Lokacijski uslovi

Lokacijski uslovi 2020.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Lokacijski uslovi Mesto gradnje Investitor
43. 05-353-53/2020 od 02.04.2020.  UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT I
IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU
NA K.P. BROJ 2531/2 K.O. KULA
Kula Icon of Goločorbin Tihomir Goločorbin Tihomir (1.8 MiB)
42. 05-353-57/2020 od 27.03.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U POMOĆNI OBJEKAT (ZA POTREBE GREJANJA STAMBENOG OBJEKTA) I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU NA K.P. BROJ 4337 K.O. KULA Kula Icon of Milinković Petar Milinković Petar (742.1 KiB)
41. 05-353-43/2020 od 17.03.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 1220/9 K.O. KULA I IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Kula Icon of Dragić Zoran Dragić Zoran (949.5 KiB)
40. 05-353-40/2020 od 9.03. 2020. IZGRADNJA U I FAZI: RAZVODNOG POSTROJENJA 20kV RP „INDUSTRIJA“ I PODZMENOG 20kV KABLA OD RP DO 20kV KABLOVSKE SPOJNICE; U II FAZI: PODZEMNOG 20kV KABLA OD RP DO 20kV KABLOVSKE SPOJNICE NA K.P. BROJ 9107/6 K.O. KULA Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (1.1 MiB)
39. 05-353-52/2020 od 9.03.2020. IZGRADNJA VOĆARSKO – VINOGRADARSKE KUĆICE NA K.P. BROJ 5648/1 K.O. SIVAC Sivac Icon of Vučelić Ana Vučelić Ana (3.1 MiB)
38. 05-353-36/2020 od 06.03.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U VIŠEPORODIČNO STAMBENO – POSLOVNI OBJEKAT NA K.P. 2800 K.O. KULA; IZGRADNJA PRIKLJUČNOG GASOVODA I REGULACIONE STANICE (RS) NA K.P. 2800 I 5911 K.O. KULA Kula Icon of „SPIRALA - INVEST” doo „SPIRALA - INVEST” doo (1.1 MiB)
37. 05-353-44/2020 od 5.03.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 4756 K.O. CRVENKA I IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Crvenka Icon of Topić Nevenka Topić Nevenka (1.8 MiB)
36. 05-353-37/2020 od 2.03.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 2324 K.O. RUSKI KRSTUR I IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Ruski Krstur Icon of Aleksandra Međeši Farkaš Aleksandra Međeši Farkaš (1.9 MiB)
35. 05-353-42/2020 od 26.02. 2020. DOGRADNJA RADIONICE ZA IZRADU METALNIH DELOVA ZA SISTEME ZA
NAVODNJAVANJE NA K.P. BROJ 7884/1 K.O. KULA
Kula Icon of Dejan Matošević Dejan Matošević (674.4 KiB)
34. 05-35319/2020 od 24.02. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA PRIVREMENE MONTAŽNE ASFALTNE BAZE NA K.P. 7791/1 I 7794 K.O. KULA I IZGRADNJA PRIKLJUČNOG GASOVODA I MRS NA K.P. 7801, 7800, 7799, 7793, 7791/2 I 7795 K.O. KULA Kula Icon of “EXTRA-AUTO TRANSPORT” “EXTRA-AUTO TRANSPORT” (1.0 MiB)
33. 05-353-31/2020 od 24. 02. 2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 608/19 K.O. CRVENKA I IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Crvenka Icon of Slavko Pešić Slavko Pešić (1.4 MiB)
32. 05-353-28/2020 od 1802.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 2202 K.O. SIVAC I IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Sivac Icon of Grčić Branko Grčić Branko (1.6 MiB)
31. 05-35327/2020 od 18.02.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU NA K.P. BROJ 1765 K.O. RUSKI KRSTUR Ruski Krstur Icon of Papuga Janko Papuga Janko (954.9 KiB)
30. 05-35333/2020 od 13.02.2020. DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA NA K.P. BROJ 3043 I 3045 K.O. CRVENKA Crvenka Icon of Aleksandar Arvaji Aleksandar Arvaji (917.5 KiB)
29. 05-3537/2020 od 11.02.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU NA K.P. BROJ 3935/1 K.O. KULA Kula Icon of Lukišić Zoran Lukišić Zoran (860.6 KiB)
28. 05-353-12/2020 od 7.02.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 601/5, 602/5, 603/5 I 604/5 K.O. CRVENKA I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Crvenka Icon of Vukotić Goran Vukotić Goran (1.6 MiB)
27. 05-35314/2020 od 07.02.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU NA K.P. BROJ 1734 K.O. RUSKI KRSTUR Ruski Krstur Icon of Rac Jasminka Rac Jasminka (889.7 KiB)
26. 05-35311/2020 od 07.02.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU NA K.P. BROJ 2113/2 K.O. SIVAC Sivac Icon of Minić Miloš Minić Miloš (796.6 KiB)
25. 05-353-18/2020 od 6.02.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 1761/1 K.O. RUSKI KRSTUR I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Ruski Krstur Icon of Krenjicki Ljubomir Krenjicki Ljubomir (2.3 MiB)
24. 05-353-8/2020 od 06.02.2020. LOKACIJSKI USLOVI ZA UGRADNJU UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU NA K.P. BROJ 3568/1 K.O. SIVAC Sivac Icon of Pejin Aleksandar Pejin Aleksandar (682.9 KiB)
23. 05-353-23/2020 od 06.02.2020. LOKACIJSKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I NADZIĐIVANJE 1. SPRATA, POSTOJEĆEG PRIZEMNOG STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 2498/2 K.O. RUSKI KRSTUR Ruski Krstur Icon of Oros Željko i Andrea Oros Željko i Andrea (1.0 MiB)
22. 05-353-24/2020 od 5.02.2020. IZGRADNJA FARME ZA TOV SVINJA KAPACITETA 1.000 KOMADA NA K.P. BROJ 8305 K.O. KULA Kula Icon of Mandić Nikola Mandić Nikola (836.7 KiB)
21.  05-353-10/2020 od 5.02.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 3569 K.O. SIVAC I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Sivac Icon of Pejin Nikola Pejin Nikola (1.8 MiB)
20. 05-353-9/2020 od 4.02.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 3567/2 K.O. SIVAC I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Sivac Icon of Pejin Slavka Pejin Slavka (1.8 MiB)
19. 05-353-20/2020 od 3.02.2020. IZGRADNJA SKLADIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, NADSTREŠNICE, DVE ELEVATORSKE JAME, PRIJEMNOG KOŠA I NAGIBNE PLATFORME NA K.P. BROJ 3469/1 K.O. SIVAC Sivac Icon of ZZ Mipeal ZZ Mipeal (1.0 MiB)
18. 05-353-347/2019 od 9. 01.2020. IZGRADNJA SAMOUSLUŽNE AUTOPRAONICE SA PLATOOM ZA ČIŠĆENJE VOZILA (I FAZA IZGRADNJE) I PRODAVNICE AUTODELOVA (II FAZA IZGRADNJE) NA K.P. BROJ 721 I 722 K.O. SIVAC, SA INFRASTRUKTURNIM OBJEKTIMA I PRIKLJUČCIMA Sivac Icon of AC Tokić AC Tokić (1.4 MiB)
17. 05-353-354/2019 od 16. 01.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 456 K.O. SIVAC I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Sivac Icon of Furtula Novica Furtula Novica (1.7 MiB)
16. 05-353-355/2019 od 8. 01.2020. IZGRADNJA FARME ZA TOV SVINJA KAPACITETA 879 KOMADA NA K.P. BROJ 6386 I 6387 K.O. KULA Kula Icon of Mile Stojkov Mile Stojkov (756.0 KiB)
15. 05-353-348/2019 od 13.01.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 946/1 K.O. KULA I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Kula Icon of Ljubojević Goran Ljubojević Goran (1.4 MiB)
14. 05-353-341/2019 od 8. 01.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 1047 K.O. RUSKI KRSTUR I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Ruski Krstur Icon of Tirkajla Vesna Tirkajla Vesna (1.7 MiB)
13.  05-353-351/2019 od 16. 01.2020. UGRADNJA UNUTRAŠNJIH GASNIH INSTALACIJA U STAMBENI OBJEKAT NA K.P. BROJ 1146/9 K.O. KULA I IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU Kula Icon of Čordaš Vladimir Čordaš Vladimir (1.7 MiB)
12. 05-353-3/2020 od 4. 02.2020. IZGRADNJA VN KABLOVSKOG VODA 20kV I NN KABLOVSKOG VODA 0,4kV I NADZEMNOG NN VODA 0,4kV NA K.P. BROJ 4952/1 I 4935/1 K.O. CRVENKA Crvenka Icon of EPS Distribucija d.o.o. Beograd EPS Distribucija d.o.o. Beograd (1.2 MiB)
11. 05-353-6/2020 od 20.01.2020 Izgradnja objekta za smeštaj polj.mašina i alata    na  k.p. 3618    k.o  Crvenka Crvenka Icon of Savić Radomir Savić Radomir (928.7 KiB)
10. 05-353-354/2019 od 16.01.2020 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 456    k.o  Sivac Sivac Icon of Furtula Novica Furtula Novica (1.7 MiB)
09. 05-353-351/2019 od 16.01.2020 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1146/9   k.o  Kula Kula Icon of Čordaš Vladimir Čordaš Vladimir (1.7 MiB)
08. 05-353-348/2019 od 14.01.2020 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 946/1    k.o  Kula Kula Icon of Ljubojević Goran Ljubojević Goran (1.4 MiB)
07. 05-353-1/2020 od 10.01.2020 Izgradnja tri sušare kapacita 36 t/h I nadstrešnice    na  k.p. 8669/1 k.o  Kula Kula Icon of Žito media doo Žito media doo (1.5 MiB)
06. 05-353-347/2019 od 10.01.2020 Izgradnja samouslužne autoperionice i prodavnice autodelova   na  k.p. 721 i 722    k.o  Sivac Sivac Icon of AC Tokić AC Tokić (1.4 MiB)
05. 05-353-344/2019 od 10.01.2020 Izgradnja priključnog gasovoda sa  MRS G- 100 sportskog centra,    na  k.p.3728/61  i dr.     k.o  Kula Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (1.4 MiB)
04. 05-353-341/2019 od 08.01.2020 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1047    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Tirkajla Vesna Tirkajla Vesna (1.7 MiB)
03. 05-353-355/2019 od 08.01.2020 Izgradnja farme za tov svinja kapaciteta 879 komada    na  k.p.  6386 I 6387   k.o  Kula Kula Icon of Stojkov Mile Stojkov Mile (755.4 KiB)
02. 05-353-343/2019 od 06.01.2020 Izgradnja priključka na gasovod sa MRS  i razvodne gasovodne mreže sa 5 sekundarnih MRS sa gasnim generatorima toplote I unutrašnje gasne instalacije    na  k.p. 1499/15 i 5887/4    k.o  Kula Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (551.5 KiB)
01. 05-353-340/2019 od 06.01.2020 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 4509/5    k.o  Kula Kula Icon of Đuričić Savo Đuričić Savo (1.6 MiB)

 

Lokacijski uslovi 2019.

 

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Lokacijski uslovi Mesto gradnje Investitor
268. 05-353-349/2019 od 31.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 3498/2    k.o  Sivac Sivac Icon of Lančuški Radivoj Lančuški Radivoj (1.0 MiB)
267. 05-353-339/2019 od 30.12.2019 Za izmenjene lokacijske uslove za izgradnju stambenog objekta sa dve stambene jedinice i pomoćni objekat na k.p. 153 k.o Lipar Lipar Icon of Vučurević Vesna Vučurević Vesna (2.4 MiB)
266. 05-353-342/2019 od 30.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 5278    k.o  Kula Kula Icon of Fišteš Šandor Fišteš Šandor (866.4 KiB)
265. 05-353-337/2019 od 27.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 119    k.o  Kula Kula Icon of Karla Štefan Karla Štefan (1.6 MiB)
264. 05-353-336/2019 od 27.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 185 k.o Sivac Sivac Icon of Ostojić Vuk Ostojić Vuk (1.4 MiB)
263. 05-353-338/2019 od 25.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3207   k.o  Sivac Sivac Icon of Rajić Tomislav Rajić Tomislav (1.3 MiB)
262. 05-353-335/2019 od 23.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 114/1   k.o  Kula Kula Icon of Huđik Atila Huđik Atila (810.5 KiB)
261. 05-353-313/2019 od 18.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   1254/33  k.o  Kula Kula Icon of Baranovski Mihajlo Baranovski Mihajlo (1.6 MiB)
260. 05-353-315/2019 od 16.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3914   k.o  Kula Kula Icon of Miler Darko Miler Darko (825.1 KiB)
259. 05-353-332/2019 od 16.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  2305  k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Marija Međeši Marija Međeši (1.1 MiB)
258. 05-353-330/2019 od 16.12.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1254/12   k.o  Kula Kula Icon of Voraz Darko Voraz Darko (1.4 MiB)
257. 05-353-331/2019 od 16.12.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1925/3   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Bakoč Milorad Bakoč Milorad (1.4 MiB)
256. 05-353-325/2019 od 12.12.2019   Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2866   k.o  Sivac Sivac Icon of Žujović Saša Žujović Saša (1.4 MiB)
255.  05-353-326/2019 od 11.12.2019 Dogradnja i rekonstrukcija stambenog objekta I pomoćni objekat    na  k.p.  4044/1   k.o  Kula Kula Icon of Bogojevac Slobodan Bogojevac Slobodan (946.3 KiB)
254. 05-353-324/2019 od 10.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3521   k.o  Sivac Sivac Icon of Sekulić Radomir Sekulić Radomir (1.6 MiB)
253. 05-353-323/2019 od 10.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3546/2   k.o  Sivac Sivac Icon of Poparić Kamenko Poparić Kamenko (1.6 MiB)
252. 05-353-320/2019 od 10.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 3990/41    k.o  Kula Kula Icon of Žarković Milosav Žarković Milosav (1.6 MiB)
251. 05-353-314/2019 od 06.12.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3728/44   k.o  Kula Kula Icon of Nikitović Ljubomir Nikitović Ljubomir (795.5 KiB)
250. 05-353-316/2019 od 06.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  605/9, 606/9 I 607/12   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Basta Milorad Basta Milorad (889.8 KiB)
249. 05-353-321/2019 od 05.12.2019 Izgradnja poslovnog objekta za tehnički pregled vozila    na  k.p. 2681 I 2682    k.o  Kula Kula Icon of Ačanski Ljiljana Ačanski Ljiljana (891.0 KiB)
248. 05-353-329/2019 od 03.12.2019 Za izgradnju nadstrešnice za prijem kukuruza     na  k.p.  8669/1  k.o  Kula Kula Icon of Žitomedia Žitomedia (1.8 MiB)
247. 05-353-310/2019 od 03.12.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2266/2   k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Edelinski Ljubomir Edelinski Ljubomir (1.2 MiB)
246. 05-353-309/2019 od 03.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 3633    k.o  Sivac Sivac Icon of Radović Jovica Radović Jovica (1.7 MiB)
245. 05-353-311/2019 od 03.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  794/2  k.o  Sivac Sivac Icon of Čepić Ljiljana Čepić Ljiljana (1.5 MiB)
244. 05-353-317/2019 od 02.12.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3546/3   k.o  Sivac Sivac Icon of Sotin Planinka Sotin Planinka (752.8 KiB)
243. 05-353-322/2019 od 29.11.2019  Rekonstrukcija, proširenje i izgradnja lokalnog puta Ruski Krstur-Kruščić na k.p. 8909 i dr. K.o.Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Opština Kula Opština Kula (2.1 MiB)
242. 05-353-328/2019 od 28.11.2019 Rekonstrukcija razvodnog postrojenja 20 kV –Železnička stanica    na  k.p. 8621/1    k.o  Kula Kula Icon of EPS Distribucija EPS Distribucija (906.2 KiB)
241. 05-353-305/2019 od 26.11.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 3080    k.o  Sivac Sivac Icon of Timić Dobrila Timić Dobrila (758.9 KiB)
240. 05-353-308/2019 od 25.11.2019 Izgradnja objekta za tov svinja kapaciteta 500 komada   na  k.p. 7537 I 7538/2    k.o  Kula Kula Icon of Mrkajić Željko Mrkajić Željko (1.9 MiB)
239.  05-353-303/2019 od 22.11.2019   Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1016    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Makaji Julijan Makaji Julijan (970.1 KiB)
238. 05-353-312/2019 od 21.11.2019 Izgradnja poslovnog objekta za tehnički pregled vozila    na  k.p. broj   541/1 k.o. Kula Kula Icon of Euroauto doo Euroauto doo (926.8 KiB)
237. 05-353-293/2019 od 20.11.2019  Izgradnja nisko naponskog  kablovskog  voda  za stambeno poslovni objekat    na  k.p. broj   2815/1 I dr. k.o.Kula Kula Icon of EPS Distribucija EPS Distribucija (1.1 MiB)
236. 05-353-291/2019 od 19.11.2019 Za rekonstrukciju i dogradnju objekta za proizvodnju kotlova i dogradnja skladišta sirovina   na   k.p. broj   8918/1k.o.Kula Kula Icon of Terming doo Terming doo (2.7 MiB)
235. 05-353-292/2019 od 18.11.2019 Izgradnja čelično rešetkastog stuba I priključnog 20 kV voda     na  k.p. broj   2072, 2930/1  k.o  Lipar i  k.p. broj 7060 k.o.Crvenka Crvenka Icon of EPS Distribucija EPS Distribucija (2.1 MiB)
234. 05-353-296/2019 od 18.11.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 758    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Olear Vladimir Olear Vladimir (1.3 MiB)
233.  05-353-295/2019 od 18.11.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1387   k.o  Sivac Sivac Icon of Kovinić Čedomir Kovinić Čedomir (1.4 MiB)
232. 05-353-319/2019 od 14.11.2019 Izgradnja  stambenog objekta  P+0  na  k.p. 862/2    k.o  Crvenka Crvenka Icon of Nikoletić Darko Nikoletić Darko (1.5 MiB)
231.  05-353-306/2019 od 15.11.2019 Izgradnja  specijalizovanog skladišta za voće i povrće i dogradnju i rekonstrukciju  postojećeg objekta poljoprivrede   na  k.p. 435    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Juarbis doo Juarbis doo (1.0 MiB)
230. 05-353-283/2019 od 08.11.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.1272/12     k.o  Kula Kula Icon of Kozma Livija Kozma Livija (884.9 KiB)
229. 05-353-285/2019 od 06.11.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 407    k.o  Sivac Sivac Icon of Todorović Milan Todorović Milan (863.7 KiB)
228. 05-353-294/2019 od 06.11.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 4069    k.o  Crvenka Crvenka Icon of Vasić Dušan Vasić Dušan (922.3 KiB)
227. 05-353-287/2019 od 06.11.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 3104    k.o  Kula Kula Icon of Delić Milić Delić Milić (875.4 KiB)
226. 05-353-286/2019 od 31.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  2603/2   k.o  Sivac Sivac Icon of Ačanski Nikola Ačanski Nikola (815.2 KiB)
225. 05-353-282/2019 od 06.11.2019 Rekonstrukcija razvodnog postrojenja 20 kV želenička stanica   na  k.p.  8621/1   k.o  Kula Kula Icon of EPS Distribucija EPS Distribucija (952.7 KiB)
224. 05-353-304/2019 od 05.11.2019 Izgradnju ekonomskog objekta- nadstrešnice za smeštaj polj. mehanizacije, skladišteni prostor i letnja kuhinje   na  k.p.  8173   k.o  Kula Kula Icon of Nađ Đura Nađ Đura (1.1 MiB)
223. 05-353-279/2019 od 31.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 1079/4 k.o Kula Kula Icon of Dronić Katica Dronić Katica (908.3 KiB)
222. 05-353-276/2019 od 28.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  306   k.o  Sivac Sivac Icon of Janković Saša Janković Saša (799.4 KiB)
221.  05-353-288/2019 od 28.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1678   k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Kozar Ana Kozar Ana (1.3 MiB)
220. 05-353-271/2019 od 24.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1990   k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Papuga Melanija Papuga Melanija (951.7 KiB)
219. 05-353-277/2019 od 28.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  2002   k.o  Sivac Sivac Icon of Beljanski Vitomir Beljanski Vitomir (733.8 KiB)
218. 05-353-250/2019 od 25.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3008   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Desnica Dejan Desnica Dejan (851.3 KiB)
217. 05-353-270/2019 od 22.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1642   k.o  Sivac Sivac Icon of Bosnić Zdravko Bosnić Zdravko (824.3 KiB)
216. 05-353-269/2019 od 22.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 4158    k.o  Crvenka Crvenka Icon of Čeprnja Đurđa Čeprnja Đurđa (852.4 KiB)
215. 05-353-267/2019 od 22.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 5429    k.o  Kula Kula Icon of Cerović Marijana Cerović Marijana (819.6 KiB)
214. 05-353-272/2019 od 22.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 712/1 k.o Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Vrecko Janko Vrecko Janko (1.0 MiB)
213. 05-353-266/2019 od 22.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2694/2    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Plančak Janko Plančak Janko (962.1 KiB)
212.  05-353-259/2019 od 18.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3928/2   k.o  Kula Kula Icon of Nikolajević Vinka Nikolajević Vinka (808.6 KiB)
211. 05-353-268/2019 od 18.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  2690/2   k.o  Sivac Sivac Icon of Živanović Nadica Živanović Nadica (689.5 KiB)
210. 05-353-264/2019 od 18.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 984    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Međeši Aleksandra Međeši Aleksandra (943.6 KiB)
209. 05-353-263/2019 od 18.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  2250/2   k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Kovač Jaroslav Kovač Jaroslav (1.0 MiB)
208. 05-353-275/2019 od 17.10.2019 Izgradnja edukativnog centra i energetska sanacija zgrade    na  k.p. 1403/1    k.o  Kula Kula Icon of STŠ Mihajlo Pupin STŠ Mihajlo Pupin (1.8 MiB)
207. 05-353-258/2019 od   17.10.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 551   k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Manjoš Eugenija Manjoš Eugenija (1.0 MiB)
206. 05-353-256/2019 od 17.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2160/5    k.o  Kula Kula Icon of Dudaš Segi Tinde Dudaš Segi Tinde (817.1 KiB)
205. 05-353-255/2019 od 16.10.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 619/1   k.o  Kruščić Kruščić Icon of Gagić Milenko Gagić Milenko (719.8 KiB)
204. 05-353-254/2019 od 16.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3475   k.o  Sivac Sivac Icon of Raičević Zoran Raičević Zoran (777.8 KiB)
203. 05-353-257/2019 od 11.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2330     k.o  Sivac Sivac Icon of Tunić Spasa Tunić Spasa (775.5 KiB)
202. 05-353-253/2019 od 11.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  698   k.o  Sivac Sivac Icon of Žeželj Nikola Žeželj Nikola (819.4 KiB)
201. 05-353-265/2019 od 10.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 161 k.o Kruščić Kruščić Icon of Obradović Vesna Obradović Vesna (746.8 KiB)
200. 05-353-261/2019 od 10.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  verski i objekat    na  k.p.  2983 i 2984/1   k.o  Kula Kula Icon of Hrišćanska adventistička crkva Hrišćanska adventistička crkva (909.3 KiB)
199. 05-353-249/2019 od 10.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  918   k.o  Kula Kula Icon of Beronja Snežana Beronja Snežana (834.8 KiB)
198.  05-353-248/2019 od 10.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  4832   k.o  Kula Kula Icon of Balint Agota Balint Agota (829.6 KiB)
197. 05-353-262/2019 od 09.10.2019 Rekonstrukcija poslovnog prostora   na  k.p.  2801/6   k.o  Kula Kula Icon of Skiba Perica Skiba Perica (865.5 KiB)
196. 05-353-251/2019 od 04.10.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1152/85   k.o  Kula Kula Icon of Bulatović Nada Bulatović Nada (868.0 KiB)
195. 05-353-244/2019 od 04.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1412   k.o  Sivac Sivac Icon of Knežević Dragojla Knežević Dragojla (771.7 KiB)
194. 05-353-239/2019 od 04.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3837   k.o  Kula Kula Icon of Pavlović Ljubomir Pavlović Ljubomir (831.8 KiB)
193. 05-353-240/2019 od 04.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  2106   k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Rac Mihajlo Rac Mihajlo (957.9 KiB)
192. 05-353-242/2019 od 04.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 3050/1    k.o  Sivac Sivac Icon of Terzić Miroslav Terzić Miroslav (740.3 KiB)
191. 05-353-241/2019 od 02.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  4072   k.o  Sivac Sivac Icon of Čiplić Marina Čiplić Marina (829.4 KiB)
190. 05-353-243/2019 od 02.10.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  299   k.o  Sivac Sivac Icon of Damjanović Boban Damjanović Boban (785.5 KiB)
189. 05-353-247/2019 od 02.10.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1152/51   k.o  Kula Kula Icon of Putnik Boris Putnik Boris (863.9 KiB)
188. 05-353-238/2019 od 01.10.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3981/2   k.o  Kula Kula Icon of Simunović Milan Simunović Milan (877.9 KiB)
187. 05-353-236/2019 od 30.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1415    k.o  Kula Kula Icon of Popović Ranko Popović Ranko (796.7 KiB)
186. 05-353-235/2019 od 30.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2373   k.o  Sivac Sivac Icon of Isajlović Slobodan Isajlović Slobodan (777.6 KiB)
185. 05-353-233/2019 od 30.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2203/2    k.o  Kula Kula Icon of Juhas Tibor Juhas Tibor (820.2 KiB)
184. 05-353-234/2019 od 25.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 7558/1    k.o  Kula Kula Icon of Milovanović Dragica Milovanović Dragica (868.4 KiB)
183. 05-353-232/2019 od 25.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 5690     k.o  Kula Kula Icon of Ivan Slavko Ivan Slavko (850.1 KiB)
182. 05-353-226/2019 od 24.09.2019 Ugradnja unutrašnje gasne instalacije za sportsku halu   na  k.p.   4390/1  k.o  Kula Kula Icon of OŠ Petefi brigade OŠ Petefi brigade (918.2 KiB)
181. 05-353-223/2019 od 24.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 4094/18    k.o  Crvenka Crvenka Icon of Mjerimačka Nada Mjerimačka Nada (877.0 KiB)
180. 05-353-222/2019 od 24.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 3695    k.o  Crvenka Crvenka Icon of Slijepčević Tomislav Slijepčević Tomislav (867.1 KiB)
179. 05-353-221/2019 od 24.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1140/11    k.o  Kula Kula Icon of Jerkov Nenadov Nikola Jerkov Nenadov Nikola (813.7 KiB)
178. 05-353-220/2019 od 24.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 4085    k.o  Kula Kula Icon of Sredanović Slavica Sredanović Slavica (830.0 KiB)
177. 05-353-229/2019 od 24.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  991  k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Govlja Melanija Govlja Melanija (918.5 KiB)
176. 05-353-231/2019 od 19.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  989/2   k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Budinski Amalija Budinski Amalija (920.9 KiB)
175. 05-353-214/2019 od 19.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  983   k.o  Sivac Sivac Icon of Komazec Lazar Komazec Lazar (715.8 KiB)
174. 05-353-213/2019 od 19.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3368   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Vukelić Nikola Vukelić Nikola (814.4 KiB)
173. 05-353-217/2019 od 18.09.2019 Izgradnja tri sušare kapaciteta 36t/h, nadstrešnice  I dr.    na  k.p. 8669/1    k.o  Kula Kula Icon of Žito media doo Žito media doo (1.4 MiB)
172. 05-353-212/2019 od 18.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  8279   k.o  Sivac Sivac Icon of Pleskonja Borivoje Pleskonja Borivoje (724.4 KiB)
171. 05-353-210/2019 od 13.09.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 319/2    k.o  Lipar Lipar Icon of Mijić Ilija Mijić Ilija (908.4 KiB)
170. 05-353-207/2019 od 13.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3666/17   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Kukilo Miroslav Kukilo Miroslav (882.1 KiB)
169. 05-353-211/2019 od 13.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1793   k.o  Sivac Sivac Icon of Mrkalj Radovan Mrkalj Radovan (710.0 KiB)
168. 05-353-219/2019 od 12.09.2019 Rekonstrukcija sportske hale osnovne škole    na  k.p. 735   k.o  Sivac Sivac Icon of OŠ "20. Oktobar" Sivac OŠ "20. Oktobar" Sivac (967.1 KiB)
167. 05-353-215/2019 od 09.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  2659   k.o  Sivac Sivac Icon of Gnjidić Mile Gnjidić Mile (755.4 KiB)
166. 05-353-215/2019 od 09.09.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 2659 k.o. Sivac Sivac Icon of Gnjidić Mile Gnjidić Mile (756.1 KiB)
165. 05-353-227/2019 od 05.09.2019  Izmena lokacijskih uslova za izgradnju objekta za tov svinja  kapaciteta 850 komada    na  k.p. 7216    k.o  Kula Kula Icon of Žekić Šukara Dragana Žekić Šukara Dragana (1.1 MiB)
164. 05-353-225/2019 od 05.09.2019 Izgradnja objekta za smeštaj polj. mašina i alata    na  k.p. 3618    k.o  Crvenka Crvenka Icon of Savić Radomir Savić Radomir (586.1 KiB)
163. 05-353-208/2019 od 03.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 936/1    k.o  Sivac Sivac Icon of Subotić Milan Subotić Milan (758.1 KiB)
162. 05-353-204/2019 od 03.09.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   1168  k.o  Sivac Sivac Icon of Sedlar Nikola Sedlar Nikola (775.2 KiB)
161. 05-353-201/2019 od 04.09.2019 Igradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  503  k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Nađ Janko Nađ Janko (1.0 MiB)
160. 05-353-203/2019 od 03.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1979    k.o  Sivac Sivac Icon of Šljukić Milovan Šljukić Milovan (755.5 KiB)
159. 05-353-200/2019 od 04.09.2019 Igradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1806   k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Pasternak Janko Pasternak Janko (775.0 KiB)
158. 05-353-202/2019 od 03.09.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 421    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Paplacko Đuro Paplacko Đuro (955.5 KiB)
157. 05-353-202/2019 od 03.09.2019. Ugradnju unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 421 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Paplacko Đura Paplacko Đura (960.2 KiB)
156. 05-353-205/2019 od 03.09.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 2906 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Baljicki Mihal Baljicki Mihal (947.6 KiB)
155. 05-353-204/2019 od 03.09.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 1168 k.o. Sivac Sivac Icon of Sedlar Nikola Sedlar Nikola (775.9 KiB)
154. 05-353-203/2019 od 03.09.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 1979 k.o. Sivac Sivac Icon of Šljukić Milovan Šljukić Milovan (755.9 KiB)
153. 05-353-208/2019 od 03.09.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 936/1 k.o. Sivac Sivac Icon of Subotić Milan Subotić Milan (758.8 KiB)
152. 05-353-227/2019 od 05.09.2019. Izmena lokacijskih uslova za izgradnju objekta za tov svinja kapaciteta 850 komada, sa pratećim sadržajem i priključcima na infrastrukturu na k.p. 7216 k.o. Kula Kula Icon of Žekić Šukara Dragana Žekić Šukara Dragana (1.1 MiB)
151. 05-353-201/2019 od 04.09.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 503 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Nađ Janko Nađ Janko (1.0 MiB)
150. 05-353-200/2019 od 04.09.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 1806 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Pasternak Janko Pasternak Janko (775.8 KiB)
149. 05-353-191/2019 od 30.08.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1283/2    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Varga Sonja Varga Sonja (927.4 KiB)
148. 05-353-196/2019 od 28.08.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   2101  k.o  Sivac Sivac Icon of Šponja Petra Šponja Petra (748.6 KiB)
147. 05-353-194/2019 od 26.08.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1149/1    k.o  Kula Kula Icon of Benić Zoran Benić Zoran (1.2 MiB)
146. 05-353-190/2019 od 22.08.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 3856   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Šašaroga Dragan Šašaroga Dragan (1.1 MiB)
145. 05-353-185/2019 od 22.08.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2930/28   k.o  Kula Kula Icon of Franjić Miroslav Franjić Miroslav (1.2 MiB)
144. 05-353-181/2019 od 21.08.2019 Izgradnja farme za tov pilića kapaciteta 29  136  komada, upravne zgrade I dr  na  k.p. 8620   k.o  Kula Kula Icon of Marić Kostadin Marić Kostadin (0.0 B)
143. 05-353-186/2019 od 21.08.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 801/1   k.o  Kula Kula Icon of Marić Milan Marić Milan (1.1 MiB)
142. 05-353-189/2019 od 21.08.2019 Izgradnju priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 8127   k.o  Sivac Sivac Icon of Raonić Slobodan Raonić Slobodan (966.8 KiB)
141.  05-353-184/2019 od 20.08.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1602   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Dimitrić Petko Dimitrić Petko (815.5 KiB)
140. 05-353-188/2019 od 16.08.2019   Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 3256   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Lučić Stanislava Lučić Stanislava (1.2 MiB)
139. 05-353-187/2019 od 16.08.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  826/3 i 823/2  k.o  Kula Kula Icon of Kapičić Jolan Kapičić Jolan (1.1 MiB)
138. 05-353-193/2019 od 13.08.2019 Izgradnja objekta za tov svinja  kapaciteta 850 komada    na  k.p. 7216   k.o  Kula Kula Icon of Žekić Šukara Dragana Žekić Šukara Dragana (1.2 MiB)
137. 05-353-180/2019 od 14.08.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1978/5   k.o  Sivac Sivac Icon of Mijić Dušan Mijić Dušan (734.3 KiB)
136. 05-353-178/2019 od 13.08.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2600   k.o  Sivac Sivac Icon of Kucurski Radislav Kucurski Radislav (1.0 MiB)
135. 05-353-177/2019 od 13.08.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2454/2   k.o  Sivac Sivac Icon of Savić Nikola Savić Nikola (929.9 KiB)
134. 05-353-176/2019 od 12.08.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 4667   k.o  Kula Kula Icon of Glendža Goran Glendža Goran (775.2 KiB)
133. 05-353-179/2019 od 13.08.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 300/2   k.o  Sivac Sivac Icon of Vlaović Miodrag Vlaović Miodrag (1.0 MiB)
132. 05-353-175/2019 od 12.08.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.5246/2    k.o  Kula Kula Icon of Papaček Klara Papaček Klara (1.2 MiB)
131. 05-353-170/2019 od 07.08.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 1352/4 k.o Crvenka Crvenka Icon of Grubor Ljubomir Grubor Ljubomir (1.2 MiB)
130. 05-353-195/2019 od 9. 08. 2019. Izgradnja voćarsko-vinogradarske kućice na k.p. broj 5648/1 k.o. Sivac Sivac Icon of Ana Vučelić Ana Vučelić (0.0 B)
129. 05-353-172/2019 od 09.08.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 4079 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Gunjević Mileva Gunjević Mileva (826.4 KiB)
128. 05-353-171/2019 09.08.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 2955 k.o. Kula Kula Icon of Mondom Josip Mondom Josip (803.5 KiB)
127.  05-353-169/2019 od 7. 08. 2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat na k.p. 108 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Rac Joakim Rac Joakim (1.2 MiB)
126. 05-353-168/2019 od 6. 08. 2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat na k.p. 1689 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Kovač Jakim Kovač Jakim (1.9 MiB)
125. 05-353-167/2019 od 5. 08. 2019.  Izmenjeni lokacijski uslovi za izgradnju poslovnog objekta – skladišta okova i šrafovske robe na kp broj 7630, 7631, 7632, 7633, 7634 i 7635 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of "Comfort Style" DOO "Comfort Style" DOO (0.0 B)
124. 05-353-166/2019 od 5. 08. 2019.  Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. 442 k.o. Sivac Sivac Icon of Najthefer Popov Marija Najthefer Popov Marija (1.2 MiB)
123. 05-353-162/2019 od 02.08.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  MRS     na  k.p.  4390/1  k.o  Kula Kula Icon of OŠ Petefi brigade OŠ Petefi brigade (963.3 KiB)
122. 05-353-163/2019 od 29.07.2019 Izgradnja nadstrešnice za prijem kukuruza    na  k.p. 8669/1   k.o  Kula Kula Icon of Žito media doo Žito media doo (1.8 MiB)
121. 05-353-161/2019 od 30.07.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1082   k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Homa Ljubomir Homa Ljubomir (1.3 MiB)
120. 05-353-151/2019 od 29.07.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  2616  k.o  Sivac Sivac Icon of Ačanski Miladin Ačanski Miladin (1.1 MiB)
119. 05-353-160/2019 od 01.08.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 3120 k.o. Sivac Sivac Icon of Rajić Milena Rajić Milena (849.1 KiB)
118. 05-353-159/2019 od 01.08.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 443/3 k.o. Sivac Sivac Icon of Veselin Radoslav Veselin Radoslav (832.0 KiB)
117. 05-353-156/2019 od 31.07.2019. Izgradnja poslovnog objekta (prodavnice mešovite robe), P+0, k.p. 361 k.o. Ruski Krstur sa pratećim priključcima na infrastrukturu Ruski Krstur Icon of Bođanec Igor Bođanec Igor (1.0 MiB)
116. 05-353-154/2019 od 30.07.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. 1275 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Pješčić Tomislav Pješčić Tomislav (842.5 KiB)
115. 05-353-158/2019 od 30.07.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. 4563 k.o. Kula Kula Icon of Lacko Gabrijela Lacko Gabrijela (872.3 KiB)
114. 05-353-150/2019 od 26.07.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 691   k.o  Sivac Sivac Icon of Maksimović Marija Maksimović Marija (1.0 MiB)
113. 05-353-142/2019 od 24.07.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 8687/23   k.o  Sivac Sivac Icon of Šepić Vera Šepić Vera (761.4 KiB)
112. 05-353-144/2019 od 25.07.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 8687/26    k.o  Sivac Sivac Icon of Đurišić Aleksandar Đurišić Aleksandar (1.0 MiB)
111. 05-353-143/2019 od 23.07.2019  Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.2963    k.o  Sivac Sivac Icon of Jokić Lazar Jokić Lazar (1.1 MiB)
110. 05-353-146/2019 od 24.07.2019 Dogradnja objekta za sortiranje i pakovanje jaja  na  k.p.  2465/10 i 2465/16  k.o  Kruščić Kruščić Icon of Animal commerc Animal commerc (1.5 MiB)
109. 05-353-153/2019 od 26.07.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. 2673 k.o. Sivac Sivac Icon of Miković Branislav Miković Branislav (812.4 KiB)
108. 05-353-149/2019 od 26.07.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. 1254/25 k.o. Kula Kula Icon of Bobocki Milan Bobocki Milan (861.9 KiB)
107. 05-353-145/2019 od 24.07.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. 990/5 k.o. Kula Kula Icon of Marković Vojin Marković Vojin (852.6 KiB)
106. 05-353-148/2019 od 23.07.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. 3772 k.o. Sivac Sivac Icon of Ćirić Dragan Ćirić Dragan (751.7 KiB)
105. 05-353-147/2019 od 23.07.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. 2848 k.o. Sivac Sivac Icon of Berleković Nada Berleković Nada (738.1 KiB)
104. 05-353-141/2019 od 22.07.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. 2969 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Vukić Milan Vukić Milan (901.1 KiB)
103. 05-353-138/2019 od 18.07.2019 Izgradnja farme svinja  kapaciteta 400 krmača i 4000 tovljenika i dr.  na  k.p.  7017/2  k.o  Crvenka Crvenka Icon of Perišić Ljubo Perišić Ljubo (1.4 MiB)
102. 05-353-165/2019 od 17.07.2019 Izgradnja objekta za skladištenje voća I povrća na  k.p.  7852  k.o  Sivac Sivac Icon of Kalić Jovan Kalić Jovan (1.4 MiB)
101. 05-353-140/2019 od 18.07.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni i pomoćni objekat  i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 341/1 i 341/2 k.o. Kula Kula Icon of Vujić Stanislav Vujić Stanislav (1.5 MiB)
100. 05-353-139/2019 od 16.07.2019 Izgradnja voćarsko-vinogradarske kućice.  na  k.p. 7967   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Pantić Mirjana Pantić Mirjana (1.9 MiB)
99. 05-353-152/2019 od 15.07.2019  Izgradnja objekata za tov pilića I dr.  na  k.p. 8620   k.o  Kula Kula Icon of Marić Kostadin Marić Kostadin (1.3 MiB)
98. 05-353-134/2019 od 15.07.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u pomoćni objekat i izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu na kp 1003 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Kalenić Slavko Kalenić Slavko (1.5 MiB)
97. 05-353-130/2019 od 15.07.2019. Izgradnjobjekta za tov svinja P+0, kapaciteta 850 komada, sa pratećim sadržajem i priključcima na k.p. broj 7216 k.o. Kula Kula Icon of Dragana Žekić Šukara Dragana Žekić Šukara (1.0 MiB)
96. 05-353-131/2019 od   11.07.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 3942   k.o  Sivac Sivac Icon of Puškarev Stevan Puškarev Stevan (964.2 KiB)
95. 05-353-132/2019 od  09.07.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1254/38   k.o  Kula Kula Icon of Tešović Borko Tešović Borko (901.3 KiB)
94. 05-353-136/2019 od 10.07.2019. Izgradnja poslovnog objekta (poljoprivredna apoteka sa maagcinskim prostorom), P+0 na k.p. 1501 k.o. Crvenka sa pratećim priključcima na infrastrukturu Crvenka Icon of "Meteor Commerce" DOO Sombor "Meteor Commerce" DOO Sombor (1.0 MiB)
93. 05-353-124/2019 od 08.07.2019 Proširenje pristupne mreže IPAN Kula u ul. Stevana Sremca  63  na  k.p. 5906/2 I 5924   k.o  Kula Kula Icon of Telekom Srbija ad Telekom Srbija ad (0.0 B)
92. 05-353-118/2019 od 28.06.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 7558/3   k.o  Kula Kula Icon of Novo plus doo Novo plus doo (0.0 B)
91. 05-353-119/2019 od 28.06.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 7558/3   k.o  Kula Kula Icon of Tepavac Milan Tepavac Milan (1.0 MiB)
90. 05-353-125/2019 od 02.07.2019. Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   1164/3  k.o  Kula Kula Icon of Čurović Milena Čurović Milena (868.2 KiB)
89. 05-353-127/2019 od 26.06.2019 Izgradnja  garaže za smeštaj polj.mašina    na  k.p.   7852 k.o  Sivac Sivac Icon of Kalić Jovan Kalić Jovan (1.4 MiB)
88. 05-353-120/2019 od 24.06.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1251   k.o  Kruščić Kruščić Icon of Kostadinović Mirjana Kostadinović Mirjana (698.1 KiB)
87. 05-353-114/2019 od 21.06.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 4520   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Mrdalj Milan Mrdalj Milan (1.7 MiB)
86. 05-353-113/2019 od 20.06.2019 Izgradnja vinogradarske kućice I stubne trafostanice i dr. na k.p.    na  k.p.5648/1    k.o  Sivac Sivac Icon of Vučelić Ana Vučelić Ana (0.0 B)
85. 05-353-110/2019 od 20.06.2019  Izgradnja stambenog objekta    na  k.p. 3483   k.o  Kula Kula Icon of Jovanović Vesna Jovanović Vesna (849.6 KiB)
84. 05-353-112/2019 od 26.06.2019. Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   4353  k.o  Kula Kula Icon of Mikulić Jasmina Mikulić Jasmina (875.4 KiB)
83. 05-353-107/2019 od 17.06.2019. Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   1152/128  k.o  Kula Kula Icon of Grujić Milutin Grujić Milutin (891.9 KiB)
82. 05-353-103/2019 od  27.05. 2019. Izgradnja poslovnog objekta sa magacinskim prostorom spratnosti P+0 i kolske vage nosivosti 60 tona na k.p. 1501 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Meteor komerc Meteor komerc (399.8 KiB)
81. 05-353-105/2019 od  20.06. 2019. Izgradnja tipskog gasnog prikljuška sa MRS i unutrašnje gasne instalacije za potrebe poslovnog prostora u kolektivnoj stambeno-poslovnoj zgradi na k.p.. 3103/4 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Kalenić Petar Kalenić Petar (1.2 MiB)
80. 05-353-104/2019 od  13.06. 2019. Izgradnja niskonaponskog kablovskog voda na k.p. 3105 k.o. Crvenka Crvenka Icon of EPS distribucija EPS distribucija (930.2 KiB)
79. 05-353-117/2019 od  07.06. 2019. Izgradnja silosa za žitarice na k.p. 3649 k.o. Sivac Sivac Icon of Slepčev Milutin Slepčev Milutin (0.0 B)
78. 05-353-100/2019 od 11.06.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   441/2 k.o  Kula Kula Icon of Šećerov Rajka Šećerov Rajka (876.5 KiB)
77. 05-353-102/2019 od 12.06.2019. Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   4455 k.o  Kula Kula Icon of Takač Edit Takač Edit (792.2 KiB)
76. 05-353-98/2019  od 11.06.2019. Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   1212/6 k.o  Kula Kula Icon of Matović Momir Matović Momir (867.0 KiB)
75. 05-353-99/2019 od 11.06.2019. Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   2296/1 k.o  Kula Kula Icon of Marinković Milan Marinković Milan (864.7 KiB)
74. 05-353-109/2019 od 07.06.2019. Rekonstrukcija i dogradnja tople veze između zgrade osnovne škole i zgrade za sport i fizičku kulturu na kp broj 3031 k.o. Sivac Sivac Icon of OŠ "20. Oktobar" Sivac OŠ "20. Oktobar" Sivac (1.6 MiB)
73. 05-353-97/2019 od 05.06.2019. Izradnja priključnog kablovskog voda 20kV za napajanje MBTS 20/0kV „pumpna stanica Sivac – Jug“ na kp 11387, 11389, 11390 i 11391 k.o. Sivac Sivac Icon of EPS Distribucija Beograd doo EPS Distribucija Beograd doo (869.7 KiB)
72. 05-353-96/2019 od 3.06.2019. Rekonstrukcija poslovnog prostora, trgovine u stambeno poslovnom objektu P+1 na k.p. broj 2987 k.o. Kula Kula Icon of Gajić Dragana Gajić Dragana (906.7 KiB)
71. 05-353-92/2019 od 23. 05. 2019. Dogradnja fekalne kanalizacije na  7810, 9863/1, 5901/2, 104, 35/1 k.o. Kula
2 faza 5906/2, 5905/1, 1075/1, 1078/3, 1010/13, 1008/1, 1007/1, 1094, 1095, 1004,
1003/1, 1097/1 I 1097/2 k.o. Kula
Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (0.0 B)
70. 05-353-91/2019 od 23.05.2019. Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   3676 k.o  Crvenka Crvenka Icon of Ilčešin Bojana Ilčešin Bojana (838.2 KiB)
69. 05-353-85/2019 od 23.05.2019. Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   4834 k.o  Crvenka Crvenka Icon of Kovačević Božidar Kovačević Božidar (868.2 KiB)
68. 05-353-84/2019 od 23.05.2019. Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu sa KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 1264/2 k.o Crvenka  Crvenka  Icon of Dragičević Dragomir Dragičević Dragomir (853.6 KiB)
67. 05-353-83/2019 od 23.05.2019. Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   391 k.o  Sivac Sivac Icon of Barac Sonja Barac Sonja (773.2 KiB)
66. 05-353-88/2019 od 21.05.2019. Ugradnja unutrašnjih gasnih instalacija u stambeni objekat i izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu na k.p. broj 2146/6 k.o. Kula Kula Icon of  Stanković Dragan Stanković Dragan (815.1 KiB)
65. 05-353-81/2019 od 16.05.2019. Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   1731/1 k.o  Sivac Sivac Icon of Krstajić Biljana Krstajić Biljana (851.2 KiB)
64. 05-353-80/2019 od 16.05.2019. Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   3726 k.o  Sivac Sivac Icon of Žujović Milovan Žujović Milovan (847.8 KiB)
63. 05-353-87/2019 od 17.05.2019. Izgradnja voćarsko vinogradarske kućice na k.p. broj 2502 k.o. Lipar Lipar Icon of Popović Rade Popović Rade (865.3 KiB)
62. 05-353-94/2019 od 14. 05. 2019. Za rekonstrukciju i dogradnju dela objekta porodičnog stanovanja na KP broj 1542/2 k.o. Sivac Sivac Icon of Danica Dadić Danica Dadić (1.1 MiB)
61. 05-353-76/2019 od 13.05.2019 Izgradnja stambenog i pomoćnog objekta na k.p. broj 961/2 k.o. Kula Kula Icon of Ognjenović Nada Ognjenović Nada (863.3 KiB)
60. 05-353-77/2019 od 09.05.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1500/9   k.o  Kula Kula Icon of Norbert Šašvari Norbert Šašvari (1.4 MiB)
59. 05-353-86/2019 od 09.05.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.   1826 k.o  Sivac Sivac Icon of Imre Laslo Imre Laslo (791.1 KiB)
58. 05-353-69/2019 od 07.05.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  MRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za objekat škole   na  k.p.  735  k.o  Sivac Sivac Icon of OŠ 20. Oktobar OŠ 20. Oktobar (762.6 KiB)
57.  05-353-90/2019 od 06.05.2019 Izgradnja   stambenog  objekta    na  k.p. 3898/1   k.o  Kula Kula Icon of Nikolić Dragan Nikolić Dragan (1.9 MiB)
56. 05-353-67/2019 od 30.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1831  k.o  Crvenka Crvenka Icon of Martinović Drago Martinović Drago (834.2 KiB)
55. 05-353-62/2019 od 25.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  4287   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Dovijarski Iboja Dovijarski Iboja (701.5 KiB)
54. 05-353-66/2019 od 25.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 5371/1   k.o  Kula Kula Icon of Mihić Savo Mihić Savo (827.7 KiB)
53.  05-353-70/2019 od 22.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  1999/2  k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Homa Vladimir Homa Vladimir (0.0 B)
52. 05-353-61/2019 od 24.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3888  k.o  Crvenka Crvenka Icon of Balaban Đina Balaban Đina (1.4 MiB)
51. 05-353-75/2019 od 24.04.2019 Izgradnja  4138/1   na  k.p.   k.o  Sivac Sivac Icon of ZZ Sivac ZZ Sivac (0.0 B)
50. 05-353-82/2019 od 23.04.2019 Izgradnja ind.objekta za proizv.obuće u tri faze    na  k.p. 9107/19    k.o  Kula Kula Icon of Euroin doo Euroin doo (1.2 MiB)
49. 05-353-68/2019 od 22.04.2019 Izgradnja skladišta okova i šrafovske robe   na  k.p. 3257 i 3258   k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Medić Slobodanka Medić Slobodanka (1.3 MiB)
48. 05-353-58/2019 od 22.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  4003  k.o  Sivac Sivac Icon of Sevkić Radovan Sevkić Radovan (765.3 KiB)
47. 05-353-54/2019 od 19.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3244  k.o  Crvenka Crvenka Icon of Bosnić Milica Bosnić Milica (1.5 MiB)
46. 05-353-46/2019 od 19.04.2019 Izgradnja objekta za tov svinja kapaciteta 400 komada i silosa za hranu    na  k.p.  8742/1  k.o  Kula Kula Icon of Šibalija Dragan Šibalija Dragan (0.0 B)
45. 05-353-48/2019 od 18.04.2019 Izgradnja  silosa za žitarice 2dž 200t i 1dž 25 t usipnim košem I dr.     na  k.p. 3649   k.o  Sivac Sivac Icon of Slepčev Milutin Slepčev Milutin (0.0 B)
44. 05-353-55/2019 od 18.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  719/3  k.o  Lipar Lipar Icon of Karavezić Milivoje Karavezić Milivoje (958.2 KiB)
43. 05-353-53/2019 od 17.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 266   k.o  Kula Kula Icon of Ivković Stevo Ivković Stevo (1.5 MiB)
42. 05-353-56/2019 od 16.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.1913/16    k.o  Kula Kula Icon of Popović Dragoslav Popović Dragoslav (825.3 KiB)
41. 05-353-59/2019 od 16.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  3232  k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Džudžar Julijan Džudžar Julijan (1.0 MiB)
40. 05-353-52/2019 od 16.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1254/100   k.o  Kula Kula Icon of Šmit Mihajlo Šmit Mihajlo (1.5 MiB)
39. 05-353-71/2019 od 12.04.2019 Izgradnja  vinogradarske kučice   na  k.p.2502   k.o  Lipar Lipar Icon of Popović Rade Popović Rade (649.8 KiB)
38. 05-353-40/2019 od 09.04.2019 Nadogradnju stambenog dela objekta   na  k.p 3727/2   k.o  Kula Kula Icon of Kojašević Nebojša Kojašević Nebojša (870.2 KiB)
37.  05-353-45/2019 od 08.04.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnja unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 389/3  k.o  Kruščić Kruščić Icon of Kokot Dušan Kokot Dušan (1.1 MiB)
36. 05-353-41/2019 od 29.03.2019 Izgradnja  vinogradarske kućice   na  k.p.7931/1   k.o  Kula Kula Icon of Drpić Milinko Drpić Milinko (0.0 B)
35. 05-353-36/2019 od 27.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2884   k.o  Sivac Sivac Icon of Dulović Danka Dulović Danka (816.5 KiB)
34. 05-353-35/2019 od 26.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 8541/5   k.o  Sivac Sivac Icon of Đačić Predrag Đačić Predrag (855.5 KiB)
33. 05-353-37/2019 od 22.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1150/1    k.o  Kula Kula Icon of Aletić Slavica Aletić Slavica (956.2 KiB)
32. 05-353-30/2019 od 21.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 670   k.o  Sivac Sivac Icon of Bikicki Bojana Bikicki Bojana (770.6 KiB)
31. 05-353-25/2019 od 21.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 4178    k.o  Crvenka Crvenka Icon of Vasić Željko Vasić Željko (845.2 KiB)
30. 05-353-28/2019 od 21.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.433     k.o  Sivac Sivac Icon of Drobnjak Gordana Drobnjak Gordana (936.8 KiB)
29. 05-353-32/2019 od 21.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 2285    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Sabadoš Ksenija Sabadoš Ksenija (1.4 MiB)
28. 05-353-26/2019 od 20.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 3558     k.o  . Sivac Sivac Icon of Žderić Tatjana Žderić Tatjana (910.3 KiB)
27. 05-353-27/2019 od 20.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.  563/2   k.o  Kula Kula Icon of Dormošev Jovan Dormošev Jovan (973.1 KiB)
26. 05-353-24/2019 od 19.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 34/2    k.o  Kula Kula Icon of Kondić Goran Kondić Goran (970.2 KiB)
25. 05-353-31/2019 od 19.03.2019 Izgradnja stambeno poslovnog objekta P+3    na  k.p.2800    k.o  Kula Kula Icon of Spirala invest doo Spirala invest doo (967.6 KiB)
24. 05-353-23/2019 od 18.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 1500/7   k.o  Kula Kula Icon of Cvijetić Obrad Cvijetić Obrad (900.5 KiB)
23. 05-353-22/2019 od 08.03.2019 Izgradnja skladišta okova a šrafovske robe    na  k.p. 7630 i 7631    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Comfort style doo Comfort style doo (0.0 B)
22. 05-353-29/2019 od 06.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p. 281    k.o  Sivac Sivac Icon of Raketić Milena Raketić Milena (1.4 MiB)
21. 05-353-21/2019 od 07.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.738     k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Kašaji Janko Kašaji Janko (963.3 KiB)
20. 05-353-18/2019 od 08.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat    na  k.p.1967/2     k.o  Kula Kula Icon of Nenadov Nikola Nenadov Nikola (1.4 MiB)
19. 05-353-19/2019 od 05.03.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za poslovni  objekat    na  k.p. 4116/2     k.o  Kula Kula Icon of Raspopović Miodrag Raspopović Miodrag (1.2 MiB)
18. 05-353-17/2019 od 01.03.2019 Izgradnja stambenog  objekta  P+0,    na  k.p.  4846   k.o  Crvenka Crvenka Icon of Ružičić Jovan Ružičić Jovan (0.0 B)
17. 05-353202/2019 od 27.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p. 3204     k.o  Crvenka Crvenka Icon of Rijavec Jovanka Rijavec Jovanka (1.7 MiB)
16. 05-353-14/2019 od 26.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p. 1138/7     k.o  Kula Kula Icon of Šišarica Mirko Šišarica Mirko (1.5 MiB)
15. 05-353-12/2019 od 25.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p. 3129/1     k.o  Kula Kula Icon of Vukadinović Milka Vukadinović Milka (1.5 MiB)
14. 05-353-11/2019 od 22.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  1548    k.o  Sivac Sivac Icon of Delić Bogdanović Sofija Delić Bogdanović Sofija(1.1 MiB)
13. 05-353-9/2019 od 22.02.2019 Izgradnja sistema za navodnjavanje Sivac Sever 2 faza      na  k.p.   9901 I dr.   k.o  Sivac Sivac Icon of Al Rawafed Al Rawafed (0.0 B)
12. 05-353-13/2019 od 14.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  2587    k.o  Sivac Sivac Icon of Novaković Zorica Novaković Zorica (1.4 MiB)
11. 05-353-16/2019 od 13.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  3586   k.o  Sivac Sivac Icon of Bosnić Zdravko Bosnić Zdravko (1.0 MiB)
10. 05-353-8/2019 od 12.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  894    k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Edelinski Mihal Edelinski Mihal (975.6 KiB)
9. 05-353-7/2019 od 07.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  1135/4    k.o  Crvenka Crvenka Icon of Lakić Milka Lakić Milka (127.9 KiB)
8. 05-353-6/2019 od 07.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  1913/44    k.o  Kula Kula Icon of Kondić Milanko Kondić Milanko (61.6 KiB)
7. 05-353-2/2019 od 04.02.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni  objekat      na  k.p.  1913/23    k.o  Kula Kula Icon of Obradov Milena Obradov Milena (1.5 MiB)
6. 05-353-5/2019 od 28.01.2019 Izgradnja  skladišta sirovina i gotovih proizvoda metalne industrije      na  k.p.  8918/1     k.o  Kula Kula Icon of Terming d.o.o. Terming d.o.o. (0.0 B)
5. 05-353-290/2018 od 16.01.2019 Izgradnja  skladišta okova i šrafovske robe      na  k.p.  3257 I 3258     k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Medić Slobodanka Medić Slobodanka (1.3 MiB)
4. 05-353-289/2018 od 16.01.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat na k.p. 1868  k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Manastir monahinja bezgrešne device Marije Manastir monahinja bezgrešne device Marije (1.0 MiB)
3. 05-353-288/2018 od 09.01.2019 Izgradnja priključka na gasovodnu mrežu  sa  KMRS i ugradnjom unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat        na  k.p. 3248      k.o  Kula Kula Icon of Jut Oliver Jut Oliver (1.0 MiB)
2. 05-353-283/2018 od 08.01.2019 Izgradnja silo ćelija 6 x 1700t i sušarom kapaciteta 20t/h       na  k.p.   9212   k.o  Sivac Sivac Icon of ZZ Agro MV Sivac ZZ Agro MV Sivac (1.0 MiB)
1. 05-353-291/2018 od 03.01.2019 Izgradnja skladišta okova i šrafovske robe       na  k.p.   7630   k.o  Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Comfort Style doo Comfort Style doo (757.7 KiB)

 

Lokacijski uslovi 2018 – 2015