Rešenja po članu 145.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Izdata rešenja Mesto gradnje Investitor
213. 05-351-568/2019 od   15.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2603/2  k.o. Sivac

Sivac Icon of Ačanski Nikola Ačanski Nikola (73.2 KiB)
212, 05-351-567/2019 od 14.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.3104  k.o. Kula

Kula Icon of Delić Milić Delić Milić (73.6 KiB)
211. 05-351-566/2019 od 13.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.4069  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Vasić Dušan Vasić Dušan (114.3 KiB)
210. 05-351-555/2019 od 12.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.306  k.o. Sivac

Sivac Icon of Saša Janković Saša Janković (73.0 KiB)
209. 05-351-573/2019 od 15.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1272/12  k.o. Kula

Kula Icon of Kozma Livija Kozma Livija (95.7 KiB)
208. 05-351-569/2019 od   13.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.407 k.o. Sivac

Sivac Icon of Todorov Milan Todorov Milan (94.8 KiB)
207. 05-351-570/2019 od 13.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1079/4  k.o. Kula

Kula Icon of Dronić Katica Dronić Katica (94.6 KiB)
206. 05-351-554/2019 od 08.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2002  k.o. Sivac

Sivac Icon of Beljanski Vitomir Beljanski Vitomir (94.6 KiB)
205. 05-351-551/2019 od 07.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.299  k.o. Sivac

Sivac Icon of Damjanović Boban Damjanović Boban (94.6 KiB)
204. 05-351-552/2019 od 07.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.4832  k.o. Kula

Kula Icon of Balint Agota Balint Agota (95.4 KiB)
203. 05-351-536/2019 od 05.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.712/1  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Vrecko Janko Vrecko Janko (113.4 KiB)
202. 05-351-540/2019 od 05.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1990 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur
Papuga Melanija
Papuga Melanija
Papuga-Melanija-resenje-gas-05.pdf
113.9 KiB
10 Downloads
Detalji
201. 05-351-534/2019 od 04.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1412 k.o. Sivac

Sivac Icon of Knežević Dragojla Knežević Dragojla (72.9 KiB)
200. 05-351-539/2019 od 04.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1642  k.o. Sivac

Sivac Icon of Bosnić Zdravko Bosnić Zdravko (73.5 KiB)
199. 05-351-530/2019 od 04.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3981/2  k.o. Kula

Kula Icon of Simunović Milun Simunović Milun (182.0 KiB)
198. 05-351-535/2019 od 01.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.5429  k.o. Kula

Kula Icon of Cerović Marijana Cerović Marijana (73.2 KiB)
197. 05-351-538/2019 od 05.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.4158  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Čeprnja Đurđa Čeprnja Đurđa (95.1 KiB)
196. 05-351-544/2019 od   05.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2694/2  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Plančak Janko Plančak Janko (94.7 KiB)
195. 05-351-528/2019 od 01.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.3050/1  k.o. Sivac

Sivac Icon of Terzić Miroslav Terzić Miroslav (96.7 KiB)
194. 05-351-532/2019 od   01.11.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 918 k.o. Kula

Kula Icon of Beronja Snežana Beronja Snežana (98.4 KiB)
193. 05-351-523/2019 od 31.10.2019

Rekonstrukcija poslovnog objekta na k.p.2801/6  k.o. Kula

Kula Icon of Skiba Perica Skiba Perica (76.7 KiB)
192. 05-351-529/2019 od 31.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1152/51  k.o. Kula

Kula Icon of Putnik Boris Putnik Boris (73.2 KiB)
191. 05-351-531/2019 od 31.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 1152/85 k.o. Kula

Kula Icon of Bulatović Nada Bulatović Nada (113.9 KiB)
190. 05-351-520/2019 od 30.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2690/2  k.o. Sivac

Sivac Icon of Živanović Nadica Živanović Nadica (73.3 KiB)
189. 05-351-521/2019 od 30.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.551  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Manjoš Eugenija Manjoš Eugenija (114.7 KiB)
187. 05-351-524/2019 od 30.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2250/2 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Kovač Jaroslav Kovač Jaroslav (113.7 KiB)
186. 05-351-525/2019 od 31.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2983 i 2984/1 k.o. Kula

Kula Icon of Hrišćanska adventistička crkva Hrišćanska adventistička crkva (97.5 KiB)
185. 05-351-526/2019 od 31.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1678 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Kozar Ana Kozar Ana (94.6 KiB)
184. 05-351-522/2019 od 30.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 984 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Međeši Aleksandra Međeši Aleksandra (95.0 KiB)
183. 05-351-519/2019 od 29.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 161 k.o. Kruščić

Kruščić Icon of Obradović Vesna Obradović Vesna (73.0 KiB)
182. 05-351-513/2019 od 29.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.3928/2  k.o. Kula

Kula Icon of Nikolajević Vinka Nikolajević Vinka (114.1 KiB)
181. 05-351-510/2019 od 29.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.3475  k.o. Sivac

Sivac Icon of Raičević Zoran Raičević Zoran (94.7 KiB)
180. 05-351-511/2019 od 29.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 619/1  k.o. Kruščić

Kruščić Icon of Gagić Milenko Gagić Milenko (94.7 KiB)
179. 05-351-512/2019 od 28.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2160/5  k.o. Kula

Kula Icon of Dudaš Segi Tinde Dudaš Segi Tinde (114.4 KiB)
178. 05-351-497/2019 od 23.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2330  k.o. Sivac

Sivac Icon of Tunić Spasa Tunić Spasa (97.6 KiB)
177. 05-351-496/2019 od 23.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.698  k.o. Sivac

Sivac Icon of Žeželj Nikola Žeželj Nikola (97.4 KiB)
176. 05-351-734/2019 od 16.10.2019

Investiciono održavanje –zamena prozora na zgradi osovne škole ,Veljko Vlahović  na k.p.  734  k.o. Kruščić

Kruščić Icon of Opština Kula Opština Kula (106.0 KiB)
175. 05-351-487/2019 od 17.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 5690  k.o. Kula

Kula Icon of Ivan Slavko Ivan Slavko (96.7 KiB)
174. 05-351-482/2019 od 16.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 991  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Govlja Melanija Govlja Melanija (94.9 KiB)
173. 05-351-483/2019 od 16.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 989/2  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Budinski Amalija Budinski Amalija (94.9 KiB)
172. 05-351-477/2019 od 15.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  3837 k.o. Kula

Kula Icon of Pavlović Ljubomir Pavlović Ljubomir (95.1 KiB)
171. 05-351-478/2019 od 14.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2106  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Rac Mihajlo Rac Mihajlo (73.8 KiB)
170. 05-351-458/2019 od 07.10.2019

Adaptacija sanitranih čvorova na zgradi OŠ Veljko Vlahović na k.p. 734 k.o. Kruščić

Kruščić Icon of Opština Kula Opština Kula (70.2 KiB)
169. 05-351-462/2019 od  07.10.2019

Sanacija objekta dečijeg dispanzera u Sivcu na k.p. 1703 k.o. Sivac

Sivac Icon of Opština Kula Opština Kula (70.4 KiB)
168. 05-351-464/2019 od 09.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  2373 k.o. Sivac

Sivac Icon of Isajlović Slobodan Isajlović Slobodan (94.7 KiB)
167. 05-351-466/2019 od 09.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  2203/2 k.o. Kula

Kula Icon of Juhas Tibor Juhas Tibor (95.0 KiB)
166. 05-351-465/2019 od 09.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1415 k.o. Kula

Kula Icon of Popović Ranko Popović Ranko (95.0 KiB)
165. 05-351-450/2019 od 04.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4085  k.o. Kula

Kula Icon of Sredanović Slavica Sredanović Slavica (95.5 KiB)
164. 05-351-452/2019 od 03.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3695  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Slijepčević Tomislav Slijepčević Tomislav (73.3 KiB)
163. 05-351-449/2019 od 03.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4094/18  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Mjerimačka Nada Mjerimačka Nada (100.1 KiB)
162. 05-351-451/2019 od 03.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1140/11  k.o. Kula

Kula Icon of Jerkov Nenadov Nikola Jerkov Nenadov Nikola (73.1 KiB)
161. 05-351-453/2019 od 02.10.2019.

Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u postojeći stambeni objekat na k.p. br. 7558/1 k.o. Kula

Kula Icon of Milanović Dragica Milanović Dragica (95.6 KiB)
160. 05-351-441/2019 od 02.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 983 k.o. Sivac

Sivac Icon of Komazec Lazar Komazec Lazar (95.6 KiB)
159. 05-351-442/2019 od 01.10.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 8279  k.o. Sivac

Sivac Icon of Pleskonja Borivoje Pleskonja Borivoje (100.0 KiB)
158. 05-351-443/2019 od 01.10.2019.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj  3368 k.o. Crvenka  i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS

Crvenka Icon of Vukelić Nikola Vukelić Nikola (68.5 KiB)
157. 05-351-434/2019 od  25.09.2019

Dogradnja distributivne gasne mreže na k.p.  9891/1 I 9891/2 k.o. Kula

Kula Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (91.3 KiB)
156. 05-351-422/2019 od 24.09.2019

Izgradnja voćarske kućice na k.p. 7967  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Pantić Mirjana Pantić Mirjana (70.2 KiB)
155. 05-351-431/2019 od 26.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1793 k.o. Sivac

Sivac Icon of Mrkalj Radovan Mrkalj Radovan (96.1 KiB)
154. 05-351-425/2019 od 26.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3666/17  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Kukilo Miroslav Kukilo Miroslav (96.3 KiB)
153. 05-351-432/2019 od 24.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 319/2 k.o. Lipar

Lipar Icon of Mijić Ilija Mijić Ilija (95.7 KiB)
152. 05-351-417/2019 od 19.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.1806  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Pasternak Janko Pasternak Janko (96.2 KiB)
151. 05-351-412/2019 od 18.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1168 k.o. Sivac

Sivac Icon of Sedlar Nikola Sedlar Nikola (72.8 KiB)
150. 05-351-411/2019 od 18.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 936/1 k.o. Sivac

Sivac Icon of Subotić Milan Subotić Milan (96.3 KiB)
149. 05-351-410/2019 od 18.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1979 k.o. Sivac

Sivac Icon of Šljukić Milovan Šljukić Milovan (96.7 KiB)
148. 05-351-418/2019 od 18.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 503 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Nađ Janko Nađ Janko (101.9 KiB)
147. 05-351-413/2019 od 18.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2906  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Baljicki Mihal Baljicki Mihal (73.1 KiB)
146. 05-351-415/2019 od 17.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2659 k.o. Sivac

Sivac Icon of Gnjidić Mile Gnjidić Mile (100.5 KiB)
145. 05-351-414/2019 od 17.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 421 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Paplacko Đura Paplacko Đura (65.7 KiB)
144. 05-351-391/2019 od 09.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1149/1 k.o. Kula

Kula Icon of Benić Zoran Benić Zoran (100.1 KiB)
143. 05-351-383/2019 od 05.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3930/28 k.o. Kula

Kula Icon of Franić Miroslav Franić Miroslav (100.4 KiB)
142. 05-351-392/2019 od 06.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2101 k.o. Sivac

Sivac Icon of Šponja Petra Šponja Petra (95.8 KiB)
141. 05-351-384/2019 od 04.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.801/1  k.o. Kula

Kula Icon of Marić Milan Marić Milan (101.2 KiB)
140. 05-351-386/2019 od 04.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3856 k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Šašaroga Dragan Šašaroga Dragan (95.8 KiB)
139. 05-351-385/2019 od 04.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 8127 k.o. Sivac

Sivac Icon of Raonić Slobodan Raonić Slobodan (95.5 KiB)
138. 05-351-390/2019 od 06.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4846 k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Ružičić Jovan Ružičić Jovan (94.7 KiB)
137. 05-351-382/2019 od 03.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1602 k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Dimitrić Petko Dimitrić Petko (95.1 KiB)
136. 05-351-381/2019 od 03.09.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1283/2 k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Varga Sonja Varga Sonja (96.4 KiB)
135. 05-351-370/2019 od 30.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1978/5 k.o. Sivac

Sivac Icon of Mijić Dušan Mijić Dušan (96.9 KiB)
134. 05-351-369/2019 od 29.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 442 k.o. Sivac

Sivac Icon of Najthefer Popov Marija Najthefer Popov Marija (101.5 KiB)
133. 05-351-363/2019 od 29.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2600 k.o. Sivac

Sivac Icon of Kucurski Radoslav Kucurski Radoslav (72.9 KiB)
132. 05-351-371/2019 od 29.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2616  k.o. Sivac

Sivac Icon of Ačanski Miladin Ačanski Miladin (72.8 KiB)
131. 05-351-364/2019 od 28.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2454/2  k.o. Sivac

Sivac Icon of Savić Nikola Savić Nikola (101.6 KiB)
130. 05-351-358/2019 od 28.08.2019

Izgradnja nadstrešnice za smeštaj polj.mehanizacije na k.p. 67/2  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Sabadoš Mihajlo Sabadoš Mihajlo (78.4 KiB)
129. 05-351-365/2019 od 27.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 300/2 k.o. Sivac

Sivac Icon of Vlaović Miodrag Vlaović Miodrag (101.1 KiB)
128. 05-351-362/2019 od 29.08.2019

Iizgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3256  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Lučić Stanislava Lučić Stanislava (95.6 KiB)
127. 05-351-361/2019 od 29.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 826/3  k.o. Kula

Kula Icon of Kapičić Jolan Kapičić Jolan (96.6 KiB)
126. 05-351-340/2019 od 23.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4079  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Gunjević Mileva Gunjević Mileva (114.6 KiB)
125. 05-351-341/2019 od 22.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 108  k.o. Ruski Krstur

Ruski Krstur Icon of Rac Joakim Rac Joakim (102.0 KiB)
124. 05-351-344/2019 od 22.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4062  k.o. Sivac

Sivac Icon of Koldžić Kosana Koldžić Kosana (73.1 KiB)
123. 05-351-336/2019 od 22.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4667  k.o. Kula

Kula Icon of Glendža Goran Glendža Goran (88.9 KiB)
122. 05-351-346/2019 od 26.08.2019

Adaptacija objekta na k.p. 3113  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of JP Pošta Srbije JP Pošta Srbije (116.8 KiB)
121. 05-351-335/2019 od   26.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 5246/2  k.o. Kula

Kula Icon of Papaček Klara Papaček Klara (94.8 KiB)
120. 05-351-334/2019 od 26.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1275  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Pješčić Tomislav Pješčić Tomislav (94.7 KiB)
119. 05-351-339/2019 od 23.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2955  k.o. Kula

Kula Icon of Mondom Josip Mondom Josip (95.0 KiB)
118. 05-351-338/2019 od 23.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1689  k.o. Ruski Krstur 

Ruski Krstur Icon of Kovač Jakim Kovač Jakim (95.4 KiB)
117. 05-351-337/2019 od 23.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1352/4  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Grubor Ljubomir Grubor Ljubomir (95.5 KiB)
116. 05-351-327/2019 od 20.08.2019

Izgradnja nadstrešnice za polj. mehanizaciju  na k.p.  809/1  k.o. Kula

Kula Icon of Popović Dragan Popović Dragan (117.4 KiB)
115. 05-351-328/2019 od 20.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  3990/5  k.o. Kula

Kula Icon of Marković Vojin Marković Vojin (94.8 KiB)
114. 05-351-324/2019 od 19.08.2019

Izgradnja priključnog kablovskog voda na k.p.  3728/61 i 5923  k.o. Kula

Kula Icon of EPS Distribucija  EPS Distribucija (74.4 KiB)
113. 05-351-332/2019 od 19.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  4563  k.o. Kula

Kula Icon of Lacko Gabrijela Lacko Gabrijela (94.7 KiB)
112. 05-351-330/2019 od 19.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  2673  k.o. Sivac

Sivac Icon of Miković Branislav Miković Branislav (94.6 KiB)
111. 05-351-314/2019 od 15.08.2019

Izgradnja niskonaponskog kablovskog voda   na k.p. 4935/1 I 3105  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of EPS Distribucija  EPS Distribucija (74.9 KiB)
110. 05-351-317/2019 od 14.08.2019

Izgradnja MBTS 20/0,4 kV, sportski centar na k.p. 3728/61  k.o. Kula

Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (74.5 KiB)
109. 05-351-329/2019 od 16.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1254/25  k.o. Kula

Kula Icon of Bobocki Milan Bobocki Milan (94.8 KiB)
108. 05-351-319/2019 od 15.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  8687/26  k.o. Sivac

Sivac Icon of Đurišić Aleksandar Đurišić Aleksandar (95.2 KiB)
107. 05-351-305/2019 od 12.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  2963  k.o. Sivac

Sivac Icon of Jokić Lazar Jokić Lazar (100.9 KiB)
106. 05-351-307/2019 od 08.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 3120 k.o. Sivac

Sivac Icon of Rajić Milena Rajić Milena (95.6 KiB)
105. 05-351-302/2019 od 07.08.2019

Izgradnja voćarske kućice na k.p. 2502   k.o. Lipar

Lipar Icon of Popović Rade Popović Rade (110.2 KiB)
104. 05-351-299/2019 od 09. 08. 2019.

Izgradnja srednjenaponskog 20kV kablovskog priključnog voda na parcelama k.p. 981/18 i 5903 k.o. Kula

Kula Icon of ''EPS Distribucija'' d.o.o.  “EPS Distribucija“ d.o.o. (74.7 KiB)
103. 05-351-306/2019 od 08. 09.2019.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj  443/3 k.o. Sivac i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS

Sivac Icon of Veselin Radoslav Veselin Radoslav (68.8 KiB)
102. 05-351-303/2019 od 0708.2019 Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj 1082 k.o. Ruski Krstur i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS  Ruski Krstur  Icon of Homa Ljubomir Homa Ljubomir (68.7 KiB)
101. 05-351-300/2019 od 06.08.2019.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na k.p.br.8687/23 k.o.Sivac

Sivac Icon of Šepić Vera Šepić Vera (104.1 KiB)
100. 05-351-302/2019 od 06.08.2019.

Izgradnja voćarske kućice na k.p.2502 k.o.Lipar

Lipar Icon of Popović Rade Popović Rade (114.5 KiB)
99. 05-351-304/2019 od 07.08.2019 

Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni i pomoćni objekat.

Sivac Icon of Maksimović Marija Maksimović Marija (66.7 KiB)
98. 05-351-295/2019 od 07.08.2019

Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni i pomoćni objekat.

Crvenka Icon of Kalenić Stanko Kalenić Stanko (95.7 KiB)
97. 05-351-292/2019 od 02.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  3772  k.o. Sivac

Sivac Icon of Ćirić Dragan Ćirić Dragan (95.4 KiB)
96. 05-351-291/2019 od 02.08.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  2848  k.o. Sivac

Sivac Icon of Berleković Nada Berleković Nada (94.9 KiB)
95. 05-351-287/2019 od 31.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  2969  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Vukić Milan Vukić Milan (95.0 KiB)
94. 05-351-286/2019 od 31.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  341/1  k.o. Kula

Kula Icon of Vujić Stanislav Vujić Stanislav (95.0 KiB)
93. 05-351-271/2019 od 22.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1254/38 k.o. Kula

Kula Icon of Tešović Borko Tešović Borko (73.7 KiB)
92. 05-351-270/2019 od 22.07.2019

Izgradnju tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  3942  k.o. Sivac

Sivac Icon of Puškarev Stevan Puškarev Stevan (95.0 KiB)
91. 05-351-272/2019 od 19.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.2146/6   k.o. Kula

Kula Icon of Stanković Dragan Stanković Dragan (73.3 KiB)
90. 05-351-263/2019 od 15.07.2019

Izmena rešenja za rekonstr. Poslovnog prostora  u Kuli na k.p.  2816 k.o. Kula

Kula Icon of Retro print d.o.o. Retro print d.o.o. (101.2 KiB)
89. 05-351-256/2019 od   08.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1164/3  k.o. Kula

Kula Icon of Čurović Milena Čurović Milena (93.7 KiB)
88. 05-351-250/2019 od   09.07.2019

Izgradnja priključnog gasovoda sa MRS  na k.p.  4138/1 I 4138/2  k.o. Sivac

Sivac Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (100.4 KiB)
87. 05-351-255/2019 od  11.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1251  k.o. Kruščić

Kruščić Icon of Kostadinović Mirjana Kostadinović Mirjana (95.7 KiB)
86. 05-351-254/2019 od 10.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  7558/3  k.o. Kula

Kula Icon of Tepavac Milan Tepavac Milan (95.7 KiB)
85. 05-351-253/2019 od 10.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  4353  k.o. Kula

Kula Icon of Mikulić Jasmina Mikulić Jasmina (95.0 KiB)
84. 05-351-240/2019 od 04.07.2019

Rekonstrukcija poslovnog prostora u Kuli na k.p.   2987 k.o. Kula

Kula Icon of Gajić Dragana Gajić Dragana (74.9 KiB)
83. 05-351-244/2019 od 03.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  4520  k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Mrdalj Milan Mrdalj Milan (95.5 KiB)
82. 05-351-243/2019 od 03.07.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1152/128  k.o. Kula

Kula Icon of Grujić Milutin Grujić Milutin (96.1 KiB)
81. 05-351-231/2019 od 27.06.2019

Izgradnja kablovske distributivne mreže u Sivcu na k.p. 11850/2   i dr. k.o. Sivac

Sivac Icon of SAT TRAKT SAT TRAKT (87.6 KiB)
80. 05-351-230/2019 od 27.06.2019

Izgradnja kablovske distributivne mreže u Crvenki na k.p.  608/3 i dr. k.o. Crvenka

Crvenka Icon of SAT TRAKT SAT TRAKT (84.9 KiB)
79. 05-351-229/2019 od 24.06.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4455  k.o. Kula

Kula Icon of Takač Edit Takač Edit (94.0 KiB)
78. 05-351-226/2019 od 21.06.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 441/2  k.o. Kula

Kula Icon of Šećerov Rajka Šećerov Rajka (101.7 KiB)
77. 05-351-228/2019 od 20.06.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2296/1  k.o. Kula

Kula Icon of Marinković Milan Marinković Milan (73.2 KiB)
76. 05-351-223/2019 od   20.06.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1642/2 k.o. Crvenka

Crvenka Icon of Dragičević Dragomir Dragičević Dragomir (73.3 KiB)
75. 05-351-220/2019 od 14.06.2019

Proširenje pristupne mreže u Sivcu  na k.p. 4147 i dr. k.o. Sivac

Sivac Icon of Telekom Srbija ad  Telekom Srbija ad (83.4 KiB)
74. 05-351-177/2019 od 16.05.2019

Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 719/3 k.o. Lipar

Lipar Icon of Karavezić Milivoje Karavezić Milivoje (101.4 KiB)
73. 05-351-219/2019 od 18.06.2019.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na kat.parceli br.4834 k.o.Crvenka

Crvenka Icon of Kovačević Božidar Kovačević Božidar (104.3 KiB)
72. 05-351-225/2019 od 18.06.2019.

Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj  3726 k.o. Sivac    i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS,

Sivac Icon of Žujović Milovan Žujović Milovan (68.8 KiB)
71. 05-351-216/2019 od 05.06.2019. Izgradnja pomoćnog objekta – ostave za alat na parceli k.p.843/4 k.o.Kula, Kula Icon of Olabina Maria Olabina Maria (75.1 KiB)
70. 05-351-209/2019 od 05.06.2019. Ugradnja unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na kat.parceli br.4287 k.o.Crvenka Crvenka Icon of Dovijarski Iboja Dovijarski Iboja (104.4 KiB)
69. 05-351-204/2019 od 04.06.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u
stambeni objekat na k.p. br. 1731/1 k.o. Sivac
Sivac Icon of Krstajić Biljana Krstajić Biljana (96.7 KiB)
68. 05-351-215/2019 od 07.06.2019.  Izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni
objekat na k.p. br. 391 k.o. Sivac
Sivac Icon of Barac Sonja Barac Sonja (94.3 KiB)
67. 05-351-161/2019 od 04.06.2019.  Rekonstrukcija i promeni namene stana broj 3, kao posebnog dela zgrade na k.p. br. 2816 k.o. Kula Kula Icon of Petković Savičić Milka Petković Savičić Milka (165.8 KiB)
66. 05-351-201/2019 od 30.05.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na parceli k.p. broj 3676 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Ilčešin Bojana Ilčešin Bojana (68.4 KiB)
65. 05-351-197/2019. od 24.05.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat na k.p.br. 5371/1 k.o. Kula Kula Icon of Mihić Savo Mihić Savo (0.0 B)
64. 05-351-196/2019 od 27.05.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na kat.parceli br.1826 k.o.Sivac Sivac Icon of Imre Laslo Imre Laslo (103.9 KiB)
63. 05-351-191/2019 od 22.05.2019. Izvođenje radova na ugradnji unutršnjih gasnih instalacija na postojećem stambenom objektu na kat.parceli br.1500/9 k.o.Kula, i izgradnji priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS Kula Icon of Šašvari Norbert  Šašvari Norbert (103.3 KiB)
62. 05-351-185/2019 od 20.05.2019. Prenamena staje za tov junadi, kapaciteta 40 komada, u staju za odgoj svinja P+0 (bez izvođenja radova), kapaciteta do 100 komada na kat.parceli br.3922 k.o.Sivac Sivac Icon of Vlaškalić Velibor Vlaškalić Velibor (108.2 KiB)
61. 05-351-174/2019 od 15. 05. 2019. Rekonstrukcija i prenamena dela postojećeg poslovnog objekta u gasnu kotlarnicu, ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija i izgradnja priključnog gasovoda na parceli k.p. broj 8622 k.o Kula Kula Icon of ''KIMBY-CO'' d.o.o. Beograd “KIMBY-CO“ d.o.o. Beograd (81.1 KiB)
60. 05-351-168/2019 od 13.05.2019. Izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat na k.p. br. 4003 k.o. Sivac Sivac Icon of Sevkić Radovan Sevkić Radovan (133.5 KiB)
59. 05-351-167/2019 od 13.05.2019. Ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat na k.p. br. 1999/2 k.o. Ruski
Krstur i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu
Ruski Krstur Icon of Homa Marija i Vladimir Homa Marija i Vladimir (66.8 KiB)
58. 05-351-161/2019 od 07.05.2019. Izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih gasnih
instalacija u stambeni objekat na k.p. br. 1913/16 k.o. Kula i izgradnja priključka na distributivnu
gasnu mrežu.
Kula Icon of Popović Dragoslav Popović Dragoslav (95.8 KiB)
57.  05-351-182/2019 od 16.05.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni
objekat na k.p. br. 1831 k.o. Crvenka i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu
Crvenka Icon of Martinović Drago Martinović Drago (98.7 KiB)
56. 05-351-180/2019 od 16.05.2019. Izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija u postojeći stambeni
objekat na k.p. br. 3888 k.o. Crvenka i izgradnji priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS
Crvenka Icon of Balaban Đina Balaban Đina (97.6 KiB)
55. 05-351-177/2019 od 16.05.2019. Podnošenje zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova za gasni priključak i unutrašnju gasnu instalaciju na kat.parceli br.719/3 k.o.Lipar Lipar Icon of Karavezić Milivoje Karavezić Milivoje (103.8 KiB)
54. 05-351-171/2019 od 10.05.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3232  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Džudžar Julijan Džudžar Julijan (98.2 KiB)
53. 05-351-161/2019 od 07.05.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1913/16  k.o. Kula Kula Icon of Popović Dragoslav Popović Dragoslav (95.5 KiB)
52. 05-351-164/2019 od 09.05.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 266  k.o. Kula Kula Icon of Ivković Stevo Ivković Stevo (95.2 KiB)
51. 05-351-163/2019 od 09.05.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1254/100  k.o. Kula Kula Icon of Šmit Mihajlo Šmit Mihajlo (95.9 KiB)
50. 05-351-162/2019 od 09.05.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 3244 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Bosnić Milica Bosnić Milica (96.3 KiB)
49. 05-351-149/2019 od 25.04.2019 Investiciono održavanje  sportske hale u Crvenki na k.p. 3067  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Opština Kula Opština Kula (70.5 KiB)
48. 05-351-140/2019 od 23.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 389/3  k.o. Kruščić Kruščić Icon of Kokot Dušan Kokot Dušan (95.9 KiB)
47. 05-351-139/2019 od 22.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 433  k.o. Sivac Sivac Icon of Drobnjak Gordana Drobnjak Gordana (95.4 KiB)
46. 05-351-137/2019 od 19.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 670  k.o. Sivac Sivac Icon of Bikicki Bojana Bikicki Bojana (94.9 KiB)
45. 05-351-132/2019 od 19.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2884  k.o. Sivac Sivac Icon of Dulović Danka Dulović Danka (95.1 KiB)
44. 05-351-131/2019 od 18.04.2019 Izgradnja  ekonomskog objekta- nadstrešnice za smeštaj polj. mehanizacije na k.p. 4417  k.o. Kula Kula Icon of Pikula Jelena Pikula Jelena (68.6 KiB)
43. 05-351-138/2019 od 18.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2285  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Sabadoš Ksenija Sabadoš Ksenija (73.2 KiB)
42. 05-351-128/2019 od 16.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3558  k.o. Sivac Sivac Icon of Žderić Tatjana Žderić Tatjana (95.8 KiB)
41. 05-351-126/2019 od 16.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.8541/5  k.o. Sivac Sivac Icon of Đačić Predrag Đačić Predrag (95.9 KiB)
40. 05-351-125/2019 od 12.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1150/1  k.o. Kula Kula Icon of Aletić Slavica Aletić Slavica (94.9 KiB)
39. 05-351-122/2019 od 12.04.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 563/2  k.o. Kula Kula Icon of Dormošev Jovan Dormošev Jovan (94.8 KiB)
38. 05-351-120/2019 od 05.04.2019 Izgradnja pomoćnog  objekta i  terase na k.p. 8833/3  k.o. Kula Kula Icon of Ripčin Ivan Ripčin Ivan (103.6 KiB)
37. 05-351-112/2019 od 03.04.2019 Izgradnja pomoćnog  objekta na k.p. 1978/5  k.o. Sivac Sivac Icon of Mijić Dušan i Milanka Mijić Dušan i Milanka (70.7 KiB)
36. 05-351-103/2019 od 28.03.2019 Investiciono održavanje zgrade osnovne škole na k.p. 734   k.o. Kruščić Kruščić Icon of Opština Kula Opština Kula (136.9 KiB)
35. 05-351-106/2019 od 29.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4178  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Vasić Željko Vasić Željko (95.9 KiB)
34. 05-351-101/2019 od 28.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 4216/10  k.o. Kula Kula Icon of Šimun Gordana Šimun Gordana (95.0 KiB)
33. 05-351-99/2019 od 25.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 738  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Kašaji Janko Kašaji Janko (72.9 KiB)
32. 05-351-97/2019 od 25.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1500/7  k.o. Kula Kula Icon of Cvijetić Obrad Cvijetić Obrad (95.9 KiB)
31. 05-351-96/2019 od 25.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 34/2  k.o. Kula Kula Icon of Kondić Goran Kondić Goran (95.7 KiB)
30. 05-351-85/2019 od 20.03.2019 Izgradnja pomoćnog  objekta na k.p. 1152/66  k.o. Kula Kula Icon of Srdić Slavka Srdić Slavka (69.0 KiB)
29. 05-351-82/2019 od 18.03.2019. Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1967/2  k.o. Kula Kula Icon of Nenadov Nikola Nenadov Nikola (95.7 KiB)
28. 05-351-80/2019 od 14.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 281  k.o. Sivac Sivac Icon of Raketić Milena Raketić Milena (73.0 KiB)
27. 05-351-76/2019 od 13.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za poslovni  objekat na k.p. 4116/2  k.o. Kula Kula Icon of Raspopović Miodrag Raspopović Miodrag (96.1 KiB)
26. 05-351-69/2019 od 07.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1138/7  k.o. Kula Kula Icon of Šišarica Miro Šišarica Miro (95.4 KiB)
25. 05-351-68/2019 od 07.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1548  k.o. Sivac Sivac Icon of Delić Bogdanović Sofija Delić Bogdanović Sofija (96.3 KiB)
24. 05-351-65/2019 od 06.03.2019 Izgradnja pomoćnog objekta na k.p. 2832   k.o. Sivac Sivac Icon of Tešović Nedeljko Tešović Nedeljko (68.5 KiB)
23. 05-351-67/2019 od 05.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3204  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Rijavec Jovanka Rijavec Jovanka (96.5 KiB)
22. 05-351-66/2019 od 05.03.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3129/1  k.o. Kula Kula Icon of Vukadinović Milka Vukadinović Milka (96.6 KiB)
21. 05-351-63/2019 od 01.03.2019 Adaptacija i sanacija zgrade  na k.p. 3065/4 k.o. Crvenka Crvenka Icon of APV OŠ Vuk Karadžić APV OŠ Vuk Karadžić (75.4 KiB)
20. 05-351-61/2019 od 27.02.2019 Izgradnja kablovskog voda 20kV od TS Blok 13 do TS Blok 14 na k.p.  1146/86 I dr. k.o. Kula Kula Icon of EPS Distribucija EPS Distribucija (77.9 KiB)
19. 05-351-55/2019 od 26.02.2019 Izgradnja ekonomskog objekta P+0 na k.p. 7636 k.o.Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Salak Joakim Julijan Salak Joakim Julijan (113.0 KiB)
18. 05-351-52/2019 od 20.02.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 2587  k.o. Sivac Sivac Icon of Novaković Zorica Novaković Zorica (97.0 KiB)
17. 05-351-51/2019 od 20.02.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3586  k.o. Sivac Sivac Icon of Bosnić Zdravko Bosnić Zdravko (97.4 KiB)
16. 05-351-50/2019 od 18.02.2019 Sanacija vodovodne mreže na k.p. 5922  k.o. Kula Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (68.8 KiB)
15. 05-351-47/2019 od 14.02.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 894  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Edelinski Mihal Edelinski Mihal (73.2 KiB)
14. 05-351-39/2019 od 13.02.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1913/23 k.o. Kula Kula Icon of Obradov Milena Obradov Milena (95.6 KiB)
13. 05-351-41/2019 od 13.02.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1135/4  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Lakić Milka Lakić Milka (96.0 KiB)
12. 05-351-40/2019 od 11.02.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p.  1913/44  k.o. Kula Kula Icon of Kondić Milanko Kondić Milanko (73.0 KiB)
11. 05-351-28/2019 od 24.01.2019 Izgradnja priključka na distributivni gasovod  i MRS  na k.p. 8622  k.o. Kula Kula Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (81.1 KiB)
10. 05-351-32/2019 od 24.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1868   k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Manastir monahinja bezgrešne device Marije Manastir monahinja bezgrešne device Marije (97.5 KiB)
9. 05-351-19/2019 od 18.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3964/4   k.o. Kula Kula Icon of Petković Marija Petković Marija (74.5 KiB)
8. 05-351-17/2019 od 17.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1151/22   k.o. Kula Kula Icon of Mandić Nikica Mandić Nikica (94.8 KiB)
7. 05-351-15/2019 od 16.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3248   k.o. Kula Kula Icon of Jut Oliver Jut Oliver (97.4 KiB)
6. 05-351-6/2019 od 15.01.2019 Izgradnja pomoćnog objekta na k.p. 1084/15  k.o. Lipar Lipar Icon of Čolak Stevo i Slavica Čolak Stevo i Slavica (103.4 KiB)
5. 05-351-11/2019 od 16.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 3409/11   k.o. Kula Kula Icon of Alavanja Damir Alavanja Damir (94.8 KiB)
4. 05-351-12/2019 od 15.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat na k.p. 1146/15   k.o. Kula Kula Icon of Višnjić Ljubica Višnjić Ljubica (68.8 KiB)
3. 05-351-8/2019 od 14.01.2019 Izgradnja priključnog gasovoda sa MRS  na k.p.  9611 i 8144/5  k.o. Crvenka Crvenka Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (101.3 KiB)
2. 05-351-10/2019 od 14.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeno-poslovni   objekat na k.p. 3469/1   k.o. Sivac Sivac Icon of OZZ Mipeal OZZ Mipeal (94.9 KiB)
1. 05-351-2/2019 od 08.01.2019 Izgradnja tipskog gasnog priključka sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeno-poslovni   objekat na k.p. 382/2  k.o. Lipar Lipar Icon of Maljković Radmila Maljković Radmila (96.6 KiB)

 

Rešenja od 2016 godine do avgusta 2019 godine.