Građevinske dozvole

Građevinske dozvole 2020.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Građevinska dozvola Mesto gradnje Investitor
05. 05-351-96/2020 od 11.03.2020. Rekonstrukcija, dogradnja i nadziđivanje prizemnog stambenog objekta na k.p.2498/2 k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Oros Željko i Andrea Oros Željko i Andrea (72.4 KiB)
04. 05-351-86/2020 od 02.03.2020.  Izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+0 na parceli k.p. broj 1799 k.o. Kula Kula Icon of Gajić Stevan i Dragaš Gajić Tatjana Gajić Stevan i Dragaš Gajić Tatjana (71.9 KiB)
03. 05-351-56/2020 od 11.02. 2020.  Izgradnja tri sušare kapaciteta 36 t/h, nadstrešnice, pratećih objekata, opreme i infrastrukture na parceli k.p. broj 8669/1 k.o. Kula Kula Icon of Žitomlinsko preduzeće ''Žito media'' d.o.o. Žitomlinsko preduzeće ''Žito media'' d.o.o. (96.6 KiB)
02. 05-351-394/2018 od 29.01.2020. Izmene u toku izgradnje industriskog objekta – privremene montažne asfaltne baze kapaciteta 40t/h na kat.parceli br.7791/1 k.o. Kula Kula Icon of Ekstra - Auto transport d.o.o Ekstra - Auto transport d.o.o (120.2 KiB)
01.  05-351-665/2019 od 08.01.2020 Izmena dimenzija objekata na farmi za alternativnu proizvodnju konzumnih jaja    na k.p.   broj 2463/16  k.o. Kruščić Kruščić Icon of Animal Komerc doo Animal Komerc doo (110.2 KiB)

Građevinske dozvole 2019.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Građevinska dozvola Mesto gradnje Investitor
29. 05-351-637/2019 od 25.12.2019  Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na k.p. broj 3008 k.o. Crvenka Crvenka Icon of Desnica Dejan Desnica Dejan (100.6 KiB)
28. 05-351-635/2019 od 24.12.2019 Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta i izgradnju  pomoćnog objekta    na k.p.   broj 4044/1  k.o. Kula Kula Icon of Bogojevac Slobodan Bogojevac Slobodan (114.9 KiB)
27. 05-351-628/2019 od 20.12.2019 Izgradnja  specijalizovanog skladišta za voće i povrće i rekonstrukciju,dogradnju i prenamenu postojećeg objekta poljoprivrede,    na k.p.   broj 453   k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Juarbis doo Juarbis doo (115.6 KiB)
26.  05-351-631/2019 od 19.12.2019  Izgradnja  stambenog objekta    na k.p.   broj 1016   k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Makaji Julijan i Slavka Makaji Julijan i Slavka (76.5 KiB)
25. 05-351-603/2019 od 04.12.2019 . Rekonstrukcija i dogradnja skladišta    na k.p.   broj 8918/1   k.o. Kula Kula Icon of Terming doo Terming doo (115.6 KiB)
24. 05-351-549/2019 od 08.11.2019 . Izgradnja  skladišta šrafovske robe i okova    na k.p.   broj 7630/1   k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Comfort style doo Comfort style doo (116.8 KiB)
23. 05-351-543/2019 od 07.11.2019 Izgradnja farme svinja kapaciteta 400 krmača i 4000 tovljenika    na k.p.   broj 7017/2 i dr.   k.o. Crvenka Crvenka Icon of Vlahović Jovana Vlahović Jovana (147.9 KiB)
22. 05-351-481/2019 od 18.10.2019 . Rekonstrukcija i  dogradnja objekta za sortiranje i pakovanje jaja    na k.p.  broj 2465/16  k.o. Kruščić Kruščić Icon of Animal Komerc Animal Komerc (102.4 KiB)
21.  05-351-457/2019 od 07.10.2019 Izgradnja objekta za tov svinja 850 komada    na k.p.  broj 7216  k.o. Kula Kula Icon of Žekić Šukara Dragana Žekić Šukara Dragana (121.3 KiB)
20. 05-351-378/2019 od 05.09.2019  Nadogradnja stambenog prostora   na k.p.  broj 3727  k.o. Kula  Kula Icon of Nebojša Kojašević Nebojša Kojašević (120.0 KiB)
19. 05-351-373/2019 od  30.08.2019 Izgradnja poslovnog objekta-prodavnice   na k.p.  broj 361  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Bođanec Igor Bođanec Igor (78.1 KiB)
18. 05-351-331/2019 od 22.08.2019  Rekonstrukcija, dogradnja i promena namene u sušaru na gas i dr,   na k.p.  broj  685/2    k.o. Crvenka Crvenka Icon of Novo plus doo Novo plus doo (124.7 KiB)
17.  05-351-322/2019 od 20.08.2019  Izgradnja stambenog objekta P+Pk i pomoćnog objekta   ,   na k.p.  broj  961/2    k.o. Kula Kula Icon of Ognjenović Nada Ognjenović Nada (104.6 KiB)
16. 05-351-321/2019 od 19.08.2019 Izgradnja objekta za skladištenje   voća i povrća    ,   na k.p.  broj  7852    k.o. Sivac Sivac Icon of Kalić Jovan Kalić Jovan (113.6 KiB)
15. 05-351-296/2019 od 07.08.2019. Izgradnja upravne zgrade, interne benzinske stanice, portirnice, kolske vage i vagarske kuće, nadstrešnice za poljoprivredne mašine, nadstrešnice za poljoprivredne mašine sa ostavom za priključke, magacina semena, magacina hemijskih sredstava i đubriva, skladišta repromaterijala, skladišta za smeštaj priključaka poljoprivrednih mašina, podzemnog rezervoara za vodu za potrebe gašenja požara, priključaka, saobraćajnica i manipulativnih površina, platoa za pranje poljoprivrednih mašina, biciklarnika, parkinga za putničke automobile, šest vodonepropusnih septičkih jama, separatora ulja i benzina, i rekonstrukcija i dogradnja postojeće mašinske radionice na parcelama k.p. broj 9059, 9060 i 9061 k.o. Sivac Sivac Icon of ''Al Rawafed Srbija'' d.o.o. ''Al Rawafed Srbija'' d.o.o. (105.4 KiB)
14. 05-351-290/2019 od 01.08.2019 Izgradnja tople veze na zgradi škole ,   na k.p.  broj  3031    k.o. Sivac Sivac Icon of  APV OŠ 20 oktobar APV OŠ 20 oktobar (125.4 KiB)
13. 05-351-261/2019 od 17.07.2019 . Izgradnja stambenog objekta  P+0   ,   na k.p.  broj 3483 i dr.     k.o. Kula Kula Icon of Jovanović Vesna Jovanović Vesna (104.8 KiB)
12. 05-351-259/2019 od 16.07.2019 . Izgradnja sušare, elevatora i dr.       ,   na k.p.  broj   4138/1  k.o. Sivac Sivac Icon of ZZ Sivac ZZ Sivac (75.8 KiB)
11. 05-351-238/2019 od 28.06.2019 Izgradnja skladišta  okova i šrafovske robe    ,   na k.p.  broj   3257 i 3258  k.o. Ruski Krstur Ruski Krstur Icon of Medić Slobodanka Medić Slobodanka (81.0 KiB)
10. 05-351-224/2019 od 21.06.2019 Izgradnja silosa za žitarice 2×200t i dr. ,   na k.p.  broj   3649  k.o. Sivac Sivac Icon of Slepčev Milutin Slepčev Milutin (123.1 KiB)
9. 05-351-183/2019 od 17.05.2019. Izgradnja novog krova na delu postojeće zgrade poslovnih usluga na k.p. br. 2847/2 k.o. Kula Kula Icon of PD Vojvodina d.o.o. PD Vojvodina d.o.o. (184.9 KiB)
8. 05-351-152/2019 od 07.05.2019 . Izgradnja 1 i 2 faze pogona za proizvodnju obuće   ,   na k.p.  broj  9107/19  k.o. Kula Kula Icon of Euroin doo Euroin doo (125.9 KiB)
7. 05-351-144/2019 od 25.04.2019 . Stambeno poslovni objekat  P+3  ,   na k.p.  broj 2800   k.o. Kula Kula Icon of Spirala invest doo Spirala invest doo (87.7 KiB)
6. 05-351-136/2019 od 18.04.2019 Izgradnja sportske sale, za APV Ekonomsko-trgovinsko školu,   na k.p.  broj 2835,2836 i 2839   k.o. Kula Kula Icon of APV Ekonomsko trgovinska škola APV Ekonomsko trgovinska škola (126.5 KiB)
5. 05-351-118/2019 od 05.04.2019 . Stambeni objekat P+0  ,   na k.p.  broj  4846  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Ružičić Jovan Ružičić Jovan (75.5 KiB)
4. 05-351-111/2019 od 02.04.2019 . Izgradnja skladišta sirovina  ,   na k.p.  broj  8918/1  k.o. Kula Kula Icon of Terming doo Terming doo (115.5 KiB)
3. 05-351-74/2019 od 14.03.2019 . Stambeni objekat P+1  ,   na k.p.  broj  3275  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Stanković Miloš Stanković Miloš (86.6 KiB)
2. 05-351-1/2019 od 08.01.2019 . Izgradnja farme za tov svinja 2 dž 850 komada    ,   na k.p.  broj  7060  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Popović Risto Popović Risto (91.2 KiB)
1. 05-351-613/2018 od 04.01.2019 . Proširenje farme svinja  kapaciteta 800 krmača,   na k.p.  broj  8144/4  k.o. Crvenka Crvenka Icon of Edufarm doo Edufarm doo (125.4 KiB)

Građevinske dozvole 2018.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Građevinska dozvola Mesto gradnje       Investitor – preuzimanje
31. 05-351-595/2018 od 26.12.2018
Izgradnja sistema za navodnjavanje Sivac-jug, na k.p.  broj 11387 i dr.  k.o. Sivac
Sivac Icon of Al Rawafed Srbija doo Al Rawafed Srbija doo (86.5 KiB)
30. 05-351-515/2018 od 02.11.2018
Izgradnja stambenog objekta , na k.p. broj 1816 k.o. Crvenka
Crvenka Icon of Majstorović Slobodan Majstorović Slobodan (76.5 KiB)
29. 05-351-491/2018 od 24.10.2018
Izgradnja silosa za žitarice 2×200 t i dr. , na k.p. broj 3649 k.o. Sivac
Sivac Icon of Slepčev Milutin Slepčev Milutin (117.2 KiB)
28. 05-351-484/2018 od 18.10.2018 .
Izgradnja poslovnog prostora , na k.p. broj 1913/43 k.o. Kula
Kula Icon of Vujović Radović Nataša Vujović Radović Nataša (77.6 KiB)
27. 05-351-449/2018 od 10.10.2018 .
Izgradnja specijalizovanog skladišta , na k.p. broj 3620/17 k.o. Crvenka
Crvenka Icon of Jaffa doo Jaffa doo (104.6 KiB)
26. 05-351-400/2018 od 24.09.2018 .
Izgradnja stambenog objekta , na k.p. broj2337/2 k.o. Crvenka
Crvenka Icon of Stipić Nikola Stipić Nikola (87.3 KiB)
25. 05-351-359/2018 od 05.09.2018 .
Izgradnja poslovnog objekta , na k.p. broj 2995 k.o. Sivac
Sivac Icon of Peruničić Zoran Peruničić Zoran (120.8 KiB)
24. 05-351-353/2018 od   31.08.2018 .
Izgradnja stambenog objekta P+Pk , na k.p. broj 1459 i 1460 k.o. Ruski Krstur
Ruski Krstur Icon of Čizmar Dorian Čizmar Dorian (79.0 KiB)
23. 05-351-319/2018 od 09.08.2018 .
Izgradnja skladišta metalne robe , na k.p. broj 4893/11 k.o. Kula
Kula Icon of Inter-truck doo Inter-truck doo (101.0 KiB)
22. 05-351-308/2018 od 07.08.2018 .
Izgradnja stambenog i dva pomoćna objekta , na k.p. broj 948/2 k.o. Kula
Kula Icon of Trifunović Milena Trifunović Milena (77.2 KiB)
21. 05-351-305/2018 od   02.08.2018
Izgradnja objekta za tov svinja , na k.p. broj 7451 k.o. Kula
Kula Icon of Bajić Slađana Bajić Slađana (81.4 KiB)
20. 05-351-295/2018 od 24.07.2018 .
Izgradnja stambenog objekta P+0 , na k.p. broj 3439/5 k.o. Kula
Kula Icon of Šukara Dragan Šukara Dragan (86.5 KiB)
19. 05-351-279/2018 od 17.07.2018
Izgradnja servisa putničkih vozila , na k.p. broj 5255/1 k.o. Kula
Kula Icon of Puškaš Ferenc Puškaš Ferenc (127.0 KiB)
18. 05-351-261/2018 od 02.07.2018
Izgradnju objekta za tov junadi kapaciteta 40 komada, na k.p. broj 296 i 297 k.o. Crvenka
Crvenka Icon of Pele Mladen Pele Mladen (74.5 KiB)
17. 05-351-245/2018 od 25.06.2018
Izgradnju  staje za krmače i prasilište i tovljenike 50+ 300 komada    na k.p.  broj  1593   k.o. Kruščić
Kruščić Icon of Brkić Ivan Brkić Ivan (122.6 KiB)
16. 05-351-233/2018 od 19.06.2018
Izgradnja stambenog objekta P+1 na k.p. broj 2904/1 i 2904/3 k.o. Kula
Kula Icon of Šokinjov Stefan Šokinjov Stefan (162.5 KiB)
15. 05-351-168/2018 od 25.05.2018.
Izgradnja sito ćelija Crvenka
Crvenka Icon of Edufarm doo Edufarm doo (95.5 KiB)
14. 05-351-187/2018 od 31.05.2018.
Izgradnja benzinske stanice na lokaciji postojeće gasne stanice na parceli k.p. broj 2661 k.o. Kula
Kula Icon of ''GAS POINT'' d.o.o. ''GAS POINT'' d.o.o. (78.0 KiB)
13. 05-351-179/2018 od 28. 05. 2018.
Izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1 sa priključcima na infrastrukturu na parcelama k.p. 4402/1, 4402/2 i 4402/3 k.o. Kula
Kula Icon of Apro Gabriela i Apro Arnold Apro Gabriela i Apro Arnold (72.5 KiB)
12. 05-351-165/2018 od 24.05.2018
Dogradnja stambenog objekta na k.p. broj 871/2 k.o. Lipar
Lipar Icon of Ninčetović Dobrivoje Ninčetović Dobrivoje (84.9 KiB)
11. 05-351-166/2018 od 21.05.2018
Izgradnja sistema za navodnjavanje sa bunarima,stubne trafostanice i magacina rezervnih delova na k.p. broj 7043 k.o. Crvenka
Crvenka Icon of Ostojić Vanja Ostojić Vanja (81.7 KiB)
10. 05-351-157/2018 od 18.05.2018
Farma za tov svinja od 850 komada, na k.p. broj 7216 k.o. Kula
Kula Icon of Žekić Dragana Žekić Dragana (123.2 KiB)
09. 05-351-150/2018 od 17.05.2018
Izgradnja silo ćelija 3×820t, objekta za smeštaj polj.meh,kolske vage i dr. na k.p. broj 5486 k.o. Ruski Krstur
Ruski Krstur Icon of PTD Agrohoma PTD Agrohoma (86.5 KiB)
08. 05-351-134/2018 od 10.05.2018 .
Izgradnja staje za tov junadi na k.p. broj 3922 k.o. Sivac
Sivac Icon of Vlaškalić Velibor Vlaškalić Velibor (120.0 KiB)
07. 05-351-138/2018 od 10.05.2018 .
Izgradnja proizvodnog objekta-šivaone na k.p. broj 1543/1 k.o. Kula
Kula Icon of Gajić Snežana Gajić Snežana (89.1 KiB)
06. 05-351-119/2018 od 30.04.2018 .
Izgradnja brzih dekantera muljnog soka na k.p. broj 3656/4 k.o. Crvenka
Crvenka Icon of FŠ Crvenka FŠ Crvenka (118.8 KiB)
05. 05-351-117/2018 od 27.04.2018 .
Izgradnja farme za alternativnu proizvodnju konzumnih jaja na k.p. broj 2463/5 i dr. k.o. Kruščić
Kruščić Icon of Animal komerc doo Animal komerc doo (126.0 KiB)
04. 05-351-115/2018 od 25.04.2018
Izgradnja skladišta polj. priozvoda, kolske vage i vagarske kućice na k.p. broj 3469/1 k.o. Sivac
Sivac Icon of Mipeal OZZ Mipeal OZZ (120.1 KiB)
03. 05-351-112/2018 od  23.04.2018
Rekonstrukcija, prenamena i dogradnja poslovnog i stambenog prostora na k.p. broj 815 i 816 k.o. Ruski Krstur
Ruski Krstur Icon of Kovačević Siniša Kovačević Siniša (88.0 KiB)
02. 05-351-42/2018 od 21.02.2018 .
Dogradnja stambenog objekta-salaša na k.p. broj 8648 k.o. Kula
Kula Icon of Novaković Maksim Novaković Maksim (88.9 KiB)
01. 05-351-10/2018 od 18.01.2018 .
Izgradnja samouslužne autoperionice , na k.p. broj 3118 i 3119 k.o. Crvenka
Crvenka Icon of Popović Miodrag Popović Miodrag (204.9 KiB)

 

Građevinske dozvole 2017.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Građevinska dozvola Mesto gradnje       Investitor – preuzimanje
48. 05-351-494/2017 od 22.12.2017 .
Izgradnja farme za tov svinja kapaciteta 1300 komada , na k.p. broj 8182/1 i dr. k.o.
Kula Icon of Vujović Jugoslav i sinovi doo Vujović Jugoslav i sinovi doo (78.3 KiB)
47. 05-351-482/2017 od 15.12.2017
Izgradnja postrojenja za prčešćavanje vode u Kruščiću , na k.p. broj 114 i dr. k.o.
Kruščić Icon of Opština Kula Opština Kula (84.3 KiB)
46. 05-351-463/2017 od 05.12.2017 .
Izgradnja postrojenja za prčešćavanje vode u Ruskom Krsturu , na k.p. broj 1279/4 i dr. k.o.
Ruski Krstur Icon of Opština Kula Opština Kula (85.1 KiB)
45. 05-351-403/2017 od 20.11.2017 .
Rekonstrukcija sanitarno-garderobnog i dogradnja smeštajnih jedinica , na k.p. broj 8144/1 k.o.
Crvenka Icon of Edufarm d.o.o. Edufarm d.o.o. (76.0 KiB)
34. 05-351-403/2017 od 03.11.2017 .
Izgradnja industrijskog objekta za proizvodnju obuće , na k.p. broj 9107/19 k.o.
Kula Icon of Euroin doo Euroin doo (89.3 KiB)
33. 05-351-396/2017 od 27.10.2017
Izgradnja fabrike za obradu tekstila , na k.p. broj 9107/28 k.o.
Kula Icon of Fiorano doo Fiorano doo (100.2 KiB)
32. 05-351-386/2017 od 23.10.2017 .
Izgradnja poslovnog objekta- prodavnoce auto i traktorskih delova P+0   ,    na k.p.  broj   1529    k.o.
Kula Icon of Str Kvatro Slavko Gomilanović PR Str Kvatro Slavko Gomilanović PR (202.3 KiB)
31. 05-351-359/2017 od 09.10.2017 .
Farma za tov svinja kapaciteta 500 komada , na k.p. broj 7900/1 i 7900/2 k.o.
Sivac Icon of Prekajac Tihomir Prekajac Tihomir (75.8 KiB)
30. 05-351-351/2017 od 09.10.2017 .
Sistem za navodnjavanje Sivac-sver , na k.p. broj 11484/3 i dr. k.o.
Sivac Icon of Al Rawafed   d.o.o. Al Rawafed d.o.o. (126.3 KiB)
29. 05-351-340/2017 od 02.10.2017 .
Za stambeni objekat P+0 , na k.p. broj 1665 k.o.
Ruski Krstur Icon of Jovanova Irina Jovanova Irina (71.9 KiB)
28. 05-351-332/2017 od 28.09.2017
Stambeni objekat , na k.p. broj 3594 k.o.
Sivac Icon of Čupić Jovanka Čupić Jovanka (118.4 KiB)
27. 05-351-302/2017 od 05.09.2017 .
Izgradnja karantina za svinje sa pratećim objektima , na k.p. broj 8144/1 k.o.
Crvenka Icon of Patent IEC doo Patent IEC doo (97.6 KiB)
26. 05-351-297/2017 od 25.08.2017 Rekonstrukcija sanitarno-garderobernog objekta i dogradnju smeštajnih jedinica , na k.p. broj 8144/1 k.o. Crvenka Icon of Patent IEC doo Patent IEC doo (76.2 KiB)
25. 05-351-276/2017 od 11.08.2017 Izgradnja stambenog objekta P+0, na k.p. broj 3898/1 k.o. Kula Icon of Nikolić Dragan Nikolić Dragan (105.7 KiB)
24. 05-351-270/2017 od 03.08.2017 . Izgradnja proizvodno – magacinskog objekta za obradu i čuvanje sadnog materijala P+1, na k.p. broj 9107/24 k.o. Crvenka Icon of Seveplant d.o.o. Seveplant d.o.o. (80.3 KiB)
23. 05-351-245/2017 od 26.07.2017 . Izgradnja silo ćelija 3x 1000 t i dr na k.p. broj 5819 k.o. Kula Icon of Ekstra auto transport d.o.o. Ekstra auto transport d.o.o. (83.9 KiB)
22. 05-351-250/2017 od 26.07.2017 . Dogradnja dela zgrade osnovnog obrazovanja na k.p. broj 4390/1 k.o. Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (70.1 KiB)
21. 05-351-235/2017 od 21.07.2017 . Rekonstrukcija glavne MRS “Crvenka “ na k.p. broj 9300/1 k.o. Crvenka Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (76.5 KiB)
20. 05-351-243/2017 od  21.07.2017 Izgradnja farme za tov svinja 850 komada i silosa za hranu na k.p. broj 8742 i 8743/1 k.o. Kula Icon of Šibalija Dragan Šibalija Dragan (99.4 KiB)
19. 05-351-234/2017 od   18.07.2017 . Izgradnja garaže na k.p. broj 153 k.o. Lipar Icon of Vučurević Vesna Vučurević Vesna (70.8 KiB)
18. 05-351-233/2017 od  18.07.2017 . Izgradnja nadstrešnice sa usipnim košem na k.p. broj 3370 k.o. Crvenka Icon of Per Agro doo Per Agro doo (72.9 KiB)
17. 05-351-229/2017 od 14.07.2017 . Izgradnja hladnjače za voće kapaciteta 450t na k.p. broj 453 k.o. Ruski Krstur Icon of Juarbis d.o.o. Juarbis d.o.o. (103.7 KiB)
16. 05-351-215/2017 od 06.07.2017 . Izgradnju stambenog i ekonomskog objekta na k.p. broj 2288 i dr. k.o. Kula Icon of Katona Janko Katona Janko (71.1 KiB)
15. 05-351-210/2017 od 26.06.2017. Rekonstrukciju unutrašnjih gasnih instalacija, izgradnju priključnog gasovoda i regulacione stanice na k.p. broj 9300/1 i dr. k.o. Crvenka Icon of Fabrika secera crvenka Fabrika secera crvenka (82.6 KiB)
14. 05-351-201/2017 od 20.06.2017 Izgradnja stambenog objekta sa 2 stambene jedinice  P+Pk i pomoćnog objekta na k.p. broj 153 k.o. Lipar Icon of Vučurević Vesna Vučurević Vesna (74.0 KiB)
13. 05-351-195/2017 od 15.06.2017. Izgradnja magacina gotovih proizvoda – nameštaja na k.p. broj 2900 k.o. Ruski Krstur Icon of ''Grantex Group'' d.o.o ''Grantex Group'' d.o.o (104.6 KiB)
12. 05-351-187/2017 od 08.06.2017 . Izgradnja prve faze sportskog centra u Kuli na k.p. broj 3728/61 i pristupnih puteva na k.p. broj 3728/57 i 3728/66 k.o. Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (115.5 KiB)
11. 05-351-166/2017 od 17.05.2017 . Izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p. broj 2900 k.o. Kula Icon of Tatić Predrag Tatić Predrag (103.6 KiB)
10. 05-351-149/2017 od 04.05.2017 Izgradnja stambenog objekta na k.p. broj 2587 k.o. Sivac Icon of Novaković Zorica Novaković Zorica (99.5 KiB)
09. 05-351-145/2017 od 03.05.2017 Izgradnja poslovnog objekta – poljoprivredne apoteke na k.p. broj 3009 k.o. Sivac Icon of Mipeal OZZ Sivac Mipeal OZZ Sivac (104.8 KiB)
08. 05-351-141/2017 od 28.04.2017 . Izgradnja stambenog objekta na k.p. broj 2772 k.o. Sivac Icon of Žekić Dunja Žekić Dunja (74.8 KiB)
07. 05-351-140/2017 od 26.04.2017 . Izgradnja poslovnog objekta za tehnički pregled vozila na k.p. broj 585 k.o. Kula Icon of Kovačević Nikola Kovačević Nikola (100.8 KiB)
06. 05-351-137/2017 od 24.04.2017 . Rekonstrukcija poslovno stambenog objekta na k.p. broj 2813 k.o. Kula Icon of Mandić Marija Mandić Marija (90.4 KiB)
05. 05-351-102/2017 od 07.04.2017 Izgradnja stambenog objekta na k.p.broj 3645 k.o. Kula Icon of Petelj Slavko i Danijela Petelj Slavko i Danijela (77.3 KiB)
04. 05-351-105/2017 od 07.04.2017 Izgradnja  stambenog objekta na k.p.broj 1806 k.o. Ruski Krstur Icon of Pašternak Janko Pašternak Janko (76.4 KiB)
03. 05-351-80/2017 od 28.03.2017 Izgradnja poslovnog objekta- prodavnica mešovite robe P+0 na k.p. broj 2582/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Bođanec Igor Bođanec Igor (70.0 KiB)
02. 05-351-58/2017 od 09.03.2017 . Izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p. broj 2900 k.o. Kula Icon of Tatić Predrag Tatić Predrag (103.8 KiB)
01. 05-351-358/2016 od  04.01.2017 . Izgradnja stanice za snabdevanje sa TNGom na k.p. broj 5500 k.o. Ruski Krstur Icon of Bobar Beška d.o.o. Bobar Beška d.o.o. (94.7 KiB)

 


Građevinske dozvole 2016.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Građevinska dozvola Mesto gradnje Investitor – preuzimanje
59. 05-351-352/2016 od 28.12.2016 . Izgradnja farme koka nosilja na k.p. broj 8182/1 k.o. Kula Icon of Vujović Jugoslav i sinovi doo Vujović Jugoslav i sinovi doo (104.7 KiB)
58. 05-351-343/2016 od 21.12.2016 . Izgradnja natkrivenog skladišta paleta i repromaterijala na k.p. broj 110/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Sanković Dejan Sanković Dejan (74.0 KiB)
57. 05-351-340/2016 od 21.12.2016 . Izgradnja crpne stanice i spojnog kanala na k.p. broj 11484/4 k.o. Sivac Icon of Opština Kula Opština Kula (73.4 KiB)
56. 05-351-334/2016 od 16.12.2016 . Izgradnja stambenog objekta na k.p. broj 2972 k.o. Crvenka Icon of Marković Ilija Marković Ilija (101.4 KiB)
55. 05-351-319/2016 od 06.12.2016 Izgradnja garaže na k.p. broj 3259 i 3260 k.o. Ruski Krstur Icon of Medić Slobodanka Medić Slobodanka (89.9 KiB)
54. 05-351-308/2016 od 30.11.2016 . Izgradnja stambenog objekta, na k.p. broj 1413/1  k.o. Kula Icon of Vesna Todorović Milkić Vesna Todorović Milkić (121.2 KiB)
53. 05-351-307/2016 od 30.11.2016. Izgradnja stambenog objekta, na k.p. broj 731/1 k.o. Crvenka Icon of Pupovac Ilija Pupovac Ilija (121.1 KiB)
52. 05-351-297/2016 od 21.11.2016 . Kolsko pešački prolaz, deo stambene sobraćajnice i površine za parkiranje na k.p. broj 3378 i dr. k.o. Ruski Krstur Icon of Opština Kula Opština Kula (71.8 KiB)
51. 05-351-268/2016 od 03.11.2016 . Izgradnja staklenika za cveće na k.p. 1496/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Blagojević Zoran Blagojević Zoran (79.1 KiB)
50. 05-351-258/2016 od 21.10.2016 Izgradnja skladišta žitarica 2x 1120t, tampon ćelija, pomoćnog magacina, sušare i dr. na k.p. broj 5819 k.o. Kula Icon of Ekstra auto transport Ekstra auto transport (104.7 KiB)
49. 05-351-242/2016 od 28.09.2016 Izgradnja nadstrešnice za smeštaj polj. mehanizacije na k.p. 5278 i 5279 k.o. Kula Icon of Fišteš Šandor Fišteš Šandor (76.5 KiB)
48. 05-351-235/2016 od 26.09.2016 . Izgradnja interne stanice za snabdevanje vozila gorivom na k.p. 9059 i 9060 k.o. Sivac Icon of Al Ravafed Al Ravafed (74.8 KiB)
47. 05-351-225/2016 od 16.09.2016. Postavljanje optičkog kabla IPAN JNA- Novaka Pejčića ulice Kula Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (84.5 KiB)
46. 05-351-222/2016 od 14.09.2016 . Proširenje telekomunikacione mreže Crvenka Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (85.6 KiB)
45. 05-351-214/2016 od 14.09.2016 Izgradnja radionice za izradu metalnih delova u Kuli na k.p. 7884/1 k.o. Kula Icon of Dejan Matošević Dejan Matošević (75.5 KiB)
44. 05-351-218/2016 od 13.09.2016 . Proširenje telekomunikacione mreže Crvenka Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (84.2 KiB)
43. 05-351-204/2016 od 08.09.2016 Postavljanje optičkog kabla u ul. Bratstva i Jedinstva, Boška Buhe i dr. Kula Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (97.5 KiB)
42. 05-351-167/2016 od 11.08.2016 Rekonstrukcija i dogradnja trgovinskog objekta na k.p. broj 3729 k.o. Kula Icon of ABF Investment ABF Investment (102.6 KiB)
41. 05-351-166/2016 od 10.08.2016 Izgradnja stambenog objekta Po+P na k.p. broj 975 k.o. Kula Icon of Lukić Strahinja Lukić Strahinja (76.5 KiB)
40. 05-351-160/2016 od 02.08.2016 Postavljanje optičkog kabla za povezivanje na k.p.broj 4947. k.o. Crvenka Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (85.5 KiB)
39. 05-351-154/2016 od 29.07.2016 Stambeni objekat P+0 na k.p. broj 3185 k.o. Kula Icon of Živković Igor Živković Igor (83.9 KiB)
38. 05-351-147/2016 od 20.07.2016  Magacin nameštaja na k.p.broj 7627  k.o. Ruski Krstur  Icon of ZTR Comfort ZTR Comfort (102.3 KiB)
37. 05-351-144/2016 od 22.07.2016 Silosne ćelije 3h300t, sušare, nadstrešnice za smeštaj polj. mehanizacije i dr. na k.p. broj 5486  k.o. Ruski Krstur Icon of PTD Agrohoma doo PTD Agrohoma doo (80.3 KiB)
36. 05-351-133/2016 od 11.07.2016 Stambeni objekat P+0 na k.p.  broj 8833/3  k.o. Kula Icon of Ripčin Ivan Ripčin Ivan (100.3 KiB)
35. 05-351-126/2016 od 01.07.2016 Izgradnja  magacina metalnih elemenata na k.p. broj 981/8  k.o. Kula Icon of Viola Jovan Viola Jovan (84.5 KiB)
34. 05-351-101/2016 od 16.06.2016 . Izgradnja  stambenog objekta  i pomoćnog objekta   P+0  na k.p.  broj 435  k.o. Lipar Icon of Zrakić Miloš Zrakić Miloš (84.9 KiB)
33. 05-351-102/2016 od 15.06.2016 Dogradnja stambenog objekta   P+0  na k.p.  broj 1435/1  k.o. Ruski Krstur Icon of Senderak Boris i Marina Senderak Boris i Marina (103.6 KiB)
32. 05-351-98/2016 od 14.06.2016 Izgradnja objekta toaleta  P+0  na k.p.  broj 9714/1  k.o. Sivac Icon of JVP Vode Vojvodine JVP Vode Vojvodine (103.3 KiB)
31. 05-351-95/2016 od 10.06.2016 Izgradnja stambenog objekta P+0  na k.p.  broj 3210/3  k.o. Kula Icon of Ignjatović Darjana Ignjatović Darjana (101.5 KiB)
30. 05-351-97/2016 od 10.06.2016 Dogradnja poslovno stambenog objekta  na k.p.  broj 1376/2  k.o. Crvenka Icon of Guberinić Momčilo i Ljiljana Guberinić Momčilo i Ljiljana (85.2 KiB)
29. 05-351-90/2016 od 03.06.2016 Poslovni objekat-stanica za snabdevanje motornih vozila TNG-om Ruski
Krstur
Icon of Bobar Beška doo Bobar Beška doo (90.8 KiB)
28. 05-351-92/2016 od 03.06.2016 Poslovni objekat-cvećara Sivac Icon of Volf Jelena Volf Jelena (102.0 KiB)
27. 05-351-32/2016 od 24.03.2016. Magacin nameštaja na k.p. 7627 k.o. Ruski Krstur Icon of ZTR COMFORT ZTR COMFORT (98.8 KiB)
26. 05-351-15/2016 od 24.02.2016. Gasna kotlarnica u Crvenki Crvenka Icon of "Crvenka fabrika šećera" "Crvenka fabrika šećera" (168.1 KiB)
25. 05-351-198/2015  22.12.2015. Rekonstrukcija i prenamena u objekte za preradu voća i povrća Kula Icon of Lacko Antal i Eržebet Lacko Antal i Eržebet (1.7 MiB)
24. 05-351-179/2015
25.11.2015.
Izgradnja 3 bunara za snabdevanje sanitarnom vodom Kruščić Icon of Animal Komerc d.o.o Animal Komerc d.o.o (1.2 MiB)
23. 05-351-167/2015
12.11.2015.
Izgradnja istražno eksploatacinog bunara BK-1 na k.p. 9107/22 Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (934.8 KiB)
22. 05-351-140 16.10.2015. Izgradnja stambenog objekta sa pratećim instalacijama Kula Icon of Lacko Norbert Lacko Norbert (1.8 MiB)
21. 05-351-136 12.10.2015. Izgradnja sportske hale Sivac Icon of Opština Kula Opština Kula (1.4 MiB)
20. 05-351-131 7.10.2015. Objekti za smeštaj poljoprivredne mehanizacije i drugo Ruski Krstur Icon of PTD "Agrohoma" PTD "Agrohoma" (1.4 MiB)
19. 05-351-123 28.9.2015. Izgradnja infrastrukturnog objekta – fekalne kanalizacije i dve crpne stanice CS-1 Crvenka Icon of Opština Kula Opština Kula (1.9 MiB)
18. 05-351-111 17.9.2015. Rekonstrukcija i prenamena stambenih prostorija u poslovne i dogradnju poslovnih prostorija namenjenih za proizvodnju natron vre’a kapaciteta do 2.2 tone/dan Kula Icon of Bratić Dejana Bratić Dejana (1.3 MiB)
17. 05-351-110/2015 11.9.2015. Izgradnja stambene zgrade sa 1 stanom i pomoćnim objektima na k.p. 2855/1 i 2857 k.o. Kula Kula Icon of Pjevač Valentina Pjevač Valentina (1.2 MiB)
16. 05-351-103/2015 26.08.2015. Izgradnja poslovnog objekta, skladišta tapaciranog nameštaja i nadstrešnice, sa pratećim instalacijama i priključcima na infrastrukturu, spratnosti P+0 Ruski Krstur  Icon of ZTR Comfort ZTR Comfort (1.4 MiB)
15. 05-351-99/2015 26.08.2015. Izgradnja stambenog objekta i pomoćnog objekta sa pratećim instalacijama, spratnosti P+0 Kula Icon of Pavičić Kristina, Kula Pavičić Kristina, Kula (1.6 MiB)
14. 05-351-101/2015 25.08.2015. Izgradnja infrastrukturnog objekta – istražno-eksploatacionog bunara IEBS-4/I/14 u Sivcu Sivac  Icon of Opština Kula, Kula Opština Kula, Kula (1.2 MiB)
13. 05-351-94/2015
20.08.2015.
Izgradnja zdravstvenog objekta specijalističkih službi sa pasarelom Doma zdravlja u Kuli, spratnosti P+2 Kula Icon of Opština Kula, Kula Opština Kula, Kula (2.5 MiB)
12. 05-351-93/2015 14.08.2015. Izgradnja infrastrukturnog objekta – fekalne kanalizacije i crpne stanice CS-1 u delu naselja Crvenka Crvenka Icon of Opština Kula, Kula Opština Kula, Kula (1.6 MiB)
11. 05-351-75/2015
29.07.2015.
Izgradnja podnog skladišta žitarica i uljarica kapaciteta 650 tona, kolske vage i vagarske kućice sa pratećim instalacijama i priključcima na komu- nalnu infrastrukturu Kruščić Icon of Brkić Ivan, Kruščić Brkić Ivan, Kruščić (2.0 MiB)
10. 05-351-69/2015
27.07.2015.
Izgradnja stambenog objekta-salaša spratnosti P+0 i objekta za smeštaj po- ljoprivredne mehanizacije spratnosti P+0 Sivac Icon of Kalić Jovan, Sivac Kalić Jovan, Sivac (1.9 MiB)
9. 05-351-68/2015
21.07.2015.
Dogradnja infrastrukturnog objekta – dela kanalizacione mreže sa četiri crpne stanice CS1, CS2, CS3, CS4 u Kuli Kula Icon of Opština Kula, Kula Opština Kula, Kula (1.3 MiB)
8. 05-351-62/2015 09.07.2015. Izgradnja stambeno-poslovnog objekta (stomatološka ordinacija) sa pomoćnim objektima i pratećim instalacijama, spratnosti P+0 Ruski Krstur Icon of Hajduk Mirko i Hajduk Nataša, Ruski Krstur Hajduk Mirko i Hajduk Nataša, Ruski Krstur (1.7 MiB)
7. 05-351-56/2015
03.07.2015.
Izgradnja samouslužne autoperionice, spratnosti P+0 Kula Icon of Popović Miodrag, Kula Pena Ljiljana-preduzetnik, Muški frizerski salon Ljilja, Crvenka Finansijer Pelapo Plus d.o.o. Kula Popović Miodrag, Kula Pena Ljiljana-preduzetnik, Muški frizerski salon Ljilja, Crvenka Finansijer Pelapo Plus d.o.o. Kula (1.8 MiB)
6. 05-351-58/2015
02.07.2015.
Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta sa delimičnim uklanjanjem postojećeg objekta, spratnosti P+0 Ruski Krstur Icon of Salak Vladimir, Ruski Krstur Salak Vladimir, Ruski Krstur (1.2 MiB)
5. 05-351-55/2015
01.07.2015
Izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+0 sa pratećim instalacijama Ruski Krstur Icon of Međeši Ivan, Ruski Krstur Međeši Ivan, Ruski Krstur (958.9 KiB)
4. 05-351-47/2015 18.06.2015. Izgradnja dve garaže za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, spratnosti P+0 Sivac Icon of ''Al Ravafed Srbija’’ d.o.o. Beograd ''Al Ravafed Srbija’’ d.o.o. Beograd (1.3 MiB)
3. 05-351-44/2015 12.06.2015. Izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+0 sa pratećim instalacijama Ruski Krstur Icon of Čizmar Eufemija  i Čizmar Joakim, Ruski Krstur Čizmar Eufemija i Čizmar Joakim, Ruski Krstur (1.0 MiB)
2. 05-351-43/2015 11.06.2015. Izgradnja privrednog objekta, farma-prasilište za uzgoj krmača (kap.200 kom.), spratnosti P+0 sa prilaznim putevima, pratećim objektima i infrastrukturom Crvenka Icon of ''Patent co.’’d.o.o. Mišićevo ''Patent co.’’d.o.o. Mišićevo (1.8 MiB)
1.  05-351-33/2015 14.05.2015.  Izgradnja stambenog objekta, spratnosti Po+P sa pratećim instalacijama  Kula  Icon of Huđik Atila, Kula Huđik Atila, Kula (1.0 MiB)