Грађевинске дозволе

Грађевинске дозволе 2018.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње       Инвеститор – преузимање
23. 05-351-319/2018 од 09.08.2018 .
Изградња складишта металне робе , на к.п. број 4893/11 к.о.
Кула Icon of Inter-truck doo Inter-truck doo (101.0 KiB)
22. 05-351-308/2018 од 07.08.2018 .
Изградња стамбеног и два помоћна објекта , на к.п. број 948/2 к.о.
Кула Icon of Трифуновић Милена Трифуновић Милена (77.2 KiB)
21. 05-351-305/2018 од   02.08.2018
Изградња објекта за тов свиња , на к.п. број 7451 к.о.
Кула Icon of Бајић Слађана Бајић Слађана (81.4 KiB)
20. 05-351-295/2018 од 24.07.2018 .
Изградња стамбеног објекта П+0 , на к.п. број 3439/5 к.о.
Кула Icon of Шукара Драган Шукара Драган (86.5 KiB)
19. 05-351-279/2018 од 17.07.2018
Изградња сервиса путничких возила , на к.п. број 5255/1 к.о.
Кула Icon of Пушкаш Ференц Пушкаш Ференц (127.0 KiB)
18. 05-351-261/2018 од 02.07.2018
Изградњу објекта за тов јунади капацитета 40 комада, на к.п. број 296 и 297 к.о.
Црвенка Icon of Pele Mladen Pele Mladen (74.5 KiB)
17. 05-351-245/2018 од 25.06.2018
Изградњу  стаје за крмаче и прасилиште и товљенике 50+ 300 комада    на к.п.  број  1593   к.о.
Крушчић Icon of Бркић Иван Бркић Иван (122.6 KiB)
16. 05-351-233/2018 од 19.06.2018
Изградња стамбеног објекта П+1 на к.п. број 2904/1 и 2904/3 к.о.
Кула Icon of Шокињов Стефан Шокињов Стефан (162.5 KiB)
15. 05-351-168/2018 од 25.05.2018.
Изградња сито ћелија
Црвенка Icon of Едуфарм доо Едуфарм доо (95.5 KiB)
14. 05-351-187/2018 од 31.05.2018.
Изградња бензинске станице на локацији постојеће гасне станице на парцели к.п. број 2661 к.о.
Кула Icon of ''ГАС ПОИНТ'' д.о.о. ''ГАС ПОИНТ'' д.о.о. (78.0 KiB)
13. 05-351-179/2018 од 28. 05. 2018.
Изградња стамбеног објекта спратности П+1 са прикључцима на инфраструктуру на парцелама к.п. 4402/1, 4402/2 и 4402/3 к.о.
Кула Icon of Апро Габриела и Апро Арнолд Апро Габриела и Апро Арнолд (72.5 KiB)
12. 05-351-165/2018 од 24.05.2018
Доградња стамбеног објекта на к.п. број 871/2 к.о.
Липар Icon of Нинчетовић Добривоје Нинчетовић Добривоје (84.9 KiB)
11. 05-351-166/2018 од 21.05.2018
Изградња система за наводњавање са бунарима,стубне трафостанице и магацина резервних делова на к.п. број 7043 к.о.
Црвенка Icon of Остојић Вања Остојић Вања (81.7 KiB)
10. 05-351-157/2018 од 18.05.2018
Фарма за тов свиња од 850 комада, на к.п. број 7216 к.о.
Кула Icon of Жекић Драгана Жекић Драгана (123.2 KiB)
09. 05-351-150/2018 од 17.05.2018
Изградња сило ћелија 3×820т, објекта за смештај пољ.мех,колске ваге и др. на к.п. број 5486 к.о.
Руски Крстур Icon of ПТД Агрохома ПТД Агрохома (86.5 KiB)
08. 05-351-134/2018 од 10.05.2018 .
Изградња стаје за тов јунади на к.п. број 3922 к.о.
Сивац Icon of Влашкалић Велибор Влашкалић Велибор (120.0 KiB)
07. 05-351-138/2018 од 10.05.2018 .
Изградња производног објекта-шиваоне на к.п. број 1543/1 к.о.
Кула Icon of Гајић Снежана Гајић Снежана (89.1 KiB)
06. 05-351-119/2018 од 30.04.2018 .
Изградња брзих декантера муљног сока на к.п. број 3656/4 к.о.
Црвенка Icon of ФШ Црвенка ФШ Црвенка (118.8 KiB)
05. 05-351-117/2018 од 27.04.2018 .
Изградња фарме за алтернативну производњу конзумних јаја на к.п. број 2463/5 и др. к.о.
Крушчић Icon of Анимал комерц доо Анимал комерц доо (126.0 KiB)
04. 05-351-115/2018 од 25.04.2018
Изградња складишта пољ. приозвода, колске ваге и вагарске кућице на к.п. број 3469/1 к.о.
Сивац Icon of Мипеал ОЗЗ Мипеал ОЗЗ (120.1 KiB)
03. 05-351-112/2018 od  23.04.2018
Реконструкција, пренамена и доградња пословног и стамбеног простора на к.п. број 815 и 816 к.о.
Руски Крстур Icon of Ковачевић Синиша Ковачевић Синиша (88.0 KiB)
02. 05-351-42/2018 од 21.02.2018 .
Доградња стамбеног објекта-салаша на к.п. број 8648 к.о.
Кула Icon of Новаковић Максим Новаковић Максим (88.9 KiB)
01. 05-351-10/2018 од 18.01.2018 .
Изградња самоуслужне аутоперионице , на к.п. број 3118 и 3119 к.о.
Црвенка Icon of Поповић Миодраг Поповић Миодраг (204.9 KiB)

 

Грађевинске дозволе 2017.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње       Инвеститор – преузимање
48. 05-351-494/2017 од 22.12.2017 .
Изградња фарме за тов свиња капацитета 1300 комада , на к.п. број 8182/1 и др. к.о.
Кула Icon of Вујовић Југослав и синови доо Вујовић Југослав и синови доо (78.3 KiB)
47. 05-351-482/2017 од 15.12.2017
Изградња постројења за прчешћавање воде у Крушчићу , на к.п. број 114 и др. к.о.
Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (84.3 KiB)
46. 05-351-463/2017 од 05.12.2017 .
Изградња постројења за прчешћавање воде у Руском Крстуру , на к.п. број 1279/4 и др. к.о.
Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (85.1 KiB)
45. 05-351-403/2017 од 20.11.2017 .
Реконструкција санитарно-гардеробног и доградња смештајних јединица , на к.п. број 8144/1 к.о.
Црвенка Icon of Едуфарм д.о.о. Едуфарм д.о.о. (76.0 KiB)
34. 05-351-403/2017 од 03.11.2017 .
Изградња индустријског објекта за производњу обуће , на к.п. број 9107/19 к.о.
Кула Icon of Еуроин доо Еуроин доо (89.3 KiB)
33. 05-351-396/2017 од 27.10.2017
Изградња фабрике за обраду текстила , на к.п. број 9107/28 к.о.
Кула Icon of Фиорано доо Фиорано доо (100.2 KiB)
32. 05-351-386/2017 од 23.10.2017 .
Изградња пословног објекта- продавноце ауто и тракторских делова П+0   ,    на к.п.  број   1529    к.о.
Кула Icon of Стр Кватро Славко Гомилановић ПР Стр Кватро Славко Гомилановић ПР (202.3 KiB)
31. 05-351-359/2017 од 09.10.2017 .
Фарма за тов свиња капацитета 500 комада , на к.п. број 7900/1 и 7900/2 к.о.
Сивац Icon of Прекајац Тихомир Прекајац Тихомир (75.8 KiB)
30. 05-351-351/2017 од 09.10.2017 .
Систем за наводњавање Сивац-свер , на к.п. број 11484/3 и др. к.о.
Сивац Icon of Ал Раwафед   д.о.о. Ал Раwафед д.о.о. (126.3 KiB)
29. 05-351-340/2017 од 02.10.2017 .
За стамбени објекат П+0 , на к.п. број 1665 к.о.
Руски Крстур Icon of Јованова Ирина Јованова Ирина (71.9 KiB)
28. 05-351-332/2017 од 28.09.2017
Стамбени објекат , на к.п. број 3594 к.о.
Сивац Icon of Чупић Јованка Чупић Јованка (118.4 KiB)
27. 05-351-302/2017 од 05.09.2017 .
Изградња карантина за свиње са пратећим објектима , на к.п. број 8144/1 к.о.
Црвенка Icon of Патент ИЕЦ доо Патент ИЕЦ доо (97.6 KiB)
26. 05-351-297/2017 од 25.08.2017 Реконструкција санитарно-гардероберног објекта и доградњу смештајних јединица , на к.п. број 8144/1 к.о. Црвенка Icon of Патент ИЕЦ доо Патент ИЕЦ доо (76.2 KiB)
25. 05-351-276/2017 од 11.08.2017 Изградња стамбеног објекта П+0, на к.п. број 3898/1 к.о. Кула Icon of Николић Драган Николић Драган (105.7 KiB)
24. 05-351-270/2017 од 03.08.2017 . Изградња производно – магацинског објекта за обраду и чување садног материјала П+1, на к.п. број 9107/24 к.о. Црвенка Icon of Севеплант д.о.о. Севеплант д.о.о. (80.3 KiB)
23. 05-351-245/2017 од 26.07.2017 . Изградња сило ћелија 3x 1000 т и др на к.п. број 5819 к.о. Кула Icon of Екстра ауто транспорт д.о.о. Екстра ауто транспорт д.о.о. (83.9 KiB)
22. 05-351-250/2017 од 26.07.2017 . Доградња дела зграде основног образовања на к.п. број 4390/1 к.о. Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (70.1 KiB)
21. 05-351-235/2017 од 21.07.2017 . Реконструкција главне МРС “Црвенка “ на к.п. број 9300/1 к.о. Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (76.5 KiB)
20. 05-351-243/2017 од  21.07.2017 Изградња фарме за тов свиња 850 комада и силоса за храну на к.п. број 8742 и 8743/1 к.о. Кула Icon of Шибалија Драган Шибалија Драган (99.4 KiB)
19. 05-351-234/2017 од   18.07.2017 . Изградња гараже на к.п. број 153 к.о. Липар Icon of Вучуревић Весна Вучуревић Весна (70.8 KiB)
18. 05-351-233/2017 од  18.07.2017 . Изградња надстрешнице са усипним кошем на к.п. број 3370 к.о. Црвенка Icon of Пер Агро доо Пер Агро доо (72.9 KiB)
17. 05-351-229/2017 од 14.07.2017 . Изградња хладњаче за воће капацитета 450т на к.п. број 453 к.о. Руски Крстур Icon of Јуарбис д.о.о. Јуарбис д.о.о. (103.7 KiB)
16. 05-351-215/2017 од 06.07.2017 . Изградњу стамбеног и економског објекта на к.п. број 2288 и др. к.о. Кула Icon of Katona Janko Katona Janko (71.1 KiB)
15. 05-351-210/2017 od 26.06.2017. Реконструкцију унутрашњих гасних инсталација, изградњу прикључног гасовода и регулационе станице на к.п. број 9300/1 и др. к.о. Црвенка Icon of Fabrika secera crvenka Fabrika secera crvenka (82.6 KiB)
14. 05-351-201/2017 од 20.06.2017 Изградња стамбеног објекта са 2 стамбене јединице  П+Пк и помоћног објекта на к.п. број 153 к.о. Липар Icon of Вучуревић Весна Вучуревић Весна (74.0 KiB)
13. 05-351-195/2017 od 15.06.2017. Изградња магацина готових производа – намештаја на к.п. број 2900 к.о. Руски Крстур Icon of ''Грантеx Гроуп'' д.о.o ''Грантеx Гроуп'' д.о.o (104.6 KiB)
12. 05-351-187/2017 od 08.06.2017 . Изградња прве фазе спортског центра у Кули на к.п. број 3728/61 и приступних путева на к.п. број 3728/57 и 3728/66 к.о. Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (115.5 KiB)
11. 05-351-166/2017 од 17.05.2017 . Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. број 2900 к.о. Кула Icon of Татић Предраг Татић Предраг (103.6 KiB)
10. 05-351-149/2017 од 04.05.2017 Изградња стамбеног објекта на к.п. број 2587 к.о. Сивац Icon of Новаковић Зорица Новаковић Зорица (99.5 KiB)
09. 05-351-145/2017 од 03.05.2017 Изградња пословног објекта – пољопривредне апотеке на к.п. број 3009 к.о. Сивац Icon of Мипеал ОЗЗ Сивац Мипеал ОЗЗ Сивац (104.8 KiB)
08. 05-351-141/2017 од 28.04.2017 . Изградња стамбеног објекта на к.п. број 2772 к.о. Сивац Icon of Жекић Дуња Жекић Дуња (74.8 KiB)
07. 05-351-140/2017 од 26.04.2017 . Изградња пословног објекта за технички преглед возила на к.п. број 585 к.о. Кула Icon of Ковачевић Никола Ковачевић Никола (100.8 KiB)
06. 05-351-137/2017 од 24.04.2017 . Реконструкција пословно стамбеног објекта на к.п. број 2813 к.о. Кула Icon of Мандић Марија Мандић Марија (90.4 KiB)
05. 05-351-102/2017 од 07.04.2017 Изградња стамбеног објекта на к.п.број 3645 к.о. Кула Icon of Петељ Славко и Данијела Петељ Славко и Данијела (77.3 KiB)
04. 05-351-105/2017 од 07.04.2017 Изградња  стамбеног објекта на к.п.број 1806 к.о. Руски Крстур Icon of Паштернак Јанко Паштернак Јанко (76.4 KiB)
03. 05-351-80/2017 од 28.03.2017 Изградња пословног објекта- продавница мешовите робе П+0 на к.п. број 2582/1 к.о. Руски Крстур Icon of Бођанец Игор Бођанец Игор (70.0 KiB)
02. 05-351-58/2017 од 09.03.2017 . Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. број 2900 к.о. Кула Icon of Татић Предраг Татић Предраг (103.8 KiB)
01. 05-351-358/2016 од  04.01.2017 . Изградња станице за снабдевање са ТНГом на к.п. број 5500 к.о. Руски Крстур Icon of Бобар Бешка д.о.о. Бобар Бешка д.о.о. (94.7 KiB)

 


Грађевинске дозволе 2016.

Р. број Број предмета / Датум издавања Грађевинска дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
59. 05-351-352/2016 od 28.12.2016 . Изградњa фарме кока носиља на к.п. број 8182/1 к.о. Кула Icon of Вујовић Југослав и синови доо Вујовић Југослав и синови доо (104.7 KiB)
58. 05-351-343/2016 од 21.12.2016 . Изградња наткривеног складишта палета и репроматеријала на к.п. број 110/1 к.о. Руски Крстур Icon of Санковић Дејан Санковић Дејан (74.0 KiB)
57. 05-351-340/2016 од 21.12.2016 . Изградња црпне станице и спојног канала на к.п. број 11484/4 к.о. Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (73.4 KiB)
56. 05-351-334/2016 од 16.12.2016 . Изградња стамбеног објекта на к.п. број 2972 к.о. Црвенка Icon of Марковић Илија Марковић Илија (101.4 KiB)
55. 05-351-319/2016 od 06.12.2016 Изградња гараже на к.п. број 3259 и 3260 к.о. Руски Крстур Icon of Медић Слободанка Медић Слободанка (89.9 KiB)
54. 05-351-308/2016 од 30.11.2016 . Изградња стамбеног објекта, на к.п. број 1413/1  к.о. Кула Icon of Весна Тодоровић Милкић Весна Тодоровић Милкић (121.2 KiB)
53. 05-351-307/2016 од 30.11.2016. Изградња стамбеног објекта, на к.п. број 731/1 к.о. Црвенка Icon of Пуповац Илија Пуповац Илија (121.1 KiB)
52. 05-351-297/2016 od 21.11.2016 . Колско пешачки пролаз, део стамбене собраћајнице и површине за паркирање на к.п. број 3378 и др. к.о. Руски Крстур Icon of Општина Кула Општина Кула (71.8 KiB)
51. 05-351-268/2016 od 03.11.2016 . Изградња стакленика за цвеће на к.п. 1496/1 к.о. Руски Крстур Icon of Благојевић Зоран Благојевић Зоран (79.1 KiB)
50. 05-351-258/2016 od 21.10.2016 Изградња складишта житарица 2x 1120т, тампон ћелија, помоћног магацина, сушаре и др. на к.п. број 5819 к.о. Кула Icon of Екстра ауто транспорт Екстра ауто транспорт (104.7 KiB)
49. 05-351-242/2016 od 28.09.2016 Изградња надстрешнице за смештај пољ. механизације на к.п. 5278 и 5279 к.о. Кула Icon of Фиштеш Шандор Фиштеш Шандор (76.5 KiB)
48. 05-351-235/2016 od 26.09.2016 . Изградња интерне станице за снабдевање возила горивом на к.п. 9059 и 9060 к.о. Сивац Icon of Ал Равафед Ал Равафед (74.8 KiB)
47. 05-351-225/2016 od 16.09.2016. Постављање оптичког кабла ИПАН ЈНА- Новака Пејчића улице Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (84.5 KiB)
46. 05-351-222/2016 od 14.09.2016 . Проширење телекомуникационе мреже Црвенка Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (85.6 KiB)
45. 05-351-214/2016 od 14.09.2016 Изградња радионице за израду металних делова у Кули на к.п. 7884/1 к.о. Кула Icon of Дејан Матошевић Дејан Матошевић (75.5 KiB)
44. 05-351-218/2016 od 13.09.2016 . Проширење телекомуникационе мреже Црвенка Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (84.2 KiB)
43. 05-351-204/2016 od 08.09.2016 Постављање оптичког кабла у ул. Братства и Јединства, Бошка Бухе и др. Кула Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (97.5 KiB)
42. 05-351-167/2016 od 11.08.2016 Реконструкција и доградња трговинског објекта на к.п. број 3729 к.о. Кула Icon of АБФ Инвестмент АБФ Инвестмент (102.6 KiB)
41. 05-351-166/2016 od 10.08.2016 Изградња стамбеног објекта По+П на к.п. број 975 к.о. Кула Icon of Лукић Страхиња Лукић Страхиња (76.5 KiB)
40. 05-351-160/2016 од 02.08.2016 Постављање оптичког кабла за повезивање на к.п.број 4947. к.о. Црвенка Icon of Телеком Србија АД Телеком Србија АД (85.5 KiB)
39. 05-351-154/2016 од 29.07.2016 Стамбени објекат П+0 на к.п. број 3185 к.о. Кула Icon of Живковић Игор Живковић Игор (83.9 KiB)
38. 05-351-147/2016 од 20.07.2016  Магацин намештаја на к.п.број 7627  к.о. Руски Крстур  Icon of ЗТР Цомфорт ЗТР Цомфорт (102.3 KiB)
37. 05-351-144/2016 од 22.07.2016 Силосне ћелије 3х300т, сушаре, надстрешнице за смештај пољ. механизације и др. на к.п. број 5486  к.о. Руски Крстур Icon of ПТД Агрохома доо ПТД Агрохома доо (80.3 KiB)
36. 05-351-133/2016 од 11.07.2016 Стамбени објекат П+0 на к.п.  број 8833/3  к.о. Кула Icon of Рипчин Иван Рипчин Иван (100.3 KiB)
35. 05-351-126/2016 од 01.07.2016 Изградња  магацина металних елемената на к.п. број 981/8  к.о. Кула Icon of Виола Јован Виола Јован (84.5 KiB)
34. 05-351-101/2016 од 16.06.2016 . Изградња  стамбеног објекта  и помоћног објекта   П+0  на к.п.  број 435  к.о. Липар Icon of Зракић Милош Зракић Милош (84.9 KiB)
33. 05-351-102/2016 од 15.06.2016 Доградња стамбеног објекта   П+0  на к.п.  број 1435/1  к.о. Руски Крстур Icon of Сендерак Борис и Марина Сендерак Борис и Марина (103.6 KiB)
32. 05-351-98/2016 од 14.06.2016 Изградња објекта тоалета  П+0  на к.п.  број 9714/1  к.о. Сивац Icon of ЈВП Воде Војводине ЈВП Воде Војводине (103.3 KiB)
31. 05-351-95/2016 од 10.06.2016 Изградња стамбеног објекта П+0  на к.п.  број 3210/3  к.о. Кула Icon of Игњатовић Дарјана Игњатовић Дарјана (101.5 KiB)
30. 05-351-97/2016 од 10.06.2016 Доградња пословно стамбеног објекта  на к.п.  број 1376/2  к.о. Црвенка Icon of Губеринић Момчило и Љиљана Губеринић Момчило и Љиљана (85.2 KiB)
29. 05-351-90/2016 од 03.06.2016 Пословни објекат-станица за снабдевање моторних возила ТНГ-ом Руски
Крстур
Icon of Бобар Бешка доо Бобар Бешка доо (90.8 KiB)
28. 05-351-92/2016 од 03.06.2016 Пословни објекат-цвећара Сивац Icon of Волф Јелена Волф Јелена (102.0 KiB)
27. 05-351-32/2016 од 24.03.2016. Магацин намештаја на к.п. 7627 к.о. Руски Крстур Icon of ЗТР ЦОМФОРТ ЗТР ЦОМФОРТ (98.8 KiB)
26. 05-351-15/2016 од 24.02.2016. Гасна котларница у Црвенки Црвенка Icon of "Црвенка фабрика шећера" "Црвенка фабрика шећера" (168.1 KiB)
25. 05-351-198/2015  22.12.2015. Реконструкција и пренамена у објекте за прераду воћа и поврћа Кула Icon of Лацко Антал и Ержебет Лацко Антал и Ержебет (1.7 MiB)
24. 05-351-179/2015
25.11.2015.
Изградња 3 бунара за снабдевање санитарном водом Крушчић Icon of Анимал Комерц д.о.о Анимал Комерц д.о.о (1.2 MiB)
23. 05-351-167/2015
12.11.2015.
Изградња истражно експлоатациног бунара БК-1 на к.п. 9107/22 Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (934.8 KiB)
22. 05-351-140 16.10.2015. Изградња стамбеног објекта са пратећим инсталацијама Кула Icon of Лацко Норберт Лацко Норберт (1.8 MiB)
21. 05-351-136 12.10.2015. Изградња спортске хале Сивац Icon of Општина Кула Општина Кула (1.4 MiB)
20. 05-351-131 7.10.2015. Објекти за смештај пољопривредне механизације и друго Руски Крстур Icon of ПТД "Агрохома" ПТД "Агрохома" (1.4 MiB)
19. 05-351-123 28.9.2015. Изградња инфраструктурног објекта – фекалне канализације и две црпне станице ЦС-1 Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (1.9 MiB)
18. 05-351-111 17.9.2015. Реконструкција и пренамена стамбених просторија у пословне и доградњу пословних просторија намењених за производњу натрон вре’а капацитета до 2.2 тоне/дан Кула Icon of Братић Дејана Братић Дејана (1.3 MiB)
17. 05-351-110/2015 11.9.2015. Изградња стамбене зграде са 1 станом и помоћним објектима на к.п. 2855/1 и 2857 к.о. Кула Кула Icon of Пјевач Валентина Пјевач Валентина (1.2 MiB)
16. 05-351-103/2015 26.08.2015. Изградња пословног објекта, складишта тапацираног намештаја и надстрешнице, са пратећим инсталацијама и прикључцима на инфраструктуру, спратности П+0 Руски Крстур  Icon of ЗТР Цомфорт ЗТР Цомфорт (1.4 MiB)
15. 05-351-99/2015 26.08.2015. Изградња стамбеног објекта и помоћног објекта са пратећим инсталацијама, спратности П+0 Кула Icon of Павичић Кристина, Кула Павичић Кристина, Кула (1.6 MiB)
14. 05-351-101/2015 25.08.2015. Изградња инфраструктурног објекта – истражно-експлоатационог бунара ИЕБС-4/И/14 у Сивцу Сивац  Icon of Општина Кула, Кула Општина Кула, Кула (1.2 MiB)
13. 05-351-94/2015
20.08.2015.
Изградња здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља у Кули, спратности П+2 Кула Icon of Општина Кула, Кула Општина Кула, Кула (2.5 MiB)
12. 05-351-93/2015 14.08.2015. Изградња инфраструктурног објекта – фекалне канализације и црпне станице ЦС-1 у делу насеља Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула, Кула Општина Кула, Кула (1.6 MiB)
11. 05-351-75/2015
29.07.2015.
Изградња подног складишта житарица и уљарица капацитета 650 тона, колске ваге и вагарске кућице са пратећим инсталацијама и прикључцима на кому- налну инфраструктуру Крушчић Icon of Бркић Иван, Крушчић Бркић Иван, Крушчић (2.0 MiB)
10. 05-351-69/2015
27.07.2015.
Изградња стамбеног објекта-салаша спратности П+0 и објекта за смештај по- љопривредне механизације спратности П+0 Сивац Icon of Калић Јован, Сивац Калић Јован, Сивац (1.9 MiB)
9. 05-351-68/2015
21.07.2015.
Доградња инфраструктурног објекта – дела канализационе мреже са четири црпне станице ЦС1, ЦС2, ЦС3, ЦС4 у Кули Кула Icon of Општина Кула, Кула Општина Кула, Кула (1.3 MiB)
8. 05-351-62/2015 09.07.2015. Изградња стамбено-пословног објекта (стоматолошка ординација) са помоћним објектима и пратећим инсталацијама, спратности П+0 Руски Крстур Icon of Хајдук Мирко и Хајдук Наташа, Руски Крстур Хајдук Мирко и Хајдук Наташа, Руски Крстур (1.7 MiB)
7. 05-351-56/2015
03.07.2015.
Изградња самоуслужне аутоперионице, спратности П+0 Кула Icon of Поповић Миодраг, Кула Пена Љиљана-предузетник, Мушки фризерски салон Љиља, Црвенка Финансијер Пелапо Плус д.о.о. Кула Поповић Миодраг, Кула Пена Љиљана-предузетник, Мушки фризерски салон Љиља, Црвенка Финансијер Пелапо Плус д.о.о. Кула (1.8 MiB)
6. 05-351-58/2015
02.07.2015.
Реконструкција и доградња стамбеног објекта са делимичним уклањањем постојећег објекта, спратности П+0 Руски Крстур Icon of Салак Владимир, Руски Крстур Салак Владимир, Руски Крстур (1.2 MiB)
5. 05-351-55/2015
01.07.2015
Изградња стамбеног објекта, спратности П+0 са пратећим инсталацијама Руски Крстур Icon of Међеши Иван, Руски Крстур Међеши Иван, Руски Крстур (958.9 KiB)
4. 05-351-47/2015 18.06.2015. Изградња две гараже за смештај пољопривредне механизације, спратности П+0 Сивац Icon of ''Ал Равафед Србија’’ д.о.о. Београд ''Ал Равафед Србија’’ д.о.о. Београд (1.3 MiB)
3. 05-351-44/2015 12.06.2015. Изградња стамбеног објекта, спратности П+0 са пратећим инсталацијама Руски Крстур Icon of Чизмар Еуфемија  и Чизмар Јоаким, Руски Крстур Чизмар Еуфемија и Чизмар Јоаким, Руски Крстур (1.0 MiB)
2. 05-351-43/2015 11.06.2015. Изградња привредног објекта, фарма-прасилиште за узгој крмача (кап.200 ком.), спратности П+0 са прилазним путевима, пратећим објектима и инфраструктуром Црвенка Icon of ''Патент цо.’’д.о.о. Мишићево ''Патент цо.’’д.о.о. Мишићево (1.8 MiB)
1.  05-351-33/2015 14.05.2015.  Изградња стамбеног објекта, спратности По+П са пратећим инсталацијама  Кула  Icon of Хуђик Атила, Кула Хуђик Атила, Кула (1.0 MiB)