Rešenja po članu 145.

Rešenja po članu 145. za 2020. godinu

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Izdata rešenja Mesto gradnje Investitor
39. 05-351-162/2020 od 04.05.2020 

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2351  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Papuga Joakim Papuga Joakim (95.1 KiB)
38. 05-351-161/2020 od 04.05.2020

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 570/2  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Džunja Emil Miron Džunja Emil Miron (96.9 KiB)
37. 05-351-158/2020 od 29.04.2020

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 300  k.o. Kruščić

Kruščić Icon of Malacko Vladimir Malacko Vladimir (96.2 KiB)
36. 05-351-160/2020 od 29.04.2020

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.3777  k.o. Sivac

Sivac Icon of Kiš Mihalj Kiš Mihalj (96.2 KiB)
35. 05-351-159/2020 od 29.04.2020

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 634  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Antović Radoslav Antović Radoslav (96.3 KiB)
34. 05-351-144/2020 od 10.04.2020

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4337  k.o. Kula

Kula Icon of Milinković Petar Milinković Petar (96.0 KiB)
33. 05-351-143/2020 od 10.04.2020

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3100  k.o. Kula

Kula Icon of Pužić Nada Pužić Nada (95.5 KiB)
32. 05-351-145/2020 od  10.04.2020

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4028  k.o. Kula

Kula Icon of Majer Mikloš Majer Mikloš (96.6 KiB)
31. 05-351-131/2020 od 27.03.2020

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za zgradu zanatstva na k.p.1757  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Udruženje zanatlija i PP zanatlija Udruženje zanatlija i PP zanatlija (95.6 KiB)
30. 05-351-126/2020 od 25.03.2020

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1220/9  k.o. Kula

Kula Icon of Dragić Zoran Dragić Zoran (95.7 KiB)
29. 05-351-125/2020 od 25.03.2020

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1497/2  k.o. Sivac

Sivac Icon of Pobulić Vinka Pobulić Vinka (96.3 KiB)
28. 05-351-124/2020 od 25.03.2020 

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1805/2  k.o. Sivac

Sivac Icon of Ninković Marko Ninković Marko (96.3 KiB)
27. 05-351-104/2020 od 12.03.2020.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu u Crvenki, ul. Otona Župančića br.12 na k.p.br.4759 k.o.Crvenka i izgradnji priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS

Crvenka Icon of Topić (Novak) Nevenka Topić (Novak) Nevenka (116.0 KiB)
26. 05-351-105/2020 od 12.03.2020. 

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu u Ruskom Krsturu, na k.p.br.2324 k.o.Ruski Krstur i izgradnji priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS

Ruski Krstur Icon of Međeši Farkaš ( Marija) Aleksandra Međeši Farkaš ( Marija) Aleksandra (116.0 KiB)
25. 05-351-94/2020 od 05.03.2020.

Izgradnja 5 gasnih
generatora toplote na k.p. 1499/15 k.o. Kula

Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (102.6 KiB)
24. 05-351-83/2020 od 25.02.2020. 

Izgradnja nadstrešnice za prijem kukuruza na parceli k.p. broj 8669/1 k.o. Kula

Kula Icon of Žitomlinsko preduzeće ''Žito media'' d.o.o. Žitomlinsko preduzeće ''Žito media'' d.o.o. (74.1 KiB)
23. 05-351-81/2020 od 25.02.2020.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj  1765 k.o. Ruski Krstur i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS

Ruski Krstur  Icon of Papuga Janko Papuga Janko (69.1 KiB)
22. 05-351-80/2020 od 26.02.2020. 

Izvođenje radova na ugradnji unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu u Ruskom Krsturu, na k.p.br.7001/2 k.o.Ruski Krstur i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS

Ruski Krstur Icon of Seman Melanija Seman Melanija (115.2 KiB)
21. 05-351-79/2020 od 24.02.2020.

Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu u Ruskom Krsturu, ul. Fruškogorska br.96 na k.p.br.1734 k.o.Ruski Krstur i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS

Ruski Krstur Icon of Rac Jasminka Rac Jasminka (105.1 KiB)
20. 05-351-78/2020 od 21.02.2020.

Rekonstrukcija i proširenje opštinskog puta Ruski Krstur – Kruščić na parcelama k.p. broj 8909 k.o. Ruski Krstur i k.p. broj 3218 k.o. Kruščić (I faza) i parcelama k.p. broj 1369/1 i 1403 k.o. Kruščić (II faza)

Ruski Krstur i Kruščić Icon of Opština Kula Opština Kula (74.8 KiB)
19. 05-351-73/2020 od 18.02.2020.

ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj  601/5, 602/5, 603/4 i 604/5 k.o. Crvenka i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS

 Crvenka Icon of Vukotić Goran Vukotić Goran (71.6 KiB)
18. 05-351-72/2020 od 1802. 2020.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj  3935/1 k.o. Kula  i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS

Kula Icon of Lukišić Zoran Lukišić Zoran (69.4 KiB)
17. 05-351-63/2020 od 18.02. 2020. Ugradnja unutrašnje  gasne instalacije za fiskulturnu salu osnovne škole “Petefi brigada“ u Kuli na parceli k.p. broj 4390/1 i 4404/1 k.o Kula Kula Icon of Republika Srbija Republika Srbija (76.3 KiB)
16. 05-351-62/2020 od 14. 02.2020. Izgradnja mernoregulacione stanice G-100 i priključka na postojeću distributivnu gasnu mrežu za osnovnu školu “Petefi brigada“ u Kuli na parceli k.p. broj 4390/1 k.o Kula Kula Icon of JP ''Srbijagas'' Novi Sad JP ''Srbijagas'' Novi Sad (75.2 KiB)
15. 05-351-60/2020 od 12.02.2020. Rekonstrukcija i energetska sanacija objekta osnovne škole, fiskulturne sale, sportskih terena i uređenja platoa i staza na parceli k.p. broj 735 k.o. Sivac Sivac Icon of Autonomna pokrajina Vojvodina Autonomna pokrajina Vojvodina (78.5 KiB)
14. 05-351-48/2020 od 31.01.2020. Izgradnja niskonaponskog priključnog kablovskog voda za priključenje višeporodično stambeno poslovnog objekta na parcelama k.p. 2815/1, 2815/2, 5909, 5911 i 2800 k.o. Kula Kula Icon of ''EPS Distribucija'' d.o.o. Beograd ''EPS Distribucija'' d.o.o. Beograd (75.9 KiB)
13. 05-351-31/2020 od 23.01.2020 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1146/9  k.o. Kula Kula Icon of Čordaš Vladimir Čordaš Vladimir (94.6 KiB)
12. 05-351-15/2020 od 20.01.2020 Rekonstrukcija razvodnog postrojenja 20 kV –železnička stanica   na k.p. 8621/1  k.o. Kula Kula Icon of EPS Distribucija EPS Distribucija (74.0 KiB)
11. 05-351-22/2020 od 20.01.2020 Izgradnja  priključnog gasovoda i MRS G-100  za      na k.p. 3728/61, 3728/59 i 3728/57  k.o. Kula Kula Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (75.9 KiB)
10. 05-351-27/2020 od 22.01.2020 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1047  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Tirkajla Vesna Tirkajla Vesna (95.8 KiB)
9. 05-351-16/2020 od 17.01.2020 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.4509/5  k.o. Kula Kula Icon of Đuričić Savo Đuričić Savo (95.3 KiB)
8. 05-351-13/2020 od 16.01.2020 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.185  k.o. Sivac Sivac Icon of Ostojić Vuk Ostojić Vuk (96.1 KiB)
7. 05-351-14/2020 od 16.01.2020 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 5278 k.o. Kula Kula Icon of Fišteš Šandor Fišteš Šandor (95.7 KiB)
6. 05-351-12/2020 od 15.01.2020 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 119 k.o. Kula Kula Icon of Karpa Štefan Karpa Štefan (95.0 KiB)
5. 05-351-11/2020 od 15.01.2020 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 114/1 k.o. Kula Kula Icon of Huđik Atila Huđik Atila (96.2 KiB)
4. 05-351-10/2020 od 14.01.2020 Izgradnja  vinogradarske kućice   na k.p. 7931/1k.o. Kula Kula Icon of Drpić Milinko Drpić Milinko (84.1 KiB)
3.  05-351-4/2020 od 09.01.2020 Izgradnja  unutrašnje gasne instalacije za  zgradu škole    na k.p. 735 k.o. Sivac Sivac Icon of OŠ "20. Oktobar" Sivac OŠ "20. Oktobar" Sivac (81.3 KiB)
2. 05-351-8/2020 od 13.01.2020 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 3498/2 k.o. Sivac Sivac Icon of Lančuški Radivoj Lančuški Radivoj (95.0 KiB)
1. 05-351-7/2020 od 13.01.2020 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 3080 k.o. Sivac Sivac Icon of Timić Dobrila Timić Dobrila (95.1 KiB)

 

 

Rešenja po članu 145. za 2019. godinu

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Izdata rešenja Mesto gradnje Investitor
238. 05-351-664/2019 od 31.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3207 k.o. Sivac

Sivac Icon of Rajić Tomislav Rajić Tomislav (95.5 KiB)
237. 05-351-655/2019 od 26.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1254/33 k.o. Kula

Kula Icon of Baranovski Mihajlo Baranovski Mihajlo (94.9 KiB)
236. 05-351-630/2019 od 19.12.2019

Izgradnja  MRS G-40 i priključak na distr.gasnu mrežu za objekte OŠ 20 oktobar na k.p. 735 i 4171/1 k.o. Sivac

Sivac Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (78.5 KiB)
235. 05-351-649/2019 od 25.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 3728/44 k.o. Kula

Kula Icon of Nikitović Ljubomir Nikitović Ljubomir (95.1 KiB)
234. 05-351-647/2019 od 24.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2305  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Međeši Marija Međeši Marija (95.2 KiB)
233. 05-351-644/2019 od 23.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3990/41  k.o. Kula

Kula Icon of Žarković Milosav Žarković Milosav (303.5 KiB)
232. 05-351-646/2019 od 23.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1925/3  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Bakoč Milorad Bakoč Milorad (95.8 KiB)
231. 05-351-642/2019 od 20.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.606/9  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Basta Milorad Basta Milorad (96.4 KiB)
230. 05-351-645/2019 od 20.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1254/12 k.o. Kula

Kula Icon of Voraz Darko Voraz Darko (73.2 KiB)
229. 05-351-641/2019 od 20.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2866 k.o. Sivac

Sivac Icon of Žujović Saša Žujović Saša (95.8 KiB)
228. 05-351-632/2019 od 19.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3633 k.o. Sivac

Sivac Icon of Radović Jovica Radović Jovica (94.9 KiB)
227. 05-351-627/2019 od 17.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3546/3 k.o. Sivac

Sivac Icon of Sotin Planinka Sotin Planinka (94.7 KiB)
226. 05-351-615/2019 od 10.12.2019

Izgradnja čeličnog rešetkastog stuba i priključnog kablovskog voda 20kV   do STS farma, na k.p. 7060 k.o. Crvenka

Crvenka Icon of EPS Distribucija EPS Distribucija (81.0 KiB)
225. 05-351-624/2019 od 16.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3546/2 k.o. Sivac

Sivac Icon of Poparić Kamenko Poparić Kamenko (95.0 KiB)
224. 05-351-623/2019 od 16.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3521 k.o. Sivac

Sivac Icon of Sekulić Radomir Sekulić Radomir (94.9 KiB)
223. 05-351-621/2019 od 13.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2266/2  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Edelinski Ljubomir Edelinski Ljubomir (95.6 KiB)
222. 05-351-620/2019 od 12.12.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 794/2 k.o. Sivac

Sivac Icon of Čepić Ljiljana Čepić Ljiljana (95.7 KiB)
221. 05-351-605/2019 od 06.12.2019

Dogradnja pomoćnog objekta na k.p.6985  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Nađ Mirko i Tatjana Nađ Mirko i Tatjana (112.7 KiB)
220. 05-351-601/2019 od 05.12.2019

Izgradnja ekonomskog objekta spratnosti P+Pk  na k.p. 8173  k.o. Kula

Kula Icon of Nađ Đura Nađ Đura (69.0 KiB)
219. 05-351-602/2019 od 05.12.2019

Izgradnja priključnog gasovoda I MRS na k.p.2834/3 I dr.  k.o. Kula

Kula Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (80.4 KiB)
218. 05-351-594/2019 od 27.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.758  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Olear Vladimir Olear Vladimir (94.5 KiB)
217. 05-351-593/2019 od 27.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1387  k.o. Sivac

Sivac Icon of Kovinić Čedomir Kovinić Čedomir (96.9 KiB)
216. 05-351-582/2019 od 25.11.2019

Izgradnja stubne trafostanice 20 kV sa priključnim vodom na k.p.8620  k.o. Kula

Kula Icon of EPS Distribucija EPS Distribucija (87.7 KiB)
215. 05-351-581/2019 od 25.11.2019

Izmeštanje dela trase  20kV kablovskog voda  na k.p.8620  k.o. Kula

Kula Icon of EPS Distribucija EPS Distribucija (87.4 KiB)
214. 05-351-585/2019 od 25.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.6782/1  k.o. Kula

Kula Icon of Udruženje za pomoć MNRO Plava Ptica Udruženje za pomoć MNRO Plava Ptica (95.6 KiB)
213. 05-351-568/2019 od   15.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2603/2  k.o. Sivac

Sivac Icon of Ačanski Nikola Ačanski Nikola (73.2 KiB)
212, 05-351-567/2019 od 14.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.3104  k.o. Kula

Kula Icon of Delić Milić Delić Milić (73.6 KiB)
211. 05-351-566/2019 od 13.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.4069  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Vasić Dušan Vasić Dušan (114.3 KiB)
210. 05-351-555/2019 od 12.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.306  k.o. Sivac

Sivac Icon of Saša Janković Saša Janković (73.0 KiB)
209. 05-351-573/2019 od 15.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1272/12  k.o. Kula

Kula Icon of Kozma Livija Kozma Livija (95.7 KiB)
208. 05-351-569/2019 od   13.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.407 k.o. Sivac

Sivac Icon of Todorov Milan Todorov Milan (94.8 KiB)
207. 05-351-570/2019 od 13.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1079/4  k.o. Kula

Kula Icon of Dronić Katica Dronić Katica (94.6 KiB)
206. 05-351-554/2019 od 08.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2002  k.o. Sivac

Sivac Icon of Beljanski Vitomir Beljanski Vitomir (94.6 KiB)
205. 05-351-551/2019 od 07.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.299  k.o. Sivac

Sivac Icon of Damjanović Boban Damjanović Boban (94.6 KiB)
204. 05-351-552/2019 od 07.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.4832  k.o. Kula

Kula Icon of Balint Agota Balint Agota (95.4 KiB)
203. 05-351-536/2019 od 05.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.712/1  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Vrecko Janko Vrecko Janko (113.4 KiB)
202. 05-351-540/2019 od 05.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1990 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur
Papuga Melanija
Papuga Melanija
Papuga-Melanija-resenje-gas-05.pdf
113.9 KiB
28 Downloads
Detalji
201. 05-351-534/2019 od 04.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1412 k.o. Sivac

Sivac Icon of Knežević Dragojla Knežević Dragojla (72.9 KiB)
200. 05-351-539/2019 od 04.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1642  k.o. Sivac

Sivac Icon of Bosnić Zdravko Bosnić Zdravko (73.5 KiB)
199. 05-351-530/2019 od 04.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3981/2  k.o. Kula

Kula Icon of Simunović Milun Simunović Milun (182.0 KiB)
198. 05-351-535/2019 od 01.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.5429  k.o. Kula

Kula Icon of Cerović Marijana Cerović Marijana (73.2 KiB)
197. 05-351-538/2019 od 05.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.4158  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Čeprnja Đurđa Čeprnja Đurđa (95.1 KiB)
196. 05-351-544/2019 od   05.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2694/2  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Plančak Janko Plančak Janko (94.7 KiB)
195. 05-351-528/2019 od 01.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.3050/1  k.o. Sivac

Sivac Icon of Terzić Miroslav Terzić Miroslav (96.7 KiB)
194. 05-351-532/2019 od   01.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 918 k.o. Kula

Kula Icon of Beronja Snežana Beronja Snežana (98.4 KiB)
193. 05-351-523/2019 od 31.10.2019

Rekonstrukcija poslovnog objekta na k.p.2801/6  k.o. Kula

Kula Icon of Skiba Perica Skiba Perica (76.7 KiB)
192. 05-351-529/2019 od 31.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1152/51  k.o. Kula

Kula Icon of Putnik Boris Putnik Boris (73.2 KiB)
191. 05-351-531/2019 od 31.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 1152/85 k.o. Kula

Kula Icon of Bulatović Nada Bulatović Nada (113.9 KiB)
190. 05-351-520/2019 od 30.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2690/2  k.o. Sivac

Sivac Icon of Živanović Nadica Živanović Nadica (73.3 KiB)
189. 05-351-521/2019 od 30.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.551  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Manjoš Eugenija Manjoš Eugenija (114.7 KiB)
187. 05-351-524/2019 od 30.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2250/2 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Kovač Jaroslav Kovač Jaroslav (113.7 KiB)
186. 05-351-525/2019 od 31.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2983 i 2984/1 k.o. Kula

Kula Icon of Hrišćanska adventistička crkva Hrišćanska adventistička crkva (97.5 KiB)
185. 05-351-526/2019 od 31.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1678 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Kozar Ana Kozar Ana (94.6 KiB)
184. 05-351-522/2019 od 30.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 984 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Međeši Aleksandra Međeši Aleksandra (95.0 KiB)
183. 05-351-519/2019 od 29.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 161 k.o. Kruščić

Kruščić Icon of Obradović Vesna Obradović Vesna (73.0 KiB)
182. 05-351-513/2019 od 29.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.3928/2  k.o. Kula

Kula Icon of Nikolajević Vinka Nikolajević Vinka (114.1 KiB)
181. 05-351-510/2019 od 29.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.3475  k.o. Sivac

Sivac Icon of Raičević Zoran Raičević Zoran (94.7 KiB)
180. 05-351-511/2019 od 29.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 619/1  k.o. Kruščić

Kruščić Icon of Gagić Milenko Gagić Milenko (94.7 KiB)
179. 05-351-512/2019 od 28.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2160/5  k.o. Kula

Kula Icon of Dudaš Segi Tinde Dudaš Segi Tinde (114.4 KiB)
178. 05-351-497/2019 od 23.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2330  k.o. Sivac

Sivac Icon of Tunić Spasa Tunić Spasa (97.6 KiB)
177. 05-351-496/2019 od 23.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.698  k.o. Sivac

Sivac Icon of Žeželj Nikola Žeželj Nikola (97.4 KiB)
176. 05-351-734/2019 od 16.10.2019

Investiciono održavanje –zamena prozora na zgradi osovne škole ,Veljko Vlahović  na k.p.  734  k.o. Kruščić

Kruščić Icon of Opština Kula Opština Kula (106.0 KiB)
175. 05-351-487/2019 od 17.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 5690  k.o. Kula

Kula Icon of Ivan Slavko Ivan Slavko (96.7 KiB)
174. 05-351-482/2019 od 16.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 991  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Govlja Melanija Govlja Melanija (94.9 KiB)
173. 05-351-483/2019 od 16.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 989/2  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Budinski Amalija Budinski Amalija (94.9 KiB)
172. 05-351-477/2019 od 15.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  3837 k.o. Kula

Kula Icon of Pavlović Ljubomir Pavlović Ljubomir (95.1 KiB)
171. 05-351-478/2019 od 14.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2106  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Rac Mihajlo Rac Mihajlo (73.8 KiB)
170. 05-351-458/2019 od 07.10.2019

Adaptacija sanitranih čvorova na zgradi OŠ Veljko Vlahović na k.p. 734 k.o. Kruščić

Kruščić Icon of Opština Kula Opština Kula (70.2 KiB)
169. 05-351-462/2019 od  07.10.2019

Sanacija objekta dečijeg dispanzera u Sivcu na k.p. 1703 k.o. Sivac

Sivac Icon of Opština Kula Opština Kula (70.4 KiB)
168. 05-351-464/2019 od 09.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  2373 k.o. Sivac

Sivac Icon of Isajlović Slobodan Isajlović Slobodan (94.7 KiB)
167. 05-351-466/2019 od 09.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  2203/2 k.o. Kula

Kula Icon of Juhas Tibor Juhas Tibor (95.0 KiB)
166. 05-351-465/2019 od 09.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1415 k.o. Kula

Kula Icon of Popović Ranko Popović Ranko (95.0 KiB)
165. 05-351-450/2019 od 04.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4085  k.o. Kula

Kula Icon of Sredanović Slavica Sredanović Slavica (95.5 KiB)
164. 05-351-452/2019 od 03.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3695  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Slijepčević Tomislav Slijepčević Tomislav (73.3 KiB)
163. 05-351-449/2019 od 03.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4094/18  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Mjerimačka Nada Mjerimačka Nada (100.1 KiB)
162. 05-351-451/2019 od 03.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1140/11  k.o. Kula

Kula Icon of Jerkov Nenadov Nikola Jerkov Nenadov Nikola (73.1 KiB)
161. 05-351-453/2019 od 02.10.2019.

Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u postojeći stambeni objekat na k.p. br. 7558/1 k.o. Kula

Kula Icon of Milanović Dragica Milanović Dragica (95.6 KiB)
160. 05-351-441/2019 od 02.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 983 k.o. Sivac

Sivac Icon of Komazec Lazar Komazec Lazar (95.6 KiB)
159. 05-351-442/2019 od 01.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 8279  k.o. Sivac

Sivac Icon of Pleskonja Borivoje Pleskonja Borivoje (100.0 KiB)
158. 05-351-443/2019 od 01.10.2019.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj  3368 k.o. Crvenka  i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS

Crvenka Icon of Vukelić Nikola Vukelić Nikola (68.5 KiB)
157. 05-351-434/2019 od  25.09.2019

Dogradnja distributivne gasne mreže na k.p.  9891/1 I 9891/2 k.o. Kula

Kula Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (91.3 KiB)
156. 05-351-422/2019 od 24.09.2019

Izgradnja voćarske kućice na k.p. 7967  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Pantić Mirjana Pantić Mirjana (70.2 KiB)
155. 05-351-431/2019 od 26.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1793 k.o. Sivac

Sivac Icon of Mrkalj Radovan Mrkalj Radovan (96.1 KiB)
154. 05-351-425/2019 od 26.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3666/17  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Kukilo Miroslav Kukilo Miroslav (96.3 KiB)
153. 05-351-432/2019 od 24.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 319/2 k.o. Lipar

Lipar Icon of Mijić Ilija Mijić Ilija (95.7 KiB)
152. 05-351-417/2019 od 19.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1806  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Pasternak Janko Pasternak Janko (96.2 KiB)
151. 05-351-412/2019 od 18.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1168 k.o. Sivac

Sivac Icon of Sedlar Nikola Sedlar Nikola (72.8 KiB)
150. 05-351-411/2019 od 18.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 936/1 k.o. Sivac

Sivac Icon of Subotić Milan Subotić Milan (96.3 KiB)
149. 05-351-410/2019 od 18.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1979 k.o. Sivac

Sivac Icon of Šljukić Milovan Šljukić Milovan (96.7 KiB)
148. 05-351-418/2019 od 18.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 503 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Nađ Janko Nađ Janko (101.9 KiB)
147. 05-351-413/2019 od 18.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2906  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Baljicki Mihal Baljicki Mihal (73.1 KiB)
146. 05-351-415/2019 od 17.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2659 k.o. Sivac

Sivac Icon of Gnjidić Mile Gnjidić Mile (100.5 KiB)
145. 05-351-414/2019 od 17.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 421 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Paplacko Đura Paplacko Đura (65.7 KiB)
144. 05-351-391/2019 od 09.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1149/1 k.o. Kula

Kula Icon of Benić Zoran Benić Zoran (100.1 KiB)
143. 05-351-383/2019 od 05.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3930/28 k.o. Kula

Kula Icon of Franić Miroslav Franić Miroslav (100.4 KiB)
142. 05-351-392/2019 od 06.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2101 k.o. Sivac

Sivac Icon of Šponja Petra Šponja Petra (95.8 KiB)
141. 05-351-384/2019 od 04.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.801/1  k.o. Kula

Kula Icon of Marić Milan Marić Milan (101.2 KiB)
140. 05-351-386/2019 od 04.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3856 k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Šašaroga Dragan Šašaroga Dragan (95.8 KiB)
139. 05-351-385/2019 od 04.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 8127 k.o. Sivac

Sivac Icon of Raonić Slobodan Raonić Slobodan (95.5 KiB)
138. 05-351-390/2019 od 06.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4846 k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Ružičić Jovan Ružičić Jovan (94.7 KiB)
137. 05-351-382/2019 od 03.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1602 k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Dimitrić Petko Dimitrić Petko (95.1 KiB)
136. 05-351-381/2019 od 03.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1283/2 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Varga Sonja Varga Sonja (96.4 KiB)
135. 05-351-370/2019 od 30.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1978/5 k.o. Sivac

Sivac Icon of Mijić Dušan Mijić Dušan (96.9 KiB)
134. 05-351-369/2019 od 29.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 442 k.o. Sivac

Sivac Icon of Najthefer Popov Marija Najthefer Popov Marija (101.5 KiB)
133. 05-351-363/2019 od 29.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2600 k.o. Sivac

Sivac Icon of Kucurski Radoslav Kucurski Radoslav (72.9 KiB)
132. 05-351-371/2019 od 29.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2616  k.o. Sivac

Sivac Icon of Ačanski Miladin Ačanski Miladin (72.8 KiB)
131. 05-351-364/2019 od 28.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2454/2  k.o. Sivac

Sivac Icon of Savić Nikola Savić Nikola (101.6 KiB)
130. 05-351-358/2019 od 28.08.2019

Izgradnja nadstrešnice za smeštaj polj.mehanizacije na k.p. 67/2  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Sabadoš Mihajlo Sabadoš Mihajlo (78.4 KiB)
129. 05-351-365/2019 od 27.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 300/2 k.o. Sivac

Sivac Icon of Vlaović Miodrag Vlaović Miodrag (101.1 KiB)
128. 05-351-362/2019 od 29.08.2019

Iizgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3256  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Lučić Stanislava Lučić Stanislava (95.6 KiB)
127. 05-351-361/2019 od 29.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 826/3  k.o. Kula

Kula Icon of Kapičić Jolan Kapičić Jolan (96.6 KiB)
126. 05-351-340/2019 od 23.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4079  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Gunjević Mileva Gunjević Mileva (114.6 KiB)
125. 05-351-341/2019 od 22.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 108  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Rac Joakim Rac Joakim (102.0 KiB)
124. 05-351-344/2019 od 22.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4062  k.o. Sivac

Sivac Icon of Koldžić Kosana Koldžić Kosana (73.1 KiB)
123. 05-351-336/2019 od 22.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4667  k.o. Kula

Kula Icon of Glendža Goran Glendža Goran (88.9 KiB)
122. 05-351-346/2019 od 26.08.2019

Adaptacija objekta na k.p. 3113  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of JP Pošta Srbije JP Pošta Srbije (116.8 KiB)
121. 05-351-335/2019 od   26.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 5246/2  k.o. Kula

Kula Icon of Papaček Klara Papaček Klara (94.8 KiB)
120. 05-351-334/2019 od 26.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1275  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Pješčić Tomislav Pješčić Tomislav (94.7 KiB)
119. 05-351-339/2019 od 23.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2955  k.o. Kula

Kula Icon of Mondom Josip Mondom Josip (95.0 KiB)
118. 05-351-338/2019 od 23.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1689  k.o. Ruski Krstur 

Ruski Krstur Icon of Kovač Jakim Kovač Jakim (95.4 KiB)
117. 05-351-337/2019 od 23.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1352/4  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Grubor Ljubomir Grubor Ljubomir (95.5 KiB)
116. 05-351-327/2019 od 20.08.2019

Izgradnja nadstrešnice za polj. mehanizaciju  na k.p.  809/1  k.o. Kula

Kula Icon of Popović Dragan Popović Dragan (117.4 KiB)
115. 05-351-328/2019 od 20.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  3990/5  k.o. Kula

Kula Icon of Marković Vojin Marković Vojin (94.8 KiB)
114. 05-351-324/2019 od 19.08.2019

Izgradnja priključnog kablovskog voda na k.p.  3728/61 i 5923  k.o. Kula

Kula Icon of EPS Distribucija  EPS Distribucija (74.4 KiB)
113. 05-351-332/2019 od 19.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  4563  k.o. Kula

Kula Icon of Lacko Gabrijela Lacko Gabrijela (94.7 KiB)
112. 05-351-330/2019 od 19.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  2673  k.o. Sivac

Sivac Icon of Miković Branislav Miković Branislav (94.6 KiB)
111. 05-351-314/2019 od 15.08.2019

Izgradnja niskonaponskog kablovskog voda   na k.p. 4935/1 I 3105  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of EPS Distribucija  EPS Distribucija (74.9 KiB)
110. 05-351-317/2019 od 14.08.2019

Izgradnja MBTS 20/0,4 kV, sportski centar na k.p. 3728/61  k.o. Kula

Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (74.5 KiB)
109. 05-351-329/2019 od 16.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1254/25  k.o. Kula

Kula Icon of Bobocki Milan Bobocki Milan (94.8 KiB)
108. 05-351-319/2019 od 15.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  8687/26  k.o. Sivac

Sivac Icon of Đurišić Aleksandar Đurišić Aleksandar (95.2 KiB)
107. 05-351-305/2019 od 12.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  2963  k.o. Sivac

Sivac Icon of Jokić Lazar Jokić Lazar (100.9 KiB)
106. 05-351-307/2019 od 08.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 3120 k.o. Sivac

Sivac Icon of Rajić Milena Rajić Milena (95.6 KiB)
105. 05-351-302/2019 od 07.08.2019

Izgradnja voćarske kućice na k.p. 2502   k.o. Lipar

Lipar Icon of Popović Rade Popović Rade (110.2 KiB)
104. 05-351-299/2019 od 09. 08. 2019.

Izgradnja srednjenaponskog 20kV kablovskog priključnog voda na parcelama k.p. 981/18 i 5903 k.o. Kula

Kula Icon of ''EPS Distribucija'' d.o.o.  “EPS Distribucija“ d.o.o. (74.7 KiB)
103. 05-351-306/2019 od 08. 09.2019.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj  443/3 k.o. Sivac i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS

Sivac Icon of Veselin Radoslav Veselin Radoslav (68.8 KiB)
102. 05-351-303/2019 od 0708.2019 Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj 1082 k.o. Ruski Krstur i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS  Ruski Krstur  Icon of Homa Ljubomir Homa Ljubomir (68.7 KiB)
101. 05-351-300/2019 od 06.08.2019.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na k.p.br.8687/23 k.o.Sivac

Sivac Icon of Šepić Vera Šepić Vera (104.1 KiB)
100. 05-351-302/2019 od 06.08.2019.

Izgradnja voćarske kućice na k.p.2502 k.o.Lipar

Lipar Icon of Popović Rade Popović Rade (114.5 KiB)
99. 05-351-304/2019 od 07.08.2019 

Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni i pomoćni objekat.

Sivac Icon of Maksimović Marija Maksimović Marija (66.7 KiB)
98. 05-351-295/2019 od 07.08.2019

Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni i pomoćni objekat.

Crvenka Icon of Kalenić Stanko Kalenić Stanko (95.7 KiB)
97. 05-351-292/2019 od 02.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  3772  k.o. Sivac

Sivac Icon of Ćirić Dragan Ćirić Dragan (95.4 KiB)
96. 05-351-291/2019 od 02.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  2848  k.o. Sivac

Sivac Icon of Berleković Nada Berleković Nada (94.9 KiB)
95. 05-351-287/2019 od 31.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  2969  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Vukić Milan Vukić Milan (95.0 KiB)
94. 05-351-286/2019 od 31.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  341/1  k.o. Kula

Kula Icon of Vujić Stanislav Vujić Stanislav (95.0 KiB)
93. 05-351-271/2019 od 22.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1254/38 k.o. Kula

Kula Icon of Tešović Borko Tešović Borko (73.7 KiB)
92. 05-351-270/2019 od 22.07.2019

Izgradnju tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  3942  k.o. Sivac

Sivac Icon of Puškarev Stevan Puškarev Stevan (95.0 KiB)
91. 05-351-272/2019 od 19.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2146/6   k.o. Kula

Kula Icon of Stanković Dragan Stanković Dragan (73.3 KiB)
90. 05-351-263/2019 od 15.07.2019

Izmena rešenja za rekonstr. Poslovnog prostora  u Kuli na k.p.  2816 k.o. Kula

Kula Icon of Retro print d.o.o. Retro print d.o.o. (101.2 KiB)
89. 05-351-256/2019 od   08.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1164/3  k.o. Kula

Kula Icon of Čurović Milena Čurović Milena (93.7 KiB)
88. 05-351-250/2019 od   09.07.2019

Izgradnja priključnog gasovoda sa MRS  na k.p.  4138/1 I 4138/2  k.o. Sivac

Sivac Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (100.4 KiB)
87. 05-351-255/2019 od  11.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1251  k.o. Kruščić

Kruščić Icon of Kostadinović Mirjana Kostadinović Mirjana (95.7 KiB)
86. 05-351-254/2019 od 10.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  7558/3  k.o. Kula

Kula Icon of Tepavac Milan Tepavac Milan (95.7 KiB)
85. 05-351-253/2019 od 10.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  4353  k.o. Kula

Kula Icon of Mikulić Jasmina Mikulić Jasmina (95.0 KiB)
84. 05-351-240/2019 od 04.07.2019

Rekonstrukcija poslovnog prostora u Kuli na k.p.   2987 k.o. Kula

Kula Icon of Gajić Dragana Gajić Dragana (74.9 KiB)
83. 05-351-244/2019 od 03.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  4520  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Mrdalj Milan Mrdalj Milan (95.5 KiB)
82. 05-351-243/2019 od 03.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1152/128  k.o. Kula

Kula Icon of Grujić Milutin Grujić Milutin (96.1 KiB)
81. 05-351-231/2019 od 27.06.2019

Izgradnja kablovske distributivne mreže u Sivcu na k.p. 11850/2   i dr. k.o. Sivac

Sivac Icon of SAT TRAKT SAT TRAKT (87.6 KiB)
80. 05-351-230/2019 od 27.06.2019

Izgradnja kablovske distributivne mreže u Crvenki na k.p.  608/3 i dr. k.o. Crvenka

Crvenka Icon of SAT TRAKT SAT TRAKT (84.9 KiB)
79. 05-351-229/2019 od 24.06.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4455  k.o. Kula

Kula Icon of Takač Edit Takač Edit (94.0 KiB)
78. 05-351-226/2019 od 21.06.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 441/2  k.o. Kula

Kula Icon of Šećerov Rajka Šećerov Rajka (101.7 KiB)
77. 05-351-228/2019 od 20.06.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2296/1  k.o. Kula

Kula Icon of Marinković Milan Marinković Milan (73.2 KiB)
76. 05-351-223/2019 od   20.06.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1642/2 k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Dragičević Dragomir Dragičević Dragomir (73.3 KiB)
75. 05-351-220/2019 od 14.06.2019

Proširenje pristupne mreže u Sivcu  na k.p. 4147 i dr. k.o. Sivac

Sivac Icon of Telekom Srbija ad  Telekom Srbija ad (83.4 KiB)
74. 05-351-177/2019 od 16.05.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 719/3 k.o. Lipar

Lipar Icon of Karavezić Milivoje Karavezić Milivoje (101.4 KiB)
73. 05-351-219/2019 od 18.06.2019.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na kat.parceli br.4834 k.o.Crvenka

Crvenka Icon of Kovačević Božidar Kovačević Božidar (104.3 KiB)
72. 05-351-225/2019 od 18.06.2019.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj  3726 k.o. Sivac    i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS,

Sivac Icon of Žujović Milovan Žujović Milovan (68.8 KiB)
71. 05-351-216/2019 od 05.06.2019. Izgradnja pomoćnog objekta – ostave za alat na parceli k.p.843/4 k.o.Kula, Kula Icon of Olabina Maria Olabina Maria (75.1 KiB)
70. 05-351-209/2019 od 05.06.2019. Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na kat.parceli br.4287 k.o.Crvenka Crvenka Icon of Dovijarski Iboja Dovijarski Iboja (104.4 KiB)
69. 05-351-204/2019 od 04.06.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u
stambeni objekat na k.p. br. 1731/1 k.o. Sivac
Sivac Icon of Krstajić Biljana Krstajić Biljana (96.7 KiB)
68. 05-351-215/2019 od 07.06.2019.  Izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni
objekat na k.p. br. 391 k.o. Sivac
Sivac Icon of Barac Sonja Barac Sonja (94.3 KiB)
67. 05-351-161/2019 od 04.06.2019.  Rekonstrukcija i promeni namene stana broj 3, kao posebnog dela zgrade na k.p. br. 2816 k.o. Kula Kula Icon of Petković Savičić Milka Petković Savičić Milka (165.8 KiB)
66. 05-351-201/2019 od 30.05.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj 3676 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Ilčešin Bojana Ilčešin Bojana (68.4 KiB)
65. 05-351-197/2019. od 24.05.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat na k.p.br. 5371/1 k.o. Kula Kula Icon of Mihić Savo Mihić Savo (0.0 B)
64. 05-351-196/2019 od 27.05.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na kat.parceli br.1826 k.o.Sivac Sivac Icon of Imre Laslo Imre Laslo (103.9 KiB)
63. 05-351-191/2019 od 22.05.2019. Izvođenje radova na ugradnji unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na kat.parceli br.1500/9 k.o.Kula, i izgradnji priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS Kula Icon of Šašvari Norbert  Šašvari Norbert (103.3 KiB)
62. 05-351-185/2019 od 20.05.2019. Prenamena staje za tov junadi, kapaciteta 40 komada, u staju za odgoj svinja P+0 (bez izvođenja radova), kapaciteta do 100 komada na kat.parceli br.3922 k.o.Sivac Sivac Icon of Vlaškalić Velibor Vlaškalić Velibor (108.2 KiB)
61. 05-351-174/2019 od 15. 05. 2019. Rekonstrukcija i prenamena dela postojećeg poslovnog objekta u gasnu kotlarnicu, ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija i izgradnja priključnog gasovoda na parceli k.p. broj 8622 k.o Kula Kula Icon of ''KIMBY-CO'' d.o.o. Beograd “KIMBY-CO“ d.o.o. Beograd (81.1 KiB)
60. 05-351-168/2019 od 13.05.2019. Izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat na k.p. br. 4003 k.o. Sivac Sivac Icon of Sevkić Radovan Sevkić Radovan (133.5 KiB)
59. 05-351-167/2019 od 13.05.2019. Ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat na k.p. br. 1999/2 k.o. Ruski
Krstur i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu
Ruski Krstur Icon of Homa Marija i Vladimir Homa Marija i Vladimir (66.8 KiB)
58. 05-351-161/2019 od 07.05.2019. Izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih gasnih
instalacija u stambeni objekat na k.p. br. 1913/16 k.o. Kula i izgradnja priključka na distributivnu
gasnu mrežu.
Kula Icon of Popović Dragoslav Popović Dragoslav (95.8 KiB)
57.  05-351-182/2019 od 16.05.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni
objekat na k.p. br. 1831 k.o. Crvenka i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu
Crvenka Icon of Martinović Drago Martinović Drago (98.7 KiB)
56. 05-351-180/2019 od 16.05.2019. Izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija u postojeći stambeni
objekat na k.p. br. 3888 k.o. Crvenka i izgradnji priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS
Crvenka Icon of Balaban Đina Balaban Đina (97.6 KiB)
55. 05-351-177/2019 od 16.05.2019. Podnošenje zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova za gasni priključak i unutrašnju gasnu instalaciju na kat.parceli br.719/3 k.o.Lipar Lipar Icon of Karavezić Milivoje Karavezić Milivoje (103.8 KiB)
54. 05-351-171/2019 od 10.05.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3232  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Džudžar Julijan Džudžar Julijan (98.2 KiB)
53. 05-351-161/2019 od 07.05.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1913/16  k.o. Kula Kula Icon of Popović Dragoslav Popović Dragoslav (95.5 KiB)
52. 05-351-164/2019 od 09.05.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 266  k.o. Kula Kula Icon of Ivković Stevo Ivković Stevo (95.2 KiB)
51. 05-351-163/2019 od 09.05.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1254/100  k.o. Kula Kula Icon of Šmit Mihajlo Šmit Mihajlo (95.9 KiB)
50. 05-351-162/2019 od 09.05.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 3244 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Bosnić Milica Bosnić Milica (96.3 KiB)
49. 05-351-149/2019 od 25.04.2019 Investiciono održavanje  sportske hale u Crvenki na k.p. 3067  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Opština Kula Opština Kula (70.5 KiB)
48. 05-351-140/2019 od 23.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 389/3  k.o. Kruščić Kruščić Icon of Kokot Dušan Kokot Dušan (95.9 KiB)
47. 05-351-139/2019 od 22.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 433  k.o. Sivac Sivac Icon of Drobnjak Gordana Drobnjak Gordana (95.4 KiB)
46. 05-351-137/2019 od 19.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 670  k.o. Sivac Sivac Icon of Bikicki Bojana Bikicki Bojana (94.9 KiB)
45. 05-351-132/2019 od 19.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2884  k.o. Sivac Sivac Icon of Dulović Danka Dulović Danka (95.1 KiB)
44. 05-351-131/2019 od 18.04.2019 Izgradnja  ekonomskog objekta- nadstrešnice za smeštaj polj. mehanizacije na k.p. 4417  k.o. Kula Kula Icon of Pikula Jelena Pikula Jelena (68.6 KiB)
43. 05-351-138/2019 od 18.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2285  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Sabadoš Ksenija Sabadoš Ksenija (73.2 KiB)
42. 05-351-128/2019 od 16.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3558  k.o. Sivac Sivac Icon of Žderić Tatjana Žderić Tatjana (95.8 KiB)
41. 05-351-126/2019 od 16.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.8541/5  k.o. Sivac Sivac Icon of Đačić Predrag Đačić Predrag (95.9 KiB)
40. 05-351-125/2019 od 12.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1150/1  k.o. Kula Kula Icon of Aletić Slavica Aletić Slavica (94.9 KiB)
39. 05-351-122/2019 od 12.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 563/2  k.o. Kula Kula Icon of Dormošev Jovan Dormošev Jovan (94.8 KiB)
38. 05-351-120/2019 od 05.04.2019 Izgradnja pomoćnog  objekta i  terase na k.p. 8833/3  k.o. Kula Kula Icon of Ripčin Ivan Ripčin Ivan (103.6 KiB)
37. 05-351-112/2019 od 03.04.2019 Izgradnja pomoćnog  objekta na k.p. 1978/5  k.o. Sivac Sivac Icon of Mijić Dušan i Milanka Mijić Dušan i Milanka (70.7 KiB)
36. 05-351-103/2019 od 28.03.2019 Investiciono održavanje zgrade osnovne škole na k.p. 734   k.o. Kruščić Kruščić Icon of Opština Kula Opština Kula (136.9 KiB)
35. 05-351-106/2019 od 29.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4178  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Vasić Željko Vasić Željko (95.9 KiB)
34. 05-351-101/2019 od 28.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4216/10  k.o. Kula Kula Icon of Šimun Gordana Šimun Gordana (95.0 KiB)
33. 05-351-99/2019 od 25.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 738  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Kašaji Janko Kašaji Janko (72.9 KiB)
32. 05-351-97/2019 od 25.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1500/7  k.o. Kula Kula Icon of Cvijetić Obrad Cvijetić Obrad (95.9 KiB)
31. 05-351-96/2019 od 25.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 34/2  k.o. Kula Kula Icon of Kondić Goran Kondić Goran (95.7 KiB)
30. 05-351-85/2019 od 20.03.2019 Izgradnja pomoćnog  objekta na k.p. 1152/66  k.o. Kula Kula Icon of Srdić Slavka Srdić Slavka (69.0 KiB)
29. 05-351-82/2019 od 18.03.2019. Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1967/2  k.o. Kula Kula Icon of Nenadov Nikola Nenadov Nikola (95.7 KiB)
28. 05-351-80/2019 od 14.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 281  k.o. Sivac Sivac Icon of Raketić Milena Raketić Milena (73.0 KiB)
27. 05-351-76/2019 od 13.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za poslovni  objekat na k.p. 4116/2  k.o. Kula Kula Icon of Raspopović Miodrag Raspopović Miodrag (96.1 KiB)
26. 05-351-69/2019 od 07.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1138/7  k.o. Kula Kula Icon of Šišarica Miro Šišarica Miro (95.4 KiB)
25. 05-351-68/2019 od 07.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1548  k.o. Sivac Sivac Icon of Delić Bogdanović Sofija Delić Bogdanović Sofija (96.3 KiB)
24. 05-351-65/2019 od 06.03.2019 Izgradnja pomoćnog objekta na k.p. 2832   k.o. Sivac Sivac Icon of Tešović Nedeljko Tešović Nedeljko (68.5 KiB)
23. 05-351-67/2019 od 05.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3204  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Rijavec Jovanka Rijavec Jovanka (96.5 KiB)
22. 05-351-66/2019 od 05.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3129/1  k.o. Kula Kula Icon of Vukadinović Milka Vukadinović Milka (96.6 KiB)
21. 05-351-63/2019 od 01.03.2019 Adaptacija i sanacija zgrade  na k.p. 3065/4 k.o. Crvenka Crvenka Icon of APV OŠ Vuk Karadžić APV OŠ Vuk Karadžić (75.4 KiB)
20. 05-351-61/2019 od 27.02.2019 Izgradnja kablovskog voda 20kV od TS Blok 13 do TS Blok 14 na k.p.  1146/86 I dr. k.o. Kula Kula Icon of EPS Distribucija EPS Distribucija (77.9 KiB)
19. 05-351-55/2019 od 26.02.2019 Izgradnja ekonomskog objekta P+0 na k.p. 7636 k.o.Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Salak Joakim Julijan Salak Joakim Julijan (113.0 KiB)
18. 05-351-52/2019 od 20.02.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2587  k.o. Sivac Sivac Icon of Novaković Zorica Novaković Zorica (97.0 KiB)
17. 05-351-51/2019 od 20.02.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3586  k.o. Sivac Sivac Icon of Bosnić Zdravko Bosnić Zdravko (97.4 KiB)
16. 05-351-50/2019 od 18.02.2019 Sanacija vodovodne mreže na k.p. 5922  k.o. Kula Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (68.8 KiB)
15. 05-351-47/2019 od 14.02.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 894  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Edelinski Mihal Edelinski Mihal (73.2 KiB)
14. 05-351-39/2019 od 13.02.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1913/23 k.o. Kula Kula Icon of Obradov Milena Obradov Milena (95.6 KiB)
13. 05-351-41/2019 od 13.02.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1135/4  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Lakić Milka Lakić Milka (96.0 KiB)
12. 05-351-40/2019 od 11.02.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1913/44  k.o. Kula Kula Icon of Kondić Milanko Kondić Milanko (73.0 KiB)
11. 05-351-28/2019 od 24.01.2019 Izgradnja priključka na distributivni gasovod  i MRS  na k.p. 8622  k.o. Kula Kula Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (81.1 KiB)
10. 05-351-32/2019 od 24.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1868   k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Manastir monahinja bezgrešne device Marije Manastir monahinja bezgrešne device Marije (97.5 KiB)
9. 05-351-19/2019 od 18.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3964/4   k.o. Kula Kula Icon of Petković Marija Petković Marija (74.5 KiB)
8. 05-351-17/2019 od 17.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1151/22   k.o. Kula Kula Icon of Mandić Nikica Mandić Nikica (94.8 KiB)
7. 05-351-15/2019 od 16.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3248   k.o. Kula Kula Icon of Jut Oliver Jut Oliver (97.4 KiB)
6. 05-351-6/2019 od 15.01.2019 Izgradnja pomoćnog objekta na k.p. 1084/15  k.o. Lipar Lipar Icon of Čolak Stevo i Slavica Čolak Stevo i Slavica (103.4 KiB)
5. 05-351-11/2019 od 16.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3409/11   k.o. Kula Kula Icon of Alavanja Damir Alavanja Damir (94.8 KiB)
4. 05-351-12/2019 od 15.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1146/15   k.o. Kula Kula Icon of Višnjić Ljubica Višnjić Ljubica (68.8 KiB)
3. 05-351-8/2019 od 14.01.2019 Izgradnja priključnog gasovoda sa MRS  na k.p.  9611 i 8144/5  k.o. Crvenka Crvenka Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (101.3 KiB)
2. 05-351-10/2019 od 14.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeno-poslovni   objekat na k.p. 3469/1   k.o. Sivac Sivac Icon of OZZ Mipeal OZZ Mipeal (94.9 KiB)
1. 05-351-2/2019 od 08.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeno-poslovni   objekat na k.p. 382/2  k.o. Lipar Lipar Icon of Maljković Radmila Maljković Radmila (96.6 KiB)

 

Rešenja od 2016 godine do avgusta 2019 godine.