ODELJENJE ZA URBANIZAM, KOMUNALNO STAMBENE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
Rukovodilac Odeljenja: Slavka Kočonda
Opštinska uprava, Kancelarija br 202, Lenjinova 11
Telefon: 025/751-123

U okviru odeljenja nalaze se dva odseka:
1. Odsek za komunalno stambene i imovinsko pravne poslove
2. Odsek za urbanizam, građevinarstvo i objedinjenu proceduru

Odsek za komunalno stambene i imovinsko pravne poslove – u okviru odseka vodi se evidencija nepokretne imovine sa pravom korišćenja na imenu opštine Kula, vode se upravni postupci po zahtevima za iseljenja, vrše poslovi otkupa i zakupa stanova i poslovnih prostorija.

Poslovi Odseka za urbanizam, građevinarstvo i objedinjenu proceduru:
na ovom radnom mestu možete preuzeti: izvod iz urbanističkog plana ili akt o urbanističkim uslovima, odobrenje za izgradnju, potvrdu o prijemu dokumentacije za početak izvođenja radova, rešenje o upotrebnoj dozvoli, rešenja, uverenja i druga službena spisa izdata od strane ovog odeljenja