
01. 05-351-15/2017 od 25.01.2017 stambeni objekat P+1 na k.p. 1949 k.o. Kula Icon of Babić Bogdan i Miloš Babić Bogdan i Miloš (73.3 KiB)

Upotrebne dozvole 2016.godina

Redni broj Broj predmeta / Datum izdavanja Upotrebna dozvola Mesto gradnje Investitor – preuzimanje
44. 05-351-350/2016 od 26 .12.2016 Stambeni objekat Po+P na k.p. 608/19 k.o. Crvenka Icon of Pešić Slavko i Mira Pešić Slavko i Mira (75.0 KiB)
43. 05-351-345/2016 od 22.12.2016 Nadstrešnica za smeštaj polj.mehanizacije P+0 i na k.p. 930 k.o. Ruski Krstur Icon of Ruskovski Damir i Valentina Ruskovski Damir i Valentina (63.8 KiB)
42. 05-351-339/2016 od 19.12.2016 Stambeni objekat P+1 i na k.p. 3990/16 k.o. Kula Icon of Bobocki Duško i Miloratka Bobocki Duško i Miloratka (72.8 KiB)
41. 05-351-335/2016 od 15 .12.2016 Stambeni objekat P+0 i na k.p. 1217/31 k.o. Ruski Krstur Icon of Čapko Elemir Čapko Elemir (73.0 KiB)
40. 05-351-323/2016 od  06 .12.2016 Stambeni objekat P+0 i pomoćni objekat na k.p. 5321 k.o. Kula Icon of Joksović Marija Joksović Marija (70.5 KiB)
39. 05-351-317/2016 od  06 .12.2016 Stambeni objekat P+P k na k.p. 868/2 k.o. Crvenka Icon of Janjić Milan Janjić Milan (72.8 KiB)
38 05-351-316/2016 od 01 .12.2016 Stambeni objekat Po+P na k.p. 3236 k.o. Sivac Icon of Ivanović Milija i Dragoljub Ivanović Milija i Dragoljub (73.1 KiB)
37. 05-351-240/2016 od 27 .09.2016 Stambeni objekat P+M na k.p. 1913/36 k.o. Kula Icon of Vlaški Ljubomir i Stevanka Vlaški Ljubomir i Stevanka (73.4 KiB)
36. 05-351-213/2016 od 12 .09.2016 Stambeni objekat Po+P+M na k.p. 530 k.o. Kula Icon of Gajić Sava Gajić Sava (73.0 KiB)
35. 05-351-202/2016 od 01 .09.2016 Stambeni objekat Po+P na k.p. 2693  k.o. Sivac Icon of Krpež Miroslav Krpež Miroslav (73.1 KiB)
34. 05-351-201/2016 od 31 .08.2016 Stambeni objekat P+M na k.p. 2740/2 k.o. Ruski Krstur Icon of Kovač Janko i Mara Kovač Janko i Mara (73.8 KiB)
33. 05-351-189/2016 od 30 .08.2016 Garaža na k.p. 3666/28 k.o. Crvenka Icon of Vujević Branko Vujević Branko (72.3 KiB)
32. 05-351-170/2016 od 12 .08.2016 Stambeni objekat Po+P+M na k.p. 3440/10 k.o. Kula Icon of Prockijević Petar Prockijević Petar (80.8 KiB)
31. 05-351-159/2016 od 03 .08.2016 Stambeni objekat P+Pk i pomoćni objekat P+0 na k.p. 9707  k.o. Sivac Icon of Berbić Nikola i Snježana Berbić Nikola i Snježana (73.1 KiB)
30. 05-351-158/2016 od 28.07.2016 Nadstrešnica za smeštaj polj. mehanizacije na k.p. 7852 k.o. Sivac Icon of Kalić Jovan Kalić Jovan (61.4 KiB)
29. 05-351-140/2016 od 13.07.2016 Stambeni objekat Po+P na k.p. 826/3 i 823/2  k.o. Kula Icon of Kapičić Jolan Kapičić Jolan (72.7 KiB)
28. 05-351-138/2016 od 12.07.2016 Stambeni objekat Po+P na k.p. 1250  k.o. Kula Icon of Babić Dušan Babić Dušan (72.4 KiB)
27. 05-351-135/2016 od 11.07.2016 Kotlarnica sa čvrstog goriva na gas    na k.p. 3656/4  k.o. Crvenka Icon of Fabrika šećera Crvenka Fabrika šećera Crvenka (75.5 KiB)
26. 05-351-120/2016 od 23.06.2016 Objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije Ruski Krstur  Icon of PTD ''Agrohoma'' d.o.o. PTD ''Agrohoma'' d.o.o. (74.4 KiB)
25. 05-351-94/2016 od 02.06.2016 Stambeni objekat Po + P na k.p. 1146/29  k.o. Kula Icon of Cirba Željko Cirba Željko (73.0 KiB)
24. 05-351-74/2016 od 12.05.2016 Stambeni objekat Po+P Kula Icon of Polić Goran i Tanja Polić Goran i Tanja (73.6 KiB)
23. 05-351-71/2016 od 11.05.2016. Lovački dom P+1 na k.p. 2923 Sivac Icon of Lovačko udruženje “Sivac“ Lovačko udruženje “Sivac“ (73.3 KiB)
22. 05-351-63/2016 od 20.04.2016. Stambeni objekat P+0 na k.p. 3942 k.o. Sivac Icon of Puškarev Stevan Puškarev Stevan (71.9 KiB)
21. 05-351-50/2016 od 08.04.2016 Objekat za doradu poljoprivrednih proizvoda na k.p. 1827/3 k.o. Kula Icon of Džomba Nikola Džomba Nikola (92.7 KiB)
20. 05-351-52/2016 od 07.04.2016 Stambeni objekat P+0 Kula Icon of Jović Momčilo i Slađana Jović Momčilo i Slađana (72.8 KiB)
19. 05-351-47/2016 od 05.04.2016 Stambeni objekatP+M Kula Icon of Kondić Milanko Kondić Milanko (72.6 KiB)
18. 05-351-39/2016 od 29.03.2016 Upotreba stambenog objekta Po+P Kula Icon of Kovač Davor Kovač Davor (72.2 KiB)
17. 05-351-31/2016 od 22.03.2016 Upotreba
dve vertikalne hladnjače za hlađenje šećernog soka
Crvenka Icon of Fabrika šećera Crvenka Fabrika šećera Crvenka (76.2 KiB)
16. 05-351-30/2016 od 21.03.2016 Stambeni objekat P+M Ruski
Krstur
Icon of Babinčuk Ljubomir i Ksenija Babinčuk Ljubomir i Ksenija (72.5 KiB)
15. 05-351-28/2016 od 22.03.2016 Stambeni objekat P+0 Ruski
Krstur
.Icon of Čizmar Mihajlo Čizmar Mihajlo (73.0 KiB)
14. 05-351-26/2016 od 18.03.2016 Stambeni objekat Po+P+M Lipar Icon of Bukva Dragica Bukva Dragica (72.4 KiB)
13. 05-351-22/2016 od 11.03.2016 Stambeni objekat P0+P Kula Icon of Matijević Branislav Matijević Branislav (72.4 KiB)
12. 05-351-21/2016 od 08.03.2016 Stambeni objekat P+M + pomoćni objekat Kula Icon of Huđik Ervin Huđik Ervin (74.1 KiB)
11. 05-351-16/2016 od 25.02.2016. Veterinarska ambulanta i apoteka Ruski
Krstur
Icon of Homa Vladimir i Marija Homa Vladimir i Marija (170.8 KiB)
10. 05-351-13/2016 od 17.02.2016. Stambeni objekat P+M iz Ruskog Krstura Ruski
Krstur
Icon of Marinković Vesna Marinković Vesna (103.8 KiB)
9. 05-351-12/2016 od
17.02. 2016.
Stambena kuća P+0
u Crvenki
Crvenka Icon of Tiodorović Velimir Tiodorović Velimir (166.4 KiB)
8. 05-351-211/2015 od 9.02.2016. Bunar BK-1 u Kuli Kula
7. 05-351-9/2016 od 04.02.2016. Verski objekat i zvonik Lipar Icon of Srpska pravoslavna opština Lipar Srpska pravoslavna opština Lipar (183.3 KiB)
6. 05-351-10/2016
od 03.02.2016.
Stambeni objekat P+1 Ruski
Krstur
Icon of Janko Varga Janko Varga (164.9 KiB)
5. 05-351-7/2016 od 29.01.2016. 3 bunara za sanitarnu vodu u Kruščiću Kruščić Icon of Animal Komerc d.o.o Animal Komerc d.o.o (154.5 KiB)
4. 05-351-6/2016 od 26.01. 2016.  Stambeni objekat P+M Ruski
Krstur
Icon of Varga Đura Varga Đura (164.2 KiB)
3. 05-351-2015/2015
od 11.01.2016.
Upotreba stambenog objekta – salaša Sivac Icon of Kalić Jovan Kalić Jovan (76.8 KiB)
2. 05-351-204/2015
od 25.12.2015.
Upotreba samouslužne autoperionice Kula Icon of Popović Miodrag  i Pena Ljiljana Popović Miodrag i Pena Ljiljana (633.8 KiB)
1. 05-351-141/2015
od 15.10.2015.
  Upotreba podnog skladišta  žitarica i uljarica  Kruščić  Icon of  Brkić Ivan Brkić Ivan (666.7 KiB)