Lokacijski uslovi

Lokacijski uslovi 2019.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Lokacijski uslovi Mesto gradnje Investitor
31. 05-353-25/2019 od 21.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 4178    k.o  Crvenka Crvenka Icon of Vasić Željko Vasić Željko (845.2 KiB)
30. 05-353-28/2019 od 21.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.433     k.o  Sivac Sivac Icon of Drobnjak Gordana Drobnjak Gordana (936.8 KiB)
29. 05-353-32/2019 od 21.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2285    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Sabadoš Ksenija Sabadoš Ksenija (1.4 MiB)
28. 05-353-26/2019 od 20.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 3558     k.o  . Sivac Sivac Icon of Žderić Tatjana Žderić Tatjana (910.3 KiB)
27. 05-353-27/2019 od 20.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  563/2   k.o  Kula Kula Icon of Dormošev Jovan Dormošev Jovan (973.1 KiB)
26. 05-353-24/2019 od 19.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 34/2    k.o  Kula Kula Icon of Kondić Goran Kondić Goran (970.2 KiB)
25. 05-353-31/2019 od 19.03.2019 Izgradnja stambeno poslovnog objekta P+3    na  k.p.2800    k.o  Kula Kula Icon of Spirala invest doo Spirala invest doo (967.6 KiB)
24. 05-353-23/2019 od 18.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1500/7   k.o  Kula Kula Icon of Cvijetić Obrad Cvijetić Obrad (900.5 KiB)
23. 05-353-22/2019 od 08.03.2019 Izgradnja skladišta okova a šrafovske robe    na  k.p. 7630 i 7631    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Comfort style doo Comfort style doo (0.0 B)
22. 05-353-29/2019 od 06.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 281    k.o  Sivac Sivac Icon of Raketić Milena Raketić Milena (1.4 MiB)
21. 05-353-21/2019 od 07.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.738     k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Kašaji Janko Kašaji Janko (963.3 KiB)
20. 05-353-18/2019 od 08.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.1967/2     k.o  Kula Kula Icon of Nenadov Nikola Nenadov Nikola (1.4 MiB)
19. 05-353-19/2019 od 05.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za poslovni  objekat    na  k.p. 4116/2     k.o  Kula Kula Icon of Raspopović Miodrag Raspopović Miodrag (1.2 MiB)
18. 05-353-17/2019 od 01.03.2019 Izgradnja stambenog  objekta  P+0,    na  k.p.  4846   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Ružičić Jovan Ružičić Jovan (0.0 B)
17. 05-353202/2019 od 27.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p. 3204     k.o  Crvenka Crvenka Icon of Rijavec Jovanka Rijavec Jovanka (1.7 MiB)
16. 05-353-14/2019 od 26.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p. 1138/7     k.o  Kula Kula Icon of Šišarica Mirko Šišarica Mirko (1.5 MiB)
15. 05-353-12/2019 od 25.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p. 3129/1     k.o  Kula Kula Icon of Vukadinović Milka Vukadinović Milka (1.5 MiB)
14. 05-353-11/2019 od 22.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  1548    k.o  Sivac Sivac Icon of Delić Bogdanović Sofija Delić Bogdanović Sofija (1.1 MiB)
13. 05-353-9/2019 od 22.02.2019 Izgradnja sistema za navodnjavanje Sivac Sever 2 faza      na  k.p.   9901 I dr.   k.o  Sivac Sivac Icon of Al Rawafed Al Rawafed (0.0 B)
12. 05-353-13/2019 od 14.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  2587    k.o  Sivac Sivac Icon of Novaković Zorica Novaković Zorica (1.4 MiB)
11. 05-353-16/2019 od 13.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  3586   k.o  Sivac Sivac Icon of Bosnić Zdravko Bosnić Zdravko (1.0 MiB)
10. 05-353-8/2019 od 12.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  894    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Edelinski Mihal Edelinski Mihal (975.6 KiB)
9. 05-353-7/2019 od 07.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  1135/4    k.o  Crvenka Crvenka Icon of Lakić Milka Lakić Milka (127.9 KiB)
8. 05-353-6/2019 od 07.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  1913/44    k.o  Kula Kula Icon of Kondić Milanko Kondić Milanko (61.6 KiB)
7. 05-353-2/2019 od 04.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  1913/23    k.o  Kula Kula Icon of Obradov Milena Obradov Milena (1.5 MiB)
6. 05-353-5/2019 od 28.01.2019 Izgradnja  skladišta sirovina i gotovih proizvoda metalne industrije      na  k.p.  8918/1     k.o  Kula Kula Icon of Terming d.o.o. Terming d.o.o. (0.0 B)
5. 05-353-290/2018 od 16.01.2019 Izgradnja  skladišta okova i šrafovske robe      na  k.p.  3257 I 3258     k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Medić Slobodanka Medić Slobodanka (1.3 MiB)
4. 05-353-289/2018 od 16.01.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 1868  k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Manastir monahinja bezgrešne device Marije Manastir monahinja bezgrešne device Marije (1.0 MiB)
3. 05-353-288/2018 od 09.01.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat        na  k.p. 3248      k.o  Kula Kula Icon of Jut Oliver Jut Oliver (1.0 MiB)
2. 05-353-283/2018 od 08.01.2019 Izgradnja silo ćelija 6 x 1700t i sušarom kapaciteta 20t/h       na  k.p.   9212   k.o  Sivac Sivac Icon of ZZ Agro MV Sivac ZZ Agro MV Sivac (1.0 MiB)
1. 05-353-291/2018 od 03.01.2019 Izgradnja skladišta okova i šrafovske robe       na  k.p.   7630   k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Comfort Style doo Comfort Style doo (757.7 KiB)

Lokacijski uslovi 2018.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Lokacijski uslovi Mesto gradnje Investitor
195. 05-353-282/2018 od 25.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat        na  k.p.   1146/15   k.o  Kula
Kula Icon of Višnjić Ljubica Višnjić Ljubica (905.9 KiB)
194. 05-353-278/2018 od 25.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za poslovni  objekat        na  k.p.   8622   k.o  Kula
Kula Icon of Kimby co Kimby co (0.0 B)
193. 05-353-281/2018 od 25.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat        na  k.p.   382/2   k.o  Lipar
Lipar Icon of Maljković Radmila Maljković Radmila (971.3 KiB)
192. 05-353-270/2018 od 24.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat        na  k.p. 3964/4     k.o  Kula
Kula Icon of Petković Marija Petković Marija (916.4 KiB)
191. 05-353-271/2018 od 24.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat        na  k.p.   1151/22   k.o  Kula
Kula Icon of Mandić Nikica Mandić Nikica (900.7 KiB)
190. 05-353-269/2018 od 19.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za poslovno-stambeni objekat na  k.p.  3460/1    k.o  Sivac
Sivac Icon of OZZ Mipeal OZZ Mipeal (855.1 KiB)
189. 05-353-279/2018 od 18.12.2018
Objekat za tov svinja   2 x 850 komada     na  k.p. 7060   k.o  Crvenka
Crvenka Icon of Popović Risto Popović Risto (959.6 KiB)
188. 05-353-262/2018 od 18.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat        na  k.p.   3409/11   k.o  Sivac
Sivac Icon of Alavanja Damir Alavanja Damir (889.9 KiB)
187. 05-353-267/2018 od 17.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat  objekat      na  k.p.   1709   k.o  Sivac
Sivac Icon of Ždero Veselinko Ždero Veselinko (801.7 KiB)
186. 05-353-265/2018 od 17.12.2018
 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat  objekat      na  k.p.   2468   k.o  Sivac
Sivac Icon of Šestović Ljiljana Šestović Ljiljana (829.7 KiB)
185. 05-353-272/2018 od 13.12.2018
Izgradnja stambenog objekta      na  k.p.  3275    k.o  Crvenka
Crvenka Icon of Stanković Miloš Stanković Miloš (826.4 KiB)
184. 05-353-273/2018 od 13.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat  objekat      na  k.p. 1500/6     k.o  Kula
Kula Icon of Vuković Milovan Vuković Milovan (862.3 KiB)
183. 05-353-274/2018 od 13.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat  objekat      na  k.p.  3439/5    k.o  Kula
Kula Icon of Šukara Dragan Šukara Dragan (886.3 KiB)
182. 05-353-272/2018 od 13.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat  objekat      na  k.p.  5369    k.o  Kula
Kula Icon of Bognar Ferenc Bognar Ferenc (887.4 KiB)
181. 05-353-259/2018 od 10.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat  objekat      na  k.p.  2655    k.o  Sivac
Sivac Icon of Radović Rajko Radović Rajko (828.8 KiB)
180. 05-353-277/2018 od 10.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat  objekat      na  k.p.  1749    k.o  Kula
Kula Icon of Caković Eržebet Caković Eržebet (1.5 MiB)
179. 05-353-261/2018 od 07.12.2018
Prenamena u poslovni objekat poliklinike       na  k.p.  1758    k.o  Kula
Kula Icon of Mučenski Đuro i Marija Mučenski Đuro i Marija (1.5 MiB)
178. 05-353-255/2018 od 07.12.2018
Izgradnja priključnog gasovoda  i MRS na  k.p.  9611 i  8144/5    k.o  Crvenka
Crvenka Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (975.6 KiB)
177. 5-353-250/2018 od 07.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat  objekat      na  k.p.  3524    k.o  Sivac
Sivac Icon of Jokić Stevan Jokić Stevan (1.9 MiB)
176. 05-353-264/2018 od 05.12.2018
Izgradnja pomoćnog objekta P+Pk      na  k.p.  1084/15    k.o  Lipar
Lipar Icon of Čolak Stevo i Slavica Čolak Stevo i Slavica (1.5 MiB)
175. 05-353-256/2018 od 04.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni  objekat      na  k.p. 3009/1     k.o  Kula
Kula Icon of Kulić Majer Biljana Kulić Majer Biljana (63.3 KiB)
174. 05-353-252/2018 od 03.12.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni  objekat      na  k.p.   900/29   k.o  Kula
Kula Icon of Batrović Milovan Batrović Milovan (1.9 MiB)
173.  05-353-245/2018 od 30.11.2018
Proširenje farme svinja kapaciteta 800 krmača      na  k.p.  8144/4    k.o  Crvenka
Crvenka Icon of Edufarm doo Edufarm doo (1.0 MiB)
172. 05-353-240/2018 od 28.11.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u poslovni  objekat      na  k.p.  4216/10    k.o  Kula
Kula Icon of Šimun Gordana Šimun Gordana (913.9 KiB)
171. 05-353-239/2018 od   26.11.2018
Izgradnja upravne zgrade, interne benziske stanice , magacine i dr .      na  k.p.   9059   k.o   Sivac
Sivac Icon of Al Rawafed Srbija doo Al Rawafed Srbija doo (0.0 B)
170. 05-353-246/2018 od   22.11.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni  objekat      na  k.p. 2952/2      k.o   Kula
Kula Icon of Kulić Svetozar Kulić Svetozar (0.0 B)
167. 05-353-247/2018 od 21.11.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stan na k.p. 2815/16 k.o Kula
Kula Icon of Delić Feđa Delić Feđa (1.9 MiB)
166. 05-353-238/2018 od 20.11.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 4062 k.o Sivac
Sivac Icon of Koldžić Kosana Koldžić Kosana (799.4 KiB)
165. 05-353-242/2018 od 14.11.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 477 k.o Ruski Krstur
Ruski Krstur Icon of Sopka Đura Sopka Đura (1.5 MiB)
164. 05-353-241/2018 od 14.11.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1681 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Badovinac Branko Badovinac Branko (2.2 MiB)
163. 05-353-235/2018 od 05.11.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 107/1 k.o Kula
Kula Icon of Grković Biljana Grković Biljana (853.0 KiB)
162. 05-351-520/2018 od 05.11.2018
Izgradnja tipskog gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 2743 k.o. Sivac
Sivac Icon of Tolimir Boris Tolimir Boris (94.9 KiB)
161. 05-353-236/2018 od 02.11.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 4122/1 k.o Kula
Kula Icon of Raspopović Miodrag Raspopović Miodrag (881.3 KiB)
160. 05-353-231/2018 od 02.11.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 4553 k.o Kula
Kula Icon of Hornjak Leona Hornjak Leona (843.0 KiB)
159. 05-353-232/2018 od 02.11.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat 1792 na k.p. k.o Crvenka
Crvenka Icon of Dovijarski Marko Dovijarski Marko (901.0 KiB)
158. 05-353-230/2018 od 30.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2175 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Marković Cecilija Marković Cecilija (2.0 MiB)
157. 05-353-227/2018 od 25.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2943 k.o Sivac
Sivac Icon of Anđelić Žarko Anđelić Žarko (1.0 MiB)
156. 05-353-226/2018 od 24.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2743 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Tolimir Boris Tolimir Boris (924.4 KiB)
155. 05-353-225/2018 od 19.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 888/2 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Vukadinović Draga Vukadinović Draga (873.1 KiB)
154. 05-353-224/2018 od 19.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 5015/2 k.o Kula
Kula Icon of Vlahović Bojana Vlahović Bojana (829.0 KiB)
153. 05-353-215/2018 od 15.10.2018
Proširenje farme svinja kapaciteta 800 komada na k.p. 8144/4 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Edufarm doo Edufarm doo (1.2 MiB)
152. 05-353-229/2018 od   11.10.2018
Izgradnja pomoćnog objekta na k.p. 1084/15 k.o Lipar
Lipar Icon of Čolak Stevo i Slavica Čolak Stevo i Slavica (731.6 KiB)
151. 05-353-220/2018 od 09.10.2018
Izgradnja stambenog objekta na k.p. 1816 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Majstorović Slobodan Majstorović Slobodan (1.1 MiB)
150. 05-353-217/2018 od 09.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1793 k.o Ruski Krstur
Ruski Krstur Icon of Sabadoš Slavomir Sabadoš Slavomir (833.3 KiB)
149. 05-353-222/2018 od 09.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3983 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Poletanović Zoran Poletanović Zoran (962.6 KiB)
148. 05-353-218/2018 od 09.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.3990/2 k.o Kula
Kula Icon of Đekić Ivana Đekić Ivana (854.1 KiB)
147. 05-353-219/2018 od 09.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 810/8 k.o Kula
Kula Icon of Arkula Dragan Arkula Dragan (890.4 KiB)
146. 05-353-207/2018 od 03.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa MRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za zgradu MZ Sivac na k.p. 1714/1 k.o Sivac
Sivac Icon of Opština Kula Opština Kula (1.0 MiB)
145. 05-353-213/2018 od 03.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3990/39 k.o Kula
Kula Icon of Bjelić Mijat Bjelić Mijat (1.8 MiB)
144. 05-353-216/2018 od 03.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3756 k.o Sivac
Sivac Icon of Balog Laslo Balog Laslo (1.7 MiB)
143. 05-353-214/2018 od 31.10.2018
Izgradnja poslovnog objekta P+0, na k.p. 1913/43 k.o Kula
Kula Icon of Vujović Radović Nataša Vujović Radović Nataša (1.2 MiB)
142. 05-353-221/2018 od 01.10.2018
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta P+2 na k.p. 2801/6 k.o Kula
Kula Icon of Skiba Perica Skiba Perica (1.5 MiB)
141. 05-353-209/2018 od 01.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 4830 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Prolić Vojin Prolić Vojin (1.9 MiB)
140. 05-353-212/2018 od 01.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1898 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Vujaković Aleksandar Vujaković Aleksandar (885.1 KiB)
139. 05-353-210/2018 od 01.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 8654 k.o Sivac
Sivac Icon of Jovanović Milijana Jovanović Milijana (900.9 KiB)
138. 05-353-208/2018 od 01.10.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 876 k.o Sivac
Sivac Icon of Leković Predrag Leković Predrag (915.9 KiB)
137. 05-353-206/2018 od 28.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1419 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Jokić Vojislav Jokić Vojislav (836.2 KiB)
136. 05-353-201/2018 od 26.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 558 k.o Kula
Kula Icon of Gunjević Milorad i Nada Gunjević Milorad i Nada (831.2 KiB)
135. 05-353-205/2018 od 25.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2906/2 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Zeljković Branislav Zeljković Branislav (1.9 MiB)
134. 05-353-204/2018 od 25.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2961/1 k.o Sivac
Sivac Icon of Jokić Gospa Jokić Gospa (1.6 MiB)
133. 05-353-198/2018 od 24.09.2018
Proširenje pristupne mreže Sivac na k.p. 4147 I dr. k.o Sivac
Sivac Icon of Telekom Srbija ad Telekom Srbija ad (2.3 MiB)
132. 05-353-175/2018 od 21.09.2018
Izgradnja sistema za navodnjavanje Sivac-jug na k.p. 11387 i dr. k.o Sivac
Sivac Icon of  Al Rawafed Srbija doo Al Rawafed Srbija doo (0.0 B)
131. 05-353-199/2018 od   20.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3842/2 k.o Kula
Kula Icon of Perić Slavojka Perić Slavojka (869.0 KiB)
130. 05-353-200/2018 od   20.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1254/104 k.o Kula
Kula Icon of Moskaljuk Ivan Moskaljuk Ivan (889.3 KiB)
129. 05-353-203/2018 od   20.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3188 k.o Sivac
Sivac Icon of Majski Nedeljka Majski Nedeljka (793.6 KiB)
128.  05-353-197/2018 od 18.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1140/20 k.o Kula
Kula Icon of Latinović Mira Latinović Mira (885.5 KiB)
127. 05-353-195/2018 od 18.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2613/1 k.o Sivac
Sivac Icon of Ačanski Radislav Ačanski Radislav (794.5 KiB)
126. 05-353-194/2018 od 17.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u postojeći zdravstveni objekat u Sivcu, na k.p. 1716 k.o Sivac
Sivac Icon of Opština Kula Opština Kula (885.1 KiB)
125. 05-353-187/2018 od 17.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u postojeći objekat JKP Radnik na k.p. 1689 k.o Sivac
Sivac Icon of Opština Kula Opština Kula (888.9 KiB)
124. 05-353-184/2018 od 17.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2801 k.o Sivac
Sivac Icon of Dragaš Bogdan Dragaš Bogdan (876.1 KiB)
123. 05-353-182/2018 od 13.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 704/1 k.o Lipar
Lipar Icon of Vučinić Radovan Vučinić Radovan (871.2 KiB)
122. 05-353-193/2018 od 14.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 812 k.o Lipar
Lipar Icon of Rodić Jovan Rodić Jovan (2.2 MiB)
121. 05-353-183/2018 od 14.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2338 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Radović Radmila Radović Radmila (1.1 MiB)
120. 05-353-180/2018 od 12.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1061 k.o Kula
Kula Icon of Ljumović Sandra Ljumović Sandra (1.0 MiB)
119. 05-353-193/2018 od 13.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 515 k.o Lipar
Lipar Icon of Končar Danica Končar Danica (1.0 MiB)
118. 05-353-71/2018 od 11.09.2018
Izgradnja mešaone stočne hrane, četiri silo ćelije 4×32t I dr. na k.p. 8742/1 k.o Kula
Kula Icon of Šibalija Dragan Šibalija Dragan (1.3 MiB)
117. 05-353-177/2018 od 11.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa MRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u zgradu dečije ambulante u Sivcu na k.p. 1703 k.o Sivac
Sivac Icon of Opština Kula Opština Kula (892.7 KiB)
116. 05-353-164/2018 od 10.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 76 k.o Kula
Kula Icon of Beronja Slavko Beronja Slavko (859.3 KiB)
115. 05-353-179/2018 od 07.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3262 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Kovačević Vera Kovačević Vera (853.7 KiB)
114.  05-353-178/2018 od 07.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2614/5 k.o Sivac
Sivac Icon of Ačanski Aleksandar Ačanski Aleksandar (844.7 KiB)
113. 05-353-159/2018 od 07.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa MRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u verski objekat na k.p. 1071 k.o Ruski Krstur
Ruski Krstur Icon of Grko katolička eparhija Sveti otac Nikolaj Grko katolička eparhija Sveti otac Nikolaj (968.9 KiB)
112. 05-353-172/2018 od 07.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 4516 k.o Kula
Kula Icon of Viola Jovan Viola Jovan (1.0 MiB)
111. 05-353-168/2018 od 05.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1095 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Bubulj Ranka Bubulj Ranka (960.9 KiB)
110. 05-353-165/2018 od 07.09.2018
Izgradnja kablovskog voda 20kV za napajanje TS Mali Stapar na k.p. 11484/5 I dr. k.o Sivac
Sivac Icon of EPS distribucija EPS distribucija (1.5 MiB)
109. 05-353-152/2018 od 06.09.2018
Izgradnja kablovskog voda 20kV od TS Blok 13 do TS Blok 14 na k.p. 1146/ 86 k.o Kula
Kula Icon of EPS distribucija EPS distribucija (0.0 B)
108. 05-353-145/2018 od   04.09.2018
Izgradnja MBTS Mali agrar 20/0,4 kV I priključnog voda na k.p. 981/18 I dr k.o Kula
Kula Icon of Mali agrar doo Mali agrar doo (0.0 B)
107. 05-353-163/2018 od  04.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 4660 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Jovanović Stanko Jovanović Stanko (899.8 KiB)
106. 05-353-161/2018 od   04.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1220/13 k.o Kula
Kula Icon of Ivić Svetozar Ivić Svetozar (893.7 KiB)
105. 05-353-167/2018 od   03.09.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2410/1 k.o Kula
Kula Icon of Dančuk Nikola Dančuk Nikola (927.7 KiB)
104. 05-353-162/2018 od 31.08.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 921/1 k.o Kula
Kula Icon of Karapetrović Mile Karapetrović Mile (1.0 MiB)
103. 05-353-160/2018 od 30. 08. 2018.
Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u postojeći stambeni objekat na KP broj 900/3 k.o Kula i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu Kula
Kula Icon of Dilber Dragoljub Dilber Dragoljub (1.1 MiB)
102. 05-353-158/2018 od 29.08.2018
Izgradnja stambenog objekta na k.p. 2337/2 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Stipić Nikola Stipić Nikola (1.1 MiB)
101. 05-353-155/2018 od 23.08.2018
Izgradnja specijalizovanog skladišta na k.p. 3620/17 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Jaffa doo Jaffa doo (1.8 MiB)
100. 05-353-153/2018 od 22.08.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 7662 k.o Ruski Krstur
Ruski Krstur Icon of Nađ Đura Nađ Đura (54.4 KiB)
99. 05-353-154/2018 od 20.08.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1217/60 k.o Ruski Krstur
Ruski Krstur Icon of Seman Jakov Seman Jakov (940.9 KiB)
98. 05-353-138/2018 od 20.08.2018
Izgradnja lokalnog puta regionalnog značaja Sivac-Stapar na k.p. 10339/5 i dr. k.o Sivac
Sivac Icon of Opština Kula Opština Kula (0.0 B)
97. 05-353-140/2018 od 14.08.2018
Izgradnja stambenog objekta P+Pk na k.p. 1459 i 1460 k.o Ruski Krstur
Ruski Krstur Icon of Čizmar Dorian Čizmar Dorian (1.0 MiB)
96. 05-353-146/2018 od 10.08.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2113/2 k.o Ruski Krstur
Ruski Krstur Icon of Rac Janko Rac Janko (942.5 KiB)
95. 05-353-144/2018 od 1708. 2018.
Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu na kp broj 1140/13 k.o. Kula
Kula Icon of Jurjević Zoran Jurjević Zoran (1.1 MiB)
94.  05-353-151/2018 od 08.08.2018
Izgradnja poslovnog objekta-trgovinske radnje na k.p. 2995 k.o Sivac
Sivac Icon of Peruničić Zoran Peruničić Zoran (932.4 KiB)
93. 05-353-136/2018 od 09.08.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3788 k.o Sivac
Sivac Icon of Žekić Zorka Žekić Zorka (745.0 KiB)
92.  05-353-142/2018 od 09.08.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3036 k.o Sivac
Sivac Icon of Verac Miodrag Verac Miodrag (735.2 KiB)
91. 05-353-134/2018 od 09.08.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 947/3 k.o Kula
Kula Icon of Ramač Sabrina Ramač Sabrina (855.8 KiB)
90.  05-353-137/2018 od 08.08.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 759 k.o Lipar
Lipar Icon of Knežević Radinka Knežević Radinka (902.1 KiB)
89. 05-353-143/2018 od 03.08.2018
Izgradnja stambenog objekta P+Pk na k.p. 2337/2 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Stipić Nikola Stipić Nikola (51.7 KiB)
88. 05-353-131/2018 od 03.08.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3603 k.o Sivac
Sivac Icon of Ačanski Darjana Ačanski Darjana (789.5 KiB)
87. 05-353-133/2018 od 02.08.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1350 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Krsmanović Verica Krsmanović Verica (862.6 KiB)
86. 05-353-130/2018 od 02.08.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3523 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Kosović Milan Kosović Milan (883.0 KiB)
85. 05-353-135/2018 od 30.07.2018
Izgradnja fiskulturne sale, na k.p. 2835,2836 I 2839 k.o Kula
Kula Icon of Srednja ekonomsko trgovinska škola Srednja ekonomsko trgovinska škola (1.0 MiB)
84. 05-353-125/2018 od 27.07.2018
Izgradnja poslovnog objekta, na k.p. 2995 k.o Sivac
Sivac Icon of Peruničić Zoran Peruničić Zoran (840.4 KiB)
83. 05-353-129/2018 od 24.07.2018
Izgradnja skladišta metalne robe u negorivoj ambalaži, na k.p. 4893/11 k.o Kula
Kula Icon of Inter-truck doo Inter-truck doo (1.0 MiB)
82.  05-353-124/2018 od 20.07.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 571 k.o Crvenka
Crvenka Icon of Radonjić Duška Radonjić Duška (835.9 KiB)
81. 05-353-123/2018 od 20.07.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.3930/24 k.o
Kula Icon of Marković Radojica Marković Radojica (865.3 KiB)
80. 05-353-122/2018 od 20.07.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.831/1 k.o
Lipar Icon of Marić Zenjo Marić Zenjo (933.4 KiB)
79. 05-353-128/2018 od 18.07.2018
Izgradnja stambenog objekta P+0, na k.p. 3439/5 k.o
Kula Icon of Šukara Dragan Šukara Dragan (921.7 KiB)
78. 05-353-119/2018 od 12.07.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.3397 k.o
Kula Icon of Divić Slaven Divić Slaven (858.0 KiB)
77. 05-353-102/2018 od 11.07.2018
Izgradnja tablaste ustave na drenažnom kanalu S-I-1 na k.p. 11489 k.o Sivac i S-I-2 na k.p. 11487 k.o.
Sivac Icon of JVP Vode Vojvodine JVP Vode Vojvodine (1.9 MiB)
76. 05-353-116/2018 od 10.07.2018
Izgradnju priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnja unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1280 k.o
Kula Icon of Novaković Ljubomir Novaković Ljubomir (847.5 KiB)
75. 05-353-117/2018 od 04.07.2018
Izgradnju stambenog i dva pomoćna objekta na k.p.948/2 k.o
Kula Icon of Trifunović Milena Trifunović Milena (840.2 KiB)
74. 05-353-114/2018 od 04.07.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.2173 k.o
Kula Icon of Bogić Margita Bogić Margita (808.2 KiB)
73. 05-353-113/2018 od 02.07.2018
Rekonstrukcija i prenamena u poslovni objekat k.p.2816
Kula Icon of Petković Savičić Milka  Petković Savičić Milka (859.0 KiB)
72. 05-353-108/2018 od  29.06.2018
Dogradnju fekalne kanalizacije na k.p.5922
Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (0.0 B)
71. 05-353-107/2018 od 21.06.2018
Izgradnja silosa za žitarice 2×200t sa usipnim košem I pratećom opremom na k.p.3649 k.o
Sivac Icon of Slepčev Milutin Slepčev Milutin (885.3 KiB)
70. 05-353-110/2018 od 21.06.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.2637/2 k.o
Sivac Icon of Kojić Sava Kojić Sava (747.4 KiB)
69. 05-353-104/2018 od 19.06.2018
Izgradnja objekta za tov svinja kapaciteta 1000 komada na k.p. 7451 k.o
Kula Icon of Bajić Slađana Bajić Slađana (952.7 KiB)
68. 05-353-105/2018 od 18.06.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za crkvu na k.p.2431 k.o
Crvenka Icon of SPC Crvenka SPC Crvenka (882.0 KiB)
67. 05-353-95/2018 od 14.06.2018
Izmenjeni lokacijski za izgradnju priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.5797 k.o
Kula Icon of Radović Anđelija Radović Anđelija (801.3 KiB)
66. 05-353-109/2018 od  06.06.2018
Izgradnja stambenog objekta P+0 i dva pomoćna objekta na k.p.948/2 k.o
Kula Icon of Trifunović Milena Trifunović Milena (618.8 KiB)
65. 05-353-89/2018 od 01.06.2018
Izgradnja objekta za tov junadi kapaciteta 40 komada na k.p.296 I 297 k.o
Crvenka Icon of Pele Mladen Pele Mladen (971.2 KiB)
64. 05-353-97/2018 od 30.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.4732 k.o
Crvenka Icon of Kragulj Nada Kragulj Nada (279.3 KiB)
63. 05-353-96/2018 od 30.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.2/3 k.o
Lipar Icon of Vranješ Mirko Vranješ Mirko (286.2 KiB)
62. 05-353-83/2018 od  29.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.2836 k.o
Sivac Icon of Tešović Zora Tešović Zora (734.3 KiB)
61.  05-353-84/2018 od 29.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.2343/1 k.o
Sivac Icon of Madžarev Sreten Madžarev Sreten (728.4 KiB)
60. 05-353-77/2018 od 25.05.2018
Izgradnja stambenog objekta P+1 na k.p. 2904/1 I 2904/3 k.o
Kula Icon of Šokinjov Stefan Šokinjov Stefan (823.9 KiB)
59. 05-353-80/2018 od 25.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.8145/1 k.o
Sivac Icon of Kuveljić Vladimir Kuveljić Vladimir (718.1 KiB)
58. 05-353-85/2018 od 08.06.2018.
Dogradnja postojećeg stambeno-poslovnog objekta na k.p. broj 3103/4 k.o. 
Crvenka Icon of Aladin extra doo Aladin extra doo (821.9 KiB)
57. 05-353-93/2018 od 04.06.2018.
Izmena lokacijskih uslova za izgradnju industrijskog objekta – privremene montažne asfaltne baze (maksimalnog kapaciteta 40 t/h) na k.p. broj 7791/1 k.o. 
Kula Icon of “Extra - auto transport” d.o.o. “Extra - auto transport” d.o.o. (922.3 KiB)
56. 05-353-81/2018 od 30.05.2018.
Izgradnja industrijskih objekata za proizvodnju obuće u tri faze na k.p. broj 9107/19 k.o.
Kula Icon of Euroin d.o.o. Euroin d.o.o. (1.2 MiB)
55. 05-353-88/2018 od 31.05.2018.
Izgradnja stubne trefostanice /STS) 20/0,4kV „Bajić – bunar“ na k.p. broj 7451 k.o.
Kula Icon of Bajić Slađana Bajić Slađana (1.9 MiB)
54. 05-353-87/2018 od 21.05.2018
Izgradnja pomoćnog objekta- garaže na k.p. 1783/3 i 1978/4 i dr. k.o
Sivac Icon of Mijić Dušan i Milanka Mijić Dušan i Milanka (163.1 KiB)
53. 05-353-52/2018 od 18.05.2018
Izgradnja kablovske distributivne mreže sa priključnim optičkim kablom u naselju Sivac na k.p. 4147 i dr. k.o
Sivac Icon of Sat trakt d.o.o. Sat trakt d.o.o. (1.8 MiB)
52. 05-353-76/2018 od 17.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.144 k.o
Sivac Icon of Damjanović Zoran Damjanović Zoran (732.4 KiB)
51. 05-353-79/2018 od 17.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1511/2 k.o
Ruski Krstur Icon of Plančak Joakim Plančak Joakim (927.5 KiB)
50. 05-353-78/2018 od 17.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1511/1 k.o
Ruski Krstur Icon of Plančak Joakim Plančak Joakim (933.0 KiB)
49. 05-353-25/2018 od 15.05.2018
Izgradnja kablovske distributivne mreže u naselju Crvenka na k.p. 608/3 i dr. k.o
Crvenka Icon of Sat trakt Sat trakt (1.6 MiB)
48. 05-353-71/2018 od 14.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2841/1 k.o
Sivac Icon of Pejin Vladimir Pejin Vladimir (885.2 KiB)
47. 05-353-69/2018 od 14.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2031 k.o
Crvenka Icon of Miladinović Radoje Miladinović Radoje (1.0 MiB)
46. 05-353-75/2018 od 14.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2862 k.o
Sivac Icon of Kaluđerski Stevan Kaluđerski Stevan (891.8 KiB)
45. 05-353-73/2018 od 14.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.2840/1 k.o
Sivac Icon of Ačanski Milutin Ačanski Milutin (909.2 KiB)
44. 05-353-64/2018 od 10.05.2018
Izgradnja staje za uzgoj 50 krmača i 300 tovljenika na k.p. 1593 k.o
Kruščić Icon of Brkić Ivan Brkić Ivan (0.0 B)
43. 05-353-56/2018 od  10.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 430 k.o
Ruski Krstur Icon of Paplacko Janko Paplacko Janko (1.0 MiB)
42. 05-353-62/2018 od  08.05.2018
Izgradnja fekalne kanalizacije u ulicama- Milana Grozdića, 51 divizije, Krajiškoj i Stevana Sremca na k.p. 7810 i dr. k.o
Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (0.0 B)
41. 05-353-67/2018 od  08.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p.3160/5 k.o
Kula Icon of Babić Sandra Babić Sandra (1.0 MiB)
40. 05-353-68/2018 od  08.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3709 k.o
Crvenka Icon of Gostović Aleksandar Gostović Aleksandar (1.0 MiB)
39. 05-353-66/2018 od 04.05.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 597/12 k.o
Crvenka Icon of Šponja Rajko Šponja Rajko (1.3 MiB)
38. 05-353-41/2018 od 30.04.2018
Izgradnja sistema za navodnjavanje I dr. na k.p. 7043 k.o
Crvenka Icon of Ostojić Vanja Ostojić Vanja (1.4 MiB)
37. 5-353-61/2018 od 30.04.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1628 k.o
Ruski Krstur Icon of Palančaji Eufemija Palančaji Eufemija (1.5 MiB)
36. 05-353-60/2018 od 27.04.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2148/1 k.o
Kula Icon of Popović Nada Popović Nada (1.7 MiB)
35. 05-353-63/2018 od 25.04.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3990/22 k.o
Kula Icon of Boljanović Vojin Boljanović Vojin (1.5 MiB)
34. 05-353-46/2018 od 25.04.2018
Izgradnja objekta za tov junadi od 40 komada na k.p. 3920 i 3921 k.o
Sivac Icon of Vlaškalić Velibor Vlaškalić Velibor (1.1 MiB)
33. 05-353-51/2018 od 24.04.2018
Rekonstrukcija i prenamena dela prizemlja i tavana u poslovni prostor na k.p. 2792/2 k.o
Kula Icon of Igrački Zdravko Igrački Zdravko (1.5 MiB)
32. 05-353-50/2018 od 24.04.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3998/2 k.o
Kula Icon of Vojinović Obrad Vojinović Obrad (1.0 MiB)
31. 05-353-49/2018 od 24.04.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3156/2 k.o
Kula Icon of Novković Dejan Novković Dejan (1.0 MiB)
30. 05-353-44/2018 od 23.04.2018
Izgradnja objekta za tov svinja kapaciteta 850 komada na k.p. 7216 k.o
Kula Icon of Žekić Dragana Žekić Dragana (1.3 MiB)
29.  05-353-42/2018 od 23.04.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 2962 k.o
Sivac Icon of Jokić Đurica Jokić Đurica (930.4 KiB)
28. 05-353-53/2018 od  23.04.2018
Rekonstrukcija i prenamena stambenog objekta na k.p. 871/2 k.o
Lipar Icon of Ničetović Dobrivoje Ničetović Dobrivoje (1.4 MiB)
27. 05-353-40/2018 od 19.04.2018
Izgradnja stambenog objekta na k.p. 4402/1,2,3 k.o
Kula Icon of Apro Gabrijela i Arnold Apro Gabrijela i Arnold (1.7 MiB)
26. 05-353-54/2018 od 18.04.2018
Izgradnja brzih dekantera muljnog soka na k.p. 3656/4 k.o
Crvenka Icon of FŠ Crvenka FŠ Crvenka (0.0 B)
25. 05-353-34/2018 od 16.04.2018
Rekonstrukcija i prenamena stambenog objekta u poslovni objekat na na k.p. 5186/2 k.o
Kula Icon of Greber Laslo Greber Laslo (900.4 KiB)
24. 05-353-30/2018 od 12.04.2018
Izgradnja nadzemnog voda 20/0,4 kV na k.p. 11484/9 k.o
Sivac Icon of EPS distribucija EPS distribucija (922.7 KiB)
23. 05-353-47/2018 od 13.04.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 3180 k.o
Crvenka Icon of Slijepčević Đorđe Slijepčević Đorđe (878.5 KiB)
22. 05-353-35/2018 od 11.04.2018
Izgradnja pogona šivaone na k.p. 1543/1 k.o
Kula Icon of Gajić Snežana Gajić Snežana (890.2 KiB)
21. 05-353-36/2018 od 10.04.2018
Izgradnja gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije na postojećem stambenom objektu na k.p. 179 k.o
Sivac Icon of Bulatović Milenko Bulatović Milenko (769.0 KiB)
20. 05-353-33/2018 od 30.03.2018
Elektroenergetski priključak sistema za navodnjavanje na k.p. 11484/6 k.o
Sivac Icon of Al Rawafed Srbija d.o.o. Al Rawafed Srbija d.o.o. (510.5 KiB)
19. 05-353-19/2018 od 29.03.2018
Izgradnja silo ćelija 10×1897m3, sa sušarom i dr. na k.p. 8144/3 k.o
Crvenka Icon of Edufarm d.o.o. Edufarm d.o.o. (1.2 MiB)
18. 05-353-21/2018 od  26.03.2018
Izgradnja skladišta polj.proizvoda, kolske vage i vagarske kućice na k.p. 3469/1 k.o
Sivac Icon of OZZ Mipeal OZZ Mipeal (1.1 MiB)
17. 05-353-38/2018 od   23.03.2018
Izgradnja stuba sa rastavljačem i kablovskog priključnog voda za trafostanicu 20 /0,4 kV – voćnjak na k.p. 7327/5 i dr. k.o
Crvenka Icon of EPS Distribucija d.o.o. EPS Distribucija d.o.o. (925.9 KiB)
16. 05-353-37/2018 od 21.03.2018
Izgradnja stubne trafostanice 20 /0,4 kV – voćnjak na k.p. 7327/5 k.o
Crvenka Icon of Perišić Ljubo Perišić Ljubo (907.1 KiB)
15. 05-353-18/2018 od 21.03.2018
Izgradnja konzum centra-farme koka nosilja kapaciteta 39 000 komada na k.p. 2463/5 k.o
Kruščić Icon of Animal komerc Animal komerc (928.8 KiB)
14. 05-353-17/2018 od 16.03.2018
Izgradnja fiskulturne sale na k.p. 2835, 2836 I 2839 k.o
Kula Icon of Ekonomsko-trgovinska srednja škola Ekonomsko-trgovinska srednja škola (1.0 MiB)
13. 05-353-22/2018 od 09.03.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 5262 k.o
Kula Icon of Milić Milan Milić Milan (876.9 KiB)
12. 05-353-26/2018 od 09.03.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1053/1 I 1053/2 k.o
Kula Icon of Popić Živojin Popić Živojin (933.2 KiB)
11. 05-353-28/2018 od 09.03.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 1797 k.o
Ruski Krstur Icon of Fejdi Julijan Fejdi Julijan (881.1 KiB)
10. 05-353-16/2018 od   02.03.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni  objekat      na  k.p. 3249    k.o
Kula Icon of Pavlović Miladin Pavlović Miladin (836.1 KiB)
9.  05-353-14/2018 od  02.03.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na k.p. 824/11 k.o
Kula Icon of Strunjaš Milovan Strunjaš Milovan (826.6 KiB)
8. 05-353-13/2018 od  28.02.2018
Izgradnja benziske stanice na k.p. 2661 k.o
Kula Icon of Gas point doo Gas point doo (910.0 KiB)
7. 05-353-12/2018 od 27.02.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u ugostiteljski objekat na k.p. 5797 k.o
Kula Icon of Radović Anđelija Radović Anđelija (851.5 KiB)
6. 05-353-7/2018 od 21.02.2018
Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa RS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u prizmlje zgrade IPC Kula na k.p. 1515/4 k.o
Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (838.9 KiB)
5. 05-353-4/2018 od 19.02.2018
Ugradnja opreme u zidanu trafostanicu , crpna stanica – Sivac PS1 na k.p. 11484/6 k.o
Sivac Icon of Al Rawafed Srbija d.o.o. Al Rawafed Srbija d.o.o. (679.9 KiB)
4. 05-353-5/2018 od 13.02.2018
Izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa MRS poslovnog objekta DP Zaliv doo Crvenka na k.p.1988/1 i dr . k.o
Crvenka Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (1.6 MiB)
3. 05-353-1/2018 od 05.02.2018
Izgradnja silo ćelija 6 x 1750t , sušare 24t/h i dr na k.p.1278/4 . k.o
Ruski Krstur Icon of Juarbis d.o.o. Juarbis d.o.o. (1.2 MiB)
2. 05-353-191/2017 od 23.01.2018
Rekonstrukcija, dogradnja i promena namene postojećeg stambenog objekta u stambeno –poslovni objekat na k.p.815 i 816 . k.o
Ruski Krstur Icon of Kovačević Siniša Kovačević Siniša (970.8 KiB)
1. 05-353-190/2017 od 11.01.2018
Izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p. 2826 i dr. k.o
Sivac Icon of Stojakov Milan Stojakov Milan (845.8 KiB)

 

Lokacijski uslovi 2017.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Lokacijski uslovi Mesto gradnje Investitor
111. 05-353-181/2017 od 26.12.2017
Ugradnja gasnog generatora toplote na zgradi I gasnih priključaka na k.p. 2851/9 i dr. k.o
Kula Icon of Dom za stare i penzionere Dom za stare i penzionere (947.5 KiB)
110. 05-353-180/2017 od 21.12.2017
Izgradnja privremene montažne asfaltne baze na k.p. 7791/1 k.o
Kula Icon of Ekstra auto transport d.o.o. Ekstra auto transport d.o.o. (1.0 MiB)
109. 05-353-184/2017 od 15.12.2017
Izgradnja samouslužne auto-perionice na k.p. 3118 i 3119 k.o
Crvenka Icon of Popović Miodrag Popović Miodrag (920.9 KiB)
108. 05-353-177/2017 od 13.12.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p.1144/17, k.o
Kula Icon of Marković Zoran Marković Zoran (872.3 KiB)
107. 05-353-178/2017 od 11.12.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p.2931, k.o
Sivac Icon of Teodorović Stojka Teodorović Stojka (820.5 KiB)
106. 05-353-170/2017 od 04.12.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p.2103/1, k.o
Kula Icon of Abramović Snežana Abramović Snežana (829.8 KiB)
105.  05-353-171/2017 od 01.12.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p..3669, k.o
Crvenka Icon of Rajačić Kata Rajačić Kata (870.5 KiB)
104. 05-353-168/2017 od 01.12.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p..1536, k.o
Crvenka Icon of Radivojević Radivoje i Slavica Radivojević Radivoje i Slavica (857.0 KiB)
103. 05-353-172/2017 od 29.11.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p..2473, k.o
Crvenka Icon of Kosović Ljiljana Kosović Ljiljana (872.2 KiB)
102. 05-353-174/2017 od 28.11.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 639, k.o
Sivac Icon of Vemić Veselin Vemić Veselin (806.2 KiB)
101. 05-353-176/2017 od 28.11.2017
Izmena lokacijskih uslova za izgradnju silo ćelija 3×820t sa elevatorskim stubom i ostalo , na k.p.5486, k.o
Ruski Krstur Icon of Agrohoma PTD Agrohoma PTD (1.0 MiB)
100. 05-353-167/2017 od 24.11.2017
Izgradnja farme za tov svinja kapaciteta 1330 komada, na k.p. 8182/1, k.o
Kula Icon of Vujović Jugoslav i sinovi doo Vujović Jugoslav i sinovi doo (943.1 KiB)
99.  05-353-175/2017  od 22.11.2017
Izgradnja servisa putničkih automobila sa prodavnicom i nadstrešnicom na k.p. 5255/1 , k.o
Kula Icon of Puškaš Ferenc Puškaš Ferenc (924.8 KiB)
98.  05-353-166/2017 od 24.11.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 818/5, k.o
Crvenka Icon of Bojanić Dražen Bojanić Dražen (851.2 KiB)
97. 05-353-164/2017 od 14.11.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 2460, k.o
Crvenka Icon of Korceba Vlado Korceba Vlado (864.8 KiB)
96. 05-353-161/2017 od 13.11.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 638, k.o
 Sivac Icon of Savić Zdravko Savić Zdravko (789.4 KiB)
95. 05-353-154/2017 od 01.11.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p.800/1, k.o
Crvenka Icon of Diklić Branko Diklić Branko (854.6 KiB)
94. 05-353-151/2017 od 01.11.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p.5274 , k.o
Kula Icon of Papaček Maria Papaček Maria (861.6 KiB)
93. 05-353-147/2017 od 27.10.2017
Izgradnja privoda optičkog kabla na k.p. 5856/1 i 5864/3 k.o .
Kula Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (0.0 B)
92. 05-353-156/2017 od 27.10.2017
Izgradnja  unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat     na  k.p. 539,   k.o
Sivac Icon of Svrkota Svetlana Svrkota Svetlana (800.8 KiB)
91. 05-353-155/2017 od 26.10.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 3930/10, k.o
Kula Icon of Mudri Elemir Mudri Elemir (1.0 MiB)
90. 05-353-150/2017 od 24.10.2017
Izgradnju  unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat     na  k.p. 3027,   k.o
Crvenka Icon of Jovović Branislav Jovović Branislav (1.3 MiB)
89. 05-353-148/2017 od 23.10.2017
Izgradnja  unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat     na  k.p. 1425/2,   k.o
Crvenka Icon of Radulović Jagoš Radulović Jagoš (834.5 KiB)
88. 05-353-145/2017 od 20.10.2017
Izgradnja  unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat     na  k.p. 1115,   k.o
Crvenka Icon of Radulović Novak Radulović Novak (863.2 KiB)
87. 05-353-157/2017 od 18.10.2017
Dogradnja gasne mreže I MRS za potrebe snabdevanja DP Zaliv doo na k.p. 1989 I dr. k.o
Crvenka Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (0.0 B)
86. 05-353-146/2017 od 13.10.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p.461 k.o
Lipar Icon of Dragaš Dragutin Dragaš Dragutin (925.4 KiB)
85. 05-353-152/2017 od 09.10.2017
Rekonstrukcija i promena namene dela objekta u trgovinu na malo na k.p. 4227 k.o
Kula Icon of Ognjenović Zoran Ognjenović Zoran (0.0 B)
84. 05-353-141/2017 od 05.10.2017
Dogradnja gasne mreže I MRS za potrebe snabdevanja DP Zaliv doo na k.p. 1989 I dr. k.o
Crvenka Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (0.0 B)
83. 05-353-133/2017 od 27.09.2017
Izgradnja privoda optičkog kabla na k.p. 5906/2 I dr. k.o.
Kula Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (60.4 KiB)
82. 05-353-138/2017 od 02.10.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p.4094 k.o
Kula Icon of Mrkić Milonja Mrkić Milonja (861.5 KiB)
81. 05-353-135/2017 od 29.09.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 3990/31 k.o
Kula Icon of Bošnjak Mihajlo Bošnjak Mihajlo (868.7 KiB)
80. 05-353-136/2017 od 28.09.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 857 k.o
Crvenka Icon of Radonjić Vlado Radonjić Vlado (959.8 KiB)
79. 05-353-140/2017 od 28.09.2017
Poslovan objekat na k.p. 1529  k.o.
Kula Icon of Gomilanović Slavko Gomilanović Slavko (895.8 KiB)
78. 05-353-137/2017 od 26.09.2017
Izgradnja fabrike za obradu tekstila na k.p. 9107/28 k.o.
Kula Icon of Fiorano doo Fiorano doo (1.4 MiB)
77. 05-353-134/2017 od  19.09.2017
Rekonstrukcija i prenamena radionice i magacina u staju za uzgoj svinja kapaciteta 670 grla na k.p. 676/3 k.o
Crvenka Icon of Pešić Slavko Pešić Slavko (634.8 KiB)
76. 05-353-129/2017 od 12.09.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 557 k.o
Ruski Krstur Icon of Bođanec Igor Bođanec Igor (1.0 MiB)
75. 05-353-130/2017 od 08.09.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 1151/43 k.o.
Kula Icon of Kočonda Jan Kočonda Jan (1.0 MiB)
74. 05-353-123/2017 od 05.09.2017
Izgradnja stambenog objekata na k.p. 3594 k.o.
Sivac Icon of Čupić Jovanka Čupić Jovanka (1.0 MiB)
73. 05-353-125/2017 od 05.09.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 1770 k.o.
Kula Icon of Milutinović Nenad Milutinović Nenad (1.1 MiB)
72. 05-353-124/2017 od 05.09.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 5389/1 k.o.
Kula Icon of Calbert Ildiko Calbert Ildiko (875.8 KiB)
71. 05-353-126/2017 od 04.09.2017
Izgradnja farme za tov svinja kapaciteta 500 grla na k.p. 7900/1 I 7900/2 k.o.
Kula Icon of Prekajac Tihomir Prekajac Tihomir (1.7 MiB)
70. 05-353-116/2017 od 31.08.2017
Izgradnja srednje naponskog priključnog voda za STS-COMFORT STYLE na k.p. 7604 I dr. k.o.
Ruski Krstur Icon of EPS Elektrodistribucija Sombor EPS Elektrodistribucija Sombor (0.0 B)
69. 05-353-120/2017 od 30.08.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 8687/19 k.o.
Sivac Icon of Janković Vida Janković Vida (841.1 KiB)
68. 05-353-119/2017 od 30.08.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 2327 k.o.
Crvenka Icon of Ugrica Milan Ugrica Milan (1.0 MiB)
67. 05-353-118/2017 od 30.08.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 3031 k.o.
Kula Icon of Danojević Snežana Danojević Snežana (833.9 KiB)
66. 05-353-110/2017 od 29.08.2017
Izgradnja industrijskog objekta za proizvodnju obuće na k.p. 9107/19 k.o.
Kula Icon of Euroin doo Euroin doo (1.0 MiB)
65. 05-353-115/2017 od 25.08.2017
Izgradnja stambenog objekta na k.p. 1665 k.o.
Ruski Krstur Icon of Jovanova Irina Jovanova Irina (1.0 MiB)
64. 05-353-114/2017 od 25.08.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 421 k.o.
Kula Icon of Mišić Natalija I Oros Mihajlo Mišić Natalija I Oros Mihajlo (1.0 MiB)
63. 05-353-117/2017 od 21.08.2017
Izgradnja stubne trafostanice 20/0,4 kV I trofaznog priključenja bunara na k.p. 7604 k.o.
Ruski Krstur Icon of Comfort Style Comfort Style (0.0 B)
62. 05-353-113/2017 od 10.08.2017
Izgradnja sistema za navodnjavanje SIvac-Jug na k.p. 11387 i dr. k.o.
Sivac Icon of Al Rawafed Srbija d.o.o. Al Rawafed Srbija d.o.o. (0.0 B)
61. 05-353-107/2017 od 04.08.2017
Sanacija verske zgrade na k.p. 1711 k.o.
Sivac Icon of Rimokatolička crkva ime Marijino Rimokatolička crkva ime Marijino (879.6 KiB)
60. 05-353-106/2017 od 01.08.2017
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode u Kruščiću na k.p. 114 i dr. k.o.
Kruščić Icon of Opština Kula Opština Kula (0.0 B)
59. 05-353-105/2017 od 28.07.2017
Izgradnja unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 1919/1 k.o.
Ruski Krstur Icon of Sabadoš Joakim Sabadoš Joakim (1.9 MiB)
58. 05-353-94/2017 od 21.07.2017
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode na k.p. 114 i dr. k.o.
Kruščić Icon of Opština Kula Opština Kula (0.0 B)
57. 05-353-96/2017 od 21.07.2017
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode bunara na k.p. 9000 k.o.
Sivac Icon of JKP Radnik JKP Radnik (825.7 KiB)
56.  05-353-98/2017 od 20.07.2017
Izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p. 3898/1 k.o.
Kula Icon of Nikolić Dragan Nikolić Dragan (1.7 MiB)
55. 05-353-97/2017 od 19.07.2017
Izgradnja silo ćelija 3x 1200 t i dr. na k.p. 5486 k.o.
Ruski Krstur Icon of PTD Agrohoma d.o.o. PTD Agrohoma d.o.o. (1.3 MiB)
54. 05-353-103/2017 od 14.07.2017
Rekonstrukcija postojećeg objekta za skladištenje etil alkohola na k.p. 4425 k.o.
Crvenka Icon of MMN Klas komerc d.o.o. MMN Klas komerc d.o.o. (52.0 KiB)
53. 05-353-101/2017 od  14.07.2017
Dogradnja dela objekta osnovne škole na k.p. 4390/1 k.o.
Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (0.0 B)
52. 05-353-89/2017 od 13.07.2017
Izgradnja proizvodno-magacinskog prostora za proizvodnju sadnog materijala na k.p. 9107/2 4 k.o.
Kula Icon of Seveplant d.o.o. Seveplant d.o.o. (0.0 B)
51. 05-353-91/2017 od 12.07.2017
Izgradnju sistema za navodnjavanje Sivac sever 1 faza na k.p. 11484/2 I dr. k.o.
Sivac Icon of Al Ravafed  I faza Al Ravafed I faza (90.7 KiB)
50. 05-353-93/2017 od 06.07.2017
Izgradnju MBTS 20/0,4 kv 1×1000kVA sa KNN vodovima na k.p.9059 k.o.
Sivac Icon of Al Rawafed Al Rawafed (3.0 MiB)
49. 05-353-95/2017 od 06.07.2017
Izgradnju unutrašnje gasne instalacije sa KMRS sa gasnim priključkom za postojeći stambeni objekat na k.p. 1224 k.o.
Crvenka Icon of Parabucki Jovan Parabucki Jovan (867.9 KiB)
48. 05-353-84/2017 od 26.06.2017
Izgradnju karantina za svinje na k.p.8144/1 k.o.
Crvenka Icon of "Patent IEC" d.o.o. "Patent IEC" d.o.o. (59.9 KiB)
47. 05-353-88/2017 od 28.06.2017
Izgradnju objekta garaže za parkiranje i remont polj.vozila na k.p. 153 k.o.
Lipar Icon of Vučurović Vesna pomoćni Vučurović Vesna pomoćni (2.2 MiB)
46. 05-353-86/2017 od  21.06.2017
Izgradnja stubne trafostanice 20/04 kV , Liparski put na  k.p.7028/4  k.o.
Crvenka Icon of EPS Distribucija d.o.o. EPS Distribucija d.o.o. (1.3 MiB)
45. 05-353-85/2017 od  20.06.2017
Izgradnja nadstrešnice sa usipnim košem k.p.3370 k.o.
Crvenka Icon of Per Agro doo Per Agro doo (898.2 KiB)
44. 05-353-75/2017 od  09.06.2017
Rekonstrukcija sanitarno garderobnog objekta i dogradnja smeštajnih jedinica za učesnike edukativnog kursa na k.p.8144/1 k.o.
Crvenka Icon of "Patent IEC" d.o.o. "Patent IEC" d.o.o. (59.9 KiB)
43. 05-353-76/2017 od  07.06.2017
Rekonstrukcija glavne merno regulacione stanice “Crvenka“ na k.p.9300/1 k.o.
Crvenka Icon of Fabrika šećera "Crvenka" AD Fabrika šećera "Crvenka" AD (58.6 KiB)
42. 05-353-68/2017 od 05.06.2017
Izgradnja stambenog i ekonomskog objekta na k.p.2288 k.o.
Kula Icon of Katona Janko Katona Janko (59.6 KiB)
41. 05-353-72/2017 od 01.06.2017
Izgradnja silosa za žitarice 2×200t sa usipnim košem, pratećom opremom na k.p.3649 i kolskog priključka na 3647 k.o.
Sivac Icon of Slepčev Milutin Slepčev Milutin (66.3 KiB)
40. 05-353-71/2017 od  31.05.2017
Izgradnja farme – objekta za tov svinja (kapaciteta 850 komada) i silosa za hranu (kapaciteta 29m³) na k.p.8742 i 8743/1 k.o.
Kula Icon of Poljoprivredno gazdinstvo ''Šibalija Dragan'' Poljoprivredno gazdinstvo ''Šibalija Dragan'' (63.2 KiB)
39. 05-353-70/2017 od 30.05.2017
Rekonstrukcija unutrašnjih gasnih instalacija, izgradnja priključnog gasovoda, regulacione stanice i nadstrešnice za RS na k.p.9300/1, 9672, 9301,9302/1, 9302/2, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9550/2, 3650, 4926, 3659/1, 3662/1, 3657, 3656/4 k.o.
Crvenka Icon of Fabrika šećera "Crvenka" AD Fabrika šećera "Crvenka" AD (69.9 KiB)
38. 05-353-66/2017 od 29.05.2017
Izgradnja silo ćelija 6*1000t i elevatorske jame sa pratećom opremom na k.p.5819 k.o.
Kula Icon of Ekstra auto transport Ekstra auto transport (63.6 KiB)
37. 05-353-69/2017 od  29.05.2017
Izgradnja gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije na postojećem stambenom objektu na k.p.2201/1 k.o.
Kula Icon of Afić Đuro Afić Đuro (55.0 KiB)
36. 05-353-61/2017 od 16.05.2017
Izgradnja dve stambene jedinice i pomoćnog objekta na k.p.153  k.o.
Lipar Icon of Vučurević Vesna Vučurević Vesna (734.4 KiB)
35. 05-353-58/2017 od 16.05.2017
Izgradnja gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije na postojećem stambenom  objektu na k.p.1151/31 k.o.
Kula Icon of Šumonja Branko Šumonja Branko (829.7 KiB)
34. 05-353-59/2017 od 09.05.2017
Izgradnja magacina nameštaja na k.p.2900 k.o.
Ruski Krstur Icon of Grantex group Grantex group (2.0 MiB)
33. 05-353-54/2017 od 08.05.2017
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta i rekonstrukcija i prenamena postojećeg objekta u objekat za smeštaj polj. mehanizacije na k.p.9116/1 k.o.
Kula Icon of D-L Agrar D-L Agrar (5.8 MiB)
32. 05-353-64/2017 od 05.05.2017
Izgradnja stambenog objekta na k.p.2900 k.o.
Kula Icon of Tatić Predrag Tatić Predrag (822.1 KiB)
31. 05-353-63/2017 od 03.05.2017
Izgradnja javne rasvete u Fruškogorskoj ulici na k.p.3366 k.o.
Ruski Krstur pdfOpština Kula
30. 05-353-52/2017 od 27.04.2017
Izgradnja objekta za prodaju cveća  P+0 na k.p.950/2 k.o.
Kula Icon of Tepavac Dragica Tepavac Dragica (866.4 KiB)
29. 05-353-46/2017 od 19.04.2017
Izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p.2587 k.o.
Sivac Icon of Novaković Zorica Novaković Zorica (1.0 MiB)
28. 05-353-44/2017 od  18.04.2017
Izgradnja silo ćelija kapaciteta 8600t i sušare i dr. na k.p.1278/4    k.o.
Ruski Krstur Icon of Juarbis doo Juarbis doo (1.7 MiB)
27. 05-353-47/2017 od  12.04.2017
Izgradnja gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije na postojećem stambenom  objektu na k.p.3185 k.o.
Ruski Krstur Icon of Segedi Zlatka Segedi Zlatka (970.8 KiB)
26. 05-353-42/2017 od 06.04.2017
Izgradnja maloprodajnog objekta polj. apoteke na k.p.3009 k.o.
Sivac Icon of Mipeal ZZ Mipeal ZZ (850.9 KiB)
25.  05-353-39/2017 od 04.04.2017
Izgradnja gasnog priključka sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije na postojećem stambenom objektu na k.p.1296 k.o.
Crvenka Icon of Žegarac Stevo Žegarac Stevo (863.0 KiB)
24. 05-353-31/2017 od 04.04.2017
Izgradnja hladnjače za voće kapaciteta 450 t na k.p. 453 k.o.
Ruski Krstur Icon of Juarbis doo Juarbis doo (1.0 MiB)
23. 05-353-43/2017 od 30.03.2017
Izgradnja objekta nadstrešnice za smeštaj polj. mehanizacije i skladištenje polj. proizvoda na k.p. 955 k.o.
Ruski Krstur Icon of Njaradi Janko Njaradi Janko (1.0 MiB)
22. 05-353-34/2017 od 30.03.2017
Izgradnja sportsko centra sa pratećim sadržajima na k.p.3728/1 k.o.
Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (1.0 MiB)
21. 05-353-28/2017 od 30.03.2017
Izgradnja gasnog priključka sa MRS i unutrašnja gasna instalacija na postojećem stambenom objektu na k.p.3143/8 k.o.
Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (642.6 KiB)
20. 05-353-33/2017 od 24.03.2017
Izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p. 1806 k.o.
Ruski Krstur Icon of Pasternak Janko Pasternak Janko (901.2 KiB)
19. 05-353-38/2017 od 24.03.2017
Izgradnja gasnog priključka sa KMRS i unutrašnja gasna instalacija na postojećem stambenom objektu na k.p. 2699 k.o.
Ruski Krstur Icon of Oros Ljubomir Oros Ljubomir (1.9 MiB)
18. 05-353-36/2017 od 23.03.2017
Izgradnja gasnog priključka sa KMRS i unutrašnja gasna instalacija na postojećem stambenom objektu na k.p. 1993/4 k.o.
Ruski Krstur Icon of Salak Joakim Salak Joakim (1.7 MiB)
17. 05-353-30/2017 od 23.03.2017
Izgradnja gasnog priključka sa KMRS I unutrašnja gasna instalacija na postojećem stambenom objektu na k.p. 2550 k.o.
Ruski Krstur Icon of Budinski Vladimir Budinski Vladimir (629.9 KiB)
16. 05-353-29/2017 od 23.03.2017
Izgradnja gasnog priključka sa KMRS i unutrašnja gasna instalacija na postojećem stambenom objektu na k.p. 116/3 k.o.
Lipar Icon of Radovanović Ljubo Radovanović Ljubo (886.9 KiB)
15. 05-353-25/2017 od  23.03.2017
Izgradnja poslovnog objekta na k.p. 2810/1 k.o.
Kula Icon of Šerbedžija Branko Šerbedžija Branko (893.6 KiB)
14. 05-353-22/2017 od 16.03.2017
Izgradnja gasnog priključka sa KMRS i unutrašnja gasna instalacija na postojećem poslovnom objektu na k.p. 676 k.o.
Ruski Krstur Icon of Homa Velimir Homa Velimir (1.0 MiB)
13. 05-353-20/2017 od 14.03.2017
Izgradnja stambenog objekta P+Pk na k.p. 3645 k.o.
Kula Icon of Petelj Slavko i Danijela Petelj Slavko i Danijela (1.1 MiB)
12. 05-353-21/2017 od  13.03.2017
Izgradnja gasnog priključka sa KMRS i unutrašnja gasna instalacija na postojećem stambenom objektu na k.p. 2561/3 k.o.
Ruski Krstur Icon of Homa Velimir Homa Velimir (1.0 MiB)
11. 05-353-19/2017 od  06.03.2017
Gasni priključak sa KMRS I unutrašnja gasna instalacija na postojećem stambenom objektu na k.p. 3990/40 k.o.
Kula Icon of Fina Petar Fina Petar (832.7 KiB)
10. 05-353-10/2017 od  28.02.2017
Za izgradnju gasnog priključka sa KMRS i unutrašnja gasna instalacija na postojećem stambenom objektu na k.p. 3186/1 k.o.
Kula Icon of Popović Darko Popović Darko (872.5 KiB)
09.  05-353-11/2017 od  14.02.2017 Za izgradnju sistema za navodnjavanje SIVAC JUG na k.p. 11387 k.o. Sivac pdf Al Rawfed (5.90MB)
08. 05-353-9/2017 od  07.02.2017 Za izgradnju brzih dekantera muljnog soka prve saturacije na k.p. 3656/4 k.o. Crvenka Icon of FŠ Crvenka AD FŠ Crvenka AD (795.5 KiB)
07. 05-353-7/2017 od  06.02.2017 Izgradnja poslovnog objekta za tehnički pregled vozila na k.p. 585 k.o. Kula Icon of Kovačević Nikola Kovačević Nikola (836.6 KiB)
06. 05-353-8/2017 od   02.02.2017 Izgradnja objekta verskog turizma na k.p. 7313 k.o. Ruski Krstur Icon of Karitas Apostolskog Egzarhata Karitas Apostolskog Egzarhata (693.2 KiB)
05. 05-353-1/2017 od  25.01.2017 Rekonstrukcija i promenu namene iz stambenog u poslovni objekat na k.p. 2946 k.o. Sivac Icon of Srpska pravoslavna crkva Srpska pravoslavna crkva (903.2 KiB)
04. 05-353-143/2017 od  25.01.2017 Izgradnja gasne instalacije na stambenom priključku na k.p. 810/6 I 810/20 k.o. Kula Icon of Šegrt Petra Šegrt Petra (1.0 MiB)
03. 05-353-141/2017 od 13.01.2017 Izgradnja gasne instalacije na stambenom priključku na k.p. 1698 k.o. Crvenka Icon of Obradović Isidora Obradović Isidora (1.8 MiB)
02. 05-353-137/2017 od 10.01.2017 Izgradnja sistema za navodnjavanje SIVAC SEVER 1 FAZA na k.p.9096 I dr. k.o. Sivac Icon of Al Rawafed Srbija Al Rawafed Srbija (1.7 MiB)
01. 05-353-135/2016 od 05.01.2017. Izgradnja stambenog objekta na k.p. 2772 k.o. Sivac Icon of Žekić Dunja Žekić Dunja (878.6 KiB)

Lokacijski uslovi 2016.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Lokacijski uslovi Mesto gradnje Investitor 
104. 05-353-134/2016 od 29.12.2016 Rekonstrukcija,prenamena i dogradnja postojećeg poslovnog u poslovno stambeni objekat na k.p. 2813 k.o. Kula Icon of Mandić Marija Mandić Marija (894.6 KiB)
103. 05-353-129/2016 od 13.12.2016 Izgradnja gasne instalacije sa KMRS sa unutrašnjom instalacijom za stambeni objekat na k.p. 2127/4 k.o. Kula Icon of Magoč Tomislav Magoč Tomislav (852.8 KiB)
102. 05-353-127/2016 od 08.12.2016 Stambeni objekat P+0 na k.p. 2972 k.o. Crvenka Icon of Ilija Marković Ilija Marković (1.5 MiB)
101. 05-353-119/2016 od 25.11.2016 Izgradnja gasne instalacije sa KMRS sa unutrašnjom instalacijom za stambeni objekat na k.p. 3575 k.o. Crvenka Icon of Đuričić Vukosava Đuričić Vukosava (862.0 KiB)
100. 05-353-125/2016 od  25.11.2016 Izgradnja gasne instalacije sa KMRS sa unutrašnjom instalacijom za stambeni objekat na k.p. 7640 k.o. Ruski Krstur Icon of Salak Joakim Salak Joakim (1.0 MiB)
99. 05-353-124/2016 od 17.11.2016 Izgradnja gasne instalacije sa KMRS sa unutrašnjom instalacijom za stambeni objekat na k.p. 590 k.o. Sivac Icon of Žugić Vesko Žugić Vesko (1.1 MiB)
98. 05-353-117/2016 od 10.11.2016 Izgradnja gasne instalacije sa KMRS sa unutrašnjom instalacijom za stambeni objekat na k.p. 2028 k.o. Ruski Krstur Icon of Sabadoš Đura Sabadoš Đura (1.1 MiB)
97. 05-353-122/2016 od 10.11.2016 Ekonomski objekat za smeštaj polj. mehanizacije na k.p. 4314 k.o. Kula Icon of Valka Karolj Valka Karolj (61.9 KiB)
96. 05-353-123/2016 od  09.11.2016 Izgradnja natkrivenog skladišta paleta i repromtarijala za izradu nameštaja na k.p. 110/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Sanković Dejan Sanković Dejan (949.3 KiB)
95. 05-353-120/2016 od 09.11.2016 Izgradnja garaže za smeštaj vozila na k.p. 3259 I 3260 k.o. Ruski Krstur Icon of Medić Slobodanka Medić Slobodanka (924.5 KiB)
94 05-353-113/2016 od 07.11.2016 Izgradnja gasne instalacije sa KMRS sa unutrašnjom instalacijom za stambeni objekat na k.p. 1140/5 k.o. Kula Icon of Toma Janko Toma Janko (1.0 MiB)
93. 05-353-112/2016 od 07.11.2016 Izgradnja gasne instalacije sa KMRS sa unutrašnjom instalacijom za stambeni objekat na k.p. 717 k.o. Sivac Icon of Gačević Borivoje Gačević Borivoje (825.3 KiB)
92. 05-353-111/2016 od 01.11.2016 Izgradnja gasne instalacije sa KMRS sa unutrašnjom instalacijom za stambeni objekat na k.p. 4388 k.o. Crvenka Icon of Đaković Mirko Đaković Mirko (1.0 MiB)
91. 05-353-110/2016 od 28.10.2016 Izgradnja stambenog objekta na k.p. 2900 Kula Icon of Tatić Predrag Tatić Predrag (861.8 KiB)
90. 05-353-107/2016 od 20.10.2016 Izgradnja garaže za smeštaj vozila na k.p. broj 3259 i 3260 k.o. Ruski Krstur Icon of Medić Slobodanka Medić Slobodanka (930.0 KiB)
89. 05-353-102/2016 od 19.10.2016 Ugradnja unutrašnje gasne instalacije na postojeći objekat i priključka na distributivnu gasnu mrežu k.p. 2028 Ruski Krstur Icon of Elcom media Elcom media (1.0 MiB)
88. 05-353-108/2016 od 18.10.2016 Izgradnja stambenog objekta na k.p. 731/1 Crvenka Icon of Pupovac Ilija Pupovac Ilija (1.6 MiB)
87. 05-353-106/2016 od 14.10.2016 Izgradnja stambenog objekta na k.p. 1413/1 Kula Icon of Vesna Todorović Milkić Vesna Todorović Milkić (1.2 MiB)
86. 05-353-101/2016 od 06.10.2016 Izgradnja skladišta za žitarice 2x 1120 i sušare na k.p. 3729,3730 I 3731 Kula pdfEkstra auto transport (6.4MB)
85. 05-353-96/2016 od 03.10.2016 Rekonstrukcija I prenamena stambenog objekta u poslovni na k.p. 3105 Crvenka Icon of Kalinić Đorđe Kalinić Đorđe (949.5 KiB)
84. 05-353-103/2016 od 03.10.2016 Izgradnja ekonomskog objekta za smeštaj polj. mehanizacije na k.p . 9059 Sivac Icon of Al Rawafed Srbija Al Rawafed Srbija (823.6 KiB)
83. 05-353-82/2016 od 21.09.2016 Izgradnja sistema za navodnjavanje SIVAC-JUG na k.p. Sivac pdfAl Rawafed Srbija (5.8 MiB)
82. 05-353-94/2016 od 14.09.2016 Ekonomski objekat za smeštaj polj. mehanizacije na k.p. 3527 k.o. Crvenka Icon of Ivanišević Milan Ivanišević Milan (594.9 KiB)
81. 05-353-95/2016 od 09.09.2016 Opremanje svetlosnim signalima raskrsnicu ulica Veljka Vlahovića I 16.divizije Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (1.4 MiB)
80. 05-353-84/2016 od 25.08.2016 Staklenik na k.p. 1496/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Blagojević Zoran Blagojević Zoran (1.1 MiB)
79. 05-353-79/2016 od 19.08.2016 Za izgradnju hale za proizvodnju prateće opreme za automobilsku industriju na k.p. 9107/25 k.o. Kula Icon of Delphi Packard D.O.O. Delphi Packard D.O.O. (1.7 MiB)
78. 05-353-85/2016 od 17.08.2016 Za skladište kartonske ambalaže na k.p. 3620/17 k.o. Crvenka Icon of Jafa D.O.O. Crvenka Jafa D.O.O. Crvenka (1.7 MiB)
77. 05-353-78/2016 od 12.08.2016 Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat na k.p. 1309/3 k.o. Crvenka Icon of Dimitrijević Marjan Dimitrijević Marjan (2.0 MiB)
76.  05-353-76/2016 od 11.08.2016 Izgradnja farme koka nosilja i farme brojlera na k.p. 8182/1 k.o. Kula Icon of Vujović Jugoslav i sinovi D.O.O. Vujović Jugoslav i sinovi D.O.O. (1.5 MiB)
75. 05-353-77/2016 od 12.08.2016 Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat na k.p.1829 k.o. Sivac Icon of Šćekić Zoran Šćekić Zoran (795.6 KiB)
74. 05-353-69/2016 od 28.07.2016 Izgradnja bunara B-1 i hidrantske mreže na k.p.9059 k.o. Sivac Icon of Al Ravafed Al Ravafed (2.3 MiB)
73. 05-353-6582016 od 27.07.2016 Izgradnja pomoćnog objekta na k.p. 1971 k.o. Kula Icon of Nađ Maria Nađ Maria (56.2 KiB)
72. 05-353-65/2016 od 22.07.2016 Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat na k.p. 2980 k.o. Sivac Icon of Vlaškalić Miloš Vlaškalić Miloš (865.1 KiB)
71. 05-353-56/2016 od 22.07.2016 Izgradnja poslovnog objekta – prodavnice mešovite robe na k.p.2582/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Bođanec Igor Bođanec Igor (1.1 MiB)
70. 05-353-62/2016 od 22.07.2016 Uređenje saobraćajnica u Ruskom Krsturu na k.p. 3378,3406,3373,3405 k.o. Ruski Krstur Icon of Opština Kula Opština Kula (1.9 MiB)
69. 05-353-61/2016 od 19.07.2016 Izgradnja kolovoza na atarskim putevima na delovima k.p.9000,9038 k.o. Ruski Krstur Icon of Opština Kula Opština Kula (1.6 MiB)
68. 05-353-52/2016 od 06.07.2016. Rekonstrukcija i proširenje dela opštinskog puta L-416 Crvenka-Duboka na k.p. 315, 9559/1, 9559/2 I 9570 k.o. Crvenka Icon of Opština Kula Opština Kula (17.8 MiB)
67. 05-353-67/2016 od 12.07.2016. Izgradnja silosa 3h 700, sušare, nadstrešnice za smeštaj mehanizacije na k.p. 5486 k.o. Ruski Krstur Icon of PTD Agrohoma DOO PTD Agrohoma DOO (78.8 KiB)
66. 05-353-63/2016 od 07.07.2016. Izgradnja stambenog objekta S+P na k.p.975 k.o. Kula Icon of Lukić Strahinja Lukić Strahinja (5.8 MiB)
65. 05-353-48/2016 od 24.06.2016. Izgradnja stambenog objekta P+0 na  k.p. 3185 k.o. Kula Icon of Živković Igor Živković Igor (3.3 MiB)
64. 05-353-49/2016 od 16.06.2016. Izgradnja unutrašnjih gasnih instalacija za stambeni objekat na k.p. 8526 k.o. Sivac Icon of Budisavljević Jovica Budisavljević Jovica (805.6 KiB)
63. 05-353-45/2016 od 21.06.2016. Izgradnja stambenog objekta na k.p.
975 k.o.
Kula Icon of Strahinja Lukić Strahinja Lukić (65.9 KiB)
62. 05-353-29/2016 od 20.06.2016 god. Zalivni sustem Sivac – sever Sivac Icon of Al Ravafed Al Ravafed (94.1 KiB)
61. 05-353-43/2016 od 15.06.2016. Izgradnja unutrašnjih gasnih instalacija i gasnog priključka na k.p. 2852 k.o. Kula Icon of Eva kommerc doo Eva kommerc doo (1.9 MiB)
60. 05-353-31/2016 od 30.05.2016. Izgradnja javne rasvete
u ulici Oroš Gabra
Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (1.4 MiB)
59. 05-353-39/2016 od 27.05.2016. Izgradnja silosa za smeštaj žitarica 3h700t sa sušarom i nadstrešnice za smeštaj polj. mehanizacije Ruski Krstur Icon of PTD AGROHOMA D.O.O. PTD AGROHOMA D.O.O. (6.0 MiB)
58. 05-353-18/2016 od 26.05.2016. Izgradnja radionice za izradu metalnih delova za sisteme za navodnjavanje Kula Icon of Matošević Dejan Matošević Dejan (903.0 KiB)
57. 05-353-39/2016 od 27.05.2016 Izgradnja silosa za smeštaj žitarica 3h700t sa sušarom i nadstrešnice za smeštaj polj. mehanizacije Ruski Krstur Icon of PTD AGROHOMA D.O.O. PTD AGROHOMA D.O.O. (6.0 MiB)
56. 05-353-40/2016 od 20.05.2016. Izgradnja pomoćnog objekta u Sivcu Sivac Icon of Kovačević Milan Kovačević Milan (842.2 KiB)
55. 05-353-36/2016 od 19.05.2016. Opremanje svetlosnim signalima raskrsnice ulica Veljka Vlahovića I 16.divizije u Kuli Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (1.3 MiB)
54. 05-353-35/2016 od 18.05.2016. Izgradnja stambenog objekta Kula Icon of Ignjatović Darjana Ignjatović Darjana (2.2 MiB)
53. 05-353-26/2016 od 13.05.2016. Izgradnja skladišta metalne robe Kula Icon of INTER TRUCK DOO INTER TRUCK DOO (913.2 KiB)
52. 05-353-33/2016 od 11.05.2016. Izgradnja javne rasvete u Fruškogorskoj ulici Ruski
Krstur
Icon of Opština Kula Opština Kula (867.2 KiB)
51. 05-353-24/2016 od 11.05.2016. Izgradnja objekta za prodaju cveća Sivac Icon of Volf Jelena Volf Jelena (787.1 KiB)
50. 05-353-38/2016 od 05.05.2016. Adaptacija i dogradnja
stambenog objekta
Ruski
Krstur
 Icon of Senderak Boris i Marina Senderak Boris i Marina (1.0 MiB)
49. 05-353-32/2016 od 04.05.2016 Stambeni objekat I garaža Lipar  Icon of Zrakić Miloš Zrakić Miloš (1.1 MiB)
48. 05-353-23/2016 od 05.05.2016 Izgradnja toaleta Sivac  Icon of JVP Vode Vojvodine JVP Vode Vojvodine (674.9 KiB)
47. 05-353-21/2016 od 08.04.2016 Dogradnja stambeno poslovnog objekta Crvenka  Icon of Guberinić Momčilo Guberinić Momčilo (19.9 MiB)
46. 05-353-9/2016 od 05.04.2016 Magacin metalnih elemenata Kula Icon of Viola Jovan Viola Jovan (7.3 MiB)
45. 05-353-100/2015 27.01.2016 Izgradnja poslovnog objekta – magacin nameštaja Ruski Krstur  Icon of ZTR Comfort ZTR Comfort (8.8 MiB)
44. 05-353-87/2016 21.01.2016 Crpna stanica Sivac Sivac  Icon of Opština Kula Opština Kula (18.5 MiB)
43. 05-353-90/2015
18.1.2016.
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta, prostor za aukciju i izložbe Kula  Icon of Adamović Violeta i Adamović Aniko Adamović Violeta i Adamović Aniko (13.2 MiB)
42. 05-353-98/2015
6.1.2016.
Izgradnja nadstrešnice za smeštaj poljoprivredne mehanizacije Sivac  Icon of Kalić Jovan Kalić Jovan (5.7 MiB)
41. 05-353-89/2015
22.12.2015.
Izgradnja pomoćnog objekta Kula  Icon of Valentina Pjevač Valentina Pjevač (7.4 MiB)
40. 05-353-86/2015
21.12.2015.
Javna rasveta saobraćajnica u radnoj zoni Kula Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (8.3 MiB)
39. 05-353-6/2015
01.12.2015.
 Izgradnja sistema za navodnjavanje Sivac Sever Sivac Institut Jaroslav Černi
Icon of 1. deo 1. deo (4.7 MiB) Icon of 2. deo 2. deo (4.9 MiB) Icon of 3. deo 3. deo (23.2 MiB)
38. 05-353-80/2015
19.11.2015.
Rekonstrukcija i prenamena dela objekta porodičnog stanovanja u poslovni prostor Crvenka Icon of Pavlović Radoje Pavlović Radoje (15.4 MiB)
37. 05-353-5/2015
16.09.2015‏.
Izgradnja sistema za navodnjavanje „Sivac Jug“ Sivac Icon of ''Al Ravafed Srbija’’ d.o.o.  Beograd ''Al Ravafed Srbija’’ d.o.o. Beograd (26.0 MiB)
36. 05-353-78/2015
15.10.2015.
Ekonomski objekat za smeštaj mehanizacije i tov junadi Kula Icon of Antunović Borislav Antunović Borislav (8.1 MiB)
35. 05-353-75/2015
06.10.2015.
Dogradnja proizvodnog objekta pomoćnim prostorijama za skladištenje rezervnih delova Kula  Icon of Bratić Dejana Bratić Dejana (1.4 MiB)
34. 05-353-73/2015
2.10.2015.
Izgradnja istražno-eksploatacionog bunara BK-1 Kula  Icon of Opština Kula Opština Kula (30.7 MiB)
33. 05-353-72/2015
25.09.2015
Prenamena i rekonstrukcija dela objekta Kula  Icon of Vranić Vranić (10.0 MiB)
32. 05-353-68/2015
21.09.2015.
Izgradnja interne stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom Sivac  Icon of ''Al Ravafed Srbija’’ d.o.o.  Beograd ''Al Ravafed Srbija’’ d.o.o. Beograd (13.4 MiB)
31. 05-353-67/2015 14.09.2015. Rekonstrukcija i prenamena ekonomskog objekta broj 2 i pomoćnog objekta broj 6 u poslovne objekte za preradu voća i povrća toplom preradom (kapaciteta do 2 tone gotove robe dnevno u sezoni) Kula  Icon of Lacko Antal i Eržebet, Kula Lacko Antal i Eržebet, Kula (22.3 MiB)
30. 05-353-66/2015 03.09.2015. Izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila Ruski Krstur Icon of Bobar Beška d.o.o Novi Sad Bobar Beška d.o.o Novi Sad (15.1 MiB)
29. 05-353-52/2015 28.08.2015. Izgradnja optičkog kabla Kula Icon of Telekom Srbija a.d. Beograd Telekom Srbija a.d. Beograd (14.4 MiB)
28. 05-353-63/2015
24.08.2015.
Rekonstrukcija, prenamena i dogradnja trgovinskog objekta prehrambenih i neprehrambenih proizvoda na veliko i malo sa pratećom infrastrukturom i izgradnja saobraćajnih i parking površina Kula Icon of ''ABF Investment'' d.o.o. Novi Sad ''ABF Investment'' d.o.o. Novi Sad (15.7 MiB)
27. 05 353 69/2015
17.08.2015.
Izgradnja poslovnih objekata – objekat za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, kolske vage i silo ćelija za žitarice Ruski Krstur Icon of Agrohoma Agrohoma (8.6 MiB)
26. 05-353-56/2015 10.08.2015. Izgradnja upravne zgrade spratnosti P+1+Pot Crvenka Icon of "Kvark" d.o.o. Novi Sad "Kvark" d.o.o. Novi Sad (17.0 MiB)
25. 05-353-53/2015 03.08.2015. Izgradnja pumpne stanice za sopstvene potrebe, koja se sastoji od podzemnog rezervoara eurodizela kapaciteta 25m³, aparata za točenje goriva i pretakačke šahte Crvenka Icon of ''Ekstra-auto transport'' d.o.o. ''Ekstra-auto transport'' d.o.o. (16.5 MiB)
24. 05-353-57/2015 30.07.2015. Rekonstrukcija i prenamena stambenih u poslovne prostorije i dogradnja poslovnih prostorija-proizvodnja natron vreća kapaciteta do 2,2 tona/dan – izmena lokacijskih uslova Kula Icon of Bratić Dejana Bratić Dejana (8.6 MiB)
23. 05-353-48/2015
21.07.2015.
Izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom spratnosti P+0 i pomoćnog objekta spratnosti P+0 Kula Icon of Pjevač Valentina Pjevač Valentina (11.2 MiB)
22. 05 353 55/2015
20.07.2015.
Izgradnja sportske hale sa priključcima na infrastrukturu Sivac Icon of Opština Kula Opština Kula (22.6 MiB)
21. 05-353-45/2015
08.07.2015.
Izgradnja objekta i opreme za proizvodnju električne energije – elektrana na sunčevu energiju Kula Icon of ''Bor-ing'' d.o.o. ''Bor-ing'' d.o.o. (13.1 MiB)
20. 05-353-49/2015 30.06.2015. Izgradnja stambenog objekta P+0 Kula Icon of ''D-L Agrar'' d.o.o. ''D-L Agrar'' d.o.o. (9.7 MiB)
19. 05-353-43/2015
24.06.2015.
Izgradnja samouslužne autoperionice –izmena lokacijskih uslova Kula Icon of "Pelapo Plus" d.o.o. "Pelapo Plus" d.o.o. (3.0 MiB)
18. 05-353-36/2015 16.06.2015. Izgradnja zdravstvenog objekta specijalističkih službi sa pasarelom Doma zdravlja u Kuli Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (25.2 MiB)
17. 05-353-1/2015 16.06.2015. Izgradnja farme za tov svinja kapaciteta 50 komada, sa pratećim instalacijama Kula Icon of Šibalija Dragan Šibalija Dragan (13.7 MiB)
16. 05-353-31/2015 25.05.2015. Izgradnja salaša – stambenog objekta P+0 i objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije P+O Sivac Icon of Kalić Jovan Kalić Jovan (14.2 MiB)
15. 05-353-37/2015 21.05.2015. Prenamena dela stambenog objekta u poslovni i dogradnja poslovnog objekta Crvenka Icon of Pavlović Radoje Pavlović Radoje (1.3 MiB)
14. 05-353-32/2015 19.05.2015. Izgradnja stambenog objekta sa jednim stanom P+0 i pomoćnog objekta P+O Kula Icon of Pavičić Kristina Pavičić Kristina (11.8 MiB)
13. 05-353-30/2015 19.05.2015. Izgradnja samouslužne autoperionice Kula Icon of "Pelapo plus" d.o.o. "Pelapo plus" d.o.o. (3.0 MiB)
12. 05-353-26/2015 28.04.2015. Izgradnja stambenog objekta sa jednim stanom P+0 Ruski Krstur Icon of Čizmar Joakim i Eufemija Čizmar Joakim i Eufemija (6.6 MiB)
11. 05-353-25/2015 28.04.2015. Izgradnja 2 objekta garaže za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, spratnosti P+0 u Sivcu Sivac Icon of "Al Ravafed Srbija" D.O.O. "Al Ravafed Srbija" D.O.O. (3.4 MiB)
10. 05-353-4/2015 27.04.2015. Dogradnja atmosferske kanalizacije na postojećoj benzinskoj stanici u Sivcu (NIS a.d. Novi Sad) Sivac Icon of "Grolit-Rad" D.O.O. "Grolit-Rad" D.O.O. (18.7 MiB)
9. 05-353-21/2015 23.04.2015. Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta sa delimičnim uklanjanjem postojećeg objekta Ruski Krstur Icon of Salak Vladimir Salak Vladimir (14.8 MiB)
8. 05-353-19/2015 20.04.2015. Izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom P+0 Ruski Krstur Icon of Međeši Ivan Međeši Ivan (5.5 MiB)
7. 05-353-12/2015 31.03.2015. Rekonstrukcija i dogradnja postojećih poslovnih objekata broj 1 i 2 Kula Icon of "Eva komerc" D.O.O. "Eva komerc" D.O.O. (10.7 MiB)
6. 05-353-13/2015 24.03.2015. Izgradnja stambenog objekta P+0 Kula Icon of Huđik Atila Huđik Atila (14.0 MiB)
5. 05-353-2/2015 24.03.2015. Izgradnja optičkog kabla između DSLAM “Masarikova“ i Fabrke šećea “Crvenka“ u Crvenki Crvenka Icon of ''Telekom Srbija'' A.D.  I J Sombor ''Telekom Srbija'' A.D. I J Sombor (10.5 MiB)
4. 05-353-9/2015 13.03.2015. Izgradnja edukativnog centra u Crvenki Crvenka Icon of ''Patent Co'' D.O.O. Mišićevo ''Patent Co'' D.O.O. Mišićevo (7.0 MiB)
3. 05-353-15/2015 13.03.2015. Dogradnja, rekonstrukcija i prenamena postojećeg stambenog u poslovni objekat – proizvodnja natron vreća kapaciteta do 2,2t/dan i dogradnja nadstrešnice, sa pratećim instalacijama Kula Icon of Mezei Stevanka Mezei Stevanka (5.7 MiB)
2. 05-353-10/2015 10.03.2015. Izgradnja samouslužne autoperionice Kula Icon of Popović Miodrag Popović Miodrag (5.5 MiB)
1.  05-353-3/2015 20.02.2015.  Izgradnja vodovodne mreže u ulici Slobodana Penezića u Kuli  Kula  Icon of Opština Kula Opština Kula (2.5 MiB)