Građevinske dozvole

Građevinske dozvole 2018.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Građevinska dozvola Mesto gradnje       Investitor – preuzimanje
23. 05-351-319/2018 od 09.08.2018 .
Izgradnja skladišta metalne robe , na k.p. broj 4893/11 k.o.
Kula Icon of Inter-truck doo Inter-truck doo (101.0 KiB)
22. 05-351-308/2018 od 07.08.2018 .
Izgradnja stambenog i dva pomoćna objekta , na k.p. broj 948/2 k.o.
Kula Icon of Trifunović Milena Trifunović Milena (77.2 KiB)
21. 05-351-305/2018 od   02.08.2018
Izgradnja objekta za tov svinja , na k.p. broj 7451 k.o.
Kula Icon of Bajić Slađana Bajić Slađana (81.4 KiB)
20. 05-351-295/2018 od 24.07.2018 .
Izgradnja stambenog objekta P+0 , na k.p. broj 3439/5 k.o.
Kula Icon of Šukara Dragan Šukara Dragan (86.5 KiB)
19. 05-351-279/2018 od 17.07.2018
Izgradnja servisa putničkih vozila , na k.p. broj 5255/1 k.o.
Kula Icon of Puškaš Ferenc Puškaš Ferenc (127.0 KiB)
18. 05-351-261/2018 od 02.07.2018
Izgradnju objekta za tov junadi kapaciteta 40 komada, na k.p. broj 296 i 297 k.o.
Crvenka Icon of Pele Mladen Pele Mladen (74.5 KiB)
17. 05-351-245/2018 od 25.06.2018
Izgradnju  staje za krmače i prasilište i tovljenike 50+ 300 komada    na k.p.  broj  1593   k.o.
Kruščić Icon of Brkić Ivan Brkić Ivan (122.6 KiB)
16. 05-351-233/2018 od 19.06.2018
Izgradnja stambenog objekta P+1 na k.p. broj 2904/1 i 2904/3 k.o.
Kula Icon of Šokinjov Stefan Šokinjov Stefan (162.5 KiB)
15. 05-351-168/2018 od 25.05.2018.
Izgradnja sito ćelija
Crvenka Icon of Edufarm doo Edufarm doo (95.5 KiB)
14. 05-351-187/2018 od 31.05.2018.
Izgradnja benzinske stanice na lokaciji postojeće gasne stanice na parceli k.p. broj 2661 k.o.
Kula Icon of ''GAS POINT'' d.o.o. ''GAS POINT'' d.o.o. (78.0 KiB)
13. 05-351-179/2018 od 28. 05. 2018.
Izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1 sa priključcima na infrastrukturu na parcelama k.p. 4402/1, 4402/2 i 4402/3 k.o.
Kula Icon of Apro Gabriela i Apro Arnold Apro Gabriela i Apro Arnold (72.5 KiB)
12. 05-351-165/2018 od 24.05.2018
Dogradnja stambenog objekta na k.p. broj 871/2 k.o.
Lipar Icon of Ninčetović Dobrivoje Ninčetović Dobrivoje (84.9 KiB)
11. 05-351-166/2018 od 21.05.2018
Izgradnja sistema za navodnjavanje sa bunarima,stubne trafostanice i magacina rezervnih delova na k.p. broj 7043 k.o.
Crvenka Icon of Ostojić Vanja Ostojić Vanja (81.7 KiB)
10. 05-351-157/2018 od 18.05.2018
Farma za tov svinja od 850 komada, na k.p. broj 7216 k.o.
Kula Icon of Žekić Dragana Žekić Dragana (123.2 KiB)
09. 05-351-150/2018 od 17.05.2018
Izgradnja silo ćelija 3×820t, objekta za smeštaj polj.meh,kolske vage i dr. na k.p. broj 5486 k.o.
Ruski Krstur Icon of PTD Agrohoma PTD Agrohoma (86.5 KiB)
08. 05-351-134/2018 od 10.05.2018 .
Izgradnja staje za tov junadi na k.p. broj 3922 k.o.
Sivac Icon of Vlaškalić Velibor Vlaškalić Velibor (120.0 KiB)
07. 05-351-138/2018 od 10.05.2018 .
Izgradnja proizvodnog objekta-šivaone na k.p. broj 1543/1 k.o.
Kula Icon of Gajić Snežana Gajić Snežana (89.1 KiB)
06. 05-351-119/2018 od 30.04.2018 .
Izgradnja brzih dekantera muljnog soka na k.p. broj 3656/4 k.o.
Crvenka Icon of FŠ Crvenka FŠ Crvenka (118.8 KiB)
05. 05-351-117/2018 od 27.04.2018 .
Izgradnja farme za alternativnu proizvodnju konzumnih jaja na k.p. broj 2463/5 i dr. k.o.
Kruščić Icon of Animal komerc doo Animal komerc doo (126.0 KiB)
04. 05-351-115/2018 od 25.04.2018
Izgradnja skladišta polj. priozvoda, kolske vage i vagarske kućice na k.p. broj 3469/1 k.o.
Sivac Icon of Mipeal OZZ Mipeal OZZ (120.1 KiB)
03. 05-351-112/2018 od  23.04.2018
Rekonstrukcija, prenamena i dogradnja poslovnog i stambenog prostora na k.p. broj 815 i 816 k.o.
Ruski Krstur Icon of Kovačević Siniša Kovačević Siniša (88.0 KiB)
02. 05-351-42/2018 od 21.02.2018 .
Dogradnja stambenog objekta-salaša na k.p. broj 8648 k.o.
Kula Icon of Novaković Maksim Novaković Maksim (88.9 KiB)
01. 05-351-10/2018 od 18.01.2018 .
Izgradnja samouslužne autoperionice , na k.p. broj 3118 i 3119 k.o.
Crvenka Icon of Popović Miodrag Popović Miodrag (204.9 KiB)

 

Građevinske dozvole 2017.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Građevinska dozvola Mesto gradnje       Investitor – preuzimanje
48. 05-351-494/2017 od 22.12.2017 .
Izgradnja farme za tov svinja kapaciteta 1300 komada , na k.p. broj 8182/1 i dr. k.o.
Kula Icon of Vujović Jugoslav i sinovi doo Vujović Jugoslav i sinovi doo (78.3 KiB)
47. 05-351-482/2017 od 15.12.2017
Izgradnja postrojenja za prčešćavanje vode u Kruščiću , na k.p. broj 114 i dr. k.o.
Kruščić Icon of Opština Kula Opština Kula (84.3 KiB)
46. 05-351-463/2017 od 05.12.2017 .
Izgradnja postrojenja za prčešćavanje vode u Ruskom Krsturu , na k.p. broj 1279/4 i dr. k.o.
Ruski Krstur Icon of Opština Kula Opština Kula (85.1 KiB)
45. 05-351-403/2017 od 20.11.2017 .
Rekonstrukcija sanitarno-garderobnog i dogradnja smeštajnih jedinica , na k.p. broj 8144/1 k.o.
Crvenka Icon of Edufarm d.o.o. Edufarm d.o.o. (76.0 KiB)
34. 05-351-403/2017 od 03.11.2017 .
Izgradnja industrijskog objekta za proizvodnju obuće , na k.p. broj 9107/19 k.o.
Kula Icon of Euroin doo Euroin doo (89.3 KiB)
33. 05-351-396/2017 od 27.10.2017
Izgradnja fabrike za obradu tekstila , na k.p. broj 9107/28 k.o.
Kula Icon of Fiorano doo Fiorano doo (100.2 KiB)
32. 05-351-386/2017 od 23.10.2017 .
Izgradnja poslovnog objekta- prodavnoce auto i traktorskih delova P+0   ,    na k.p.  broj   1529    k.o.
Kula Icon of Str Kvatro Slavko Gomilanović PR Str Kvatro Slavko Gomilanović PR (202.3 KiB)
31. 05-351-359/2017 od 09.10.2017 .
Farma za tov svinja kapaciteta 500 komada , na k.p. broj 7900/1 i 7900/2 k.o.
Sivac Icon of Prekajac Tihomir Prekajac Tihomir (75.8 KiB)
30. 05-351-351/2017 od 09.10.2017 .
Sistem za navodnjavanje Sivac-sver , na k.p. broj 11484/3 i dr. k.o.
Sivac Icon of Al Rawafed   d.o.o. Al Rawafed d.o.o. (126.3 KiB)
29. 05-351-340/2017 od 02.10.2017 .
Za stambeni objekat P+0 , na k.p. broj 1665 k.o.
Ruski Krstur Icon of Jovanova Irina Jovanova Irina (71.9 KiB)
28. 05-351-332/2017 od 28.09.2017
Stambeni objekat , na k.p. broj 3594 k.o.
Sivac Icon of Čupić Jovanka Čupić Jovanka (118.4 KiB)
27. 05-351-302/2017 od 05.09.2017 .
Izgradnja karantina za svinje sa pratećim objektima , na k.p. broj 8144/1 k.o.
Crvenka Icon of Patent IEC doo Patent IEC doo (97.6 KiB)
26. 05-351-297/2017 od 25.08.2017 Rekonstrukcija sanitarno-garderobernog objekta i dogradnju smeštajnih jedinica , na k.p. broj 8144/1 k.o. Crvenka Icon of Patent IEC doo Patent IEC doo (76.2 KiB)
25. 05-351-276/2017 od 11.08.2017 Izgradnja stambenog objekta P+0, na k.p. broj 3898/1 k.o. Kula Icon of Nikolić Dragan Nikolić Dragan (105.7 KiB)
24. 05-351-270/2017 od 03.08.2017 . Izgradnja proizvodno – magacinskog objekta za obradu i čuvanje sadnog materijala P+1, na k.p. broj 9107/24 k.o. Crvenka Icon of Seveplant d.o.o. Seveplant d.o.o. (80.3 KiB)
23. 05-351-245/2017 od 26.07.2017 . Izgradnja silo ćelija 3x 1000 t i dr na k.p. broj 5819 k.o. Kula Icon of Ekstra auto transport d.o.o. Ekstra auto transport d.o.o. (83.9 KiB)
22. 05-351-250/2017 od 26.07.2017 . Dogradnja dela zgrade osnovnog obrazovanja na k.p. broj 4390/1 k.o. Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (70.1 KiB)
21. 05-351-235/2017 od 21.07.2017 . Rekonstrukcija glavne MRS “Crvenka “ na k.p. broj 9300/1 k.o. Crvenka Icon of JP Srbijagas JP Srbijagas (76.5 KiB)
20. 05-351-243/2017 od  21.07.2017 Izgradnja farme za tov svinja 850 komada i silosa za hranu na k.p. broj 8742 i 8743/1 k.o. Kula Icon of Šibalija Dragan Šibalija Dragan (99.4 KiB)
19. 05-351-234/2017 od   18.07.2017 . Izgradnja garaže na k.p. broj 153 k.o. Lipar Icon of Vučurević Vesna Vučurević Vesna (70.8 KiB)
18. 05-351-233/2017 od  18.07.2017 . Izgradnja nadstrešnice sa usipnim košem na k.p. broj 3370 k.o. Crvenka Icon of Per Agro doo Per Agro doo (72.9 KiB)
17. 05-351-229/2017 od 14.07.2017 . Izgradnja hladnjače za voće kapaciteta 450t na k.p. broj 453 k.o. Ruski Krstur Icon of Juarbis d.o.o. Juarbis d.o.o. (103.7 KiB)
16. 05-351-215/2017 od 06.07.2017 . Izgradnju stambenog i ekonomskog objekta na k.p. broj 2288 i dr. k.o. Kula Icon of Katona Janko Katona Janko (71.1 KiB)
15. 05-351-210/2017 od 26.06.2017. Rekonstrukciju unutrašnjih gasnih instalacija, izgradnju priključnog gasovoda i regulacione stanice na k.p. broj 9300/1 i dr. k.o. Crvenka Icon of Fabrika secera crvenka Fabrika secera crvenka (82.6 KiB)
14. 05-351-201/2017 od 20.06.2017 Izgradnja stambenog objekta sa 2 stambene jedinice  P+Pk i pomoćnog objekta na k.p. broj 153 k.o. Lipar Icon of Vučurević Vesna Vučurević Vesna (74.0 KiB)
13. 05-351-195/2017 od 15.06.2017. Izgradnja magacina gotovih proizvoda – nameštaja na k.p. broj 2900 k.o. Ruski Krstur Icon of ''Grantex Group'' d.o.o ''Grantex Group'' d.o.o (104.6 KiB)
12. 05-351-187/2017 od 08.06.2017 . Izgradnja prve faze sportskog centra u Kuli na k.p. broj 3728/61 i pristupnih puteva na k.p. broj 3728/57 i 3728/66 k.o. Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (115.5 KiB)
11. 05-351-166/2017 od 17.05.2017 . Izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p. broj 2900 k.o. Kula Icon of Tatić Predrag Tatić Predrag (103.6 KiB)
10. 05-351-149/2017 od 04.05.2017 Izgradnja stambenog objekta na k.p. broj 2587 k.o. Sivac Icon of Novaković Zorica Novaković Zorica (99.5 KiB)
09. 05-351-145/2017 od 03.05.2017 Izgradnja poslovnog objekta – poljoprivredne apoteke na k.p. broj 3009 k.o. Sivac Icon of Mipeal OZZ Sivac Mipeal OZZ Sivac (104.8 KiB)
08. 05-351-141/2017 od 28.04.2017 . Izgradnja stambenog objekta na k.p. broj 2772 k.o. Sivac Icon of Žekić Dunja Žekić Dunja (74.8 KiB)
07. 05-351-140/2017 od 26.04.2017 . Izgradnja poslovnog objekta za tehnički pregled vozila na k.p. broj 585 k.o. Kula Icon of Kovačević Nikola Kovačević Nikola (100.8 KiB)
06. 05-351-137/2017 od 24.04.2017 . Rekonstrukcija poslovno stambenog objekta na k.p. broj 2813 k.o. Kula Icon of Mandić Marija Mandić Marija (90.4 KiB)
05. 05-351-102/2017 od 07.04.2017 Izgradnja stambenog objekta na k.p.broj 3645 k.o. Kula Icon of Petelj Slavko i Danijela Petelj Slavko i Danijela (77.3 KiB)
04. 05-351-105/2017 od 07.04.2017 Izgradnja  stambenog objekta na k.p.broj 1806 k.o. Ruski Krstur Icon of Pašternak Janko Pašternak Janko (76.4 KiB)
03. 05-351-80/2017 od 28.03.2017 Izgradnja poslovnog objekta- prodavnica mešovite robe P+0 na k.p. broj 2582/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Bođanec Igor Bođanec Igor (70.0 KiB)
02. 05-351-58/2017 od 09.03.2017 . Izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p. broj 2900 k.o. Kula Icon of Tatić Predrag Tatić Predrag (103.8 KiB)
01. 05-351-358/2016 od  04.01.2017 . Izgradnja stanice za snabdevanje sa TNGom na k.p. broj 5500 k.o. Ruski Krstur Icon of Bobar Beška d.o.o. Bobar Beška d.o.o. (94.7 KiB)

 


Građevinske dozvole 2016.

R. broj Broj predmeta / Datum izdavanja Građevinska dozvola Mesto gradnje Investitor – preuzimanje
59. 05-351-352/2016 od 28.12.2016 . Izgradnja farme koka nosilja na k.p. broj 8182/1 k.o. Kula Icon of Vujović Jugoslav i sinovi doo Vujović Jugoslav i sinovi doo (104.7 KiB)
58. 05-351-343/2016 od 21.12.2016 . Izgradnja natkrivenog skladišta paleta i repromaterijala na k.p. broj 110/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Sanković Dejan Sanković Dejan (74.0 KiB)
57. 05-351-340/2016 od 21.12.2016 . Izgradnja crpne stanice i spojnog kanala na k.p. broj 11484/4 k.o. Sivac Icon of Opština Kula Opština Kula (73.4 KiB)
56. 05-351-334/2016 od 16.12.2016 . Izgradnja stambenog objekta na k.p. broj 2972 k.o. Crvenka Icon of Marković Ilija Marković Ilija (101.4 KiB)
55. 05-351-319/2016 od 06.12.2016 Izgradnja garaže na k.p. broj 3259 i 3260 k.o. Ruski Krstur Icon of Medić Slobodanka Medić Slobodanka (89.9 KiB)
54. 05-351-308/2016 od 30.11.2016 . Izgradnja stambenog objekta, na k.p. broj 1413/1  k.o. Kula Icon of Vesna Todorović Milkić Vesna Todorović Milkić (121.2 KiB)
53. 05-351-307/2016 od 30.11.2016. Izgradnja stambenog objekta, na k.p. broj 731/1 k.o. Crvenka Icon of Pupovac Ilija Pupovac Ilija (121.1 KiB)
52. 05-351-297/2016 od 21.11.2016 . Kolsko pešački prolaz, deo stambene sobraćajnice i površine za parkiranje na k.p. broj 3378 i dr. k.o. Ruski Krstur Icon of Opština Kula Opština Kula (71.8 KiB)
51. 05-351-268/2016 od 03.11.2016 . Izgradnja staklenika za cveće na k.p. 1496/1 k.o. Ruski Krstur Icon of Blagojević Zoran Blagojević Zoran (79.1 KiB)
50. 05-351-258/2016 od 21.10.2016 Izgradnja skladišta žitarica 2x 1120t, tampon ćelija, pomoćnog magacina, sušare i dr. na k.p. broj 5819 k.o. Kula Icon of Ekstra auto transport Ekstra auto transport (104.7 KiB)
49. 05-351-242/2016 od 28.09.2016 Izgradnja nadstrešnice za smeštaj polj. mehanizacije na k.p. 5278 i 5279 k.o. Kula Icon of Fišteš Šandor Fišteš Šandor (76.5 KiB)
48. 05-351-235/2016 od 26.09.2016 . Izgradnja interne stanice za snabdevanje vozila gorivom na k.p. 9059 i 9060 k.o. Sivac Icon of Al Ravafed Al Ravafed (74.8 KiB)
47. 05-351-225/2016 od 16.09.2016. Postavljanje optičkog kabla IPAN JNA- Novaka Pejčića ulice Kula Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (84.5 KiB)
46. 05-351-222/2016 od 14.09.2016 . Proširenje telekomunikacione mreže Crvenka Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (85.6 KiB)
45. 05-351-214/2016 od 14.09.2016 Izgradnja radionice za izradu metalnih delova u Kuli na k.p. 7884/1 k.o. Kula Icon of Dejan Matošević Dejan Matošević (75.5 KiB)
44. 05-351-218/2016 od 13.09.2016 . Proširenje telekomunikacione mreže Crvenka Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (84.2 KiB)
43. 05-351-204/2016 od 08.09.2016 Postavljanje optičkog kabla u ul. Bratstva i Jedinstva, Boška Buhe i dr. Kula Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (97.5 KiB)
42. 05-351-167/2016 od 11.08.2016 Rekonstrukcija i dogradnja trgovinskog objekta na k.p. broj 3729 k.o. Kula Icon of ABF Investment ABF Investment (102.6 KiB)
41. 05-351-166/2016 od 10.08.2016 Izgradnja stambenog objekta Po+P na k.p. broj 975 k.o. Kula Icon of Lukić Strahinja Lukić Strahinja (76.5 KiB)
40. 05-351-160/2016 od 02.08.2016 Postavljanje optičkog kabla za povezivanje na k.p.broj 4947. k.o. Crvenka Icon of Telekom Srbija AD Telekom Srbija AD (85.5 KiB)
39. 05-351-154/2016 od 29.07.2016 Stambeni objekat P+0 na k.p. broj 3185 k.o. Kula Icon of Živković Igor Živković Igor (83.9 KiB)
38. 05-351-147/2016 od 20.07.2016  Magacin nameštaja na k.p.broj 7627  k.o. Ruski Krstur  Icon of ZTR Comfort ZTR Comfort (102.3 KiB)
37. 05-351-144/2016 od 22.07.2016 Silosne ćelije 3h300t, sušare, nadstrešnice za smeštaj polj. mehanizacije i dr. na k.p. broj 5486  k.o. Ruski Krstur Icon of PTD Agrohoma doo PTD Agrohoma doo (80.3 KiB)
36. 05-351-133/2016 od 11.07.2016 Stambeni objekat P+0 na k.p.  broj 8833/3  k.o. Kula Icon of Ripčin Ivan Ripčin Ivan (100.3 KiB)
35. 05-351-126/2016 od 01.07.2016 Izgradnja  magacina metalnih elemenata na k.p. broj 981/8  k.o. Kula Icon of Viola Jovan Viola Jovan (84.5 KiB)
34. 05-351-101/2016 od 16.06.2016 . Izgradnja  stambenog objekta  i pomoćnog objekta   P+0  na k.p.  broj 435  k.o. Lipar Icon of Zrakić Miloš Zrakić Miloš (84.9 KiB)
33. 05-351-102/2016 od 15.06.2016 Dogradnja stambenog objekta   P+0  na k.p.  broj 1435/1  k.o. Ruski Krstur Icon of Senderak Boris i Marina Senderak Boris i Marina (103.6 KiB)
32. 05-351-98/2016 od 14.06.2016 Izgradnja objekta toaleta  P+0  na k.p.  broj 9714/1  k.o. Sivac Icon of JVP Vode Vojvodine JVP Vode Vojvodine (103.3 KiB)
31. 05-351-95/2016 od 10.06.2016 Izgradnja stambenog objekta P+0  na k.p.  broj 3210/3  k.o. Kula Icon of Ignjatović Darjana Ignjatović Darjana (101.5 KiB)
30. 05-351-97/2016 od 10.06.2016 Dogradnja poslovno stambenog objekta  na k.p.  broj 1376/2  k.o. Crvenka Icon of Guberinić Momčilo i Ljiljana Guberinić Momčilo i Ljiljana (85.2 KiB)
29. 05-351-90/2016 od 03.06.2016 Poslovni objekat-stanica za snabdevanje motornih vozila TNG-om Ruski
Krstur
Icon of Bobar Beška doo Bobar Beška doo (90.8 KiB)
28. 05-351-92/2016 od 03.06.2016 Poslovni objekat-cvećara Sivac Icon of Volf Jelena Volf Jelena (102.0 KiB)
27. 05-351-32/2016 od 24.03.2016. Magacin nameštaja na k.p. 7627 k.o. Ruski Krstur Icon of ZTR COMFORT ZTR COMFORT (98.8 KiB)
26. 05-351-15/2016 od 24.02.2016. Gasna kotlarnica u Crvenki Crvenka Icon of "Crvenka fabrika šećera" "Crvenka fabrika šećera" (168.1 KiB)
25. 05-351-198/2015  22.12.2015. Rekonstrukcija i prenamena u objekte za preradu voća i povrća Kula Icon of Lacko Antal i Eržebet Lacko Antal i Eržebet (1.7 MiB)
24. 05-351-179/2015
25.11.2015.
Izgradnja 3 bunara za snabdevanje sanitarnom vodom Kruščić Icon of Animal Komerc d.o.o Animal Komerc d.o.o (1.2 MiB)
23. 05-351-167/2015
12.11.2015.
Izgradnja istražno eksploatacinog bunara BK-1 na k.p. 9107/22 Kula Icon of Opština Kula Opština Kula (934.8 KiB)
22. 05-351-140 16.10.2015. Izgradnja stambenog objekta sa pratećim instalacijama Kula Icon of Lacko Norbert Lacko Norbert (1.8 MiB)
21. 05-351-136 12.10.2015. Izgradnja sportske hale Sivac Icon of Opština Kula Opština Kula (1.4 MiB)
20. 05-351-131 7.10.2015. Objekti za smeštaj poljoprivredne mehanizacije i drugo Ruski Krstur Icon of PTD "Agrohoma" PTD "Agrohoma" (1.4 MiB)
19. 05-351-123 28.9.2015. Izgradnja infrastrukturnog objekta – fekalne kanalizacije i dve crpne stanice CS-1 Crvenka Icon of Opština Kula Opština Kula (1.9 MiB)
18. 05-351-111 17.9.2015. Rekonstrukcija i prenamena stambenih prostorija u poslovne i dogradnju poslovnih prostorija namenjenih za proizvodnju natron vre’a kapaciteta do 2.2 tone/dan Kula Icon of Bratić Dejana Bratić Dejana (1.3 MiB)
17. 05-351-110/2015 11.9.2015. Izgradnja stambene zgrade sa 1 stanom i pomoćnim objektima na k.p. 2855/1 i 2857 k.o. Kula Kula Icon of Pjevač Valentina Pjevač Valentina (1.2 MiB)
16. 05-351-103/2015 26.08.2015. Izgradnja poslovnog objekta, skladišta tapaciranog nameštaja i nadstrešnice, sa pratećim instalacijama i priključcima na infrastrukturu, spratnosti P+0 Ruski Krstur  Icon of ZTR Comfort ZTR Comfort (1.4 MiB)
15. 05-351-99/2015 26.08.2015. Izgradnja stambenog objekta i pomoćnog objekta sa pratećim instalacijama, spratnosti P+0 Kula Icon of Pavičić Kristina, Kula Pavičić Kristina, Kula (1.6 MiB)
14. 05-351-101/2015 25.08.2015. Izgradnja infrastrukturnog objekta – istražno-eksploatacionog bunara IEBS-4/I/14 u Sivcu Sivac  Icon of Opština Kula, Kula Opština Kula, Kula (1.2 MiB)
13. 05-351-94/2015
20.08.2015.
Izgradnja zdravstvenog objekta specijalističkih službi sa pasarelom Doma zdravlja u Kuli, spratnosti P+2 Kula Icon of Opština Kula, Kula Opština Kula, Kula (2.5 MiB)
12. 05-351-93/2015 14.08.2015. Izgradnja infrastrukturnog objekta – fekalne kanalizacije i crpne stanice CS-1 u delu naselja Crvenka Crvenka Icon of Opština Kula, Kula Opština Kula, Kula (1.6 MiB)
11. 05-351-75/2015
29.07.2015.
Izgradnja podnog skladišta žitarica i uljarica kapaciteta 650 tona, kolske vage i vagarske kućice sa pratećim instalacijama i priključcima na komu- nalnu infrastrukturu Kruščić Icon of Brkić Ivan, Kruščić Brkić Ivan, Kruščić (2.0 MiB)
10. 05-351-69/2015
27.07.2015.
Izgradnja stambenog objekta-salaša spratnosti P+0 i objekta za smeštaj po- ljoprivredne mehanizacije spratnosti P+0 Sivac Icon of Kalić Jovan, Sivac Kalić Jovan, Sivac (1.9 MiB)
9. 05-351-68/2015
21.07.2015.
Dogradnja infrastrukturnog objekta – dela kanalizacione mreže sa četiri crpne stanice CS1, CS2, CS3, CS4 u Kuli Kula Icon of Opština Kula, Kula Opština Kula, Kula (1.3 MiB)
8. 05-351-62/2015 09.07.2015. Izgradnja stambeno-poslovnog objekta (stomatološka ordinacija) sa pomoćnim objektima i pratećim instalacijama, spratnosti P+0 Ruski Krstur Icon of Hajduk Mirko i Hajduk Nataša, Ruski Krstur Hajduk Mirko i Hajduk Nataša, Ruski Krstur (1.7 MiB)
7. 05-351-56/2015
03.07.2015.
Izgradnja samouslužne autoperionice, spratnosti P+0 Kula Icon of Popović Miodrag, Kula Pena Ljiljana-preduzetnik, Muški frizerski salon Ljilja, Crvenka Finansijer Pelapo Plus d.o.o. Kula Popović Miodrag, Kula Pena Ljiljana-preduzetnik, Muški frizerski salon Ljilja, Crvenka Finansijer Pelapo Plus d.o.o. Kula (1.8 MiB)
6. 05-351-58/2015
02.07.2015.
Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta sa delimičnim uklanjanjem postojećeg objekta, spratnosti P+0 Ruski Krstur Icon of Salak Vladimir, Ruski Krstur Salak Vladimir, Ruski Krstur (1.2 MiB)
5. 05-351-55/2015
01.07.2015
Izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+0 sa pratećim instalacijama Ruski Krstur Icon of Međeši Ivan, Ruski Krstur Međeši Ivan, Ruski Krstur (958.9 KiB)
4. 05-351-47/2015 18.06.2015. Izgradnja dve garaže za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, spratnosti P+0 Sivac Icon of ''Al Ravafed Srbija’’ d.o.o. Beograd ''Al Ravafed Srbija’’ d.o.o. Beograd (1.3 MiB)
3. 05-351-44/2015 12.06.2015. Izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+0 sa pratećim instalacijama Ruski Krstur Icon of Čizmar Eufemija  i Čizmar Joakim, Ruski Krstur Čizmar Eufemija i Čizmar Joakim, Ruski Krstur (1.0 MiB)
2. 05-351-43/2015 11.06.2015. Izgradnja privrednog objekta, farma-prasilište za uzgoj krmača (kap.200 kom.), spratnosti P+0 sa prilaznim putevima, pratećim objektima i infrastrukturom Crvenka Icon of ''Patent co.’’d.o.o. Mišićevo ''Patent co.’’d.o.o. Mišićevo (1.8 MiB)
1.  05-351-33/2015 14.05.2015.  Izgradnja stambenog objekta, spratnosti Po+P sa pratećim instalacijama  Kula  Icon of Huđik Atila, Kula Huđik Atila, Kula (1.0 MiB)